Rapport lyxkonsumtion.pdf - Svensk Handel

svenskhandel.se

Rapport lyxkonsumtion.pdf - Svensk Handel

Hur konsumerar

Sveriges rikaste?


Vad är lyx?

Vad som är lyx för dig, behöver nödvändigtvis inte vara lyx för mig.

Lyx är någonting som bestäms utifrån betraktarens perspektiv.

Lyx kan definieras som:

• Användning av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga

• En åtråvärd produkt som antingen är dyr och/eller svåråtkomlig

• Ett tillstånd av överflöd, njutning och tillfredställelse

• Ett välbehag som uppträder sällan

• Någonting som ger njutning och komfort, men som inte är ett måste

Lyx handlar om exklusivitet, något som inte tillhör det vardagliga.

Lyxkonsumtion är idag en vanlig företeelse bland en stor del av västvärldens

konsumenter.


Enkätundersökningen

Hur konsumerar

Sveriges rikaste medborgare

och skiljer sig konsumtionen åt

mellan män och kvinnor?


Om undersökningen

Totalt sett besvarade 1068

respondenter enkäten.

Undersökningen gick ut till 5 550

personer som är medlemmar i

Connoisseur Club.

Detta ger en svarsfrekvens på

20 procent.


De förmögna bor främst i Stockholms län

I vilket län är du bosatt? (Diagrammet visar andel respondenter)

Stockholm

V. Götaland

Skåne

Uppsala

Halland

Södermanland

Örebro

Jönköping

Östergötland

Västmanland

Gävleborg

Värmland

Kronoberg

Kalmar

Jämtland

Blekinge

Dalarna

Västernorrland

Norrbotten

Gotland

Västerbotten

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

13%

12%

47%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%


Mat och resor i topp när de förmögna

unnar sig något extra

Vad köper du när du vill unna dig något extra?

En resa

Ett restaurangbesök

Mat/delikatesser

En dyrare produkt än jag

brukar

Kläder eller skor

En skönhets- eller

spabehandling

12%

21%

25%

47%

47%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Eller som en respondent säger…

Vad köper du när du vill unna dig något extra?

Vadå unnar mig något?

Hur tror ni att jag har tjänat

ihop mina pengar?

(sparsamhet!)


En femtedel anser att det svenska

utbudet är otillräckligt

Finns det produkter som du saknar i det svenska

utbudet och därför måste åka utomlands för att

köpa?

18%

82%

Nej, utbudet i Sverige är tillräckligt

Ja, utbudet i Sverige är inte tillräckligt


Det är det unika som lockar…

Varför handlar du utomlands?

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

26%

Det finns unika

produkter som

inte finns i

Sverige

25% 25%

Tillfälle ges att gå

i butiker när jag

är utomlands

Det är billigare

än i Sverige

20%

Utbudet är större

än i Sverige

3%

Annat


Det är främst kläder, vin och skor

som de förmögna saknar

Vilken typ av produkter saknar du?

Kläder

Vin

Skor

Mat

Märkesprodukter

Delikatesser

Elektronik

Bilar

Skönhetsprodukter

Resor

Möbler

Musik

Litteratur

Konst

Klockor

Inredning

Alkohol

Ekologisk mat

Antikviteter

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

9%

9%

12%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%


Sagt av några av Sveriges rikaste medborgare

Produkterna kan finnas i

Sverige, men utbud och

pris är bättre utomlands.

Jag saknar utbudet av udda

produkter, som inte behöver

vara dyrare, men unika i

jämförelse med det utbud jag

finner här hemma.

Det handlar om att man

kan hitta bättre priser på

exakt samma produkter

utomlands.

Det finns för mycket

dåliga EMV i Sverige,

är otroligt trött på egna

märkesvaror av dålig

kvalitet.

Stockholm är ett skämt

vad gäller exklusiva

varumärken och skor.

Egentligen klarar man

sig alldeles utmärkt på

det svenska utbudet,

men det är roligare att

handla utomlands.

Jag åker inte ofta

utomlands för att

handla, men

passar gärna på

eftersom man

finner andra varor

än hemma.

I Sverige är det

alldeles för likriktat,

inget utrymme för

mångfald då det

bara finns några

stora kedjor med i

princip samma

utbud.


Lågkonjunkturen påverkar även

de rikas konsumtionsmönster

Hur kommer ditt konsumtionsmönster att förändras under

2009 till följd av det ekonomiska läget?

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

66%

Jag kommer inte

att förändra min

konsumtion

22%

Jag planerar att

lägga mindre

pengar genom att

köpa färre

produkter

7%

Jag planerar att

lägga lika mycket

pengar genom att

köpa färre, men

dyrare, produkter

3%

Jag planerar att

lägga mer pengar

på konsumtion

2%

Jag planerar att

lägga mindre

pengar genom att

växla ned till

lågprisprodukter


Mindre bilar och smycken, fler resor

Hur kommer din konsumtion av följande produktkategorier att

förändras under 2009 till följd av det ekonomiska läget?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Kläder och skor

Sport- och fritidsvaror

Hemelektronik

Minska Vara oförändrad Öka

Leksaker

Accessoarer, smycken, klockor

Möbler, heminredning

Resor

Bilar


Några förmögna har hjälp med matinköpen

Hur gör du dina matinköp?

4%

Jag gör mina egna matinköp

96%

Jag har en hushållerska/kock som gör mina matinköp


En femtedel handlar helst i en saluhall

Var gör du dina matinköp?

Stormarknad

Närlivsbutik

Saluhall

Lågprisbutik

Via internet

2%

8%

18%

46%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%


Fjorton procent använder dyra råvaror till

vardagsmaten

Vilken typ av mat äter du oftast till middag en vanlig vardag?

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

64%

Lagar mat från

grunden med

medeldyra

råvaror

14%

Lagar mat från

grunden med

dyra råvaror

9%

7%

Halvfabrikat Äter ute på

restaurang

3% 3%

Lagar mat från

grunden med

billiga råvaror

Hämtmat

Åtta procent av

männen äter ute på

restaurang, medan

motsvarande siffra

för kvinnorna är tre

procent.


Priset är inte viktigt för de förmögna

Hur viktigt är priset när du handlar mat?

Ange på en skala mellan ett och sju där 1=inte alls viktigt och 7=mycket viktigt

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

46%

51%

Kvinna Man

24%

Inte viktigt och inte viktigt alls Likgiltigt Viktigt och mycket viktigt

23%

30%

26%

Priset på mat

är viktigare för

kvinnor än för

män.


Slutsatser

När de rikaste vill unna sig något extra satsar de på mat och resor.

Kvinnorna unnar sig gärna skönhets- och spabehandlingar.

En femtedel anser att utbudet i Sverige är otillräckligt och nästan

var tionde förmögen gör sina huvudsakliga inköp av

sällanköpsvaror utomlands.

66 procent av de rikaste uppger att deras konsumtion kommer att

vara oförändrad under kommande år till följd av lågkonjunkturen,

medan 22 procent av de förmögna planerar att lägga mindre pengar

under 2009 genom att köpa färre produkter.

Hälften av de förmögna anser att priset inte är viktigt när de handlar

mat.


Röster från branschen


Den typiska kunden

Två typer av kunder handlar i lyxbutikerna:

De som har råd

Höginkomsttagare

Många är stamkunder

Personer som uppskattar kvalitet och/eller tradition

Personer vars yrke eller position kräver denna typ av produkter

Internationella turister

Medelinkomsttagaren

Vem som helst ur allmänheten som har sparat länge

för att kunna köpa en enstaka produkt


Högre förväntningar i form av

kunskap, tid och service

Vad kunderna förväntar sig av

lyxbutikerna:

Att personalen har kunskap

Att köpet får ta lång tid

Högre servicegrad


Både vinnare och förlorare i lågkonjunkturen

Flera av företagen säger sig vara opåverkade av

lågkonjunkturen. Man vittnar om ökad försäljning

och expansion av butiken.

Den psykologiska effekten märks: Det var tvärstopp

i november, men därefter har december- och

januariförsäljningen nått upp till förra årets

omsättningsnivåer.

Några är tveksamma och konstaterar att julhandeln

gick bra, men är osäker på om det goda resultatet

kommer att hålla i sig under 2009.

För en del av företagen är konjunkturläget just nu

tufft. De har förberett sig för ett tungt 2009 genom

att anpassa inköpen.


Förändrat köpbeteende till

följd av lågkonjunkturen

Har kundernas köpbeteende påverkats

av lågkonjunkturen?

Samma stamkunder, men de kommer

mer sällan och köper färre produkter.

Kunderna kompletterar med enstaka

produkter istället för att köpa en hel serie.

Minskning av försäljningen i de

exklusivaste produktsegmenten.

Kunderna fortsätter att unna sig lyx, främst till helgen.


De internationella turisterna – en allt

viktigare målgrupp för lyxbutikerna

Lyxbutikerna vittnar om att de internationella

turisterna har blivit fler och allt mer betydelsefulla.

Turismen i Stockholm har blivit mindre

säsongsbetonad, internationella turister kommer

under hela året. Främst cityturister med shopping

och sightseeing som mål.

Främst från Ryssland och USA kommer stora

turistgrupper just nu enligt lyxbutikerna.

Turisterna efterfrågar svensk design och svenska

delikatesser.

More magazines by this user
Similar magazines