jag har inte sett något som slår det här” systematisk ... - P&L Nordic AB

pol.se

jag har inte sett något som slår det här” systematisk ... - P&L Nordic AB

Thomas Kjellsson om Competence Tool:

”Jag har inte sett något som slår det här”

På Hylte Bruk uppfyller

Competence Tool förväntningarna.

– Vi trodde att vi hade hyfsad

pejl på kompetensläget

förut, men vi har aldrig

haft sådan koll på varje

individs kunskap som vi får

nu, säger Thomas Kjellsson

på Hylte Bruk.

Det var fl era år sedan Thomas

Kjellsson, sektionschef på

avdelningen El och Styr, hörde

talas om Competence Tool

första gången.

– Redan då sa jag ”WOW”,

berättar han.

Nu har hans avdelning

börjat använda verktyget i

ett pilotprojekt – och hans

första intryck har inte behövt

omvärderas.

– Både jag och förmännen

börjar få den samlade helhetsbild

av medarbetarnas kompetens

som jag förväntade mig.

Hjälpta på rätt spår

Tidigare använde man sig av

Excel-ark för att strukturera

kompetensarbetet.

– De blev till slut stora som

lakan och utbildningsinsatser-

4 P&L nytt Nr 4 2006

na var på många sätt godtyckliga,

säger Thomas Kjellsson.

Med Competence Tool tror

jag att det arbetet blir mycket

lättare.

Vid introduktionen av Competence

Tool uppstod först några

missförstånd på avdelningen

och man gjorde enligt Thomas

Kjellsson vissa tankefel som

krånglade till arbetet.

– Med hjälp av P&L kom vi

till sist på rätt spår. De har givit

oss tips och råd och hjälpt

oss att hålla uppe farten. Det

ska de ha en eloge för! säger

han med eftertryck.

Engagerade

medarbetare

Nu har man nått så långt att

man kartlagt vilka kompetenser

och kunskaper medarbetarna

har idag. Nästa steg är

att fastställa vilken kompetens

som behövs för att klara

fabriken behov.

Thomas Kjellsson berättar att

de 78 medarbetarna har stora

förväntningar på resultatet av

kompetensarbetet.

– Det är en avdelning med

stort engagemang. Alla vill

utvecklas och ser fram emot

Kompetensläget

idag

Simulerat

kompetensläge

i

framtiden

Har vi några kritiska

kompetensbrister bland

vår personal?

Vilka personer lönar det

sig bäst att utveckla?

att få en överskådlig bild av

den egna utvecklingsplanen.

Underlättar planeringen

Thomas Kjellsson förväntar

sig en och annan överraskning

när detaljerna kring

avdelningens kompetenser

tydligt träder fram.

– Jag tror inte att min bild av

läget är identisk med verkligheten.

Det kommer säkert att

visa sig att vi i vissa fall inte

når upp till kraven, och att vi i

andra är överkvalifi cerade.

Eftersom teknikutvecklingen

går fort behövs det ett system

som stödjer kompetensut-

Hylte Bruk och Competence Tool

vecklingen och underlättar

planeringen av utbildningsinsatser.

Thomas Kjellssons

förhoppning är att man med

hjälp av Competence Tool

ska öka kompetensen hos all

personal.

– Vi har studerat andra

system, men jag måste säga

att jag inte har sett något

som slår det här. Det är både

överskådligt och enkelt att

använda.

Hylte bruk är det största tidningspappersbruket i Europa.

Bruket ingår i skogsindustrikoncernen Stora Enso och har

en produktionskapacitet på 800 000 ton/år.

Antal anställda: 900 st.

Utbildade i Competence Tool: 25 personer

Kartlagda medarbetare: 150 st. på avdelning El och Styr.

Mål: Att Competence Tool hjälper företaget att möta

dagens och morgondagens kompetenskrav, och att programmet

blir ett stöd för utbildningsbudgeten varje år.

Full koll på kompetensen

på EN månad!

Har vi några kritiska kompetensbrister

inom någon kompetens?

Vem kan vi utveckla för att åtgärda

denna brist?

Kort processbeskrivning

Vi arbetar som processledare och tar

tillsammans med arbetsgrupper hos

kunden snabbt fram kompetensprofi ler

och framtida önskade kompetensnivåer.

Resultaten är tydliga

Nyckeltal defi nieras, och dessa blir

sedan verktyg för ledningsgruppen att

styra företagets kompetens. Utvecklingen

av medarbetare blir möjlig att styra

och en strategiskt viktig punkt

för chefer/ledare.

Kompetensrosen visar varje

medarbetares nuvarande och

önskade kompetens.

Utifrån GAP kan man sedan

prioritera kompetenshöjningar

som skapar en individuell

utvecklingsplan.

More magazines by this user
Similar magazines