Kompendie sh b vt 10 - Historia och Samhällskunskap

sha08d.skolbloggen.se

Kompendie sh b vt 10 - Historia och Samhällskunskap

1. Steg 1: Ringa in själva situationen, vilket är problemet och vilka fakta har vi? Sök igenom

artikeln efter fakta och påståenden.

2. Steg 2: Här och fortsättningsvis i analysmodellen kommer dina egna åsikter in, vad tror du

kan bli följderna av det problemet som artikelförfattaren tar upp?

3. Steg 3: Vilka är orsakerna till att detta problem uppstod från början?

4. Steg 4: Vad bör göras för att lösa problemet? Vilka handlingar bör samhället ta i detta fall?

Artikeln finns att på denna adress:

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article241507.ece

Går den inte att öppna finns den även på del.icio.us under Komvux/SHB/analysmodellen

Källkritisk övning 1b

Uppgiften blir att undersöka två hemsidor som heter:

www.levandehistoria.org och

www.levandehistoria.com

1. Sök upp sidorna och bekanta dig något med dem. Vad är det första du märker som skiljer

dem åt?

2. Välj ut något som de båda sidorna tar upp (ex. där ögonvittnen berättar från lägren). Jämför

dessa genom att använda de källkritiska kriterierna.

Tänk då på:

- Urvalsförfalskning?

- Tolkning?

- Det selektiva urvalet?

- Förväntningar?

I din jämförelse är det även viktigt att du tittar på hur man ska gå tillväga då man undersöker

Internetsidor.

Skicka övning 1a och 1b till mig på denna adress senast torsdag vecka 4:

mattias.a.nylander.sundsgy@analys.urkund.se

More magazines by this user
Similar magazines