Magasin - Ung&Dum

ungochdum.se

Magasin - Ung&Dum

Då och då får vi höra politiker, lärare eller andra vuxna prata om hur viktigt

det är att låta barn och unga komma till tals. De pratar om att det är viktigt

att ha ett barnperspektiv och att barn och unga ska ges inflytande. Och det

har de ju rätt i. Men utgångspunkten är ju fortfarande att det är de vuxna

som bestämmer hur, när och var de ska ge barn och unga inflytande eller

delaktighet. Men ibland kan detta vara svårt att visa. Vi har tagit en text

som handlar om ungdomsråd och som finns på en kommuns hemsida.

Vi har bytt ut ordet ungdomar mot vuxna i texten för att byta perspektiv.

Och vi tycker faktiskt texten blir rätt knasig då. Vad tycker du själv?

UNGDOMSRÅDETS VUXENRÅDETS SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Att vara en samlingspunkt för ungdomars vuxnas frågor och åsikter,

en hjälp att komma till tals med beslutsfattare.

Att ta till vara ungdomars vuxnas intressen när det gäller frågor som

berör t.ex. skola, fritid och kultur.

Att vara en referenspunkt och remissinstans för

kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade

vuxenrelaterade frågor, en hjälp att komma till tals

med ungdomar vuxna.

Att stärka elevrådens lärarrådens funktion och roll.

Att sträva efter att komma i kontakt med så många ungdomar vuxna

som möjligt i Kommunen.

Att vara ett forum för ungdomar vuxna i kommunen med idéer och

intresse för inflytande och delaktighet i demokratifrågor.

År 2000 togs beslutet att en tjänst som ungdomssamordnare vuxensamordnare

skulle utformas i Kommunen med huvudinriktning på

ungas vuxnas delaktighet och inflytande. För ungdomarna vuxna själva

fungerar samordnaren som ett språkrör mot politiker och tjänstemän

och har även ett pådrivande inflytande på ungdomarnas vuxnas egen

verksamhet. Ungdomsrådet Vuxenråd arbetar aktivt tillsammans med

samordnaren där ungdomarnas vuxnas egna visioner och arbetssätt är

satta i fokus. De styr själva, utformar och arbetar praktiskt fram mot de

mål som satts upp.


TIPS: Ta vilken text som helst som handlar

om barn eller unga och byt ut orden

barn, unga och ungdomar mot vuxna.

Hur blir texten då?

Ung&Dum är ett projekt som drivs

av tre olika organisationer: Sveriges

Elevråd - SVEA, Rädda Barnens

Ungdomsförbund och Centrum mot

Rasism. Framförallt kommer vi jobbar

för att förändra de vuxnas inställning

till barn och unga, och lyfta fram

ungas engagemang och kunskap. Vi

kommer att hålla olika utbildningar

i skolor runt om i landet, både för

elever och lärare. Vi kommer prata

med politiker och granska på vilka

villkor barn och unga får vara med

och bestämma inom politiken. Och

så kommer vi även motarbeta de

rasistiska tendenserna inom politiken

och visa hur rasistiska strukturer inte

är förenligt med demokrati och alla

människors lika värde.

Similar magazines