Nr 2 - SKEF

skef.se

Nr 2 - SKEF

www.skef.se

SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING

Juni 2008

TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 18 • Nr 2

Ur innehållet i detta nummer:

Ordförande har ordet 3

Rapport från SKEFs årsmöte 10

World TETRA Congress 12

FMV satsar på ny generation radio 14

Problem med polisradio under Irak-konferens 18


SKEF NEWS • 2 2008

2

Styrelsen SKEF

Ordförande: Liza Törngren

Vice. ordf Dan Segerbjörk

Sekreterare: Kenneth Lövgren

Kassör: Britten Hägg

Ledamöter: Anders Franzon

Thomas Källman

Anders Nygren

Suppleant: Jonas Lännbjer

Hans-Åke Nordstedt

Revisor: Bo Sernvik

Revisorsuppleant: Mikael Svanström

Valberedning: Thomas Warg (s.k.)

Mats Larsson

Anders Johansson

FR2000

i Sverige ek. för. Kenneth Lövgren

Kontaktpersoner:

Företagarna: Kenneth Lövgren

Myndighetskontakter: Hans-Åke Nordstedt

Utbildning: Mats Larsson

Branschförbundets

representantskap: Liza Törngren

Webmaster: Roland Waax

MEDLEMSOMBUD

Norr: Anders Franzon tel: 060-66 37 13

Öster: Liza Törngren tel: 08-556 156 92

Väster: L-G Gydemo tel: 054-67 05 13

Söder: Lars Olsson tel: 0416-251 06

ANNONSPRISER

1/1-sida 5.000:-

1/2-sida 3.000:-

1/4-sida 2.000:-

Banner på hemsidan 250:-/kv

Alla sidor i fyrfärg. För andra annonsformat

och bilagor, begär prisuppgift.

Priserna avser digitalt tryckfärdigt

annonsmaterial. Eventuellt arbete i befintligt

material samt övrig annonsproduktion

debiteras separat enligt överenskommelse.

MATERIALKRAV:

Färdigt digitalt material ska lämnas som

tryckanpassad PDF, EPS eller xAds.

Filerna skall inkludera typsnitt och

högupplösta bilder, alla färger skall

vara definierade i CMYK.

Format enligt bokat annonsutrymme.

Material tas emot på CD, DVD eller

via e-post. Vid överföring av stora

datamängder kan FTP-konto ordnas.

Vid frågor angående annonsmaterial

Kuggit Produktion AB

tel 08-710 35 35

skef@kuggit.se

Utges av:

Postadress: SKEF Kansli

145 84 STOCKHOLM

Tel: 08-531 912 01. Fax: 08-534 720 73.

Internet: Hemsida: http://www.skef.se

E-post: kansli@skef.se

Webmaster: webmaster@skef.se

Ansvarig utgivare: Liza Törngren

Zodiac Tele & Radio AB

Flygfältsgatan 15, 2tr

128 30 SKARPNÄCK

Tel: 08-556 156 92. Fax: 08-556 156 91

E-post: liza.torngren@skef.se

Redaktion Kenneth Lövgren Tel: 08-531 912 01 070-600 80 60

Rune Tapper Tel: 019-500 11 67 070-575 02 32

Anders Franzon Tel: 060-66 37 13 070-325 86 00

Arnold Jansson Tel: 0490-822 50 070-590 04 68

Mats Larsson Tel: 08-621 05 23 070-650 80 30

Annonsmaterial: skefnews@skef.se

Tidningsproduktion: Kuggit Produktion AB

Botvid Center

145 84 STOCKHOLM

Tel: 08-710 35 35

Medlem i:

Upplaga: 2500 ex.

Omslagsbild: Torbjörn Eriksson, projektleadare för FMVs mjukvarubaserade radio

Foto: Hans Svensson, FMV

Intresseanmälan för inträde i SKEF.

Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening.

Företag: ________________________________________________________________

Bransch:

Namn: ________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________

Ort: ________________________________________________________________

Tel: _________________________ Fax: ________________________________

E-post: ________________________________________________________________

Medlemsavgift: 600:- Serviceavgift: 1.500:- (tillägg 100:- per anställd upp till 25 anställda).

Sänd eller faxa kupongen till SKEF’s Kansli, 145 84 STOCKHOLM

VÄLKOMMEN!

SKEF NEWS distribueras gratis till landets alla yrkesradioanvändare.

Om du eller någon du känner önskar erhålla tidningen

vänd dig till närmaste SKEF-medlemsföretag så ordnar man detta.

Adress och telefon hittar du längre bak i tidningen.


Ordförande har ordet

Först vill jag tacka för förtroendet till ordförandeposten

och sen vill jag berätta vem

jag är och vad jag har för ambitioner med

SKEF under kommande period.

Jag heter Liza Törngren, är 35 år

och började min ”karriär” inom trådlös

kommunikation för 12 år sedan då började

som servicekoordinator på Zodiac i

Stockholm. Från att ha varit frisör och cafeägare

hamnade jag mitt i teknikens värld

full av radiovågor och frekvensband.

Efter att ha jobbat i 3,5 år på alla Zodiacs

avdelningar och utan minsta semester

blev jag VD för företaget och tillslut även

delägare. Som ung tjej i en bransch full

av karlar trodde jag att det skulle bli tufft,

men jag tror aldrig jag blivit så bra bemött

som jag blivit här.

När Zodiac sen blev medlemmar i

SKEF lärde jag mig ännu mer och det blev

ett måste för mig att åka på årsmötena för

att hänga med i branschens alla nyheter

och ny teknik som kommit. Ibland

blev jag rädd över det jag hörde och

tänkte, men oj, hur ska det gå för

oss om inte vi också börjar med

detta? Men sedan lärde jag mig

att se mitt eget företags styrka

och sen välja att plocka in det

jag önskade från de andra i föreningen.

Det jag även gjorde

på årsmötena (och fortfarande

gör) var att lyssna

på vad de återförsäljare

som var med VERKLI-

GEN tycker om allt, och

vad de hade för förslag på

lösningar på olika problem

och vad de tyckte

var rätt och fel. Sådant

är MYCKET viktigt för

oss leverantörer i föreningen

att veta. Det är

ju återförsäljarna som

sköter försäljningen

och servicen mot slutanvändarna

och har

den erfarenheten vi

saknar.

Den ambition jag har

för föreningen är få in ännu fler företag

i föreningen och då särskilt återförsäljare.

Vi är ju en unik blandning av företag och

har en enorm kunskap och då måste det

in ännu fler återförsäljare (och så spridda

över landet som möjligt) för att vi skall få

ut så mycket som möjligt av slutanvändarnas

behov. För det är de behoven som

styr oss alla.

Sedan vill jag få de som förr var aktiva

i föreningen att bli aktiva igen. Vi behöver

er! Utöver detta vill jag se till att det skall

löna sig ÄNNU mer att vara medlem. Jag

vill att det skall bli så många rabatter och

förmåner så det märks konkret i plånboken

skillnaden på att vara med och inte

med. Mer är att jag tycker vi skall påverka

myndigheter ännu mer än vi gör idag. VI

är ju branschen och vi skall använda det.

Vi skall även använda oss mer av VAR-

ANDRA. Om Eliten är samlad (som den

faktiskt är i SKEF) så borde vi ju dra mer

nytta av varandra.

Ja, som ni ser har jag en del att

jobba med, men jag har en fantastisk

styrelse som kommer

hjälpa mig. Och framför allt

– mängder av medlemmar!

Var inte rädda att höra

av er till mig om det är

något ni undrar över

eller om ni har något

förslag på någon intressant

föreläsare

till årsmöten eller

någon utbildning

ni skulle vilja att

vi ordnade! Vi

hörs snart och vi

syns på höstmötet

(som för övrigt blir

en härlig kryssning

med god mat o dryck,

spännande föreläsare och

mycket tid för umgänge)

Hälsningar, Liza Törngren

liza.torngren@skef.se

SKEF NEWS • 2 2008

Johan Kvist...

... är ny säljare på kommunikationsradio.Johan

kommer närmast

från Ramböll Telecom

men har tidigare arbetat

med TC Connect

som konsult och projektledare

för olika projekt inom polisen.

Johans arbetsområde blir i första

hand analoga och digitala utrustningar

inom blåljussegmentet. Hemmabas

för Johan blir TC Connects nya försäljningskontor

i Solna.

Kontakta gärna Johan på

08-410 306 25 eller

johan.kvist@tcconnect.se

Nästa nummer av SKEF NEWS

utkommer september 2008.

Stoppdatum för material

den 15/8 2008.

Annons- och materialbokning till:

tel 08-5 1 912 01,

fax 08-5 4 720 7

skefnews@skef.se

Visste du att vi gör

plastkort i alla former

t.ex. foto-IDkort?

Allt från de små till de

riktigt stora upplagorna.

Fotokort

Företagskort

Passerkort

Företagslegitimationer

Lojalitetskort

Förmånskort

Poängkort

Förstärk ert företags

identitet med företagskort.

Ett väl utformat kort

är ett seriöst sätt att

visa sin tillhörighet

för kunder och

allmänhet.

Medlemskort

Namnbrickor

Passerkort

Vipkort

Kundkort

Klubbkort

mm.

Kontakta oss gärna på

telefon 08-710 35 35

e-post: info@kuggit.se


SKEF NEWS • 2 2008

Generic vann FMV-upphandling om

utveckling av telekonfliktverktyg

Generic har vunnit en konkurrensupphandling

från Försvarets

materielverk avseende utveckling

av ett nytt telekonfliktverktyg.

Ordern är av stort strategiskt

värde. Slutleverans är planerad till

hösten 2009.

– Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete

med Generic, säger professor Peter

Stenumgaard som arbetar med robust

trådlös kommunikation vid FOI. Det

är också spännande att nu få omsätta

våra forskningsresultat till operativ

nytta för försvaret.

Telekonfliktverktyget, som kommer

att utvecklas i samarbete med

FMV och FOI, är anpassat till dagens

bredbandiga radiokommunikation,

och har som syfte att hjälpa slutanvändaren

att placera sändare, mottagare

och eventuella störningskällor såsom

t.ex. PC-datorer eller andra radiokällor,

så att kommunikationsförhållandena

blir optimala och störningar

undviks.

Detta är relevant i många sammanhang:

till exempel kan verktyget

användas av en fredsbevarande styrka

som planerar en stabsplats i närvaro

av andra internationella förband, eller

av en teleoperatör som optimalt vill

använda sitt frekvensutrymme och

maximera sin täckning i en omgivning

rik på radiokällor, som t.ex. trådlösa

4

Generic har vunit en konkurrensupphandling från FMV om telekonfliktverktyg.

nätverk.

– Det är glädjande att FMV valt oss

som leverantör. Det ger ett kvitto på att

den kompetens vi byggt upp inom detta

området uppskattas av våra kunder.

Vi ser framöver också andra möjliga

kundkategorier som kan nyttja denna

Om Generic

IT- och telekomgruppen Generic Sweden

utvecklar, integrerar och levererar

system och tjänster för verksamhetskritisk

kommunikation till kunder

med behov av extrem tillförlitlighet.

Konsultverksamheten erbjuder

tjänster och lösningar för ledningsoch

kommunikationssystem till

bland annat Försvaret, myndigheter,

sjukvården, industrin samt bankoch

finanssektorn.

typ av produkt säger Mikael Tjernlund

som är VD för Generic Technology.

För ytterligare info och frågor, kontakta:

Mikael Tjernlund, VD Generic Technology,

tel: 070-203 98 74

e-post: mikael.tjernlund@generic.se

Telekomoperatören Generic

Mobile är specialiserad på meddelandetjänster

för kritiska miljöer

och driver bl a meddelandetjänsten

Minicall och SMS i fasta nätet.

Företaget har även en unik licens

för mobil data- och talkommunikation

som möjliggör mobilt bredband

med hög dataöverföringshastighet.

Generic har cirka 200 anställda och

aktien är sedan oktober 2006 noterad

på NGM Equity, med kortnamnet

GENI.

Kika in på: www.amity-systems.se


Haveriövning vid Forsmark

Den 20 maj hölls en krisberedskapsövning

i närheten av Forsmark

där brandförsvar, polis,

kustbevakningen, länsstyrelsen

med flera var inblandade.

Kommunikationssystemet som användes

vid evakuering av folk från området

närmast Forsmark var bland annat

RAKEL/TETRA, i området där

sambandet skulle sättas upp sakandes

tillräcklig täckning för RAKEL mottagning.

MIC Nordic fick i uppdrag att

förbättra och förstärka täckningen i

och runt sambandsbyggnaden.

Insignalen till repeatern hämtades

från 2 basstationer i närheten vilket

skapade redundans och tillräklig

kapacitet i och kring byggnaden.

Övningen gick mycket bra och

samtliga användare var mycket nöjda

med kommunikationssystemet, vilket

Kombinations-

Glasmontage

antenner för GPS

SmartWING

och kommunikation

Malux Sweden ABSKEF NEWS • 2 2008

Under maj månad hölls en krisberedskapsövning i närheten av Forsmark där brandförsvar, polis, kustbevakningen,

länsstyrelsen med flera deltog.

till stor del berodde på den täckning

som MIC Nordic ordnade med hjälp

av en repeater.

För mer information om täckningslösningar

Hålmontage

ANT

Magnetmontage

MiniSat

Hålmontage

40200

med hjälp av repeatrar vänligen kontakta MIC

NORDIC på telefon 08-23 97 00 eller skriv

till info@micnordic.se.

Antenner som tar emot både GPSsignaler

till din navigator och signalerna

till din mobiltelefon så att du

kan tala utan avbrott gör din bilresa

både tryggare och enklare.

Antennerna ger dig dessutom en god

mottagning på bilradion så att du kan

njuta av din favoritmusik.

Vill du ha antenner för utvändigt

montage för att föra ut strålningen

utanför bilen eller föredrar du invändigt

montage för att göra det enkelt

när du ska tvätta bilen? Inga problem

– båda möjligheterna finns.

Malux antenner kan du köpa hos

radiofackhandeln. Där får du också

hjälp med montering för bästa möjliga

mottagning.

5


SKEF NEWS • 2 2008

Rapport från

Offentlig upphandling –

är det något för

småföretagare?

Den offentliga sektorn är en stor

marknad för företag inom de

flesta branscher. Men den offentliga

upphandlingen upplevs av

många företagare som för komplicerad

där irrelevanta krav är

vanligt förekommande.

När Företagarna med hjälp av Sifo frågade

4 000 företagare med färre än

50 anställda svarade endast 25 % att

offentlig upphandling inte är aktuell

inom deras verksamhet. Möjligheterna

finns!

Frågan är vad vi kan göra för att

få fler företagare att utnyttja dem.

Vilka behöver påverkas och hur ska

vi företagare bli bättre aktörer på den

offentliga marknaden?

För oss på Företagarna är konkurrens

och offentlig upphandling prioriterade

frågor. Vårt agerande styrs av

företagarna själva som säger att det är

hur de upphandlande enheterna tolkar

lagstiftningen och utformar förfrågningsunderlaget

som är viktigast

och inte ändring av lagstiftningen.

Enligt lagen om offentlig upphandling

får den upphandlande

enheten – till exempel en kommun

– inte utforma upphandlingen så att

man särskilt gynnar små företag eller

lokala företag. Men jag brukar säga

att lagen inte tvingar dem att missgynna

de små företagen.

Vi på Företagarna uppmanar upphandlarna

”Think small first”. Gör

inte upphandlingen krångligare än

nödvändigt. Dela om möjligt upp

stora upphandlingar i mindre delar,

produktmässigt eller geografiskt. Min

erfarenhet är att det ofta är affärsmässigt

motiverat. Ramavtal bör användas

restriktivt och med eftertanke.

Men sådan är inte verkligheten.

Många gånger eftersträvas stora volymer

och breda ramavtal utan att det

Många gånger eftersträvas

stora volymer och

breda ramavtal utan att

det egentligen är motiverat

affärsmässigt.

Resultatet blir att man

i praktiken utestänger

små företag, missgynnar

företagen i kommunen

och i slutändan får sämre

villkor.

egentligen är motiverat affärsmässigt.

Resultatet blir att man i praktiken

utestänger de små företagen, missgynnar

företagen i den egna kommunen

och i slutändan får sämre villkor då

man försvårar konkurrensen.

Företagarna jobbar på flera plan

när det gäller den offentliga upphandlingen.


Genomopinionsbildning och direkt

påverkan vill vi minska krånglet

– nästan 20 % av de små företagen

säger att offentlig upphandling är för

komplicerat.

Viarbetar för att säkerställa ett fungerande

regelverk.

Information, seminarier kurser om

offentlig upphandling genomförs på

många ställen i landet. Det ger företagarna

bättre kunskap om hur de

ska agera.

Vi påverkar de lokala politikerna.

Det är ett sätt att få de lokala upphandlarna

att tänka i småföretagstermer.

De ledande politikerna,

oavsett färg, vill att kommunens

upphandling ska passa även de lokala

företagen. Genom vår närvaro

på kommunnivå och det stöd som

våra regionchefer ger de lokala företrädarna

har Företagarna här en unik

styrka.

I specifika fall kan vi också gå in

och agera och hjälpa medlemmar

att överklaga felaktiga upphandlingar.

Genom uppmärksamheten är

det också ett sätt att påverka andra

kommuner.

Anders Åberg, Företagarna

Branschförbundsansvarig på Företagarna


hstd

I Cobra-båtarna är väljarpanelen vattentät med stora vred och

knappar för användning med handskar i hög fart och dåligt väder.

I ambulansen har förare och sjukvårdare var sin manöverpanel

med samma enkla hantering av kommunikationen.

SKEF NEWS • 2 2008

Pandora kommunicerar

under alla förhållanden!

Pandora är marknadens mest fl exibla kommunikationsplattform, med vilken

du kan kommunicera mellan såväl analog som digital teknik. Från en och

samma manöverpanel går det att blanda fl era kommunikationsvägar sam-

tidigt, såväl nya som äldre system, t ex Mobitex, GSM, Tetra och de egna

radionäten.

KUSTBEVAKNINGEN Telium har tagit fram en specialanpassad Pandoralösning

för Kustbevakningens öppna, snabbgående Cobra-båtar. Extrema förhållanden ställer

höga krav på utrustningen. Både förare och navigatör måste under alla omständig-

heter ha en fullgod kommunikation, dels med varandra, dels med ledningscentral, SOS,

polis och övriga båtar. Samtliga radiosystem i Cobra-båtarna är anslutna till Pandora

som även har inbyggd GSM-telefon och intercom.

AMBULANSSJUKVÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND Hos ambulanssjukvården

i Västra Götaland sitter redan Pandora i sex ambulanser och fl er är på gång.

Såväl föraren som sjukvårdaren kan nu enkelt manövrera tre funktioner – komradio,

GSM och intercom – från var sin plats i bilen. En framtida validering till Rakel är också

förberedd.

Ambulansens förarmiljö blir renare och trafi ksäkrare med en manöverpanel som

kan hantera alla kommunikationsvägar. Med ett enkelt knapptryck pendlar man mellan

de olika funktionerna. ”Vi har fått precis allt vi önskat” säger Ove Berlin på Ambulans-

sjukvården i Västra Götaland.

www.telium.se/pandora 7


SKEF NEWS • 2 2008

Madeléne Andersson ser till så att valstråden hamnar på rätt plats. Den bärbara ICOM-radion har extern mikrofon och hörtelefon för smidig manövrering.

Nytt radiosystem till

Västerviks hamn

Västerviks hamn som numera

heter Västervik Logistik och Industri

har i dagarna investerat i ett

helt nytt radiosystem.

Hamnverksamheten som tidigare

förde en tämligen tynande

tillvaro har under

de senaste åren haft en

lysande utveckling.

Godsmängden har

på några år ökat från

120 tusen ton till över

500 tusen ton under år

2007.

Carl Johan Carlstedt

är VD och till-

sammans med ett

tiotal medarbetare ser

han till så att järnvägsvagnar

och fartyg las-

8

Radion har försetts med svanhalsmikrofon i

stället för den traditionella handmikrofonen.

Vid sändning trycker föraren på en extern

knapp.

tas och lossas. Ett stort antal maskiner

och kranar finns till hjälp.

Senaste investeringen är en satsning

på förbättrad järnvägsförbindelse från

hamnen och in till järnvägsstationen i

Västervik. 15 miljoner

kronor har

investerats i detta

projekt.

Det är framförallt

timmer, pappersmassa

och valstråd

som fraktas

via hamnen i Västervik

och vidare

med tåg och lastbil

till olika destinationer

i Sverige.

Kommunikationsradion

är vik-

tig för att samordna verksamheten ute

på hamnplanen.

Madelène Andersson är transportsamordnare

och via sin bärbara

kommunikationsradio dirigerar hon

maskinpersonalen. När vi besöker

hamnen så är det full fart på truckar

och maskiner och flera fartyg ligger

inne för lastning och lossning.

I lastmaskiner och kranar sitter

fasta radioapparater med hands-free

utrustning för snabb och enkel manövrering.

Tjust Elektronik i Västervik har

projekterat systemet och även utfört installationerna

i fordonen. Apparaterna

kommer från ICOM och har levererats

av Swedish Radio Supply i Karlstad.

Arnold Jansson

för SKEFs redaktion.


SKEF NEWS • 2 2008

Fortum valde Motorola till Värtaverket

Fortum har köpt ett MOTOTRBO system

till Värtaverket i Ropsten med tre kanaler

ovan jord och cirka 10 repeatrar för att täcka

kulvertar och tunnlar under Ropsten. I första

fasen kommer de ha cirka 25 terminaler

för drift- och underhållspersonal.

MOTOTRBO är biligare och enklare

än TETRA för små industrier som behöver

en ny digital radio med två tidluckor per

frekvens.

Men MOTOTRBO har också sina

nackdelar. Till exempel att det endast finns

en leverantör och det saknas samma utbud

av tillbehör som för TETRA. Det saknas

till exempel en ATEX klassad mobil i produktutbudet.

För mer info

http://business.motorola.com/mototrbo/

Mats larsson, mats@mlsolutions.se

Fortum har köpt ett MOTOTRBO system till Värtaverket i Ropsten med 10 repeatrar för att täcka

kulvertar och tunnlar under Ropsten. Foto: Fortum

9


SKEF NEWS • 2 2008

Rapport från SKEF:s årsmöte

Fyra hedersmedlemmar på plats vid SKEFs årsmöte på Skåvsjöholm i Åkersberga utanför Stockholm. Gösta Thulin, Thord Ritzén,

Roland Waax och Sten Gustafsson.

Årets möte hölls i vacker skärgårdsmiljö

på Skåvsjöholm i

Åkersberga utanför Stockholm.

Årsmötet var som vanligt välbesökt

mycket tack vare flera intressanta

föredragshållare och utställare.

Två nya hedersmedlemmar utnämndes

på årsmötet, Gösta Thulin och Thord

Ritzén.

Thomas Jansson distriktschef och

affärsansvarig från

Eltel Networks talade

om antenner,

master och torn.

Eltel Networks som

har 2 500 anställda

fördelade över landet

planerar, bygger och

underhåller många

av samhällets livsviktiga telenät.

Bland mycket annat så rullar man

10

Per Palm

ut RAKEL-nätet i landet.

Dan Segerbjörk, också från Eltel

Networks talade om utalarmering och

framtida möjligheter. Speciellt intressant

är hur man löser detta i RAKELnätet,

vilket också berördes.

Peter Manros från Spring Mobil

talade om lokalt mobilnät för företag.

Var och en på företaget använder en

enda telefon – mobilen.

Man har en egen basstation

reserverad för den egna telefontrafiken.

Så fort man rör sig

utanför den egna basstationens

räckvidd så kopplas samtalen automatiskt

över på de nationella

näten.

Per Palm, teknisk chef på

SOS Alarm talade om Zenit och

RAKEL. Per berättade en del om

utmaningen att få in RAKEL i

SOS system. Han tog bl a upp

den kniviga frågan om hur till-

Dan Segerbjörk från Eltel Networks

talade bla om utalarmering.

Liza Törngren (vd Zodiac) valdes

till ny ordförande för SKEF.

fälliga talgrupper ska kunna tilldelas

vid insatser där polis behöver ingå.

SOS får då gå ut med en ”inbjudan” till

polisen att deltaga i talgruppen. Polisen

får då avgöra vilka polispatruller som

de önskar ska deltaga.

Rikard Slunga från Nordisk

Mobiltelefon kom med en uppföljning

på sitt föredrag från förra årsmötet.

Nordisk Mobiltelefon använder

Kjell Pettersson, PTS, i samspråk med Sören Larsson,

Malux, och Bo Paulsson, MRC.


2008

Den nyvalda styrelsen för SKEF.

Peter Manros från Spring Mobil talade om lokalt mobilnät för företag.

CDMA2000-tekniken – världens

största 3G-standard med

mer än 400 miljoner användare

världen

över.

Rickard

visade en ny

telefon för

nmt och ett

Rickard Slunga

modem för

USB som

han också demonstrerade

praktiskt.

Jan Nilsson från Eltel Networks

talade om Wimax möjligheter

och utveckling.

Mats Larsson från MIC

Nordic talade om repeatrar

för inomhustäckning för

olika system GSM, CDMA,

TETRA mm. Han beskrev

procedurerna med tillstånd

från PTS och medgivande från

respektive operatör.

Anders Palmberg och

Kjell Pettersson informerade

om aktuella frågor från PTS.

Anders beskrev de nya undantagsföreskrifterna

och vad som

är på gång, bl a hundspårning,

fartygsradar och amatörradio

på 50 MHz.

Han redovisade statistik

som visade att antalet radiotillstånd

nästan har halverats

den senaste 10-årsperioden.

En kategori som dock ökat

är fartygsradio (VHF-radio

för båtar). Kjell talade en del

om den marknadskontroll

som PTS utför.

Rune Tapper, redaktionen

Aurora

SKEF NEWS • 2 2008

Sales Package

Aurora SP är en professionell yrkesradio

som används av polis, räddningstjänst,

ambulanssjukvård, sjöräddning,

bussbolag, åkerier m fl.

Aurora SP* är ett komplett paket som

innehåller:

- Mobil radio Aurora

- Manöverenhet

- Hållare för manöverenhet

- Fästbygel för stationsenhet

- Monofon

- Spänningskablage och bandkabel till

manöverenhet

- Installationsritning och bruksanvisning

Pris från 6.990 kr.

För beställning: www.tcconnect.se/webshop

TC Connect AB, Box 903, 692 29 KUMLA

Telefon: 019-500 10 00 www.tcconnect.se

11


SKEF NEWS • 2 2008

Årets World TETRA Congress hölls i Hong Kong.

World TETRA Congress

2008 i Hong Kong

Årets upplaga av TETRA mässan

hölls för första gången i Asien närmare

bestämt i Hongkong. Deltagare

från hela världen deltog på

konferensen.

TETRA börjar nu bli den världsstandard

man hoppades på då specifikationen

togs fram. Det finns idag ett antal

större leverantörer av både basstationer

och handterminaler.

Utställarna, 67 till antalet, kom

från hela världen och visade allt från

basstationer och terminaler till programvara

och antenner. Under de tre

första dagarna hölls också i samband

med mässan ett antal seminarier med

talare från hela världen, som pratade

om olika applikationer för TETRA

i Public Safety, polis, brandkår och

kommersiella TETRA system för till

exempel olja/gas anläggningar.

12

En intressant aspekt som framkom

under en av föreläsningar var just bristen

på talkanaler och hur lätt det uppstår

köer när många talgrupper skall

utnyttja samma frekvenser, detta med

brist på talkanaler kommer delvis att

lösas då TETRA 2 releasas under nästa

år, vilket kommer att innebära ett bättre

utnyttjande av frekvensbandet med

en förbättrad modulationsmetod.

Inomhustäckning var också ett

ämne som diskuterades under seminariet.

Terminalerna i TETRA är

kraftfulla och med tanke på den uteffekt

de kan leverera så förbrukas batterierna

relativt snabbt när man har dålig

täckning. Men man kan på olika sätt

förbättra täckningen genom olika tekniska

lösningar och sänka uteffekten

från mobilen.

Ett intressant föredrag levererades

av Johan Genestig, Svenska Kustbe-

vakningen som bland annat talade

om räckviddsbegränsningar till sjöss

med TETRA, de har testat TETRA

terminaler och längsta räckvidd från

en landbaserad basstation är cirka 25

km, rent teoretiskt kan man uppnå det

dubbla.

Man har löst problematiken med

att ett flygplan fungerat som gateway

för att förbättra mottagningen men det

är kanske inte den mest optimala och

billigaste lösningen.

Sammantaget från årets mässa av

TETRA är att intresset ökat de senaste

åren och antalet användare ökar hela

tiden. Antalet användare kommer att

öka speciellt när TETRA 2 lanseras.

Nästa års konferens/mässa kommer

att hållas den 26-29 maj i München,

Tyskland.

Se även www.tetraworldcongress.com.

Tord Sjölund, MIC Nordic AB


PCPI Indoor Antennas

Indoor Left or Right Hand Circular Polarised Patch Antennas for mounting on wall or ceiling.

DESCRIPTION

• Circular Polarised patch antenna for indoor use.

• Circular polarisation is chosen to avoid out-of-phase signals.

• Specially designed for closed rooms.

• Full size 2 λ circular patch antenna.

• The antenna is carefully sealed with a discreet white cover.

• The connector is placed at one side to enable mounting close to a wall or a ceiling.

www.procom.se

ELECTRICAL

MODEL PCPI GPS PCPI 70/xHCP/... PCPI 900/RHCP PCPI DECT

PHOTO

FREQUENCY 1575 MHz 380-470 MHz covered

by four models

880-960 MHz 1880-1900 MHz

IMPEDANCE Nom. 50 Ω Nom. 50 Ω Nom. 50 Ω Nom. 50 Ω

POLARISATION Circular Circular Circular Circular

GAIN Approx. 5 dBic 3 dBd

± 2 dB

Approx. 5 dBic

3 dBd ± 2 dB

Approx. 5 dBic

3 dBd ± 2 dB

BAND WITH - ≥20 MHz @ SWR ≤1.8 ≥80 MHz @ SWR ≤2.0 -

HALF-POWER

BEAMWIDTH

Approx. 70°

(H- and E-plane)

Approx. 80°

(H- and E-plane)

Approx. 80°

(H- and E-plane)

Approx. 5 dBic

3 dBd ± 2 dB

Approx. 70°

(H- and E-plane)

SWR ≤ 1.5 f.res. ≤ 1.5 f.res. 1.5 f.res. ≤ 1.5 f.res.

MAX. POWER 50 W 100 W 50 W 50 W

MECHANICAL

CONNECTOR N-female N-female SMA-female N-female

COLOUR Marine white Marine white Marine white Marine white

MATERIALS Cover: ABS

Chassis: Aluminium

Cover: PS (white)

Chassis: Aluminium

Cover: ABS

Chassis: Aluminium

Cover: PS

Chassis: Aluminium

SIZE (L x W) Approx. 204x204 mm Approx. 415x415 mm Approx. 204x204 mm Approx. 104x104 mm

HEIGHT Approx. 28 mm Approx. 25 mm Approx. 28 mm Approx. 40 mm

WEIGHT Approx. 0.4 kg Approx. 1.8 kg Approx. 0.4 kg Approx. 0.2 kg


SKEF NEWS • 2 2008

I ett labb i Enköping finns sju

gröna burkar som kan komma att

starkt påverka försvarets sätt att

kommunicera. Där utvecklas ett

radiosystem utan sårbara centralnoder

och med mindre hårdvara.

14

FMV sats

generatio

– Mjukvaruradio i kombination med

ett IP-baserat ad-hocnät innebär ett

rejält generationsskifte, konstaterar

FMVs projektledare Torbjörn Eriksson.

FMV har köpt ett 70-tal amerikanska

apparater. Av den första leveransen

av 20 apparater har tio har gått

till projektet SLB och tio används för

prov och försök. Tester i provbänk pågår

och under året kommer också de

första proven att göras i terräng.

– Det är inte apparaten som sådan

som är intressant utan möjligheten

att testa vågformen, säger Torbjörn

Eriksson, projektledare för FMVs

projekt GTRSdemo.

Vågformen är det som styr vilka

funktioner som radioapparaten kan

utföra. Och det som går att förändra

utan att ändra på själva hårdvaran i

apparaten. Det pågår arbeten runt

om i världen runt mjukvaruradio.

Men medan många koncentrerar sig

på själva hårdvaran och kommunikation

mellan två enheter har FMV valt

en annan väg.

– Vi har köpt hårdvaran och

satsar arbete på nätverket. Det är där

de stora möjligheterna finns, säger

Torbjörn.

Stora fördelar väntar runt hörnet

med en radio som kan få förändrade

egenskaper genom förändringar i

mjukvaran. Torbjörn nämner bland

annat stegvis utveckling och flexibiliteten.

Olika funktioner kan läggas till

efter hand som behoven förändras

och tekniken utvecklas. En annan

fördel är att det utrymme som apparaterna

tar i till exempel en patrullbil

kan minimeras, då en apparat kan

användas till många olika funktioner


ar på en ny

n radio

genom att ändra mjukvaran. Flexibiliteten

kommer till användning

när Sverige deltar i internationella

insatser.

– Det här är otroligt spännande.

Jag tror väldigt mycket på radio i

IP-baserade taktiska ad-hoc nät. Slås

en enhet ut konfigureras nätet om

och trafiken fortsätter, inga sårbara

centralnoder med andra ord.

För att komma dit är det en hel

del utvecklingsarbete kvar. Industrin

har sina idéer, menar Torbjörn Eriksson,

och det är lätt att falla i fällan

och göra det som tekniken kan. För

att börja i rätt ände har man gått ut

och frågat användarna vad det är

man vill ha. Användarvänligheten är

viktig.

– Målet är en utvecklingsmodell

som med byggklossar, där man lägger

till och drar ifrån funktioner allteftersom

behoven ändras, men där är vi

inte ännu, säger han.

Att ha flexibilitet brukar innebära

höga kostnader. Här protesterar Torbjörn

och berättar om dagens radiosystem

som inte är speciellt flexibla

och där man ändå försöker sätta ihop

system för att få vissa förmågor, och

det är också kostsamt. Mjukvaruradion

må dra en hel del kostnader

initialt, men sedan kan man räkna

hem den i bland annat färre hårdvaruinköp.

Än så länge finns det inte så

många leverantörer av vare sig hårdeller

mjukvara. FMV fick exempelvis

bara två svar på anbudsinfordran för

mjukvaruradion, men det kommer

att ändras, spår Torbjörn.

I labbet i Enköping sitter apparaterna

för mjukvaruradio monterade

i rack där man kan mäta kapacitet

och fördröjning med mera. Men det

finns en begränsning i att det är så få

apparater när man ska testa prestanda

i nätet.

Därför kommer projektet också

att använda den Opnet-modell av

vågformen som också anskaffats.

Med hjälp av Opnet, som är ett verktyg

för nätverkssimulering, kan nät

med ett stort antal noder testas. Det

Kort om Mjukvaruradio

SKEF NEWS • 2 2008

är också ett sätt att testa nya idéer

och se om idéerna håller och det ger

en säkerhet inför de vägval vi måste

göra framöver.

Och sedan är det upp till leverantörerna

att omsätta detta till fungerande

radio.

Text och foto: Hans Invansson, FMV

Denna artikel har tidigare varit publicerad i

FMVs tiding PROTEC nummer 1, 2008.

Datorn har en stor fördel jämfört med utrustning baserat på radioteknik. När det kommer

en ny version av ett program laddar man bara ner det. Om tv-apparaten eller

radion skulle vara en dator laddar man ner ett nytt program när man behöver använda

en ny tjänst.

Mjukvaruradio fungerar precis så och idén är 20 år gammal. Men den första generationen

har kommit från industrin först nu. I stället för att radiosignalernas karaktär

bestäms av en kristall eller är kodad i en integrerad krets bestäms den av ett datorprogram.

Byter man ut programmet kan man också byta frekvens och funktion.

Mjukvaruradion kan enkelt beskrivas som en dator med ett förstärkarsteg och antenn.

Programmen som laddas i radion kallas för vågformer som är radions identitet.

En gammal truppradio blir till en radio av senaste snitt genom att radions egenskaper

omtolkas till mjukvara som laddas ner i mjukvaruradion.

Om du uppgraderar din gamla PC med ny programvara behöver du en ny processor

och mer minne och det är liknande med radion. Det krävs stor överkapacitet i

signalprocessorerna, och det kostar bland annat strömförbrukning.

Ett annat problem är antennen som bör vara anpassad till den frekvens som

används. Om frekvensen ändras bör antennen ändra form för att fungera fullt ut vid

den nya frekvensen.

Ett stort jobb har varit att ta fram en standard för hur mjukvaran ska byggas.

Programmen ska passa till alla radioapparater oberoende av tillverkare.

I dagens värld har varje armé sin egen truppradio, därför kan de inte kommunicera

med varandra, vilket försvårar samarbeten vid till exempel internationella insatser.

Ett sätt att gå runt problemen och bygga en mjukvaruradio i dag är att kompromissa.

Man minskar på det möjliga frekvensområdet och låter de högsta frekvenserna

klaras av med konventionella metoder. Det betyder att radion kan programmeras

om till viss del och klara en del förutsedda nya funktioner.

15


SKEF NEWS • 2 2008

1Är det för att du vill ha nöjda kunder, affärsmässighet och kompetenta,

motiverade medarbetare? Eller för att dina kunder ställer krav på

kvalitet, miljöledning och kompetens? Eller är det för att FR 2000 utgår

från ISO, men är enklare att införa och ett mer integrerat system för

ledning av kvalitet, miljö, kompetens, hälsa och säkerhet?

Vi tror det, men se själv på www.fr2000.se

Verksamhetsledning för alla organisationerwww.micnordic.se


MIC Nordic AB • 08-23 97 00 • info@micnordic.se • www.micnordic.se

www.fr2000.se


Sectra levererar

TETRA-krypto

till det nationella

radiosystemet RAKEL

Sectra har fått i uppdrag av FMV, Försvarets materielverk,

att leverera en krypteringslösning som

skyddar bland annat polisens, kustbevakningens

samt Försvarsmaktens talkommunikation i

RAKEL.

RAKEL är byggt på den digitala radiotekniken TETRA

och är ett gemensamt radiosystem för organisationer i

samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller

hälsa. RAKEL används av polis, brandkår, räddningstjänst,

tull och kustbevakning samt av Försvarsmakten.

Sectras krypteringslösning möjliggör avlyssningssäkra

samtal och ligger på ett SIM-kort som sätts in i de TE-

TRA-telefoner som används i RAKEL idag. Kryptot

fungerar oberoende av TETRA-leverantör vilket innebär

att myndigheter och användare kan välja TETRA-telefon

utifrån sina egna preferenser med bibehållen gemensam

säkerhet.

– Det är strategiskt betydelsefullt för oss att få förtroende

att leverera krypteringen till det stora nationella

projekt som RAKEL är, säger Jan-Olof Brüer, VD och

koncernchef på Sectra. Sectra har en lång tradition av att

förse det svenska försvaret och myndigheter med krypton

och med det här uppdraget skyddar våra produkter ytterligare

samhällsviktiga funktioner.

RAKEL bygger på den internationella TETRA-standard

som används för att säkerställa radiosamband inom

och mellan kritiska samhällsfunktioner. RAKEL byggs

ut i Sverige fram till år 2010 och används av statliga

myndigheter, landsting, kommuner och kommersiella

aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller

hälsa samt av Försvarsmakten. Regeringen har gett

KBM, Krisberedskapsmyndigheten, uppdraget att bygga

ut, äga och förvalta RAKEL. Idag är systemet i operativ

drift i bl.a. Stockholm, Malmö och Göteborg.

För mer information se www.sectra.se eller

kontakta Helena Johansson, Sectra , 013-235204

Om Sectras kommunikationssystem

Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker

tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och

försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet.

Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering

och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller

design och utveckling av säkra kommunikationssystem.

Sectras Tigerprodukter används av kunder i mer än hälften

av EU:s 27 medlemsländer.

MTP850

Motorola lanserar nu en ny

terminal för Tetra. Motorola

MTP850 är en vidareutveckling

av succemodellen MTH800.

- Högupplöst färgdisplay

- Mer än 20 h drifttid (5-5-90)

med standardbatteri

- Integrerad GPS

- E2E kryptering

- Enkel och säker att använda

MTM800

Motorola kan nu erbjuda sin mobila Tetraterminal

med facelift. Det nya kontrollhuvudet

med en kristallklar färgdisplay är här.

- Storlek: 72 x 185 x 208 mm med kontrollhuvudet

- Bredbandig, 380-430 MHz

- Damm och vattensäker enligt IP-54

- 2.8” stor högupplöst LCD-display

- Upplösning: 720 x 400 pixlar

- Integrerad GPS

- E2E kryptering

För mer information se www.celab.se

Motorolas terminaler och system för TETRA

distribueras i Sverige av Celab Communications AB.

Huvudkontor Celab Lidköping Celab Stockholm

Rollsbovägen 20 Skaragatan 75 Box 6102

442 40 Kungälv 531 40 Lidköping 129 07 Hägersten

0303- 24 60 00 0510-54 59 80 08-93 47 80

E-post: info@celab.se


SKEF NEWS • 2 2008

Problem med polisradion

vid Irakkonferensen

Vid Irakkonferensen hade polisen stora problem med sitt radiosamband, trots att system 70, system 80 och RAKEL användes parallellt. Polisen hade dessutom

endast fem veckors förberedelsetid inför konferensen att jämföra med toppmötet i Åre för några år sedan då man hade sex månader på sig. På grund av kostnadsskäl

hade det även sparats in på flygbevakningen. Endast polisens egna helikoptrar, som inte bär vapen, fanns att tillgå. Foto: Polisen

Polisens radiosamband fungerade

dåligt under Irakkonferensen.

Dessutom saknades möjlighet att

stoppa eventuella självmordsattentat

med flygplan.

I en artikel nyligen publicerad i Polistidningen

rapporteras om stora problem

med radiokommunikationen

under Irakkonferensen som hölls i

Upplands Väsby under maj månad.

Närvaron av internationella toppolitiker,

regeringstjänstemän och diplomater

satte stora krav på säkerhetsarrangemanget

runt konferensen.

Möteslokalerna där konferensen

hölls finns låg i en svacka. Därför

fungerade polisens kommunikationsutrustning

därför sämre än väntat.

Under mötesdagarna användes system

70, system 80 och RAKEL parallellt.

Ändå var sambandet dåligt och

18

enskilda poliser var oroliga för att förlora

kontakten med kollegorna ifall det

skulle bli kravaller eller attentat.

– Så länge ingenting allvarligt händer

är det inga problem. Men inträffar

något stort kommer ledningen inte att

kunna kommunicera med poliserna,

sade Peter Frisell, vice ordförande i

förbundsområde Stockholm till Polistidningen.

Det finns dessutom för få mobila

enheter till kommunikationsutrustningen.

Personal som har utbildats

i Särskild polistaktik (SPT) tvingas

låna från andra poliser. Enligt Peter

Frisell var situationen så allvarlig att

ett skyddsstopp övervägdes.

– Men det fanns inget alternativ

till att köra på. Mötet går ju inte att

senarelägga.

Peter Frisell jämförde med det uppmärksammade

toppmötet i Åre för

några år sedan. Då hade polisen sex

månader på sig att planera arbetet. I

samband med Irakkonferensen hade

polisen fem veckors förberedelsetid.

– Det säger ju sig själv att allt inte

går att beakta då. Vi är 1 700 poliser.

Bara för att hänga på Condoleezza Rice

när hon ska byta till aftonklänning

måste vi avdela 500 man.

Mycket resurser krävdes även för

att bevaka skyddsobjektklassade delegaters

boende i innerstaden. Enligt

uppgift fanns tretton irakiska ministrar

på plats och USA:s utrikesminister

Condoleezza Rice bevakades rigoröst.

Hela artikeln kan läsas här:

http://www.polistidningen.se/Document/ViewDocument.aspx?docum

entId=448&portalAreaId=143


www.peltor.eu

SKEF NEWS • 2 2008

Peltor Lite-Com Pro

ATEX-godkänd programmerbar

kommunikationsradio i headset.

Nya Lite-Com Pro är den senaste i raden av Peltors kommunikationsradio, inbyggda i

hörselskyddande headset. Radion är programmerbar i frekvensområdet 430 – 470 MHz

och kan integreras i industriella och andra professionella radiokommunikationssystem.

Problemfri trådlös kommunikation, utan kablar och med båda händerna fria.

ATEX-godkänt för användning i

explosiva miljöer.

Upp till 30 programmerbara

radiokanaler 430 – 470 MHz.

Selektiv squelch-funktion som möjliggör

flera användare på samma kanal.

Två externa mikrofoner som tar upp

omgivande ljud för intern återgivning

i stereo.

Fastighetskarta i

mobiltelefonen

Bullerkompenserad mikrofon på ny typ

av mikrofonbom.

VOX-funktion för handsfree-användning.

PTT-knapp (push to talk) för

kommunikation i extremt bullriga

miljöer.

Endast tre funktionsknappar för att göra

alla inställningar.

Produkten säljs endast genom Peltor Communication Approved Partners samt hos auktoriserade Lite-Com Pro återförsäljare.

För ytterligare information, kontakta kundservice på 0370-65 65 65 eller mail, info@peltor.se

Fastighetskarta med gränser finns nu till Sony Ericsson

och Nokias GPS telefoner. I Tracker Myway mjukvara

erhåller du 300 fria kartrutor där du själv kan välja vilka

du vill plocka ner via GPRS.

Välj mellan fastighetskarta, fjällkarta, terrängkarta

1-100 000, zoom terrängkarta 1-50 000, vägkarta samt

sjökarta.

Detta öppnar upp möjligheter för yrkessektorn och

underlättar det dagliga arbetet.

I Tracker Myway mjukvara kan du även spåra människor,

djur och fordon och se dess hastighet, avstånd,

riktning samt placering på vald karta.

Mjukvaran säljs hos återförsäljare runt om i landet.

Hitta rätt återförsäljare på www.zodiac.se

Generalagent för Trackers produkter i Sverige:

Zodiac Tele & Radio AB, Tel 08-556 156 90 www.zodiac.se

19


SKEF NEWS • 2 2008

Traceline Mobile i ny version

En ny variant på TC Connects AVL-produkt Traceline är Traceline

Mobile. Den nya programvaran lyfter fram mobilt bruk

av Traceline för ledningsfordon och liknande.

Den stora nyheten är att föraren av ett fordon kan placera

sitt eget fordon i centrum på kartan och hela tiden se andra

fordon i omgivningarna på kartan med sitt eget centrerat,

även under färd. På så sätt kan en insatsledare alltid ha

örnkoll på resurserna även vid rörliga insatser och vid färd till

och från olika insatser.

Övriga nyheter i programvaran är en ny och smartare hantering

av personlarm och statusmottagning. Larmande fordon

markeras tydligt på kartan och följs automatiskt. Användargränssnittet

är ytterligare förbättrat.

Traceline är en produkt för lokalisering av fordon och personer

på en kartapplikation och arbetar ihop med Aurora/GPS

som standard. Flera olika versioner av Traceline finns för olika

branscher och användningsområden. Traceline används bl a

av polis, räddningstjänst, Vägverket, vaktbolag och länsbussbolag.

Se www.tcconnect.se för mer information.

20

I programvaran Traceline Mobile kan förare placera sitt fordon i mitten

av kartan och se övriga fordon i omgivningen.


Taits nya serie nu komplett

Tait Communiactions har nu kompletterat sin serie av kommunikationsradioapparater

med den enklaste radion, TP8110.

Flexibilitet med trådlösa

kommunikationslösningar

Tait Communications från Nya Zeeland

har nu lanserat den sista felande länken i

sin nya serie bärbara kommunikationsradio

TP8100. Det är den enklaste modellen

TP8110 som sett dagens ljus helt nyligen.

Malux Sweden ABSKEF NEWS • 2 2008

TP8110 är en bärbar radio för enkla radiosystem där användarna

ändå har höga krav på robusthet och prestanda. Radion

har vridomkopplare för 16 kanaler och finns för VHF och UHF.

Det som utmärker TP8110 är enkelhet, radion saknar knappsats

och display, men också att den har ett mycket smidigt

format och är helt vattentät enligt IP67-klassning.

I och med TP8110 är hela TP8100-serien komplett med

TP8120 som toppmodell med full knappsats med display och

350 kanaler, mellanmodellen TP8115 med reducerad knappsats,

display och 128 kanaler samt TP8110 med 16 kanaler.

TP8100-serien finns både som MPT1327 och vanlig analog

komradio med CTCSS och CCIR. Samtliga i vattentätt utförande

enligt IP67.

Mer info www.tait.se eller www.tcconnect.se

x.com 400

Oavsett vilket trådlöst kommunikationssystem

du jobbar i har Malux

ett urval av produkter och tillbehör.


t.ex. explosionsskyddade eller


med ManDown och inbyggd GPS.

bilradio.


effektiv kommunikation mellan

portabla enheter och/eller radio

och sambandscentral.

21


SKEF NEWS • 2 2008

Ny komradiofunktion

till trådlös telefoni

Ascom lanserar en Push to Talkfunktion

för trådlös telefoni som

gör det möjligt för flera gruppanvändare

att snabbt och effektivt

kommunicera med varandra.

Företaget är först på marknaden med

denna nya teknik, framtagen för att

passa till exempel säkerhetsinstitutioner

som anstalter och häkten. Den nya

funktionen gör det möjligt att ersätta

traditionellakomradiosystemmedmodern

DECT- eller WLAN-teknologi.

Ascom Push to Talk (PTT) erbjuder

kommunikation för upp till 240

användare och finns tillgänglig dels

som ett separat system, dels som en

tilläggsfunktion till såväl DECT- som

WLAN-telefoni. Ascom är först på

marknaden med tekniken, vilken har

utvecklats och testats under knappt två

år. Framför allt är tekniken framtagen

för att passa i olika industrimiljöer och

för säkerhetsinstitutioner som anstalter

och häkten.

I en förlängning kan systemet komma

att användas i larmsammanhang

inom sjukvården. Funktionerna som

erbjuds i Push to Talk-lösningen gör att

användaren kan kombinera komradio

med telefoni i en och samma enhet och

system. Genom en enkel knapptryckning

når en person direkt ut till alla

anslutna utan att behöva ringa upp var

och en. Vid anrop från en enhet hörs

detta högtalande hos övriga användare

i gruppen.

– Lösningen baseras på ett lokalt

trådlöst system. Det gör att uppkopplingar

och kommunikation sker med

minimal fördröjning, något som ofta

har varit ett problem vid motsvarande

funktioner i exempelvis GSM-nät, säger

Mikael Sundebäck, produktchef på

Ascom.

Systemet erbjuder upp till 120 olika

kanaler,vilketgörattmankananvända

22

Funktionerna som erbjuds i Ascoms Push to Talk-lösning gör att användaren kan kombinera komradio

med telefoni i en och samma enhet och system. Genom en enkel knapptryckning når en person direkt ut

till alla anslutna utan att behöva ringa upp var och en. Foto: Ascom

olika kanaler för olika grupper. I en kanal

når man till exempel bara tekniker,

i en annan assistanspersonal. Det går

också att knyta till funktioner för att få

en överblick över vilka användare som

befinner sig på vilka kanaler, något som

traditionella komradiosystem normalt

inte kan erbjuda. Systemets användare

kan också växla mellan PTT och vanlig

full duplex telefoni. Det gör att man

även kan tala med varandra i grupper

som om det vore ett konferenssamtal.

- Det här systemet ersätter traditionell

komradio och möjliggör skräddarsydda

och anpassade funktioner, något

som framför allt har efterfrågats inom

industrin. Dessutom är systemet kostnadseffektivt

då man ofta kan implementera

det i befintligt telefonisystem

och därmed slipper investera i ett separat

komradiosystem med separata handenheter,

säger Mikael Sundebäck.

Dan Segerbjörk, Eltel Networks


Ny identitet

och

logotype

Företaget PROCOM uppdaterar sin grafiska profil samtidigt som man

passar på att lansera en helt omarbetad hemsida.

Världen förändras och det gör även

PROCOM som strävar efter att göra världen mindre

för dig som har användning av professionell

trådlös kommunikation.

– Genom att skapa en ny logo vill vi bättre visa vilka vi

är och att vi vill växa för att möta våra kunders framtida

behov, säger Fredrik Eriksson på PROCOM.

Den nya identiteten och logon kommer implementeras

under en övergångsperiod. I annonser och på emballage

kommer företagets nya identitet bli allt mer synlig

och innan årsskiftet kommer de vara klara med denna

övergång.

– Under juli kommer vi att lansera vår nya hemsida

med en uppdaterad pdf-katalog, där vi har gjort en

helt ny design och utökat med sökfunktioner, berättar

Fredrik.

Nya och gamla kunder kommer att märka skillnader

inte bara genom den nya logon, utan även genom snabbare

svarstider både när det gäller enklare frågor om

leveranstider som lite större utvecklingsprojekt, utlovar

företaget som kommer att hålla öppet under hela sommaren.

MW810

Mobil arbetsstation

för extrema förhållanden

Den nya ruggade mobila

arbetsstationen från Motorola är

byggd för extrema miljöer och

krävande applikationer.

Komponenterna är anpassade för

att enkelt kunna monteras i alla

typer av fordon.

- Processor Intel® Core 2 Duo

- Upp till 2 Gb internminne

- Windows XP

- W-Lan,3G/GPRS,Bluetooth

- Integrerad GPS

- Tetraradio*

- Uppfyller MIL-STD 810F

- Högpresterande display som tål

direkt solljus såväl som mörker

- Touchscreen

- Driftspänning 11-33V

Stort antal optioner och tillbehör

tillgängliga!

MTC100

TETRA PDA

Världens första PDA för TETRA

är här. Kombinationen av Tetra,

W-Lan och Bluetooth gör den till

en oslagbar handterminal för

dataapplikationer.

- Windows Mobile 5

- Kamera med blixt

- Bluetooth och W-Lan

- Uppfyller MIL-STD 810F

- Integrerad GPS finns som tillval

- Kryptering

* För anslutning till Tetra krävs

terminal med PEI-gränssnitt

samt mjukvara.

För mer information se www.celab.se

Motorolas terminaler och system för TETRA

distribueras i Sverige av Celab Communications AB.

Huvudkontor Celab Lidköping Celab Stockholm

Rollsbovägen 20 Skaragatan 75 Box 6102

442 40 Kungälv 531 40 Lidköping 129 07 Hägersten

0303- 24 60 00 0510-54 59 80 08-93 47 80

E-post: info@celab.se


SKEF NEWS • 2 2008

Skoterleder med bredband

i natursköna Gördalen

Det är den nya operatören ICE som har investerat i utrustning för att kunna erbjuda trådlöst bredband

för boende i norska Gördalen.

I en dalgång vid norska gränsen ligger

Gördalen. Samhället som består

av cirka 30 hus har flera fantastiska

snöskoterleder och en underbar natur.

Dalen har saknat bredband men

som nu den nya operatören ICE har

tillgodosett med hjälp av repeatrar från

MIC NORDIC.

En stor utmaning med repeatrar

utomhus är att skapa isolation mellan

24

antennerna för att det inte ska bli rundgång,

speciellt på 450MHz

MIC NORDIC lyckades skapa

95dB isolation med hjälp av två riktantenner

som separerades vertikalt i

masten.

Mats Larsson

För mer information ring

08-23 97 00 eller skriv på info@micnordic.se

SKEF-grundaren

Lars Angestad 70 år

SKEF NEWS uppvaktade en av föreningens grundare

Lars Artur Angestad på hans 70 årsdag den

13 maj.

Lars var bland de som var med vid starten av

SKEF och har varit föreningen trogen. År 2002

blev han utnämnd till hedersmedlem.

Vi gratulerar honom på hans högtidsdag och

önskar honom många fina år.

Lars Artur Angestad

på hans 70-års dag

till sammans med

hustrun Eva.

Genom att använda två riktantenner som

separerades vertikalt i masten lyckades MIC

NORDIC uppnå en separation på 95 dB.


PTS vill möjliggöra

GPS-spårning av

jakthundar

PTS föreslår att två nya radiokanaler

undantas från tillståndsplikt

för att möjliggöra användning av

utrustning för spårning av jakthundar.

Kommunikationsmyndigheten PTS

har de senaste åren märkt ett stort intresse

bland jägare för utrustning för

spårning av hundar under jakt. PTS

föreslår att Sverige avsätter samma

frekvenser för hundspårningsutrustning

som Norge gjort, så att samma

utrustning kan användas i båda länderna.

Detta förslag innebär att det skulle

finnas sex kanaler för jord- och skogsbruk

samt jakt. Det är upp till användarna

att samordna sin användning

av utrustning för tal respektive hundspårning

i bandet.

PTS påpekar att spårningsutrustningen

måste vara CE-märkt.

Utrustning som importerats och som

inte är CE-märkt får inte sättas på

marknaden eller tas i bruk inom

EU.

Den som använder en radiosändare

måste ha tillstånd enligt

lagen om elektronisk kommunikation.

Dock kan PTS besluta om undantag

från tillståndsplikten och

därmed göra det enklare och billigare

för fler användare, tillverkare

och återförsäljare av radiosändare.

PTS gör nu en översyn av de

föreskrifter som innehåller undantag

från tillståndsplikten. PTS förslag

till har skickats på remiss. Målet

är att de nya undantagen från tillståndsplikt

ska träda i kraft 1 oktober

2008.

Länk till PTS remiss finns på

www.pts.se.

För mer information:

Per G Andersson, jurist spektrummarknadsavdelningen,

tfn: 0730-665 773

FAKTA: PTS föreslår följande nya undantag från tillståndsplikt:

En ny allmänt utformad bestämmelse

för terminaler i markbundna elektroniska

kommunikationsnät.

Tydligare beskrivning av de tekniska

villkoren för användning av frekvensbandet

2400–2483,5 MHz för bland

annat trådlösa nätverk (WLAN).

Bestämmelser som genomför EU-kommissionens

kommande beslut om uppdatering

av den tekniska bilagan till

beslutet 2006/771/EG om harmonisering

av radiospektrum för användning

av kortdistansutrustning.

Bestämmelser om vissa användningar

som anges i CEPT:s rekommendation

ERC/REC 70-03.

Fler kanaler för jord- och skogsbruk

samt jakt, vilket ger möjlighet bland

annat för användning av viss hundspårningsutrustning

utan tillstånd.

En bestämmelse om mobila satellitterminalerifrekvensbandet1980–2010

MHz, vilket genom EU-kommissionens

beslut 2007/98/EG har utpekats för

mobila satellittjänster.

Undantag från tillståndsplikt för all

användning av GSM-kommunikation

på flygplan.

En bestämmelse om navigeringsradar

på fartyg.

SKEF NEWS • 2 2008

25


Se lite ljusare på tillvaron!

Marcus Grönholm är en av Finlands främsta Rallyförare genom tiderna och har tillhört

den yttersta världseliten under många år. Hans framgångsrika karriär rymmer bland annat

världsmästartiteln inom WRC år 2000 och 2002.

Marcus prestationer som rallyförare beror inte enbart på hans exeptionella egenskaper som

rallyförare, utan också på en medveten satsning på kvalitet in i minsta detalj. Även när det

gäller skyddsglasögon.

Peltor utvecklar och säljer förstklassiga skyddsglasögon för en mängd olika användningsområden.

Vill du veta mer om vårt breda sortiment, ta en titt på vår hemsida eller kontakta Kundtjänst på telefon 0370-65 65 65 eller mail info@peltor.se

www.peltor.eu

Marcus Grönholm Edition by Peltor -

Lanseras nu!


SKEF-anslutna företag

A

B

E

F

G

H

J

K

L

M

S

ALINGSÅS

PEMA Kommunikation AB, 441 21 ALINGSÅS ____________________ 0322-138 42

ARBOGA

SAAB AB, 732 26 ARBOGA __________________________________ 0589-39 71 00

ALVESTA

Meny Telecom AB, 342 22 ALVESTA ____________________________ 0472-55 49 55

BODEN

Norr-Radio, 961 23 BODEN __________________________________ 0921-523 94

ESKILSTUNA

Blomgrens Telecom AB, 633 46 ESKILSTUNA _____________________ 016-10 82 00

FALUN

Eric Wermelin Comm. AB, 791 77 FALUN ________________________ 023-631 55

GN Radio & Telekom AB, 791 05 FALUN ________________________ 023-148 00

GÄVLE

Bilradiospecialisten i Gävle AB, 800 06 GÄVLE____________________ 026-18 63 70

Kommunikationsteknik i Gävle AB, 802 92 GÄVLE _________________ 026-64 77 80

Rescue Electronic AB, 801 30 GÄVLE ___________________________ 026-10 52 50

Svensk Radiokommunikation AB, 802 92 GÄVLE __________________ 026-10 20 62

GÄLLIVARE

Gellivare Radio Communication AB, 982 28 GÄLLIVARE_____________ 0970-105 80

GÖTEBORG

JMR i Göteborg AB, 422 46 HISINGS BACKA _____________________ 031-58 68 00

Malux Sweden AB, 434 37 KUNGSBACKA _______________________0660-29 29 00

Tricom AB, 445 52 SURTE ___________________________________ 031-98 22 60

HALMSTAD

TELIUM AB, 302 60 HALMSTAD_______________________________ 035-17 77 00

HELSINGBORG

Teleservice i Skåne AB, 252 30 HELSINGBORG ____________________ 042-13 51 10

HUDIKSVALL

E-Com AB, 824 21 HUDIKSVALL_______________________________ 0650-155 45

JÖNKÖPING

DR Digital Radio AB, 553 05 JÖNKÖPING _______________________ 036-30 77 25

KALMAR

Lemab Elektronik AB, 393 54 KALMAR _________________________ 0480-883 12

KARLSTAD

Carl Radiokontroll AB, 653 41 KARLSTAD _______________________ 054-10 04 25

Mobinet Communication AB, 652 26 KARLSTAD __________________ 054-13 04 00

Radiosystem i Värmland AB, 651 12 KARLSTAD ___________________ 054-19 05 20

Swedish Radio Supply AB, 651 06 KARLSTAD ____________________ 054-67 05 00

KRISTIANSTAD

AE-Comservice AB, 291 92 KRISTIANSSTAD ______________________ 044-24 59 50

KUNGÄLV

Celab Communications AB, 442 40 KUNGÄLV ____________________ 0303-24 60 00

KUMLA

Amity Systems AB, 692 72 KUMLA ____________________________08-559 249 60

TC Connect AB, 692 29 KUMLA_______________________________ 019-500 10 00

LINKÖPING

BSAB Biltelefonservice AB, 581 18 LINKÖPING____________________ 013-10 50 65

Elgstrands Com. System AB, 581 02 LINKÖPING __________________ 013-14 65 65

Procom AB, 580 06 LINKÖPING _______________________________ 013-12 62 00

LIDKÖPING

Celab Communications AB, 531 40 LIDKÖPING ___________________ 0510-612 80

LUND

Com-Radio Center AB, 245 34 STAFFANSTORP____________________ 046-25 99 40

LULEÅ

KRT Comm. Systems AB, 972 54 LULEÅ _________________________ 0920-672 00

MALMÖ

TICAB, Tele-InterConsult AB, 202 11 MALMÖ_____________________ 040-29 46 05

MARIESTAD

KB Radio, 542 40 MARIESTAD________________________________ 0511-542 00

MORA

Mora Telecom AB, 792 32 MORA _____________________________ 0250-155 05

STOCKHOLM

BatteriGrossisten Litea AB, 181 21 LIDINGÖ _____________________ 08-766 57 00

BSAB Biltelefonservice AB, 126 06 HÄGERSTEN ___________________ 08-97 98 60

Celab Communications AB, 129 52 HÄGERSTEN __________________ 08-93 47 80

CellTech Energy Systems AB, 171 41 SOLNA _____________________ 08-445 78 70

ComMaster Radio AB, 120 40 ÅRSTA___________________________ 08-508 600 30

S

T

U

V

Y

Å

Ö

SKEF NEWS • 2 2008

Connectron AB, 127 22 SKÄRHOLMEN _________________________ 08-710 01 10

Copab AB, 131 42 NACKA___________________________________ 08-716 65 60

Eltel Networks Infranet AB, 112 92 STOCKHOLM __________________ 08-585 376 00

Generic Mobile Systems AB, 131 04 NACKA _____________________ 08-601 38 00

JMR i Stockholm AB, 128 30 SKARPNÄCK _______________________ 08-556 812 00

JMR i Stockholm AB, 175 62 JÄRFÄLLA _________________________ 08-564 716 70

Malux Sweden AB, 126 15 STOCKHOLM ________________________ 0660-29 29 00

Melins Radio AB, 134 22 GUSTAVSBERG ________________________ 070-815 51 10

MIC Nordic AB, 192 78 SOLLENTUNA __________________________ 08-23 97 00

Motorola RPG AB, 164 22 KISTA ______________________________ 08-734 88 00

Multicom Security AB, 117 43 STOCKHOLM______________________ 08-685 15 00

NOKIA Svenska AB, 164 22 KISTA _____________________________ 08-410 08 30

Nordic Radio & Telecom AB, 126 30 HÄGERSTEN__________________ 08-18 40 00

Radio-Master AB, 135 48 TYRESÖ _____________________________ 08-712 00 60

RFSYS Communications AB __________________________________ 08-765 12 65

S:t Erik Kommunikation AB, 113 86 STOCKHOLM__________________ 08-508 302 00

Södertälje Teleanläggn. AB, 151 21 SÖDERTÄLJE __________________ 08-550 605 00

Taxiutrustning AB, 117 43 STOCKHOLM_________________________ 08-18 18 16

Telephonics Sweden AB, 135 70 STOCKHOLM ____________________ 08-798 09 00

TeleTeknik AB, 118 67 STOCKHOLM____________________________ 08-720 20 00

Tre Innovatörer AB, 100 28 STOCKHOLM ________________________ 08-652 08 10

Zenita Communication AB, 120 02 ÅRSTA _______________________ 08-602 00 00

Zenitel Radioteknik AB, 168 86 BROMMA _______________________ 08-503 145 50

Zodiac Tele & Radio AB, 128 30 SKARPNÄCK_____________________ 08-556 156 90

SUNDSVALL

Comsystem AB, 856 33 SUNDSVALL ___________________________ 060-66 37 00

SVEG

Jan Evert Persson AB, 842 00 SVEG ____________________________ 0680-718560

SJÖBO

Teleservice i Skåne AB, 275 23 SJÖBO __________________________ 0416-251 00

SÖDERHAMN

Hälsinge Tele Center AB, 826 31 SÖDERHAMN ___________________ 0270-187 01

SÖLVESBORG

CellTech Energy Systems AB, 294 35 SÖLVESBORG ________________ 0456-234 56

SÄVSJÖ

Meny Telecom AB, 576 21 SÄVSJÖ_____________________________ 0382-676 50

TRELLEBORG

VHF Teknik AB, 231 62 TRELLEBORG ___________________________ 0410-464 30

TROLLHÄTTAN

Com-Radioservice, 461 43 TROLLHÄTTAN _______________________ 0520-125 55

UPPSALA

Radiosystem Bertil Åhs AB, 751 38 UPPSALA_____________________ 018-15 02 60

UMEÅ

LTS Telekommunikation AB, 901 32 UMEÅ_______________________ 090-70 44 70

Telepart Communication AB, 906 21 UMEÅ ______________________ 090-71 70 80

VARBERG

MT Tele AB, 432 32 VARBERG ________________________________ 0340-67 91 20

VETLANDA

Meny Telecom AB, 574 23 VETLANDA __________________________ 0383-76 30 90

VÄSTERVIK

Tjust Elektronik AB, 593 31 VÄSTERVIK _________________________ 0490-822 50

VÄXJÖ

Meny Telecom AB, 351 46 VÄXJÖ _____________________________ 0470-400 00

Saab Aerotech AB, 351 80 VÄXJÖ _____________________________ 0470-420 00

VÄRNAMO

Mobiltelefonservice i Värnamo AB, 331 02 VÄRNAMO ______________ 0370-101 00

Peltor Communications AB, 331 02 VÄRNAMO ___________________ 0370-65 65 00

YSTAD

Teleservice i Skåne AB, 271 39 YSTAD __________________________ 0411-132 40

ÅTVIDABERG

Albecom Sweden AB, 597 30 ÅTVIDABERG ______________________ 0120-248 20

ÅSEDA

Meny Telecom AB, 360 70 ÅSEDA _____________________________ 0474-545 00

ÖREBRO

System Radio AB, 703 74 ÖREBRO ____________________________ 019-25 15 00

TeleCom System AB, 703 63 ÖREBRO __________________________ 019-23 27 00

ÖSTERSUND

MRC AB, 831 48 ÖSTERSUND ________________________________ 063-57 48 00

ÖRNSKÖLDSVIK

Malux Sweden AB, 891 25 ÖRNSKÖLDSVIK ______________________ 0660-29 29 00

27


Sepura STP8000

8000SERIEN

Nya Sepura STP8000 är

marknadens mest robusta

handportabla TETRA-terminal

Den senaste TETRA-terminalen från Sepura är en

ruggad högprestandaterminal med transflective TFTdisplay,

integrerad sGPS och Bluetooth

STRYKTÅLIG

STP8000 är byggd för att prestera i de mest krävande miljöer och

bryter helt ny mark inom TETRA.

HÖGPRESTANDA

RF-uteffekten är justerbar upp till 1.8 Watt i TMO, DMO och som

DM-repeater, vilket ger en stabil och pålitlig kommunikation som

vida överskrider en typisk handportabel TETRA-terminal.

Den stora fronthögtalaren ger ett starkt och klart ljud även i de

mest bullriga miljöer.

FUNKTIONSRIK

STP8000 är fullpackad med användbara funktioner och

förberedd för framtida behov för att effektivisera, förbättra, ge en

hög säkerhet samt reducera kostnaderna.

A COMPANY IN THE VHF GROUP AS

054-67 05 00 | www.srsab.se

Swedish Radio Supply är distributör för Sepura, DAMM och Frequentis i Sverige samt generalagent för Icom kommunikationsradio i Norden, Baltikum och Polen. Försäljning sker via vårt återförsäljarnät

More magazines by this user
Similar magazines