Eljo Aqua Trend, IP44 (2 MB) - Schneider Electric

trycksaker.schneider.electric.se

Eljo Aqua Trend, IP44 (2 MB) - Schneider Electric

ELJO

AQUA-TREND

Eljo Aqua Trend

Kompletta produkter för IP44-montage


2

ELJO

TREND

i torrt...

Eljo Trend i IP20. Allas

favorit under ett decennium.

Med genomtänkta detaljer

för enkelt, snabbt montage

och säkert bruk. Tidlös, samstämd

design, som håller

samman installationer både

i tid och rum. Med en oslagbar

sortimentsbredd, som omspänner alla tänkbara

funktioner.

Alla funktioner.


Samma design

ELJO

AQUA-TREND

...och vått

Eljo Aqua Trend IP44. En framgångsrik

trend har resulterat i

en ny apparatserie. Den högre

kapslingsklassen öppnar möjligheter

med funktioners

mångfald även i miljöer med

höga krav. Infällda och utanpåliggande

kompletta apparater,

med den enhetliga Trend-designen som sammanhållande

länk. I torrt och vått.

3


4

Infällt, utanpåliggande

och elsanerat i IP44

Från enkla till avancerade funktioner i miljöer, som

ställer krav på en hög kapslingsklass. Inomhus och

utomhus, infällt och utanpåliggande. Möjligheten att

kombinera i 2-facksramar infällt och utanpåliggande.

Låt exemplen inspirera dig!

Dimmer i badrummet. Med Eljo Aqua Trend finns många

nya funktioner, som tidigare bara varit möjliga i normala

installationer.

Tidur för dygn eller vecka, kombinerat med uttag.

Internt färdigkopplade i säker kapsling. Eljo Aqua Trend för

tuffa miljöer

Eljo Aqua Trend

Upp och ner, bekvämt med en knapptryckning.

Och samma enhetliga utseende oavsett om strömställarna

sitter utomhus eller inomhus.

En timer stänger av när man själv glömt det.

En skadad sladd, fukt och vatten. Jordfelsbrytaren bryter

blixtsnabbt och förhindrar att farliga strömmar går genom

kroppen. En försäkring värd sitt pris.


för tuffa miljöer

En ovanlig, men inte orealistisk lösning; anpassad belysning

kan sänka strömförbrukningen i stallet. Och vem vet – kanske

djuren trivs bättre.

I lokaler med höga hygienkrav, t ex i restaurangkök, duger

bara apparater med hög IP-klass. Eljo Aqua Trend 2-vägsuttag

klarar infällt IP44 utan damask runt sockeln.

Behovet av olika säkerhetsfunktioner i krävande miljöer är

stort. Med Eljo Aqua Trends utanpåliggande, kapslade dosa

och centrumplatta med hålbild för nyckelbrytare, nödstopp

mm (t ex Telemechanique), täcker vi även det området.

Bara Eljo Aqua Trend ger dig möjlighet att kombinera

kapslade infällda apparater i 2-facksramar.

Smakfullt enkelt, och säkert.

På eller av? Strömkransprincipen med tydlig 1-0 markering

ger tydligt besked. Och den höga kapslingsklassen garanterar

en säker funktion.

Utanpåliggande och kapslat. Nu är det enkelt att få precis

de funktioner närhelst och varhelst du behöver.

5


6

Damask

Neutrala

överkopplingsklämmor

I 2-facksramen kan du

kombinera uttag, strömställare,

dimrar, tidur,

jordfelsbrytare m fl.

Sockeln monteras

liggande i doson

2 neutrala överkopplingsklämmor

på sockeln

Packning

Ingen damask

behövs

Infällt

Kompletta och

Allt som behövs

Apparaterna levereras kompletta med

insatser och alla nödvändiga detaljer för ett

säkert IP44-montage. Insatserna, som t ex

strömställare, dimmer, tidur, jordfelsbrytare

m fl, känner du från Eljo Trend-sortimentet.

Tillbehörsprogrammet, med indikeringslampor,

impulsfjädrar och symbolvippor, är

precis detsamma som för Eljo Trend.

Kombinationsmontage

i 2-facksramar

I 2-facksramen kan du samla olika funktioner

i praktiska och snygga kombinationsmontage.

Ramen finns som separat enhet

och i denna monterar du infällda apparater

i Eljo Aqua Trend-serien.

Även dimrar finns för

infällt IP44-montage

2-vägsuttag

2-vägsuttaget är godkänt för IP44 utan

damask. Locken är självstängande med rostfria

gångjärnsdetaljer och finns även som

låsbar variant.


lättinstallerade

Kan förses med

dragavlastning

Integrerade, mjuka införingsnipplar

1, 2 eller 3 ledningar –

alltid centrerade

Utbrytningsöppningar

bakifrån

2 neutrala överkopplingsklämmor

på sockeln

Kan förses med Eljos rörmuff

E 14 282 96 som gör

det möjligt att gå in med

VP-rör till Aqua-Trend

apparater

Utanpåliggande

Insatsen kan kompletteras

med indikeringslampa och

impulsfjäder

Dygns- och veckouren levereras

internt färdigkopplade

Snabbt montage - endast två skruvar för

montering av överdelen på bottendelen

Gott om kopplingsutrymme

Komplett med kapslad

bottendel

De utanpåliggande apparaterna levereras

kompletta med kapslade bottendelar för ett

säkert IP44-montage. Det finns gott om

kopplingsutrymme i bottendelen och de

integrerade, mjuka nipplarna underlättar

ledningsinföringen samt ger en säker tätning.

Även här passar Eljo Trends tillbehörsprogram.

Kompletta utanpåliggande

2-fackskombinationer

2-fackskombinationer med 1-vägs uttag

kombinerat med kronströmställare, trappströmställare

samt dygns- eller veckour finns

som kompletta enheter. Tiduren är internt

färdigkopplade.

Vägguttag med

självstängande lock

De kompletta 1- och 2-vägs uttagen har

självstängande tätslutande lock, som kan fås

med eller utan lås. Sockeln är snäppfastsatt i

bottendelen, vilket underlättar inkopplingen.

Sockeln har två neutrala överkopplingsklämmor.

7


8

Funktioner och finesser i IP44

Kombinera till kapslade

kontrollenheter

Med Eljo Aqua Trends kapsling

med hålad centrumplatta kan

man bygga olika utanpåliggande

kontrollenheter i IP44.

Vridbrytare med

tydlig indikering

Den kapslade, utanpåliggande

vridbrytaren har robust vred.

Den kapslade underdelen har

mjuka, integrerade införingsnipplar

och gott om kopplingsutrymme.

Timrar för alla behov

De elektroniskt omställbara

timrarna har fasta inkopplingsintervall

från 15 minuter upp

till 8 timmar. Här ingår även en

timer som kan användas som

trappautomat och sammankopplas

med 5 st yttre brytare,

t ex vipptryckknappar.

Lättinställda tidur för

dygn alternativt vecka

Programskivan skyddas av en

slagtålig, transparent lucka.

Tiden ställs enkelt in

med raka ryttare.

Tiduren finns både med dygnsoch

veckoprogram och i

färdiga 2-fackskombinationer

med vägguttag monterade och

internt kopplade för utanpåliggande

montage.

Uttag med inbyggd

jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren (A-typ)

klarar både växelfelström och

pulserande likfelström, som

uppkommer vid användning av

varvtalsreglerade verktyg eller

hårtorkar. Jordfelsbrytaren har

snabbanslutningsklämmor och

monteras enkelt i en apparatdosa

eller utanpåliggande IP44.

Jordfelsbrytaren har överkopplingsklämmor,

som skyddar även efterföljande

vägguttag. En praktisk och

säker finess.

Dimrar för

alla typer av laster

Eljo Aqua Trend-seriens

dimrar kan reglera såväl glödljus,

elektroniska transformatorer,

konventionella transformatorer

som lysrör. Här

ingår även en varvtalsregulator

för 1-fasmotorer.

Märkskylt för

alla typer av apparater

Med Eljos märkskyltar

slipper man jobbet med

att gravera skyltar och

sedan plugga och

skruva fast dessa. Våra

märkskyltar av rostfritt

bladstål har en märkplatta på

vilken du fäster en märkremsa

Dymo, Brothers m.fl.

Märkremsan skyddas av en

tranparent skyddshuv. Märkskylten

kläms sedan fast

bakom apparatens bottendel.


Elöverkänslighet och störkänsliga

miljöer. Med Eljo Aqua Trend kan

du nu göra elsanerade, utanpåliggande

installationer i lokaler där

man ställer krav på hög elkvalitet i

hög kapslingsklass.

Kapslade, elsanerade

installationer i IP44

Sjukhus, vårdhem, våtutrymmen i hushåll och

laboratorier är några exempel på objekt med

behov av kapslade, elsanerade apparater.

Marknadens enda elsanerade dosa av plast.

Den finns i en hög respektive låg variant,

båda med 6 st kabelinföringar. Kopplingarna

i dosan skärmas från elektriska fält med de

skyddsjordade detaljerna.

Det kapslade elsanerade sortimentet består förutom hög och låg kopplingsdosa av

strömställare (trapp och kron), vipptryckknapp och 1-vägsuttag.

9


10

E-nr

Polarvit

Kompletta apparater för infällt montage IP44

Utförande

Strömställare 16A

Mått

(mm)

18 328 06 2-pol 82x82

18 328 11 3-pol

18 328 16 Kron

18 328 21 Trapp/1-pol

18 328 26 D-trapp

18 328 31 Kors

Vipptryckknappar 16A

18 328 46

18 328 51

1-pol växlande

.

1-pol, med sep. lampkrets

82x82

18 328 54 Jalusibrytare

Kontrollströmställare 16A

18 328 61 2-pol inkl. lampa 82x82

18 328 66 Trapp inkl. lampa

1-vägs vägguttag 16A

18 328 81 Jordat med klafflock 82x82

18 328 83 Jordat med lås

2-vägs vägguttag 16A

18 328 91 Jordat med klafflock 82x100

18 328 93 Jordat med lås

Ram för kombinationsmontage

18 328 96 2-facksram. (Endast Eljo Aqua- 82x153

Trend-apparater passar i ramen)

E-nr

Polarvit

Utförande

Tidur 16A

Kompletta elsanerade apparater för

utanpåliggande montage IP44 i Aqua Trend design

E-nr

Polarvit

Utförande

Kopplingsdosa 440V

Mått (mm)

BxHxD

14 382 80 Elsanerad låg kopplingsdosa

utan plint

82x82x39

14 382 82 Elsanerad hög kopplingsdosa

utan plint

82x82x55

Strömställare 16A 250V

18 333 16 Elsanerad kron 82x82

18 333 21 Elsanerad trapp/1-pol 82x82

ELJO

AQUA-TREND

ELJO

EL-SAN

E-nr

Polarvit

Utförande

Vipptryckknapp 16A 250V

Mått

(mm)

18 978 87 Med veckour 82x82

18 978 89 Med dygnsur

Timer 2-polig

18 978 72 Timer 2-polig 15 min-8 tim 82x82

Vägguttag med jordfelsbrytare

18 982 45 Vägguttag med jordfelsbrytare 82x82

Dimmer

19 016 71 För glödljus och elektroniska 82x82

trafo 300W

19 016 72 För glödljus och elektroniska

trafo 600W

19 016 74 För lysrör EL-FD och konv.

trafo 600 VA

19 016 75 Reglerdon HF 1-10V för lysrör

19 028 35 Varvtalsregulator för 1-fasmotorer

450VA

Tillbehör Aqua Trend infällt

18 305 22 Fjäder för impulsfunktion 82x82

18 305 24 Glödlampa 24V inkl. hållare 82x82

18 305 26 Glimlampa 24V inkl. hållare 82x153

Vippor

18 307 22 Vippa med röd lins 55x55

18 307 24 Vippa med klocksymbol

18 307 29 Vippa med nyckelsymbol

Mått (mm)

BxHxD

18 333 46 Elsanerad 1-pol växl. 82x82

1-vägs vägguttag 16A 250V, petskyddat

18 333 81 Elsanerat jordat m. klafflock 82x82


E-nr

Polarvit

Utförande

Strömställare 16A

ELJO

AQUA-TREND

Kompletta apparater för utanpåliggande montage IP44

Mått

(mm)

18 331 06 2-pol 82x82

18 331 11 3-pol

18 331 16 Kron

18 331 21 Trapp/1-pol

18 331 26 D-trapp

18 331 31 Kors

Vipptryckknappar 16A

18 331 46

18 331 51

1-pol växlande

.

1-pol, med sep. lampkrets

82x82

18 331 54 Jalusibrytare

Kontrollströmställare 16A

18 331 61 2-pol. 82x82

18 331 66 Trapp

Vridbrytare 16A 250V

18 332 01 1-pol 82x82

18 332 06 2-pol

18 332 21 Trapp

18 332 31 Kors

Parallelltryckknappar 250V

18 332 46 1-pol växlande inkl lampa 82x82

18 332 51 1-pol m sep. lampkrets exkl lampa

Ljussignal 250V

18 332 66 Med röd lins exkl lampa

1-vägs vägguttag 16A 250V, petskyddat

18 332 81 Jordat med klafflock 82x82

18 332 83 Jordat med lås

18 332 85 Jordat på stegplåt 180x120

18 332 87 Jordat spärrat för Data 82x82

2-vägs vägguttag 16A 250V, petskyddat

18 332 91 Jordat med klafflock skruvansl. 82x100

18 332 92 Jordat med klafflock snabbansl.

18 332 93 Jordat med lås

18 332 95 Jordat på stegplåt 180x120

Dimmer

19 016 76 För glödljus och elektroniska

trafo 300W

82x82

19 016 77 För glödljus och elektroniska

trafo 600W

19 016 79 För lysrör EL-FD och konv.

trafo 600 VA

19 016 80 Reglerdon 1-10V för lysrör

19 028 36 Varvtalsregulator för 1-fasmotorer

450VA

Kapsling IP44 för nyckelbrytare, nödstopp m.m.

18 332 98 Kapsling med 22,5 mm hål 82x82

.

E-nr

Polarvit

Utförande

Tidur 16A 230V

Mått

(mm)

18 978 91 Veckour 82x82

18 978 93 Dygnsur 82x82

Timer 2-polig

18 978 73 Timer 2-pol 15 min-8 tim 82x82

Timer/Trappautomat

18 978 75 Timer /trappautomat 82x82

Timer potentialfri kontakt

18 978 77 Timer med potentialfritt 82x82

växlande relä

Vägguttag med jordfelsbrytare

18 982 47 Vägguttag med jordfelsbrytare 82x82

Kompletta 2-fackskombinationer

18 331 86 Kron med 1-vägs vägguttag 82x153

18 331 88 Trapp med 1-vägs vägguttag

18 978 95 Dygnsur med 1-vägs vägguttag 82x153

18 978 97 Veckour med 1-vägs vägguttag 82x153

18 978 79 2-pol timer med 1-vägs vägg- 82x153

uttag 15 min-8 tim

Tillbehör Aqua Trend

18 305 22 Fjäder för impulsfunktion

18 305 24 Glödlampa 24V inkl. hållare

18 305 26 Glimlampa 230V inkl. hållare

18 331 90 Sammanbyggnadsnippel

Märkskylt

18 305 32 Märkskylt för Aqua-Trend 54x20

utanpåliggande

Vippor

18 307 22 Med röd lins 55x55

18 307 24 Med klocksymbol

18 307 29 Med nyckelsymbol

Dragavlastning

18 325 48 Dragavlastning 75x13

Rörmuff

14 382 96 Rörmuff 16 Ø mm 44x20

11


B

Vi värnar om

kvalitet och miljö

i alla dess aspekter

Eljo tillverkar enbart produkter innehållande material

och tillsatser som enligt lagstiftning är klassificerade

som icke miljöfarliga. Produkterna innehåller

inte PVC och är halogenfria. Plast- och metalldelar

kan återanvändas eller återvinnas. Produkterna

förpackas i återvinningsbara förpackningar. Och vid

distributionen från Eljo till Sveriges elgrossister väljer

vi fraktbolag, som använder miljöklassade drivmedel.

SVERIGE

PORTO BETALT

I en ständigt pågående process bevakar, deltar och

påverkar vi utvecklingen av nya produkter, standarder,

tillverkningsmetoder och materialegenskaper.

Inte för sakens egen skull utan med det yttersta syftet

att arbetet ska vara till glädje och nytta för dig.

På så vis lever vi upp till vår affärsidé:

Eljo – Ditt säkra val”.

Electricity the professional way

LEXEL ELECTRIC AB • Box 1067 • 269 21 Båstad • Tfn 0431-780 00 • Fax 0431-753 15 • mail@lexel.se • www.eljo.se

www.wgaa.se 9911 ELJ-549 TM

Eljo förbehåller sig rätten till ändringar i angivna funktioner och specifikationer.

More magazines by this user
Similar magazines