Henry Björklund och Hans Johnsson, Uppvidinge kommun - KommITS

kommits.se

Henry Björklund och Hans Johnsson, Uppvidinge kommun - KommITS

Henry Björklund IT/ Bredbandsstrateg

Hans Johnsson VD/ Marknadsförare


Uppvidinge Kommun


Uppvidinge Kommun

Kommunfakta:

• 9 465 invånare

•8 inv/ km 2

• 40% arbetar inom industrin

• Kommunbudget 0,5 Miljarder


Uppvidinge Kommun

Orter:

•Åseda

• Lenhovda

• Älghult

•Alstermo

• Norrhult

•Klavreström

•Fröseke

• Lindshammar

• Herråkra


Uppvidinge Kommun

Några av våra industrier:

• Profilgruppen

• Norsk hydro

• Elitfönster

• Karlsonhus

• Ekeforshus

• Schunk

• Lenhovda fönster

• AMO Kabel

• Belysningsbolaget

• Lindshammars glasbruk


Uppvidinge Kommun

Lite IT-Historik:

• 1995

• 1996

• 1996-1997

• 1998

• 1999

• 2000

• 2002

• 2002-2005

• 2005

• 2006

Ny växelplattform

IT-samordnare anställs

Satsning på infrastruktur

Första teknikern anställs (Utb)

Andra teknikern anställs (Adm)

Tredje teknikern anställs (Utb)

Extern försäljning av växeltjänster

Bredbandssatsning (Fiber, DSL)

Driftorganisation för bredband

Fjärde tekniker anställs (Adm)


• 1999

• 2000

• 2001

• 2002

• 2002

• 2003

Uppvidinge Kommun

• 2003-2004

Utredningsunderlag:

Uppvidinge kommunnät - vidareutveckling

TietoEnator

Infrastrukturutbyggnad

DotCom

Revisionsrapport IT-organisationen

Komrev

SAN-utredning

mRs-data

IT-infrastrukturprogram

Trigon

Förstudie regionala/lokala nät G-län

Rejlers

Utredning IT, telefoni, bredband

Rejlers

•2004 Beslut om alternativa driftsformer

KS

•2004 Kurs i Alternativa driftsformer

Kommunförbundet Kronoberg


Bredbandsutbyggnaden i Uppvidinge kommun

Beslut

Den 29 januari 2002 fattade kommunfullmäktige

beslut att godkänna det utarbetade förslaget till

IT-infrastrukturprogram för Uppvidinge kommun.

Programmet ska ge information om kommunens tankar och

idéer för bredbandsutbyggnad inom sitt geografiska område.

Det ska även ge information till framtida leverantörer av

infrastruktur och bredbandstjänster.

Kommunens geografiska förutsättningar, näringsliv,

demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund

för de förslag till ett målnät som presenteras i

IT-infrastrukturprogrammet.

Beräknad kostnad för nyförläggning av Målnät i Uppvidingekommun

(enligt infrastrukturprogrammet): 40 875 000 Kr


Uppvidinge Kommun

Lite IT-Historik:

År

Antal datorer

Adm

Antal datorer

Utb

1996

50

17

2006

247

652


Uppvidinge Kommun

Lite IT-Historik:

År

Antal servrar Adm

1996

3

2006

37

Antal servrar

Utb

2

6


Uppvidinge Kommun

Lite IT-Historik:

År

Backup kapacitet

1996

150Mbyte

2006

7 Terabyte


Uppvidinge Kommun

Problemställning:

• Budgetramar som inte tar hänsyn till omfattning och tillväxt

Svårt få gehör för nya tjänster och nödvändiga investeringar

Stora krav på IT-avdelningen som inte motsvaras av bemanning och budget

IT-avdelningens tjänster betraktades som fri nyttighet

Avsaknad av styrdokument för IT-avdelningens ansvar

• Stora dolda IT-kostnader

• Kommersiell verksamhet växel och bredband

• Driftorganisation för bredband saknades

• Intentionsavtal med Biva ang. försäljning av bredbandsnätet

Konsekvensanalys saknades

• Avsaknad av helhetssyn hos politiker och ledning


Ortssammanbindande nät

Röd heldragen linje = optofiber

blå streckad linje = radiolänk

Magenta heldragen linje = telestationsområden

Gula fyllda fällt=täckning med ADSL-teknik


Bredband

IT

uppcom AB

Telefoni


A V T A L

angående förvärv av anläggningstillgångar

Säljare: Uppvidinge Kommun

Köpare: UppCom AB (f.d. Uppvidinge Utvecklings AB)

Härmed träffas överenskommelse om att Uppvidinge Kommun avyttrar samtliga anläggningstillgångar som berör ITverksamhet,

bredbandsverksamhet och telefoni

till UppCom AB.

Förvärvstidpunkt är 1 januari 2006.

Tillgångarna överlåtes till följande värden: (kkr)

IT-verksamhet 3 876

Bredbandsverksamhet 14 821

Telefoni 2 309

Totalt 21 006

Köpesumman regleras initialt med en revers på hela beloppet.

Amorteringar påbörjas när UppCom AB har de finansiella förutsättningarna.

Ränta på reversen skall tills vidare utgå med ett belopp som motsvarar kommunens avkastning på koncernkontot med

tillägg på 1 %.

Åseda 2006-02-20

Uppvidinge Kommun

UppCom AB

Per Elgestam Niklas Jonsson

Kommunstyrelsens ordförande

Styrelseordförande


Mål för Uppcom AB

Affärs ide´:

Uppcom AB skall upplevas som den naturliga samarbetspartnern för privat och företagsmarknadens

samlade IT-behov.

Uppcom AB skall med ett långsiktigt ägande driva samt förmedla högkvalitativa tjänster via

samarbetspartners, samt i egen regi med stor kundförståelse erbjuda den senaste tekniken till ett

marknadsmässigt pris.

Uppcom skall även garantera kompetens för drift och utveckling av Uppvidinge kommuns samlade

tjänstebehov för IT, bredband samt telefoni.

Kortsiktiga mål:

-Öka kundstocken med tonvikt på fiberanslutningar

-Öka tjänsteutbudet

-Samarbete med lokala företag

-Få koll på/identifiera hela vår teknikplattform

-Locka till oss en stor etablerad tjänsteoperatör

-Organisera oss som ett företag inte som två avdelningar

-”Fiber to the home” konceptet


Resan med UppCom? Från förvaltning till företag!

Vad är framgångsfaktorerna??

- Bra resultat ger handlingsfrihet

- Det är bara vi som kan påverka vår situation

- Förändrings benägenhet

- Serviceinriktade

- Kundförståelse

- Självständighet och initiativförmåga

- Kunskapsförmedling

- Teamkänsla

- Vi finns till för kunden inte tvärt om

- ”Ha roligt på jobbet”


Vi behöver bara göra en sak var…..

…..bättre varje dag!!!


UppCom AB

Vad har åstadkommits med

bolagiseringen?

• Övergripande inventering av all utrustning

• Kommunens alla IT-kostnader har synliggjorts

• Kostnaderna fördelas per arbetsplats/användare

• Resursinsatsen kan härmed följa tillväxten

• Klart definierade tjänster

• Tydliggjorda ansvarsområden

• Oberoende av kortsiktiga politiska beslut

• Kortare beslutsvägar

• Grundavtal reglerar UppComs åtaganden gentemot Uppvidinge kommun


Framtid

- Fortsatt utbyggnad av fibernät, inriktning på FTTH samt företag

- Utbyggnad av vita fläckar

- Utökning av tjänsteutbud

-Portal

- Fler operatörer i nätet

- Egna tjänster t.ex. redundans till företagskunder

- Titta på möjligheter att bli ISP

- Ev. egen mailserver/webserver

- Driftinfo via telefon

- VM-ware, SAN och fysisk säkerhet

- IP-telefoni

- Gemensamt övervakningssystem samt andra stödsystem

- Omstrukturering av nät - renodla bredbandsnätet från kommunens nät

- Redundant fiberring (Långsiktigt mål)

- Utveckling av kommunala IT-tjänster

- Samverkan med andra stadsnät och kommuner

- Hosting tjänster för operatörer


Intäkter

Sammanställning: fakturering Q1 - 2006

ADSL-kunder:

NetatOnce 439st

Egna kunder: 259st

ADSL Totalt: 416,000 kr/kvartal

Fiber-kunder:

7st kunder

faktureras: 87,500 kr/mån

motsvarar: 262,000 kr/kvartal

faktureras: 154,000 kr/kvartal

faktureras: 56,600 kr/kvartal

_______________________________

Totalt:

472,600 kr/kvartal

(motsvarar på årsbasis: 1,890,400 kr)

Tabell, fakturering – kvartal

kvartal belopp upprättad fakturering

2005 Q4

433 200,00 kr

2006 Q1

472 600,00 kr

Kvartalsfakturering

480 000,00 kr

470 000,00 kr

460 000,00 kr

450 000,00 kr

440 000,00 kr

Belopp upprättad fakturering

Budget 2006

430 000,00 kr

420 000,00 kr

Inkomster totalt (kommun + övriga affärer)

Inkomster kommun 2006:

1 423 920,00 Kr

Inkomster övriga affärer 2006: 1 837 480,00 Kr

_____________________________________________

Totalt:

3 261400,00 Kr

410 000,00 kr

2005 Q4 2006 Q1

+ 9%

Totalsumman av

upprättat fakturering

har ökat med 9%

sedan Q4 2005.


Projektplan Glosäng, Merhult

v 14

v 15

v

16

v

17

v 18

v 19

v 20

v

21

v 22

v 23

v 24

v 25

v

31

v 32

v 33

v 34

v 35

v 36

Projning

Offertförfrågan Skanova samlokalisering

Offertförfrågan Skanova extern kabel

Offertförfrågan Skanova antenninplac

Offertförfrågan inplacering RL Tele2

Offertförfrågan inplacering RL Vodaphone

Offertförfrågan inplacering RL 3GIS

Offertförfrågan inplacering RL RPS

Offertförfrågan inplacering övriga

Markavtal

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

Best Skanova samlokalisering

Best Skanova extern kabel

Best Skanova antenninplac

HBJ/DJ

HBJ/DJ

HBJ/DJ

Offertförfrågan DSLAM mm

Offertförfrågan RL

Offertförfrågan grävning fiber

Offertförfrågan fiber

Offertförfrågan blåsning fiber

Offertförfrågan svetsning fiber mm

Markavtal

Hans

Hans

Hans

Hans

Hans

Hans

HBJ/DJ

Best DSLAM mm

Best RL

Best grävning fiber

Best fiber

Best blåsning fiber

Best svetsning fiber mm

Hans

Hans

Hans

Hans

Hans

Hans

Igångsättning


Portal för IT,Bredband och telefonitjänster


Likställighet inför kommunens framtida digitala tjänster?

”Road Show”

• Syfte:

- Att göra UppCom känt bland privatpersoner och företag

- Presentera möjligheterna i stadsnätet

- Sälja in norrlands konceptet till privatpersoner

-Lindshammar, Ösjöbol, Sissehult, Nottebäck, Flybo, Ekhorva, Massamåla,

Åkvarn, Marhult, Sävsjöström, Östervik-Merhult, Alstermo, Fröseke,

Älghult, Målerås


Litet stadsnät i stort sammanhang.

• Highland-Net (Östlänken)

• Wexnet

• (IP-City)


Boxholm

Eksjö

52 km

70 km

52 km

70 km

0 km

52 km

38 km

52 km

70 km

Eksjö

Vetlanda

38 km

Boxholm

70 km + 20 Km

68 km

51 km

Åseda

60 km

Nässjö

88 km

Sävsjö

85 km

Växjö

58 km

30 km


HighlandNet Steg 1

BGP L3

Åtvidaberg

Routing

@

Stadsnät

@

Boxholm

Vetlanda

L2/3

Boxholm

BGP

Vetlanda

@

Nässjö


HighlandNet Steg 2

GW respektive nät

Åtvidaberg

Eksjö

@

L3 Vlan interface

BGP

L2/L3

Trunk

@

Boxholm

L2/3

Vetlanda

L2/3

Stadsnät

BGP

Vetlanda

Boxholm

Åseda

Steg 3

@

L3

Sävsjö

Nässjö

Växjö


HighlandNet Steg 2 logik

GW respektive nät

L3 Vlan interface

Åtvidaberg

Eksjö

HSRP gateway

@

Boxholm

L2/3

Vetlanda

@

L2/3

BGP

L2/L3

Routing

Trunk

Stadsnät

BGP/OSPF

Vetlanda

Boxholm

Åseda

Steg 3

@

L3

Sävsjö

Nässjö

Växjö


Hit har vi nått på 4,5 månad !

Vad finns bakom knuten ?

Powerpoint-kurs kanske….

More magazines by this user
Similar magazines