27.03.2014 Views

SEMINAR Teknikvecka

SEMINAR Teknikvecka

SEMINAR Teknikvecka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V12<br />

<strong>SEMINAR</strong>IEVECKAN<br />

DATUM TID PROGRAMM PLATS LÄRARE<br />

Måndag,<br />

kl.9.00 Architectural Technology Research Studio<br />

A6<br />

Jonas Rundberger / Oliver Tessman<br />

18-03-2013 kl.13.00 fri handledning konstruktörer<br />

självständigt arbete + hjälp<br />

Wach, Novak, Lagerwall<br />

Tisdag,<br />

kl 09.00<br />

Fasad – Sektion – Detalj<br />

A6<br />

Markus Aerni<br />

19-03-2013<br />

kl.13.00<br />

fri handledning konstruktörer<br />

självständigt arbete + hjälp<br />

Novak, Lagerwall<br />

Onsdag,<br />

kl 09.00<br />

Infomöte<br />

A6<br />

Dominik Wach<br />

20-03-2013<br />

kl.13.00<br />

fri handledning konstruktörer<br />

självständigt arbete + hjälp<br />

Wach, Novak, Lagerwall<br />

Torsdag,<br />

kl 09.00<br />

Seminariet kl. 9.00 – 12.30<br />

Seminariet kl. 13.30 – 17.00<br />

21-03-2013<br />

kl.17.00<br />

GR 2 (museum) i övre Paviljong<br />

ÖVNING STRUKTUR<br />

GR 3 (skola) i övre Paviljong<br />

ÖVNING STRUKTUR<br />

Carl Uno Pålsted – William Cole<br />

Eduard Chopo – Katarina Lundeberg<br />

100%<br />

GR 3 (skola) i sal A1<br />

ÖVNING GRID<br />

GR 4 (bostad) i A1<br />

ÖVNING GRID<br />

Nicolas Sterling – David Wettergren<br />

närvaro<br />

Dominik Wach<br />

GR 4 (bostad) i sal A4<br />

ÖVNING FASAD<br />

GR 1 (varv) i sal A4<br />

ÖVNING FASAD<br />

Robert av Wetterstedt – Markus Aerni<br />

Carl Waern - Jesus Azpeitia<br />

GR 1 (varv) LEDIG<br />

GR 2 (museum) LEDIG<br />

Fredag,<br />

kl 09.00<br />

Seminariet kl. 9.00 – 12.30<br />

Seminariet kl. 13.30 – 17.00<br />

22-03-2013<br />

kl.17.00<br />

GR 4 (bostad) i övre Paviljong<br />

ÖVNING STRUKTUR<br />

GR 1 (varv) i övre Paviljong<br />

ÖVNING STRUKTUR<br />

Carl Uno Pålsted – William Cole<br />

Anna Öberg<br />

100%<br />

GR 1 (varv) i sal A1<br />

ÖVNING GRID<br />

GR 2 (museum) i A1<br />

ÖVNING GRID<br />

Nicolas Sterling – David Wettergren<br />

närvaro<br />

Dominik Wach<br />

GR 2 (museum) i sal A3<br />

ÖVNING FASAD<br />

GR 3 (skola) i sal A3<br />

ÖVNING FASAD<br />

Robert av Wetterstedt – Markus Aerni<br />

Ibb Berglund<br />

GR 3 (skola) LEDIG<br />

GR 4 (bostad) LEDIG<br />

Måndag, kl 09.00 Eget arbete - Ingen handledning


25-03-2013 kl.17.00<br />

Tisdag<br />

kl 09.00<br />

Eget arbete<br />

- Ingen handledning<br />

26-03-2013<br />

kl.17.00<br />

KURSSLUT OCH INLÄMNING PÅ SERVAREN kl. 17.00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!