10.10.2014 Views

Nr 12 2009 (PDF 15 MB) - Byggnadsarbetaren

Nr 12 2009 (PDF 15 MB) - Byggnadsarbetaren

Nr 12 2009 (PDF 15 MB) - Byggnadsarbetaren

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

13<br />

rätt – så fixar<br />

du miljonvinsten<br />

Sparkades – nu kämpar<br />

de för sina rättigheter<br />

60 år <strong>2009</strong><br />

Se upp för farliga<br />

blandställningar<br />

”DÄRFÖR<br />

LÄMNAR<br />

VI FACKET”<br />

Henrik Malm,<br />

lagbas:<br />

”Det är kul att<br />

bo i en stad som<br />

utvecklas ”<br />

JA!<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong> har<br />

nominerats som en av<br />

Sveriges snyggaste nya<br />

tidningsutseenden. 20<br />

oktober utses vinnaren.<br />

VADÅ, HAR NI<br />

BYGGKRIS?<br />

Jönköpings arbetslöshet lägre än 4%<br />

NUMMER <strong>12</strong> | 8 OKTOBER <strong>2009</strong> | www.byggnadsarbetaren.se<br />

BYG <strong>12</strong>09_s01 1 09-09-30 <strong>15</strong>.31.<strong>15</strong>


EHRENSTRÅHLE BBDO<br />

Vi lägger grunden.<br />

Det ska byggas 10 000 vindkraftverk i Sverige för att öka mängden förnybar energi.<br />

Någon måste lägga grunden för alla dessa vindkraftverk, så att de står stadigt, årtionde<br />

efter årtionde. Det gör vi. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur.<br />

www.svevia.se<br />

Alltid på väg<br />

BYG <strong>12</strong>09_s02_001 2 09-09-29 13.19.50


NUMMER <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> ÅRGÅNG 60<br />

Välkommen!<br />

REPORTAGE<br />

BYGGKRIS? EEH ... NÄ<br />

16–22 Alla kan numera historien. Amerikanarna<br />

kraschade sin ekonomi och krisen svepte in som en<br />

Atlantstorm över Sveriges byggen. Men av någon<br />

anledning hamnade Jönköpings län i lä. Under nästan<br />

hela året har man haft landets lägsta arbetslöshet.<br />

16–22<br />

24–27 KARTLÄGGNNG<br />

Så vill företagen<br />

sparka sitt folk<br />

Vi granskar fall där Byggnads<br />

stämt arbetsgivaren för att<br />

felaktigt ha sparkat anställda.<br />

28–29 MEDLEMSRASET<br />

”Jag förstår att facket<br />

behövdes för 50 år<br />

sedan, men i dag känns<br />

det omodernt.”<br />

MIKAEL JANSSON, MURARE<br />

31–34 GRANSKNING<br />

Blandställningar<br />

kan vara livsfarliga<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong> fortsätter<br />

granskningen av farliga ställningar.<br />

Läs om Arbetsmiljöverkets<br />

senaste varning.<br />

37–40 PORTRÄTT<br />

Läskmutan<br />

räddade Gert<br />

Möt säkerhetsexperten som<br />

mutade soldater i Ekvatorialguinea<br />

med tre läsk.<br />

Här – i Jönköping – pågår bostadsbyggandet för fullt. Mitt i byggkrisen<br />

har man den lägsta arbetslösheten i landet.<br />

37–40 31–34<br />

11 BYGGNYTT<br />

Ungt byggande<br />

kan lindra<br />

arbetslösheten<br />

+<br />

8 SJU FRÅGOR Ex-snickare gör pjäsen ”Hantverkarna”.<br />

4 BODSNACK ”Tilly kastar sten i glashus”.<br />

9 BILDEN Byggelevens bild.<br />

43–45 SÅ FUNKAR DET<br />

Svininfluensan<br />

på bygget –<br />

här frodas den<br />

46 GREJER & GREPP Fixa fönstret själv med ny lyft.<br />

48 EFTER JOBBET Expertens bästa tips för 13 rätt.<br />

REDAKTIONEN:<br />

MISSA INTE!<br />

Youtube-klippet på sidan 6.<br />

Ställningsbyggare är ett tufft<br />

släkte. Eller vad tycker du?<br />

Mambor och soldater hamnade<br />

i Gert Johanssons väg.<br />

Så blandas olika ställningsfabrikat<br />

ute på byggena.<br />

KATARINA CONNHEIM<br />

reporter<br />

08-728 49 87 ● 070-627 60 84<br />

k.c@byggnadsarbetaren.se<br />

KENNETH PETTERSON<br />

chefredaktör, ansv. utgivare<br />

08-728 49 70 ● 070-607 56 97<br />

k.p@byggnadsarbetaren.se<br />

JOHAN SJÖHOLM<br />

redaktionssekreterare<br />

08-728 49 79 ● 070-651 62 59<br />

j.s@byggnadsarbetaren.se<br />

PETER ÖNNESTAM<br />

layoutansvarig<br />

08-728 49 77 ● 070-280 25 35<br />

p.o@byggnadsarbetaren.se<br />

CENNETH NIKLASSON<br />

reporter<br />

08-728 49 76 ● 070-607 56 92<br />

c.n@byggnadsarbetaren.se<br />

PETER LEANDER<br />

reporter, arbetsrätt<br />

08-728 49 98 ● 070-245 04 30<br />

p.l@byggnadsarbetaren.se<br />

NINA CHRISTENSEN<br />

reporter, webbansvarig<br />

08-728 49 69 ● 070-246 87 06<br />

n.c@byggnadsarbetaren.se<br />

MARGITE FRANSSON<br />

reporter, arbetsmiljö<br />

08-728 49 74 ● 070-607 56 89<br />

m.f@byggnadsarbetaren.se<br />

JENNY BERGGREN<br />

reporter, arbetsrätt<br />

08-728 49 72 ● 070-664 49 00<br />

j.b@byggnadsarbetaren.se<br />

POSTADRESS 106 32 Stockholm BESÖKSADRESS Liljeholmsv 32, Stockholm PRENUMERATION edb, 010-588 93 73, prenumeration@edb.com ANNONS Swartling & Bergström Media, 08-545 160 66<br />

REPRO Done Production AB TRYCK Sörmlands Grafiska, Katrineholm TS-KONTROLLERAD UPPLAGA 2008 119 500 KORREKTUR Michelle Bergman OMSLAG Veronika Svensson<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 3<br />

BYG <strong>12</strong>09_s03_001 3 09-10-01 10.18.54


Bodsnack<br />

E-POST redaktionen@byggnadsarbetaren.se FAX 08-728 49 80 TEL 08-728 48 00 WEBB www.byggnadsarbetaren.se<br />

FRÅGAN<br />

Är du rädd för svininfluensan?<br />

Bo Jolhammar, 57 år, snickare,<br />

Vansbro<br />

Inte alls. Den är ju<br />

lindrigare än den<br />

vanliga influensan. Jag<br />

får se när det kommer<br />

igång om jag vaccinerar<br />

mig, det kan jag väl<br />

tänka mig att göra för att<br />

skydda andra.<br />

Daniel Fredriksson, 19 år,<br />

betongarbetare, Älvsby<br />

Faktiskt inte.<br />

Jag tycker att<br />

det verkar vara lite<br />

överdrivet. Jag har<br />

inte tänkt vaccinera<br />

mig. Jag tror att vi har<br />

samma bild alla här på<br />

jobbet, att det är medierna<br />

som tar i lite extra.<br />

Läs mer på s. 43–45.<br />

Johan Schelén, 22 år,<br />

snickare, Uppsala<br />

Nej, jag tror att det<br />

är mycket snack.<br />

Så har jag känt hela<br />

tiden. Det är medierna<br />

som skrämmer. Men det<br />

är väl bra om alla går och<br />

vaccinerar sig så att man<br />

blir av med det så snart som<br />

möjligt.<br />

Vart tar medlemmarna vägen?<br />

IN:<br />

14 253<br />

TEXT: CENNETH NIKLASSON FOTO: LARS HEDELIN<br />

UT:<br />

18 131<br />

Nya medlemmar<br />

Tappade medlemmar<br />

sedan 1 jan 2008.<br />

sedan 1 jan 2008.<br />

20 miljoner satsade Byggnads för att få förbundet<br />

att växa. Rörmontören Jan Asker var en av dem<br />

som anställdes för att förverkliga planen. Han<br />

och hans kolleger har tillsammans värvat 14 000<br />

medlemmar på två år. Men ännu fler har lämnat.<br />

16 BYGGNADSARBETAREN NR 11 SEPTE<strong>MB</strong>ER <strong>2009</strong> NR 11 SEPTE<strong>MB</strong>ER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 17<br />

16-20_medlem_11.indd 16-17 09-09-22 13.22.05<br />

Därför flyr de<br />

■ Det är mycket märkligt att vår<br />

snitt högre än vad avtalet ger. Samtliga<br />

jag har pratat med som har denna<br />

förbundsordförande kastar sten i<br />

glashus varje gång han skriver något i löneform har bättre betalt.<br />

tidningen <strong>Byggnadsarbetaren</strong>.<br />

Solidaritet? Det är väl upp till var<br />

I nummer 11 finns artiklar om varför medlem att avgöra själv vad deras<br />

Byggnads tappar medlemmar och solidaritet ligger, eller?<br />

problematiken varför. Samtidigt rapar Ska Byggnads sluta tappa medlemmar<br />

måste det till drastiska<br />

herr Tilly högljutt ur sig hur vår nuvarande<br />

regering inte månar om sina ändringar i själva arbetarfilosofin.<br />

medborgare genom att inte straffbeskatta<br />

höginkomsttagare.<br />

mer allmänbildade och säkra i sin<br />

Människor i dag är generellt mycket<br />

Citat Hans Tilly: ”Valet kommer tillvaro än för 20 år sedan och följer<br />

att stå mellan sänkta skatter för dem därmed mindre sällan ”grupptrycket”<br />

som redan har och en politik som sätter<br />

solidaritet och rättvisa först”.<br />

Byggnads måste i framtiden lyssna<br />

vid beslut om hur deras liv ska levas.<br />

Sänkta inkomstskatter har vi redan mer på sina medlemmar än att fortsätta<br />

driva på en 60-talsmentalitet<br />

fått. När sänkte socialisterna skatten<br />

senast? Inte ett av deras mest som ingen längre tror på. Jag är på<br />

prioriterade mål, men det pratas lite inget sätt en motståndare mot filosofin<br />

bakom en arbetar rörelse, men<br />

om det.<br />

Man förstår att Byggnads medlemmar<br />

droppar av. Det är sannolikt så personerna som driver densamma.<br />

ibland kan man behöva ifrågasätta<br />

att en egen framförhandlad lön är i<br />

ANDREAS<br />

GRANSKAR<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong>, nr 11.<br />

SAXAT<br />

FRÅN<br />

WEBBEN<br />

”Jag känner mig<br />

väldigt trygg<br />

med den regering<br />

vi har i dag om<br />

man betänker alternativet.<br />

Mina<br />

fackliga företrädare<br />

har säkert<br />

starka politiska<br />

övertygelser,<br />

men borde kanske<br />

hålla dessa<br />

utanför arbetet.”<br />

SNICKARE, 52 ÅR<br />

”Det var ett stort<br />

misstag att välja<br />

en högersosse till<br />

ny partiledare.<br />

Ska det finnas<br />

den minsta chans<br />

till regimskifte<br />

måste Socialdemokraterna<br />

tillbaka till sina<br />

rötter, och det<br />

klarar inte partiet<br />

med sin nuvarande<br />

ordförande.”<br />

TOMMY<br />

CARLSSON<br />

”Säg något positivt<br />

som moderaterna<br />

gjort<br />

för arbetare? Jag<br />

skulle aldrig lita<br />

på en ’blåing’.”<br />

SVERRE<br />

FOGELSTRÖM<br />

AV MATS HAMMARLUND<br />

Din bästa vän<br />

på bygget<br />

har du med dig<br />

överallt<br />

hänger snällt<br />

vid sidan eller<br />

i en ficka bak<br />

med huvudet<br />

rätt kallt<br />

Slag och hugg<br />

har den fått<br />

raspig nött<br />

i nos och skaft<br />

duger till<br />

vart jobb<br />

du mött<br />

på hammar’n ska<br />

du inte snåla<br />

Varje hammare<br />

känns ny<br />

en relation du<br />

lär dig tåla<br />

men att byta<br />

är ej lätt<br />

vännen låg<br />

i handen nätt<br />

Socialdemokrater<br />

utan socialism<br />

■ Det som är bra för kapitalet är bra för<br />

medborgarna, lydde i korta drag resonemanget<br />

från S på 90-talet. Och gör<br />

så än. Därför var det inte ett utslag av<br />

konspiration som gjorde att S-partiet<br />

inte avvisade Lissabonfördraget –<br />

utan vanlig S-politik från 90-talet till<br />

nu. Tystnaden om SSU:s åsikter om<br />

fördraget är därför också självklar och<br />

given. Tyvärr saknas socialismen i<br />

S-partiets politik. Den som inte tror<br />

mig, studera de Socialdemokratiska<br />

partiprogrammens utveckling under<br />

det gångna århundradet. Du hittar<br />

dem på nätet via Arbetarrörelsens<br />

arkiv.<br />

STEFFE SLOTTIS<br />

4 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s04_001 4 09-10-01 10.19.33


TYCK TILL Uppge namn och telefonnummer, som hemlighålls<br />

mellan dig och redaktionen om du använder signatur.<br />

LEDARE<br />

TYCK<br />

TILL PÅ<br />

NÄTET!<br />

Ljuset finns i Småland<br />

DET HAR GÅTT DRYGT ETT ÅR SEDAN rullgardinen drogs ner. I<br />

september förra året gick en av världens största investmentbanker,<br />

amerikanska Lehman Brothers, i konkurs och orsakade en kris som<br />

spred sig över världen.<br />

Flera amerikanska banker följde med i fallet, till stor del beroende<br />

på att de lånat ut pengar till människor som drömde om ett eget<br />

hus men inte hade råd att betala lånen. Vi fick lära oss ett nytt ord:<br />

”subprimelån”, vilket i praktiken innebar lån till fattiga människor<br />

med låg kreditvärdighet.<br />

På bara några veckor förvandlades en rekordlång högkonjunktur<br />

till en lågkonjunktur som de värsta pessimisterna befarade skulle nå<br />

1930-talsnivå. En brutal påminnelse om hur beroende vi är av sådant<br />

som händer omkring oss, men<br />

Från sin himmel<br />

ler säkert den<br />

brittiske nationalekonomen<br />

John<br />

Maynard Keynes.<br />

som knappast går att påverka om vi<br />

ska leva i en kapitalistisk värld.<br />

På fem månader, från september<br />

2008 till februari <strong>2009</strong>, tredubblades<br />

byggarbetslösheten i Sverige,<br />

från knappt tre procent till närmare<br />

elva procent. Påbörjade byggen stoppades<br />

och planerade las i malpåse.<br />

Men det finns glädjande undantag. Under det år som världsekonomin<br />

stormat har Jönköpings län, med undantag för tre vintermånader,<br />

haft den lägsta byggarbetslösheten i landet. Här talas inte om<br />

någon byggkris. Skanska, NCC och Peab bygger bostäder, kontor och<br />

vägar. Kommuner och landsting samarbetar över partigränserna och<br />

satsar i bästa samförståndsanda på att bygga ut skolor,<br />

sjukhus och kultur.<br />

NYBYGGANDET AV BOSTÄDER har god fart och<br />

rotavdraget gör sitt till när det gäller ombyggnader.<br />

Kyrkan och folkrörelserna har alltid haft en<br />

stark ställning i Jönköpings län och kommunalrådet<br />

Ann-Mari Nilsson (C) tror att det har<br />

bidragit till samförståndsandan och viljan<br />

till att lägga skattepengar på byggande.<br />

Från sin himmel ler säkert den<br />

brittiske nationalekonomen John<br />

Maynard Keynes, som redan på<br />

1930-talet propagerade för att<br />

det är lönsamt att gasa i en<br />

lågkonjunktur.<br />

NYHET!<br />

NYHET!<br />

Den<br />

smarta<br />

hjälmen<br />

Bara Peltor skyddshjälmar från 3M har<br />

Uvicator - den patenterade röda skivan<br />

som tydligt visar när UV-strålning från solen<br />

gjort plasten spröd och hjälmen inte längre<br />

skyddar ditt huvud.<br />

Hjälmarna har en enastående komfort! Med<br />

det nya, smarta inredet med rattjustering<br />

anpassas din hjälm så den passar just dig.<br />

Det gör att hjälmen sitter bekvämt och<br />

stabilt under hela arbetsdagen.<br />

Naturligtvis passar hjälmarna perfekt<br />

tillsammans med Peltors förstklassiga<br />

hörselskydd. Hjälmarna kan dessutom<br />

utrustas med integrerade skyddsglasögon.<br />

Vill du veta mer?<br />

Din lokala 3M representant<br />

når du på 08-92 21 00.<br />

Kenneth Petterson, chefredaktör<br />

BYG <strong>12</strong>09_s05 5 09-09-30 14.33.54


Bodsnack<br />

2 TUM<br />

De senaste<br />

två åren<br />

ökade<br />

arbetarnas<br />

löner mer än tjänstemännens,<br />

för<br />

första gången på<br />

tio år. Lönegapet<br />

minskar alltså.<br />

Dessutom<br />

minskar<br />

skillnaden<br />

mellan<br />

mäns<br />

och<br />

kvinnors<br />

löner.<br />

Fortfarande<br />

tjänar en<br />

arbetare<br />

i snitt<br />

9 300 kronor mindre<br />

i månaden än<br />

en tjänste man<br />

och kvinnor tjänar<br />

i snitt 2 900<br />

kronor mindre än<br />

män.<br />

Potträning – för både<br />

företag och tvååringar<br />

VI POTTRÄNAR HEMMA. Två och ett halvtåringen<br />

har varit måttligt intresserad kan man väl säga. Inte<br />

tusan hjälpte det att pappa och mamma upprepade<br />

som papegojor att det är j-ä-t-t-e-b-r-a när kisset<br />

kommer i pottan i stället för på parketten, i byxan eller<br />

i soffan. Han är ju i en ålder då han snarare vill göra<br />

lite tvärtemot, testa gränserna och allt det där. Till sist<br />

blev vi desperata nog att<br />

införa regeln att kiss på<br />

rätt ställe leder till direkt<br />

belöning i form av torkad<br />

aprikos, det godaste<br />

han vet. Nu sitter han i<br />

alla fall där och pressar<br />

fram någon droppe så<br />

fort sockersuget gör sig<br />

påmint.<br />

Klart chefen<br />

ska ha en<br />

smiley att skryta<br />

med om det<br />

räddar något liv.<br />

Jag kan inte låta bli att tänka på detta när jag läser<br />

om regeringens planer på att belöna företag med god<br />

arbetsmiljö med gröna smileys eller någon annan<br />

märkning. De 24 miljoner kronor som ska satsas de<br />

närmaste tre åren får förvisso vår smått skenande<br />

aprikosbudget att blekna. Men grundtanken ser ändå<br />

ut att vara densamma; belöning i form av torra byxor<br />

eller välbehållna anställda är inte nog, det krävs snabbare<br />

kickar.<br />

Det som gör mig lite förbryllad när det gäller arbetsgivarna<br />

är att de är vuxna. Trots allt räknar vi med att<br />

sonen inom några månader ska drabbas av insikten<br />

att det är belöning nog att vara torr om rumpan, med<br />

eller utan aprikos. Är det då korkat att tänka att vuxna<br />

företagare borde se nyttan av trygga arbetsplatser utan<br />

att tråna efter en glad gubbe från regeringen? Om<br />

inte annat borde ju det faktum att de kan hamna inför<br />

skranket om de struntar i arbetsmiljön piska på. Den<br />

drivkraften saknas hemma – det är ju mer tveksamt<br />

att straffa en tvååring som förlorat sig så i legot att han<br />

missar kroppens signaler.<br />

MEN Å ANDRA sidan; klart<br />

chefen ska ha en smiley<br />

att skryta med om det<br />

räddar något liv. Och vem<br />

gillar inte snabba kickar?<br />

Själv hade jag förbaskat<br />

svårt att få ur mig den här<br />

texten. Kanske kan det<br />

bli bättring om jag kan få<br />

en guldstjärna på dörren<br />

till mitt rum varje gång<br />

jag håller deadline. Då<br />

jädrans ska det bli skriva<br />

av! Och på bygget bör det<br />

väl bli något gott till fikat<br />

när du säkrat selen på rätt<br />

sätt?<br />

JENNY BERGGREN – reporter, arbetsrätt<br />

TIPSA<br />

OM KLIPP!<br />

p.o@byggnads<br />

arbetaren.se<br />

YOUTUBE-KLIPPET<br />

Håller ställningarna<br />

FALLOLYCKA En lärling fördes till sjukhus er ett fall<br />

på åtta meter, den 16 juni. Han föll från en ställning<br />

ner i en container. Olyckan inträffade på NCC:s<br />

■<br />

arbetsplats Att ställningsbyggare<br />

vid regementet i Strängnäs. har ett<br />

Polisen<br />

tufft uppger jobb att olyckan är ingen inträffade nyhet. i samband Men med att en<br />

någonstans byggnadsställning måste revs. Enligt väl gränsen Arbetsmiljöverket<br />

gå. tog lärlingen Borde det bort skydds verkligen räcket vara när han skulle kasta<br />

skräp tillåtet i containern.<br />

att bygga ställning<br />

med havsvågor som<br />

sköljer mot dig var<br />

<strong>15</strong>:e sekund?<br />

FÖR ATT SE KLIPPET:<br />

Gå in på www.youtube.com<br />

SÖKORD: EXTREME SCAFFOLDING<br />

För precis ett år sedan ...<br />

... presenterarade vi en<br />

unik kartläggning över<br />

bygg olyckorna de senaste<br />

fem åren. Ett arbete som<br />

gav stort genomslag i<br />

branschen och i andra<br />

medier. Du vet väl att du<br />

kan läsa tidigare nummer<br />

av Byggnads arbetaren på<br />

nätet i pdf-format. Klicka<br />

in på www.byggnads<br />

arbetaren.se.<br />

BYGGNADSARBETAREN AVSLÖJAR:<br />

Så dumpas<br />

löner – helt<br />

enligt avtal<br />

TEST:<br />

N U M M E R 1 2 / 2 O K T O B E R 2 0 0 8 / W W W . B Y G G N A D S A R B E T A R E N . S E<br />

70 SEDAN<br />

70<br />

Nallarna som<br />

t å l t u f f a t a g<br />

D Ö DA<br />

SEDAN 2003<br />

Byggolyckorna kräver ett liv varje månad<br />

V i s y n a r v v s - a r n a s o r ä t t v i s a a c k o r d<br />

1_omslag_<strong>12</strong>.indd 1 09-09-18 14.37.57<br />

6 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s06_001 6 09-10-01 10.20.01


WINDSTOPPER ® PLAGG<br />

HÅLLER DIG VARM.<br />

WINDSTOPPER ® materialet stoppar vindens kylande effekt och<br />

du behåller värmen.<br />

Tack vare miljarder mikroporer i membranet kan vattenångor<br />

passera ut i stort sett obehindrat, även vid hög fysisk aktivitet<br />

och därmed ge ett behagligt mikroklimat.<br />

GWS-226 WINDSTOPPER ® byxa<br />

Hantverksbyxan som håller dig varm<br />

ute och bibehåller komforten inomhus<br />

Läs mer om Fristads WINDSTOPPER ®<br />

produkter på www.Fristads.se<br />

©<strong>2009</strong> W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, WINDSTOPPER®<br />

and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates.<br />

FRISTADS is a brand within Kwintet Fristads AB. DA131<br />

gore-workwear.com<br />

BYG WS_Fristads_GWS-226_220x280_se.indd <strong>12</strong>09_s07 7 1<br />

01.09.<strong>2009</strong> 09-09-29 <strong>15</strong>:02:18 13.19.56 Uhr


Sju frågor<br />

VEM:<br />

ÅLDER:<br />

YRKE:<br />

SVEN-ÅKE GUSTAVSSON<br />

58<br />

REGISSÖR/SKÅDESPELARE<br />

AKTUELL:<br />

(FD SNICKARE)<br />

”Inget påhopp på hantverkare”<br />

LINUS MEYER<br />

REGISSERAR KOMEDIN ”HANTVERKARNA”<br />

SOM JUST NU SPELAS PÅ UPPSALA STADS-<br />

TEATER.<br />

LINUS MEYER<br />

1. Pjäsen handlar om ett ungt par som<br />

flyttar in i sitt nybyggda drömhus. Men<br />

något går snett, vad?<br />

– När man kommer in i pjäsen har hantverkarna varit<br />

där i fyra månader och utsatt äktenskapet för oerhörda<br />

påfrestningar. Det blir bara värre och värre, de hittar<br />

fler och fler fel. De plockar ner gipsskivor och isolering<br />

så det blåser rakt genom huset och det händer hemska<br />

saker som jag kanske inte ska avslöja.<br />

2. Pjäsen har just börjat spelas, hur har mottagandet<br />

varit?<br />

– På premiären skrattade folk väldigt mycket.<br />

3. Hur skulle du beskriva hantverkarna<br />

i pjäsen?<br />

– De kämpar ju på med sina liv. Glenn har sin firma och<br />

han anställer några hantverkare. Sedan är det kanske<br />

inte världens bästa hantverkare men det är ingen som<br />

är ond, det är inget påhopp på hantverkare.<br />

4. Och deras kunder?<br />

– De är lite kultursnobbar. Han är konsertviolinist och<br />

hon är arbetslös. Drömmen är väl att hon ska gå och<br />

peka för hantverkarna som i heminredningsprogrammen<br />

på tv där allt går så lätt. Men det blir inte så.<br />

5. Du har själv en bakgrund som snickare,<br />

hur ser den ut?<br />

– Jag började på yrkesskolan på 1960-talet. Det var ju<br />

mest att spika ihop en verktygslåda och sedan skulle<br />

vi bygga ett ålderdomshem. Vi var ett gäng frusna<br />

16-åringar som kravlade runt, men det blev ett ålderdomshem.<br />

Sedan var jag på en del andra byggen, men<br />

senast jag snickrade professionellt var en sommar runt<br />

1980 då jag spikade scenografi till filmen ”Barnens ö”.<br />

6. Känner du igen dig i pjäsen från din tid som<br />

snickare?<br />

– De här killarna har svar på allt. De murar en öppen<br />

spis fast det inte finns någon skorsten. När violinisten<br />

säger att det var väl inte så smart så säger de att ”Det<br />

borde ni ha informerat oss om, vi kan inte springa runt<br />

och kolla upp allting”. Jag tror att många av de här killarna<br />

är bra på att komma med svar.<br />

Sven-Åke Gustavsson har fått nytta av sin snickarbakgrund i arbetet som skådespelare<br />

och regissör. Han har bland annat varit med att spika scenografi till filmen ”Barnens ö”.<br />

7. Hur länge spelas pjäsen i Uppsala?<br />

– Det spelas ungefär 45 föreställningar hela hösten. Sedan<br />

kommer den sättas upp på andra teatrar i Sverige.<br />

JENNY BERGGREN<br />

8 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s08_002 8 09-09-28 13.<strong>15</strong>.<strong>15</strong>


SKICKA<br />

BILDEN!<br />

Har du en bra byggbild? Avslöjande, humoristisk eller kanske bara vacker.<br />

Skicka den ihop med en kort beskrivning till: p.o@byggnadsarbetaren.se<br />

Bilden<br />

Snacka om samåkning<br />

■ MARTIN ALBERTSSON har fångat<br />

denna bild av ett gäng arbetare på<br />

väg mot renoveringen av en fotbollsstadion<br />

i Karon, Phuket, Thailand.<br />

Varje morgon klockan sju kom lastbilen<br />

och plockade upp dem. Martin<br />

Albertsson är 18 år och går sista året<br />

på Lagmansgymnasiet, bygglinjen i<br />

Vara.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 9<br />

BYG <strong>12</strong>09_s09 9 09-09-28 13.26.43


Så avanceraD att<br />

Det är enkelt.<br />

Hur är Det möjligt?<br />

NIBE F<strong>12</strong>45 | BERGVÄRMEPUMP<br />

Nya NIBE F<strong>12</strong>45 är effektivare än sina föregångare och ger<br />

dig kontroll över uppvärmningen genom en revolutionerande<br />

användarvänlighet. Det gör att du på ett begripligt sätt kan ta<br />

kontroll över din uppvärmning.<br />

Intuitiv och sparsam<br />

Nyskapande display och enkla menyer gör att du smidigt kan<br />

styra förbrukning och överblicka exempelvis drifttid, eller skapa<br />

egna, personliga inställningar. Det innebär både sänkt energikostnad<br />

med upp till 80% och minskad koldioxidpåverkan!<br />

Effektiv<br />

Du får allt varmvatten du behöver – när det behövs; ny teknik<br />

med hög effektivitet ser till att förråden alltid är fyllda.<br />

Smidig komplettering<br />

Smart design ger dig möjlighet att utöka med de tillbehör du<br />

tycker behövs i just ditt hushåll, exempelvis ventilationsenhet eller<br />

poolvärme. Allt styrs via värmepumpen och du behåller dessutom<br />

de rena, snygga linjerna.<br />

Ljudet av tystnad<br />

NIBE F<strong>12</strong>45 är byggd för att låta så lite som möjligt, med bland<br />

annat ljudisolerad kyldel och kraftigt reducerade resonansnivåer.<br />

Det betyder att du hör tystnad, snarare än ett svagt ljud.<br />

NYHET<br />

Läs mer om<br />

NIBE F<strong>12</strong>45 på<br />

www.nibe.se/nyhet<br />

BYG <strong>12</strong>09_s10 10 09-09-29 13.19.58


Senaste nytt alltid på www.byggnadsarbetaren.se<br />

Byggnytt<br />

Var ska de unga bo?<br />

REKORDSTOR 20-ÅRSKULL – DÅ STÖRTDYKER BOSTADSBYGGANDET<br />

Bostadsbyggandet i landet<br />

har halverats de senaste tre<br />

åren och byggarbetslösheten<br />

har skenat. Samtidigt<br />

är årskullarna av ungdomar<br />

i 20-årsåldern rekordstora.<br />

Många av dem vill flytta<br />

hemifrån.<br />

ANTAL 20-ÅRINGAR<br />

I SVERIGE<br />

140 000<br />

130 000<br />

<strong>12</strong>0 000<br />

110 000<br />

-06 -07 -08 -09 -10<br />

Sett bara till behovet av bostäder<br />

för ungdomar torde en del av<br />

arbetslösheten i byggbranschen<br />

vara onödig. Under 2006 byggdes<br />

det drygt 41 000 lägenheter<br />

i landet. Sedan dess har antalet<br />

bostäder mer än halverats och i<br />

år förväntas det påbörjas 18 500<br />

och nästa år 19 000 lägenheter.<br />

Det kraftiga tappet i bostadsbyggandet<br />

inträffar samtidigt<br />

som de stora kullarna födda<br />

kring år 1990 börjar bli mogna<br />

för en egen bostad. Sedan år<br />

2006, då det fanns 113 000 tjugoåringar<br />

i landet, har antalet<br />

ökat kraftigt för varje år fram till<br />

årets siffra på <strong>12</strong>6 000 och nästa<br />

års 133 000 tjugoåringar.<br />

– Situationen är ohållbar. Nu<br />

krävs det någon form av subvention<br />

för att lösa bostadsfrågan.<br />

Staten måste gå in och det kan<br />

handla om lägre priser på marken<br />

eller garantier för lån. Många<br />

slår bakut när det pratas om subventioner<br />

och menar att marknaden<br />

själv ska lösa frågan, men det<br />

fungerar inte, säger Hans Tilly,<br />

Byggnads ordförande.<br />

På arbetsgivarorganisationen<br />

Sveriges Byggindustrier vill man<br />

se ett långsiktigt byggande på<br />

50 000 bostäder per år, dock utan<br />

några statliga subventioner.<br />

– Marknaden kommer att bygga<br />

när marknaden vet att de får<br />

betalt. Och så måste det fungera.<br />

Någon inblandning med subventioner<br />

tror vi inte på, säger Bo<br />

Antoni, vd på Sveriges Byggindustrier.<br />

ANTAL PÅBÖRJADE<br />

BOSTÄDER I SVERIGE<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

-06 -07 -08 -09 -10<br />

Ansamlingen av stora årskullar<br />

har ställt till med stora problem<br />

genom åren; det började<br />

med brist på förlossningsplatser<br />

och dagisplatser för att följas av<br />

stora klasser i grundskolan och<br />

VERONIKA SVENSSON<br />

på gymnasiet. Nästa utmaning<br />

för den stora gruppen blir att ta<br />

plats på bostadsmarknaden, ofta<br />

i storstäder och på högskoleorter<br />

där bostadsbristen redan är<br />

stor.<br />

PÅ BYGGNADS uppskattar man<br />

att det långsiktiga efterfrågebehovet<br />

av bostäder ligger kring<br />

40 000 per år. Alltså mer än dubbelt<br />

så många lägenheter som<br />

byggs just nu. De vill ändå inte<br />

se en massproduktion av billiga,<br />

barackliknande bostäder.<br />

– Vi måste bygga med kvalitet<br />

samtidigt som personer med<br />

normala inkomster har råd att bo<br />

i lägenheterna, säger Hans Tilly.<br />

Risken finns att bostadsbyggandet<br />

kommer fortsätta att ligga<br />

på en nivå långt under efterfrågebehovet.<br />

– Att det byggs så lite hämmar<br />

tillväxten i samhället. Det som<br />

kommer att hända är att ungdomar<br />

bor hemma längre, att vi bor<br />

trängre och använder sommarstugor<br />

och annat för permanent<br />

boende, säger Bo Antoni.<br />

HISTORISKT SÄTT HAR det<br />

i landet ofta byggts mellan<br />

40 000 och 80 000 lägenheter<br />

om året sedan 1945. Toppen var<br />

kring 1970 då det byggdes över<br />

100 000 bostäder under fyra år<br />

i rad. Den verkliga nedgången<br />

kom i början av 1990-talet och<br />

den stora fastighetskrisen. Då<br />

rasade byggandet ned till en nivå<br />

kring <strong>15</strong> 000 lägenheter per år<br />

och sedan dess har bostadsbyggandet<br />

inte lyckats komma tillbaka<br />

till tidigare nivåer.<br />

CENNETH NIKLASSON<br />

Spetsades på ställningsrör<br />

■ Hålet i bjälklaget var täckt med frigolitskivor. Marcus Harryson,<br />

Umeå, trampade igenom och föll rakt på ett uppstickande ställningsrör<br />

på våningen under. Röret trängde in i ljumsken och upp genom<br />

kroppen. Han beskriver smärtorna som i det närmaste outhärdliga. En<br />

bit stor som en femkrona slogs bort från bäckenet och tre muskelfästen<br />

till vänster lår slets bort. Han fick också skador på lårmusklerna.<br />

Borealis granskas efter dödsolyckan – igen<br />

■ Arbetsmiljöverket kommer att göra en ny inspektion av bygget av<br />

Borealis i Lysekil. Orsaken är brister i säkerhetsarbetet och i arbetsmiljön<br />

som framkommit i utredningen efter dödsolyckan i maj. Då hittades<br />

Andrej Jakovlev död. Arbetsmiljöverket har i tidigare utredningar konstaterat<br />

att Borealis egna regler för säkerhetsarbetet inte har följts.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 11<br />

BYG <strong>12</strong>09_s11 11 09-09-30 14.22.25


RÄTTEGÅNG<br />

22<br />

flicka förlorade sin pappa.<br />

grus och sten.<br />

o c h s k a å t e r u p p -<br />

att e t av de vikti-<br />

h a n s k o l l e g a<br />

på arbetsplat-<br />

23<br />

Byggnytt<br />

Arbetsgivare<br />

skyldig till<br />

Wronas död<br />

Villkorlig dom, 88 000 kronor i skadestånd och böter<br />

för arbetsgivaren, samt en företagsbot på 400 000.<br />

Det blev priset för 47-årige Roman Wronas liv.<br />

HÄR SLUTADE HISTORIEN OM ROMAN<br />

BYGGNADSARBETAREN PÅ PLATS NÄR ARBETSGIVAREN STÄLLDES INFÖR RÄTTA – NÄSTAN TRE ÅR EFTER DÖDSFALLET<br />

Ur rättssalens högtalare berättar en man först korthugget, sedan a lt<br />

snabbare. Om dagen då hans arbetskamrat föll sex meter och dog<br />

på julafton 2006. Mardrömmen får åter liv, när svensk rättvisa ska ta<br />

ställning i skuldfrågan ti l 47-årige Roman Wronas död.<br />

”Jag höll på<br />

att spänna<br />

min lina. När<br />

jag såg upp<br />

var Roman<br />

på väg att<br />

falla mot<br />

backen.”<br />

ten frågade om det gick a t ta det per telefon.<br />

leva det som hände julafton 2006. En dag då händelserna<br />

på en byggarbetsplats i Östra Husby i Norrkö-<br />

me lan den drabbade och den som är åtalad. Här blir<br />

Normalt se t innebär en rä tegång också e t möte<br />

pings kommun ledde ti l en tragedi för en familj i en d e t a l d r i g e t s å d a n t m ö t e . R o m a n W r o n a s h u s r u<br />

fa tig polsk by. Den dag när Dorota Wrona förlorade v i l i n t e b l i f ö r h ö r d . H o n m å r p s y k i s k t m y c k e t d å l i g t .<br />

sin man och en elvaårig pojke och en sextonårig<br />

– De fick en chock när de fick veta a t han lidit<br />

oerhört mycket, berä tar Anna Cieslak.<br />

Roman Wrona var lantbrukare i Polen. Han hade<br />

ingen byggutbildning, men en vi s byggerfarenhet.<br />

Familjen behövde få mer inkomster och de var stolta började klaga på smärtor i bröstet. Men han kunde<br />

när han fick chansen a t komma ti l Sverige. Han inte larma ambulans för han kunde inte engelska<br />

a n s t ä l d e s i e t N o r k ö p i n g s f ö r t a g . A r b e t s g i v a r e n e ler svenska. I stä let tog arbetskamraterna sin<br />

som driver taxirörelse hade startat e t byggbolag vid skadade ko lega i fö ter och armar och lastade in<br />

sidan av, som driver byggverksamhet i mindre skala honom i arbetsbilen. De körde de å ta kilometrarna<br />

o c h t o g i n p o l s k a r b e t a r e . L ö n e i v å n v a r p å c i r k a ti8 l 0 arbetsgivarens gård, varifrån ambulans larmades.<br />

kronor i timmen, enligt uppgifter i rä ten. Ridhusb<br />

y g g e t v a r d e t s t ö r s t a j o b b e t h i t i l s f ö r f ö r e t a g e t Han o c h hade mycket ont. Han hade bro t på e t antal<br />

Senare försämrades Roman Wronas ti lstånd a ltmer.<br />

d i t k o m R o m a n W r o n a i d e c m b e r f ö r a t a r b e t a . ben P å i bröstkorgen och skadorna gav så kraftiga inre<br />

samma arbetsplats arbetade också en arbetskamrat blödningar a t han senare avled på sjukhus.<br />

och släkting från samma by. De kom hit med hopp<br />

om pengar som sku le ge bä tre levnadsvi lkor.<br />

Nu, drygt två och e t halvt år senare i rä t salen sen när lagen ska tolkas av rä tens ledamöter. På<br />

i No rköpings tingsrätt, hörs arbetskamraten Piotr plats finns också åklagaren, målsägarbiträdet, den<br />

Miazgas röst via telefon från Polen. Han talar först åtalade och hans advokat. Förutom arbetskamraten<br />

korthugget, men sedan a lt snabbare när han berättar<br />

om olyckan. Roman Wrona klä trade först upp a r b e t s l e d a r e , b r a n d p e r o n a l o c h p o l s . D e t r å e r<br />

förhörs personal från bland annat Arbetsmiljöverket,<br />

f ö r a t f ä s t a s i g m e d s ä k e r h e t s l i n a o c h P i o t r k o m f ö r v i r i n g o c h t i l v i s d e l m o t s t r i d i g a b e s k e d o m<br />

efter. En tolk i rätt salen förmedlar på svenska. arbetsmetoder, om skydd användes, om information<br />

– Jag hö l på att spänna min lina. När jag såg upp t i l a r b e t n a . R o m a n W r o n a f ö l n ä r t a k n o c k e n<br />

var Roman på väg a t fa la mot backen.<br />

n ä r h a n v a r p å v ä g u p p , m e n v a r f ö r h a n i n t e s ä k r a t<br />

Han fö l sex meter me lan takstolarna rakt ner i sig längre ner vet ingen. Kammaråklagare Christer<br />

Petterson anser a t arbetsgivaren ska fällas för<br />

arbetsmiljöbro t, inklusive grovt vå lande ti l annans<br />

död. En fä lande dom ger fängelse. Han yrkar också<br />

gaste vittnena inte är på plats. När jag stä ler frågan på företagsbot på två miljoner kronor för bolaget.<br />

i en paus säger såväl åklagare som försvar att det är Arbetsgivaren förnekar bro och hävdar att han<br />

bä tre om e t vittne finns i rä tssalen.<br />

g j o r t d e t h a n v a r s k y l d i g a t g ö r a b l a n d a n n a t i f o r m<br />

– Det är en helt annan sak a t kunna se e t vittne i av instruktioner och uppföljning av arbetet.<br />

ögonen, a t kunna stä la följdfrågor, anser familjens Domen meddelas den 23 september. Det har då<br />

målsägarbiträde Anna Cieslak. Åklagaren hade begärt<br />

a t få hit vi tnet, men a cepterade när tingsrät-<br />

l e v d e . I å r s k u l e h a n f y l t 5 0 å r<br />

gått två år och nio månader sedan Roman Wrona<br />

.<br />

”Det är en<br />

enorm tragedi<br />

som drabbat<br />

familjen. Mannen<br />

var familjeförsörjaren<br />

och<br />

de chockades<br />

när de fick veta<br />

hur han dog.”<br />

■ Ridhusbygge, Östra Husby,<br />

Norrköping, julafton 2006.<br />

Roman Wrona faller sex meter<br />

rätt ner i schaktmassorna.<br />

Han avlider samma dag.<br />

”Det är betydligt<br />

svårare när<br />

vittnen befinner<br />

sig i utlandet.<br />

Det är förstås<br />

alltid bättre om<br />

vittnen finns<br />

i rättssalen vid<br />

förhör.”<br />

Förra numret av <strong>Byggnadsarbetaren</strong>.<br />

Roman Wronas arbetsgivare<br />

har gjort sig skyldig<br />

till arbetsmiljöbrott. Det<br />

var Norrköpings tingsrätt<br />

som nyligen fattade beslut<br />

om domen. Skadeståndet<br />

på sammanlagt 75 000 kronor<br />

tillfaller Roman Wronas<br />

hustru och barn.<br />

Roman Wrona dog på julafton<br />

2006 när han föll sex<br />

meter. Han var på väg upp på<br />

taket till ett ridhus som höll på<br />

att byggas i Östra Husby i Norrköpings<br />

kommun. De inre skador<br />

han drog på sig vid fallet<br />

gjorde att hans liv inte gick att<br />

rädda. Åklagaren hade under<br />

rättegången yrkat på fällande<br />

dom för grovt arbetsmiljöbrott<br />

och företagsbot på två miljoner<br />

kronor. Arbetsgivaren har förnekat<br />

brott.<br />

När Roman Wrona föll var<br />

han på väg upp på taket för att<br />

fästa in sig, enligt en arbetskamrat.<br />

Tingsrätten anser att<br />

arbetsgivaren brustit i sin skyldighet<br />

att följa upp att arbetsmiljöföreskrifterna<br />

efterlevdes<br />

och att skyddsutrustning användes.<br />

Arbets givaren skulle ha haft<br />

bättre och fortlöpande kontroller<br />

för att förvissa sig om att fallskyddet<br />

användes, anser rätten.<br />

Speciellt eftersom arbetet innebar<br />

stora risker.<br />

Under rättegången ägnades<br />

mycket tid åt att försöka reda ut<br />

hur arbetet på bygget gått till och<br />

i vilken mån skydds anordningar<br />

använts eller inte. Men vid rättegångens<br />

slut fanns det många<br />

oklarheter, konstaterar rätten.<br />

Domen är i skrivande stund<br />

inte överklagad<br />

MARGITE FRANSSON<br />

NÄTFRÅGAN<br />

Vilket är årtiondets<br />

mäktigaste bygge?<br />

Nästa fråga: Är det för dyrt att vara med i facket?<br />

RÖSTA PÅ WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE<br />

Kista Science tower<br />

Botniabanan<br />

Svinesundsbron<br />

13%<br />

8% 3%<br />

Öresundsbron<br />

Samarbete ska stärka Byggnads<br />

38%<br />

Turning<br />

Torso<br />

38%<br />

■ Bättre avtal och möjlighet till<br />

lägre medlemsavgifter. Det är<br />

några av de fördelar som man<br />

hoppas uppnå när Byggnads nu<br />

tecknar samarbetsavtal med<br />

Elektrikerna, Fastighets, Målarna,<br />

Seko och Transport. Tillsammans<br />

har de nära 390 000<br />

medlemmar. Förbunden vill<br />

tillsammans bli slagkraftigare<br />

och bättre kunna värna medlemmarnas<br />

löne- och anställningsvillkor.<br />

De vill också bli<br />

en starkare kraft i samhällsdebatten.<br />

De hoppas även att<br />

samarbetet ska leda till att de<br />

kan driva sin verksamhet billigare.<br />

Något som skulle kunna<br />

leda till bättre verksamhet och<br />

sänkta medlemsavgifter.<br />

– Vi satsar på ett gott samarbete.<br />

Vad det leder till vet vi<br />

inte, säger Byggnads ordförande<br />

Hans Tilly.<br />

ANDEL ARBETSLÖSA I AUGUSTI (%)<br />

HÖGST:<br />

11,8<br />

Södermanland<br />

10,0<br />

Blekinge<br />

8,3<br />

Gävleborg<br />

■ Siffrorna gäller arbetslösa<br />

medlemmar i Byggnads a-kassa.<br />

LÄGST:<br />

3,9<br />

Jönköping<br />

4,3<br />

Kalmar<br />

4,8<br />

Kronoberg<br />

RIKET:<br />

7,0<br />

Sverige<br />

KÄLLA: BYGGNADS<br />

Allt för ditt bygge.<br />

Nu blir det lite lättare att vara hantverkare. Vi har expanderat vårt sortiment till 500.000 artiklar så att<br />

du slipper åka till flera ställen för att handla det du behöver. Så nu hittar du tungt byggmaterial, verktyg och<br />

dessutom även förnödenheter på ett och samma ställe. Sen har vi naturligtvis flera tjänster som gör inköp,<br />

transporter och packning till rena barn leken. Välkommen till ett av våra 63 byggvaruhus, så kan vi berätta<br />

mer om hur vi kan hjälpa dig.<br />

www.beijerbygg.se/foretag eller ring 075 241 10 00<br />

<strong>12</strong> BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s<strong>12</strong> <strong>12</strong> 09-09-30 14.22.27


TIPSA<br />

OSS!<br />

tel: 08 728 49 79 ● e-post: j.s@byggnadsarbetaren.se<br />

Byggnadsarbetare döms för kastolycka<br />

Två byggnadsarbetare har dömts för grovt vållande till<br />

kroppsskada. De kastade ut en elva kilos rulle från en<br />

balkong och skadade en kollega.<br />

Båda byggnadsarbetarna fick<br />

villkorlig dom och böter. Brottet<br />

begicks 2007 i Visby. Den<br />

skadade skulle lägga plattor vid<br />

Många slarvar med andningsmasker<br />

Många byggnadsarbetare<br />

skyddas uselt av sina andningsmasker,<br />

visar en ny<br />

studie. Orsaken är okunskap<br />

om hur de används.<br />

Detta är den första studien i Sverige<br />

där man kontrollerat hur<br />

andningsskydd skyddar under<br />

vanligt arbete. Endast var femte<br />

person har fått utbildning i hur<br />

man hanterar masken, med rengöring,<br />

filterbyten och förvaring.<br />

Bara 22 procent bytte filter tillräckligt<br />

ofta. 71 procent rakade<br />

sig inte när de använder mask,<br />

vilket man ska. Det förekom att<br />

filtren rengjordes med tryckluft<br />

eller dammsugare, vilket förstör<br />

skyddet.<br />

– Okunskapen om hur andningsskydden<br />

fungerar leder till<br />

onödiga risker, säger Pär Fjällström,<br />

en av forskarna bakom<br />

studien.<br />

Det är allvarligt eftersom andningsmaskerna<br />

används för att<br />

skydda mot ämnen som kan ge<br />

lungsjukdomen kol, hjärt- och<br />

huset där de dömda jobbade.<br />

Hon var på väg för att inspektera<br />

jobbet när hon fick rullen<br />

över sig och skadades. Hon är<br />

ANDNINGSSKYDD<br />

kärlsjukdomar och lungcancer.<br />

Forskarna förvånades över hur<br />

tryckluftsmatade skydd användes<br />

vid utsatta arbeten.<br />

– I vissa fall använde man<br />

felaktigt oljebaserade kompressorer<br />

och luft från dessa pumpades<br />

då in i masken så att det blev<br />

oljedimma i andningsskyddet.<br />

ännu sjukskriven med ständig<br />

smärta.<br />

De dömda medger att de kastat<br />

rullen, men hävdar att de inte<br />

begått brott. Avsikten var att rullen<br />

skulle landa på en yta de kunde<br />

se från balkongen, men kastet<br />

blev inte som de tänkt. När de<br />

Glöm inte<br />

rakningen<br />

■ Använd en<br />

personligt<br />

utprovad mask, vid minsta<br />

glipa kan skyddet upphöra.<br />

■ Rengör skyddet ofta.<br />

■ Den som använder filter,<br />

hel- och halvmasker (undertrycksmasker)<br />

måste raka sig.<br />

Annars läcker det in.<br />

■ Byta filtret ofta.<br />

■ Ta inte bort detaljer. Sätt<br />

inte på delar från andra<br />

skydd.<br />

Man bytte ett problem mot ett<br />

annat, säger Pär Fjällström.<br />

Studien är gjord av IVL Svenska<br />

Miljöinstitutet<br />

Totalt har ett åttiotal mätningar<br />

gjorts på 20 arbetsplatser,<br />

varav ett trettiotal på sju byggen.<br />

Övriga gjordes i industrin.<br />

MARGITE FRANSSON<br />

tittade ner såg de att kollegan<br />

träffats. Rullen kastades ut från<br />

ett våningsplan två trappor upp.<br />

Tingsrätten anser att byggnadsarbetarna<br />

har gjort ett<br />

medvetet risktagande av allvarligt<br />

slag.<br />

MARGITE FRANSSON<br />

Intresserad av<br />

vidareutbildning?<br />

Isaak Hirsch Stipendiet<br />

Stockholms Byggnadsförenings<br />

stiftelse för Isaak Hirsch Stipendiet<br />

har som ändamål att dela ut<br />

stipendier till hantverkare eller<br />

motsvarande inom föreningens<br />

verksamhetsområden för<br />

vidareutbildning inom eller utom<br />

landet.<br />

I stiftelsens jury är Murmestare<br />

Embetet i Stockholm och Stockholms<br />

Stadsmuseum företrädda.<br />

Stipendiat skall vara medborgare i<br />

något av de nordiska länderna.<br />

Förslag till stipendiat med<br />

motivering kan antingen lämnas av<br />

medlem i Stockholms<br />

Byggnadsförening eller ansökas av<br />

kandidaten själv.<br />

Förslag eller ansökan skall före 31<br />

december skickas till<br />

Stockholms Byggnadsförenings<br />

kansli, Norrlandsgatan 11, 111 43<br />

Stockholm. Närmare upplysningar<br />

och ansökningsblankett finns på<br />

www.sthbyggnadsforening.se<br />

Värsting<br />

TRALLSKRUV TREX BLACK C4<br />

www.grabber.se<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 13<br />

BYG <strong>12</strong>09_s13 13 09-09-30 14.22.30


Byggnytt<br />

A-kassans<br />

chef: ”Det<br />

blev olyckligt”<br />

Det har blåst storm på<br />

a-kassan efter en artikel i<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong>.<br />

Orsaken är ett uttalande<br />

av a-kassans chef Gunnar<br />

Dahlberg om att Byggnads<br />

avdelningar bär skulden för<br />

att före detta medlemmar<br />

i a-kassan måste betala in<br />

avgiften retroaktivt.<br />

– Det hela blev olyckligt och<br />

jag har aldrig haft för avsikt<br />

att lägga skulden på Byggnads<br />

avdelningar, säger nu Gunnar<br />

Dahlberg.<br />

Byggnads personal ute i landet<br />

har varit minst sagt förbannade<br />

på a-kassechefen Gunnar<br />

Dahlberg.<br />

ENLIGT ARTIKELN i <strong>Byggnadsarbetaren</strong>,<br />

nummer 10, menade<br />

Gunnar Dahlberg att avdelningarna<br />

givit fel information till<br />

medlemmarna när de hävdat att<br />

de kan lämna A-kassan genom<br />

att bara sluta att betala avgiften.<br />

– Fram till hösten 2007 var<br />

den informationen riktig. Även<br />

vi på A-kassan gick ut med<br />

samma information. Men sedan<br />

ändrade den nuvarande<br />

regeringen reglerna och då blev<br />

konsekvensen förödande, säger<br />

Gunnar Dahlberg.<br />

– Det var inte någon som visste<br />

att regeringen skulle rita om<br />

hela kartan. Så avdelningarna<br />

har inte medvetet gjort något<br />

fel, men i efterhand blev den information<br />

som de och vi gick ut<br />

med felaktig. Och det är olyckligt,<br />

säger Gunnar Dahlberg.<br />

CENNETH NICKLASSON<br />

Byggnads hjälpte till – då<br />

blev han av med a-kassan<br />

Tommy Askerberg måste<br />

vänta 20 till 40 veckor<br />

på att Byggnads a-kassa<br />

ska besluta om han ska få<br />

pengar. Allt för att Byggnads<br />

hjälpte honom med<br />

uppsägningslön.<br />

Tommy Askerberg blev av med<br />

jobbet i våras. Arbetsgivaren,<br />

Sandra Entreprenad, hade inte<br />

pengar till löner. Uppsägningstid<br />

var det inte tal om.<br />

– Chefen hade bara betalat<br />

ut fickpengar den senaste tiden,<br />

att vi skulle få uppsägningstid<br />

fanns inte på kartan.<br />

Men Byggnads ansåg att<br />

Sandra Entreprenad var skyldiga<br />

att ersätta de anställda med<br />

en månads uppsägningslön.<br />

Tommy Askerberg skickade<br />

in kassakort till a-kassan där<br />

En miss från Byggnads och<br />

Sveriges Byggindustrier, BI,<br />

ledde till att Håkan Ström<br />

Byggnads AB i Boxholm<br />

aldrig fick veta att man<br />

hamnat i stupstocks läge.<br />

När Byggnads i Linköping och<br />

företaget Håkan Ström Byggnads<br />

AB inte kom överens om<br />

ackordslönen inträdde stupstocken<br />

på arbetsplatsen, det vill<br />

han skrev att han var arbetslös,<br />

samtidigt som Byggnads förhandlade<br />

fram uppsägningslön<br />

åt Tommy.<br />

NÄR DET KOM TILL a-kassans<br />

kännedom fick Tommy ett brev<br />

där det stod att han begärt ersättning<br />

för en period då han<br />

fått lön. Tommy Askerberg<br />

ringde a-kassan och förklarade<br />

säga avtalets grundlön på <strong>12</strong>8<br />

kronor.<br />

På grund av en miss hos både<br />

Byggnads centralt och arbetsgivarorganisationen<br />

BI fick Håkan<br />

Ström Byggnads AB aldrig<br />

reda på att de försatts i stupstock.<br />

Arbetsgivaren valde att<br />

betala ut den lön man ville ge,<br />

vilket var en ackordslön på 166<br />

kronor i timmen.<br />

Att inte betala ut stupstockslön<br />

är avtalsbrott, eftersom<br />

läget. Men han fick då reda på<br />

att han var under utredning<br />

och att det skulle ta 20 till 40<br />

veckor innan a-kassan beslutat<br />

om han skulle få ersättning<br />

över huvud taget.<br />

På Byggnads är man upprörda<br />

över beslutet.<br />

– Det är befängt! Byggnads<br />

ser till att han får den uppsägningstid<br />

som han har rätt till.<br />

Då händer det här, säger Fredrik<br />

Siberg på Byggettan.<br />

Gunnar Dahlberg, föreståndare<br />

på Byggnads a-kassa, menar<br />

att kassan bara följer lagen,<br />

men att Tommy inte ska oroa<br />

sig.<br />

– Är det som han säger utesluts<br />

han inte ur a-kassan. Däremot<br />

behöver han betala tillbaka<br />

pengarna för den tid han fick<br />

lön från sin arbetsgivare.<br />

PETER LEANDER<br />

Slipper betala tillbaka<br />

löner efter stupstockstvist<br />

PRIVAT<br />

Byggnads och BI ingått avtal om<br />

att stupstocken gäller situationer<br />

som den i Boxholm.<br />

När den felaktiga lönen blev<br />

känd för Byggnads i Linköping<br />

gick ombudsmannen Peder Eliasson<br />

ut och sa att de anställda<br />

skulle betala tillbaka den överskjutande<br />

lönen, en summa på<br />

7 500 kronor. Det uttalandet har<br />

Peder Eliasson tagit tillbaka. De<br />

anställda får behålla lönen.<br />

PETER LEANDER<br />

■ Så många miljoner kronor satsar regeringen för<br />

att företag med bra arbetsmiljö ska få gröna smileygubbar.<br />

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket<br />

upp draget att genomföra ett försök där företagens<br />

arbetsmiljö granskas och sedan belönas med en smiley<br />

om de uppfyller alla krav. Idén kommer från början<br />

24från Danmark.<br />

Åtta takstolar välte över byggelev<br />

■ En byggelev fick åtta takstolar över sig på en arbetsplats i Kalmar.<br />

Skadorna blev en spricka på sittbenet. Han stod och kopplade takstolar<br />

till kranen, medan takstolarna som skulle lyftas stod lutade mot<br />

ett ställ. Varför takstolarna välte är oklart. Arbetsmiljöverket utreder<br />

olyckan som skedde i början av september. Utredningen omfattar både<br />

praktikföretaget Hansa Bygg och Lars Kaggskolan där eleven går.<br />

14 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s14 14 09-09-30 14.22.32


MARGITE FRANSSON<br />

Fallande docka ska stoppa olyckor<br />

■ En docka faller tio meter i 50 för alla, säger lagbasen Bo<br />

kilometer i timmen innan den Sund borg, lagbas på Bromma<br />

slår i betongen. Övningen görs Center, Stockholm.<br />

som ett led i Skanska Safety Under veckan var alla<br />

Week. Åskådare var personalen<br />

på bygget av Bromma Cen-<br />

drygt 10 000 arbetsplatser och<br />

Skanskas 55 000 anställda på<br />

ter som fick en fingervisning av kontor i världen involverade,<br />

vad som händer vid fallolyckor. liksom underentreprenörer och<br />

– Detta är en tankeställare leverantörer.<br />

Byggnadsarbetare toppar löneliga<br />

■ 25 500 kronor i månaden. Det tion, stat, kommun och landsting,<br />

var snittlönen för arbetare i byggindustrin<br />

förra året. Därmed toppar Med snittlönen på 25 500 kronor<br />

samt på tjänstemän och arbetare.<br />

de löneligan för arbetare. Men det var byggnadsarbetarna den enda<br />

är långt till byggtjänstemännens arbetargruppen som slog en<br />

nivå på 33 100 kronor. Det visar grupp tjänstemän, de kommunalt<br />

LO:s stora lönerapport. Rapporten anställda som hade snittlönen<br />

är indelad i tillverkningsindustri, 25 400 kronor. Lägst lön har kommunarbetare:<br />

19 300 byggnadsindustri, tjänsteproduk-<br />

kronor.<br />

STÄLL KRAV<br />

PÅ DIN<br />

LIFTUTBILDNING!<br />

LLP<br />

LIFTLÄROPLANEN<br />

Hitta Din auktoriserade utbildare på liftutbildning.se<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN <strong>15</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s<strong>15</strong>_001 <strong>15</strong> 09-10-01 10.20.25


xxxxxxx<br />

Lagbasen Henrik Malm arbetar på NCC och<br />

har bott sex år i Jönköping. Han tycker att det<br />

är kul att bo i staden, eftersom det satsas<br />

mycket på utveckling och expansion.<br />

16 byggnadsarbetaren nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s16 16 09-09-28 13.42.18


MIRAKLET<br />

HÄR ÄR LÄNET SOM FORTSÄTTER ATT TROTSA BYGGKRISEN<br />

i Jönköping<br />

Lågkonjunkturen har svept över byggbranschen sedan<br />

storvarslen förra hösten. Men undantag finns. Jönköpings<br />

län har länge haft landets lägsta byggarbetslöshet.<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong> reste dit för att ta reda på varför.<br />

7,0%<br />

TEXT: KATARINA CONNHEIM FOTO: VERONIKA SVENSSON<br />

RIKET<br />

BETONGARBETAREN MIKAEL Johansson trycker<br />

på knapparna på fjärrkontrollen för att hissa upp<br />

palliften med grå betongpannor. Uppe på taket står<br />

snickarna Niklas Stenfors och Markus Claesson och<br />

tar emot lasten.<br />

På området Samset, några kilometer väster om<br />

centrala Jönköping, är det full fart. Just nu är det näst<br />

sista huset i husraden som håller på att färdigställas.<br />

Snart har 44 villor byggts. Husbygget startade under<br />

våren 2008 och har pågått under hela byggkrisen.<br />

Som mest arbetade cirka 35 byggnadsarbetare på<br />

arbetsplatsen.<br />

– Vi startade i högkonjunkturen, då var det svårt att<br />

få folk. Men vi har klarat oss bra i krisen och inte drabbats<br />

av arbetslöshet. Vi är tacksamma att vi bor i Jönköping,<br />

säger Claes-Göran Hedström, platschef på NCC.<br />

Den ekonomiska krisen inleddes den <strong>15</strong> september<br />

2008 när den amerikanska investmentbanken Lehman<br />

Brothers gick i konkurs. Det var startskottet för lågkonjunkturen<br />

som sedan spred sig som en löpeld över värl-<br />

3,9%<br />

JÖNKÖPINGS LÄN<br />

Jönköping ligger i Småland, vid Vätterns sydspets.<br />

Staden har de senaste åren genomgått en enorm<br />

expansiv utveckling.<br />

På området Samset, utanför Jönköping, har det<br />

byggts villor under hela krisen. Byggarbetslösheten<br />

i Jönköpings län är nu lägst i landet med 3,9 procent.<br />

ANDEL ARBETSLÖSA BYGG-<br />

NADSARBETARE AUG -09<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 17<br />

BYG <strong>12</strong>09_s17_001 17 09-10-01 10.21.00


jönköping trotsar byggkrisen<br />

Alla villorna på området Samset är redan sålda. Nu planeras bygget av 41 nya villor i en andra etapp.<br />

BYGGARBETSLÖSHETEN (%)<br />

10,8<br />

2,7<br />

1,3<br />

sep 08<br />

JÖNKÖPINGS LÄN<br />

RIKET<br />

okt 08<br />

nov 08<br />

dec 08<br />

jan 09<br />

7,4<br />

feb 09<br />

mar 09<br />

apr 09<br />

maj 09<br />

jun 09<br />

jul 09<br />

LÄGST<br />

I SVERIGE!<br />

aug 09<br />

n Siffrorna visar arbetslösa i Byggnads och Målarnas gemensamma a-kassa.<br />

den. I september, oktober kom de första varslen på byggen<br />

i Sverige och snart steg arbetslösheten. I september<br />

var rikssnittet för byggarbetslösheten 2,7 procent, fem<br />

månader senare i februari hade den stigit till 10,8.<br />

Jönköpings län har under hela lågkonjunkturen<br />

haft en klart lägre arbetslöshet än resten av<br />

landet, sedan april har den varit allra lägst. Nu,<br />

senast i augusti, var arbetslösheten under fyra procent<br />

7,0<br />

3,9<br />

KÄLLA: BYGGNADS<br />

(3,9), vilket är tre procentenheter lägre än rikssnittet<br />

på 7 procent. Tre gånger så hög är arbetslösheten i<br />

Södermanland som har nästan <strong>12</strong> procent (11,8).<br />

På arbetsplatsen i Samset verkar arbetslösheten<br />

vara långt borta. Ingen av byggnadsarbetarna<br />

som intervjuas känner någon som är arbetsl<br />

ös. Visserligen har fyra snickare blivit uppsagda på<br />

arbetsplatsen, men alla har fått förlängning. Fyra<br />

betongarbetare har också sagts upp, men tre fick jobb<br />

direkt på Peab.<br />

– Många, som har sagts upp, har fått jobb i mindre<br />

företag, säger lagbasen Henrik Malm.<br />

Klockan är halv elva och det är dags för fika inne i<br />

byggboden. Att prata arbetslöshetssiffror är ganska<br />

intressant, tycker byggnadsarbetarna som samlats<br />

kring fikabordet.<br />

– Hur ser arbetslösheten ut i Stockholm? undrar<br />

snickaren Kuno Larsson och tittar på arbetslöshetssiffrorna<br />

som är nerskrivna på pappret.<br />

Han ser glad ut när arbetslösheten i Jönköpings län<br />

är lägst i landet.<br />

– Ja. Vi är lyckligt lottade. Att vi bor i en region, där<br />

det är utveckling och bra med jobb, konstaterar Kuno.<br />

18 byggnadsarbetaren nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s18 18 09-09-28 13.42.26


Lite snack.<br />

Mycket verkstad.<br />

Det är full fart med takläggning<br />

på en av de sista villorna på<br />

Samset.<br />

BIG-GRUPPEN är nordens ledande fristående<br />

bygg- och industrikedja och är leverantör av<br />

verktyg, maskiner, skydd och förnödenheter till<br />

proffsmarknaden.<br />

Vi finns representerade från Finnmark i norra<br />

Norge till Skåne i södra Sverige.<br />

Vår styrka är lokalt engagemang och hög<br />

kompetens i kombination med BIG-gruppens<br />

stordriftfördelar med starka leverantörsavtal,<br />

koncept, IT-lösningar, logistik och import.<br />

Vi erbjuder såväl lokala företag som riks- och<br />

nordiska kunder branschens största urval av<br />

kvalitetsprodukter och olika tjänster.<br />

Claes-Göran Hedström,<br />

platschef<br />

på NCC, är nöjd att<br />

arbetslösheten är så<br />

låg i Jönköpings län.<br />

Alla villorna i området är nu sålda och de första<br />

hyresgästerna har flyttat in. Trots lågkonjunkturen<br />

kunde de sista villorna säljas under vintern 2008/09.<br />

– Vi var lite oroliga att en del inte kunde fullfölja<br />

köpen, på grund av lågkonjunkturen. Men det var<br />

ingen som inte kunde göra det, säger byggchefen<br />

Pierre Krusing på HSB.<br />

Han har en begynnande förkylning i kroppen<br />

och har dragits med huvudvärk hela dagen. Huvudvärken<br />

beror knappast på att det är problem med<br />

försäljning av bostäder. Intresset för nya bostäder har<br />

tagit fart efter semestern.<br />

– Vi har 80 intressenter på de nya villorna. Vi känner<br />

att marknaden rullar igen, säger han och lutar sig<br />

bakåt i stolen och lägger händerna bakom nacken.<br />

De ”nya” villorna är Samset etapp 2, där det är<br />

planerat för 41 hus, intill det första området. Byggprojektet<br />

sköts upp när krisen kom. Trots uppskjutna<br />

bostadsprojekt är framtidstron stark inne på HSBkontoret<br />

i centrala Jönköping. Kollegan och byggledaren<br />

Håkan Göransson bekräftar bilden av Jönköping<br />

som tillväxtort. Ett stort foto över staden pryder ena<br />

Think BIG. Hos oss hittar du Zarges kvalitetstestade<br />

aluminiumstegar med hög säkerhet.<br />

Sverige<br />

Eskilstuna IP Industripartner Gislaved Emil P Gävle Afoss Göteborg/Hisings Backa<br />

Prevex Göteborg/Sisjön Prevex Halmstad IMAB Helsingborg IMAB Kalmar Lundgrens<br />

Järn Karlshamn Hjelmbergs Järn Ljungby Sohlbergs Malmö Prevex Sthlm/Bromma<br />

Flinks Järn Sthlm/Globen Flinks Järn Sthlm/Hornsberg Flinks Järn Sthlm/Solna<br />

Lundqvist Maskin & Verktyg Sthlm/Sätra Flinks Järn Sthlm/Vällingby Toolcom Uppsala<br />

Uppsala Maskin & Verktyg Vimmerby Albins Växjö Stål & Verktyg Örebro Skydd & Verktyg<br />

Norge<br />

Albert E Olsen - Tromsø Maskinforretning - Quale - Tingstad - Industrisenteret<br />

- Kyvik Industrivarehuset<br />

www.big-gruppen.com<br />

nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong> byggnadsarbetaren 19<br />

BYG <strong>12</strong>09_s19 19 09-09-28 13.42.30


jönköping trotsar byggkrisen<br />

pierre krusing,<br />

byggchef hSB<br />

”Det har<br />

varit flera år<br />

med tillväxt<br />

och vi ökar<br />

med ungefär<br />

1 500 invånare<br />

per år. ”<br />

ann-mari nilsson,<br />

centerpartiet i jönköping<br />

”Det kommer att byggas mycket.<br />

Vi har fullt upp i orderböckerna<br />

och har mycket att göra de<br />

kommande 20 åren.”<br />

väggen, mittemot skrivbordet. Pierre Krusing ställer<br />

sig upp och pekar entusiastiskt ut platser, där det ska<br />

byggas i framtiden.<br />

– Det kommer att byggas mycket. Vi har fullt upp i<br />

orderböckerna och har mycket att göra de kommande<br />

20 åren, säger Pierre Krusing nöjt.<br />

En kort promenad i Jönköping ger intryck av en<br />

stad som är på gång. Fullsatta uteserveringar och<br />

sprudlande affärsliv. Vid stadskajen håller NCC på att<br />

bygga kontorslokaler och Skanska bygger ett hamnmagasin,<br />

med butiker, restauranger och kaféer.<br />

– Vi trodde att bygginvesteringar skulle bli mycket<br />

sämre, men det har gått över förväntan. Några stora<br />

projekt har kommit i gång och flera projekt som var<br />

i gång har färdigställts. Rotavdraget har också bidragit<br />

till att de små företagen har god sysselsättning,<br />

säger Jan-Åke Andersson, chef på Sveriges Byggindustrier<br />

i Jönköpings län.<br />

Det geografiska läget, en centralort, mittemellan<br />

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg<br />

och Malmö är en stor bidragande orsak till Jönköpings<br />

utveckling. Både Ikea och Elgiganten har sina<br />

lager i Torsvik, ett stort logistikcentrum, en mil söder<br />

om Jönköping. Högskolan har också bidragit till en<br />

stark, positiv utveckling.<br />

Det är den borgerliga Alliansen och Miljöpartiet<br />

som styr i Jönköping. Centerpartisten Ann-Mari<br />

Nilsson har precis kommit med tåget från Stockholm<br />

till mötet på kafé Bernards i de centrala delarna av<br />

staden. När hon satt sig vid bordet börjar hon genast<br />

att prata om befolkningsökningen i Jönköpings kommun.<br />

– Det har varit flera år med tillväxt och vi ökar med<br />

ungefär 1 500 invånare per år. Det är mer än vi har<br />

räknat med.<br />

Den expansiva utvecklingen gör att det bland annat<br />

behövs många nya förskolor och skolor. Inför <strong>2009</strong><br />

la kommunen en extra stor total investeringsbudget,<br />

på 936 miljoner kronor, vilket är cirka 249 miljoner<br />

kronor mer än under 2008. Det var en medveten<br />

satsning.<br />

– Det är vårt sätt att hjälpa till i en svår tid. Vi har<br />

ökat investeringsgraden och håller i gång som vi bara<br />

kan. Det är också ett bra sätt att arbeta, eftersom<br />

prisnivån går ner, säger Ann-Mari Nilsson.<br />

Snickarna Kuno Larsson<br />

och Erik Byrmo<br />

bygger klart de sista<br />

villorna i Samset,<br />

utanför Jönköping.<br />

Och fler satsningar på sikt är på gång. Det planeras<br />

för höghastighetståg och Jönköping blir knutpunkt<br />

för både Europabanan och Götalands banan.<br />

En station för höghastighetståg planeras därför söder<br />

20 byggnadsarbetaren nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s20 20 09-09-28 13.42.32


www.showa-glove.com<br />

Showa<br />

377Nitrilhandske<br />

• Perfekt grepp. Även i våt miljö<br />

• Vätsketät<br />

• Utmärkt fi ngerkänsla<br />

• Extra foamnitril i handfl ata och<br />

på fi ngertoppar<br />

• Lämplig för mekanisk industri,<br />

bygg- och bilindustrin, verkstad<br />

och montage<br />

Art nr 40531323<br />

Dina händer är värdefulla.<br />

Skydda dem på bästa sätt!<br />

Tel 0200 811 000<br />

www.procurator.se<br />

nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong> byggnadsarbetaren 21<br />

BYG <strong>12</strong>09_s21 21 09-09-28 13.42.35


JÖNKÖPING TROTSAR BYGGKRISEN<br />

HÄR ÄR NÅGRA AV DE STORA BYGGPROJEKTEN I JÖNKÖPINGS LÄN JUST NU<br />

Vägprojekt<br />

Kultur<br />

Skolor & förskolor<br />

Bostadsprojekt<br />

Flera vägprojekt pågår.<br />

■ Det största vägprojektet är nya<br />

riksväg 31, mellan Åkarp och Öggestorp,<br />

som får ny sträckning norr om<br />

Tenhult. Vägen är en viktig förbindelse<br />

mellan Göteborg och ostkusten.<br />

Projektkostnad: 300 milj kr.<br />

■ Ny väg 604, mellan Anderstorp<br />

och Gnosjö, är ett annat stort vägprojekt.<br />

Kostnad: 82 milj kr.<br />

Sjukhus<br />

■ Nybyggnad av Eksjö sjukhus för<br />

190 milj kr. Landstinget är beställare.<br />

Byggstart: i oktober<br />

■ Ombyggnad av vårdavdelning<br />

på Värnamo lasarett. Kostnad 20<br />

miljoner kronor. Landstinget är beställare:<br />

Byggstart i höst.<br />

■ Byggandet av Smot-huset,<br />

Smålands musik och teater<br />

i Jönköping. Byggstart i februari<br />

i år. Klart juni 2011.<br />

Entreprenadkostnad: 300<br />

milj kr.<br />

■ Teatersalonger, stor konsertlokal<br />

och andra scener<br />

ska byggas.<br />

■ Landstinget är beställare.<br />

Peab har entreprenaden.<br />

Just nu arbetar ett trettiotal<br />

byggnadsarbetare på bygget.<br />

Under våren och sommaren<br />

kommer antalet att vara mellan<br />

60 och 100.<br />

$ $<br />

Butiker & kontor<br />

■ Peab gör om- och tillbyggnad av<br />

butiker, lokaler och borätter i kv Abborren<br />

i Jönköping. Kostnad: 35 milj<br />

kr. Klart: november 2010<br />

■ NCC bygger kontor och butiker<br />

i centrala Jönköping: Kostnad: <strong>12</strong>5<br />

milj kr. Klart: april 2010.<br />

■ Peab bygger om Stadsgårdsskolan<br />

på Råslättsområdet åt Vätterhem<br />

AB, kommunalt bostadsbolag. Klart:<br />

juni 2010. Kostnad: 25 milj kr.<br />

■ Jönköpings kommun genomför<br />

under året en rad investeringar vad<br />

gäller förskolor och skolor. Här är<br />

några av dem.<br />

● Ombyggnad av Ribbaskolan i<br />

Gränna. Kostnad: 49 milj kr.<br />

● Ombyggnad av Flahultskolan.<br />

Kostnad: 38 miljr kr.<br />

Fyra nya förskolor ska också byggas<br />

för totalt 57 milj kr.<br />

■ Peab bygger 50 bostadsrätter<br />

i Värnamo åt HSB. Kostnad: 80<br />

milj kr. Antal arbetare: <strong>15</strong>. Klart:<br />

juni 2010.<br />

■ NCC bygger 44 villor för HSB<br />

i Jönköping. Samset, etapp 1.<br />

Kostnad: 70 milj kr. Klart: februari<br />

2010.<br />

■ NCC bygger passivhus i Värnamo.<br />

Kostnad: 62 milj kr. Antal<br />

arbetare: 20. Klart: juni 2010.<br />

■ Peab bygger om kasern till<br />

äldreboende i Eksjö. Kostnad:<br />

35 milj kr. Antal arbetare: 6.<br />

Klart: december <strong>2009</strong>.<br />

om Munksjön. Runtomkring stationen kommer det<br />

att växa upp ett helt nytt område.<br />

– Det är viktigt att våga satsa även i lågkonjunktur.<br />

Det är viktigt att skicka sådana signaler till byggbranschen,<br />

säger Ann-Mari Nilsson.<br />

Hon tycker att det finns en tradition av bra samarbete<br />

i kommunen, även över partigränserna. En gång<br />

i månaden hålls ett frukostmöte med olika teman, där<br />

kommunen bjuder in representanter från näringslivet,<br />

andra partier och från olika branscher, bland<br />

annat byggbranschen.<br />

– Om alla bidrar med sitt är alla vinnare, resonerar<br />

Ann-Mari Nilsson.<br />

Pingstkyrkan, men även andra frikyrkor, har länge<br />

haft ett starkt fäste i Jönköping, som ibland kallas<br />

Smålands Jerusalem. I takt med att staden utvecklats<br />

har religionens betydelse avtagit, men Ann-Mari<br />

Nilsson tror att de många frikyrkorna har gjort att<br />

människorna engagerar sig och samarbetar.<br />

– Det finns en positiv kraft att åstadkomma mycket<br />

tillsammans.<br />

MUSIK STRÖMMAR UT från radion, medan snickarna<br />

Kuno Larsson och Erik Byrmo håller på att sätta<br />

upp innerväggar i en av de sista villorna. Jobbet ska<br />

vara avslutat i februari och de kan känna en viss oro<br />

inför framtiden, eftersom de inte vet vad som händer<br />

sedan. Men Kuno och Erik tror ändå att det ordnar<br />

sig. Deras förhoppning är att byggnationen av villor i<br />

det nya området, Samset, etapp 2, snart ska starta.<br />

– Om det kommer i gång har vi jobb ett och ett<br />

halvt år till, säger Kuno Larsson med ett leende.<br />

22 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s22 22 09-09-28 13.42.40


Vi har något roligt att<br />

berätta för dig som har<br />

Avtalspension SAF-LO<br />

I höst är det dags att välja pensionsbolag och du kommer att få brev från Fora,<br />

valcentralen för Avtalspension SAF-LO. Genom att kryssa för ”Avanza Pension”<br />

på den bifogade valblanketten kan du få mer pengar i din egen ficka. Vi har<br />

nämligen samlat 32 noga utvalda fonder för Avtalspension SAF-LO och pressat<br />

ned avgifterna maximalt. Du kan dessutom spara i Avanza Zero – Sveriges<br />

enda fond helt utan avgifter.<br />

Vill du inte göra några egna fondval så går det också bra. Då placerar vi dina<br />

pengar i vår entrélösning. Därmed får du ett sparande som automatiskt anpassas<br />

efter din ålder. Kan det bli enklare?<br />

Kom ihåg! Kryssa för oss när du får blanketten från Fora. Det kan göra din<br />

framtid mycket rikare.<br />

För mer information om Avtalspension SAF-LO och alla våra andra sparformer,<br />

besök avanzabank.se/saflo. Du är också välkommen att ringa oss på tel:<br />

08-562 250 00.<br />

Avtalspension SAF-LO tillhandahålls av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, ett bolag i Avanza Bank-koncernen.<br />

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.<br />

BYG <strong>12</strong>09_s23 23 09-09-29 13.19.58


XXXXXXX<br />

ARBETSRÄTT<br />

DE ANKLAGADE<br />

ARBETARES KARAKTÄRSDRAG UNDER LUPP I DOMSTOLEN<br />

Stöld, aggressivitet och arbetsvägran. Det är beteenden<br />

som bygg arbets givare just nu hävdar att anställda gjort<br />

sig skyldiga till. Byggnads har svarat med att <strong>2009</strong><br />

stämma fem företag, där de anser att anklagelserna<br />

är fel. Det är fem fler än förra året.<br />

TEXT: JENNY BERGGREN FOTO: KRISTINA WIRÉN<br />

DET ÄR INGEN VACKER RAD med anklagelser som<br />

tonar fram när man listar tvister om avsked och<br />

uppsägningar som Byggnads lämnat till Arbetsdomstolen.<br />

Det började i januari. Då stämde Byggnads<br />

Peab som hade avskedat två anställda för arbetsvägran.<br />

Senare har man också bett domstolen avgöra om<br />

fyra andra arbetsgivare hade rätt att göra sig av med<br />

anställda som anklagats för stöld, aggressivt beteende,<br />

ogiltig frånvaro och arbetsvägran.<br />

Förra året lämnade Arbetsdomstolen besked i<br />

endast ett enda sådant här fall där Byggnads var<br />

inblandat. Facket förlorade. Domstolen ansåg att<br />

företaget visst hade rätt att avskeda<br />

en man som var anklagad, och dömd i<br />

hovrätten, för att ha förstört sin bil med<br />

företagets utrustning, för att lura till sig<br />

försäkringspengar.<br />

DETTA ÄR DEN ENDA DOMEN FRÅN de<br />

senaste fem åren som tar ställning till en byggarbetsgivares<br />

rätt att göra sig av med en anställd<br />

med hänvisning till hur denne misskött sig. I år<br />

har Byggnads alltså lämnat fem nya sådana fall till<br />

rätten. Förra året lämnades ingen sådan stäm-<br />

RISKERAR DU ATT FÅ SPARKEN – HÄR ÄR ALLT DU BEHÖVER VETA<br />

■ Man kan sägas upp av personliga skäl om<br />

man misskött sig gällande till exempel närvaro.<br />

Var gränsen går testas från fall till fall.<br />

■ Avsked är möjligt om misskötseln är grov,<br />

exempelvis vid bevisad stöld eller våld. Den<br />

som blir uppsagd har, till skillnad från den avskedade,<br />

rätt till lön under uppsägningstiden.<br />

■ Både den som sägs upp av personliga skäl<br />

och den som avskedas riskerar att stängas av<br />

från a-kassan i 60 dagar.<br />

■ Om du riskerar att bli uppsagd av personliga<br />

skäl eller avskedad kan följande vara bra att<br />

veta:<br />

DU SKA HA FÅTT CHANS TILL BÄTTRING<br />

■ Om du missköter dig på ett sätt som i sig<br />

inte räcker för avsked eller uppsägning ska<br />

arbetsgivaren påpeka det så att du får chans<br />

att bättra dig innan du exempelvis kommit för<br />

sent så många gånger så att det orsakar varsel<br />

om uppsägning.<br />

GAMMALT GROLL DUGER INTE<br />

■ Arbetsgivaren får inte hänvisa enbart till<br />

händelser som han eller hon har känt till<br />

i mer än två månader vid avsked eller uppsägning.<br />

DU BEHÖVER INTE GÅ PÅ DAGEN<br />

■ Om chefen vill säga upp dig av personliga skäl<br />

har du rätt att bli underrättad om det minst två<br />

veckor i förväg, inför avsked ska underrättelse<br />

lämnas en vecka i förväg. Samtidigt ska arbetsgivaren<br />

varsla facket. Se alltid till att få svart på<br />

vitt om varför du blir avskedad eller uppsagd.<br />

KONTAKTA FACKET<br />

■ Efter underrättelsen har du och facket en<br />

vecka på er att kräva en överläggning med<br />

arbetsgivaren, om sådan krävs har du rätt att<br />

ha kvar jobbet tills den är avslutad.<br />

24 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s24 24 09-09-28 13.14.03


De avskedades<br />

för arbetsvägran<br />

Fortfarande hoppas Björn<br />

Peterson och Lars Fredricson,<br />

i dag arbetslösa, att få komma<br />

tillbaka till jobbet på Peabs<br />

byggservice i Kalmar.<br />

– O ja, det har varit mitt bästa arbete<br />

som jag har haft sedan 30 år tillbaka,<br />

säger Lars Fredricson.<br />

I januari ska Arbetsdomstolen pröva<br />

om företaget hade rätt att avskeda honom<br />

och Björn Peterson förra hösten.<br />

– Det är ju blandade känslor, säger<br />

Lars Fredricson. Det hade man aldrig<br />

kunnat tro i sin vildaste fantasi att man<br />

skulle hamna i Arbetsdomstolen.<br />

Under sommaren förra året fick de<br />

besked om att de direkt efter semestern<br />

skulle lånas ut till byggen i Malmö.<br />

Byggnads har i efterhand kritiserat<br />

en rad omständigheter runt själva<br />

utlåningen. Men de båda åkte i alla<br />

fall till Malmö i augusti. När de efter<br />

tre veckor och ett avslutat uppdrag<br />

där saknade besked om hur länge<br />

de skulle vara i Malmö och var de<br />

skulle jobba därnäst åkte de hem till<br />

Kalmar. Sedan vägrade de återvända,<br />

de menade att det fanns jobb åt dem<br />

i Kalmar och väntade på att tilldelas<br />

uppgifter. I stället avskedades de för<br />

arbetsvägran.<br />

Byggnads vill ha avskeden ogiltigförklarade<br />

och hävdar bland annat att<br />

Lars Fredricson och Björn Peterson<br />

aldrig fick någon riktig ny arbetsorder.<br />

DU KAN OGILTIGFÖRKLARA AVSKEDET<br />

■ Efter avskedandet eller uppsägningen har<br />

du två veckor (ibland mer) på dig att ogiltigförklara<br />

den om du menar att saklig grund<br />

saknas. Om tvist gällande giltigheten uppstår<br />

ska du ha kvar anställningen tills den<br />

är avgjord.<br />

SÄG INTE UPP DIG SJÄLV<br />

■ Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO rättsskydd,<br />

har tidigare sagt i <strong>Byggnadsarbetaren</strong> att det är<br />

vanligt att arbetsgivaren ”påstår sig vara snäll<br />

och erbjuder en att säga upp sig själv”. Men det<br />

är en björntjänst, om man sedan vill hävda att<br />

man mist jobbet på felaktiga grunder blir det<br />

knepigt.<br />

LÅT BLI ATT SLÅSS, STJÄLA ELLER<br />

STÄNDIGT MISSA TIDEN<br />

■ Byggnads försvarar inte den som bevisligen<br />

har använt våld eller stulit, då finns det grund<br />

för avsked. En uppsägning är, enligt Byggnads,<br />

befogad om du länge misskött ditt arbete<br />

– exempelvis genom ogiltig frånvaro – trots<br />

påpekanden från arbetsgivaren.<br />

FÖR ANTECKNINGAR<br />

■ Björn Peterson som blev<br />

avskedad från Peab har<br />

fört dagbok, han och hans<br />

kollega Lars Fredricson tror<br />

att andra i samma situation<br />

också kan ha nytta av att<br />

skriva ner allt som händer.<br />

När konflikten drar ut på tiden<br />

kan det annars vara svårt<br />

att minnas precis vad som<br />

hände, något som kan behövas<br />

i förhandlingarna.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 25<br />

NÄSTA SIDA<br />

Årets alla<br />

tvister<br />

BYG <strong>12</strong>09_s25 25 09-09-28 13.14.09


ARBETSRÄTT<br />

HÄR ÄR ÅRETS ALLA TVISTER SOM GÄLLER ANSTÄLLNINGSTRYGGHETEN<br />

AVSKEDAD OCH ANKLAGAD FÖR ARBETSVÄGRAN<br />

■ Han gick hem före dagens slut, kom inte nästa dag<br />

och meddelade kort och gott att han inte tänkte komma<br />

heller följande vecka. Så lyder arbetsgivarens version<br />

av hur en byggnadsarbetare på ett företag i Västsverige<br />

uppförde sig i mars i år. Chefen svarade blixtsnabbt<br />

med ett avskedande. Men den avskedade berättar en<br />

annan historia. Han säger att han till att börja med<br />

nekade övertid, efter att ha sagt åt chefen flera<br />

månader tidigare att det var uteslutet ef-<br />

BYGGNADSARBETARE, 61 ÅR<br />

tersom han hade ett barn att ta<br />

hand om hemma. Att han sedan<br />

inte kom till jobbet berodde på<br />

överenskommen föräldraledig-<br />

het. Samma företag ska också möta<br />

Byggnads i central förhandling om en<br />

uppsägning – en kollega till den avskedade<br />

mannen har tvingats lämna jobbet efter anklagelser om<br />

att ha hotat chefen på grund av avskedandet.<br />

FÖRRÅDSMAN, 62 ÅR<br />

BETONGARE, 47 ÅR<br />

TVÅ UTAN JOBB DÅ VERKSAMHET LÄMNADES ÖVER MELLAN BOLAG<br />

■ När byggprojektet, enligt Byggnads, och mannen fick inte kontakt med dem<br />

lämnades över från ett företag till<br />

senare. Enligt Byggnads innebär det<br />

ett annat förra hösten följde 19 av 21 att männen avskedats, då lagen om<br />

byggnadsarbetare med. Men en sjukskriven<br />

man fick inget erbjudande om som tar över verksamhet från ett annat<br />

anställningsskydd säger att det företag<br />

anställning. En annan hade en bokad också tar över gällande anställningsavtal.<br />

Arbetsgivaren hävdar att det alls<br />

tid för intervju med det nya företaget,<br />

men företagets företrädare kom inte inte rör sig som ett sådant övertagande.<br />

AVSKEDAD OCH ANKLAGAD<br />

FÖR OGILTIG FRÅNVARO<br />

■ Olovlig frånvaro, hävdar arbetsgivaren.<br />

Därför avskedades<br />

en man från företaget i Mellansverige<br />

i augusti förra året. Men<br />

i förhandlingarna som sedan<br />

följde hävdade Byggnads att<br />

mannen visst haft giltiga<br />

skäl till sin frånvaro. Och BYGGNADSARBETARE, 29 ÅR<br />

historien börjar inte där,<br />

enligt stämningsansökan.<br />

Arbetsgivaren hade tidigare under sommaren velat<br />

säga upp mannen. Då sa man att det var på grund av<br />

arbetsbrist, men ville göra undantag i turordningen med<br />

hänvisning till språkproblematik, yrkeskunnande och<br />

olovlig avvikelse. Dagen efter att Byggnads ogiltigförklarat<br />

uppsägningen vid lokal förhandling kom<br />

avskedandet.<br />

”Man hugger<br />

på minsta<br />

lilla man kan<br />

hugga på”<br />

ROGER JOHANSSON, CHEF FÖR<br />

BYGGETTANS AVTALSENHET<br />

ningsansökan. Om man räknar in andra typer av<br />

tvister om anställningstrygghet, exempelvis turordningstvister,<br />

har Byggnads redan i år lämnat in åtta<br />

stämningsansökningar – att jämföra med fyra under<br />

hela förra året. Årets åtta stämningar finns listade<br />

här ovan.<br />

HUR VÄL DETTA SPEGLAR en utveckling mot fler<br />

avsked och fler personligt grundade uppsägningar är<br />

inte entydigt. Det finns ingen samlad statistik men<br />

Leif Nyrell, ombudsman på Byggnads med anställningsskydd<br />

som specialitet , upplever att sådana<br />

konflikter har blivit vanligare även utanför Arbetsdomstolen.<br />

Framöver ska han förhandla för personer<br />

som har mist jobbet med hänvisning till bland annat<br />

samarbetssvårigheter.<br />

– I en lågkonjunktur ökar kraven på att alla ska<br />

vara stöpta i samma form, säger han.<br />

Men när hälften av alla Byggnads avdelningar<br />

svarat på om de märkt någon ökning av den här typen<br />

av problem svarar elva av tolv nej.<br />

Det är Byggettan i Stockholm som skiljer ut sig.<br />

Under hela förra året förhandlade ombudsmännen<br />

där i 192 tvister gällande avsked, uppsägningar av<br />

personliga skäl, felaktiga provanställningar eller visstidsanställningar.<br />

Vid halvårsskiftet i år var motsva-<br />

26 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s26 26 09-09-28 13.14.13


ANKLAGAD och UPPSAGD<br />

En bEr ä t t ElsE om hur lätt dEt är att få sparkEn i svErigE<br />

BYGGNADSARBETARE, 25 ÅR<br />

UPPSAGD UTAN<br />

FÖRHANDLING<br />

■ ”Du får sluta”, meddelade den<br />

västsvenske arbetsgivaren kort<br />

och gott i augusti förra året. Hon<br />

hade inte längre jobb åt mannen<br />

som arbetat för henne i ett drygt<br />

år utan anställnings- eller kollektivavtal.<br />

Så berättar mannen<br />

själv, enligt arbetsgivaren var det<br />

i stället mannen själv som avbröt<br />

anställningen. Byggnads gick<br />

på mannens linje och stämde<br />

arbetsgivaren för brott mot<br />

medbestämmandelagen,<br />

eftersom hon inte har förhandlat<br />

innan hon sa upp Byggnads<br />

medlem. Ärendet kommer dock<br />

aldrig att prövas i rätten eftersom<br />

företagaren och Byggnads senare<br />

träffade en överenskommelse.<br />

UPPSAGD OCH ANKLAGAD FÖR STÖLD<br />

■ Stölden fanns filmad med<br />

övervakningskamera. Det hävdar<br />

det västsvenska företag som<br />

förra sommaren sa upp en vvsmontör<br />

för att ha stulit en penntermometer<br />

på ett byggvaruhus.<br />

Mannen säger att han alls inte<br />

stulit någon termometer. Han<br />

fick inte själv se filmen och nu är<br />

SNICKARE, 32 ÅR<br />

ANKLAGAD FÖR AGGRESSIVT BETEENDE<br />

■ Hans aggressiva beteende på personalfester och<br />

på bygget ska ha skrämt kollegerna. Dessutom ska<br />

han ha kränkt en chef genom att omfamna honom<br />

bakifrån och pussa hans huvud på två personalfester.<br />

Så förklarar ett företag i Mellansverige<br />

varför en snickare avskedades i februari. Byggnads<br />

menar att företaget överdriver, att vissa händelser<br />

är för gamla för att dras upp samt att en del missförstånd<br />

kan ha uppstått på grund av språkförbistring<br />

och kulturkrockar då mannen är brittisk.<br />

den raderad utan att någon<br />

från arbetstagarsidan sett<br />

den. Arbets givaren menar<br />

att det räcker att det finns<br />

tre personer som säger<br />

sig ha sett stölden filmad.<br />

Byggnads anser inte att det<br />

är bevis nog för ning.<br />

uppsäg-<br />

Ena dagen fastanställd.<br />

Andra dagen uppsagd på<br />

grund av ett påstått brott.<br />

Så fort kan det gå att förlora<br />

jobbet för den som hamnar i<br />

onåd hos chefen. I Västsverige är<br />

en VVS-montör uppsagd efter<br />

anklagelse om stöld. Konkreta<br />

bevis saknas.<br />

GRANSKAR<br />

TexT: peter leander FOTO: FOtOlIa<br />

24-29_anklagad_1009.indd 24-25 09-09-17<br />

VVS-MONTÖR, 63 ÅR<br />

SNUVADE PÅ ÅTERANSTÄLLNING<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong>,<br />

augusti, nr 10.<br />

BYGGNADSARBETARE, 50 OCH 52 ÅR.<br />

■ Fyra byggnadsarbetare sas upp från ett företag i<br />

södra Sverige på grund av arbetsbrist förra hösten.<br />

De hade jobbat lika länge i företaget och hade<br />

alla återanställningsrätt om nya jobb skulle dyka<br />

upp. När alla har lika lång anställningstid ger högre<br />

ålder företräde till jobb. Ändå var det de två yngsta<br />

arbetarna som fick ytterligare sju veckors jobb efter<br />

uppsägningstidens slut. Företaget hävdar dock att<br />

det handlar om en förlängd uppsägningstid som inte<br />

åsidosätter turordningen.<br />

rande siffra redan uppe i 1<strong>15</strong>. Roger Johansson, chef<br />

för avdelningens avtals enhet, är övertygad om att fler<br />

tvister om uppsägningar och avsked döljer sig bakom<br />

siffrorna. Han säger att klimatet har blivit hårdare<br />

och att arbetsgivare ”söker ursäkter för att sortera”<br />

när de behöver skära ned.<br />

– Man hugger på minsta lilla man kan hugga på,<br />

säger han.<br />

ROGER JOHANSSON OCH LEIF NYRELL har båda<br />

uppfattningen att det blivit vanligare att välja avsked<br />

framför uppsägning. Att företag medvetet skulle välja<br />

så tror dock inte Ola Brinnen, jurist på arbetsgivarorganisationen<br />

Sveriges Byggindustrier. Om det skulle<br />

bli fler sådana fall så tror han att det kan bero på att<br />

irritationen ligger närmare till hands i lågkonjunkturen,<br />

att stressen som konjunkturen för med sig dels<br />

kan få arbetsgivare att snabbare ta till uppsägning eller<br />

avsked och dels kan få arbetstagare att uppföra sig på<br />

ett sätt som kan göra uppsägning eller avsked motiverat.<br />

Men det är snarast ett hypotetiskt resonemang,<br />

han ser inga belägg från sitt håll för att<br />

uppsägningarna eller avskeden har ökat. Endast<br />

två av de fem företag som Byggnads har stämt<br />

gällande avsked och uppsägningar av personliga<br />

skäl är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 27<br />

BYG <strong>12</strong>09_s27 27 09-09-28 13.14.24


MEDLEMSRASET<br />

DÄRFÖR HOPPAR V<br />

Byggnads har tappat 4 000 medlemmar på två år. Det kunde vi visa<br />

i förra numret av <strong>Byggnadsarbetaren</strong>. Här kommer nu åtta röster från<br />

arbetare som valt att stå utanför.<br />

TEXT OCH FOTO: PETER LEANDER FOTOMONTAGE: PETER ÖNNESTAM<br />

OVE ALM, 52, MORA,<br />

TAKLÄGGARE<br />

”Jag gick ur för ett och ett halvt<br />

år sedan. Det blev för dyrt.<br />

Samtidigt visste jag inte om<br />

jag behövde facket. Jag har<br />

arbetat på samma firma i 20 år<br />

och aldrig haft några problem.<br />

Men jag tycker att det är bra att<br />

de har fixat inkomst garantin för<br />

dem som blivit av med jobbet. Det<br />

mesta jag sett från Byggnads är<br />

skyddsombuden. Jag tycker fler<br />

ombudsmän borde vara ute mer.<br />

Nu känns det mest som att de<br />

bara är på de stora byggena.”<br />

JOHAN KARLSSON, 28, NORR-<br />

KÖPING, STÄLLNINGSBYGGARE<br />

”När jag jobbade på ett bygge i<br />

Linköping kom Byggnads dit med<br />

pepparkakor och gratis tröjor.<br />

Men det visade sig att de bara<br />

ville prata med snickarna. Vi<br />

ställningsbyggare fanns inte för<br />

dem. Då kände jag att det inte<br />

var någon poäng att vara med.<br />

Jag kände mig lämnad av facket.<br />

När de sen höjde avgiften passade<br />

jag på att gå ur. Jag har bra kontakt<br />

med min arbetsgivare och har aldrig<br />

hamnat i någon konflikt. Om jag<br />

skulle arbeta på ett större företag<br />

kanske det skulle vara viktigare att<br />

vara medlem.”<br />

LARS-GÖSTA LARSSON, 58,<br />

SÖDERKÖPING, HÅLTAGARE<br />

”Det har bara inte blivit av. Jag<br />

var egen förr och efter att jag blev<br />

anställd kom det ut en från facket<br />

och pratade med oss. Jag skulle gå<br />

med men det rann ut i sanden. Jag<br />

tycker facket är bra. Min fru är<br />

med i sitt fack och hon har fått<br />

väldigt bra hjälp när hon blev<br />

av med jobbet på ett felaktigt<br />

sätt.”<br />

ROBIN MARIN, 25, NORR-<br />

KÖPING, STÄLLNINGSBYGGARE<br />

”Än så länge är det en ekonomisk<br />

fråga. Jag har bara arbetat i sex<br />

månader. Jag tycker att det finns<br />

bra avtal på firman jag jobbar<br />

för. Byggnads känns mest som<br />

ett gäng slipsar som sitter och<br />

tycker och tänker en massa men<br />

som egentligen inte vet någonting.<br />

Det har aldrig kommit någon<br />

från Byggnads och pratat med oss.<br />

Man ser någon logga här och där,<br />

men det är allt.”<br />

28 BYGGNADSARBETAREN NR X XXXXXXXXXXXXX <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s28_001 28 09-09-28 <strong>15</strong>.00.46


Vart tar medlemmarna vägen?<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong>,<br />

nummer 11, <strong>2009</strong>.<br />

VI AV FACKET<br />

IN:<br />

14 253<br />

Nya medlemmar<br />

sedan 1 jan 2008.<br />

UT:<br />

18 131<br />

Tappade medlemmar<br />

sedan 1 jan 2008.<br />

16 17<br />

20 miljoner satsade Byggnads för att få förbundet<br />

att växa. Rörmontören Jan Asker var en av dem<br />

som anställdes för att förverkliga planen. Han<br />

och hans kolleger har tillsammans värvat 14 000<br />

medlemmar på två år. Men ännu fler har lämnat.<br />

TEXT: CENNETH NIKLASSON FOTO: LARS HEDELIN<br />

GRANSKAR<br />

RÖSTA!<br />

Är det för dyrt att<br />

vara med i Byggnads?<br />

Tyck till på<br />

www.byggnads<br />

arbetaren.se<br />

MIKAEL JANSSON, 47,<br />

TRANSTRAND, MURARE<br />

”Jag gick ur Byggnads för <strong>15</strong> år<br />

sedan. Företaget jag arbetade för<br />

placerade alltid en del av vinsten<br />

i fonder som vi anställda fick ta<br />

del av. Det var ett demokratiskt<br />

beslut som vi tagit på arbetsplatsen,<br />

men Byggnads tyckte<br />

inte att vi var solidariska med<br />

de andra byggnadsarbetarna,<br />

eftersom vi hade det systemet.<br />

Om de anställda och cheferna på<br />

ett företag kommer överens om<br />

något ska inte facket lägga sig i.<br />

Jag förstår att facket behövdes<br />

för 50 år sedan men i dag känns<br />

det omodernt, även om en hel<br />

del oseriösa företag behöver en<br />

spark i arslet.” ANDERS NILSSON, 35,<br />

NORRKÖPING, HÅLTAGARE<br />

”Jag gick ur när de höjde avgiften.<br />

Det kändes tryggt att gå ur eftersom<br />

jag arbetar på ett företag där<br />

allt funkar. Det är visserligen inte<br />

Byggnads som höjt avgifterna,<br />

utan regeringen. Byggnads var här<br />

i fjol, men det känns mest som<br />

att de visar sig vart fjärde år när<br />

det är val. Sen känns det som<br />

att de inte vet vilka vi håltagare<br />

är. Inte ens medlemstidningen<br />

skriver om oss. Det är mest<br />

snickarna och de stora grupperna<br />

som syns.”<br />

PER HELLSTRÖM, 39, RÄTTVIK,<br />

PLATTSÄTTARE<br />

”Jag gick ur för tre år sedan när<br />

jag blev egen. Men när jag blev<br />

anställd igen har jag inte gått med.<br />

Det beror delvis på ren slöhet.<br />

Det är många av plattsättarna på<br />

mitt bygge som inte är med. Rent<br />

ekonomiskt känns det inte som<br />

ett hinder, men vi har alltid jobb<br />

och jag har aldrig haft användning<br />

av facket. Sen är det sällan<br />

som man ser Byggnads ute på<br />

arbetsplatserna. Nästan bara när<br />

det är val.”<br />

SIMON PERSSON, 21,<br />

ÄLV DALEN, MURARE<br />

”Jag var med en sväng i några<br />

månader, men det var för dyrt.<br />

Om jag går med igen skulle det<br />

vara för att Byggnads arbetade<br />

för att jag fick mer betalt. Vad<br />

gäller solidaritet med de andra så<br />

vet jag inte, jag har inte varit med<br />

speciellt länge och har inte tänkt<br />

på det. För min del känns det som<br />

att det kvittar om de kommer ut<br />

till bygget eller inte. När jag gick på<br />

skolan fick vi besök av en gubbe<br />

från Byggnads, men det var inget<br />

man la på minnet.”<br />

NR X XXXXXXXXXXXXX <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 29<br />

BYG <strong>12</strong>09_s29_001 29 09-09-28 <strong>15</strong>.01.43


nyhet!<br />

nu kan du få samma<br />

pensionsförvaltare<br />

som chefen.<br />

Äntligen kan du som är privatanställd inom SAF-LO också få tjänstepension.<br />

Tjänstepension, det är pengarna som din arbetsgivare sätter av till dig under hela<br />

ditt yrkesliv, som du ska ha utöver den allmänna pensionen när det blir dags.<br />

På Alecta sysslar vi inte med något annat än tjänstepension, så det är klart att det<br />

är det vi är bäst på. Du väljer oss på alecta.se.<br />

Tjänstepensionsförvaltaren.<br />

BYG Byggnads <strong>12</strong>09_s30 220x280.indd 30 1 09-09-29 09-09-24 13.20.00 11.13.09


16<br />

ä r.<br />

17<br />

DE FARLIGA STÄLLNINGARNA<br />

”Det är hur och vad du blandar som avgör riskerna”, säger ställningsbyggaren Bjarne Wickman.<br />

VARNING FÖR<br />

BLANDNINGAR<br />

ALLT VANLIGARE ATT MIXA STÄLLNINGSFABRIKAT<br />

För tunt gods och stora glapp i fästena. Nu varnar<br />

Arbetsmiljöverket för livsfarliga ställningar av märket<br />

Unihak. Delar har testats och visat sig vara så dåliga<br />

att det finns risk för kollaps vid tung belastning.<br />

AVSLÖJAR<br />

TexT: margite fransson foTo: johanna svensson<br />

STÄLLNINGS FUSKET<br />

Din ställning kan vara livsfarlig utan att Du vet om Det<br />

När Moen lämnade in två spiror och en tvärbalk till SP,<br />

upptäckt stä lningar av märket Unihak där delarna är Sveriges tekniska forskningsinstitut, fick hon besked<br />

sämre än vad som är ti låtet.<br />

a t s t ä l l n i g a r n a i Bohuslän v a r l i k a d a n a s o m i H-<br />

a l m<br />

I e t fa l som testades var godstjockleken både i stad. Senare utfärdade Arbetsmiljöverket e t förbud på<br />

balk och spira mindre än vad ti lverkaren ska leva upp f ö r e t a g e t mot a t a n v ä n d a s t ä l l n i g s d e l a r n a .<br />

t i l . I stä let för en tjocklek på 3,5 mi limeter, var den<br />

bara 2,93 mi limeter på balken och 2,99 mi limeter<br />

på spiran.<br />

därför är kraven höga på bärighet och stabilitet. I<br />

En liten ski lnad kan tyckas, men en ski lnad som fallet Unihak upptäcktes a t delarna var sämre än vad<br />

kan få katastrofala e fekter.<br />

som utlovas.<br />

– Bygger man en stä lning där delarna inte hå ler – För balken minskar det tunnare godset bärförmågan<br />

med cirka 13 procent, säger Gunnar Söderlind,<br />

måttet, riskerar man att den ko lapsar, säger arbetsmiljöinspektör<br />

Karin Moen.<br />

som ansvarat för SP:s provning av stä lningen.<br />

Risken, enligt Karin Moen, är a t man bygger en Dessutom är glappet vid balkanslutningen, hållarna,<br />

ungefär dubbelt så stort, jämfört med vad som<br />

stä lning i tron a t den hå ler en viss kvalitet, som den<br />

sedan inte gör. A t byggnadsarbetare, både stä lningsbyggarna<br />

och de som arbetar på dem, invaggas i falsk garanterar stä lningens kvalitet och säkerhet.<br />

s t å r i t y pkontro l i nt yget . E t obligatoriskt i nt yg som<br />

säkerhet.<br />

– Det är anmärkningsvärt och det stora glappet försämrar<br />

också bärförmågan, säger Gunnar Söderlind.<br />

– A la beräkningar bygger på a t materialet hå ler<br />

en viss kvalitet och en viss godstjocklek. Har du förändringar<br />

i materialet riskerar du, specielt vid höga instabil, vilket ökar riskerna ju högre konstruktionen<br />

Glappet i hållarna gör även a t stä lningen blir mer<br />

e ler stora ställningsbyggnationer, a t stä lningen<br />

rasar.<br />

– Så här stora ski lnader ska det inte vara. Delarna<br />

måste hå la må tet, så a t stä lningen får den säkerhetsmarginal<br />

som krävs, säger Gunnar Söderlind.<br />

hon såg en Unihakstälning som hon tyckte såg misst<br />

ä nkt u . Hon hade uppmärksammats på problemet<br />

efter a t en inspektör tidigare upptäckt stä lningsdelar<br />

som var av sämre kvalitet på e t bygge i Halmstad. använts och förbud i flera led är a t<br />

riskerna. Jobb har stoppats där stä lningsdelarna<br />

vänta.<br />

På tre håll i landet har arbetsmiljöinspektörer<br />

Karin Moen var På i n sPeKtion i Bohuslän när<br />

ställningar utsätts för stora påfrestningar,<br />

arbetsMil jöverKe t s e rMyc Ket a l v a r l i g t p å<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong>,<br />

augusti, nr 10.<br />

arbetsmiljöinspektör<br />

Karin<br />

Moen med en<br />

spira från unihak<br />

som inte<br />

uppfy ler kraven.<br />

På minst<br />

tre stä len i landet<br />

har unihaks<br />

dåliga stä l-<br />

ningar hi tats.<br />

N Ä S T A U P P S L A G<br />

Så upptäcker<br />

du de farliga<br />

delarna<br />

GRANSKAR<br />

Ställningsfabrikaten blir fler – och blandas allt friskare. Nu varnar<br />

Arbetsmiljöverket för de dolda riskerna med hopkoken. Här fortsätter<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong> granskningen av farliga ställningar.<br />

TEXT: MARGITE FRANSSON FOTO: ANDERS LINDH<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 31<br />

BYG <strong>12</strong>09_s31 31 09-09-28 14.01.55


DE FARLIGA STÄLLNINGARNA<br />

Bjarne Wickman<br />

är i full<br />

färd med att<br />

riva en byggnadsställning.<br />

32 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s32 32 09-09-28 14.01.59


”Det är bara knepigt och bökigt att hålla på med blandade<br />

ställningar. Det är bättre att köra med en och samma”<br />

bjarne wickman, ställningsbyggare<br />

Efter Haki kom Unihak. Plus 8-ställningen<br />

kopierades av Super 9. Och Layher följdes av Monzon,<br />

Plettac och Alfix. De klassiska systemställningarna är<br />

inte längre ensamma på marknaden. De har åtföljts<br />

av en uppsjö av kopior av skiftande kvalitet, vilket<br />

skett på bred front under de senaste fem, sex åren.<br />

Och när fabrikaten blir fler blir blandningarna av original<br />

och kopia allt vanligare och mer mångskiftande.<br />

Bjarne Wickman från Stockholm har varit ställningsbyggare<br />

i 18 år. Han ser en ökning av blandställningar.<br />

– Det är mer blandat i dag. Ju fler kopior desto mer<br />

uppblandat, säger han.<br />

Bjarne är anställd av Entreprenadställningar i<br />

Stockholm och jobbar med Urban Lövdahl, som har<br />

34 år i branschen.<br />

De vill helst inte blanda ställningsdelar.<br />

– Det är bara knepigt och bökigt att hålla på med<br />

blandade ställningar. Det är bättre att köra med en<br />

och samma, säger Bjarne Wickman.<br />

Ju mer man blandar i en ställning desto sämre<br />

riskerar det att bli, menar de.<br />

– Och det blir bara en massa merarbete, säger<br />

Urban Lövdahl.<br />

Att det blir fler blandade ställningar oroar<br />

Arbetsmiljöverket. Verket varnar för att blandningar<br />

av olika fabrikat och system innebär dolda säkerhetsrisker.<br />

Flera fabrikat ser likadana ut och passar i<br />

varandra, men kan ha skillnader i material och styvhet<br />

mellan komponenterna. Det kan bli ökade glapp<br />

när de sätts ihop. Systemställningar är gjorda och<br />

godkända för att byggas på ett speciellt sätt. När man<br />

ändrar genom att ta in andra komponenter, riskerar<br />

man att säkerheten blir sämre, enligt Åke Norelius,<br />

verkets expert på ställningar.<br />

– Har du två ställningar med liknande bärförmåga<br />

kan resultatet bli sämre vid en blandning än för ställningarna<br />

var för sig. Och om materialegenskaperna är<br />

sämre i ena fabrikatet, innebär det en ökad risk för ras.<br />

Orsakerna är flera till att ställningsmaterial blandas.<br />

En är ekonomin. Kopior är billigare än originalen.<br />

En annan kan vara att det är brist på material av<br />

samma slag på förrådet.<br />

Bjarne Wickman och Urban Lövdahl bygger<br />

ställning i centrala Stockholm. Ställningen de byggt<br />

här är bredare nertill, för att gående ska kunna passera,<br />

och smalare upptill. Så vill gatu- och fastighetskontoret<br />

ha det, liksom ofta kunderna. Ställningen<br />

består av Haki längst ner och Plettac upptill, men<br />

det är också inblandat Burtonspiror och -rör. Och så<br />

delvis kopplingar från Layher.<br />

– Vi ville bygga Haki i allt men lasten blev för tung<br />

och så var det nog en ekonomisk fråga också. Men<br />

här har belastningsberäkningar gjorts för att kolla<br />

att ställningen klarar vad den ska, berättar Bjarne<br />

Wickman.<br />

Problemet med en ”pyramidställning” som smalnar<br />

av upptill, även kallad Stockholmsställningen, är att<br />

det blir en ökad belastning på innerspiran. Därför har<br />

ställningsarbetarna förstärkt Hakin med Burtonspiror.<br />

– Detta är extremt. Det brukar vara renare än så<br />

här.<br />

Det finns ingen detaljerad statistik om<br />

olyckor som kan ha orsakats av blandningar. Men det<br />

kan finnas ett mörkertal för det går sällan att utröna<br />

de exakta orsakerna till ett ras.<br />

– Ofta är olycksutredningarna inte så detaljerade<br />

att man får veta om de kan ha berott på blandningar.<br />

Det kan ha hänt olyckor med blandade ställningar,<br />

utan att det har framkommit säger Åke Norelius.<br />

Dessutom har blandningar av ställningar inte gjorts i<br />

den här omfattningen förut.<br />

Genom nya regler har det blivit hårdare krav på<br />

belastningsberäkningar.<br />

Men ofta fuskas det med detta i branschen. Det är<br />

vanligt med blandade byggställningar som saknar<br />

beräkningar, vittnar såväl fackliga företrädare för<br />

ställningsbyggarna som Arbetsmiljöverket om.<br />

Bjarne Wickman och Urban Lövdahl ser också flera<br />

säkerhetsrisker med att blanda.<br />

– De utsatta delarna i en ställning är spirorna och<br />

bommarna. Får du en svag punkt där finns risk för<br />

brott och ras. Riskerna beror på vad och hur du blandar,<br />

säger Bjarne.<br />

I vissa fall är det helt förbjudet att blanda<br />

ställningar. I vissa fall får man blanda. Det är till<br />

exempel vedertaget att använda godkända rör och<br />

kopplingar, av typ Burton, som komplement till systemställningar.<br />

Men blandas material är grundregeln<br />

att belastningsberäkningar måste göras, för att visa<br />

hur stor last ställningen tål.<br />

Ställningsbyggarna måste ha stora säkerhetsmarginaler.<br />

Tunga laster ska bäras upp.<br />

Så här säger Urban Lövdahl:<br />

–Vi får beställa beräkningar om vi är osäkra på vad<br />

ställningen håller för. Men ofta tar de som ska jobba<br />

på ställningen upp mer än de får.<br />

Förbud mot<br />

att sälja<br />

Unihak<br />

Arbetsmiljöverket<br />

förbjuder med<br />

omedelbar verkan<br />

tre företag från att<br />

sälja vissa ställningar<br />

och komponenter<br />

av märket<br />

Unihak.<br />

Förbudet riktas mot tre<br />

återförsäljare, Bromölla<br />

Ställningsmontage,<br />

Alustep AB och Materialgården<br />

West AB.<br />

Skulle de ändå sälja<br />

produkterna, hotar vite<br />

på en halv miljon kronor.<br />

<strong>Byggnadsarbetaren</strong><br />

rapporterade i nummer<br />

tio om upptäckten<br />

av ställningsdelar från<br />

Unihak som inte höll<br />

måttet, med allvarliga<br />

olycksrisker som följd.<br />

En test visade att de<br />

hade sämre godstjocklek<br />

än de skulle ha och<br />

att glappet i kopplingen<br />

mellan balk och spira<br />

var för stort.<br />

NÄSTA SIDA<br />

Så kan<br />

hopkoken<br />

se ut<br />

nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong> byggnadsarbetaren 33<br />

BYG <strong>12</strong>09_s33 33 09-09-28 14.02.00


DE FARLIGA STÄLLNINGARNA<br />

Så blandas ställningar ute på byggena<br />

■ Det har blivit allt vanligare<br />

att blanda ställningar. Haki<br />

har fått kopian Unihak, Plus<br />

8 kopian Super 9 och Layher<br />

kopiorna Monzon, Pletta c och<br />

Alfix. Och sedan tidigare blandas<br />

rör och kopplingar av typ<br />

Burton in i systemställningar.<br />

■ Det är en djungel att reda ut<br />

vad som får och vad som inte<br />

får blandas. Det normala är att<br />

man inte får blanda in kopior i<br />

originalställningar, som Unihak<br />

i Haki, men att tvärtom går.<br />

Samma sak gäller med till<br />

exempel Plus 8 kontra Super<br />

9. Det avgörande är om det<br />

fabrikat som vill blanda in har<br />

gjort en omfattande utredning<br />

av bärförmågan, och att<br />

inblandningen är begränsad.<br />

■ Arbetsmiljöverket har<br />

uppmärksammat att försäljare<br />

går ut och annonserar om att<br />

ställningarna kan kombineras<br />

utan begränsningar trots att<br />

det är förbjudet.<br />

BLANDNINGARNA:<br />

En Hakispira, ett Burtonrör<br />

och en Layherkoppling.<br />

Plettacställning, Hakispiror, rör<br />

av Burtontyp och Layherkopplingar.<br />

Kräver bättre<br />

kontroller<br />

Det krävs bättre kontroller<br />

av ställningar,<br />

anser Harry Wallther,<br />

vd för Plus 8.<br />

Han ser en risk med att ställningar<br />

inte lever upp till vad de<br />

lovar, eftersom det inte finns<br />

någon regelrätt kontroll efter<br />

att en ställning godkänts. Det<br />

innebär att en ställningstyp<br />

kan godkännas, men sedan<br />

tillverkas av sämre kvalitet.<br />

– Undermåligt material<br />

kan komma ut på marknaden<br />

utan att varken de som bygger<br />

eller använder ställningen har<br />

minsta kännedom om det. Vi<br />

vill att det som typkontrollerats<br />

ska följas upp. Vi hade<br />

helst sett att SP kommer på<br />

ett oanmält besök och följer<br />

upp att produkten följer typkontrollintyget.<br />

Som lagstiftningen<br />

är i dag är det möjligt<br />

att fuska, säger han.<br />

Plus 8, Hakispira och<br />

Burtonrör.<br />

KOPIORNA:<br />

MONZON<br />

En tydlig blandning: Plus 8 på ytterspirorna, gammal Burtonbom<br />

och innerspira, kompletterat med Malmquist som ändräcke.<br />

UNIHAK<br />

■ Andra som gör<br />

kopior av systemställningar<br />

är bland<br />

annat Super 9, Alfix<br />

och Plettac.<br />

34 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s34_001 34 09-10-01 10.21.35


BYG GT_Snickers_60%_DarkJacka_220x280_se.indd 1009_annonser.indd <strong>12</strong>09_s35 35 44 1<br />

01.09.<strong>2009</strong> 09-09-04 09-09-29 14:56:18 09.23.23 13.20.02 Uhr


JUBILEUMSERBJUDANDE!<br />

En ouTRöTTLiG aRbETSKaMRaT SEdan 1901.<br />

KanGoo ExpRESS MaSTER TRafiC<br />

www.renault.se<br />

Renault har byggt transportbilar i över 100 år och har idag Sveriges största servicenät.<br />

Just nu kan du köpa Renault Heritage Limited Edition till extra bra priser, Kangoo Express<br />

från 105 900 kr, Master från 199 900 kr och Trafic från 179 900 kr. Lägg till Grand Confortpaketet<br />

för endast 2 990 kr så får du en gedigen, välutrustad transportbil.<br />

REnauLT TRanSpoRTbiLaR – STöRST i EuRopa.<br />

Kangoo Express (Diesel) pris från 105 900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,2-8,3 l/100 km (1.5 dCi 85 man - 1.6 105 aut). Koldioxidutsläpp CO 2: 137-195 g/km (1.5 dCi 85 man - 1.6 105 aut). Renault Master pris från 199 900 kr. Bränsleförbrukning<br />

vid blandad körning 8,3 -9,0 l/100 km (2.5 dCi <strong>12</strong>0 QuikShift - 2,5 dCi <strong>15</strong>0 man). Koldioxidutsläpp CO 2: 219-238 g/km (2.5 dCi <strong>12</strong>0 QuikShift - 2,5 dCi <strong>15</strong>0 man). Renault Trafic pris från 179 900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,0 - 8,8 /100 km (2,0 dCi<br />

1<strong>15</strong>Quickshift - L2H2 2.5 dCi FAP 146 man). Koldioxidutsläpp CO 2: 2<strong>12</strong> - 232 g/km (L1H1 2,0 dCi 1<strong>15</strong> Quickshift - L2H2 2.5 dCi FAP 146 man). Bilarna på bilden är extrautrustade.<br />

BYG <strong>12</strong>09_s36 36 09-09-29 13.20.08


XXXXXXX<br />

PORTRÄTT<br />

Bland mambor<br />

och kalasjnikovar<br />

GERT KASTADES RÄTT IN I DET STORA ÄVENTYRET<br />

En arbetsmiljöintresserad ställningsbyggare byter plötsligt karriär<br />

och hamnar i Ekvatorialguinea. Möt Gert Johansson, en man som<br />

gjort en resa som har få motsvarigheter i byggbranschen.<br />

TEXT: JOHAN SJÖHOLM FOTO: ANDRÉ DE LOISTEDT<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 37<br />

BYG <strong>12</strong>09_s37 37 09-09-28 <strong>15</strong>.14.10


PORTRÄTT<br />

GERT JOHANSSON<br />

JAMAICA<br />

Den jamaicanske betongarbetaren Marcus var länge skeptisk till Gerts<br />

arbetsmiljöarbete. Gerts motdrag blev att utse Marcus till medlem av säkerhetsteamet.<br />

Även om byggena på Jamaica ofta var röriga, kunde Gerts<br />

säkerhetsarbete sänka olycksfallen drastiskt.<br />

AFRIKA<br />

G<br />

g<br />

ko<br />

Sm<br />

PÅ SENSOMMAREN 2006 KLIVER Gert Johansson<br />

från Malmö ut i den afrikanska natten. Från toppen<br />

av flygplanstrappan ser han sig omkring. Överallt<br />

militärer. Framför terminalbyggnaden ett gäng ryska<br />

stridsplan av modell MIG, som ser ut att ha tappat<br />

flygförmågan för länge sedan. Trots mörkret är det<br />

närmare 40 grader i luften. Gert undrar hur illa det<br />

blir på dagen. Han minns solexemen han alltid fick<br />

som barn.<br />

För bara något år sedan var Gert Johansson ställningsbyggare<br />

på Malmöföretaget Heab. Nu står han<br />

där i värmen och hoppas att väskan med maskindelar<br />

som han checkade in i Sverige verkligen kom med på<br />

planet. Han har landat i Ekvatorialguinea, han har<br />

aldrig varit här förut. ”Vad fan har jag gett mig in på?”<br />

tänker han.<br />

Inne i terminalbyggnaden blir Gert hämtad av en<br />

man och körd till sitt hotell. Dagen efter börjar han<br />

jobba som säkerhetsansvarig på det danska företaget<br />

Pihl & Sön . Danskarna är med och bygger hamn på<br />

den för oljeindustrin strategiskt viktiga ön Bioko, som<br />

tillhör Ekvatorialguinea och ligger utanför Afrikas<br />

västkust. Som säkerhetsansvarig är det Gert Johanssons<br />

uppgift att se till att inga olyckor sker.<br />

Ett halvår senare har Gert upplevt saker han<br />

knappt kunnat drömma om tidigare. Han har med<br />

hjälp av tre läsk mutat sig igenom en vägspärr uppsatt<br />

av soldater med kalasjnikovgevär. Han har ätit grön<br />

mamba. Och han har framför allt klarat sitt uppdrag.<br />

GERT JOHANSSON<br />

Ålder: 46.<br />

Yrke: Arbetsmiljöansvarig.<br />

Tjänar: ”Bättre än som<br />

ställningsbyggare.”<br />

Familj: Sambon Anita,<br />

två döttrar, en son och<br />

två bonusbarn.<br />

Intresse: Friluftsliv, som<br />

att fiska och vandra i<br />

fjällen.<br />

Fyra miljoner mantimmar har förflutit på hamnbygget,<br />

utan en enda olycka.<br />

HUR HAMNAR EN DRYGT 40-årig ställningsbyggare<br />

från Malmö på ett hamnbygge i Ekvatorialguinea?<br />

I Gert Johanssons fall gick det fort. Efter en långtidssjukskrivning<br />

började han på allvar intressera sig för<br />

arbetsmiljö. Intresset gjorde att han raggades till att bli<br />

säkerhetsansvarig för ställningsbyggarna på Preemraff<br />

i Lysekil 2004. Ett bygge som i press och tv uppmärksammades<br />

för att ett antal thailändska byggnadsarbetare<br />

anställda av ett italienskt skojar företag tvingades<br />

leva på svältgränsen sedan deras löner uteblivit.<br />

– Jag minns att vi fiskade makrill på kvällarna.<br />

Vi brukade ge en del av fångsten till thailändarna,<br />

de stekte den på elementen, berättar Gert, nu fem år<br />

senare.<br />

Säkerheten för ställningsbyggarna var däremot<br />

helt okej, under Gerts ledning. Ryktet om hans fallenhet<br />

för säkerhetsfrågor spred sig till det danska<br />

byggledningsföretaget Cowi som rekryterade honom<br />

till ett halvårs uppdrag som säkerhetsansvarig på ett<br />

fabriksbygge i danska Hilleröd. Jobbet var så roligt<br />

att han bestämde sig för att ta steget fullt ut. Han sa<br />

upp sig från Heab och satsade allt på arbetsmiljön.<br />

Strax efter fick han frågan av Pihl & Sön om han ville<br />

åka till Afrika.<br />

– De skickade en Google Earth-skiss och ett mejl<br />

där det stod typ: ”Kan du jobba här?” Jag kollade på<br />

38 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s38 38 09-09-28 14.<strong>12</strong>.<strong>12</strong>


GERT JOHANSSON<br />

dfjafkjlka df<br />

Grön mamba stod på menyn en kväll i Ekvatorialguinea.<br />

Två arbetare hittade ormen under Gerts<br />

kontor och bestämde sig att laga till den åt honom.<br />

Smaken? ”Lite trådigt kött”, berättar Gert.<br />

den där skissen och tänkte att det kan jag väl, berättar<br />

Gert Johansson.<br />

Det var på våren 2006, inte ens två år efter att han<br />

raggats till Preemraff.<br />

HALVÅRET I EKVATORIALGUINEA var bara början<br />

på Gerts resa. Så fort han var klar i Afrika fick Gert nya<br />

säkerhetsuppdrag på ett antal väg- och hamnbyggen<br />

på Jamaica. Han bodde på Marley Road i Kingston och<br />

första natten var det skottlossning utanför hotellet.<br />

– Det var liksom välkommen till Jamaica direkt.<br />

Det skulle också bli en vända till Moçambique<br />

innan han återvände till Skandinavien.<br />

Även om Gert Johansson ofta jobbade tolv timmar<br />

om dagen på sina resor, är det mötena med<br />

männi skorna han minns. Gästvänligheten var ofta<br />

lika stor som fattigdomen. Han talar särskilt om en<br />

säkerhetsgenomgång på en räddningsbåt i hamnen i<br />

Ekvatorial guinea.<br />

– Det var en indisk kapten på den där räddningsbåten.<br />

Han tjänade inte bra kan jag säga. Efter<br />

genomgången fick jag en whisky av honom med en<br />

hälsning på. Han hade offrat ett par dagslöner på den,<br />

och jag visste att han hade en sjumånaders liten kille<br />

hemma i Indien. Den tog.<br />

NUTID. AFRIKANSK NATT BYTS mot en gnistrande<br />

klar septembermorgon på Öresund. Färjan<br />

glider in i Helsingörs hamn under överinseende av<br />

3 RÖSTER<br />

Gert på hemmakontoret i Stigsåkra.<br />

OM GERT<br />

ANITA PIHLMAN, SA<strong>MB</strong>O:<br />

Han är världens snällaste människa. Sen<br />

är han fenomenal på att räkna ut tider. Jag<br />

kommer ihåg när han jobbade på Preemraff och<br />

körde hem på fredagarna. Då kunde han ringa<br />

när han passerade Åsa söder om Göteborg och<br />

säga att jag kommer 17.48. Och han kom 17.48.<br />

Sen är han den enda människa som jag vet som<br />

önskat sig Svea rikes lag i <strong>15</strong>-årspresent.”<br />

ALLAN SLÄBY, MASKINFÖRARE, KULTUR-<br />

HAMN KRONBORG:<br />

Andra säkerhetsmänniskor går runt med<br />

sina protokoll och antecknar och man<br />

har inte en aning om vad man gjort för fel förrän<br />

efteråt. Gert snackar med folk direkt och så får<br />

man problemen avklarade. Det är ett stort plus.<br />

Han är hela tiden på golvet.”<br />

NIELS RÜSZ, FÖRMAN, KULTURHAMN<br />

KRONBORG:<br />

Han är tillsynsman för säkerheten, men<br />

han är ändå en del av vårt lag. Det går<br />

alltid att föra ett förnuftigt samtal med<br />

honom och vi löser de problem som finns i dialog.<br />

Sen är han otroligt bra på danska.”<br />

”De skickade en Google<br />

Earth-skiss och ett mejl<br />

där det stod typ: Kan<br />

du jobba här?”<br />

GERT JOHANSSON OM ERBJUDANDET ATT JOBBA I EKVATORIAL-<br />

GUINEA. GOOGLE-EARTH-BILDEN VISAR BRON SOM SKULLE BYGGAS.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 39<br />

BYG <strong>12</strong>09_s39 39 09-09-28 14.<strong>12</strong>.19


porträtt<br />

Affärsidé: arbetsmiljö. Gert Johanssons sätt att arbeta med byggsäkerhet saknas i Sverige. Tankarna<br />

på att starta eget som arbetsmiljökonsult har tagit allt fastare form sedan han återvände hem.<br />

slottet Kronborg där Hamlet, i sagan, satt fängslad.<br />

Här har Gert Johansson sin nuvarande arbetsplats:<br />

Danskarnas miljardsatsning på att bygga om de<br />

gamla industri kajerna i Helsingör till inbjudande<br />

promenadstråk runt slottet. Kulturhamn Kronborg<br />

är projektnamnet och när allt är klart ska här finnas<br />

sjöfartsmuseum, promenadbroar och stora grönområden.<br />

Gert är högste säkerhetsansvarig på bygget,<br />

anställd av Cowi.<br />

Gert är tillbaka i Skandinavien sedan förra<br />

sommaren. Efter Mocambique slog han sig ner i<br />

Stigsåkra utanför Lund tillsammans med sambon<br />

Anita. I Stigsåkra finns bara tre åretrunt-hushåll.<br />

Kontrasten mot städer som Maputo i Moçambique<br />

eller Kingston på Jamaica kunde knappast vara större.<br />

Gert börjar arbetet med sin dagliga morgonpromenad.<br />

Den går genom slottets borggård upp på<br />

den gamla skyddsvallen som vetter mot havet och<br />

hamnen. Här har Gert Johansson överblick över hela<br />

bygget och kan studera alla arbeten som är på gång.<br />

Hans intresse fångas särskilt av två stensättare som<br />

uppenbarligen ska såga gatsten i dag. De killarna vill<br />

han gärna prata med innan de drar i gång.<br />

Det är nämligen så han arbetar.<br />

Med att prata.<br />

Gert Johansson tror inte på ett säkerhetsarbete<br />

där han spelar polis och letar fel som han för<br />

in i protokoll. Han vill att riskanalysen ska finnas<br />

med innan arbetet startar, och då behövs dialog.<br />

Hela tiden cirkulerar han på bygget och snackar med<br />

gubbarna. Kollar om de tänkt på riskerna, vad de kan<br />

göra åt dem och om de kan få hjälp om olyckan trots<br />

allt är framme.<br />

Han har siffror på att han kan göra skillnad.<br />

– På hamnprojektet i Kingston hade vi 60 olyckor<br />

på en miljon mantimmar när jag kom ner. När det var<br />

klart låg vi på tio olyckor.<br />

Under året i Helsingör har Gert haft en olycka. En<br />

maskinförare som trampade på en sten och vrickade<br />

sig när han klev ur hytten.<br />

– Jag tycker att det är en olycka för mycket. De<br />

andra tycker att jag är lite löjlig, säger han.<br />

40 byggnadsarbetaren nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s40 40 09-09-28 14.<strong>12</strong>.26


Här är vi som skriver för dig ...<br />

KATARINA CONNHEIM<br />

08-728 49 87<br />

k.c@byggnads<br />

arbetaren.se<br />

Specialområde:<br />

konjunktur, sysselsättning<br />

CENNETH NIKLASSON<br />

08-728 49 76<br />

c.n@byggnads<br />

arbetaren.se<br />

Specialområde:<br />

löner<br />

MARGITE FRANSSON<br />

08-728 49 87<br />

m.f@byggnads<br />

arbetaren.se<br />

Specialområde:<br />

arbetsmiljö<br />

PETER LEANDER<br />

08-728 49 98<br />

p.l@byggnads<br />

arbetaren.se<br />

Specialområde:<br />

brott & straff<br />

JENNY BERGGREN<br />

08-728 49 72<br />

j.b@byggnads<br />

arbetaren.se<br />

Specialområde:<br />

avtal & lag<br />

VI BEHÖVER DINA TIPS!<br />

SPIKA I<br />

bEToNG & STÅl<br />

Det går 4 gånger<br />

snabbare än<br />

med borr, plugg<br />

och skruv.<br />

PAKETPRIS<br />

9.496:-<br />

+ moms<br />

PAKET 062<br />

SPIT PULSA är perfekt för att skjuta fast reglar i betong.<br />

Om du köper till en s.k. E-nos kan du även använda SPIT PULSA<br />

till att skjuta fast elclips på ett snabbt och enkelt sätt.<br />

I PAKETET INGÅR:<br />

• Spit gasdrivna verktyg, PULSA700P,<br />

för montering av plåtreglar vid<br />

gipsväggsbygge i stål eller betong.<br />

• 500 st, <strong>15</strong> mm skjutspik & 1 gas<br />

• 1.000 st, 17 mm skjutspik & 2 gas<br />

• 500 st, 22 mm skjutspik & 1 gas<br />

PAKETPRIS:<br />

9.496:- + moms<br />

11.870:- inkl. moms.<br />

Gäller t.o.m. 31/10 <strong>2009</strong>.<br />

Lokala prisavvikelser kan<br />

förekomma.<br />

Fler erbjudanden och köpställen på pangpang.nu<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 41<br />

BYG <strong>12</strong>09_s41_001 41 09-10-01 10.22.10


Erfarenheten ger oss<br />

genvägar.<br />

Under sjuttio år har vi på Lernia hjälpt tusentals människor<br />

att gå från ett jobb till ett annat. Sedan ett år tillbaka finns ett<br />

företag som enbart ska hjälpa människor att få ett nytt jobb.<br />

Lernia Jobb & Karriär jobbar med omställning och finns<br />

på över åttio orter i landet.<br />

Lernia Jobb & Karriär.<br />

Nu bara omställning.<br />

Lernia Jobb & Karriär skapar möjligheter för individen i arbetslivet. Vi kan omställning. Vi arbetar med TSL- och<br />

TRR-försäkringen, outplacement samt arbets- och karriärväxling. Vi stöttar individen, facket och arbetsgivaren i<br />

förändringsprocesser. Lernia Jobb & Karriär är en del i Lerniakoncernen.<br />

Besök gärna www.lernia.se, skicka e-post till jobbochkarriar@lernia.se eller ring 0771-650 650.<br />

new collection<br />

hhworkwear.com<br />

TORR.<br />

VARM.<br />

SÄKER.<br />

PÅ JOBBET. <br />

BYG <strong>12</strong>09_s42 42 09-09-29 13.20.09


TEST<br />

Så funkar det SVININFLUENSAN<br />

Akta så du inte blir<br />

FOTOLIA<br />

SVINSJUK<br />

Nästa vecka börjar vaccineringen mot svininfluensan i<br />

Sverige. Men byggjobbare lär få vänta ännu en tid på sin<br />

spruta. Vi tipsar om hur du skyddar dig på bygget.<br />

TEXT: PETER LEANDER ILLUSTRATION: MARIE KASSMAN<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 43<br />

BYG <strong>12</strong>09_s43_001 43 09-10-01 10.22.31


Så TEST funkar det SVININFLUENSAN<br />

FLER<br />

ARTIKLAR<br />

PÅ NÄTET<br />

www.byggnadsarbetaren.se<br />

● T<br />

”I de trånga byggbodarna<br />

under lunch<br />

och kafferaster är en<br />

smitta ofrånkomlig”<br />

SVININFLUENSAN ÄR ett nytt influensavirus<br />

som spridits från grisar<br />

till människor. Liksom alla nya influensavirus<br />

slår det hårt mot dem som<br />

smittas, eftersom människans immunförsvar<br />

ännu inte utvecklat några<br />

antikroppar mot sjukan.<br />

Eftersom det ofta är ett stort antal<br />

hantverkare som arbetar på en byggarbetsplats<br />

utgör självklart bygget en<br />

smittorisk. Frågan är inte om svininfluensan<br />

sprids på bygget, utan hur?<br />

I de trånga byggbodarna under lunch<br />

och kafferaster är en smitta ofrånkomlig,<br />

om någon med svininfluensa<br />

gör det dåliga valet att gå till jobbet<br />

trots sjukdomen.<br />

EFTERSOM VI SAKNAR antikroppar<br />

mot svininfluensan kommer, och har,<br />

många insjuknat. Troligtvis 30 till 40<br />

procent av befolkningen i de länder<br />

som drabbas. Ett litet antal människor<br />

kommer att behöva uppsöka<br />

sjukvård, och ännu färre kommer att<br />

dö. Smittan är vanligast i åldersgruppen<br />

fem till 39 år, men slår hårdast<br />

mot de yngsta, de äldsta och framför<br />

allt personer med lungsjukdomar och<br />

fetma.<br />

Den som smittas drabbas av feber,<br />

lungproblem, muskelsmärtor och<br />

ibland diarré. Influensan håller vanligtvis<br />

i sig mellan en och sju dagar.<br />

Snittlängden ligger på tre dagar.<br />

SVININFLUENSAN, LIKSOM alla influensor,<br />

smittar genom saliv från till<br />

exempel nysningar och hosta. Tester<br />

har visat att viruset kan leva kvar på<br />

ytor utanför kroppen en kortare tid.<br />

Det är alltså teoretiskt möjligt att få<br />

svininfluensan genom att ta i ett dörrhandtag,<br />

som kommit i kontakt med<br />

smittan, och därefter röra vid någon<br />

av kroppens slemhinnor, som till exempel<br />

ögonen.<br />

Genom att ofta tvätta händerna<br />

med tvål och använda handsprit<br />

minskar risken att få i sig smittan eller<br />

föra den vidare. Tänk på att när du<br />

nyser ska du göra det i armvecket eller<br />

i en pappersnäsduk för att inte sprida<br />

smittan vidare.<br />

Vad är en pandemi?<br />

– En smitta blir en pandemi när väldigt många<br />

människor smittas globalt. En epidemi däremot<br />

uppstår lokalt och drabbar inte lika många. FNorganet<br />

WHO deklarerade den 11 juni <strong>2009</strong> att<br />

svininfluensan är en pandemi.<br />

HÖG RISK:<br />

■ INOMHUSARBETE: Smittorisken<br />

ökar ju torrare luften är. Golvläggare,<br />

snickare och andra yrkesgrupper<br />

som arbetar inomhus i torra<br />

miljöer löper därför störst risk att<br />

smittas. I torr luft krymper nämligen<br />

de smittbärande salivpartiklarna<br />

vi ger ifrån oss vid nysningar, och<br />

kan på så sätt färdas längre. Efter<br />

cirka en meter har saliven däremot<br />

spätts ut så pass mycket i luften att<br />

smittorisken är minimal.<br />

MEDELRISK:<br />

■ DUSCHEN: I duscharna är det<br />

väldigt hög luftfuktighet vilket försvårar<br />

för influensan att sprida sig.<br />

Men samtidigt kan det vara trängsel.<br />

Återigen, känner man sig sjuk –<br />

stanna hemma!<br />

Varför heter det A (H1N1)v?<br />

– Det finns tre sorters influensavirus: A, B och C. C<br />

ger milda symptom. A och B ger grövre symptom.<br />

B finns bara hos människor. H och N är olika typer<br />

av proteiner. Ettorna står för vilket sorts H- och<br />

N-protein. V står för variant. Eftersom det redan<br />

finns H1N1-virus har man lagt till ett V för att skilja<br />

svininfluensan från andra typer av influensor.<br />

44 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s44 44 09-09-28 14.30.50


● Tjänstepension ● Gruppförsäkringen ● Citybanan ● Rotavdraget ● Hybridmotor<br />

www.npp-reklam.se<br />

HÖG RISK:<br />

■ BYGGBODEN: Här löper du troligtvis störst risk att<br />

bli smittad. Det kan vara trångt runt värmeskåpen<br />

och matsalsborden under rasterna. Det finns egentligen<br />

inget du kan göra för att skydda dig. Därför är det<br />

viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk.<br />

Eftersom svin influensan kan överleva en kortare period<br />

utanför kroppen är det viktigt att ständigt tvätta<br />

händerna, både med tvål och handsprit.<br />

Välkommen in i värmen<br />

En vacker dag är den här igen, den där isbitande, gråkalla<br />

och slaskruggiga vinterperioden. Då är du varmt<br />

välkommen in i värmen hos ett par Arbesko.<br />

Förutom värmen får du ovanligt mycket komfort och<br />

smarta funktioner. Sånt som gör att du orkar hela dagen på<br />

jobbet och dessutom har energi över till resten av livet.<br />

LÅG RISK:<br />

■ UTOMHUS: Arbetar du på ställning, lägger tak<br />

eller andra utomhusjobb är smittorisken väldigt låg.<br />

Detta beror på att ventilationen, av förklarliga skäl,<br />

är bättre utomhus än inomhus. Det ska mer eller<br />

mindre till att någon arbetskamrat nyser dig rakt i<br />

ansiktet för att du ska bli sjuk.<br />

Varma och sköna skyddskängor<br />

skängor<br />

med dragkedja på insidan av skaftet,<br />

vattentätt tentätt Sympatex-membran mbran i<br />

fotdelen, ovandel av impregnerat<br />

Super8-skinn, aluminiumtåhätta mtåhätta<br />

och mjukt spiktrampskydd.<br />

Varma<br />

nyheter<br />

Hur sprids det från grisar till människor?<br />

– Svininfluensan är en sjukdom som först har<br />

spridits från människor och fåglar till grisar. Hos<br />

grisarna har viruset förändrats och sedan spridits<br />

tillbaka till människan. Att människor och grisar<br />

kan ha liknande sjukdomar beror på att grisarnas<br />

immunsystem och cellfunktioner är mycket lika<br />

människans.<br />

ARBESKO 692<br />

Thermolite ® -isolering med textilfoder.<br />

Utanpåliggande slitskydd på tån.<br />

Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, SRA.<br />

Storlekar: 35–48.<br />

Finns hos återförsäljare över hela landet.<br />

Utvecklas och tillverkas i Sverige. Tfn: 019-30 66 00. www.arbesko.se<br />

Arbesko sponsrar det svenska yrkeslandslaget.<br />

ARBESKO 695<br />

Värmande ullfoder. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, SRA. Storlekar: 35–48.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 45<br />

BYG <strong>12</strong>09_s45 45 09-09-28 14.31.13


TEST Grejer&grepp<br />

Så lyfter du fönstret själv<br />

Med en ny fönsterlift klarar en<br />

person att ensam lyfta tunga<br />

pivåfönster. Lyften används<br />

både som lyftanordning och<br />

arbetsbänk.<br />

KENNETH PETTERSON<br />

FÖNSTERLYFTEN FUNGERAR enligt<br />

häv stångsprincipen. Den rullas in<br />

under öppet utfällt fönster varefter<br />

gångjärnen lyfts av. Därefter rullas<br />

lyften med sin last av fönstret liggande<br />

på, bakåt in i rummet.<br />

Fönstret ligger på lyften i bekväm<br />

arbetshöjd. Nertill på stativet finns två<br />

utdragbara stödskenor som används<br />

när fönstret ska tippas övar åt motsatt<br />

håll. När arbetet är klart rullas fönsterlyften<br />

tillbaka och fönstren hängs<br />

på gångjärnen.<br />

Lyften är tillverkad av fyrkantsprofiler<br />

i aluminium och väger drygt 20<br />

kilo. Den består av tre delar som lätt<br />

tas isär vid transport.<br />

Uppfinnaren Kent Thuresson fick<br />

idén för tre år sedan.<br />

– Vi skulle göra en riskinventering<br />

på jobbet, Arbetsmiljöverket krävde<br />

det, berättar Kent Thuresson, servicesnickrare<br />

hos Nybro Bostads AB i<br />

Nybro.<br />

VID INVENTERINGEN VAR det framför<br />

allt två riskområden som de kunde<br />

peka ut: takjobb med risk för fallolyckor<br />

och lyft av tunga fönster. Det<br />

gäller särskilt stora och tunga fönster<br />

nära innerväggar, där det är svårt att<br />

komma åt fönstret från sidan.<br />

Ett pivåhängt svängfönster med ett<br />

gångjärn på varje sida väger omkring<br />

40 kilo. För att lyfta av fönstret utan<br />

hjälpmedel krävs det två personer som<br />

måste böja sig ner på huk för att kunna<br />

haka av fönstret från gångjärnen.<br />

Enbart inom Nybro Bostads AB<br />

finns tusentals fönster i hus byggda<br />

under miljonprogrammet som behöver<br />

renoveras. Framför allt är det ett jobb<br />

för målare, men också för snickarna;<br />

till exempel vid byte av gångjärn och<br />

spanjoletter för låsningen.<br />

– Det ska vara enkla och lätta hjälpmedel,<br />

betonar Kent Thuresson som<br />

jobbat som servicesnickare de senaste<br />

sju åren. Innan var han byggnadssnickare<br />

i 18 år.<br />

Allt utvecklingsarbete har<br />

han fått göra på arbetstid. Han har<br />

heller inte behövt riskera några egna<br />

pengar. De cirka 60 000 kronorna<br />

har hans arbetsgivare samt Almi Företagspartner<br />

bidragit med.<br />

– Jag bestämde mig för att inte köra<br />

själv, jag hade varken ekonomi<br />

eller tid till det.<br />

Utdragbara<br />

stödben gör att<br />

fönstret vilar<br />

stadigt.<br />

Kent Thuresson<br />

låter fönsterlyften<br />

göra grovjobbet.<br />

Tidigare behövdes<br />

två personer för att<br />

lyfta av pivåhängda<br />

svängfönster.<br />

Med hjälp av en enkel skiss gick han<br />

till Almis uppfinnarrådgivare, som<br />

trodde på hans idé och hjälpte honom<br />

att komma i kontakt med en tänkbar<br />

tillverkare.<br />

Men de ville ändra på flera saker<br />

som hade gjort att lyften blivit för<br />

komplicerad. Projektet las på is. Men<br />

när hans arbetsgivare visade sig intresserad<br />

att stötta hans uppfinnig<br />

fick projektet en nystart.<br />

Nu är lyften färdig för produktion<br />

och en provserie om<br />

tio fönsterlyftar ska tillverkas<br />

vid ett företag i Nybro.<br />

KENNETH PETTERSON<br />

PETTERSONS<br />

PRYLAR<br />

Tipsa mig!<br />

08-728 49 70<br />

k.p@byggnadsarbetaren.se<br />

Grejer&grepp på nätet:<br />

www.byggnadsarbetaren.se<br />

HÄR ÄR HANDSKEN MED EGNA MUSKLER<br />

■ En ny handske kan hjälpa byggnadsarbetare<br />

som har ett svagt grepp, till exempel efter vibrationsskador<br />

eller operation. Handsken fungerar<br />

som en batteridriven extramuskel som hjälper<br />

till att stärka handkraften. Det sker med hjälp av<br />

motorer, batterier och en styrenhet som placeras<br />

på armen eller ryggen. Förutom att handsken<br />

hjälper till att förstärka greppet, känner tryckkäns-<br />

liga sensorer<br />

i fingertopparna<br />

av hur hårt personen<br />

vill trycka och anpassar sig efter det.<br />

Handsken är ett resultat av ett samarbete mellan<br />

Karolinska institutet och KTH. Byggbranschens<br />

utvecklingsfond, SBUF, har bidragit med 240 000<br />

kronor till handsken, som nu ska testas på byggen.<br />

46 BYGGNADSARBETAREN NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s46 46 09-09-28 14.34.43


M Y L L A . S E<br />

Takes you there.<br />

Upp & ner.<br />

En ställning har två viktiga uppgifter. Att hjälpa dig komma upp och nå det du behöver. Och att hjälpa dig komma välbehållen<br />

ner på marken igen.<br />

Ingen gör detta bättre än HAKI. Våra system är tillverkade med toppmodern högkvalitativ produktionsteknik och följer noggrant<br />

gällande säkerhetsföreskrifter och certifieringar. Och vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt dels våra ställningssystem,<br />

dels din arbetsplats. Allt för att du ska få en så säker dag på jobbet som möjligt – och komma hem till familjen i gott skick.<br />

HAKI. Takes you there.<br />

HAKI AB ∙ SE-280 63 Sibbhult, Sweden ∙ Tel +46 (0)44 494 00 ∙ Fax +46 (0)44 494 72 ∙ info@haki.se ∙ www.HAKI.com<br />

BYG HAK375_220x280_ByggArbet_2.indd <strong>12</strong>09_s47 47 1 09-09-29 09-09-<strong>15</strong> 13.20.11 <strong>15</strong>.11.47


Efter jobbet<br />

Din tur att jubla?<br />

MILJONVINSTEN HÄGRAR BLAND ETTOR, KRYSS OCH TVÅOR<br />

Det finns inga genvägar för den som vill få 13 rätt. Koll på<br />

detaljer om skadeläge, spelarnas form och hemma/bortastatistik<br />

är avgörande. Det säger Eskil Hellberg, tipsexpert<br />

på Expressen. Sedan krävs förstås lite bonnröta.<br />

TEXT: CENNETH NIKLASSON FOTO: SCANPIX<br />

ALLA DRÖMMER OM DEN stora vinsten, om ett liv på<br />

en paradisö med en drink i handen och en skön hängmatta.<br />

Men vägen dit är lång. Vissa sätter sina slantar<br />

på Lotto och bingo. Det är enkelt, går fort och allt<br />

handlar om att ha samma tur som Kalle Ankas kusin<br />

Alexander Lukas. Andra satsar på spel där kunskapsfaktorn<br />

ökar vinstchansen. Ett av dem är det gamla<br />

klassiska stryktipset. Eskil Hellberg lyfter fram ett antal<br />

grundläggande faktorer som krävs för framgång.<br />

– Disciplin och tid är oerhört viktigt. Det gäller<br />

att lägga ner mycket tid varje vecka och det gäller att<br />

samla in och analysera fakta. Jag brukar börja med<br />

att i ett tidigt skede titta på nästa omgång och redan<br />

då börja analysera. Sedan bygger man på tankarna,<br />

justerar sitt tänk lite och till slut har man en vettig rad.<br />

Att samla in fakta är det arbetet som tar längst tid.<br />

Det handlar till viss del om att ta reda på det enkla<br />

och självklara. Ett grundarbete som alla seriösa tippare<br />

gör. Det kan handla om saker som om lagen är<br />

extremt hemmastarka och har bra form. Sedan kommer<br />

nästa steg och det är där agnarna skiljs från vetet.<br />

Vi snackar om detaljer och på den nivån tycker Eskil<br />

Hellberg att man aldrig kan vara för noga. Han menar<br />

att det ofta är de små sakerna som avgör matcherna.<br />

– Det spelas ofta matcher mitt i veckorna. Och då<br />

gäller det att tänka både på dem som spelas före och<br />

efter helgen. Ibland är det Champions League<br />

i veckan efter och då händer det att lagen<br />

sparar vissa spelare. Det där måste man<br />

ha koll på. Sedan gäller det att uppdatera<br />

sig på eventuella skador, säger Eskil<br />

Hellberg.<br />

GRUNDEN TILL FRAMGÅNG är helt<br />

klart kunskap. Med den i bagaget är det<br />

dags att tänka på systemets storlek.<br />

– Det är självklart enklare att vinna<br />

om man har större system. Därför är det<br />

lämpligt att gå ihop flera stycken och tippa<br />

tillsammans. Det är ju även en rolig social<br />

grej och ofta kan det komma fram vettiga<br />

synpunkter när man sitter och pratar.<br />

Men det räcker inte med åtskilliga timmar<br />

framför tipstidningar för att lyckas.<br />

– För att vinna krävs det även lite tur.<br />

Hur skicklig tipparen än är så går det aldrig<br />

att förutse allt. Ibland går bollen helt<br />

enkelt inte in. Sedan kan det hända allt<br />

från att det blir skyfall som påverkar spelet<br />

till att domaren gör ett större misstag.<br />

Jag vill betona att alla former av spel är<br />

nyckfulla, säger Eskil Hellberg.<br />

Aston Villas Gabriel<br />

Agbonlahor<br />

firar sitt mål tillsammans<br />

med<br />

Ashley Young i<br />

segermatchen<br />

mot Birmingham<br />

den 13 september.<br />

SPELMARKNADEN HAR EXPLODERAT<br />

■ Under de senaste tio åren har antalet spel och spelbolag<br />

exploderat på den svenska marknaden, mycket tack vare<br />

internet. När Tipsextra på tv var som populärast var det ingen<br />

som hade hört talas om Oddset, Trippeln, Bomben, Matchen,<br />

Livebetting eller Dagens Dubbel. Även gamla Tipstjänst har<br />

förändrats. Det heter ju numera Svenska Spel och i teorin har<br />

bolaget fortfarande monopol. Men i verkligheten har de fått<br />

konkurrens av bland annat Unibet, Betsson, Expekt, Bet 365,<br />

Ladbrokes och Betway.<br />

134<br />

MILJONER KR<br />

■ Så mycket vann<br />

en person i Saltsjöbaden<br />

på Lotto<br />

plus Joker, en så<br />

kallad drömvinst, i<br />

maj 2008. Det var i<br />

skrivande stund den<br />

hittills största spelvinsten<br />

i Sverige.<br />

48 BYGGNADSARBETAREN NR X XXXXX <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s48 48 09-09-30 14.39.41


Varsågod!<br />

”Det gäller<br />

helt enkelt<br />

att räkna<br />

med det<br />

oväntade<br />

för allt kan<br />

hända.”<br />

ESKIL HELLBERG,<br />

TIPSEXPERT PÅ EXPRESSEN<br />

-<br />

Gå in på www.guide.eu och ange koden 0910-002<br />

så skickar vi ett par Guide 580 till dig.<br />

r.<br />

VANN SJU MILJONER<br />

● Stryktipset har funnits sedan<br />

oktober 1934. Då kostade en rad<br />

25 öre och det var endast tolv<br />

matcher per rad.<br />

● Tretton matcher blev det först<br />

1969.<br />

● Högsta vinsten på stryktipset<br />

är från i år då en person vann sju<br />

miljoner kronor.<br />

GUIDE 580 är en mycket komfortabel och<br />

smidig montage-, bygghandske. Nitrildoppningen<br />

ger ett perfekt grepp och hög slitstyrka.<br />

Guide marknadsförs och säljs av Skydda i Sverige AB. +46 321 67 73 00<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> BYGGNADSARBETAREN 49<br />

BYG <strong>12</strong>09_s49 49 09-09-30 14.39.46


Efter jobbet<br />

En fiskebok som sticker ut från mängden.<br />

En bok för både<br />

proffs och amatörer<br />

Fiske i norden<br />

NICLAS ANDERSSON M FL.<br />

FAKTA Problemet med fiskeböcker<br />

brukar börja redan på omslaget.<br />

Redaktör eller formgivare har<br />

letat upp någon bild på en<br />

snubbe med en landad<br />

monsterfisk, gärna lax<br />

eller gädda, som ska<br />

”locka till läsning”. I<br />

själva verket framkallar<br />

bilden bara mindervärdeskomplex<br />

och ångest<br />

hos läsarna. ”Jag slänger<br />

spöna, jag är ändå amatör”,<br />

tänker man.<br />

Så är det inte med den här boken.<br />

Fiskarna på framsidan är helt normala<br />

djur, abborren i högerhörnet verkar<br />

marginellt större än den jag själv drog<br />

upp för ett par veckor sedan. Det är<br />

inbjudande, alla får vara med, och den<br />

tonen följer sedan hela boken.<br />

Kapitlen är indelade efter arter (det<br />

här är helt klart en bok för specimenfiskare)<br />

från abborre till öring.<br />

Kapitlen i sig, är sedan indelade<br />

i en metoddel och en<br />

guide över var i Norden<br />

respektive art kan fiskas.<br />

Det gör den till en<br />

bok för både nybörjare<br />

och experter. Nybörjaren<br />

har kanske mest<br />

behållning av metoddelen,<br />

medan experten med<br />

hjälp av boken kan planera en<br />

lätt exotisk karpfisketripp till norska<br />

Östfold eller varför inte pröva lyckan<br />

på sik i finska Högforsen.<br />

JOHAN SJÖHOLM<br />

FOTOLIA<br />

PETER ÖNNESTAM<br />

SAGT<br />

& HÖRT<br />

”Jag är nog faktiskt<br />

mig själv<br />

hela tiden. När<br />

jag spelar är jag<br />

kanske möjligtvis<br />

rock-Dregen,<br />

men när jag fiskar<br />

är jag nog<br />

fortfarande fiske-Dregen.”<br />

BACKYARD<br />

BABIES FRONT-<br />

MAN ÄR INTE<br />

BARA GITARR-<br />

GUD, HAN ÄR<br />

OCKSÅ PASSIO-<br />

NERAD FISKARE.<br />

Är du i<br />

Stockholm<br />

den 9– 11<br />

oktober kan<br />

du gå på en av<br />

årets läckraste<br />

festivaler:<br />

Chokladfestivalen<br />

på Nordiska<br />

museet. Provsmaka<br />

läckerheter<br />

och kolla<br />

vem som blir<br />

svensk<br />

mästare i<br />

kladdkaka.<br />

”Med sina 37<br />

minuter är<br />

Backspacer ett<br />

kort och koncist<br />

album, en<br />

skiva mestadels<br />

i upptempo som<br />

utstrålar pop<br />

och good<br />

times.”<br />

SVENSKA<br />

DAGBLADET<br />

OM PEARL<br />

JAMS NYA<br />

MUSIK<br />

Backspacer<br />

PEARL JAM<br />

ROCK Som 13-åring,<br />

efter att ha hört<br />

Pearl Jams debutplatta<br />

”Ten”, föll jag in i en fyra år lång<br />

grunge trans. Väl ute på andra sidan<br />

hade Seattle kvintetten format (eller<br />

vanställt) mitt musiksinne till den<br />

grad att allt de gjorde var per definition<br />

bra. Trots det har jag svårt att tro<br />

att bandets senaste, nionde, skiva,<br />

”Backspacer”, kommer att försätta<br />

någon i trans. Därmed inte sagt att<br />

skivan är dålig. Singeln ”The fixer” är<br />

en av de bästa låtar jag hört på länge.<br />

Och punk-rockdängan ”Supersonic”<br />

växer för varje gånga jag hör den.<br />

Jämfört med bandets tre senaste<br />

plattor är Backspacer riktigt bra. Det<br />

svåra och överpretentiösa är borta.<br />

Tur det. Men tyvärr även det nerviga<br />

och skitigt vackra som präglat Pearl<br />

Jams, framför allt tidigare, skivor. PL<br />

Crash Love<br />

AFI<br />

SURFPUNK AFI lirar<br />

i samma genre som<br />

Green Day och är fär lika seglivade. ”Crash Love” är den<br />

ungeåttonde<br />

studioplattan och debuten<br />

kom redan i början av 90-talet. Det<br />

svåra för de här banden har alltid varit<br />

att behålla den aggressiva kärnan i<br />

musiken i takt med att inspelningsbudgeten<br />

växer, med alltmer ambitiösa<br />

produktioner som följd. AFI har<br />

väl, snällt sagt, inte lyckats jättebra.<br />

Det hela blir rätt tamt, smetigt och<br />

anonymt. Lägg på en gammal Bad<br />

Religion i stället.<br />

JS<br />

FREDAGSKÄK<br />

MED PER<br />

MORBERG<br />

Raggmunk med fläsk och rårörda lingon<br />

INGREDIENSER (4 pers):<br />

■ 800 g fast potatis<br />

■ 2 dl vetemjöl<br />

■ 1 tsk salt<br />

■ 4 dl standardmjölk<br />

■ 1 ägg<br />

■ 600 g skivat rimmat sidfläsk<br />

■ smör till stekning<br />

GÖR SÅ HÄR:<br />

1 Skala potatisen.<br />

2 Vispa ihop mjöl, salt och<br />

lite av mjölken till en jämn<br />

smet i en bunke. Vispa ner<br />

resten av mjölken och ägget.<br />

3 Stek fläsket och håll det<br />

varmt. Spara flottet till stekningen<br />

av raggmunkarna.<br />

4 Riv potatisen grovt direkt<br />

ner i äggsmeten.<br />

5 Fräs lite smör i pannan<br />

med fläskflottet och klicka i<br />

lite smet. Beräkna cirka 1/2<br />

dl smet per raggmunk. Stek<br />

dem på medelvärme någon<br />

minut på varje sida så att<br />

de blir gyllenbruna.<br />

6 Servera raggmunkarna<br />

med fläsket<br />

och rårörda lingon.<br />

PER MORBERG, skådis, har gjort sig känd som temperamentsfull tv-kock i ”Vad blir det för mat?”.<br />

I våras kom hans kokbok ”Scenen, livet och konsten att laga mat”. Det här receptet är hämtat från den.<br />

BYG <strong>12</strong>09_s50 50 09-09-30 14.10.37


SATT<br />

DANTES PÅ<br />

LAND I<br />

BRUKAR<br />

VILL<br />

BANTARE<br />

ODISKU-<br />

TABELT<br />

PRATA<br />

VARA PÅ<br />

PÅ BAR<br />

BACKE<br />

KÖRA<br />

SLUT PÅ<br />

SYD-<br />

STRÖM<br />

VISAR<br />

ORÄDD<br />

FÄRGEN<br />

SAKNAR<br />

HÖG SALT-<br />

FÖRR I<br />

ÄR HÖG<br />

I SVERIGE<br />

GYLTA<br />

LÄSKAR<br />

GAMMAL<br />

BYRÅ<br />

MÅNGA<br />

TANGENTER<br />

SON TILL<br />

ODEN<br />

ESAUS<br />

ÄR OFTA<br />

ELVA<br />

FRÅN<br />

VÄSTERÅS<br />

KORT<br />

FÖT TCHAD<br />

DRABBAR<br />

ÄGAREN<br />

LÖFTE<br />

OM<br />

ÄR DET<br />

I MÅNGA<br />

LÄNDER I<br />

ASIEN<br />

TALAR OCH<br />

LYSSNAR<br />

KLÄS<br />

MÅNGEN<br />

BAKHALT<br />

USA-<br />

ÄR DET<br />

SVÅRT<br />

UNDER<br />

PRO-<br />

NOMEN<br />

STARK-<br />

ÄR BARA<br />

ATT VÄRMA<br />

UPP<br />

KOMMER<br />

ALLTID<br />

FÖRST<br />

FOND-<br />

BOK-<br />

STÄVER<br />

INDIKA-<br />

TION<br />

BUSKAR<br />

LEVER I<br />

BJÖRKAR-<br />

KAN MAN<br />

RÄCKA<br />

VACKER<br />

VIKER NER<br />

LÄGGER IN<br />

OFTA OCH<br />

MYCKET<br />

INTE UNDAN<br />

SES OFTA<br />

MED<br />

MYCKET<br />

OM<br />

NÄRA<br />

BAK-<br />

GRUNDS-<br />

MÄRKE<br />

KAN MAN<br />

INTE<br />

SOM<br />

FÖR BARN<br />

OCH KOL-<br />

BÖNA<br />

PÖ OM<br />

PÖ<br />

ÄTLIG<br />

KNÖL<br />

TILLSTÄLL-<br />

NING<br />

SKAPEN<br />

GR. MUSA<br />

ÄR FIN<br />

I<br />

RABATTEN<br />

KAN DET<br />

GAMMAL<br />

PÅLAGA<br />

FARA<br />

UNG ORM-<br />

TILLTAL<br />

BEHÖVER<br />

ETT BAD<br />

”ÖSTER<br />

OM EDEN”<br />

KAN GÅ<br />

I STÖPET<br />

VÄRD<br />

BURK<br />

JP <strong>2009</strong><br />

©PERSSON<br />

BILTYP<br />

GÖR VÄP-<br />

NAT MOT-<br />

STÅND<br />

MÅLVAKTS-<br />

RÖRELSE<br />

PRONOMEN<br />

ÄR PRADA-<br />

SKORNA<br />

AVVÄRJA<br />

LIGGER<br />

PAMPAS I<br />

PÅBUD<br />

ALLMOGE-<br />

VÄVNAD<br />

ALPDRAG<br />

SLUTMÅL<br />

FÖR<br />

MÅNGA<br />

DRYCK<br />

KALKON-<br />

FLIK<br />

TORS<br />

MAKA<br />

VISA<br />

UPP SIG<br />

KAN GE<br />

HUVUDBRY<br />

LÅGLAND<br />

VAJAR<br />

TILL VAR-<br />

DAGS<br />

BABYLON-<br />

ISK GUDOM<br />

PUHVÄN<br />

ORNA-<br />

MENT<br />

LIDELSE<br />

TA FARVÄL<br />

LUKTAR<br />

ILLA<br />

VÄXJÖLAG<br />

TAR GREPP<br />

OM LED-<br />

NINGEN<br />

CHANSRADER<br />

STOL<br />

HUVUD-<br />

STAD I<br />

ÖST<br />

SNÅL-<br />

VATTEN<br />

TÄVLING<br />

DANS-<br />

SLÄKT<br />

GUTAR<br />

RYMD-<br />

FIGUR<br />

SKYMMA<br />

FÅNGÖ<br />

GRIPA<br />

STEN-<br />

HÖG<br />

KALLADES<br />

ÖKEN-<br />

RÄVEN<br />

EN<br />

VACKER<br />

DYRGRIP<br />

ÅTER-<br />

PREFIX<br />

KLUBBAS<br />

SKIFTA<br />

FÖRDELAR<br />

BÖRDAN<br />

SÄGS<br />

IBLAND<br />

VARA UNG<br />

HAR SIN<br />

TRIBUNAL<br />

LANGO-<br />

BARDSIK<br />

HÖVDING<br />

DRYGT TRE<br />

HAR ER-<br />

FARENHET<br />

ÄR I<br />

BESITTNING<br />

SJÖ-<br />

SVÄNG<br />

VIOLA LUND<br />

HITTAR<br />

MAN I<br />

SKALAN<br />

SITTER I<br />

KORSIK-<br />

ANSK<br />

SLÄKT<br />

KLASE<br />

ÄGIRS<br />

MAKA<br />

KORT FÖR<br />

OKÄND<br />

VILL VI<br />

HA TOM-<br />

ATERNA<br />

STRECK<br />

ISTER<br />

UTAN<br />

STADGA<br />

KLORERAS<br />

OFTA<br />

BRUKAR<br />

BAGARE<br />

BYGGDES<br />

VASA I<br />

LISTVERK<br />

ADAMS<br />

LIKE<br />

FOLKLIVS-<br />

FORSKNING<br />

ULLA HOLM<br />

SOM<br />

SISU<br />

GRÖN<br />

FOLK I<br />

BORTRE<br />

INDIEN<br />

SPETÄLSKA<br />

TAL TILL<br />

VARDAGS<br />

JP <strong>2009</strong><br />

©PERSSON<br />

TABBE<br />

SOM<br />

MÅLNING<br />

HUSRUM<br />

Vinnare i<br />

bildkryss 9<br />

SKEP-<br />

S VILSE-<br />

LEDA S HAVSARM<br />

SPRINGA<br />

EFTER<br />

P S VANLIG<br />

FÅGEL S HAR<br />

N S PADDEL<br />

NADER F INDISK FUL<br />

KUST-<br />

Å<br />

DEL<br />

FISK G U BAK-<br />

RAS TILL<br />

DÄR ANGREP<br />

DET G HITLER RYSSLAND V V S<br />

BRÅDSKA SÄMRE<br />

F I G U R E R HÅLLER<br />

F O L K R I K T<br />

MILARE<br />

T R Ä K O J O R<br />

HALT<br />

R Ö D A H A V E T<br />

HÅLL-<br />

MAN I<br />

L U R A R N A LURI-<br />

VÄL-<br />

FASTA S O L I D A FANNS<br />

FAX R Ä V HÄNGDA M Ö R A<br />

STACKAR<br />

I S RYSK<br />

T A S S GAV<br />

Ö<br />

POPGRUPP<br />

KLÄR IN<br />

TILL JUL<br />

G R A N Ö R VITS-<br />

Leif A Andersson,<br />

TÖCKEN<br />

A D A HÄNDA<br />

OM GULD<br />

S K E AKTNINGS-<br />

VÄGGARNA K A K L A R<br />

UNO YNGVE<br />

S T A T S S K U L<br />

G L A T T REGIM<br />

LÄGGER<br />

I F STÄLLA<br />

L<br />

L E D N I N G VINTER-<br />

O N A<br />

PRICKFRITT<br />

T U F F H E T<br />

KREDIT<br />

T D<br />

SÅ MYCKET HONA<br />

A T A S S I D S<br />

TILLSATS<br />

Norrköping, Lars-Erik U R U G U A Y E R A N V A L E<br />

VETEN-<br />

ORKA FOGLIG<br />

L Ä R A N<br />

S. AMERIKA FAR<br />

ONKEL S A M MÅL-<br />

VAKT M V<br />

FIGUR<br />

S T A T I S T SÅGS I<br />

BIN S U R R A S<br />

KÄRVE<br />

I VÄRMEN<br />

S O HAR<br />

P I A N O N<br />

NI<strong>MB</strong>US<br />

Nilsson, Säffle, Carl-<br />

N Ö D Å R Å A R KYFFE<br />

O ANN-MARI<br />

PERSSON<br />

HANDELS- A M P<br />

BRUK PARTI<br />

D E<br />

TAPPA<br />

K I L O TAPPA<br />

V I T N A A S S GREK-<br />

Ö V GILLAR<br />

LAVAR<br />

EKA<br />

VÄG<br />

G A S S N U S M U M R I K E N<br />

UTSIKT<br />

N A L K A S BRÄNSLE OSTORT<br />

Anders Andersson,<br />

ORD T U TRÄD<br />

DUBLIN-<br />

BO<br />

A S K A R<br />

VARA<br />

T V E K L Ö S T O P SINGEL<br />

SIG LÄTT<br />

E P HANDLAR<br />

PENGAR<br />

M U T S K A N D A L<br />

NAMN E R I K O D E<br />

KVÄDE<br />

Sätila, Christer<br />

A N T Y D A N LAST-<br />

BILS-<br />

C CAPONE<br />

KRAFT-<br />

LÖSHET<br />

A L G FINARE<br />

STRUNT Y R A LEDDE<br />

GER<br />

KÄNSLIG<br />

N I<br />

STATERNA<br />

L E E STADGA N A R STENRIK Å S E N<br />

E N A R STAD<br />

NAS STAD UPPSALA<br />

S C A N I A<br />

Vickström, Åled, Göte<br />

SIKT Ö G<br />

BILD-<br />

B U R K M A T TANKA VID E S S O P U M P<br />

LÄNGRE<br />

Bergström, Karlstad, Leif Andersson, Karlstad, Helena M KVICK-<br />

HET R BÖJBAR<br />

SVEN<br />

RITMALL R I TU<strong>MB</strong>A S T DANS- SKRIVS GRIP-<br />

RUNT ARM T FÖRLAG<br />

GREPP L T<br />

B E G Y N N E L S E B O K S T A V<br />

Riihiaho, Uppsala, Isabelle Svensson, Älvängen, Evert B A G A R HABIT SCOT<br />

VÄSKA TRAVADE<br />

I N A L Y A N ETTAN<br />

Eriksson, Hjorted, Kajsa Jansson, Brottby, Åke Johansson, J O G G A P A V I L J O N G E N<br />

GLAS<br />

Växjö, Larry Magnusson, Södertälje, Evert Saras,<br />

Leksand, Arne Pettersson, Blackstad, Siv & Torbjörn Bohlin, Viksjöfors.<br />

SKEDET<br />

BREVTYP<br />

LUNKA<br />

DRAG<br />

Bildkryss <strong>12</strong><br />

Dragning den 4 november. <strong>15</strong> med rätt lösning<br />

vinner var sin dubbeltriss lott. Sänd lösningen<br />

till Bildkryss <strong>12</strong>, <strong>Byggnadsarbetaren</strong>,<br />

Box 196 <strong>15</strong>, 104 32 Stockholm.<br />

Namn................................................<br />

Adress...............................................<br />

Postadress..........................................<br />

NÄSTA NUMMER<br />

KOMMER DEN...<br />

29 okt<br />

nr <strong>12</strong> oktober <strong>2009</strong> byggnadsarbetaren 51<br />

BYG <strong>12</strong>09_s51 51 09-09-28 14.37.07


INBLICK information från ditt fackförbund<br />

nr <strong>12</strong> redaktör: humla einarsdóttir adress: byggnads, 106 32 stockholm<br />

e-post humla.einarsdottir@byggnads.se tel: 08-728 48 34 www.byggnads.se<br />

Glöm inte välja förvaltare<br />

av din avtalspension<br />

ra<br />

Pensionen är din sparade lön. Du ska leva på den efter<br />

ditt yrkesverksamma liv och därför är det viktigt<br />

att vara medveten om vilka val du kan göra. I år ska<br />

alla privatanställda arbetare göra ett obligatoriskt<br />

omval i sin avtalspension.<br />

Anledningen är att LO och<br />

arbetsgivarna förhandlat fram<br />

ett nytt och bättre pensionsavtal.<br />

Pengarna som avsätts<br />

till avtalspensionen kommer<br />

successivt att öka fram till 20<strong>12</strong>.<br />

Då ska LO-medlemmarnas<br />

avtalspension vara jämställd<br />

med tjänstemännens. Nu har du<br />

möjlighet att göra de val för dina<br />

pengar som passar din situation<br />

bäst. Kom ihåg att din pension<br />

är något du ska leva på efter<br />

ditt yrkesverksamma liv. Därför<br />

ska du noga tänka igenom ifall<br />

du vill ha efterlevandeskydd,<br />

som familjeskydd och återbetalningsskydd.<br />

Kollektivavtal = Avtalspension.<br />

Finns det kollektivavtal på<br />

din arbetsplats har du avtalspension.<br />

Med början i september<br />

skickade Fora ut information<br />

om valet. Som LO-medlem<br />

väljer du själv förvaltare och<br />

pensionsform och om du vill ha<br />

en traditionell pensionsförsäkring<br />

eller en fondförsäkring. Du<br />

bestämmer även om du vill ha<br />

efterlevandeskydd. Och kom<br />

ihåg att det är du som tjänat in<br />

de här pengarna. Du har avstått<br />

löneutrymme som avsätts till<br />

din avtalspension.<br />

Avtalspensionen grundas på<br />

din lön. Ett förbättrat avtal från<br />

och med i år ger nya möjligheter.<br />

Avtalspensionen grundas på din<br />

lön. Alla löneinkomster ger dig<br />

rätt till pension, även vikariat,<br />

deltidsanställningar och extrajobb.<br />

Enda förutsättningen är att<br />

det finns kollektivavtal på din<br />

arbetsplats. För avtalspensionen<br />

är en del i kollektivavtalet<br />

mellan Svenskt Näringsliv och<br />

LO-förbunden.<br />

Premien har höjts. Nytt är att<br />

du börjar spara till avtalspensionen<br />

från och med året du fyller<br />

25 år. Även premien, den summa<br />

som arbetsgivaren betalar in för<br />

dig, har höjts. Höjningen från<br />

3,5% av lönen till 4,5% sker i fem<br />

omgångar. År <strong>2009</strong> är premien<br />

4% av lönen och 20<strong>12</strong> är den<br />

4,5%, upp till 7,5 inkomstbasbelopp,<br />

det så kallade ”taket”.<br />

För <strong>2009</strong> är inkomstbasbeloppet<br />

50 900 kronor, vilket gör att<br />

taket blir 381 750 kronor (dvs. 7,5<br />

Här kan du hitta mer information om valet<br />

• www.fora.se – val online,<br />

blanketter, möjlighet att<br />

mejla in frågor.<br />

• www.fora.se/cps/<br />

rde/xchg/www_fora/<br />

hs.xsl/3454.htm – frågor<br />

& svar om Avtalspensionen<br />

SAF-LO.<br />

• www.amf.se – interaktiv<br />

information med bland<br />

annat en räknesnurra<br />

x 50 900 kronor). Premien för<br />

lönedelar över det taket år <strong>2009</strong><br />

är <strong>12</strong>% och höjs stegvis fram till<br />

år 20<strong>12</strong> då pensionspremien ska<br />

vara 30%.<br />

Vad väljer du? Det du ska välja<br />

är sparform för din pensionspremie,<br />

det vill säga om du vill<br />

ha en traditionell försäkring<br />

eller en fondförsäkring. Du<br />

kan välja mellan ett tiotal olika<br />

förvaltare av din pensionsförsäkring<br />

och även om du vill ha<br />

efterlevandeskydd (återbetalningsskydd<br />

och familjeskydd).<br />

Traditionell försäkring.<br />

I traditionell pensionsförsäkring<br />

bestämmer förvaltaren<br />

www.amf.se/templates/<br />

Page2.aspx?id=10493<br />

• www.folo.nu – mycket<br />

information om Avtalspensionen<br />

SAF-LO och annan<br />

pensionsinformation.<br />

• www.facketforsakrar.se<br />

– LO s nya sajt för försäkringsrådgivning.<br />

Där finns<br />

pdf-filer på allt LO-material<br />

inklusive Pensionsboken.<br />

”Du har möjlighet att göra de val för dina<br />

pengar som passar din situation bäst.”<br />

hur pengarna ska placeras. Ditt<br />

kapital sparas i en blandning av<br />

aktier, räntebärande papper och<br />

fastigheter som pensionsförvaltaren<br />

väljer. När pensionen<br />

så småningom betalas ut får du<br />

minst lika mycket som betalats<br />

in. Hur väl förvaltaren har lyckats<br />

i sina placeringar avgör vilken<br />

ränta du kan få därutöver.<br />

Fondförsäkring. I fondförsäkring<br />

är det du som väljer vilken<br />

eller vilka av ”din” förvaltares<br />

fonder som du placerar pensionspengarna<br />

i. Du tar själv<br />

ansvaret för dina placeringar.<br />

Försäkringsbolaget ger ingen<br />

garanti. En fondförsäkring kan<br />

både öka och minska i värde.<br />

52 INBLICK NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong><br />

BYG <strong>12</strong>09_s52 52 09-09-30 10.40.44


Generationsfond. Flera av<br />

förvaltarna har generationsfonder.<br />

Det innebär att tillgångsfördelningen<br />

ändras genom att<br />

sparandet placeras automatiskt<br />

efter ålder. Ju äldre man blir desto<br />

större andel sparas i räntebärande<br />

papper och desto mindre<br />

sparas i aktier. Åren närmast<br />

pensionen är ditt sparkapital<br />

som störst och då tjänar man på<br />

att förvaltningsavgiften sjunker.<br />

illustration: Robert Nyberg<br />

Återbetalningsskydd. Om<br />

du väljer återbetalningsskydd<br />

får din familj (förmånstagare)<br />

värdet av ditt sparade kapital<br />

när du avlider. Utan detta skydd<br />

tillfaller pengarna övriga pensionssparare<br />

i samma åldersgrupp<br />

som inte heller har återbetalningsskydd.<br />

Hur mycket<br />

lägre din pension blir kan din<br />

pensionsförvaltare uppskatta<br />

åt dig. Ensamstående utan barn<br />

bör inte välja återbetalningsskydd.<br />

Kom ihåg att du ska<br />

leva på din pension. Den är inte<br />

främst till för att dina efterlevande<br />

ska ha något att ärva.<br />

Familjeskydd = Livförsäkring.<br />

Familjeskyddet som tas<br />

av insatt premie innebär att din<br />

familj (förmånstagare) får en<br />

årlig ersättning om du avlider<br />

före 65 års ålder. Din pension<br />

blir betydligt lägre om du väljer<br />

familjeskydd, därför ska du<br />

noga överväga för- och nackdelarna.<br />

Den årliga ersättningen<br />

som betalas ut till förmånstagare<br />

vid dödsfallet beskattas som<br />

vanlig lön.<br />

Väljer du inte hamnar du i<br />

en traditionell försäkring.<br />

Gör du inget omval senast 31<br />

december, <strong>2009</strong> placeras du i<br />

en traditionell försäkring hos<br />

AMF, kallad AMF Framtid.<br />

Efterlevandeskydd i den gamla<br />

försäkringen följer med.<br />

Hur gör jag mitt omval? Fora<br />

administrerar valet. Enklaste<br />

sättet att göra valet av förvaltare<br />

till din avtalspension är via<br />

Foras hemsida www.fora.se.<br />

Information och beställning av<br />

lösenord och inloggning finns<br />

på startsidan. Du kan ändra ditt<br />

val fram till den 31 december<br />

<strong>2009</strong>. Använd blankett som<br />

finns på fora.se.<br />

Har du frågor om valet så<br />

kontakta din lokala avdelning,<br />

din tilltänkta pensionsförvaltare<br />

eller gå in på de<br />

sajter vi hänvisar till<br />

i faktarutan.<br />

Pensionsförvaltarna som gäller fr.o.m. <strong>2009</strong> års premier<br />

Traditionell försäkring<br />

• Alecta<br />

• AMF<br />

• Folksam Liv<br />

• Länsförsäkringar Liv<br />

• Nordea Liv & Pension<br />

• Swedbank Försäkring<br />

Fondförsäkring<br />

• AMF<br />

• Avanza Pension<br />

• Danica Pension<br />

• Folksam-LO Fondförsäkring<br />

• SPP Liv Fondförsäkring<br />

Så stor del av din lön avsätts till din avtalspension<br />

Tidsperiod Pensionspremie för Pensionspremie för<br />

Från och med lönedelar under 7,5 lönedelar över 7,5<br />

den 1 januari inkomstbasbelopp* inkomstbasbelopp*<br />

2008 3,9 procent 6,0 procent<br />

<strong>2009</strong> 4,0 procent <strong>12</strong> procent<br />

2010 4,1 procent 18 procent<br />

2011 4,3 procent 24 procent<br />

20<strong>12</strong> 4,5 procent 30 procent<br />

* Motsvarar 31 8<strong>12</strong> kronor i månaden år <strong>2009</strong>.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> INBLICK 53<br />

BYG <strong>12</strong>09_s53 53 09-09-30 10.40.49


Generationsfond. Flera av<br />

förvaltarna har generationsfonder.<br />

Det innebär att tillgångsfördelningen<br />

ändras genom att<br />

sparandet placeras automatiskt<br />

efter ålder. Ju äldre man blir desto<br />

större andel sparas i räntebärande<br />

papper och desto mindre<br />

sparas i aktier. Åren närmast<br />

pensionen är ditt sparkapital<br />

som störst och då tjänar man på<br />

att förvaltningsavgiften sjunker.<br />

illustration: Robert Nyberg<br />

Återbetalningsskydd. Om<br />

du väljer återbetalningsskydd<br />

får din familj (förmånstagare)<br />

värdet av ditt sparade kapital<br />

när du avlider. Utan detta skydd<br />

tillfaller pengarna övriga pensionssparare<br />

i samma åldersgrupp<br />

som inte heller har återbetalningsskydd.<br />

Hur mycket<br />

lägre din pension blir kan din<br />

pensionsförvaltare uppskatta<br />

åt dig. Ensamstående utan barn<br />

bör inte välja återbetalningsskydd.<br />

Kom ihåg att du ska<br />

leva på din pension. Den är inte<br />

främst till för att dina efterlevande<br />

ska ha något att ärva.<br />

Familjeskydd = Livförsäkring.<br />

Familjeskyddet som tas<br />

av insatt premie innebär att din<br />

familj (förmånstagare) får en<br />

årlig ersättning om du avlider<br />

före 65 års ålder. Din pension<br />

blir betydligt lägre om du väljer<br />

familjeskydd, därför ska du<br />

noga överväga för- och nackdelarna.<br />

Den årliga ersättningen<br />

som betalas ut till förmånstagare<br />

vid dödsfallet beskattas som<br />

vanlig lön.<br />

Väljer du inte hamnar du i<br />

en traditionell försäkring.<br />

Gör du inget omval senast 31<br />

december, <strong>2009</strong> placeras du i<br />

en traditionell försäkring hos<br />

AMF, kallad AMF Framtid.<br />

Efterlevandeskydd i den gamla<br />

försäkringen följer med.<br />

Hur gör jag mitt omval? Fora<br />

administrerar valet. Enklaste<br />

sättet att göra valet av förvaltare<br />

till din avtalspension är via<br />

Foras hemsida www.fora.se.<br />

Information och beställning av<br />

lösenord och inloggning finns<br />

på startsidan. Du kan ändra ditt<br />

val fram till den 31 december<br />

<strong>2009</strong>. Använd blankett som<br />

finns på fora.se.<br />

Har du frågor om valet så<br />

kontakta din lokala avdelning,<br />

din tilltänkta pensionsförvaltare<br />

eller gå in på de<br />

sajter vi hänvisar till<br />

i faktarutan.<br />

Pensionsförvaltarna som gäller fr.o.m. <strong>2009</strong> års premier<br />

Traditionell försäkring<br />

• Alecta<br />

• AMF<br />

• Folksam Liv<br />

• Länsförsäkringar Liv<br />

• Nordea Liv & Pension<br />

• Swedbank Försäkring<br />

Fondförsäkring<br />

• AMF<br />

• Avanza Pension<br />

• Danica Pension<br />

• Folksam-LO Fondförsäkring<br />

• SPP Liv Fondförsäkring<br />

Så stor del av din lön avsätts till din avtalspension<br />

Tidsperiod Pensionspremie för Pensionspremie för<br />

Från och med lönedelar under 7,5 lönedelar över 7,5<br />

den 1 januari inkomstbasbelopp* inkomstbasbelopp*<br />

2008 3,9 procent 6,0 procent<br />

<strong>2009</strong> 4,0 procent <strong>12</strong> procent<br />

2010 4,1 procent 18 procent<br />

2011 4,3 procent 24 procent<br />

20<strong>12</strong> 4,5 procent 30 procent<br />

* Motsvarar 31 8<strong>12</strong> kronor i månaden år <strong>2009</strong>.<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> INBLICK 53<br />

BYG <strong>12</strong>09_s53 53 09-09-30 10.40.49


Sista ordet<br />

Dålig arbetsmiljö dödar en<br />

byggnadsarbetare i månaden<br />

Varje månad dör en byggnadsarbetare.<br />

År ut och år in. Förra året steg dödstalet<br />

till 17 personer. Totalt i Sverige omkom 67<br />

människor, den yngsta en <strong>15</strong>-årig sommarvikarie<br />

och den äldsta en 80-årig egenföretagare,<br />

i dödsolyckor på arbetsplatserna 2008.<br />

Bakom olycksstatistiken döljer sig bland<br />

annat bristande arbetsmiljökunskap hos<br />

arbetsgivarna, framför allt vad gäller riskbedömningar<br />

och systematiskt arbetsmiljöarbete.<br />

Hittills i år har 37 personer omkommit.<br />

Det är så här verkligen ser ut och vi vet<br />

att just byggarbetsplatser är bland de värst<br />

utsatta när det gäller dålig arbetsmiljö.<br />

Därför är det med stor förvåning<br />

som jag får höra att Svenskt Näringsliv vill<br />

skjuta upp viktiga arbetsmiljöutbildningar.<br />

Arbetsgivarna har haft mer än ett år på sig<br />

att se till att arbetsmiljöutbildningarna genomförs<br />

på arbetsplatserna som en följd av<br />

nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Men<br />

nu vill alltså Svenskt näringsliv skjuta upp<br />

utbildningarna och skyller på tidsbrist.<br />

Den 25 november förra året beslutade<br />

Arbetsmiljöverket om ändringar i Arbetsmiljölagens<br />

föreskrifter om byggnads- och<br />

anläggningsarbete. Ändringarna, som ska<br />

träda i kraft vid årsskiftet, innebär att de<br />

”Svenskt Näringsliv<br />

lägger mer tid och<br />

resurser på att hålla<br />

tillbaka lönekrav och<br />

angripa LAS och kollektivavtal<br />

än att arbeta med<br />

arbetsmiljöfrågor.”<br />

personer på arbetsplatserna som fungerar<br />

som byggarbetsmiljösamordnare ska utbildas<br />

för att uppfylla det krav på kompetens<br />

som krävs för uppgiften. Ändringarna i<br />

föreskrifterna har kommit till genom samråd<br />

med framförallt parterna inom byggsektorn<br />

som ju berörs mest.

Föreskrifterna<br />

är viktiga för medlemmar inom Byggnads.<br />

Jag tycker att ändringarna är bra och ser<br />

dem som ett verktyg för öka kunskaperna<br />

om arbetsmiljö på arbetsplatserna och få<br />

ner antalet arbetsrelaterade olyckor och<br />

dödsfall.<br />


<br />

Arbetsgivarna har haft närmare<br />

ett år på sig, sedan beslut om ändringarna i<br />

föreskrifterna togs, att se till att byggarbetsmiljösamordnarna<br />

får den utbildning de<br />

behöver och ska ha enligt de nya föreskrifterna.

Trots<br />

detta begär nu Svenskt näringsliv,<br />

i en skrivelse till Arbetsmiljöverket, att<br />

man ska vänta ytterligare ett år med att låta<br />

föreskrifterna träda i kraft. Svenskt näringsliv<br />

menar att man inte hunnit genomföra<br />

utbildningarna i tid.

Jag menar att arbetsgivarna<br />

borde ha haft bättre framförhållning<br />

och sett till att utbildningarna blev genomförda<br />

istället för att försöka se till att det går<br />

ytterligare tid innan de här viktiga reglerna<br />

börjar gälla.<br />

För mig verkar<br />

det som att Svenskt<br />

Näringsliv lägger mer<br />

tid och resurser på att<br />

hålla tillbaka lönekrav<br />

och angripa LAS och<br />

kollektivavtal än att<br />

arbeta med arbetsmiljöfrågor.<br />

hans tilly<br />

förbundsordförande<br />

telefon 08-728 48 10<br />

mobil 070-552 67 40<br />

e-post hans.tilly@byggnads.se<br />

TILLY TYCKER TILL...<br />

… OM NYA MODERATERNA<br />

Skattesänkningar till dem som har, inget till dem<br />

som redan ligger. Vad är det nya i den politiken?<br />

… OM ANDERS BORG<br />

Anders Borg har i Ekots lördagsintervju ondgjort<br />

sig över Byggavtalen. Anders Borg bör hålla sig<br />

borta från sådant han inte förstår sig på och sådant<br />

som ska skötas av fack och arbetsgivare.<br />

… ELITSERIEN<br />

Nu har Elitserien i Ishockey dragit igång. I år är det<br />

dags för Linköping<br />

NR <strong>12</strong> OKTOBER <strong>2009</strong> INBLICK 55<br />

BYG <strong>12</strong>09_s55 55 09-09-30 10.40.54


Vi syns på jobbet<br />

Maximal synbarhet är viktigt, livsviktigt. Worksafe Hi-Visarbetskläder<br />

är certifi erade enligt Europastandard EN 471.<br />

Med bibehållen fokus på funktion och passform såklart.<br />

Resultatet är en fl exibel kollektion med optimal trygghet.<br />

Nya Worksafekatalogen ute nu!<br />

Gå in på www.procurator.se<br />

och beställ ditt ex redan idag.<br />

Webshop www.procurator.se<br />

Kundservice 0200 811 000<br />

www.blaklader.com<br />

BYG <strong>12</strong>09_s56 56 09-09-29 13.20.<strong>12</strong><br />

byg0807 annonser.indd 48 07-04-30 17.31.16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!