FIX & FOG - Finja

finja.se

FIX & FOG - Finja

GUIDE

FIX & FOG


Att välja rätt...

Denna guide är till för att hjälpa dig att välja rätt produkt ur Finjas Fix & Fog

sortiment. Guiden är indelad i olika segment för att du enkelt ska hitta rätt produkt.

Ha den alltid nära till hands, så hittar du snabbt svar på vad du söker.

Produkt

Användning...

För vägg

För golv

Standardfix X X

Allroundfix X X

Snabbfix X X

Flytfix – X

Kakellim X X 1

1 Ej våtutrymmen.


Produkt

Sättning av...

Kakel Klinker Granitkeramik Natursten 2

Standardfix X X – –

Allroundfix X X X X

Snabbfix X X X X

Flytfix X X X X

Kakellim X X X –

2 Ej fuktkänslig natursten.

Produkt

På...

Betong

Skiv material

Befintlig

keramik

Golvvärme

Standardfix > 6 mån X – X

Allroundfix > 3 mån X X X

Snabbfix > 3 mån X X X

Flytfix > 3 mån X X X

Kakellim > 1 mån X X 3 X

3 En yta måste vara absorberande.


Produkt

Egenskaper

Vidhäftning

Hängförmåga Frostbeständig

Lämplig för

keramik med låg

absorptionsförmåga

Standardfix Bra Mycket bra X –

Allroundfix Mycket bra Bra X X

Snabbfix Mycket bra Bra X X

Flytfix Mycket bra – X X

Kakellim Bra Bra X 5 X

5 Regnskyddat.

Produkt

Egenskaper

Lång

öppentid

Lämplig

i våtrum

Torktid innan fogning

vägg / golv

Standardfix X X 4–8 h / 24 h

Allroundfix X X 4–8 h / 24 h

Snabbfix – X 2–3 h

Flytfix – – 4 h

Kakellim X X 6 12–24 h

6 En yta måste vara absorberande, endast vägg.


Fix & Fog

Standardfix

• ”Hängfix”.

• Betong äldre än 6 mån.

• Frostbeständig.

• Kakel, klinker, mosaik.

• Golv och vägg.

• Värmegolv.

• Inom- och utomhus.

• 20 kg.

Flytfix

• 100 % täckning p.g.a. sin

konsistens.

• Betong äldre än 3 mån.

• Frostbeständig.

• Befintlig keramisk beläggning.

• Kakel, klinker, mosaik, natursten,

granitkeramik och glas.

• Värmegolv.

• Inom- och utomhus.

• Avjämningsmassa.

• 20 kg.

Kakellim

• Färdigblandad.

• Limning av skivmaterial.

• De flesta underlag.

• Golv och vägg (våtrum, endast

vägg).

• Värmegolv.

• Inom- och utomhus

(regnskyddat).

• 5 och 12 kg.

Allroundfix

• ”Flexfix”

• Betong äldre än 3 mån.

• Frostbeständig.

• Befintlig keramisk beläggning.

• Kakel, klinker, mosaik, natursten,

granitkeramik.

• Golv och vägg.

• Värmegolv.

• Inom- och utomhus.

• 5 och 20 kg.

Snabbfix

• Klar för fogning 2–3 h.

• Betong äldre än 3 mån.

• Frostbeständig.

• Kakel, klinker, mosaik, natursten,

granitkeramik och glas.

• Golv och vägg.

• Värmegolv.

• Inom- och utomhus.

• 20 kg.

Fog

• Fogning av keramiska golv och

väggplattor.

• Fogbredder upp till 6 mm.

• Vatten- och smutsavvisande.

• Krympfri.

• Finns i 6 kulörer.

• Inom- och utomhus.

• 5 och 20 kg.

Våtrumssilikon

• Kulöranpassad till Finja Fog, 6 kulörer.

• Skinnbildningstid 10 min.

• Försegling av expansionsfog med rörelse upp till 20 % av ursprunglig storlek.

• Försegling av glas mot dörr och fönsterkarm.

• Försegling av vägg- & golvbeläggning av keramik, icke syrakänslig natursten och betong.


Materialåtgång

Fästmassa Åtgång kg / m 2

Fogmassa

Plattstorlek (mm)

Tandspackel

6 mm

Tandspackel

8 mm

Åtgång kg / m 2

Fogbredd

2 mm

Tandspackel

10 mm

Fogbredd

3 mm

Tandspackel

10 x 20

halvrund

Finja Standardfix ca 2 2,5–3 4–5 –

Finja Allroundfix ca 2 2,5–3 4–5 –

Finja Snabbfix ca 2 2,5–3 4–5 –

Finja Flytfix – 2,5–3 4–5 ca 5

Finja Kakellim ca 2 ca 2,5 3,5–4 –

Fogbredd

5 mm

20 x 20 x 4 1,2 1,8 3,0

50 x 50 x 4 0,5 0,8 1,2

100 x 100 x 6 0,4 0,6 0,9

150 x 150 x 6 0,3 0,4 0,6

200 x 200 x 8 0,3 0,4 0,6

250 x 250 x 12 0,3 0,5 0,8

300 x 300 x 8 0,2 0,3 0,4

330 x 330 x 10 0,2 0,3 0,5

400 x 400 x 10 0,2 0,3 0,4

450 x 450 x 12 0,2 0,3 0,4

500 x 500 x 12 0,2 0,3 0,4

600 x 600 x 12 0,2 0,2 0,3

Angiven åtgång kan variera beroende på underlagets beskaffenhet, plattans baksida, typ av verktyg etc.

Beräkningsformel för åtgång av fogmassa:

(A + B)

kg A = plattans längd (mm) B = plattans bredd (mm)

x C x D x 1,5 =

(A x B)

m 2 C = plattans tjocklek (mm) D = fogbredd (mm)


Finja Rollbart tätsystem

Finja Dukbaserat tätsystem

Tätskikt

+

Tätmembran

Tätskikt

• Ångspärr.

• Snabb torktid.

• Vattenbaserad.

• Påföres med roller eller pensel.

• Torktid: vid 20° C och två stryk ningar

ca 1 h, andra strykningen efter ca 30 min.

• Åtgång: 0,27 kg / m 2 minimum, normalt två

strykningar.

• 1, 6 och 12 kg.

Tillbehör tätsystem

• Ingår i rollbart och dukbaserat tätsystem.

• Enkel och säker montering.

Tätduk

+

Tätmembran

Tätduk

• Ång- och vattentät duk. Bredd 0,75 m,

längd 10 och 30 m.

Tätmembran

• Fuktspärr.

• God vidhäftning.

• Ingår tillsammans med Tätskikt i

Finja Rollbart tätsystem.

• Ingår tillsammans med Tätduk i

Finja Dukbaserat tätsystem.

• 8 och 16 kg.

Fiberremsa 120 mm

För försegling av skarvar och

golv- och väggvinklar vid massiva

underlagskonstruktioner.

100 och 25 m.

Flexband 100 mm

Flexibelt tätband för golv- och

väggvinklar samt skivskarvar. 30 m.

Tätband 100 mm

Självhäftande tätband för

försegling av ytterhörn och

tätduksskarvar. 15 m.

Rörmanschett

För försegling av rörgenomförning.

Vattenledningsrör 10–30 mm,

handfatsavlopp 32–75 mm och

toalettavlopp 75–110 mm.

Brunnsmanschett

För försegling av golvbrunn.

370 x 370 mm.

Hörnmanschett

För försegling av inner- och ytterhörn.

För ytterligare information om Finjas tätsystem,

se monteringsanvisning.


GUIDE

GOLV-

AVJÄMNING


Tre frågor som hjälper

dig att välja rätt golvprodukt

Vilket underlag har jag?

Sök upp i tabellen vilken typ av underlag du ska spackla på.

Här förutsätts att underlaget sitter fast, är uttorkat och är av bra kvalitet.

Läs texten om ”Förutsättningar vid all golvspackling”.

Vilken beläggning ska jag ha?

Välj den typ i tabellen av beläggningsmaterial som är aktuell.

Hur länge kan jag låta det torka innan beläggning?

Välj torktid. Normaltorkande = ca en vecka per cm tjocklek innan beläggning.

Självtorkande = normalt 1–5 dygn. Angivna torktider gäller vid 20 º C,

50 % RF (relativ fuktighet), god luftväxling och torrt men ej tätt underlag.

Obs! Under trägolv behövs längre torktid, se trägolvsleverantörs anvisning.


Underlagsguide

Kontor, bostäder,

offentliga byggnader

Materialguide

Betong, klinker

Samtliga avjämningsmassor

Lättbetong

Spånskiva 2

Brädgolv 4

Skivgolv

(t.ex. gips, fibercement)

PVC 5

Flytande golv 6

Ventilerade golv (ex platon),

Värmeisolerade golv (ex cellplast),

Akustikgolv

200, 260, 280, Avjämning Allround 6–20 mm

220, 240 6–10 mm

Tjockare skikt, se 3

240, 260, min 15 mm

280, Avjämning Allround min 15 mm 4

240, 260, 280, Avjämning Allround

min 15 mm

240, 260, 280, Avjämning Allround

min 15 mm

240 max 10 mm

260 max 20 mm

Tjockare skikt, se 3

200, 260, 280, Avjämning Allround

min 30 mm

Underlagsguide

Industrigolv

Lätt industri, garage

Industri 7

Tung industri 7

Underlaget skall alltid fräsas eller blästras

före spackling

Endast handtruck, fottrafik, personbil

Normal industri, lagerbyggnad

Hårt slitage


Beläggningsmaterial

Linoleum PVC Klinker, sten 1

Normaltorkande Självtorkande Normaltorkande Självtorkande

200, 220 240, 260, 280

Avjämning

Allround

200, 220 240, 260, 280

Avjämning

Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

200, 220 240, 260, 280

Avjämning

Allround

200, 220 240, 260, 280

Avjämning

Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260 240, 260

200 260, 280

Avjämning

Allround

200 260, 280

Avjämning

Allround

Epoxibeläggning Färdig slityta endast torr miljö

Uppfyllnad Slityta Uppfyllnad Slityta

260, Avjämning

Allround

Avjämning

Allround

Avjämning

Allround, 520

240, 520 Avjämning

Allround

520, 540 Avjämning

Allround

540, 560 Avjämning

Allround, 520

520, 540

540

560


Beläggningsmaterial

Flytande trägolv

Parkett stavlimmad

Normaltorkande Självtorkande Självtorkande

200, 220 240, 260, 280

Avjämning

Allround

200, 220 240, 260, 280

Avjämning

Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260, 280,

Avjämning Allround

240, 260

240, 260

240, 260

240, 260

240, 260

240, 260 240, 260

200 260, 280

Avjämning

Allround

260

1 Under klinker behövs självtorkande material normalt endast i

samband med tätskikt. I våtrum, kontrollera regler för tätskikt.

2 Underlag 22 mm, spånskiva reglad C / C 600 mm eller motsvarande.

3 Armeras med N4150 eller motsvarande, 150 mm instick.

4 Armeras med Finja Golvnät.

5 Avlägsna lösa partier, slipa bort vax och smuts.

6 Se leverantörens anvisning.

7 Rådgör alltid med Finjarepresentant.


Material för fallbyggnad

Pumpbart

Normaltorkande

Självtorkande

200 260, 280

Avjämning

Allround

200 260, 280

Avjämning

Allround

260

260

260

260

Vid värmegolv

tänk på att…

!

• Värmen får inte slås på inom 28 dygn

efter spackling.

• Slingan alternativt röret ska fästas

till underlaget enligt leverantörens

anvisning.

• För att uppnå styrka ska:

- elslingor ha ett täckande

spackelskikt på min 10 mm och en

minsta total skikttjocklek på 15 mm.

- vattenslingor ska ha ett minsta täck

ande spackelskikt på 20 mm.

Följ alltid anvisningar från värme

golv leverantören.

• Generella anvisningar för beläggning

med linoleum, klinker, trägolv gäller

även vid golvvärme.

• Kontrollera så att rekommenderad max

skikttjocklek för resp material inte

överskrids.

200 260, 280

Avjämning

Allround

Min- och maxskikttjocklek (mm)

På underlag av betong om inget annat angivits

200 Avjämning Grov 2–50 Avjämning Allround 5–50

220 Avjämning Fin 2–30 520 Industri 3–30

240 Avjämning Fin Snabb 0–30 540 Top 4–15

260 Avjämning Fiber Snabb 2–50 560 Top Super 6–15

280 Avjämning Grov Snabb 10–100


Finja Golvprodukter

Finja golvprodukter är en komplett serie golvspackelprodukter av mycket

hög teknisk kvalitet, som givetvis är lättarbetade och användarvänliga.

200 Avjämning Grov

Underlag: Betong, lättbetong,

klinker.

Mattläggningsbar:

1 vecka/cm skikttjocklek.

Åtgång per m 2 : 1,75 kg/mm.

220 Avjämning Fin

Underlag: Betong, lättbetong,

klinker.

Mattläggningsbar: 1 vecka/3 cm

skikttjocklek.

Åtgång per m 2 : 1,65 kg/mm.

240 Avjämning Fin S nabb

Underlag: Betong, lättbetong, trä,

keramik, homogen PVC.

Mattläggningsbar: 24 h.

Åtgång per m 2 : 1,65 kg/mm

260 Avjämning Fiber Snabb

Underlag: Betong, lättbetong, trä,

keramik, homogen PVC.

Mattläggningsbar: 1–3 dygn.

Åtgång per m 2 : 1,75 kg/mm.

280 Avjämning Grov Snabb

Underlag: Betong, lättbetong,

keramik, trä.

Mattläggningsbar: 1–3 dygn.

Åtgång per m 2 : 1,80 kg/mm.

Avjämning Allround

Underlag: Betong, lättbetong,

keramik, trä.

Mattläggningsbar: 1 dygn/cm

skikttjocklek.

Åtgång per m 2 : 1,75 kg/mm.

520 Industri

Underlag: Betong, keramik.

Målningsbar: 3–5 dygn.

Åtgång per m 2 : 1,75 kg/mm.

Handspackel Grov

Underlag: Betong, lättbetong,

trä, keramik,

homogen PVC.

Mattläggningsbar: 1–3 h.

Åtgång per m 2 : 1,60 kg/mm.


460 Slipsats Snabb

Underlag: Betong, keramik.

Mattläggningsbar: 24 h.

Åtgång per m 2 : 1,80 kg/mm.

EPS-Betong

Dammreducerad

Pumpbar isolerande lättviktuppfyllnad

för de flesta underlag.

Överspacklingsbar: ca 12 h.

Primer

Förbehandling av ytor, där så

föreskrivs, innan applicering

av Finja Golv eller Fix & Fog

produkter. 1,5 och 15 l.

EPS-Betong

Dammreducerad Kvick

Isolerande lättviktuppfyllnad för

de flesta underlag.

Överspacklingsbar: 1–2 h.

Förutsättningar

vid all golvspackling

• Underlaget ska vara rent och torrt.

Se förbehandling.

• Underlaget ska vara starkt nog för den

belastning det skall bära.

• Underlagets min. temp +10˚ C.

• Prima alltid!

• Läs alltid det senaste produktbladet på vår

hemsida för vald produkt innan spackling

påbörjas.

!

Fördelar man

får genom att prima

före spackling:

• Ökar vidhäftningen

• Ökar flytförmågan

• Binder damm

• Tätar luftporer

• Underlättar utläggning av

spackel massan vid handspackling

Information i denna guide är generella vägledningar. Finja kan inte ta ansvar för slutresultatet då

förhållanden som t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt

lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen ligger utanför Finjas kontroll.


Primerguide

Primer kan användas på de flesta typer av underlag som betong, trä, lättbetong,

klinker och Finja golvspackelprodukter. På sugande underlag bör primningen

utföras i två omgångar, där första primningen spädes 1:5 och andra 1:3. På normala

betongytor räcker det normalt med en primning där primern spädes 1:3. På hårda

icke sugande underlag t.ex. keramiska plattor, marmor eller cementmosaik spädes

primern 1:1 och dessutom borstas torrt spackelpulver in i primern och får torka fast.

Underlag

Blandningsförhållande

konc. primer : vatten

Ca. åtgång liter

konc. primer/m 2

Betong 1:3 0,15

Lättbetong 1:3 0,15

Klinker, sten, trä 1:1 + strö 1 0,20

Golvgips 5:1 0,25

Homogen PVC 1:1 0,20

Sugande underlag 1:5 + 1:3 2 0,15

Industrigolv 3

Sugande underlag 1:5 + 1:3 2 0,20

Hård betong 1:5 + 1:3 2 0,15

1 Strö ut cirka 1 dl spackelpulver per m 2 och borsta in i den våta utlagda primern.

2 Andra behandlingen kan utföras innan första strykningen torkat.

3 Ska alltid fräsas eller blästras.

Finja Betong AB · www.finja.se · sep 2013 · 5054

More magazines by this user
Similar magazines