broschyr - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org

broschyr - Svensk Biblioteksförening

aDio-

teater-

BiBlioteket

Drömmar

och

anDra

realiteter

mÅsen

av anton tjechov

GertruD friDh

som nina

GlasmenaGeriet

av tennessee Williams

jane frieDmann som laura,

reGi: Åke falck

kameliaDamen

av aleXanDre Dumas D.Y.

inGa tiDBlaD som

kameliaDamen

ett Drömspel

av auGust strinDBerG

annika tretoW som

inDras Dotter

poeten och

kejsaren

av Werner aspenström

GeorG rYDeBerG

som kejsaren

RADIOTEATERBIBLIOTEKET

Yerma

av feDerico GarcÍa lorca

anita Björk som Yerma

teater@sr.se

sverigesradio.se/radioteatern

biblioteksforeningen.org

omslaGsBilD

Gun arviDsson

som laDY macBeth


Biblioteken

verkar i

allmänhetens

tjänst.

Folkbiblioteken är ett frihets- och demokratiprojekt

som syftar till att frigöra mänsklig tanke och

kraft genom att erbjuda fri tillgång till litteratur,

kunskap och information i den form som efterfrågas.

Det är den enskildes behov, uttalade och

outtalade, och de behov som finns i det samhälle i

vilket folkbiblioteket verkar som ska styra innehåll

och utbud.

Biblioteken har därför i alla tider förhållit sig till

de medel som genom vilken informationen har

förmedlats. Biblioteken guidar och introducerar

nya användare och stödjer införandet av ny teknik.

Många medier, tryckta och digitala, gör biblioteket

attraktivt och leder till ökad användning.

Det är viktigt, inte minst för att motverka den

digitala klyftan. Ytterst handlar det om demokrati

och jämlikhet.

Därför välkomnar Svensk Biblioteksförening att

Radioteatern nu öppnar sina arkiv.

Biblioteken är gärna med och guidar!

Niclas Lindberg

Generalsekreterare

Svensk Biblioteksförening

Radioteaterbiblioteket

DRÖMMAR

OCH

ANDRA

REALITETER

sverigesradio.se/radioteatern

biblioteksforeningen.org

Den första

radiopjäsen

sändes 11 januari

1925 och var

skriven av Brita

von Horn.

Det är snart 90 år sedan och allt som sänts har

inte sparats men vi uppskattar idag att vårt arkiv

har uppemot 10.000 titlar och i år tar vi det första

spadtaget för att bygga ett radioteaterbibliotek.

För häri finns skatt av bildning, underhållning

och kulturhistoria som av demokratiska skäl bör

komma alla till del.

Det slår mig gång på gång när jag lyssnar till

världsdramatiken att om vi bara kunde denna. Och

hade den som referenspunkt, skulle det inom oss

alla finnas en så djupt rotad sanning att strävan

eftermakt och pengar aldrig leder till lycka och

att våld aldrig löser några problem. Då tror jag

att den omedelbara impulsen efter ett massmord

på en biograf inte skulle vara att gå och köpa ett

eget skjutvapen. För alla dessa berättelser är en

påminnelse om att vårt sätt att tänka är inte det

enda.

Stina Oscarson

Chef för radioteatern

More magazines by this user
Similar magazines