17.01.2015 Views

ESAB-NYTT 1-2010

ESAB-NYTT 1-2010

ESAB-NYTT 1-2010

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr 1 <strong>2010</strong><br />

<strong>ESAB</strong>-<strong>NYTT</strong><br />

ETT INFORMATIONSMAGASIN UTGIVET AV <strong>ESAB</strong> SVERIGE AB. NR 1/<strong>2010</strong> ÅRGÅNG 50<br />

Därför sänker<br />

metallpulverfylld rörtråd<br />

svetskostnaden<br />

<strong>ESAB</strong> lanserar ett<br />

helt nytt hanteringsutrustningsprogram<br />

Ola Skinnarmo<br />

har erövrat<br />

Nordostpassagen


2 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

SID 4 SID 12<br />

Att köpa billigt blir<br />

dyrt i längden<br />

Den rådande konjunkturen gör det extra<br />

nödvändigt för tillverkande företag att<br />

se över sina kostnader. Men att strama<br />

åt på fel ställen kan straffa sig eftersom<br />

det inte är kvalitet som kostar pengar,<br />

utan kvalitetsbrist.<br />

Att påstå att kvalitet i maskiner och<br />

förbrukningsvaror leder till både ökad<br />

produktivitet och kvalitet för slutprodukten<br />

är egentligen att konstatera det<br />

självklara. Men bra kvalitet leder inte<br />

bara till en ökad konkurrenskraft på<br />

marknaden – det säkerställer också lägre kostnader eftersom drift och<br />

underhåll minimeras om produkterna färdigställs korrekt och utan spillmaterial.<br />

Svetsmaskiner av hög kvalitet klarar långa och intensiva arbetspass<br />

utan att bli överhettade eller fungera sämre. Kvalitetsmaskiner<br />

har högre tolerans mot smuts, damm och mekanisk åverkan. Och sist<br />

men inte minst – de ger bättre ergonomi och komfort för den som arbetar.<br />

Bra maskiner betalar sig alltså. Men hur är det med tillsatsmaterial<br />

Ja, den som funderar på att byta till billigare tillsatsmaterial bör komma<br />

ihåg att de i snitt bara står för 2-3 procent av den totala tillverkningskostnaden.<br />

Att byta till billigare tillsatsmaterial kan på kort sikt spara en<br />

liten del av dessa 2-3 procent, men det troliga är att de på längre sikt<br />

ger ökade kostnader i form av fler svetsfel och sämre kvalitet. Billig<br />

svetstråd kan även orsaka slitage i trådmatarenheter och munstycken<br />

vilket orsakar oplanerade driftstopp för rengöring och underhåll.<br />

I det här numret av <strong>ESAB</strong>-Nytt har vi mycket fokus på just kvalitet.<br />

Du kan bland annat läsa om metallpulverfylld rörtråd som ökar produktiviteten<br />

samtidigt som den sänker kostnaden. Vi lanserar ett nytt<br />

produktprogram av lägesställare och rullbockar som ökar kvaliteten på<br />

objektet samtidigt som svetsningen förenklas och svetstiden reduceras.<br />

Vi granskar även utmaningarna med att svetsa stål för riktigt låga temperaturer.<br />

Och på tal om iskalla uppdrag så har vi återvänt till forskningsbåten<br />

Searcher, som tillsammans med Ola Skinnarmo tagit sig<br />

igenom Nordostpassagen. Första gången någon lyckades med bragden<br />

var i slutet av 1800-talet och då tog det två år. För Ola och hans besättning<br />

tog det tre månader – men så färdades de också i en segelbåt av<br />

extra hög kvalitet.<br />

Jag önskar dig en riktigt trevlig läsning!<br />

Innehåll:<br />

SID 19 SID 20<br />

HÖGRE PRODUKTIVITET OCH LÄGRE<br />

KOSTNADER MED METALLPULVERFYLLD<br />

RÖRTRÅD<br />

OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm för<br />

höghastighetssvetsning i olegerade och<br />

låglegerade stål sid 5<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

SVETSTEKNISKA DAGARNA <strong>2010</strong> sid 11<br />

SMART INVESTERING FICK TANKMOBILS<br />

SVETSPROCESS ATT GÅ SOM PÅ RÄLS<br />

Besök hos familjeföretaget i Ystad sid 12<br />

<strong>ESAB</strong>-KALENDERN sid 14<br />

<strong>ESAB</strong> TAR ETT HELHETSANSVAR<br />

FÖR BÅDE INRE OCH YTTRE MILJÖ<br />

Med certifieringar för både ISO 14001 och<br />

OHSAS 18001är <strong>ESAB</strong> långt framme sid 15<br />

DEBUT FÖR <strong>ESAB</strong>S NYA DEMOBUSS sid 19<br />

SEARCHER HAR BLIVIT EXPLORER OCH<br />

VARIT UTE PÅ ÄNNU ETT ISKALLT ÄVENTYR<br />

Läs om Ola Skinnarmos expedition genom<br />

Nordostpassagen sid 20<br />

Sten Wallin<br />

Försäljningschef<br />

<strong>ESAB</strong> Sverige AB<br />

<strong>ESAB</strong>-<strong>NYTT</strong> ÄR EN SVETSTEKNISK<br />

TIDSKRIFT UTGIVEN AV <strong>ESAB</strong><br />

SVERIGE FYRA GÅNGER PER ÅR.<br />

Ansvarig utgivare: Eugenia Vranjancu<br />

Redaktionskommitté: Sten Wallin,<br />

Eugenia Vranjancu, Arne Axelsson,<br />

Eva-Lena Bergquist, Juha Lukkari, Tuula<br />

Virta, Lars Frank, Magnus Andersson,<br />

Tomas Andersson, Ylva Åshede, Kjell<br />

Tuvemark<br />

Produktion och annonsbokning:<br />

Tuvemark & Kron Reklambyrå AB<br />

Järntorget 4, 413 04 Göteborg<br />

Tel: 031-85 54 80<br />

Fax: 031-22 70 99<br />

www.tuvemarkkron.se<br />

Eftertryck tillåts efter avtal.<br />

Tryckt på Svanenmärkt papper.<br />

<strong>ESAB</strong> Sverige AB<br />

Box 8004. 402 77 Göteborg<br />

Tel: 031-50 90 00<br />

Fax: 031-50 92 22<br />

www.esab.se


<strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong> 3<br />

Tekniska data för Rosio <br />

• Kraftkapacitet: 13 kN<br />

• Spindelns vridmoment: 44 Nm<br />

• Spindelns rotationskapacitet: 3 000 rpm<br />

• Räckvidd: 2,55 m från ursprunget<br />

• Bland kontrollfunktionerna: hybridläge<br />

kraft/position<br />

• Verktygsgränssnitt: Weldon med 25 mm<br />

diameter<br />

• Processkontroll: Kraft (x, y, z); Vridning<br />

(ix,iy,iz); Position (x,y,z); Verktygsorientering<br />

(q1,q2,q3,q4); Spindelrotation (rpm)<br />

• Strömförsörjning: 3-fas – 400 V, 50 Hz<br />

• Vikter: Robot ~ 2 500 kg, kontrollskåp<br />

~ 250 kg<br />

• Anslutningar: 2 Ethernetanslutningar<br />

(1 tjänst), RS232-terminal<br />

Rosio möjliggör fogar runt komplexa<br />

tredimensionella aluminiumprofiler<br />

E<br />

SAB har utvecklat robotiserad<br />

FSW (friktionsomrörningssvetsning)<br />

sedan 2003. Tack<br />

vare mekaniska förändringar och<br />

komplexa styralgoritmer har <strong>ESAB</strong> nu<br />

utvecklat ett femaxlat robotsystem för<br />

friktionsomrörningssvetsning. Systemet<br />

är lämpligt för svetsning av mjuka<br />

aluminiumlegeringar i tjocklekar upp<br />

till 5 mm med god repeterbarhet och<br />

kvalitet.<br />

Rosio skapar helt nya förutsättningar<br />

för t ex bilindustrin, där relativt<br />

mjuka aluminiumlegeringar – serierna<br />

AA5000 och AA6000 – används i tjocklekar<br />

under 3 mm. I dessa tillämpningar<br />

är krafter under 5 000 N typiska,<br />

liksom att verktygens rotationshastigheter<br />

är under 3 000 rpm. Framgångsrika<br />

stöt- och omlottfogar på AA6063,<br />

AA6082 och AA5754 har utförts för att<br />

verifiera prestanda för Rosio – först i<br />

tvådimensionell tillämpning och sedan<br />

i verklig 3D-miljö. För 3D-testerna på<br />

konkava-konvexa-konkava komponenter<br />

genererades svetsprogrammen automatiskt<br />

från CAD-ritningarna som<br />

offline-programmering.<br />

Svetshastigheten i testerna var cirka<br />

100 cm/min för var och en av kombinationerna.<br />

Arbetsstyckets placering och inriktning<br />

måste kalibreras för varje<br />

enskild arbetsstation.<br />

Detta behöver bara<br />

göras en gång<br />

om fastspänning<br />

och fi x-<br />

turer utförts<br />

på rätt sätt.


4 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

ARTIKELN tar upp produkt-, svetsningsegenskaper<br />

och ekonomiska fördelar vid användning<br />

av OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm för robotiserade<br />

och mekaniserade applikationer.


<strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong> 5<br />

Högre produktivitet och<br />

lägre kostnader med<br />

metallpulverfylld rörtråd<br />

<strong>ESAB</strong>s revolutionerade ytbehandlingsteknologi för metallpulverfyllda trådar ger helt nya<br />

möjligheter till lägre svetskostnader, speciellt vid mekaniserade och robotiserade applikationer.<br />

OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm passar att svetsas i både tunnare och grövre material.<br />

O<br />

K Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm är en<br />

relativt nyutvecklad, men ändå<br />

välbeprövad, metallpulverfylld<br />

rörtråd avsedd för höghastighetssvetsning<br />

i olegerade och låglegerade stål.<br />

Metallpulverfyllda rörtrådar har funnits<br />

på marknaden i mer än 20 år men användningen<br />

i industriella applikationer<br />

har hittills varit begränsad. Den främsta<br />

orsaken till detta är det relativt högre<br />

priset i jämförelse med solida trådar av<br />

typen G3Si1/ER70S-6. Metallpulverfyllda<br />

rörtrådar har därför främst varit<br />

intressanta i applikationer där den högre<br />

svetskvaliteten och svetshastigheten<br />

gett fördelar i form av ekonomiska vinster<br />

– något som OK Tubrod 14.11 har<br />

potential till i många applikationer.<br />

Skillnaden i svetsningsegenskaper<br />

mellan OK Tubrod 14.11 och solida<br />

trådar vid svetsning i tunnplåt är påfallande.<br />

Många tunnplåtsapplikationer<br />

svetsas med hastigheter högre än 150<br />

cm/min, oavsett om det gäller kälfogar<br />

med litet a-mått (2-2,5 mm) eller överlappsfogar.<br />

OK Tubrod 14.11 ger svetsar<br />

utan smältdiken och med fin övergång<br />

till grundmaterialet.<br />

LÅG SPRUTNIVÅ OK Tubrod 14.11<br />

svetsar i spraybågsområdet ända ner<br />

till en strömstyrka av 160 A med en<br />

bibehållen låg sprutnivå. Detta är en<br />

stor fördel i jämförelse med solida trådar<br />

i diametrarna 1,0-1,2 mm, som i tunna<br />

material bara kan användas i kortbågeoch<br />

blandbågeområdena. Det har även<br />

visat sig att tråden har förträffliga svetsegenskaper<br />

i grövre material.<br />

SNABBARE SVETSNING Vid mekaniserad<br />

svetsproduktion är nyckeln till<br />

lägre svetskostnad en lägre svetstid. Det<br />

uppnås genom högre svetshastighet.<br />

Denna möjlighet begränsas vid svetsning<br />

med konventionella solida trådar i tunna<br />

material. Höga svetshastigheter uppnås<br />

i dessa fall på bekostnad av kvalitet och<br />

mekaniska egenskaper. Detta är skälet<br />

till att man istället väljer att arbeta i kortoch<br />

blandbågsområdena vid svetshastigheter<br />

under 100 cm/min. Med OK<br />

Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm kan svetshastigheten<br />

däremot hållas så hög som<br />

150-250 cm/min, både vid rak och cirkulär<br />

svetsning.<br />

SVETSNING MED LÅG VÄRMETILL-<br />

FÖRSEL – SVETSNING AV FÖRZIN-<br />

KAT MATERIAL Beroende på den höga<br />

hastigheten och den extremt låga bågspänningen<br />

minimeras värmetillförseln.<br />

Kälsvetsar i 1,5 mm tjockt material kan<br />

i läge PB svetsas med framföringshastigheter<br />

på 200 cm/min eller mer, och<br />

Tabell 1. Typiska parametrar vid svetsning av överlapps- och kälsvetsar i tunnplåt.<br />

Skyddsgas: M20 (98% Ar/8%CO 2<br />

)<br />

Fogtyp<br />

Plåttjocklek<br />

mm<br />

Trådhastighet<br />

m/min<br />

I<br />

A<br />

U<br />

V<br />

Svetshast.<br />

cm/min<br />

Överlapp 1,5 7,0-8,5 225-250 22,5-24 130-180<br />

Kälsvets;<br />

a = 2<br />

Kälsvets:<br />

a = 4<br />

2-3 13-14 310-340 22,5 220<br />

>8 13-14 310-340 26,5 70<br />

med en värmetillförsel på mindre än<br />

2 kJ/cm!<br />

Detta gör OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm<br />

till ett alternativ till s.k. ”kalla ljusbågsmetoder”<br />

för svetsning av olegerade<br />

och låglegerade material. Egenskaperna<br />

ger också fördelar vid svetsning<br />

av zinkbelagda plåtar där OK Tubrod<br />

14.11 minimerar porositet och sprut.<br />

DISTINKTA, SÄKRA STARTFÖR-<br />

LOPP Korta svetsar med många start<br />

och stopp utförs med låg sprutnivå<br />

då OK Tubrod 14.11 omedelbart säkrar<br />

en stabil ljusbåge.<br />

SPALTÖVERBRYGGNING Ofta medför<br />

de begränsade möjligheterna att<br />

överbrygga spalter, som solida trådelektroder<br />

har, ett problem vid svetsning<br />

med höga framföringshastigheter<br />

i spraybågeområdet. OK Tubrod 14.11<br />

Ø 1,2 mm är däremot tolerant då det<br />

gäller dålig passning och ger möjlighet<br />

att överbrygga spalter även vid höga<br />

svetshastigheter. Det betyder färre<br />

kassationer och mindre efterbearbetning.<br />

ENKEL PARAMETERINSTÄLL-<br />

NING Det är enkelt att sätta rätt<br />

svetsparametrar vid svetsning med<br />

OK Tubrod 14.11. Vid svetsning i<br />

tunnplåt ska bågspänningen vara<br />

mellan 22 och 24V – oavsett om man<br />

svetsar med lägsta trådmatningshastighet<br />

7 m/min eller högsta 14<br />

mm/min. Inställningstiden förkortas<br />

ytterligare genom att strömkällorna i<br />

<strong>ESAB</strong>s Aristo -serie har förprogrammerade<br />

synergilinjer.


6 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

SÄKER INTRÄNGNING MED OLIKA<br />

SKYDDSGASER OK Tubrod 14.11 Ø<br />

1,2 mm kan användas med en rad olika<br />

gasblandningar. Det optimala strängutseendet<br />

och den minimala sprutnivån<br />

erhålls med EN ISO 14175: M20 med<br />

92% Ar och 8% CO 2<br />

, men goda resultat<br />

fås också med standardblandningen<br />

82% Ar/18% CO 2<br />

(EN ISO 14175:M21).<br />

Inträngningsbilden är inte nämnvärt påverkad<br />

av mängden CO 2<br />

, se bild 4 och<br />

5. Större mängd av kiselansamlingar<br />

(öar) följer dock med en större andel<br />

CO 2<br />

, vilket måste beaktas.<br />

MÅNGA APPLIKATIONER Genom att<br />

använda OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm<br />

kan kostnaderna sänkas för praktiskt<br />

taget alla applikationer som innebär<br />

mekaniserad eller robotiserad svetsning<br />

i materialtjocklekar upp till 4 mm<br />

och där svetsningen är en flaskhals i<br />

produktionsflödet.<br />

Cykeltiden kan reduceras avsevärt<br />

genom högre svetshastighet. Man kan<br />

uppnå en produktionshastighet som är<br />

20-40 % högre och som motsvarar en<br />

lika stor sänkning av kostnaden. Applikationer<br />

för OK Tubrod 14.11 finns bland<br />

annat i tillverkning av tunnväggiga komponenter<br />

inom bil- och transportindustrin,<br />

men också inom möbelindustrin.<br />

KOSTNADSKALKYL Som tidigare<br />

påpekats måste användningen av metallfylld<br />

rörtråd vara ekonomiskt lönsam.<br />

Utgångspunkten för kalkylen är den<br />

nuvarande kostnaden för svetsning med<br />

solid tråd.<br />

• Ljusbågstiden i sekunder eller minuter<br />

• Svetshastigheten<br />

• Svetsgodsvikt per detalj<br />

• Timkostnad inklusive operatören<br />

Det högre priset för den metallpulverfyllda<br />

rörtråden – som resulterar i<br />

högre tillsatsmaterialkostnad per detalj<br />

– måste åtminstone kompenseras av<br />

en lägre produktionskostnad genom en<br />

kortare cykeltid.<br />

Kalkylerade produktionsbesparingar<br />

∆ PCS<br />

st. = kostnad för svetsstation, inklusive personalkostnad (euro/tim) x<br />

cykeltidsreduktion(sek)/3600<br />

Kalkylerad kostnadsökning för tillsatsmaterial per detalj<br />

Kostnadsökningen för metallfylld rörtråd är cirka 0.002 euro/g. Vilket per detalj motsvaras av:<br />

∆ CCI<br />

(1) = 0,002 euro/g x GWM<br />

Alternativt kan man kalkylera kostnadsökningen per detalj med hjälp av trådmatningshastigheten<br />

som kan tas fram från trådmatningsenheten eller ur strömkällans log. Den verkliga trådförbrukningen<br />

fås genom att multiplicera trådlängden som åtgår per detalj med trådens specifika vikt (7.8g/m för<br />

OK Tubrod 14.11). Denna metod har fördelen att avbränning och sprut inräknas.<br />

∆ CCI<br />

(2) = 0,002 euro/g x WFc x SWW<br />

Svetskostnadskalkyl per detalj<br />

∆ C<br />

= Antal - ∆CCL (1/2)<br />

Följande exempel är ett räkneexempel.<br />

En robotstation med en totalkostnad på 60 euro/tim (inklusive operatör) svetsar överlappsfogar i 2<br />

mm material med en svetshastighet av 12 mm/sek (72 cm/min) och med solid tråd G3Si1, Ø 1,0 mm.<br />

Total svetslängd är 2500 mm. Svetsgodsvikten per detalj är 300 g (viktskillnad mellan svetsat och<br />

osvetsat). Bågtiden är 208 sek (2500 mm / 12 mm/sek).<br />

Med OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm ökas svetshastigheten till 25 mm/sek (150 cm/min) – varvid bågtiden<br />

minskar till 100 sek (2500 mm/25 mm/sek). Övriga tider som manipulatortider och robotrörelser är<br />

desamma.<br />

Cykeltiderna reduceras alltså med 108 sek vid användning av OK Tubrod 14.11 Ø 1,2 mm, vilket ger<br />

en kostnadsreduktion med:<br />

∆ PCS<br />

st. = 60 euro/tim x 108 sek/3600 = 1,80 euro<br />

Kostnadsökningen för tillsatsmaterialet/detalj (övergång till metallpulverfylld rörtråd)<br />

∆ CC<br />

= 0,002 euro/g 300 g = 0.60 euro<br />

Vilket ger en besparing per detalj med:<br />

∆ C<br />

= 1,80 – 0,60 euro = 1,20 euro/kg<br />

Med en total cykeltid på 240 sek, inklusive tid för förflyttningar och svetskostnader med tillsatsmaterialet<br />

inräknat med 4,50 euro/ detalj, blir besparingen ca 27%.<br />

BILD 2. Inträngning i en överlappssvets. t =<br />

2 mm. 225A vid 130 cm/min.<br />

BILD 3. Överlappssvets i 1,2 mm zinkbelagd<br />

plåt, (skikttjocklek < 10 µm.) Skyddsgas:<br />

M20 (92%Ar/8% CO 2<br />

; 240A; 21V,<br />

Vs = 170 cm/min.<br />

BILD 1. Cirkulär kälsvets. t = 2 mm, 280A,<br />

22V och svetshastighet 150cm/min.<br />

BILD 4. Inträngningsprofil kälsvets. a=2<br />

mm; t= 2 mm; hastighet; 150 cm/min.<br />

Skyddsgas; 92% Ar/8% CO 2<br />

.<br />

BILD 5. Inträngningsprofil kälsvets. a=2<br />

mm; t= 2 mm; hastighet; 150 cm/min.<br />

Skyddsgas; 82% Ar/18%CO 2<br />

.


<strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong> 7<br />

Tabell 2. Symboler som används i kalkylerna.<br />

Symbol Enhet Förklaring<br />

∆ PCS<br />

Euro Produktionskostnad/<br />

detalj<br />

G VM<br />

g Svetsgodsvikt/detalj<br />

∆ CCI<br />

m Kostnadsökning för<br />

metallpulverfylld rörtråd<br />

W FC<br />

g/m Trådförbrukning/detalj<br />

SW W<br />

Euro Specifik trådvikt<br />

∆ C<br />

Besparing/detalj<br />

Sammanfattning<br />

Exemplet visar att produktiviteten kan ökas<br />

avsevärt till lägre, total svetskostnad, trots<br />

det högre priset för OK Tubrod 14.11 Ø 1,2<br />

mm. Den något högre gasförbrukningen<br />

vid svetsning med rörtråd (ca 15 l/min)<br />

kompenseras mer än väl av den kortare<br />

bågtiden.<br />

BILD 6. OK Tubrod 14.11 1,2 mm.<br />

Den högre produktiviteten är inte den<br />

enda fördelen man får vid övergång till<br />

OK Tubrod 14.11. Högre svetskvalitet och<br />

mindre efterarbete ger också ekonomiska<br />

fördelar. <strong>ESAB</strong> ger svetsande tillverkare en<br />

enastående möjlighet att förverkliga sina<br />

krav på mer kostnadseffektiva svetslösningar.<br />

Färgkodade andningsskydd med<br />

den senast filtertekniken<br />

E<br />

SABs Filtair andningsskydd är<br />

en serie filtrerande halvmasker<br />

som skyddar användaren mot<br />

såväl fasta som vatten- och/eller oljebaserade<br />

aerosoler (luftburna partiklar).<br />

För att användaren och omgivningen<br />

omedelbart ska kunna säkerställa<br />

att andningsskydden uppfyller<br />

föreskriven skyddsklass är de färgkodade.<br />

Filtair andningsskydd har<br />

mycket stor filteryta och utnyttjar den<br />

senaste tekniken för att både ge maximal<br />

säkerhet och minimera andningsmotståndet.<br />

Den nätformade kupan<br />

förhindrar att filtret kollapsar mot ansiktet.<br />

Andningsskydd med utandningsventil<br />

förebygger uppbyggnad av fukt<br />

och värme inuti masken samt minskar<br />

utandningsmotståndet. Vissa modeller<br />

är även utrustade med kolfilter som tar<br />

bort lukter. Bandstället är mycket lätt<br />

att justera. Den förformade näsbygeln i<br />

polymermaterial ger ytterligare förbättrad<br />

passform och säkerhet.<br />

Filtair Pro andningsskydd är designade<br />

för att ge bästa passform och komfort.<br />

Filtair Flat andningsskydd<br />

är platta, vilket<br />

gör det enkelt att<br />

förvara andningsskyddet i fickan. Samtliga<br />

andningsskydd är CE-godkända<br />

enligt EN 149:2001 i skyddsklass FFP1,<br />

FFP2 eller FFP3 beroende på modell.


8 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

Risker och möjligheter vid svetsning<br />

av stål för låga temperaturer<br />

Industrigaser som acetylen, oxygen och nitrogen används dygnet runt över hela världen för till exempel<br />

svetsning, frysning, uppvärmning och förvaring. För att dessa gaser ska bli både säkrare och enklare att<br />

hantera kyls de ofta till fl ytande form, vilket gör att de tar hela 600-900 gånger mindre plats. Beroende på<br />

gas sker kondenseringen vid mellan minus 33,4 och minus 268,9 grader Celsius.<br />

T<br />

ankar och ledningar som används<br />

för att förvara och transportera<br />

ämnen med så låga<br />

temperaturer ställer givetvis stora krav<br />

på konstruktion och material. Vanligen<br />

används nickelinnehållande men för<br />

övrigt låglegerade stål för dessa applikationer.<br />

De vanligaste nickellegerade<br />

stålen avsedda för låga temperaturer<br />

innehåller nickel i omfattningen<br />

0,5-9%. Nickel påverkar materialets<br />

omslagstemperatur, dvs den materialtemperatur<br />

där slagsegheten växlar<br />

från segt brott till sprött brott på så vis<br />

att omslagstemperaturen sänks med<br />

ökande nickelhalt. Dessutom påverkar<br />

nickel materialens mikrostruktur och<br />

svetsbarhet.<br />

STÅL MED 0,5-1% NICKEL Nickelhalter<br />

runt 0,5-1% används tillsammans<br />

med finkornkontrollerande tillsatser<br />

av aluminium. Nickel löser sig<br />

bland järnatomerna i stålet utan att<br />

bilda vare sig karbider eller nitrider,<br />

vilket har en gynnsam effekt på slagsegheten<br />

vid låga temperaturer. Nickel<br />

sänker också temperaturen för omvandling<br />

från austenit till ferrit i stålet<br />

(se faktaruta), vilket både ger mindre<br />

kornstorlek och medför sänkning av<br />

Kokpunkten hos några vanliga gaser<br />

och exempel på använda grundmaterial<br />

Gas Kokpunkt [°C] Grundmaterial<br />

Ammoniak<br />

Propan<br />

-33,4<br />

-42,1-45,5<br />

Propylen -47,7 2,5% Ni stål<br />

Koldioxid<br />

Acetylen<br />

Etan<br />

Etylen<br />

Metan<br />

Oxygen<br />

Nitrogen<br />

Hydrogen<br />

Helium<br />

-78,5<br />

-84<br />

-88,4<br />

-103,8<br />

-163<br />

-182,9<br />

-195,8<br />

-252,8<br />

-268,9<br />

Finkornkontrollerat kolstål<br />

eventuellt med 0,5-1% nickel<br />

3,5% Ni stål<br />

5-9% Ni stål<br />

Austenitiskt rostfritt stål<br />

Al-legeringar<br />

omslagstemperaturen. Svetsning av<br />

stål i den här gruppen är relativt okomplicerat<br />

och ett stort urval av artegna<br />

(kemiskt matchande eller nära matchande)<br />

tillsatsmaterial finns att tillgå.<br />

STÅL MED 1-2,5% NICKEL I stål<br />

med nickelhalt mellan ca 1% och<br />

2,5% utnyttjar man att nickel ökar<br />

materialets härdbarhet (se faktaruta). I<br />

och med detta ökar dessvärre också<br />

risken för hydrogensprickbildning vid<br />

svetsning. Stål med nickelhalt 1-2,5%<br />

kan alltså behöva förhöjd arbetstemperatur<br />

och enbart tillsatsmaterial<br />

med låg hydrogenhalt bör användas<br />

vid svetsning. Stöd för beräkning av<br />

eventuellt förvärmningsbehov finns<br />

i EN 1011-2. Som regel väljs arteget<br />

eller nära arteget tillsatsmaterial.<br />

STÅL MED 3,5% NICKEL Även<br />

stål med medelhög nickelhalt,<br />

3,5%, svetsas vanligen med arteget<br />

eller nära arteget tillsatsmaterial.<br />

Eftersom härdbarheten hos stål<br />

med 3,5% Ni är ännu högre än hos<br />

stålen i den föregående gruppen,<br />

är förvärmning och tillsatsmaterial<br />

med låg hydrogenhalt än viktigare.<br />

Den metod att beräkna behovet av<br />

förvärmningstemperatur som används<br />

i EN 1011-2, bygger på<br />

en kolekvivalentformel.<br />

Den formeln gäller bara<br />

för nickelhalter upp till<br />

2,5% och kan alltså inte<br />

användas för 3,5%-iga<br />

nickelstål. Istället ger<br />

EN 1011-2 stöd i form<br />

av en tabell (EN 1011-<br />

2, del C.4, tabell C.6.)<br />

Enligt denna fordrar ett<br />

3,5%-igt nickelstål med<br />

tjocklek över 10 mm en<br />

Fasomvandling<br />

Alla metalliska material är uppbyggda i<br />

strikt ordnade kristallstrukturer där atomerna<br />

är placerade på specifika platser i<br />

förhållande till varandra. När det gäller järn<br />

och stål finns det två olika typer av kristallstrukturer<br />

som är möjliga. Den ena kallas<br />

BCC (body centred cubic) eller i mera<br />

dagligt tal ferrit, och den andra kallas FCC<br />

(face centred cubic) eller austenit.<br />

Temperaturen och den kemiska sammansättningen<br />

påverkar vilken av dessa<br />

kristallstrukturer som stålet antar. Olegerade<br />

stål stelnar som ferrit, för att sedan<br />

kort efter stelnandet omvandlas till austenit<br />

för att när temperaturen sjunkit ytterligare,<br />

återigen omvandlas till ferrit.<br />

Dessa så kallade fasomvandlingar kan<br />

manipuleras på olika sätt genom förändringar<br />

i den kemiska sammansättningen<br />

hos stålen och genom variationer i avsvalningshastighen<br />

vilket påverkar stålens<br />

egenskaper på en mängd olika sätt och<br />

ger upphov till alla de olika typer av stål vi<br />

använder oss av.<br />

förvärmningstemperatur på 150°C om<br />

tillsatsmaterialet har en hydrogenhalt<br />

mellan 5 och 10 ml per 100 g svetsgods.<br />

Om man istället väljer ett tillsatsmaterial<br />

med hydrogenhalt under 5 ml<br />

per 100 g svetsgods, räcker det med<br />

100°C förhöjd arbetstemperatur.<br />

STÅL MED 5% NICKEL Nästa grupp<br />

bland de nickellegerade stålen innehåller<br />

ca 5% nickel. Nicklets effekt på<br />

härdbarheten är då högst påtaglig. För<br />

att få önskade egenskaper vid tillverkning<br />

av grundmaterialen genomgår de<br />

noggrant avvägda värmebehandlingar<br />

i flera steg. Vid svetsning utsätts som<br />

bekant materialet för en snabb uppvärmning<br />

till mycket hög temperatur<br />

följt av en snabb svalning. Detta ger en<br />

tydlig påverkan av den noggrant framvärmebehandlade<br />

materialstrukturen


<strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong> 9<br />

Exempel på tillsatsmaterial i <strong>ESAB</strong>s produktsortiment<br />

Grundmaterial MMA FCAW/MCAW MIG/TIG SAW<br />

1% Ni OK 48.08<br />

OK 73.15<br />

OK Tubrod 15.24<br />

OK Tubrod 14.05<br />

Filarc PZ6125<br />

Filarc PZ6138<br />

2,5% Ni OK 73.68 OK Tubrod 15.25<br />

OK Tubrod 14.04<br />

OK Autrod 13.23<br />

OK Autrod 13.25<br />

OK Tigrod 13.23<br />

OK Autrod 13.28<br />

OK Tigrod 13.28<br />

OK Autrod 13.24/OK Flux<br />

10.62 or 10.71<br />

OK Tubrod 15.24S/OK<br />

Flux 10.47<br />

OK Autrod 13.27/OK Flux<br />

10.62 or 10.71<br />

OK Tubrod 15.25S/OK<br />

Flux 10.62<br />

3,5% Ni OK 73.79 OK Autrod 19.82 OK Autrod 19.82/OK Flux<br />

10.90<br />

5-9% Ni OK 92.26<br />

OK 92.45<br />

OK 92.55<br />

i området närmast smältgränsen. Materialets<br />

omslagstemperatur i området<br />

kan då försämras kraftigt. Det gäller<br />

därför att hålla den värmepåverkade<br />

zonen så tunn som möjligt genom att<br />

begränsa värmetillförseln och förvärmningstemperaturen.<br />

En positiv följd av nickelhalter på 5%<br />

och däröver är att materialets omvandlingstemperatur<br />

från austenit till ferrit<br />

sänks till så låga nivåer att fullständig<br />

omvandling inte sker vid kylning till normal<br />

rumstemperatur. Insprängt i martensiten<br />

kommer då områden av restaustenit att<br />

finnas. Austenitisk kristalluppbyggnad<br />

har högre löslighet för hydrogen än ferritisk<br />

kristalluppbyggnad och därmed<br />

minskar risken för hydrogensprickor och<br />

också behovet av förvärmning. För att<br />

garantera att svetsgodset får samma<br />

goda lågtemperaturegenskaper som<br />

grundmaterialet, svetsas de 5%-iga<br />

nickelstålen med ett tillsatsmaterial av<br />

typen austenitiskt rostfritt stål, eller ett<br />

OK Tigrod 19.82<br />

nickelbaserat tillsatsmaterial. Som en<br />

bonus ökar detta säkerheten mot hydrogensprickor<br />

ytterligare. Det hydrogen<br />

som eventuellt tillförs vid svetsningen<br />

kommer att lösas in i svetsgodsets<br />

helt austenitiska struktur, samtidigt<br />

som den goda duktiliteten hos dessa<br />

materialtyper medverkar till att minska<br />

graden av restspänningar. En nackdel<br />

med att välja ett austenitiskt rostfritt<br />

tillsatsmaterial är att det har en utvidgningskoeffi<br />

cient som avviker ganska<br />

mycket från grundmaterialets, vilket kan<br />

leda till större deformationer.<br />

STÅL MED 9% NICKEL Slutligen<br />

några ord om stål innehållande 9%<br />

nickel. Risken för hydrogensprickor i<br />

de 9%-iga nickelstålen brukar betraktas<br />

som ännu något lägre än i de 5%-<br />

iga nickelstålen. Detta på grund av att<br />

inslaget av austenit i strukturen är ytterligare<br />

något högre. För övrigt gäller<br />

Härdbarhet<br />

Om stål snabbkyls från en temperatur där<br />

det befinner sig i austenitiskt tillstånd till en<br />

temperatur där dess jämviktstillstånd är<br />

ferritiskt innebär det en mycket hastig<br />

förändring av utrymmet mellan järnatomerna.<br />

I austenitiskt tillstånd är utrymmet lite<br />

större och en främmande atom med liten<br />

storlek som t ex kol kan lätt rymmas mellan<br />

järnatomerna. I ferrit finns betydligt mindre<br />

utrymme.<br />

Om stålet får genomgå sin fasomvandling<br />

långsamt kommer kolet att stötas ut<br />

från ferriten och samlas i egna områden,<br />

men om temperatursänkningen är snabb<br />

hinner inte detta ske. Kolet blir då<br />

tvångsinlöst i ferritstrukturen. Det medför<br />

spänningar och deformation i ferriten vilket<br />

ger upphov till omvandling till en tredje<br />

strukturbeståndsdel som kallas martensit.<br />

Martensit är hård och spröd och<br />

processen när martensit bildas brukar<br />

kallas härdning. Hur snabbt temperatursänkningen<br />

måste gå för att martensit ska<br />

bildas påverkas av stålets legeringshalt.<br />

Som regel medför ökad legeringshalt att<br />

långsammare kylning kan tillåtas men ändå<br />

resultera i martensit. Det är denna tillåtna<br />

tid som betecknar ett materials härdbarhet.<br />

samma rekommendationer för svetsning<br />

som för de 5%-iga nickelstålen,<br />

dvs att hålla nere temperaturen i den<br />

värmepåverkade zonen så mycket som<br />

möjligt för att inte påverka segheten i<br />

för hög grad, samt att välja tillsatsmaterial<br />

i en austenitisk rostfri kvalitet eller<br />

ett nickelbaserat tillsatsmaterial beroende<br />

på vilka krav på hållfasthet som<br />

finns.<br />

Eva-Lena Bergquist, Senior metallurgist, <strong>ESAB</strong> AB<br />

I Europa beskrivs kraven på nickellegerade tryckkärlsstål avsedda för låga temperaturer i EN 10028-4:2009.


10 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

Telbo , högre flexibilitet<br />

på mindre golvutrymme<br />

S<br />

trävar du efter att öka produktiviteten<br />

och samtidigt reducera<br />

omkostnaderna<br />

– utan att kompromissa<br />

med kvaliteten I så fall<br />

kommer du att vara intresserad<br />

av <strong>ESAB</strong>s nya<br />

Telbo teleskopsvetskran.<br />

Telbo kan utrustas<br />

med pulverbågsvetshuvuden<br />

för högpresterande<br />

flerelektrodsprocesser<br />

med DC- och AC-UP. Den<br />

kräver mindre golvutrymme<br />

än en konventionell<br />

svetskran och erbjuder<br />

förbättrad produktionsflexibilitet.<br />

En av de viktigare funktionerna<br />

för Telbo är den<br />

unika teleskoparmen i tre<br />

sektioner. Sektionerna är<br />

synkroniserade för att tillhandahålla<br />

en friktionsfri färd från fullt<br />

indragen till fullt utskjuten position,<br />

samtidigt som trådmatningen är reverserande<br />

vid återmatning av teleskopbommen.<br />

Eftersom Telbo kräver mindre fabriksutrymme<br />

än en traditionell svetskran<br />

erbjuder den goda besparingsmöjligheter<br />

– inte bara i fråga om större produktionsflexibilitet<br />

utan även i fråga om<br />

byggnadskostnader, uppvärmning och<br />

belysning.<br />

<strong>ESAB</strong> ERBJUDER TVÅ STANDARD-<br />

STORLEKAR: Telbo 6500 har en<br />

förflyttningsräckvidd på 6,5 meter, en<br />

utsträckt räckvidd på 8 meter och en<br />

lastkapacitet på max 300 kg.<br />

Telbo 9500 har en förflyttningsräckvidd<br />

på 9,5 meter och en<br />

anmärkningsvärd utsträckt<br />

räckvidd på 12 meter. Den har<br />

en lastkapacitet på 500 kg,<br />

vilket är tillräckligt för ett tandemsvetshuvud<br />

med frontmonterade<br />

100 kg trådrullar<br />

för optimal stabilitet och produktivitet<br />

– alternativt ett<br />

tandemtwin-svetshuvud med<br />

matning från 4 st 1000 kg<br />

EcoCoil placerade på plattformen.<br />

(Till detta kan läggas<br />

fluxhanteringen via en 1000<br />

kg BigBag.)<br />

Fogföljning med motoriserade<br />

slider och den nylanserade<br />

kontrollenheten GMH är<br />

möjligt att integrera till valt<br />

pulverbågsvetshuvud. Hela<br />

processen kan övervakas med<br />

hög precision med hjälp av en kamera<br />

på svetshuvudet. Bildöverföringen visas<br />

på en skärm placerad vid arbetsplattformen,<br />

vilket innebär att operatören<br />

kan styra hela svetsprocessen från<br />

denna position.<br />

Svetshandske anpassad efter svetsarens hand<br />

Svetshandskar har traditionellt tillverkats<br />

som vanliga handskar,<br />

som blir platta när de läggs<br />

ner. Vi ifrågasatte detta och<br />

bestämde oss för att tillverka<br />

en svetshandske utifrån svetsarens<br />

hand och arbetsställning.<br />

Resultatet blev Curved – anpassad<br />

för den svenska marknadens<br />

höga krav på kvalitet och ergonomi.<br />

Handsken är packad<br />

styckvis och finns i två storlekar<br />

och typer: Curved MIG<br />

och Curved TIG. Vilken<br />

passar din hand bäst<br />

SVETSHANDSKE CURVED MIG En<br />

kraftig svetshandske av nötspalt i högsta<br />

kvalitet. Extra slitstark och värmetålig.<br />

Fodrad från hand till manschett för<br />

maximal komfort. Flexibel handled för<br />

ökad rörlighet vid svetsning. Förstärkta<br />

sömmar i värmetålig Kevlartråd. Formsydd<br />

och förstärkt tumme för bästa slitstyrka<br />

och känsla vid svetsning. CE-godkänd,<br />

kategori 2, enligt EN 388 och EN 407.<br />

SVETSHANDSKE CURVED TIG En<br />

kraftig svetshandske av tunn slitstark<br />

nötspalt i högsta kvalitet. Curved TIG<br />

har förstärkta sömmar i värmetålig Kevlartråd<br />

och är designad för att ge perfekt<br />

passform och ökad fingertoppskänsla<br />

för svetsaren. Handskens låga vikt ger<br />

ytterligare förbättrad känsla vid svetsning.<br />

Svetshandske<br />

Curved MIG<br />

CE-godkänd,<br />

kategori 2, enligt<br />

EN 388 och<br />

EN 407.


<strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong> 11<br />

Välkommen till<br />

Svetstekniska Dagarna<br />

Kryssa för den 20-21 maj <strong>2010</strong> i din kalender redan nu. Då är det nämligen dags för<br />

<strong>ESAB</strong>s Svetstekniska Dagar på Best Western Arken Hotell & Konferens i Göteborg.<br />

Under två dagar kommer vi att teoretiskt och praktiskt presentera nya svetslösningar<br />

och trender. Mer information inklusive utförligt program skickas ut i en separat<br />

inbjudan.<br />

Vi ser fram emot att möta er när vår vackra stad visar sig från sin bästa sida!<br />

INTRESSETALONG<br />

Ja, jag är intresserad av att få en inbjudan med mer information.<br />

Företag<br />

Namn<br />

Adress<br />

Postnummer/Ort<br />

Land<br />

Mejla till ylva.ashede@esab.se eller posta till <strong>ESAB</strong> Sverige AB, Att: Ylva Åshede, Box 8004, 402 77 Göteborg, Fax: 031 509222


12 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

TANKMOBIL har tillverkat tankoch<br />

bulkfordon, stationära tankar<br />

och tryckkärl i mer än 50 år, vilket<br />

gör dem till en av de äldsta tanktillverkarna<br />

i Skandinavien.<br />

Smart investering fick Tankmobils<br />

svetsprocess att gå som på räls<br />

Tillverkning av tankar och tryckkärl som ska innehålla pulver, gaser, vätskor eller kemikalier kräver<br />

erfarenhet och ett specialist- och hantverkskunnande utöver det vanliga. Allt detta hittar vi hos<br />

Tankmobil, ett familjeföretag som håller till i en gammal K-märkt lokverkstad i Ystad.<br />

E<br />

n tågräls löper genom lokalen<br />

och det hänger en travers från<br />

1913 i taket. Men rälsen och<br />

traversen är inte bara kulturhistoriska<br />

minnen – Tankmobil använder dem<br />

faktiskt för transport och lyft i sin produktion.<br />

– Traversen klarar 50 ton, så den använder<br />

vi när vi ska lyfta riktigt tunga<br />

objekt, säger platschefen Jonas Almholt<br />

när vi tar en rundtur bland de gigantiska<br />

klot- och cylinderformade tankarna i<br />

aluminium, rostfritt och svartplåt.<br />

– Här i den gamla lokverkstaden görs<br />

grovarbetet, fortsätter Jonas. Vi tar in<br />

mantelplåten, fogbereder den, valsar och<br />

svetsar ihop svepen. Sedan utför vi blästring,<br />

målning, rördragning, pneumatik<br />

och så vidare i övriga hallar.<br />

EGNA SLÄP OCH TRAILERS Tankmobil<br />

har ca 35 anställda och produktprogrammet<br />

omfattar allt från bilpåbyggnader,<br />

släpvagnar och semitrailers<br />

till stationära tankar och cisterner. Det<br />

mesta är specifika beställningsjobb,<br />

men man tillverkar även standarddetaljer<br />

mot lager och utför reparationer,<br />

ombyggnationer och överflyttningar<br />

av gamla tankar till nya bilar.<br />

– Släp och trailers kan vi bygga själva,<br />

helt från grunden, säger Jonas. Då köper<br />

vi bara in däck, axel och fjädring utifrån.<br />

Men oftast har kunden köpt en bil och<br />

vill ha en tank som passar till just den<br />

bilen.<br />

NY PULVERBÅGSVETSUTRUST-<br />

NING FRÅN <strong>ESAB</strong> Det är viktigt att<br />

tankar och tryckkärl inom kemi, process<br />

och energi dimensioneras och<br />

kvalitetskontrolleras enligt gällande<br />

bestämmelser. TRK är ett oberoende<br />

kontroll- och besiktningsföretag som<br />

granskar alla Tankmobils svetsade konstruktioner<br />

med hjälp av röntgen. Om<br />

konstruktionen inte godkänns måste<br />

reparation och omröntgen genomföras,<br />

vilket kostar både tid och pengar.<br />

PLATSCHEF Jonas Almholt visar det nya<br />

värmeskåpet <strong>ESAB</strong> SK 40.


<strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong> 13<br />

Via den lokala återförsäljaren Svets och<br />

Tillbehör har Tankmobil därför investerat<br />

i ny pulverbågsvetsutrustning från <strong>ESAB</strong>:<br />

en A2 Tripletrac svetstraktor inklusive A2<br />

PEH styrenhet samt en A6B (balkgående)<br />

med A6-pulverbågssvetshuvud, GMD<br />

fogföljningsutrustning och LAF 1250<br />

strömkälla. Processen styrs från en PEHkontrollenhet<br />

som möjliggör snabb programmering<br />

och kontroll av alla svetsparametrar.<br />

– Investeringen innebär både en<br />

arbetsmiljöförbättring och att svetsprocessen<br />

effektiviseras och kontrolleras<br />

mycket noggrannare, säger Jonas.<br />

Tanken roterar medan pulverbågssvetsutrustningen<br />

står stilla, vilket innebär<br />

att det blir betydligt färre svetsfel. Dessutom<br />

kan vi svetsa både rund- och<br />

längsskarvar i samma anläggning.<br />

Tankmobil har även köpt ett nytt värmeskåp<br />

för elektroder (<strong>ESAB</strong> SK 40),<br />

vilket också är en investering från <strong>ESAB</strong><br />

som skedde i samråd med Svets och<br />

Tillbehör.<br />

– Vi har alltid en dialog med vår återförsäljare<br />

för att tillsammans hitta lösningar<br />

som ytterligare förbättrar vår produktivitet<br />

och kvalitet, avslutar Jonas.<br />

VILL DU ÖKA DIN SVETSKAPACITET<br />

Hej, jag heter Christer Börjesson och arbetar som säljare på Motoman Robotics.<br />

Efter nästan 30 år inom verkstadsindustrin med inriktning på svets, har jag samlat<br />

på mig både kunskap och förståelse för branschen. Nu vill jag hjälpa dig att<br />

hitta kvalitetshöjande lösningar och utveckla din svetskompetens.<br />

Ring mig på 0730-798 938 eller besök vår webbsida www.motoman.se så kan<br />

vi tillsammans se till att du får en ökad svetskapacitet.<br />

STUDIO.B / KALMAR<br />

Hälsningar<br />

Christer


14 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

Färgkodade svetsfiltar i olika<br />

storlekar och skyddsklasser<br />

<strong>ESAB</strong>s svetsfiltar är tillverkade<br />

av flamsäkra<br />

och värmebeständiga<br />

textilier som skyddar<br />

underlaget från svetssprut,<br />

slagg, droppar<br />

av smält material och<br />

gnistor från skärning<br />

och slipning. Svetsfiltarna<br />

är färgkodade<br />

för ökad säkerhet och<br />

finns i flera storlekar och tre applikationstyper: Light-duty,<br />

Medium-duty och Heavy-duty. För detaljerad information,<br />

besök www.esab.se eller kontakta din <strong>ESAB</strong>-återförsäljare.<br />

<strong>ESAB</strong>-KALENDERN <strong>2010</strong><br />

Vecka 9<br />

ÅF-kick off i Laxå<br />

26 april-7 maj<br />

Demobussen på turné<br />

18-20 maj<br />

Återförsäljarutbildning steg 1, Göteborg<br />

Återförsäljarutbildning steg 2, Göteborg<br />

Elmia arbetsmiljömässa, Jönköping<br />

20-21 maj<br />

Svetstekniska dagarna, Göteborg<br />

<br />

<br />

<br />

Replikaprovning/utvärdering • Renhetsanalys • SEM/EDS


<strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong> 15<br />

<strong>ESAB</strong> tar ett helhetsansvar för<br />

både inre och yttre miljö<br />

Idag är många företag miljöcertifi e-<br />

rade eller miljödiplomerade. Men<br />

<strong>ESAB</strong> är det enda av alla globala<br />

företag som har ett heltäckande<br />

gruppcertifi kat för både miljö och<br />

arbetsmiljö. Det låter ju bra i teorin<br />

– men vad innebär det i praktiken<br />

S<br />

tefan Larsson har arbetat på<br />

<strong>ESAB</strong> i 28 år och är Director of<br />

Sustainable Development. Det<br />

betyder att han är ytterst ansvarig för<br />

att sätta och följa upp de globala standarder<br />

för miljö och arbetsmiljö som<br />

gäller för all verksamhet <strong>ESAB</strong> har runt<br />

om i världen och att man överallt arbetar<br />

med ständiga förbättringar.<br />

– Utöver miljöcertifieringen ISO 14001<br />

är vi även certifierade för arbetsmiljöstandarden<br />

OHSAS 18001,<br />

säger Stefan Larsson. Men<br />

det verkligt unika för <strong>ESAB</strong><br />

är att vi har fått en gruppcertifiering<br />

som täcker alla enheter<br />

i hela världen. Certifieringen<br />

omfattar alltså hela<br />

kedjan – från design och<br />

utveckling till produktion,<br />

försäljning och service.<br />

ISO 14001-certifieringen<br />

ger många konkreta fördelar<br />

för våra kunder: mindre farliga<br />

ämnen och förpackningsmaterial,<br />

lägre energiförbrukning<br />

och ökad produktivitet<br />

är bara några exempel.<br />

Gruppcertifikatet gör dessutom<br />

att du kan vara helt<br />

säker på att <strong>ESAB</strong>s produkter<br />

alltid är producerade i<br />

enlighet med samma miljöstandard,<br />

oavsett var i världen<br />

du köper dem. Samt att företagets<br />

anställda har en bra arbetsmiljö, oavsett<br />

om de arbetar på en fabrik i Brasilien<br />

eller på ett säljkontor i Moskva.<br />

SÅ HÄR ARBETAR VI MED MILJÖ<br />

OCH ARBETSMILJÖ – Det första steget<br />

vid en certifiering är att ta sig upp<br />

till en basnivå genom att kartlägga<br />

verkligheten och jämföra den med<br />

lagar och förordningar, säger Stefan<br />

Larsson. Det finns till exempel<br />

över tusen olika miljölagar i världen<br />

och när vi startade vårt certifieringsarbete<br />

var det ungefär 150<br />

av dem som inte uppfylldes.<br />

När man har kommit upp till basnivån<br />

gäller det att löpande gå igenom<br />

alla processer för att se hur<br />

man kan höja sig ytterligare.<br />

– I första läget tar vi de ”lågt<br />

hängande frukterna”, det vill säga<br />

utför de enkla, snabba åtgärder som<br />

ger störst effekt, säger Stefan Larsson.<br />

Sedan sätter vi upp nya, högre<br />

mål och börjar om från början i ett<br />

evigt kretslopp.<br />

Men hur kan man sitta på huvudkontoret<br />

i Göteborg och vara säker på att<br />

alla standarder och policys verkligen<br />

efterföljs överallt Vi pratar ju ändå om<br />

50 enheter över hela världen.<br />

– Vi har kontinuerlig kontroll och<br />

uppföljning på att standarderna efterlevs.<br />

Dels gör DNV revisioner där de besöker<br />

alla våra enheter under en treårsperiod.<br />

Och dels gör vi egna, interna revisioner<br />

som är betydligt tuffare än de externa.<br />

Annika Fredgren (ansvarig för<br />

OHSAS 18001) och Stefan Larsson.<br />

Dessutom rapporterar vi avvikelser och<br />

arbetsmiljöincidenter i ett gemensamt<br />

verktyg.<br />

Verktyget är inte bara till för kontroll<br />

och uppföljning. Det fungerar<br />

även som en gemensam kunskapsbank<br />

som enheter runt<br />

om i världen kan använda sig<br />

av för att få idéer och inspiration<br />

om hur andra har uppmärksammat<br />

och löst olika problem.<br />

– Vi får in ungefär 400 incidenter<br />

i månaden, berättar<br />

Stefan Larsson. Det kan vara<br />

allt från olyckor till att någon<br />

upptäckt en osäker situation.<br />

Vi vill vara proaktiva och försöka<br />

åtgärda saker innan de<br />

händer, därför vill vi givetvis få<br />

in så många incident-rapporter<br />

som möjligt.<br />

Egentligen finns det inga<br />

hinder att jobba med att minska<br />

vår negativa miljöpåverkan<br />

utan att blanda in en extern<br />

part. Men enligt Stefan Larsson<br />

finns det två konkreta fördelar<br />

med att skaffa certifikat:<br />

– Den ena fördelen är att du får ett<br />

yttre tryck på dig, vilket gör att du inte<br />

slappnar av. Den andra är att ett certifikat<br />

förenklar kommunikationen. Våra<br />

kunder och leverantörer får en tydlig<br />

stämpel på att vi arbetar med miljöfrågor<br />

på ett strukturerat sätt, avslutar<br />

Stefan Larsson.


16 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

Nya rörtrådar från <strong>ESAB</strong><br />

Forsknings- och utvecklingsavdelningen på <strong>ESAB</strong> arbetar kontinuerligt med att ta<br />

fram nya tillsatsmaterial och förbättra befi ntliga produkter. Här presenteras de senaste<br />

rutila rörtrådarna som våra ingenjörer tagit fram.<br />

RUTILA RÖRTRÅDAR FÖR HÖG-<br />

HÅLLFASTA STÅL – NU FÖR 550<br />

MPA OCH 620 MPA Behovet av<br />

höghållfasta stål i industriella applikationer<br />

växer stadigt, eftersom de ger<br />

ökade möjligheter att reducera tjocklek<br />

och vikt på konstruktioner som<br />

ställer höga krav på hållfasthet. Kombinationen<br />

av stål med hög hållfasthet<br />

och hög seghet ger ökad lastkapacitet<br />

i transportsektorn, medan byggbranschen,<br />

offshore och skeppsbyggnad<br />

är andra segment där höghållfasta stål<br />

är vanligt förekommande.<br />

Många producerande företag vill<br />

använda rutila trådar för deras produktivitet<br />

och goda egenskaper för lägessvetsning.<br />

<strong>ESAB</strong> har därför utökat sitt<br />

produktsortiment med ytterligare två<br />

rutila allägestrådar för höghållfast stål<br />

som klarar sträckgränsklasserna 550<br />

MPa respektive 620 MPa.<br />

DE NYA PRODUKTERNA ÄR:<br />

– Dual Shield 55 för sträckgränsklass<br />

550 MPa<br />

– Dual Shield 62 för sträckgränsklass<br />

620 MPa<br />

Klassificering<br />

Dual<br />

Shield<br />

ISO 18276-4<br />

AWS<br />

A5.29<br />

55 T 55 4 Z P M 2 H5 E91T1-Ni1M<br />

62<br />

T 62 4 Mn1,5Ni P<br />

M 2 H5<br />

Dual<br />

Shield 55<br />

E101T1-G<br />

Typiska mekaniska egenskaper, helsvetsgods<br />

Sträckgräns (MPa) 584 670<br />

Brottgräns (MPa) 660 740<br />

Förlängning (%) 26 24<br />

Slagseghet (J)<br />

@ -40 oC<br />

105 95<br />

Dual<br />

Shield 62<br />

Båda trådarna har god slagseghet ner<br />

till -40°C och uppfyller relevanta ENoch<br />

AWS-standarder. Rekommenderad<br />

skyddsgas är M21 (Ar +15-25 %<br />

CO 2<br />

) och svetsgodsets hydrogenhalt<br />

är under 5 ml/100 g (H5).<br />

Klassificering<br />

RUTIL RÖRTRÅD MED HÖG SLAG-<br />

SEGHET – NU ÄVEN FÖR CO 2<br />

De<br />

befintliga allägesrörtrådarna i PZ6138<br />

serien, PZ6138 och PZ6138SR, kompletteras<br />

nu med ytterligare en ny rutil<br />

rörtråd – PZ6138S SR. I princip är<br />

legeringshalten lika hög för de tre rörtrådarna,<br />

dvs 0,9 % Ni +mikrolegering<br />

med TiB. Det som skiljer sig är<br />

vilken skyddsgas som används. För<br />

de befintliga rörtrådarna PZ6138 och<br />

PZ6138SR används skyddsgasen<br />

M21 (Ar + 15-25 % CO 2<br />

), medan den<br />

nya rörtråden PZ6138S SR använder<br />

CO 2<br />

. Hydrogenhalten ligger under<br />

5 ml per 100 g (H5).<br />

CTOD-provning<br />

Produktsortiment rutila<br />

EN ISO AWS<br />

PZ<br />

CTOD<br />

PZ<br />

rörtrådar för höghållfasta stål<br />

17632-A A5.29<br />

6138 -10 oC, AW<br />

1)<br />

M21: Ar + 15-25 % CO 2 C1: 100 % CO 2 Slagseghet (J) @ -60 °C min 47 min 47 min 47 min 47 min 47<br />

Sträckgräns<br />

(MPa)<br />

gas 1 )<br />

M 1 H5 Ni1M JH4<br />

Skydds-<br />

6138 T 50 6 1Ni P E81T1-<br />

6138SR<br />

-40 oC, AW and PWHT<br />

Rörtråd<br />

6138S SR -40 oC, AW and PWHT<br />

460 OK Tubrod 15.17 M21<br />

6138 SR T 46 6 1Ni P E81T1-<br />

AW (After Weld) =, eftersvetsning<br />

PZ6116S C1<br />

M 1 H5 Ni1M J<br />

PWHT(Post Weld Heat Treatment) = värmebehandling<br />

PZ6138 SR<br />

PZ6138S SR<br />

M21<br />

C1<br />

6138S SR T 46 6 1Ni P<br />

C 1 H5<br />

E81T1-<br />

Ni1C J<br />

500 OK Tubrod 15.11 M21<br />

PZ6138<br />

M21<br />

Typiska mekaniska egenskaper, helsvetsgods.<br />

550 Dual Shield 55 M21<br />

Tillsatsmaterial PZ6138 PZ6138SR PZ6138 SR PZ6138S SR PZ6138S SR<br />

Mellansträngstemp.<br />

150 °C<br />

150 °C Tillstånd AW AW PWHT 1) AW PWHT 1)<br />

max<br />

max<br />

620 Dual Shield 62 M21<br />

Sträckgräns (MPa) min 500 min 470 min 420 min 470 min 420<br />

690 OK Tubrod 15.09 M21<br />

Brottgräns (MPa) min 550 min 550 min 520 min 550 min 520<br />

Förlängning (%) min 22 min 22 min 22 min 22 min 22


”Originalet” PZ6138 har används i<br />

årtionden där kravet på god slagseghet<br />

vid riktigt låga temperaturer varit stort.<br />

Rörtråden har använts inom offshoreindustrin<br />

och nu även blivit uppgraderad<br />

och klassad enligt EN ISO 17632-A: T<br />

50 6 1Ni P M 1 H5, där sträckgränsen<br />

ökats till 500 MPa med bibehållen god<br />

slagseghet ner till -60°C.<br />

Även PZ6138SR har god slagseghet<br />

ner till -60 °C efter avspänningsglödgning.<br />

Svetsgods med rutila rörtrådar tenderar<br />

att förlora något av sina mekaniska egenskaper<br />

efter avspänningsglödgning, men<br />

just denna rörtråd har använts i många<br />

år till att svetsa applikationer med höga<br />

krav på slagseghet.<br />

Många producerande företag vill använda<br />

sig av den billigare skyddsgasen<br />

CO 2<br />

vid svetsning. Genom PZ6138S SR<br />

har <strong>ESAB</strong> tillgodosett dessa önskemål.<br />

Svetsgods producerat med PZ6138SR<br />

och PZ6138S SR har bra slagseghet<br />

ända ner till -60 °C i både as-welded<br />

och avspänningsglödgat tillstånd.<br />

CTOD-provning (crack tip opening<br />

displacement) är ofta ett krav från offshoreindustrin,<br />

där en vanligt förekommande<br />

temperatur vid CTOD-test är<br />

-10°C. Trenden går dock mot större<br />

svetsade konstruktioner och allt tuffare<br />

driftsmiljöer med lägre temperaturer,<br />

vilket leder till att kraven på testtemperaturer<br />

ner till -40 °C erfordras för CTOD.<br />

Den rutila rörtråden PZ6138 klarar -10°C,<br />

medan både PZ6138SR och PZ6138S<br />

SR erbjuder utmärkta CTOD-resultat<br />

ner till -40°C, även efter avspänningsglödgning.<br />

RÖRTRÅDAR FÖR<br />

KRYPHÅLLFASTA STÅL Tryckkärlsoch<br />

panntillverkare har länge sökt<br />

efter nya metoder och tillsatsmaterial<br />

för att effektivisera sin tillverkning.<br />

Tyvärr har produktsortimentet<br />

inom kryphållfasta CrMo-stål varit<br />

begränsat i jämförelse med vårt<br />

sortiment för vanliga olegerade stål.<br />

Men nu har <strong>ESAB</strong> äntligen utvecklat<br />

två rutila allägestrådar för kryphållfasta<br />

CrMo-stål.<br />

DE NYA RÖRTRÅDARNA ÄR:<br />

– Dual Shield CrMo1: 1,25%Cr-<br />

0,5%Mo (EN 13CrMo4-5)<br />

– Dual Shield CrMo2: 2,25%Cr-1%Mo<br />

(EN 10CrMo9-10)<br />

Båda rörtrådarna erbjuder utmärkta<br />

svetsegenskaper i alla positioner och<br />

producerar svetsgods med bra slagseghet<br />

ner till -20 °C. De är klassade<br />

enligt relevanta EN- och AWS-standarder.<br />

Rekommenderad skyddsgas är<br />

M21 (Ar + 15-25 % CO 2<br />

) och hydrogenhalten<br />

ligger under 5 ml/100 g (H5).<br />

NYA STANDARDER FÖR SKYDDS-<br />

GAS <strong>ESAB</strong> har gått över till en ny internationell<br />

standard, EN ISO 14175, vid<br />

val av skyddsgas. Den nya standarden<br />

är en reviderad version av EN 439. Sammansättningen<br />

av blandgasen M21 i<br />

den gamla standarden var Ar+5-25 %<br />

CO 2<br />

. I den nya versionen är blandgasen<br />

uppdelad i två varianter: M20 (Ar+5-15<br />

% CO 2<br />

) och M21(Ar+15-25 % CO 2<br />

).<br />

Detta kan vara värt att notera.<br />

Klassificering<br />

Dual<br />

Shield<br />

CrMo1<br />

CrMo2<br />

EN ISO<br />

17634-A<br />

T CrMo1<br />

P M 2 H5<br />

T CrMo2<br />

P M 2 H5<br />

PWHT (Värmebehandling)<br />

AWS<br />

A5.29<br />

E81T1-B2M<br />

E91T1-B3M<br />

Typiska mekaniska egenskaper,<br />

helsvetsgods.<br />

Dual<br />

Shield<br />

CrMo1<br />

1 h @<br />

690°C<br />

Dual<br />

Shield<br />

CrMo2<br />

1 h @<br />

690°C<br />

Sträckgräns (MPa) 570 625<br />

Brottgräns (MPa) 645 710<br />

Förlängning (%) 23 20<br />

Slagseghet (J) @ -20 °C 55 65


18 <strong>ESAB</strong> <strong>NYTT</strong> NR 1 / <strong>2010</strong><br />

<strong>ESAB</strong> lanserar nytt produktprogram<br />

av lägesställare och rullbockar<br />

N<br />

u utökar <strong>ESAB</strong> sitt automationssortiment<br />

och lanserar<br />

ett helt nytt hanteringsutrustningsprogram.<br />

Vid användande av lägesställare<br />

kan arbetsstycket placeras<br />

i det bästa svetsläget och förbättra åtkomligheten,<br />

vilket ökar kvaliteten på<br />

svetsobjektet. Svetsningen förenklas<br />

med följd av kraftigt reducerade<br />

svetstider. Svetshastigheten<br />

vid horisontell svetsning<br />

är 25-30% snabbare än<br />

vid vertikal kälsvetsning.<br />

Bågtidfaktorn ökas också,<br />

framförallt av komplicerade<br />

arbetsstycken<br />

där förflyttning annars<br />

måste göras med travers<br />

eller annat lyftredskap.<br />

Det nya produktprogrammet<br />

för 2-axliga lägeställare (RT250,<br />

RT500, RT1, RT3, RT5, RT10, RT15,<br />

RT20 och RT35) med steglös rotation<br />

och tiltning, regleras från en fjärrkontroll<br />

och omfattar utrustningar med maxbelastning<br />

från 250 kg till 35 ton. Dessa<br />

lägesställare finns med fast höjd eller<br />

manuell justering med ett antal fasta<br />

lägen som valmöjlighet. Höjden skall<br />

justeras innan objektet spänns fast och<br />

kan inte justeras under pågående hantering.<br />

<strong>ESAB</strong>s 3-axliga lägesställarprogram<br />

har steglös rotation, tiltning och höjdinställning<br />

reglerat från en fjärrkontroll.<br />

Två nya produkter intoduceras, TAP 1<br />

och TAP 3, med maxbelastning från<br />

1000 kg till 3000 kg. Ytterligare modeller<br />

kommer inom kort.<br />

Rullbockar är en förutsättning för att<br />

kunna svetsa och hantera stora cirkulära<br />

objekt. <strong>ESAB</strong>s nya sortiment av<br />

rullbockar består dels av nya konventionella<br />

rullbockar CD 5-120 (drivande<br />

enhet) och CI 5-120 (medlöpande) där<br />

operatören manuellt ställer in avståndet<br />

mellan rullarna för anpassning till olika<br />

diametrar på arbetsstycket. De konventionella<br />

rullbockarna fi nns i modeller<br />

med en max belastning från 5-120 ton/<br />

komplett set.<br />

De nya självjusterande rullbockarna<br />

SD 5-100 (drivande enhet) och SI 5-100<br />

(medlöpande) där rullarna automatiskt<br />

anpassar sig till arbetsstyckets diameter.<br />

Dessa rekommenderas vid svetsobjekt<br />

med olika dimensioner eller vid<br />

tunnväggiga svetsobjekt för att undvika<br />

tryckskador. De självjusterande<br />

rullbockarna finns i modeller<br />

med en maxbelastning från<br />

5-100 ton per komplett set.<br />

Alla rullbockar kan enkelt kombineras<br />

med <strong>ESAB</strong>s A2/A6-system<br />

och styras via ett fjärrdon eller<br />

synkroniseras med annan <strong>ESAB</strong><br />

automationsutrustning.<br />

Unik svetsoverall med<br />

beständig flamsäkerhet<br />

Nu lanserar vi den nya svetsoverallen<br />

”<strong>ESAB</strong>” i tuff gul/svart Formula 1-design.<br />

Overallen kombinerar svetsarens krav<br />

på maximal säkerhet, perfekt passform<br />

och högsta komfort. Detta är svetsoverallen<br />

som <strong>ESAB</strong>s svetsare själva<br />

använder.<br />

Overallen är tillverkad av genomgående<br />

fl amsäkra textilier (Indura Ultra<br />

Soft) med både hög slitstyrka och låg<br />

vikt (325 g/m 2 ). Traditionella flamsäkra<br />

textilier tappar successivt flamsäkerheten<br />

när de tvättas, men denna overall<br />

har en genomgående fl amsäkerhet,<br />

vilket innebär att den bibehåller flamsäkerheten,<br />

oavsett antal tvättar.<br />

• Tuff Formula 1-design<br />

• Elastisk midja för perfekt<br />

passform och komfort.<br />

• Justerbar längd på ärmar<br />

och ben.<br />

• Knäskydd ingår.<br />

• Uppfälld krage för skydd<br />

av halsen.<br />

• Storlek S-XXL


DEN NYA DEMOBUSSEN är fullastad med de senaste nyheterna<br />

inom svets- och skärutrustning, automatisering, tillsatsmaterial,<br />

svetstillbehör och personlig skyddsutrustning.<br />

Debut för <strong>ESAB</strong>s nya DEMOBUSS<br />

– ett ’mobilt showroom’<br />

E<br />

SAB har under många år<br />

använt en demobuss för att<br />

resa runt i Europa och<br />

samordna aktiviteter samt presentera<br />

våra produkter för kunder och<br />

distributörer. Den nya demobussen<br />

är rymligare än den gamla och ger<br />

besökare möjligheten att se <strong>ESAB</strong>s<br />

värld med budskapet ”allt inom<br />

svetsning och skärning”. Här finns även<br />

möjlighet att hålla demonstrationer<br />

av det senaste produktsortimentet<br />

och tillsatsmaterialen. Demobussen<br />

rullar i Sverige under veckorna 17<br />

och 18. Håll utkik efter ytterligare<br />

information på <strong>ESAB</strong>s hemsida:<br />

www.esab.se<br />

Demobussen är designad för att erbjuda utbildningsprogram och<br />

kunddagar – <strong>ESAB</strong> kommer helt enkelt till dig istället för tvärtom.<br />

Nyheter på hjälmfronten<br />

<strong>ESAB</strong> kan nu presentera två nya svets- och sliphjälmar samt en ny friskluftsenhet för Origo -Tech 9-13.<br />

ALBATROSS 3000X 9-13 ANPASSAR<br />

MÖRKHETSGRADEN Albatross 3000X<br />

9-13 är en svets- och sliphjälm med<br />

uppfällbart visir (flip-up), automatiskt<br />

avbländande kassett med mörkhetsgrad<br />

DIN 9-13. Hjälmen är en utveckling av<br />

den populära svets- och sliphjälmen<br />

Albatross 3000X med fast mörkhetsgrad.<br />

Hjälmarna kan även kompletteras med<br />

friskluft Air 160/200 eller tryckluft<br />

Air CA.<br />

Albatross<br />

3000X 9-13<br />

Svets- och sliphjälm<br />

med aktiv kassett<br />

DIN 9-13<br />

GLOBE-ARC SVETS- OCH SLIP-<br />

HJÄLM Globe-Arc är CE-godkänd för<br />

både svetsning och slipning (klass B)<br />

och ersätter den populära Euromask<br />

hjälmen. Globe-Arc kan även användas<br />

till plasmaskärning, gasskärning<br />

och gassvetsning bara genom att byta<br />

mörkhetsgrad på visiret (flip-up) och<br />

det invändiga UV-skyddet. Välbalanserad<br />

med <strong>ESAB</strong> Pro huvudbindsle.<br />

Globe-Arc<br />

Svets- och<br />

sliphjälm<br />

NY FRISKLUFTSENHET ANPAS-<br />

SAD FÖR ORIGO -TECH 9-13<br />

Genom att komplettera svetshjälmen<br />

Origo -Tech 9-13 med friskluftenhet<br />

Origo Air erhålls en automatiskt avbländande<br />

svetshjälm med friskluft till<br />

ett mycket attraktivt pris.<br />

Mer information om samtliga hjälmar<br />

finns på vår hemsida.<br />

Origo -Tech<br />

9-13 friskluft +<br />

Origo Air = Komplett<br />

svetshjälm<br />

m. friskluftsfläkt


Searcher har blivit Explorer – och<br />

varit ute på ännu ett iskallt äventyr<br />

<strong>ESAB</strong>-Nytt har följt forskningsbåten Searcher på hennes många expeditioner sedan<br />

jungfrufärden 1998. 2008 såldes hon till Ola Skinnarmo och bytte då namn till Explorer of<br />

Sweden. I sin nya kostym har hon erövrat Nordostpassagen.<br />

EXPLORER OF SWEDEN är byggd av Alve Henricson och hette tidigare Searcher.<br />

R<br />

edan på 1500-talet fascinerades<br />

upptäcktsresanden<br />

av möjligheten att segla utmed<br />

Europas och Asiens ishavskust.<br />

Många gav sig iväg, men alla misslyckades.<br />

Det skulle dröja ända till<br />

slutet av 1800-talet innan det gick<br />

vägen. Mannen som genomförde den<br />

stora bragden var svensken Adolf Erik<br />

Nordenskiöld. Den gången tog det<br />

två år. För Ola Skinnarmo och hans<br />

besättning tog det tre månader. Men<br />

så färdades de också i en extra tålig<br />

segelbåt i höghållfast stål som byggts<br />

av skepparen Alve Henricson.<br />

VARFÖR KÖPTE DU JUST SEAR-<br />

CHER – Jag ville ha en båt som jag<br />

kände till och som jag visste fungerade,<br />

säger Ola Skinnarmo. Jag hade<br />

seglat med Searcher i Antarktis och då<br />

blåste det som mest 42 sekundmeter.<br />

Det klarade hon galant, vilket inte är<br />

dåligt för en segelbåt.<br />

VARFÖR BYTTE DU NAMN PÅ BÅ-<br />

TEN – Alve ville behålla Searcher, och<br />

jag ville sätta ett eget namn. Egentligen<br />

betyder det otur att byta namn på<br />

båtar, men jag är inte vidskeplig.<br />

EN NYFIKEN isbjörn tittar upp på däck och vill inte ge<br />

sig iväg förrän besättningen skjuter varningsskott.<br />

Foto: Ola Skinnamo


Foto: Andreas Hylthén<br />

OLA SKINNARMO är uppvuxen i Göteborg och bor nu med fru och<br />

barn i Stockholm. Ola är mest känd för att som förste svensk skida till<br />

både Nordpolen och Sydpolen.<br />

KAN DU BERÄTTA MER OM BÅTENS<br />

SPECIELLA KONSTRUKTIONSLÖS-<br />

NINGAR FÖR EXTREMA FÖRHÅL-<br />

LANDEN– Alve har byggt en riktig<br />

överlevnadsmaskin och båten kan bland<br />

annat ta 8 kubik diesel, vilket är ovanligt<br />

för en segelbåt. Det innebär att man<br />

kan resa i stort sett hur långt som helst<br />

utan att behöva fylla på. Men vi har lagt<br />

ner många timmar på att ytterligare öka<br />

prestandan. Bland annat har vi sett över<br />

riggen, bytt propeller, kommunikationssystem<br />

och navigationssystem. Vi har<br />

även förfinat henne inuti, så nu är det<br />

lite trevligare ombord.<br />

VILKET ÄR DITT STARKASTE MIN-<br />

NE FRÅN NORDOSTPASSAGEN<br />

– Helt klart den fantastiska naturen. Men<br />

jag såg också att vi måste ta miljöproblemen<br />

på allvar och att mänskligheten<br />

står inför sin största utmaning någonsin.<br />

Det är värre än vi tror, men om vi hjälps<br />

åt är det möjligt att vända trenden. Men<br />

det är viktigt att vi satsar på teknikutveckling<br />

och energibesparingar.<br />

Vill du läsa mer om Explorer och Ola<br />

Skinnarmos expedition till Nordostpassagen,<br />

besök: www.skinnarmo.com<br />

EXPLORER OF SWEDEN<br />

Skrovet är av höghållfast stål från SSAB av<br />

typen Domex 740 XPE. 740 står för att stålet<br />

klarar ett tryck på 740 N/mm 2 vid minus 40<br />

grader. Normalt fartygsstål har en hållfasthet<br />

på 240 N/mm 2 . Det starka stålet har gjort att<br />

man kunnat använda mycket tunnare plåtar,<br />

endast 5 mm, och därför kunnat få en lättare<br />

båt än vad som annars varit möjligt.<br />

Längd: 18.5 m<br />

Bredd: 5.1 m<br />

Djupgående: 3.3 m<br />

Deplacement utan last: 34 ton<br />

Bruttotonnage: 30 ton<br />

Masthöjd: 24 m<br />

Segelarea: 240 m 2<br />

Motor: IVECOaifo 250 hp<br />

Propellerdiameter: 1 m


AUTOREX – senaste nyheten<br />

inom plåtskärning<br />

E<br />

SAB:s AUTOREX är en fullständigt<br />

inkapslad automatisk<br />

plasmaskärmaskin som erbjuder<br />

tung högprecisionsskärning till<br />

förvånansvärt låga kostnader. Maskinen<br />

är kapabel att skära stål, rostfritt<br />

stål och aluminium med en tjocklek på<br />

upp till 25 mm.<br />

Att den är fullständigt inkapslad innebär<br />

att portalen och skärhuvudet är<br />

monterade inuti ett förseglat utrymme<br />

för att skydda det omgivande området<br />

från hetta, damm och buller som alstras<br />

under skärprocessen. Ett kraftfullt utsugnings-<br />

och filtreringssystem för damm<br />

och ångor säkerställer att luften hålls<br />

ren, vilket innebär att AUTOREX kan<br />

installeras utan behov av extra bullerskydd<br />

eller utsugningsutrustning.<br />

AUTOREX , som är baserad på<br />

EAGLE-plasmaskärmaskinen med revolutionerande<br />

m3-plasmateknologi,<br />

erbjuder höghastighetsskärning till ett<br />

lågt pris, inklusive förmågan att utföra<br />

märkning av detaljerna med hjälp av<br />

samma skärhuvud. Kvaliteten på de<br />

skurna detaljerna är utmärkt och systemet<br />

uppnår hög precision med en<br />

skärkvalitet som är jämförbar med laserskärning.<br />

Varje AUTOREX -system är utrustat<br />

med ett integrerat växlingsbord som<br />

standard, så skärningen kan fortsätta<br />

samtidigt som profilerade komponenter<br />

avlägsnas och nytt arbetsmaterial lastas.<br />

Två maskinstorlekar finns tillgängliga<br />

för plåtstorlekar på 1 500 x 3 000 och<br />

2 000 x 4 000 mm.<br />

Andra funktioner som hjälper till att<br />

maximera produktiviteten inkluderar<br />

VISION-styrenheten och Columbus<br />

CAD/CAM-programmeringsmjukvara,<br />

vilka båda inkluderas med AUTOREX <br />

som standard.<br />

Skyddsutrustning och svetstillbehör<br />

– ny produktkatalog <strong>2010</strong><br />

Du har väl inte missat <strong>ESAB</strong>s nya produktkatalog<br />

för skyddsutrustning och<br />

svetstillbehör Här presenteras vårt<br />

breda sortiment. Personlig skyddsutrustning<br />

(svetshjälmar – med skyddshjälm<br />

och med friskluft, svetsskärmar,<br />

andningsskydd, skyddsglasögon,<br />

svetsdraperi, svetsfiltar, svetsjackor<br />

och byxor, svetsförkläde, svetsoveraller,<br />

svetshandskar, svetsskor.) Speciell<br />

svetsutrusning (tork- och torrhållningsutrustning<br />

för elektroder och rörtråd,<br />

elektrodslipar, Wolframelektroder,<br />

fogbrännare, kolstavar, bärbara rökutsug<br />

och tillbehör till gassvetsning och<br />

gasskärning). Svetstillbehör och<br />

verktyg (svetskabel, OKC-kopplingar,<br />

elektrodhållare, återledarklammor,<br />

svetsspray, svetspasta,<br />

sprickindikeringsspray,<br />

slagghackor,<br />

svetsmått,<br />

svetstänger, pistolhållare,<br />

gasflaskkärror).<br />

Ladda ner hela<br />

katalogen på<br />

www.esab.se<br />

under ”Senaste<br />

nytt”, eller<br />

kontakta <strong>ESAB</strong>s<br />

kundtjänst.<br />

Skyddsutrustning och<br />

svetstillbehör<br />

PRODUKTKATALOG <strong>2010</strong>


Sänk Dina gaskostnader radikalt !<br />

- Dokumenterade besparingsresultat<br />

Patenterad<br />

ny teknologi<br />

Regula EWR: Innebär 4 metoder att<br />

reducera mängden skyddsgas vid svetsning.<br />

1.<br />

Gasflödet regleras automatiskt och synkront med<br />

svetsströmmen under hela svetsförloppet.<br />

”Mer ström - mer gas / Mindre ström - mindre gas”<br />

2.<br />

3.<br />

Extremt snabb ventil som öppnar och stänger<br />

även vid mycket snabba svetsintervaller.<br />

Pulsning av gasen ger ytterligare minskning av gasflödet<br />

med oförändrat fullgott gasskydd. Gasbesparingen sker<br />

under hela svetsförloppet.<br />

4.<br />

Eliminering av gaspuffar som bieffekt<br />

av ovan nämnda metoder.<br />

Kan kopplas till både manuella strömkällor<br />

och automatiserad / robotiserad svetsning.<br />

Regula Systems AB<br />

Tel: 0511-34 79 95<br />

www.regulasystems.com


POSTTIDNING B<br />

Den bärbara lösningen för professionell<br />

TIG och MMA-svetsning<br />

Pris från<br />

30 240:-<br />

*komplett utrustning<br />

exkl. moms<br />

Caddy Tig 2200i AC/DC är en kompakt och bärbar enfasansluten<br />

TIG-strömkälla på 220A för svetsning i stål, rostfritt stål och aluminium.<br />

Alltid säkra HF-starter vid såväl lik- som växelströmsvetsning. Utmärkta<br />

MMA-egenskaper. Användarvänliga inställningspaneler:<br />

-TA33 AC/DC (ange materialtjocklek och maskinen kontrollerar resten)<br />

-TA34 AC/DC (med pulsning och avancerade funktioner inbyggda)<br />

Svetsmaskinen köper ni hos närmaste <strong>ESAB</strong> återförsäljare, www.esab.se<br />

*Priset avser komplett Caddy Tig 2200i AC/DC TA 33 inkl. TIG-brännare TXH200. <strong>ESAB</strong> art nr 0460 150 882<br />

<strong>ESAB</strong> Sverige AB<br />

Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Göteborg<br />

Tel. 031-50 90 00 Orderfax. 031-50 94 30<br />

esab.sverige@esab.se<br />

www.esab.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!