Gästlista - Sveriges Kungahus

kungahuset.se

Gästlista - Sveriges Kungahus

MIDDAG HOS DD.MM. KONUNGEN OCH DROTTNINGEN PÅ

STOCKHOLMS SLOTT TORSDAGEN DEN 12 APRIL 2007 KL. 19.30

H.M. Konungen

H.M. Drottningen

H.K.H. Hertiginnan av Halland

Prinsessan Christina, Fru Magnuson

Generalkonsul Tord Magnuson

CORPS DIPLOMATIQUE:

Ambassadör Pedro Comissário Afonso, Mozambique, och

Mrs. Mariana Dava

Ambassadör Alojz Mészáros, Slovakien, och Mrs. Eleonóra Csanaky

Ambassadör Quang Thanh Trinh, Vietnam, och Mrs. Thi Trinh Vu

Ambassadör Alec Aalto, Finland, och Fru Merja Tuomas-Kettunen-Aalto

Ambassadör Ovid Harasich, Chile, och Mrs. Gardenia Harasich

Ambassadör Norma Pensado Moreno, Mexico, och Mr. Patricio

Montecinos Faundez

Ambassadör Theresia Samaria, Namibia, och Mr. Johannes Samaria

Ambassadör Tom Risdahl Jensen, Danmark, och Fru Helle Bundgaard

Ambassadör Ernesto Melendez Bachs, Kuba, och Mrs. Nēlida Minobis

Ambassadör Wolfgang Trautwein, Tyskland, och Mrs. Jane Trautwein

Ambassadör Bernadette Sebage Rathedi, Botswana

Ambassadör Abigail Mejía-Ricart Eklund, Dominikanska republiken. Doyen,

och Mr. Roger Eklund, ingenjör

RIKSDAGEN:

Tredje vice talman Liselott Hagberg, (fp), och polisinspektör Göran Hagberg

Riksdagsledamot Göran Lennmarker, (m) Ordf. i UU, och fru Gunilla

Lennmarker

Riksdagsledamot Alice Åström, (v) gruppledare, och journalist Lars Johansson

Ambassadör Anne Dismorr, Riksdagens internationella kansli, och herr Michael

Dismorr

REGERINGEN:

Statsrådet Maud Olofsson, (c) näringsminister, vice statsminister, och

Personalchef Rolf Olofsson


Statsrådet Mats Odell, (kd) Finansdep. Kommun- och finansmarknadsminister,

och projektledare Elisabeth Odell

Riksdagsledamot Cristina Husmark Pehrsson, (m) Socialdepartementet.

socialförsäkringsminister, och lantmästare Folke Pehrsson

Statsrådet Maria Larsson, (kd) Socialdep. Äldre- och folkhälsominister, och

Lärare Gunnar Larsson

Statsrådet Andreas Carlgren, (c) Miljöminister, och doktorand Tomas Harila

Carlgren

Riksdagsledamot Åsa Torstensson, Näringsdepartementet, infrastrukturminister

och herr Hugo Andersson

Statsrådet Sven Otto Littorin, (m) Arbetsmarknadsminister, och civilekonom

Ann Littorin

Statsrådet Sten Tolgfors, (m) Utrikesdepartementet. Handelsminister, och

Ekonom Karin Larsson

REGERINGSKANSLIET:

Statssekreterare Jakob Forssmed, Statsrådsberedningen, och socionom

Matilda Forssmed

Statssekreterare H G Wessberg, Försvarsdepartementet, och läkare Marianne

Wessberg-Reimers

Statssekreterare Joakim Stymne, Utrikesdepartementet, och direktör Birgitta

Stymne Göransson

Statssekreterare Bettina Kashefi, Socialdepartementet, och jurist Robert Cloarec

Statssekreterare Magnus G. Graner, Justitiedepartementet, och fru Susanne

Graner

Introduktören Ambassadör Sven Hirdman och fru Marianne Hirdman

Biträdande protokollchef Anders Nyström och fru Ulla Böhme

MYNDIGHETER:

Kammarrättspresident Sten Heckscher, Kammarrätten i Stockholm, och

lärare Maria Heckscher

Landshövding Per Unckel och ceremonimästare Titti Unckel

Generaldirektör Anders L. Johansson, Statskontoret, och avdelningschef

Anna-Berit Gudmundsson

Regeringsrådet Gustaf Sandström och kammarrättsassessor Margareta

Palmstierna

Generaldirektör Christina Salomonson, Kustbevakningen

Biskop Sven Thidevall, Växjö stift, och församlingspedagog Barbro Domargård

Thidevall

Överintendent Christina von Arbin, Statens försvarshistoriska museer


Domprost Åke Bonnier, Stockholms Domkyrkoförsamling, och socionom

Kristina Gustafsson Bonnier

SVENSK VETENSKAP:

Projektledare Annika Lotzman Dahl, Vetenskapsfestivalen i Göteborg.,

och direktör Björn Sandelind

MEDALJÖRER:

Hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Svea Hovrätt, och fd. bibliotekschef

Ingar Beckman Hirschfeldt

Talman Björn von Sydow och överläkare Madeleine von Sydow

Fv. Statsrådet Kjell-Olof Feldt och författaren Birgitta von Otter

Biskop emer. Christina Odenberg

Professor Anita Aperia Broberger

Fd. riksdagsledamot Lars Bäckström och förskollärare Ann-Christin Bäckström

Skådespelare Reine Brynolfsson

Författaren Regissör Margareta Garpe och dokumentärfilmare Rainer Hartleb

SVENSKT NÄRINGSLIV:

Koncernchef Leif Brodén, Kronobergs län, koncernchef, Södra skogsägarna.,

och förlagsredaktör Kerstin Brodén

Entreprenör Arvid Callans, Västernorrlands län. VD. Callans Trä AB, och fru

Callans

Direktör Kjell Jonsson, Norrbottens län. Fd. VD. för Polarbröd AB, och

direktör Margareta Jonsson

Direktör Birgitta Böhlin, VD, Samhall AB, och fil. lic. Ragnvald Böhlin

Direktör Pär Fagerström, ordförande i Svenska Tidningsutgivarföreningen, och

redaktionschef Ewa Wirén

Friherre Carl-Hugo Hamilton och friherrinnan Caroline Hamilton

ÖVRIGA:

Hans Imholz, President Hans Imholz Stiftung och Doris Imholz

Dositej Motika, biskop i serbiska ortodoxa kyrkan

Wolf S. Lyberg f.d. ordförande i SOK

KULTUR, MEDIA:

Regissör Gun Jönsson, Hallands län.

Artist Peter Flack, Örebro län, och Artist Marie Kühler-Flack

Silversmed Kerstin Öhlin Lejonklou, Jämtlands län, och tandläkare Thure

Lejonklou


Kördriigent Bo Johansson, Adolf Fredriks Musikklasser, och barnmorskan

Ingrid Johansson

Författaren Cay Bond och Regissör Peter Luckhaus

Grafisk formgivare Inger Kåberg

Arkitekt Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor AB, och arkitekt Karin

Wingårdh

Redaktör Bengt Hansell, Sveriges Radio, och it-ansvarig Annika Hansell

Redaktör Lena Lindahl

IDROTT:

Bordtennisspelare Ernst Bolldén, VM-guld individuellt

Fotograf Fredrik Sträng, Bergsklättrare mm

KUNGAPARETS RESOR OCH BESÖK:

Direktör Anders Carlberg, VD Fryshuset, och laboratorieingenjör Elisabeth

Gustavsson

Teaterdirektör Vicky von der Lancken, Stockholms län

Direktör Michael Sohlman, VD Nobelstiftelsen

Stadsfullmäktiges ordförande Håkan Nordman, Vasa stad, och

byggnadsingenjör Harriet Nordman

Stadsdirektör Markku Lumio, Vasa Stad, och pianist Christine Bengtsson-

Lumio

Kommunstyrelsens ordförande Eva Hellstrand, Åre kommun, och lantbrukare

Dennis Lindén

Direktör Lars Lindqvist, VD Åre 2007, och sekreterare Maria Grip

Herr Olle Rolén, Åre 2007

Utvecklingschef Nalle Hansson, Åre 2007, och leg. sjukgymnast Kristina

Hansson

LÄNSREPRESENTANTER:

Styrelseordförande Jan Rydh, Blekinge län, styrelseordförande i Water Jet, och

fru Eva Rydh

Direktör Anders Franck, Gävleborgs län, VD för Mellansvenska

Handelskammaren i Gävle och kyrkoherde Unni Franck

More magazines by this user
Similar magazines