Slottet - Sveriges Kungahus

kungahuset.se
  • No tags were found...

Slottet - Sveriges Kungahus

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONSSlottetsom historisk scenprogram i kunglIGA slottet 2009


Välkommen till Kungliga Slottetoch programåret 2009För sjätte året i följd har vi nöjet att presentera föredragsserien Slottet somhistorisk scen där experter lärt och lättsamt berättar om vårt kungliga kulturarv.Att föredragen äger rum i historisk miljö ger en extra upplevelse. I samband medföredraget kan du på samma biljett besöka slottets representationsvåningar.Föredragsserien startar i februari och pågår lördagar till och med november 2009 med ett uppehållför sommarmånaderna. På sommaren utökas verksamheten på slottet med längre öppettider, flerbesöksmål, kafé, konserter och nationaldagsfirande (se sid. 22).Om föredragsprogrammet väcker ditt intresse, tänk på att boka biljett i tid då många av föredragenfort blir slutsålda. Biljettinformation finns på nästa sida.Kungliga SlottetKungliga Slottet är ett av Europas största slott och är unikt i egenskapen av att vara officielltresidens för H.M. Konungen, en arbetsplats för Hovstaten och samtidigt öppet för allmänhetenstörre delen av året. Slottet uppfördes efter ritningar av Nicodemus Tessin den yngre och stodinflyttningsklart 1754. På slottet finns ett flertal museer och många sevärdheter (läs om besöksmålenfrån sid. 14)


forts. föredragsprogramDöden är en adelsmanI mars 1792 faller Gustav III offer för en mördares hand.Gärningsmannen upptäcks och avrättas, men ännu tvåhundraår senare är det oklart hur omfattande konspirationen motkungen egentligen var. Historikern och författaren ChristopherO`Regan har dragit i några av härvans alla trådar och berättarom dagarna som skakade Sverige.Christopher O`ReganFörfattareLördagen den 25 april kl. 13.00Engelsk park på svensk markHagaparken är en av de förnämsta engelska parkerna i Sverigeoch en del av Nationalstadsparken. En kunglig park, som underGustav III:s ledning och Fredrik Magnus Piper som arkitekt,skapades under senare delen av 1700-talet.Här skulle Gustav III skapa en storslagen engelsk park.Följ med på en vandring och upptäck nya guldkorn för nyabesök i parken.Gunnar BjörkmanParkchef, Kungl. Djurgårdens förvaltningLördagen den 5 september kl. 13.00Gustav IV Adolf och statskuppen 1809– en berättelse kring ett dramatisktögonblick i svensk historiaGöran Alm, chefen för Bernadottebiblioteket föreläser kringGustav IV Adolf, hans tid och den gustavianska familjenshistoria under 1800- och 1900-tal, en svensk familjehistoriamed förgreningar till Karlsruhe, Wien, Dresden och Rio deJaneiro.Göran AlmChefen för BernadottebiblioteketLördagen den 12 september kl. 13.00


Det skapande rummet.Två tolkningsvägar till kungliga interiörerSom en till väggarna anbringad poesi – så kan man beskrivabildutsmyckningen i Gustav III:s paviljong på Haga, uppförd1789–92. Tolkningen av Louis Masreliez’ dekor vittnar om enärebetygelse till konungen men också om 1700-talets intresseför mystik. Nu som då inbjuds betraktaren till vitter lekoch till reflektioner över hemliga budskap.Thérèse von LampeFil.dr.Lördagen den 19 september kl. 13.00Se ramen!Ofta reflekterar vi inte över hur de konstverk vi ser på ärinramade. Ändå har ramen avgörande betydelse för vilkenhelhetsuppfattning vi får av ett konstverk. Under olika tiderhar nya ideal, vetenskapliga undersökningar och personligsmak påverkat ramvalet för såväl officiella porträtt som merprivata konstverk.Leila TuuliIntendent, Kungl. HusgerådskammarenLördagen den 26 september kl. 13.00Vem var mannen som valdestill tronföljare 1810?Vem var han egentligen, Jean Baptiste Bernadotte, marskalkenav Frankrike som vid fyrtiosju års ålder valdes till svensktronföljare? Själv trodde han att hans karriär var slut, hanville dra sig tillbaka. Så kom den märkliga riksdagen i Örebro1810 och Bernadottes karriär förlängdes med trettiofyra år.Herman Lindqvist har skrivit en ny biografi somgrundar sig på färska fynd i Bernadottearkivet.Herman LindqvistFörfattareLördagen den 3 oktober kl. 13.00


forts. föredragsprogramTre Kronor – borgen i StrömmenNär pålspärren anlades i vattnet kring stadsholmen för1000 år sedan inleddes ett arbete vars syfte var att få kontrollöver Mälardalens in- och utfarter.Kronan på verket blev den mäktiga borgen Tre Kronor.Med hjälp av nya illustrationer och gamla kopparstick skadenna borgs historia återberättas.Christian BuchbergerIntendent, Kungl. HusgerådskammarenLördagen den 10 oktober kl. 13.00Ett slott i tidenNärmare 100 ur tickar och slår i slottets salar. Varje veckadrar Hovets urmakare Kjell Pettersson upp dessa rariteter– sköna föremål som fyller samma funktion och uppdrag somför 250 år sedan. Med hjälp av unika bilder får vi kommainnanför skalet på urverken och lära känna deras historia.Kerstin Hagsgård, IntendentKungl. HusgerådskammarenKjell Pettersson, UrmakarmästareLördagen den 17 oktober kl. 13.001809 – Rikssprängning och begynnelse.200-årsminnet av Finska krigetI februari 1808 passerade ryska styrkor, utan föregåendekrigsförklaring, Sveriges östgräns. Därmed inleddes det s.k.Finska kriget som slutade med att den svenske kungen hösten1809 tvingades avstå från en tredjedel av sitt territorium tillden ryske tsaren. Därmed upphörde en 600-årig svensk-finskriksgemenskap och Finland blev ett storfurstendöme i detryska imperiet. Om detta berättar Per Sandin,kommissarie för Livrustkammarens storasvensk-finska utställning.10Per SandinMuseilektor, LivrustkammarenLördagen den 24 oktober kl. 13.00


Bernadottebibliotekets programTill Kungliga Slottets mest praktfulla interiörer hör Bernadottebiblioteketsstora salong. Århundraden av kultur och lärt vetande dominerar miljön ochhär förvaras ätten Bernadottes böcker och fotografier. Salongen är ävenplatsen för åtta mycket speciella kulturevenemang under år 2009.Kulturaftnar i BernadottebiblioteketTvå av 2009 års kulturaftnar ägnas åt barnböcker och deckare, två ämnesområden i biblioteketsstora boksamling. Dessutom kommer två kungliga författare att presenteras.tisdagen den 24 februari kl. 19.00Poeten Oskar II möter Rumäniensdrottning Elisabet med författarpseudonymenCarmen SylvaEtt samarbete med Rumänskakulturinstitutet i Stockholmtisdagen den 21 april kl. 19.00Från Kungliga ABC-böcker tillKulla-Gulla – böcker för prinsar ochprinsessor i BernadottebiblioteketI samarbete med Svenska barnboksinstitutettisdagen den 6 oktober kl. 19.00Prins Wilhelm– hertig, författare och filmareI samarbete med Sveriges Televisiontisdagen den 3 november kl. 19.00Mord på bibliotekEtt samarbete med Svenska DeckarakademienBILJETTPRIS: kulturafton 130 krBILJETTFÖRSÄLJNING: se info på sidan bredvid.MEDVERKANDE: se www.kungahuset.se12


BernadottekonserterTill Bernadottebiblioteket hör också ett oskattbart musikarkiv. Vi inbjuder till fyra pianokonserteri biblioteket, med musik hämtad ur olika kungars och drottningars samlingar.Bernadottekonsert Ionsdagen den 11 februari kl. 19.00En kunglig musikalisk salong 1909Musik kring kung Gustaf V och drottning VictoriaVerk av bl.a. R. Wagner, F. Liszt, T. Rangström, E. SjögrenBernadottekonsert IIfredagen den 13 mars kl 19.00En kunglig musikalisk salong 1849Ett återuppförande av en musiksoaré påStockholms slott den 13 mars 1849Verk av bl.a. W.A. Mozart, G. Rossini, F. Schubert,Italienska folkvisor och »Gammalt och nytt«av A.F. LindbladMedverkande: Konsertpianist Magnus SvenssonHovorganist Mary Ljungquist HénChefen för Bernadottebiblioteket Göran AlmBernadottekonsert IIIonsdagen den 21 oktober kl. 19.00En musikalisk salong kring syskonenprinsessan Eugénie och prins Gustav,Fanny och Felix MendelssohnQuatre mains – Fyrhändigt pianospelVerk av bl.a. familjen Bernadotte, A.F. Lindblad, F. Liszt,F. Mendelssohn, R. SchumannBernadottekonsert IVonsdagen den 25 november kl. 19.00En musikalisk salong kring musiktillägnad Familjen BernadotteMusikaliska gåvorVerk av bl.a. G. Rossini och uruppförande av Jan Sandströmsverk Bön till solen med text av Karin Boye.I arrangemang för sopran och piano och i en versionför pianosoloBILJETTPRIS: Konsert 130 kr. BILJETTFÖRSÄLJNING: Bokning per tel 08-402 61 30 (mån–fre kl. 9–12, 13–15).Bokade biljetter hämtas i slottets biljettförsäljning (se sid. 4) under slottets ordinarie öppettid, inom en vecka.Samtliga evenemang kan bokas fr.o.m. 7 januari 2009. Försäljning även direkt i Biljett & Information (se sid. 4).SLOTTET ÖPPET: tis–sön kl. 12–15 (stängt 7–31 jan, bokade biljetter hämtas då i Slottsboden).13


Upptäck det kungliga kulturarvet– besök slottet och delta i visningarPå slottet finns många sevärdheter och besöksmål. Representationsvåningarna,Skattkammaren och Museum Tre Kronor är öppna året omoch kan besökas var för sig eller samtliga med kombinationsbiljetten.Under sommarmånaderna är även Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkanoch Riddarholmskyrkan öppna. I butiken Slottsboden finns vägledningar tillsamtliga besöksmål. Vi erbjuder även guidade visningar (se sid. 18).RepresentationsvåningarnaRepresentationsvåningarna är samlingsnamnet på slottets paradvåningar och salar som användsvid H.M. Konungens officiella representation. Här tar Kungaparet bland annat emot statsbesökoch ger representationsmiddagar. Mellan de officiella uppdragen är Representationsvåningarnaöppna för allmänheten. Till höjdpunkterna hör Karl XI:s galleri, Gustav III:s paradsängkammare,Rikssalen med drottning Kristinas silvertron och slottets balsal – Vita Havet.Bernadottevåningen öppnas igenUnder några år har ett flertal av Kungliga Slottets rum genomgått en nödvändig översyn– som till exempel Bernadottegalleriet i Bernadottevåningen.Sedan 1920-talet har galleriet använts för Bernadotteättens porträttsamling. Porträtten ärmålade av dåtidens främsta konstnärer, bland andra den franska konstnären Francois Gérardoch Anders Zorn. Bernadottegalleriet har efter renoveringen återfått sina porträtt, men numot ett väggfält i en svagt ljusblå nyans. Väggfälten och övrig dekor har målats och nyförgyllts.Bernadottevåningen öppnar åter för besökare i mars 2009.14


SkattkammarenI dunkla källarvalv i slottets södra del förvaras monarkins viktigaste symboler – riksregalierna.Riksregalierna tas fram vid högtidliga ceremonier, och kan sedan 1970 även beskådas iSkattkammaren. De äldsta bevarade regalierna är Gustav Vasas rikssvärd och Erik XIV:s kronafrån 1500-talet (se bild på sista sidan).Museum Tre KronorI Museum Tre Kronor berättas slottets medeltidahistoria. I slottets norra källare lever minnena avkungaborgen Tre Kronor som förstördes vid enbrand år 1697. I museet syns försvarsmuren från1200-talet och rummen består av murade tegelvalvfrån 1500-talet. Med hjälp av föremål som räddadesundan branden eller som hittats vid utgrävningarfår vi en inblick i det dagliga livet i borgen.Nygjorda och detaljerade modeller visar slottetsförvandling från medeltida borg till dagens barockslott.ÖPPET: tis–sön kl. 12–15 (längre öppettider under sommarmånaderna, se sid. 22). Aktuella datum för stängningari samband med representation finns på www.kungahuset.seENTRÉPRIS: Per besöksmål: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr barn/studerande (*dela upp besöken på flera tillfällen, biljetten är giltig i 30 dagar räknat från första besökstillfället, förutsattatt aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten).GUIDAD VISNING: Representationsvåningarna visas kl. 13 och Skattkammaren kl. 14 året om. Ingår i entrépriset.Fler guidade visningar under sommaren (se visningstider på sid. 18).INFO: tel 08-402 61 30 (mån–fre kl. 9–12, 13–15), www.kungahuset.se15


SlottskyrkanSedan 1200-talet och Magnus Ladulås tidhar det funnits både en kyrka och ett egetprästerskap på slottet. Sedan 1600-taletfinns en egen församling. Under sommarsäsongenär kyrkan öppen för egen rundvandringtvå dagar i veckan, vilket ger tillfälleatt se kyrkans inredning, arkitekturoch konstverk. Carl Hårleman fullbordadekyrkans inredning i mitten av 1700-talet,till stora delar efter ritningar av NicodemusTessin den yngre.Varje söndag hålls gudstjänst i kyrkandå alla är välkomna.Under sommaren bjuder kyrkan påorgelkonserter.ÖPPET: jun–aug; ons, fre kl. 12–15.Gudstjänst söndagar kl. 11 året om.MUSIKGUDSTJÄNSTER: se sid. 21.SOMMARENS ORGELKONSERTER:annonseras på www.kungahuset.se i apr–maj.ENTRÉPRIS: fri entré.HögvaktenHögvakt har funnits vid Kungliga Slottet sedan1523 och utgjordes då av ett hundratal soldatersom även stod för stadens bevakning och brandförsvar.Idag går förband från hela Sverige högvakt ochde utgör en viktig del i skyddet av Kungafamiljen.Högvaktsavlösningen är även en populär publikattraktion.Under sommarhalvåret marscherareller rider vaktparaden med musikkår genomstadens gator och fram till slottets yttre borggård.VAKTPARAD med musikkår: jun–aug; mån–lör kl. 12.15,sön kl. 13.15, sep–maj; ons, lör kl. 12.15, sön kl. 13.15.INFO: www.hogvakten.mil.se, tel 08-402 63 17.17


Lär mer om slottet – följ med på enguidad visningLåt våra kunniga guider göra besöket till en extra upplevelse. Under den guidadeturen får vi veta mer om rummens användning förr och nu, om de kungar ochdrottningar som bott här och om föremålen i de kungliga samlingarna.De guidade turerna är ett bra komplement till den egna rundvandringen ochingår i entréavgiften. Om du hellre går på egen hand finns vägledningar att köpasom guidar dig genom slottet.Vår, höst, vinter1 feb–14 maj, 15 sep–30 decTIS–SÖN, PÅ SVENSKA:kl. 13 Representationsvåningarnakl. 14 SkattkammarenTIS–SÖN, PÅ ENGELSKA:kl. 13 Skattkammarenkl. 14 RepresentationsvåningarnaLÖR–SÖN, FÖR BARN PÅ SVENSKA:kl. 12.15 »Gamla borgen Tre Kronor«Sommar15 maj–14 sepDAGLIGEN, PÅ SVENSKA:kl. 11 Representationsvåningarnakl. 13 Representationsvåningarnakl. 14 Skattkammarenkl. 15 Museum Tre KronorDAGLIGEN, PÅ ENGELSKA:kl. 12 Representationsvåningarnakl. 13 Skattkammarenkl. 14 Representationsvåningarnakl. 15 RepresentationsvåningarnaINFO: de allmänna visningarna ovan ingår i entréavgiften och går inte att förboka. För större sällskap rekommenderar vien förbokad gruppvisning med egen guide. Guide bokas per tel 08-402 61 30 (mån–fre kl. 9–12, 13–15).18


Ta med dig barn och barnbarn– spännande visningar och evenemangSlottet, med de stora gyllene salarna, kungakronor och svärdi Skattkammaren och historien om borgen Tre Kronor i dunklakällarvalv, är en spännande miljö för barn.På lördagar och söndagar är en av visningarna anpassad för barn.I Museum Tre Kronor berättar vi om hur det var att leva, bo ocharbeta i den medeltida borgen. Under skolloven blir det extraevenemang för barn med bland annat visningar om gengångare,nattjärsor, prinsar och prinsessor eller om den förödandeslottsbranden.VISNING FÖR BARN: 15 sep–14 maj; lör–sön kl. 12.15(med undantag för skolloven nedan).SKOLLOVSPECIAL: program annonseras i dagspress ochpå www.kungahuset.seAktuella lov: Sportlov 21 feb–1 mar (stängt måndag),Påsklov 7–17 apr (stängt Långfredag, öppet Annandag påsk),Höstlov 24 okt–1 nov (stängt måndag).ENTRÉPRIS: se sid. 15.19


Musikgudstjänster i SlottskyrkanVälkommen till Slottskyrkans gudstjänster, alla söndagar året om. Nedan presenteras utvalda gudstjänstermed musik år 2009. Under sommarmånaderna inbjuder Slottskyrkan till orgelkonsertermed musik av bland andra Buxtehude, Bach och Roman. Upptäck även sommarens konsertprogrami Riddarholmskyrkan.6 januari kl. 15.00Musikgudstjänst Den heliga nattenTrettondag julPastor i Hovförsamlingen Erland RosSlottskyrkans VokalensembleKonsertpianist Magnus SvenssonHovorganist Mary Ljungquist Hén18 januari kl. 11.00Högmässogudstjänst med musikAndra söndagen efter TrettondagenHovpredikant Staffan EklundHarpist Lisa ViguierKonsertpianist Magnus SvenssonHovorganist Mary Ljungquist Hén22 februari kl. 11.00Högmässa med musikFastlagssöndagenÖverhovpredikant Lars-Göran Lönnermark.Musiker se nedan:22 februari kl. 15.00Musikgudstjänst Felix Mendelssohn-Bartholdy200 årSlottskyrkans VokalensembleKonsertpianist Magnus SvenssonDirigent Mary Ljungquist HénPastor i Hovförsamlingen Erland Ros22 mars kl. 11.00Högmässa med musikJungfru Maria bebådelsedagHovpredikant biskop em. Christina Odenberg.Musiker se kl 15.0022 mars kl. 15.00Musikgudstjänst Maria i diktoch ton – musik från medeltid tillromantikSlottskyrkans VokalensembleHarpist Lisa ViguierKonsertpianist Magnus SvenssonDirigent Mary Ljungquist HénPastor i Hovförsamlingen Erland Ros31 maj kl. 11.00Högmässa Musik av Haydnpå årsdagen av hans dödPingstdagenHovpredikant Hans Rhodin och Pastori Hovförsamlingen Erland RosSlottskyrkans VokalensembleKonsertpianist Magnus SvenssonDirigent Mary Ljungquist Hén11 oktober kl. 15MusikgudstjänstFanny och Felix Mendelssohn– musik för piano och orgelTacksägelsedagenKonsertpianist Magnus SvenssonHovorganist Mary Ljungquist HénPastor i Hovförsamlingen Erland Ros1 november kl. 15.00Musikgudstjänst Musik för själenSöndagen efter alla helgons dagPastor i Hovförsamlingen Erland RosVokalensemblen Con Voce med solister,Kören Ancora, Natalia Berejnaja, harpa,Dirigent Conny Holmgren29 november kl. 11.00Högmässogudstjänst med musikFörsta i AdventÖverhovpredikant biskop em. Lars-GöranLönnermark, Pastor i HovförsamlingenErland Ros, Slottskyrkans Vokalensemble,Slottskören, Brassensembleur Arméns Musikkår,Dirigent Mary Ljungquist Hén20 december kl. 15.00Vi sjunger in JulenFjärde AdventKonsertpianist Magnus Svensson,Slottskyrkans Vokalensemble, Nya Prinskvartetten,Dirigent Mary Ljungquist Hén,Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros26 december kl. 15.00MusikgudstjänstJulens sånger och psalmerAnnandag julPastor i Hovförsamlingen Erland RosHovorganist Mary Ljungquist HénÖPPET: i samband med gudstjänster.Egen rundvandringjun–aug: ons och fre kl. 12–15.PROGRAM GUDSTJÄNSTER:komplett gudstjänstprogram finnspå www.kungahuset.seSOMMARENS KONSERTER:se www.kungahuset.se i apr–maj.ENTRÉPRIS: fri entré.21


Sommartider på Kungliga SlottetPå sommaren lever slottet i högsta grad upp till benämningen »ett av världensmest levande slott«. Med samtliga besöksmål öppna dagligen, kafé på Inre borggården,beriden vaktparad, konserter och guidade turer sjuder slottet av liv ochrörelse. Sommarens höjdpunkt är firandet av nationaldagen den 6 juni. Den firarvi sedvanligt med »Öppet slott« – en heldag med musik, temavisningar, aktiviteteroch evenemang.ÖPPET DAGLIGEN: 15–31 maj kl. 10–16, jun–aug kl. 10–17, 1–14 sep kl. 10–16.ENTRÉPRIS: per besöksmål: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna,70 kr barn/studerande (*dela upp besöken på flera tillfällen, biljetten är giltig i 30 dagar räknat från första besökstillfället,förutsatt att aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten). GUIDADE VISNINGAR: Ingår i entrépriset (se sid. 18 för visningstider).ÖPPET SLOTT 6 JUNI: program presenteras på www.kungahuset.se och i tryckt folder i mitten av maj.22


Upptäck sommarslotteni NationalstadsparkenVarje sommar öppnar de kungliga lustslotten i Nationalstadsparken. Slotten haranvänts som sommarresidens, lustslott och tillflyktsorter från storstadens larm.I Hagaparken ligger Gustav III:s Paviljong, på Djurgården finns Rosendals Slottoch vid Edsvikens strand Ulriksdals Slott.De välbevarade inredningarna ger prov på kulturhistoria från 1600-, 1700- och1800-talen och våra museilärare guidar dig genom rummen. I sommar finnsmöjlighet att köpa kombinationsbiljett till samtliga tre slott med Orangeriemuseetvid Ulriksdals Slott inräknat.ÖPPET: jun–aug: tis–sön vid guidad visning kl. 12, 13, 14 och 15.ENTRÉPRIS: per besöksmål: 70 kr vuxna, 35 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna,70 kr barn/studerande (*se de tre sommarslotten på samma biljett som gäller hela sommaren, förutsatt att aktuelltbesöksmål är omarkerat på biljetten).23


ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONSProduktion: Inger Kåberg. Kungl. Husgerådskammaren. FOTO OMSLAG: Håkan Lind. Foto: Alexis Daflos, Håkan Lind, Dick Norberg, K-E Granath, Gösta Glase, Magnus Fröderberg, Cato Lein, Sara Mac Key,Göran Schmidt, Sandra Qvist, Christer Åhlin, Elias Andersson, Henrik Garlöv, Timo Saarela, Nationalmuseum, Skokloster. Teckning sid. 4: Ingrid Jonsson-Gremo. TRYCK: VTT Grafiska, Vimmerby.www.kungahuset.se

More magazines by this user
Similar magazines