17.11.2012 Views

golvsänkt dual entry - Permobil

golvsänkt dual entry - Permobil

golvsänkt dual entry - Permobil

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Golvsänkt Dual Entry<br />

<strong>golvsänkt</strong> <strong>dual</strong> <strong>entry</strong><br />

Golvsänkning med marknadens största plats för transport av scootrar och färd i rullstolar.<br />

Kör in bakifrån snabbt och enkelt. Stort insteg höger sida, ingen tröskel och förlängd skjutdörr.<br />

Krocktestad och byggd helt i rostfritt stål för maximal livslängd. Sex flexibla sittplatser med<br />

eller utan rullstol.<br />

Helhetslösning; vi ordnar bil, och golvsänkning i ett paket åt dig. Vi hjälper dig med alla myndighetskontakter.<br />

RULLSTOLAR • BILANPASSNING • KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL


GOLVSäNKT DUAL ENTRy<br />

- Golvsänkning 30 cm helt i rostfritt stål för lång användning (Försäkringskassans bilstödsperiod 9 år)<br />

- Krocktestad ombyggnation för Dodge Grand Caravan, Chrysler Grand Voyager och Chrysler Town & Country<br />

- Manuell ramp bak i aluminium<br />

- Förlängd höger skjutdörr i rostfritt stål, lågt insteg och ingen tröskel<br />

- Olika säteskombinationer med upp till sex platser varav en sittande i rullstol<br />

- Framstol höger flyttbar med snabbinfästning i golv<br />

- Fällbara säten i mitten och längst bak<br />

- Rullstolsplats på tre platser; fram, bak eller i mellanstolsraden<br />

- Lämplig för bakåtvänt åkande sittande i rullstol<br />

- Lätt att få assistentplats bredvid rullstol<br />

- Transport av två rullstolar samtidigt<br />

- Gott om plats för långa personer sittande i rullstol<br />

- Klarar utrymmeskrävande långa rullstolar med t ex. vårdarstyrning<br />

- Transport av marknadens största förekommande scootrar<br />

- Bränsletank 80 l<br />

EXTRAUTRUSTNING<br />

- Mellanstol höger med snabbinfästning i golv<br />

- Förankring med remmar<br />

- Krocktestade rullstolslås<br />

- Rygg för bakåtvänt åkande med bältesfunktioner<br />

- Vridbar höger framstol eller höger mellanstol<br />

- Manuell ramp vid höger skjutdörr 762 mm 1 372 mm<br />

SPECIFIKATIONER<br />

Takhöjd utvändigt med rails och takräcke 1 900 mm<br />

Takhöjd utvändigt med enbart rails 1 850 mm<br />

Höjd insteg höger skjutdörr rampsida 1 410 mm<br />

Inre höjd golv till tak i mellanutrymme 1 520 mm<br />

Höjd från mark till golv vid höger skjutdörr 279 mm<br />

Markfrigång med avgasrör 140 mm<br />

Inre höjd höger fram 1 540 mm<br />

Inre längd ramp till framsäten 2 375 mm<br />

Inre längd från bakre stol till främre golvsänkning 2 000 mm<br />

Inre bredd 1 310 mm<br />

Ramp bak bredd 762 mm<br />

Ramp bak längd 1 600 mm<br />

Bredd golvsänkning bak (800 mm), inkörningsbredd 762 mm<br />

Total längd golvsänkning 3 250 mm<br />

Bredd golvsänkning höger plats fram 775 mm<br />

Inkörningshöjd 1 420 mm<br />

Rätt till ändringar i detaljer förbehålles. Producerad och utgiven av <strong>Permobil</strong> AB, Sverige Maj 2010<br />

Box 120, 861 23 Timrå<br />

Tel: +46(0)60 59 59 00<br />

Snickarv. 1C, 132 38 Saltsjö-Boo<br />

Tel: +46(0)8 747 78 40<br />

Mekanikerv. 6, 564 35 Bankeryd<br />

Tel: +46(0)36 37 17 99<br />

Industrig. 22, 504 62 Borås<br />

Tel: +46(0)33 13 16 34<br />

www.permobil.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!