Presentation1 TELEFON 2 - Teknik från Lillåns skola

teknikiskolan.se

Presentation1 TELEFON 2 - Teknik från Lillåns skola

De första telefonerna presenterades på 1870-talet, och de första 100 åren fanns i stort sett baraen typ av telefoner, fast telefon, där apparaten är uppkopplad via teleledning till nätet. Desenaste 30-40 åren har en mängd nya telefontyper införts, då tekniker, främst radioteknik,möjliggjort nya sätt att få telefonen sammankopplad till nätet. Mobiltelefoni är numeravanligare än fast telefoni i Sverige och även i världen i stort dominerar mobiltelefoni, speciellthar utvecklingen av mobiltelefonanvändningen varit kraftig i områden som tidigare saknat nätför fast telefon.


FAST TELEFONTRÅDLÖS HEMTELEFON• Trådlös telefon är en telefon sommed radiovågor är uppkoppladtill en apparat som har fastanslutning till nätet. Avståndenmellan telefonen och apparatenkunde tidigare inte vara längreän några tiotals meter. Nu finnsdet trådlösa telefoner som klararmer. Det som sätterbegränsningen för de flestasystem med trådlösa telefoner ärbyggnader, miljö ochbasstationens placering.• Vanligaste bärarteknologin iEuropa är DECT.


• År1892 kom L.M Ericssonsskelettapparat, som också ärkallad ”taxen” på grund avhur den ser ut. Taxen var denförsta bordstelefonen medhörlur och mikrofon i ettstycke. Apparaten blevväldigt framgångsrik bådenationellt och internationelltoch vart tillverkad av ettföretag i över 40 år.


År 1931 gjordesEricssons bakelittelefonsom var ettsamarbetsprojekt mellanElektriks Bureau i Oslosamt LM Ericsson ochTeleverket i Sverige. Denanvändes under en långtidsperiod.


Produktionen av denna telefon satte igång 1956.Det allmänna namnet blev Ericofonen DBJ 500 menden kallades oftast eller Kobra på grund av sittannorlunda utseende. Telefonen är också idag etteftertraktat samlarobjekt.


Den här knapptelefonen ficknamnet Diavox och börjadeserietillverkas på sommaren1978 vid Ericssons ochTeleverkets fabriker. Diavoxvar den sista svenskutveckladestandardtelefonen för fasttelefoni och ersatte EricssonsDialog. Produktionen pågickfram till 1989.


FÖR ATT KUNNA FÖRFLYTTA SIG LÄNGRESTRÄCKOR (INGEN SLADD)FÖR ATT FÅ BÄTTRE LJUDFÖR ATT DET SKA BLI LÄTTARE ATT RINGA(KONTAKT LISTA)FÖR ATT DESIGNEN SKA BLI SNYGGAREFÖR ATT DEN SKA BLI BILLIGARE ATT TILLVERKAFÖR ATT DEN SKA BLI MER MILJÖVÄNLIG (SETELEFONENS MILJÖPÅVERKAN)DEN SKA BLI MER BEKVÄM MOT ÖRAT

More magazines by this user
Similar magazines