Views
3 years ago

Hos Erik växer gräsuppfödda lamm för leverans till Gröna Gårdar

Hos Erik växer gräsuppfödda lamm för leverans till Gröna Gårdar

Hos Erik växer gräsuppfödda lamm för leverans till Gröna

Det nya fårhuset är byggt ”utomhusliknande” för att bli KRAV-godkänt för vinterlammsuppfödning.Hos Erik växer gräsuppfödda lammför leverans till Gröna GårdarSiktet inställt på 350 tackor och leverans av färska lamm året runt.| LENNART LARSSON | text & fotoErik Åhäll är nystartad fårbondestrax norr om värmländskaSunne som satsar på att kunna levereragräsuppfödda lamm året om tillGröna Gårdar.– Det var när jag gick driftledarutbildningoch hade praktik hosBengt-Åke Karlsson i Motala somjag på allvar fastnade för det ekologiska.Bengt-Åke uppmuntrade ocksåmitt intresse för får. Något jag annarsvar ensam om på utbildningen,säger Erik Åhäll.Efter utbildningen köpte ErikÅhäll och hans sambo gården iIvarsbjörke våren 2007. Gården liggervid Björka älv ca en mil norr omSunne i Värmland. Gården är på135 ha varav 70 ha åker. Till det arrenderas15 ha åker och en del beten.Gården var ganska nerslitenmen nu inne på tredje året harmycket hänt.SnabbstartEn fårbesättning har byggts upp isnabb takt med inköpta djur och genomatt spara de flesta tacklammenför rekrytering. Ett par mil vargsäkratelstängsel har satts upp. Gamlavallar har körts upp och nya såtts in.Ett nytt modernt och effektivt fårhushåller på att uppföras och skall varaklart innan vintern.Besättningen är nu på ca 230tackor och skall ökas till 350.Produktionen av lamm börjar kommaigång på allvar och med samarbetemed en annan värmländsklammuppfödare, Emma Andersson,i Molkom och Gröna Gårdar serErik Åhäll ljust på framtiden somlammproducent.RaserPå gården finns finullsfår, gotlandsfåroch ryafår, alla renrasiga.Finullsfåren är huvudrasen och deär av alla tre färgtyperna, vita, brunaoch svarta. Finullsrasen kom förstoch valdes av flera skäl.– Det är en ekonomisk ras somföder många lamm som växer snabbareoch klassar bättre än gotlandsfåren.Ullen betalas ganska bra, 65–80 kr kg för rensorterad ull. Det hadeockså betydelse att rasen får stödför utrotningshotade lantraser.Men i den gräsuppfödningsmodellsom Erik Åhäll nu är inne på ärrasen kanske för produktiv. Tackornafår ofta tre lamm och de kan behövaganska mycket kraftfoder för att födalammen på ett bra sätt. Därförfinns nu 35 gotlandsfår på gården.Kanske blir det någon form av korsningsavelför att få fram bästa möjligalamm för gräsuppfödning.Gotlandsfåren ger möjlighet attutveckla produkter av skinnen. De18 | ekologiskt lantbruk 6/2009

Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn - BLF
handlingsprogram för mandatperioden här - Miljöpartiet de gröna
Här hittar du budgeten för 2013 i sin helhet. - Miljöpartiet de gröna
Intresset för konstgräs bara växer
för miljöpartiet i Norrbotten 2010 - miljöpartiet de gröna i boden
Hans Erik Dyvik Husbys gör sitt livs förvandlingstrick. Missa honom ...
Var går gränsen? (pdf) - Lantmäteriet
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna
Göteborg värd för årets Vårmöte Svensk Förening för ... - Infektion.net
Strategi för Grästorps kommun "Mitt liv på jobbet"
Väl förberedda inför framtiden - Göteborg
Välkommen till Liber Hermods! – hos oss når du dina mål
Gängning för alla behov - Sandvik Coromant
Kristus gör oss fria Att leva i bön Fader vår i mitt liv Dags för ... - Till Liv
Narkolepsi hos barn- och ungdomar ”När skrattet försvann”
Hemslöjden går i kyrkan - Västerbottens museum
Vi gör en resa ut i Ny vind i Väst - Atlantica
Invigning av vår nya butik i Landskrona! Priserna gäller - Gullbergs
broschyr med information för vägfarande
Vad kan du göra för att få en mer energieffektiv ... - Schneider Electric
GÖR RUM FÖR MILJÖN - VASYD
Manual - Användarmanual för vårdpersonal - Mina vårdkontakter
Sverige gör sig redo för - SKEF
Vägledning för klassificering av förbränningsrester ... - Avfall Sverige
MUMINDALENS FÖRSKOLA BARNEN ÄR VÅR FRAMTID - Dexter
Bli geolog - Institutionen för geovetenskaper - Göteborgs universitet
Higab har bytt kurs för sin IT-drift - Göteborg
Rättigheter och skyldigheter för dig som student - Högskolan i Gävle
bilaga för samtliga områden - Landstinget Gävleborg