Programmet i pdf-format. Utgivare: Kungliga hovstaterna.

kungahuset.se

Programmet i pdf-format. Utgivare: Kungliga hovstaterna.

forts. Bernadottebibliotekets kulturprogramDrottning Sofia, idealist och socialreformatorDrottning Sofia (1836–1913) är en intressant kvinnogestalti vår kungliga historia. Som djupt engageradkristen levde hon efter devisen att en tro utan socialakonsekvenser inte var en stark och levande tro. Sofialade grunden till den första professionella sjuksköterskeutbildningeni vårt land och grundandet av Sophiahemmet.Aftonen kring drottning Sofia genomförs isamarbete med Sophiahemmet/Ideell förening.Onsdagen den 21 september kl. 19.00Biljettpris 130 krFörbokning, se sid. 4Drottning Victoria – Franz Liszt –Richard WagnerSom dotter till storhertig Friedrich av Baden kom drottningVictoria att få en gedigen musikalisk uppfostran iWagners och Liszts anda. Hennes pianolärare var Wagnerelevoch till föräldrarnas kulturella umgänge hörde bådeLiszt och Wagner. År 2011 firas tvåhundraårsminnet avFranz Liszts födelse. I aftonen medverkar konsertpianistMagnus Svensson, hovorganist Mary Ljunquist Hén ochchefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm.Onsdagen den 12 oktober kl. 19.00Biljettpris 130 krFörbokning, se sid. 4Gustaf VI Adolf, lärdomsgigant,arkeolog och samlareEnligt Karl Gerhards kuplett var Gustaf VI Adolf denförste amanuensen i vår kungliga demokrati. Han varen stor kännare av kinesisk konst. Mest känd är hanförmodligen som arkeolog där hans utgrävningar iAqua Rossa gjorde honom till en välkänd specialist avetruskernas historia.Denna afton genomförs i samarbete med Medelhavsmuseet.Onsdagen den 9 november kl. 19.00Biljettpris 130 krFörbokning, se sid. 420

More magazines by this user
Similar magazines