Årsredovisning 2011 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Årsredovisning 2011 - Konjunkturinstitutet

42 Balansräkning.......................................................................................................................................... 462.1 Tillgångar ...................................................................................................................................... 462.2 Kapital och skulder ..................................................................................................................... 463 Anslagsredovisning ................................................................................................................................ 473.1 Redovisning mot anslag ............................................................................................................. 474 Tilläggsupplysningar och noter............................................................................................................ 484.1 Tilläggsupplysningar ................................................................................................................... 484.2 Noter ............................................................................................................................................. 505 Sammanställning över väsentliga uppgifter........................................................................................ 54Konjunkturinstitutets publikationer 2011....................................................................................17Konjunkturläget.......................................................................................................................................... 17Konjunkturbarometern ............................................................................................................................. 17Lönebildningsrapporten............................................................................................................................ 17Specialstudier............................................................................................................................................... 17Working Paper............................................................................................................................................. 17Fördjupnings-pm ........................................................................................................................................ 17Remisser....................................................................................................................................................... 17Medverkan i rapporter ej utgivna av Konjunkturinstitutet .................................................................. 18Fördjupningar i Konjunkturläget ............................................................................................................. 18PM ............................................................................................................................................................. 19Vetenskapliga artiklar................................................................................................................................. 19Centrala modeller i Konjunkturinstitutets verksamhet..............................................................33KIMOD ....................................................................................................................................................... 33FIMO ........................................................................................................................................................... 33Input-/outputmodellen IOR.................................................................................................................... 33EMEC .......................................................................................................................................................... 33

More magazines by this user
Similar magazines