därför hållEr En vOlvO så längE - Volvo Personbilar Sverige AB

volvocars.com

därför hållEr En vOlvO så längE - Volvo Personbilar Sverige AB

INSPiratiON OCH ERBJudanden fRÅN DIN VOlvOHandlARE# 4/2013MiljöklassadeVolvo V40Perfekt förMia Hertzbergallt Omhantverketbakom lackenAnders Olsson”En PersonligServicetekniker måstevara engagerad!”Volvo Original:SäKErt &snyGGTnya däcki sommarDärför hålleren Volvo så länge


LEDAREVÅRTECKEN MED VOLVO!TUSSILAGO och säDESäRLOR. Vårenär här. Säkra vårtecken är också att det grönskari slänten och att vårt nya modellprogram snartproduceras. Utöver ordentliga designlyft, såvälinteriört som exteriört, har bilarna fått merbränsleeffektiva motorer. Vecka 20 startar viproduktionen.Med våra nya versioner av Volvo S60, V60,XC60, V70, S80 och XC70 har vi tagit ettrejält kliv i utvecklingen mot snålare och grönaremotorer. Flera av modellerna kvalar in sommiljöbilar. Nya Volvo V60 D2 (man) är tillexempel nere i en bränsleförbrukning om4,1 l/100 km (109 g/km). Det är klassledande.Grön är även vår verkstad. I det här numretav Min Volvo Magazine kan du läsa om Volvoverkstadensmålmedvetna arbete för att minskaavfall och spillprodukter, där renoveringen avVolvo Originaldelar spelar en viktig roll för dinVolvos livscykel. Vi förklarar också vad en Originaldelegentligen är, och varför det är så viktigt attersätta utslitna delar med Volvo Original.Jag känner mig sällan så trygg i mitt bilägandesom när Volvoverkstaden tagit hand om min bil.Då vet jag att den hanterats av experter som serVolvon som det hantverk den är. Se bara påJonas Hansson, Volvos utbildare inom blandannat småskador. Längre fram i numret blirAnders Gustafsson,VD Volvo Personbilar Sverige ABANSVARIG UTGIVARE: Anders GustafssonREDAKTÖR: Ulrika HamrénBITRäDANDE redaktör VOLVO: Annika BjerstafPROjEKTLEDARE Volvo: Johanna KinnanderART, LAYOUT och PRODUKTION: StendahlsTRYCKERI: a-footprintOMSLAGSFOTO: Johan AlpVi vill veta vad du tycker! skickadina frågor och synpunkTEr till:redaktion@minvolvomagazine.sedet tydligt att det är tack vare experter somhonom vi kan erbjuda dig professionella reparationerav småskador. Oavsett var du bor.Jag ser fram emot äventyren som kommermed vårvärmen. Men innan jag packar resväskankommer jag låta min Personlige Serviceteknikerkontrollera bilen. Anders, en av våra specialutbildadePersonliga Servicetekniker, berättar i dettanummer vad som gör vår service unik och vadVolvo Service 2.0 innebär.Slutligen – i april passar vi på att städa bortvintern. Din Volvohandlare har produkterna somkrävs för att få din Volvo skinande ren i vår.Välkommen!Min Volvo Magazine ges ut av VolvoPersonbilar Sverige AB och delasut tolv gånger per år till alla medVolvokort och posTFaktura.Kontakt: Volvo Personbilar Sverige AB405 31 GöTEborg. Tel: 031-325 25 06AktUEllthamnsTOPP VOLVO OCEAn RACE 2015.Nu står det klart att Göteborg blir värdstad för målgången av den tolfteupplagan av Volvo Ocean Race 2014–15. Skandinaviens största hamnhar ett välförtjänt gott rykte som arrangör av stora sportevenemang och2014–15 blir tredje gången som Göteborg är värd för ett hamnstoppefter tiotusentals sjömil runt jorden. Göteborg kommer också vara en delav tävlingsrutten för den 13:e upplagan av tävlingen.En folkfest på två hjul.Volvo Personbilar Sverige AB är stolt huvudsponsor till Göteborgsgirot,en cykelfest för elit och motionärer 11–12 maj 2013. Som deltagare kandu cykla stadsloppet på 70 km genom alla stadsdelar och ett 25 eller37 km långt MTB-lopp i Delsjöområdet. Start och målgång sker på Ullevi,där Volvo kommer att visa sommarens nya modeller i det stora evenemangsområdet.Dessutom kommer en Volvo V60 Plug-in Hybrid att varaledarbil för stadsloppet. Läs mer och anmäl dig på goteborgsgirot.setyck tillEFTERMONTERAVOLVO ON CALL.Hej! Jag har en Volvo XC70 2012års modell och jag undrar om det gåratt eftermontera Volvo On Call ochvad det kostar i så fall? Mvh, ErikSVAR: Hej Erik. Dessvärre går detinte att eftermontera Volvo On Call,bland annat av säkerhetsskäl dåmycket i elektroniken måste förändras.Volvo On Call beställerman i samband medköpet av sin nya Volvo.Efter monteringen ärabonnemanget Volvo OnCall kostnadsfritt i tre år.Vissa tjänster i Volvo OnCall är kopplade till VolvoAssistans. Läs mer påvolvocars.seSERVICE FÖR BILARÄLDRE ÄN 6 ÅR.Har ni kvar ”nice price” för gamlaVolvobilar? Mvh, JohanSVAR: Hej Johan. Vi har gjort erbjudandetännu bättre och kallar det nuVolvo Service 2.0 där vi har ett riktigtbra erbjudande för Volvobilar äldreän sex år. Du kan läsa mer om VolvoService 2.0 i detta nummer eller påvolvocars.se/service2.0FRI SIKT MED NYA BLAD.Bara en stilla undran. Hur ofta ska manbyta vindrutetorkare? Hälsn. BjörnSVAR: Hej Björn. Det beror helt ochhållet på omständigheterna, men omdina torkare börjar ta dåligt och lämnakvar smutsränder, är det hög tid attbyta. Se gärna över dina vindrutetorkareinför sommaren så att du fårfri sikt oavsett semesterväder. Hosdin Volvohandlare hittar du VolvoOriginal torkarblad till just din Volvo.STÄDNINGGER VÅRKÄNSLOR.Hej Volvo! Visst är det skönt att vårfixabilen? Tvättat, vaxat och städatur den så nu får gärna sommarenkomma också. /FilipSVAR: Hej Filip. Vi håller med, en vårfinbil är något som får en på bästa humör.Längre fram i Min Volvo Magazine geren Personlig Servicetekniker tips påVOLVOKORTETPÅ FACEBOOK.Med ett Volvokortföljer en rad förmåneroch erbjudanden. Tillexempel 1,5 bonuspoängper inhandlad krona och20 procent rabatt på Tvätta! Påvolvokort.com hittar du all informationom bonuspoäng, förmåner,försäkringar och tilläggstjänster.Eller varför inte lära känna osspå Facebook? Du hittar oss påfacebook.com/Volvokorthur man på bästa sätt förbereder sinVolvo inför varmare väder. Man börbland annat kontrollera däckens lufttryck,kolla så att alla vätskenivåer ärriktiga och passa på att byta gamlatorkarblad och lampor. Vi håller tummarnaatt sommaren inte dröjer alltför länge. Njut av din fina bil!SUGEN PÅNÅT NYTT!När kommer nya VolvoV60 Plug-in Hybrid uttill handlarna? /KerstinSVAR: Hej Kerstin. Volvo V60Plug-in Hybrid modellår 2014 börjarproduceras vecka 22 och finns ute isvensk Volvohandel från mitten avjuni. Håll dig uppdaterad om modellprogrammetpå volvocars.seVAD TYCKER DU?skicka IN Dina SYNPunkTER,åsikTER OCH Frågor Till:redaktion@minvolvomagazine.seFölj oss gärna på facebook.com/VolvopersonbilarsverigeALLA PrisER I DEnna Trycksak ÄR CA-PrisER. LOKALA PrisaVVikElsER KAN FörEkoMMA. RESERVATion För EVENTUElla TryckFEL. KAN EJ KOMbinEras MEDanDra ErbJUDanDEN. GÄllER FR O M 2013-04-15 T O M 2013-05-15 EllER SÅ LÅNGT LAGRET RÄckER.


I TRyggAhäNDERMEDVOLVO.Lusten, tryggheten och körglädjen.Du som kör Volvo vet vad vi talarom. Känslan av perFEkt symbiosMEllan tusentals delar som tillsaMMansarbETar för aTT ta digbekVÄMT och säkert framåt vägen.TEXT: ULRIKA HAMRÉNFör att körglädjen ska bestå, och dinVolvo ska fortsätta att vara en Volvo,krävs att den blir professionellt servadmed Volvo Originaldelar. Fråga IrvGordon, världsrekordhållaren i flest antalkörda mil med en och samma bil. Han harnämligen kört över 450 000 mil med sinVolvo P1800. Anledningen till att GordonsVolvo hållit så pass länge beror till stor del avdet kvalitativa underhåll som pågått sedanhan köpte den 1966. Originalmotorn sitterfortfarande i, fast den genomgått renoveringett par gånger under årens lopp.Ingen känner din bil bättre än Volvo ochdärför kan du vara säker på att den är i tryggahänder hos din Volvoverkstad. Det är baraVolvoverkstaden som garanterat har teknikermed den specialutbildning och kunskap somkrävs för att ge din Volvo rätt service och underhåll.Alla tekniker får dessutom kontinuerligvidareutbildning på Volvos utbildningscenterför att alltid vara uppdaterade när det gällernya modeller. Eftersom varje Volvomodellhar en unik konstruktion, sammansatt av fleraolika system som samverkar, finns specielltutvecklade metoder och verktyg för atthantera service och underhåll på bästa sätt.Vårt unika serviceprogram, Volvo Service2.0, säkerställer att din Volvo alltid är uppdateradmed den senaste mjukvaran och servadmed noggrant testade Originaldelar – sammadelar som din Volvo är byggd av. Att det är såviktigt att ersätta utslitna delar med VolvoOriginal beror på att dessa är noga utprovadenär bilen konstruerades. De har exakt rättegenskaper, rätt kvalitet och rätt passform förjust din Volvomodell.När du köper Originaldelar hos oss kännsdet tryggt att veta att du gett dig och dinVolvo det allra bästa. ■ETT LIVSVIKTigTSYStem.Bromssystemets funktion kan skilja en trygg nedbromsningfrån en allvarlig situation. Därför är det så viktigt att allaenskilda delar, som bromsbelägg och bromsskivor, bromsokoch bromsledningar, samverkar med varandra. Vissadelar i bromssystemet kan behöva bytas ut och förnyasunder bilens livstid. Då bör du alltid välja Volvo Original.Det är bara Volvo Original bromsskivor som är tillverkadeför att ge bästa möjliga bromsverkan tillsammans medVolvo Original bromsbelägg. I nya bilar finns mycket teknikoch mjukvara som samarbetar i perfekt harmoni medVolvo Originaldelar. Säkerhetssystem med till exempelantilåsfunktioner (abs), antisladdsystem (DSTC) samtCity Safety med fotgängarskydd är bara några exempelpå system som är noga utvecklade och provade attfungera med Volvo Originaldelar.Bromsskiva.Volvo Original bromsskivor har genomgått omfattandetester och tillverkas med exakthet. Testerna innefattarbl a att bromssystemet hettas upp till 800 grader för attsäkerställa bromseffekten. Det tuffaste provet sombromsskivorna utsätts för är alptestet, där bilen drar ettsläp hela vägen ner en flera kilometer lång alpin väg.Bromsskivan är exakt dimensionerad för centrering pånavet för att ge maximal komfort, och är perfekt utformadför att samverka med Volvo Original bromsbelägg.utvalDAvolvo origiNAl-DElAR10 % rabattnär du bETalar med Volvokortet.Gäller för bilar äldre än 6 år.Se hela listan över uTValda volvo original-DElar unDEr ”Volvobutiken” på volvocars.SEBromsbeläGG.Tack vare precisionsarbetet bakom Volvo Originalbromsbelägg behöver du inte oroa dig för onödigt oljudeller vibrationer på grund av obalans i bromssystemet.Flera personer arbetar nämligen heltid på Volvo med atteliminera ljud från bromsarna. Bromssystemet är ettsofistikerat system som byggts upp med många olikamjukvaruprogram, och med fel bromsdelar kan du intelita på att systemet ska fungera korrekt. Varje Volvomodellkräver sin unika sammansättning av material föratt bromsbelägget ska passa just den specifika bilen.


i fokus!VÅRT arbete för att minska miljÖPÅVERKAN av våra bilar påVErkar alltvi gör. Från design, produktuTVEckling och produktion till koMMunikation,försäljning och tjänsTEr. Den miljöMEDVETne gör ett bra val varJE gånghon besöker en auktoriserad VolvoVErkstad.GRÖNSER- VICEMiljön’’TEXT: ulrika haMRÉNVarje Volvobil är konstruerad för att – På auktoriserade Volvoverkstäder dokumenterasavfallshanteringen, och containrar ärunderlätta återvinningen och innehållerkomponenter tillverkade av märkta för att underlätta återanvändning ochåtervunnet material. Sedan början återvinning av verkstadsavfallet. Farligt avfallav nittiotalet har vi använt oss av systemetEPD, Environmental Product Declaration,som analyserar energiförbrukningen för varjeenskild komponent i samtliga modellvarianter.Därför är det inte så konstigt att en Volvo idagär 85 procent återvinningsbar. Vi tittar påbilens hela livscykel, från vaggan till graven,och energiförbrukningen vid såväl tillverkning,bruk och återvinning av bilen.som olja, vätskor och lösningsmedel lagrasseparat och i särskilda behållare för att förhindraföroreningar, säger Gunnar och tipsar samtidigtom vad man själv kan tänka på när det gällerbilägandet och miljön:– Vatten som använts vid biltvätt innehålleren hel del skadliga tungmetaller och rester frånexempelvis olja. Om du tvättar bilen på enautomatisk biltvätt eller i en ”gördet-själv-hall”Volvo sträVARså kan du vara säkerUTBYTESDELARstäNDigt eftER på att avloppsvattnet är anslutetPÅ Volvo.till oljeavskiljare. Det är inte förbjudetatt tvätta sin bil på gatan,att åtERANVäNDAPå Volvo renoveras motoreroch åtERViNNA såoch komponenter som sedanmen om du gör det – använd skonsammabilvårdsprodukter somsäljs som Volvo Original utbytesdelaröver hela världen. SOM möjligt. du hittar hos din Volvohandlare.mycket resurserProcessen är en av världensmest moderna i sitt slag och hanterar årligencirka 3000 motorer för 100 olika motortyper.– På Volvo demonteras och sorteras gamlamotorer. Motorblock, vevaxlar, oljepumpar ochcylinderblock skickas till olika avdelningar ochsammanlagt är det cirka 30 artiklar som inspekteras,testas och bearbetas för att slutligenkunna återanvändas, säger Gunnar Magnusson,tekniskt ansvarig chef för renoverade utbytesprodukterpå Volvo Cars Customer Service.Genom att skapa Volvo Original utbytesdelarav renoverade komponenter sparar vi 80procent på material- och energiförbrukning.Och vårt kontinuerliga arbete för miljön pågårsjälvklart även inne på verkstaden.VÅRT miljÖANSVAR.Förutom att avfall orsakar skador på miljönoch representerar en ineffektiv användning avnaturresurserna så kan det dessutom ställa tillmed hälsoproblem. Många soptippar läckerfarliga ämnen och upptar mark som skullekunna användas för andra ändamål. Avfall somförbränns för energiutvinning skapar luftföroreningaroch giftiga biprodukter. Regnvattensom faller på en deponi kan bli förorenat avfarliga kemikalier som sedan leder till närmastesjö, bäck eller grundvattenbildning.– Volvo strävar ständigt efter att återanvändaoch återvinna så mycket resurser som möjligtför att inte påfresta naturen mer än nödvändigt,och så lite som möjligt ska hamna pådeponi. Samtliga tekniker på Volvoverkstadengenomgår dessutom en utbildning för ökamiljö medvetenheten, och Volvoverkstadenväljer alltid de alternativ med minst miljöpåverkan,avslutar Gunnar. ■En grön verkstad.När du servar din bil uppstår avfall i form avförpackningar, filter, däck, olja, vatten från biltvättetc. Om du servar din bil hos en auktoriseradVolvoverkstad kan du vara säker på att vihela tiden arbetar målmedvetet för att minskaavfall och spillprodukter.«kupÉFILTER från 271:- Volvo Original kupéfilter är speciellt utvecklat för att fungeraperfekt i just en Volvo och håller samma höga filtreringsförmåga hela livslängden. Kupéfiltret börbytas vid varje service eller en gång per år. 271:- avser Art nr 30780376

More magazines by this user
Similar magazines