Ljus i Öster #1 2016

lightforthepeoples

LJUS I ÖSTER

BIBELSKOLA

ÖVERLEVDE

Bidrag från Ljus i

Öster avgörande

60

soppkök ger mat

till ukrainare

HISTORISK

SAMLING

Förföljda på

plats i Albanien

#1 JANUARI 2016

När lägret

kom till byn

HANS LINDSTRAND SLUTAR FRÅN KOMMUNIST TILL KRISTEN PASTOR PÅ SVERIGETURNÉ

1


LEDARE

2

Till de onådda. För de förföljda.

Ljus i Öster är en allkristen mission

som grundades 1903. Genom

nationella medarbetare arbetar

vi för att nå onådda folkgrupper i

framförallt forna Sovjetunionen,

Turkiet, Kina och Mongoliet.

Eftersom många i området lever

under förföljelse, arbetar Ljus i

Öster också med att främja religionsfrihet,

både på strukturell och

individuell nivå.

Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna

Telefon: 08-564 840 40

E-post: info@ljusioster.se

Hemsida: www.ljusioster.se

Bankgirogåvor: 900-3625

(om du vill lämna meddelande)

Bankgiro: 900-1918

(för OCR-inbetalning)

Bankgiro fakturor: 154-1002

Plusgiro: 90 03 62-5

(om du vill lämna meddelande)

Plusgiro: 90 01 91-8

(för OCR-inbetalning)

Bankkonto: 6160-668657782

Swish: 123 900 36 25

Bankkonto i Finland:

IBAN: FI0938100000003958,

BIC: SWEDFIHH (Swedbank)

Giro i Norge: 3000.16.85569 (via PYM)

Swiftadress (betalningar från

utlandet): HANDSESS

IBAN: SE29 6000 0000 0006 6865 7782

Org. nr: 802003-0972

Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper

granskas av auktoriserad

revisor och Svensk Insamlingskontroll.

Om gåvor ges till specifika ändamål

och insamlingsbehovet blir fyllt,

eller ligger utanför våra projekt,

förbehåller vi oss rätten att använda

dem för andra närliggande ändamål.

Tidningen Ljus i Öster

ISSN 0345-7265

Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand

Redaktion:

Albin Larsson och Åke Lager

Frivillig pren.avgift: 150 kr/år

Upplaga: 15 500

Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro

Omslagsbilden: Mongoliet är ett

av de länder där team från olika

kyrkor går från by till by och stad till

stad för att arrangera uppskattade

barnläger.

FOTO: KARI HALONEN

Husförsamlingarna

i Kina blickar framåt

En av mitt livs stora upplevelser

var när jag i slutet av förra året

fick möjlighet att träffa ledare för

de fem stora husförsamlingsrörelserna

i Kina. Det var både omtumlande och

ärofullt att få möta dessa personer som

varit med om en fantastisk församlingstillväxt,

mitt under svåra omständigheter.

De talade om de stora väckelserna

som startade 1988 och 2010. Under

väckelsen 1988 var det vardagsmat att

människor kom till tro, upprättades

och kom in i en församling. Evangeliet

spreds framför allt på landsbygden men

även i städerna och de första missionärerna

började sändas ut från landet.

Nästa stora väckelse började runt

2010. Det var en väckelse som hade

många likheter med den tidigare, men

den stora skillnaden denna gång var

framväxten av en stor missionsvision.

Sedan dess har Kina sänt ut många

missionärer till länder i bland annat

Asien och Mellanöstern. Nu väntar och

tror man att en tredje stor våg av andlig

väckelse ska omfamna Kina. Vad kommer

den att innebära? Vad blir dess

inriktning?

En av ledarna pekade på nödvändigheten

av att satsa på städerna. Han gav

siffror som visade att för cirka 20 år

sedan bodde 70 procent av befolkningen

på landsbygden och 30 procent

i städerna. Idag är den siffran snarare

50-50 och om 20 år räknar man med att

närmare 70 procent av befolkningen

kommer att bo i städer. Kina har många

miljonstäder och de skämtade om att

en stad som har under 10 miljoner inte

är en riktig storstad. Husförsamlingsledarna

ser utmaningen som ligger

framför och kommer därför de närmaste

åren att satsa på att etablera starka

församlingar i städerna som redan från

början sänder ut missionärer. Satsningen

kommer att ha ett särskilt fokus på

studenter med skolevangelister i grundskola,

gymnasium och universitet.

Ledarna menade att det finns närmare

400 miljoner människor i skolvärlden.

Ett annat område där de kristna

ser möjligheter till evangelisation är i

anslutning till alla de hundratusentals

företag som växt fram i städerna. Det

finns många problem med den hysteriskt

snabba urbaniseringen, som

exempelvis miljöpåverkan på grund av

att den mesta av energin kommer från

kolkraftverk. Samtidigt ser de kristna

en möjlighet att nå de många människor

som kommer till städerna för att

arbeta och man vill grunda församlingar

där de nya företagen växer fram.

Dels bedriver man evangelisation i

anslutning till företagen och dels vittnar

de kristna som finns på arbetsplatserna

för sina kollegor.

Husförsamlingsledarna nöjer sig

inte med dessa mål för framtiden. De

arbetar redan nu med mission bland

minoritetsfolk i Kina men vill fokusera

ännu mer på att nå de många etniska

minoritetsgrupper som bor i gränstrakterna

och i städerna. De vill också öka

antalet missionärer i andra länder och

räknar med att det arbetet kommer att

växa betydligt.

När jag satt och lyssnade till dem

så fick jag känslan av att de verkar

sakna spärrar för vad

som är möjligt att göra

i Guds rike. Det som är

allra mest tydligt är att

det är ledare med stor

ödmjukhet inför sin

egen roll och man

ser hela församlingen

som delaktig

i ansvaret för

sitt uppdrag. Och

till sist: många

ledare har

fått lida och

betala ett

högt pris. Vilken

utmaning

den nationens

kristna är för oss

Hans Lindstrand

Missionsledare

hans.lindstrand@ljusioster.se

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


INNEHÅLL #1 2016

HALLÅ DÄR

Plantskola för planterare

4

Bibelskolan i Kiev överlevde

efter ett nödrop till Ljus i Öster.

Därför kan de nu fortsätta utbilda

framtidens församlingsplanterare.

Nattligt möte med Jesus

8Turkiske Hakan fick oväntat sällskap

en natt. I fem timmar satt

Jesus på hans sängkant och läste

upp Bibelns evangelietexter.

Barnläger mitt i byn

12

Istället för att ta barnen till

lägren kommer lägren till

barnen. Detta koncept har visat sig

ha stor framgång.

Också i detta nummer

10 Berättar om livet i Ukraina

14 Storsamling kring förföljelse

16 Samlar burkar för mission

19 Hans Lindstrand går vidare

24 Lämnade musiken för Gud

Drömmen som blev sann

Drömmar, och då tänker jag

på de vi har när vi sover, kan

vara fantastiska, hemska och

ibland bara väldigt konstiga. Som

den jag hade i natt till exempel.

Jag drömde att min son hade blivit

lite blöt i nacken och när jag skulle

torka bort det upptäckte jag att

nacken var borta och hade ersatts

av hans ansikte.

Men så finns det ju också de

drömmar som bär på en större

betydelse. Det finns många berättelser

om människor som mött Jesus

i drömmar och sedan tagit beslutet

att följa honom. En av dem är

turken Hakan som inte bara drömde

om Jesus utan också fick besök

av honom i sitt sovrum. Efter den

händelsen lämnade han sin kommunistgrupp

och blev kristen.

Det var också en dröm som var

avgörande när en rysk man i Burjatien

fann sin väg till tro. Natten

innan ett evangeliserande team

januari 2016Ljus i Öster nr 1

7

»JAG HAR SAMLAT

BURKAR, FLASKOR OCH

PENGAR JAG HITTAT

PÅ MARKEN TILL

16

DETTA PROJEKT.

OCH GUD HAR VARIT

MED MIG.«

kom på besök till byn hade mannen

drömt om skrikande schamaner

och ödmjuka, korsbärande män

som bad honom välja Jesus. Problemet

var att mannen inte hade

en aning om vem Jesus var, så när

teamet dagen efter dök upp i byn

för att berätta om Jesus går det bara

att ana mannens förvåning och

glädje.

Detta nummer av Ljus i Öster

speglar i övrigt den bredd av arbeten

som vi är involverad i. Du kan

läsa om allt från en internationell

konferens kring religionsfrihet till

barnläger i Mongoliet. Dessutom

intervjuar vi den sverigeaktuelle

ukrainske pastor, vars

två söner kallblodigt

mördades.

Albin Larsson

Redaktör

albin.larsson@ljusioster.se

12

Margareta Höök Wennfors, Lidingö,

delvis uppvuxen i Indien, läkare i

Nepal och Sverige, numera pensionär.

Du brukar kallas

”uigurernas vän”.

Varför?

– Mina föräldrar

var missionärer

i Kashgar i

dåvarande Östturkestan

(som nu är

Xinjiang i Kina)

där uigurerna bor.

Jag blev till där, men mina föräldrar lämnade

landet innan jag föddes. De kunde

sedan inte komma tillbaka utan fortsatte

som missionärer i Indien i stället.

– När jag var i Nepal 1984 reste jag till

Pakistan för att träffa uiguren Tornissa,

som skrivit brev till Missionsförbundet i

Sverige. Hon hade växt upp på Missionsförbundets

barnhem i Jarkend. Sedan dess

har jag upplevt det som en kallelse från

Gud att vara ”uigurernas vän”.

Du var nyligen på besök i Xinjiang. Vad

gjorde du där?

– Det var andra gången jag var där,

förs ta gången var tillsammans med min

man 1998. Nu var jag inbjuden till en

medicinsk kongress med 800 deltagare

och 2 000 studenter som följde oss via

video överföring i sina klassrum.

Var du ensam utlänning?

– Nej, vi var tre svenskar och sammanlagt

tio-tolv utlänningar.

Vad talade du om?

– Jag talade om vilka sjukdomar som

fanns i området i början av 1900-talet. Då

blev det naturligt att tala om svenskarna

som verkat där, hur de rest på karavanvägar

över Himalaya och hur de arbetat

med sjukvård. Jag hade letat i arkiv och visade

också en rad bilder på skolor, sjukhus

och kyrkor som svenskarna byggde då.

Hur togs det du berättade emot?

– Helt överväldigande. Redan när jag

inledde med att tala en del på uiguriska

och visa bilder från svenskarnas karavaner

skrek och applåderade publiken som om

det varit en fotbollsmatch. Sedan fortsatte

det med applåder för varje ny bild. Jag är

nu utsedd till gästprofessor och inbjuden

till nästa liknande kongress, om tre år.

3


UKRAINA

Kievs bibelskola

UKRAINA Krisen i Ukraina har gjort människor mer öppna för frågor

om livets mening, med fulla kyrkor som följd. Därför är behovet av

nya pastorer och församlingsplanterare stort.

– Hade vi inte gått in med pengar hade man förmodligen tvingats

stänga Kievs Bibelinstitut där man både har flerårig pastorsutbildning

och kortare missionsbibelskolor. Påfrestningen på Pingstunionens,

församlingars och enskildas ekonomi på grund av flyktingsituationen

var så stor att de skickade ett nödrop till oss på Ljus i

Öster, berättar Rauli Lehtonen.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

4

Ljus i Öster nr 7 • oktober 2015


UKRAINA

lever vidare

oktober 2015 • Ljus i Öster nr 7

Läs vidare

5

t


UKRAINA

Kievs Bibelinstitut där elever och en del av lärarna bor i internat.

Krisen i östra Ukraina har gjort att människor söker sig till kyrkorna.

Viktiga lärdomar för framtida församlingsplanterare.

När kriget drabbade östra Ukraina strömmade

flyktingar in i övriga delar av Ukraina.

Samfund, församlingar och enskilda

kristna ställde upp och tog emot dem, gav dem

logi, mat, kläder, medicin och annat de behövde.

Sedan började de köra hjälpsändningar till krigsområdet.

Det tärde på resurserna för Pingstunionen som

i ett läge var redo att, åtminstone tillfälligt, stänga

sitt Bibelinstitut i Kiev. De hade helt enkelt inga

pengar för att driva det vidare.

– Nödropet nådde oss och

vår styrelse beslöt snabbt att

hjälpa till. Vi avsatte en miljon

kronor till stöd för de

som drabbats av kriget i östra

Ukraina. En del av det stödet

gick till Kievs Bibelinstitut

så att de inte behövde stänga

igen, berättar Rauli Lehtonen

som i somras undervisade på den missionsbibelskola

Ljus i Öster under flera år understött i Kiev.

– Vi behöver utbilda så många församlingsplanterare

som möjligt, säger Sergej Tarasuk som

är ledare för det evangeliserande arbetet i en av

Ukrainas över 20 regioner.

– Vi har tagit emot många flyktingar och

vi reser regelbundet med hjälp till krigszonen,

men vi har också kunnat fortsätta med det vi

6

»VÅRT SOCIALA ARBETE

ÖPPNAR HJÄRTAN OCH

GENOM KRIGET HAR

MÄNNISKOR BÖRJAT

SÖKA GUD SOM ALDRIG

FÖRR.«

gjorde tidigare – att evangelisera och nå nya

människor.

Han berättar att de i år har grundat tre nya

församlingar i hans region. De håller också på att

bygga tre nya kapell. Dessutom har flyktingar från

östra Ukraina bildat en egen församling på en av

de orter de flyttat till.

– Ukraina är ett skördefält idag. Vi är fria att predika

och evangelisera, och vi utnyttjar det så mycket

vi kan. Vårt sociala arbete öppnar

hjärtan och genom kriget

har människor börjat söka Gud

som aldrig förr, säger Sergej.

Han berättar att de reser

till krigszonen där de både hjälper

till materiellt, men också

predikar Guds ord för både soldater

och de bofasta som finns

kvar. Kyrkorna är ofta fullsatta. I sin region ordnar

de också olika event för att evangelisera, både bland

den vanliga befolkningen och bland flyktingarna.

– Det viktigaste för oss är att arbeta utanför

kyrkorna, att nå vanligt folk. Tidigare har vi kanske

mest nått människor med behov, som till exempel

missbrukare och fattiga, men idag når vi

även de mer kulturella kretsarna i vårt samhälle,

säger han.

Segej Tarasuk,

ledare för det

evangeliserande

arbetet i en av

Ukrainas regioner.

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


UKRAINA – Missionsbibelskolan i

Kiev är en stor välsignelse för mig.

Hade den inte varit gratis hade jag

aldrig haft råd att gå den, men nu

har den blivit ett viktigt steg i förberedelserna

för att ”komma ut i tjänst

för Gud”, säger bibelskoleeleven

Christina Gulij.

UKRAINA

Tacksam för missionsbibelskolan

Christina var en av eleverna på missionsbibelskolan

i Kiev. Hennes

föräldrar skildes när hon var tre år

gammal. Därefter fanns pappa aldrig mer

med i bilden. När hon var fem emigrerade

hennes mamma för att hitta jobb och hon

fick växa upp med sin mormor.

Det gick inte så bra för mamman. Hon

kom hem efter några år, men då som fullfjädrad

drogmissbrukare. Hon var i så

dålig kondition att sjukhuset vägrade ta

emot henne. De tyckte inte att de kunde

ge henne någon hjälp, men doktorn sa:

”Gå till baptisterna, de kanske kan hjälpa

dig.”

– Då kom mormor ihåg en arbetskamrat

hon haft som gick i kyrkan. Hon tog

kontakt och det ledde till att mamma kom

in på ett kristet rehab. Men inte ens där

trodde de att hon skulle överleva.

Men det gjorde hon. Hon blev kristen

och återfick hälsan. När hon efter

åtta månader på rehab kom hem tittade

alla grannarna förundrade in för att se

”mirak let”.

– Hon fick leva nio år till, men 2010

dog hon. Mormor blev kristen när jag

var nio år gammal och hon såg till att jag

kom med i söndagsskolan och fick åka

på kristna läger. Jag blev själv kristen och

Christina är mycket tacksam för att Ljus i Öster bekostar missionbibelskolan, annars hade hon

aldrig haft råd att gå den.

lärde mig att alla har gåvor och ett sätt att

tjäna Gud på. Vår uppgift var att ta reda

på det och ”komma in i tjänsten”.

– Jag som inte haft någon riktig familj

när jag växte upp såg framför mig att jag

skulle gifta mig tidigt och sedan tjäna

Gud i söndagsskolan och kanske kören.

Men när jag bad över det upplevde jag att

Gud hade större planer. Nej, nej, tänkte

jag. Det klarar jag inte.

Gud gav emellertid Christina en längtan

och hon sa: ”Gud, här är jag, sänd

mig dit du vill.” När hon var 15 år gammal

berättade hennes mamma att pappan

var jude. Hennes mormor jobbade som

frisör åt en judinna och genom henne

inbjöds Christina till den judiska gemenskapen.

– Jag var lite rädd och tveksam till en

början, men de välkomnade mig. Jag trivdes

bra i den miljön och har då och då

fått tillfällen att berätta att jag tror på en

Messias som redan har kommit.

Hon berättar bland annat om en kvinna

som var sjuk och fick rådet att be om

helande. Hon blev helad, men har ännu

inte vågat ta steget att erkänna Jesus som

Messias.

Christina har rört sig i de judiska kretsarna

i sju år och hon drömmer om att få

turista i Israel under tre månader.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

Bibeln, mobilen och kaffet. Tre resurser för effektivt lärande.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

”Gud, här är jag, sänd mig dit du vill”, var Christinas budskap till Gud.

7


TURKIET

Hakan var röd ateist

men blev frälst

TURKIET Hakan hade lämnat sin muslimska tro och var en

övertygad ateist och kommunist. Då kom Jesus in genom

den låsta dörren och satte sig på hans sängkant. Från kvart

över tolv till tjugo över fem på natten satt Jesus där och

läste Matteus, Markus och Lukas evangelier och en del av

Johannes evangelium innan han försvann.

TEXT: ÅKE LAGER FOTO: ALBIN LARSSON OCH ÅKE LAGER

Hakan växte upp i muslimsk miljö och

praktiserade själv islam mycket intensivt

under några år. Han gick regelbundet

i moskén och han bad fem gånger om

dagen.

– Jag var mycket intresserad av islam och ville

studera religionen på djupet. Under fyra års tid

läste jag Koranen ingående och även massor av

andra böcker om islam. Men det gjorde mig till

ateist. Om det möjligen fanns en Gud kunde han

inte vara sådan som jag mötte honom i min egen

religion, säger han när vi möts i en

kyrka i den myllrande 15-miljonersstaden

Istanbul.

Steget från att lämna islam

till att bli kristen tog fyra-fem år.

Under den tiden hann han bli en

övertygad kommunist och gick

med i en olaglig, beväpnad marxistisk kampgrupp.

Inte heller den kommunistiska övertygelsen

kunde ge honom vad han innerst inne sökte. Därför

nappade han när han en dag stötte på en annons

om att få ett gratis Nya testamentet. Han var

ändå lite intresserad av de kristnas heliga bok.

– Jag läste en del, men tyckte att det var ganska

likt Koranen så jag la det åt sidan. Men jag

hade lämnat min adress och på så sätt fick jag en

inbjudan till julfirande i kyrkan. Jag gick dit med

8

stor tvekan. Hade jag inte mött den person som

inbjudit mig på vägen hade jag nog vänt.

Hakan fick höra evangeliet om Jesus Kristus,

men det väckte inget större intresse. Däremot hade

de kristna i kyrkan börjat be för Hakan.

– Åtta dagar senare hade jag en dröm där jag var

omringad av förskräckliga djur, men de kom inte

åt mig eftersom jag ropade ”Jesus”. Varje gång jag

ropade ”Jesus” försvann en del djur. Natten därpå

hade jag ännu en dröm. Nu stod jag mitt i en stor

skara tillsammans med Jesus.

Nästa kväll var Hakan ute

5timmar satt Jesus

på sängkanten hos

ateisten och kommunisten

Hakan.

med kommunistgruppen och

kom inte hem förrän vid midnatt.

Han låste dörren och tog

på sig sin pyjamas.

– Jag la mig på sängen

och kastade en blick på väckarklockan som visade

00.15. Sedan sa jag: ”Om det finns en Gud får han

visa sig för mig”. Längre hann jag inte innan jag

hörde att någon öppnade den låsta dörren. Där

stod Jesus vit och skinande, precis som i drömmen

natten innan. Hela rummet fylldes av ljus.

– Han satte sig på sängkanten och började läsa

ur en bok. På något sätt kunde jag se vad han läste.

Det var Matteus, Markus och Lukas evangelier

och fram till Johannes evangelium kapitel fyra på

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


Hakan var en praktiserande muslim i flera år och gick regelbundet till moskén och bad fem gånger om dagen.

turkiska innan han försvann. När jag tittade på

klockan var den 05.20.

– Hela tiden han var där var jag helt lugn och

avslappnad, men när han försvann skakade jag.

Jag var helt överväldigad, men också lite rädd. Jag

gick och la mig på golvet i mammas rum där jag

somnade. Hon har senare berättat att jag låg och

rabblade ”Jesus, Jesus, Jesus”.

– Efter den natten trodde jag på Jesus. Mötet

med honom var så konkret att jag nästa dag gick

och sa upp mig från kommunistgruppen där jag

haft en ledarroll.

Hakan började gå till kyrkan han fått kontakt

med. När de fick reda på hans bakgrund blev de

oroade. Han hade ju svikit kommunistgruppen

och borde sväva i livsfara. De uppmanade honom

att flytta från området.

– Jag bad över det, men upplevde att Gud inte

tillät mig att flytta trots faran. Han ville att jag

skulle dela evangeliet om hans kärlek med kommunisterna,

och det har jag fått göra då och då.

Släkten gillade inte att Hakan hade övergivit

islam och blivit kommunist. Förändringen de såg i

hans liv gjorde emellertid att de blev mer positiva

till den kristna tron och nu har flera följt Hakan i

spåren och blivit kristna.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

Gud tillät inte Hakan att flytta från Istanbul. Han skulle vara kvar och vittna om Jesus.

Tidigare var det kommunismen som styrde Hakan, nu är det Bibeln.

9


UKRAINA

Fadern till mördade

söner på Sverigeturné

UKRAINA Trots förföljelse och tunga förluster fortsätter

pastor Alexander Pavenko sprida ljus till befolkningen

i Slovjansk. Om bara några dagar besöker han Sverige. Här

berättar han med egna ord om händelsen den 8 juni 2014

och hur det påverkat honom och församlingen.

TEXT: ALBIN LARSSON FOTO: HEIKKI JÄNTTI, AVAINMEDIA

Berätta kort om vem du är.

– Jag heter Alexsander Pavenko, är 55 år

gammal och bor i staden Slovjansk tillsammans

med min familj. Jag och min fru Lisa har fått

åtta barn, men två av dem dog tragiskt i juni 2014.

Mina föräldrar förmedlade tron till mig som barn

och genom dem har en kärlek till den levande Guden

växt fram. Sedan 12 år har jag tjänat som pastor i

pingstförsamlingen Kristi förklarings kyrka.

Vad var det som hände den 8 juni 2014?

– Det var en fin söndag och innan vi åkte till kyrkan

bad vi tillsammans i familjen. Det var pingst och

vi firade en högtidlig gudstjänst med nattvard. Eftersom

det vid den här tiden rådde anarki och krigstillstånd

i området hade många i församlingen begett

sig till säkrare platser, men församlingsmedarbetarna

och ett 70-tal medlemmar fanns på plats. När vi skulle

lämna lokalen efter gudstjänstens slut möttes vi av

ett gäng maskerade män med vapen.

En av dem krävde att få veta

vilka som var ägare till fyra bilar

som stod parkerade utanför kyrkan

vilka visade sig tillhöra mina

söner Ruvim och Albert (24 och

30 år, red. anm.) och diakonerna

Vladimir Velitjko och Viktor

Brodarskij. De tvingades att åka

med männen och efter det såg vi dem inte mer. Efter

38 dagar fick vi veta att våra barn och bröder i Kristus

först hade blivit plågade, sedan skjutna och efter

det hade de försökt tända eld på dem. Efter en tid

ringde en av personerna som var med vid dödandet

och berättade att våra bröder hållit fast vid tron ända

till slutet och sjungit och bett till Gud.

Hur har det som hände påverkat dig och din församling?

– Först och främst insåg vi att livet på jorden är

10

»VÅR UPPGIFT ÄR ATT

GÖRA GOTT OCH LYSA

DÄR DET ÄR MÖRKT.

ÄLSKA, VÄLSIGNA,

FÖRKUNNA OCH BE.«

tillfälligt och att vår boning är i himlen. Vi förstod

att vi inte enbart är kallade till att regera med Kristus

utan även lida med honom. För det andra har vi som

församling inte förlorat tron på den levande Guden

utan tron har snarare stärkts. Vi har förstått vad som

är vårt mål och vår kallelse på denna jord; att vi ska

bli hans vittnen.

Vad ser du som din viktigaste uppgift just nu?

– Vårt samhälle är sjukt och som Jesus sa är det

inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Vår

uppgift är att göra gott och lysa där det är mörkt.

Älska, välsigna, förkunna och be. Jesus säger i Markusevangeliet

16:15: ”Gå ut i hela världen och predika

evangelium för hela skapelsen”. Detta är vårt mål

och vår kallelse.

Hur är det att leva och arbeta under ett sådant

starkt motstånd från seperatisterna?

– Jesus Kristus gör mig stark. En

levande och verklig kristendom har

alltid varit förföljd. Min farfar fick

sitta 17 år i fängelse, min far blev

dömd till 10 års fängelse under Sovjettiden

och min mor, som vittnade i

sitt arbete som brevbärare, fick tillbringa

5 år i kvinnoläger. Därför är

hatet från världen väldigt bekant för

oss, men en tro på den levande Guden ger oss kraft.

Vad vill du säga till oss svenskar?

– Jag önskar att ert land aldrig ska få uppleva krig

och fattigdom. Jag önskar att ert land skulle blomstra

andligt. Stödet som svenskar ger till lidande kristna

i hela världen, inklusive oss i Ukraina, är ovärderligt.

Jag vill välsigna det svenska folket och tacka för er

innerliga delaktighet och era böner. Hela min familj

och mina bröder och systrar i församlingen skickar

hjärtliga hälsningar.

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


ALexander tillsammans med en av sina söner som arbetar som arbetar som kaplan bland ukrainska soldater.

MÖTESTIDER

Söndag 24 januari, 10.00

Pingstkyrkan Gnosjö

Måndag 25 januari

Ej beslutat vid pressläggning

Tisdag 26 januari, 19.00

Mariannelunds folkhögskola

Onsdag 27 januari, 19.00

Pingstkyrkan Karlsborg

Torsdag 28 januari, 19.00

Pingstkyrkan Habo

Fredag 29 januari, 20.00

Pingstkyrkan Nässjö

Lördag 30 januari, 18.00

Pingstkyrkan Jönköping

Ruvim och Albert Pavenko fördes kallblodigt bort och mördades av ryska separatister.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

Söndag 31 januari, 10.30

Pingstkyrkan Mullsjö

11


BARNLÄGER

Sportsugna barn på läger i Centralasien.

Här tillverkar en mongolsk kille en krona.

Barnen får lära sig att ta hand om sina tänder.

Bibelläsning och bön är centrala delar i lägerkonceptet.

Under dagarna som lägret pågår får barnen äta sig mätta.

12

På lägrena får barnen släppa loss och ha roligt.

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


Lägren kommer

till barnens byar

BARNLÄGER Under drygt 10 år har Kari Halonens

lägerkoncept gett tiotusentals barn möjlighet att

lära känna Jesus, ha kul och lära sig grundläggande

hälsoprinciper. Nu vill han sprida konceptet vidare till

nya områden, bland annat i Centralasien.

TEXT: ALBIN LARSSON FOTO: KARI HALONEN

Det började med att finländske

Kari Halonen

var med och arrangerade

ett läger i Karelen 1997.

När han 2004 fick möjlighet

att gå in i mission på heltid,

drog han igång lägerverksamhet

i Sibirien. Konceptet var

lika enkelt som framgångsrikt.

Kari Halonen.

Istället för att ta barnen till en

lägergård, gick team från by till by och arrangerade

ett tredagarsläger som innehöll både undervisning

och roliga aktiviteter.

Förra året genomfördes över 100 läger som

nådde omkring 5 000 barn i bland annat Ryssland,

Mongoliet och Centralasien.

– De här lägren når barn som inte kommer från

troende familjer. 80 till 85 procent av alla som blir

kristna är mellan 4 och 14 år gamla. Barn är öppna

för evangeliet, berättar Kari.

Genom barnen når teamen också föräldrarna.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

Ett exempel på detta var en 8-årig pojke som kom

till tro på ett av lägren. När han berättade för sin

gravt alkoholiserade mamma att bara Jesus kunde

hjälpa henne ville hon först inte lyssna, men efter

att ha blivit vräkt från sin lägenhet uppsökte hon

en församling. Genast blev hon fri från alkoholproblem

och kunde lämna livet i prostitution.

– Hela byn kan dyka upp på de öppna kvällssamlingarna

som teamen arrangerar och föräldrarna

omvänder sig under tårar. Vi har fått se helt

nya församlingar startas utifrån lägerverksamheten,

berättar Kari.

En viktig nyckel för att lägerkonceptet ska kunna

spridas är att gamla team lär upp nya. I år vill

Kari lägga mycket av sitt krut på att skapa sådana

utbildningstillfällen.

– Problemet är inte att få barn att komma till

lägren utan att ha tillräckligt med ledarteam. Jag

hoppas att vi får se många nya team nästa år, så

vi till exempel kan ha fler läger i Centralasien.

Se kort video om arbetet på

youtube.com/travelineast

LÄGERFAKTA

• Pågår under tre dagar

mellan kl 9.00 och 18.00

• Barnen får tre mål mat

om dagen.

• Kostnaden per barn

och dag är 50 kronor.

• Barnen lär sig om

Jesus, hälsa och hygien.

• Barnen får möjlighet att

sporta, pyssla och leka.

• Efter lägren får barnen

med sig en låda med

bland annat lite mat,

tandkräm och tandborste

samt ett Nya testamente.

13


FÖRFÖLJELSE

Deltagarna delade med sig av personliga berättelser från länder som Irak, Syrien, Pakistan, Nigeria, Kenya och Sri Lanka.

Unik världskonferens

om förföljelse

ALBANIEN Ortodoxa, katoliker, protestanter och

pingstvänner från hela världen samlades i november

i Albanien för att tala om förföljelsen av kristna.

Initiativet till konferensen kom från Global Christian

Forum och samlade 140 delegater från 67 länder.

TEXT: ALBIN LARSSON FOTO: MIKAEL STJERNBERG, SKR

Vassilij Jevtjik växte upp under Sovjettiden

och minns hur både hans morfar

och farfar satt fängslade på grund av sin

kristna tro. Nu är han vice ordförande i den ryska

pingstunionen och i slutet av förra året deltog han

i en unik konferens om ”den förföljda kyrkan” som

arrangerades i Tirana i Albanien.

För första gången i historien deltog alla de

stora kyrkofamiljerna. Pingstvänner satt sida vid

sida med ortodoxa präster, katoliker diskuterade

med protestanter. En av talarna var Ljus i Östers

Rauli Lehtonen.

Omkring hälften av de närvarande kom från

sammanhang där kristna upplever förföljelse.

14

Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Centralasien och

Kaukasien representerades av tio delegater från

både ortodoxa och evangeliska församlingar. En

av dessa var alltså Vassilij Jevtjik.

– Berättelserna under konferensen gav mig en

påminnelse om min egen historia. Jag minns hur

mina kamrater ofta skrattade åt mig och mobbade

mig. Mina föräldrar bötfälldes när de bedrev oregistrerad

kristen verksamhet och både min morfar

och farfar satt fängslade på grund av sin tro.

Han tycker att samlingen i Albanien var en

viktig ögonöppnare.

– I Ryssland har vi inte alltid tillgång till tillräckligt

med information för att kunna reagera

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


Representanter för alla de stora kyrkofamiljerna möttes för att tala om förföljelsen av kristna.

Förutom föreläsningar och samtal i smågrupper firade deltagarna även

gudstjänst tillsammans.

Fr v: Leonid Birjuk, Vitryssland, Achaman Egizbajev, Kazakstan, Sergej

Maneljuk, Ukraina, Rauli Lehtonen, Sverige och Arto Hämäläinen, Finland.

på händelser utomlands. Den här konsultationen

har verkligen fått mig att inse hur situationen för

många förföljda kyrkor i världen ser ut.

Vassilij är övertygad om att det behövs mer

kontakt, både genom bön och handling, mellan

de kyrkor som lever i frihet och de kyrkor som

lever under förföljelse. Det var också det budskapet

som Rauli Lehtonen framförde när han fick

chans att tala. Han talade varmt om det engagemang

som kyrkor i Skandinavien uppvisade under

Sovjetperioden, då många församlingar tog

sig an systerförsamlingar bakom järnridån. Rauli

tror att nya ”syskonrelationer” kan vara en väg

fram för att skapa den typen av kontakter som

både han själv och Vassilij efterlyser.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

Den ukrainske pastorn Sergej Maneljuk har

sett hur kristna i de östra delarna av landet utsatts

för förföljelse de senaste åren.

– Här i Tirana har jag mött representanter

för den lidande kyrkan och berättat för dem att

våra församlingar ber för dem. Jag hoppas vi kan

vandra den svåra vägen vid varandras sida.

Relationsbyggande stod i centrum under de

tre dagarna i Albanien och ett av de starkaste

ögonblicken för Rauli var när han en kväll satt

ner tillsammans med en ledare inom den ryskortodoxa

kyrkan och ledare för pingströrelserna i

Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Centralasien

för att diskutera vad de tillsammans kunde göra

för den förföljda kyrkan. li.

Vassilij Jevtjik

15


NOTISER

Alim och Yang bland ”Kina 18”

KINA ChinaAid har satt samman

en lista de kallar ”Kina 18”. Där

namnger de 18 kristna som är

fängslade på grund av sin tro i

Kina. De manar kristna över hela

världen att be för dem och

om möjligt ta upp deras fall

med kinesiska kontakter.

Amerikanska kongressledamöter

har också

”adopterat” fyra av

fångarna. Bland dessa finns två

av dem som Ljus i Öster lyfte

fram i sin monter på sommarens

ungdomskonferenser; Alimujiang

Yimiti och Yang Rongli.

Alimujiang är uigur och blev

kristen år 1995. Han ledde en

husförsamling i Xinjiang, men

blev i januari 2008 Alim arresterad

för ”irreguljära religiösa aktiviteter”

och dömdes hösten 2009

till 15 års fängelse, anklagad för

Under sommarens

montring delade

vi ut vattenflaskor

med bild på Tohar,

Alim och Yang.

”att ha läckt topphemlig information till

utländska organisationer”.

Yang Rongli är en kvinnlig

pastor som leder ett nätverk av

församlingar i Linfen med omkring

50 000 medlemmar. I september

2009 blev en av deras

kyrkobyggnader attackerad av

hundratalet poliser som stormade

byggnaden. Kort därefter

reste Yang, tillsammans

med flera andra ledare i kyrkan,

till Beijing för att tala till

myndigheterna om incidenten.

Istället för att få tala med

ansvariga myndighetspersoner

blev hon arresterad och

i en hastig och ofullständig

rättegång dömdes hon samma

år till sju års fängelse. De

andra fyra ledarna dömdes till

mellan tre och fem och ett

halvt års fängelse.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

Kyrkbyggen stöter på

problem i Georgien

GEORGIEN I Georgien har de evangeliskt

troende relativt stor frihet att

verka, men om de vill bygga kyrkor eller

samlingslokaler kan de stöta på problem.

Den georgisk-ortodoxa kyrkan är dominerande

och protestanter och katoliker

betraktas ofta av dem som sekter.

Vanligtvis motsätter sig lokala georgiska

ortodoxa präster och församlingsmedlemmar

förslag till kyrkbygge för ickeortodoxa

kyrkor, berättar nyhetstjänsten

Forum 18. Fastän kraven går emot ett

domstolsbeslut, hittar de lokala myndigheterna

ändå förevändningar att lyda den

georgisk ortodoxa kyrkans krav och vägra

bevilja byggtillstånd.

Korsord 7-15

Vinnare: Allan Andersson, Torslanda

och Eddy Nelson, Göteborg

”Pingispastorn” samlar burkar för

bibelspridning i Kina

SVERIGE För omkring fem år sedan upplevde

Sven Öhrman, som under många år satt i Ljus i

Östers styrelse, ett tydligt tilltal från Gud. Han

skulle samla på burkar och flaskor för att panta

dem och ge pengarna till bibelspridning i Kina.

Pingispastorn, som han kallas på grund av att

han anordnar pingis-konfaläger och har

kontakt med elitspelare, tog Gud på orden.

– Jag har samlat burkar, flaskor och pengar

jag hittat på marken till detta projekt. Och

Gud har varit med mig. Jag har till exempel

hittat euromynt mitt ute i ödemarken vid

Övre Soppero. En euro eller en tia motsvarar

ungefär en kinesisk bibel, berättar han.

Han har samlat burkar på tåg och i sporthallar

och i pingiskretsar ställde man gärna

undan tomburkar åt pingis pastorn. I slutet

av förra året besökte han vårt kontor och

tömde sparbössan, i form av en träbibel.

Den gången fanns det över 5 600 kronor

i den. Sammanlagt har burksamlandet gett

15 000 kronor till Kina.

Sven Öhrman har länge haft ett hjärta

för Kina och i samband med födelsedagar

har han samlat in pengar till kinesiska

biblar. Totalt har de olika insamlingar

han gjort gett omkring 75 000 kronor,

det vill säga 7 500 biblar i Kina.

16

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

Korsord 8-15

Vinnare: Maria Adrian, Växjö

och Margareta Olsson, Skövde

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


KORSORD

Lös korsordet och vinn boken

”Mirakler i KGB:s skugga”!

Vi delar ut två böcker till de rätta

lösningar vi drar först. Lösningen

måste vara oss tillhanda senast den

15 mars.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

Sänd lösningen till Ljus i Öster, Hemvärnsgatan 8,

171 54 Solna och märk kuvertet ”Korsord”

(OBS! Inga andra meddelanden kan lämnas i kuvertet)

Namn och postadress:

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

....................................................................

17


NOTISER

Pastorsbesök misstogs

för myndighetskontroll

CENTRALASIEN En pastor i Centralasien

kontaktade ett tbc-sjukhus och erbjöd

sig att komma dit med mat och annan

hjälp. Han fick ett positivt svar, men

när han och hans medarbetare kom dit

och presenterade sig tittade alla förvånat

på dem. De hade nämligen missförstått

meddelandet de fått från högre ort om besöket

och trodde att det var ett besök från

hälsoministeriet. Av den anledningen höll

de på med att storstäda hela sjukhuset.

En av de kvinnliga läkarna hade en

bror som led av psykiska problem. Familjen

hade inte hört av honom på tre

månader och var oroliga för att han var

död. Pastorn bad och Gud uppenbarade

för honom att brodern levde, men hade

fastnat i träldom. De bad att han skulle

komma hem,och en vecka senare gjorde

han det. Nu berättar läkaren frimodigt för

alla på sjukhuset om detta bönesvar.

En gammal man fyller i en blankett.

Född: Ungern. Skolgång: Tjeckoslovakien.

Bosatt i: Sovjet.

– Åh, ni har fört ett kringflackande

liv, säger tjänstemannen.

– Nej, svarar den gamle, jag har bott i

Uzjgorod hela livet.

UR BOKEN “SKRATTSALVOR MOT SOVJET” UTGIVEN 1983

18

(OCH NU LIGGER STADEN UZJGOROD I UKRAINA)

”Vår familj är kristen nu”

TURKIET En sjubarnsfar från ett område

uppe i bergen i sydöstra Turkiet ringde

den kristna teve-kanalen Kanal Hayat

och ville ha Nya testamentet. Både han

och hans fru läste det och kom till tro och

snart kom även barnen till tro. Nu har de

möten i sitt hem, men de har ännu inte

mött någon annan kristen. De har bara

talat med Kanal Hayat-uppföljarna på

telefon.

För en tid sedan tog rektorn kontakt

med pappan. Han berättade att en av sönerna

hade börjat prata om Jesus i skolan.

– Det är bara naturligt, förklarade pappan

frimodigt. Vår familj är kristen nu.

Volontärer som är redo att gå ut med matkassar till nödlidande.

Nödhjälp och biblar

UKRAINA Pingstvännerna i Ukraina

är de mest aktiva i att hjälpa nödlidande

och soldater i krigszonen

i östra Ukraina. I samarbete med

Gideoniterna har de delat ut över

20 000 biblar.

På många håll är infrastrukturen

förstörd och särskilt pensionärer,

som har svårt att ta sig någonstans,

lider. Nu har man upprättat 60 soppkök

för att hjälpa till, men det är inte utan risk

man arbetar i dessa områden. Pastor Taras

Sen har varit en av de drivande i de

humanitära insatserna. I höstas blev han

kidnappad av rebellerna, men släpptes efter

påtryckningar fyra dagar senare.

Tidigare har pastor Alexander Pavenko

i Slavjansk förlorat två av sina egna

söner samt två diakoner som rebellerna

RYSSLAND När teamet från ”Varje

hem för Jesus” från Ulan-Ude kom

till den lilla burjatiska byn i

Kurumkansky mötte de en man vars

berättelse chockade dem.

Natten innan de kom till byn

hade han haft en märklig dröm.

– Jag drömde att det var två

tuffa shamaner som skrek och kallade på

mig. Sedan kom det två män med kors

som ödmjukt bad mig välja Jesus Kristus.

Jag ville välja Jesus när jag vaknade,

Den kidnappade Taras Sen med sin familj

avrättade. Han besöker Sverige i slutet av

januari och du kan läsa mer om honom

på sid 10-11.

Pingstvännerna ser också hur människor

söker sig till Gud som aldrig förr.

Under 2015 döpte de fler än någonsin i

de östra delarna av landet.

Dröm ledde till mans frälsning

men jag visste inget om honom – och så

kommer ni och berättar om honom!

Mannen var en av de tolv som omvände

sig och tog emot Jesus i byn med 150

invånare, berättar teamet och fortsätter

med att berätta om en annan familj.

– De hade flyttat in i ett hus där de

upplevde att onda andar attackerade

dem på nätterna så att de inte kunde

sova. Alla familjemedlemmarna ville ta

emot Jesus och hans seger över alla onda

andar.

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


LJUS I ÖSTER

Vi söker ny missionsföreståndare

SVERIGE Ljus i Östers missionsledare,

Hans Lindstrand, har efter dryga

sju år på posten beslutat sig för att

gå vidare. Den 31 mars kommer han

att lämna sin tjänst för att ta sig an

nya utmaningar som insamlingschef

på EFK, Evangeliska Frikyrkan.

Processen att hitta en ersättare

har inletts och är du eller någon du

känner intresserad, finns platsannonsen

här till höger.

OM DIG

Vår nya medarbetare bör:

• vara en god lagbyggare med dokumenterad

ledarerfarenhet

• vara en god talare och skribent

• ha ett brett nätverk i svensk kristenhet

• ha goda kunskaper i engelska.

(Ryska/kinesiska/turkiska extra merit)

• ha erfarenhet från internationella biståndsprojekt

• känna starkt för missionens inriktning och målområde

OM OSS

Ljus i Öster är en allkristen mission

som främst arbetar för att nå

onådda folkgrupper med evangeliet

och med frågor som rör förföljda

kristna. Vårt primära målområde är

Balkan, fd Sovjetunionen, Mongoliet,

Kina och Turkiet. Vi samarbetar

med samfund och lokala församlingar

i målområdet och i Sverige.

Upplysningar lämnas av ordf. Nils-Erik Engström, 023-122 08/070-650 87 07 eller v. ordf. Kjell

Klintefelt, 063-439 03/072-718 75 75.

Tillträde efter överenskommelse. Ansökan med CV sänds snarast till Nils-Erik Engström,

Ringvägen 29, 79174 Falun eller via e-post till nils-erik.engstrom@telia.com.

Rauli Lehtonen talade på en internationell missionskonferens på den amerikanska västkusten.

Ljus i Öster höll möten i USA

USA I december besökte Rauli

Lehtonen en rad slaviska församlingar

i USA och deltog bland annat

i två missionskonferenser.

Den ena av konferenserna var

en internationell missionskonferens

som samlade över 3500

deltagare från slaviska församlingar

runtom i världen. Konferensen var den

Är det enklare för dig att

lyssna än att läsa?

Roland Lord läser

in Ljus i Öster.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

”En pastor i Centralasien kontaktade tbc-sjukhuset...”

första i sitt slag och bakom satsningen

stod USA:s slaviska församlingar. Under

konferensen utmanade Rauli till insatser

i forna Jugoslavien och bland onådda

folkgrupper i OSS och Kina. Ljus i Öster

uppmärksammades under helgen för

sina bibelsmugglingsinsatser och för att

tidigt ha väckt ett intresse för onådda

folkgrupper bland många församlingar i

det forna Sovjet.

Då kan du utan kostnad få vår tidning som

ljudtidning på en CD. Hör av dig till oss på

08-564 840 40 eller info@ljusioster.se.

OBS! Du får tidningen åtta gånger per år, men inga nyhetsbrev.

MÖTEN MED

LJUS I ÖSTER

Söndag 24 jan 10.00 Gnosjö

Pingstkyrkan - Alexander Pavenko, Ukraina

Tisdag 26 jan 19.00 Mariannelund

Folkhögskolan - Alexander Pavenko, Ukraina

Onsdag 27 jan 19.00 Karlsborg

Pingstkyrkan - Alexander Pavenko, Ukraina

Torsdag 28 jan 19.00 Habo

Pingstkyrkan - Alexander Pavenko, Ukraina

Fredag 29 jan 20.00 Nässjö

Pingstkyrkan - Alexander Pavenko, Ukraina

Lördag 30 jan 18.00 Jönköping

Pingstkyrkan - Alexander Pavenko, Ukraina

Söndag 31 jan 10.30 Mullsjö

Pingstkyrkan - Alexander Pavenko, Ukraina

Söndag 31 jan 14.00 Stockholm

S:ta Klara kyrka - Eva Wanamo medverkar

i ”S:ta Klaras missionsträff”

Söndag 21 feb 11.00 Skellefteå

Pingstkyrkan - Staffan Edin

Söndag 15 mars 13.00 Solna

Kyrkans hus - Eva Wanamo

Söndag 20 mars 11.00 Örnäsudden

Filadelfia - Staffan Edin

Söndag 20 mars 18.00 Malå

Pingstkyrkan - Staffan Edin

Söndag 10 apr 11.00 Piteå

EFS - Staffan Edin

Söndag 17 apr 11.00 Norrköping

Agape - Staffan Edin

Söndag 17 apr 15.30 Skärblacka

Missionskyrkan - Staffan Edin

Söndag 24 apr 11.00 Gunnarn

Filadefia - Staffan Edin

Söndag 24 apr 18.00 Tärnaby

Frikyrkoförsamlingen - Staffan Edin

Tider kan ändras. Ytterligare möten kan tillkomma.

Se www.ljusioster.se för uppdaterat

mötesschema.

19


BÖCKER

LÄSVÄRD

BOK I

NYTRYCK

Om föräldrarnas

missionärsliv

Ruth Asp skriver om sina föräldrars

missionärskallelse till minoritetsfolk

i Yunnan, sydvästra Kina.

Hennes pappa dör under japansk

ockupation och Ruth och hennes mor

lyckas ta sig hem under dramatiska

former.

I Sverige möter hon en andra kulturchock…

Frågan finns hela tiden: Var

föräldrarnas uppoffringar

värt det? Hon får svar…

149:-

149:-

”Få böcker har berört mig så mycket

som just denna skildring. Den

innehåller fina personporträtt men

också mycket dramatiska episoder.

Man får följa Hanna och Karls väg

från Närkeslätten och Småland till

ett gemensamt liv i Kina; ett liv i

trohet mot sin kallelse. Framförallt

är det en varm skildring av några

människors respons på Guds kallelse

att bli missionärer. Läs den.”

Hans Lindstrand, missionsledare

30 dagar med kinesiska

husförsamlingsrörelsen

En barnbok som

även passar vuxna

Hemligt möte i Samarkand är

Åke Olofssons tolfte barnbok.

Efter ett liv som lärare

och redaktör för både underhållande

och pedagogiska

medier har han en god insyn i

barnens värld.

Boken är berättelsen om

12-årige Karim i Uzbekistan, vars

pappa sprider biblar i hemlighet,

och om Agnes i Sverige som får

lära sig om FN:s barnkonvention.

Under 30 dagar får vi ta del av

berättelser som berör, ställer

frågor och utmanar. Boken

presenterar evangeliet på ett

rakt-på-sak-sätt, utan att väja

för de svåra frågorna.

Husförsamlingsrörelsen

har blivit en missionsrörelse

som har sänt missionsarbetare

till över

20 länder

i området

mellan Kina 149:-

och Jerusalem.

Söder om molnen

Antal ex:..................... á 149 kronor, 224 sid mjukband

30 dagar med husförsamlingsrörelsen

Antal ex:..................... á 149 kronor, 144 sid mjukband

Hemligt möte i Samarkand

Antal ex:..................... á 149 kronor, 144 sid mjukband

En kristen läser Koranen

Antal ex:....................... á 99 kronor, 136 sid mjukband

OBS! Porto inkluderat i alla priser.

Du kan även beställa från vår webbshop: www.ljusioster.se

Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

E-post: ..................................................................................

Namnteckning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ev pren.nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Den sista kamassen

Antal ex:....................... á 149 kronor, 176 sid inbunden

Speglingar av vår plats på jorden

Antal ex:..................... á 170 kronor, 165 sid mjukband

Mirakler i KGB:s skugga

Antal ex:..................... á 129 kronor, 112 sid mjukband

The Cross - Jesus in China

Antal ex:....................... á 149 kronor, DVD-film

Församlingar, bönegrupper

och liknande erhåller

mängdrabatter. Kontakta Per

Andersson, 08-56 48 40 40

Svarspost

Kundnr: 20188626

171 08 Solna

Frankeras ej.

Mottagaren

betalar portot.

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


na automatiskt in via 90-kontot.

Vill du ge till specifika projekt ska du använda plusgiro 90 03 62-5 eller

En kristen läser

Koranen

L M Abdullah

Boken som hjälper

dig att bekanta

dig med en del av

Koranens personer,

händelser och läror ur

ett kristet perspektiv.

Mirakler i

KGB:s skugga

Tom Kraeuter

Om väckelsen

i Tallinn som

berörde hela

Sovjetunionen.

Speglingar av

vår plats jorden

Bengt Samuel

och Iria Mona

Forsberg.

Minnen från bl a

Sydamerika och

Sovjetunionen.

170:-

99:-

Den sista

Kamassen

Rauli Lehtonen

Inspireras av hur

evangeliet når ut

till jordens yttersta

gräns.

149:-

129:-

The Cross

Jesus in China

CSC foundation

DVD (med

svensk undertext)

om Guds rikes

utbredande i

Kina.

149:-

Trött på att ha

allt i huvudet?

Det är enklare att ge med autogiro!

Ett praktiskt sätt att ge regelbundet är att använda autogiro.

Allt du behöver göra är att fylla i ett autogiromedgivande.

Blankett hittar du på vår hemsida eller på insidan av

tidningens omslagsark.

Resten tar vi

och banken

hand om.

Swish

Använd mobilapplikationen

Swish, som är kopplat till ditt

bankkonto, för att ge valfri

gåva. Vårt Swishkontonummer

är 123 900 36 25.

Testamente

Ett testamente måste inte vara

svårt att skriva och det finns

stora möjligheter att formulera

det så som man vill ha det. Ta

gärna sakkunnig hjälp av till

exempel en bank, speciellt om

förhållandena är komplicerade.

Kontakta oss så får du en broschyr

om testamente och ett

exempel på hur man kan skriva.

Nu kan du göra medgivandet direkt via vår hemsida!

Andra sätt att

ge till Ljus i Öster

Under ”Ge en gåva” på www.ljusioster.se

Möjligheten att ge

via SMS är nu borttagen

och vi rekommenderar

istället att använda

mobilappen Swish.

Via kontokortet

På vår hemsida www.ljusioster.

se kan du ge via ditt betalkort.

Längst ned på sidan finns en

sparbössa med texten ”Ge en

gåva”. Klicka på den och följ

anvisningarna.

Via bank- och plusgiro

Använder du de inbetalningskort

som medföljer tidningen

och nyhetsbreven går gåvorna

automatiskt in via 90-kontot.

januari 2016Ljus i Öster nr 1

21


”Jesus var inte ryss. Han

var jude, ganska lik oss”

KIRGIZISTAN I det forna Sovjetunionen är det

många som betraktar kristendomen som en ”rysk

religion”, förknippad med förtryckare.

Kirgizistan är en av de nationer som uppstod i

Centralasien efter Sovjets fall. Kirgizerna är en

muslimsk folkgrupp, men under sovjetperioden

flyttade ryssar dit och de tog med sig sin ortodoxa kristendom.

Därför blev det naturligt för kirgizerna att betrakta

kristendom som en ”rysk religion” och Bibeln som

”ryssarnas bok”.

Institutet för Bibelöversättning i Moskva berättar i sitt

nyhetsbrev hur man försöker komma förbi denna missuppfattning

bland kirgizerna. Man säger: ”Nej, stopp ett

ögonblick. Jesus var inte ryss. Han var jude, och judarna

är ganska lika oss krigizer”.

Sedan visar man ur Bibeln på en mängd likheter mellan

de bibliska personerna och historien och den kirgiziska

traditionen. Många var nomader och herdar och

när de styckar ett lamm på bibliskt vis är det på samma

sätt som krigizerna alltid har gjort. Man fortsätter att

visa på andra likheter och efter ett tag brukar intresset för

att faktiskt läsa Bibeln växa.

Vill du ha ett sommarjobb

som gör skillnad?

Vi söker ett par unga personer som vill

vara med och montra på Gullbrannafestivalen

och Frizon. Du behöver ha ett missionsintresse,

ha körkort och bo i Mellaneller

södra Sverige. Erfarenhet av liknande

uppdrag är en merit.

Intresserad? Hör av dig till Per Andersson på per.andersson@ljusioster.se

Kolla även in hemsidan

www.ljusioster.se

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

twitter.com/ljusioster

facebook.com/ljusioster

instagram.com/ljusioster

CAConnections

Administrativa tjänster

0733-426385 • carolyn@mail.org

BÄSTA DUSCHKOMFORT

GUNNARS TRÅD

MODERN TRÅDDRAGNING

Vi är en av de marknadsledande producenterna

av rundtråd och plattvalsad tråd.

WWW.GUNNARSTRAD.SE

22

Ljus i Öster nr 1 • januari 2016


1

Assars Industri AB

Box 20, 330 33 Hillerstorp

Tel: 0370-37 33 30, fax 0370-37 33 40

www.assars.se

vill tillgodose företagens sociala rum som entreér, kontor,

lunchrum mm med vackra prylar och skapa en varm och kreativ

plats för anställda och gäster.

Eric Hanson är formgivaren och som älskar att skapa och

formge utifrån ledorden äkta och ärliga material, återbruk och

hantverk med ett konstnärligt uttryck.

artklart (fd erix), Kulla Ginkalunda, 511 56 Kinna. www.artklart.com

Boris Salo

Andakts

LJUS I ÖSTER

BIBELSKOLA

ÖVERLEVDE

Bidrag från Ljus i

Öster avgörande

60

soppkök ger mat

till ukrainare

HISTORISK

SAMLING

Förföljda på

plats i Albanien

När lägret

kom till byn

BOK

”Målsättningen är

att tron får bli vardag

och att Guds vilja

får förverkligas och

hans rike spridas.”

#1 JANUARI 2016

HANS LINDSTRAND SLUTAR FRÅN KOMMUNIST TILL KRISTEN PASTOR PÅ SVERIGETURNÈ

januari 2016Ljus i Öster nr 1

Nya böcker!

Salo, Andaktsbok

Inbunden, 220 SEK

En andakt för kyrkoårets

alla helgdagar

och stoff för andlig

vägledning inne i

veckan.

Mer info – se vår hemsida:

www.vibosa.fi

Finns på svenska,

engelska och finska.

Beställningar vibosa@vibosa.fi

+ 358- 50-4689678

200 SEK

Salo, Tankvärt och tänkvärt

Inbunden, fyrfärg. Fin presentbok.

Aforismer, citat, vitsar, berättelser, illustrationer.

Så fungerar din prenumeration

Tidningen Ljus i Öster skickas ut gratis till dig som anmält att du vill ha den.

För den som ändå vill ge ett bidrag har vi en frivillig prenumerationsavgift.

Den är på 150 kronor och du får naturligtvis gärna betala in den. Det hjälper

oss att satsa ännu mer på mission.

23


LIVSBERÄTTELSEN

Lämnade musiken

för att tjäna Gud

UKRAINA Anatolij sa upp sig från

Nationalorkestern för att tjäna Gud

på pingströrelsens mediaavdelning.

Han föddes ganska mycket för

tidigt, och läkarna trodde först

inte att han skulle överleva. Men

det gjorde han och fick namnet Anatolij,

samma som farfar musikern. Familjen

bodde på en liten ort i Ukraina och var

traditionellt ortodoxt kristna.

– Min mamma jobbade på ett dagis

och där satte man upp

en affisch om en söndagsskola

som erbjöd

16


gratis engelsklektioner,

så hon skickade

dit min bror och mig,

berättar Anatolij.

– Fast i verkligheten sjöng vi bara lite

sånger på engelska. Mammas mål att jag

skulle lära mig engelska uppfylldes inte,

men Gud hade ett annat mål. Vid elva års

ålder blev jag frälst på ett ungdomsläger

och när jag var 16 lät jag döpa mig.

Anatolij berättar att söndagsskollärarna

även gjorde hembesök under veckan. De

talade med föräldrarna och förklarade vad

man gjorde och vad barnen fick lära sig.

De byggde helt enkelt upp ett förtroende

med barnens föräldrar.

– Pappa såg att jag hade en musikalisk

talang och skickade mig till en musikskola,

fast jag själv hellre ville spela fotboll.

Anatolijs instrument var pandora, ett

traditionellt ukrainskt instrument, som

inte är det enklaste att behärska. Han blev

duktig och efter att ha tagit examen från

Musikhögskolan blev han anställd av Nationalorkestern

där han till och med blev

solist.

– Jag hade stor framgång som musiker,

men jag var inte tillfredsställd. Jag ville

tjäna Gud och bad över saken. Då upplevde

jag mig ledd till att samla ihop inspelade

predikningar och vittnesbörd från

olika håll och sammanställa dem på en

CD-skiva.

Den kopierade han och delade ut där

han kunde – på

gammal var

Anatolij när han

lät döpa sig.

bussar och i tunnelbanan,

på gator

och torg och till

människor han

mötte. Så småningom

kom den

också att spridas till kyrkor, fängelser och

rehab-centra. Gud försåg honom med de

resurser han behövde.

– Jag kom i kontakt med mediaavdelningen

på Pingstunionen som haft en

nedgång. Jag började arbeta där som volontär,

och kände att det var dit Gud kalllat

mig.

Han erkänner att det var utmanande i

början – han var ju musiker, ingen datakille.

Det fanns medarbetare som kunde

lära honom och arbetet växte.

– Jag kände att jag skulle behöva vara

mer på mediaavdelningen, men arbetet

som musiker hindrade mig. Då tog jag ett

steg i tro och sa upp mig från Nationalorkestern.

Det var ett hopp ut i det okända

och mina föräldrar förstod inte alls

Trots att Antolij var en framgångsrik musiker

var han inte tillfredställd. Han sa upp sig för

att tjäna Gud, och det fick han med sin musik.

mitt beslut. Nu har de förstått att det var

rätt för mig och de har också sett hur Gud

har gett mig allt jag behöver.

Anatolij är idag chef för mediaavdelningen

och har också fått betjäna många

församlingar runtom i Ukraina med sång

och musik till sin pandora.

– Gud har till och med välsignat min

sångröst. Numera sjunger jag mycket

bättre än när jag var med i Nationalorkestern.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

Jesu ord på uiguriska,

ryska eller arabiska??

Vi har biblar, Nya testamentet och evangelidelar på ryska, kinesiska,

bulgariska, rumänska, arabiska, farsi, uiguriska och fler språk.

24

Beställ en lista över vår litteratur på andra språk än svenska

på info@ljusioster.se eller kontakta Lars Narin på 08-564 840 42.

More magazines by this user
Similar magazines