Views
3 years ago

4afd4a366a38e5ddb79c44167de45ee5ee0f8828

4afd4a366a38e5ddb79c44167de45ee5ee0f8828

Türkçesi: Osman Akınhay

 • Page 3: JOHN BERGER1926, Londra doğumlu. D
 • Page 6 and 7: İÇİNDEKİLERSunuş..............
 • Page 8 and 9: Resim ve Zaman.....................
 • Page 10 and 11: SUNUŞOn dokuzuncu yüzyılda roman
 • Page 12 and 13: ya başladığım noktada, John Ber
 • Page 14 and 15: ir biçimde ortaya koyan böyle bir
 • Page 16 and 17: nnı sağlayacak bir silah ve takti
 • Page 18: tün yazılar John Berger'm sanat e
 • Page 21 and 22: Rembrandt: Polonyalı Binici
 • Page 23 and 24: OTOPORTRE1914-1918Şimdi anlaşıl
 • Page 25 and 26: BEYAZ KUŞAra sıra bazı kurumlard
 • Page 27 and 28: Sıraladığımız bu beş özellik
 • Page 29 and 30: Demek ki belirli bir çakışmayı,
 • Page 32: EVDEN AYRILMAK
 • Page 35 and 36: Her sabah işleri yoluna koyduktan
 • Page 37 and 38: yaşamaya devam ettikleri şeyler
 • Page 39 and 40: ğı alanın) çok küçük kalmas
 • Page 41 and 42: YABANCI BİR ŞEHRİN KIYISINDA1.Or
 • Page 43 and 44: nin farkındaydılar. Böyle bir il
 • Page 45 and 46: mak istemelerinin sebebi kızların
 • Page 47 and 48: Yemek gelince genç adam ayağa kal
 • Page 49 and 50: YİYEN KİŞİLER VE YENEN ŞEYLERS
 • Page 51 and 52: ve yemek değişirken, tabağın di
 • Page 53 and 54:

  lerin ve sürdürülen konuşmalar

 • Page 55 and 56:

  ağır bir tempoyla ilerlemesi, cö

 • Page 57 and 58:

  cüğünün çifte anlamı -hem gö

 • Page 59 and 60:

  ğuna inanıyordu. Açlık, veba ve

 • Page 61 and 62:

  Albrecht Dürer, OtoportreMadrid'de

 • Page 63 and 64:

  STRASBOURG'DA BİR GECEGeçenlerde

 • Page 65 and 66:

  Âşıklar bütün dünyayı kendi

 • Page 67 and 68:

  ı ve nikotinden sararmış parmakl

 • Page 69 and 70:

  M asaüstleri yeryüzünü andınyo

 • Page 71 and 72:

  eşitlik kurulmuş. Ne etkileyici n

 • Page 73 and 74:

  DÖRT KARPOSTAL ŞİİRİTesliçŞa

 • Page 75 and 76:

  savaşan ölülerin arasınabugün

 • Page 77 and 78:

  leri muhtemelen iki şeyden korkuyo

 • Page 79 and 80:

  aşınmayla birlikte bütün ova ç

 • Page 81 and 82:

  fından teşvik edilmiş olursa ols

 • Page 83 and 84:

  duruyormuş. O kadar ki kendisine k

 • Page 85 and 86:

  duğunda yan açık bıçaklar gibi

 • Page 87 and 88:

  ya da tırmanıyoruz ölü dalyalar

 • Page 89 and 90:

  sesli konuşabilirsiniz. Söyleyece

 • Page 91 and 92:

  durumda, yolda karşılaşılan bü

 • Page 93 and 94:

  Yaklaşık üç yüz metrelik Empir

 • Page 95 and 96:

  hip oldukları -fikirleri buna dahi

 • Page 97 and 98:

  olmayan faaliyetlerdir. Bu anlamıy

 • Page 99 and 100:

  Spordan cinayete ve siyasete kadar

 • Page 102:

  İKİ DÜŞ

 • Page 105 and 106:

  Lucas van Leyden: Lut ve Kızlan (d

 • Page 107 and 108:

  TUFANDünyanın yok olması düşü

 • Page 112:

  AŞKIN ALFABESİ

 • Page 115 and 116:

  GOYA: GİYİNİK MAJA, ÇIPLAK MAJA

 • Page 117 and 118:

  Gerçekten, modelin vücudunun, kol

 • Page 119 and 120:

  sidir -başka ressamların portrele

 • Page 121 and 122:

  BONNARD1947'de seksen yaşında öl

 • Page 123 and 124:

  kıvırışıyla uyluğunu, kasıkl

 • Page 125 and 126:

  Ressam ilk fikrin ayartıcılığı

 • Page 127 and 128:

  laylı olarak, o on altı yaşında

 • Page 129 and 130:

  Eleştirmenlerin ellerini uzatmadı

 • Page 131 and 132:

  ağmen. Ancak bir siluet hem tözd

 • Page 133 and 134:

  donatıldıkları baştan kabul gö

 • Page 135 and 136:

  Peki ama nedir bu hatların gizi? S

 • Page 137 and 138:

  poz vermek zorunda kalmış olmalı

 • Page 139 and 140:

  Edouard Manet: Olympiasıyla hiç i

 • Page 141 and 142:

  ya görüşüydü. Yaşlı Rembrand

 • Page 143 and 144:

  ğin zeminini döşemişti. Güven

 • Page 145 and 146:

  Franz Hals'in çıplak resmi.tireme

 • Page 148:

  SON TABLOLAR

 • Page 151 and 152:

  uzak olmayan bir şehrin varlığı

 • Page 153 and 154:

  dağılır, incedirler; bir sürekl

 • Page 155 and 156:

  ERNST FISCHER: BİR FİLOZOF VE ÖL

 • Page 157 and 158:

  maya yanaşmayan, sağlam inanandan

 • Page 159 and 160:

  Ormanların ve tepelerin üstünde

 • Page 161 and 162:

  "Her üslûp farklı kişiye ait.""

 • Page 163 and 164:

  Otel lobisindeyken dört yıl önce

 • Page 165 and 166:

  Graz'dan dönerken Ernst'e Sırp ş

 • Page 167 and 168:

  Doktor geldi. Elli yaşlarında bir

 • Page 169 and 170:

  Cenaze törenini anlatıp hatırlay

 • Page 171 and 172:

  GeorgesGeorges bir Pazar günü, Fo

 • Page 173 and 174:

  Oğlunun doğumundan on beş yıl s

 • Page 175 and 176:

  O ÂNA ADANMIŞBabam yakınlarda ha

 • Page 177 and 178:

  çizildiklerinde. Hiç kimse uyuyan

 • Page 179 and 180:

  Burada herhalde çizimler ile tablo

 • Page 181 and 182:

  Masamdabir yığın mektupcevaplanm

 • Page 184:

  SANAT ESERİ

 • Page 187 and 188:

  Mutlu ânlar vardır tarihte,Lâkin

 • Page 189 and 190:

  Kübistlere göre, Kübizm kendili

 • Page 191 and 192:

  Apollinaire en büyük Kübist şai

 • Page 193 and 194:

  İnsan artık yalnızca dünyaya ka

 • Page 195 and 196:

  Son, ufuktaydı. O zamana değin in

 • Page 197 and 198:

  yaptığı işi.İnsan ait buraya y

 • Page 199 and 200:

  Sınırlarında dövüşenlereAcın

 • Page 201 and 202:

  eğilim duyarız. Örneğin erken R

 • Page 203 and 204:

  atmakla da ilgisi yoktur, çünkü

 • Page 205 and 206:

  figürü değil midir? Yine de bu

 • Page 207 and 208:

  1910'dan sonra görünümlere yapı

 • Page 209 and 210:

  aniden yüzeye geri varıp, yeni ed

 • Page 211 and 212:

  eylemi çok daha az yoğun çabayı

 • Page 213 and 214:

  Kübistler, görünümlerin ve doğ

 • Page 215 and 216:

  Kübizm örneği bizi, bunun tarihi

 • Page 217 and 218:

  ğımız arasında bir dolayımdır

 • Page 219 and 220:

  nnda ve değişik hava koşulların

 • Page 221 and 222:

  ye kalır. Bir izlenim ne kadar yo

 • Page 223 and 224:

  da ne varsa odur," (1895) deyişind

 • Page 225 and 226:

  geville", "Gorge du Petit-Ailly").

 • Page 227 and 228:

  SANAT ESERİNicos Hadjinicolaou'nun

 • Page 229 and 230:

  zim, bazı açılardan, yol vermeyi

 • Page 231 and 232:

  jinicolaou bu soruyu, 'sanat' olara

 • Page 233 and 234:

  saç kesimi, jestler, pozlar düzle

 • Page 235 and 236:

  RESİM VE ZAMANResimler durağandı

 • Page 237 and 238:

  Bazı ressamlar resimlerini fiilen

 • Page 239 and 240:

  zamansızlıkla kuşatılan ya da z

 • Page 241 and 242:

  şıyorlardı. Öbür yandansa Nokt

 • Page 243 and 244:

  İlk olarak, görüntüyü saran uz

 • Page 245 and 246:

  Peki burada bir iç'i düzenlemek n

 • Page 247 and 248:

  görüntünün özel doğasım dest

 • Page 249 and 250:

  GÖRÜNEBİLİRLİK ÜZERİNEBakmak

 • Page 251 and 252:

  Gölgeleri perdelerin üstüne dü

 • Page 254:

  YAPILMAMIŞ YOL

 • Page 257 and 258:

  MAYAKOVSKİ: DİLİ VE ÖLÜMÜ[Any

 • Page 259 and 260:

  yasladığında, paranteze alınanl

 • Page 261 and 262:

  (öznel öğeler ile tarihsel unsur

 • Page 263 and 264:

  meyi gerektirir. Sonunda her şey t

 • Page 265 and 266:

  Yıldızlar dolanıyorŞimdi pençe

 • Page 267 and 268:

  sıcak lokmalar." Gençkemancı pen

 • Page 269 and 270:

  esmi, 'çoğunluğun olduğu' yazar

 • Page 271 and 272:

  topu 120 sayfa. Başkan Babamızın

 • Page 273 and 274:

  Bir ân düşünmek bile hayattan a

 • Page 275 and 276:

  sahiplerdir. Bu ne edilgenliği iç

 • Page 277 and 278:

  Yaşadığım yere yakın bir göl

 • Page 279 and 280:

  yola utançtan ya da ne yapacaklar

 • Page 281 and 282:

  ir anneninneşesibilmeye bağltoğu

 • Page 283 and 284:

  geçtikçe aklın yoluna girecekler

 • Page 285 and 286:

  Ben de senin kadar katlanıyorumkar

 • Page 287 and 288:

  PERDE VE THE SPIKEThe Spike Amerika

 • Page 289 and 290:

  kararlı olan Hockney, nihayetinde

 • Page 291 and 292:

  "Ben muhabir olacağım," dedi Hock

 • Page 293 and 294:

  mızı ışığın hepsi birden yan

 • Page 295 and 296:

  Hatta paranoyaya yol açabilir: Bir

 • Page 297 and 298:

  SİCİLYA'DAKİ HAYATLARDanilo Dolc

 • Page 299 and 300:

  insani, toplumsal, ahlâki, metafiz

 • Page 301 and 302:

  deneyimin altına bir çizgi çizem

 • Page 303 and 304:

  ir baskı altında tuttuğunu gözl

 • Page 305 and 306:

  LEOPARDİ“Neydi zamanın acıtan

 • Page 307 and 308:

  lanan Zibaldone adlı bir tür fels

 • Page 309 and 310:

  İnsan öyle bir yapıya sahipti ki

 • Page 311 and 312:

  duğunda bile insanın gözünü bi

 • Page 313 and 314:

  DÜNYANIN ÜRETİLMESİAmsterdam'a

 • Page 315 and 316:

  arasında bir bağ var mı? Bu soru

 • Page 317 and 318:

  egoistçe olan klişeleri) yıkma f

 • Page 319 and 320:

  kuruyordu. Kendisini anormal biri s

 • Page 321 and 322:

  cümleyiAnne bırak yazayımserpile

 • Page 324 and 325:

  HİROŞİMA6 Ağustos 1945'te yaşa

 • Page 326 and 327:

  Yetmiş altı yaşındaki Sawami Ka

 • Page 328 and 329:

  evine dönmekten başka bir isteği

 • Page 330 and 331:

  ya'ya iki atom bombası atılması

 • Page 332 and 333:

  Öfke duygusunun bu şekilde, bir y

 • Page 334 and 335:

  BÜTÜN RENKLERİN İÇİNDENYeşil

 • Page 336 and 337:

  KAYNAKLAR VE TEŞEKKÜRLER"Rembrand

 • Page 339:

  Görme Duyusu, John Berger ın beş

30445f9962a3c6046225e85e15e9e288
% 12MART'ın . u . siyası şube mudiiru " \\z Aykutlu ANLATIYOR » f
b32bf87a73ef9b90b1539a19e06e0faddff0534a
martı_temmuz_sayi_42_2014
martı_temmuz_sayi_42
• • • • •
Amiga Dunyasi - Sayi 21 (Subat 1992).pdf - Retro Dergi
TÜPRAŞ bizim için bir kültür, bir yaşam biçimidir - Petrol-İş Sendikası
446e5d407498f90b5f3cf4b3660ca861c0f462c7
Galip ERDEM* Cemil MERİÇ • Ayvaz GÖKDEMİR • Osman Yüksel ...
9c96dc1f6a28f6c8b36d28260d95b23f29d17a43
e0ab83156700e1b6a9680f40db291ac7f75c6ba0
27af882321eb6b61116d0c293db1c36a49d7113a
Heidegger.teknoloji.sanat.felsefe.metin.bal
Amiga Dunyasi - Sayi 23 (Nisan 1992).pdf - Retro Dergi
Bilakis Dergisi mayıs sayısı