25.10.2016 Views

Beyaz Sayfa 3. Sayı

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

1


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

sayfa

2


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

3


Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

4

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

BeyazSayfa

OKUL MÜDÜRÜ ,

DERGİ İMTİYAZ SAHİBİ

TALAT ERTÜRK

YAYIN KURULU BAŞKANI

EDİTÖR VE PROJE SORUMLUSU,

GRAFİK TASARIM VE MİZAMPAJ

HÜSEYİN ÇAĞLAR

YAZI İNCELEME KURULU

RAMAZAN DUYAR

HABER KOORDİNATÖRÜ,

ASLI YEGÜL

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ,

TUĞBA BAYGIN

BİLİM TEKNOLOJİ KOORDİNATÖRÜ

SİBEL SAVACI

İNGİLİZCE ÇEVİRİ EDİTÖRÜ

NİGAR MACİT

FOTOĞRAFLAR

HÜSEYİN ÇAĞLAR

HABER İNCELEME

RAMAZAN DUYAR

WEB TASARIM KURULU BAŞKANI

VE TASARIMCI

HÜSEYİN ÇAĞLAR

BU DERGİDE KULLANILAN YAZI

VE GÖRSELLERİN TELİF HAKKI

KADIGÜLLÜ ŞEHİT HALİT AKSU

İLKÖĞRETİM KURUMUNA AİTTİR

İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ

VE ÇOĞALTILAMAZ.

DERGİ İMTİYAZ SAHİBİ

OKUL MÜDÜRÜ

TALAT ERTÜRK

İlginize Teşekkürler

Beyaz Sayfa isimli okul dergimiz 2014 yılında yayım hayatına başladı.

Başlarda sadece okul web sayfamızda yayınlayabileceğimizi düşündüğüm

bir E-dergi projesiyken,Sayın Okul Müdürümüz Talat ERTÜRK’ün çabaları,

değerli hayırseverlerimizin ve sponsorlarımızın maddi yardımlarıyla dergimizin

2.sayısını 2015 Mayıs ayında baskıya yetiştirdik.

Hedefim sadece okul etkinliklerinin yayınladığı bir dergi çıkarmaktan ziyade

içeriği ile öğretici ,kaliteli ve gerçekten okuyucuların faydalanabileceği güzel

bir iş ortaya koymaktı. Baskısından içeriğine, görsel tasarımında kalitesine

kadar pek çok noktada profesyonelce yaklaştığım Beyaz Sayfa dergimizin

2015 Mayıs baskısının, beklediğimizinde üstünde ilgi görmesi bizi gerçekten

çok sevindirdi.

Sizden aldığımız bu güçle sizlere daha iyi bir dergi sunabilmek adına

öğretmen arkadaşlarımla yeniden kolları sıvadık. Öncelikle ilginiz için siz

değerli okuyucularımıza sonra da dergiyi çıkarmamda emeği, geçen başta

Sayın Müdürümüz Talat ERTÜRK’e ve tüm öğretmen arkadaşlarıma çok

teşekkür ediyorum. Haziran 2016 Umarım beğenerek okursunuz.

EDİTÖR

Hüseyin ÇAĞLAR

İÇİNDEKİLER

Etkin ve Öncü Bir Okul Olmak İçin.........06-07

Müdürümüz Talat ERTÜRK’ün kaleminden

Eğitimde Veli ve Öğretmen Etkisi............08-09

Milli Eğitim Şube Mdr Y. Harun GÜNAYDIN’ın yazısı

Sabrın Yetiştirdiği Güller.............................10-11

Editörümüz Hüseyin ÇAĞLAR’dan Etkileyici Bir Yazı.

Yaşayan Tarih Sarıkaya Roma Hamamı.12-15

Belediye Başkanı Ömer AÇIKEL Roma Hamamını Tanıttı

2015-2016 Etkinliklerimiz..........................16-17

Tüm etkinliklerimizi burada görebilirsiniz.

Başarının Sırrı mı Varmış?..........................18-19

Salih KAÇMAZ’dan Başarı üzerine güzel bir yazı.

Okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?.....20-21

Öğretmen ve velilerin zorlandıkları bir konuda eğitici bir yazı

23 Nisan Coşkusu.........................................22-23

Okulumuzda 23 Nisan’dan en güzel kareler.

6.His Teknolojisi ile Yeni Bilgisayarlar....24-25

Bilgisayar dünyası ile ilgili son gelişmeler


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

12

SARIKAYA TARİHİ ROMA

HAMAMLARI

22

23 NİSAN COŞKUSU

Köyümüzden ve Okulumuzdan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramının en güzel kareleri

26

ÖĞRENCİLERİMİZİN

ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimiz ve Çalışmaları..................26-27

Öğretmenlerimizin sınıflarında öğrenci çalışmaları

Tuğba BAYGIN’ın kaleminden..................28-29

Bambaşkadır Köy Okulunda Öğretmen Olmak

Hayırseverlerimiz ve Veli Ziyaretleri.......30-31

Okulumuza katkı sağlayan değerli hayırseverlerimiz

TV Programlarının Zararları .....................32-33

Evinizdeki Tehlike Yazısı ile Hüseyin ÇAĞLAR.

Çocuklar için Yaratıcı Dil Önerileri ........34-35

Nigar MACİT Öğretmenimizden Dil Öğrenme Önerileri.

İyi Çocuklar Yetiştirmek ............................36-37

DİKAB öğretmenimiz Arzu GÖK’ün Kaleminden Güzel Bir Yazı.

Mizah ve Eğlence..........................................38-39

Derleme fıkralar ve bulmacalar ile iyi vakit geçireceksiniz.

Mezuniyet Fotoğrafları................................42-43

8/A Sınıfı mezuniyet fotoğrafları

Karikatürler.....................................................44-45

Erdil YAŞAROĞLU’nun okul ile ilgili eğlenceli karikatüleri.

10

18

SABRIN YETİŞTİRİĞİ GÜLLER

BAZEN 3 ADIM İLERİ ATLAMAK İÇİN

İKİ ADIM GERİ GİTMEK GEREKİR

BAŞARININ SIRRI MI

VARMIŞ?

sayfa

5


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

‘‘Etkİn ve öncü bİr okul

olabİlmek İÇİn çalışıyoruz.’’

sayfa

6

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler, 2014-

2015 öğretim yılının 2.döneminde göreve

başladığım Şehit Halit Aksu İlköğretim

kurumunda eğitim ve öğretim adına

Beyaz Sayfa açmak, başarılı kurum

olmak hedefiyle,yaptığımız çalışmaları

ve etkinlikleri yansıtan Okul Dergimizin

3.sayısıyla karşınızdayız.Bundan önceki

sayılarımız okurlarımızdan büyük ilgi gördü.

İlgilerinden dolayı okurlarımıza teşekkür

ediyorum.

Sözlerimin başında dergilerimizin

hazırlanmasında gönüllü olarak büyük

özveri ve fedakarlık gösteren Türkçe

Öğretmenimiz Hüseyin ÇAĞLAR’a teşekkür

ederim.

Bu kıymetli eğitim yuvasında azimle

ve inançla eğitim faaliyetlerine devam

eden ve geleceğe güvenle bakabileceğimizi

müjdeleyen sizlerle çalışmaktan mutluluk

duyuyorum.Başarıya ulaşmak zorlu

engelleri aşmakla azim ve kararlılıkla olur.

Azim ve kararlılığın ulusumuzun tarihinde

ne denli önemli bir yer tuttuğunu hepiniz

bilmektesiniz.

Büyük önder

Atatürk’ün bu sayede milletin kaderini

bütün olumsuzluklara rağmen değiştirmesi

sizlere rehber olmalıdır. Unutmayınız

ki, “Vatan Çalışkan İnsanların Omuzları

Üstünde Yükselir ve Hayat Bulur.”

Öğretmen kadromuzda ki eksiklikler

başarıya giden yolda, sekte vursa da

başarıyı yakalamadaki kararlılığımızdan

bizleri asla vazgeçirmeyecektir.

Amaçlarımız,hedeflerimiz ve çalışmalarımız sevgili

öğrencilerimizin ve kıymetli velilerimizin gayretleri ile

sonuca ulaşacaktır.

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim

okulu olarak; bütün öğrencilerimizin bilgili,

becerili, eğitimli, evrensel ve ulusal değerleri

benimseyen, teknolojiyi kullanarak bilgiye

ulaşabilen ve bilgiyi kullanabilen, millî ve

manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak

yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin; demokratik toplum

düzenine saygılı, içinde yaşadığı dünyayı

seven, kendine güvenen, soran ve

sorgulayan, inançlı, katılımcı, sorumluluk

sahibi, kararlı, tutarlı, cesur, toplumla barışık

bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Öğrencileri bir bütün olarak algılayıp içindeki

değerleri ortaya çıkaran, onları geliştiren,

mezuniyete kadar aynı kültür ortamında

yetişmelerine olanak sağlayan etkin ve

öncü bir okul olabilmek için çalışıyoruz.

Amaçlarımız,hedeflerimizve çalışmalarımız

sevgili öğrencilerimizin ve kıymetli

velilerimizin gayretleri ile sonuca

ulaşacaktır.

Geleceğimizi inşa edecek bu kutlu

yolculukta yeni bir sayfa anlamında

okulumuzu yeni ufuklara taşıyacak Beyaz

Sayfa adlı dergimizin 2. sayısını siz değerli

okuyucularımıza sunmaktan gurur ve

mutluluk duyuyoruz.Sözlerimin sonunda,

bizi bu günlere kavuşturan başta Ulu önder

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları

olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhları

şad,mekanları cennet olsun inşallah.

Dergimizin yayınlanmasında emeği

geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza,

öğrencilerimize, desteklerini esirgemeyen

velilerimize ve hayırseverlerimize teşekkür

eder, uzun soluklu bir yayın hayatı olmasını

temenni ederim.

Talat ERTÜRK

OKUL MÜDÜRÜ


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

OKULUMUZDAKİ YENİLİKLER

Haziran 2016 / Sayı 3

2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA

OKULUMUZDA YAPILAN FİZİKİ

YENİLİKLER

1

BİLGİSAYAR SINIFI

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI HANİFİ

YÜCELERİN DESTEĞİ BİLGİSAYAR SINIFI

HAZIRLANDI

2

BASAMAK CÜMLELERI

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ATASÖZÜ VE

DEYİMLERİN YER ALDIĞI BASAMAK

CÜMLELERİ HAZIRLANDI.

3

KAPI ARKASI ÇİZGİ

KARAKTERLER

4

DUVAR PANOLARI

5

TÜRK TARİHİNE

ÖZGÜ ATALAR

PANOSU EKLENDİ

sayfa

7


Haziran 2016 / Sayı 3

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Eğitimde

Veli ve

Öğretmen

Etkisi

sayfa

8

Öğrencilerin ders ve sınıf içindeki

durumlarının veliye ulaştırılması için yapılan

‘veli görüşmeleri’ okul aile arasında köprü görevi

yapıyor. Veli görüşmelerinde olumlu sonuçların

elde edilmesi için, öğretmen, öğrencinin ders ve

sınıftaki durumunu çok iyi bilmeli, veli ile güven

ve saygıya dayalı bir ilişki kurmalı. Türkiye’de veli

görüşmeleri, daha çok toplu ve kalabalık yapıldığı

için öğrencinin sadece notlarının öğrenildiği ve

sorunlarının dile getirildiği bir ortamda oluyor.

Yeterli zamanın ayrılamaması öğrencinin ders

ve ders dışındaki sorunlarının çözümüne yönelik

çalışmaların yapılmasına fırsat vermiyor.

Okul müdürünün, öğretmenlerle daha

önceden bir bilgilendirme görüşmesi yapması

öneriliyor. Veli görüşmelerinin sağlıklı bir

şekilde yapılabilmesi için şu konulara dikkat

çekiliyor: Öğretmen, öğrencinin ders durumları

hakkında dürüst davranmalı, zayıf dersler

varsa bu daha önceden veliye bildirilmeli.

Zayıf dersleri bildirmek için veli görüşmesini

beklememeli, görüşmede not dokümanları ve

çalışma örnekleri hazır olmalı. Öğrencinin sınıf

içindeki olumsuz ve rahatsız edici davranışları

ve bu konuda yapılan uyarılar hakkında veli

önceden bilgilendirilmeli. Öğretmen, öğrencinin

davranışları hakkında somut örnekler vermeli.

Aileye sorunların çözümü için neler yapması

gerektiği hakkında öğretmen ve velinin karşılıklı

fikirleri doğrultusunda bir plan hazırlanmalı.

Sorunların çözümünde velinin katkısı istenmeli.

Aileye karşı öğretmen, saygıya ve

güvene dayalı bir ilişki kurmalı, ‘gülümseyerek

karşılama’, ‘elini sıkarak selamlama’ gibi nezaket

kurallarına dikkat edilmeli. Veli görüşmelerinde,

öğrencinin bütün durumu yerine önemli sorunları

gündeme getirilmeli.Geçmişteki hataların dile

getirilmesi yerine, hataların çözümü için neler

yapılacağı konuşulmalı.

Toplu yapılan veli görüşmelerinde,

genellikle önceden hazırlanmış bir gündem yoktur.

Bu, konuların dağılmasına neden olur. Öğretmen,

velilerin öğrenci sorunları hakkında somut örnekler

beklediğine dikkat etmeli.

ÖĞRETMEN, VELİ GÖRÜŞMESİNDE NASIL

DAVRANMALI?

* Ailelerin, öğrencinin başarısı için önemli olduğunu

hatırlayın.

* Aileleri, özellikle okulda kendini rahat hissetmeyen

aileleri rahatlatın.

* Ailelerin endişelerini dinleyin ve sorularını dürüstçe

cevaplandırın.

* Çocuklarıyla çalışırken daha farklı ne yapabileceğini

aileye sorun.

* Görüşme üzerine düşünün, daha nasıl iyi

olabilirdi görmek için ve bir sonraki görüşmede ne

yapabileceğinize dair notlar alın.

* Verdiğiniz sözleri tutun.

* Ailenin tutumu sizin çocuğa yardımınızı

engellemesin!

* Kaynaklarınızı görmezden gelmeyin. Belki de

rehberlik uzmanı veya psikolog da görüşmede

bulunmalı.

* Kendiniz, aileniz veya deneyimleriniz hakkında

uzun süren konuşmalar yapmayın. Aileler, çocukları

hakkında konuşmak ve bir şeyler duymak için

oradalar.

* Çocuğa sözlü saldırıda bulunmayın. Soruna

saldırın.

* Eğitim terimlerini kullanmayın. Etkili iletişim her iki

tarafın da anladığı terimleri kullanarak sağlanabilir.

* Görüşme boyunca rahatsız edilmeyin.

* Farklı ve daha iyi bir şey yapmış olabileceğinizi

itiraf etmekten korkmayın. Her şey için bir cevabınız

olması da gerekmiyor.

* Yapmaları gereken şeyler hakkında hiçbir şey

bilmeyen aileleri şaşırtmayın.

Harun GÜNAYDIN

Uzman Öğretmen

Milli Eğitim Müdür V.


HER ŞEY SENDE GİZLİ

Yerin seni çektiği kadar ağırsın

Kanatların çırpındığı kadar hafif..

Kalbinin attığı kadar canlısın

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...

Sevdiklerin kadar iyisin

Nefret ettiklerin kadar kötü..

Ne renk olursa olsun kaşın gözün

Karşındakinin gördüğüdür rengin..

Yaşadıklarını kar sayma:

Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;

Ne kadar yaşarsan yaşa,

Sevdiğin kadardır ömrün..

Gülebildiğin kada...Yerin seni çektiği kadar ağırsın

Kanatların çırpındığı kadar hafif..

Kalbinin attığı kadar canlısın

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...

Sevdiklerin kadar iyisin

Nefret ettiklerin kadar kötü..

Ne renk olursa olsun kaşın gözün

Karşındakinin gördüğüdür rengin..

Yaşadıklarını kar sayma:

Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;

Ne kadar yaşarsan yaşa,

Sevdiğin kadardır ömrün..

Gülebildiğin kadar mutlusun

Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin

Sakın bitti sanma her şeyi,

Sevdiğin kadar sevileceksin.

Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer

Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın

Bir gün yalan söyleyeceksen eğer

Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.

Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret

Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın

Unutma yagmurun yağdığı kadar ıslaksın

Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.

Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın

Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.

Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..

İşte budur hayat!

İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın

Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün

Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun

Çiçek sulandığı kadar güzeldir

Kuşlar ötebildiği kadar sevimli

Bebek ağladığı kadar bebektir

Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,

Sevdiğin kadar sevilirsin...

CAN YÜCEL

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

9


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sabrın YETİŞTİRDİĞİ GÜLLER

BAZEN üç adım İLERİ ATLAMAK İÇİN İKİ ADIM GERİ GİTMEK GEREKİR

sayfa

10

Bazı sabahlar uyanmak istemezsiniz,

hayatın size yaptığı haksızlıklar

omuzlarınıza ağır gelir. Uğrunda mücadele

ettiğiniz şeylerin karşılığını alamadığınızı

ve dünyanın hiç de adil bir yer olmadığını

düşünürsünüz. Büyük zorluklarla

kazandığınız üniversitede okuyup mezun

olduğunuzda, mesleğinize bir türlü

başlayamamanın ve insanlara bunun

sizin suçunuz olmadığını anlatamamanın

rahatsızlığını içinizde bir yerlerde en acı

şekliyle hissedersiniz.

William Sheakspir’in:

’’Hayatta en zor şey de insanın kendi kendini

teselli etmek zorunda kalmasıdır.’’

Dediği gibi sizi anlamayanların içinde her

mağlubiyetinizde kendi kendinizi teselli

ederken bulursunuz. Varoluş amacınızı

sorguladığınız bu tür zamanlarda Allah

duymanızı istediği cümleleri, tozlu raflardaki

kitapların satırlarında karşınıza çıkarır.

Sanki vazgeçme kulum der gibidir.

Kimi zaman size Rudyar KİPLİNG’in

‘’Eğer’’ isimli şiiri ile seslenir:

Eğer sana kimse güvenmezken sen

kendine güvenir

ve onların güvenmemesini de

umursamazsan;

Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de

yorulmazsan

veya hakkında yalan söylenir de sen

yalanla karşılıkta bulunmazsan,

ya da senden nefret edilir de kendini

nefrete kaptırmazsan,

Eğer tüm gücü tükenmiş yorgun bedenini

işine yaramaya zorlayabilirsen

ve kendinde ‘dayan’ diyen bir iradeden

başka bir güç kalmadığı zaman

dayanabilirsen

Eğer bir dakikanın altmış saniyesini

çalışarak geçirirsen

Dünyada içindeki her şey de senin olur.

Daha da fazlası Adam Olursun OĞLUM.

Kurduğunuz hayallerin gerçek olmayacağını

düşündüğünüz de Paul AUSTER’ın

’’Hayallerinizin peşinden koşun bir gün

mutlaka yorulacaklardır.’’ cümlesini fısıldar

kulağınıza.

Elinizde çantanızla ücretli öğretmenlik

yaptığınız okuldan, 4 Km ötedeki durağa

yetişmek için yağmurlu bir havada üstünüz

başınız sırılsıklam olmuş, takım elbisenizin

paçaları çamur içinde bir tarlanın ortasında

koşarken aklınıza inşirah suresi gelir.

‘’Muhakkak ki zorlukla birlikte bir kolaylık

vardır.’’

Ne çamuru düşünürsünüz ne

yorgunluğu ne de sırılsıklam oluşunuzu.

O an düşündüğünüz tek şey bir gün bu

zorlukların geride kalacağı ve hayalini

kurduğunuz her şeye kavuşacağınızdır.

Amacınız bir öğretmen olarak yaşadığınız

ülkeyi gül bahçesine çevirecek güller, yeni

nesiller, yetiştirmek ise tüm zorluklara

rağmen vazgeçmezsiniz.

Ben kendi gül bahçemin kokusunu

yedi yıl sonra kadrolu olarak atandığım

Yozgat’ın Kadıgüllü köyünde içime çektim.

Yedi yıl boyunca atanırken yaşadığım

her zorluğun başlarda lanetim olduğunu

düşünüyordum ama sonrasında bir şeyi

fark ettim. Lanetim olarak düşündüğüm

her şey aslında, öğretmen olarak fazlasını

yapabilmem için bana verilmiş en büyük

hediyeydi ve bu hediye sayesinde

öğrencilerime vazgeçmemeleri yönünde,

yaşayacakları zorluklarda onlara yol

gösterebiliyorum.

Yaşadığınız zorluklara dikkatlice baktığınızda bize verilmiş en büyük armağan olduğunu göreceksiniz.

Yeter ki Allah’ın sizi sevdiğini,başınıza gelen iyi ya da kötü diye adlandırdığınız her şeyi, sizin daha iyi daha mükemmel

olmanızı istediği için verdiğini unutmayın! Gül bahçesi yetiştirmek için sabırsızlıkla bekleyen atanamayan tüm öğretmen

arkadaşlarıma ithafen yazılmıştır.

HÜSEYİN ÇAĞLAR


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Sen şimdi bırak benim kim olduğumu.

Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak,

elin kanayacak, güneş seni terletecek. “Bu

bahçede gül bitmez” diyenler olacak. “Gül

öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir” diyenler

olacak.

Haziran 2016 / Sayı 3

Sen kendine şunu soracaksın: “Ben

burayı gül bahçesi yapmak istiyor muyum?

Ben burada dünyanın en güzel güllerini

yetiştirmek istiyor muyum?”

Eğer çok istiyorsan, ne eline

batan diken ne de söylenenler umurunda

olacak. Kim olursan ol tek isteğin şu

kokuyu duymak olacak.

M. Kemal ATATÜRK

sayfa

11


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Yaşayan Tarİh

Sarıkaya Roma Hamamları

efsaneye göre roma hamamı nasıl İNŞAA EDİLMİŞTİR?

Efsaneye göre Roma

sudan çıkan buhar ve çocukların

bedeni rahatlarken, aklına

İmparatoru Caracalla Aurelius,

sıcak suyun içindeki oyunları

imparatorluğu tek başına

Pers seferinden önce kış

Roma İmparatoru’nu da

yönetmek hırsıyla bir suikast ile

aylarında bölgeyi tanımak

cezbetmiştir. Mola vermek için

öldürttüğü, uzun sarı saçlarıyla,

için gittiği seyahat sırasında

atından iner ve kendisi de suya

güzel karısı Fulvia (Fulvia

sayfa

12

bataklık bir göle rastlar. burada

yıkanan çocukları görür,

girer. Gözlerini kamaştıran

güneşin altında sıcak suda

Plautilla) gelir.


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Tarihin en zalim imparatorları

yerini pişmanlığa bırakmaktadır.

“Derhal buraya güzel karım

arasına giren Caracalla’nın

Birden irkilir ve ne ironidir ki

Fulvia adına bir hamam

kalbine bir yumuşaklık hâkim

daha Pers seferi için yapacakları

yapılmasını istiyorum” diyerek

olmaya başlar. Aslında

seyahat sırasında kendisine

emrini vermiştir. Hamam;

sırılsıklam karısına aşık olan

suikast düzenleyecek olan

beraberinde getirilen 1.000

imparatorun hırsı şimdi

buradaki suların da etkisiyle

Muhafız Subayı Julius’a ( Julius

Martialis)

İspanyol esirle tamamlanır.

sayfa

13


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Dünyanın En Eski Termal

Tedavi Merkezlerinden Biri

Sarıkaya Roma Hamamı

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Başkan Açıkel Roma Hamamını Tanıttı

sayfa

14

Sarıkaya Belediye Başkanı

Avukat Ömer Açıkel, Vizyon Türk kanalına

Roma Hamamı’nı tanıttı. Başkan Açıkel’in

daveti üzerine gelen kanal yetkilileri

ilçenin bir çok noktasında incelemelerde

bulunarak çekimler yaptılar. Başkan

Açıkel’de kanal yetkilileriyle Roma

Hamamı önünde röportaj yaptı. Açıkel,

röportajında Sarıkaya’nın Türkiye’nin

tam ortası olduğuna dikkat çekerek

“Türkiye’nin Tam Ortasına Gittiniz mi?”

sloganının da altını çizdi.Roma Hamamı

hakkında geniş çaplı bilgiler veren Açıkel,

röportajında Sarıkaya’nın tanıtımı için

burasının çok önemli olduğunu, tanıtım

faaliyetleri için çeşitli çalışmalarının

ve projelerinin olduğunu beyan etti.

Açıkel, röportajındaki konuşmalarını

şöyle sürdürdü: “Roma Hamamı M.Ö.

2000’li yıllara dayanan bir geçmişe sahip

olmaktadır.

Dünya üzerinde bu şekilde ayakta kalan iki yapından bir tanesi

ilçemizde bulunmaktadır. Basilica Therma denen bir Roma Medeniyetinden

kalma yani Doğu Roma ve Batı Roma medeniyetlerinin ortaklaşa kullandıkları

bir termal tedavi merkezi olarak kullanılmaktaydı. Arkeolojik çalışmalar devam

etmektedir, yeni kamulaştırmalar yapıldı, kamulaştırmalar sonucunda bu

hamamla bağlantılı havuzlar ortaya çıktı. İçerisinde yaklaşık 43 derece sıcak

suyu olan güzel bir eser meydana çıkarıldı. Diğer yerlerde bulunan Roma

kalıntılarına göre ilçemizdeki Roma Hamamı kalıntıları bütün samimiyetimle

söylüyorum, buradaki çalışmalar bırakın Sarıkaya’yı, Yozgat’ı, İç Anadolu’nun

çehresini değiştirebilecek çapta çalışmalardır. Çünkü karşımızda bir Efes

örneği var, bir Pamukkale örneği var, buralarla kıyaslandığında Sarıkaya Roma

Hamamı’nın bunlardan kat kat üstün olduğu kanaatindeyim. Çünkü Roma’dan

gelen, kralların ve prenseslerin yıkandığı böyle bir güzellik meydana çıkarılıyor.

Burasının diğer bir özelliği ise 5 medeniyet görmesidir, Roma, Bizans, Selçuklu,

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini görmüştür. Bu beş medeniyetin birleştiği

noktada antik çağlardan kalma bu tarihi nostaljik havayı hem de termal tedavi

merkezi olması amacıyla bu havayı da kullanarak inşallah ilçe turizmine ve

dolayısıyla da il turizmine de katkı sağlamayı düşünüyoruz. Türkiye’nin en iyi

ve en şifalı kaplıca sularına sahibiz. Mevcut tesislerimizin yanı sıra gelecek olan

yerli ve yabancı turistlerin konaklamaları için de alternatif yatırımlar yaptırmayı

düşünüyoruz, bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Başkan Açıkel, hem Roma İmparatorluğu’nun gücünü

temsil eden boğa başı, hem de sağlık figürünü temsil eden

dili dışına çıkmış bir yılan figürünün de kalıntılar arasında

bulunduğuna dikkat çekti. Açıkel, şöyle dedi:“Bu Roma askerinin

güç depoladığı, insanların da güzelleşmek için termal tedavi

görmek maksadıyla girdikleri bir tesis. Bu şekilde ayakta

kalan nadir yapılar bildiğimiz kadarıyla dünyada iki yerde var.

Bunlardan birisi Türkiye’nin tam ortasında yer alan Sarıkaya

ilçemizdedir. Sarıkaya’daki bu çalışmalardan sonra bu sene

valilik onayıyla ön tarafının turizme açılması söz konusu.

Bütün hemşehrilerimizi, Sarıkayalıları, Yozgatlıları, tarih

severleri hem de şifa bulmak isteyenleri buraya davet ediyoruz.

Bu sene turistleri kabul etmeye başlayacağız.

Yozgat’ın da turizm cenneti olacağını iddia ediyoruz.

Çünkü Pamukkale’den Kapadokya’dan ya da başka yerlerden

aşağı kalır yanı olmadığını düşünüyorum. Suyumuzun

Türkiye’nin en şifalı suyu olduğunu iddia ediyoruz. Aksini iddia

edenleri ispatına davet ediyoruz.”

Tarihi Roma Hamamı

Yozgat Valiliği tarafından yürütülen

kazı çalışmaları sonucunda

bulunan bulgular, buranın

antik dönemde bir termal

tedavi merkezi olduğunu

göstermektedir. 2014 yılında

yapılan kazı çalışmaları

sırasında M.S. 145-146

yıllarına tarihlendirilen Roma

Kralı Antoninus Pius’a ait

bir Kayseri şehir sikkesi

bulunmuştur. Bu bilgiler

ışığında Sarıkaya Antik

Roma Hamamının yapılış

tarihini M.S. 2. Yüzyılın

ortaları olarak belirlemek

mümkündür.

sayfa

15


Haziran 2016 / Sayı 3

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Okulumuz İngilizce öğretmeni Nigar MACİT´in

hazırladığı “Trafik ve İlk yardım Haftası Programı”

okulumuzda kutlandı.

Aslı YEGÜL´ün hazırladığı İlköğretim Haftası

Programı, okulumuzda çeşitli etkinliklerle

kutlandı..

01

Trafik ve İlk Yardım Haftası

02

İlköğretim Haftası

2015-2016

Eğitim öğretim

Yılı Tüm Etkinliklerimiz

KADIGÜLLÜ ŞEHİT HALİT

AKSU İLKÖĞRETİM KURUMU

OLARAK YAPTIĞIMIZ

ETKİNLİKLERİMİZ

Yarın Sizdeyiz Projesi kapsamında 2015 - 2016

Eğitim Öğretim yılı veli ziyaretleri etkinliklerimiz

başladı.

2015-2016 Veli Bilgilendirme toplantısı okul

müdürümüz Talat ERTÜRK tarafından

düzenlendi

03

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli

ferivir lost omnotemena. Veli Toplantısı

Türkçe öğretmenimiz Hüseyin ÇAĞLAR’ın

hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

okulumuzda coşkuyla kutlandı.

sayfa

16

04

Veli Ziyaretleri Etkinliği

05

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı


Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ü

Ölümünün 77. Yılında Saygıyla Anıyoruz

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

İstklal Marşımızın yazarı,büyük şair ve düşünce

adamı Mehmet Akif ERSOY´u saygıyla anıyoruz.

Hazırlayan Hüseyin ÇAĞLAR

Haziran 2016 / Sayı 3

06

10 Kasım Atatürk’ü Anma

Programı

İlçe trafik jandarma komutanlığının katkılarıyla

okulumuzda trafik semineri yapıldı.

07

İstiklal Marşının Kabulü

Tuğba BAYGIN öğretmenimizin hazırladığı

Çanakkale Şehitlerini Anma Programı

okulumuzda yapıldı.

08

Trafik Bilgilendirme Semineri

Öğrencilerimizin sorunlarına yönelik yapılan

rehberlik çalışmasında, sınav kaygısı verimli

çalışma soru çözme konuları üzerinde bilgilendirme

yapıldı.

09

18 Mart Çanakkale Şehitlerini

Anma Etkinliği

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli

ferivir lost omnotemena.

Tüm öğretmenlerimizin hazırladığı 23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

okulumuzda coşkuyla kutlandı.

10

TEOG Motivasyon Çalışması

11

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı

sayfa

17


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

BAŞARININ

Sırrı mı Varmış ?

Yakınmak yerine gerekeni

yapmaktır, başarının sırrı.

Tarih gerekeni yapan

insanların başarı öyküleriyle

doludur.

Einstein, dört yaşına kadar

Meşhur bestekâr Ludwig Van

Çalıştı, çabaladı, basamakları

konuşamamış. Müzik hocası

Beethoven de öyle…Beethoven’in

bir bir çıktı, önüne gelen fırsatları

Beethoven’i kabiliyetsiz bulmuştu.

müzik öğretmeni, bir gün aileyi

değerlendirdi ve binlerce “acemioğlanı”

Mimar Sinan sıradan bir acemioğlandı.

ziyaret etti ve oğullarının müziğe

arasından sıyrılıp yükseldi…

Baltacı Mehmed Paşa oduncu çırağıydı.

kabiliyetinin olmadığını, boşuna emek

Nihayet “Koca Mimar Sinan” oldu,

Ve Sokollu Mehmet Paşa…Başarının

sarf etmemelerini söyledi…Beethoven

Selimiye gibi eşsiz bir mâbede imza

bir sırrı var mı? Var…

buna hiç aldırmadı: Çok çalıştı, çabaladı,

attı.

inandı, umdu; karşısına çıkan güçlükleri

Bir “içimizden biri” daha:

Yakınmak yerine gerekeni

bir bir yendi ve dünyanın “en iyi

Sokollu Mehmed Paşa…1519 yılında

yapmaktır, başarının sırrı. Tarih

bestekâr”larından biri haline geldi.

Devşirme Sistemi ile çocuk yaşta Edirne

gerekeni yapan insanların başarı

Sarayı’na getirilen küçük Mehmed,

öyküleriyle doludur.

başlangıçta kimsesiz bir garibandı. Hiç

Ya Walt Disney?..

kimseyi de tanımıyordu. Yani arkasında

Meselâ, meşhur fizikçi

Disney, “Gereksiz şeylerle

“dayı”sı filan yoktu…Kendi emeği,

Albert Einstein, dört yaşına kadar

uğraştığı, onlara fazla vakit harcadığı,

kararlılığı, çabası ve gücü ile yükseldi.

konuşamamış, okumayı yedi yaşına

bu yüzden işe yaramadığı” gerekçesiyle

1541’de Kapıcıbaşılığa, 1546’da saray

gelene dek sökememişti… O kadar

çalıştığı gazetelerden kovulmuştu…

hizmetlerinde başarılı olanların dış

ki hem öğretmenleri, hem de ailesi

Einstein’in “zihinsel özürlü” olduğundan

Çalıştı, çabaladı, inandı, umdu ve

dünyanın tartışmasız en tanınan ve en

göreve atanmaları yolundaki gelenek

uyarınca Kaptan-ı Deryalığa geldi.

kuşkulanmışlardı…Yani

başarısızlığın

çok para kazanan ressamı oldu.

Görevde iken Trablusgarp Seferi’ne

tüm şartları hazırdı.Ama çalıştı,

Şimdi “içimizden biri”ne, Koca Mimar

katıldı, İstanbul Tersanesi’ni genişletti

çabaladı, inandı, umdu, tüm engelleri

yendi ve sonunda çağının en büyük

Sinan’a bakalım…

Sinan sıradan bir “acemioğlanı” olarak

ve yeniledi. 1549’da vezirliğe gelerek

Rumeli Beylerbeyliğine atandı.Nihayet

sayfa

18

fizikçisi oldu.

Yeniçeri Ocağı’na girmişti…

Kaptan-ı Derya ve Sadrazam oldu.


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

SOSYAL BİLGİLER

ÖĞRETMENİ

SALİH KAÇMAZ

Osmanlı donanması İnebahtı’da

(07 Ekim 1571) yanıp kül olduktan

bir sene sonra dünyanın en büyük

donanmalarından birini kuran Sokollu

Mehmed Paşa’dır…Buna başlangıçta

inanamayan Kaptan-ı Derya Ali

Paşa’ya şöyle demiştir: “Bak a Paşa!..

Kaptan-ı Deryası olduğun devlet öyle

muazzam bir devlettir ki, isterse bütün

donanmanın demirlerini gümüşten,

halatlarını ibrişimden, yelkenlerini

atlastan yapabilir. Hangi geminin

malzemesi yetişmezse, gel onu benden

al!”Ve “İnebahtı Deniz Savaşı’nda

donanmanızı nasıl da mahvettik!..”

diye böbürlenmeye kalkışan Venedik

elçisine:

Ve Baltacı Mehmed Paşa…

Baltacı Mehmed Paşa (Prut

Savaşı’nda Rus Çarlığı ordularını dize

getiren komutan) Osmanlı Sarayı’na

“oduncu çırağı” olarak girmişti. Yani

balta (baltacı unvanı buradan gelir) ile

odun kırıyor, ocaklara taşıyordu…

(ALBERT EİNSTEİN’İNÇOCUKLUK FOTOSU)

Sesinin güzelliği yüzünden

musikiye teşvik edildi, “müezzin” oldu.

Oradan yazıcılığa terfi etti. Basamakları

hızla çıkarak 1703 Aralık ayında

“Mirahurluk”a yükseldi.

Çok zeki ve son derece çalışkandı.

İlme karşı müthiş bir merakı vardı.

Durmadan okuyordu. Bu çabası

onu 1704 yılı Kasımında “vezir”liğe,

hemen ardından “Kaptan-ı Derya”lığa

(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), 21

Aralık 1704’te de “Sadrazam”lığa

(başbakanlık) taşıdı.

Prut Savaşı’nın kahramanı işte bu eski

“saray oduncusu”dur.

Onlar başardıysa, biz neden

başaramayalım?

“Biz, Kıbrıs’ı almakla sizin

kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da bizi

yenmekle, sakalımızı tıraş ettiniz.

Kesilen kol yerine gelmez, fakat kesilen

sakal daha gür çıkar!..” diyerek, dersini

vermiştir.

İşini iyi yapması, odun

kırmada pratik ve uygun yeni metotlar

geliştirmesi sonucu dikkat çekti.

Enderun’a alınıp eğitildi. İğnenin

deliğinden geçirildi. Önce “Baltacı

Halifeliği”ne terfi etti.

HAZIRLAYAN:

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

SALİH KAÇMAZ

sayfa

19


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

çocuklara Okuma alışkanlığı

Nasıl kazandırılır?

sayfa

20

ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖNEMLİ

Okuma alışkanlığı kişinin bir devamının eğitim sisteminde

gereksinim olarak algılaması öğretmenler tarafından öğrenciye

sonucu okuma eylemini, kazandırıldığı düşünülürse bu

yaşam boyu sürekli ve düzenli alışkanlığın kazanımında aile

biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin ve öğretmenlerin rolü büyüktür.

okumayı öğrendikten sonra bu Çocukların ilk alışkanlıklarını

eylemi zevkle yapmalarını sağlamak kazandığı ve ilk öğrendiklerinin

için kazanmaları gereken önemli ailede gerçekleştiği düşünülürse

bir beceridir. Okuma alışkanlığının, çocuğun önünde ebeveynlerin

temelinin aile içinde atıldığı ve sergilemiş olduğu tutum ve

davranışlar, ileride çocuğun okuma

alışkanlığını önemli ölçüde etkiler.

Okumayan, çocuklarının okumasına

destek olmayan ebeveynlerin

çocuklarının gerçek anlamda

okuma alışkanlığına sahip olması

beklenemez. Bu Küçük yaşlarda,

çocuğa özel zaman ayırarak, onun

ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü,

masal kitaplarını okuyarak temeller

atılabilir.


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

PEKİ SİZ KİTAP OKUYOR MUSUNUZ?

önerİler

Anne babalar, çocukla birlikte

alışverişe veya gezmeye

gittiklerinde, bir kitapçıya ya da

kitap-dergi reyonuna uğramayı

ihmal etmemelidirler. Kitap okuma

alışkanlığının kazanılmasında

kütüphane kullanımının etkisi

büyüktür. Bu nedenle çocuklar için

çevre kütüphanelerin tanıtılmasına

yönelik gezilerin yanında okul

kütüphanesinin aktif kullanımı

için yönlendirilmeleri gerekir.Anne

babaların ödül listesinde mutlaka

kitap olmalıdır.-Çocuğu sürekli

okuması yönünde uyarmak yerine,

kitap okuduğunda onu destekleyerek

motive etmek daha doğru olur.Yaşına

uygun bir dergiye abone olması ya

da düzenli bir şekilde takip etmesi

için yol gösterilebilir.Ebeveynler

çocuklarına yüksek sesle ve sıkça

hikayeler okuyabilir ve anlatabilirler.

Çocukların gereksinimleri ve yaşına

göre ebeveynler evlerinde kitaplık

oluşturabilirler.Ebeveynler ailece

belli zamanlarda, belli bir sürenin

okumaya ayrılmasını sağlayabilirler

OKUDUĞUNDA ONU DESTEKLEYİN

BİRLİKTE OKUYUN ONA ÖRNEK OLUN

Haziran 2016 / Sayı 3

Ebeveynler çocuklarına okudukları

şeylerin önemini anlatabilirler..

Evde hem aile fertlerinin hemde

çocukların ulaşabileceği bir yere

farklı türde kitapları içeren bir kitap

köşesi oluşturulabilir. Eğer evde

sürekli televizyon seyredilip hiç kitap

okunmuyorsa çocuklarında kitap

okumasını beklemek gerçekçi olmaz.

Kitaplar çocukların ilgi alanlarına

göre ve çocukla birlikte seçilmelidir.

Okuma, sağlıklı ve gelişmiş bir

kişiliğin temel taşlarından birisidir.

Ebeveyn ve öğretmen, çocuğa

okuma alışkanlığı kazandırma ve

geliştirmede doğrudan sorumlu

kişilerdir.Okuma alışkanlığı, ancak

çocukluk döneminde kazanılır.

Genel olarak ebeveynin çocuğuna

göstereceği ilgi ve vereceği destek

çocukların bu gün ve gelecekte

okuyan ve ne istediğini bilen bireyler

olmasını sağlayacaktır.

ÖDÜL OLARAK KİTAP HEDİYE EDİN

sayfa

21


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

sayfa

22

23

Nisan

Ulusal

Egemenlik

ve Çocuk

bayramı

okulumuzda çeşitli

etkinliklerle kutlandı.

Öğrencilerimizin

hazırladığı birbirinden

güzel ront,dans ve

folklör etkinlikleriyle ulusal

egemenlik ve çocuk bayramının

coşkusu tüm köyümüze yayıldı.

Değerli misafirlerimizin katılımıyla

dolu dolu bir bayram yaşadık. İstiklal

Marşı ve saygı duruşnun yapılmasının

ardında okul müdürümüz Sayın Talat ERTÜRK

günün anlam ve önemini belirten konuşmayı

yapmasının ardından,okulumuza büyük hizmetleri

ve desteği olan Duran YILDIRIM bir konuşma yaptı.

Ardından öğrencilerimizin şiirleri, şarkıları, dans

gösterileri ve yarışmalarıyla 23 Nisan coşkusu devam etti.

Birinci sınıfların sınıf öğretmeni Faruk AKDEMİR’in eşliğinde

ront gösterisi gerçekleştirildi,. İkinci sınıfların öğretmeni Aslı

YEGÜL’ün öğrencilerinin hazırladığı Damat Halayı gösterisi sunuldu.

Tuğba BAYGIN eşliğinde 3. sınıflarımız Kaşık oyunu folklör gösterisini

gerçekleştirdiler. Ramazan DUYAR öğretmenimizin 4. sınıf öğrencileri ise

Pengen Dansı isimli dans gösterisini yaptılar.5. Sınıfların sınıf öğretmeni Sibel

SAVACI’nın öğrencileri ise Rengarenk isimli dans gösterisini sundular.6. sınıflar’ın

HIM HIMYAR isimli dans gösterisinin ardından,Nigar MACİT öğretmenimizin eşliğinde

7.Sınıflarımız TRAKYA YÖRESİ FOLKLÖR gösterisi gerçekleştirildi.8. Sınıflarımız

ise Aytaç AYYILDIZ öğretmenimizin eşliğinde FÜDAYDA isimli folklör gösterisini

gerçekleştirdiler. Ayrıca öğrencilerimizin hazırladığı şiirler çok beğenildi. Balon patlatma

yarışı,sandalye kapma yarışı, çuval yarışı ve kartonla yürüme yarışında dereceye giren

öğrencilerimize ödülleri verildi.23 Nisan coşkusunun yaşandığı bu günde tüm emeği geçen başta

öğretmen arkadaşlarımıza sonrada öğrencilerimize teşekkür ederiz.


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

23


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

24

6. HİS TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Teknolojinin son örneklerinden biri olan 6. His teknolojisi

gündelik hayatımızla dijital ortam arasındaki sınırları

kaldırıyor. MIT’de doktorasını yapan Pranav Mistry tarafından

geliştirilen bu sistem 4 parmağınıza taktığınız sensörler ve boynunuza taktığınız projektörkamera-ayna

karışımı bir cihazdan oluşuyor. Şuan geliştirilmeye devam edilen bu teknoloji piyasaya

sürüldüğünde kullandığımız birçok teknolojik cihazın yerine geçebileceği düşünülüyor.

Kullanıcıyla dijital ortamı bir araya getiren bu cihaz bilgisayarlarımızda, cep telefonlarımızda

ve kameralarımızda bulunan

PRANAV MISTR

birçok özelliği barındırıyor:Örneğin,

fotoğrafını çekmek istediğiniz bir

yere ellerinizi dikdörtgen şeklinde

ALTIN

(başparmağınızı ve işaret parmağınızı

bir araya) getirip birleştirdiğinizde fotoğrafını

çekiyorsunuz.Saate mi bakmak istediniz?

Kolunuzu açıp parmağınızla bir daire çizmeniz

yeterli olacaktır. Saati kolunuzdan yok etmek

istediğinizde ise kolunuzdaki saatin üzerine

yatay bir şekilde çizgi çizmeniz yeterli. Gazete

mi okuyorsunuz? Artık gazete okumak çok daha

eğlenceli çünkü 6.his cihazı okuduğunuz gazetedeki fotoğrafları sizin yerinize online

olarak arayıp fotoğrafın üzerinde video olarak gösteriyor.Mesela kitapçıdasınız,

elinize bir kitap aldınız ama kitap hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. 6.his

his

teknolojisi sayesinde kitaba dokunduğunuzda elinizdeki sensörler yardımıyla kitap

hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.Taksidesiniz ve havaalanına gidiyorsunuz

uçağınızın ne zaman kalkacağını mı merak ediyorsunuz? Uçak biletinizi çıkartıp 6. his

cihazını kullanmanız yeterli olacaktır, biletin üzerinde uçağınız hakkında tüm bilgiler

TEKN

güncel olarak yazacaktır.Herhangi bir yüzeyi kullanıp orada fotoğraflarınızı

düzenleyebilir, maillerinizi kontrol edebilir, haritaya bakabilirsiniz. Yeni bir

insanla mı tanıştınız? Onun hakkında bir şey bilmediğinizi düşünmeyin

sadece adını ve soyadını bilmeniz onu tanımanız için yeter. 6. his cihazı

tanıştığınız kişinin blog sayfasındaki bütün bilgileri o kişinin üzerine yansıtıyor.

Arkadaşlarınızla otobüste ayakta giderken, durmak yerine daha eğlenceli

şeyler yapabilirsiniz. Örneğin cihazın projektörü yardımıyla yere sanal bir top

yansıtıp oynayabilirsiniz. Eskiden olsa bir metni bilgisayara geçirmek için

saatlerce uğraşırdık ama şimdi bu teknoloji sayesinde kâğıttaki bir yazıyı elinizle tutarak bilgisayar

ekranına aktarıp yazıcıdan çıkartabiliyoruz, aynı zamanda da o bilgileri değiştirebiliyoruz. Artık şarjınız

bittiğinde telefonla konuşmak için telefon kulübesine gitmenize gerek yok. Cihaz sayesinde elinizde

oluşacak sanal tuşlarla numarayı girip arama yapabilirsiniz.Bilgisayarın kapladığı o

büyük alan yerine bir beyaz kağıda tek bir kıskaçlı bir kablo takmanızla kağıt üzerindeki

sesleri duyabileceksiniz. Böylece kağıt dokunmatik bir bilgisayara veya PlayStation’a

dönüşebilir. Film izleyebilir veya maillerinizi kontrol edebilirsiniz.


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Y

CI

OLOJİSİ

Peki, bu teknoloji nasıl mı gelişti? Bu cihazın mucidi Pranav, ilk önce dijital ortamla

bağlantımızı sağlan cihazların yapısını incelemiş. Mouse’da bulunan hareketi kontrol

edip bilgisayara aktaran özelliği, eline taktığı bir cihaza yerleştirmiş ve böylece elinin

KAYNAKLAR:

Chip Online Tr

http://www.ted.com/talks/pattie_

maes_demos_the_sixth_sense.html

Derleyen: Hüseyin ÇAĞLAR

hareketini bilgisayara yönlendirebilmiş. Daha sonraysa ekranın büyük bir yer

kaplamasından dolayı ekran yerine herhangi bir yüzeyi kullanmak üzere yenilikler

yaptı ve bütün bu gelişmeler sonucu 6.his teknolojisi ortaya çıkmış.

Şuan teknoloji deneme aşamasında olmasından dolayı piyasaya sürülmüyor

ama raflarda yerini aldığında fiyatı tahmini $350 olacak.

sayfa

25


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Öğrencilerimiz

ve Çalışmaları

sayfa

26


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

“ 2/A sınıf öğretmeni Aslı

YEGÜL ve Öğrencilerinin

çalışmaları ‘‘

Haziran 2016 / Sayı 3

öğrencilerimizin

her yönden

gelişimini

sağlamak ve

başarılarını

desteklemek

amacıyla

sınıfta yaptıkları

resim ,şiir

kompoziyon

gibi tüm

çalışmaları

dergimizde

yayınlıyoruz

sayfa

27


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

28


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Bambaşkadır

Köy Okulunda

Öğretmen

Haziran 2016 / Sayı 3

TUĞBA BAYGIN

Olmak

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen

olmak. Öğretmen olarak atanılan uzak bir köyün

kırık dökük duvarlarının olduğu bir köy okulunda

başlar hayat sizin için. 21.yüzyılda olmanıza

rağmen ulaşımın olmadığı , internetin çok lüks

olduğu hatta bırakın interneti telefonun bile

çekmediği ,gidip yaşamadan önce birilerinden

dinlerken ‘Yok canım ,böyle yerler var mı hala

denilen yerlerde ,içindeki idealist duygular ile

ayakta durma mücadelesi veren,aydınlatacağı

karanlıkları düşünüp her gün daha da güçlenen

kişidir köy öğretmeni.Günlerce olmayan

elektrikte o masum yüzlere ertesi sabah ışık

olabilmek için mum ışığında etkinlik hazırlamaktır

köy öğretmenliği…

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen

olmak . Sınıfa girdiğinizde ellerinde bahçeden

koparılmış,bir demet çiçek ve hep bir ağızdan iyiki

varsınız sizi çok seviyorum öğretmenim diyen o

masum gözlere bakıp dünyanın en mutlu insanı

olmaktır.

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen olmak.

Belkide hayatınızda görmediğiniz bir yokluğun

içinde bulursunuz kendinizi. Kalabalık sınıflarda

soğuğun dondurduğu bedenleri ısıtmaya

yetmeyen sobalar , bazen dilini bilmediğiniz

çocuklar ama herseye rağmen yeşeren büyük

umutlar. Bütün imkansızlıkları unutup kendi

imkanlarını yaratmaktır köy öğretmeni olmak.

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen

olmak. Daha bir sıcaktır öğrenciler,daha bir

içten .Siz onlara bir anne edasıyla şefkatinizi ve

bilginizi verirsiniz onlar size kucak dolusu sevgi.O

güzel gözlerde yeriniz çok farklıdır.Bazen onların

öğretmeni,bazen en samimi arkadaşları, bazen

anne babaları olursunuz.Onlar sizin canınız

olmuştur siz ise onların her şeyi.

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen

olmak Öğretmenler günü gelip çattığında size

gelen hediyeler… Öyle alışveriş merkezlerinden

alınmamış, evden imkansızlıklar içinde

öğretmeni mutlu etmek için bulunmuş, bazen

birkaç erik bazen yarısı kullanılmış kalem bazen

birkaç ceviz ve tabiî ki sizin için özenle hediye

paketi yapılmaya çalışılmış,en güzel yazılarını

kullanarak her tarafı süslenmiş seni çok

seviyorum öğretmenimle başlayan mektuplar,

o güzel yüreklerin size bakan sevgi dolu

gözlerinden.

sayfa

29


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

HAYIRSEVERLERİMİZ

DURAN YILDIRIM

MUSTAFA YÜCELER

HANİFİ YÜCELER

YUNUS DEMİR

BAKİ ÇABUK

ABDULLAH ÖZTÜRK

AHMET BILEN

CELALETTİN ÖZTÜRK

HANİFİ YÜCELER,

YUNUS DEMİR ,DURAN YILDIRIM

AYHAN YILDIRIM

sayfa

30


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

VELİ ZİYARETLERİMİZ

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

31


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Televİzyon

programlarının

zararları

Çocuklar için öğretici

ve eğitici nitelikte

olan programlar ve

Bütün zamanlarını

televizyon izleyerek

geçiren ebeveynler, elbette

KAZANMAK İÇİN EN YAKIN DOSTUNU SAT !!

ZAFER İÇİN HER ŞEY MÜBAHTIR mesajı

filmler onların kendilerini

bu konuda çocuklarını

tanıyabilmelerine, kişilik

gerekli ve yeterli bir

gelişimlerine hizmet

biçimde eğitemezler. Bazen

edeceğinden, izlenmeleri

çocuğun, istenmeyen bir

teşvik edilmelidir. Ancak bu

programı izlemesinin önüne

olumlu etkisinin yanı sıra

geçilemez. Bu takdirde

çocuğun, oyun ve aile içi

ebeveynlerin programı

iletişimler yerine zamanının

çocukla birlikte izlemesi,

büyük kısmını televizyon

karşısında geçirmesinin,

televizyonun esiri olmasının

önüne geçilmelidir.

Kaldı ki pornografik ve

daha sonra programı

birlikte değerlendirmeleri,

iyi ve kötü yanlarını dile

getirmeleri yararlı olacaktır.

Dehşetli, saldırgan, korkunç

REYTİNG İÇİN KAVGA VE

Gürültü

TARİHE V


saldırgan içerikler taşıyan

programların, filmlerin

zaten dürtü kontrolü güç

olan çocuklarda olumsuz

facialı filmleri seyrede ede,

çocuk üzerinde yaşadığı

dünyanın ve içinde

bulunduğu toplumun

Haftada 10 saat ve

üzeri televizyon

izlemenin zihin faaliyetini

Ünlü ABD’li kişisel

gelişimci Zig Ziglar,

“İtiraf etmeliyim ki, eğer

özdeşim ve davranışlara

gerçeklerine, meselelerine,

olumsuz etkilediği

evlerinde televizyon

yol açtığı bilinmektedir.

dertlerine yabancı kalacak,

gösterilmiştir. Yine

olmasaydı çocuklarımız

Böyle durumların ortaya

onları küçümseyecektir.

televizyon seyretmek

büyük ihtimalle

çıkması engellenmelidir.

Bu yabancılaşma bazen

için geç saatlere kadar

“farklı” olacaklardı. İlk

Fakat çocuğu televizyonun

onu saldırganlığa eğilimli

oturan çocukların uyku

birkaç haftadan sonra

olumsuz etkilerinden

hale getirebilecek, bazen

düzensizlikleri yaşadıklarını

“farklılaşacaklardı.” Daha

korumak, yerli yersiz

de acıma merhamet

ve bu sorunun da okul

mutlu, daha konuşkan

yapılan emir ve direktiflerle,

zorlamalarla olmaz,

hislerini törpüleyebilecektir.

Sürekli televizyon izleyen

performansını etkileyerek

ertesi gün çocuğun derslere

ve açık yürekli, daha

üretken, daha Müşvik,

olmamalıdır. Çocuk

çocukların konsantrasyon

katılımını azalttığını ortaya

daha rahat, ahlâkî yönden

televizyonun zaman zaman

kapatılabileceğini bizzat

zorluğu çektiği, durmaksızın

ve düşünmeden hareket

çıkarmıştır. Şiddet içeren

programların da uyku

sorumluluk taşıyan ve

toplumsal yönden kabul

ebeveynlerinden öğrenir.

ettiği ve çabucak kafalarının

düzensizliklerine sebep

gören insanlar olacaklardı.”

sayfa

32

karıştığı bir gerçektir.

olduğu bilinmektedir.

demektedir.


EVLİLİK ADI ALTINDA DEDİKODU VE

MANEVİ DEĞERLERİN YOZLAŞTIRILMASI

E KÜLTÜREL DEĞERLERE SALDIRI,YANLIŞ TARİH

LİNCİ OLUŞTURMAK VE BUNU KABUL ETTİRMEK

Radyo ve Televizyon

Üst Kurulu’na (RTÜK)

2015 yılında en fazla Star

Televizyonu’nda yayınlanan

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi

şikâyet edildi. Bu diziyi ‘Bu Tarz

Benim’,Kısmetse olur,Adnan

oktarla sohbetler ‘İşte Benim

Stilim’, ‘All Star’ ve ‘Survior All

Star’ izledi. RTÜK, 2016 yılı

faaliyet raporunu yayınladı.

Raporda, RTÜK’e 2015 yılında

televizyon yayınlarıyla ilgili

yapılan başvurular dikkat çekti.

2015 yılında RTÜK İletişim

Merkezine 121 bin 746

bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin

yüzde yirmi dördünün dizi

filmlerle, yüzde yirmi ikisinin

beceri ve direnç yarışmalarıyla,

yüzde on birinin reklamlarla ve

yüzde beşinin Tele-Alışveriş

ile ilgili olduğu tespit edildi.

RTÜK’ün son yayınladığı

raporuna göre, Televizyon

izleyen vatandaşların en çok

şikayet ettiği durum, genel

ahlak, manevi değerler üzerine

gerçekleşti. Evlilik programları

genel ahlak şikayetleri

bakımından çok fazla şikayet

aldı.

EVİNİZDEKİ TEHLİKE

Evinize bir gün misafir geldiğini düşünün,

sabah akşam 24 saat sizinle ve çocuklarınızla

vakit geçiren bir misafir. Siz yokken çocuklarınızı

bu misafire emanet edip gidiyorsunuz; fakat

çocuklarınızı emanet ettiğiniz misafiriniz

yokluğunuzda çocuklarınıza küfür ve şiddeti

öğretiyor , çıplaklığı aşılıyor. Onlara ahlaki,manevi

ve kültürel değerlerimizi unutturarak çocuklarınızı

kendisine köle haline getiriyor. Anne baba olarak bu

misafire ne yapardınız ?

Şimdi her gün 24 saat açık olan televizyonunuzu

düşünmenizi istiyorum. Siz yokken acaba

çocuklarınız televizyondan neler öğreniyor?

Bilinçaltlarına hangi programlar hangi

mesajları veriyor? Hadi,gelin birlikte bakalım.

Survivor all starda, çocuklara menfaati

uğruna en yakın dostunu satmanın normal

olduğu öğütleniyor.’’Kazanmak için her şey

mübahtır.’’deniliyor.Muhteşem yüzyılda gerçekte

saraya uğramamış seferden sefere koşmuş,bir

padişahı ;saraydan çıkmayan,kadın düşkünü,

entrika kurbanı biri olarak gösteriliyor.Gerçek

tarihten tamamen uzak yani ataların kadın

düşkünü soysuzdu, harem bir aşk yuvası deniliyor.

Evlenme programları,ise:’’ Kişiliğin olmasına gerek

yok paran varsa her kadına sahip olursun, ya da

güzel ol zeki,ya da ahlaklı olmana gerek yok tüm

adamlar peşinden koşar.evlilik için sadece maddiyat

önemlidir .’’ mesajını veriyor. Peki ya nerde kaldı

kutsal evlilik,Allah’ın emri peygamberin kavliyle

sevginin ve saygının temel alındığı evlilik yerine

‘‘Senin maaşın benim arabamın benzinine yetmez’’

yani maddiyat her şeydir maneviyat hiç birşeydir

deniliyor.Eski Türk filmleri aile olmanın bir olmanın,

her zorluğa rağmen birlikte olmanın mesajını

verirken; yeni dizilerde aldatmak adeta mübahtır

mesajı veriliyor. Son zamanda boşanmalar sizce

neden arttı ? Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı

misafir kılığındaki bu düşmana emanet ederken

lütfen bir daha düşünün.

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

33


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Çocuklar için

Yaratıcı dil

Öğrenme

Önerileri

sayfa

34

iİngilizce eğitim kaç yaşında başlamalı?

Yabancı dil eğitimi 3 yaşından önce başlamalı.

Genellikle bir dilin etkin bir şekilde kullanımı 4

yaşı itibariyle mümkün oluyor ancak 3 yaş öncesi

çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz

kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar kolay

oluyor. 0-3 yaş arasındaki bebekler bile ana

dili dışında bir yabancı dile maruz kalırsa “aynı

anda öğrenme” denilen yöntem ile her iki dili

de öğrenebiliyor. Dolayısı ile doğumdan itibaren

yabancı dil eğitimi, en azından bebeği öğretilmek

istenen dile maruz bırakarak, onunla konuşarak

ve müzik dinleterek başlatılabiliyor. Bebeklere

söylenebilecek ya da dinletilecek İngilizce ninni

bile onların bu dili hafızalarına kaydetmelerini

sağlıyor.

İngilizce eğitime bu yaşlarda başlanmadı ise de

geç kalınmış sayılmaz. Dil öğrenme yetkinliği

ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Örneğin,

5 yaşındaki çocuk yabancı dil konuşulan

bir anaokuluna gönderilirse, daha önce dil

öğrenmeye başlayan çocuklarla arasındaki farkı

hızla kapatabiliyor.

BU SÜREÇTE AİLELER ÇOCUKLARINA NASIL

YARDIMCI OLABİLİR ?

1. Yaşlara göre şöyle farklı teknikler

kullanılabilir; henüz konuşamayan bir bebeğe

İngilizce konuşarak, müzik dinleterek ve ninni

söyleyerek eğitime başlanabilir.

2. Kelimeleri söyleyen bir çocuğa ise her gün

İngilizce bir kelime öğretin. Çocuğun yaşına göre

geliştirdiği yetkinliklere göre seviye, eğlenceli

yollarla arttırılabilir.

3. Çocuğun İngilizceye maruz kalacağı rahat bir

ortam yaratın. Televizyonda çocuğunuza uygun

İngilizce bir şov bulup dinlemesini sağlayın.

Sesler, kelimeler yavaş yavaş çocuğunuzun kalıcı

hafızasına yerleşecek. Önereceğim programlar

arasında: Disney Channel, Jojo, Cartoon Network

kanallarındaki programlar var.

4. İngilizce eğitim seti edinin. Arabada, evde

nerde olursanız olun seti açarak çocuğunuzun

İngilizce kelimeleri sizinle birlikte tekrar etmesini

sağlayın.

5. İngilizce şarkılar dinletin. cocuksarkilari.org

adresinde çok keyifli çocuk şarkıları var, mutlaka

bir göz atın. cocuklarimizaingilizce.com da çeşitli

şarkılar bulabileceğiniz bir web sitesidir.

6. Yabancı dil bilen bir bakıcınız varsa, ondan

çocuğunuzla yalnızca ve yalnızca yabancı dilde

konuşmasını isteyin. 2-3 yaşındaki çocuklar

duydukları sesleri taklit etmeye bayılırlar ve

göreceksiniz kısa zaman içinde o kelimeler

söylemeye başlayacaklar.

7. Çocuğunuzun her yeni kelimeyi öğrenişinde,

o kelimenin İngilizcesini de söyleyin. Örneğin

çocuğunuz o gün ‘’elma’’ kelimesini öğrendi, ona

aynı gün ‘’apple’’ kelimesini de öğretin.

8. Basit şeylerden başlayın. Alfabe, hayvanlar,

renkler, eşyalar, hitaplar gibi. Bunu yaparken

Google’dan faydalanmanızı tavsiye ederim.

http: /translate.google.com.tr/ adresinde

Türkçe bir kelime yazın, İngilizce karşılığını sesli

olarak birkaç kez tekrar edin. Örneğin ‘’köpek’’

kelimesini yazın, İngilizceye çevrilmiş halini sesli

olarak üst üste birkaç kez çocuğunuza dinletin.


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

9. Yeni bir kelime öğretirken tüm duyularını

kullanabilirsiniz. Bu, öğrenilen kelimenin çok

daha kısa sürede öğrenilmesini ve çok daha

kalıcı olmasını sağlar. Örneğin çocuğunuza

yoğurt yediriyorsunuz, o an ‘’yogurt’’ kelimesini

öğretin. Ya da ‘’aslan’’ kelimesini öğretiyorsunuz,

bir oyuncak aslan, ya da Google görsellerden

bir aslan resmi gösterin, yağmurlu bir günde

‘’yağmur’’ kelimesini öğretin ve bu kelimeyi

tekrarlarken yağmur sesine dikkat çekin.

10. Çocuğun dil öğreniminde tekrarlar çok çok

önemlidir. Bir çocuğun ana dilini öğrenmesini

düşünün; başka her hangi bir dil bilmediği

için duyduğu sesleri gördüğü durumlarla

ilişkilendirerek hangi durumda ne söylendiğini

anlar ve bunun zaman alması doğaldır. ‘’Gel’’

kelimesi ile ‘’gelmek’’ eylemi arasındaki

bağlantıyı kurması için bu kelime ve durumla

defalarca karşılaşmış olması gerekir örneğin.

Henüz anadilini dahi konuşamayan bir çocuğun

bir yabancı dili öğrenirken de durumu aynıdır.

Bir kelimeyi öğrettiğiniz zaman bunu defalarca

tekrarlayın. Bir gün önce http: /translate.

google.com.tr/ ile öğrettiğiniz 2-3 yeni kelimeyi,

bir sonraki gün tekrar hatırlatın, sonra yeni

kelimelere geçin.

11. Kelime oyunları oynayın. Örneğin, daha önce

İngilizcesini öğrettiğiniz hayvan oyuncakları

odanın çeşitli yerlerine koyun ve sırasıyla

İngilizcesini söyleyerek size getirmesini isteyin.

Oyun oynayarak öğrenmek çocukların en keyif

aldığı şeydir.

12. Sosyalleşmek dil öğrenirken oldukça

önemli. Dil öğrenen başka çocuklar ve aileleriyle

çocuklarınızın öğrendiklerini paylaşabilecekleri

sosyal ortamlarda görüşün ya da bu şekilde

sosyal ortamlar yaratın.

13. Çocuğunuz yeni kelimeleri öğrendikçe ufak

kalıplara ve daha sonra da cümlelere geçin.

Unutmayın bu zaman alacak, hızlı bir sonuç

beklemeyin.

14. Sabırlı olun.

15. Her şeyden önce, beklentilerinizi makul

tutun. Her gün İngilizce bir şov programı

izleyerek, İngilizce müzik dinleyerek ya da bir

İngilizce kelime öğrenerek çocuğunuz İngilizce

konuşmaya başlamayacak. Ancak ne kadar erken

yaşta İngilizceye maruz kalırsa o kadar kolay bir

şekilde ve güzel bir aksan ile zamanı geldiğinde

İngilizce konuşmaya başlayacaktır.

16. Peki, siz çocuğunuza öğretmek istediğiniz

yabancı dili bilmiyorsanız, bu öğretemeyeceğiniz

anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır. Yukarıdaki

öneriler arasında o dili bilmenizi gerektirmeyecek

olanları rahatlıkla uygulamaya başlayabilirsiniz.

DERLEYEN:

İNG.ÖĞRT. NİGAR MACİT

KAYNAK: http: /www.milliyet.com.tr/

cocuklar-icin-yaratici-dil-ogrenmepembenar-detay-cocuk-1863484/

sayfa

35


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

İyi Çocuklar

YETİŞTİRMEK

Es-Selamü Aleyküm

Allah’ın bereketi ve selamı üzerimize

olsun. Hamd âlemlerin rabbi olan Allaha

mahsustur. “Çocuktan al haberi” belki basit bir

söz gibi gelir. Ama çocuğun yaşantısı, düşüncesi,

inancı bize nasıl bir aileden geldiğini göstermek

için yeterlidir.

Anne baba olarak bize düşen görev, anlattıklarımızı yaşamaktır.

Söyleyip de yapmadığımız şeylerin çocuklar üzerinde tesiri yok denecek kadar

azdır. Yalan söyleme deyip yalan söyleyen anne, sigara içme deyip sigara içen

baba! “Bağırma “ diye çocuğa bağıran yetişkinler… Şunu unutmayalım ki çocuk

kendi ile nasıl iletişim kurulursa o da çevresiyle öyle iletişim kurar. Sevgi ve

hoşgörü ortamında büyüyen çocuk sorunlarını hoşgörü ile, şiddet ortamında

büyüyen çocuk ise sorunlarını şiddetle halleder.

sayfa

36

Çocuklarımızı ve gençlerimizi

yetiştirirken hep önceliği başarı, hırs, başkalarını

geçen diğer çocuklardan üstün dediğimizden

çıkmayan “ROBOT” çocuklar isteriz. Yavruların

ileride ana babaya saygılı, topluma katkılı

saygıdeğer ve iyi ahlaklı bir birey olmasının

yolu tabii ki dinden geçer. Dinini peygamberini

tanımayan çocuk her türlü aşırılığa açıktır.

Peygamber ahlakıyla ahlaklanan ve Allah’ı

tanıyan bir çocuk bir genç her attığı adımda

Rıza-i İlahiyi gözetmez mi?

Çocuğumuzun iyi bir birey olmasını istiyorsak önce kendimizi

tanımalıyız. Ben nasıl bir ebeveynim?

Unutmayalım çocuklar bizim aynamızdır. Onda görmek istemediğimiz

hareketler yine bizim yansımamızdır.

Çocuklarımızı yetiştirirken önce Allah sevgisini yerleştirmeliyiz o küçük

kalplere. Unutmayalım ki bugünün çocukları gelecek nesillerin anne babaları

olacak inşallah. Bu yüzden nasıl bir anne baba yetiştirdiğimize dikkat edelim.

Sizi en güzele Allah’a emanet ediyorum.

DİKAB ÖĞRETMENİ ARZU GÖK


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

BU SENE BİZE

DESTEK OLAN ÜCRETLİ

ÖĞRETMENLERİMİZ

SİBEL SAVACI VE

SÜMEYYE ARIKAN

Haziran 2016 / Sayı 3

HABEŞ

ABİMİZ

sayfa

37


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

MİZAH

ve eğlence

Sizin için derlediğimiz fıkralar

RİSK NEDİR? KÜÇÜK KAYSERİLİ HANGİ OKULDA?

sayfa

38

üniversite hocası

sınava girer Ve

tek soru sorar Risk

nedir?Herkes Yazar ,

yazar , yazar...Öğrencinin

biri de Kağıdı tamamen

boş bırakır ve kağıdın en

alt kısmına Risk Budur

“ yazar... Herkes sıfır, o

öğrenci yüz alır.Sonraki

sınavda hoca tekrar

sorar:Risk Nedir?Herkes

kağıdı boş bırakır ve

altına “Risk Budur” Yazar.

Herkes kalır bu kez

dersten. .Hocaya sorarlar

niye böyle oldu diye

Hoca;

Aynı Konuda iki

kere riske girmek

aptallıktır.” der

küçük Kayseriliye hocası

sormus :- Altı kere

altı?- Otuz dokuz.- Otur,

sıfır.Arkadaşı sorar :Bildiğin

halde neden otuz dokuz

dedin?- Pazarlik edecektim,

anlamadı..

Eve geldiginde

çocouğun burnu

kanıyordu.

Meraklanan annesine :

Okula hokkabaz geldi.

Burnumdan üç tane

demir ellibinlik çikardi...

- Ama hokkabaz

göz aldatir... Burun

kanatmazki...

-Zaten burnumu hokkabaz

kanatmadıki.Başka para

kalıp kalmadığını kontrol

etmek için arkadaşlarım

kanattı

HOKKABAZ

Ahmet okuldan

eve çok mutlu bir

halde gelir. Annesi

bu mutlulugunun bellibir

nedeni olup olmadigini

ögrenmek ister ve; Okulda

neler yaptiniz anlat bakalim,

acaip neseli görünüyorsun...

-Patlayici madde imal ettik.

-Peki yarın ne

yapacaksınız okulda?

- Hangi okulda?...

ÇALMAK FİİLİ

Ali okula geç kalir.

Ögretmen Ali yi

cezalandyracaktir.

Ali ye der ki, Soracagim

soruyu dogru bilirsen seni

affedeceğim.Şimdi söyle

bakalım çalmak fiilinin

gelecek zamanı nedir?

Ali cin gibi atılır, - Hapse

girmektir ögretmenim


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Türkçe Bilginizi ölçün

aşağıdaki bulmaca sizin

için hazırlandı.

Haziran 2016 / Sayı 3

Hazırlayan: Hüseyin ÇAĞLAR

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1.SÖZCÜK TÜRETEN EK

3.FİİLİMSİNİN DİĞER ADI

5.NEŞENİN EŞ ANLAMLISI

6.HATIRA EŞLAMLISI

7.KİŞİNİN KENDİ HAYATINI

YAZMASI

8.EYLEMLERİ ZAMAN AZLIK

ÇOKLUK,DURUM,YER YÖN

BAKIMINDAN BELİRTEN SÖZCÜK

TÜRÜ

12.KELİMENİN EŞ ANLAMLISI

13.SÖZCÜĞÜN PARÇALANAMAYAN

EN KÜÇÜK EN ANLAMLI BİRİMİ

SOLDAN SAĞA

2İSİM FİİLİN EŞ ANLAMLISI

4.ZARF FİİLİN EŞ ANLAMLISI

5.İSİMLERDEN ÖNCE GELEREK İSMİ NİTELEYEN SÖZCÜK TÜRÜ

9.KİŞİNİN BAŞKASININ HAYATINI YAZMASI

10.PEKİYİ,İYİ ORTA VE GEÇER DERECESİNDE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİYE VERDİĞİ DERECE

11.SİLME ARACI

14.TALEBENİN EŞ ANLAMLISI

15.ORTAÇ’IN EŞ ANLAMLISI

sayfa page

39 39


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

EFE MARKET - mahmut efe

0535 682 7041

tüp satışı yapılır evlere servİS vardır. günlük ekmek temİZLİK ve gıda

maddelerİ BULUNUR

yüceler bakkalİyesİ - HANİFİ YÜCELER

0536 655 1632

KADIGÜLLÜ KÖYÜ SARIKAYA

sayfa

40


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

yıldırım kardeşler sarraf

gsm:0532 443 6756- tel: 772 36 00

ersoy petrol - haydar ersoy

0507 481 6528

sayfa

41


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

eser market - oğuzhan eser

0544 379 0206

KADIGÜLLÜ KÖYÜ SARIKAYA

NAFİZ AKAR

0530 326 7040

KADIGÜLLÜ KÖYÜ SARIKAYA

sayfa

42


Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum

Bütün çiçeklerini getirin buraya,

Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,

Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer

Bütün köy çocuklarını getirin buraya,

Son bir ders vereceğim onlara,

Son şarkımı söyleyeceğim,

Getirin, getirin...ve sonra öleceğim.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum,

Kaderleri bana benzeyen,

Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları

Geniş ovalarda kaybolur kokuları...

Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri

Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,

Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini

Bacımın suladığı fesleğenleri,

Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini,

Avluların pembe entarili hatmisini,

Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın,

Aman Isparta güllerini de unutmayın

Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.

Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,

Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden,

Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden,

Ne güller fışkırır çilelerimden,

Kandır, hayattır, emektir benim güllerim,

Korkmadım, korkmuyorum ölümden,

Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Baharda Polatlı kırlarında açan,

Güz geldi mi Kopdağına göçen,

Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen,

Muş ovasından, Ağrı eteğinden,

Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden

Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni,

Eğin türkülerinin içine gömün beni.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

En güzellerini saymadım çiçeklerin,

Çocukları, öğrencileri istiyorum.

Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini,

Köy okullarında açan, gizli ve sessiz,

O bakımsız, ama kokusu eşsiz çiçek.

Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek,

Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek.

Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Ben mezarsız yaşamayı diliyorum,

Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum,

Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın,

Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın,

Beni bilse bilse çiçekler bilir, dostlarım,

Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim,

Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Okulun duvarı çöktu altında kaldım,

Ama ben dünya üstündeyim, toprakta,

Yaz kış bir şey söyleyen toprakta,

Çile çektim, yalnız kaldım, ama yaşadım,

Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım,

Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.

Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya,

Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.

CEYHUN ATUF KANSU

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

43


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

8/A SINIFI

MEZUNİYET

TÖRENİ

19 DERYA ÇEVİK

20 EMRE YÜCELER

21 FATMANUR ÖZBOLAT

28 HALİME YAŞAR

30 MEYREM ERBAŞ

31 ÖMER KAYA

37 RECEP ÇABUK

53 RAŞİT KAYA

57 ÜMMÜGÜLSÜM ÇEVİK

73 ŞEFİKANUR ORAK

101 ALİ ARSLAN

148 HAFİZE NUR ARSLAN

sayfa

44


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

45


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Okulla ilgili

Karikatürler

sayfa

46


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

sayfa

47


Beyaz Sayfa

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu

Haziran 2016 / Sayı 3

Jul/Aug 2015 - Issue 01

Comnia doluptio estiatus nonsendam

venditius eatem ex et voluptatem non

sayfa

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!