25.10.2016 Views

Beyaz Sayfa 3. Sayı

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

1


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

İSTİKLAL MARŞI<br />

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;<br />

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.<br />

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;<br />

O benimdir, o benim milletimindir ancak.<br />

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!<br />

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?<br />

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...<br />

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!<br />

sayfa<br />

2


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

3


Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

4<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

<strong>Beyaz</strong><strong>Sayfa</strong><br />

OKUL MÜDÜRÜ ,<br />

DERGİ İMTİYAZ SAHİBİ<br />

TALAT ERTÜRK<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

EDİTÖR VE PROJE SORUMLUSU,<br />

GRAFİK TASARIM VE MİZAMPAJ<br />

HÜSEYİN ÇAĞLAR<br />

YAZI İNCELEME KURULU<br />

RAMAZAN DUYAR<br />

HABER KOORDİNATÖRÜ,<br />

ASLI YEGÜL<br />

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ,<br />

TUĞBA BAYGIN<br />

BİLİM TEKNOLOJİ KOORDİNATÖRÜ<br />

SİBEL SAVACI<br />

İNGİLİZCE ÇEVİRİ EDİTÖRÜ<br />

NİGAR MACİT<br />

FOTOĞRAFLAR<br />

HÜSEYİN ÇAĞLAR<br />

HABER İNCELEME<br />

RAMAZAN DUYAR<br />

WEB TASARIM KURULU BAŞKANI<br />

VE TASARIMCI<br />

HÜSEYİN ÇAĞLAR<br />

BU DERGİDE KULLANILAN YAZI<br />

VE GÖRSELLERİN TELİF HAKKI<br />

KADIGÜLLÜ ŞEHİT HALİT AKSU<br />

İLKÖĞRETİM KURUMUNA AİTTİR<br />

İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ<br />

VE ÇOĞALTILAMAZ.<br />

DERGİ İMTİYAZ SAHİBİ<br />

OKUL MÜDÜRÜ<br />

TALAT ERTÜRK<br />

İlginize Teşekkürler<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong> isimli okul dergimiz 2014 yılında yayım hayatına başladı.<br />

Başlarda sadece okul web sayfamızda yayınlayabileceğimizi düşündüğüm<br />

bir E-dergi projesiyken,<strong>Sayı</strong>n Okul Müdürümüz Talat ERTÜRK’ün çabaları,<br />

değerli hayırseverlerimizin ve sponsorlarımızın maddi yardımlarıyla dergimizin<br />

2.sayısını 2015 Mayıs ayında baskıya yetiştirdik.<br />

Hedefim sadece okul etkinliklerinin yayınladığı bir dergi çıkarmaktan ziyade<br />

içeriği ile öğretici ,kaliteli ve gerçekten okuyucuların faydalanabileceği güzel<br />

bir iş ortaya koymaktı. Baskısından içeriğine, görsel tasarımında kalitesine<br />

kadar pek çok noktada profesyonelce yaklaştığım <strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong> dergimizin<br />

2015 Mayıs baskısının, beklediğimizinde üstünde ilgi görmesi bizi gerçekten<br />

çok sevindirdi.<br />

Sizden aldığımız bu güçle sizlere daha iyi bir dergi sunabilmek adına<br />

öğretmen arkadaşlarımla yeniden kolları sıvadık. Öncelikle ilginiz için siz<br />

değerli okuyucularımıza sonra da dergiyi çıkarmamda emeği, geçen başta<br />

<strong>Sayı</strong>n Müdürümüz Talat ERTÜRK’e ve tüm öğretmen arkadaşlarıma çok<br />

teşekkür ediyorum. Haziran 2016 Umarım beğenerek okursunuz.<br />

EDİTÖR<br />

Hüseyin ÇAĞLAR<br />

İÇİNDEKİLER<br />

Etkin ve Öncü Bir Okul Olmak İçin.........06-07<br />

Müdürümüz Talat ERTÜRK’ün kaleminden<br />

Eğitimde Veli ve Öğretmen Etkisi............08-09<br />

Milli Eğitim Şube Mdr Y. Harun GÜNAYDIN’ın yazısı<br />

Sabrın Yetiştirdiği Güller.............................10-11<br />

Editörümüz Hüseyin ÇAĞLAR’dan Etkileyici Bir Yazı.<br />

Yaşayan Tarih Sarıkaya Roma Hamamı.12-15<br />

Belediye Başkanı Ömer AÇIKEL Roma Hamamını Tanıttı<br />

2015-2016 Etkinliklerimiz..........................16-17<br />

Tüm etkinliklerimizi burada görebilirsiniz.<br />

Başarının Sırrı mı Varmış?..........................18-19<br />

Salih KAÇMAZ’dan Başarı üzerine güzel bir yazı.<br />

Okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?.....20-21<br />

Öğretmen ve velilerin zorlandıkları bir konuda eğitici bir yazı<br />

23 Nisan Coşkusu.........................................22-23<br />

Okulumuzda 23 Nisan’dan en güzel kareler.<br />

6.His Teknolojisi ile Yeni Bilgisayarlar....24-25<br />

Bilgisayar dünyası ile ilgili son gelişmeler


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

12<br />

SARIKAYA TARİHİ ROMA<br />

HAMAMLARI<br />

22<br />

23 NİSAN COŞKUSU<br />

Köyümüzden ve Okulumuzdan Ulusal Egemenlik<br />

ve Çocuk Bayramının en güzel kareleri<br />

26<br />

ÖĞRENCİLERİMİZİN<br />

ÇALIŞMALARI<br />

Öğrencilerimiz ve Çalışmaları..................26-27<br />

Öğretmenlerimizin sınıflarında öğrenci çalışmaları<br />

Tuğba BAYGIN’ın kaleminden..................28-29<br />

Bambaşkadır Köy Okulunda Öğretmen Olmak<br />

Hayırseverlerimiz ve Veli Ziyaretleri.......30-31<br />

Okulumuza katkı sağlayan değerli hayırseverlerimiz<br />

TV Programlarının Zararları .....................32-33<br />

Evinizdeki Tehlike Yazısı ile Hüseyin ÇAĞLAR.<br />

Çocuklar için Yaratıcı Dil Önerileri ........34-35<br />

Nigar MACİT Öğretmenimizden Dil Öğrenme Önerileri.<br />

İyi Çocuklar Yetiştirmek ............................36-37<br />

DİKAB öğretmenimiz Arzu GÖK’ün Kaleminden Güzel Bir Yazı.<br />

Mizah ve Eğlence..........................................38-39<br />

Derleme fıkralar ve bulmacalar ile iyi vakit geçireceksiniz.<br />

Mezuniyet Fotoğrafları................................42-43<br />

8/A Sınıfı mezuniyet fotoğrafları<br />

Karikatürler.....................................................44-45<br />

Erdil YAŞAROĞLU’nun okul ile ilgili eğlenceli karikatüleri.<br />

10<br />

18<br />

SABRIN YETİŞTİRİĞİ GÜLLER<br />

BAZEN 3 ADIM İLERİ ATLAMAK İÇİN<br />

İKİ ADIM GERİ GİTMEK GEREKİR<br />

BAŞARININ SIRRI MI<br />

VARMIŞ?<br />

sayfa<br />

5


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

‘‘Etkİn ve öncü bİr okul<br />

olabİlmek İÇİn çalışıyoruz.’’<br />

sayfa<br />

6<br />

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,<br />

Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler, 2014-<br />

2015 öğretim yılının 2.döneminde göreve<br />

başladığım Şehit Halit Aksu İlköğretim<br />

kurumunda eğitim ve öğretim adına<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong> açmak, başarılı kurum<br />

olmak hedefiyle,yaptığımız çalışmaları<br />

ve etkinlikleri yansıtan Okul Dergimizin<br />

<strong>3.</strong>sayısıyla karşınızdayız.Bundan önceki<br />

sayılarımız okurlarımızdan büyük ilgi gördü.<br />

İlgilerinden dolayı okurlarımıza teşekkür<br />

ediyorum.<br />

Sözlerimin başında dergilerimizin<br />

hazırlanmasında gönüllü olarak büyük<br />

özveri ve fedakarlık gösteren Türkçe<br />

Öğretmenimiz Hüseyin ÇAĞLAR’a teşekkür<br />

ederim.<br />

Bu kıymetli eğitim yuvasında azimle<br />

ve inançla eğitim faaliyetlerine devam<br />

eden ve geleceğe güvenle bakabileceğimizi<br />

müjdeleyen sizlerle çalışmaktan mutluluk<br />

duyuyorum.Başarıya ulaşmak zorlu<br />

engelleri aşmakla azim ve kararlılıkla olur.<br />

Azim ve kararlılığın ulusumuzun tarihinde<br />

ne denli önemli bir yer tuttuğunu hepiniz<br />

bilmektesiniz.<br />

Büyük önder<br />

Atatürk’ün bu sayede milletin kaderini<br />

bütün olumsuzluklara rağmen değiştirmesi<br />

sizlere rehber olmalıdır. Unutmayınız<br />

ki, “Vatan Çalışkan İnsanların Omuzları<br />

Üstünde Yükselir ve Hayat Bulur.”<br />

Öğretmen kadromuzda ki eksiklikler<br />

başarıya giden yolda, sekte vursa da<br />

başarıyı yakalamadaki kararlılığımızdan<br />

bizleri asla vazgeçirmeyecektir.<br />

Amaçlarımız,hedeflerimiz ve çalışmalarımız sevgili<br />

öğrencilerimizin ve kıymetli velilerimizin gayretleri ile<br />

sonuca ulaşacaktır.<br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim<br />

okulu olarak; bütün öğrencilerimizin bilgili,<br />

becerili, eğitimli, evrensel ve ulusal değerleri<br />

benimseyen, teknolojiyi kullanarak bilgiye<br />

ulaşabilen ve bilgiyi kullanabilen, millî ve<br />

manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak<br />

yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.<br />

Öğrencilerimizin; demokratik toplum<br />

düzenine saygılı, içinde yaşadığı dünyayı<br />

seven, kendine güvenen, soran ve<br />

sorgulayan, inançlı, katılımcı, sorumluluk<br />

sahibi, kararlı, tutarlı, cesur, toplumla barışık<br />

bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.<br />

Öğrencileri bir bütün olarak algılayıp içindeki<br />

değerleri ortaya çıkaran, onları geliştiren,<br />

mezuniyete kadar aynı kültür ortamında<br />

yetişmelerine olanak sağlayan etkin ve<br />

öncü bir okul olabilmek için çalışıyoruz.<br />

Amaçlarımız,hedeflerimizve çalışmalarımız<br />

sevgili öğrencilerimizin ve kıymetli<br />

velilerimizin gayretleri ile sonuca<br />

ulaşacaktır.<br />

Geleceğimizi inşa edecek bu kutlu<br />

yolculukta yeni bir sayfa anlamında<br />

okulumuzu yeni ufuklara taşıyacak <strong>Beyaz</strong><br />

<strong>Sayfa</strong> adlı dergimizin 2. sayısını siz değerli<br />

okuyucularımıza sunmaktan gurur ve<br />

mutluluk duyuyoruz.Sözlerimin sonunda,<br />

bizi bu günlere kavuşturan başta Ulu önder<br />

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları<br />

olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhları<br />

şad,mekanları cennet olsun inşallah.<br />

Dergimizin yayınlanmasında emeği<br />

geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza,<br />

öğrencilerimize, desteklerini esirgemeyen<br />

velilerimize ve hayırseverlerimize teşekkür<br />

eder, uzun soluklu bir yayın hayatı olmasını<br />

temenni ederim.<br />

Talat ERTÜRK<br />

OKUL MÜDÜRÜ


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

OKULUMUZDAKİ YENİLİKLER<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA<br />

OKULUMUZDA YAPILAN FİZİKİ<br />

YENİLİKLER<br />

1<br />

BİLGİSAYAR SINIFI<br />

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI HANİFİ<br />

YÜCELERİN DESTEĞİ BİLGİSAYAR SINIFI<br />

HAZIRLANDI<br />

2<br />

BASAMAK CÜMLELERI<br />

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ATASÖZÜ VE<br />

DEYİMLERİN YER ALDIĞI BASAMAK<br />

CÜMLELERİ HAZIRLANDI.<br />

3<br />

KAPI ARKASI ÇİZGİ<br />

KARAKTERLER<br />

4<br />

DUVAR PANOLARI<br />

5<br />

TÜRK TARİHİNE<br />

ÖZGÜ ATALAR<br />

PANOSU EKLENDİ<br />

sayfa<br />

7


Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Eğitimde<br />

Veli ve<br />

Öğretmen<br />

Etkisi<br />

sayfa<br />

8<br />

Öğrencilerin ders ve sınıf içindeki<br />

durumlarının veliye ulaştırılması için yapılan<br />

‘veli görüşmeleri’ okul aile arasında köprü görevi<br />

yapıyor. Veli görüşmelerinde olumlu sonuçların<br />

elde edilmesi için, öğretmen, öğrencinin ders ve<br />

sınıftaki durumunu çok iyi bilmeli, veli ile güven<br />

ve saygıya dayalı bir ilişki kurmalı. Türkiye’de veli<br />

görüşmeleri, daha çok toplu ve kalabalık yapıldığı<br />

için öğrencinin sadece notlarının öğrenildiği ve<br />

sorunlarının dile getirildiği bir ortamda oluyor.<br />

Yeterli zamanın ayrılamaması öğrencinin ders<br />

ve ders dışındaki sorunlarının çözümüne yönelik<br />

çalışmaların yapılmasına fırsat vermiyor.<br />

Okul müdürünün, öğretmenlerle daha<br />

önceden bir bilgilendirme görüşmesi yapması<br />

öneriliyor. Veli görüşmelerinin sağlıklı bir<br />

şekilde yapılabilmesi için şu konulara dikkat<br />

çekiliyor: Öğretmen, öğrencinin ders durumları<br />

hakkında dürüst davranmalı, zayıf dersler<br />

varsa bu daha önceden veliye bildirilmeli.<br />

Zayıf dersleri bildirmek için veli görüşmesini<br />

beklememeli, görüşmede not dokümanları ve<br />

çalışma örnekleri hazır olmalı. Öğrencinin sınıf<br />

içindeki olumsuz ve rahatsız edici davranışları<br />

ve bu konuda yapılan uyarılar hakkında veli<br />

önceden bilgilendirilmeli. Öğretmen, öğrencinin<br />

davranışları hakkında somut örnekler vermeli.<br />

Aileye sorunların çözümü için neler yapması<br />

gerektiği hakkında öğretmen ve velinin karşılıklı<br />

fikirleri doğrultusunda bir plan hazırlanmalı.<br />

Sorunların çözümünde velinin katkısı istenmeli.<br />

Aileye karşı öğretmen, saygıya ve<br />

güvene dayalı bir ilişki kurmalı, ‘gülümseyerek<br />

karşılama’, ‘elini sıkarak selamlama’ gibi nezaket<br />

kurallarına dikkat edilmeli. Veli görüşmelerinde,<br />

öğrencinin bütün durumu yerine önemli sorunları<br />

gündeme getirilmeli.Geçmişteki hataların dile<br />

getirilmesi yerine, hataların çözümü için neler<br />

yapılacağı konuşulmalı.<br />

Toplu yapılan veli görüşmelerinde,<br />

genellikle önceden hazırlanmış bir gündem yoktur.<br />

Bu, konuların dağılmasına neden olur. Öğretmen,<br />

velilerin öğrenci sorunları hakkında somut örnekler<br />

beklediğine dikkat etmeli.<br />

ÖĞRETMEN, VELİ GÖRÜŞMESİNDE NASIL<br />

DAVRANMALI?<br />

* Ailelerin, öğrencinin başarısı için önemli olduğunu<br />

hatırlayın.<br />

* Aileleri, özellikle okulda kendini rahat hissetmeyen<br />

aileleri rahatlatın.<br />

* Ailelerin endişelerini dinleyin ve sorularını dürüstçe<br />

cevaplandırın.<br />

* Çocuklarıyla çalışırken daha farklı ne yapabileceğini<br />

aileye sorun.<br />

* Görüşme üzerine düşünün, daha nasıl iyi<br />

olabilirdi görmek için ve bir sonraki görüşmede ne<br />

yapabileceğinize dair notlar alın.<br />

* Verdiğiniz sözleri tutun.<br />

* Ailenin tutumu sizin çocuğa yardımınızı<br />

engellemesin!<br />

* Kaynaklarınızı görmezden gelmeyin. Belki de<br />

rehberlik uzmanı veya psikolog da görüşmede<br />

bulunmalı.<br />

* Kendiniz, aileniz veya deneyimleriniz hakkında<br />

uzun süren konuşmalar yapmayın. Aileler, çocukları<br />

hakkında konuşmak ve bir şeyler duymak için<br />

oradalar.<br />

* Çocuğa sözlü saldırıda bulunmayın. Soruna<br />

saldırın.<br />

* Eğitim terimlerini kullanmayın. Etkili iletişim her iki<br />

tarafın da anladığı terimleri kullanarak sağlanabilir.<br />

* Görüşme boyunca rahatsız edilmeyin.<br />

* Farklı ve daha iyi bir şey yapmış olabileceğinizi<br />

itiraf etmekten korkmayın. Her şey için bir cevabınız<br />

olması da gerekmiyor.<br />

* Yapmaları gereken şeyler hakkında hiçbir şey<br />

bilmeyen aileleri şaşırtmayın.<br />

Harun GÜNAYDIN<br />

Uzman Öğretmen<br />

Milli Eğitim Müdür V.


HER ŞEY SENDE GİZLİ<br />

Yerin seni çektiği kadar ağırsın<br />

Kanatların çırpındığı kadar hafif..<br />

Kalbinin attığı kadar canlısın<br />

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...<br />

Sevdiklerin kadar iyisin<br />

Nefret ettiklerin kadar kötü..<br />

Ne renk olursa olsun kaşın gözün<br />

Karşındakinin gördüğüdür rengin..<br />

Yaşadıklarını kar sayma:<br />

Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;<br />

Ne kadar yaşarsan yaşa,<br />

Sevdiğin kadardır ömrün..<br />

Gülebildiğin kada...Yerin seni çektiği kadar ağırsın<br />

Kanatların çırpındığı kadar hafif..<br />

Kalbinin attığı kadar canlısın<br />

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...<br />

Sevdiklerin kadar iyisin<br />

Nefret ettiklerin kadar kötü..<br />

Ne renk olursa olsun kaşın gözün<br />

Karşındakinin gördüğüdür rengin..<br />

Yaşadıklarını kar sayma:<br />

Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;<br />

Ne kadar yaşarsan yaşa,<br />

Sevdiğin kadardır ömrün..<br />

Gülebildiğin kadar mutlusun<br />

Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin<br />

Sakın bitti sanma her şeyi,<br />

Sevdiğin kadar sevileceksin.<br />

Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer<br />

Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın<br />

Bir gün yalan söyleyeceksen eğer<br />

Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.<br />

Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret<br />

Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın<br />

Unutma yagmurun yağdığı kadar ıslaksın<br />

Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.<br />

Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın<br />

Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.<br />

Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..<br />

İşte budur hayat!<br />

İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın<br />

Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün<br />

Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun<br />

Çiçek sulandığı kadar güzeldir<br />

Kuşlar ötebildiği kadar sevimli<br />

Bebek ağladığı kadar bebektir<br />

Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,<br />

Sevdiğin kadar sevilirsin...<br />

CAN YÜCEL<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

9


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sabrın YETİŞTİRDİĞİ GÜLLER<br />

BAZEN üç adım İLERİ ATLAMAK İÇİN İKİ ADIM GERİ GİTMEK GEREKİR<br />

sayfa<br />

10<br />

Bazı sabahlar uyanmak istemezsiniz,<br />

hayatın size yaptığı haksızlıklar<br />

omuzlarınıza ağır gelir. Uğrunda mücadele<br />

ettiğiniz şeylerin karşılığını alamadığınızı<br />

ve dünyanın hiç de adil bir yer olmadığını<br />

düşünürsünüz. Büyük zorluklarla<br />

kazandığınız üniversitede okuyup mezun<br />

olduğunuzda, mesleğinize bir türlü<br />

başlayamamanın ve insanlara bunun<br />

sizin suçunuz olmadığını anlatamamanın<br />

rahatsızlığını içinizde bir yerlerde en acı<br />

şekliyle hissedersiniz.<br />

William Sheakspir’in:<br />

’’Hayatta en zor şey de insanın kendi kendini<br />

teselli etmek zorunda kalmasıdır.’’<br />

Dediği gibi sizi anlamayanların içinde her<br />

mağlubiyetinizde kendi kendinizi teselli<br />

ederken bulursunuz. Varoluş amacınızı<br />

sorguladığınız bu tür zamanlarda Allah<br />

duymanızı istediği cümleleri, tozlu raflardaki<br />

kitapların satırlarında karşınıza çıkarır.<br />

Sanki vazgeçme kulum der gibidir.<br />

Kimi zaman size Rudyar KİPLİNG’in<br />

‘’Eğer’’ isimli şiiri ile seslenir:<br />

Eğer sana kimse güvenmezken sen<br />

kendine güvenir<br />

ve onların güvenmemesini de<br />

umursamazsan;<br />

Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de<br />

yorulmazsan<br />

veya hakkında yalan söylenir de sen<br />

yalanla karşılıkta bulunmazsan,<br />

ya da senden nefret edilir de kendini<br />

nefrete kaptırmazsan,<br />

Eğer tüm gücü tükenmiş yorgun bedenini<br />

işine yaramaya zorlayabilirsen<br />

ve kendinde ‘dayan’ diyen bir iradeden<br />

başka bir güç kalmadığı zaman<br />

dayanabilirsen<br />

Eğer bir dakikanın altmış saniyesini<br />

çalışarak geçirirsen<br />

Dünyada içindeki her şey de senin olur.<br />

Daha da fazlası Adam Olursun OĞLUM.<br />

Kurduğunuz hayallerin gerçek olmayacağını<br />

düşündüğünüz de Paul AUSTER’ın<br />

’’Hayallerinizin peşinden koşun bir gün<br />

mutlaka yorulacaklardır.’’ cümlesini fısıldar<br />

kulağınıza.<br />

Elinizde çantanızla ücretli öğretmenlik<br />

yaptığınız okuldan, 4 Km ötedeki durağa<br />

yetişmek için yağmurlu bir havada üstünüz<br />

başınız sırılsıklam olmuş, takım elbisenizin<br />

paçaları çamur içinde bir tarlanın ortasında<br />

koşarken aklınıza inşirah suresi gelir.<br />

‘’Muhakkak ki zorlukla birlikte bir kolaylık<br />

vardır.’’<br />

Ne çamuru düşünürsünüz ne<br />

yorgunluğu ne de sırılsıklam oluşunuzu.<br />

O an düşündüğünüz tek şey bir gün bu<br />

zorlukların geride kalacağı ve hayalini<br />

kurduğunuz her şeye kavuşacağınızdır.<br />

Amacınız bir öğretmen olarak yaşadığınız<br />

ülkeyi gül bahçesine çevirecek güller, yeni<br />

nesiller, yetiştirmek ise tüm zorluklara<br />

rağmen vazgeçmezsiniz.<br />

Ben kendi gül bahçemin kokusunu<br />

yedi yıl sonra kadrolu olarak atandığım<br />

Yozgat’ın Kadıgüllü köyünde içime çektim.<br />

Yedi yıl boyunca atanırken yaşadığım<br />

her zorluğun başlarda lanetim olduğunu<br />

düşünüyordum ama sonrasında bir şeyi<br />

fark ettim. Lanetim olarak düşündüğüm<br />

her şey aslında, öğretmen olarak fazlasını<br />

yapabilmem için bana verilmiş en büyük<br />

hediyeydi ve bu hediye sayesinde<br />

öğrencilerime vazgeçmemeleri yönünde,<br />

yaşayacakları zorluklarda onlara yol<br />

gösterebiliyorum.<br />

Yaşadığınız zorluklara dikkatlice baktığınızda bize verilmiş en büyük armağan olduğunu göreceksiniz.<br />

Yeter ki Allah’ın sizi sevdiğini,başınıza gelen iyi ya da kötü diye adlandırdığınız her şeyi, sizin daha iyi daha mükemmel<br />

olmanızı istediği için verdiğini unutmayın! Gül bahçesi yetiştirmek için sabırsızlıkla bekleyen atanamayan tüm öğretmen<br />

arkadaşlarıma ithafen yazılmıştır.<br />

HÜSEYİN ÇAĞLAR


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Sen şimdi bırak benim kim olduğumu.<br />

Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak,<br />

elin kanayacak, güneş seni terletecek. “Bu<br />

bahçede gül bitmez” diyenler olacak. “Gül<br />

öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir” diyenler<br />

olacak.<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Sen kendine şunu soracaksın: “Ben<br />

burayı gül bahçesi yapmak istiyor muyum?<br />

Ben burada dünyanın en güzel güllerini<br />

yetiştirmek istiyor muyum?”<br />

Eğer çok istiyorsan, ne eline<br />

batan diken ne de söylenenler umurunda<br />

olacak. Kim olursan ol tek isteğin şu<br />

kokuyu duymak olacak.<br />

M. Kemal ATATÜRK<br />

sayfa<br />

11


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Yaşayan Tarİh<br />

Sarıkaya Roma Hamamları<br />

efsaneye göre roma hamamı nasıl İNŞAA EDİLMİŞTİR?<br />

Efsaneye göre Roma<br />

sudan çıkan buhar ve çocukların<br />

bedeni rahatlarken, aklına<br />

İmparatoru Caracalla Aurelius,<br />

sıcak suyun içindeki oyunları<br />

imparatorluğu tek başına<br />

Pers seferinden önce kış<br />

Roma İmparatoru’nu da<br />

yönetmek hırsıyla bir suikast ile<br />

aylarında bölgeyi tanımak<br />

cezbetmiştir. Mola vermek için<br />

öldürttüğü, uzun sarı saçlarıyla,<br />

için gittiği seyahat sırasında<br />

atından iner ve kendisi de suya<br />

güzel karısı Fulvia (Fulvia<br />

sayfa<br />

12<br />

bataklık bir göle rastlar. burada<br />

yıkanan çocukları görür,<br />

girer. Gözlerini kamaştıran<br />

güneşin altında sıcak suda<br />

Plautilla) gelir.


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Tarihin en zalim imparatorları<br />

yerini pişmanlığa bırakmaktadır.<br />

“Derhal buraya güzel karım<br />

arasına giren Caracalla’nın<br />

Birden irkilir ve ne ironidir ki<br />

Fulvia adına bir hamam<br />

kalbine bir yumuşaklık hâkim<br />

daha Pers seferi için yapacakları<br />

yapılmasını istiyorum” diyerek<br />

olmaya başlar. Aslında<br />

seyahat sırasında kendisine<br />

emrini vermiştir. Hamam;<br />

sırılsıklam karısına aşık olan<br />

suikast düzenleyecek olan<br />

beraberinde getirilen 1.000<br />

imparatorun hırsı şimdi<br />

buradaki suların da etkisiyle<br />

Muhafız Subayı Julius’a ( Julius<br />

Martialis)<br />

İspanyol esirle tamamlanır.<br />

sayfa<br />

13


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Dünyanın En Eski Termal<br />

Tedavi Merkezlerinden Biri<br />

Sarıkaya Roma Hamamı<br />

TARİHE IŞIK TUTUYOR<br />

Başkan Açıkel Roma Hamamını Tanıttı<br />

sayfa<br />

14<br />

Sarıkaya Belediye Başkanı<br />

Avukat Ömer Açıkel, Vizyon Türk kanalına<br />

Roma Hamamı’nı tanıttı. Başkan Açıkel’in<br />

daveti üzerine gelen kanal yetkilileri<br />

ilçenin bir çok noktasında incelemelerde<br />

bulunarak çekimler yaptılar. Başkan<br />

Açıkel’de kanal yetkilileriyle Roma<br />

Hamamı önünde röportaj yaptı. Açıkel,<br />

röportajında Sarıkaya’nın Türkiye’nin<br />

tam ortası olduğuna dikkat çekerek<br />

“Türkiye’nin Tam Ortasına Gittiniz mi?”<br />

sloganının da altını çizdi.Roma Hamamı<br />

hakkında geniş çaplı bilgiler veren Açıkel,<br />

röportajında Sarıkaya’nın tanıtımı için<br />

burasının çok önemli olduğunu, tanıtım<br />

faaliyetleri için çeşitli çalışmalarının<br />

ve projelerinin olduğunu beyan etti.<br />

Açıkel, röportajındaki konuşmalarını<br />

şöyle sürdürdü: “Roma Hamamı M.Ö.<br />

2000’li yıllara dayanan bir geçmişe sahip<br />

olmaktadır.<br />

Dünya üzerinde bu şekilde ayakta kalan iki yapından bir tanesi<br />

ilçemizde bulunmaktadır. Basilica Therma denen bir Roma Medeniyetinden<br />

kalma yani Doğu Roma ve Batı Roma medeniyetlerinin ortaklaşa kullandıkları<br />

bir termal tedavi merkezi olarak kullanılmaktaydı. Arkeolojik çalışmalar devam<br />

etmektedir, yeni kamulaştırmalar yapıldı, kamulaştırmalar sonucunda bu<br />

hamamla bağlantılı havuzlar ortaya çıktı. İçerisinde yaklaşık 43 derece sıcak<br />

suyu olan güzel bir eser meydana çıkarıldı. Diğer yerlerde bulunan Roma<br />

kalıntılarına göre ilçemizdeki Roma Hamamı kalıntıları bütün samimiyetimle<br />

söylüyorum, buradaki çalışmalar bırakın Sarıkaya’yı, Yozgat’ı, İç Anadolu’nun<br />

çehresini değiştirebilecek çapta çalışmalardır. Çünkü karşımızda bir Efes<br />

örneği var, bir Pamukkale örneği var, buralarla kıyaslandığında Sarıkaya Roma<br />

Hamamı’nın bunlardan kat kat üstün olduğu kanaatindeyim. Çünkü Roma’dan<br />

gelen, kralların ve prenseslerin yıkandığı böyle bir güzellik meydana çıkarılıyor.<br />

Burasının diğer bir özelliği ise 5 medeniyet görmesidir, Roma, Bizans, Selçuklu,<br />

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini görmüştür. Bu beş medeniyetin birleştiği<br />

noktada antik çağlardan kalma bu tarihi nostaljik havayı hem de termal tedavi<br />

merkezi olması amacıyla bu havayı da kullanarak inşallah ilçe turizmine ve<br />

dolayısıyla da il turizmine de katkı sağlamayı düşünüyoruz. Türkiye’nin en iyi<br />

ve en şifalı kaplıca sularına sahibiz. Mevcut tesislerimizin yanı sıra gelecek olan<br />

yerli ve yabancı turistlerin konaklamaları için de alternatif yatırımlar yaptırmayı<br />

düşünüyoruz, bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Başkan Açıkel, hem Roma İmparatorluğu’nun gücünü<br />

temsil eden boğa başı, hem de sağlık figürünü temsil eden<br />

dili dışına çıkmış bir yılan figürünün de kalıntılar arasında<br />

bulunduğuna dikkat çekti. Açıkel, şöyle dedi:“Bu Roma askerinin<br />

güç depoladığı, insanların da güzelleşmek için termal tedavi<br />

görmek maksadıyla girdikleri bir tesis. Bu şekilde ayakta<br />

kalan nadir yapılar bildiğimiz kadarıyla dünyada iki yerde var.<br />

Bunlardan birisi Türkiye’nin tam ortasında yer alan Sarıkaya<br />

ilçemizdedir. Sarıkaya’daki bu çalışmalardan sonra bu sene<br />

valilik onayıyla ön tarafının turizme açılması söz konusu.<br />

Bütün hemşehrilerimizi, Sarıkayalıları, Yozgatlıları, tarih<br />

severleri hem de şifa bulmak isteyenleri buraya davet ediyoruz.<br />

Bu sene turistleri kabul etmeye başlayacağız.<br />

Yozgat’ın da turizm cenneti olacağını iddia ediyoruz.<br />

Çünkü Pamukkale’den Kapadokya’dan ya da başka yerlerden<br />

aşağı kalır yanı olmadığını düşünüyorum. Suyumuzun<br />

Türkiye’nin en şifalı suyu olduğunu iddia ediyoruz. Aksini iddia<br />

edenleri ispatına davet ediyoruz.”<br />

Tarihi Roma Hamamı<br />

Yozgat Valiliği tarafından yürütülen<br />

kazı çalışmaları sonucunda<br />

bulunan bulgular, buranın<br />

antik dönemde bir termal<br />

tedavi merkezi olduğunu<br />

göstermektedir. 2014 yılında<br />

yapılan kazı çalışmaları<br />

sırasında M.S. 145-146<br />

yıllarına tarihlendirilen Roma<br />

Kralı Antoninus Pius’a ait<br />

bir Kayseri şehir sikkesi<br />

bulunmuştur. Bu bilgiler<br />

ışığında Sarıkaya Antik<br />

Roma Hamamının yapılış<br />

tarihini M.S. 2. Yüzyılın<br />

ortaları olarak belirlemek<br />

mümkündür.<br />

sayfa<br />

15


Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Okulumuz İngilizce öğretmeni Nigar MACİT´in<br />

hazırladığı “Trafik ve İlk yardım Haftası Programı”<br />

okulumuzda kutlandı.<br />

Aslı YEGÜL´ün hazırladığı İlköğretim Haftası<br />

Programı, okulumuzda çeşitli etkinliklerle<br />

kutlandı..<br />

01<br />

Trafik ve İlk Yardım Haftası<br />

02<br />

İlköğretim Haftası<br />

2015-2016<br />

Eğitim öğretim<br />

Yılı Tüm Etkinliklerimiz<br />

KADIGÜLLÜ ŞEHİT HALİT<br />

AKSU İLKÖĞRETİM KURUMU<br />

OLARAK YAPTIĞIMIZ<br />

ETKİNLİKLERİMİZ<br />

Yarın Sizdeyiz Projesi kapsamında 2015 - 2016<br />

Eğitim Öğretim yılı veli ziyaretleri etkinliklerimiz<br />

başladı.<br />

2015-2016 Veli Bilgilendirme toplantısı okul<br />

müdürümüz Talat ERTÜRK tarafından<br />

düzenlendi<br />

03<br />

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli<br />

ferivir lost omnotemena. Veli Toplantısı<br />

Türkçe öğretmenimiz Hüseyin ÇAĞLAR’ın<br />

hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı<br />

okulumuzda coşkuyla kutlandı.<br />

sayfa<br />

16<br />

04<br />

Veli Ziyaretleri Etkinliği<br />

05<br />

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı


Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ü<br />

Ölümünün 77. Yılında Saygıyla Anıyoruz<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

İstklal Marşımızın yazarı,büyük şair ve düşünce<br />

adamı Mehmet Akif ERSOY´u saygıyla anıyoruz.<br />

Hazırlayan Hüseyin ÇAĞLAR<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

06<br />

10 Kasım Atatürk’ü Anma<br />

Programı<br />

İlçe trafik jandarma komutanlığının katkılarıyla<br />

okulumuzda trafik semineri yapıldı.<br />

07<br />

İstiklal Marşının Kabulü<br />

Tuğba BAYGIN öğretmenimizin hazırladığı<br />

Çanakkale Şehitlerini Anma Programı<br />

okulumuzda yapıldı.<br />

08<br />

Trafik Bilgilendirme Semineri<br />

Öğrencilerimizin sorunlarına yönelik yapılan<br />

rehberlik çalışmasında, sınav kaygısı verimli<br />

çalışma soru çözme konuları üzerinde bilgilendirme<br />

yapıldı.<br />

09<br />

18 Mart Çanakkale Şehitlerini<br />

Anma Etkinliği<br />

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme moli<br />

ferivir lost omnotemena.<br />

Tüm öğretmenlerimizin hazırladığı 23<br />

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı<br />

okulumuzda coşkuyla kutlandı.<br />

10<br />

TEOG Motivasyon Çalışması<br />

11<br />

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve<br />

Çocuk Bayramı<br />

sayfa<br />

17


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

BAŞARININ<br />

Sırrı mı Varmış ?<br />

Yakınmak yerine gerekeni<br />

yapmaktır, başarının sırrı.<br />

Tarih gerekeni yapan<br />

insanların başarı öyküleriyle<br />

doludur.<br />

Einstein, dört yaşına kadar<br />

Meşhur bestekâr Ludwig Van<br />

Çalıştı, çabaladı, basamakları<br />

konuşamamış. Müzik hocası<br />

Beethoven de öyle…Beethoven’in<br />

bir bir çıktı, önüne gelen fırsatları<br />

Beethoven’i kabiliyetsiz bulmuştu.<br />

müzik öğretmeni, bir gün aileyi<br />

değerlendirdi ve binlerce “acemioğlanı”<br />

Mimar Sinan sıradan bir acemioğlandı.<br />

ziyaret etti ve oğullarının müziğe<br />

arasından sıyrılıp yükseldi…<br />

Baltacı Mehmed Paşa oduncu çırağıydı.<br />

kabiliyetinin olmadığını, boşuna emek<br />

Nihayet “Koca Mimar Sinan” oldu,<br />

Ve Sokollu Mehmet Paşa…Başarının<br />

sarf etmemelerini söyledi…Beethoven<br />

Selimiye gibi eşsiz bir mâbede imza<br />

bir sırrı var mı? Var…<br />

buna hiç aldırmadı: Çok çalıştı, çabaladı,<br />

attı.<br />

inandı, umdu; karşısına çıkan güçlükleri<br />

Bir “içimizden biri” daha:<br />

Yakınmak yerine gerekeni<br />

bir bir yendi ve dünyanın “en iyi<br />

Sokollu Mehmed Paşa…1519 yılında<br />

yapmaktır, başarının sırrı. Tarih<br />

bestekâr”larından biri haline geldi.<br />

Devşirme Sistemi ile çocuk yaşta Edirne<br />

gerekeni yapan insanların başarı<br />

Sarayı’na getirilen küçük Mehmed,<br />

öyküleriyle doludur.<br />

başlangıçta kimsesiz bir garibandı. Hiç<br />

Ya Walt Disney?..<br />

kimseyi de tanımıyordu. Yani arkasında<br />

Meselâ, meşhur fizikçi<br />

Disney, “Gereksiz şeylerle<br />

“dayı”sı filan yoktu…Kendi emeği,<br />

Albert Einstein, dört yaşına kadar<br />

uğraştığı, onlara fazla vakit harcadığı,<br />

kararlılığı, çabası ve gücü ile yükseldi.<br />

konuşamamış, okumayı yedi yaşına<br />

bu yüzden işe yaramadığı” gerekçesiyle<br />

1541’de Kapıcıbaşılığa, 1546’da saray<br />

gelene dek sökememişti… O kadar<br />

çalıştığı gazetelerden kovulmuştu…<br />

hizmetlerinde başarılı olanların dış<br />

ki hem öğretmenleri, hem de ailesi<br />

Einstein’in “zihinsel özürlü” olduğundan<br />

Çalıştı, çabaladı, inandı, umdu ve<br />

dünyanın tartışmasız en tanınan ve en<br />

göreve atanmaları yolundaki gelenek<br />

uyarınca Kaptan-ı Deryalığa geldi.<br />

kuşkulanmışlardı…Yani<br />

başarısızlığın<br />

çok para kazanan ressamı oldu.<br />

Görevde iken Trablusgarp Seferi’ne<br />

tüm şartları hazırdı.Ama çalıştı,<br />

Şimdi “içimizden biri”ne, Koca Mimar<br />

katıldı, İstanbul Tersanesi’ni genişletti<br />

çabaladı, inandı, umdu, tüm engelleri<br />

yendi ve sonunda çağının en büyük<br />

Sinan’a bakalım…<br />

Sinan sıradan bir “acemioğlanı” olarak<br />

ve yeniledi. 1549’da vezirliğe gelerek<br />

Rumeli Beylerbeyliğine atandı.Nihayet<br />

sayfa<br />

18<br />

fizikçisi oldu.<br />

Yeniçeri Ocağı’na girmişti…<br />

Kaptan-ı Derya ve Sadrazam oldu.


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

SOSYAL BİLGİLER<br />

ÖĞRETMENİ<br />

SALİH KAÇMAZ<br />

Osmanlı donanması İnebahtı’da<br />

(07 Ekim 1571) yanıp kül olduktan<br />

bir sene sonra dünyanın en büyük<br />

donanmalarından birini kuran Sokollu<br />

Mehmed Paşa’dır…Buna başlangıçta<br />

inanamayan Kaptan-ı Derya Ali<br />

Paşa’ya şöyle demiştir: “Bak a Paşa!..<br />

Kaptan-ı Deryası olduğun devlet öyle<br />

muazzam bir devlettir ki, isterse bütün<br />

donanmanın demirlerini gümüşten,<br />

halatlarını ibrişimden, yelkenlerini<br />

atlastan yapabilir. Hangi geminin<br />

malzemesi yetişmezse, gel onu benden<br />

al!”Ve “İnebahtı Deniz Savaşı’nda<br />

donanmanızı nasıl da mahvettik!..”<br />

diye böbürlenmeye kalkışan Venedik<br />

elçisine:<br />

Ve Baltacı Mehmed Paşa…<br />

Baltacı Mehmed Paşa (Prut<br />

Savaşı’nda Rus Çarlığı ordularını dize<br />

getiren komutan) Osmanlı Sarayı’na<br />

“oduncu çırağı” olarak girmişti. Yani<br />

balta (baltacı unvanı buradan gelir) ile<br />

odun kırıyor, ocaklara taşıyordu…<br />

(ALBERT EİNSTEİN’İNÇOCUKLUK FOTOSU)<br />

Sesinin güzelliği yüzünden<br />

musikiye teşvik edildi, “müezzin” oldu.<br />

Oradan yazıcılığa terfi etti. Basamakları<br />

hızla çıkarak 1703 Aralık ayında<br />

“Mirahurluk”a yükseldi.<br />

Çok zeki ve son derece çalışkandı.<br />

İlme karşı müthiş bir merakı vardı.<br />

Durmadan okuyordu. Bu çabası<br />

onu 1704 yılı Kasımında “vezir”liğe,<br />

hemen ardından “Kaptan-ı Derya”lığa<br />

(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), 21<br />

Aralık 1704’te de “Sadrazam”lığa<br />

(başbakanlık) taşıdı.<br />

Prut Savaşı’nın kahramanı işte bu eski<br />

“saray oduncusu”dur.<br />

Onlar başardıysa, biz neden<br />

başaramayalım?<br />

“Biz, Kıbrıs’ı almakla sizin<br />

kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da bizi<br />

yenmekle, sakalımızı tıraş ettiniz.<br />

Kesilen kol yerine gelmez, fakat kesilen<br />

sakal daha gür çıkar!..” diyerek, dersini<br />

vermiştir.<br />

İşini iyi yapması, odun<br />

kırmada pratik ve uygun yeni metotlar<br />

geliştirmesi sonucu dikkat çekti.<br />

Enderun’a alınıp eğitildi. İğnenin<br />

deliğinden geçirildi. Önce “Baltacı<br />

Halifeliği”ne terfi etti.<br />

HAZIRLAYAN:<br />

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ<br />

SALİH KAÇMAZ<br />

sayfa<br />

19


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

çocuklara Okuma alışkanlığı<br />

Nasıl kazandırılır?<br />

sayfa<br />

20<br />

ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖNEMLİ<br />

Okuma alışkanlığı kişinin bir devamının eğitim sisteminde<br />

gereksinim olarak algılaması öğretmenler tarafından öğrenciye<br />

sonucu okuma eylemini, kazandırıldığı düşünülürse bu<br />

yaşam boyu sürekli ve düzenli alışkanlığın kazanımında aile<br />

biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin ve öğretmenlerin rolü büyüktür.<br />

okumayı öğrendikten sonra bu Çocukların ilk alışkanlıklarını<br />

eylemi zevkle yapmalarını sağlamak kazandığı ve ilk öğrendiklerinin<br />

için kazanmaları gereken önemli ailede gerçekleştiği düşünülürse<br />

bir beceridir. Okuma alışkanlığının, çocuğun önünde ebeveynlerin<br />

temelinin aile içinde atıldığı ve sergilemiş olduğu tutum ve<br />

davranışlar, ileride çocuğun okuma<br />

alışkanlığını önemli ölçüde etkiler.<br />

Okumayan, çocuklarının okumasına<br />

destek olmayan ebeveynlerin<br />

çocuklarının gerçek anlamda<br />

okuma alışkanlığına sahip olması<br />

beklenemez. Bu Küçük yaşlarda,<br />

çocuğa özel zaman ayırarak, onun<br />

ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü,<br />

masal kitaplarını okuyarak temeller<br />

atılabilir.


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

PEKİ SİZ KİTAP OKUYOR MUSUNUZ?<br />

önerİler<br />

Anne babalar, çocukla birlikte<br />

alışverişe veya gezmeye<br />

gittiklerinde, bir kitapçıya ya da<br />

kitap-dergi reyonuna uğramayı<br />

ihmal etmemelidirler. Kitap okuma<br />

alışkanlığının kazanılmasında<br />

kütüphane kullanımının etkisi<br />

büyüktür. Bu nedenle çocuklar için<br />

çevre kütüphanelerin tanıtılmasına<br />

yönelik gezilerin yanında okul<br />

kütüphanesinin aktif kullanımı<br />

için yönlendirilmeleri gerekir.Anne<br />

babaların ödül listesinde mutlaka<br />

kitap olmalıdır.-Çocuğu sürekli<br />

okuması yönünde uyarmak yerine,<br />

kitap okuduğunda onu destekleyerek<br />

motive etmek daha doğru olur.Yaşına<br />

uygun bir dergiye abone olması ya<br />

da düzenli bir şekilde takip etmesi<br />

için yol gösterilebilir.Ebeveynler<br />

çocuklarına yüksek sesle ve sıkça<br />

hikayeler okuyabilir ve anlatabilirler.<br />

Çocukların gereksinimleri ve yaşına<br />

göre ebeveynler evlerinde kitaplık<br />

oluşturabilirler.Ebeveynler ailece<br />

belli zamanlarda, belli bir sürenin<br />

okumaya ayrılmasını sağlayabilirler<br />

OKUDUĞUNDA ONU DESTEKLEYİN<br />

BİRLİKTE OKUYUN ONA ÖRNEK OLUN<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Ebeveynler çocuklarına okudukları<br />

şeylerin önemini anlatabilirler..<br />

Evde hem aile fertlerinin hemde<br />

çocukların ulaşabileceği bir yere<br />

farklı türde kitapları içeren bir kitap<br />

köşesi oluşturulabilir. Eğer evde<br />

sürekli televizyon seyredilip hiç kitap<br />

okunmuyorsa çocuklarında kitap<br />

okumasını beklemek gerçekçi olmaz.<br />

Kitaplar çocukların ilgi alanlarına<br />

göre ve çocukla birlikte seçilmelidir.<br />

Okuma, sağlıklı ve gelişmiş bir<br />

kişiliğin temel taşlarından birisidir.<br />

Ebeveyn ve öğretmen, çocuğa<br />

okuma alışkanlığı kazandırma ve<br />

geliştirmede doğrudan sorumlu<br />

kişilerdir.Okuma alışkanlığı, ancak<br />

çocukluk döneminde kazanılır.<br />

Genel olarak ebeveynin çocuğuna<br />

göstereceği ilgi ve vereceği destek<br />

çocukların bu gün ve gelecekte<br />

okuyan ve ne istediğini bilen bireyler<br />

olmasını sağlayacaktır.<br />

ÖDÜL OLARAK KİTAP HEDİYE EDİN<br />

sayfa<br />

21


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI<br />

sayfa<br />

22<br />

23<br />

Nisan<br />

Ulusal<br />

Egemenlik<br />

ve Çocuk<br />

bayramı<br />

okulumuzda çeşitli<br />

etkinliklerle kutlandı.<br />

Öğrencilerimizin<br />

hazırladığı birbirinden<br />

güzel ront,dans ve<br />

folklör etkinlikleriyle ulusal<br />

egemenlik ve çocuk bayramının<br />

coşkusu tüm köyümüze yayıldı.<br />

Değerli misafirlerimizin katılımıyla<br />

dolu dolu bir bayram yaşadık. İstiklal<br />

Marşı ve saygı duruşnun yapılmasının<br />

ardında okul müdürümüz <strong>Sayı</strong>n Talat ERTÜRK<br />

günün anlam ve önemini belirten konuşmayı<br />

yapmasının ardından,okulumuza büyük hizmetleri<br />

ve desteği olan Duran YILDIRIM bir konuşma yaptı.<br />

Ardından öğrencilerimizin şiirleri, şarkıları, dans<br />

gösterileri ve yarışmalarıyla 23 Nisan coşkusu devam etti.<br />

Birinci sınıfların sınıf öğretmeni Faruk AKDEMİR’in eşliğinde<br />

ront gösterisi gerçekleştirildi,. İkinci sınıfların öğretmeni Aslı<br />

YEGÜL’ün öğrencilerinin hazırladığı Damat Halayı gösterisi sunuldu.<br />

Tuğba BAYGIN eşliğinde <strong>3.</strong> sınıflarımız Kaşık oyunu folklör gösterisini<br />

gerçekleştirdiler. Ramazan DUYAR öğretmenimizin 4. sınıf öğrencileri ise<br />

Pengen Dansı isimli dans gösterisini yaptılar.5. Sınıfların sınıf öğretmeni Sibel<br />

SAVACI’nın öğrencileri ise Rengarenk isimli dans gösterisini sundular.6. sınıflar’ın<br />

HIM HIMYAR isimli dans gösterisinin ardından,Nigar MACİT öğretmenimizin eşliğinde<br />

7.Sınıflarımız TRAKYA YÖRESİ FOLKLÖR gösterisi gerçekleştirildi.8. Sınıflarımız<br />

ise Aytaç AYYILDIZ öğretmenimizin eşliğinde FÜDAYDA isimli folklör gösterisini<br />

gerçekleştirdiler. Ayrıca öğrencilerimizin hazırladığı şiirler çok beğenildi. Balon patlatma<br />

yarışı,sandalye kapma yarışı, çuval yarışı ve kartonla yürüme yarışında dereceye giren<br />

öğrencilerimize ödülleri verildi.23 Nisan coşkusunun yaşandığı bu günde tüm emeği geçen başta<br />

öğretmen arkadaşlarımıza sonrada öğrencilerimize teşekkür ederiz.


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

23


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

24<br />

6. HİS TEKNOLOJİSİ NEDİR?<br />

Teknolojinin son örneklerinden biri olan 6. His teknolojisi<br />

gündelik hayatımızla dijital ortam arasındaki sınırları<br />

kaldırıyor. MIT’de doktorasını yapan Pranav Mistry tarafından<br />

geliştirilen bu sistem 4 parmağınıza taktığınız sensörler ve boynunuza taktığınız projektörkamera-ayna<br />

karışımı bir cihazdan oluşuyor. Şuan geliştirilmeye devam edilen bu teknoloji piyasaya<br />

sürüldüğünde kullandığımız birçok teknolojik cihazın yerine geçebileceği düşünülüyor.<br />

Kullanıcıyla dijital ortamı bir araya getiren bu cihaz bilgisayarlarımızda, cep telefonlarımızda<br />

ve kameralarımızda bulunan<br />

PRANAV MISTR<br />

birçok özelliği barındırıyor:Örneğin,<br />

fotoğrafını çekmek istediğiniz bir<br />

yere ellerinizi dikdörtgen şeklinde<br />

ALTIN<br />

(başparmağınızı ve işaret parmağınızı<br />

bir araya) getirip birleştirdiğinizde fotoğrafını<br />

çekiyorsunuz.Saate mi bakmak istediniz?<br />

Kolunuzu açıp parmağınızla bir daire çizmeniz<br />

yeterli olacaktır. Saati kolunuzdan yok etmek<br />

istediğinizde ise kolunuzdaki saatin üzerine<br />

yatay bir şekilde çizgi çizmeniz yeterli. Gazete<br />

mi okuyorsunuz? Artık gazete okumak çok daha<br />

eğlenceli çünkü 6.his cihazı okuduğunuz gazetedeki fotoğrafları sizin yerinize online<br />

olarak arayıp fotoğrafın üzerinde video olarak gösteriyor.Mesela kitapçıdasınız,<br />

elinize bir kitap aldınız ama kitap hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. 6.his<br />

his<br />

teknolojisi sayesinde kitaba dokunduğunuzda elinizdeki sensörler yardımıyla kitap<br />

hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.Taksidesiniz ve havaalanına gidiyorsunuz<br />

uçağınızın ne zaman kalkacağını mı merak ediyorsunuz? Uçak biletinizi çıkartıp 6. his<br />

cihazını kullanmanız yeterli olacaktır, biletin üzerinde uçağınız hakkında tüm bilgiler<br />

TEKN<br />

güncel olarak yazacaktır.Herhangi bir yüzeyi kullanıp orada fotoğraflarınızı<br />

düzenleyebilir, maillerinizi kontrol edebilir, haritaya bakabilirsiniz. Yeni bir<br />

insanla mı tanıştınız? Onun hakkında bir şey bilmediğinizi düşünmeyin<br />

sadece adını ve soyadını bilmeniz onu tanımanız için yeter. 6. his cihazı<br />

tanıştığınız kişinin blog sayfasındaki bütün bilgileri o kişinin üzerine yansıtıyor.<br />

Arkadaşlarınızla otobüste ayakta giderken, durmak yerine daha eğlenceli<br />

şeyler yapabilirsiniz. Örneğin cihazın projektörü yardımıyla yere sanal bir top<br />

yansıtıp oynayabilirsiniz. Eskiden olsa bir metni bilgisayara geçirmek için<br />

saatlerce uğraşırdık ama şimdi bu teknoloji sayesinde kâğıttaki bir yazıyı elinizle tutarak bilgisayar<br />

ekranına aktarıp yazıcıdan çıkartabiliyoruz, aynı zamanda da o bilgileri değiştirebiliyoruz. Artık şarjınız<br />

bittiğinde telefonla konuşmak için telefon kulübesine gitmenize gerek yok. Cihaz sayesinde elinizde<br />

oluşacak sanal tuşlarla numarayı girip arama yapabilirsiniz.Bilgisayarın kapladığı o<br />

büyük alan yerine bir beyaz kağıda tek bir kıskaçlı bir kablo takmanızla kağıt üzerindeki<br />

sesleri duyabileceksiniz. Böylece kağıt dokunmatik bir bilgisayara veya PlayStation’a<br />

dönüşebilir. Film izleyebilir veya maillerinizi kontrol edebilirsiniz.


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Y<br />

CI<br />

OLOJİSİ<br />

Peki, bu teknoloji nasıl mı gelişti? Bu cihazın mucidi Pranav, ilk önce dijital ortamla<br />

bağlantımızı sağlan cihazların yapısını incelemiş. Mouse’da bulunan hareketi kontrol<br />

edip bilgisayara aktaran özelliği, eline taktığı bir cihaza yerleştirmiş ve böylece elinin<br />

KAYNAKLAR:<br />

Chip Online Tr<br />

http://www.ted.com/talks/pattie_<br />

maes_demos_the_sixth_sense.html<br />

Derleyen: Hüseyin ÇAĞLAR<br />

hareketini bilgisayara yönlendirebilmiş. Daha sonraysa ekranın büyük bir yer<br />

kaplamasından dolayı ekran yerine herhangi bir yüzeyi kullanmak üzere yenilikler<br />

yaptı ve bütün bu gelişmeler sonucu 6.his teknolojisi ortaya çıkmış.<br />

Şuan teknoloji deneme aşamasında olmasından dolayı piyasaya sürülmüyor<br />

ama raflarda yerini aldığında fiyatı tahmini $350 olacak.<br />

sayfa<br />

25


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Öğrencilerimiz<br />

ve Çalışmaları<br />

sayfa<br />

26


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

“ 2/A sınıf öğretmeni Aslı<br />

YEGÜL ve Öğrencilerinin<br />

çalışmaları ‘‘<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

öğrencilerimizin<br />

her yönden<br />

gelişimini<br />

sağlamak ve<br />

başarılarını<br />

desteklemek<br />

amacıyla<br />

sınıfta yaptıkları<br />

resim ,şiir<br />

kompoziyon<br />

gibi tüm<br />

çalışmaları<br />

dergimizde<br />

yayınlıyoruz<br />

sayfa<br />

27


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

28


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Bambaşkadır<br />

Köy Okulunda<br />

Öğretmen<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

TUĞBA BAYGIN<br />

Olmak<br />

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen<br />

olmak. Öğretmen olarak atanılan uzak bir köyün<br />

kırık dökük duvarlarının olduğu bir köy okulunda<br />

başlar hayat sizin için. 21.yüzyılda olmanıza<br />

rağmen ulaşımın olmadığı , internetin çok lüks<br />

olduğu hatta bırakın interneti telefonun bile<br />

çekmediği ,gidip yaşamadan önce birilerinden<br />

dinlerken ‘Yok canım ,böyle yerler var mı hala<br />

denilen yerlerde ,içindeki idealist duygular ile<br />

ayakta durma mücadelesi veren,aydınlatacağı<br />

karanlıkları düşünüp her gün daha da güçlenen<br />

kişidir köy öğretmeni.Günlerce olmayan<br />

elektrikte o masum yüzlere ertesi sabah ışık<br />

olabilmek için mum ışığında etkinlik hazırlamaktır<br />

köy öğretmenliği…<br />

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen<br />

olmak . Sınıfa girdiğinizde ellerinde bahçeden<br />

koparılmış,bir demet çiçek ve hep bir ağızdan iyiki<br />

varsınız sizi çok seviyorum öğretmenim diyen o<br />

masum gözlere bakıp dünyanın en mutlu insanı<br />

olmaktır.<br />

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen olmak.<br />

Belkide hayatınızda görmediğiniz bir yokluğun<br />

içinde bulursunuz kendinizi. Kalabalık sınıflarda<br />

soğuğun dondurduğu bedenleri ısıtmaya<br />

yetmeyen sobalar , bazen dilini bilmediğiniz<br />

çocuklar ama herseye rağmen yeşeren büyük<br />

umutlar. Bütün imkansızlıkları unutup kendi<br />

imkanlarını yaratmaktır köy öğretmeni olmak.<br />

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen<br />

olmak. Daha bir sıcaktır öğrenciler,daha bir<br />

içten .Siz onlara bir anne edasıyla şefkatinizi ve<br />

bilginizi verirsiniz onlar size kucak dolusu sevgi.O<br />

güzel gözlerde yeriniz çok farklıdır.Bazen onların<br />

öğretmeni,bazen en samimi arkadaşları, bazen<br />

anne babaları olursunuz.Onlar sizin canınız<br />

olmuştur siz ise onların her şeyi.<br />

Bambaşkadır köy okulunda öğretmen<br />

olmak Öğretmenler günü gelip çattığında size<br />

gelen hediyeler… Öyle alışveriş merkezlerinden<br />

alınmamış, evden imkansızlıklar içinde<br />

öğretmeni mutlu etmek için bulunmuş, bazen<br />

birkaç erik bazen yarısı kullanılmış kalem bazen<br />

birkaç ceviz ve tabiî ki sizin için özenle hediye<br />

paketi yapılmaya çalışılmış,en güzel yazılarını<br />

kullanarak her tarafı süslenmiş seni çok<br />

seviyorum öğretmenimle başlayan mektuplar,<br />

o güzel yüreklerin size bakan sevgi dolu<br />

gözlerinden.<br />

sayfa<br />

29


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

HAYIRSEVERLERİMİZ<br />

DURAN YILDIRIM<br />

MUSTAFA YÜCELER<br />

HANİFİ YÜCELER<br />

YUNUS DEMİR<br />

BAKİ ÇABUK<br />

ABDULLAH ÖZTÜRK<br />

AHMET BILEN<br />

CELALETTİN ÖZTÜRK<br />

HANİFİ YÜCELER,<br />

YUNUS DEMİR ,DURAN YILDIRIM<br />

AYHAN YILDIRIM<br />

sayfa<br />

30


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

VELİ ZİYARETLERİMİZ<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

31


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Televİzyon<br />

programlarının<br />

zararları<br />

Çocuklar için öğretici<br />

ve eğitici nitelikte<br />

olan programlar ve<br />

Bütün zamanlarını<br />

televizyon izleyerek<br />

geçiren ebeveynler, elbette<br />

KAZANMAK İÇİN EN YAKIN DOSTUNU SAT !!<br />

ZAFER İÇİN HER ŞEY MÜBAHTIR mesajı<br />

filmler onların kendilerini<br />

bu konuda çocuklarını<br />

tanıyabilmelerine, kişilik<br />

gerekli ve yeterli bir<br />

gelişimlerine hizmet<br />

biçimde eğitemezler. Bazen<br />

edeceğinden, izlenmeleri<br />

çocuğun, istenmeyen bir<br />

teşvik edilmelidir. Ancak bu<br />

programı izlemesinin önüne<br />

olumlu etkisinin yanı sıra<br />

geçilemez. Bu takdirde<br />

çocuğun, oyun ve aile içi<br />

ebeveynlerin programı<br />

iletişimler yerine zamanının<br />

çocukla birlikte izlemesi,<br />

büyük kısmını televizyon<br />

karşısında geçirmesinin,<br />

televizyonun esiri olmasının<br />

önüne geçilmelidir.<br />

Kaldı ki pornografik ve<br />

daha sonra programı<br />

birlikte değerlendirmeleri,<br />

iyi ve kötü yanlarını dile<br />

getirmeleri yararlı olacaktır.<br />

Dehşetli, saldırgan, korkunç<br />

REYTİNG İÇİN KAVGA VE<br />

Gürültü<br />

TARİHE V<br />

Bİ<br />

saldırgan içerikler taşıyan<br />

programların, filmlerin<br />

zaten dürtü kontrolü güç<br />

olan çocuklarda olumsuz<br />

facialı filmleri seyrede ede,<br />

çocuk üzerinde yaşadığı<br />

dünyanın ve içinde<br />

bulunduğu toplumun<br />

Haftada 10 saat ve<br />

üzeri televizyon<br />

izlemenin zihin faaliyetini<br />

Ünlü ABD’li kişisel<br />

gelişimci Zig Ziglar,<br />

“İtiraf etmeliyim ki, eğer<br />

özdeşim ve davranışlara<br />

gerçeklerine, meselelerine,<br />

olumsuz etkilediği<br />

evlerinde televizyon<br />

yol açtığı bilinmektedir.<br />

dertlerine yabancı kalacak,<br />

gösterilmiştir. Yine<br />

olmasaydı çocuklarımız<br />

Böyle durumların ortaya<br />

onları küçümseyecektir.<br />

televizyon seyretmek<br />

büyük ihtimalle<br />

çıkması engellenmelidir.<br />

Bu yabancılaşma bazen<br />

için geç saatlere kadar<br />

“farklı” olacaklardı. İlk<br />

Fakat çocuğu televizyonun<br />

onu saldırganlığa eğilimli<br />

oturan çocukların uyku<br />

birkaç haftadan sonra<br />

olumsuz etkilerinden<br />

hale getirebilecek, bazen<br />

düzensizlikleri yaşadıklarını<br />

“farklılaşacaklardı.” Daha<br />

korumak, yerli yersiz<br />

de acıma merhamet<br />

ve bu sorunun da okul<br />

mutlu, daha konuşkan<br />

yapılan emir ve direktiflerle,<br />

zorlamalarla olmaz,<br />

hislerini törpüleyebilecektir.<br />

Sürekli televizyon izleyen<br />

performansını etkileyerek<br />

ertesi gün çocuğun derslere<br />

ve açık yürekli, daha<br />

üretken, daha Müşvik,<br />

olmamalıdır. Çocuk<br />

çocukların konsantrasyon<br />

katılımını azalttığını ortaya<br />

daha rahat, ahlâkî yönden<br />

televizyonun zaman zaman<br />

kapatılabileceğini bizzat<br />

zorluğu çektiği, durmaksızın<br />

ve düşünmeden hareket<br />

çıkarmıştır. Şiddet içeren<br />

programların da uyku<br />

sorumluluk taşıyan ve<br />

toplumsal yönden kabul<br />

ebeveynlerinden öğrenir.<br />

ettiği ve çabucak kafalarının<br />

düzensizliklerine sebep<br />

gören insanlar olacaklardı.”<br />

sayfa<br />

32<br />

karıştığı bir gerçektir.<br />

olduğu bilinmektedir.<br />

demektedir.


EVLİLİK ADI ALTINDA DEDİKODU VE<br />

MANEVİ DEĞERLERİN YOZLAŞTIRILMASI<br />

E KÜLTÜREL DEĞERLERE SALDIRI,YANLIŞ TARİH<br />

LİNCİ OLUŞTURMAK VE BUNU KABUL ETTİRMEK<br />

Radyo ve Televizyon<br />

Üst Kurulu’na (RTÜK)<br />

2015 yılında en fazla Star<br />

Televizyonu’nda yayınlanan<br />

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi<br />

şikâyet edildi. Bu diziyi ‘Bu Tarz<br />

Benim’,Kısmetse olur,Adnan<br />

oktarla sohbetler ‘İşte Benim<br />

Stilim’, ‘All Star’ ve ‘Survior All<br />

Star’ izledi. RTÜK, 2016 yılı<br />

faaliyet raporunu yayınladı.<br />

Raporda, RTÜK’e 2015 yılında<br />

televizyon yayınlarıyla ilgili<br />

yapılan başvurular dikkat çekti.<br />

2015 yılında RTÜK İletişim<br />

Merkezine 121 bin 746<br />

bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin<br />

yüzde yirmi dördünün dizi<br />

filmlerle, yüzde yirmi ikisinin<br />

beceri ve direnç yarışmalarıyla,<br />

yüzde on birinin reklamlarla ve<br />

yüzde beşinin Tele-Alışveriş<br />

ile ilgili olduğu tespit edildi.<br />

RTÜK’ün son yayınladığı<br />

raporuna göre, Televizyon<br />

izleyen vatandaşların en çok<br />

şikayet ettiği durum, genel<br />

ahlak, manevi değerler üzerine<br />

gerçekleşti. Evlilik programları<br />

genel ahlak şikayetleri<br />

bakımından çok fazla şikayet<br />

aldı.<br />

EVİNİZDEKİ TEHLİKE<br />

Evinize bir gün misafir geldiğini düşünün,<br />

sabah akşam 24 saat sizinle ve çocuklarınızla<br />

vakit geçiren bir misafir. Siz yokken çocuklarınızı<br />

bu misafire emanet edip gidiyorsunuz; fakat<br />

çocuklarınızı emanet ettiğiniz misafiriniz<br />

yokluğunuzda çocuklarınıza küfür ve şiddeti<br />

öğretiyor , çıplaklığı aşılıyor. Onlara ahlaki,manevi<br />

ve kültürel değerlerimizi unutturarak çocuklarınızı<br />

kendisine köle haline getiriyor. Anne baba olarak bu<br />

misafire ne yapardınız ?<br />

Şimdi her gün 24 saat açık olan televizyonunuzu<br />

düşünmenizi istiyorum. Siz yokken acaba<br />

çocuklarınız televizyondan neler öğreniyor?<br />

Bilinçaltlarına hangi programlar hangi<br />

mesajları veriyor? Hadi,gelin birlikte bakalım.<br />

Survivor all starda, çocuklara menfaati<br />

uğruna en yakın dostunu satmanın normal<br />

olduğu öğütleniyor.’’Kazanmak için her şey<br />

mübahtır.’’deniliyor.Muhteşem yüzyılda gerçekte<br />

saraya uğramamış seferden sefere koşmuş,bir<br />

padişahı ;saraydan çıkmayan,kadın düşkünü,<br />

entrika kurbanı biri olarak gösteriliyor.Gerçek<br />

tarihten tamamen uzak yani ataların kadın<br />

düşkünü soysuzdu, harem bir aşk yuvası deniliyor.<br />

Evlenme programları,ise:’’ Kişiliğin olmasına gerek<br />

yok paran varsa her kadına sahip olursun, ya da<br />

güzel ol zeki,ya da ahlaklı olmana gerek yok tüm<br />

adamlar peşinden koşar.evlilik için sadece maddiyat<br />

önemlidir .’’ mesajını veriyor. Peki ya nerde kaldı<br />

kutsal evlilik,Allah’ın emri peygamberin kavliyle<br />

sevginin ve saygının temel alındığı evlilik yerine<br />

‘‘Senin maaşın benim arabamın benzinine yetmez’’<br />

yani maddiyat her şeydir maneviyat hiç birşeydir<br />

deniliyor.Eski Türk filmleri aile olmanın bir olmanın,<br />

her zorluğa rağmen birlikte olmanın mesajını<br />

verirken; yeni dizilerde aldatmak adeta mübahtır<br />

mesajı veriliyor. Son zamanda boşanmalar sizce<br />

neden arttı ? Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı<br />

misafir kılığındaki bu düşmana emanet ederken<br />

lütfen bir daha düşünün.<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

33


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Çocuklar için<br />

Yaratıcı dil<br />

Öğrenme<br />

Önerileri<br />

sayfa<br />

34<br />

iİngilizce eğitim kaç yaşında başlamalı?<br />

Yabancı dil eğitimi 3 yaşından önce başlamalı.<br />

Genellikle bir dilin etkin bir şekilde kullanımı 4<br />

yaşı itibariyle mümkün oluyor ancak 3 yaş öncesi<br />

çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz<br />

kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar kolay<br />

oluyor. 0-3 yaş arasındaki bebekler bile ana<br />

dili dışında bir yabancı dile maruz kalırsa “aynı<br />

anda öğrenme” denilen yöntem ile her iki dili<br />

de öğrenebiliyor. Dolayısı ile doğumdan itibaren<br />

yabancı dil eğitimi, en azından bebeği öğretilmek<br />

istenen dile maruz bırakarak, onunla konuşarak<br />

ve müzik dinleterek başlatılabiliyor. Bebeklere<br />

söylenebilecek ya da dinletilecek İngilizce ninni<br />

bile onların bu dili hafızalarına kaydetmelerini<br />

sağlıyor.<br />

İngilizce eğitime bu yaşlarda başlanmadı ise de<br />

geç kalınmış sayılmaz. Dil öğrenme yetkinliği<br />

ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Örneğin,<br />

5 yaşındaki çocuk yabancı dil konuşulan<br />

bir anaokuluna gönderilirse, daha önce dil<br />

öğrenmeye başlayan çocuklarla arasındaki farkı<br />

hızla kapatabiliyor.<br />

BU SÜREÇTE AİLELER ÇOCUKLARINA NASIL<br />

YARDIMCI OLABİLİR ?<br />

1. Yaşlara göre şöyle farklı teknikler<br />

kullanılabilir; henüz konuşamayan bir bebeğe<br />

İngilizce konuşarak, müzik dinleterek ve ninni<br />

söyleyerek eğitime başlanabilir.<br />

2. Kelimeleri söyleyen bir çocuğa ise her gün<br />

İngilizce bir kelime öğretin. Çocuğun yaşına göre<br />

geliştirdiği yetkinliklere göre seviye, eğlenceli<br />

yollarla arttırılabilir.<br />

<strong>3.</strong> Çocuğun İngilizceye maruz kalacağı rahat bir<br />

ortam yaratın. Televizyonda çocuğunuza uygun<br />

İngilizce bir şov bulup dinlemesini sağlayın.<br />

Sesler, kelimeler yavaş yavaş çocuğunuzun kalıcı<br />

hafızasına yerleşecek. Önereceğim programlar<br />

arasında: Disney Channel, Jojo, Cartoon Network<br />

kanallarındaki programlar var.<br />

4. İngilizce eğitim seti edinin. Arabada, evde<br />

nerde olursanız olun seti açarak çocuğunuzun<br />

İngilizce kelimeleri sizinle birlikte tekrar etmesini<br />

sağlayın.<br />

5. İngilizce şarkılar dinletin. cocuksarkilari.org<br />

adresinde çok keyifli çocuk şarkıları var, mutlaka<br />

bir göz atın. cocuklarimizaingilizce.com da çeşitli<br />

şarkılar bulabileceğiniz bir web sitesidir.<br />

6. Yabancı dil bilen bir bakıcınız varsa, ondan<br />

çocuğunuzla yalnızca ve yalnızca yabancı dilde<br />

konuşmasını isteyin. 2-3 yaşındaki çocuklar<br />

duydukları sesleri taklit etmeye bayılırlar ve<br />

göreceksiniz kısa zaman içinde o kelimeler<br />

söylemeye başlayacaklar.<br />

7. Çocuğunuzun her yeni kelimeyi öğrenişinde,<br />

o kelimenin İngilizcesini de söyleyin. Örneğin<br />

çocuğunuz o gün ‘’elma’’ kelimesini öğrendi, ona<br />

aynı gün ‘’apple’’ kelimesini de öğretin.<br />

8. Basit şeylerden başlayın. Alfabe, hayvanlar,<br />

renkler, eşyalar, hitaplar gibi. Bunu yaparken<br />

Google’dan faydalanmanızı tavsiye ederim.<br />

http: /translate.google.com.tr/ adresinde<br />

Türkçe bir kelime yazın, İngilizce karşılığını sesli<br />

olarak birkaç kez tekrar edin. Örneğin ‘’köpek’’<br />

kelimesini yazın, İngilizceye çevrilmiş halini sesli<br />

olarak üst üste birkaç kez çocuğunuza dinletin.


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

9. Yeni bir kelime öğretirken tüm duyularını<br />

kullanabilirsiniz. Bu, öğrenilen kelimenin çok<br />

daha kısa sürede öğrenilmesini ve çok daha<br />

kalıcı olmasını sağlar. Örneğin çocuğunuza<br />

yoğurt yediriyorsunuz, o an ‘’yogurt’’ kelimesini<br />

öğretin. Ya da ‘’aslan’’ kelimesini öğretiyorsunuz,<br />

bir oyuncak aslan, ya da Google görsellerden<br />

bir aslan resmi gösterin, yağmurlu bir günde<br />

‘’yağmur’’ kelimesini öğretin ve bu kelimeyi<br />

tekrarlarken yağmur sesine dikkat çekin.<br />

10. Çocuğun dil öğreniminde tekrarlar çok çok<br />

önemlidir. Bir çocuğun ana dilini öğrenmesini<br />

düşünün; başka her hangi bir dil bilmediği<br />

için duyduğu sesleri gördüğü durumlarla<br />

ilişkilendirerek hangi durumda ne söylendiğini<br />

anlar ve bunun zaman alması doğaldır. ‘’Gel’’<br />

kelimesi ile ‘’gelmek’’ eylemi arasındaki<br />

bağlantıyı kurması için bu kelime ve durumla<br />

defalarca karşılaşmış olması gerekir örneğin.<br />

Henüz anadilini dahi konuşamayan bir çocuğun<br />

bir yabancı dili öğrenirken de durumu aynıdır.<br />

Bir kelimeyi öğrettiğiniz zaman bunu defalarca<br />

tekrarlayın. Bir gün önce http: /translate.<br />

google.com.tr/ ile öğrettiğiniz 2-3 yeni kelimeyi,<br />

bir sonraki gün tekrar hatırlatın, sonra yeni<br />

kelimelere geçin.<br />

11. Kelime oyunları oynayın. Örneğin, daha önce<br />

İngilizcesini öğrettiğiniz hayvan oyuncakları<br />

odanın çeşitli yerlerine koyun ve sırasıyla<br />

İngilizcesini söyleyerek size getirmesini isteyin.<br />

Oyun oynayarak öğrenmek çocukların en keyif<br />

aldığı şeydir.<br />

12. Sosyalleşmek dil öğrenirken oldukça<br />

önemli. Dil öğrenen başka çocuklar ve aileleriyle<br />

çocuklarınızın öğrendiklerini paylaşabilecekleri<br />

sosyal ortamlarda görüşün ya da bu şekilde<br />

sosyal ortamlar yaratın.<br />

1<strong>3.</strong> Çocuğunuz yeni kelimeleri öğrendikçe ufak<br />

kalıplara ve daha sonra da cümlelere geçin.<br />

Unutmayın bu zaman alacak, hızlı bir sonuç<br />

beklemeyin.<br />

14. Sabırlı olun.<br />

15. Her şeyden önce, beklentilerinizi makul<br />

tutun. Her gün İngilizce bir şov programı<br />

izleyerek, İngilizce müzik dinleyerek ya da bir<br />

İngilizce kelime öğrenerek çocuğunuz İngilizce<br />

konuşmaya başlamayacak. Ancak ne kadar erken<br />

yaşta İngilizceye maruz kalırsa o kadar kolay bir<br />

şekilde ve güzel bir aksan ile zamanı geldiğinde<br />

İngilizce konuşmaya başlayacaktır.<br />

16. Peki, siz çocuğunuza öğretmek istediğiniz<br />

yabancı dili bilmiyorsanız, bu öğretemeyeceğiniz<br />

anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır. Yukarıdaki<br />

öneriler arasında o dili bilmenizi gerektirmeyecek<br />

olanları rahatlıkla uygulamaya başlayabilirsiniz.<br />

DERLEYEN:<br />

İNG.ÖĞRT. NİGAR MACİT<br />

KAYNAK: http: /www.milliyet.com.tr/<br />

cocuklar-icin-yaratici-dil-ogrenmepembenar-detay-cocuk-1863484/<br />

sayfa<br />

35


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

İyi Çocuklar<br />

YETİŞTİRMEK<br />

Es-Selamü Aleyküm<br />

Allah’ın bereketi ve selamı üzerimize<br />

olsun. Hamd âlemlerin rabbi olan Allaha<br />

mahsustur. “Çocuktan al haberi” belki basit bir<br />

söz gibi gelir. Ama çocuğun yaşantısı, düşüncesi,<br />

inancı bize nasıl bir aileden geldiğini göstermek<br />

için yeterlidir.<br />

Anne baba olarak bize düşen görev, anlattıklarımızı yaşamaktır.<br />

Söyleyip de yapmadığımız şeylerin çocuklar üzerinde tesiri yok denecek kadar<br />

azdır. Yalan söyleme deyip yalan söyleyen anne, sigara içme deyip sigara içen<br />

baba! “Bağırma “ diye çocuğa bağıran yetişkinler… Şunu unutmayalım ki çocuk<br />

kendi ile nasıl iletişim kurulursa o da çevresiyle öyle iletişim kurar. Sevgi ve<br />

hoşgörü ortamında büyüyen çocuk sorunlarını hoşgörü ile, şiddet ortamında<br />

büyüyen çocuk ise sorunlarını şiddetle halleder.<br />

sayfa<br />

36<br />

Çocuklarımızı ve gençlerimizi<br />

yetiştirirken hep önceliği başarı, hırs, başkalarını<br />

geçen diğer çocuklardan üstün dediğimizden<br />

çıkmayan “ROBOT” çocuklar isteriz. Yavruların<br />

ileride ana babaya saygılı, topluma katkılı<br />

saygıdeğer ve iyi ahlaklı bir birey olmasının<br />

yolu tabii ki dinden geçer. Dinini peygamberini<br />

tanımayan çocuk her türlü aşırılığa açıktır.<br />

Peygamber ahlakıyla ahlaklanan ve Allah’ı<br />

tanıyan bir çocuk bir genç her attığı adımda<br />

Rıza-i İlahiyi gözetmez mi?<br />

Çocuğumuzun iyi bir birey olmasını istiyorsak önce kendimizi<br />

tanımalıyız. Ben nasıl bir ebeveynim?<br />

Unutmayalım çocuklar bizim aynamızdır. Onda görmek istemediğimiz<br />

hareketler yine bizim yansımamızdır.<br />

Çocuklarımızı yetiştirirken önce Allah sevgisini yerleştirmeliyiz o küçük<br />

kalplere. Unutmayalım ki bugünün çocukları gelecek nesillerin anne babaları<br />

olacak inşallah. Bu yüzden nasıl bir anne baba yetiştirdiğimize dikkat edelim.<br />

Sizi en güzele Allah’a emanet ediyorum.<br />

DİKAB ÖĞRETMENİ ARZU GÖK


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

BU SENE BİZE<br />

DESTEK OLAN ÜCRETLİ<br />

ÖĞRETMENLERİMİZ<br />

SİBEL SAVACI VE<br />

SÜMEYYE ARIKAN<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

HABEŞ<br />

ABİMİZ<br />

sayfa<br />

37


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

MİZAH<br />

ve eğlence<br />

Sizin için derlediğimiz fıkralar<br />

RİSK NEDİR? KÜÇÜK KAYSERİLİ HANGİ OKULDA?<br />

sayfa<br />

38<br />

üniversite hocası<br />

sınava girer Ve<br />

tek soru sorar Risk<br />

nedir?Herkes Yazar ,<br />

yazar , yazar...Öğrencinin<br />

biri de Kağıdı tamamen<br />

boş bırakır ve kağıdın en<br />

alt kısmına Risk Budur<br />

“ yazar... Herkes sıfır, o<br />

öğrenci yüz alır.Sonraki<br />

sınavda hoca tekrar<br />

sorar:Risk Nedir?Herkes<br />

kağıdı boş bırakır ve<br />

altına “Risk Budur” Yazar.<br />

Herkes kalır bu kez<br />

dersten. .Hocaya sorarlar<br />

niye böyle oldu diye<br />

Hoca;<br />

Aynı Konuda iki<br />

kere riske girmek<br />

aptallıktır.” der<br />

küçük Kayseriliye hocası<br />

sormus :- Altı kere<br />

altı?- Otuz dokuz.- Otur,<br />

sıfır.Arkadaşı sorar :Bildiğin<br />

halde neden otuz dokuz<br />

dedin?- Pazarlik edecektim,<br />

anlamadı..<br />

Eve geldiginde<br />

çocouğun burnu<br />

kanıyordu.<br />

Meraklanan annesine :<br />

Okula hokkabaz geldi.<br />

Burnumdan üç tane<br />

demir ellibinlik çikardi...<br />

- Ama hokkabaz<br />

göz aldatir... Burun<br />

kanatmazki...<br />

-Zaten burnumu hokkabaz<br />

kanatmadıki.Başka para<br />

kalıp kalmadığını kontrol<br />

etmek için arkadaşlarım<br />

kanattı<br />

HOKKABAZ<br />

Ahmet okuldan<br />

eve çok mutlu bir<br />

halde gelir. Annesi<br />

bu mutlulugunun bellibir<br />

nedeni olup olmadigini<br />

ögrenmek ister ve; Okulda<br />

neler yaptiniz anlat bakalim,<br />

acaip neseli görünüyorsun...<br />

-Patlayici madde imal ettik.<br />

-Peki yarın ne<br />

yapacaksınız okulda?<br />

- Hangi okulda?...<br />

ÇALMAK FİİLİ<br />

Ali okula geç kalir.<br />

Ögretmen Ali yi<br />

cezalandyracaktir.<br />

Ali ye der ki, Soracagim<br />

soruyu dogru bilirsen seni<br />

affedeceğim.Şimdi söyle<br />

bakalım çalmak fiilinin<br />

gelecek zamanı nedir?<br />

Ali cin gibi atılır, - Hapse<br />

girmektir ögretmenim


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Türkçe Bilginizi ölçün<br />

aşağıdaki bulmaca sizin<br />

için hazırlandı.<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Hazırlayan: Hüseyin ÇAĞLAR<br />

YUKARIDAN AŞAĞIYA<br />

1.SÖZCÜK TÜRETEN EK<br />

<strong>3.</strong>FİİLİMSİNİN DİĞER ADI<br />

5.NEŞENİN EŞ ANLAMLISI<br />

6.HATIRA EŞLAMLISI<br />

7.KİŞİNİN KENDİ HAYATINI<br />

YAZMASI<br />

8.EYLEMLERİ ZAMAN AZLIK<br />

ÇOKLUK,DURUM,YER YÖN<br />

BAKIMINDAN BELİRTEN SÖZCÜK<br />

TÜRÜ<br />

12.KELİMENİN EŞ ANLAMLISI<br />

1<strong>3.</strong>SÖZCÜĞÜN PARÇALANAMAYAN<br />

EN KÜÇÜK EN ANLAMLI BİRİMİ<br />

SOLDAN SAĞA<br />

2İSİM FİİLİN EŞ ANLAMLISI<br />

4.ZARF FİİLİN EŞ ANLAMLISI<br />

5.İSİMLERDEN ÖNCE GELEREK İSMİ NİTELEYEN SÖZCÜK TÜRÜ<br />

9.KİŞİNİN BAŞKASININ HAYATINI YAZMASI<br />

10.PEKİYİ,İYİ ORTA VE GEÇER DERECESİNDE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİYE VERDİĞİ DERECE<br />

11.SİLME ARACI<br />

14.TALEBENİN EŞ ANLAMLISI<br />

15.ORTAÇ’IN EŞ ANLAMLISI<br />

sayfa page<br />

39 39


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

EFE MARKET - mahmut efe<br />

0535 682 7041<br />

tüp satışı yapılır evlere servİS vardır. günlük ekmek temİZLİK ve gıda<br />

maddelerİ BULUNUR<br />

yüceler bakkalİyesİ - HANİFİ YÜCELER<br />

0536 655 1632<br />

KADIGÜLLÜ KÖYÜ SARIKAYA<br />

sayfa<br />

40


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

yıldırım kardeşler sarraf<br />

gsm:0532 443 6756- tel: 772 36 00<br />

ersoy petrol - haydar ersoy<br />

0507 481 6528<br />

sayfa<br />

41


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

eser market - oğuzhan eser<br />

0544 379 0206<br />

KADIGÜLLÜ KÖYÜ SARIKAYA<br />

NAFİZ AKAR<br />

0530 326 7040<br />

KADIGÜLLÜ KÖYÜ SARIKAYA<br />

sayfa<br />

42


Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum<br />

Bütün çiçeklerini getirin buraya,<br />

Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,<br />

Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer<br />

Bütün köy çocuklarını getirin buraya,<br />

Son bir ders vereceğim onlara,<br />

Son şarkımı söyleyeceğim,<br />

Getirin, getirin...ve sonra öleceğim.<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,<br />

Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum,<br />

Kaderleri bana benzeyen,<br />

Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları<br />

Geniş ovalarda kaybolur kokuları...<br />

Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri<br />

Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,<br />

Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,<br />

Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini<br />

Bacımın suladığı fesleğenleri,<br />

Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini,<br />

Avluların pembe entarili hatmisini,<br />

Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın,<br />

Aman Isparta güllerini de unutmayın<br />

Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.<br />

Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum.<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,<br />

Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,<br />

Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden,<br />

Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden,<br />

Ne güller fışkırır çilelerimden,<br />

Kandır, hayattır, emektir benim güllerim,<br />

Korkmadım, korkmuyorum ölümden,<br />

Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,<br />

Baharda Polatlı kırlarında açan,<br />

Güz geldi mi Kopdağına göçen,<br />

Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen,<br />

Muş ovasından, Ağrı eteğinden,<br />

Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden<br />

Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni,<br />

Eğin türkülerinin içine gömün beni.<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,<br />

En güzellerini saymadım çiçeklerin,<br />

Çocukları, öğrencileri istiyorum.<br />

Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini,<br />

Köy okullarında açan, gizli ve sessiz,<br />

O bakımsız, ama kokusu eşsiz çiçek.<br />

Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek,<br />

Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek.<br />

<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,<br />

Ben mezarsız yaşamayı diliyorum,<br />

Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum,<br />

Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın,<br />

Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın,<br />

Beni bilse bilse çiçekler bilir, dostlarım,<br />

Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim,<br />

Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,<br />

Okulun duvarı çöktu altında kaldım,<br />

Ama ben dünya üstündeyim, toprakta,<br />

Yaz kış bir şey söyleyen toprakta,<br />

Çile çektim, yalnız kaldım, ama yaşadım,<br />

Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım,<br />

Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.<br />

Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya,<br />

Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.<br />

CEYHUN ATUF KANSU<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

43


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

8/A SINIFI<br />

MEZUNİYET<br />

TÖRENİ<br />

19 DERYA ÇEVİK<br />

20 EMRE YÜCELER<br />

21 FATMANUR ÖZBOLAT<br />

28 HALİME YAŞAR<br />

30 MEYREM ERBAŞ<br />

31 ÖMER KAYA<br />

37 RECEP ÇABUK<br />

53 RAŞİT KAYA<br />

57 ÜMMÜGÜLSÜM ÇEVİK<br />

73 ŞEFİKANUR ORAK<br />

101 ALİ ARSLAN<br />

148 HAFİZE NUR ARSLAN<br />

sayfa<br />

44


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

45


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Okulla ilgili<br />

Karikatürler<br />

sayfa<br />

46


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ilöğretim kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

sayfa<br />

47


<strong>Beyaz</strong> <strong>Sayfa</strong><br />

Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Kurumu<br />

Haziran 2016 / <strong>Sayı</strong> 3<br />

Jul/Aug 2015 - Issue 01<br />

Comnia doluptio estiatus nonsendam<br />

venditius eatem ex et voluptatem non<br />

sayfa<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!