Views
8 months ago

kimya

IÇINDEKILER: 1) KATKI

IÇINDEKILER: 1) KATKI MADDELERI NEDIR VE NE IŞE YARAR? A) “E” Kodları Ne Anlama Gelmektedir ? 2) KATKI MADDELERININ GU VENLIG I NASIL BELIRLENIR ? 3) GIDA GU VENLIG ININ TARIHÇESI 4) BAŞLICA KATKI MADDESI TU RLERI 5) BAŞLICA KATKI MADDELERI 6) KATKI MADDELERININ ZARARLARI 7) ZARARSIZ KATKI MADDELERI

KATKI MADDELERI NEDIR VE NE IŞE YARAR? Gıda katkı maddeleri Tü rk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde “Tek başına gıda olarak tü ketilmeyen veya gıda hammaddesi ya da yardımcı madde olarak kullanılmayan; tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan, işlem veya imalat sırasında kalıntı veya tü revleri mamul maddede bulunabilen; gıdanın ü retilmesi, tasnii, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, gö rü nü ş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, dü zeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve dü zeltmek amacıyla kullanılan maddelerdir” şeklinde tanımlanmaktadır. Yediğimiz gıdanın rengi, tadı, yapısı ve sıcaklığı gıdanın algılanmasını etkiler. Tü m bu nitelikler gıdanın kabul edilebilirliğini birlikte belirlemektedir. Bu hisler maddeleri tanımlamaya yardımcı olur ve yerken ve içerken hissedilen beğeninin kaynağıdır. Işte gıda katkı maddeleri insanlarda bu beğeniyi oluşturması için kullanılır. Araştırmalar insanların mavi renkli gıdaları beğenmediğini göstermiştir. Insanlar doğal olarak olgunlaşmış meyve ve sebzelerde olduğu gibi kırmızı, sarı ve kahverengi gıdaları beğenmektedir. Insanlar testlerde yeşil renkli çilekli yoğurt gibi “yanlış” renklendirilmiş gıdaların tadını almakta zorlanmıştır. “E” Kodları Ne Anlama Gelmektedir ? Gıdalarda kullanılan katkı maddeleri standardın sağlanabilmesi için uluslararası bir sistemle numaralandırılmıştır. Numaraların başında bulunan E hari Europe (Avrupa) sözcü ğü nü n ilk haridir. Kodlar katkıların belirli kural gruplarına dahil edilmesine, istisnaların belirlenmesine yardımcı olur: O rneğin E284 borik asit sadece havyarda kullanılabilir. Işlenmiş et ü rü nlerinde kullanılan E252 potasyum nitrat için ise kabul edilebilir gü nlü k alım miktarı belirlenmiştir. Birçok E kodu tanıdıktır: E300 C vitamini, E101 B2 vitamini, E948 oksijen, E160c paprika özü tü . E kodları izinli gıda katkılarını sıralamak değil, katkıların kullanımını dü zenlemek için kullanılmaktadır. Bir maddenin E kodunun olması o maddenin gıdalarda kullanılabileceği garantisini vermez. Ancak ambalajlı gıdaların etiketlerinde bulunan E kodları o gıdalarda kullanımı onaylı olan bileşenler içerisinde yer almak zorundadır. Avrupa’da bu dü zenlemelerden sorumlu merci Avrupa Gıda Gü venliği Otoritesi EFSA’dır. Internet ü zerinde ve piyasada “E” kodlu katkı maddelerini kötü leyen bazı listeler dolaşmaktadır. Hangi nedenle dağıtıldığı bilinmeyen bu listeler asılsızdır. Refere ettikleri kurumlar da bö yle bir çalışma yapmadıklarını bildirmektedir. Bir katkı maddesinin sağlığı zararlı olup olmadığı yukarıda açıklanan toksikolojik testlerle belirlenip, sağlık riski taşımayanlar yasal dü zenlemelerde yer alır. Yasal dü zenlemelere uygun olarak kullanılan katkı maddeleri sağlık riski taşımaz.

Tecrübe Kimya Online Katalog
Kimya Sektörü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kimya - Ä°hracat Bilgi Platformu
(fen ve teknoloji, fizik, kimya, biyoloji ve matematik) proje ...
bölüm 2 - Pegem A Yayıncılık
kalem grafit elektrotla c vitamini tayini - Çanakkale Onsekiz Mart ...
genel kimya ı - E-Universite
Prof. Dr. Esin AKI-YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim
Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarının ve Bilgisayar Destekli ...
Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde-Acarsoy
Kimya Sektörü Rekabet Gücü Raporu 2012 - REF - Sabancı ...
Tecrübe Kimya Online Katalog
Teleskop Kimya Dergisi
Kimya Öğretmenlerinin Kimya Okuryazarlığı
Kimya Dersleri İşbirlikli Öğrene Birlikte Öğrenme Yöntemi ...
Kop.bki.su-Kanun-Tasarisi-gorusleri