Views
8 months ago

FOKUSGD TANITIM

Gayrimenkul Değerleme

DENEYİMLERİMİZ D e n

DENEYİMLERİMİZ D e n e y i m l i y ö n e t c i l e r i n i n t e c r ü b e s i n i g e n ç p e r s o n e l i n i n e n e r j i s i i l e b i r l e ş t i r e n Ş i r k e t i m i z , g a y r i m e n k u l e i l i ş k i n h e r t ü r l ü d e ğ e r l e m e h i z m e t i n i s u n m a k t a d ı r . Y a t ı r ı m d a n ı ş m a n l ı ğ ı , f i z i b i l i t e a n a l i z i , p r o j e d e ğ e r l e m e , k e n t s e l d ö n ü ş ü m v e y e n i l e m e d e ğ e r t e s p i t l e r i i l e g a y r i m e n k u l e d a y a l ı h a k v e f a y d a l a r ı n a r a ş t ı r ı l m a s ı k o n u s u n d a h i z m e t v e r m e k t e d i r .

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

AKBANK VOB TANITIM KİTİ
Değerlerimizi Yaşamak - Colgate
Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! - Türk Tabipleri Birliği
SKS Özel Hastaneler - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire ...
Kamu Görevlileri Etik Rehberi - Türkiye İstatistik Kurumu
Welcome To www.turkishtranslationoffice.com/de/
Tedarikçi Davranış Kuralları - Colgate
TSKB Gayrimenkul Y.O - Global Menkul Değerler
Şubat 2013 - No: 4 - YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği
Şirketlerin gayrimenkul satışlarında kur farkı ... - Denetimnet.Net
sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş. 2007 faaliyet ... - Sinpaş GYO
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
MORE ENSTİTÜ TANITIM KATALOĞU
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka ... - Garanti Bankası
global procurement türkiye için standart şartlar ve ... - Hewlett-Packard
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ... - Emlak Konut GYO
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
Halka Arz Tanıtım Notu - Global Menkul Değerler
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
ETKB Merkez Teşkilatı ile Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli ...
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
Sağlık Bakanlığı'nın BİLGİLENDİRME ve TANITIM FAALİYETLERİ ...
İEİS İLAÇ TANITIM İLKELERİ ve SAĞLIK MENSUPLARIYLA ...
Bağlı Kuruluş ve Hizmet Birimleri Tanıtım Kitapçığı - Sağlık Bakanlığı
Uluslararası işbirliklerinde TÜYİD imzası - TÜYİD - Yatırımcı İlişkileri ...