04.02.2021 Views

EpilepsiVeIlkYardim

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EPİLEPSİDE İLK YARDIM

Epilepsililere büyük nöbet geldiği zaman genel olarak ne yapmalı ve yapılmamalı

konusunda genel bilgiye sahip olursak, bazen hayat kurtarabiliriz. Etap etap

yapılacakları anlatacağım.

Birdenbire birisi fenalaştı! Birkaç saniye içerisinde yapmamız gerekenler:

1) Hemen başının altına yumuşak bir cisim koyun ki; başı darbe almasın. Çünkü o

darbe birkaç yıl sonra bile, başka bir olumsuz durumu tetikleyebilir!.Örneğin

çantanızı, montunuzu, hırkanızı; hiçbirşey bulmazsanız; elinizi...

2) Hiç panik olmayın, önce ‘etrafında kesici alet var mı’ diye bakın. Mesela mutfakta

yemek yaparken düştü ise, çevresinde bıçak, bardak; dikiş ile uğraşıyorsa çevresinde

makas gibi aletler olabilir. Hemen eşyaları uzağa itip; -halk etrafına toplanmış olabiliretrafını

açın!

3) İkinci etap elini ayağını vuruyorsa ve/ya kasıyorsa sakın tutmayın! Bilinçsizce

yapıyor, elini-ayağını tutarsanız; kırabilirsiniz!

4) Kasılarak düştüğü gibi, ender de olsa, ayaklarının üzerinde duramayacak şekilde

yığılarak da yere düşebilir.

5) Ağzından köpük gelen bir nöbet ise, başını yan çevirin ki; köpük dışarı aksın, nefes

borusuna giderek tıkanma riski olmasın! Beyne giden bir damarın tıkanmasına,

önemli bir depresyona hatta ölümüne bile neden olabilir! Çok ender de olsa,

karşılaşılabilen bir durumdur.

6) Ağzı kilitlenen bir nöbeti ise, ağzını açmaya çalışmayın; artık kenetlendi!

Zorlarsanız, çene kemiği kırılabilir! Dilini de ısırsa önemli değil… Çünkü dil ve koltuk

altı kendi kendini iyileştiren 2 organımızdır.

7) Kolonya, soğan gibi birşey koklatmayın!, Ayılsın diye uğraşırken, nöbet süresini

uzatırsınız!

8) Nöbet esnasında yüzünü yıkamaya çalışmayın. Su genzine gidip, tıkanabilir!

9) Kendine geldiği zaman nöbet esnasında yaşanan bilinç kaybından dolayı, birkaç

saniye nerede olduğunu düşününerek, huzursuzca gözünü açıyor; özellikle kadınlar!

Bu nedenle nöbet biter-bitmez ‘ne oldu, niye oldu’ demek yerine, ‘korkma iş

yerindesin, korkma mağazadasın’ demeniz, o kişinin rahatlamasına neden olacaktır.

10) Ayağa kalkarken destek olun, birkaç saniye içinde baş dönmesi bitmiş, kendisi

yürüyebilir duruma gelmiştir.


Bu anlatılanların tamamı, aynı kişide olmayabilir ve uzun gibi görünen bu nöbetin

süresi 1 dakikadan kısadır. İlk müdahaleyi bilince ve nöbetin tekrarlaması olmuyorsa,

ambulansa gerek yoktur.

Eğer nöbet

1) 2 dakikayı geçen veya tekrarlayan nöbetler gerçekleşiyorsa,

2) İlk yardımı tam olarak bilemiyor veyahut panikten birşey yapmamıyorsak,

3) Fenalaşan kişi başını sert bir şekilde vurduysa,

4) Fenalaşan kişi hamileyse,

5) Arka arkaya nöbet tekrarı oluyorsa,

6) Denizde ve/ya havuzda nöbet geçirdiyse,

7) Nöbetten sonar hâlâ nefes almakta zorlanıyorsa,

O zaman mutlaka ambulans çağırmalıyız! Mümkünse,nöbeti videoya çekin. Çünkü

video, sizin anlatmaya çalıştığınız durumu, nöroloğa en net şekilde ifade edecektir.

İlk yardımdan korkmayalım! Bilmeden müdahalede bulunmak yanlıştır ama bilinçli

müdahale ile kalp krizi ve epilepside ilk yardım hayat kurtarabilir. Epilepsili olmayan

arkadaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum.

Şu anda epilepsinin ne olduğunu bile bilmeyebilirsiniz ama yarın sizin de bu durumla

karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Ayağınızın kayıp başınızı bir yere

çarpmanızla beraber, o anda veya birkaç yıl sonra da bu durumla karşılaşabiliriz.

Kısaca hepimiz, her hastalık gibi, epilepsiye de adayız... Şimdi anlatılanları bir de ilk

yardım videosundan izleyelim....

Sevgiyle kalın…

EbruÖZTÜRK

Eski Epilepsi Hastaları Derneği Kurucusu&Başkan Yardımcısı

Eski Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Kurucusu&Başkanı

Eski Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları Başkanı

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucusu&Başkanı

İstanbul İşçi Sendikası Engelliler Sorumlusu

Ulusal Strateji Merkezi Sağlık Komisyonu Üyesi

Öncü Kadın Engelliler Komisyonu Kurucu Üyesi

İlk Elektronik İktisadi ve İdari Bilimler Sözlüğü’nün Girişimcisi

Yotube bölümünden epilepsiveyasam isimli video https://www.youtube.com/watch?v=pXkCd12loU4&t=1s

izleyebilirsiniz.


ÖNCE BAŞINI KORUYUN!

NÖBET BİTİNCE KALMASINA YARDIMCI OLUN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!