Views
4 years ago

Stáhnout PDF - Krkonose.eu

Stáhnout PDF - Krkonose.eu

jaro/léto/podzim 2010

jaro/léto/podzim 2010 Žacléřská naučná trasa „Po stopách J. A. Komenského“ má celkem 17 zastávek popisujících na panelech pomocí dobových obrázků, fotografií a textů ve čtyřech jazykových mutacích historii podhorského městečka. Trasa je dlouhá 16 km a začíná na Rýchorském náměstí. Zde si v turistickém informačním centru vyzvednete průvodce s mapkou. Kromě památných míst v samotném Žacléři vás zavede do žacléřských osad: Rýchor, Prkenného Dolu, Vernířovic, Bobru a Černé Vody, tam na Růžovém paloučku se symbolicky s J. A. Komenským rozloučíte. Světoznámý „Učitel národů“ byl nucen opustit Čechy v r. 1628, po výnosu (dekretu) proti nekatolíkům vydaném v r. 1627. „Vyčištění“ země od protestantů po prohrané bitvě na Bílé hoře svěřila katolická církev řádu jezuitů. Komenský se do poslední chvíle skrýval v Bílé Třemešné u přítele Jiřího Sádovského ze Sloupna. Podkrkonoší bylo v té době téměř výlučně protestantského vyznání, a poskytovalo nekatolíkům po dlouhou dobu azyl. Komenský pracoval vskrytu na známé Didaktice, navštěvoval zámek ve Vlčicích, kde byla vyhlášená knihovna a také zámek v Horní Branné. Tušil, že místo jeho pobytu může být vyzrazeno, a tak si se svými přáteli připravoval cestu přes hranice do Lešna. Ta vedla po staré obchodní stezce Královeckým průsmykem. Žacléřsko bylo tehdy již zabydlenou oblastí. Obyvatelé se zabývali zemědělstvím, řemesly a kutáním černého uhlí. Od r. 1636 do r. 1773 vládli na Žacléřském panství jezuité. V rámci rekatolizace budovali školy, přestavovali kostely, stavěli pomníky. Mariánský sloup na Rýchorském náměstí v Žacléři, dílo mistra Jiřího F. Pacáka, představuje kromě sochy Marie a dalších tří světců zakladatele jezuitského řádu Sv. Ignáce. Městské muzeum Žacléř, které v r. 2009 oslavilo 10 let od svého otevření, na letní sezonu 2010 připravilo výstavu „Zaváté stopy – život v Krkonoších na rytinách Erich Fuchse“. Nenechte si ji ujít. Projekt „Po stopách J. A. Komenského“ byl spolufi nancován s prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Daniel Mach Krkonoše - svazek měst a obcí Strana 17 Stále častěji se v Krkonoších můžete setkat s aktivitami, které pro místní obyvatele připravila občanská sdružení se zkratkou MAS. MAS znamená, že „neziskovky“ využívají evropské peníze z programu LEADER na podporu rozvoje regionu. Na území Krkonoš působí tato občanská sdružení dvě. MAS Přiďte pobejt! je více než pozvání V západní části pohoří, na Jilemnicku, je to MAS „Přiďte pobejt!“, která má za sebou druhý rok aktivní činnosti. Připomeňme si, že v roce 2008 získala dotace na rozvoj Jilemnicka ve výši cca 80 milionů korun po dobu 6 let. Kam putují evropské peníze? Finance se dostávají k žadatelům cestou veřejných výzev k předkládání projektů, a to v konkrétních tematických okruzích. Veřejné výzvy vyhlásila MAS dosud čtyři (poslední na jaře 2010) a žadatelé měli možnost podávat své projekty na téma Zemědělství, Drobní podnikatelé, Náš tradiční venkov, Spolkový život a Šetrný cestovní ruch. Zájem více než 40 kandidátů v roce 2009, ze kterých bylo vybráno k fi nanční podpoře 31 projektů, svědčí o tom, že Jilemnicko evropské peníze skutečně potřebuje. Za radovánkami i vzděláváním MAS není jen agentura na přerozdělování fi nancí. Lidé scházející se v MAS „Přiďte pobejt!“ připravují pro veřejnost akce, které udržují staré krkonošské tradice, podporují spolkový život, nebo poskytují lidem potřebné informace a znalosti. Mezi tradiční, veřejností oblíbené patří oslavy Dne Země, které MAS připravuje pro děti ze škol z Jilemnicka, Den neziskovek – celodenní společné putování po spolcích, sdruženích i soukromých muzeích, nebo Krasojízdy na rohačkách, sáňkování na starých saních v dobovém oblečení Zvědavou uličkou v Jilemnici. MAS se snaží podpořit místní horské zemědělce: usiluje o obnovu produkce potravin z místních tradičních surovin, jako je mléko (automat na mléko), mléčné výrobky nebo vysocké zelí. K tomuto tématu už proběhlo několik exkurzí, seminářů i konzultací. Nápadů je hodně a čilých a činných lidiček v území - jak se ukazuje - také dost. A to je dobře. Úspěšnost MAS stojí na nápadech a spolupráci lidí, kteří se zde scházejí. Zdeňka Flousková Rozhledna U Borovice v Roprachticích Polska hem oxidu uhličitého a radonu a také rašelina těžená z okolí Swieradowa. V lázních se léčí onemocnění pohybového ústrojí, revmatismus, neurózy, ženské nemoci, poruchy krevního oběhu, cukrovka a nemoci z povolání. Prohlídku zaslouží Lázeňský dům se 45 metrů vysokou věží s hodinami. Lázně jsou výchozím místem pro pěší, cyklistické a lyžařské výlety do okolí. Koná se tu každoročně řada hudebních festivalů a akcí, velmi známé jsou Dny kvetoucích rododendronů. www.swieradowzdroj.pl Cieplice Zdrój Jedny z nejstarších v Polsku. Od roku 1975 jsou připojeny k městu Jelenia Góra. Leží v jižní části jelenohorské kotliny na řekách Wrzosówka a Kamienna. Vznik se datuje do roku 1281, kdy se toto území stalo majetkem řádu johanitů. Vybudovali tu první lázeňskou budovu. Cieplické minerální prameny, jejichž teplota dosahuje 90 stupňů C se využívají k léčbě pohybového ústrojí, revmatismu, poúrazových stavů, onemocnění nervové soustavy, močových cest, ledvin a očí. V Norském parku je umístěn stylový norský pavilon Přírodovědeckého muzea se zajímavou expozicí ptáků a motýlů. www.cieplice.pl Szczawno Zdrój Jedno z nejkrásnějších lázeňských měst v Dolním Slezsku na okraji Valbřišské Vysočiny (Pogórze Walbrzyskie) a Valbřišských Navštivte krásnou kamennou, v klasickém a úhledném stylu stavěnou, soukromou rozhlednu pana Františka Hubaře z Roprachtic. Postavil ji na kraji obce na kótě 669 m n. m. Místo, které si k výhledům oblíbil již jeho dědeček, bylo pojmenováno U borovice. Potěší vás daleký výhled: na severu k - údolí Jizery, hřebenu Jizerských hor a Krkonoš; na východě - jižní část Krkonoš s Černou horou, Zvičina, Orlické hory, jihu - Tábor, Polabí, západě - údolí Jizery, Kozákov, Ještěd, Milešovka. Otevřeno je od června do září, denně 9-18 hodin, v říjnu - květnu 9-16 hodin. Jindy po domluvě na tel. 606 159 615. Více informací: www.rozhlednykrkonose.cz Popis cesty: až k rozhledně dojedete autem. Stojí u silnice č. II/289 ze Semil do Vysokého nad Jizerou kilometr před Roprachticemi. Nejbližší vlaková zastávka je v Poniklé. hor (Góry Walbrzyskie). Szczawno Zdrój jsou velmi staré lázně. Léčivé vlastnosti minerálních vod byly potvrzeny v roce 1598. Poloha, mírné mikroklima a léčivé prameny Mieszko, Dabrówka a Marta léčí se tu choroby pohybového ústrojí, horních a dolních cest, trávícího ústrojí, močových cest, krční onemocnění a lehké formy cukrovky. Procházky umožňují dva parky Lázeňský a Švédský s kolekcí azalek a rododendronů, které kvetou na přelomu května a červwww.karkonosze.eu na. Zajímavá je dřevěná hala k pití minerální vody z roku 1894, Lázeňské divadlo, či společenský dům z roku 1845. Své místo tu má i hřebčinec. Každý rok v červnu ve Szczawně Zdróji probíhá Mezinárodní hudební festival Henryka Wieniawského. www.uzdrowisko.szczawno-jedlina.pl Jedlina Zdrój Malebné město položené v údolí uprostřed Valbřišských hor. Ticho a blízkost přírody lákají turisty i lázeňské pacienty. Datum vzniku se uvádí 1723, kdy tu byl upraven a hostům zpřístupněn první Šarlotin pramen. Lázně Jedlina Zdrój jsou pobočkou Szczawně Zdroji. V sanatoriích se léčí zejména onemocnění dýchacích cest, pohybového ústrojí, zažívacího traktu a močových cest, poruchy látkové výměny, cukrovka a neurózy. Chloubou Jedliny je Lázeňsko turisticko-rekreační stezka. Prohlídku si zaslouží historické budovy z 19. století na náměstí a kulatý pavilon s Šarlotiným pramenem. www.jedlina.pl Kudowa Zrój Leží v západní části Kladské oblasti na úpatí Stolových hor. První historické zmínky pocházejí z roku 1354. Jako lázně jsou známé déle než 250 let. Zdejší minerální prameny a mírné klima umožňují léčit zejména srdeční choroby, chudokrevnost, onemocnění zažívacího traktu, hyperfunkci štítné žlázy, jakož i nemoci dýchacích cest a obezitu. Většina léčivých pramenů vyvěrá na úpatí kopce Parkowa Góra. Hned vedle je krytá promenáda a koncertní sál. Obklopuje krásný lázeňský park. Z vrcholu kopce nad parkem stojí Altán lásky odkud je krásný panoramatický výhled na lázeňskou část města. Na svazích Parkowe Góry byl vybudován lanový park. Své sídlo tu má muzeum hraček, Muzeum žáby, skanzen lidové kultury, Stezka mizejících řemesel a Vodní svět. www.kudowa.pl MAS Krkonoše rozděluje miliony Místní akční skupina (MAS) Krkonoše vyhlašuje každoročně výzvu k předkládání projektů. V rámci této výzvy budou podpořeni zemědělci, podnikatelé začínající v cestovním ruchu, mikropodniky, obce, svazky obcí, neziskovky, zájmová sdružení právnických osob, či církve. V rámci výzvy bude možné žádat na následující opatření: Podpora cestovního ruchu, Obnova a rozvoj vesnic /Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Občanské vybavení a služby /Vzdělávání a informace, Modernizace zemědělských podniků, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření/Neproduktivní investice v lesích. Výše dotace činí 50 - 100 % dle typu žadatele, podporovány jsou menší projekty v rozsahu max. 2 mil. Kč a podmínkou je realizace na území MAS Krkonoše. Více informací na www.mas-krkonose.cz, info@mas-krkonose, tel.: 608 050 063, či v posledním vydání zpravodaje Doma v Krkonoších, který je k dostání v krkonošských Infocentrech. Kupujte „pravé“ krkonošské výrobky Pokud si chcete odvézt z Krkonoš autentický suvenýr, či koupit dárek s duší Krkonoš někomu blízkému, doporučujeme výrobky označené logem „KRKO- NOŠE originální produkt®“. Tato značka garantuje nejen to, že zakoupený výrobek je vyroben místním výrobcem, ale zároveň garantuje jeho výjimečnou kvalitu, šetrnost vůči životnímu prostřední a jedinečnost – výrobek je vyroben tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin. Tyto výrobky lze zakoupit mimo jiné v krkonošských Infocentrech. Informace o certifikovaných výrobcích a prodejních místech získáte i na www.domaci-vyrobky.cz Eva Říhová www.krkonose.eu

Strana 18 Krkonoše - svazek měst a obcí jaro/léto/podzim 2010 Krkonoše se otevírají všem Motto: Pomoc druhým může mít mnoho forem – od prostého podání ruky, finančních darů, až po promyšlené projekty a strategie, které mají vytvořit podmínky například pro rozvoj cestovního ruchu bez bariér. Představuje možnost turistiky a cestování nejen pro zdravotně znevýhodněné lidi, ale i pro mladé rodiny s malými dětmi a seniory. Bezbariérový cestovní ruch Po vzoru jiných aktivit v České republice i v Krkonoších probíhá zmapování vhodných ubytovacích i stravovacích zařízení i „lákadel”, která může region nabídnout lidem se zvláštními potřebami. O testování vytipovaných tras a objektů – bud i turistických zajímavostí, se starají Správa Krkonošského národního parku s občanským sdružením NO LIMITS. Společně stojí za projektem bezbariérového cestování v Krkonoších. Jejich aktivity, na nichž spolupracují se Svazkem Krkonoše a místními infocentry, jsou zaměřeny na zmapování současného stavu přístupnosti komunikací a ubytovacích zařízení a vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj cestovního ruchu pro hendikepované. Bližší informace přináší webové stránky Krkonoš – svazku měst a obcí www.krkonose.eu Zkusili jste někdy sednout na invalidní vozík a pohybovat se v něm vlastní silou? Pokud ne, zkušenost doporučujeme. Pokud ano, jistě vás překvapilo, jak je to fyzicky náročné. Přesouváte se po malých kouscích, zatáčíte ani nechcete, krátká ujetá vzdálenost po rovince je nečekaně namáhavá. Mnozí zdraví lidé ovládají cyklistická kola a ty občas dávají pěkně zabrat, natož invalidní vozík… Proto chceme, aby Krkonoše byly hory přístupné všem. Aby jejich krásu v co největší míře mohli plnými doušky užívat hendikepovaní spoluobčané. Právě proto vznikl projekt na podporu odstraňování hmotných i nehmotných bariér nazvaný Krkonoše bez bariér. Správa KRNAP za vydatné pomoci sdružení Vozíčkáři Trutnov se intenzivně věnuje mapování prostupnosti cest, které by měly sloužit nejenom lidem s pohybovým omezením, rodičům s dětskými kočárky nebo malými dětmi, ale i těm na vozíčku, kteří chtějí na vycházku do pěkné přírody. Terén, po kterém se pohybují, musí být mírný, pěkně upravený a dobře schůdný, vybavený speciálně uzpůsobenými sedačkami, lavičkami, mapami, ale i dalším mobiliářem, … Vozíčkáři, pokud se pohybují v komunitě stejně hendikepovaných, většinou necestují osamoceně. Bývá jich více, proto je třeba se zvýšenou poptávkou po poskytovaných službách počítat. Připravovaný projekt Krkonoše pro všechny se z části dotýká i polské strany Krkonoš za podpory Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa. V České republice žije asi 33 000 hendikepovaných obyvatel. Dalších 258 000 osob má poruchy pohybového aparátu. Máme přes čtyři sta tisíc seniorů a téměř čtyři sta tisíc dětí ve věku do čtyř let. Celkem zhruba víc než jeden milion osob (asi desetina obyvatel v ČR), kteří mají na pohyb v přírodě podobné nároky. A to je přístupná cesta s kvalitním povrchem. Ne všichni lidé v této uvedené skupině do lesa chodí, přesto jich je hodně, kteří by do přírody rádi. Na vozíčku Dolním Slezskem Před několika lety na základě diplomové práce studentky pražské Univerzity Karlovy týkající se přístupnosti mimo jiné vyplynulo, že vozíčkáři málo jezdí do přírody a chráněných území nikoli proto, že by tam nebyly vhodné cesty, ale proto, že nevědí, které vhodné jsou. Normálně chodící člověk to má jednoduché. Chce-li jet do Krkonoš, koupí turistickou mapu a pročte si ji. Zdravému příliš nezáleží jaké povrchy mají turistické cesty, jestli jsou na ní schody nebo asfalt. Vozíčkář se podívá do stejné mapy ale nevyčte z ní, jaký má povrch. Neví nic o jejích maximálních sklonech, odvodňovacích stružkách, kam, kde a jak „odejít“ na toaletu. Z uvedeného tedy překvapivě vyplývá, že nejjednodušší, co pro vozíčkáře udělat, nejsou drahé a pracné úpravy cest „do hladka“, aby byly snadno průjezdné, ale podrobný popis, kudy invalidní vozík projede. Jasně popsat, kde je cesta asfaltová, kamenitá, kde číhají jaké „nástrahy“. Proto, aby byla teorie ověřena, se vloni vydali pracovníci Správy KRNAP s mnoha vozíčkáři do terénu a bavili se o jejich problémech v přírodě. V Dolním Slezsku v Polsku žije více než 460 tisíc hendikepovaných obyvatel. Proto i zde působí nevládní organizace, jejichž činnost souvisí s invalidními občany. Na území vojvodství jsou zastoupeni ve wroclavském a krkonošském oblastním sněmu invalidů. Hendikepovaní jsou zaměstnáváni v podnicích, studenti mají k dispozici integrované a speciální školy a využívají desítky rehabilitačních středisek. Tím jsou jim vytvořeny příznivé podmínky pro aktivity a zároveň podporováno jejich snažení. Od jisté doby mají větší zájem o turistiku, sport a rekreaci, čili o aktivní pohybovou rehabilitaci. Na jejich popud, a dle jejich požadavků, se zrodil tištěný průvodce. Tím, že je v něm představeno více než 100 výletních a turistických tras - každá o délce cca 5 až 10 km, označených ve všech 30 okresech dolnoslezského vojvodství, má průvodce invalidy podnítit a povzbudit, aby opustili čtyři stěny svého domova a vyrazili do krajiny. Kdo jednou okusí vhodně rozloženou fyzickou námahu v přírodě, ten pak bude již vždy vyhledávat nová dobrodružství. Ikonka a hvězdičky u jednotlivých tras, velké množství uvedených mapek a fotografií napomáhají orientovat se v přístupnosti nabízených stezek pro osoby na invalidním vozíčku, jakož i pro osoby s mírným nebo lehkým stupněm invalidity. Bližší informace: www.dolnyslaskbezbarier.pl, www.wson.wroc.pl, www.kson.pl místo, kam se budete rádi vracet + Provozujete restauraci a vyvařujete gastronomické lahůdky? Pochlubte se! + Otevíráte denně prodejnu s atraktivním sortimentem? Sdělte to zákazníkům! + Nabízíte zajímavé služby? Pozvěte své klienty k sobě! www.krkonose.eu Inzerujte v Krkonošské sezoně Využijte plochu Krkonošské sezony ke zveřejnění vašich služeb ! NEWTON Media, a.s. je největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh, dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. Obsah periodik získává z jednotlivých médií přímo od redakcí a vydavatelů na smluvním základě a zpracovává jej na jednotnou platformu – archiv. Společnost poskytuje klasický monitoring (elektronická výstřižková služba), mediální analýzy, oborové výběry, manažerské produkty, zprávy včasného varování a další služby. Produkty a služby jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Společnost působí v České republice, na Slovensku a v Polsku, podporuje řadu neziskových organizací a zakládá si na firemním dárcovství.

Krkonošská - Krkonose.eu
stáhnout v PDF - České Švýcarsko
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout (pdf) - Garmin
Stáhnout (pdf) - Garmin
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout přílohu Madam Business v PDF - Prosperita
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout (pdf) - Garmin
Stáhnout PDF - Elektro-System-Technik sro
stáhnout v pdf - Prague Proms 2012
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout přílohu Madam Business v PDF - Prosperita
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
Stáhnout PDF - Hifi on Line