Views
4 years ago

Stáhnout PDF - Krkonose.eu

Stáhnout PDF - Krkonose.eu

Strana 2 Krkonoše -

Strana 2 Krkonoše - svazek měst a obcí jaro/léto/podzim 2010 Hlavní společné projekty - Pracovní tým Svazku Krkonoše tvoří vedení členských měst a obcí a interní i externí pracovníci. Společně koordinují a pečují o celokrkonošské projekty, propagaci a rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu. Mezi realizované projekty patří: KOŘENOV www.korenov.cz HARRACHOV www.harrachov.cz Krkonoše ze sedla kola Projekt, jehož cílem je podstatným způsobem zlepšit v horských, ale zvláště v podhorských oblastech podmínky pro cykloturistiku. V posledních letech bylo v podhůří, z iniciativy Svazku Krkonoše, vyznačeno a mobiliářem (mapy, lavičky, aj.) vybaveno 200 kilometrů nových cyklotras. Vydány byly informační materiály. Součástí projektu jsou tzv. „Dlouhé sjezdy“ nenáročné cyklotrasy vedoucí z krkonošských vrcholků do podhůří. Krkonošské cyklobusy Speciální veřejná doprava již sedmý rok propojuje pohoří sítí autobusových linek s návaznostmi dalších spojů do jednotlivých údolí i do podhůří. Podstatným způsobem zlepšuje dopravní obslužnost celého regionu jak pro turistiku, cykloturistiku tak i trvale žijícím obyvatelům. Umožňuje přepravu kol. Zahájení provozu linek v létě 2004 se setkalo s velkým ohlasem. Důležitým byl počin zavedení každodenního provozu během hlavních letních prázdnin. Systém linek speciální turistické dopravy v Krkonoších funguje každoročně od června do září. Krkonoše – lyžařský běžecký ráj Tvoří jej několik set kilometrů pravidelně upravovaných a vyznačených lyžařských běžeckých tras. Jejich páteří je Krkonošská magistrála, vedoucí po hřebenech hor, měřící více jak sedm desítek kilometrů. Na úpravě běžeckých stop se spolupodílí řada partnerů, bez jejichž práce by nebyl projekt životaschopný. Aktuální informace jsou v zimní sezoně uvedeny na www.holidayinfo.cz www.krkonose.eu Vydavatelská činnost - propagační materiály Knihovnička propagačních tiskovin vydaných v jednotném krkonošském grafi ckém designu se postupně rozrůstá. Kromě turistických novin Krkonošská sezona, jsou to propagační tiskoviny, resp. jízdní řády Krkonošských cyklobusů, různé informační skládačky, ale např. i Krkonošský kalendář očekávaných událostí. Tiskoviny nabízející významný a pestrý potenciál území jsou vydávány v jednotném grafi ckém designu se společným turistickým logem regionu. Jsou k dispozici zdarma pro všechny zájemce na pultech krkonošských informačních center a na veletrzích cestovního ruchu. Regionální infocentrum pro všechny Od roku 2008 je otevřeno Regionální turistické informační centrum Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. Svazek měst a obcí Krkonoše je garantem poskytovaných informací z celého pohoří, včetně polské strany. Naplňuje tak společný slogan „Krkonoše bez hranic“. Internetová studnice informací www.krkonose.eu je propracovaným regionálním informačním systémem. Obsahuje rozsáhlou databázi záznamů a textů v českém, německém, anglickém a polském jazyce, s mapovými zákresy a fotografi emi. www.krkonose.eu jsou ofi ciální internetovou turistickou prezentací Krkonoš. Rezervační systém pro ubytování a další služby Webová prezentace www.krkonose.eu obsahuje i on-line rezervační systém. Cílem Svazku Krkonoše zůstává uchovat a posilovat pozici nejvyšších PASEKY NAD JIZ. www.paseky.cz JABLONEC NAD JIZ. www.jablonecnjiz.cz PONIKLÁ www.ponikla.cz VYSOKÉ NAD JIZ. www.vysokenadjizerou.cz KOŠŤÁLOV www.kostalov.cz a nejnavštěvovanějších českých hor, jako místa kde se dobře žije místním obyvatelům i turistům. K tomu se snaží inspirovat metodami koordinace a rozvoje cestovního ruchu, které se již mnoho let osvědčují ve vyspělém zahraničí. A rezervační ubytovací systém k nim zajisté patří. Koordinace informačních center Pro turistická informační centra, která tvoří významný pilíř rozvoje cestovního ruchu, vytváří Svazek Krkonoše důležitou platformu spolupráce a koordinace společných aktivit. Zástupci dvou desítek infocenter z Krkonoš a Podkrkonoší se schází skoro každý měsíc. Prostřednictvím elektronické pošty si předávají informace, spolupracují na celokrkonošských www.krkonose.eu ROZTOKY U JILEMN. www.roztoky-u-jilemnice.cz ROKYTNICE NAD JIZ. www.mesto-rokytnice.cz BENECKO www.benecko.cz JILEMNICE www.mestojilemnice.cz JESTŘABÍ V KRK. www.jestrabivkrk.cz MARTINICE V KR. www.martinicevkrk.cz projektech, asistují při veletrzích cestovního ruchu, apod. Vysoký standard jejich služeb odpovídá národním certifi kačním pravidlům. Veletrhy a výstavy cestovního ruchu STUDENEC www.studenec.cz VÍTKOVICE www.vitkovicevkrk.cz HORNÍ BRANNÁ www.hbranna.cz STRÁŽNÉ www.strazne.eu DOLNÍ BRANNÁ www.dbranna.cz ŠPINDLERŮV MLÝN www.mestospindleruvmlyn.c KLÁŠTERSKÁ LHOTA www.klasterskalhota.cz VRCH www.muv KU HORNÍ KA www.hornik BUKOVINA U ČISTÉ www.bukovina.cz Veletržní prezentace jsou úzce koordinovány s Královéhradeckým a Libereckým krajem. Expozice zajišťují členové Pracovní skupiny pro marketing Krkonoš, kterou tvoří převážně pracovníci infocenter. To zaručuje komplexní a fundované informace. Vloni byly Krkonoše a Podkrkonoší prezentovány na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, Plzni, Ostravě a v zahraničí v Polsku ve Varšavě, Poznani a Jelení Hoře, v Německu v Lipsku, Berlíně, Mnichově, Hamburku a Drážďanech a v Nizozemí v Utrechtu. Krkonoše bez hranic Cílem společné práce s partnerským Zwiazkem Gmin Karkonoskich v Polsku je prosazovat a propagovat oboustranně užitečné projekty na trhu cestovního ruchu v obou zemích, i na poli celoevropském. Zwiazek Gmin Karkonoskich jako partnerský subjekt patří mezi klíčové hráče v koordinaci aktivit na obou stranách společného pohoří. Další

jaro/léto/podzim 2010 Krkonoše - svazek měst a obcí Strana 3 vizitka posledních let PEC POD SNĚŽKOU www.pecpodsnezkou.cz MALÁ ÚPA www.malaupa.cz konoše na celkové ploše 3.163 km². www.liberecky-kraj.cz Euroregion Glacensis Podpisem smlouvy v roce 1996 o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce v Česku i Polsku. www.euro-glacensis.cz Euroregion Nisa je první euroregion, který byl vytvořen v oblasti střední a východní Evropy. Založen byl v roce 1991 a zahrnuje příhraniční území Německa, Polska a Česka. Euroregion je dobrovolným zájmovým sdružením. www.neisse-nisa-nysa.com Nadace ČEZ jejímž zakladatelem je energetická společnost ČEZ a.s., byla založena v roce 2002. Nadace zastřešuje dárcovskou činnost skupiny ČEZ. Za dobu své existence se zařadila po bok nejštědřejších nadací v ČR. www.nadace-cez.cz Krkonoše – originální produkt Na území Krkonoš se při nákupech setkáte s výrobky označenými speciálním logem Krkonoše – originální DOLNÍ DVŮR www.dolnidvur.cz ABÍ chlabi.cz NČICE NAD LABEM www.kuncice.cz NÁ lna.cz ČERNÝ DŮL www.cernydul.cz LÁNOV www.lanov.cz DOLNÍ LÁNOV www.dolnilanov.cz PROSEČNÉ www.obecprosecne.cz HOSTINNÉ www.hostinne.info RUDNÍK www.rudnik.cz JANSKÉ LÁZNĚ www.janskelazne.cz HORNÍ MARŠOV www.hornimarsov.cz ČERMNÁ www.obec-cermna.cz ŽACLÉŘ www.zacler.cz SVOBODA NAD ÚPOU www.musvoboda.cz MLADÉ BUKY www.obecmladebuky.cz Správa Krkonošského národního parku Národní park byl v Krkonoších založen v roce 1963 a je nejstarším v ČR. Rozprostírá se v severovýchodní části Čech při hranici s Polskem. Správa KRNAP pečuje o území o rozloze 54.969 ha, které se nachází v nadmořské výšce 400 až 1602 metrů n. m. www.krnap.cz Horská služba České republiky, o.p.s. je zřízena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Společně s občanským sdružením Horská služba ČR (tj. dobrovolníci) zajišťuje ochranu zdraví a pomoc všem návštěvníkům zim- produkt®. Značka prosperuje díky výjimečnosti regionu jakožto území se zachovalou přírodou, která je národním parkem a zároveň součástí evropské soustavy Natura 2000. www.domaci-vyrobky.cz Místní akční skupina Krkonoše a Místní akční skupina Přijďte pobejt jsou občanskými sdruženími, která vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu Krkonoš a krkonošského podhůří činnostmi, které jsou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které zde působí. Jejich aktivity podporuje ze zdrojů Evropské unie. www.mas-krkonose.cz www.maspridtepobejt.cz DOLNÍ KALNÁ www.dolnikalna.cz prohlubování dosavadní spolupráce přispívá ke kvalitě vzájemných vztahů a napomáhá strategii dbající na soustavné vzdělávání, intenzivnější koordinaci propagačně - informačních aktivit, ale i trvale udržitelný rozvoj turismu v Krkonoších. www.karkonosze.eu Bez úzké spolupráce s dalšími významnými partnery by rea- lizace projektů a jejich následné pokračování trvalo mnohem pomaleji. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je organizací zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Sídlí v Praze. Koordinuje celostátní propagaci cestovního ruchu jak v tuzemsku, tak v zahraničí. www.czechtourism.cz Královéhradecký kraj leží na severovýchodě ČR u hranice s Polskem. Na rozloze 4.758 km²zahrnuje turisticky významná území: Český ráj, Hradecko, Orlické hory a Podorlicko, Kladské pomezí, Krkonoše a Podkrkonoší. www.kralovehradeckyregion.cz Liberecký kraj leží na severu ČR a na jeho území zasahují turistické regiony: Českolipsko, Český ráj, Jizerské hory a Kr- ních i letních hor. www.horskasluzba.cz Sitour Česká republika, s.r.o. je dceřinou společností Sitour Austria, která vznikla v roce 1964. Sitour ČR vznikl v roce 1995. Má široký záběr služeb od dodávek informačních systémů do lyžařských středisek přes reklamní aktivity, provozování internetového portálu a webových kamer, prezentaci Panorama TV denně na ČT2, a další. www.holidayinfo.cz UNIQA pojišťovna, a.s. zahájila v ČR činnost v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. Podporuje drobné společenské akce na území Krkonoš. www.uniqa.cz Asociace turistických regionů byla založena v roce 2004 v Praze. Hlavním cílem Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ je prezentovat, prosazovat a hájit zájmy turistických regionů. Svazek Krkonoše patří k zakládajícím členům. www.atur.cz Podzvičinsko - malebné Podkrkonoší Podzvičinsko je součástí turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Věnuje se především rozvoji území v okolí Dvora Králové nad Labem a Hořic v Podkrkonoší. www.podzvicinsko.cz www.krkonose.eu

Krkonošská - Krkonose.eu
stáhnout v PDF - České Švýcarsko
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout (pdf) - Garmin
Stáhnout (pdf) - Garmin
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout přílohu Madam Business v PDF - Prosperita
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout (pdf) - Garmin
Stáhnout PDF - Elektro-System-Technik sro
stáhnout v pdf - Prague Proms 2012
Stáhnout v PDF - MVK
Stáhnout přílohu Madam Business v PDF - Prosperita
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče
Stáhnout PDF - Elektro-System-Technik sro