Zobrazit celý prospekt...

poettinger.at

Zobrazit celý prospekt...

JARO 2009

news

Informační magazín pro obchodní partnery

a uživatele techniky Pöttinger

PÖTTINGER BERNBURG

setkání partnerů ve výrobním závodě

Z teorie do praxe

třínápravový podvozek

TRIDEM

Zkušenosti uživatelů

u zemědělců v Čechách

a na Slovensku

Polonesený pluh SERVO 65 NOVA PLUS

při nasazení v ZEMAS AG Mostiště


2

NEZÁVISLÝ VÝZKUM

Příběh úspěchu s pokračováním...

Účinnost s vysokou hospodárností

– to je hlavní zásada řízení moderních

provozů. Účinný senážní

vůz splňuje všechny požadavky

na efektivní a hospodárnou

výrobu senáže a představuje proto

výrobní postup budoucnosti.

Menší potřeba pracovních sil, snížená

spotřeba nafty a snadná logistika jasně hovoří

ve prospěch senážního vozu. Výroba optimálně

strukturovaného krmiva začíná už při sklizni.

Krmivo nesmí být rozdrceno na příliš malé

kousky.

Pokud krmivo dlouhodobě nevykazuje

správné složení, je ohroženo zdraví zvířat.

S řeznými délkami, jak je požadují odborníci na

krmení zvířat, je kvalita krmiva od senážního

vozu vhodná pro přežvykování. Fakta mluví

sama za sebe – fakta pro úspěch podniku!

Výsledky nezávislých výzkumných ústavů

Několik evropských výzkumných institucí

porovnalo metodu senážního vozu s jinými

senážními postupy. Výsledky hovoří jasně: co

do organizace práce, náročnosti na pracovní

sílu a spotřebu pohonných hmot má senážní

vůz oproti jiným senážním postupům zcela

evidentně navrch. A i v kvalitě krmiva splňuje

senážní vůz vysoké nároky praxe.

Agricultural Research Institute of Northern

Ireland (Severní Irsko)

O 80 % nižší potřeba pracovních sil

Zatímco pro sestavu s řezačkou je potřeba

pět pracovníků, pro obsluhu senážního vozu

postačí jen řidič.

50% úspora nafty

Náklady na naftu jsou kvůli větším nárokům

mechanismů u samohybné řezačky

dvojnásobné.

O 85 % nižší potřebný výkon

Při použití řezačky byl potřebný celkový

výkon 712 kW. U senážního vozu to byl výkon

pouze 118 kW.

Žádné rozdíly v kvalitě senáže

Charakteristické hodnoty odpovídají požadavkům

na vysoce jakostní senáž.

Bundesanstalt für alpenländische

Landwirtschaft Gumpenstein (Rakousko)

Struktura krmiva je vhodná

pro přežvykování

Řezná délka moderních senážních vozů

je zcela dostatečná pro tvorbu senáže vhodné

pro přežvykování.

Nejlepší kvalita krmiva

Pomocí obou senážních postupů lze docílit

nejlepší kvality senáže.

Department of Agricultural Research

for Northern Sweden (Švédsko)

Nižší náklady při použití senážního vozu

Ve srovnání s použitím samohybné řezačky

jsou u senážního vozu náklady nižší o zhruba

58 %.


ÚVOD

3

SLOVO

úvodem

Vážení přátelé,

rodinné firmě Pöttinger, která se specializuje na výrobu techniky

pro sklizeň píce, zpracování půdy a setí, se daří stále lépe.

Každoročně zvyšuje svůj obrat a otevírá nové dceřiné společnosti

na dalších kontinentech. Obrat společnosti vzrostl na úctyhodných

240 milionů eur, za což podnik vděčí úspěšné spolupráci s více než

1 100 angažovanými spolupracovníky a světové síti obchodních

partnerů. Pravidelně uvádí na trh novinky. Zájem vzbuzují zejména

diskový žací stroj NOVACAT V 10, velkoobjemový senážní vůz

JUMBO 10 000 nebo univerzální secí stroj TERRASEM C 6.

Ing. Zdeněk Bílý

obchodní zástupce firmy Pöttinger

pro Českou a Slovenskou republiku

Jsme si vědomi toho, že v současnosti vládne v zemědělství

spíše skepse a obava z budoucího vývoje. Je tedy nutné vrátit se

ke kořenům a investovat do strojů s nízkými nároky na provoz,

vysokou spolehlivostí a kvalitou práce. Tyto požadavky splňují právě

senážní vozy naší firmy. Přejeme vám, vážení uživatelé, šťastnou

ruku při výběru vhodného stroje pro vaše podmínky.

Ing. Juraj Kandera

obchodní zástupce firmy Pöttinger

pro Slovenskou republiku


4

Z VÝROBNÍHO ZÁVODU V NĚMECKU

Na návštěvě v BERNBURGU

Firma Pöttinger se kromě známého

sortimentu zemědělské

techniky na sklizeň pícnin stává

stále populárnější též se stroji

pro zpracování půdy a setí.

A to nejen svými radličkovými

a talířovými kypřiči vyráběnými

v novém závodě ve Vodňanech,

ale i secími stroji. Širokou paletu

strojů pro klasické i bezorebné

setí vyrábí firma ve svém závodě

v německém Bernburgu.

Továrna je nejstarší svého druhu v Evropě. Pod křídly nového vlastníka dostala zcela nové obrátky.

Devadesát procent dílů se vyrábí přímo v závodě,

zbývající část sem přichází, a to i z České republiky.

V roce 1992 koupila závod firma Rabe,

která zde vyráběla mechanické a pneumatické

secí stroje. Začátky působení firmy Pöttinger

se datují od roku 1999, kdy v tomto závodě

získala majetkový podíl. Když se později dostala

továrna do hospodářských potíží, rozhodl se

Pöttinger převzít ji úplně. Psal se rok 2001.

Podle vyjádření zástupce závodu hodnotí

všichni zaměstnanci toto rozhodnutí jako významné

pro další vývoj továrny. Podmínky pro

jejich práci se stále zlepšují, získali odbytiště

u zákazníků firmy Pöttinger v celé Evropě

a jistotu své existence.

V současnosti pracuje v závodě pod názvem

Pöttinger Sätechnik GmgH 70 zaměstnanců,

kteří vyrábí mechanické a pneumatické secí

stroje a secí stroje pro výsev do minimálně

zpracované půdy. Firma Pöttinger se již brzy po

zakoupení závodu zaměřila na zvýšení efektivity

a provedla základní změny ve výrobě. Během

prvního roku pod křídly nového vlastníka dostala

produkce zcela nové obrátky. Počet pracovní-

Tato továrna má dlouhou tradici – byla založena

již v roce 1830. O 23 let později zde začal

vývoj a výroba secích strojů, nejstarší v Evropě.

To potvrzuje též označení Saxonia známé

i v našich podmínkách. Závod se pyšní řadou

patentů, všechny důležité komponenty byly

vyvíjeny vlastními silami (například dávkovací

zařízení, secí botky) a historicky zde pracovalo

až 750 zaměstnanců.

Zkušební stolice v závěru montáže simuluje praktické nasazení, takže dveře továrny opouští jen stroje, které

mají prověřeny všechny funkce.


ků se snížil ze 120 na 70, ale produktivita práce

se zvýšila a obrat zdvojnásobil. Díky investicím

a přílivu nových myšlenek vzniklo v Bernburgu

centrum pro secí stroje firmy Pöttinger.

V rámci představení nového secího stroje

TERRASEM C 6 jsme měli možnost navštívit

tuto továrnu a prohlédnout si výrobu. Naším

průvodcem byla kompetentní osoba, konkrétně

Alois Kirchmayr, produktmanager firmy

Pöttinger pro secí stroje. Podle jeho slov si

firma cení návrhů ke zlepšení svých strojů,

vycházejících z praxe. To platí zvláště o České

republice, kde se každoročně testuje zhruba

dvacet prototypů a zároveň zde již pracují stovky

strojů Pöttinger. Každoroční ohlasy z praxe jsou

pro výrobce důležité.

V době naší návštěvy, tedy v polovině září

stál závod před poměrně významnou přestavbou.

Na začátku reorganizace bylo pořízeno

zcela nové laserové řezací zařízení a bude následovat

nová lakovna. Po uvedení lakovny do

provozu bude úroveň ošetření strojů identická

kvalitě dosahované v Grieskirchenu i ve Vodňanech,

které jsou vybaveny moderní KTL

lakovnou. Ve druhé hale je umístěna dvojice lisů

a zdejší prostory slouží pro skladování materiálu

pro výrobu. V další fázi probíhá ohýbání, vrtání

a sváření. Devadesát procent dílů se vyrábí

přímo v závodě. Příprava dílů pro montáž probíhá

dva dny, třetí den se uskutečňuje montáž.

Všechny stroje jsou upevněny na pojízdných

rámech, po nichž v průběhu montáže pojíždějí

po lince.

Stejně jako v některých věhlasných továrnách

na traktory, i zde se klade velký důraz

Z VÝROBNÍHO ZÁVODU V NĚMECKU

Ke stěžejním produktům závodu budou patřit secí stroje modelové řady TERRASEM C.

na spolehlivost a kvalitu výroby. Dokazuje to

i zkušební stolice pro převodovky. Na závěr čeká

na každý stroj zkušební stolice, kde se prověřují

všechny jeho funkce. Jsou simulovány provozní

podmínky, ovšem ještě při vyšší pojezdové

rychlosti, než při běžném nasazení. V továrně

je praktikován princip osobní zodpovědnosti

pracovníků za kvalitu montáže.

Továrna v současnosti pracuje na principu

Free-flow Managamentu a stroje jsou vyráběny

na základě konkrétních objednávek. Montáž

5

na linkách vyžaduje další pracovní síly, a tak

se současný počet 70 pracovníků bude brzy

navyšovat.

Na závěr prohlídky továrny jsme se na

konci výrobní linky zastavili u nového secího

stroje TERRASEM C 6. Díky četným konstrukčním

zlepšením a novým řešením se podařilo

snížit energetickou náročnost secího stroje.

TERRASEM C 6 se záběrem 6 metrů bude poskytovat

požadovanou výkonnost s traktorem

o výkonu již 200 k.

Petr Beneš

Nejprodávanější secí kombinace v České a Slovenské republice – rotační brány LION 301 a mechanický secí stroj VITASEM 301 A.


6

DOPORUČUJEME

FARO – lehký vůz s technikou velkého

Firmě Pöttinger získaly v našich

podmínkách jméno návěsy

EUROPROFI. Z pohledu dnešních

objemů vozů se jedná o střední

třídu. Další velký skok obratu

zaznamenal start senážních

návěsů JUMBO. A v současnosti

zažívá střední třída samosběracích

a senážních vozů Pöttinger

opětovný nárůst zájmu. Jednak

už i malé podniky oceňují jejich

přednosti a ti ostatní se stovkami

hektarů sklizňových ploch hledají

druhý vůz ke sklizni slámy,

případně i sena.

Na základě požadavků praxe

FARO vznikl proto, aby přinesl pro obě

skupiny těchto zákazníků požadovanou lehkou

konstrukci vozu střední třídy, který bude mít

malou energetickou náročnost, ale zároveň

nejdůležitější konstrukční celky na principu

svých větších bratrů – vozů EUROPROFI. Díky

tomu nabízí vysokou výkonnost s přiměřenými

náklady, které jsou dostupné i pro malé podniky.

A nemusí to být jenom klasická farma, může

se jednat například o chovatele koní nebo

zemědělce z podhorských oblastí. EUROPROFI

naproti tomu zůstává v sortimentu firmy jako

vstupní model do třídy velkých profesionálních

senážních návěsů s vkládacím rotorem. Jeho

největší předností oproti návěsům TORRO

a JUMBO je výrazně nižší cena.

Modelová řada FARO zahrnuje pět základních

modelů návěsů s různým objemem

korby. Menší typy FARO 3500, 4000 a 4500 L

je možné využívat též jako senážní návěsy, tj. ke

sklizni zavadlé píce. První dva uvedené mohou

být dodány ve výbavě s rozdružovacími válci

(provedení D).

FARO 6300 L a 8000 L jsou s ohledem na

poměr kapacity ložné plochy a nosnosti podvozku

velkoobjemové samosběrací návěsy ke

sklizni sena a slámy. V našich podmínkách se

tyto typy s korbou o objemu 63 a 80 m 3 těší

značnému zájmu zemědělců, kteří preferují

skladování volně ložené slámy. Protože i v této

oblasti se klíčovou stává výkonnost technologie,

jednak z důvodu výkyvů počasí, ale především

kvůli uvolnění pozemků pro další operace

zpracování půdy a setí.

FARO 4500 L je poslední přírůstek do rodiny návěsů FARO. Je vybaven řezacím ústrojím s 27 noži o rozteči

51 mm pro využití i ke sklizni zavadlé píce.

Díky objemu ložné plochy odvezou návěsy

FARO stejné množství slámy jako vozy JUMBO

(tj. kolem 5 t), ovšem k agregaci stačí traktor

o výkonu 115 k. A to je lákavé jak po stránce

nákladů, tak proto, že v době po sklizni obilnin

takový traktor je na podniku běžně k dispozici.

Naplněn během několika minut

Přitom co se týká rychlosti sbírání hmoty,

možnosti jejího nařezání i rychlosti vyložení si

FARO se svými většími sourozenci nic nezadá.

Výkonnost vozů FARO při sklizni suché hmoty

je na obvyklé úrovni návěsů Pöttinger, protože

jsou vybaveny precizně pracujícím sběračem

a vkládacím hvězdicovým rotorem Rotomatic.

Tento válec s průměrem 750 mm se skládá ze

sedmi řad kalených podávacích prstů, které

jsou jako obvykle uspořádány spirálovitě. Tím je

zajištěno plynulé a rovnoměrné nakládání. Válec

je poháněn jednořadým válečkovým řetězem.

Sběrač výborně kopíruje povrch půdy díky

kloubovitě uloženým nosným ramenům na

obou stranách. Jeho odlehčení je pružinové.

Přenos výkonu od traktoru provádí širokoúhlá

kloubová hřídel. Protože návěsy FARO

mohou být díky své lehké konstrukci provozovány

i v podhorských oblastech, musí být systém

pohonu připraven na velká zatížení. Integrovaná

vačková spínací pojistka vypne kloubovou hřídel

při vysokém točivém momentu (1400 Nm) a tím

zabrání poškození. Po pominutí nadměrného

zatížení spojka opět sama sepne. Na místě je

uvést skutečnost, že firma Pöttinger v průběhu

testů ve svém testovacím centru TIZ v Grieskirchenu

vystavuje pohonné prvky několikanásobku

uvedeného maximálního zatížení.

Kromě dvou největších typů jsou vozy FARO

vybavovány řezacím ústrojím s 27 noži. Na přání

je možné výklopné provedení nosníku nožů Easy

Move, značně urychlující jejich výměnu. Nože

jsou samostatně jištěny osvědčeným systémem

na dvou bodech, díky čemuž zůstává vypínací

síla konstantní a není závislá na velikosti cizího

tělesa ani na tom, v jakém místě dojde k jeho

kontaktu s nožem. Cizí předměty mohou volně

projít skrz bez poškození řezacího ústrojí.

Jednoduché ovládání

Návěsy FARO jsou vybavovány ovládacím

systémem Direct Control. Malý ovládací pult

dovoluje přímé ovládání všech důležitých

funkcí návěsu a poskytuje informaci o naplnění

vozu. Do sériové výbavy patří též automatika

nakládání a vyprázdnění. Při sběru píce se

posuv podlahového dopravníku řídí na základě

impulzů od snímačů v přední stěně a v horní

části nástavby. Díky tomu má řidič za jízdy

o poznání méně práce a také plnění ložné plochy

probíhá efektivněji.

Velmi dobře je provedena automatika

vyprazdňování u vozů s rozdružovacími válci.

Obsluha nejprve spínačem zdvihne oj vozu


a pak dalším spínačem aktivuje automatiku. Poté

se automaticky vykonají následující činnosti:

podlahový dopravník se posune vpřed (směrem

k čelní stěně vozu), otevře se zadní stěna,

roztočí se rozdružovací válce a podlahový dopravník

se začne posunovat vzad. To je na sile

velmi praktická pomoc. Rychlost podlahového

dopravníku lze plynule nastavovat.

Provedení FARO D je vybaveno dvěma nebo

na přání třemi dávkovacími válci s mechanickým

pohonem, které na sile výrazně zlepšují

rovnoměrnost vykládání řezanky a zkracují čas

potřebný pro její rozhrnování. Snímač eviduje

tlak, který vyvíjí píce na tyto válce. Dosáhne-li

tlak mezních hodnot, je automaticky vypnut

podlahový dopravník. Po rozdružení a odebrání

hmoty se tlak sníží a podlahový dopravník je

opět zapnut. Zadní stěnu je možné otevřít do

několika pozic podle potřeby vyprázdnění;

k pohodlí ovládání ještě přispívá automatické

zavírání. Pro případ sklizně zeleného krmení

je možný i hydraulicky poháněný zakládací

dopravník s ukládáním na levou nebo pravou

stranu.

Vysoká výkonnost

Návěsy FARO 6300 a 8000 mají v základní

výbavě výkyvná výškově nastavitelná opěrná

DOPORUČUJEME

FARO 8000 má v základní výbavě též stropní profily, automatiku plnění a nástavbu zadní stěny. Automatika

vyprazdňování provádí následné řízení zadní stěny a podlahového dopravníku.

kola sběrače a výkyvný přítlačný váleček,

šest nožů, stropní profily, automatiku plnění

a u modelu FARO 8000 také nástavbu zadní

stěny. Tedy kompletní výbavu pro efektivní

sklizeň suché hmoty; stropní profily zvyšují

využití ložného prostoru vozu při sklizni sena

a slámy až o 30 %.

7

Tandemový podvozek návěsů FARO je

osazován širokými pneumatikami podle výběru

a je konstruován pro celkovou hmotnost

11 500, respektive 12 000 kg u dvou velkých

typů. Odpružení zajišťují listové pružiny. Jednodušší

provedení podvozku a rámu vozu příznivě

ovlivňují vlastní hmotnost i energetickou

náročnost návěsu.

První v našich podmínkách byl FARO 6300, který později předal žezlo velkému typu FARO 8000. Objem

ložné plochy 63 nebo 80 m 3 v kombinaci s lehkou konstrukcí a kompletní výbavou pro sklizeň suché hmoty

se dobře prosadil.

Obliba u našich zemědělců

Obrázek nasazení samosběracích návěsů

tuzemského původu v našich zemědělských

podnicích v minulosti má v paměti snad každý.

Jejich využití bylo efektivní za předpokladu

dostatečného množství pracovních sil; v současnosti

však již dosluhují a jejich výkonnost

je nízká.

Ideální náhradu představují návěsy modelové

řady FARO firmy Pöttinger. Poskytují větší

výkonnost, jednoduché ovládání všech funkcí

z místa řidiče, osvědčenou spolehlivost, širokou

základní výbavu a příjemně nízkou energetickou

náročnost. Svou konstrukcí jsou vhodné i pro

práci ve svažitém terénu. Především se však

vyznačují příznivým poměrem ceny a výkonu,

což je pro využití v praxi velmi zajímavá skutečnost.

FARO 3500 L 3500 D 4000 L 4000 D 4500 L 6300 L 8000 L

Objem dle DIN – m 3 22 21,5 25,5 25 28,5 38,5 46

Celková délka – mm 7 780 8 250 8 460 8 930 9 140 10 500 10 790

Celková šířka – mm 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 500

Celková výška – mm 3 560 3 560 3 560 3 560 3 560 3 760 3 980

Rozměry ložné plochy – mm 5 000 x 2 100 4 750 x 2 100 5 680 x 2 100 5 430 x 2 100 6 360 x 2 100 7 730 x 2 100 7 730 x 2 100

Pneumatiky 500/50 – 17 500/50 – 17 500/50 – 17 500/50 – 17 500/50 – 17 500/50 – 17 500/50 – 17

Šířka sběrače – mm 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850

Maximální počet nožů 27 27 27 27 27 6 6

Rozteč nožů – mm 51 51 51 51 51 210 210

Rozdružovací válce ne ano ne ano ne ne ne

Hmotnost – kg 4 450 4 900 4 700 5 150 4 950 5 180 5 480

Celková hmotnost – kg 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 12 000 12 000


8

NADČASOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Vozíme senáž

Třínápravové podvozky

se v oblasti sklizňové, dopravní

a aplikační techniky rozšiřují

stále více. Firma Pöttinger již

delší dobu nabízí pro své velké

senážní návěsy modelové řady

JUMBO třínápravový podvozek

Tridem. Důvody, které stojí

za rostoucím zájmem o toto

ne zrovna laciné vybavení,

popisuje následující článek.

jako v bavlnce

V době uvedení návěsů JUMBO na trh

byla obdivována velikost nástavby a její vnitřní

objem. Ten se s příchodem dalších modelů

neustále zvětšoval, až s typem JUMBO 8000

díky jeho přípustné celkové hmotnosti 20 000

kg bylo zapotřebí řešit také tlak na půdu. Byl

tedy představen nový třínápravový podvozek,

nabízený jako výbava na přání ke stávajícímu

tandemovému podvozku. A aby toho ještě

nebylo málo, v roce 2007 přišel na trh největší

model JUMBO 10 000. Zkušenosti s podvozkem

Tridem zde přišly vhod, protože tento vůz

s celkovou hmotností 30 000 kg dostal šest

pneumatik na třech nápravách do sériové výbavy.

A k tomu i kompletní výbavu senážních

návěsů Pöttinger, která je u menších typů

na přání. Vozy budí pozornost majestátními

rozměry a představují efektivní řešení hladu

Návěs JUMBO 10 000 ohromuje nejen svými rozměry, ale při práci na poli zanechává velice silný dojem jeho

hydropneumaticky odpružený podvozek s aktivně řízenou první a třetí nápravou.

po výkonu, který panuje ve velkých podnicích

nebo i středně velkých farmách, vybavených

dosluhujícími menšími typy. JUMBO 10 000

dosahuje v našich podmínkách o 40 až 50 %

větších hodinových výkonů, než sklizňové linky

s menšími vozy a adekvátních úspor paliva. Je

také maximálně využívána mzda obsluhy.

Návěsy JUMBO 10 000 mohou pomáhat

v technologických linkách sklizně kukuřice,

které v mnoha případech ještě váznou díky

starým a nedostatečně výkonným odvozním

prostředkům. V agregaci s traktorem o výkonu

kolem 220 koní může tento návěs také sklízet

slámu, přičemž nahradí i několik menších

traktorů.

S objemem ložné plochy 51,5 m 3 dle DIN,

výkonem moderních traktorů a uvedenou

celkovou hmotností hraje u návěsu JUMBO

10 000 kvalitní podvozek důležitou roli. Navíc

musí obstát v proměnlivém a často extrémním

prostředí.

Tridem byl až do současnosti nedoceněný

Je to z toho důvodu, že návěsy JUMBO

8000 pro zájemce v ČR jím nebyly vybavovány

a tak se mohl představit až spolu s novým

JUMBEM 10 000. A teprve praktické nasazení na

poli ukázalo jeho skutečné možnosti, s kterými

běžné klasické tandemové podvozky nesnesou

srovnání. Jedná se o výbavu, která se musí vidět

za jízdy. Teprve práce na pořádně hrbolatém

terénu nebo ve svahu zapůsobí na každého

praktika tak rychle, že svou starou „klasiku“

odsune na druhou kolej.

Citlivé řízení kol vypadá nejen hezky opticky a je působivé, ale má i příznivý vliv na manévrování s vozem

a tím i rovnoměrnost zásobení sběrače a rotoru při sklizni řádků o šířkách až 2 m.

Pohled pod pokličku

Jaké je tedy tajemství úspěchu podvozku

Tridem? Především je to jeho profi-vybavení

s hydropneumatickým odpružením, které

umožňuje výkyv každého kola na úrovni

± 270 mm, což znamená dráhu pružení více

než 500 mm. Systém jednak vyrovnává tlak

v celé soustavě při přejíždění nerovností

a jednak eliminuje naklánění návěsu za jízdy na

svahu tím, že do pístnic více zatěžovaných kol


NADČASOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

9

je načerpán hydraulický olej. Příčnou stabilizací

a vyrovnáváním zatížení se kromě jiného šetří

palivo a prodlužuje životnost brzd. Hydraulicky

odpružena je i oj vozu JUMBO 10 000, což

účinně zvyšuje komfort jízdy s vozem. Tažná oj

je vybavena jako vzpěrná se dvěma dvojčinnými

válci a tlumičem nárazů. Válce mohou zvednout

sběrač do výšky, takže na přejíždění sila je

k dispozici světlá výška 70 cm.

Výhodou je aktivní řízení první

a třetí nápravy

Tento způsob nuceného ovládání je nejvýhodnější,

protože nápravy kopírují chování

traktoru. Takže za jízdy na poli při zatáčení je

pohyb návěsu plynulý, protože výkyv kol je

adekvátní úhlu natočení traktoru a návěsu.

Na silnici může vlečená náprava u tandemových

podvozků negativně ovlivnit plynulost

jízdy. Navíc je třeba ji před couváním uzamknout

a ne všechny současné traktory nabízejí automatické

blokování nápravy. U tridemu to není

potřeba a návěs bezpečně udržuje stopu tahače

při jakékoli rychlosti i zatížení. V ČR je podvozek

Tridem s dvouokruhovými vzduchovými brzdami

povolen pro rychlost max. 30 km/h, zatímco

v Německu již pro 60 km/h. Nelze nezmínit ani

pohodlnější pohyb v průjezdných žlabech díky

šesti pneumatikám.

Stabilní podvozek – bezpečný provoz

Podvozek Tridem je u vozu JUMBO 10 000

oproti menším modelům posunut více dozadu

z důvodu větší celkové délky vozu. Větší vzdálenost

mezi podvozkem vozu a traktorem znamená

i více stability. Tridem je celkově výrazně

delší, než klasický dvounápravový podvozek,

takže hladce eliminuje terénní nerovnosti, kde

se chová trochu jako vícekolový podvozek

terénních nákladních automobilů. Jedna z náprav

kopíruje terén, například prohlubeň nebo

naopak zvýšeninu, ale její pohyb je zachycen

příslušnou pístnicí. Jedná se o lehkoběžné

pístnice s dlouhou životností a širokou opěrou.

Poloha rámu a dna návěsu se nemění, jednak

díky kompenzaci pohybu kol a hlavně proto, že

vůz je veden po rovném terénu na zbývajících

čtyřech kolech.

Přitom rozložení zatížení na všechna

kola zůstává díky dynamickému vyrovnávání

konstantní, což má příznivý vliv na opotřebení

pneumatik i případnou funkci brzd. Celý návěs

má velkou příčnou stabilitu a přejíždí přes nerovnosti

hladce a plynule. To nakonec umožňuje

i pojíždět větší rychlostí a pracovat výkonněji.

Podvozek je také vybaven regulací světlé

výšky, která kompenzuje rozdíl mezi hmotností

prázdného i plného vozu.

Jasná volba profesionálů

Podvozek Tridem je sériově dodáván

k vozům JUMBO 10 000, na přání pak u modelu

JUMBO 8000. Jedná se sice o poměrně

nákladnou investici, ale pro podniky služeb

v zahraničí je tento podvozek jasnou volbou.

Zákazníci kromě typické rychlosti a kvality

práce strojů Pöttinger ocení též šetrný přístup

k půdě a travnímu drnu na jejich pozemcích.

I na velkých nerovnostech zůstávají všechna kola neustále

v záběru díky velké dráze odpružení. S pomocí

tlakového vyrovnávání vůz snadno udržuje stabilitu

bez velkých rázů.

Samozřejmě je to i z jiných důvodů; pokud

je třeba převážet píci na delší vzdálenosti, ve

výhodě jsou vozy s velkým objemem. Při jejich

nasazení se zvyšuje podíl času, stráveného

sběrem a řezáním hmoty, při němž je v činnosti

cenné plnicí a řezací ústrojí vozu, v poměru

k času strávenému na silnici.

Návěsy JUMBO 10 000 lze také využívat

k odvozu kukuřičné řezanky od řezačky.

Uzavřená celoplechová nástavba se sériově

montovanými stropními profily nemusí být

na překážku, ale naopak: profily díky své šířce

zabraňují ztrátám úletem. Plnění vozu probíhá

z boku po sklopení nástavce na jedné straně.

Vyložení řezanky na sile obstarává podlahový

dopravník se čtyřmi řetězy s hydraulickým

posuvem a plynulou změnou rychlosti. Mazání

předních i zadních hřídelí dopravníku lze provést

ze strany vozu.

Výrobce doporučuje pro vůz JUMBO

10 000 výkon traktoru minimálně 250 koní. Dále

spodní závěs Scharmüller; je to z důvodu zatížení

podpěry oje 3 t, které tento závěs na rozdíl od

etážového závěsu umožňuje. Dále připojení do

spodního závěsu omezuje rozhoupávání traktoru

za jízdy s návěsem tím, že je více dotížena

přední náprava a souprava je stabilnější.

Kvalitní radiální pneumatiky Michelin

Firma Pöttinger vybavuje podvozek Tridem

pneumatikami Michelin CargoXBib rozměru

710/45R 22.5, tedy tím nejlepším, co je na

trhu. Jedná se o speciálně vyvinutou pneumatiku

pro využití na tažených strojích v agregaci

s výkonnými traktory. Tyto pneumatiky se vyznačují

nejen dlouhou životností, ale i šetrným

působením na travní drn a stabilitou na silnici.

Omezují utužování půdy, protože pracují s hustícím

tlakem jenom 2,5 bar. Díky své šířce 710

mm zanechávají jen mělkou stopu a na poli mají

malý valivý odpor. Ve srovnání s diagonální pneumatikou

se to projeví až o 40 % nižší potřebou

tažné síly, a ještě i radiální pneumatika s tlakem

2,85 baru vyžaduje skoro o patnáct procent více

energie. Zbývající výkon traktoru se může využít

při akceleraci a ke zvýšení provozní výkonnosti.

Pneumatiky Michelin se při svém malém objemu

vyznačují značně vysokou nosností, takže

dobře zvládnou i případné nadměrné zatížení

s nákladem, převyšujícím užitečné zatížení vozu.

K tomu ještě přistupuje celková délka podvozku,

hydropneumatické odpružení i příčná stabilizace

návěsu; z těchto důvodů je právě Tridem

specialista pro práci na svazích.

V Družstvu AGRA Březnice dosáhli s JUMBEM 10 000 průměrné užitečné hmotnosti 18,3 tuny na vůz.

Při vzdálenosti sklízených ploch nejméně 5 km činila spotřeba nafty 0,64 l na tunu sklízené senáže.

Velmi dobré praktické zkušenosti

V ČR má firma Pöttinger několik zákazníků,

kteří vlastní starší modely vozů Jumbo s dvounápravovým

podvozkem a nyní si pořídili větší

vůz s tridemem. Někteří z nich hospodaří například

v podhůří Šumavy, kde vládnou opravdu

složité terénní i klimatické podmínky.

Nový návěs sklidil několik pozemků

a hned bylo rozhodnuto. Od toho okamžiku na

všech svažitých plochách sklízí vůz s tridemem

a vede si znamenitě. Na rozdíl od očekávání

nezanechává výraznější koleje, protože šestice

pneumatik lépe rozloží hmotnost na větší kontaktní

plochu.

Petr Beneš


10

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Celkem máme čtrnáct strojů

PÖTTINGER

Jedním z nejlepších zákazníků

prodejního a servisního střediska

SOME Vysočina v Polné

je společnost ZEMAS AG, a. s.,

Mostiště u Velkého Meziříčí.

V současné době hospodaří

na 3 280 ha zemědělské půdy,

z toho je 2 500 ha orné a 780 ha

jsou trvalé travní porosty,

vesměs menší plochy rozmístěné

po celém katastru. Nadmořská

výška v okolí Mostiště je kolem

460 metrů, ale například

pastviny u Cyrilova se nacházejí

ve výšce až 670 metrů.

Charakteristické pro tento podnik je specializace

na hodně plodin a výrob. Zatím se jim to

vyplácí, protože jednotlivé oblasti se vzájemně

doplňují. V živočišné výrobě se zaměřují na chov

prasat, dojnic a masného skotu. V rostlinné

výrobě pěstují 1 265 ha obilovin, 455 ha řepky,

120 ha máku, ze 190 ha sklízeli kukuřici na GPS,

zhruba na 320 ha mají pícniny, 120 ha brambor

a 38 ha trav na semeno. V loňském roce dosáhli

u obilovin výnos 5,75 tuny z hektaru a brambory

daly přes 30 tun, což byl zdejší rekord.

„Pracujeme v členitém terénu, takže jsme

zvolili žací lišty s odpovídajícím záběrem.

Porosty, které jsou slabší, především louky,

není třeba mačkat a nechat prosychat, takže

Typ stroje a rok pořízení

EUROHIT 61 NZ 2004

JUMBO 8000 L 2004

EUROTOP 1251 2005

JUMBO 8000 L 2006

NOVACAT 306 F ED α-motion 2007

NOVACAT 305 H ED 2007

NOVACAT 306 F ED α-motion 2007

NOVADISC 305 2007

TERRADISC 5000 K 2007

SERVO 65 NOVA PLUS 2007

TERRADISC 4000 K 2007

NOVACAT 306 F α-motion 2008

EUROTOP 651 2008

HIT 810 N 2008

Ing. Ladislav Sysel, předseda představenstva společnosti

ZEMAS AG, a. s., Mostiště u Velkého Meziříčí.

Na dolním snímku je podmítač TERRADISC 4000 K.

jedna souprava je bez kondicionéru. Je to také

o spotřebě nafty, úspora představuje až dva litry

na hektar. Vozy JUMBO vzhledem k velkému

katastru agregujeme s rychlými traktory, ve

špičce najezdí až 250 km denně, takže za rok

je to i několik tisíc kilometrů. Uvezou až čtyři

tuny řezané slámy, což je množství z 1,5 ha na

jeden vůz. Vozy svážejí senáž, slámu i seno.

Svoz slámy zvládnou z plochy 1 200 ha ze dvou

třetin při překonávání vzdálenosti až 15 km na

jednu cestu. Na orné půdě zvládnou oba vozy

500 ha pícnin na senáž, z toho 160 ha vojtěšky

a jetele. Představuje to dvě až tři seče vojtěšky

a čtvrtou seč na senáž z trvalých travních porostů.

Seno vozy sklízejí zhruba z 500 ha,“ uvedl

Ing. Ladislav Sysel, předseda představenstva

akciové společnosti ZEMAS.

„Využívání vozů JUMBO při senážování

znamená velkou úsporu. Ekonomika vychází

rozhodně levněji s vozy,“ pokračoval předseda.

„Také ostatní stroje na pícniny od firmy

Pöttinger pracují naprosto bez problémů, jsou

jednoduché, výkonné a spolehlivé. Přes velký

odpor agronomů jsem prosadil nákup velkého

shrnovače TOP 1251. Ukázalo se to jako dobrá

volba, jeho výkonnost je obrovská a rychlost

sklizně v optimální době je pro kvalitu objemného

krmiva velmi důležitá.“

ZEMAS hospodaří převážně na kamenitých

a štěrkovitých půdách s velkou abrazivností,

takže pro techniku jsou to poměrně náročné

podmínky. Pluh SERVO 65 NOVA PLUS si

v nich však poradí velmi dobře, zdejší pěstitelé

si dokonce pochvalují nižší opotřebení radlic

oproti konkurenčním strojům, a také kvalita

práce a spotřeba nafty jsou nižší. Pluh pracuje

v agregaci s traktorem 230 koní a podle potřeby

je za pluhem umístěný ještě pěch, se kterým

mají výborné zkušenosti.

„Když naoráme, tak s jeho pomocí pěkně

srovnáme pole a můžeme hned set. Snažíme

se o minimum agrotechnických operací, což

znamená úsporu nákladů, především nafty

a času. Opotřebitelnost radlic je podle půdních

podmínek. Výhodou jsou otáčivé špice, opotřebení

je v poměru dvě špice na jednu radlici

a pochopitelně je efektivnější výměna levnějších

špic než dražších radlic. Záleží na obsluze, jak

se o stroj stará a jak s ním dokáže pracovat.

Pluh za necelé dvě sezony zpracoval více než

1 500 ha. Oráme jen před setím některých plodin

a na zimu, na jaře neoráme. Téměř celou výměru

však diskujeme a TERRADISC je nářadí, které

jsme si přáli a splňuje to, co jsme od něho

očekávali. Máme hodně pozemků s těžkými

půdami, nepotřebujeme však půdu zpracovávat

příliš hluboko. A při mělčím zpracování je menší

spotřeba nafty,“ dodal Ing. Ladislav Sysel.

V ZEMAS Mostiště podmítají po sklizni

obilovin, máku, také po bramborách na podzim

jenom diskují a na jaře potom podle pozemku

následuje příprava před setím. Na podzim i na

jaře zvládají veškerou přípravu půdy pod setí

jen podmítače TERRADISC. Po sklizni je to

mělká podmítka do 8 cm, příprava před setím je

o něco hlubší. Důležitá u podmítačů je především

rychlost, stroje musí pracovat rychlostí

10 až 15 km v hodině. Podmítač se záběrem čtyři

metry pracuje v agregaci s traktorem o výkonu

190 koní a pětimetrový stroj s traktorem

230 koní. Za rok zpracují oba podmítače asi

1 200 ha.


Od firmy Pöttinger vlastní tento podnik

celkom deväť strojov, ktoré pracujú v agregácii

s traktormi o výkone 135 a 105 koní. Jedná sa

o dve žacie lišty NOVACAT 305 H a NOVACAT

305 H ED, tretiu sezónu majú taktiež čelnú žaciu

lištu NOVACAT 306 F ED α-motion. Linku na

krmoviny dopĺňajú tri zhrňovače EUROTOP 421

N, EUROTOP 620 a najnovší EUROTOP 651,

ďalej obracač EUROHIT 54 N a zberacie vozy

EUROPROFI 5000 L. Od rovnakého výrobcu

využívajú a veľmi si pochvaľujú i podmietač

TERRADISC 4000 K.

Kosiť začínajú v máji a končia v septembri

zeleným kŕmením. Najskôr kosia krmoviny na

seno, ktoré musia zaschnúť. Zber krmovín na

senáž prevádzajú hneď za kosou. Na zelené

kŕmenie majú každoročne vyčlenené parcely,

kosia ráno a večer prednou kosou a zberací

voz hmotu zváža k stajniam pre kŕmny voz.

Žacia lišta NOVACAT 306 F ED α -motion kosí

ďatelinu a ďatelinotrávne miešanky v agregácii

s traktorom 135 koní. Z 50 ha ďatelovín robia

dve až tri kosby. Minulý rok prvýkrát vyskúšali

Kosenie s NOVACAT 305 H ED a NOVACAT 306 F ED -motion má na starosti Ján Škamla (vľavo).

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Maximálna spokojnosť s TERRADISCOM

PD Hrochoť v okrese Banská

Bystrica je zamerané na chov

hovädzieho dobytka a oviec.

Hospodária na 250 ha ornej

pôdy, na ktorej pestujú 150 ha

silážnej kukurice, 100 ha obilnín,

všetko pre potreby živočíšnej

výroby. Trvalé trávne porasty

majú na 400 ha, z toho je 50

ha lucerny, ostatné sú lúky na

kosenie. Ďalej obhospodarujú

400 ha lúk, ktoré kosia a 400 ha

pasienkov pre ovce a jalovice.

α

11

Juraj Štubian, mechanizátor v PD Hrochoť v okrese Banská Bystrica, ukazuje na prednosti podmietača

TERRADISC. Na snímke s Ing. Igorom Bohušom zo spoločnosti AGROBON Zvolen.

konzervovať časť senáže do vakov. Na seno

slúži väčšinou dve kosby, ďalšia krmovina je

určená pre pastvu. Jedna žacia lišta zvládne

v miestnych podmienkach 10 ha za smenu.

Majú veľmi svahovitý terén a kamenité pôdy,

hospodária v nadmorskej výške približne 600

metrov, pričom pasienky sa nachádzajú i vo

vyšších polohách.

„Čo sa týka opotrebenia strojov Pöttinger,

sme veľmi milo prekvapení, prakticky nemáme

žiadne opravy oproti starým žacím strojom,

kde sme nestačili kupovať nože, držiaky nožov

atď. Veľmi dobre a spoľahlivo pracuje taktiež

zhrňovač, má za sebou tri sezóny a zatiaľ

s pôvodnými prstami, čo je v našich podmienkach

úspech. Obracače sú taktiež fantastické

stroje, vymenili sme pár náhradných prstov

a inak neboli žiadne problémy. S dvojrotorovým

zhrňovačom EUROTOP 651 je možné prihrúť

hmotu z obidvoch strán. Máme špecifické

podmienky, niekedy nie je dostatok hmoty, takže

týmto spôsobom nahrabe viac. V pohode stíha

zhrnúť pre odvoz a to pre rezačku i zberací voz.

Voz využívame taktiež na zber sena, senážovanie

a začali sme s ním zvážať i zelené kŕmenie. Limitujúce

pre využitie voza je ťažný prostriedok,

pretože silnejší traktor jazdí so žacími lištami,

aby sa všetko stíhalo nakosiť a až potom sa

prepriahane traktor do senážneho voza. EURO-

PROFI pri zbere sena odvezie 25 až 35 metrov,

zatiaľ čo staré vozy odvezú len do 20 metrov,“

uviedol mechanizátor družstva Juraj Štubian

a pokračoval: „Stroje Pöttinger nám vyhovujú,

sú spoľahlivé a výkonné i v našich zložitých podmienkach.

Mali sme z toho zo začiatku trocha

obavy, ale sme spokojní. K tejto technike nás

priviedla spoločnosť AGROBON Zvolen s. r. o,

ktorá nám ukázala, ako stroje pracujú v iných

poľnohospodárskych podnikoch, kde sme si ich

boli pozrieť a získať skúsenosti. Taktiež sme si

ich potom vyskúšali v našich podmienkach, čo

sa osvedčilo. Maximálne spokojní sme s podmietačom

TERRADISC so záberom štyri metre.

V tomto zábere má veľmi dobrú manévrovateľnosť,

pracuje perfektne v agregácii s traktorom

135 koní s predným závažím. Za smenu urobí

25 i viac ha, ale záleží na pôde a podmienkach.

Niekedy musíme pozemok spracovať i dvakrát,

napríklad keď zapravujeme hnoj alebo veľa rastlinných

zvyškov. Podmietač využívame na jar

i na jeseň, ročne urobí približne 700 ha, zatiaľ

má za sebou viac ako 1 000 ha s pôvodnými

diskami. Vzhľadom k tomu, že máme veľa kameňov,

má bezúdržbové istenie každého disku

samostatne, pre nás veľký význam,“ uzavrel

Juraj Štubian.


12

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Senážování jsme zkrátili o polovinu

Společnost Biochov, s. r. o., se

sídlem v Nových Zákupech na

Českolipsku, hospodaří

v podhorské oblasti a zabývá

se chovem krav bez tržní produkce

mléka. Je součástí akciové

společnosti Spojené farmy,

což je sdružení zemědělských

farem, které vzniklo za účelem

společného odbytu zemědělských

produktů. Cílem je

výroba kvalitních biopotravin

při respektování podmínek

ekologického zemědělství.

farmách, aby hmota byla co nejrychleji z pole,“

říká Ing. Jan Hromas, ředitel společnosti Biochov,

s. r. o. Dodejme, že Spojené farmy vlastní

ještě další techniku Pöttinger na sklizeň pícnin

a celkem obhospodařují kolem 18 tisíc hektarů

v podhorských oblastech.

Výhody spolupráce

Společnost Biochov řeší veškeré polní

práce prostřednictvím objednaných služeb

u Agroslužeb Štěpán. Spolupráce již funguje

pátou sezonu a spočívá v tom, že Biochov

poskytne oba vozy Agroslužbám, které je

agregují s vlastními výkonnými traktory a po

celou sezonu s nimi sklízejí senáž a seno. Během

provozu se starají i o údržbu vozů. Kromě

toho zajišťují pro Biochov vlastním rometadlem

hnojení pozemků hnojem. Podle Ing. Hromase

je to oboustranně výhodné, protože jeden

podnik má výkonnou sklízecí techniku a druhý

sedm s celkovou kapacitou přes 7 000 tun,“

podotkl Ing. Hromas.

Vytížení vozů JUMBO

První vůz JUMBO 7 200 L letos pojede pátou

sezonu a i při extrémně vysokých výkonech

pracuje bez poruch. Za sebou má zmíněných

přes 30 000 tun odvezené hmoty, což odpovídá

přibližně pěti stovkám fůr za rok při průměrné

vzdálenosti 7 až 8 kilometrů. Dřív s ním sklidili

celou úrodu a ještě ho půjčovali jiným podnikům.

Kromě vlastní senáže zvládl navozit další

tři senážní žlaby v okolních podnicích.

„Vůz byl v provozu minimálně 16 hodin

denně. Při takovém výkonu je nutné sklizeň

dobře technologicky zvládat. S vozem musí

jezdit zkušená obsluha, která zná podmínky,

věnuje se sklizni a hlídá sušinu, aby senáže byly

kvalitní,“ dodal ředitel.

K pořízení posily v podobě vozu JUMBO

10 000 L vedla farmáře z Biochovu především

dobrá zkušenost s prvním vozem. „Měli jsme

však několik otázek, které jsme potřebovali

vyřešit. Například jak silný má být traktor, se

kterým bude vůz agregovaný. V současné době

jezdí s traktorem 290 koní. Další otázkou byla

manévrovatelnost tak velkého vozu na našich

úzkých komunikacích, abysme nemuseli vybírat

jen určité pozemky. A také jsme si chtěli ověřit,

jak se bude chovat v kopcích a na svažitých

pozemcích. Dnes obsluha tvrdí, že JUMBO

10 000 je stabilnější než JUMBO 7200. Určitě

k tomu pomohla nová koncepce podvozku,

Tridem je podle obsluhy stabilnější než dvounápravový

podvozek; velkým přínosem je i větší

kontaktní plocha, protože s tímto vozem jsme

schopni ‚přeplavat‘ kdeco. Měli jsme obavy jak

se bude otáčet, aby nepoškodil drn na souvratích,

ale ani v tom není problém. I plně naložený

vůz má velmi dobrou manévrovací schopnost

přední a zadní nápravy. Dá se říci, že veškeré

naše pochyby stroj vyvrátil,“ zhodnotil ředitel.

Ing. Jan Hromas, ředitel společnosti Biochov, s. r. o., (vlevo) s Václavem Formánkem, obchodním zástupcem

obchodního a servisního střediska SOME Sever v České Lípě.

„Chováme kolem 800 kusů masných

krav, pro které je třeba zajistit kvalitní krmení.

K tomu nám slouží výkonná technika. Pícniny

sklízíme vozem JUMBO 7200 L a loni jsme

k němu pořídili vůz JUMBO 10 000 L. První

vůz má za sebou více než 30 000 svezených

tun. Většinou pracoval na dvě směny, protože

máme velké přepravní vzdálenosti. Situaci

jsme se snažili řešit pořízením dalšího vozu,

takže naskladňování velkých senážních žlabů

teď probíhá podstatně rychleji, maximálně do

osmi až deseti dnů i při nepřízni počasí. Občas

s vozy vyjedeme pomoci kolegům na ostatních

v době sklizně pícnin a sena efektivně využije

silné tažné prostředky.

„Při sklizni pícnin je nejdelší dojezdová

vzdálenost pro vozy 15 kilometrů. Máme sice

pozemky i v okolí farmy, ale při kombinovaném

využití pro pastvu a sklizeň jsou na prvním

místě zvířata a senáž se proto vozí i z větších

vzdáleností. První seč sklízíme zhruba z 2 000

ha, druhé a třetí seče z 1 500 ha, i když třetí

seče vyjdou většinou zatím jen na obnovách,

protože jsme začali hospodařit na pozemcích,

které ležely několik let ladem. Všechno uskladňujeme

do senážních žlabů, kterých máme

Úspora času i nákladů

Za velké plus považují v Biochovu kompatibilitu

náhradních dílů. Nemusí tak plnit sklad

nebo nejezdit pro všechno do servisu. Obsluha

zase oceňuje jednoduchou údržbu a výměnu

centrálně uchycených nožů, které se vyklopí

a následně vrátí do polohy řezání. Nehledě

na to, že samotné senážování dvěma vozy se

zkrátilo minimálně o polovinu času, který může

být využitý například ve službách. Senážím se

nyní věnují tři pracovníci, takže se na dva stroje

ušetřil jeden člověk. „Má to nezanedbatelný

vliv na ekonomiku provozu, protože tvrdím,

že obsluha takového stroje musí být dobře

zaplacena. Vede to zároveň k motivaci, aby se

o stroj dobře starala, což je pro podnik rovněž

přínos,“ je přesvědčený Ing. Hromas.


ZKUŠENOSTI Z PRAXE

13

Polonesená verzia krátkeho tanierového náradia

TERRADISC 6000 T

Jedným z úspešných strojov,

ktoré žali a žnú úspech v menšej

verzii, je krátke tanierové náradie

TERRADISC s dvoma radmi

tanierov, zavlačovačom

a jedným z viacerých typov

valcov. Lenže pre veľkovýrobné

podmienky u nás je menší záber

nedostatočný. Vedeli to aj

v Pöttingri, preto vyvinuli

polonesenú verziu „T“

so záberom 4, 5 a 6 m.

Prvý polonesený krátky diskový podmietač

Pöttinger TERRADISC so záberom 6 m

predali na Slovensko pred dvoma rokmi do

obce Tešmák neďaleko Šiah. Vlastnia ho bratia

Ing. Marián Mráz a Bc. Juraj Mráz, ktorí kvôli

jednoduchšej administratíve založili združenie

dvoch SHR.

Obaja bratia hospodária na výmere 930

ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 65 ha

vedených ako TTP v chránenom vtáčom území.

Sú to zamokrené pôdy, preto iné využitie ako

na výrobu sena alebo pasenie nie je ani možné.

Raz do roka z TTP vyrábajú seno, ktoré je pre

svoje zloženie vyhľadávané v západných krajinách,

predovšetkým chovateľmi koní. Na ornej

pôde, pestujú tradičné plodiny.

Ostaňme však pri TERRADISCU. Ako

mnoho podnikov, aj bratia Mrázoví disponovali

tanierovým náradím so záberom 4 m,

ktoré však zväčšovaním výmery začínalo byť

nedostatočné.

Rozhodnutie nakoniec padlo na TER-

RADISC 6000 T so záberom 6 m. Na výber

vplývalo viacero faktorov. Medzi najhlavnejšie

patrili robustnosť, ale pritom jednoduchosť

konštrukcie. Rozhodla aj modularita konštrukcie,

pretože stroj je v podstate zložený z dvoch

3 m strojov. A ďalším nie posledným argumentom

bola cena. Za dva roky, čo je krátke tanierové

náradie Pöttinger u nich v činnosti, nebol

s ním problém, o zváraní alebo inom spevňovaní

konštrukcie už ani nehovoriac. Z praktického

hľadiska vidia obaja bratia prínos aj v porovnaní

s tanierovým náradím do tvaru X, ktoré podľa

ich skúseností nedokáže tak dokonale urovnať

povrch pôdy. Veľkou výhodou tohto stroja je aj

rýchlosť prepravy a sklápateľnosť bez nutnosti

vychádzania obsluhy z traktora. Istenie je pritom

Majiteľ stroja Ing. Marián Mráz ukazuje na jeden z mnohých bodov nastavenia. Pomocou tejto hornej vzpery

je možné stroj nastaviť ozaj optimálne.

automatickým hydraulickým zámkom. To šetrí

čas a zvyšuje výkonnosť súpravy. Údržba stroja

je nenáročná a spočíva v premazaní otočných

čapov. Ložiská jednotlivých diskov sú pritom

po celú dobu životnosti bezúdržbové.

Najviac využívajú TERRADISC pri príprave

pôdy pod oziminy. Robia ním klasické podmietky,

ale aj zapracovávajú rastlinné zvyšky po

zbere slnečnice alebo kukurice. Hovoria, že

dvoma na seba kolmými prejazdmi by dokázali

pripraviť pôdu na sejbu pšenice po zbere

kukurice. V niektorých prípadoch TERRADISC

používali aj na úpravu oráčiny na jeseň.

Rady tanierov možno voči sebe nastaviť v piatich

polohách. Účelom je optimálne prispôsobenie sa

podmienkam.

Počas našej návštevy pracoval na poli po

zbere kukurice na zrno. Zber bol uskutočnený

kombajnom s adaptérom na zber kukurice

s drvením. Výsledok práce adaptéra nebol dokonalý,

na poli sa nachádzali v pomerne veľkej

miere nepodrvené a stojace steblá kukurice.

Pozemok bol rovinatý a vďaka vysokej podzemnej

vode v nie príliš ideálnom vlhkostnom

stave. Práca TERRADISCU aj napriek týmto nepriaznivým

okolnostiam bola výborná a povrch

pôdy pripravený na následnú orbu. Miestami sa

stalo, že Packer valce boli zanesené navlhnutými

rastlinnými zvyškami (vlhkou pôdou nie),

ale to pri toľkom množstve hmoty je viac menej

prirodzené. Na elimináciu tohto nežiaduceho

efektu mohla obsluha lepšie nastaviť stroj,

konkrétne škrabky valca.

Stroj so záberom 4, 5 a 6 m sa zapája závesom

kategórie 2 alebo 3 do spodných ramien

trojbodového závesu traktora. K traktoru je stroj

pripojený pomocou štyroch hadíc dvoch hydraulických

okruhov, ktorými sa ovláda spúšťanie

a zdvíhanie do pracovnej polohy a nápravy.

Oje začína kĺbom, pomocou ktorého sa stroj

vytáča v zákrutách až o 90°. Pöttinger myslel aj

na prípad, že je TERRADISC ťahaný traktorom

s dvojmontážami, ktoré by mohli prekážať.

V tom prípade môže obsluha predĺžiť oje

o 50 cm. Krátke tanierové náradie TERRADISC

v polonesenej verzii má oproti nesenému variantu

mnohé výhody. Na 6 m záber, na ktorý

pripadá 48 individuálne odpružených tanierov,

je potrebná podľa výrobcu ťažná sila 180 k. Rôznorodé

možnosti nastavenia, kvalita produktu

a výborná práca sú dostatočné argumenty pre

jeho kúpu, ktoré podčiarkuje jeho nenáročná

údržba.

Marián Kukučka


14

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Rozhodly zkušenosti jiných uživatelů

Společně se synem hospodaří na 102

ha orné půdy v katastru Holubí Zhoř u Velké

Bíteše soukromý zemědělec Milan Caha. Zabývají

se rostlinnou výrobou a chovem 30 dojnic

a 25 masných krav bez tržní produkce mléka.

V rostlinné výrobě pěstují obiloviny, řepku, vojtěšku,

jetel, kukuřici na siláž a loni zkoušeli také

mák. Pícniny pěstují asi na třetině ploch, spíše

na horších kamenitých pozemcích. Hospodaří

v nadmořské výšce kolem 540 metrů, co se týká

srážek, jedná se spíše o sušší oblast, přestože

se nacházejí na Vysočině.

S výměnou strojů začali zhruba před pěti

lety a s firmou Pöttinger spolupracují tři roky.

„Prvním strojem byl TERRADISC 3000, který

jsme viděli pracovat u jiných uživatelů. Zaujalo

nás, jak pěknou umí práci. Používáme ho na

přípravu půdy po sklizni obilovin, ale osvědčil

se i po sklizni hořčice a trav na semeno, což

byly velmi suché pozemky. Zatím pracoval bez

problémů a s původními disky. Opotřebení

je minimální, u předních disků o něco větší,

zadní jsou méně namáhané a vydrží déle.

Stroj udělal kolem 300 ha od jeho pořízení.

Pracuje v agregaci s traktorem o výkonu

150 koní. Pracovní rychlost je kolem 16 km

v hodině a spotřeba nafty 8 litrů na hektar.

Půdy jsou v naší oblasti spíše sušší a tvrdší,

ale TERRADISC si v takových podmínkách

poradí velmi dobře. Je to velmi spolehlivý

stroj, který zvládne kompletně celou výměru,

tj. podmítku po sklizni i přípravu na setí,“ zhodnotil

podmítač Milan Caha starší.

Soukromý zemědělec Milan Caha se synem Milanem

(vlevo) hospodaří v katastru obce Holubí Zhoř.

Od firmy Pöttinger vlastní na farmě ještě

starší shrnovač EUROTOP a loni pořídili žací

lištu NOVADISC 305 a secí kombinaci LION

301 a VITASEM 301 A. S lištou jsou spokojeni,

kosila bez poruchy veškerou výměru pícnin

a ještě stíhali udělat nějaké hektary ve službách.

Pracuje v agregaci s traktorem 90 koní.

Secí stroj se zásobníkem na 1 000 litrů plní

z vaku přímo na poli. Loni s ním zkoušeli set

také mák a vyšel výborně. Výnos v hrubém byl

0,9 tuny z hektaru. Obiloviny daly v průměru

6,8 tuny. Porosty se vyznačovaly dobrým

vzcházením, secí botky se neucpávaly a výsev

byl rovnoměrný. Přidaný hydraulický třetí bod

je vynikající pro nastavování secího stroje přímo

z traktoru. Opotřebení stroje je za sezonu

minimální. Agregován byl s traktorem 150

koní a za hodinu stroj zasel 2,5 ha při pracovní

rychlosti kolem 10 km v hodině. Na farmě mají

spočítáno, že spotřeba nafty vychází u podmítky

s TERRADISCEM na 7 až 8 litrů na hektar, u orby

15 litrů a u setí 6 litrů. Takže při třech pracovních

operacích – orba, příprava půdy disky a setí se

vejdou do spotřeby 20 litrů nafty na hektar.

Posledními pořízenými stoji je rozmetadlo

hnoje a lis VARIOPROFI 6165 LSC Klasic.

Výkonné stroje dostupné i pro menší farmáře

V Závisti u Velkého Meziříčí má sídlo rodinná

farma Jiřího Jurka. Jejich pozemky se

rozkládají v pěti katastrech a celkem hospodaří

na 96 ha, z toho 20 ha jsou louky, zbytek je orná

půda. V rostlinné výrobě pěstují hlavně obiloviny,

mák a brambory. Loni částečně omezili

Zemědělec Jiří Jurek ze Závisti u Velkého Meziříčí.

výměru obilovin a brambor na úkor hořčice,

která se stala finančně zajímavější plodinou.

V živočišné výrobě se zaměřují na výkrm býků,

které nakupují od chovatelů.

Pícniny zpracovávají jen na senáž, kterou

lisují do balíků a něco málo sena uskladňují pro

zástav mladých býků. Stroje na sklizeň pícnin

představuje shrnovač EUROTOP 380 N s pracovním

záběrem 3,8 metru, obraceč EUROHIT

54 N se záběrem 5,4 metru a diskový žací stroj

NOVACAT 265 H se záběrem 2,65 metru bez

kondicionéru, který by na sklizeň luk nevyužili.

Stroje udělají přibližně 60 ha za rok. První

stroj od firmy Pöttinger pořídili na farmě již

v roce 1993, a to starší shrnovač. Zhruba

o deset let později nakoupili novou techniku.

„Jsou to spolehlivé stroje, zatím neměly

žádné poruchy a nebyla nutná ani výměna

opotřebitelných náhradních dílů, kromě nožů

na diskovém žacím stroji. Do této techniky

jsme šli proto, že jsme měli velmi dobré zkušenosti

s prvním strojem Pöttinger, osvědčil se,

neměl žádné uvolněné prsty, jen se postupně

opotřebovávaly, měl vysoký výkon a bezporuchový

chod. Společným jmenovatelem strojů

Pöttinger je spolehlivost, výkonnost a cenová

dostupnost i pro menší farmáře. Všechny stroje

využíváme jen na vlastní výměru, šetříme si

je, aby vydržely v provozu co nejdéle,“ říká

Jiří Jurek.

Loni pořídili pluh SERVO 35 NOVA. Orbu

uplatňují na celé výměře. Hospodaří v nadmořské

výšce 560 metrů, půdy mají lehčí hlinitopísčité

půdy, ale i těžké a kamenité.

„Pluh má seřizování přítlaku hydraulicky

pomocí rychlospojky, takže ho dokážu seřídit

velmi jednoduše a rychle během pár minut

v různých podmínkách. Do kamenitých půd

seřídím tlak tak, aby vyjížděly radlice lehce

a nevytahovaly kameny, naopak do těžkých

půd nastavím nejvyšší tlak, aby nevyjížděl

a oral jak má. Co se týká spotřeby nafty, záleží

podle mě spíše na řidiči, jak zvládá orbu

v různých půdních podmínkách a jak dobře

má stroj seřízený,“ tvrdí Jiří Jurek a dodává,

že výběr a nákup strojů je dnes hodně také

o servisu, dostupnosti náhradních dílů a dalších

službách. „Musím říci, že například originální

náhradní díly na pluh jsou levnější než u konkurenčních

značek. Také v tomto směru je pořízení

strojů značky Pöttinger podle mě výhodné. Jde

hodně o přístup prodejce a v tomto směru si

na prodejní a servisní středisko SOME v Polné

nemůžu stěžovat, je to dobrý obchodní partner.

Poskytuje komplex služeb, bez kterých se dnes

zemědělec neobejde.“


ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Mechanická sejacia kombinácia sa osvedčila

15

Ing. Vladimír Sedliak z obce Veľká Lúka na

Zvolensku hospodári na 386 ha, z toho orná

pôda je 150 ha, ostatné sú trvalé trávne porasty.

Na ornej pôde pestuje obiloviny a repku, z objemových

krmív ďatelinu, ktorú zberá do balíkov

a strniskové zmesky pre stádo 1 200 oviec, na

ktorých chov sa farma špecializuje.

Od firmy Pöttinger budú tento rok na

farme už štvrtú sezónu využívať žaciu lištu

NOVACAT 305 H, zhrňovač EUROTOP 420 N

a obracač EUROHIT 54 N, slúži už osem rokov.

V minulom roku zakúpili nový obracač HIT

610 N a zhrňovač EUROTOP 651. Na štvrtú

sezónu pripravujú lis ROLLPROFI 3200 LSC,

ktorý zatiaľ urobil viac ako 7 000 balíkov sena,

senáže a slamy. Najviac spracovávajú krmoviny

na seno a nasleduje lisovanie slamy. Niečo

robia taktiež v službách, približne desať percent

z celkových výkonov, ale ako hovorí farmár,

veľmi je vyťažený vlastnou farmou a výmerou.

Žacia lišta zvládne 12 až 15 ha za smenu.

Zberom krmovín sa zaoberajú štyria pracovníci

– kosenie, obracanie, zhrňovanie, lisovanie

a odvoz. Stroje pracujú bez porúch. „Výhodou

Ing. Vladimír Sedliak, súkromný farmár z obce Veľká

Lúka v okrese Zvolen.

vlastného lisu je kvalitná senáž robená za

optimálnych podmienok. Lis má dobrú zlisovateľnosť

hmoty, vyhovuje nám tvar balíkov, pri

veternom počasí máme vyskúšané, že je treba

baliť hmotu v protismere. Pri lisovaní na senáž

využívame polovicu nožov. To sa mi zdá ako

optimálne pre dĺžku rezanky, ktorá má pozitívny

vplyv na zdravotný stav dobytka. Pri senážovaní

dávame tri vrstvy fólie, pri balení sena stačia

dve vrstvy, aby boli balíky dostatočne pevné,“

hovorí Ing. Sedliak. Okrem obracača zakúpili

na farmu v minulom roku taktiež rotačné brány

LION 301 a mechanický sejací stroj VITASEM

301 A. Sejaciu kombináciu agregujú s traktorom

Zetor Forterra o výkone 106 k.

„Sejací stroj pracuje perfektne, rovnomerne

ukladá osivo a vzchádzanie porastov bolo veľmi

dobré. Siali sme s ním i trávy, do menšej hĺbky

a vzišli výborne. Prvé skúsenosti pri zapožičaní

stroja na skúšku do našich podmienok boli

dobré. Jednalo sa o založenie podsevu tráv

a ovsa. Na základe vynikajúcich skúseností

sme sa rozhodli sejaciu kombináciu zakúpiť,“

uviedol farmár.

Sklizeň pícnin v náročných podmínkách

Kompletní linku na sklizeň pícnin od firmy

Pöttinger využívají na farmě Studánka v Horním

Podluží v Ústeckém kraji. Nejstarším strojem

byl obraceč EUROHIT 40 N z roku 1997 a postupně

následoval nákup dalších strojů – shrnovač

EUROTOP 460 N, dva senážní vozy EUROPROFI

2 L a EUROPROFI 3 L, dvě rotační žací lišty

NOVACAT 305 H a přední NOVACAT 306 F, další

Luboš Kudla ze soukromé farmy Studánka v Horním Podluží v Ústeckém kraji.

shrnovač, tentokrát se záběrem přes šest metrů

EUROTOP 651 a obraceč EUROHIT 61 N.

„Na techniku Pöttinger jsme se začali soustředit

zhruba před deseti lety, některé stroje

s menším záběrem jsme už vyměnili, protože

jejich výkon pro nás přestal být adekvátní, jelikož

jsme zvětšili výměru,“ říká Luboš Kudla,

mladší ze dvou synů farmáře Bohumila Kudly.

V současné době obhospodařuje tato rodinná

farma 550 ha v nadmořské výšce v rozmezí

300 až 600 metrů. Všechno jsou trvalé travní

porosty, které slouží na produkci sena a senáže

pro masný skot a ovce.

„Spolehlivost strojů je velmi dobrá, hodně

vydrží v našich složitých podmínkách, kde je to

samý kámen a skeletové půdy. Obzvláště sběrací

zařízení u vozů je technicky propracované

a oba vozy EUROPROFI pracují do dneška. Řekl

bych, že uspokojivý je i výkon a opotřebení,

pokud neselže obsluha, tak například u sekaček,

které trpí nejvíc, odcházejí jenom nože.

I v těch složitých podmínkách, které máme,

stroje dobře fungují a s výkonem jsme nadmíru

spokojení,“ tvrdí Luboš Kudla.

Výkonnost je v daných podmínkách proměnlivá,

protože stroje jezdí jak po rovině, tak

v kopcích a někde je více kamene. Pracovní

rychlost je maximálně kolem 11 km v hodině

a všechny stroje jezdí s traktorem 130 koní.

Nejvyšší denní výkon farmář uvádí při kosení,

a to 34 ha, u svozu záleží na vzdálenosti, protože

farma je poměrně rozsáhlá a skladovací

prostory mají pouze v Horním Podluží. Pokud

vůz jezdí 6 km, tak se otočí zhruba sedmkrát, při

kratších vzdálenostech zvládne i 18 fůr za směnu.

Spokojeni jsou na farmě i s délkou řezanky.

Důležité je mít nabroušené nože a dostatečné

množství hmoty na řádku. Sklízejí jednu až dvě

seče, část ploch stihnou vypást krávy.


Se senážním vozem

můžete uspořit...

Obchodní zastoupení výrobního závodu

pro Českou a Slovenskou republiku

Ing. Zdeněk Bílý

Tel.: +420 602 711 900

E-mail: pottinger@pottinger.cz

400 k příkon

2 pracovníci

5 l nafty na hektar

včetně dopravy

Servisní zastoupení výrobního závodu

pro Českou republiku

Josef Vlach

Tel.: +420 602 702 681

E-mail: vlach@pottinger.cz

800 k příkon

4 pracovníci

17 l nafty na hektar

včetně dopravy

Obchodní zastoupení výrobního závodu

pro Slovenskou republiku

Ing. Juraj Kandera

Tel.: +421 918 520 426

E-mail: kandera@pottinger.sk

Servisní zastoupení výrobního závodu

pro Slovenskou republiku

Miroslav Marušiak

Tel.: +421 918 901 345

E-mail: marusiak@pottinger.sk

Dovozní zastoupení pro Českou republiku

Agrozet České Budějovice, a. s.

www.agrozet.com

SOME Jindřichův Hradec, s. r. o.

www.somejh.cz

Dovozní zastoupení pro Slovenskou

republiku

Agrotradegroup, spol. s r. o., Rožňava

www.agrotradegroup.sk

2 roky

záruka

SOME Slovakia, s. r. o., Holíč

www.some.sk

www.pottinger.cz

www.pottinger.sk

Magazín PÖTTINGER News

vydává Vydavatelství ZK, s. r. o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno

www.zemedelskykalendar.cz

Číslo 1/2009 dáno do tisku 21. 1. 2009

MK ČR E 17511

More magazines by this user
Similar magazines