29.10.2014 Views

2014 CADAQUES MINI PRINT INTERNATIONAL

The catalogue of the 34th Mini Print International of Cadaques, 2014

The catalogue of the 34th Mini Print International of Cadaques, 2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4è<strong>MINI</strong><br />

RI<br />

N T I NT<br />

RNACIO<br />

AL<br />

DEC<br />

DAQUE<br />

<strong>2014</strong>


34è<br />

<strong>MINI</strong> <strong>PRINT</strong> INTERNACIONAL DE CADAQUÉS<br />

<strong>2014</strong>


Una història d’amor<br />

Com molts artistes, Pascual Fort era autodidacte, tot i que<br />

amb una sòlida base com a orfebre, un ofici que li va donar<br />

gust artístic i coneixença de diversos materials. Finalment,<br />

Fort es va decantar per dues activitats combinades: l’artística<br />

–a través del gravat i l’esmalt, que va investigar fins a<br />

descobrir-hi totes les implicacions– i la de galerista –que el<br />

posava en contacte amb noms consagrats de l’art i de la crítica<br />

i li permetia alhora obrir portes a aquells que començaven.<br />

Un dia es va fer una pregunta: Com puc saber què<br />

estan fent aquells artistes que som com jo en altres parts del<br />

món? És una bona pregunta. Els camins de l’art es creuen<br />

en dimensions que no sabem i arreu hi ha ecos de provatures<br />

i descobertes fetes a milers de quilòmetres. I si algú, a<br />

l’altra banda del món, està fent el mateix que jo?, es va dir<br />

Pascual Fort. I si algú ho està fent molt millor? I si algú ja<br />

ha trobat les solucions que jo busco? A preguntes d’artista<br />

calen respostes d’artista.<br />

Pascual Fort va decidir que fossin els mateixos creadors els<br />

qui li expliquessin les seves investigacions: va convocar el<br />

I Mini Print Internacional de Cadaqués, un premi d’abast<br />

mundial per a obres de gravat de petit format. Era l’any<br />

1981, Fort i la seva dona havien passat temporades a Nova<br />

York, l’home hi havia obtingut algun premi important, tenien<br />

contactes i adreces. Semblava impossible crear un premi<br />

internacional en una Barcelona encara no globalitzada,<br />

encara no olímpica, i en un Cadaqués brillant i solitari; però<br />

dit i fet, van començar a arribar els sobres gruixuts amb les<br />

minúscules obres impreses, com finestres diminutes obertes<br />

sobre universos infinits. Obres lleugeres, que podien viatjar<br />

per correu aeri, que no tenien les complicacions burocràtiques<br />

d’embalatges o assegurances, que es transportaven<br />

amb un gest. Gairebé cinc-centes peces van arribar en la<br />

primera convocatòria, i és fàcil imaginar la mirada àvida de<br />

Pascual Fort resseguint els camins dels seus col·legues, passant<br />

els dits sobre els quadradets màgics llaurats per aquells<br />

alquimistes llunyans.<br />

Deu anys després, el 1991, Pascual Fort va morir de sobte,<br />

quan els miniprints d’aquell any estaven sent embolicats<br />

per anar a una exposició que havia de tenir lloc al Regne<br />

Unit. La Mercè Barberà, la seva dona, a qui el món havia<br />

caigut a sobre sense avisar, va trucar a l’organitzador de la<br />

mostra. Ha passat això, li va dir, què faig? Do it!, va contestar<br />

la veu a l’altra banda del telèfon. Do it? Doncs sí, ho<br />

farem. Mercè Barberà va tancar els punys. Ho farem, que<br />

volia dir ho faré. Un llegat és un compromís. I fins avui, i<br />

més enllà. La Mercè estava simplement sent fidel a la seva<br />

pròpia vida, als records, a aquesta tasca compartida segon a<br />

segon, el marit des de l’art, ella des del suport engrescat i la<br />

feina precisa. És una dona menuda i dolça, d’ulls molt vius.<br />

El Mini Print Internacional de Cadaqués és, doncs, una<br />

història d’amor. D’amor i d’èxit. En aquesta edició hi han<br />

participat 740 artistes de 56 països. Es diu aviat. Artistes<br />

obligats a compactar la visió del món, la inquietud, la divagació,<br />

en un espai quadrat de 10 x 10 centímetres. Fa l’efecte<br />

que, com a espectadors, ens aboquem a la mostra d’un<br />

teixit complex posat sota el microscopi, perquè aquestes petites<br />

imatges ens donen emoció, sensacions i reflexió, però<br />

som nosaltres qui hem de construir el món que contenen a<br />

partir d’aquest fragment que se’ns ensenya. Em miro els sis<br />

gravats guanyadors d’aquesta convocatòria i hi veig intencions<br />

molt diverses: la textura orgànica dels camps d’Hortensia<br />

Pérez Cuenca; la serenitat després de l’angoixa, o abans<br />

que hi arribi, de la japonesa Yasuko Tachi, i per què m’ha<br />

fet pensar en l’angoixa si és una imatge plena de llum? Però<br />

si segueixo jugant i mirant, hi trobo el temps aturat, i doncs<br />

etern, en els penya-segats desafiants, tan serens, de l’irlandès<br />

Aidan Flanagan, i descobreixo que el gravat més realista<br />

acaba sent metafísic. I què dir del misteri que guarda el bloc<br />

de la Irene Podgornik? O aquesta declaració d’autoritat –és<br />

autoritat, o és simplement un retall urbà?– que s’escampa<br />

per sota de l’estampat de Rosemary Mortimer, que de sobte<br />

em sembla una crítica al món actual? I el bosc recremat de<br />

Tanya Yordanova, ho és de veritat?<br />

És impossible engrapar el que conté una imatge, i el Mini<br />

Print les multiplica fins al miler, o gairebé, en cada nova<br />

convocatòria. El concurs està sòlidament consagrat a nivell<br />

internacional, és un referent, té regles precises, els mateixos<br />

guanyadors d’un any són els jurats de l’any següent. Un<br />

cicle perfecte que es perpetua, com la roda del món de les<br />

cartes del tarot mil·lenari. Hi ha una tasca com d’abelles laborioses<br />

darrera d’aquest concurs que té la seu a Cadaqués:<br />

una tasca feta en família, per poques mans.<br />

Trenta-tres anys després de la primera il·luminació de Pascual<br />

Fort, Mercè Barberà és dipositària d’una col·lecció que<br />

engloba el millor gravat internacional: la de les peces guanyadores<br />

de cada una de les convocatòries. Una col·lecció<br />

que, per cert, haurien de mirar amb atenció les nostres institucions,<br />

perquè aquest esforç de dècades és ja patrimoni<br />

intangible del país. Caldria, per tant, oficialitzar aquesta<br />

pertinença donant a les obres un repòs i un àmbit d’exposició<br />

permanent. Que així sigui.<br />

Patrícia Gabancho, periodista i escriptora.


Una historia de amor<br />

Como muchos artistas, Pascual Fort era autodidacta, aunque<br />

con una sólida base como orfebre, un oficio que le dio gusto<br />

artístico y conocimiento de diversos materiales. Finalmente,<br />

Fort se decantó por dos actividades combinadas: la artística<br />

–a través del grabado y el esmalte, que investigó hasta descubrirle<br />

todas las implicaciones– y la de galerista –que le<br />

ponía en contacto con nombres consagrados del arte y de la<br />

crítica y le permitía al mismo tiempo abrir puertas a aquellos<br />

que empezaban. Un día se hizo una pregunta: ¿Cómo<br />

puedo saber qué están haciendo aquellos artistas que son<br />

com yo en otras partes del mundo? Es una buena pregunta.<br />

Los caminos del arte se cruzan en dimensiones que no<br />

sabemos y por todas partes hay ecos de ensayos y descubrimientos<br />

hechos a miles de quilómetros. ¿Y si alguien, al otro<br />

lado del mundo, está haciendo lo mismo que yo?, se dijo<br />

Pascual Fort. ¿Y si alguien lo está haciendo mucho mejor?<br />

¿Y si alguien ya ha encontrado las soluciones que yo busco?<br />

A preguntas de artista se precisan respuestas de artista.<br />

Pascual Fort decidió que fuesen los mismos creadores quienes<br />

le explicasen sus investigaciones: convocó el I Mini Print<br />

Internacional de Cadaqués, un premio de alcance mundial<br />

para obras de grabado de pequeño formato. Era el año 1981,<br />

Fort y su mujer habían pasado temporadas en Nueva York,<br />

el hombre había obtenido allí algún premio importante,<br />

tenían contactos y direcciones. Parecía imposible crear un<br />

premio internacional en una Barcelona aún no globalizada,<br />

aún no olímpica, y en un Cadaqués brillante y solitario, pero<br />

dicho y hecho, empezaron a llegar los sobres gruesos con<br />

las minúsculas obras impresas, como ventanas diminutas<br />

abiertas sobre universos infinitos. Obras ligeras, que podían<br />

viajar por correo aéreo, que no tenían las complicaciones<br />

burocráticas de embalajes o seguros, que se transportaban<br />

con un gesto. Casi quinientas piezas llegaron en la primera<br />

convocatoria, y es fácil imaginar la mirada ávida de Pascual<br />

Fort resiguiendo los caminos de sus colegas, pasando los<br />

dedos sobre los cuadraditos mágicos labrados por aquellos<br />

alquimistas lejanos.<br />

Diez años después, en 1991, Pascual Fort murió repentinamente,<br />

cuando los miniprints de aquel año estaban siendo<br />

envueltos para ir a una exposición que había de tener lugar<br />

en el Reino Unido. Mercedes Barberá, su mujer, a quien el<br />

mundo había caído encima sin avisar, telefoneó al organizador<br />

de la muestra. Ha pasado esto, le dijo, ¿qué hago? Do<br />

it!, respondió la voz al otro lado del teléfono. Do it? Pues sí,<br />

lo haremos. Mercedes Barberá cerró los puños. Lo haremos,<br />

que quería decir lo haré. Un legado es un compromiso. Y<br />

hasta hoy, y más allá. Mercedes estaba simplemente siendo<br />

fiel a su propia vida, a los recuerdos, a esta tarea compartida<br />

segundo a segundo, el marido desde el arte, ella desde el<br />

apoyo entusiasmado y el trabajo preciso. Es una mujer menuda<br />

y dulce, de ojos muy vivos.<br />

El Mini Print Internacional de Cadaqués es, pues, una historia<br />

de amor. De amor y de éxito. En esta edición han participado<br />

740 artistas de 56 países. Se dice pronto. Artistas<br />

obligados a compactar la visión del mundo, la inquietud, la<br />

divagación, en un espacio cuadrado de 10 x 10 centímetros.<br />

Parece que, como espectadores, nos asomamos a la muestra<br />

de un tejido complejo puesto bajo el microscopio, porque<br />

estas pequeñas imágenes nos dan emoción, sensaciones y<br />

reflexión, pero somos nosotros quienes hemos de construir<br />

el mundo que contienen a partir de este fragmento que se<br />

nos enseña. Me miro los seis grabados ganadores de esta<br />

convocatoria y veo intenciones muy diversas: la textura orgánica<br />

de los campos de Hortensia Pérez Cuenca; la serenidad<br />

después de la angustia, o antes de que llegue, de la<br />

japonesa Yasuko Tachi, ¿y por qué me ha hecho pensar en la<br />

angustia si es una imagen llena de luz? Pero si sigo jugando<br />

y mirando, encuentro el tiempo detenido, y pues eterno, en<br />

los acantilados desafiantes, tan serenos, del irlandés Aidan<br />

Flanagan, y descubro que el grabado más realista acaba siendo<br />

metafísico. ¿Y qué decir del misterio que guarda el bloque<br />

de Irene Podgornik? ¿O esta declaración de autoridad<br />

–¿es autoridad, o es simplemente un recorte urbano?– que se<br />

extiende por debajo del estampado de Rosemary Mortimer,<br />

que de repente me parece una crítica al mundo actual? ¿Y<br />

el bosque requemado de Tanya Yordanova, lo es de verdad?<br />

Es imposible agarrar lo que contiene una imagen, y el Mini<br />

Print las multiplica hasta el millar, o casi, en cada nueva convocatoria.<br />

El concurso está sólidamente consagrado a nivel<br />

internacional, es un referente, tiene reglas precisas, los mismos<br />

ganadores de un año son los jurados del año siguiente.<br />

Un ciclo perfecto que se perpetúa, como la rueda del mundo<br />

de las cartas del tarot milenario. Hay una tarea como de<br />

abejas laboriosas tras este concurso que tiene la sede en Cadaqués:<br />

una tarea hecha en familia, por pocas manos.<br />

Trenta y tres años después de la primera iluminación de Pascual<br />

Fort, Mercedes Barberá es dipositaria de una colección<br />

que engloba el mejor grabado internacional: la de las piezas<br />

ganadoras de cada una de las convocatorias. Una colección<br />

que, por cierto, deberían mirar con atención nuestras instituciones,<br />

porque este esfuerzo de décadas es ya patrimonio<br />

intangible del país. Sería necesario, por tanto, oficializar esta<br />

pertenencia dando a las obras un reposo y un ámbito de<br />

exposición permanente. Que así sea.<br />

Patrícia Gabancho, periodista y escritora.


A Love Story<br />

Like many artists, Pascual Fort was an autodidact, although<br />

with a solid foundation as a jeweller, a profession that gave<br />

him artistic pleasure and knowledge of diverse materials.<br />

Finally, Fort leaned towards two combined activities: artistic<br />

– through printmaking and enamel, which he researched<br />

until he discovered all their implications – and that of gallery<br />

owner – which put him in contact with established artists<br />

and critics and which permitted him, at the same time,<br />

to open doors for those who were just beginning. One day<br />

he asked himself: how can I know what other artists like<br />

me are doing in other parts of the world? It’s a good question.<br />

The ways of art cross in unknown dimensions and<br />

everywhere there are echoes of trials and discoveries made<br />

thousands of kilometres away. And what if someone, on the<br />

other side of the world, is doing the same as I am? he asked<br />

himself. And what if someone is doing it much better? And<br />

what if someone has found the solutions that I am seeking?<br />

Artist’s questions require artist’s answers.<br />

Pascual Fort decided that it would be the creators themselves<br />

who would explain their researches. He convened<br />

the I Mini Print International of Cadaques, a worldwide<br />

prize for small format prints. It was 1981. Fort and his wife<br />

had passed time in New York. He had won some important<br />

prizes there and had contacts and addresses. It seemed impossible<br />

to create an international prize in a still not globalized<br />

or Olympic Barcelona, nor in a brilliant and solitary<br />

Cadaques. But said and done, and thick envelopes began to<br />

arrive with tiny printed works, like minute windows open<br />

to infinite universes. Light works that can travel by airmail,<br />

without bureaucratic complications of crating or insurance,<br />

and which can be shipped with a gesture. Almost 500 works<br />

arrived for the first competition and it is easy to imagine<br />

Pascual Fort eagerly retracing the paths of his colleagues,<br />

passing his fingers over the magic pictures elaborated by<br />

those distant alchemists.<br />

Ten years later, in 1991, Pacual Fort died suddenly, as the<br />

miniprints of that year were being packed for shipment to<br />

an exhibition in the United Kingdom. His wife Mercedes<br />

Barberá, with the weight of the world suddenly on her<br />

shoulders, telephoned the organizer of the British exhibition.<br />

She told him what had happened and asked “What<br />

should I do?” “Do it” he replied. Do it? Then yes, we will<br />

do it. Mercedes Barberá clenched her fists. We will do it it,<br />

which means I will do it. A legacy is a commitment, until<br />

now and beyond. Mercedes was simply being faithful to her<br />

own life, to memories, to this task shared, second by second:<br />

the husband through art and she through enthusiastic support<br />

and precise work. She is a small and sweet woman with<br />

lively eyes.<br />

The Mini Print International of Cadaques is, therefore, a<br />

story of love, of love and of success. In the current show<br />

740 artists from 56 countries participated. It’s easy to say.<br />

Artists obliged to compress their vision of the world, their<br />

concerns, their digressions into a square space measuring 10<br />

x 10 centimetres. It seems as if, like spectators, we approach<br />

a sample of complex fabric placed under a microscope, because<br />

these small images provoke emotion, sensations and<br />

reflection, but it is we who have to construct the world that<br />

they contain from this fragment that is shown to us. I look<br />

at the 6 winning prints of this show and see very diverse intentions:<br />

the organic texture in the fields of Hortensia Perez<br />

Cuenca; the serenity after anguish, or before it arrives of the<br />

Japanese Yasuko Tachi; but why did it make me think of<br />

anguish if it is a light-filled image? But if I keep playing and<br />

looking, I encounter time detained and therefore eternal in<br />

the defiant yet serene cliffs of the Irishman Aidan Flanagan,<br />

and I discover that the most realistic print ends up being the<br />

most metaphysical. And what can I say about the mystery<br />

contained in Irene Podgornik’s block? Or that declaration of<br />

authority – is it authority or just an urban fragment – that<br />

extends underneath Rosemary Mortimer’s print that suddenly<br />

appears to me to be a criticism of the contemporary<br />

world? And is Tanya Yordanova’s burnt forest really so?<br />

It is impossible to hold onto an image’s content and the<br />

Mini Print multiplies them up to a thousand, or almost, in<br />

every new show. The competition is internationally established,<br />

it is a benchmark. It has precise rules: the winners<br />

of one year are the jurors of the following year. It is a selfperpetuating,<br />

perfect cycle like the wheel of the world in<br />

the millenary tarot cards. Behind this competition set in<br />

Cadaques there is a task like that of busy bees: a task made<br />

within a family by few hands.<br />

Thirty three years after Pascual Fort’s first enlightenment,<br />

Mercedes Barberá is the depository of a collection encompassing<br />

the best international prints: the winning works<br />

from each of the yearly competitions. It is a collection, by<br />

the way, that our institutions should examine carefully because<br />

this decades-old effort is now an intangible national<br />

heritage. It would be necessary, therefore, to formalize this<br />

property giving these works a permanent home and exhibition<br />

space. So be it.<br />

Patrícia Gabancho, journalist and writer.


COMITÈ D’HONOR<br />

President:<br />

Molt Hble. Sr. Artur Mas – President de la Generalitat de Catalunya<br />

Vicepresident:<br />

Hble. Sr. Ferran Mascarell – Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya<br />

Vocals:<br />

Sr. Daniel Giralt-Miracle – President Emèrit de l’Associació Catalana de Crítics d’Art<br />

Sr. Arnau Puig – Acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi<br />

MEMBRES DEL JURAT <strong>2014</strong><br />

Daniel Zerbst, Alemanya<br />

Paolo Pestelli, Itàlia<br />

Beverly Ashcraft-Johnson, Estats Units<br />

Tomoko Ogoshi, Japó<br />

Secretària del jurat: Mercè Fort<br />

OBRES PREMIADES<br />

«S/T» Aiguafort Irene Podgornik Badia Itàlia<br />

«Works on work – III» Serigrafia - Collage Yasuko Tachi Japó<br />

«Cliffs of Moher» Carborúndum Aidan Flanagan Irlanda<br />

«Interface – III» Col·lagrafia Rosemary Mortimer Nova Zelanda<br />

«Mirada sobre los campos» Col·lagrafia (2 plx.) Hortensia Pérez Cuenca Espanya<br />

«Time to tell – IV» Tècnica mixta Tanya Yordanova Bulgària<br />

Obres premiades a escala 100%


«S/T» Aiguafort<br />

IRENE PODGORNIK BADIA<br />

Gravadora italocatalana nascuda el 1981 a Urbino (Itàlia), va estudiar a l’Scuola del Libro, especialitzant-se<br />

en enquadernació i restauració de llibres, i es va llicenciar en Art Gràfic a l’Acadèmia de Belles Arts d’Urbino.<br />

Ha pres part a exposicions individuals i col·lectives a nivell internacional, on ha guanyat diferents premis.<br />

El gravat guanyador de Cadaqués l’ha realitzat a l’Art Print Residence d’Arenys de Munt, on ha treballat durant<br />

cinc mesos aprofundint i experimentant nous coneixements sobre tècniques del gravat.<br />

Actualment està realitzant un projecte a l’East London Printmakers.<br />

Premi del 34è Mini Print Internacional de Cadaqués, <strong>2014</strong>.


«Works on work – III» Serigrafia - Collage<br />

YASUKO TACHI<br />

Nascuda el 1955 a Tòquio (Japó), on hi viu i treballa.<br />

Les seves obres persegueixen una materialitat única creada amb l’estampació, a través d’una conversa entre<br />

el paper i materials com la tinta, etc. Després d’una etapa de prova i error, ha arribat a un procés on fa que<br />

el propi paper sigui semitransparent i hi imprimeix per les dues cares. Això li permet crear un efecte visual<br />

multicapes i expressar el seu propi espai pictòric.<br />

Formació: Musashino Art University de Tòquio, Facultat d’Art i Disseny. (2005)<br />

Exposicions principals: 2013 - 4t NBC Meshtec International Silk Screen Print Biennial Exhibition, Tòquio.<br />

(Premi) 2006 - Hamamatsu Municipal Museum of Art Print Grand Prix Competition. 2005 - The Yamamoto<br />

Kanae Print Grand Prix Competition, Nagano.<br />

Premi del 34è Mini Print Internacional de Cadaqués, <strong>2014</strong>.


«Cliffs of Moher» Carborúndum<br />

AIDAN FLANAGAN<br />

Gravador establert al comtat de Meath (Irlanda), crea gravats en edicions limitades de paisatges d’Irlanda fent<br />

servir les següents tècniques: serigrafia, carborúndum, punta seca, fotogravat i monotip.<br />

Ha fet una exposició individual d’una cinquantena de gravats a finals del 2013 al Ashbourne Cultural Centre<br />

del comtat de Meath. Entre altres, ha participat en exposicions col·lectives a la Royal Hibernian Academy,<br />

a la Royal Ulster Academy, a l’International Print Center New York, i al Center for Contemporary Printmaking,<br />

Norwalk, Connecticut, d’Estats Units. El <strong>2014</strong> ha guanyat una residència al Cill Rialaig Artists Retreat.<br />

L’Oficina d’Obra Pública, el Cos Aeri Irlandès i l’Ajuntament del comtat de Meath han adquirit obra seva.<br />

La seva obra es pot veure online a www.aidanflanagan.com.<br />

Premi del 34è Mini Print Interncional de Cadaqués, <strong>2014</strong>.


«Interface – III» Col·lagrafia<br />

ROSEMARY MORTIMER<br />

Graduada a l’Escola Politècnica de Disseny de Wellington el 1977 i Màster de Disseny (amb distinció) a<br />

la Universitat Massey el 2012, Rosemary explora els materials a través del gravat, els tèxtils, la pintura i la<br />

instal·lació.<br />

La seva obra s’ha exposat àmpliament i ha guanyat una sèrie de premis, inclòs el BNZ Art Award for Printmaking<br />

(1985) i el tercer premi a la inauguració de la National Printmaking Exhibition (2013). S’han exposat a<br />

la pantalla del segon pis de la galeria Saatchi de Londres imatges de la seva instal·lació “Rising Up - Running<br />

Out” (2012), i el seu gravat “Outsourcing” va ser seleccionat per a la Pacific Rim International Print Exhibition<br />

(2013) organitzada per la Universitat de Canterbury (Nova Zelanda).<br />

Actualment ensenya a la Whitireia Polytechnic i a l’Escola d’Art Inverlochy.<br />

Premi del 34è Mini Print Interncional de Cadaqués, <strong>2014</strong>.


«Mirada sobre los campos» Col·lagrafia (2 planxes)<br />

HORTENSIA PÉREZ CUENCA<br />

Nascuda a Madrid on hi viu, es va graduar en Dibuix Publicitari a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.<br />

Va assistir als tallers de dibuix artístic amb Antonio Zarco i Camilo Porta, i d’esmalts en aquesta escola durant<br />

uns quants anys. Actualment participa en el taller de gravat Negro-88 dirigit per Pavel Albert.<br />

Ha participat en diverses exposicions a Madrid, entre altres a la Sala de Arte Chamartín, a l’Espacio del Arte<br />

(IFEMA), a la Feria de Dibujo y Pintura Círculo Catalán de Madrid (FEDIPICA), a la Galería Solidaria San<br />

Vicente de Paúl, al Espacio Obra Gráfica HABITALIA (IFEMA), a Expo-Arte Sanidad I al III, i a la Sala<br />

Conde Duque el maig del <strong>2014</strong>.<br />

Hi ha obra seva als fons de la Biblioteca Nacional de Madrid (sala Goya).<br />

Premi del 34è Mini Print Internacional de Cadaqués, <strong>2014</strong>.


«Time to tell – IV» Tècnica mixta<br />

TANYA YORDANOVA<br />

Nascuda el 1956 a Shumen (Bulgària), on hi treballa i viu, es va llicenciar en arts i després va fer el màster en<br />

Dibuix en Blanc i Negre el 1979 a la universitat de Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius”.<br />

Ha treballat uns vint anys com a professora en el departament d’Educació Artística de la Universitat de Shumen<br />

“Konstantin Preslavsky”. En concret, ha estat ensenyant tècniques de gravat als estudiants de grau i de<br />

postgrau, i ha estat preparant als estudiants per a una varietat de projectes artístics.<br />

Treballa amb tècniques de gravat clàssiques com ara l’aiguafort, el burí, la punta seca i l’aiguatinta, i també<br />

experimenta amb tècniques contemporànies. Els seus gravats s’han exposat a galeries públiques i a col·leccions<br />

privades d’Austràlia, Àustria, Bulgària, Canadà, Alemanya, Grècia, Holanda, Irlanda, Japó, Marroc, Espanya<br />

i altres. El Ministeri d’Educació, Ciència i Cultura de Bulgària ha comprat obra seva.<br />

Premi del 34è Mini Print Interncional de Cadaqués, <strong>2014</strong>.


La tasca principal que des dels seus inicis va impulsar<br />

la creació del Mini Print Internacional de Cadaqués<br />

va ser la de fomentar i difondre el coneixement de<br />

l’obra gràfica en totes les seves facetes, tant tècniques<br />

com creatives. Tot i ser una disciplina artística ancestral<br />

practicada per grans artistes de tots els temps,<br />

sembla estar relegada a un segon pla sense rebre el reconeixement<br />

merescut. Lluitar per la seva supervivència<br />

ha de ser el nostre afany, i m’alegra poder dir que<br />

el nombre de col·leccionistes i visitants que admiren<br />

l’exposició augmenta en progressió geomètrica.<br />

Des de finals de juny i durant els mesos de juliol, agost<br />

i setembre, en el Taller Galeria Fort de Cadaqués l’exposició<br />

ha rebut visitants dels cinc continents. Aquest<br />

fet ens reconforta i emociona, sense oblidar mai que<br />

l’èxit es deu en primer lloc a la qualitat de les obres<br />

exposades.<br />

Aquest estiu, motivats per les seves exposicions individuals,<br />

ens han visitat Paolo Pestelli (Itàlia), Beverly<br />

Ashcraft-Johnson (Estats Units), Tomoko Ogoshi<br />

( Japó) i Daniel Zerbst, que viu i té l’estudi a Cadaqués,<br />

executant la difícil tasca d’exercir de jurat de la<br />

present edició. Amb tots ells hem passat moments<br />

molt agradables i comunicatius. Lamentem l’absència<br />

de Darko Dugandzić i de Martha Theresa Kerschhofer,<br />

a qui va ser impossible viatjar a Cadaqués. Les<br />

seves interesants exposicions han aconseguit atreure<br />

una munió de visitants i han merescut l’atenció de la<br />

premsa local.<br />

Paral·lela a Cadaqués, l’exposició del Mini Print es va<br />

celebrar a Wingfield Barns (Regne Unit). La continuïtat<br />

de la seva presència en aquest centre cultural<br />

durant tants anys mereix un reconeixement a l’artífex<br />

que ho fa possible amb tant èxit: Ian Chance.<br />

La Fundació Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar<br />

(Catalunya) va presentar el Mini Print durant el mes<br />

d’octubre i meitat de novembre. La proximitat de Barcelona<br />

i dels diversos pobles veïns que envolten aquest<br />

acollidor poble del Maresme fa possible la visita d’un<br />

nombrós públic. Agraïm al seu alcalde Xavier Amor el<br />

seu interès per la permanència de l’exposició.<br />

La galeria L’Etangd’Art de Bages (França) va aplegar<br />

l’exposició des de mitjans de novembre fins a mitjans<br />

de gener. El fet de poder visitar la galeria durant les<br />

festes de Nadal permet la presència d’artistes participants,<br />

col·leccionistes i fans del Mini Print, que són<br />

rebuts per la Sophie Cassard amb la seva extraordinària<br />

simpatia i do de gents.<br />

La convocatòria del Mini Print segueix plena de vida i<br />

il·lusió després de tants anys d’existència. La participació<br />

dels artistes fidels, els esporàdics i els que presenten<br />

per primera vegada les seves obres ens demostra<br />

que els nostres esforços no són en va i que, gràcies a<br />

les seves interessants i creatives obres, les futures convocatòries<br />

seguiran existint.<br />

Estic segura i aquest és el meu desig més gran. Gràcies!<br />

Mercè Barberà i Rusiñol<br />

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


La tarea principal que desde sus inicios impulsó la<br />

creación del Mini Print Internacional de Cadaqués<br />

fue la de fomentar y difundir el conocimiento de la<br />

obra gráfica en todas sus facetas, tanto técnicas como<br />

creativas. A pesar de ser una disciplina artística ancestral<br />

practicada por grandes artistas de todos los<br />

tiempos, parece estar relegada a un segundo plano<br />

sin recibir el reconocimiento merecido. Luchar por su<br />

supervivencia debe ser nuestro empeño, y me alegra<br />

poder decir que el número de coleccionistas y visitantes<br />

que admiran la exposición aumenta en progresión<br />

geométrica.<br />

Desde finales de junio y durante los meses de julio,<br />

agosto y septiembre, en el Taller Galeria Fort de Cadaqués<br />

la exposición ha recibido visitantes de los cinco<br />

continentes. Este hecho nos reconforta y emociona,<br />

sin olvidar nunca que el éxito se debe en primer<br />

lugar a la calidad de las obras expuestas.<br />

Este verano, motivados por sus exposiciones individuales,<br />

nos han visitado Paolo Pestelli (Italia), Beverly<br />

Ashcraft-Johnson (Estados Unidos), Tomoko Ogoshi<br />

( Japón) y Daniel Zerbst, que vive y tiene su estudio<br />

en Cadaqués, ejecutando la difícil tarea de ejercer de<br />

jurado de la presente edición. Con todos ellos hemos<br />

pasado momentos muy agradables y comunicativos.<br />

Sentimos la ausencia de Darko Dugandzić y de Martha<br />

Theresa Kerschhofer, que les fue imposible viajar a<br />

Cadaqués. Sus interesantes exposiciones han logrado<br />

atraer multitud de visitantes y han merecido la atención<br />

de la prensa local.<br />

Paralela a Cadaqués, la exposición del Mini Print se<br />

celebró en Wingfield Barns (Reino Unido). La continuidad<br />

de su presencia en este centro cultural durante<br />

tantos años merece un reconocimiento al artífice que<br />

lo hace posible con tanto éxito: Ian Chance.<br />

La Fundación Tharrats de Arte Gráfico de Pineda<br />

de Mar (Cataluña) presentó el Mini Print durante el<br />

mes de octubre y mitad de noviembre. La cercanía de<br />

Barcelona y de los diversos pueblos vecinos que circundan<br />

este acogedor pueblo del Maresme hace posible<br />

la visita de numeroso público. Agradecemos a su<br />

alcalde Xavier Amor su interés por la permanencia de<br />

la exposición.<br />

La galería L’Etangd’Art de Bages (Francia) albergó la<br />

exposición desde mediados de noviembre hasta mediados<br />

de enero. El hecho de poder visitar la galería<br />

durante las fiestas navideñas permite la presencia de<br />

artistas participantes, coleccionistas y fans del Mini<br />

Print, que son recibidos por Sophie Cassard con su<br />

extraordinaria simpatía y don de gentes.<br />

La convocatoria del Mini Print continúa llena de<br />

vida e ilusión después de tantos años de existencia.<br />

La participación de los artistas fieles, los esporádicos<br />

y los que presentan por primera vez sus obras nos demuestra<br />

que nuestros esfuerzos no son en vano y que,<br />

gracias a sus interesantes y creativas obras, las futuras<br />

convocatorias seguirán existiendo.<br />

Estoy segura y este es mi mayor deseo. ¡Gracias!<br />

Mercedes Barberá Rusiñol<br />

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


From its very beginnings the principal motivation<br />

for the creation of the Mini Print was to promote and<br />

disseminate the knowledge of printmaking in all its<br />

aspects, both technical and creative. In spite of being<br />

an ancestral artistic technique, practiced by great artists<br />

of all times, it seems relegated to a secondary status<br />

without receiving the recognition that it deserves.<br />

To fight for its survival must be our determination,<br />

and I am pleased to be able to say that the number<br />

of collectors and visitors that admire the exhibition<br />

increases in geometric progression.<br />

From the end of June through September the exhibition<br />

in the Taller Galería Fort in Cadaques has<br />

received visitors from the five continents. This fact<br />

moves and comforts us, without ever forgetting that<br />

the success is primarily due to the quality of the exhibited<br />

works.<br />

This summer, motivated by their solo shows, Paolo<br />

Pestelli (Italy), Beverly Ashcraft-Johnson (U.S.A.),<br />

Tomoko Ogoshi ( Japan), and Daniel Zerbst who lives<br />

and has his studio in Cadaques visited us. Each one<br />

performed the difficult task of juror for the present<br />

show. We passed very agreeable and communicative<br />

moments with all of them. We regret the absence of<br />

Darko Dugandzic and Martha Theresa Kerschhofer<br />

who were unable to travel to Cadaques. Their interesting<br />

exhibitions attracted many visitors as well as<br />

the attention of the local press.<br />

Coinciding with Cadaques the Mini Print was also<br />

shown in Wingfield Barns (U.K.). Ian Chance deserves<br />

recognition for organizing its continued presence<br />

in this cultural centre during so many years.<br />

The Tharrats Foundation of Graphic Art in Pineda<br />

de Mar (Catalonia) presented the Mini Print in October<br />

and November. Its closeness to Barcelona and<br />

surrounding villages makes it easy to visit for many<br />

people. We are grateful to its Mayor, Xavier Amor for<br />

his interest in maintaining the exhibition.<br />

Gallery L’Etangd’Art in Bages (France) housed the<br />

show from the middle of November to the middle<br />

of January. The fact of being able to visit the gallery<br />

during the Christmas holidays permitted many<br />

participating artists, collectors and Mini Print fans to<br />

attend. They were received by Sophie Cassard with<br />

her extraordinary friendliness and charm.<br />

After so many years of existence the Mini Print is still<br />

full of life and hope. The participation of the faithful,<br />

the sporadic and the first time artists shows that<br />

our efforts are not in vain and that, thanks to their<br />

interesting and creative works, future exhibitions will<br />

continue.<br />

I am sure of it and this is my greatest wish. Many<br />

thanks!<br />

Mercedes Barberá Rusiñol<br />

Director of the Mini Print International of Cadaqués


Obres participants a escala 40%


: Obres finalistes<br />

34001 SUÏSSA 34005 GRÈCIA 34009 ESPANYA<br />

34013 ESPANYA<br />

Raphael Rezzonico<br />

Venezia<br />

Xilografia<br />

Aria Komianou<br />

Nº 1087<br />

Linòleum<br />

Irene Bofill Garcia<br />

One love, one heart<br />

Art digital<br />

Clara Fort<br />

S/T<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca<br />

34002 ESPANYA<br />

34006 ESPANYA<br />

34010 CANADÀ<br />

34014 DINAMARCA<br />

Eduard Huertos i Barot<br />

Nu amb mocador blau<br />

Aiguafort - Resines - Lavis (2 plx.)<br />

AM Ketterer<br />

Faces<br />

Art digital<br />

Knicki Markolf<br />

Apart but connected<br />

Serigrafia<br />

Eva Nedergaard<br />

Klaksvik<br />

Aiguatinta (3 plx.)<br />

34003 ESPANYA<br />

34007 AUSTRÀLIA<br />

34011 JAPÓ<br />

34015 ESPANYA<br />

Bea Mahan<br />

S/T<br />

Aiguafort i llapis<br />

Cleo Wilkinson<br />

Becalmed<br />

Manera negra<br />

Kazuhiro Yoshioka<br />

Mirror<br />

Serigrafia - Cianotip<br />

Antonio Navarro<br />

Los abismos del alma – IV<br />

Carborúndum<br />

34004 JAPÓ<br />

34008 IRLANDA<br />

34012 ALEMANYA<br />

34016 PAÏSOS BAIXOS<br />

Bunshin Kajiyama<br />

Nature – 12<br />

Xilografia<br />

James McCreary<br />

Crocus – II<br />

Manera negra - Aiguatinta<br />

Monika Künzel<br />

Shadows<br />

Tècnica mixta<br />

Jozina Marina<br />

Le jour de gloire – I<br />

Art digital


34017 FRANÇA<br />

34021 PAÏSOS BAIXOS<br />

34025 NOVA ZELANDA<br />

34029 NOVA ZELANDA<br />

Armelle Magnier<br />

Breiz<br />

Aiguafort<br />

Rinus Groenendaal<br />

Gewortel<br />

Linòleum<br />

Geoff Tune<br />

Port Vendres - Thinking of<br />

Mackintosh – 11<br />

Art digital<br />

Sue Cooke<br />

Midnight garden<br />

Aiguatinta (2 plx.)<br />

34018 FINLÀNDIA<br />

34022 ESPANYA<br />

34026 BULGÀRIA<br />

34030 REGNE UNIT<br />

Janne Laine<br />

Cousin – VIII<br />

Fotogravat<br />

Luis Miguel Baquero Fernández<br />

Sutileza – 1<br />

Punta seca<br />

Ivan Bachvarov<br />

The bird – I<br />

Aiguafort<br />

Gill Speirs<br />

Summer border<br />

Litografia en pedra<br />

34019 GRÈCIA<br />

34023 ALEMANYA<br />

34027 NOVA ZELANDA<br />

34031 FRANÇA<br />

Iris Xilas Xanalatos<br />

Planets – III<br />

Serigrafia<br />

Kurt Ries<br />

The couple<br />

Linòleum - Relleu - Carborúndum<br />

Barbara Graham<br />

Sound<br />

Aiguafort en planxa solar<br />

Marie Verdier<br />

Guerre 3 – Survivre<br />

Tampó (mon.)<br />

34020 ALEMANYA<br />

34024 ESPANYA<br />

34028 NORUEGA<br />

34032 JAPÓ<br />

Dietrich Gürtler<br />

Amarilis vieja<br />

Linòleum - Tècnica mixta<br />

Josep Luque Mateu<br />

Descobrint la mitjana<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Tove Krogh<br />

A fly on the wall<br />

Aiguatinta<br />

Keiko Nakashima<br />

Verano (1)<br />

Litografia


34033 ESPANYA<br />

34037 BÈLGICA<br />

34041 JAPÓ<br />

34045 AUSTRÀLIA<br />

Raymond Zorrilla<br />

Vitralls de Palma<br />

Aiguatinta<br />

Henri Dupont<br />

Déli - Catesse<br />

Punta seca - Roleu - Manera negra<br />

Yukiko H. Ikeda<br />

Premonition of spring<br />

Xilografia<br />

Keiko Murakami<br />

Element – 1<br />

Linòleum<br />

34034 ESPANYA<br />

34038 ESTATS UNITS<br />

34042 JAPÓ<br />

34046 POLÒNIA<br />

Santi Fort<br />

S/T<br />

Art digital<br />

Pam Skinner<br />

Hedgehog<br />

Punta seca<br />

Naomi Kubo<br />

1 June 2013<br />

Gravat en paper i llapis<br />

Teresa Król<br />

Identity shadow<br />

Linòleum<br />

34035 ARGENTINA<br />

34039 JAPÓ<br />

34043 ESPANYA<br />

34047 ESPANYA<br />

Lía Moguilevsky<br />

Mujeres voladoras<br />

Aiguafort<br />

Tsuyoshi Kawashima<br />

Moving – V<br />

Tècnica mixta<br />

Daniel Llin<br />

La model<br />

Aiguafort<br />

Sacramento Herrandis Perales<br />

La violinista zurda<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34036 ESPANYA<br />

34040 PAÏSOS BAIXOS<br />

34044 SUÈCIA<br />

34048 ESTATS UNITS<br />

Aleix Mataró Garriga<br />

Porto: Posta al Duero<br />

Linòleum<br />

Stefanie Ottens<br />

Up, side, down<br />

Litografia<br />

Kathie Pettersson<br />

Flak<br />

Col·lagrafia<br />

Erika Buschmann<br />

September field<br />

Aiguafort - Aiguatinta


34049 MÈXIC<br />

34053 ESPANYA<br />

34057 AUSTRÀLIA<br />

34061 SUÈCIA<br />

Christa Klinckwort<br />

S/T<br />

Monotip<br />

Mercè Montserrat i Bartra<br />

Orquídia<br />

Manera negra a la poupée<br />

Peter Ward<br />

Factories confused<br />

Linòleum<br />

Klara Nagy<br />

Made in Hungary<br />

Tècnica mixta<br />

34050 ARGENTINA<br />

34054 JAPÓ<br />

34058 ITÀLIA<br />

34062 ESPANYA<br />

Elba María Torres de Torres<br />

Leyendo en la playa<br />

Cromoxilografia<br />

Mika Kuroki<br />

Baobabu<br />

Stencil<br />

Mariangela Mariani<br />

Ritratto<br />

Punta seca en plexiglàs<br />

Ramon Llinés Camps<br />

S/T<br />

Aiguatinta al sucre<br />

34051 ESPANYA<br />

34055 ALEMANYA<br />

34059 RÚSSIA<br />

34063 ESPANYA<br />

Maria Navarro Solves<br />

Colors<br />

Monotip<br />

Ingrid Stotz<br />

Life<br />

Xilografia<br />

Svetlana Vedernikova<br />

Songs of the night<br />

Gravat en cartró<br />

Perry Oliver<br />

Paper doll and bull – II<br />

Aiguatinta - Stencil (2 plx.)<br />

34052 ITÀLIA<br />

34056 JAPÓ<br />

34060 NOVA ZELANDA<br />

34064 ARGENTINA<br />

Babiscia Fallini<br />

Bulb<br />

Vernís tou - Collage<br />

Gatoku “Masanori” Sugimoto<br />

Traveling animal<br />

with the camera - Penguin<br />

Linòleum<br />

Ljubica Radonich (Ribana)<br />

Fashion<br />

Punta seca - Aiguafort<br />

Noe Bono<br />

Mírame!<br />

(de la sèrie “Manifestantes”)<br />

Gofratge


34065 ITÀLIA<br />

34069 FRANÇA<br />

34073 ESPANYA<br />

34077 ESPANYA<br />

Aurelio Forte Laan<br />

Paesaggio immaginario<br />

Monotip<br />

Jean Bonnet<br />

Epítaphe pour un poeme disparu<br />

Aiguafort - Chine collée<br />

Elvira Rodríguez Roura<br />

Mitjons<br />

Aiguafort<br />

Margarida March Farràs<br />

Estrelles de mar<br />

Aiguafort<br />

34066 SUÏSSA<br />

34070 HONGRIA<br />

34074 COLÒMBIA<br />

34078 ESTATS UNITS<br />

Lucien Martini<br />

La plongée dans l’inconnu<br />

Xilografia<br />

László Hegedűs<br />

Poeris – 1<br />

Serigrafia - Tampó<br />

Pilar Esteban Rodríguez<br />

Arbustus unedo<br />

Calcografia<br />

N. Christopher Rigney<br />

For the love of it<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34067 ALEMANYA<br />

34071 DINAMARCA<br />

34075 ARGENTINA<br />

34080 ESPANYA<br />

Birgit Bock<br />

S/T<br />

Linòleum<br />

Annette O. Caspeller<br />

Metallic parachute<br />

Art digital<br />

Marisú Olivera<br />

Microcosmos – II<br />

Art digital<br />

Francesca Poza Cruz<br />

Korekara<br />

Additives sobre policarbonat<br />

34068 NORUEGA<br />

34072 ESPANYA<br />

34076 ESTATS UNITS<br />

34081 COREA DEL SUD<br />

Lena Akopian<br />

Time – 3<br />

Tècnica mixta<br />

Judith Garriga<br />

Primavera<br />

Punta seca - Additives<br />

Harvey Breverman<br />

Tadeusz Kościuszko Ex Libris to<br />

Prof. Krystof Pałecki<br />

Art digital<br />

Youn Mi Choi<br />

Flower – III<br />

Aiguafort


34082 BULGÀRIA<br />

34086 REGNE UNIT<br />

34090 ISRAEL<br />

34094 ITÀLIA<br />

Milen Alagenski<br />

Essence of sudoku – 2<br />

Tècnica mixta<br />

Kay Robinson<br />

Point of no return<br />

Linòleum<br />

Rachel Eshet<br />

Bouquet<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou -<br />

Gofratge<br />

Paola Nasso Grienti<br />

Galleria d’arte<br />

Aiguafort<br />

34083 SUÏSSA<br />

34087 FRANÇA<br />

34091 BULGÀRIA<br />

34095 ESPANYA<br />

Agnes Indermaur<br />

Fern – I<br />

Manera negra<br />

Jean-Jacques Lecoq<br />

Buvez-moi<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Ivo Yanakiev<br />

Temple – I<br />

Tècnica mixta<br />

Miquel Pellicer Esteban<br />

El crit<br />

Tècnica mixta - Digital<br />

34084 ALEMANYA<br />

34088 ESPANYA<br />

34092 REGNE UNIT<br />

34096 ALEMANYA<br />

Inge Lemmerz<br />

Vom wachsen und Reifen – II<br />

Punta seca<br />

M. Ángeles Pérez Gijón<br />

Galleda<br />

Punta seca - Linòleum<br />

Sally Scott<br />

Small blue jug<br />

Litografia en pedra<br />

Cornelia León-Villagrá<br />

La despedida<br />

Aiguafort<br />

34085 ROMANIA<br />

34089 ARGENTINA<br />

34093 JAPÓ<br />

34097 FRANÇA<br />

Alexandru Jakabházi<br />

Night on the lake<br />

Art digital<br />

Floki Gauvry<br />

# 7384-3D<br />

Art digital<br />

Emi Sato<br />

The shooting stars<br />

Manera negra (il·luminat)<br />

Emmanuel Luzarreta<br />

Alcool, étape 2<br />

Aiguafort - Aiguatinta (il·luminat)


34098 AUSTRÀLIA<br />

34102 ARGENTINA<br />

34106 JAPÓ<br />

34110 REGNE UNIT<br />

Katy Woodroffe<br />

Stop over: winter<br />

Serigrafia (mon.)<br />

Cecilia Vaccarezza<br />

Hamaca<br />

(de la sèrie “Niños sobre azul”)<br />

Xilografia<br />

Satoru Ojima<br />

Mountain buttercup<br />

Xilografia<br />

Heinz Michael Kalkbrenner<br />

Red flow<br />

Art digital<br />

34099 JAPÓ<br />

34103 ESPANYA<br />

34107 FRANÇA<br />

34111 SUÏSSA<br />

Takanori Iwase<br />

River crow<br />

Xilografia<br />

Montse Marcet Soler<br />

Gin-tonic<br />

Aiguafort - Punta seca (il·luminat)<br />

Florence Chapuis<br />

Purple<br />

Aiguafort<br />

Arlette Vincent<br />

S/T<br />

Serigrafia<br />

34100 ESPANYA<br />

34104 JAPÓ<br />

34108 BRASIL<br />

34112 FRANÇA<br />

Montserrat Badia i Batlle<br />

Flor<br />

Punta seca - Aiguatinta - Collage<br />

Keiko Kobayashi<br />

Summer dream<br />

Punta seca - Aiguafort - Monotip<br />

Djenane<br />

Fetiche<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Jacquie Robson<br />

Three fish<br />

Punta seca<br />

34101 BRASIL<br />

34105 FRANÇA<br />

34109 ESPANYA<br />

34113 ISRAEL<br />

Monica Nunes Barbosa<br />

Paz<br />

Linòleum<br />

Lolita Pugibet (Atilol)<br />

Un, trois<br />

Linòleum<br />

Pascual Fort Llinàs<br />

S/T<br />

Aiguafort - Collage<br />

Marina Andreev<br />

Girl with rabbit<br />

Punta seca


34114 FINLÀNDIA<br />

34118 JAPÓ<br />

34122 UCRAÏNA<br />

34126 ESPANYA<br />

Janne Nytorp<br />

Garden – 1<br />

Xilografia<br />

Noriaki Kondoh<br />

K9 #19 (Borzoi)<br />

Serigrafia<br />

Tetiana Ocheredko<br />

Sunset<br />

Aiguafort<br />

Empar Sesé Florensa<br />

Ètnic<br />

Linòleum (mon.)<br />

34115 ISRAEL<br />

34119 CANADÀ<br />

34123 JAPÓ<br />

34127 ESPANYA<br />

Joseph Chaaltiel<br />

La paix<br />

Litografia<br />

Robin Smith-Peck<br />

Road trip 03-14 #2<br />

Relleu - Digital<br />

Sho Ashihara<br />

Zen ball<br />

Manera negra<br />

Eva Fort<br />

S/T<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34116 JAPÓ<br />

34120 ARGENTINA<br />

34124 ISRAEL<br />

34128 ESTATS UNITS<br />

Tomoko Akahane<br />

The move in a spiral<br />

Xilografia<br />

Carlos H. Coneh<br />

Chica de carre<br />

Art digital<br />

Hila Tchulsky<br />

Jerusalem hovering<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée<br />

Art Werger<br />

Secret romance<br />

Manera negra<br />

34117 ITÀLIA<br />

34121 ARGENTINA<br />

34125 REGNE UNIT<br />

34129 JAPÓ<br />

Fiorella Mori<br />

November 3<br />

Xilografia a contrafibra<br />

Carla Grisel Beretta<br />

Improntes de lo incomprensible<br />

(de la sèrie “Irreversible”)<br />

Tècnica mixta - Digital<br />

Zuzanna Konopka<br />

Snaky<br />

Linòleum<br />

Hiroko Takata<br />

S/T<br />

Tècnica mixta


34130 FRANÇA<br />

34134 SUÏSSA<br />

34138 NORUEGA<br />

34142 PORTUGAL<br />

Olivier Boivinet<br />

Dao<br />

Col·lagrafia<br />

Barbara Keeris<br />

Pictish stones<br />

Aiguatinta - Vernís tou<br />

Ida-Marie Hellenes<br />

No neighbor<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Mary St. George<br />

Chorister 2, Tomar<br />

Vernís tou<br />

34131 JAPÓ<br />

34135 ESPANYA<br />

34139 ESPANYA<br />

34143 AUSTRÀLIA<br />

Tsutomu Mizuta<br />

Woman in shower<br />

Litografia<br />

Mariona Sanahuja<br />

Música<br />

Aiguafort<br />

Roser Sales Noguera<br />

Flor eucalipto – III<br />

Aiguafort (2 plx.)<br />

Jan Palethorpe<br />

On the bus<br />

Aiguafort - chine collée<br />

34132 REGNE UNIT<br />

34136 SUÏSSA<br />

34140 JAPÓ<br />

34144 JAPÓ<br />

Janet Mays<br />

Dawn<br />

Calcografia<br />

Eva Gallizzi<br />

The musician<br />

Linòleum<br />

Motoaki Fujimoto<br />

Fruits<br />

Xilografia<br />

Kinji Iwabuchi<br />

Banquet – D<br />

Xilografia<br />

34133 JAPÓ<br />

34137 ISRAEL<br />

34141 ESPANYA<br />

34145 ISRAEL<br />

Atsuko Tazaki<br />

Rebirth – 1<br />

Aiguafort<br />

Alon Monica<br />

Musicians rest<br />

Aiguatinta<br />

Cassandra Fernández<br />

Fish pattern – II<br />

Linòleum (il·luminat)<br />

Ora Lahav-Chaaltiel<br />

Interoversion<br />

Vernís tou - Aiguatinta


34146 URUGUAI<br />

34150 ITÀLIA<br />

34154 SUÏSSA<br />

34158 ALEMANYA<br />

Isabel Easton<br />

Dios solar<br />

Xilografia<br />

Paola Tesei<br />

Port lligat<br />

Art digital<br />

Marianne Theis<br />

Writings<br />

Manera negra<br />

Berte Koehle<br />

Tree with birds<br />

Aiguafort<br />

34147 REGNE UNIT<br />

34151 ISRAEL<br />

34155 JAPÓ<br />

34159 ITÀLIA<br />

Caroline Coode<br />

Bamburg from Lindisfarne<br />

Xilografia a contrafibra<br />

Tami Shkedi<br />

Portrait of a hidden<br />

Serigrafia<br />

Yoshie Harashima<br />

Having eaten the poisonous food,<br />

one must lick the plate clean<br />

Tècnica mixta<br />

Graziella Conti Papuzza<br />

The harvest<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34148 ESPANYA<br />

34152 ESPANYA<br />

34156 JAPÓ<br />

34160 ESPANYA<br />

Emilia Marín Poveda<br />

Pensando<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

Enric Bardera<br />

Planeta naranja (algo ácida)<br />

Art digital<br />

Kanako Hamaguchi<br />

Poem – A<br />

Xilografia<br />

Fernanda Staude<br />

Definitivamente empiezo a entender<br />

que hay demasiados humanos<br />

Aiguafort - Punta seca - Linòleum<br />

34149 JAPÓ<br />

34153 JAPÓ<br />

34157 REGNE UNIT<br />

34161 JAPÓ<br />

Yuna Ikegami<br />

Happy birthday<br />

Serigrafia<br />

Daisuke Doi<br />

Holiday of spring<br />

Aiguafort<br />

Nina Edling<br />

A boy<br />

Xilografia<br />

Suzuna Iwasa<br />

From a line and dots – III<br />

Monotip


34162 ISRAEL<br />

34166 ESPANYA<br />

34170 ESPANYA<br />

34174 TXÈQUIA<br />

Tamar Asass<br />

Storm<br />

Punta seca - Chine collée<br />

Carmen Parellada<br />

Lloc de trobada – I<br />

Linòleum<br />

Carlos Sacaridis Leal<br />

Nueva realidad<br />

Punta seca sobre policarbonat<br />

Michal Novák<br />

Ne me quitte pas<br />

(les têtes sans visage)<br />

Aiguafort - Manera negra<br />

34163 ESPANYA<br />

34167 ESPANYA<br />

34171 JAPÓ<br />

34175 JAPÓ<br />

Dolors Lujan<br />

Melancolia<br />

Punta seca<br />

David Sarasa Renedo<br />

Micromezzo – VI<br />

Manera negra<br />

Etsuko Kitajima<br />

Girl<br />

Xilografia<br />

Akiko Suzuki<br />

Cosmos – S<br />

Serigrafia<br />

34164 RÚSSIA<br />

34168 TXÈQUIA<br />

34172 BULGÀRIA<br />

34176 LETÒNIA<br />

Stanislav Azarov<br />

Centaur<br />

Aiguafort<br />

Dobroslava Broďáková-Urbanová<br />

Objects – III<br />

Punta seca - Gravat al martell<br />

Ivan Ninov<br />

Trag<br />

Punta seca<br />

Lolita Vorkale<br />

In the depth – II<br />

Col·lagrafia<br />

34165 JAPÓ<br />

34169 JAPÓ<br />

34173 JAPÓ<br />

34177 SUÏSSA<br />

Yuuki Maki<br />

Winter<br />

Xilografia<br />

Chiaki Ogawa<br />

Chapter 1/2<br />

Aiguafort<br />

Chiemi Itoi<br />

Oboe<br />

Aiguafort - Manera negra -<br />

Chine collée<br />

Helga Halbritter<br />

Carrageen – II<br />

Fotogravat<br />

(calcografia + alta pressió)


34178 ESPANYA<br />

34182 BULGÀRIA<br />

34186 JAPÓ<br />

34190 ISRAEL<br />

Nona López<br />

Trosset de Barcelona<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Savina Mantovska<br />

Spring<br />

Calcografia<br />

Toshihiko Hosoda<br />

Dating<br />

Xilografia<br />

Myriam Cojocaru<br />

The old harbor<br />

Vernís tou - Xilografia (2 plx.)<br />

34179 ESPANYA<br />

34183 ISRAEL<br />

34187 ESTÒNIA<br />

34191 JAPÓ<br />

Núria Guinovart<br />

Anemone<br />

Aiguafort<br />

Talia Galin-Galler<br />

Dance of migration – II<br />

Fotogravat - Aiguatinta<br />

Reti Saks<br />

Art in hand<br />

Calcografia<br />

Mikiko Ashihara<br />

Mysterious rain<br />

Punta seca - Manera negra -<br />

Xilografia<br />

34180 JAPÓ<br />

34184 ESPANYA<br />

34188 ESPANYA<br />

34192 ESPANYA<br />

Nakamura Chitose<br />

Dodoma dance<br />

Calcografia<br />

Nobuko Kihira<br />

Transparència – 2<br />

Tècnica mixta (mon.)<br />

Pere Bellès<br />

D11 LDV JEC<br />

Gofratge (il·luminat)<br />

Lluïsa Jover<br />

La sardina de plata<br />

Aiguafort (tècnica Hayter)<br />

34181 ARGENTINA<br />

34185 BÈLGICA<br />

34189 ISRAEL<br />

34193 FINLÀNDIA<br />

Eva Toker Jawerbaum<br />

El juego<br />

Calcografia<br />

Henry Pouillon<br />

Tribute to Cesare – 1<br />

Art digital<br />

Israela Angel<br />

Rorschach inkblots – 1<br />

Aiguafort<br />

Eeva Huotari<br />

True love<br />

Aiguafort - Aiguatinta


34194 JAPÓ<br />

34198 ESPANYA<br />

34202 ESPANYA<br />

34206 LUXEMBURG<br />

Miyuki Kondo<br />

Hope<br />

Xilografia<br />

Assumpció Espada<br />

A – 2<br />

Aiguafort - Digital<br />

Pablo García-Dié<br />

Día soleado<br />

Fotogravat<br />

Serge Koch<br />

Bough – III<br />

Art digital<br />

34195 POLÒNIA<br />

34199 DINAMARCA<br />

34203 ESPANYA<br />

34207 REGNE UNIT<br />

Tamara Sass<br />

Stranger – II<br />

Aiguafort - Vernís tou<br />

Carsten Hansen<br />

Portrait<br />

Punta seca<br />

Carmen García Velasco<br />

La duda<br />

Aiguafort (il·luminat)<br />

Steve Elliott<br />

Beach bar<br />

Linòleum<br />

34196 ESPANYA<br />

34200 JAPÓ<br />

34204 JAPÓ<br />

34208 NOVA ZELANDA<br />

Roser Cros Font<br />

La nit parla<br />

Art digital i cosit<br />

Atsuko Tanabe<br />

The eye of the storm<br />

Xilografia<br />

Kinichi Maki<br />

Time-Slip – 1<br />

Art digital<br />

Prue Mac Dougall<br />

Cloud 9<br />

Aiguafort en planxa solar<br />

34197 JAPÓ<br />

34201 ESLOVÈNIA<br />

34205 ISRAEL<br />

34209 PAÏSOS BAIXOS<br />

Setsuko Otani<br />

Waiting<br />

Xilografia<br />

Matjaž Penko<br />

Copes<br />

Serigrafia<br />

Janna Shulrufer<br />

Músicos<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

Jops Jacobs<br />

Coix lacryma-jobi<br />

Aiguafort


34210 ESPANYA<br />

34214 ITÀLIA<br />

34218 REGNE UNIT<br />

34222 ESPANYA<br />

Francisco Andrino Muñoz<br />

Sincerity<br />

Electrografia<br />

Luciana Caravella<br />

Nautilus<br />

Punta seca<br />

Dina Goodall<br />

Faded memories<br />

Linòleum - Gofratge<br />

Enric Servera<br />

3 nues<br />

Cremada profunda - Aiguatinta<br />

34211 SUÏSSA<br />

34215 JAPÓ<br />

34219 LUXEMBURG<br />

34223 JAPÓ<br />

Katharina Proch<br />

I’m in the mood<br />

Art digital<br />

Toshio Kotake<br />

Radiation – I<br />

Xilografia<br />

Jean Leyder<br />

Gravure<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

Miyuki Toshima<br />

Le chou<br />

Manera negra<br />

34212 ESPANYA<br />

34216 ESPANYA<br />

34220 REGNE UNIT<br />

34224 ESPANYA<br />

Maite Escofet<br />

S/T<br />

Monotip<br />

Arvon Wellen<br />

Xi Wangmu<br />

Xilografia - Digital<br />

Pauline Clancy<br />

Negotiate<br />

Letterpress - Serigrafia - Collage<br />

Rosa Mirambell<br />

Variació – I<br />

Punta seca<br />

34213 ESPANYA<br />

34217 ESPANYA<br />

34221 ITÀLIA<br />

34225 MÈXIC<br />

Marta Torres<br />

Jardín – 1<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Roser Capdevila<br />

S/T<br />

Art digital<br />

Lucia Caprioglio<br />

Primo violino<br />

Xilografia - Fondino<br />

Christine Aebi-Ochsner<br />

S/T<br />

Monotip


34226 ÀUSTRIA<br />

34230 ESPANYA<br />

34234 REGNE UNIT<br />

34238 ALEMANYA<br />

Wernfried Poschusta<br />

Weisses fohlen<br />

Xilografia<br />

Joaquim Camp Herrero<br />

Espai obert<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Majella Clancy<br />

Family portrait – VII<br />

Monotip<br />

Margret Sander<br />

Picture - No. 345<br />

Aiguafort - Punta seca - Dibuix<br />

34227 ESPANYA<br />

34231 ESPANYA<br />

34235 MÈXIC<br />

34239 ESPANYA<br />

Oriol Fort<br />

S/T<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Josy Malagrida<br />

S/T<br />

Monotip - Collage<br />

Iola Benton<br />

S/T<br />

Monotip amb pa d’or<br />

Mireia Fort<br />

S/T<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34228 JAPÓ<br />

34232 JAPÓ<br />

34236 MÈXIC<br />

34240 MÈXIC<br />

Michiyo Hagiwara<br />

Tree-top – 1<br />

Aiguafort<br />

Yukiko Kishi<br />

Line - Q<br />

Aiguafort<br />

Filomena Grácio (Filo)<br />

Trebol-Sol – I<br />

Litografia<br />

Adriana Castrejón Violante<br />

Yo y el otro en el alambre<br />

Tècnica mixta<br />

34229 ÍNDIA<br />

34233 ESPANYA<br />

34237 ESPANYA<br />

34241 JAPÓ<br />

B. Kanakasabamani<br />

Birds<br />

Aiguafort<br />

Tura Sanz Sanglas<br />

Explosió<br />

Aiguafort amb pa d’or<br />

Cecilia Morales<br />

Azul desbordado<br />

Sucre - Aiguafort - Chine collée<br />

Keizo Fujimoto<br />

Watch - GAO<br />

Serigrafia


34242 PAÏSOS BAIXOS<br />

34246 ALEMANYA<br />

34250 ESTATS UNITS<br />

34254 JAPÓ<br />

Ellen Geerts<br />

Geuldal (de la sèrie “Trees”)<br />

Linòleum (mon.)<br />

Ina Seeberg<br />

West-eastern Divan – I<br />

Serigrafia<br />

B. J. Wood<br />

Birds on a wire...<br />

Monogravat<br />

Atsuko Yamaba<br />

Sakura<br />

Cremada profunda - Stencil -<br />

Aiguafort<br />

34243 ANDORRA<br />

34247 ESPANYA<br />

34251 SUÏSSA<br />

34255 MÈXIC<br />

Maite Luque Estalès<br />

S/T<br />

Aiguafort<br />

Jordi Aguilar<br />

Facewood, the forest<br />

social network – 2<br />

Litografia<br />

Jean-Jacques Béguin<br />

Walls of Cuba – Gibara<br />

Art digital<br />

Emilio R. Montantes<br />

Caracol<br />

Linòleum<br />

34244 JAPÓ<br />

34248 JAPÓ<br />

34252 ESTATS UNITS<br />

34256 ESPANYA<br />

Takanari Akahane<br />

For upper – II<br />

Stencil<br />

Ryo Natsukari<br />

Fv #2<br />

Punta seca<br />

Kevin Cummins<br />

Paddleball<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Evelio Akerm<br />

S/T<br />

Monogravat<br />

34245 POLÒNIA<br />

34249 COREA DEL SUD<br />

34253 ESPANYA<br />

34257 ALEMANYA<br />

Ewa Czober<br />

Elapse<br />

Monotip<br />

Kumnam Baik<br />

Recollection – <strong>2014</strong> VI<br />

Art digital<br />

Rosa Maria Piqué Civit<br />

Reflex<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Abel Dewitz<br />

Pegasus / Gewitter<br />

Xilografia


34258 JAPÓ<br />

34262 JAPÓ<br />

34266 JAPÓ<br />

34270 BULGÀRIA<br />

Tomomi Kimura<br />

Fallon angel<br />

Aiguafort<br />

Nobuko Mukai<br />

The earth – I<br />

Xilografia<br />

Kazuko Hibana<br />

Happiness<br />

Xilografia<br />

Hristo Hristov<br />

A dream come true<br />

Litografia<br />

34259 ALEMANYA<br />

34263 JAPÓ<br />

34267 ESPANYA<br />

34271 ISRAEL<br />

Bozena Szlachta<br />

Aspects of love – II<br />

Monotip<br />

Tsuyoshi Yatake<br />

A fruit – III<br />

Xilografia a contrafibra<br />

Alberto Vidarte<br />

Homeless - Rostro 2<br />

Litografia en alumini<br />

Rachel Koren<br />

Cien Fuegos - Cuba<br />

Aiguafort - Vernís tou i dur<br />

34260 NORUEGA<br />

34264 SUÈCIA<br />

34268 ESPANYA<br />

34272 ROMANIA<br />

Restiel Marqvardsen<br />

S/T<br />

Punta seca - Aiguatinta<br />

Dan Lekberg<br />

The crow in the garden<br />

Aiguafort<br />

Martíllopis<br />

Flor de color<br />

Aiguatinta - Collage<br />

Ovidiu Petca<br />

First snow – IX<br />

Art digital<br />

34261 ESPANYA<br />

34265 AUSTRÀLIA<br />

34269 JAPÓ<br />

34273 COSTA RICA<br />

Dolores Mayorga<br />

Arlequines<br />

Aiguafort - Vernís tou - Collage<br />

Stephen Spurrier<br />

War zone<br />

Art digital<br />

Shinichi Nunomura<br />

What a wonderful world – 1<br />

Xilografia<br />

Luis Arias<br />

Recuerdo persistente<br />

Aiguafort - Aiguatinta


34274 SAN MARINO<br />

34278 JAPÓ<br />

34282 ESPANYA<br />

34286 ROMANIA<br />

Michela Sperindio<br />

Papavero<br />

Xilografia<br />

Haruko Cho<br />

B-cushion grade – 11<br />

Serigrafia<br />

Gabriel Sabanés<br />

Aina<br />

Vernís tou<br />

Maria-Mădălina Motorca<br />

Sarpe<br />

Tècnica mixta - Digital<br />

34275 JAPÓ<br />

34279 RÚSSIA<br />

34283 JAPÓ<br />

34287 JAPÓ<br />

Megumi Tashima<br />

People - wathing<br />

Litografia<br />

Magomed Daudov<br />

The little sheep<br />

Aiguafort<br />

Kumi Obata<br />

All right<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Naomi Hashimoto<br />

Sugarcube<br />

Litografia<br />

34276 ESPANYA<br />

34280 ISRAEL<br />

34284 JAPÓ<br />

34288 FINLÀNDIA<br />

Om Barbarà Aguirre<br />

Visión alma<br />

Punta seca en plàstic en digital<br />

Yael Saranga<br />

Textile<br />

Linòleum<br />

Yoshie Uchida<br />

Park – II<br />

Xilografia<br />

Leena Kaplas<br />

Forest and lakes – II<br />

Fotogravat<br />

34277 JAPÓ<br />

34281 ESPANYA<br />

34285 ISRAEL<br />

34289 JAPÓ<br />

Masahiro Kasai<br />

Debajo del árbol – I<br />

Serigrafia<br />

Maria<br />

Fil a l’agulla<br />

Monotip<br />

Lea Livne<br />

Feminity<br />

Aiguafort<br />

Shigekazu Tanaka<br />

Smew<br />

Aiguafort - Aiguatinta


34290 ESPANYA<br />

34294 ISRAEL<br />

34298 ESPANYA<br />

34302 JAPÓ<br />

Belén Alegre<br />

Oda a la vida – I<br />

Aiguafort<br />

Sara Burshtein<br />

A maze<br />

Aiguafort - Collage<br />

Carmen García Suárez<br />

El mundo del silencio – III<br />

Aiguafort<br />

Kazuko Kido<br />

Luna – II<br />

Manera negra<br />

34291 JAPÓ<br />

34295 FINLÀNDIA<br />

34299 JAPÓ<br />

34303 JAPÓ<br />

Yoshiko Fujita<br />

Dancing alphabet’s – 12<br />

Xilografia<br />

Aune Hotari-Salminen<br />

Liikettä (Movement)<br />

Tècnica mixta<br />

Toshihiko Iwabuchi<br />

No wa ki<br />

Cremada profunda - Aiguatinta<br />

Tomoko Ueno<br />

Blooming flower in the shade<br />

Aiguafort - Punta seca - Col·lagrafia<br />

34292 ESPANYA<br />

34296 JAPÓ<br />

34300 ISRAEL<br />

34304 ESTATS UNITS<br />

Isabel Font<br />

Porta oberta<br />

Relleu en softcut<br />

Takeshi Sayama<br />

Sugar pine<br />

Xilografia<br />

Tamara Sorkin<br />

S/T<br />

Col·lagrafia en cartró<br />

Scott Mooney<br />

Shaw – 2<br />

Litografia en planxa de polièster<br />

34293 ISRAEL<br />

34297 ESPANYA<br />

34301 VENEÇUELA<br />

34305 ESPANYA<br />

Yael Sonnino-Levy<br />

Persimmon<br />

Aiguafort<br />

Jordi Ayats Delgado<br />

Mediterrani<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Sylvia Godfrey (Siamgodh)<br />

Depths of being<br />

Art digital<br />

Jordi Jaumot Baronet<br />

Ordet – 1<br />

Art digital


34306 HONGRIA<br />

34310 BRASIL<br />

34314 ESPANYA<br />

34318 JAPÓ<br />

Pál Csaba<br />

Crater – 01<br />

Art digital<br />

Adriano Castro<br />

Wave – II<br />

Art digital<br />

José Manuel Chamorro<br />

Rostros sin rostro<br />

Punta seca - Additives<br />

Kyoshiro Takahashi<br />

Leaf<br />

Aiguafort<br />

34307 JAPÓ<br />

34311 JAPÓ<br />

34315 ESTATS UNITS<br />

34319 MÈXIC<br />

Megumi Kato<br />

Line - piece of memory – XII<br />

Aiguafort<br />

May Utsui<br />

Behold, now is the day of salvation<br />

Linòleum<br />

Sadie DeVore<br />

Curved, angled<br />

Col·lagrafia - Calcografia<br />

Aída Alejandra Altamirano<br />

Unstoppable<br />

Punta seca<br />

34308 FRANÇA<br />

34312 FRANÇA<br />

34316 PORTUGAL<br />

34320 TAILÀNDIA<br />

Micheline Doucet Carriere<br />

Calme<br />

Aiguafort - Tècnica mixta<br />

Patricia Niemira<br />

Paysage Languedoc<br />

Col·lagrafia - Chine collée<br />

Isabel Saraiva<br />

Juncos<br />

Linòleum<br />

Chaiyong Boophaklin<br />

Bangkok in Thailand – 7<br />

Art digital<br />

34309 ESPANYA<br />

34313 ÍNDIA<br />

34317 JAPÓ<br />

34321 JAPÓ<br />

Daniel Rojas Noack<br />

Gravedad<br />

Calcografia<br />

Deepali Dabholkar<br />

Drawing with dots<br />

Aiguafort<br />

Akiko Okajima<br />

Dancing<br />

Aiguafort<br />

Yukio Ito<br />

Above the earth, below the sky – 1<br />

Xilografia


34322 ESTATS UNITS<br />

34326 ARGENTINA<br />

34330 ESPANYA<br />

34334 REGNE UNIT<br />

Andrew DeCaen<br />

1/2 square meal – left<br />

Litografia<br />

Aída Kitty Ferraris<br />

Arrebol<br />

Tècnica mixta (mon.)<br />

Lázaro Ferré<br />

Vinyas – 2<br />

Col·lagrafia<br />

Anna Alcock<br />

Sleeping Beauty<br />

Xilografia a contrafibra -<br />

Chine collée<br />

34323 ESPANYA<br />

34327 ESTATS UNITS<br />

34331 MÈXIC<br />

34335 RÚSSIA<br />

Denize de Araújo<br />

Parque – III<br />

Aiguafort<br />

Jana Zimmer<br />

Khmer dancer<br />

Monotip - Chine collée<br />

Laura Aída Reyes Flores (Reflo)<br />

Reloj sin cuerda<br />

Punta seca<br />

Lena Kharitonova<br />

The rousing – II<br />

Art digital<br />

34324 ALEMANYA<br />

34328 PORTUGAL<br />

34332 JAPÓ<br />

34336 KOSOVO<br />

Hilke E. Helmich<br />

Unterwegs am Strand, 04,<br />

Brandbung<br />

Aiguafort<br />

Ana Galvão<br />

Anoitecia – I<br />

Burí - Aiguatinta<br />

Akira Suzuki<br />

Zuzu – I<br />

Manera negra<br />

Nexhmije Çerkezi<br />

I’m participant, but not present.<br />

Problem with visa!<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Digital<br />

34325 ESTATS UNITS<br />

34329 MONGÒLIA<br />

34333 ESPANYA<br />

34337 ESPANYA<br />

Hertha O. Horwitz<br />

Seed rod<br />

Gofratge<br />

Dugeree Boldgarav<br />

Spain<br />

Tècnica mixta<br />

Mercè Minguillon<br />

Gall<br />

Punta seca (mon.)<br />

Anna Revuelto Fernandez<br />

Il giardino della Bovisa<br />

Aiguafort - Vernís tou


34338 JAPÓ<br />

34342 JAPÓ<br />

34346 ESTATS UNITS<br />

34350 JAPÓ<br />

Chieko Sato<br />

Connection – A<br />

Litografia<br />

Chikahide Saeki<br />

Woods (3)<br />

Manera negra - Punta seca<br />

Kristine DeNinno<br />

San Miguel<br />

Linòleum<br />

Yoko Tanaka<br />

Berry<br />

Xilografia<br />

34339 SUÏSSA<br />

34343 JAPÓ<br />

34347 ESTÒNIA<br />

34351 MÈXIC<br />

Heidi Meier-Freuler<br />

- no -<br />

Punta seca<br />

Atsushi Matsuoka<br />

Fragment of Paleozoic<br />

Xilografia a contrafibra<br />

Kelli Valk<br />

Joy<br />

Tècnica mixta<br />

José Ángel Dehesa Nieves<br />

(San Ángel)<br />

Iustitia<br />

Linòleum<br />

34340 ESTATS UNITS<br />

34344 ESPANYA<br />

34348 JAPÓ<br />

34352 JAPÓ<br />

Dan McCormack<br />

Vera J 11-15-13 – 12AB<br />

Art digital (pinhole camera)<br />

Fina Milà Mallofré<br />

Ventada<br />

Monotip<br />

Hirohide Yamada<br />

Relation – 1<br />

Aiguafort - Aiguatinta -<br />

Carborúndum<br />

Hiroya Yasukochi<br />

Figure heaven and earth to chaos – I<br />

Aiguafort<br />

34341 ISRAEL<br />

34345 ESPANYA<br />

34349 ESPANYA<br />

34353 BRASIL<br />

Ahuva Doron<br />

Vent du matin<br />

Punta seca - Aiguatinta<br />

Manuel Fernando Mancera<br />

Oblectare dei<br />

Art digital<br />

Inocente Soto Calzado<br />

Trabajos y días<br />

Aiguafort<br />

Barbara Kuebel<br />

Face of the road<br />

Xilografia


34354 ESPANYA<br />

34358 ESPANYA<br />

34362 POLÒNIA<br />

34366 JAPÓ<br />

Amadeo Bergés (Segreba)<br />

El canario lo sabe<br />

Tècnica mixta<br />

Laía Argüelles Folch<br />

Last day<br />

Aiguafort<br />

Helena Sawicka<br />

Oczekiwanie<br />

Aiguafort<br />

Sachi Nishimura<br />

Summer<br />

Xilografia<br />

34355 ESTATS UNITS<br />

34359 JAPÓ<br />

34363 JAPÓ<br />

34367 CANADÀ<br />

Amaryllis Siniossoglou<br />

Nº 780<br />

Fotogravat<br />

Kazuhiro Tano<br />

Landscape<br />

Serigrafia<br />

Masato Iwai<br />

Golden ratio (CN Tower)<br />

Xilografia<br />

Myrna Brooks Bercovitch<br />

Tribute to G.R. – Red cat #1<br />

Monotip<br />

34356 JAPÓ<br />

34360 ÀUSTRIA<br />

34364 JAPÓ<br />

34368 ESPANYA<br />

Toshiki Shima<br />

Las estrellas tenues<br />

Manera negra - Punta seca<br />

Elisabeth Weratschnig-Hörwarter<br />

Schwanensee, Tänzerin<br />

Giclée<br />

Mieko Kumano<br />

The genius<br />

Art digital<br />

Fco. Javier Reyes Hidalgo<br />

Bruno y las hormigas<br />

Punta seca en poliestirè<br />

34357 ESTATS UNITS<br />

34361 ESPANYA<br />

34365 ESTATS UNITS<br />

34369 UCRAÏNA<br />

Idaherma Williams<br />

Orchids<br />

Xilografia<br />

Trinitat Sotos Bayarri<br />

Solitude<br />

Litopolièster – Collage<br />

Mary Brodersen<br />

China – II<br />

Tècnica mixta<br />

Irina Rud-Volga<br />

Malanka, Krasna –<br />

The grandad’s mask<br />

Linòleum


34370 ESPANYA<br />

34374 ESPANYA<br />

34378 IRLANDA<br />

34382 MÈXIC<br />

Encarna Ferrer Castillejo<br />

Sabana africana<br />

Fotogravat<br />

Fumiko Nakajima<br />

Transparent – 1<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Bernadette Madden<br />

Gorse<br />

Serigrafia<br />

Gerardo Ruiz Maldonado<br />

Fuente<br />

Aiguafort<br />

34371 POLÒNIA<br />

34375 DINAMARCA<br />

34379 ESTATS UNITS<br />

34383 ESPANYA<br />

Anna Bak<br />

004<br />

Art digital<br />

Knud Larn<br />

And<br />

Calcografia<br />

Elizabeth Slaught<br />

Figura – VII<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Tónia Pérez<br />

Melodía en papel<br />

Monotip - Gofratge<br />

34372 JAPÓ<br />

34376 UCRAÏNA<br />

34380 RÚSSIA<br />

34384 ESTATS UNITS<br />

Yoshiko Kiso<br />

Home – III<br />

Xilografia a contrafibra<br />

Nadya Onyschenko<br />

Mamaj, I love Ukraine<br />

Linòleum<br />

George Butorin<br />

Heart<br />

Linòleum<br />

Monica Jacobs<br />

Corner<br />

Tècnica mixta<br />

34373 ESPANYA<br />

34377 MÈXIC<br />

34381 JAPÓ<br />

34385 ESPANYA<br />

Leonardo Rial<br />

S/T<br />

Tècnica mixta - Gofratge<br />

Liliana Rizo Dewet<br />

Gramínea<br />

Linòleum<br />

Kazuyuki Terada<br />

The stone of the yard – 3<br />

Aiguafort<br />

Ramon Canal<br />

Peix separat<br />

Aiguafort - Aiguatinta


34386 JAPÓ<br />

34390 ESPANYA<br />

34394 ESTATS UNITS<br />

34398 JAPÓ<br />

Keiko Miyazaki<br />

Habanera – I (Carmen)<br />

Xilografia<br />

Manuela González Gómez<br />

Noche – 4<br />

Fotolitografia - Punta seca<br />

Iwona Rypeść-Kostović<br />

Countess Sophie Chotek von<br />

Chotkow und Wognin 1868<br />

Art digital<br />

Mayumi Someya<br />

A flower bed<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34387 ESTATS UNITS<br />

34391 ESPANYA<br />

34395 UCRAÏNA<br />

34399 DINAMARCA<br />

Ethan A. Rice<br />

Hopi woman gleaning<br />

Aiguafort<br />

Mary Carmen Ezcurra<br />

Aire<br />

(de la sèrie “Los cuatro elementos”)<br />

Art digital<br />

Ludmila Kotsurba<br />

Arts<br />

Linòleum<br />

Berta Moltke<br />

Flower<br />

Aiguafort<br />

34388 IRLANDA<br />

34392 JAPÓ<br />

34396 ESPANYA<br />

34400 ESPANYA<br />

Stephen Lawlor<br />

Salisbury<br />

Aiguafort<br />

Akiko Hasegawa<br />

Círclo – III<br />

Col·lagrafia - Aiguatinta - Punta seca<br />

Fran Bull<br />

Mutation – 2<br />

Col·lagrafia<br />

Montse Gonzalo Tomé<br />

S/T<br />

Monotip<br />

34389 ALEMANYA<br />

34393 ESPANYA<br />

34397 SUÏSSA<br />

34401 ESTATS UNITS<br />

Roland Schaller<br />

Sitting<br />

Aiguafort<br />

Carme Granell Fort<br />

Hair<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Caroline Brühlmann<br />

Monotype Nr. 1<br />

(de la sèrie “Bewegte Linien”)<br />

Calcografia (mon.)<br />

Carol Hayman<br />

Sandhill cranes<br />

Fotogravat


34402 MÈXIC<br />

34406 CANADÀ<br />

34410 JAPÓ<br />

34414 ESPANYA<br />

Juan C. Bermúdez Rodríguez<br />

Hurler syndrome – II<br />

Tècnica mixta<br />

Paul Gilles Vaillancourt<br />

Le rêve du poète<br />

Linòleum<br />

Isao Kobayashi<br />

Landscape #23<br />

Art digital<br />

M. Teresa Soler Alsina<br />

Inici<br />

Additives<br />

34403 CROÀCIA<br />

34407 JAPÓ<br />

34411 JAPÓ<br />

34415 JAPÓ<br />

Karina Sladović<br />

Two seahorses<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

Yoko Hayashi<br />

Soar high<br />

Aiguafort - Vernís tou - Sucre<br />

Yoshizumi Akashi<br />

Tamiko<br />

Xilografia<br />

Nao Masuda<br />

The view of forest seen from between<br />

the lying trees<br />

Aiguafort<br />

34404 JAPÓ<br />

34408 ESPANYA<br />

34412 NORUEGA<br />

34416 ISRAEL<br />

Saori Mishima<br />

Blue<br />

Aiguafort<br />

Mercedes Balaguer Mitjans<br />

S/T<br />

Linòleum<br />

Anne Randi Herland<br />

Living leaf<br />

Aiguafort<br />

Malka Mosberg<br />

Way to light<br />

Aiguatinta - Sucre<br />

34405 JAPÓ<br />

34409 JAPÓ<br />

34413 REGNE UNIT<br />

34417 MÈXIC<br />

Yoshiko Tachibana<br />

Uneasy – II<br />

Tècnica mixta<br />

Tomiko Matsuno<br />

Yellow hill<br />

Aiguafort<br />

Stuart Cannell<br />

Goya<br />

Serigrafia<br />

Léon<br />

Sapiens homo cogitat<br />

Punta seca


34418 COREA DEL SUD<br />

34422 NORUEGA<br />

34426 ESPANYA<br />

34430 ESTATS UNITS<br />

Yoon Hong<br />

Episode<br />

Xilografia a contrafibra<br />

Terje Halvorsen<br />

Departed<br />

Xilografia<br />

Laura Herraiz Bianchi<br />

Rajola del Duomo de Milà – II<br />

Linòleum - Fondino<br />

Roman Duszek<br />

K1940 – II<br />

Tècnica mixta - Impr. digital<br />

34419 ESPANYA<br />

34423 BRASIL<br />

34427 UCRAÏNA<br />

34431 ÀUSTRIA<br />

Rosa Figueras Casanovas<br />

El Pirineu – II<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Cristina Bottallo<br />

Árbore verde<br />

Serigrafia - Collage<br />

Kateryna Ocheredko<br />

Incipience<br />

Aiguafort<br />

Sabine Potuschak<br />

Monkey and banana<br />

Serigrafia<br />

34420 ESPANYA<br />

34424 ESPANYA<br />

34428 TURQUIA<br />

34432 JAPÓ<br />

Peter Kadrmas<br />

Anton<br />

Tècnica Hayter<br />

Kima Guitart<br />

Plecs – 2<br />

Art digital<br />

Ekin Yagman<br />

S/T<br />

Punta seca<br />

Kumiko Nakajima<br />

Think of...<br />

Aiguafort<br />

34421 ESTATS UNITS<br />

34425 NORUEGA<br />

34429 DINAMARCA<br />

34433 ALEMANYA<br />

Lisa Graham<br />

Magnetism #31<br />

Art digital<br />

Line Marsdal<br />

# Happymonkeyface<br />

Serigrafia<br />

Jette Asdis Ewerlöf<br />

Floor tiles Alhambra – IV<br />

Fotogravat (2 plx.)<br />

Ilse Plapp<br />

Entwicklung<br />

Aiguafort


34434 ESPANYA<br />

34438 KOSOVO<br />

34442 JAPÓ<br />

34448 ESPANYA<br />

Gloria Izquierdo Blasco<br />

2 círculos mecidos<br />

Aiguafort - Aiguatinta (il·luminat)<br />

Agim Salihu<br />

The wall<br />

Aiguatinta - Punta seca<br />

Yuichi Sato<br />

Seeing present to truth<br />

Manera negra<br />

Carlota Tomás<br />

Espacios imaginarios – II<br />

Aiguatinta<br />

34435 KOSOVO<br />

34439 ESPANYA<br />

34444 IRLANDA<br />

34449 NORUEGA<br />

Shyqri Nimani<br />

Extraterrestrials – IV<br />

Art digital<br />

Susana B. Rodríguez<br />

S/T<br />

Monotip<br />

Joe Ryan<br />

Brendan Behan<br />

Linòleum<br />

Greta B. Borge<br />

Live – IV<br />

Art digital<br />

34436 REGNE UNIT<br />

34440 ESPANYA<br />

34445 ESTÒNIA<br />

34450 ÀUSTRIA<br />

Jose Suarez Varela<br />

Maternidad<br />

Linòleum<br />

Elvira Fernández<br />

Nocturn<br />

Linòleum - Chine collée<br />

Feliks Sarv<br />

Flight<br />

Calcografia<br />

Inge Stornig<br />

Fire<br />

Monotip<br />

34437 ESPANYA<br />

34441 ESTATS UNITS<br />

34446 ESPANYA<br />

34451 ESPANYA<br />

Yolanda Esteve<br />

Leveroni – I<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Waikit J. Ng<br />

Shifra 2961<br />

Giclée<br />

Soledad Morenés<br />

- I -<br />

Aiguatinta - Estampació directa<br />

Cristina Peris Grau<br />

Ninfa<br />

Linòleum


34452 ESPANYA<br />

34456 ISRAEL<br />

34461 ESTATS UNITS<br />

34465 JAPÓ<br />

Montserrat Ansótegui<br />

Cronología<br />

Tècnica mixta<br />

Sarah Segal<br />

Women<br />

Linòleum<br />

Iwona Duszek<br />

Breaking news<br />

Art digital<br />

Hisako Yamaguchi<br />

Yawn<br />

Punta seca<br />

34453 SUÏSSA<br />

34457 DINAMARCA<br />

34462 CANADÀ<br />

34466 ESPANYA<br />

Fabio Cunsolo<br />

Necesidad – 5B I<br />

Aiguafort<br />

Henrik Brondsted<br />

Sisters<br />

Calcografia<br />

Mary Romanuck<br />

Plum-tuckered pup<br />

Linòleum - Chine collée<br />

Mónica Covaleda<br />

Árbol<br />

Aiguafort al sucre - Col·lagrafia<br />

34454 JAPÓ<br />

34459 ESPANYA<br />

34463 JAPÓ<br />

34467 ESPANYA<br />

Hiromi Shibuya<br />

Waltz<br />

Aiguafort<br />

Cisco Vila<br />

Caiguda del baluard de Sta. Clara<br />

Litografia (2 plx.)<br />

Naoko Okada<br />

If...<br />

Aiguafort<br />

Adoración Franco<br />

Margaritas<br />

Vernís tou (mon.)<br />

34455 JAPÓ<br />

34460 ESPANYA<br />

34464 ESPANYA<br />

34468 JAPÓ<br />

Aki Nakayama<br />

..◦!!<br />

Relleu en paper<br />

Lluis Cercós<br />

Tardor<br />

Linòleum<br />

Miquel Wert<br />

Aprenentatge<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Keiko Matsuki<br />

Triangle – I<br />

Relleu en paper - Chine collée


34469 JAPÓ<br />

34473 ESPANYA<br />

34477 ESPANYA<br />

34481 SÈRBIA<br />

Tomoko Suzuki<br />

Life – II<br />

Gravat en paper<br />

Miguel Barbosa Mateo<br />

Composición – 1<br />

Aiguafort - Punta seca (il·luminat)<br />

Elena Casadevall<br />

Buscant el camí<br />

Monotip<br />

Snežana B. Stefanović<br />

The battlefield of resignation<br />

Art digital<br />

34470 ESTATS UNITS<br />

34474 ESTATS UNITS<br />

34478 SUÏSSA<br />

34482 FRANÇA<br />

Debra Radke<br />

Blue horizon<br />

Punta seca sobre monotip<br />

Sherri Blasé<br />

Mére<br />

Calcografia - Relleu<br />

Marianne Badertscher<br />

S/T<br />

Punta seca<br />

Yves Marchaux<br />

Attitude<br />

Xilografia<br />

34471 ESPANYA<br />

34475 ESPANYA<br />

34479 ESPANYA<br />

34483 ESPANYA<br />

Eva Cardona Guitart<br />

Despertar<br />

Linòleum<br />

Carme Boix Villalbos<br />

Papallona<br />

Xilografia<br />

Esther Polo Cubero<br />

La cadira<br />

Aiguatinta<br />

Pepa Fernández Salas<br />

S/T<br />

Aiguatinta - Aiguafort<br />

34472 SÈRBIA<br />

34476 BÈLGICA<br />

34480 JAPÓ<br />

34484 ISLÀNDIA<br />

Ivana Flegar<br />

Three gondolas<br />

Punta seca<br />

Elvira Cerda<br />

Reflet d’un rêve<br />

Fotogravat sobre fusta<br />

Yoko Suzuki<br />

Violin sonata – II<br />

Gravat en paper<br />

Ríkharður Valtingojer<br />

Contrary<br />

Manera negra


34485 JAPÓ<br />

34489 JAPÓ<br />

34493 ESPANYA<br />

34497 BRASIL<br />

Rei Harada<br />

Spring of the universe – I<br />

Gravat en paper<br />

Takae Suzuki<br />

Jellyfish – I<br />

Col·lagrafia<br />

Susana Ortega<br />

Paisaje castellano (en otoño)<br />

Linòleum<br />

Dórian Ribas Marinho<br />

Rupestre – XX<br />

Art digital<br />

34486 ESPANYA<br />

34490 ESTATS UNITS<br />

34494 JAPÓ<br />

34498 REGNE UNIT<br />

Korina Kaisershot<br />

Ostra – III<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Maha Saedaway<br />

Chunky found seashore shell study<br />

Tècnica mixta<br />

Muneki Adachi<br />

Ties<br />

Manera negra<br />

Jacqueline Moon<br />

Coronation plantation,<br />

Richmond Park<br />

Aiguafort<br />

34487 ESPANYA<br />

34491 ESPANYA<br />

34495 ESPANYA<br />

34499 BÈLGICA<br />

Carmen Bermejo<br />

Dulces placeres – I<br />

Punta seca - Gofratge<br />

Juana Céspedes<br />

Esperando el cambio climático<br />

Tècnica mixta (mon.)<br />

Laura Ferreres Prada<br />

Roda 2<br />

Linòleum<br />

Jean-Claude Lalot<br />

Tombouctou – II<br />

Serigrafia<br />

34488 BULGÀRIA<br />

34492 JAPÓ<br />

34496 JAPÓ<br />

34500 TXÈQUIA<br />

Daniela Maximova<br />

“I”<br />

Litografia<br />

Sachiko Nishimatu<br />

Creation – I<br />

Gravat en paper<br />

Michisuke Aoki<br />

Life – 14-1<br />

Art digital<br />

Lenka Kučerová<br />

Bull – II<br />

Linòleum


34501 ESPANYA<br />

34505 URUGUAI<br />

34509 MÈXIC<br />

34513 MÈXIC<br />

Chus Sánchez Sánchez<br />

Recordando Florencia<br />

Aiguafort (il·luminat)<br />

Raul Cattelani<br />

Amerindia – II<br />

Xilografia<br />

Sara Hernández-Pons<br />

S/T<br />

Monotip<br />

Chapis Fregoso<br />

Equilibrio<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

34502 ESPANYA<br />

34506 BRASIL<br />

34510 RÚSSIA<br />

34514 ESPANYA<br />

Antonio José Barrientos Ruiz<br />

Paisaje leñoso – XXXVII<br />

Punta seca<br />

Carla Meneghetti<br />

Vida – IV<br />

Linòleum<br />

Sergey Pischik<br />

Peter and Paul church<br />

Linòleum<br />

Joan Molins Tura<br />

Visions<br />

Aiguatinta<br />

34503 ESPANYA<br />

34507 ESPANYA<br />

34511 ESTATS UNITS<br />

34515 POLÒNIA<br />

Chantal Ferracci<br />

Evolution florale<br />

Punta seca - Collage (mon.)<br />

Norman Narotzky<br />

The necklace<br />

Art digital<br />

Eileen Tavolacci<br />

Through the trees, I can see heaven<br />

Xilografia<br />

Elżbieta Banecka<br />

From Ryoanji – 2<br />

Xilografia - Tècnica mixta<br />

34504 BULGÀRIA<br />

34508 ALEMANYA<br />

34512 ESPANYA<br />

34516 RÚSSIA<br />

Veselin Damyanov - Ves<br />

Episodes – III<br />

Linòleum<br />

Ursula Hülsewig<br />

Beziehungen<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

M. Ángeles Suñer Lefort<br />

S/T<br />

Monogravat<br />

Anna Ysova<br />

Cat salmon<br />

Linòleum


34517 ESPANYA<br />

34521 MÈXIC<br />

34525 POLÒNIA<br />

34530 ESPANYA<br />

Santi Giró Gili<br />

Petons nit<br />

Art digital<br />

Guadalupe Morazúa<br />

Estrella fugaz<br />

Monotip<br />

Karolina Treska<br />

***<br />

Manera negra<br />

Mercedes del Cura Álvarez<br />

Movimiento<br />

Fotogravat - Collage<br />

34518 ESPANYA<br />

34522 ESPANYA<br />

34526 RÚSSIA<br />

34531 MÈXIC<br />

Cristina Mayo<br />

Atuendos<br />

Aiguafort - Chine collée<br />

Angustias Crespo<br />

Gordiano<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Polina Khlopovskikh<br />

Little life<br />

Linòleum<br />

Ana Rosa Navarro<br />

Manto sutil<br />

Calcografia<br />

34519 ALEMANYA<br />

34523 MÈXIC<br />

34527 JAPÓ<br />

34532 ALEMANYA<br />

Victoria Westmacott-Wrede<br />

Sidewalk<br />

Aiguafort (4 plx.)<br />

Emilio Carrasco<br />

S/T<br />

Linòleum<br />

Nobuko Ueda<br />

Home - Window<br />

Fotogravat - Aiguatinta<br />

Michael Dangel<br />

Walker<br />

Aiguafort - Digital<br />

34520 POLÒNIA<br />

34524 ALEMANYA<br />

34529 MÈXIC<br />

34533 ESPANYA<br />

Małgorzata Chwiałkowska<br />

Koncert jazz<br />

Litografia<br />

Slovena Mitrovski<br />

A crog poem<br />

Tècnica mixta<br />

Laura Villanueva<br />

Tatoo<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Anna-Mercè Puig Alabern<br />

Mirant el temps<br />

Calcografia en PVC escumat


34534 LETÒNIA<br />

34538 FINLÀNDIA<br />

34542 ESPANYA<br />

34546 ESPANYA<br />

Inguna Gremzde<br />

Sale of nature – 3<br />

Xilografia - Tècnica mixta (mon.)<br />

Heidi Lehtola<br />

The green leaves<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou<br />

Uli Pick<br />

Essentia, no callar – 4<br />

Tècnica mixta<br />

Iñaki Elosua Urkiri<br />

Hemezortzi<br />

Collage - Gofratge<br />

34535 ESPANYA<br />

34539 CROÀCIA<br />

34543 JAPÓ<br />

34547 MÈXIC<br />

Elvira Rojas<br />

Planto llavors al meu balcó que,<br />

de vegades, surten – 2<br />

Xilografia<br />

Dino Surać<br />

Cello<br />

Tècnica mixta<br />

Maki Mimura<br />

Shadow<br />

Aiguatinta<br />

Paula Susana Hernández Vargas<br />

Pide un deseo – I<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34536 REGNE UNIT<br />

34540 ESPANYA<br />

34544 ESPANYA<br />

34548 RÚSSIA<br />

Liss Dublin<br />

Cri<br />

Xilografia - Tècnica mixta<br />

Kolldoh<br />

S/T<br />

Monotip<br />

Matilde Gómez Osuna<br />

√ 1a<br />

Aiguafort al vernís tou<br />

Svetlana Nesterenko<br />

The lizard<br />

Aiguafort<br />

34537 ESPANYA<br />

34541 BRASIL<br />

34545 JAPÓ<br />

34549 MÈXIC<br />

Ernest Riera Julià<br />

Joc de nens<br />

Tècnica mixta (calcografia)<br />

Sergio Peralti<br />

Cavaleiro – II<br />

Linòleum<br />

Izumo Takeko<br />

Oh!<br />

Art digital<br />

Angélica Díaz Rafols<br />

Nostalgia<br />

Aiguatinta


34550 ROMANIA<br />

34554 IRLANDA<br />

34558 JAPÓ<br />

34562 ALEMANYA<br />

Sorin Petru Pănăzan<br />

Distressing<br />

Linòleum<br />

Margaret Becker<br />

White hen<br />

Punta seca (il·luminat)<br />

Mayumi Koide<br />

Pardon me<br />

Aiguafort<br />

Amador Vallina<br />

S/T<br />

Monotip<br />

34551 ESPANYA<br />

34555 UCRAÏNA<br />

34559 ESTATS UNITS<br />

34563 ESPANYA<br />

Gloria Albors Tronchoni<br />

Volar<br />

Tècnica mixta<br />

Volodymyr Chornobay<br />

The inverted pyramid<br />

Serigrafia<br />

Anselmo Febles<br />

Paisaje silencioso<br />

Tècnica mixta<br />

Omer Zaballa Larumbe<br />

El desconocido – III<br />

Aiguafort sobre planxes<br />

intervingudes<br />

34552 CROÀCIA<br />

34556 RÚSSIA<br />

34560 REGNE UNIT<br />

34564 ESPANYA<br />

Mateja Rusak<br />

Lines – 3<br />

Aiguafort<br />

Polina Shvetsova<br />

Double home<br />

Linòleum<br />

Carolyn Barlow<br />

Flamingos – 1<br />

Xilografia<br />

Paula Simone Menchen<br />

Fishing boat<br />

Aiguafort - Relleu (mon.)<br />

34553 ESPANYA<br />

34557 ESPANYA<br />

34561 BRASIL<br />

34565 RÚSSIA<br />

Carme Tarrés Pomareda<br />

Xarxa<br />

Punta seca - Collage<br />

Imma Barba<br />

Dona<br />

Aiguafort - Grafit<br />

Satie Fucatu<br />

Colar de pérolas<br />

Linòleum<br />

Alexey Ponomarenko<br />

Pond – 3<br />

Fotogravat


34566 FRANÇA<br />

34570 ÀUSTRIA<br />

34574 ESPANYA<br />

34578 ESLOVÈNIA<br />

Dany Pottier<br />

Feuille – 2<br />

Col·lagrafia<br />

Larissa Mayer-Hausner<br />

Pinguine love<br />

Serigrafia<br />

Gina Vidosa<br />

Caminant<br />

Additives sobre cartró<br />

Rowena Božič<br />

S/T<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée<br />

34567 ESPANYA<br />

34571 ESPANYA<br />

34575 MÈXIC<br />

34579 ESPANYA<br />

Montserrat Brullet i Tenas<br />

Oliveres<br />

Sucre - Collage<br />

Sergi Rabassa<br />

City<br />

Monotip<br />

Claudette Farah Chalita<br />

Infinitamente<br />

Linòleum<br />

Francisco Campos Lozano<br />

Enmascarada<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou<br />

34568 JAPÓ<br />

34572 REGNE UNIT<br />

34576 RÚSSIA<br />

34580 FRANÇA<br />

Remi Furubayashi<br />

Mosaic moon – 1<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Elizabeth Stuart Smith<br />

Poppy pods – 2<br />

Aiguafort<br />

Olga Khatmulina<br />

Sunflowers<br />

Linòleum<br />

Martine Trouïs<br />

Blessure d’écriture<br />

Calcografia - Monotip<br />

34569 ESPANYA<br />

34573 JORDÀNIA<br />

34577 ESPANYA<br />

34581 ESPANYA<br />

María José Carrasco<br />

Horizontes – I<br />

Tècnica mixta<br />

Rateb Shaban<br />

Horse of love<br />

Aiguafort<br />

Celia Montalvo<br />

Pegaso – II<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Cuca Muro<br />

Entre azules<br />

Monotip


34582 ESPANYA<br />

34586 ISRAEL<br />

34590 JAPÓ<br />

34594 PORTUGAL<br />

Mónica García Sánchez<br />

Los encuentros exactos<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée<br />

Viviénne Davicioni<br />

S/T<br />

Tècnica mixta<br />

Brendan Sarsfield<br />

Soñar<br />

Litografia - Serigrafia - Digital<br />

(mon.)<br />

Nim<br />

S/T<br />

Gofratge<br />

34583 XILE<br />

34587 REGNE UNIT<br />

34591 MÈXIC<br />

34595 LUXEMBURG<br />

Carolina Vargas<br />

S/T<br />

Fotogravat (4 plx.)<br />

Lindsey Graham<br />

Matriach<br />

Linòleum<br />

Sara Méndez Fabre<br />

S/T<br />

Monotip<br />

Helga F. Brinkmann<br />

Butterfly<br />

Serigrafia<br />

34584 JAPÓ<br />

34588 ESPANYA<br />

34592 MÈXIC<br />

34596 BRASIL<br />

Kazuko Mochimaru<br />

Daisy<br />

Xilografia<br />

Iris Garcia Serra<br />

De la muntanya al mar<br />

Aiguafort (il·luminat)<br />

Miriam Libhaber<br />

Matices<br />

Monotip<br />

Bete Zacarias<br />

Tigresa<br />

Linòleum<br />

34585 MÈXIC<br />

34589 ESPANYA<br />

34593 SUÈCIA<br />

34597 POLÒNIA<br />

Adriana Arakelian (Dina)<br />

Lectura<br />

Monotip<br />

Gemma Arné i Bernadó<br />

Balcó de la Pedrera<br />

Linòleum<br />

Kate Balderud<br />

Gryning<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Anna Garczarek<br />

Complicated<br />

Art digital


34598 ESPANYA<br />

34602 UCRAÏNA<br />

34606 FINLÀNDIA<br />

34610 FINLÀNDIA<br />

M. José Uriarte Mutós<br />

Geisha sumisa<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Vera Shashkova<br />

Chernishevskogo Str, Kharkiv<br />

Aiguafort<br />

Iria Čiekča Schmidt<br />

Wind<br />

Xilografia<br />

Anna-Maija Bergman<br />

In the swamp<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34599 MÈXIC<br />

34603 GRÈCIA<br />

34607 CANADÀ<br />

34611 RÚSSIA<br />

Ileana Piszk Kalina<br />

Paisaje onírico – 4<br />

Monotip<br />

Konstantina Georga<br />

Composition – 2<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée<br />

(mon.)<br />

Shawn Serfas<br />

Gordon Blue<br />

Art digital<br />

Ulyana Iokotsuk<br />

Litten<br />

Linòleum<br />

34600 ARGENTINA<br />

34604 FRANÇA<br />

34608 JAPÓ<br />

34612 ROMANIA<br />

Juana Sou<br />

S/T<br />

Tècnica mixta<br />

Margaret Dibdin<br />

Nobody likes wet wool<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Masako Nishimura<br />

Clover - Dandelion<br />

Aiguafort<br />

Adriana Emilia Cănija Popa<br />

Hause – II<br />

Tècnica mixta<br />

34601 ISRAEL<br />

34605 FRANÇA<br />

34609 ESPANYA<br />

34613 DINAMARCA<br />

Rakefet Natanson Marom<br />

Riding<br />

Xilografia<br />

Claude Vallin<br />

Vue sur la mer – Golfe du Morbihan<br />

Aiguatinta<br />

Celia López López<br />

Oxímoro<br />

Punta seca<br />

Peter Aaboer<br />

The wheel<br />

Aiguafort


34614 ESPANYA<br />

34618 ESPANYA<br />

34622 CANADÀ<br />

34626 ESPANYA<br />

Maria Llapart<br />

Mestra (de la sèrie “La dona<br />

treballadora en l’edat mitjana”)<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Gloria Santacruz Tarjuelo<br />

Intuiciones vegetales – II<br />

Art digital i fil<br />

Odile Loulou<br />

Pixel ou dentelles<br />

Xilografia<br />

Araceli M. Aparicio<br />

Invierno<br />

Xilografia<br />

34615 ESPANYA<br />

34619 REGNE UNIT<br />

34623 ESPANYA<br />

34627 ESPANYA<br />

Silvia Pascual Horas<br />

Los mundos sutiles – I<br />

Tècnica mixta<br />

Chris Moon<br />

Monster Luke<br />

Aiguafort (il·luminat)<br />

Francisco López Groh<br />

Autorretrato<br />

Aiguafort al sucre<br />

Juan Pablo Chipe<br />

Killing ice cream<br />

Art digital<br />

34616 REGNE UNIT<br />

34620 CANADÀ<br />

34624 ESPANYA<br />

34628 RÚSSIA<br />

Nigel Herring<br />

Ancestral figures<br />

Linòleum<br />

Brigitte B. Gagnon<br />

Rivière<br />

Serigrafia<br />

Marta Gómez<br />

Detalle vegetal – I<br />

Manera negra<br />

Galina Yusupova<br />

Spinner<br />

Aiguafort<br />

34617 BRASIL<br />

34621 RÚSSIA<br />

34625 POLÒNIA<br />

34629 MÈXIC<br />

Cláudia Bhurkna<br />

A Virgem<br />

Linòleum<br />

Andrey Prokhorov<br />

Autumn<br />

Linòleum<br />

Anna Trojanowska<br />

Mikrografia 27<br />

Litografia en pedra i polièster<br />

Janette Husny<br />

Festejando<br />

Monotip


34630 ITÀLIA<br />

34635 BRASIL<br />

34639 CROÀCIA<br />

34643 BRASIL<br />

Luisa Tinazzi<br />

Capricorn<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Paulo de Fariah<br />

O operário morto – I<br />

Serigrafia<br />

Antonija Gudelj<br />

Smiling fish<br />

Tècnica mixta<br />

Cristina Carvalheira<br />

Peixes/Pássaro – III<br />

Gofratge - Chine collée<br />

34631 ESPANYA<br />

34636 POLÒNIA<br />

34640 POLÒNIA<br />

34644 JAPÓ<br />

Charo Hierro<br />

Kimonos<br />

Art digital<br />

Alicja Snoch-Pawłowska<br />

Materia mystica 10M<br />

Tècnica mixta<br />

Agnieszka Zawadzka<br />

Kamharos<br />

Linòleum<br />

Kaori Suzuki<br />

Shell 04<br />

Aiguafort<br />

34633 ALEMANYA<br />

34637 ESPANYA<br />

34641 RÚSSIA<br />

34645 UCRAÏNA<br />

Carsten Borck<br />

To catch a thief – D<br />

Vernís tou - Aiguafort - Relleu<br />

Albert Granell Fort<br />

Apple pi<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Pyotr Zhilitsky<br />

Rain<br />

Punta seca<br />

Svitlana Lutsiv<br />

Lemons<br />

Monotip<br />

34634 ALEMANYA<br />

34638 ESPANYA<br />

34642 ESPANYA<br />

34646 POLÒNIA<br />

Marta Kolodziejska<br />

Shapes – 4<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

Antoni Aguiló Saün<br />

Rostre<br />

Aiguatinta<br />

Ana Cid<br />

Crossearching<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

Agnieszka Jankowska<br />

Space of the city – IV<br />

Art digital


34647 ESPANYA<br />

34651 TXÈQUIA<br />

34655 ROMANIA<br />

34659 ESPANYA<br />

Aina Canyelles<br />

Un peix<br />

Aiguafort a la poupée<br />

Alena Jančová<br />

Zirc<br />

Linòleum<br />

Nechita Mircea<br />

Carbon 14<br />

Punta seca<br />

María Dolores González<br />

Amorexia inversa<br />

Aiguafort<br />

34648 XINA<br />

34652 ESPANYA<br />

34656 URUGUAI<br />

34660 ISRAEL<br />

Wu Liang<br />

Alone – III<br />

Manera negra<br />

Ana Pomar<br />

Discontinuidad<br />

Col·lagrafia<br />

Carlos Granero<br />

Meandro<br />

Xilografia<br />

Miriam Shalev<br />

Conversation<br />

Aiguatinta al sucre - Punta seca -<br />

Aiguafort (il·luminat)<br />

34649 ESPANYA<br />

34653 SÈRBIA<br />

34657 AUSTRÀLIA<br />

34661 JAPÓ<br />

Maria Antònia Campins<br />

Aplegar-se<br />

Gofratge<br />

Risto Antunović<br />

Etat – IV<br />

Aiguatinta<br />

Kay Watanabe<br />

Box<br />

Punta seca<br />

Takako Oho<br />

Time travel<br />

Manera negra - Punta seca<br />

34650 BRASIL<br />

34654 SUÈCIA<br />

34658 ESPANYA<br />

34662 ESPANYA<br />

Sofia Parente<br />

Maternidade<br />

Linòleum<br />

Annikka K. Arvidsson<br />

Night at the shore – I<br />

Calcografia<br />

Teresa Prió<br />

Ángel de la guarda<br />

Tècnica mixta<br />

Maria Jesús Riezu<br />

S/T<br />

Fotogravat


34663 ISRAEL<br />

34667 BRASIL<br />

34671 ESTATS UNITS<br />

34675 ESPANYA<br />

Aída Stolar<br />

Sugar lift bird<br />

Aiguafort - Sucre<br />

Maria Cláudia Nascimento<br />

Criatividade – 3<br />

Serigrafia<br />

Peach Tao<br />

Cambodia memory<br />

Xilografia<br />

Biel Noguera<br />

El pont de Balmaseda<br />

Xilografia a contrafibra<br />

34664 MÈXIC<br />

34668 FRANÇA<br />

34672 FRANÇA<br />

34676 CROÀCIA<br />

Ana Zoebisch<br />

Infinito<br />

Monotip<br />

Brigitte Caillaud<br />

Tempête de nuages<br />

Aiguafort<br />

Marcelle Benhamou<br />

Paysage des lambeaux – 4<br />

Tècnica mixta<br />

Ivana Gagić Kičinbači<br />

Sign – I<br />

Litografia - Xilografia<br />

34665 RÚSSIA<br />

34669 JAPÓ<br />

34673 ESPANYA<br />

34677 BÒSNIA i HERCEGOVINA<br />

Rais Gaitov<br />

Bridge – II<br />

Linòleum<br />

Yuki Kimura<br />

Torinoki<br />

Aiguafort<br />

Carmen Vargas Alonso<br />

S/T<br />

Tècnica mixta<br />

Ivana Ćavar<br />

Arrival<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

34666 FRANÇA<br />

34670 POLÒNIA<br />

34674 TAILÀNDIA<br />

34678 JAPÓ<br />

Cosmovision 31<br />

CV31-01_02<br />

Linòleum - Gofratge - Digital<br />

Ewa Niestorowicz<br />

S/T<br />

Tècnica mixta - Impr. digital<br />

Kana Veradacha<br />

Under blue sky – I<br />

Aiguafort - Transferència<br />

Tomoko Sase<br />

Kawaii<br />

Aiguafort - Aiguatinta


34679 POLÒNIA<br />

34683 SUÏSSA<br />

34687 ESPANYA<br />

34691 ÀUSTRIA<br />

Maria Stefania Stelmaszczyk<br />

Dreambook: The eye-opener<br />

Linòleum - Xilografia<br />

Hans Peter Neukomm<br />

2 CV<br />

Xilografia<br />

Ros Vila Altimir<br />

S/T<br />

Planxa solar<br />

Marie-Sophie Buxbaum |<br />

bux et baum<br />

Hommage to the square <strong>2014</strong><br />

Serigrafia<br />

34680 ESTATS UNITS<br />

34684 JAPÓ<br />

34688 NOVA ZELANDA<br />

34692 FRANÇA<br />

Jeane McGrail<br />

Arctic vortex – Study III<br />

Art digital<br />

Yuki Tanimura<br />

Process<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

Kathy Boyle<br />

Circles – 2<br />

Calcografia - Relleu - Chine collée<br />

Magali Accomasso<br />

Regard<br />

Tècnica mixta (mon.)<br />

34681 ARGENTINA<br />

34685 BRASIL<br />

34689 TAIWAN<br />

34693 CANADÀ<br />

Luis Bourband<br />

Sol negro<br />

Serigrafia<br />

Felipe de Carvalho Guimarães<br />

Programação – 2<br />

Serigrafia<br />

Hwai Jin Chen<br />

The shy sky<br />

Xilografia - Chine collée<br />

Roberta Pyx Sutherland<br />

Distance – III<br />

Punta seca - Chine collée -<br />

Fotogravat<br />

34682 POLÒNIA<br />

34686 POLÒNIA<br />

34690 COSTA RICA<br />

34694 ESTATS UNITS<br />

Grażyna Kulikowska - Antczak<br />

Silent night – IV<br />

Manera negra<br />

Barbara Niścior<br />

Mistic<br />

Art digital<br />

Evelyn Valenciano<br />

Kachàbukuë<br />

Col·lagrafia - Linòleum<br />

Ralph Slatton<br />

Shadow bats<br />

Aiguafort


34695 POLÒNIA<br />

34699 CANADÀ<br />

34703 ESTATS UNITS<br />

34707 ESTATS UNITS<br />

Krystyna Szwajkowska<br />

Structures of life – VI<br />

Litografia<br />

Sherri May<br />

Spring<br />

Relleu<br />

Gloria Fischer<br />

The explosion<br />

Tècnica mixta<br />

Michael Connors<br />

Meteor over city<br />

Litografia làser (il·luminat)<br />

34696 BRASIL<br />

34700 MÈXIC<br />

34704 JAPÓ<br />

34708 BRASIL<br />

Milton Duarte<br />

Rainha sombra<br />

Serigrafia<br />

Catalina Durán McKinster<br />

Paisaje<br />

Aiguafort - Punta seca (sobre llauna)<br />

Masaaki Sugita<br />

Archangel Michael<br />

Burí<br />

Camila Cidreira<br />

Retratos íntimos – I<br />

Aiguafort<br />

34697 ITÀLIA<br />

34701 SUÏSSA<br />

34705 JAPÓ<br />

34709 CANADÀ<br />

Susanna Starc<br />

Soffioni<br />

Aiguafort<br />

Sabine Huber<br />

Föhrenast <strong>2014</strong><br />

Art digital<br />

Michiko Inukai<br />

A flower – 1<br />

Xilografia<br />

Lee Lovsin<br />

Window dressing<br />

Serigrafia<br />

34698 CANADÀ<br />

34702 POLÒNIA<br />

34706 POLÒNIA<br />

34710 BRASIL<br />

Katie Argyle<br />

Constrained<br />

Aiguatinta - Aiguafort - Sucre<br />

Przemysław Bukowski<br />

Snail – I<br />

Aiguafort<br />

Mieczysław Dąbrowski<br />

Reminiscence – I<br />

Tècnica mixta - Relleu<br />

Joana Passos<br />

O mágico<br />

Aiguafort


34711 MÈXIC<br />

34715 ITÀLIA<br />

34719 ALEMANYA<br />

34723 PORTUGAL<br />

Juan Pablo Macías<br />

Zapata con ojos<br />

Linòleum<br />

Carla Zara<br />

Il moto e il sogno<br />

Art digital<br />

Mirela Anura<br />

Iris<br />

Punta seca<br />

M. Fernanda Pissarro<br />

Abre-te, Sésamo!<br />

Manera negra - Punta seca -<br />

Aiguafort<br />

34712 BRASIL<br />

34716 COLÒMBIA<br />

34720 AUSTRÀLIA<br />

34724 COLÒMBIA<br />

Ana M. Xavier Guimarães<br />

Desfazendo nós (Sèrie)<br />

Serigrafia<br />

Luis Gómez<br />

Riots<br />

Punta seca en acrílic<br />

Katherine Marmaras<br />

Orangey<br />

Xilografia a contrafibra<br />

Andrea Carolina Cujar Kidston<br />

Zapatico roto cambiado por otro...<br />

Calcografia<br />

34713 JAPÓ<br />

34717 ARGENTINA<br />

34721 SUÏSSA<br />

34725 CROÀCIA<br />

Toshihiko Saegusa<br />

Elegant time<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

María Cristina Fasah<br />

Cóndor pasa..!<br />

Calcografia<br />

Elisabeth Jobin-Sanglard<br />

Debut de vie – IV<br />

Art digital<br />

Nada Zec-Ivanović<br />

The bird story<br />

Calcografia en plàstic - Xilografia<br />

34714 ITÀLIA<br />

34718 COLÒMBIA<br />

34722 COLÒMBIA<br />

34726 ESPANYA<br />

Giovanna Navone<br />

Liquidambar<br />

Art digital<br />

Sara Pachón<br />

Dentro - fuera<br />

Punta seca<br />

Ari Arias<br />

Pablo (Personajes inventados)<br />

Punta seca<br />

Marta Lloret i Joan<br />

Cotó 100x100<br />

Aiguafort


34727 POLÒNIA<br />

34731 POLÒNIA<br />

34735 CROÀCIA<br />

34739 CANADÀ<br />

Jagoda Kaszuba<br />

Road<br />

Art digital<br />

Jan Markaczewski<br />

Parrot<br />

Art digital<br />

Melinda Kostelac<br />

Boat<br />

Col·lagrafia<br />

Randie Feil<br />

Beetle<br />

Manera negra<br />

34728 ESPANYA<br />

34732 CROÀCIA<br />

34736 COLÒMBIA<br />

34740 ESPANYA<br />

Yolanda Balagué<br />

S/T<br />

Punta seca<br />

Tihana Gržanić<br />

S/T<br />

Litografia - Gofratge<br />

Alejandra Rendón Santa<br />

S/T<br />

Punta seca en acrílic<br />

Cortés Diogène<br />

La mosche de Cap Ras<br />

Fotogravat i pa d’or<br />

34729 COLÒMBIA<br />

34733 COLÒMBIA<br />

34737 COLÒMBIA<br />

Cesar García - Coco<br />

Diálogos<br />

Calcografia<br />

Luz Elena Villegas<br />

Conexión<br />

Aiguafort - Aiguatinta - Cera tova<br />

Mateo Caycedo<br />

S/T<br />

Aiguatinta<br />

34730 COLÒMBIA<br />

34734 JAPÓ<br />

34738 ALEMANYA<br />

Luis Daniel Pedroza<br />

S/T<br />

Punta seca en acrílic<br />

Hiroaki Sano<br />

Vacillate slowly – IV<br />

Xilografia<br />

Claudia Kutžera<br />

Erfindung<br />

Xilografia - Collage


En negreta, els 10 finalistes; en gris, els 6 guanyadors.<br />

ÍNDEX DE PARTICIPANTS<br />

ALEMANYA<br />

34257 Abel Dewitz<br />

34562 Amador Vallina<br />

34158 Berte Koehle<br />

34067 Birgit Bock<br />

34259 Bozena Szlachta<br />

34633 Carsten Borck<br />

34738 Claudia Kutžera<br />

34096 Cornelia León-Villagrá<br />

34020 Dietrich Gürtler<br />

34324 Hilke E. Helmich<br />

34433 Ilse Plapp<br />

34246 Ina Seeberg<br />

34084 Inge Lemmerz<br />

34055 Ingrid Stotz<br />

34023 Kurt Ries<br />

34238 Margret Sander<br />

34634 Marta Kolodziejska<br />

34532 Michael Dangel<br />

34719 Mirela Anura<br />

34012 Monika Künzel<br />

34389 Roland Schaller<br />

34524 Slovena Mitrovski<br />

34508 Ursula Hülsewig<br />

34519 Victoria Westmacott-Wrede<br />

ANDORRA<br />

34243 Maite Luque Estalès<br />

ARGENTINA<br />

34326 Aída Kitty Ferraris<br />

34121 Carla Grisel Beretta<br />

34120 Carlos H. Coneh<br />

34102 Cecilia Vaccarezza<br />

34050 Elba María Torres de Torres<br />

34181 Eva Toker Jawerbaum<br />

34089 Floki Gauvry<br />

34600 Juana Sou<br />

34035 Lía Moguilevsky<br />

34681 Luis Bourband<br />

34717 María Cristina Fasah<br />

34075 Marisú Olivera<br />

34064 Noe Bono<br />

AUSTRÀLIA<br />

34007 Cleo Wilkinson<br />

34143 Jan Palethorpe<br />

34720 Katherine Marmaras<br />

34098 Katy Woodroffe<br />

34657 Kay Watanabe<br />

34045 Keiko Murakami<br />

34057 Peter Ward<br />

34265 Stephen Spurrier<br />

ÀUSTRIA<br />

34360 Elisabeth Weratschnig-Hörwarter<br />

34450 Inge Stornig<br />

34570 Larissa Mayer-Hausner<br />

34691 Marie-Sophie Buxbaum<br />

34431 Sabine Potuschak<br />

34226 Wernfried Poschusta<br />

BÈLGICA<br />

34476 Elvira Cerda<br />

34037 Henri Dupont<br />

34185 Henry Pouillon<br />

34499 Jean-Claude Lalot<br />

BÒSNIA i HERCEGOVINA<br />

34677 Ivana Ćavar<br />

BRASIL<br />

34310 Adriano Castro<br />

34712 Ana M. Xavier Guimarães<br />

34353 Barbara Kuebel<br />

34596 Bete Zacarias<br />

34708 Camila Cidreira<br />

34506 Carla Meneghetti<br />

34617 Cláudia Bhurkna<br />

34423 Cristina Bottallo<br />

34643 Cristina Carvalheira<br />

34108 Djenane<br />

34497 Dórian Ribas Marinho<br />

34685 Felipe de Carvalho Guimarães<br />

34710 Joana Passos<br />

34667 Maria Cláudia Nascimento<br />

34696 Milton Duarte<br />

34101 Monica Nunes Barbosa<br />

34635 Paulo de Fariah<br />

34561 Satie Fucatu<br />

34541 Sergio Peralti<br />

34650 Sofia Parente<br />

BULGÀRIA<br />

34488 Daniela Maximova<br />

34270 Hristo Hristov<br />

34026 Ivan Bachvarov<br />

34172 Ivan Ninov<br />

34091 Ivo Yanakiev<br />

34082 Milen Alagenski<br />

34182 Savina Mantovska<br />

34632 Tanya Yordanova<br />

34504 Veselin Damyanov - Ves<br />

CANADÀ<br />

34620 Brigitte B. Gagnon<br />

34698 Katie Argyle<br />

34010 Knicki Markolf<br />

34709 Lee Lovsin<br />

34462 Mary Romanuck<br />

34367 Myrna Brooks Bercovitch<br />

34622 Odile Loulou<br />

34406 Paul Gilles Vaillancourt<br />

34739 Randie Feil<br />

34693 Roberta Pyx Sutherland<br />

34119 Robin Smith Peck<br />

34607 Shawn Serfas<br />

34699 Sherri May<br />

COLÒMBIA<br />

34736 Alejandra Rendón Santa<br />

34724 Andrea Carolina Cujar Kidston<br />

34722 Ari Arias<br />

34729 Cesar García - Coco<br />

34730 Luis Daniel Pedroza<br />

34716 Luis Gómez<br />

34733 Luz Elena Villegas<br />

34737 Mateo Caycedo<br />

34074 Pilar Esteban Rodríguez<br />

34718 Sara Pachón<br />

COREA DEL SUD<br />

34249 Kumnam Baik<br />

34418 Yoon Hong<br />

34081 Youn Mi Choi<br />

COSTA RICA<br />

34690 Evelyn Valenciano<br />

34273 Luis Arias<br />

CROÀCIA<br />

34639 Antonija Gudelj<br />

34539 Dino Surać<br />

34676 Ivana Gagić Kičinbači<br />

34403 Karina Sladović<br />

34552 Mateja Rusak<br />

34735 Melinda Kostelac<br />

34725 Nada Zec-Ivanović<br />

34732 Tihana Gržanić<br />

DINAMARCA<br />

34071 Annette O. Caspeller<br />

34399 Berta Moltke<br />

34199 Carsten Hansen<br />

34014 Eva Nedergaard<br />

34457 Henrik Brondsted<br />

34429 Jette Asdis Ewerlöf<br />

34375 Knud Larn<br />

34613 Peter Aaboer<br />

ESLOVÈNIA<br />

34201 Matjaž Penko<br />

34578 Rowena Božič<br />

ESPANYA<br />

34467 Adoración Franco<br />

34647 Aina Canyelles<br />

34637 Albert Granell Fort<br />

34267 Alberto Vidarte<br />

34036 Aleix Mataró Garriga<br />

34006 AM Ketterer<br />

34354 Amadeo Bergés (Segreba)<br />

34642 Ana Cid<br />

34652 Ana Pomar<br />

34522 Angustias Crespo<br />

34337 Anna Revuelto Fernandez<br />

34533 Anna-Mercè Puig Alabern<br />

34638 Antoni Aguiló Saün<br />

34502 Antonio José Barrientos Ruiz<br />

34015 Antonio Navarro<br />

34626 Araceli M. Aparicio<br />

34216 Arvon Wellen<br />

34198 Assumpció Espada<br />

34003 Bea Mahan<br />

34290 Belén Alegre<br />

34675 Biel Noguera<br />

34170 Carlos Sacaridis Leal<br />

34448 Carlota Tomás<br />

34475 Carme Boix Villalbos<br />

34393 Carme Granell Fort<br />

34553 Carme Tarrés Pomareda<br />

34487 Carmen Bermejo<br />

34298 Carmen García Suárez<br />

34203 Carmen García Velasco<br />

34166 Carmen Parellada<br />

34673 Carmen Vargas Alonso


34141 Cassandra Fernández<br />

34237 Cecilia Morales<br />

34609 Celia López López<br />

34577 Celia Montalvo<br />

34503 Chantal Ferracci<br />

34631 Charo Hierro<br />

34501 Chus Sánchez Sánchez<br />

34459 Cisco Vila<br />

34013 Clara Fort<br />

34740 Cortés Diogène<br />

34518 Cristina Mayo<br />

34451 Cristina Peris Grau<br />

34581 Cuca Muro<br />

34043 Daniel Llin<br />

34309 Daniel Rojas Noack<br />

34167 David Sarasa Renedo<br />

34323 Denize de Araújo<br />

34261 Dolores Mayorga<br />

34163 Dolors Lujan<br />

34002 Eduard Huertos i Barot<br />

34477 Elena Casadevall<br />

34440 Elvira Fernández<br />

34073 Elvira Rodríguez Roura<br />

34535 Elvira Rojas<br />

34148 Emilia Marín Poveda<br />

34126 Empar Sesé Florensa<br />

34370 Encarna Ferrer Castillejo<br />

34152 Enric Bardera<br />

34222 Enric Servera<br />

34537 Ernest Riera Julià<br />

34479 Esther Polo Cubero<br />

34471 Eva Cardona Guitart<br />

34127 Eva Fort<br />

34256 Evelio Akerm<br />

34368 Fco. Javier Reyes Hidalgo<br />

34160 Fernanda Staude<br />

34344 Fina Milà<br />

34396 Fran Bull<br />

34080 Francesca Poza Cruz<br />

34210 Francisco Andrino Muñoz<br />

34579 Francisco Campos Lozano<br />

34623 Francisco López Groh<br />

34374 Fumiko Nakajima<br />

34282 Gabriel Sabanés<br />

34589 Gemma Arné i Bernadó<br />

34574 Gina Vidosa<br />

34551 Gloria Albors Tronchoni<br />

34434 Gloria Izquierdo Blasco<br />

34618 Gloria Santacruz Tarjuelo<br />

34528 Hortensia Pérez Cuenca<br />

34557 Imma Barba<br />

34349 Inocente Soto Calzado<br />

34546 Iñaki Elosua Urkiri<br />

34009 Irene Bofill Garcia<br />

34588 Iris Garcia Serra<br />

34292 Isabel Font<br />

34514 Joan Molins Tura<br />

34230 Joaquim Camp Herrero<br />

34247 Jordi Aguilar<br />

34297 Jordi Ayats Delgado<br />

34305 Jordi Jaumot Baronet<br />

34314 José Manuel Chamorro<br />

34024 Josep Luque Mateu<br />

34231 Josy Malagrida<br />

34627 Juan Pablo Chipe<br />

34491 Juana Céspedes<br />

34072 Judith Garriga<br />

34424 Kima Guitart<br />

34540 Kolldoh<br />

34486 Korina Kaisershot<br />

34358 Laía Argüelles Folch<br />

34495 Laura Ferreres Prada<br />

34426 Laura Herraiz Bianchi<br />

34330 Lázaro Ferré<br />

34373 Leonardo Rial<br />

34460 Lluis Cercós<br />

34192 Lluïsa Jover<br />

34022 Luis Miguel Baquero Fernández<br />

34088 M. Ángeles Pérez Gijón<br />

34512 M. Ángeles Suñer Lefort<br />

34598 M. José Uriarte Mutós<br />

34414 M. Teresa Soler Alsina<br />

34212 Maite Escofet<br />

34345 Manuel Fernando Mancera<br />

34390 Manuela González Gómez<br />

34077 Margarida March Farràs<br />

34281 Maria<br />

34649 Maria Antònia Campins<br />

34659 María Dolores González<br />

34662 Maria Jesús Riezu<br />

34569 María José Carrasco<br />

34614 Maria Llapart<br />

34051 Maria Navarro Solves<br />

34135 Mariona Sanahuja<br />

34624 Marta Gómez<br />

34726 Marta Lloret i Joan<br />

34213 Marta Torres<br />

34268 Martíllopis<br />

34391 Mary Carmen Ezcurra<br />

34544 Matilde Gómez Osuna<br />

34333 Mercè Minguillon<br />

34053 Mercè Montserrat i Bartra<br />

34408 Mercedes Balaguer Mitjans<br />

34530 Mercedes del Cura Álvarez<br />

34473 Miguel Barbosa Mateo<br />

34095 Miquel Pellicer Esteban<br />

34464 Miquel Wert<br />

34239 Mireia Fort<br />

34466 Mónica Covaleda<br />

34582 Mónica García Sánchez<br />

34400 Montse Gonzalo Tomé<br />

34103 Montse Marcet Soler<br />

34452 Montserrat Ansótegui<br />

34100 Montserrat Badia i Batlle<br />

34567 Montserrat Brullet i Tenas<br />

34184 Nobuko Kihira<br />

34178 Nona López<br />

34507 Norman Narotzky<br />

34179 Núria Guinovart<br />

34276 Om Barbarà Aguirre<br />

34563 Omer Zaballa Larumbe<br />

34227 Oriol Fort<br />

34202 Pablo García-Dié<br />

34109 Pascual Fort Llinàs<br />

34564 Paula Simone Menchen<br />

34483 Pepa Fernández Salas<br />

34188 Pere Bellès<br />

34063 Perry Oliver<br />

34420 Peter Kadrmas<br />

34385 Ramon Canal<br />

34062 Ramon Llinés Camps<br />

34033 Raymond Zorrilla<br />

34687 Ros Vila Altimir<br />

34419 Rosa Figueras Casanovas<br />

34253 Rosa Maria Piqué Civit<br />

34224 Rosa Mirambell<br />

34217 Roser Capdevila<br />

34196 Roser Cros Font<br />

34139 Roser Sales Noguera<br />

34047 Sacramento Herrandis Perales<br />

34034 Santi Fort<br />

34517 Santi Giró Gili<br />

34571 Sergi Rabassa<br />

34615 Silvia Pascual Horas<br />

34446 Soledad Morenés<br />

34439 Susana B. Rodríguez<br />

34493 Susana Ortega<br />

34658 Teresa Prió<br />

34383 Tónia Pérez<br />

34361 Trinitat Sotos Bayarri<br />

34233 Tura Sanz Sanglas<br />

34542 Uli Pick<br />

34728 Yolanda Balagué<br />

34437 Yolanda Esteve<br />

ESTATS UNITS<br />

34355 Amaryllis Siniossoglou<br />

34322 Andrew DeCaen<br />

34559 Anselmo Febles<br />

34128 Art Werger<br />

34250 B. J. Wood<br />

34401 Carol Hayman<br />

34340 Dan McCormack<br />

34470 Debra Radke<br />

34511 Eileen Tavolacci<br />

34379 Elizabeth Slaught<br />

34048 Erika Buschmann<br />

34387 Ethan A. Rice<br />

34703 Gloria Fischer<br />

34076 Harvey Breverman<br />

34325 Hertha O. Horwitz<br />

34357 Idaherma Williams<br />

34461 Iwona Duszek<br />

34394 Iwona Rypeść-Kostović<br />

34327 Jana Zimmer<br />

34680 Jeane McGrail<br />

34252 Kevin Cummins<br />

34346 Kristine DeNinno<br />

34421 Lisa Graham<br />

34490 Maha Saedaway<br />

34365 Mary Brodersen<br />

34707 Michael Connors<br />

34384 Monica Jacobs<br />

34078 N. Christopher Rigney<br />

34038 Pam Skinner<br />

34671 Peach Tao<br />

34694 Ralph Slatton<br />

34430 Roman Duszek<br />

34315 Sadie DeVore<br />

34304 Scott Mooney<br />

34474 Sherri Blasé<br />

34441 Waikit J. Ng<br />

ESTÒNIA<br />

34445 Feliks Sarv<br />

34347 Kelli Valk<br />

34187 Reti Saks<br />

FINLÀNDIA<br />

34610 Anna-Maija Bergman<br />

34295 Aune Hotari-Salminen<br />

34193 Eeva Huotari<br />

34538 Heidi Lehtola<br />

34606 Iria Čiekča Schmidt<br />

34018 Janne Laine<br />

34114 Janne Nytorp<br />

34288 Leena Kaplas


FRANÇA<br />

34017 Armelle Magnier<br />

34668 Brigitte Caillaud<br />

34605 Claude Vallin<br />

34666 Cosmovision 31<br />

34566 Dany Pottier<br />

34097 Emmanuel Luzarreta<br />

34107 Florence Chapuis<br />

34112 Jacquie Robson<br />

34069 Jean Bonnet<br />

34087 Jean-Jacques Lecoq<br />

34105 Lolita Pugibet (Atilol)<br />

34692 Magali Accomasso<br />

34672 Marcelle Benhamou<br />

34604 Margaret Dibdin<br />

34031 Marie Verdier<br />

34580 Martine Trouïs<br />

34308 Micheline Doucet Carriere<br />

34130 Olivier Boivinet<br />

34312 Patricia Niemira<br />

34482 Yves Marchaux<br />

GRÈCIA<br />

34005 Aria Komianou<br />

34019 Iris Xilas Xanalatos<br />

34603 Konstantina Georga<br />

HONGRIA<br />

34070 László Hegedűs<br />

34306 Pál Csaba<br />

ÍNDIA<br />

34229 B. Kanakasabamani<br />

34313 Deepali Dabholkar<br />

IRLANDA<br />

34447 Aidan Flanagan<br />

34378 Bernadette Madden<br />

34008 James McCreary<br />

34444 Joe Ryan<br />

34554 Margaret Becker<br />

34388 Stephen Lawlor<br />

ISLÀNDIA<br />

34484 Ríkharður Valtingojer<br />

ISRAEL<br />

34341 Ahuva Doron<br />

34663 Aída Stolar<br />

34137 Alon Monica<br />

34124 Hila Tchulsky<br />

34189 Israela Angel<br />

34205 Janna Shulrufer<br />

34115 Joseph Chaaltiel<br />

34285 Lea Livne<br />

34416 Malka Mosberg<br />

34113 Marina Andreev<br />

34660 Miriam Shalev<br />

34190 Myriam Cojocaru<br />

34145 Ora Lahav-Chaaltiel<br />

34090 Rachel Eshet<br />

34271 Rachel Koren<br />

34601 Rakefet Natanson Marom<br />

34294 Sara Burshtein<br />

34456 Sarah Segal<br />

34183 Talia Galin-Galler<br />

34162 Tamar Asass<br />

34300 Tamara Sorkin<br />

34151 Tami Shkedi<br />

34586 Viviénne Davicioni<br />

34280 Yael Saranga<br />

34293 Yael Sonnino-Levy<br />

ITÀLIA<br />

34065 Aurelio Forte Laan<br />

34052 Babiscia Fallini<br />

34715 Carla Zara<br />

34117 Fiorella Mori<br />

34714 Giovanna Navone<br />

34159 Graziella Conti Papuzza<br />

34079 Irene Podgornik Badia<br />

34221 Lucia Caprioglio<br />

34214 Luciana Caravella<br />

34630 Luisa Tinazzi<br />

34058 Mariangela Mariani<br />

34094 Paola Nasso Grienti<br />

34150 Paola Tesei<br />

34697 Susanna Starc<br />

JAPÓ<br />

34455 Aki Nakayama<br />

34392 Akiko Hasegawa<br />

34317 Akiko Okajima<br />

34175 Akiko Suzuki<br />

34332 Akira Suzuki<br />

34200 Atsuko Tanabe<br />

34133 Atsuko Tazaki<br />

34254 Atsuko Yamaba<br />

34343 Atsushi Matsuoka<br />

34590 Brendan Sarsfield<br />

34004 Bunshin Kajiyama<br />

34169 Chiaki Ogawa<br />

34338 Chieko Sato<br />

34173 Chiemi Itoi<br />

34342 Chikahide Saeki<br />

34153 Daisuke Doi<br />

34093 Emi Sato<br />

34171 Etsuko Kitajima<br />

34056 Gatoku “Masanori” Sugimoto<br />

34278 Haruko Cho<br />

34734 Hiroaki Sano<br />

34348 Hirohide Yamada<br />

34129 Hiroko Takata<br />

34454 Hiromi Shibuya<br />

34352 Hiroya Yasukochi<br />

34465 Hisako Yamaguchi<br />

34410 Isao Kobayashi<br />

34545 Izumo Takeko<br />

34156 Kanako Hamaguchi<br />

34644 Kaori Suzuki<br />

34359 Kazuhiro Tano<br />

34011 Kazuhiro Yoshioka<br />

34266 Kazuko Hibana<br />

34302 Kazuko Kido<br />

34584 Kazuko Mochimaru<br />

34381 Kazuyuki Terada<br />

34104 Keiko Kobayashi<br />

34468 Keiko Matsuki<br />

34386 Keiko Miyazaki<br />

34032 Keiko Nakashima<br />

34241 Keizo Fujimoto<br />

34204 Kinichi Maki<br />

34144 Kinji Iwabuchi<br />

34283 Kumi Obata<br />

34432 Kumiko Nakajima<br />

34318 Kyoshiro Takahashi<br />

34543 Maki Mimura<br />

34704 Masaaki Sugita<br />

34277 Masahiro Kasai<br />

34608 Masako Nishimura<br />

34363 Masato Iwai<br />

34311 May Utsui<br />

34558 Mayumi Koide<br />

34398 Mayumi Someya<br />

34307 Megumi Kato<br />

34275 Megumi Tashima<br />

34705 Michiko Inukai<br />

34496 Michisuke Aoki<br />

34228 Michiyo Hagiwara<br />

34364 Mieko Kumano<br />

34054 Mika Kuroki<br />

34191 Mikiko Ashihara<br />

34194 Miyuki Kondo<br />

34223 Miyuki Toshima<br />

34140 Motoaki Fujimoto<br />

34494 Muneki Adachi<br />

34180 Nakamura Chitose<br />

34415 Nao Masuda<br />

34463 Naoko Okada<br />

34287 Naomi Hashimoto<br />

34042 Naomi Kubo<br />

34262 Nobuko Mukai<br />

34527 Nobuko Ueda<br />

34118 Noriaki Kondoh<br />

34485 Rei Harada<br />

34568 Remi Furubayashi<br />

34248 Ryo Natsukari<br />

34366 Sachi Nishimura<br />

34492 Sachiko Nishimatu<br />

34404 Saori Mishima<br />

34106 Satoru Ojima<br />

34197 Setsuko Otani<br />

34289 Shigekazu Tanaka<br />

34269 Shinichi Nunomura<br />

34123 Sho Ashihara<br />

34161 Suzuna Iwasa<br />

34489 Takae Suzuki<br />

34661 Takako Oho<br />

34244 Takanari Akahane<br />

34099 Takanori Iwase<br />

34296 Takeshi Sayama<br />

34409 Tomiko Matsuno<br />

34116 Tomoko Akahane<br />

34678 Tomoko Sase<br />

34469 Tomoko Suzuki<br />

34303 Tomoko Ueno<br />

34258 Tomomi Kimura<br />

34186 Toshihiko Hosoda<br />

34299 Toshihiko Iwabuchi<br />

34713 Toshihiko Saegusa<br />

34356 Toshiki Shima<br />

34215 Toshio Kotake<br />

34131 Tsutomu Mizuta<br />

34039 Tsuyoshi Kawashima<br />

34263 Tsuyoshi Yatake<br />

34443 Yasuko Tachi<br />

34407 Yoko Hayashi<br />

34480 Yoko Suzuki<br />

34350 Yoko Tanaka<br />

34155 Yoshie Harashima<br />

34284 Yoshie Uchida<br />

34291 Yoshiko Fujita<br />

34372 Yoshiko Kiso<br />

34405 Yoshiko Tachibana<br />

34411 Yoshizumi Akashi<br />

34442 Yuichi Sato<br />

34669 Yuki Kimura<br />

34684 Yuki Tanimura<br />

34041 Yukiko H. Ikeda<br />

34232 Yukiko Kishi


34321 Yukio Ito<br />

34149 Yuna Ikegami<br />

34165 Yuuki Maki<br />

JORDÀNIA<br />

34573 Rateb Shaban<br />

KOSOVO<br />

34438 Agim Salihu<br />

34336 Nexhmije Çerkezi<br />

34435 Shyqri Nimani<br />

LETÒNIA<br />

34534 Inguna Gremzde<br />

34176 Lolita Vorkale<br />

LUXEMBURG<br />

34595 Helga F. Brinkmann<br />

34219 Jean Leyder<br />

34206 Serge Koch<br />

MÈXIC<br />

34585 Adriana Arakelian (Dina)<br />

34240 Adriana Castrejón Violante<br />

34319 Aída Alejandra Altamirano<br />

34531 Ana Rosa Navarro<br />

34664 Ana Zoebisch<br />

34549 Angélica Díaz Rafols<br />

34700 Catalina Durán McKinster<br />

34513 Chapis Fregoso<br />

34049 Christa Klinckwort<br />

34225 Christine Aebi-Ochsner<br />

34575 Claudette Farah Chalita<br />

34523 Emilio Carrasco<br />

34255 Emilio R. Montantes<br />

34236 Filomena Grácio<br />

34382 Gerardo Ruiz Maldonado<br />

34521 Guadalupe Morazúa<br />

34599 Ileana Piszk Kalina<br />

34235 Iola Benton<br />

34629 Janette Husny<br />

34351 José Ángel Dehesa (San Ángel)<br />

34402 Juan C. Bermúdez Rodríguez<br />

34711 Juan Pablo Macías<br />

34331 Laura Aída Reyes Flores (Reflo)<br />

34529 Laura Villanueva<br />

34417 Léon<br />

34377 Liliana Rizo Dewet<br />

34592 Miriam Libhaber<br />

34547 Paula Susana Hernández Vargas<br />

34509 Sara Hernández-Pons<br />

34591 Sara Méndez Fabre<br />

MONGÒLIA<br />

34329 Dugeree Boldgarav<br />

NORUEGA<br />

34412 Anne Randi Herland<br />

34449 Greta B. Borge<br />

34138 Ida-Marie Hellenes<br />

34068 Lena Akopian<br />

34425 Line Marsdal<br />

34260 Restiel Marqvardsen<br />

34422 Terje Halvorsen<br />

34028 Tove Krogh<br />

NOVA ZELANDA<br />

34027 Barbara Graham<br />

34025 Geoff Tune<br />

34688 Kathy Boyle<br />

34060 Ljubica Radonich (Ribana)<br />

34208 Prue Mac Dougall<br />

34458 Rosemary Mortimer<br />

34029 Sue Cooke<br />

PAÏSOS BAIXOS<br />

34242 Ellen Geerts<br />

34209 Jops Jacobs<br />

34016 Jozina Marina<br />

34021 Rinus Groenendaal<br />

34040 Stefanie Ottens<br />

POLÒNIA<br />

34646 Agnieszka Jankowska<br />

34640 Agnieszka Zawadzka<br />

34636 Alicja Snoch-Pawłowska<br />

34371 Anna Bak<br />

34597 Anna Garczarek<br />

34625 Anna Trojanowska<br />

34686 Barbara Niścior<br />

34515 Elżbieta Banecka<br />

34245 Ewa Czober<br />

34670 Ewa Niestorowicz<br />

34682 Grażyna Kulikowska - Antczak<br />

34362 Helena Sawicka<br />

34727 Jagoda Kaszuba<br />

34731 Jan Markaczewski<br />

34525 Karolina Treska<br />

34695 Krystyna Szwajkowska<br />

34520 Małgorzata Chwiałkowska<br />

34679 Maria Stefania Stelmaszczyk<br />

34706 Mieczysław Dąbrowski<br />

34702 Przemysław Bukowski<br />

34195 Tamara Sass<br />

34046 Teresa Król<br />

PORTUGAL<br />

34328 Ana Galvão<br />

34316 Isabel Saraiva<br />

34723 M. Fernanda Pissarro<br />

34142 Mary St. George<br />

34594 Nim<br />

REGNE UNIT<br />

34334 Anna Alcock<br />

34147 Caroline Coode<br />

34560 Carolyn Barlow<br />

34619 Chris Moon<br />

34218 Dina Goodall<br />

34572 Elizabeth Stuart Smith<br />

34030 Gill Speirs<br />

34110 Heinz Michael Kalkbrenner<br />

34498 Jacqueline Moon<br />

34132 Janet Mays<br />

34436 Jose Suarez Varela<br />

34086 Kay Robinson<br />

34587 Lindsey Graham<br />

34536 Liss Dublin<br />

34234 Majella Clancy<br />

34616 Nigel Herring<br />

34157 Nina Edling<br />

34220 Pauline Clancy<br />

34092 Sally Scott<br />

34207 Steve Elliott<br />

34413 Stuart Cannell<br />

34125 Zuzanna Konopka<br />

ROMANIA<br />

34612 Adriana Emilia Cănija Popa<br />

34085 Alexandru Jakabházi<br />

34286 Maria-Mădălina Motorca<br />

34655 Nechita Mircea<br />

34272 Ovidiu Petca<br />

34550 Sorin Petru Pănăzan<br />

RÚSSIA<br />

34565 Alexey Ponomarenko<br />

34621 Andrey Prokhorov<br />

34516 Anna Ysova<br />

34628 Galina Yusupova<br />

34380 George Butorin<br />

34335 Lena Kharitonova<br />

34279 Magomed Daudov<br />

34576 Olga Khatmulina<br />

34526 Polina Khlopovskikh<br />

34556 Polina Shvetsova<br />

34641 Pyotr Zhilitsky<br />

34665 Rais Gaitov<br />

34510 Sergey Pischik<br />

34164 Stanislav Azarov<br />

34548 Svetlana Nesterenko<br />

34059 Svetlana Vedernikova<br />

34611 Ulyana Iokotsuk<br />

SAN MARINO<br />

34274 Michela Sperindio<br />

SÈRBIA<br />

34472 Ivana Flegar<br />

34653 Risto Antunović<br />

34481 Snežana B. Stefanović<br />

SUÈCIA<br />

34654 Annikka K. Arvidsson<br />

34264 Dan Lekberg<br />

34593 Kate Balderud<br />

34044 Kathie Pettersson<br />

34061 Klara Nagy<br />

SUÏSSA<br />

34083 Agnes Indermaur<br />

34111 Arlette Vincent<br />

34134 Barbara Keeris<br />

34397 Caroline Brühlmann<br />

34721 Elisabeth Jobin-Sanglard<br />

34136 Eva Gallizzi<br />

34453 Fabio Cunsolo<br />

34683 Hans Peter Neukomm<br />

34339 Heidi Meier-Freuler<br />

34177 Helga Halbritter<br />

34251 Jean-Jacques Béguin<br />

34211 Katharina Proch<br />

34066 Lucien Martini<br />

34478 Marianne Badertscher<br />

34154 Marianne Theis<br />

34001 Raphael Rezzonico<br />

34701 Sabine Huber<br />

TAILÀNDIA<br />

34320 Chaiyong Boophaklin<br />

34674 Kana Veradacha<br />

TAIWAN<br />

34689 Hwai Jin Chen<br />

TURQUIA<br />

34428 Ekin Yagman<br />

TXÈQUIA<br />

34651 Alena Jančová


34168 Dobroslava Broďáková-Urbanová<br />

34500 Lenka Kučerová<br />

34174 Michal Novák<br />

UCRAÏNA<br />

34369 Irina Rud-Volga<br />

34427 Kateryna Ocheredko<br />

34395 Ludmila Kotsurba<br />

34376 Nadya Onyschenko<br />

34645 Svitlana Lutsiv<br />

34122 Tetiana Ocheredko<br />

34602 Vera Shashkova<br />

34555 Volodymyr Chornobay<br />

URUGUAI<br />

34656 Carlos Granero<br />

34146 Isabel Easton<br />

34505 Raul Cattelani<br />

VENEÇUELA<br />

34301 Sylvia Godfrey (Siamgodh)<br />

XILE<br />

34583 Carolina Vargas<br />

XINA<br />

34648 Wu Liang


<strong>MINI</strong> <strong>PRINT</strong> INTERNACIONAL DE CADAQUÉS<br />

– NOTES PER A LA HISTÒRIA –<br />

1981 - Participació: 192 artistes de 33 països. Membres del Jurat:<br />

Lanfranco Bombelli (Itàlia), Richard Hamilton (Anglaterra), Laurence<br />

Barker (EUA), R. Santos Torroella i Glòria Moure (Espanya).<br />

Obres premiades: «Record mirall» Gustau Carbó Berthold (Espanya).<br />

«Atarax» Michael Lasuchin (URSS). «Les bois de Versilles»<br />

Ursula Neubauer (França). «Angela» Peter Ford (Anglaterra). «C.<br />

Work» Makoto Iwamura (Japó). «Selfportrait painting a straight<br />

line» Hans Reinhard Szymansky (Alemanya). «Wind Wave» Humio<br />

Tomita (Japó). «S/T» Gerard Steffe (Àustria). “Mic-Mac” George<br />

Krallis (Grècia). «Beso Fallido» Bárbara Alvarado (EUA). «Rose,<br />

Minnie and Sadie» Tilya Helfield (Canadà). «Reflet nº11» Diane de<br />

Montbrone (França). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués;<br />

Galeria Réné Mètras de Barcelona; Galeria Sant Jordi de Girona.<br />

1982 - Participació: 322 artistes de 35 països. Membres del Jurat:<br />

G. Carbó Berthold (Espanya), Diane de Montbrone (França),<br />

Tylia Helfield (Canadà) i Joan Josep Tharrats (Espanya). Obres<br />

premiades: «Sin Misterio» Carlos Macià (Cuba). «Fortuna IV»<br />

W. Wolfsmoon (Noruega). «Pylon VI» William Atkinson (Anglaterra).<br />

«La Notte» Carmelo Nino Trovato (Itàlia). «Wild Hair»<br />

William Schade (EUA). «S/T» Luis Paz (Colòmbia). «La Ballena<br />

de Bruegel» M. Assumpció Raventós (Espanya). «Dama China»<br />

J. A. Hernández (Mèxic). «At Play» Myrna Bercovitch (Canadà).<br />

«Folding Square» Eijo Okubo (Japó). «Living Landscape» Norman<br />

Narotzky (Espanya). «Sheep Street» J. William Winkelman<br />

(Anglaterra). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués; itinerant<br />

per Terrassa, Tarragona, Vic, Lleida i Girona, organitzat pel<br />

Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya. A<br />

la galeria Réné Mètras de Barcelona es van presentar les obres<br />

dels participants catalans i, simultàniament, a la Galeria del Taller<br />

Galeria Fort de Barcelona, les obres dels participants estrangers.<br />

1983 - Participació: 614 artistes de 45 països. Membres del Jurat:<br />

C. Nino Trovato (Itàlia), M. A. Raventós (Espanya), M. Bercovitch<br />

(Canadà) i N. Narotzky (Espanya). Obres premiades: «Groc»<br />

Daniel Argimon (Espanya). «Vestimenta» Saul Bauman (Israel).<br />

«Return to Luchinver» Molly Bullick (Irlanda). «La Larga Espera»<br />

Ramírez Cacho (Espanya). «S/T» Sheila Klarke (Anglaterra).<br />

«Treeman» Walter Krump (EUA.) «The Topiarist» Rod Ewins<br />

(Austràlia). «Love Pavilion» Kevin Jackson (Anglaterra). «Figure<br />

II» Yuji Hiratsuka (Japó). «Meeting» William Moeselaar (Països<br />

Baixos). «Zoo» Stanko Vrtovec (Iugoslàvia). «2 Figures» Jesús<br />

Carles Villalonga (Espanya). Exposicions: Taller Galeria Fort,<br />

Cadaqués; Barcelona; Biennal d’Osca i Galeria Seiquer a Madrid.<br />

1984 - Participació: 458 artistes de 38 països. Membres del<br />

Jurat: Daniel Argimon (Espanya), S. Bauman (Israel), R. Cacho<br />

(Espanya), K. Jackson (Anglaterra), Y. Hiratsuka (Japó) i J. C .<br />

Villalonga (Espanya). Obres premiades: «Cat Dreams» Sylvia<br />

Sue (EUA). «Erotic III» J. A. Pérez de Arenaza (Espanya). «Pine<br />

Needles» Theodora Varnay Jones (EUA). «Disappearance-B»<br />

Kenji Ishii (Japó). «Round Trip» Katsunori Hammanishi (Japó).<br />

«In Black» Tatsuro Tsubamoto (Japó). «Two and half swimmers»<br />

Elspelth Lamb (Escòcia). «Danzatore Celeste» Giancarlo Stacul<br />

(Itàlia). «Nouage-Poupie 01» Akemi Noguchi (Japó). «Amor»<br />

Ana Miguel (Brasil). «S/T» Paul Dumont (Bèlgica). «La Bòveda»<br />

Teresa Gancedo (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona,<br />

València, Esparraguera, Valls, Girona i Tàrrega.<br />

1985 - Participació: 629 artistes de 45 països. Membres del Jurat:<br />

T. Varnay Jones (EUA), G. C. Stacul (Itàlia), A. Noguchi (Japó) i<br />

T. Gancedo (Espanya). Obres premiades: «Zum Tee Bei Stefanie»<br />

Herbert Just (Àustria). «Notes and Notes» Chanina Noifeld (Israel).<br />

«Eternal World» Osamu Saito (Japó). «Line C» Young Sook Sang<br />

(Corea). «Personatge» Maria Elena Paredes (Espanya). «Ledge II»<br />

Ewa Sarad (Polònia). «Space 15» Maksymilian Snoch (Polònia).<br />

«Gull 31» Koichi Suihara (Japó). «Story II» Ewa Vlasàkova (Txecoslovàquia).<br />

«Espejo» Paiva Raposo (Portugal). «Hacia Castilla»<br />

Alfonso Ayuso (Espanya). «Postmodernidad» Carlos Mauricio<br />

Falgueras (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València,<br />

Esparraguera, Tarragona, Manresa, Tremp i Girona.<br />

1986 - Participació: 652 artistes de 43 països. Membres del Jurat:<br />

O. Saito (Japó), M. E. Paredes (Espanya), K. Sugihara (Japó),<br />

E. Vlasàkova (Txecoslovàquia), P. Raposo (Portugal) i A. Ayuso<br />

(Espanya). Obres premiades: «Rove motrice de noir» Akira Abé<br />

(França). «Whale Song» Paul L. Stewart (EUA). «Gris Llum I»<br />

Marta Montcada (Espanya). «505» Simon Winch (Anglaterra).<br />

«Figures and Dreams» Victor Hafseld (Noruega). «The Spring<br />

and Wind» Yanawitya Kunchaethong (Tailàndia). «Teatrino fatto<br />

di niente» Marina Ziggiotti (Itàlia). «Ronda a la Turca» Aysegul<br />

Izer (Iugoslàvia). «House I» Kent Attilio Matricardi (EUA). «Arlequín»<br />

Paco Aguilar (Espanya). «Packing Man» Tomakazu Kataoka<br />

(Japó). «Bird» Kaoru Matsuda (Japó). Exposicions: Cadaqués,<br />

Lleida, Igualada i València. Per primera vegada, el Mini Gravat<br />

Internacional de Cadaqués es va exposar als EUA, a la Northeastern<br />

University of Boston i al Principat d’Andorra.<br />

1987 - Participació: 633 artistes de 47 països. Membres del Jurat:<br />

M. Montcada (Espanya), Y. Kunchaethong (Tailàndia) i P. Aguilar,<br />

(Espanya). Obres premiades: «Dino’s Rescue» David Bacigalupi<br />

(EUA). «Diagram» Martin E. Baeyens (Bèlgica). «Buffalo» Jack<br />

Cassady (Canadà). «2nd Thought» Peter Cunliffe (Anglaterra). «A<br />

Fisherman’s Hapiness – IV» Dagffin Bakke (Noruega). «People<br />

L» Cecilia Frisendhal (Suècia). «Bags World» Mashiro Kawakubo<br />

(Japó). «1, 2, 3, ...S» Hegedus Laszlo (Hongria). «Confessions of<br />

a Martyr» Pam Longobardi (EUA). «S/T» Pedro Maruna (Espanya).<br />

«Pequeña Suite I» Mabel Rublí (Argentina). «Bull» Klaudij<br />

Tutta (Iugoslàvia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.<br />

Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat a Barcelona, i al


Montserrat College de Beverly (EUA). Taula rodona per la normalització<br />

lingüística de les diverses tècniques d’estampació al<br />

català, hi col·labora el Departament de Lingüística de la Universitat<br />

de Barcelona i el TERMCAT.<br />

1988 - Participació: 506 artistes de 36 països. Membres del<br />

Jurat: Kenneth W. Bushnell i Helen Gilbert, Professors d’Art<br />

de la Universitat de Hawaii, Honolulu (EUA); Marie José Capy,<br />

Editions Universelles, Toulouse (França); Louise Lavoie Maheux,<br />

President Atalier Presse Papier, Trois Rivieres, Quebec (Canadà);<br />

Josep Iglesias del Marquet, Vicepresident de l´Associació Catalana<br />

de Crítics d’Art (Espanya); Mel Ramos, Artista (EUA). Obres<br />

premiades: «Myself» Joan E. Popovich-Kutscher (EUA). «Robert<br />

Duncan» Harvey Breverman (EUA). «Magic Series - The Birds»<br />

Jean Duncan (Irlanda). «Retrato Compuesto de Julio Caro Baroja»<br />

Héctor Carrión (Espanya). «Viva Picasso + Jacqueline» Yoram<br />

Lilach (Israel). «She Laid Down» Kawabe Isshu (Japó). «Alberta<br />

Hunter» Marsha Sweet (EUA). «Dijalog – I» Miodrad Mladjovic<br />

(Iugoslàvia). «The Glass Veranda Marble» Joop Vegter (Països<br />

Baixos). «Feest - Festa» Frank Rosen (Països Baixos). «Portrait<br />

of the Artist» Svozilik Jaromir (Suècia). «Nautilus M.S.V.» Kotaro<br />

Suzuki (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Capella<br />

de l’Antic Hospital de la Santa Creu, cedida per l’Ajuntament de<br />

Barcelona. Es crea el “TRAVELLING SHOW”, que es va exposar<br />

a: Fundation Collioure, Chateau Royal, Collioure i Galerie des<br />

Editions Universelles, Tolouse (França). Korea Design Center<br />

Seoul i Hanaru Gallery, Seül (Corea).<br />

1989 - Participació: 625 artistes de 47 països. Membres del<br />

Jurat: Hector Carrión i Pedro Maruna (Espanya), Pam Longobardi<br />

(EUA), Jack Cassady (Canadà), David Bacigalupi (EUA),<br />

Joop Vegter (Països Baixos) i Cecilia Frisendhal (Suècia). Obres<br />

premiades: «Acrobatic Etude» Igor Podolchak (URSS). «Sunrise<br />

on 13th Street» Donna Moran (EUA). «Come On» Kyöto Mawatari<br />

(Japó). «Mariposas Negras» Christine Helmerich (Espanya).<br />

«Grilled Ham Platter» Frederica Tomas (Canadà). «Paper Entwinet<br />

in Wood» Koji Ikuta (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort,<br />

Cadaqués. El “Travelling Show” es va exposar a: Museo Nacional<br />

de la Estampa, Ciutat de Mèxic; Sala del Silenzio, Comune<br />

di Bologna, Bolonya (Itàlia); «Festival Internacional de Teatro»,<br />

Manizales (Colòmbia).<br />

1990 - Participació: 685 artistes de 48 països. Membres del Jurat:<br />

Federica Tomas (Canadà), Koji Ikuta (Japó), Jean Duncan (Irlanda),<br />

Yoram Lilach (Israel), Donna Moran (EUA), Jaromir Svozilik<br />

(Suècia), Frank Rosen (Països Baixos), Marsha Sweet (EUA).<br />

Obres premiades: «The Brothers» Andrey Shabunin (URSS).<br />

«Poliptyc 12» Janni Konstantinovski (Polònia). «Au bain Marie»<br />

Magrit Willens (Països Baixos). «Cuerdas que cantan» Danae<br />

Sala (Mèxic). «S/T» David Wolff (EUA). «After Moon I-90» Cho<br />

Min (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Museu<br />

d’Art de Sabadell. Capella de Sant Joan, Vilafranca del Penedès.<br />

Museu del Suro, Palafrugell. Portal de Pardo, El Vendrell. Serveis<br />

Territorials, Tortosa. Galeria d’Art Farners, Santa Coloma de<br />

Farners. Palau de l’Abadia, Sant Joan de les Abadesses. Castell<br />

de la Bisbal, La Bisbal.<br />

1991 - Participació: 660 artistes de 43 països. Membres del<br />

Jurat: Danae Sala (Mèxic). Santo Catanuto (Itàlia). David Wolff<br />

(EUA). Obres premiades: «Cross Break» Erling Gustafsson<br />

(Suècia). «Prinzip Hoffnung» Alfred Traugott (Alemanya). «S/T»<br />

Ilija Knezevic (Iugoslàvia). «Imoayan» Patricia de la Fuente<br />

(Mèxic). «DF-3a» Leszek Kiljanski (Polònia). «The Magic Flute»<br />

Shail Choyal (Índia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.<br />

Hankyu Department Store, Osaka. Gallery Oishi, Gallery Fukuda i<br />

Palus, Fukuoka. Daimaru Department Store, Kochi. Nipponbashi<br />

Takashimaya Interior Gallery, Tokyo. Matsuyama Frame Shop,<br />

Sapporo. Miyai Frame Shop, Otaru. Tsuda Frame Glass, Muroran.<br />

Bungadoh, Hakodate. Tomamidoh, Tomakomai. Sasati Gallery,<br />

Kushiro (Japó).<br />

1992 - Participació: 623 artistes de 45 països. Membres del Jurat:<br />

Patricia de la Fuente (Mèxic), Erling Gustafsson (Suècia) i Shail<br />

Choyal (Índia). Obres premiades: «Prelude III» Britta Kjaerulff<br />

(Dinamarca). «Umarmungen I» Marion Elias (Àustria). «Znak»<br />

Adam Olejnizak (Polònia). «Sérénité» Mikio Watanabe (Japó).<br />

«View 92-SS1» Akira Tokuda (Xina). «Form II» Park Soo-Ok<br />

(Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield<br />

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit).<br />

1993 - Participació: 518 artistes de 47 països. Membres del Jurat:<br />

Britta Kjaerulff (Dinamarca), Mikio Watanabe (Japó) i Simon Fletcher<br />

(Anglaterra). Obres premiades: «Contingut Creat» Dolors<br />

Bosch i Agustí (Espanya). «Hot Line II» Ingrid Schubert (Alemanya).<br />

«Work U-46» Ryuichi Sugino (Japó). «Fear of Unknown - I»<br />

Rumen Petrov Nistorov (Bulgària). «Corteccia» Sonia Foschi<br />

(Itàlia). «Shrine I» Christopher John Denton (Anglaterra). Exposicions:<br />

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &<br />

Music, Suffolk (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila<br />

de Canet de Mar.<br />

1994 - Participació: 687 artistes de 58 països. Membres del<br />

Jurat: Dolors Bosch (Espanya), Ingrid Schubert (Alemanya),<br />

Sonia Foschi (Itàlia) i Christopher Denton (Anglaterra). Obres<br />

premiades: «Recollection - 940141» Kum Nam Baik (Corea).<br />

«Billiards» Leonid Zikeev (Israel). «Pensieri» Sandro Bracchitta<br />

(Itàlia). «Yesterday» Jukka Vänttinen (Suècia). «White crow» Romanyshyn<br />

Roman (Ucraïna). «XXX» Robert Jancovic (Eslovàquia).<br />

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival<br />

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura<br />

de la Vila de Canet de Mar. The Art Center, Seül (Corea del Sud).<br />

1995 - Participació: 727 artistes de 59 països. Membres del<br />

Jurat: Leonid Zikeev (Israel), Sandro Bracchitta (Itàlia) i Robert<br />

Jancovic (Polònia). Obres premiades: «Toro y mujer» Oliver<br />

(Espanya). «Anytime» Anne Dykmans (Bèlgica). «Visage U (Undulation)<br />

1» Toshio Yoshizumi (Japó). «Invisible-I-’95” Alamgir


(Canadà). «Y.Ó.» Nobuko Kihira (Espanya). «La Creation II» Park<br />

Jeong-Ho (França). Exposicions: Joensuun Taidemuseo, Joensuu<br />

(Finlàndia). Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts<br />

& Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria<br />

L’Etangd’art, Bages (França).<br />

1996 - Participació: 759 artistes de 56 països. Membres del Jurat:<br />

Anne Dykmans (Bèlgica). Oliver (Espanya). Nobuko Kihira<br />

(Espanya). Xavier Barral (Espanya). Obres premiades: «Corrida<br />

III» Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària). «Nau III» Ester Turró<br />

Mayne (Espanya). «Polidrome» Francine Simonin (Suïssa). «Time-<br />

Collapse 12» Bodil Brems (Dinamarca). «Room» Arvon Wellen<br />

Flemings (Anglaterra). «Running Oxe II» Ji-Xin Shong (Xina).<br />

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival<br />

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar.<br />

Galeria L’Etangd’art, Bages (França). Museu de Sant Joan, Lleida.<br />

1997 - Participació: 816 artistes de 61 països. Membres del Jurat:<br />

Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària), Ester Turró Mayne<br />

(Espanya), Francine Simonin (Suïssa), Xavier Barral (Espanya),<br />

Bodil Brems (Dinamarca) i Arvon Wellen Flemings (Anglaterra).<br />

Obres premiades: «A View» Toshimi Kitano (Japó). «Livre d’or»<br />

Marina Mayer (Bèlgica). «Re I» Lars Holmström (Finlàndia).<br />

«Window to paradise 2» Angela Rolim (Brasil). «Window» A.<br />

Balasubramaniam (Índia). «The sunset» Bladimir Basmanov<br />

(Rússia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield<br />

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de<br />

Mar. Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

1998 - Participació: 816 artistes de 54 països. Membres del Jurat:<br />

Toshimi Kitano (Japó), Marina Mayer (Bèlgica), Lars Holmström<br />

(Finlàndia), Angela Rolim (Brasil) i A. Balasubramaniam (Índia).<br />

Obres premiades: «S/T» Marie Christine Dargent. «Embrace»<br />

Noboru Sawai (Canadà). «Dotik IV» Zarko Vrezec (Eslovènia).<br />

«Sakontasun» Oscar Alonso Usun (Espanya). «The evening in<br />

winter» Shigeki Tomura (Japó). «Bild nr. 223/98» Margret Sander<br />

(Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield<br />

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria Article<br />

26, Barcelona. Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

1999 - Participació: 747 artistes de 55 països. Membres del<br />

Jurat: Noboru Sawai (Canadà), Marie Dargent (França), John<br />

Brunton (Anglaterra) i Francesc Todó (Espanya). Obres premiades:<br />

«Arpege II» Christina Cordero (Austràlia). «Footsteps» M. H.<br />

Paik (EUA). «Flying licence» Hannu Hyrske (Finlàndia). «West»<br />

Nicola Murray (Escòcia). «Tourmente» Eliane Gervasoni (Suïssa).<br />

«Spectrum-R-1» Takasuke Nakayama (Japó). Exposicions: Taller<br />

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk<br />

(Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2000 - Participació: 615 artistes de 49 països. Membres del Jurat:<br />

Christina Cordero (Austràlia), Eliane Gervasoni (Suïssa), Nicola<br />

Murray (Escòcia) i Takasuke Nakayama (Japó). Obres premiades:<br />

«S/T» Catherin Bolle (Suïssa). «Gold looking cow» Hanne Christoffersen<br />

(Dinamarca). «S/T» Germán Aparicio (Espanya). «Game<br />

nº II» Robert Brun (Eslovàquia). «Geography-Freezing Point / III»<br />

Yoshio Imamura (Japó). «A» Egidijus Rudinskas (Lituània). Exposicions:<br />

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &<br />

Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2001 - Participació: 667 artistes de 50 països. Membres del Jurat:<br />

Catherine Bolle (Suïssa), Hanne Christoffersen (Dinamarca),<br />

Yoshio Imamura (Japó) i Egidijus Rudinskas (Lituània). Obres<br />

premiades: «Non» Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca). «Love»<br />

Stanislaw Swieca (Polònia). «Entropía II» Alejandra Bagolini<br />

(Argentina). «Arctic labyrinth I» Liisa Malkamo (Finlàndia). «L’un<br />

l’autre» Daniel Clochey (França). «Shade – I» Mieko Urusido<br />

(Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield<br />

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art,<br />

Bages (França).<br />

2002 - Participació: 630 artistes de 47 països. Membres del<br />

Jurat: Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca), Stanislaw Swieca<br />

(Polònia), Mieko Urusido (Japó) i Liisa Malkamo (Finlàndia).<br />

Obres premiades: «Secret Writing 2» Sebastiao Pedrosa (Brasil).<br />

«The 6th Elegy» Maria Nichita (Romania). «S/T» Elvyra Katalina<br />

Kriauciunaite (Lituània). «G-1090» Anna Vilarrúbias (Espanya).<br />

«Spacebox two» Roger Limbrick (Anglaterra). «Studio» Stephane<br />

Zaech (Suïssa). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.<br />

Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria<br />

L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2003 - Participació: 651 artistes de 51 països. Membres del Jurat:<br />

Sebastiao Pedrosa (Brasil), Maria Nichita (Romania), Elvyra<br />

Katalina Kriauciunaite (Lituània), Anna Vilarrubias (Espanya) i<br />

Roger Limbrick (Anglaterra). Obres premiades: «Origin of colony<br />

02-7» Masaaki Ohya (Japó). «Secret» Micheline Doucet Carriere<br />

(França). «Jardines interiores IV» Gloria Santacruz Tarjuelo (Espanya).<br />

«Fabel 3» Ase Anda (Noruega). «Bozicna zvezda» Berko<br />

(Eslovènia). «El volcán» Christian Zsagar (Alemanya). Exposicions:<br />

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &<br />

Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2004 - Participació: 603 artistes de 52 països. Membres del Jurat:<br />

Masaaki Ohya (Japó), Micheline Doucet-Carriere (França), Ase<br />

Anda (Noruega) i Berko (Eslovènia). Obres premiades: «Moon<br />

Walk» Mary Hurst (Anglaterra). «Emerge 03-IV» Shogo Muto<br />

(Japó). «Doors I’ve passed through IV» Todor Genkov Ovcharov<br />

(Bulgària). «D5 PEF GAL» Pere Bellès i Gras (Espanya). «Sinfonia<br />

#5» Gustavo Möller (Mèxic). «Tectonic-in movement-0403» Won-<br />

Seuk Jang (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.<br />

Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria<br />

L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2005 - Participació: 616 artistes de 48 països. Membres del Jurat:<br />

Todor Ovcharov (Bulgària), Mary Hurst (Anglaterra), Pere Bellès<br />

i Gras (Espanya) i Shogo Muto (Japó). Obres premiades: «En<br />

cuanto» Anna Maria David (Espanya). «Latifundia I» Caroline


Ford (França). «Time of year – 1» Kiyo Wada (Japó). «Armonia»<br />

Viviana Moncayo (Itàlia). «Torso» Rais Gaitov (Rússia). «Stop<br />

Bush (1)» Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Exposicions: Taller<br />

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk<br />

(Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2006 - Participació: 658 artistes de 50 països. Membres del Jurat:<br />

Caroline Ford (França), Kiyo Wada (Japó), Viviana Moncayo<br />

(Itàlia), Anna M. David (Espanya), Rais Gaitov (Rússia) i Jamal<br />

Abdul Rahim (Bahrain). Obres premiades: «S/T» Maja Poljak<br />

(Sèrbia). «B» Tanya Azarova (Rússia). «Mazo» Roland Schaller<br />

(Alemanya). «Espai» Joan Canals Carreras (Espanya). «Mi casa<br />

– IV» Célia Bragança (Portugal). «Horizon» Danielle Creenaune<br />

(Austràlia). Finalistes: «Ambient» Clara Baylina Cabré (Espanya).<br />

«Retornada» Cristina Garcia Tena (Espanya). «Breating of wood’s -<br />

A» Akihiro Tomoda (Japó). «Serie sensaciones - El silencio» Teresa<br />

Fernández Fuertes (Espanya). «Pencil» Fumie Kagoshima (Japó).<br />

«Essentia ∂» Uli Pick (Alemanya). «Element» Tadeusz Ramik<br />

(Polònia). «Untitled-3» N. Leelavathy (Índia). «Germinado» A.<br />

Pereira da Silva (Brasil). «Boreas» Jordi Solé Sellarès (Espanya).<br />

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust,<br />

Chiddingly (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2007 - Participació: 654 artistes de 51 països. Membres del<br />

Jurat: Maja Poljak (Sèrbia), Joan Canals (Espanya), Célia Bragança<br />

(Portugal), Danielle Creenaune (Austràlia) i Roland Schaller<br />

(Alemanya). Obres premiades: «3 archi di cerchio» Lanfranco<br />

Bombelli (Itàlia). «Sreća» Josip Mijić (Croàcia). «I’ll be there»<br />

Kiko Ohno (Japó). «Subiendo» Míriam Cantera Arranz (Espanya).<br />

«Color-full mind – IV» Yun-Jung Seo (Corea). «Space net» Leena<br />

Kaplas (Finlàndia). Finalistes: «Dream of the glass» Minae<br />

Takada (Japó). «Solace» Ivančo Talevski (Macedònia). «Aspudden<br />

2» Peter Wiklund (Suècia). «II círculos» Luz González de la<br />

Torre (Espanya). «Gluttony» Chiemi Itoi (Japó). «The cow – A»<br />

Ryo Saitoh (Japó). «S/T» Leonardo Rial Otero (Espanya). «First<br />

snow #2» Linda Jules (Canadà). «S/T» Heather Huston (Canadà).<br />

«Velmo Poeta» Jussara T. G. Pires (Brasil). Exposicions: Taller<br />

Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne<br />

Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona).<br />

Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2008 - Participació: 661 artistes de 55 països. Membres del Jurat:<br />

Josip Mijić (Croàcia), Kiko Ohno (Japó) i Míriam Cantera Arranz<br />

(Espanya). Obres premiades: «Porous #29» Eunice Kim (EUA).<br />

«Bubbles – II» Claudia Hobi (Suïssa). «Réminiscence 08-10-4»<br />

Sadao Sakurai (Japó). «Allegories: Oxygen» Peter Boyadjieff (Canadà).<br />

«S/T» Maria Ribeiro (Portugal). «Vague et mémoire» Gérard<br />

de Brénnel (Espanya). Finalistes: «Interacción» Isabel Sanjuan<br />

Gómez (Espanya). «Game» Nino Injia (Geòrgia). «Innocent – 2008<br />

B» Naotsugu Hashimoto (Japó). «After Gaudi – IV» Red O’Neill<br />

(Irlanda). «Magic – 3» Mieczyslaw Dariusz Dabrowski (Polònia).<br />

«Morning passages – II» Dobroslava Kelsey Brodakova (Txèquia).<br />

«Estuarine mist – IV» Susan Rushforth (Austràlia). «Ha» Alice<br />

Zwarts (Canadà). «Pollastre» Margarita Feixas (Espanya). «In<br />

the sea – 1» Michiko Inukai (Japó). Exposicions: Taller Galeria<br />

Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit).<br />

Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria<br />

L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2009 - Participació: 664 artistes de 49 països. Membres del Jurat:<br />

Gérard de Brénnel (Espanya), Sadao Sakurai (Japó), Peter Boyadjieff<br />

(Canadà), Claudia Hobi (Suïssa) i Maria Ribeiro (Portugal).<br />

Obres premiades: «S/T» Leonardo Rial (Espanya). «Autumn»<br />

Merlyn Chesterman (Regne Unit). «Meditations about winter – 2»<br />

Wojciech Łuczak (Polònia). «Toast – I» Chikahide Saeki (Japó).<br />

«Hands just right 3» Reti Saks (Espanya). «Markierungen XVIII»<br />

Verena Vernunft (Alemanya). Finalistes: «Límite do dia» Ana<br />

Galvão (Portugal). «Escape» Vicky Gruyters (Bèlgica). «El árbol<br />

que lloraba noes» Yolanda Spínola Elías (Espanya). «S/T» Concha<br />

Ávila (Espanya). «The vernal trousseau – I» Zhuang Man (Japó).<br />

«Plants – I» Naomi Kasai (Japó). «Seis de agosto» Ana María<br />

Velásquez (Colòmbia). «Red kimono» Merijean Morrissey (Canadà).<br />

«S/T» Isabel Sanjuan Gómez (Espanya). «Days (1)» Keiko<br />

Nakashima (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.<br />

Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art<br />

Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages<br />

(França).<br />

2010 - Participació: 683 artistes de 59 països. Membres del Jurat:<br />

Reti Saks (Estònia), Merlyn Chesterman (Regne Unit), Leonardo<br />

Rial (Espanya) i Mercedes Molleda (Espanya). Obres premiades:<br />

«My doorstep – IV» Jeanette Thorup (Dinamarca). «Woodland –<br />

V» James McCreary (Irlanda). «Enigma» Eduardo López (Cuba).<br />

«Playar with graphics – II» Nelly Sandeva (Bulgària). «Peacock<br />

tunnel» Junko Funada (Japó). «Shadow – I» Kana Veradacha<br />

(Tailàndia). Finalistes: «Drift» Maho Yamashita (Japó). «Space<br />

XXXXXVII» Ivan Ninov (Bulgària). «Days (6)» Keiko Nakashima<br />

(Japó). «Innocent – 2010 A» Naotsugu Hashimoto (Japó). «Epic<br />

Mood» Shyqri Nimani (Kosovo). «Eco» Juan Carlos Rivero Cintra<br />

(Colòmbia). «Seed – 1» Hideko Kunii (Japó). «Equilibrio» María<br />

Fernández Rivas (Argentina). «Brawne House, the Brandon Estate»<br />

Louise Hayward (Regne Unit). «Time traces – III» Tomaž<br />

Gorjup (Eslovènia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.<br />

Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art<br />

Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages<br />

(França).<br />

2011 - Participació: 693 artistes de 57 països. Membres del Jurat:<br />

Jeanette Thorup (Dinamarca), James McCreary (Irlanda), Kana<br />

Veradacha (Tailàndia) i Junko Funada (Japó). Obres premiades:<br />

«Florentine fantasy» Andrew Donohoe (Austràlia). «Moon’s time<br />

– 3» Kyoshiro Takahashi (Japó). «K9 #02» Noriaki Kondoh (Japó).<br />

«Gallina» Núria Calsapeu (Espanya). «Hirsute» Roger Dewint<br />

(Bèlgica). «Del circo...» María Fernández Rivas (Argentina).<br />

Finalistes: «Made in Japan – 0608» Kazuhiro Nakamoto (Japó).<br />

«In the sky» Akari Sugimoto (Japó). «Human – III» Yuuta Noza-


wa (Japó). «K.nv3rs@tions (No. 93)» John McCaughey (EUA).<br />

«Hombre» Raúl Capitani (Espanya). «Ostrich fern» Kaori Suzuki<br />

(Japó). «Promised land – IV» Daniel Zerbst (Alemanya). «Sensory<br />

– I» Veselin Damyanov-Ves (Bulgària). «A bird of paradise» Miro<br />

Petric (Bòsnia i Hercegovina). «S/T» Magali Castellon Keraudren<br />

(França). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield<br />

Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic,<br />

Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).<br />

2012 - Participació: 751 artistes de 58 països. Membres del Jurat:<br />

Núria Calsapeu (Espanya), Kyoshiro Takahashi (Japó), Andrew<br />

Donohoe (Austràlia), Roger Dewint (Bèlgica) i Noriaki Kondoh<br />

(Japó). Obres premiades: «The Denver girls – II» Prue Mac Dougall<br />

(Nova Zelanda). «Landscape – III» Patricia Niemira (França).<br />

«Tyson» Nanna Sjöström (Illes Åland). «Germen – 1» Montserrat<br />

Ansótegui (Espanya). «Monument ’12–C» Jinan Kobayashi (Japó).<br />

«Högflygande planer» Maria Heed (Suècia). Finalistes: «Discarnate<br />

– II» Cleo Wilkinson (Austràlia). «En el mar» Leny Cohn<br />

(Argentina). «Orange» Bo Cronqvist (Suècia). «Rewind» Momoko<br />

Akaike (Japó). «La bèstia» Elena Casadevall (Espanya). «Rotation<br />

of celestial bodies» Petar Vladimirov Chinovsky (Bulgària). «Reflejo<br />

de luz» Janette Husny (Mèxic). «Personal paradise» Marina<br />

Kupkina (Ucraïna). «Shelter - Collioure – 2» Geoff Tune (Nova<br />

Zelanda). «Árbol» Laura Murrieta Romo (Mèxic). Exposicions:<br />

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk (Regne<br />

Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona).<br />

Galeria L’Etangd’art, Bages (França). Per primera vegada, s’organitza<br />

una exposició de tots els gravats guanyadors des de l’inici del<br />

Mini Print, al Museu de Miniatures i Microminiatures de Besalú.<br />

– III» Yasuko Tachi (Japó); «Cliffs of Moher» Aidan Flanagan<br />

(Irlanda); «S/T» Irene Podgornik Badia (Itàlia); «Interface – III»<br />

Rosemary Mortimer (Nova Zelanda); «Mirada sobre los campos»<br />

Hortensia Pérez Cuenca (Espanya). Finalistes: «The wall» Agim<br />

Salihu (Kosovo); «Secret romance» Art Werger (EUA); «A fly on<br />

the wall» Tove Krogh (Noruega); «Salisbury» Stephen Lawlor<br />

(Irlanda); «Shell 04» Kaori Suzuki (Japó); «Horse of love» Rateb<br />

Shaban (Jordània); «Chapter 1/2» Chiaki Ogawa (Japó); «Elegant<br />

time» Toshihiko Saegusa (Japó); «Explosió» Tura Sanz Sanglas<br />

(Espanya); «Bruno y las hormigas» Fco. Javier Reyes Hidalgo<br />

(Espanya). Exposicions: Taller Galeria Fort (Cadaqués); Wingfield<br />

Barns (Suffolk, Regne Unit); Fundació Tharrats d’Art Gràfic<br />

(Pineda de Mar, Barcelona); Galeria L’Etangd’Art (Bages, França).<br />

2013 - Participació: 710 artistes de 54 països. Membres del Jurat:<br />

Prue Mac Dougall (Nova Zelanda), Montserrat Ansótegui (Espanya),<br />

Jinan Kobayashi (Japó), Patricia Niemira (França), Maria<br />

Heed (Suècia) i Nanna Sjöström (Illes Åland). Obres premiades:<br />

«Yes we camp – I» Daniel Zerbst (Alemanya); «Dig and diffuse<br />

memory» Beverly Ashcraft-Johnson (EUA); «Cachi» Paolo Pestelli<br />

(Itàlia); «Threads of life» Martha T. Kerschhofer (Àustria); «Ice<br />

blocks – 19» Tomoko Ogoshi (Japó); «Before the storm» Darko<br />

Dugandžić (Bòsnia i Hercegovina). Finalistes: «23 Jan. 2013»<br />

Naomi Kubo (Japó); «Relax» Eva Cardona Guitart (Espanya);<br />

«Good morning» Veselin Damyanov - Ves (Bulgària); «Symptom of<br />

spring – 1» Michiyo Hagiwara (Japó); «Marielle» Paolo Ciampini<br />

(Itàlia); «Cosmo» Akiko Chiba (Itàlia); «Amores perros» M. Teresa<br />

Prió Vilaplana (Espanya); «Day & night» Wu Liang (Xina); «S/T»<br />

Guadalupe Morazúa (Mèxic); «Signos – II» Ioulia Akhmadeeva<br />

(Mèxic). Exposicions: Taller Galeria Fort (Cadaqués); Wingfield<br />

Barns (Suffolk, Regne Unit); Fundació Tharrats d’Art Gràfic (Pineda<br />

de Mar, Barcelona); Galeria L’Etangd’Art (Bages, França).<br />

<strong>2014</strong> - Participació: 740 artistes de 56 països. Membres del Jurat:<br />

Paolo Pestelli (Itàlia), Beverly Ashcraft-Johnson (EUA), Daniel<br />

Zerbst (Alemanya) i Tomoko Ogoshi (Japó). Obres premiades:<br />

«Time to tell – IV» Tanya Yordanova (Bulgària); «Works on work


COL·LABORADORS<br />

AFTERIMAGE, Rochester, EUA.<br />

AMARANT, Gent, Bèlgica.<br />

AMERICAN ARTIST, Marion, EUA.<br />

ART & METIERS DU LIVRE, París, França.<br />

ART NEXUS, EUA.<br />

ART OPPORTUNITIES MONTHLY, Califòrnia, EUA.<br />

ART PAPERS, Atlanta, EUA.<br />

ARTE EN COLOMBIA, Colòmbia.<br />

ARTISTS NEWSLETTER, Regne Unit.<br />

BBC, Radio Suffolk, Regne Unit.<br />

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS, França.<br />

BILD-PUNKT, Àustria<br />

BONART, Girona.<br />

CENTRE DE GRAVURE DE CÉRET, França<br />

CIRCA ART MAGAZINE, Irlanda.<br />

CLARIN, Buenos Aires, Argentina.<br />

COURRIER DES METIERS D’ART, França.<br />

CULTURA / NEW SYSTEM. Madrid.<br />

CYAN, Madrid.<br />

DALA-DEMOKRATEN, Dalecarlia, Suècia.<br />

DE WITTE RAAF, Gent, Bèlgica.<br />

DIARI DE GIRONA, Girona.<br />

EAST ANGLIAN DAILY TIMES, Regne Unit.<br />

EASTERN DAILY PRESS, Regne Unit.<br />

EL PAIS, Barcelona.<br />

EL PUNT, Girona<br />

EMPORDÀGUIA, Girona.<br />

«ETC» MAGAZINE, Japó.<br />

EXHIBITION DIRECTORY, Demar, N.Y., EUA.<br />

FESTIVAL DE CADAQUÉS, Cadaqués.<br />

FORMAS PLASTICAS, Madrid.<br />

FR3, Television, França<br />

GACETA DE BELLAS ARTES, Madrid.<br />

GRAFICA D’ARTE, Milà, Itàlia.<br />

GRAPHEION, Regne Unit.<br />

HAND PAPERMAKING NEWSLETTER, EUA.<br />

HELL RAISER, Mother Jones Magazine, Napa, EUA.<br />

IDEA, Tòquio, Japó.<br />

IL GIORNALE DELL’ARTE, Faenza, Itàlia.<br />

<strong>INTERNATIONAL</strong> BIENNIAL OF GRAPHIC ART, LJUBLJANA, Eslovènia.<br />

NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT, Dinamarca.<br />

NOUVELLES DE L’ESTAMPE, França.<br />

NOVUM, Gebraushsgrafik, München, Alemanya.<br />

OAC NEWS, Japó.<br />

OLE! Magazine, França.<br />

OLEO Y MARMOL, Argentina.<br />

<strong>PRINT</strong>MAKERS HAND BOOK.<br />

<strong>PRINT</strong>MAKING TODAY, Regne Unit.<br />

<strong>PRINT</strong>WORKS MAGAZINE, en línia, Regne Unit.<br />

RÀDIO PINEDA, Pineda de Mar, Barcelona.<br />

RADIO NARBONNE MÉDITERRANÉE, França.<br />

REVISTART, Barcelona.<br />

R.N.M. Radio Narbonne Mediterranee, França.<br />

SETMANARI CAFÈAMBLLET, Blanes.<br />

SETMANARI DE L’EMPORDÀ, Alt Empordà, Girona.<br />

SOUTHWEST ART, Houston, EUA.<br />

THE ARTIST, Kent, Regne Unit.<br />

THE ATLANTA ART PAPERS, EUA.<br />

THE <strong>PRINT</strong> COLLECTION NEWSLETTER, N.Y., EUA.<br />

THE <strong>PRINT</strong>MAKER, Canadà.<br />

TV3, Catalunya.<br />

VISUAL ARTS ONTARIO MAGAZINE, Canadà.<br />

WORLD <strong>PRINT</strong> COUNCIL, San Francisco, EUA.<br />

<strong>INTERNATIONAL</strong> EXHIBITION OF GRAPHIC ART AND POSTER, KHARKOV, Polònia.<br />

JOURNAL OF THE <strong>PRINT</strong> WORLD, Meredith, EUA.<br />

KULTUR POLITIK, Alemanya.<br />

KULTURA, Sofia, Bulgària.<br />

KUNSTECHO’S, Alemanya.<br />

KUNTS-BULLETIN, Kriens, Suïssa.<br />

LA VANGUARDIA, Barcelona.<br />

L’ART MÊME, Suïssa.<br />

LEISURE PAINTER, Regne Unit.<br />

L’INDEPENDANT, França.<br />

MAGENTA, Buenos Aires, Argentina.<br />

MAIN-POST, Würzburg, Alemanya.<br />

MAIN-ECHO, Aschaffenburg, Alemanya.<br />

MALASPINA <strong>PRINT</strong>MAKERS SOCIETY, Canadà.<br />

McCLAIN’S <strong>PRINT</strong>MAKING SUPPLIES, Oregon, EUA.<br />

MIDI LIBRE, França.


è I I<br />

R A<br />

I<br />

D Q E<br />

C D A<br />

R T NT<br />

I<br />

N CI<br />

N<br />

0 4<br />

4 M<br />

A<br />

2<br />

L<br />

1<br />

U<br />

E<br />

N<br />

O<br />

ADOGI - Taller Galeria Fort Ap. de correus 9319, 08080 Barcelona, Spain www.miniprint.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!