Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024 ...

narodni.divadlo.cz

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024 ...

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLAředitel NDrada NDsekce ředitele NDumělecký šéf Operyumělecký souborOpera Národního divadlaumělecký šéf Činohryumělecký souborČinohra Národního divadlaumělecký šéf Baletuumělecký souborBalet Národního divadlafinanční ředitelekonomická sekcetechnicko-provoznířediteladministrativně-právníředitelředitel marketingutechnicko-provoznísekceadministrativně-právnísekcesekce marketinguředitel Nové scénysekce Nová scéna


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – SEKCE ŘEDITELE NÁRODNÍHO DIVADLAŘEDITEL NDsekretariát ředitele NDporadci ředitelezvláštní projektyútvar vnitřího audituzahraniční vztahy


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – UMĚLECKÝ SOUBOR OPERA NÁRODNÍHO DIVADLAumělecký šéf Operyvedoucí ekonom Operyekonomovésklad hudebních nástrojůšéf umělecké správyOperyvedoucí produkcea zahraničních vztahůOperyvedoucí uměleckéhoprovozu Operyzaměstnanci produkceasistenti režiešéfdirigent Operysólisté Operydirigentiasistenti dirigentašéfsbormistr sboru NDšéfsbormistr sboru SOkoncertní mistři,vedoucí nástrojovýchskupin orchestru NDinspicientinápovědyzaměstnanciprovozu Operysbormistři sboru NDčlenové sboru NDtajemník sboru NDvedoucí hlasových sk. NDmanažer orchestru NDsbormistři sboru SOkoncertní mistři,vedoucí nástrojovýchskupin orchestru SOmanažer orchestru SOvedoucí hudební přípravykorepetitor-asistentšéfdirigentačlenové sboru SOtajemník sboru SOvedoucí hlasových sk. SOčlenové orchestru NDmanipulanti orchestru NDvedoucí baletu Operyčlenové baletu Operyčlenové orchestru SOšéfdramaturg– vedoucí kreativníhooddělení Operypedagog baletu Operydramaturgovéasistent dramaturgievedoucí knihovnynotových materiálůmanipulanti orchestru SOkorepetitořiarchivář – knihovníkarchivář – korektorPRarchivář – katalogizátormarketing, obchodtajemník sekretariátuOperyfundraisingvedoucí operního studia


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – UMĚLECKÝ SOUBOR ČINOHRA NÁRODNÍHO DIVADLAumělecký šéf Činohrysekretariátumělecký souborČinohrydramaturg, lektorrežisérherecký souborumělecká správaČinohryvedoucíumělecké správyekonomprodukce a PRmanipulantasistent režieinspicenápověda


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – UMĚLECKÝ SOUBOR BALET NÁRODNÍHO DIVADLAumělecký šéf Baletusekretariátdětské baletní studioumělecký souborBaletudramaturgbaletní mistrkorepetitorsólisté Baletusbor Baletuumělecká správaBaletuvedoucíumělecké správy Baletuekonomprodukce a PRasistent inscenátorinspicerehabilitacesklad a zásobování


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – EKONOMICKÁ SEKCE NÁRODNÍHO DIVADLAfinanční ředitelsekretariát / rozpočetagenda FKSPanalytikobor účetnictvívedoucí odboruúčetní, pokladní,fakturantimzdové oddělenívedoucí oddělenímzdoví účetníobchodní odborvedoucí odboruzastupceekonomvedoucí odd. objednávekoddělení objednávekvedoucí pokladny NDpokladna NDvedoucí pokladny StD a DKpokladna StD a DKvedoucí pokladny SOpokladna SOpředplatnéa styk se zákazníkyprodejna NDprodejna SO


technicko-provozní ředitelOrganizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – TECHNICKO-PROVOZNÍ SEKCE NÁRODNÍHO DIVADLAsekretariátsprávcepočítačové sítězástupce technicko-provozního ředitelepro THScentrální dispečinkadministrativa THSoddělení investica energetikykonzervátorrevizeTHS NDTHS StDTHS SOTHS ostatních objektůTHO areálu NDHS HBvšeobecná údržbavšeobecná údržbavšeobecná údržbatechnika prostředíelektroúdržbaúklid HBochrana HBúdržbajevištní technologieochrana StDHS SOochrana SOtechnickoadministrativní odd.HS A + Dvšeobecná údržbaHS PBHS StDúklidochrana areálu A + Dparkingúklid PBúklidhled. personál SOHS AAsaunaochrana PBrecepce KolowratHS ApolinářČakoviceúklidRZ Týn n. VltavouHS NShled. personál StD a DKúklidochrana AAochrana NShledištní personál HBekonomikaa administrativa TPSjevištní provoz HBjevištní provoz StD a DKjevištní provoz SOdoprava a skladydekoracíekonomika TPSjevištní technikajevištní technikajevištní technikadopravaekonomika výrobya kalkulaceosvětlovací technikaosvětlovací technikaosvětlovací technikasklad dekorací a nábytkuekonomika energetikyvideostudioelektroakustikaelektroakustikaprádelnanákup a skladyelektroakustikagarderobagarderobanákupgarderobamaskéřimaskéřiinterní a externí skladymaskéřizkušebnyúdržba jevišt. technikyúdržbajevištní technologiezkušebnyzkušebnyvýroba kostýmůa vlásenekzástupce TPŘ pro techn. přípravu scényspráva výrobyvýroba dekoracívýroba kostýmůdesinatérnavýroba vlásenekscénografieprovozní architektivýroba dekoracítruhlářská dílnanákup a skladynákupprodukcevýroby kostýmůkrejčovské dílnypánskéobuvnická dílnaostatní dílnyvlásenkářská dílnapánskávlásenkářská dílnadámskávýroba rekvizitzámečnická dílnačalounická dílnainterní a externí skladykrejčovské dílnydámskésklady kostýmůkašérnasklad rekvizitvýtvarné dílny


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – ADMINISTRATIVNĚ-PRÁVNÍ SEKCE NÁRODNÍHO DIVADLAadministrativně-právní ředitelsekretariátprávní odděleníspisový protokolvedoucí odděleníspisového protokolupersonální oddělenívedoucípersonálního odděleníútvar PO a BOZPútvar obranyarchiv NDvedoucí archivu ND


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – SEKCE MARKETINGU NÁRODNÍHO DIVADLAředitel marketingusekretariátekonomPR NDodbor propagaceodbor vnějších vztahůprodukce propagačníchmateriálůsekretariátredakce divadelníchtiskovin a wwwsponzoringpočítačová sazbaMecenášský klubvýtvarníci – aranžéřiprotokol NDfotografkomerční pronájmy


Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12Příloha č. 1ORGANIZAČNÍ SCHÉMA – SEKCE NOVÁ SCÉNAředitel Nové scényvedoucí odboru LMvedoucí uměleckéhosouboru LMbaletní mistr/pedagogtajemník uměleckéhosouboru LMkorepetitorčlenové uměleckéhosouboru LMinspicientvedoucí jevištníhoprovozu NSjevištní technikaosvětlovací technikaekonomelektroakustikaodd. marketingu, PRa fundr. a zahraniční spol.garderobamaskérnavedoucí provozu NSprojekční technikahledištní personálodd. produkce

More magazines by this user
Similar magazines