MKN-O-3 Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii - ÚZIS ČR

uzis.cz

MKN-O-3 Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii - ÚZIS ČR

MKN-O-3 ČV8940/0 Pleomorfní adenomSmíšený nádor, NSSmíšený nádor slinné žlázy, NS(C07._,C08._)Chondroidní syringom (C44._)8940/3 Smíšený nádor, maligní, NSSmíšený nádor slinné žlázy,maligní_(C07._, C08._)Maligní chondroidní syringom(C44._)8941/3 Karcinom v pleomorfnímadenomu (C07._, C08._)8950/3 Müllerovský smíšený nádor(C54._)8951/3 Mezodermální smíšený nádor8959/0 Benigní cystický nefrom (C64.9)8959/1 Cystický částečně diferencovanýnefroblastom (C64.9)8959/3 Maligní cystický nefrom (C64.9)Maligní multilokulární cystickýnefrom (C64.9)8960/1 Mezoblastický nefrom8960/3 Nefroblastom, NS (C64.9)Wilmsův nádor (C64.9)Nefrom, NS (C64.9)8963/3 Maligní rhabdoidní tumorRhabdoidní sarkomRhabdoidní tumor, NS8964/3 Klarocelulární sarkom ledviny(C64.9)8965/0 Nefrogenní adenofibrom (C64.9)8966/0 Renomedulární nádorz intersticiálních buněk (C64.9)Renomedulární fibrom (C64.9)8967/0 Osifikující nádor ledviny (C64.9)8970/3 Hepatoblastom (C22.0)Embryonální hepatom (C22.0)8971/3 Pankreatoblastom (C25._)8972/3 Plicní blastom (C34._)Pneumoblastom (C34._)8973/3 Pleuropulmonální blastom8974/1 Sialoblastom8980/3 Karcinosarkom, NS8981/3 Karcinosarkom, embryonální8982/0 MyoepiteliomMyoepiteliální nádorMyoepiteliální adenom8982/3 Maligní myoepiteliomMyoepiteliální karcinom8983/0 Adenomyoepiteliom (C50._)8990/0 Mezenchymom, benigní8990/1 Mezenchymom, NSSmíšený mezenchymální nádor8990/3 Mezenchymom, maligníSmíšený mezenchymálnísarkom8991/3 Embryonální sarkom900-903 FIBROEPITELOVÉ NÁDORY9000/0 Brennerův nádor, NS (C56.9)9000/1 Brennerův nádor hraničnímalignityBrennerův nádor, proliferující(C56.9)9000/3 Brennerův nádor, maligní (C56.9)9010/0 Fibroadenom, NS (C50._)9011/0 Intrakanalikulární fibroadenom(C50._)9012/0 Perikanalikulární fibroadenom(C50._)108

More magazines by this user
Similar magazines