MKN-O-3 Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii - ÚZIS ČR

uzis.cz

MKN-O-3 Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii - ÚZIS ČR

Morfologie8522/3 Infiltrující duktální a lobulárníkarcinom (C50._)Lobulární a duktální karcinom(C50._)Infiltrující duktální a lobulárníkarcinom in situ (C50._)Intraduktální a lobulární karcinom(C50._)Infiltrující lobulární karcinoma duktální karcinom in situ (C50._)8523/3 Infiltrující duktální smíšenýs jinými typy karcinomu (C50._)Infiltrující duktální a kribriformníkarcinom (C50._)Infiltrující duktální a mucinózníkarcinom (C50._)Infiltrující duktální a tubulárníkarcinom (C50._)Infiltrující duktální a koloidníkarcinom (C50._)8524/3 Infiltrující lobulární smíšenýs jinými typy karcinomu (C50._)8525/3 Polymorfní adenokarcinomnízkého stupně (low grade)8530/3 Zánětlivý karcinom (C50._)Zánětlivý adenokarcinom(C50._)8540/3 Pagetova nemoc prsu (C50._)Pagetova nemoc mamární(C50._)8541/3 Pagetova nemoc a infiltrujícíduktální karcinom prsu (C50._)8542/3 Pagetova nemoc extramamární(vyjma Pagetovy nemoci kosti)8543/3 Pagetova nemoc a intraduktálníkarcinom prsu (C50._)855 NÁDORY Z ACINÓZNÍCH BUNĚK8550/0 Adenom z acinózních buněkAcinózní adenomAdenom z acinárních buněk8550/1 Nádor z acinózních buněk [obs]Nádor z acinárních buněk [obs]8550/3 Karcinom z acinózních buněkAdenokarcinom z acinárníchbuněkAcinózní adenokarcinomAcinózní karcinom8551/3 Cystadenokarcinom z acinózníchbuněk856-857 KOMPLEXNÍ EPITELOVÉNÁDORY8560/0 Smíšený dlaždicový a žlázovýpapilom8560/3 Adenoskvamózní karcinomSmíšený adenokarcinoma dlaždicový karcinomSmíšený adenokarcinoma epidermoidní karcinom8561/0 Adenolymfom (C07._, C08._)Papilární lymfomatóznícystadenom (C07._, C08._)Warthinův nádor (C07._,C08._)8562/3 Epiteliálně myoepiteliálníkarcinom8570/3 Adenokarcinom s dlaždicovoumetaplaziíAdenoakantom8571/3 Adenokarcinom s kartilaginóznía kostní metaplaziíAdenokarcinom s kartilaginóznímetaplaziíAdenokarcinom s kostnímetaplazií8572/3 Adenokarcinoms vřetenobuněčnou metaplazií8573/3 Adenokarcinom s apokrinnímetaplaziíKarcinom s apokrinnímetaplazií99

More magazines by this user
Similar magazines