11.07.2015 Views

SPISAK UČENIKA KOJI NE MOGU OSTVARITI PRAVO NA ...

SPISAK UČENIKA KOJI NE MOGU OSTVARITI PRAVO NA ...

SPISAK UČENIKA KOJI NE MOGU OSTVARITI PRAVO NA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tabela III<strong>SPISAK</strong> UČENIKA <strong>KOJI</strong> <strong>NE</strong> <strong>MOGU</strong> <strong>OSTVARITI</strong> <strong>PRAVO</strong> <strong>NA</strong> STIPENDIRANJE PREMA PLANU STIPENDIRANJARb. Prezime (ime oca) ime Škola Godina Učenje TakmičenjaPorodičnistandardOtežaniuvjetiUkupnobodova67. Memišević (Asim) Nedim Prva gimnazija II 45,40 0 0 17 62,4068. Šabović ( Safet) Adnan Druga gimnazija IV 48,30 0 5 9 62,3069. Karišić ( Midhat ) Medina Primijenjena umjetnost II 49,20 0 7 6 62,2070. Ajanović ( Suad) Adna KŠC IV 45,20 0 10 7 62,2071. Ćesko ( Mirsad) Ammar Ekonomska III 48,00 0 5 9 62,0072. Muhić ( Haris) Nedim Gimnazija Obala IV 45,00 2 15 0 62,0073. Jusić ( Dževad) Aida I Bošnjačka gimnazija IV 46,90 0 0 15 61,9074. Hadžijabdić ( Emir) Šejla Prva gimnazija IV 45,80 0 7 9 61,8075. Mašić ( Nijaz) Fatima Tursko bos. koledž IV 48,70 1 3 9 61,7076. Lukić ( Branimir) Tamara Medicinska II 45,70 0 7 9 61,7077. Prašović ( Esad) Muamer Gimnazija obala I 42,57 0 10 9 61,5778. Mešović ( Eldin) Berina I Bošnjačka gimnazija III 47,10 0 5 9 61,1079. Šljivo ( Habib) Samra Druga gimnazija IV 46,00 0 0 15 61,0080. Šalaka ( Muharem) Emir Druga gimnazija II 45,00 0 7 9 61,0081. Halilović ( Mirsad) Neira Prva gimnazija I 45,00 0 7 9 61,0082. Buzar (Nermin) Sabina Metalska zanimanja III 45,70 0 15 0 60,7083. Smailbegović (Amir) Hajrija Prva gimnazija IV 46,40 0 5 9 60,4084. Brčić (Rašid) Iman Prva gimnazija IV 45,40 0 7 8 60,4085. Hajdarpašić ( Velid) Ena Medicinska III 48,10 0 3 9 60,1086. Hadžić ( Nesib) Medina Gazi Husref –begova medresa II 50,00 0 10 0 60,0087. Čaušević ( Ćazim) Adelisa Medicinska I 45,00 0 15 0 60,0088. Kasumić ( Sabahudin) Belma Primijenjene umjetnosti III 50,00 0 10 0 60,0089. Bičakčić (Anis) Kanita Mašinska II 50,00 0 10 0 60,00


90. Kosovac(Sabahudin) Mirza Zubotehnička IV 45,00 0 15 0 60,0091. Melunović (Kimeta) Sulejman Ugostiteljsko- turistička III 45,00 0 15 0 60,0092. Raščić (Emir) Naida Druga gimnazija II 46,70 0 5 8 59,7093. Sarajčić ( Nermin) Aldin IBošnjačka gimnazija I 40,50 0 10 9 59,5094. Kavazović ( Samir) Ena Gimnazija Obala II 50,00 0 0 9 59,0095. Kolašinac ( Hako) Zineta Zubotehnička IV 50,00 0 0 9 59,0096. Kazlagić ( Sead) Anera Druga gimnazija IV 50,00 0 0 9 59,0097. Bibić ( Mirsad) Amina Druga gimnazija I 45,00 0 7 7 59,0098. Peljto ( Samir ) Faris I Bošnjačka gimnazija I 45,00 0 5 9 59,0099. Uzunović (Enes) Enis Druga gimnazija IV 46,90 5 0 7 58,90100. Hodžić (Bajro) Mirza Medicinska- KŠC I 44,82 0 5 9 58,82101. Korać ( Izudin) Aida Trgovačka IV 49,20 0 0 9 58,20102. Barjaktarević ( Ramiz) Adnan I Bošnjačka gimnazija III 45,00 0 7 6 58,00103. Miso ( Ahmed) Ilma I Bošnjačka gimnazija I 45,00 0 7 6 58,00104. Šišić ( Salih) Lejla Prva gimnazija I 42,75 0 15 0 57,75105. Buljubašić ( Izet) Nejra Prva gimnazija I 43,74 7 0 7 57,74106. Letić ( Hilmo) Emina Druga gimnazija III 48,50 0 0 9 57,50107. Čaušević (Hasan) Emir Zubotehnička I 41,31 0 7 9 57,31108. Začinović ( Elmir) Din Druga gimnazija II 48,30 0 0 9 57,30109. Terko ( Ermin) Ajša Druga gimnazija II 48,30 0 0 9 57,30110. Viteškić ( Senad) Selma Prva gimnazija IV 45,40 2 0 9 56,40111. Brčić (Rašid) Rešad Prva gimnazija I 41,40 0 7 8 56,40112. Kutinčić (Mirsad) Edita Medicinska II 49,30 0 7 0 56,30113. Hasković ( Sead) Lamija Muzička IV 49,30 0 0 7 56,30114. Lagumdžija ( Suljo ) Emina Primijenjene umjetnosti IV 47,00 0 0 9 56,00115. Heljić ( Hamdija ) Senad Građevinsko – geodetska III 45,00 0 5 6 56,00116. Šatrović ( Mirsad) Aida Gimnazija Obala III 46,90 0 0 9 55,90117. Zele (Adnan) Zerina Peta gimnazija III 45,40 0 10 0 55,40


118. Čolić ( Mesud) Lejla Gimnazija Obala I 42,39 4 0 9 55,39119. Adžem (Sinan) Amna Gimnazija Obala I 40,32 0 7 8 55,32120. Rovčanin ( Adnan) Emina Prva gimnazija III 50,00 0 5 0 55,00121. Bišćević ( Goran) Helena Druga gimnazija III 45,00 0 10 0 55,00122. Garaplija ( Edin) Neira Bošnjačka gimnazija IV 50,00 0 5 0 55,00123. Parla (Kenan) Berina Druga gimnazija I 45,00 0 10 0 55,00124. Kišić ( Ismet) Benjamin Medicinska IV 45,70 0 0 9 54,70125. Durić ( Hilmo) Emina Gimnazija Obala IV 45,50 0 0 9 54,50126. Tucaković (Asim) Abdullah Elektrotehnička II 45,40 0 0 9 54,40127. Dragnić ( Faruk) Zerina Treća gimnazija III 49,20 0 5 0 54,20128. Tvica ( Kadrija ) Amila Druga gimnazija I 45,00 0 0 9 54,00129. Hasović ( Mirsad) Maid Druga gimnazija I 45,00 0 0 9 54,00130. Šebo ( Zijad ) Dalila Druga gimnazija I 45,00 0 0 9 54,00131. Srna (Sead ) Merjema Prva Gimnazija I 45,00 0 0 9 54,00132. Piljević ( Faruk) Emina Druga gimnazija IV 45,00 0 0 9 54,00133. Hrbat ( Amir) Amna Gimnazija Obala I 44,37 0 0 9 53,37134. Hanjalić (Nedžad ) Edi Muamer Druga gimnazija I 45,00 7 0 0 52,00135. Brčkalija ( Kenan) Melika I Bošnjačka gimnazija I 45,00 7 0 0 52,00136. Pilica (Suljo) Nejra Gimnazija Obala I 44,46 0 0 7 51,46137. Hašimbegović ( Anes) Demir Metalska zanimanja IV 50,00 1 0 0 51,00138. Šehović ( Nedžad) Emir Druga gimnazija I 45,00 0 0 6 51,00139. Arnautović (Irhan) Ajla Druga gimnazija I 43,92 0 7 0 50,92140. Muslija ( Senada) Ehlimana Primijenjene umjetnosti IV 45,50 0 5 0 50,50141. Omeragić ( Nijaz) Admir Prva gimnazija III 50,00 0 0 0 50,00142. Muminović ( Hasan) Amir Druga gimnazija I 45,00 0 5 0 50,00143. Migić ( Edin) Adnan Druga gimnazija I 42,21 0 7 0 49,21144. Krupalija ( Zejnil) Ehlimana I Bošnjačka gimnazija II 48,60 0 0 0 48,60145. Lika ( Mirsad) Esma I Bošnjačka gimnazija II 48,50 0 0 0 48,50


146. Plaćo ( Senad) Medina Driga gimnazija IV 48,50 0 0 0 48,50147. Nekić (Omer) Ilma Gimnazija Obala I 42,03 0 0 6 48,03148. Isaković (Melvin ) Ilvana Druga gimnazija II 45,00 0 3 0 48,00149. Fejzibegović ( Haris) Bekir Druga gimnazija II 46,90 0 0 0 46,90150. Aličić ( Tarik) Adna Druga gimnazija II 46,90 0 0 0 46,90151. Zatega ( Zajim) Enisa I Bošnjačka gimnazija III 45,00 0 0 0 45,00152. Božić ( Vlajko ) Marija Medicinska II 45,00 0 0 0 45,00153. Hodžić ( Muhamed) Sara Druga gimnazija II 45,00 0 0 0 45,00154. Buljubašić ( Mirza) Faris Druga gimnazija I 44,64 0 0 0 44,64155. Rustempašić ( Emir) Mirha I Bošnjačka gimnazija I 44,01 0 0 0 44,01156. Franca (Sabahudin) Amina Građevinska – geodetska I 43,47 0 0 0 43,47157. Pezar ( Davorin ) Nino Druga gimnazija I 42,57 0 0 0 42,57158. Vatreš ( Fadil) Faris Prva gimnazija I 42,30 0 0 0 42,30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!