Views
3 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

KultúraKalendár

KultúraKalendár pravidelných podujatí v obci:1. Vítanie Nového roka ohňostrojom na športovom štadióne– 1. januára o 00.30 hod.2. Detský karneval – posledná fašiangová nedeľa v MKS3. Babský ples a pochovávanie basy – posledný fašiangovýdeň – utorok v MKS4. Stavanie mája spojené s veselicou – 30. apríla na futbalovomštadióne5. Športový deň pre deti – 1. mája za hrádzou6. Vlastenecká pochôdzka po slovenskom juhu venovanávýročiu tragickej smrti M. R. Štefánika, zastávka v DunajskejLužnej pri evanjelickom kostole – prvá májovásobota alebo nedeľa7. Celoobecné oslavy Dňa matiek – druhá májová nedeľav MKS8. Preteky v streľbe na asfaltové holuby – za hrádzou9. Medzinárodná jazda veteránov – koniec mája pri pizzerii10. Oslavy dňa detí spojené s váľaním mája a veselicou nafutbalovom štadióne – 31. mája, 1. júna11. Púte k Milostivej soche Panny Márie – Madone Žitnéhoostrova so slávnostnými omšami v slovenskom, nemeckoma maďarskom jazyku – víkend po 15. auguste v katolíckomkostole12. Výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou burčiaku– druhá septembrová sobota alebo nedeľa v MKS13. Beh Terryho Foxa – október v Štefánikovom parku14. Dunajskolužnianske trhy spojené s ukážkami tradičnýchremesiel a hodovými slávnosťami v časti NovéKošariská – október15. Oslavy sv. Martina – patróna farnosti a výročia uvedeniaobecných symbolov do používania – 11. novembrav MKS16. Oblastná výstava poštových holubov – december v MKS17. Tradičné vianočné posedenie dôchodcov28. – 30. decembra v MKS

ZdravotníctvoV obci sú zriadené dve zdravotné centrá. Jedno je v častiJánošíková v priestoroch bývalého kláštora. Tu sa nachádzaordinácia obvodného lekára a lekáreň Vademecum. Druhécentrum je v priestoroch administratívnej budovy Poľnohospodárskehodružstva Úsvit v Dunajskej Lužnej. V týchtopriestoroch je umiestnená detská obvodná ambulancia,zubná ambulancia a ambulancia pre gynekologicko-pôrodníckustarostlivosť. Ďalšia zubná ambulancia je zriadenáv budove bývalého zdravotného strediska v časti Jánošíkováa v priestoroch základnej školy sa nachádza zubná ambulanciapre školskú mládež.V časti Nová Lipnica je Detské rehabilitačné centrum– TETIS, s.r.o., ktoré poskytuje komplexnú fyziatricko-rehabilitačnústarostlivosť pre deti. V centre sú zriadené aj dveambulancie, fyziatricko-rehabilitačná a psychologická, predeti a dospelých.

zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
BN č. 2 - Obec Beckov
BN č. 1 - Obec Beckov
BN č. 3 - Obec Beckov
BN č. 2 - Obec Beckov
BN č. 3 - Obec Beckov
Belušan 10/2012 v elektronickej podobe (pdf)
BN č. 1 - Obec Beckov
BN č. 5 - Obec Beckov
podolí 4-2012.indd - Obec Podolí
Proti Poľsku - Ústav pamäti národa
Môže nám byť spolu dobre