Big Pack 1270 i 1290 - Agromix

agromix.agro.pl

Big Pack 1270 i 1290 - Agromix

Instrukcja użytkowania150 000 050 00 PLPrasa do dużych ładunków (pakietów)Big Pack 890 / XCBig Pack 1270 / XC / MultiBaleBig Pack 1290/XCBig Pack 1290 HDP / XC (od nr maszyny: 584 300)


Deklaracja zgodności WEstosownie do Wytycznych WE 98/37EGMyMaschinenfabrik Bernard Krone GmbHHeinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelleoświadczamy niniejszym z pełną odpowiedzialnością, że produkttypy:Big Pack 890; Big Pack 1270; Big Pack 1290; Big Pack 1290HDPBig Pack 890 XC; Big Pack 1270XC; Big Pack 1290XC;Big Pack 1290HDP XCdo którego odnosi się niniejsza deklaracja, odpowiada obowiązującym podstawowymwymogom bezpieczeństwa i zdrowia wg Wytycznych WE 98/37/EG.Spelle, dnia 02.05.2005(dr inż.. Josef Horstmann, kier. firmy)(z up. dr inż.. Klaus Martensen,kier.dz.d/s konstrukcji I rozwoju)Szanowny kliencie,Szanowna klientko,Otrzymaliście Państwo instrukcję użytkowania do nabytegoprzez Was produktu firmy KRONE.Instrukcja ta zawiera ważne informacje dotyczącewłaściwego użytkowania I bezpiecznej obsługi maszyny.W przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu miała się niniejszainstrukcja stać w całości lub w części nieużyteczną, możeciePaństwo otrzymać dla swej maszyny nową instrukcję, podającumieszczony z drugiej strony numer.


3.3 Podczepienie do ciągnika ..................................................................................... III -43.4 Wałek przegubowy główny.................................................................................... III -53.4.1 Montaż od strony ciagnika.................................................................................... III -53.4.2 Dopasowanie głównego wałka przegubowego ..................................................... III -53.5 Przyłącze instalacji hydrauliki, sprężonego powietrza i elektrycznej………………III -63.5.1 Hamulec hydrauliczny (zależnie od specyfiki danego kraju)................................. III -63.5.2 Przyłącze hydrauliczne blokady osi nadążnej (opcja) ............................................ III -63.5.3 Przyłącze układu load-sensing [czujnik załadowania] (opcja) ................................ III -73.5.4 Hamulec pneumatyczny ....................................................................................... III -83.5.5 Zamocowania węży sprężonego powietrza .......................................................... III -83.5.6 Elektryczne kable połączeniowe........................................................................... III -93.6 Ponowne uruchomienie po dłuższym przestoju ................................................. III -103.6.1 Wskazówki bezpieczeństwa................................................................................ III-103.6.2 Uwagi ogólne...................................................................................................... III -103.6.3 Sprzegło przeciążeniowe przy kole zamachowym .............................................. III -103.6.4 Przezimowanie.................................................................................................... III -113.7 Transport............................................................................................................ III -123.7.1 Przygotowania do jazdy po drogach................................................................... III -123.7.2 Manewrowanie .................................................................................................... III -133.7.3 Oś kierująca nadążna (opcja) ............................................................................. III -143.8 Odstawienie prasy.............................................................................................. III -154 Zespół obsługi komfortowej...........................................................IV-14.1 Opis ogólny .......................................................................................................... IV -14.2 Zamontowanie zespołu obsługi............................................................................... IV-24.3 Zespół obsługi....................................................................................................... IV -44.4 Gotowość operacyjna........................................................................................... IV -54.5 Praca (obsługa) ręczna ......................................................................................... IV-64.5.1 Obraz podstawowy obsługi ręcznej 1/2 ................................................................ IV -64.5.2 Obraz podstawowy obsługi ręcznej 2/2 ................................................................ IV -84.6 Praca (obsługa) automatyczna ........................................................................... IV -124.7 Przyciski na maszynie ........................................................................................ IV -134.8 Opis procesu prasowania ................................................................................... IV -144.8.1 Kanał prasujący pusty ........................................................................................ IV -144.8.2 Kanał prasujący pełny......................................................................................... IV -144.9 Wybór menu....................................................................................................... IV -154.9.1 Wywołanie zestawu menu .................................................................................. IV -154.9.2 Menu główne 1 „nastawienia" ............................................................................. IV -164.9.3 Menu 1-1 „wartość korekcyjna długości balotów" ............................................... IV -174.9.4 Menu 1-2 „sygnał supłacza” ............................................................................... IV -184.9.5 Menu 1-3 „wskazanie czułości - kierunku" ......................................................... IV -194.9.6 Menu 1-4 „kontrast"............................................................................................ IV -204.9.7 Menu 1-5 „centralne smarowanie"...................................................................... IV -214.9.8 Menu główne 2 „liczniki"..................................................................................... IV -224.9.9 Menu 2-1 „licznik klientów" ................................................................................. IV -224.9.10 Menu 2-2 „licznik ogólnej ilości balotów" ............................................................ IV -244.9.11 Menu główne 4 „serwis" ..................................................................................... IV -254.9.12 Menu 4-2 „testowanie czujników - ręcznie" ......................................................... IV -254.9.13 Menu 4-4 „testowanie elementów wykonawczych [aktorów] – ręcznie …………IV -29


4.9.14 Menu 4-5 „aktualne alarmy"................................................................................IV-324.9.15 Menu główne 5 „info" ..........................................................................................IV -334.9.16 Okienko „info” .....................................................................................................IV-334.9.17 Menu główne 6 „monter".....................................................................................IV -344.10 Meldunek alarmu ................................................................................................IV -354.11 Zgłoszenia alarmowe ..........................................................................................IV -364.12 Obsługa ISO .......................................................................................................IV-414.12.1 Sposób działania.................................................................................................IV -414.12.2 Zamontowanie ....................................................................................................IV-414.12.3 Funkcje odbiegające od obsługi komfortowej KRONE........................................IV -425 Zespół obsługi „medium”.................................................................V -15.1 Opis ogólny ...........................................................................................................V - 15.2 Zamontowanie .......................................................................................................V - 25.3 Zespół obsługi........................................................................................................V - 45.4 Gotowość operacyjna............................................................................................V - 55.5 Praca (obsługa) ręczna..........................................................................................V- 65.5.1 Obraz podstawowy obsługi ręcznej .......................................................................V - 65.6 Praca (obsługa) automatyczna..............................................................................V- 85.7 Opis procesu prasowania ......................................................................................V - 95.7.1 Kanał prasujący pusty ...........................................................................................V - 95.7.2 Kanał prasujący pełny............................................................................................V- 95.8 wybór menu ........................................................................................................V - 105.8.1 Wywołanie wyboru menu ....................................................................................V - 105.8.2 Menu główne 1 „nastawienia"..............................................................................V- 115.8.3 Menu 1-1 „nastawienie długości balotu, wyłączania supłacza i wartościkorekcyjnej długości balotu“ ................................................................................V- 125.8.4 Menu 1-2 „sygnał supłacza” ................................................................................V - 145.8.5 Menu 1-3 „wskazanie czułości - kierunku" ..........................................................V - 155.8.6 Menu 1-4 „kontrast".............................................................................................V - 165.8.7 Menu 1-5 „centralne smarowanie".......................................................................V - 175.8.8 Menu główne 2 „liczniki"......................................................................................V - 185.8.9 Menu 2-1 „licznik klientów" ..................................................................................V - 185.8.10 Menu 2-2 „licznik ogólnej ilości balotów" .............................................................V- 205.8.11 Menu główne 4 „serwis"......................................................................................V - 215.8.12 Menu 4-2 „testowanie czujników - ręcznie"..........................................................V - 215.8.13 Menu 4-4 „testowanie czynników wykonawczych [aktorów]- ręcznie"................V - 255.8.14 Menu 4-5 „aktualne alarmy" ................................................................................V - 285.8.15 Menu główne 5 „info" ..........................................................................................V - 295.9.1 Okienko info ........................................................................................................V - 305.8.1 Menu główne 6 „monter".....................................................................................V - 305.9 Meldunek alarmu.................................................................................................V - 315.10 Zgłoszenia alarmowe...........................................................................................V - 326 Zespół obsługi „baza” ....................................................................VI-16.1 Opis ogólny ...........................................................................................................VI -16.2 Zamontowanie .......................................................................................................VI -16.3 Obsługa.................................................................................................................VI -26.4 Opis procesu prasowania ......................................................................................VI -2


7 Praca z prasą do dużych pakietów................................................VII -17.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa.......................................................................... VII -17.2 Pick-up [zbierak]................................................................................................... VII -17.3 Mechanizm tnący XC.......................................................................................... VII -37.4 Regulacja siły prasowania ................................................................................... VII -67.5 Opróżnianie kanału prasowania........................................................................... VII -77.6 Hydraulicznie składana zsuwnia krążkowa (opcja) ..............................................VII -77.7 Nastawienie długości pakietów wielkowymiarowych.............................................. VII -87.7.1 Ręczne nastawianie długosci............................................................................... VII -87.7.2 Elektryczne nastawianie długości (opcja) ............................................................ VII -87.8 Sznurek do wiązania........................................................................................... VII -97.8.1 Elektryczny wskaźnik braku sznurka.................................................................... VII -97.8.2 Wskaźnik przebiegu sznurka górnego (supłacz powójny)......................................VII -97.8.3 Ręczne włączenie procesu wiązania ..................................................................VII -107.9 Napędy.............................................................................................................. VII -117.10 Zestaw do multi-balotów (opcja) ........................................................................VII -148 Nastawienia ...................................................................................VIII -18.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa......................................................................... VIII -18.2 Urządzenie wiążące............................................................................................ VIII -18.2.1 Sznurek do wiązania ........................................................................................... VIII -18.2.2 Nastawienie igieł................................................................................................. VIII -68.2.3 Rygiel sznurka wiążącego..................................................................................VIII -118.2.3.1 Nastawienie rygla (supłacz pojedynczy)........................................................... VIII -118.2.3.2 Nastawienie rygla (supłacz podwójny) ............................................................ VIII -128.2.4 Hamulec sznurka ............................................................................................. VIII -148.3 Supłacz .............................................................................................................VIII -168.3.1 Supłacz pojedynczy.......................................................................................... VIII -168.3.2 Supłacz podwójny............................................................................................. VIII -198.3.2.1 Haczyk supłacza................................................................................................VIII -198.3.2.2 Zamocowanie sznurka ......................................................................................VIII -198.4 Nastawienie tłoka prasującego .......................................................................... VIII -218.5 Nastawienie zgarniaka w stosunku do tłoka prasującego...................................VIII -228.5.1 Sprawdzenie zazębienia sprzęgła zgarniaka.................................................... VIII -228.5.2 Nastawienie zgarniaka.......................................................................................VIII -238.6 Zróżnicowany system napełniania VFS.............................................................VIII -248.6.1 Montaż wahacza dotykowego............................................................................VIII -248.6.2 Nastawienie sprzęgła (przy położeniu zerowym).................................................VIII -248.6.2.1 Nastawienie położenia zerowego: ................................................................... VIII -248.6.3 Nastawienie czułości włączania......................................................................... VIII -258.6.4 Urządzenie tłumiące......................................................................................... VIII -268.6.5 Nastawienie sprężyny nastawki zerowej............................................................VIII -268.7 Nastawienie czyszczenia koła zamachowego (tylko przy Big Pack 890).............VIII -278.8 Nastawa podstawowa hamulca taśmowego na kole zamachowym ....................VIII -278.9 Nastawienie zsuwni pakietów.............................................................................VIII -288.10 Nastawienie multi-balotów................................................................................. VIII -298.10.1 Nastawienie pozycji drugiego wahacza igłowego................................................VIII -298.10.2 Nastawienie zderzaka oporowego..................................................................... VIII -298.10.3 Nastawienie wysokości hamulca wahacza igłowego ....................................... VIII -298.10.4 Nastawienie blokady (ramy).............................................................................. VIII -30


8.10.5 Nastawienie blokad wahaczy igłowych ...............................................................VIII -308.10.6 Nastawienie bufora gumowego między wahaczami igłowymi ............................VIII -308.10.7 Możliwe wadliwe nastawienia i ich usuwanie ......................................................VIII -319 Pielęgnacja, konserwacja i smarowanie.........................................IX-19.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa............................................................................IX -19.2 Uwagi ogólne.........................................................................................................IX -19.2.1 Momenty dociągające ...........................................................................................IX -19.2.2 Czyszczenie...........................................................................................................IX -29.2.3 Ogumienie.............................................................................................................IX -29.3 Hydraulika .............................................................................................................IX-39.3.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa ............................................................IX -39.3.2 Hydraulika pokładowa maszyny .............................................................................IX-39.3.3 Hydraulika robocza (komfort) ................................................................................IX -49.3.4 Uruchamianie awaryjne ręczne..............................................................................IX-59.4 Wymiana i kontrola stanu oleju w przekładniach…………………………………….IX-69.4.1 Uwagi ogólne…………..................................................................................................IX-69.4.2 Przekładnia główna................................................................................................IX -69.4.3 Przekładnia zgarniaka ...........................................................................................IX-69.4.4 Skrzynia rozdzielcza............................................................................................. IX -79.4.5 Przekładnia pick-up`a [zbieraka], górna i dolna.....................................................IX -79.4.6 Przekładnia napędu ucinarki Big Pack XC, górna i dolna........................................IX -89.5 Układ hamulcowy..................................................................................................IX -99.5.1 Spece wskazówki dot. bezpieczeństwa..................................................................IX -99.5.2 Zbiornik zapasu sprężonego powietrza.................................................................IX -99.5.3 Nastawienie zespołów przenoszących................................................................IX -109.5.4 Cylindry hamulcowe ............................................................................................IX -109.6 Sprężarka............................................................................................................IX -119.7 Wymiana krążków bieżnych/wzgl. sterujących .....................................................IX -119.8 Smarowanie ........................................................................................................IX -129.8.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa..............................................................IX -129.8.2 Uwagi ogólne.......................................................................................................IX -129.8.3 Smarowanie ........................................................................................................IX -129.8.3.1 Główny wałek przegubowy...................................................................................IX -129.8.3.2 Krążki bieżne i sterujące na listwach zgarniaka ..................................................IX -139.8.4 Miejsca smarne ...................................................................................................IX -149.8.5 Automatyczne smarowanie centralne (opcja)......................................................IX -209.9 Umieszczenie czujników/przycisków ...................................................................IX -239.10 Nastawienie czujników.........................................................................................IX -259.11 Filtr powietrza do cylindrów pneumatycznych.....................................................IX -2510 Usterki, ich przyczyny i usuwanie...................................................X-110.1 Wytyczne bezpieczeństwa......................................................................................X -110.2 Usterki typu ogólnego.............................................................................................X -210.3 Usterki supłacza.....................................................................................................X -310.3.1 Supłacz pojedynczy................................................................................................X -310.3.2 Supłacz podwójny ..................................................................................................X-610.4 Wyszukiwanie usterek centralnego smarowania..................................................X -15


A1 Schematy hydrauliki ........................................................................A -1A1.1 Hydraulika robocza cz. I dla elektroniki bazowej, medium i komfort .......................A-1A1.2 Hydraulika robocza cz. II dla elektrnoki typu komfort............................................. A -2A1.3 Hydraulika robocza cz. II dla elektroniki bazowej, medium i komfort .................... A -3A1.4 Hydraulika pokładowa dla elektroniki bazowej....................................................... A -4A1.5 Hydraulika pokładowa dla elektroniki medium ........................................................A -4A1.6 Hydraulika pokładowa dla elektroniki komfort.........................................................A -5A2 Schematy elektryczne......................................................................A -6A2.1 Zespół obsługi bazowej.......................................................................................... A-6A2.2 Zespół obsługi medium .......................................................................................... A-8A2.3 Zespół obsługi komfort......................................................................................... A-14


1 Uwagi ogólneNiniejsza instrukcja użytkowania zawiera podstawowewskazówki, ktore należy przestrzegać przy montażu,eksploatacji i konserwacji prasy. Stąd też winien ją przedrozpoczęciem prac koniecznie przeczytać personelobsługujący prasę i musi ona być dla niego dostępna.Przestrzegać należy nie tylko wskaznia dotyczącebezpieczeństwa, przytoczone w odnośnym rozdziale, lecztakże inne w tej mierze wskazówki, włączone do innychrozdziałów.Producent:Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH Heinrich-Krone-Straße 10 D-48480 Spelle (Niemcy) telefon: 059 77/935-0 telefaks: 059 77/935-339 e-Mail: info.ldm@ krone.deWszystkie informacje, rysunki oraz danetechniczne zawarte w niniejszej instrukcjiodpowiadają najnowszemu stanowi techniki,w momencie publikacji. Zastrzegamy sobiewprowadzanie w każdym czasie zmiankonstrukcjnych, bez podawania powodówich wprowadzania.1.1 PrzeznaczeniePrasy do dużych ładunków (pakietów) wielkowymiarowychBig Pack 890 / XC; Big Pack 1270 / XC /MultiBale; Big Pack 1290 / XC oraz Big Pack 1290HDP / XC, są tzw. prasami zbierającymi ze„zróżnicowanym systemem napełniania”. We wszelkichwarunkach eksploatacyjnych sprasowują one wielkieładunki (pakiety) silnie zagęszczone i o stabilnymkształcie, długości od 1,0 do 2,7 m.Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zaliczanejest również przestrzeganie zalecanych przezproducenta warunków eksploatacji, konserwacji iutrzymania.Dopuszczony do prasowania materiał pochodzeniaroilniczego, taki jak: siano, słoma oraz kiszonka traw.Zbieranie i prasowanie materiałów tutajnie wymienionych, jest dopuszczalnejedynie za zgodą producenta maszyny.Podstawowym warunkiem jest przy tymodkładanie materiału do prasowania wpostaci pokosów oraz samodzielnezbieranie tego materiału w trakcieprzejazdu pick-upa (zbieraka).Oświadczenie o zgodności z Wytycznymi EWGpodajemy na wewnętrznej stronie tytułowej.1.3 Dane dla zapytań i zamówieńOryginalne części zamienne orazautoryzowane przez producentawyposażenie służą zapewnieniubezpieczeństwa. Użycie innych częścimoże spowodować zdjęcieodpowiedzialności za wynikłe stąd szkody.Dane maszyny znajdują się na tabliczce znamionowej(1) umieszczonej z prawej strony maszyny. Wrazie zapytań dot. maszyny i zamówień częścizamiennych należy podawać nazwę typu, nridentyfikacyjny pojazdu oraz rok budowy maszyny(patrz niżej).Niniejsza instrukcja odnosi się do pras ładunków(pakietów) wielkowymiarowych:Big Pack 890 / XC,Big Pack 1270 / XC / MultiBaleBig Pack 1290/XC undBig Pack 1290 HDP/XC.1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniemPrasy Big Pack 890 / XC; Big Pack1270 / XC / MultiBale,Big Pack 1290 / XC oraz Big Pack 1290 HDP / XC sąskonstruowane wyłącznie do normalnego użytkowania wpracach rolniczych (użytkowanie zgodne z przeznaczeniem).Jakiekolwiekinne użycie prac jest uznawane jakoniezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe stąd szkodyproducent nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko spadawyłącznie na użytkownika.Typnr maszynyrok prod.Kompletne oznakowanie ma wartośćdokumentu i nie wolno go zmieniać czyczynić nieczytelnym!


1.4 Dane techniczne1.4.1 Big Pack 890/XCBig Pack 890Big Pack 890 XCoś tandemowa ośtandemowapojedyńczapojedyńczadop. prędkość maksymalna [km/h 40 km/h 50km/h 65km/h 40 km/h 50km/h 65km/hdługość w pozycji roboczej (mm) 9140dług. w poz. transportowej (mm) 7895wysokość (mm) 3075ciężar (kg) 6580 6950 7480 7850ogumienie 600/50-22.5700/45-22.5500/55-20560/45R22.5*600/50-22.5700/45-22.5500/55-20560/45R22.5*szerokość (mm) 2450/2600 2540/2600 2450/2600 2540/2600ciśnienie w oponach (bar) 1,5 2 1,5 2rozstaw kół (mm) 1820 2040 1820 2040kanał prasujący wys. (mm)szerokość(mm)długość pakietu (mm)900800od 1000 do 2700 (nastawna bezstopniowo)szerokość zabierania (mm) 1950ilość supłaczy węzłówzapotrzebowanie mocy 65 KW (85 KM) 88 KW (115 KM)mechanizm tnący (ucinarka)(liczba noży)sprzęgło cierne napędu- 161800Nmsprzęgło przeciążeniowe kołazamachowegosprzęgło przeciążeniowe pick-upa(zbieraka)sprzęgło włączalne krzywkowemechanizmu cięciasprzęgło włączalne klinowe 4500 Nm wzgl. śruba ścinana M 10 x 55 DIN 931 -10.9grzechotka gwiaździsta 800 Nm lub śruba ścinana M8 x 35 DIN 931-8.86200 Nmsprzęgło przeciążeniowe chwytaka sprzęgło włączalne krzywkowe14500 Nm wzgl. śruba ścinana M 20x60 DIN931-8.8cięgło igłowe śruba ścinana M 10x55 DIN 931-10.9* tylko przy agregacie tandemowym z osią kierującą dobiegowąPodane w tabeli dane techniczne odnoszą siędo aktualnej wersji bazowej maszyny. Odchyłki(np. w wyniku dalszych dobudówek itd.) nie sąw tej tabeli umieszczone .


1.4.2 Big Pack1270/XC/MultiBaleBig Pack1270BigPack1270XCośpojedyńczatandemowaośpojedyńczatandemowadop. prędkość maksymalna [km/h] 40 km/h 50km/h 65km/h 40 km/h 50km/h 65km/hdług. pozycji rob. (mm) 9140dług. poz. transport. (mm) 7895wysokość (mm) 2875ciężar (kg) 7240 7610 8430 8800ogumienie 700/45-22.5 500/55-20560/45R22.5**700/45-22.5 500/55-20560/45R22.5**szerokość (mm) * 3000 2540 2850** 3000 2540 2850**ciśnienie w oponach (bar) 1,5 2 1,5 2rozstaw kól (mm) 2220 2120 2350 2220 2120 2350kanał prasujący wys. (mm)szer.(mm)długość pakietów (mm)7001200od 1000 do 2700 (nastawna bezstopniowo)szerokość zabierania (mm) 1950 (2380)ilość supłaczy węzłów 6zapotrzebowanie mocy 69 KW (90 KM) 92 KW (120 KM)mechanizm tnący(liczba noży)sprzęgło cierne napędusprzęgło przeciążeniowe kołazamachowegosprzęgło przeciążeniowe zbieraka(pick-upa)sprzęgło włączalne krzywkowemechanizmu cięcia- 261800Nmsprzęgło włączalne klinowe 4500 Nm wzgl. śruba ścinana M 10 x 55 DIN 931 -10.9grzechotka gwiaździsta 800 Nm lub śruba ścinana M8 x 35 DIN 931-8.86200 Nmsprzęgło przeciążeniowe chwytakasprzęgło włączalne krzywkowe14500 Nm wzgl. śruba ścinana M 20x60 DIN931-8.8cięgło igłowe śruba ścinana M 10x55 DIN 931-10.9* w wykonaniu z szerokim pick-upem (2380 mm) szerokość maszyny wynosi 3000 mm** tylko przy agregacie tandemowym z osią kierującą nadążnąPodane w tabeli dane techniczneodnoszą się do aktualnej wersji bazowejmaszyny. Odchyłki (np. w wynikudalszych dobudówek itd.) nie są w tejtabeli umieszczone .


1.4.3 Big Pack 1290/XCBig Pack 1290Big Pack 1290 XCośpojedynczaoś tandemowaośpojedynczaoś tandemowadop. prędkość maksymalna [km/h] 40 km/h 50km/h 65km/h 40 km/h 50km/h 65km/hdług. pozycji roboczej (mm) 9140długość poz. transportowej (mm) 7895wysokość (mm) 3075ciężar (kg) 7860 8230 9050 9420ogumienie 700/45-22.5 500/55-20560/45R22.5**700/45-22.5 500/55-20560/45R22.5**szerokość (mm) * 3000 2540 2900** 2980 2540 2740**ciśnienie w oponach (bar) 1,5 2 2 2rozstaw kól (mm) 2220 2120 2350 2220 2120 2350kanał prasujący wys. (mm)szerokość(mm)długośc pakietu (mm)9001200od 1000 do 2700 (nastawna bezstopniowo)szerokość zabierania (mm) 1950 (2380)ilość supłaczy 6zapotrzebowanie mocy 77 KW (100 KM) 100 KW (130 KM)mechanizm tnący [ucinarka](ilość noży)sprzęgło cierne napędu- 261800Nmsprzęgło przeciążeniowe kołazamachowegosprzęgło przeciążeniowe zbieraka(pick-upa)sprzęgło włączalne krzywkowemechanizmu cięciasprzęgło przeciążeniowe chwytakasprzęgło włączalne klinowe 4500 Nm wzgl. śruba ścinana M 10 x 55 DIN 931 -10.9grzechotka gwiaździsta 800 Nm lub śruba ścinana M8 x 35 DIN 931-8.86200 Nmsprzęgło włączalne krzywkowe14500 Nm wzgl. śruba ścinana M 20x60 DIN931-8.8cięgło igłowe Śruba ścinana M 10x55 DIN 931-10.9* w wykonaniu z szerokim pick-upem (2380 mm) szerokość maszyny wynosi 3000 mm** tylko przy agregacie tandemowym z osią kierującą nadążnąPodane w tabeli dane techniczneodnoszą się do aktualnej wersji bazowejmaszyny. Odchyłki (np. w wynikudalszych dobudówek itd.) nie są w tejtabeli umieszczone .


1.4.4 Big Pack 1290 HDP / XCBig Pack 1290 HDPBig Pack 1290 HDP XCamortyzowana oś tandemowa sztywna kierowana nadążnie sztywna kierowana nadążniedop. prędkość maksym. [km/h50 km/hdług. pozycji roboczej (mm) 9940długość poz. transportowej (mm) 8690wysokość (mm) 3075ciężar (kg) 10200 11500ogumienie 500/55-20 500/55-20 560/45-R22.5 500/55-20 500/55-20 560/45-R22.5szerokość (mm) 2640 2850 2910 2640 2850 2910ciśnienie w oponach (bar) 2rozstaw kól (mm) 2120 2350 2120 2350kanał prasujący wys. (mm)szerokość (mm)długość (mm)długośc pakietu (mm)90012003500od 1000 do 3000 (nastawne bezstopniowo)szerokość zabierania (mm) 1950 (2380)Ilość supłaczy 6zapotrzebowanie mocy 115 KW (150 KM) 135KW(175KM)mechanizm tnący[ucinarka](ilość noży)sprzęgło cierne napędusprzęgło przeciążeniowe kołazamachowegosprzęgło przeciążeniowe zbieraka(pick-upa)sprzęgło włączalne krzywkowemechanizmu cięciasprzęgło przeciążeniowe chwytaka_ 262400 Nmsprzęgło włączalne klinowe 8000 Nmgrzechotka gwiaździsta 800 Nm6200 Nmsprzęgło włączalne krzywkowe14500 Nmcięgło igłowe śruba ścinana M 10 x 55 DIN 931-10.9


1.4.5 Materiały smarneIlości i nazwy smarów przekładniowychprzekładnia główna 15Ilość l. Nazwa / marka Smary bioprzekładnia chwytaka 2,5przekł. rozdzielcza supłacz/czwytak 0,8przekł. pick-upa - górna 0,5przekł. pick-upa - dolna 0,5przekł. napędu mech. cięciadla XC górnaprzekł. napędu mech. cięciadla XC dolna1,02,5SAE 90 GL 4 lubEsso-Spartan EP 150 – olejShell Omala 150 Fuchs -EP 85 W90 Castrol EPX 90na żądanieIlości i nazwa oleju hydrauliki pokładowejIlość l. Nazwa / marka Smary bioZbiornik oleju na prasie 15 Fuchs Renolin MR 46 MCBPEnergolSHF46 ShellTellus 46 Esso Univis N 46Aral Vitan VS 46na żądanieIlości i nazwa oleju do sprężarkiIlość l. Nazwa / marka Smary bioaż do górnegoznaku na pręciewskaźika oleju0,2Zwykły olej silnikowySAE 20 wzgl. 20 W40na żądanieW razie stosowania olejów „bio” należy bezwarunkowo zachować interwały ich wymianyz uwagi na ich starzenie się.


1.5 Warunki podłączenia do ciągnikaprzyłącza hamulca:prasa z :hamulcem pneumatycznymhamulcem hydraul. (6)przyłącza elektryczne:konieczny układ hamulcowy dwuprzewodowykonieczna złączka do hamluca hydraulicznego(max. ciśnienie robocze 120 bar)oświetlenie prasy 7-biegunowy wtyk wg DIN ISO 1124zasil. sterow. elektronicznego 3-biegunowy wtyk wg DIN 9680(wymagane podłączenie baterii prądu stałego)prasa dopuszczona do 65 km/hprzyłącza hydrauliczne:gniazdo wtykowe ABSW zależności od dostarczonego wykonania prasy możliwe są nast. przyłącza:zależnie do wykonania:unoszenie pick-upa (1) zawór steruj. pojed. działania (kapturek żółty)blokada osi kierującej (7) zawór steruj. pojed. działania (kapturek zielony)noga podporowa (hydrauliczna)zawór steruj. podwójn. działania (kapturek zielony)elektronika typu baza/typu medium:składanie belek z nożami (2)(2A wsunięcie belek), (2B wysunięcie belek)zawór steruj. podwójn. działania (kapturek czerwony)wysuw resztkowych pakietów/zsuw rolkowy (8) zawór steruj. podwójn. działania (kapturek niebieski)(8A posuw do przodu), (8B posuw do tyłu)elektronika typu komfort:blok steruj. w przód (4)blok steruj. w tył (5) zbiornik w tył (śr.znam. 18)przewód sygnal. obciążenia * (3) złącze LS (śr.zn.12)(kapt. czerw.)zawór steruj. poj. dział. (śr.znam.15)(kapt.nieb.)(kapt. niebieski)* tylko u ciągników z hydrauliką load-sensing


1.6 Ogólny opis technicznyliczba obrotów wałka czopowegowałek przegubowypodczepieniepodparciebęben pick-upadoprowadzenie boczneróżny dosuw prasowanegomateriału(VFS)tłok prasującynastawienie stopnia sprasowaniapojemnik ze sznurkiemsznurek wiążącypod koniec zwoju i w razie zerwaniasię sznurkawysuw reszty pakietów/odkładaniepakietów1000 obr./minpo stronie ciagnika: szerokokątnypo stronie maszyny: mechanizm wolnego kołasprzęg przyczepowy; wahacz pociągowy (obciąż. dop.1300 kg; XC = 1900 kg) (dyszel o przestawnej wysokości)Uwaga! W razie przestawiania należy śruby z łbem 6-kątnym dokręcać momentem dociągającym wg tabeli„Momenty dociągające” w ust. 8.2.noga podporowa, wsuwana – wysokość nastawianaręcznie. Opcja: noga podporowa hydraulicznawysuw hydraulicznynastawienie wysokości: listwa perforowana na kolewsporczym.nośniki pazurów: 5 sztukliczba pazurów: 16 (20) pazury podwójne/nośnikprawy i lewy przenośnik ślimakowywymuszony przez bęben zgarniakal bęben zgarniakaz: 5 zgarniakami transportującymi i1 przełączalnym zgarniakiem podającymW wykonaniu XC dodatkowo jest przed tym włączonymechanizm tnący.długość skoku750mm- 50 suwów tłoka/minutę (Big Pack 890)- 38,5 suwów tłoka/minutę (Big Pack 1270 i 1290)Tłok prasujący porusza się na 4 krążkach bieżnych5 / 7 noży na tłokuWykonanie bazowe z „czystym“ nastawieniem nacisku(nastawny od ciagnika);Wykonanie medium i komfort –nastawienie nacisku lubhydrauliczno-elektroniczne regulowanie mocy. (zawszenastawiane z ciągnika)po obu stronach, każdy na 16 zwojów sznurkasznurki syntetyczne (120-140 m/kg)Wykonanie medium i komfort z elektryczną kontroląsznurka, meldunek sygnałem akustycznym i optycznym..(nie w wykonaniu bazowym).Jednoczęściowy zsuw pakietów (przy transporcie należy gopodnieść). Obsługa w zależności od wykonania bazamedium-komfortna maszynie wzgl. od ciągnika.hamulec postojowywłączany korbą ręczną po stronie lewej z tyłu prasy


1.7 Widoki maszyny1.7.1 Lewa strona prasy Big Pack z osią tandemową1. hamulec koła zamachowego2. komputer pokładowy3. nastawa długości pakietów4. korba hamulca postojowego5. zespół kontroli i naprężacza sznurka6. Pick-up z kółkiem stykowym7. dociskacz krążków8. półka na odkładanie narzędzi9. dyszel o przestawnej wysoskości10. szerokokątny wałek przegubowy z zabezpieczeniemprzeciążeniowym i tzw. wolnym kołem11. pojemnik na sznurek12. ręczne włączenie supłacza i blokada wałka supłacza13. gaśnica14. kliny podkładowe15. elektroniczny zawór sterujący


1.7.2 Prawa strona prasy Big Pack z osią tandemową1. zespół wiązania2. zbiornik zapasu oleju hydraulicznego3. noga podporowa4. uchwyty na szybkozłączki i wtyki5. napęd mechanizmu tnącegoXC6. kurek odcinający hydrauliki pick-upa7. hamulec sznurka w pojemniku na sznurek8. zsuwnia pakietów9. zróżnicowany system napełniania VFS


1.7.3 Metoda działania systemu transportującego VFS


1.7.4 Opis działania prasy do dużych pakietówPrasa BIG PACK wymaga do napędu ciągnika o mocypowyżej 65 kW.Prasę BIG PACK podwieszamy do sprzęgu przyczepylub do wahacza pociągowego. Aby prasa mogłapracować w poziomie, dyszel posiada możliwośćprzestawienia jego wysokości.BIG PACK jest napędzany wałkiem przegubowym,przenoszącym moment obrotowy pochodzący odciągnika, za pośrednicwetm masy zamachowej (11), naprzekładnię stożkową zębatą czołową (2). Maksymalnejliczby obrotów na wejściu 1000 obr./min nie wolnoprzekraczać, powstaje bowiem w ten sposóbniebezpieczeństwo uszkodzenia maszynySiła tłoka prasującego jest regulowana elektronicznieza pomo0cą cylindrów hydraulicznych (9) przyklapach kanału prasującego. Z chwilą osiągnięcianastawionej długości pakietu uruchomiony zostajeprzez koło wielojarzmowe sięgające do kanałuprasowania, mechanizm supłacza. Big Pack 890 jestwyposażony w 4, zaś Big Pack 1270 i 1290 w 6supłaczy (7). Odkładanie pakietów wielkowymiarowychnastępuje zsuwnią (10).Opcjonalne wykonanie Multi Bale (Big Pack 1270)pozwala rozdzielić balot nawet do 6 małych balotów.Wałek przegubowy jest od strony ciągnika wyposażonyw przegub szerokokątny. Na wałku przegubowymznajduje się jego instrukcja użytkowania.Przed uruchomieniem prasy należy również przeczytaćinstrukcję użytkowania wałka przegubowego.Zwraca się w niej szczególną uwagę na skracaniewałka oraz na ewtl. naprawy i czynności pielęgnacyjne.Pick-up [zbierak] (2) szeroki na 2m (2,40m) zabiera wczysty sposób materiał do sprasowania. Przestawialnywysokościowo dociskacz rolkowy (1) zapewnia pobieraniemateriału bezusterkowo, pomagając przy tymuniknąć zatykań prasy. Prasowany materiał jesttransporttowany dwoma przenośnikami ślimakowymi (3)znajdującymi się po lewej i prawej stronie pick-upa, dobębna zgarniaka (13) wzgl. do wirnika tnącego (14)oraz do noży (15).Przy pomocy hydrauliki ciągnika możliwe jest uniesieniepick-upa i jego opuszczenie. Aby można było uzyskaćoptymalną wysokość zabierania materiału, koła stykowepick-upa są przystosowane do zmiany wysokości.Zgarniaki transportujące (4) napełniają kanał prasujący.Dzięki ich czynności prasowany materiał jest gromadzonyw kanale. Stan napełnienia w kanale zostaje uchwyconydzięki grabkom wodzącym (16). Po osiągnięciu określonegostanu napełnienia grabki wodzące zostają wycofane,a dalszy transport materiału do kanału prasowaniazostaje przejęty przez zgarniak podajnika.Teraz materiał zostaje tłokiem prasującym (6) sprasowanyw kanale prasującym do postaci wysoko zawęszczonego,zbitego pakietu wielkowymiarowego. Zarównodługość, jak i oczywiście gęstość tych pakietów, możemynastawiać bezstopniowo. W ten sposób możemy tworzyćduże pakiety wedle najróżniejszych wymogów.


2 Bezpieczeństwo2.1 Oznakowanie wskazówek winstrukcjiZawarte w niniejszej instrukcji wskazówki dotyczącebezpieczeństwa , których nieprzestrzeganie możestwarzać zagrożenia dla osób, oznakowano ogólnieprzyjętymi symbolami zagrożeń.Symbol bezpieczeństwa wg DIN 4844 - W9Wskazówki ogólne dot. funkcjonowania są oznakowywanew ten sposób::Koniecznie należy przestrzegać wskazania umieszczonewprost na maszynie, poza tym należy wskazówki teutrzymywać w stanie w pełni czytelnym.2.2 Wytyczne bezpieczeństwa orazprzepisy dot. zapobieganiawypadkom2.2.1 Kwalifikacje i szkolenie personeluDwuzadaniowy wóz ładujący może być obsługiwany,konserwowany i uruchamiany tylko przez osoby,które są z tym obeznane i poinstruowane ozwiązanych z tym zagrożeniach. Zakresodpowiedzialności, kompetencje oraz nadzór nadpersonelem muszą być dokładnie uregulowane przezużytkownika. Jeśli personel nie dysponujewymaganymi w tej mierze wiadomościami, wtedynależy go szkolić i instruować. Użytkownik winien przytym zapewnić, by treść niniejszej instrukcji byłapersonelowi w pełni znana.Prace naprawcze nieopisane w niniejszej instrukcji,mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanewarsztaty specjalistyczne.2.2.2 Zagrożenia w razie nieprzestrzeganiawskazań bezpieczeństwaNieprzestrzeganie wskazań dot. bezpieczeństwa możespowodować zarówno zagrożenia dla osób jak i dlaśrodowiska oraz dla maszyny. Poza tym może stać sięprzyczyną utraty praw do jakichkolwiek roszczeńodszkodowawczych.I tak na przykład może spowodować następującezagrożenia:- zagrożenia dla osób w wyniku nie zabezpieczonychstref roboczych,- zawodność ważnych funkcji maszyny,- zawodność zalecanych sposobów i metodkonserwacji i utrzymania maszyny,- zagrożenie osób przez oddziaływania mechaniczne ichemiczne,- zagrożenie dla środowiska w wyniku wycieków olejuhydraulicznego.2.2.3 Praca świadomie bezpiecznaPrzestrzegać należy podane w niniejszej instrukcjiwskazówki w sprawie bezpieczeństwa, obowiązująceprzepisy dotyczące zapobiegania wypadkom jak iewentualne wewnętrzne przepisy robocze,eksploatacyjne i dot. bezpieczeństwa wydane przezużytkownika.Wiążące są przepisy w sprawie ochrony pracy orazzapobiegania wypadkom wydane przez właściwe związkizawodowe.Przestrzegać należy przepisy bezpieczeństwa wydaneprzez producenta pojazdu.


Podczas poruszania się (jazdy) po drogach publicznychnależy stosować się do obowiązujących w tejmierze przepisów ruchu drogowego.2.2.4 Przepisy w sprawie bezpieczeństwai zapobiegania wypadkom1. Oprócz wskazań zawartych w niniejszej instrukcjinależy przestrzegać ogólnie obowiązująceprzepisy dot. bezpieczeństwa i zapobieganiawypadkom!2. Umieszczone na maszynie tablice ostrzegawcze iinformacyjne dają ważne wskazówki dla pracybezpiecznej, których przestrzeganie służy Twemubezpieczeństwu!3. Przy korzystaniu z dróg publicznychprzestrzegamy odnośne postanowienia w sprawieruchu drogowego!4. Przed przystąpieniem do pracy zapoznajmy się zewszystkimi urządzeniami oraz elementamiobsługi. W trakcie pracy jest już na to za późno!5. Odzież osoby obsługującej winna ściśle przylegaćdo ciała. Unikajmy noszenia luźnej odzieży..6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaruutrzymujemy maszynę w stanie czystym!7. Przed dojeżdżaniem na pole i przeduruchomieniem maszyny sprawdźmy najbliższąokolicę jazdy! (dzieci!). Pamiętajmy koniecznie odobrej, wystarczającej widoczności!8. Niedozwolone jest zabieranie i wożenie osób wtrakcie pracy i transportu na sprzęcie roboczym!9. Sprzęt sprzęgamy do ciągnika w sposób właściwyi zamocowujemy go i zabezpieczamywyłącznie do przewidzianych w tym celuurządzeń!10. Przy podczepianiu i odczepianiu zawszeumieszczamy we właściwym położeniu podpórkimaszyny.!11. Szczególną ostrożność należy zachować przysprzęganiu i odłączaniu sprzętu do i od ciągnika!12. Ciężary balastowe umieszczamy zawsze wprzepisowy sposób we właściwych miejscach ichzamocowania!13. Miejmy na uwadze dopuszczalne obciążeniaosi, ciężar łączny oraz wymiarytransportowe!14. Sprawdzamy i ewtl. zakładamy wyposażenie naczas transportu, jak np. oświetlenie. urządzeniaostrzegawcze i ewtl. ochronne!15. Urządzenia zdalnego sterowania (linki, łańcuchy,drążki itd.) muszą być ułożone w taki sposób, by wewszelkich pozycjach transportowych i roboczych niepowodowały niepożądanych ruchów.16. Sprzęt przeznaczony do jazdy po drogach należydoprowadzić do zalecanego stanu i zablokować gozgodnie ze wskazaniami producenta!17. W czasie jazdy nigdy nie opuszczamystanowiska kierowcy!18. Prędkość jazdy musi być zawsze dostosowana dowarunków otoczenia! Przy jeździe w warunkachgórskich i dolinnych oraz w poprzek stoków unikamywykonywania nagłych skrętów!19. Na sposób jazdy, zdolność kierowania i hamowaniawpływ wywierają podłączone lub doczepionemaszyny. Dlatego miejmy na uwadze odpowiedniemożliwości kierowania i hamowania!20. Podczas jazdy na zakrętach pamiętajmy o znacznymwystawaniu i/lub masie zamachowej doczepionegosprzętu!21. Sprzęt uruchamiamy jedynie wtedy, gdy wszystkieurządzenia zabezpieczające są założone i znajdująsię we właściwym położeniu!22. Zabronione jest przebywanie w zasięgu pracymaszyny!23. Nie zatrzymywać się w zasięgu obrotu i wychyleniasprzętu!24. Hydraulicznie uchylane ramy składane wolnouruchamiać jedynie, gdy w zasięgu ich wychylenianie ma żadnych osób!25. W miejscach uruchamianych obcymi źródłami mocy(np. hydraulicznie) istnieje możliwość przygniecenialub skaleczenia!26. Przed opuszczeniem ciągnika osadzamy sprzęt naziemi, gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk ze stacyjki!27. Między ciągnikiem a sprzętem nie może się niktzatrzymywać, bez uprzedniego zabezpieczeniapojazdu przed odtoczeniem przez zaciągnieciehamulca ręcznego i/lub podłożenie klinów!


2.2.5 Doczepiany sprzęt1. Sprzęt zabezpieczamy przed odtoczeniem.2. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalne obciążeniesprzęgu przyczepnego, ucha sprzęgu lub zaczepu!3. W wypadku doczepienia za pomocą dyszla zwracamyuwagę na wystarczająca swobodę ruchu w punkciezaczepienia!2.2.6 Użycie wałka czopowego1. Wolno stosować jedynie wałki przegubowe zalecaneprzez producenta!2. Zarówno rurę jak i lej ochronny wałka przegubowegooraz osłonę wałka czopowego – także od stronysprzętu – należy pozakładać w sposób przepisowy,przy czym muszą one być we właściwym stanie!3. W odniesieniu do wałków przegubowych pamiętajmyo zakładaniu osłon rurowych w pozycji transportowej iroboczej!4. Wałki przegubowe zakładamy i zdejmujemy tylkoprzy odłączonym wałku czopowym, zgaszonymsilniku i wyjętym kluczyku zapłonowym!5. Stosując wałki przegubowe ze sprzęgiem przeciwprzeciążeniowymlub mechanizmem wolnegokoła, nie osłoniętych od strony ciągnika, należy w/welementy, tj. sprzęg p.-przeciążeniowy orazmechanizm wolnego koła, zamontować od stronysprzętu!6. Zwracajmy zawsze uwagę na prawidłowy montaż izabezpieczenie wałków przegubowych!7. Osłonę wałka przegubowego zawieszamy na łańcuchach,zapobiegając w ten sposób obracaniu sięosłony wraz z wałkiem!8. Przed włączeniem wałka czopowego upewnijmy się,czy są wzajemnie ze sobą zgodne dobrane obrotywałka czopowego u ciągnika z dopuszczalną liczbąobrotów sprzętu (maszyny)!9. Przed włączeniem wałka czopowego nikt nie możesię znajdować w strefie zagrożenia przez sprzęt!10. Nigdy nie włączamy wałka czopowego przy niepracującym silniku!11. Przy pracach z wałkiem czopowym w zasięguobracającego się wałka przegubowego lubczopowego nie wolno się zatrzymywać!12. Wałek czopowy odłączamy zawsze, gdy występujązbyt duże, a zbędne, kąty skrętu wałka!13. Uwaga! Po odłączeniu wałka czopowegoistnieje zagrożenie powodowane przez będącąna dobiegu masę wirującą ! W tym czasie niewolno podchodzić do sprzętu. Pracować wolnoprzy nim dopiero wtedy, gdy maszyna jest wcałkowitym bezruchu a wirująca masa jestwyhamowana.14. Czyszczenie, smarowanie lub regulacja sprzętunapędzanego wałkiem czopowym lub zabiegi tewykonywane na wałku przegubowym,wykonujemy tylko przy odłączonym wałkuczopowym, zgaszonym silniku i wyjętymkluczyku zapłonowym! Zaciągamy hamulecmasy wirującej!15. Odłączony wałek przegubowy odkładamy naprzewidziany do tego uchwyt!16. Pod zdjęciu wałka przegubowego na końcówkęwałka czopowego zakładamy tulejkę ochronną!17. W razie uszkodzeń usuwamy je niezwłocznie,zanim przystąpimy do pracy ze sprzętem!18. Hamulec koła zamachowego zwalniamy przedwłączeniem wałka czopowego.2.2.7 Układ hydrauliczny1. Układ hydrauliczny jest pod ciśnieniem!2. Przy podłączaniu cylindrów i siłownikówhydraulicznych zwracamy uwagę na właściwepołączenia węży hydraulicznych!3. Podłączając węże hydrauliczne do hydraulikiciągnika pamiętajmy, by układ hydrauliczny niebył pod ciśnieniem zarówno po stronie ciągnikajak i sprzętu!4. Przy hydraulicznych połączeniach funkcjonalnychmiędzy ciągnikiem i maszyną (sprzętem) należyoznakować mufy i wtyki sprzęgów , by uniknąć wten sposób wadliwej obsługi! W razie wadliwejzamiany złączy nastąpi działanie odwrotne (np.podnoszenie/opuszczanie) – Zagrożeniewypadkiem!5. Węże układu hydraulicznego regularnie poddajemysprawdzeniu i w razie ich uszkodzenia czyobjawów starzenia, wymieniamy! Przewodynowe winny odpowiadać wymaganiom technicznymproducenta sprzętu!6. Podczas wyszukiwania miejsc wycieku olejustosujmy odpowiednie zabezpieczenia z uwagina możliwość skaleczenia!


7. Ciecze uchodzące pod wysokim ciśnieniem (olejhydrauliczny) mogą przeniknąć przez skórę ciała ispowodować ciężkie obrażenia! W takim wypadkuwzywamy natychmiast lekarza!(Niebezpieczeństwo infekcji!)8. Przed pracami nad układem hydraulicznymodstawiamy podczepiony do hydrauliki sprzęt,spuszczamy ciśnienie z układu i gasimy silnik!2.2.8 Ogumienie1. Przy pracach nad oponami pamiętajmy, bysprzęt został w sposób pewny zabezpieczonyprzed odtoczeniem (podkładamy kliny!)..2. Montaż kół i opon wymaga wystarczającychumiejętności oraz odpowiedniego sprzętu domontażu!3. Czynności naprawcze przy kołach i oponachmogą wykonywać jedynie fachowcy przy użyciustosownych narzędzi do montażu!4. Regularnie sprawdzamy ciśnienie powietrza,utrzymując je na przepisanym poziomie!2.2.9 Konserwacja1. Czynności związane z naprawami, konserwacją iczyszczeniem, jak również usuwaniem usterekwykonujemy z zasady tylko przy wyłączonymnapędzie i nieczynnym silniku! – Wyjmujemykluczyk ze stacyjki! Zaciągamy hamulec masywirującej.8. Przy spawaniu elektrycznym prowadzonym naciągniku oraz na podczepionych sprzętach,odłączamy kable od alternatora i baterii!9. Części zamienne muszą odpowiadać co najmniejwymaganiom technicznym stawianym przezproducenta sprzętu!Zapewniają to oryginalne części zamienneKRONE!10. Do napełniania gazu używamy wyłącznie azotu–Niebezpieczeństwo wybuchu!2.2.10 Własnowolne zmiany konstrukcji iwytwarzanie części zamiennychPrzebudowy lub zmiany maszyny są dopuszczalnepo uzgodnieniu z producentem. Oryginalne częścizamienne oraz akcesoria autoryzowane przezproducenta zapewniają bezpieczeństwo. Użycieinnych części może spowodować cofnięcie odpowiedzialnościza wynikłe stąd skutki.2 .2.11 Niedopuszczalne metody pracyBezpieczeństwo użytkowania dostarczonej maszynyjest zagwarantowane jedynie przy jej użyciu zgodnie zprzeznaczeniem, stosownie do rozdz. „Uwagi ogólne –Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem“ w niniejszejinstrukcji. W żadnym wypadku nie wolno przekraczaćwartości granicznych podanych w danych technicznych.2. Regularnie sprawdzamy, czy dobrze dokręcone sąśruby i nakrętki i ewtl. dociągamy je!3. Podczas prac konserwacyjnych na uniesionymsprzęcie zawsze zabezpieczamy się, stosującodpowiednie podpórki.4. Przy wymianie narzędzi roboczych wewnątrzmaszyny, wyposażonych w ostrza, używamy dotego odpowiednie narzędzia oraz nakładamyrękawice ochronne!5. Oleje, smary i filtry usuwamy zgodnie zobowiązującymi przepisami!6. Przed pracami przy instalacji elektrycznej zawszeodłączamy zasilanie!7. Jeśli urządzenia ochronne ulegają zużyciu,poddajemy je regularnej kontroli i wczaswymieniamy!


2.3 WstępPrasa do dużych pakietów KRONE jest wyposażona we wszelkie urządzenia zabezpieczające (urządzeniaochronne).Z uwagi na konieczność zachowania sprawności działania maszyny, nie wszystkie miejscazagrożeń na maszynie można całkowicie zabezpieczyć. Tak więc na maszynie znajdziesz odpowiedniewskazania dot. zagrożeń, zwracające uwagę na pozostałe jeszcze niebezpieczeństwa.Omawiane tu wskazówki przedstawiamy w postaci tzw. piktogramów ostrzegawczych. Co do ichrozmieszczenia oraz znaczenia/uzupełnienia – patrz wskazówki poniżej !Zapoznaj się ze znaczeniem pokazanych niżej piktogramów ostrzegawczych. Tekst oboknich oraz wybrane miejsce ich umieszczenia na maszynie, wskazują na specjalne,występujące na maszynie, miejsca zagrożeń.2.3.1 Umieszczenie na maszynie naklejek dot. bezpieczeństwaRE = praweLI = lewe


Przed uruchomieniemprzeczytaj instrukcję istosuj się do jej wskazańNie przekraczać obrotów wałka czopowego.Ciśnienie robocze układu hydraulicznego niemoże przekraczać 200 barnr zamów.: 939 471-1 (1x)nr zamów.: 939 101-4 (1x)Zagrożenie w postaciobracającego się ślimakanr zamów.: 939 520-1 (2x)Pod żadnym pozorem niemanipulować w obrębie pickup’a,dopóki pracuje silnikciągnika przy podłączonymwałku czopowym.Z lewej i z prawej stronymaszyny umieszczono stosownenaklejkinr zamów.: 939 407-1 (2x)Nie wchodzić na maszyne przypodłączonym wałkuczopowym i maszynie będącejw ruchu.Z lewej i z prawej stronymaszyny umieszczono stosownenaklejkinr zamów.: 939 408-2 (1x)Przed uruchomieniemzamykamy zabezpieczenia!nr zamów.: 942 002-4 (14x)Nie manipulować wmiejscach grożącychprzygnieceniem, dopókiczęści są w ruchu(tylko przy zsuwni rolkowej iprzycinarce XC)nr zamów.: 942 196-1 (5x)Zachować wystarczającyodstęp odnagrzanych,gorącychpowierzchni(opcja)nr zamów.: 942 210-0 (1x)


2.4 Szczególne wskazówki dot. bezpieczeństwa2.4.1 Drabinka włazowa• Na drabinkę włazową wchodzimy jedynie przy wyłączonym wałku czopowym, zgaszonymsilniku i wyjętym kluczyku zapłonowym.• Zabrania się zabierania/wożenia pasażerów na prasie wzgl. na drabince włazowej.Po lewej stronie maszyny, z tyłu za kanałemprasującym znajduje się drabinka włazowa (1), zktórej można m.inn.dokonywać czynnościkonserwacyjnych przy mechanizmie supłacza2.4.2 GaśnicaGaśnica (1) znajduje się – patrząc w kierunkujazdy po lewej – z przodu dyszla.Gaśnica winna zostaćzarejestrowana. Tylko w takisposób mamy gwarancję, żedotrzymane zostaną terminyprzypadających przeglądówgaśnicy.


3. Uruchomienie i transport3.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa Szczególną ostrożność należy zachować przy podczepianiu i odłączaniu prasy odciągnika. Nikt nie może się wtedy znajdować pomiędzy ciągnikiem a prasą. Popodczepieniu prasy gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy. Zaciągamy hamuleckoła zamachowego. Przy czynnościach pielęgnacyjnych, konserwacyjnych, regulacyjnych i naprawczychprasy zawsze wyłączamy wałek czopowy, gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy. Prasę uruchamiamy tylko wtedy, gdy założone zostały i ustawione w ich właściwympołożeniu wszystkie urządzenia oraz sprzęt ochronny. Prasę wolno eksploatować przy maksymalnej liczbie obrotów wałka czopowego 1000obr./min. Wolno używać wyłącznie wałka przegubowego zalecanego przed producenta,wyposażonego w odpowiednie sprzęgło przeciążeniowe i mechanizm wolnego koła. Wałek przegubowy wolno zakładać i odłączać jedynie przy odłączonym wałku czopowym,zgaszonym silniku i wyjętym kluczyku zapłonowym. Węże oraz kable połączeniowe należy układać w taki sposób, by przy jeździe na zakrętachnie naprężały się i nie stykały z kołami ciągnika. Regularnie sprawdzajmy węże układu hydraulicznego i wymieniajmy w razie objawówstarzenia czy uszkodzenia. Przy podłączaniu i odłączaniu węży hydraulicznych do i od hydrauliki ciągnikapamiętajmy, by układ hydrauliczny po stronie ciągnika i maszyny nie był pod ciśnieniem..3.2 Obsługa - ogólnie3.2.1 Noga podporowaDopóki prasa nie jest podczepiona do ciągnika, dyszelpodpieramy na nodze podporowej.Wkręcenie nogi podporowej:• Gdy już podczepiliśmy prasę do ciągnika, wtedyobracamy korbą (1) o kilka obrotów w prawo, aż nogapodporowa (3) zostanie odciążona.• Wyciągamy kołki zabezpieczające (5) w dolnej częścinogi (2), wsuwamy nogę i kołkiem zabezpieczamy wpozycji (4).• Następnie wkręcamy nogę całkiem w górę.Wykręcenie nogi podporowej (podpieranie dyszla):• Aby odłączyć prasę od ciągnika, wpierw podniesionąnoge podporową (2) kilkoma obrotami korby (1)wykręcamy w dół.• Wyjmujemy kołek (5) i opuszczamy dolną częśćnogi, zabezpieczając nastepnie kołkiem (5).W razie miękkiego podłoża powiększamypowierzchnię spoczynku nogi, podkładającpod nogę podporową (3) belkę(grubą deskę).


Przekładnia korby nogi podporowej:Korbe (2) możemy nakładać w dwu położeniach (a) i (b) nagłowicę nogi podporowej.pozycja a) przełożenie bezpośrednie 1:1 w celuszybkiego wkręcenia i wykręcenia nogi.pozycja b)redukcja, do wkręcania i wykręcania, gdyprasa postawiona jest na nodze podporowej.3.2.2 Hydrauliczna noga podporowa(opcja)Jako opcja prasa może być wyposażona w hydrauliczniewysuwaną nogę podporową. Noga jest wtedy wysuwana iwsuwana za pośrednictwem odpowiedniego zaworuzainstalowanego w ciągniku.Wysuwanie nogi podporowej:• z kabiny operatora ciagnika wysuwamy nogę na tyle,aż osiądzie ona w sposób pewny na ziemi• następnie należy koniecznie zamknąć kurek kulowy(1) na głowicy nogi podporowejW razie miękkiego podłoża powiększamypowierzchnię spoczynku nogi, podkładającpod nogę podporową (3) belkę (grubądeskę).Wsuwanie nogi podporowej:• wpierw otwieramy zawór kulkowy (1) na główicy nogipodporowej• z kolei zaworem w kabinie kierowcy ciagnikawsuwamy nogę podporową.3.2.3 Hamulec postojowyHamulec ten służy do zabezpieczenia prasy przedniezamierzonym odtoczeniem, zwłaszcza, gdy prasa jestpodczepiona do ciągnika.Korba (1) hamulca postojowego znajduje się z lewejstrony prasy, pod kanałem prasującym.Zaciągnięcie hamulca:• korba obracamy w prawo, aż wyczujemyzwiększony opórZwolnienie hamulca:• obracamy korbę w lewo, aż do momentu, gdynieco opadnie linka hamulca


3.2.4 Hamulec koła zamachowegoHamulec koła zamachowego (hamulec taśmowy)znajduje się po lewej stronie maszyny, przy dyszlu.• aby zatrzymać koło zamachowe, dźwignię hamulca(1) przestawiamy z poz. (a) do pozycji (b); kołozamachowe zostaje wyhamowanePrzy włączonej elektronice prasy pojawia się sygnałdźwiękowy.Uwaga! Przed włączeniem wałka czopowegozawsze zwalniamy hamulec.3.2.5 Dopasowanie wysokości dyszla• Klinami podkładowymi oraz zaciągnięciem hamulca postojowego zabezpieczamy prasę przedodtoczeniem.• Podpieramy prasę podstawiając odpowiednie koziołki.• Podczas wykręcania (opuszczania) nogi podporowej mogą zostać przygniecione nogioperatora prasy.Dyszel możemy wedle życznie nastawić na podczepieniegórne lub dolne.Zarówno w jednym jak i drugim podczepieniu możemywtedy dodatkowo jeszcze dopasować wysokość dowysokości podczepienia do ciągnika (sprzęg przyczepnylub wahacz pociągowy).W celu zapewnienia optymalnej pracy musimy podczepićprasę poziomo. Krawędzią odniesienia jest przy tymgórna lub dolna krawędź pojemnika (schowku) nasznurek wiążący.Zanim rozpoczniemy nastawiać,prasę ustawiamy nanodze podporowej i odczepiamy ciagnik.Nastawienie wysokości podczepienia:• do nastawienia wysokości dyszla możemy, luzującśruby (1), przestawić wysokość ucha pociągowego (2)• jeśli to nie wystarcza, wtedy luzując dodatkowo śruby(3), przestawiamy wysokość części bocznych (4)• w celu przestawienia na podczepienie dolne,obracamy obie części boczne (4).Momenty dociągające – patrz ust. 9.2.1 .


3.3 Podczepienie do ciagnikaPrasę wolno podczepiać jedynie do takich ciągników, które są wyposażone wdostosowany do tego zaczep.Przy wycofywaniu ciągnika przed prasę nikt nie powinien się znajdować międzyciagnikiem a prasą.Przestrzegajmy maksymalne obciążenie podporowe i pociągowe zaczepu na ciągniku.• Prasę podczepiamy w sposób właściwydo zaczepu ciągnika i zabezpieczamy.Seyjnie prasa jest wyposażana w gotowe uchopociągowe Ø 40 mm (DIN 11 026). Zależnie dowymogu mogą być na życzenie dostarczanetakże następujące zaczepy:- zaczep kulowy (K 80),- ucho pociągowe obrotowe,- zaczep typu „hitch” (tylko na eksport).


3.4 Główny wałek przegubowy3.4.1 Montaż po stronie ciągnikaPrzed nasunięciem wałka przegubowego na wałek czopowy ciągnika należy koniecznie tenwałek unieruchomić, zaciągając hamulec koła zamachowego.Od strony ciągnika• zdjąć wałek przegubowy (2) z łańcucha mocującego (1)• przy zgaszonym silniku i wyjętym kluczyku zapłonowymnasunąć wałek przegubowy na wałek czopowy ciągnikai zabezpieczyć• osłonę wałka przegubowego zabezpieczyć przedobracaniem się wraz z wałkiem, podwieszając ją nałańcuchach zabezpieczających• Upewnić się, czy nastąpiło zazębieniezabezpieczenia wałka przegubowego pozmontowaniu.• Używamy tylko wałek przegubowydostarczony wraz z maszyną z fabryki.• Przed włączeniem wałka czopowegozawsze uprzednio zwalniamy hamuleckoła zamachowego.3.4.2 Dopasowanie głównego wałka przegubowego• Przed nasunięciem wałka przegubowego na wałek czopowy ciągnika należy wałekczopowy unieruchomić, zgasić silnik, wyjąć kluczyk zapłonowy i zaciągnąć hamulec kołazamachowego.• Ciągnik i prasę zabezpieczyć przed niezamierzonym odtoczeniem.• W trakcie koniecznych czynności dopasowania długości wałka przegubowego dla jazdy nazakrętach, nikt nie powinien się znajdować między prasą a ciągnikiem.Aby dopasować długość wałka przegubowego prasępodczepiamy do ciągnika. Przy jeździe po wąskichzakrętach uzyskujemy najkrótszą pozycję wałkaprzegubowego.• Aby dokonać pomiaru, rozkładamy wałek przegubowyi każdą połówkę wałka (1) i (2) nasuwamyna prasę oraz na ciągnik.Dokładny sposób postępowania przy dopasowywaniudługości – patrz instrukcja użytkowania producentawałków.


3.5 Przyłącze hydrauliki, sprężonego powietrza i elektrykiPrasa do dużych pakietów wymaga, w zależności od rodzajuwykonania, wielu zaworów sterujących hydraulikąna ciągniku. Kapturki ochronne węży hydraulicznych (1)umieszczonych na półce (2), są oznakowane barwnie.Dzięki temu łatwe jest zidentyfikowanie aktualnie potrzebnychzaworów sterujących (patrz także ust. 1 – „ Warunkipodłączenia ciagnika”).Podczas podłączania węży hydraulicznychzwracajmy uwagę, by hydraulika od stronyciagnika jak i prasy nie była pod ciśnieniem. Wyjąć węże hydrauliczne z ich uchwytów przy dyszlu. Usunąć kapturki ochronne ze złączek węży. Przed włożeniem gruntownie wyczyścić wtyki złączekwęży.3.5.1 Hamulec hydrauliczny (specyficzny dladanego kraju)Dla określonych pras do dużych pakietów (maszyny naeksport) przewidziano hamulec hydrauliczny. W takiejwersji w ciagniku potrzebny jest hydrauliczny zawórhamulcowy.Odpowiedni wąż hydrauliczny łączymy z zaworemsterującym po stronie ciągnika. Włączając ten zawór,uruchamiamy hamulec3.5.2 Przyłącze hydrauliczne blokady osinadążnej (opcja)Oddzielny wąż hydrauliczny od cylindra blokującego osikierujacej (kapturek zielony) łączymy ze złączempojedynczego działania hydrauliki ciągnika.Stosować się do wskazówek producentaciągnika, przeznaczone dla użytkownika, aodnoszące się do równoległego używaniasterowników na ciągniku!Połączeniu cylindra blokującego (ustalającego)należy dać pierwszeństwo lubtraktować równoważnie, w odniesieniu dopozostałych odbiorników układu hydrau-likiprasy!


3.5.3 Przyłącze load-sensing (opcja)Prasa do dużych pakietów z elektroniką typu komfortwzgl. hydrauliką „komfort” jest przystosowana dosystemu load-sensing (czujnik załadunku). Zaletą przyciagniku wyposażonym w tę opcję, jest mniejsze zapotrzebowaniemocy w wyniku obniżonego zagrzewaniaoleju.Przy korzystaniu z tego systemu zasilanie olejowenastępuje poprzez układ power-beyond [zakres mocy,możliwości] hydrauliki ciągnika.Przewód sygnalizacyjny należy podłączyć między złączemsygnalizacyjnym (LS) w bloku sterującym a takim samymzłączem ciągnika. Przewód sygnalizacyjny (1) (śr.znam. 12,kapturek niebieski) na Big-Packu z hydrauliką typu komfort,znajduje się tuż pod połączeniem pick-upa z przodu dyszla.Dopasowanie układu hydraulikiHydraulika typu komfort jest przystowana na obieg stały inależy ją dopasować do hydrauliki ciągnika.Dopasowujemy regulując śrubę układu hydraulicznego nabloku zaworów sterujących prasy. Blok zaworówsterujących znajduje się z przodu po lewej stronie, podosłonami bocznymi obok szafki z elektroniką.Nastawienia (regulacji) układuhydraulik-cznego dokonujemy w staniebezciśnie-niowym układu!Śruba układu hydraul. (1) w blokuzaworów sterujących winna być przypodłączonym przewodzie sygnalizacyjnymwykręcona.Śruba układu hydr. (1) jest zabezpieczona przeciwnakrętką(2). Śrubę tę należy przy przestawianiu śrubysystemowej hydrauliki wpierw poluzować. Następnieponownie dociągamy przeciwnakrętkę (ręcznie) wkierunku obudowy.Wersja I:Wkręcamy śrubę systemową (1) do oporu przy:- ciągnikach z normalnym układem hydraulicznym(pompa tzw. stała)- ciągnikach z pompą LS i nie podłączonym przewodemsygnalizacyjnym.Powyższa nastawa jest nastawąfabryczną.Wersja II:Śrtubę systemową (1) wykręcamy do oporu przy:- ciągnikach z zamkniętym układem hydraulicznym (np.John Deere)- ciągnikach z pompą LS z jednocześnie podłączonymprzewodem sygnalizacyjnymWersja IWersja II


3.5.4 Hamulec pneumatycznyKolorowe końcówki złączek węży sprężonego powietrza (1)włożyć do kolorystycznie odpowiednich złączy na ciągniku.Wpierw wciskamy końcówkę żółtą,następnie czerwoną. Odłączamy węże wkolejności odwrotnej.3.5.5 Uchwyty na węże sprężonegopowietrzaWęże sprężonego powietrza (1) wkładamy doodpowiednich uchwytów (2) u góry dyszla.


3.5.6 Elektryczne kable połączeniowePrasa do dużych pakietów potrzebuje do zasilaniakomputera pokładowego oraz do oświetlenia, żródłanapięcia. Gniazdo wtykowe do zamontowania na ciągniku,należy do zakresu dostawy.• Kable połączeniowe wkładamy do odpowiednich gniazdwtykowych na prasie i zabezpieczamy.• Przed włożeniem zdejmujemy kapturki ochronne..gniazdo 1: kabel łączący komputer pokładowy oraż pulpitobsługi (sterujący) na ciagnikugniazdo 2: zasilanie komputera pokładowegogniazdo 3: 7-biegunowe gniazdo znormalizowane dlaoświetlenia (reflektory robocze (4))Z chwilą, gdy włożony został wtyk zasilaniai włączone są (lub zostaną) sterownik iwyświetlacz, a w igłach nie ma sznurkawiążącego, pojawia się sygnał akustycznykontroli sznurka.Reflektory robocze (4) są zasilane prądem po włączeniuświateł postojowych ciągnika.• Przełącznikiem obrotowym (5) przy reflektorachroboczych powodujemy ich włączenie lub wyłączenie.Reflektory robocze (4) działają jedynie powłączeniu świateł postojowych.


3.6 Ponowne uruchomienie po dłuższym przestoju3.6.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa• W odniesieniu do wszelkich prac związanych z konserwacją maszyny, montażem, naprawą iregulacją z reguły gasimy silnik, wyjmujemy kluczyk zapłonowy, zaciągamy hamulec kołazamachowego.• Ciagnik oraz prasę zabezpieczamy przed odtoczeniem.• Unikamy kontaktu skóry ciała z olejami, smarami, środkami czyszczącymi irozpuszczalnikami.• W wypadku zranień lub przyżegania żrącymi środkami, spowodowanych przez oleje, środkiczyszczące lub rozpuszczalniki, natychmiast wzywamy lekarza.• Po zakończeniu wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na powrót zakładamy wsposób właściwy wszystkie osłony i urządzenia ochronne.• Przestrzegamy również wszelkie inne szczególne wskazówki bezpieczeństwa.3.6.2 Uwagi ogólne• Przed ponownym uruchomieniem ręcznie włączamy proces supłania, sprawdzając przy tymfunkcjonowanie supłacza oraz igieł.• Z supłacza usuwamy preparaty konserwujące (oleje na bazie roślinnej)• Odtłuszczamy i czyścimy tarczę zabieraka sznurka.• Usuwamy smar z wszystkich punktów smarnych oraz z łańcuchów. Ścieramy smar z końcóweksmarowniczych.• Wymieniamy olej w przekładniach• Sprawdzamy szczelność węży i przewodów hydraulicznych, w razie potrzeby wymieniamy.• Sprawdzamy ciśnienie powietrza w oponach, w razie potrzeby dopompowujemy.• Sprawdzamy mocne osadzenie wszystkich śrub, w razie potrzeby dociągamy.• Sprawdzamy wszystkie kable połączeniowe oraz oświetlenie, w razie potrzeby naprawamy lubwymieniamy.• Sprawdzamy wszystkie nastawienia prasy, w razie potrzeby korygujemy je.• Sprawdzamy funkcjonowanie zespołu obsługi prasy.• Sprawdzamy działanie hamulca wałka supłacza (po prawej stronie wałka supłacza).3.6.3 Sprzęgło przeciążeniowe koła zamachowegoPo dłuższych przestojach okładzinysprzęgła przeciążeniowego (1) mogąulec sklejeniu z płaszczyznami ciernymi.Przed użyciem należy sprzęgło przeciążeniowepoluzować.Sprzęgło przeciążeniowe znajduje się na kolezamachowym (3).Aby je poluzować, dociągamy krzyżowo nakrętki(2) na sprzęgle (1)..Ręcznie obracamy wałek przegubowy.Następnie ponownie krzyżowo luzujemy nakrętki.


3.6.4 Przezimowanie Wszelkie prace związane z pielęgnacją, konserwacją maszyny i czyszczeniem wolnowykonywać wyłącznie przy unieruchomionej maszynie. Gasimy silnik, wyjmujemy kluczykzapłonowy, zaciągamy hamulec koła zamachowego. Ciągnik oraz prasę zabezpieczamy przed odtoczeniem. Po zakończeniu czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na powrót zakładamy wsposób właściwy wszystkie osłony i urządzenia ochronne. Unikamy kontaktu skóry ciała z olejami, smarami, środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami. W wypadku zranień lub przyżegania żrącymi środkami, spowodowanych przez oleje, środkiczyszczące lub rozpuszczalniki, natychmiast wzywamy lekarza. Przestrzegamy również wszelkie inne szczególne wskazówki bezpieczeństwa w celu uniknięciazranień i wypadków.Przed odstawieniem maszyny na okres zimowy gruntownie czyścimy prasę wewnątrz i zewnątrz. Jeśli użyjemy dotego celu tzw. „kochera”, wtedy nie kierujemy strumienia wody wprost na ułożyskowania. Po czyszczeniu natłuszczamywszystkie punkty smarne. Smaru wypychanego na zewnątrz ze smarowniczek nie ścieramy. Ta warstewkasmaru stanowi dodatkową ochronę przed wilgocią.Łańcuchy napędów oraz sprzęgieł zdejmujemy (nastepnie sprawdzamy nastawienie zgarniaka) i myjemy w nafcie(nie używamy żadnego innego rozpuszczalnika). Zarazem sprawdzamy stan zużycia łańcuchów i kól łańcuchowych.Wyczyszczone łańcuchy natłuszczamy olejem, zakładamy i ponownie naprężamy.Wszystkie ruchome elementy konstrukcyjne, jak rolki prowadzące, przeguby, krążki naprężające itd. sprawdzamy,czy lekko się poruszają. W razie potrzeby na powrót je demontujemy, czyścimy, smarujemy i zakładamy zpowrotem. Jeśli wyniknie taka konieczność, wymieniamy te części na nowe. Stosujemy wyłącznie oryginalneczęści zamienne KRONE.Rozkładamy na części wałki przegubowe. Rury wewnętrzne oraz rury osłonowe natłuszczamy smarem.Smarowniczki na przegubie krzyżowym oraz przy pierścieniach łożyskowych rur osłonowych pokrywamy smarem.Prasę odstawiamy w suche miejsce, jednak nie w bliskości nawozów sztucznych lub pomieszczeń inwentarskichWykonujemy wyprawki uszkodzonych powłok lakierowych. Miejsca gołe, zwłaszcza ucha-przelotki sznurka,supłacze („szczęka” supłacza i tarczka mocująca sznurek) oraz kanał prasujący konserwujemy dokładny olejami nabazie roślinnej.Prasę ustawiamy na kobyłkach jedynie przy użyciu stosownego podnośnika. Zwracamyprzy tym uwagę, by maszyna stała w sposób pewny na kobyłkach.W celu odciążenia ogumienia (przy dłuższym postawieniu maszyny na tym samym miejscu może opona ulecuszkodzeniu), ustawiamy prasę na kobyłkach. Opony chronimy przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych,jak olej, smar, nasłonecznienie itp..Zwalniamy hamulec postojowy oraz hamulec koła zamachowego. Ze zbiorników ciśnieniowych spuszczamykondensat (skroplinyKonieczne roboty naprawcze wykonujemy bezpośrednio po sezonie zbiorów. Sporządzamy listę zbiorczą wszystkichpotrzebnych części zamiennych. Taka lista ułatwi następnie Twemu dealerowi KRONE opracowanie Twych zleceń,dając Ci zarazem gwarancję, iż prasa będzie z początkiem nowego sezonu sprawna do Twej dyspozycji


3.7 Transport3.7.1 Przygotowania przed jazdą po drogach publicznych• Jazda po drogach publicznych jest dozwolona jedynie z opróżnionym kanałem prasującym,wsuniętą zsuwnią pakietów oraz z wysuniętym pick-upem.• Przestrzegać należy i zachować dopuszczalną prędkośc jazdy (ust. 1, Dane techniczne).• Niedozwolone jest zabieranie na prasę pasażerów.• Przestrzegać maksymalne obciążenie i uciąg zaczepu u ciągnika.• Sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo ruchu prasy, zwłaszcza oświetlenie, zamknięcieosłon ochronnych i klap pojemnika ze sznurkiem, wyłączenie i zabezpieczenie pick-upa.• Przed podjeżdżaniem mieć na uwadze dobre warunki widoczności na ciągniku i wokółniego oraz widok na prasę.• W wypadku maszyn dopuszczonych do eksploatacji pamiętajmy zastrzeżeniach dopuszczenia!Przed jazdą po drogach należy na prasie oraz na ciągniku wykonać następujące czynności:Wyłączenie pick-upa• wyłączyć pick-upa i kurkiem odcinającym (1)zabezpieczyć pick-up przed opadnięciemDźwignia znajduje się z przodu po lewej stroniemaszyny przy dyszlu..• W celu zabezpieczenia pick-upa należy dźwignięprzestawić z pozycji (a) do pozycji (b).Zsuwnia pakietów w położeniu transportowym:• Aby umieścić zsuwnię w położeniu transportowymnależy wysuniętą zsuwnię unieść w górę i zabezpieczyćją łańcuchami (4).Zwalnianie hamulca postojowego (p. także ust. 3.2.3)• Obracać korbą w lewo , aż linka hamulcowa będzienieco zwisać..


Hydraulicznie uruchamiana zsuwnia krążkowa(opcja):• Hydraulicznie wsunąć zsuwnię (1).Po wsunięciu zsuwni zwrócić uwagę, czy nastąpiłozazębienie blokady mechanicznej (2)..Sprawdzenie instalacji oświetleniowej:• sprawdzić działanie lamp tylnych (2) oraz szkiełekodblaskowych (1) i wyczyścić je• to samo odnosi się do żółtych reflektorów umieszczonychpo bokach prasy oraz do przednich światełpozycyjnych3.7.2 ManewrowaniePrzy manewrowaniu bez podłączonego hamulcapneumatycznego nie można kontynuować jazdy prasą.Zabroniona jest jazda prasą w ruchupublicznym bez podłączonego hamulcapneumatycznego!Przed uruchomieniem zaworu zwalniajacegowzgl. spuszczeniem sprężonegopowietrza ze zbiornika zabezpieczamymaszynę przed odtoczeniem.Zawór zwalniający (obluźniający) znajduje się z przodupo stronie prawej, pod pokrywą boczną. Jeśli w zbiorniku(2) układu hamulcowego prasy jest minimalne ciśnienie4 bar, wtedy można hamulec zwolnić naciskając przycisk(1) przy zaworze zwalniającym do pozycji (a). Gdyznów podłączymy węże do systemu hamulca neumatycznego,wspomniany przycisk powraca ponownie doswej pozycji wyjściowej (b).Jeśli ciśnienie powietrza w zbiorniku (2) spadło poniżej4 bar, wtedy należy spuścić także pozostałe ciśnieniena zaworze odwadniającym (3). Dopiero teraz możemywprowadzić prasę do jazdy.


3.7.3 Oś kierująca nadążna (opcja)Przed jazdą w tył wpierw ustawiamy koła kierująceosi tylnej do pozycji „na wprost“ a cylinder ustalającypoddajemy ciśnieniu. Może się przy tym okazaćkonieczne przejechanie krótkiego odcinka doprzodu.W trakcie jazdy do tyłu nie spuszczamy ciśnienia nazłączu hydraulicznym..Przy jeździe do przodu ustawiamy zawór osi kierującejciągnika na „opuszczanie“, by koła przy jeździe nazakrętach mogły się swobodnie dostosować.Celowe może się okazać zablokowanie osikierującej, jeśli niewystarczające jest jużprowadzenie boczne nie kierującej osi przedniej,np.:- na zboczach,- na podłożu nieumocnionym,- przy szybszej jeździe transportowej na nierównejjezdni.W tym celu tak długo doprowadzamy ciśnienie docylindra ustalającego, aż koła kierowane znajdą sięw położeniu na wprost. W trakcie jazdy w przód zzablokowaną osią kierującą, na złączu hydraulikipozostawiamy ciśnienie.


3.8 Odstawienie prasyPrasę odstawiamy tylko na równe i umocnione podłoże. W razie gdy podłoże jest nieumocnione,wtedy podkładamy odpowiednie bale lub deski w celu zwiększenia płaszczyznyodstawienia prasy.Przed nieprzewidzianym odtoczeniem zabezpieczamy prasę przez zaciągnięcie hamulcaoraz podłożenie klinów.Zachowajmy ostrożność przy wykręcaniu w dół nogi podporowej – grozi to przygnieceniemstóp!Przed odczepieniem węży hydraulicznych spuszczamy ciśnienie z układu hydrauliki postronie ciągnika i maszyny.Wałek przegubowy zdejmujemy tylko przy wyłączonym wałku czopowym, zgaszonymsilniku i wyjętym kluczyku zapłonowym. Zaciągamy hamulec koła zamachowego.Hamulec postojowy:• Korbą (1) zaciągamy hamulec prasy.Kliny podkładowe:Kliny podkładowe (1) znajdują się z tyłu po prawej ilewej stronie obok kanału prasującego.• Kliny podkładamy przed i za oponą, dzięki czemumaszyna jest całkowicie zabezpieczona przedodtoczeniem..Przy nadążnej osi tandemowej (opcja)należy maszynę zabezpieczyć klinamiprzed odtoczeniem, podkładając je przyosi przedniej.


4 Zespół obsługi komfortowej4.1 Opis ogólnyWyposażenie elektroniczne prasy do dużych pakietówskłada się zasadniczo z komputera podkładowego oraz zzespołu obsługi prasy, jak i z elementów sterujących ifunkcjonalnych.Komputer roboczy (1) znajduje się z przodu po lewejstronie maszyny, pod boczną pokrywą.Oto funkcje komputera:- regulowanie gęstości sprasowania- licznik balotów- sterowanie tzw. aktoryki (elementów czynnych)zamontowanej na maszynie- przenoszenie [transmisja] meldunków alarmowych- diagnozowanie sensoryki/aktorykiZespół obsługi (2) przekazuje kierowcy informacje orazposzczególne nastawy robocze prasy, jakie są przejmowaneprzez komputer pokładowy i poddawane dalszej obróbce.Zespół obsługi (2) należy chronić przeddziałaniem wody. Jeśli prasa nie jest przezdłuższy czas użytkowana (np. przez zimę),wtedy należy zespół składować w suchympomieszczeniu.Przy pracach montażowych i naprawczych,zwłaszcza przy pracach spawalniczychprowadzonych na prasie, przerywamy dopływnapięcia do zespołu obsługi (2). W wynikuprzepięć uszkodzeniu może ulec elektronikazespołu.


4.2 Zamontowanie zespołu obsługiZespół obsługi wraz z uchwytem (1) montujemy w zasięguwidoczności kierowcy.Zamocowanie bezpośrednie• uchwyt (1) zamocowujemy wykorzystując istniejąceotwory (2)• zespół obsługi (3) zostaje uchwycony i zamocowany douchwytu (1) przy pomocy płytki magnetycznej (4)


ZasilanieZwracajmy przy montażu uwagę, by kablełączące nie były naprężone lub stykały się zkołami ciągnika.po stronie ciągnika oraz maszyny podłączamykabel zasilania (12 V) do gniazda 3-biegunowego (DIN 9680); po stronie maszynyznajduje się gniazdo wtykowe na przedniejblasze osłonowej (5)Zespół obsługi• dołączony do maszyny kabel podłączamy do gniazda(4) na przedniej blasze osłonowej oraz do gniazda (3)zespołu obsługi


4.3 Zespół obsługiPrzegląd1 przycisk włączenie / wyłączenie2 wyświetlacz3 przyciski (1 - 8)4 potencjometr obrotowy5 przycisk Esc (F)6 przycisk menu (E)7 przyciski A - D


Opis przyciskówPrzyciski 1-8Przyciski 1-8 służą do uruchamiania klawiszyprogramowalnych (softkeys) znajdujących sie w prawejkolumnie. Ich przyporządkowanie – patrz grafika obok.Jeśli obok przycisku nie ma żadnego sofkey, wtedyprzycisk nie ma funkcji.Potencjometr obrotowyDysponuje on dwiema funkcjami:1. Obracając nim możemy wybrać określone, żądanemenu z zestawu menus.2. Naciskając potencjometr wprowadzamy nastawy dopamięci.Jeśli na wyświetlaczu możliwa jest większa liczbanastaw, wtedy symbol przeskakuje do następnejmożliwości nastawienia.W trakcie bieżącej pracy symbol winien sięznajdować w przedstawionej tu pozycji parkowania,aby niemożliwić niezamierzoną zmianę nastawień.Symbol przeskakuje po ok. 15 sek. niewłączaniaautomatycznie do pozycji parkowania.Przyciski A-DPrzyciski A-D służą do uruchamiania softkeys (klawiszyprogramujących), znajdujacych się w wierszu górnym. Ichprzyporządkowanie – patrz grafika obok. Jeśli obokprzycisku nie ma żadnego sofkey, wtedy przycisk nie mafunkcji.Przycisk EPrzyciskiemwywołujemy zestaw menu.Przycisk FPrzyciskiemdochodzimy do poprzedniego obrazulub do poprzedniego zestawu menu. Naciskając tenprzycisk dłużej dochodzimy do obrazu podstawowego.4.4 Gotowość eksploatacyjnaWłączenie• naciskamy przyciskPo włączeniu uzyskaliśmy połączenie z komputeremroboczym (pokładowym).Jeśli połączenie j.w. jest niemożliwe, wtedy nawyświetlaczu pojawia się meldunek pokazany obok.Należy skontrolować połączenia CAN i komputera.Z chwilą uzyskania połączenia po krótkim czasieukazuje się na displeju obraz podstawowy „Hand"[ręcznie, manuell] (p. ust. 4.5.1).


4.5 Praca (obsługa) ręczna4.5.1 Obraz podstawowy sterowania ręcznego 1/2


Wiersz z opisem statusuW skrajnym górnym wierszu ukazują się na displejuaktualne stany maszyny (zależnie od jejwyposażenia) :meldunek alarmowyotwarte klapy prasujace, przyobracajacym się wałku czopowymsymbol migazamknięte klapy prasującezsuwnia balotów u góryzsuwnia balotów u dołubelka z nożami u góry lub noże czynne;przebiega cięciebelka z nożami u dołu lub nożenieczynne; nie ma cięcia• stopień obciążenia maszynymax. obciążenie, przy stałymprzemienianiu (inwertowaniu);.przy niższym obciążeniu migająco,jeśli w trakcie prasowania nieprzemieniano =>sprawdzić czujnikdosuwu zgarniaka• trwa odkładanie balotówSoftkeys [klawisze programowalne,zdefiniowane]:W skrajnym dolnym wierszu mamy nast.softkeys:• przełączanie ręcznie/automatyczniePokazywana jest praca właśnieaktywna.przełączanie na „automatycznie”wyrzutnik balotów na zewnątrznaciskamy przyciskdla softkeywyrzutnik balotów do wewnątrz• nastawienie licznika klientównaciskamy przyciskdla softkeyUkazuje się menu 2-1 „licznik klientów".(nastawy – p. ust. 4.9.9)• info na temat prasowanianaciskamy przycisk(opis-p. ust. 4.9.16)dla softkey• przełączenie menu podstawowegos. 1/2 na s. 2/2Pokazana zostaje strona aktywowana.przełączenie na s. 2/2naciskamy przyciskdla softkey


4.5.2 Obraz podstawowy sterowania ręcznego 2/2Softkeys:W prawej kolumnie na s. 1/2 znajdują sięnastępujące softkeys:opuszczanie zsuwni balotówOpuszczanie zsuwni balotów:naciskamy przyciskdla softkeyopuszczanie/unoszenie belki z nożamiPokazana zostaje aktywowana czynność.Unoszenie belki z nożamiW prawej kolumnie na s. 2/2 znajdują się nast.softkeys:• zwalnianie supłaczanaciskamy przycisk dla softkey• luzowanie klapy prasującejnaciskamy przycisk• automatyka wysuwu balotówWysuwnik balotównaciskamy przyciskdla softkeyZwolnione zostają klapy prasujące.dla softkeynaciskamy przyciskdla softkeyponownie naciskamy przyciskdla softkeyOpuszczanie belki z nożaminaciskamy przyciskdla softkeysymbol ukazuje się w postacinegatywu; wykonanych zostaje 10wysuwów balotów


Wskazania w głównym okienku(w zależności od wyposażenia maszyny)aktualna siła prasowania w % (100% = max.)łączna ilość balotów aktualnego licznikaklientówaktualna grubość warstwy (tylko przy elektr.nastawie długości balotów)aktualna liczba obrotów wałka czopowego(min- 1 )ukazuje się na krótko po zasupłaniu, w razieaktywacji (p.ust. 4.9.4)pojawia się sygnał akustyczny……Strzałki (1) z lewej/z prawej przed wskazaniem. Strzałki(1) mają trzy różne wielkości o numerach 1 – 3.Wskazują one kierowcy, w którą stronę i na ile musi onskorygować swój kierunek przy przejeż-dżaniu pokosu,aby równomiernie napełniać komorę prasującą.Jeśli wskazania dot. jazdy są za silne lubza słabe, wtedy możliwe jest jeszcze ichdopasowanie (p.ust. 4.9.5). nacisk klap prasujących (w bar)Wartość pod wskazaniem paska oraz wysokość paska(1) wskazują aktualny rzeczywisty nacisk klap prasujących.Wartość nad wskazaniem paska oraz pokazanew nim strzałki (2) oznaczają nastawiony zadany naciskklap prasujących w bar.multibaloty (opcja)Pierwsza wartość (1) ukazuje aktualnie prasowanemultibaloty. Druga wartość natomiast oraz małe strzałki(2) – ilość żądanych multibalo-tów na ogólną liczbębalotów. Po każdym multi-balocie pojawia się krótkidźwięk, gdy balot jest ukończony dźwięk jest długi ib.donośny. wskazanie długości balotów(tylko przy elektr. nastawie długości balotów)Pierwsza wartość pod wskazaniem paska oraz długośćpaska (3) wskazują stan istniejący długości balotów.Druga wartość natomiast oraz duże strzałki (4) –nastawioną zadaną długość balotów.


Nastawienie zadanego nacisku klap prasującychPrzy sterowaniu ręcznym nacisk ustala użytkownik.Przy obracajacym się wałku czopowym i nieprasującejmaszynie nacisk zostaje wytworzonynatychmiast, wskazanie nacisku na wyświetlaczu nieodbiega od rzeczywistegoJeśli nastawimy zbyt duży nacisk, wtedy maszynamoże przy prasowaniu zostać przeciążona, co możespowodować jej zniszczenie.Aby tego uniknąć, nakrótko przed przed przeciążeniem obniżamy naciskklap prasujących do wartości niekrytycznej. Po kilkusekundach następuje powrót do nacisku nastawionegoprzez użytkownika.W razie przeciążenia należy obniżyć naciskzadany klap prasujących.Nastawienie zadanego nacisku klap prasujących• naciskamy potencjometr obrotowy, aż symbolpojawi się przed wartością nacisku zadanego klapprasujących (A).• obracając potencjometrem nastawiamy wymaganynacisk zadany klap prasujących• naciskamy potencjometr tyle razy, aż symbolznajdzie się w pozycji oczekiwania…. (B) .Nastawienie dugości balotów (tylko przy elektr.nastawie długości balotów)Długość balotów można nastawiać wzakresie od 100 do 270 cm,Długość balotów należy nastawiać napoczątku prasowania balotu, w przeciwnymbowiem razie nie uzyskamy żadnychdługości pośrednich. delikatnie naciskamy potenjometr obrotowy tylerazy, aż symbol znajdzie się przed zadanądługością balotów (A) obracając potencjometrem nastawiamy wymaganądługość balotu naciskamy potencjometr tyle razy, aż symbolznajdzie się w pozycji oczekiwania (B).


Nastawienie ilości multibalotów (tylko multibaloty)Wpierw nastawiamy długość balotów. Ichminimalna długość: 45 cm.Ilość multibalotów należy zmieniać tylko napoczątku balotu, może bowiem pojawić sięmieszanina składająca się z ilości balotówogółem oraz z multibalotów. potencjometr obrotowy naciskamy tyle razy, aż symbolznajdzie się przed symbolem(A) obracając potencjometrem nastawiamy wymaganą ilośćmultibalotów naciskamy potencjometr tyle razy, aż symbolznajdzie się w pozycji wyczekiwania (B)


4.6 Praca (obsługa) automatycznaOpis ogólny – p. ust. 4.5 „Obsługa ręczna“Różnice w porównaniu z obsługą ręcznąSoftkeys:• przełączenie obsługa ręczna/automatycznaPokazana zostaje obsługa aktywowana.Przełączenie na obsługę ręczną.naciskamy przycisk dla softkeyWskazania w okienku głównym:Nastawienie zadanej siły prasowaniaW obsłudze automatycznej nacisk jest nastawianyautomatycznie na podstawie pomierzonegonacisku tłoka..Wskazania nacisku na wyświetlaczu mogąznacznie od siebie odbiegać. Regulacjapracuje jedynie wtedy, gdy zgarniakdoprowadza paszę do tłoka prasującego.aktualny nacisk klapy prasującej w bar siła prasowania (w %)Wartość pod wskazaniem paska oraz wysokośćpaska (1) obrazują aktualną zadaną siłęprasowania w %.Wartość powyżej paska oraz strzałki we wskazaniupaska (2) pokazuję nastawioną zadaną siłęprasowania w %.


4.7 Przyciski na maszynieWariant „komfort“ posiada przyciski umieszczone nazewnątrz maszyny, za pomocą których można namaszynie realizować funkcje.1. z przodu po lewej stronie maszyny i na przedziepojemnika ze sznurkiem mamy dwa przyciski o nast.funkcjach:(1) unoszenie belki z nożami(2) opuszczanie belki z nożami2. z tyłu po lewej stronie maszyny mamy cztery przyciski onast. funkcjach:(1) przesuw wysuwnicy balotów w przód(2) j.w. – w tyłNaciskamy przyciskklapy prasujące.zwolnione zostająKrótki naciskamy przycisk wykonezostaje 10 wysuwów balotów., lub stalewciskamy przycisk , wysuwnik balotówprzesywa w się do tyłu.(3) unoszenie zsuwni balotów(4) opuszczanie zsuwni balotów


4.8 Opis procesu prasowania4.8.1 Kanał prasujący pustyPrzy włączaniu zespołu obsługi wskazanie zawszejest ustawione na pracę (obsługę) ręczną.Przy tym nastawieniu należy wpierwnapełniać kanał prasujący przy naciskuok. 50 bar (słoma) i 25 bar (kiszonka),aby zapobiec wygięciu się klapprasujących. Gdy kanał prasujący jestwypełniony, wtedy należy nastawićnacisk tak wysoki, by balot uzyskałwymaganą wytrzymałość.Aby uzyskać zawsze jednakową wytrzymałośćbalotów przy różnorodnych właściwościach zbieranegomateriału (np. zróżnicowana wilgotnośćmate-riału na polu), należy następnie przełączyćna pracę (obsługę) automatyczną.Następuje przy tym przejęcie siły prasowaniauzyskanej przy pracy ręcznej.Siła docisku klap prasujących w kanale prasującymjesty regulowana samoczynnie przez komputerpokła-dowy, dzięki czemu uzyskujemyzaprogramowaną uprzednio siłę prasowania. Jeślimateriał jest bardziej wilgotny, wtedy baloty dają siętrudniej sprasować, w efekcie nieco obniża sięnacisk klap prasujących. Gdy materiał staje siębardziej suchy, wtedy nacisk klap prasującychponownie się podnosi. W ten sposób wskazania nawyświetlaczu mogą się znacznie wahać. Zarównojakość jak i wytrzymałośc balotów utrzymują się napoziomie stałym.4.8.2 Kanał prasujący pełenTu podobnie jak w ust. 4.8.1 z następującą różnicą:1. Jeśli mamy prasować automatycznie, wtedymożemy natychmniast po zastartowaniu maszynyprzełączyć ją na pracę automatyczną.Zastosowana zostaje przy tym ostatnio użyta siłaprasowania, t.zn. można po wyłączeniu i włączeniumaszyny nadal prasowac z tymi samymi nastawami.Po włączeniu sterowania przy pracyręcznej nie wolno przestawiać założonegouprzednio nacisku prasowania,bowiem układ sterowania „zapomina“wtedy ostatnie nastawienia.2. Jeśli zamierzamy prasować w układzie pracyręcznej, wtedy możemy natychmiast po wystartowaniusterowania nastawić nacisk prasowania nażądaną wartość.Dla informacji:Siła prasowania jest notowana przez dwa czujnikina stronie wewnętrznej elementu ramy, zostajewzmo-cniona i przekazana do komputera pokładowego.Komputer dokonuje oceny sygnałów,regulując następnie siłę nacisku cylindrów hydraulicznychklap prasujących.Sygnały zostają wykorzystane dodatkowo w zespoleobsługi do wskazania kierunku jazdy. Imwiększa różnica między siłami pomierzonymi przezczujnki prawy i lewy, tym silniejsze (znaczniejsze)są wskazania dot. kierunku jazdy. Jeśli wskazaniate są zbyt słabe lub zbyt mocne, wtedy można jejeszcze dopasować (p. ust. 4.9.5).


4.9 Wybór menuPrzeglądwart. skorygowanadługości balotuSygnał supłaczaNastawieniaLicznikSerwisLicznik klient.Licznik ogólnyRęczny testczujnikówCzułość wskazaniakierunkuCentral. smarowanieMonterRęczny test‘aktorów’AktualnealarmyNastawienia4.9.1 Wywołanie wyboru menu• naciskamy przycisk (1)Na wyświetlaczu ukazuje się wybór menu.Przyciskiemwyboru.(2) możemy ponownie wyjść z


Wybór menu dzieli się na pięć menu głównych:= menu główne 1 „nastawienia“= menu główne 2 „liczniki"= menu główne 4 „serwis"= menu główne 5 „info"= menu główne 6 „monter" Potencjometrem obrotowym wybieramy menu główne, wybrany symbol ukazuje sie w negatywie Naciskając potencjometr wywołujemy wybór menu wybranego menu głównego. Przyciskiemzamykamy wywołane menu.4.9.2 Menu główne 1 „nastawienia"Wywołanie menu głównego• przyciskiemwywołujemy wybór menu• potencjometrem obrotowym wybieramy menu główne 1, symbol ukazuje się w negatywie• wciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje wybór menu 1 „nastawienia“. Wybórmenu 1 „nastawienia” dzieli się, zależnie od wyposażeniamaszyny, na pięć menu:= menu 1-1 „wartość skorygowana długościbalotów“= menu 1 -2 „sygnał supłacza"= menu 1-3 „czułość wskazania kierunku"= menu 1-4 „kontrast"= menu 1-5 „centralne smarowanie"4.9.3 Menu 1-1 „wartość skorygowanadługości balotu"(u maszyn z elektr. przestawianiem długości balotu)


Ze względu na zróżnicowane właściwości materiału (np. słoma, kiszonka) rzeczywista długość balotu możeodbiegać od nastawionej wartości zadanej. Przy pomocy wartości skorygowanej można tę odchyłkę skorygować.Nastawa fabryczna: 100%Wywołanie menuWywołaliśmy menu główne 1 „nastawienia“• potencjometrem obrotowym wybieramy menu 1-1,symbol ukazuje się odwrócony• naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje menu 1-1 „wartość skorygowana długości balotu”.Wskazanie paska oraz wartość procentowa wyznaczają nastawioną wartość skorygowaną.Symbolw górnym wierszu oznacza, że pokazana wartość została zapamiętana.Nastawienie i zapamiętanie wartości skorygowanejPrzy balocie za długim zmniejszamywartość skorygowaną, gdy balot jest zakrótki wartość tę zwiększamy.potencjometrem obrotowym odpowiednio nastawiamywartość skorygowaną, symbolwierszu znikaw górnymnaciskamy potencjometr, nastawiona wartośćskorygowana zostaje zapamiętana, symbolukazuje się w górnym wierszu• przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 1 „nastawienia“.• naciskając dwukrotnie przyciskpodstawowywywołujemy obraz


4.9.4 Menu 1-2 „sygnał supłacza"Aktywacja/dezaktywacja sygnału akustycznego przywykonanym zawiązaniu (zasupłaniu).Wywołanie menuWywołaliśmy menu główne 1 „nastawienia". potencjometrem obrotowym wybieramy menu 1-2, symbol ukazuje się odwrócony. naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje menu 1- 2 „sygnał supłacza“= sygnał supłacza aktywowany= sygnał supłacza zdezaktywowanySymbolstan został zapamiętany.w wierszu górnym oznacza, że pokazanyZmiana stanu i zapamiętanie potencjometrem obrotowym nastawiamy odpowiedniostan, symbolw górnym wierszu znika naciskamy potencjometr, nastawiony stan zostajewprowadzony do pamięci, symbolgórnym wierszuukazuje się w przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 1 „nastawienia“. dwukrotnie naciskając przyciskwywołanie obrazu podstawowego.powodujemy


4.9.5 Menu 1-3 „czułość wskazaniakierunku"Nastawienie czułości wskazania kierunku.Wywołanie menuWywołano menu główne 1 „nastawienia".• potencjometrem obrotowym wybieramy menu 1-3, symbol ukazuje się jako negatyw.• naciskamy potencjometrDisplej pokazuje menu „czułość wskazania kierunku“.Na wskazaniu paska mamy nastawioną czułość.Im pasek wyższy, tym czulsze wskazanie kierunku.Symbolwskazanej wartości.w górnym wierszu oznacza zapamiętanieNastawienie i zapamiętanie czułości wskazywaniakierunkuIm wyższa nastawiona czułość wskazania kierunku, tymgrubiej są przedstawiane strzałki (1) oznaczającewskazania kierunku.• potencjometrem obrotowym nastawiamy czułość,symbolw górnym wierszy znika• naciskamy potencjometr, nastawiona czułość zostajezapamiętana, symbolgórnym.ukazuje się w wierszu• przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 1 „nastawienia".• Naciskając dwukrotnie przyciskpodstawowy.wywołujemy obraz


4.9.6 Menu 1-4 „kontrast"Nastawienie kontrastu wyświetlacza.Wywołanie menuWywołano menu główne 1 „nastawienia". potencjometrem obrotowym wybieramymenu 1-4 , symbol ukazuje się w negatywie naciskamy potencjometrNa displeju ukazuje się menu 1- 4 „kontrast".Na pasku ukazuje się nastawiona wartość kontrastu.Symbol w górnym wierszu oznacza, że wskazanawartość jest już w pamięci.Nastawienie i zapamiętanie kontrastuIm wyższy pasek, tym większy kontrast wyświetlacza.• potencjometrem obrotowym nastawiamy kontrast,symbolw górnym wierszu znika.• naciskamy potencjometr, nastawiona wartośćkontrastu zostaje zapamiętana, symbolsię w górnym wierszuukazuje• przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 1 „nastawienia".• naciskając dwukrotnie przyciskobraz podstawowyWzór [tło] noc - dzieńwywołujemyPrzestawiając widok wyświetlacza z obrazu dziennego nanocny, możemy uzyskać obraz odwrócony na displeju, toznaczy w postaci negatywu.• naciskamy przyciskdla softkeyNa displeju obraz jest w negatywie.Przyciskiemzamykamy wywołane menu.Przywrócenie poprzedniego obrazu.• naciskamy przyciskdla softkeyDłużej naciskając przyciskpodstawowego.wracamy do obrazuPrzywróciliśmy na displeju poprzedni wzór kontrastu.


4.9.7 Menu 1-5 „centralne smarowanie"(u maszyn z centr. smarowaniem)Nastawienie interwałów i trwania okresów smarowania.Wywołanie menuWywołaliśmy menu główne 1 „nastawienia"• potencjometrem obrotowym wybieramy menu 1-5, symbol ukazuje się w negatywie• naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje menu 1- 5 „centralne smarowanie".Wartość górna (A) pokazuje czas smarowania, wartośćdolna (B) czas przerwy w smarowaniu.Symbol w górnym wierszu oznacza, że wskazanawartość jest zapamiętana.Czas trwania smarowania może zostać o kilka minutprzedłużony. Fabrycznie smarowanie centralne jestnastawione w sposób optymalny.nastawafabryczna:bez smarowaniazgarniakaze smarowaniemzgarniakaCzas smarowania 16 min (A) 22 min (A)Przerwa smarowania 30 min (B)30 min (B)• naciskamy przycisk dla softkey DEF: przejętezostają wartości nastawy fabrycznej, ewtl. gaśniesymbolw górnym wierszu• potencjometrem obrotowym nastawiamy czas trwaniasmarowania, symbolw górnym wierszu znika.• naciskamy potencjometr, nastawiony czas zostajezapamiętany, symbolwierszu.ukazuje się w górnymRęczne uruchomienie procesu smarowania• naciskamy przyciskdla softkeyStartuje proces smarowania na nastawiony czas trwania.• przyciskiemzamykamy wywołane menu.Wyświetlacz pokazuje wybór menu 1 „nastawienia“.• Dwukrotnie naciskając przyciskpodstawowego.wracamy do obrazu


4.9.8 Menu główne 2 „liczniki"Wywołanie menu głównego• przyciskiemwywołujemy wybór menu• potencjometrem obrotowym wybieramy menu główne 2, symbol zostaje przedstawiony w negatywie• naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje wybór menu 2 „liczniki".Wybór menu 2 „liczniki” dzieli się na trzy menu::= menu 2-1 „licznik klientów"= menu 2-2 „licznik ogółem"4.9.9 Menu 2-1 „licznik klienta(-ów)“Wywołanie menuWywołano menu główne 2 „liczniki" . potencjometrem obrotowym wybieramy menu 2-1, symbol ukazuje się w negatywie naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje menu 2- 1 „licznik klientów" .Znaczenie symboli:= łączna liczba balotów= ilość balotów nie pociętych= ilość balotów pociętych(tylko u maszyn z X-Cut)= ilość godzin pracy(liczy tylko przy obracającym się wałku czopowym)= licznik klientów (1 - 20)= licznik długości balotów= licznik supłów (łącznie z supłami multibalotów)Włączony licznik klientów (A) zostaje pokazany wnegatywie


Aktywowanie (włączenie) licznika klientów• Obracając potencjometrem wybieramy żądany licznikklienta (A) i aktywujemy go naciskając potencjometr.Żądany licznik klienta (w naszym wypadku licznik klienta 2)ukazuje się jako negatyw ( )Aktywowanie licznika balotów (baloty cięte/nie cięte):Licznik aktywowany pokazany zostaje odwrotnie „ “(w naszym wypadku licznik balotów nie ciętych) oraz wpostaci softkey• naciskamy przycisk dla softkey w celuaktywowania licznika „baloty cięte“Zmiana ilości balotów• obracając potencjometrem wybieramy żądany licznikklienta (A) i aktywujemy naciskając potencjometr• wybieramy licznik, na który zamierzamy zamienić (balotynie cięte)• naciskamy przycisk dla softkey abyzwiększyć liczbę balotów.• naciskamy przycisk dla softkey abyzmniejszyć liczbę balotówJednocześnie zmienione zostają także licznik sezonów(roboczych) oraz dni w menu 2-2 „licznik balotów ogółem"(p. ust. 4.9.10) jak również licznik długości oraz supłów.Kasowanie licznika klientów• potencjometrem obrotowym wstawiamy kasowanylicznik klientów pomiędzy oba paski poprzeczne (A)• naciskamy przyciskdla softkeyWybrany licznik klienta zostaje wyzerowany.• przyciskiemzamykamy wywołane menu.Wyświetlacz pokazuje wybór menu 2 „liczniki“.• Dwukrotnie naciskając przyciskobrazu podstawowego.wracamy do


4.9.10 Menu 2-2 „licznik balotów ogółem"Wywołanie menuWywołane zostało menu główne 2 „liczniki"• potencjometrem wybieramy menu 2-2 ,symbol pokazuje się jako negatyw.• naciskamy potencjometrNa wyświetlaczu ukazuje się menu 2-2 „licznik balotówogółem". Liczby balotów ogółem stanowią sumęwszystkich sprasowanych balotów. Liczby te nie sąprzyporządkowane do żadnego licznika klienta.Znaczenie symboli:= ilość balotów ogółem= ilość balotów nie ciętych= ilość balotów ciętych(tylko u maszyn z X-Cut)= licznik godzin pracy maszyny= licznik balotów (nie kasowalny)= licznik sezonów roboczych 1(kasowalny)= licznik dzienny 2 (kasowalny)Kasowanie licznika sezonów 1 wzgl. licznika dziennego 2• naciskamy przycisk dla softkey .Licznik sezonów 1 zostaje wyzerowany.• naciskamy przycisk dla softkey .Licznik dzienny 2 zostaje wyzerowany.• przyciskiem…… zamykamy wywołane menuWyświetlacz pokazuje wybór menu 2 „liczniki" .• Dwukrotnie naciskając przyciskobrazu podstawowego.wracamy do


4.9.11 Menu główne 4 „serwis"Wywołanie menu głównego• przyciskiem wywołujemy wybór menu• potencjometrem obrotowym wybieramy menu główne 4, symbol zostaje pokazany w negatywie.• naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje wybór menu 4 „serwis".Wybór menu 4 „serwis“ dzieli się na dwa menu::= menu 4-2 „test czujników, ręcznie"= menu 4-4 „test czynników wykonawczych[aktorów], ręcznie“= menu 4-5 „aktualne alarmy"4.9.12 Menu 4-2 „test czujników, ręcznie"W ręcznie dokonywanym testowaniu czujników sprawdzanesą pod kątem wad zainstalowane na maszynie sensory, dotego jeszcze w testowaniu ręcznym sensorów można jeprawidłowo wyregulowaćDopiero po ich nastawieniu/wyregulowaniu mamygwarancję, że maszyna pracuje w sposób właściwy.W trakcie przeprowadzania testowania czujnikówwałek czopowy nie może się obracać.Wywołanie menuWywołaliśmy menu główne 4 „serwis".• potencjometrem obrotowym wybieramy menu 4-2, symbol pokazany zostaje w negatywie• naciskamy potencjometrDisplej pokazuje menu 4-2 „testowanie czujników,ręcznie".Wybieranie czujnika• potencjometrem wybieramy żądany czujnikWybrany czujnik zostaje pokazany w negatywie iprzetestowany.


Diagnozowanie czujników typu „NAMUR“[Normen-Arbeitsgemeinschaft für Meß- und Regeltechnik =Normalizacyjny zespół roboczy w zakresie techniki pomiarowej iregulacyjnej]Status (stan):stłumiony (żelazo)nie stłumiony (nie ma żelaza)zerwany kabelzwarcieWartości nastawne:W górnym zakresie wskazań paska pokazywana jestminimalna i maksymalna wartość nastawcza przy czujniku stłumionym (metal przed czujnikiem).Aktualna wartośćnastawcza pokazana zostaje poniżej wskazania paska.Odstęp czujnika od metalu należy nastawić w taki sposób, by w stanie stłumionym pasek znalazł się w górnymoznakowaniu. Następnie sprawdzamy, czy pasek nie znajduje się w stanie nie stłumionym w dolnymzaznaczonym zakresieMożliwe czujniki (zależności od wyposażenia maszyny)nrSymbolsensoraOpisnrSymbolsensoraOpisB1Hamulec kołazamachowegoB12Odkładanie balotówB2Belka z nożami do góryB14Wysuwnik balotówB3Noże czynneB20Pick-upB4PomiarB5Kalibrowanie (legalizacja)B6Kontrola zgarniakaB7Dosuw zgarniakaB8Kontrola sznurkaB9Cięgło igiełB10Kontrola supłaczaB11Zsuwnia balotów


Diagnozowanie przyciskówStatus (stan):zerwany kabelzwarciewciśniętynie wciśniętyWartości nastawcze:Przy wciśniętym przycisku pasek winien się znajdować wdolnym oznakowanym zakresie wskazań paska, zaś przyzwolnionym przycisku – w zakresie górnym.Możliwe przyciski (w zależności od wyposażenia maszyny)S1nr symbol o p i sPrzycisk unoszenia belki znożamiS4nr symbol o p i sPrzycisk wysuwnika balotówS2Przycisk opuszczania belki znożamirausS5Przycisk unoszenia zsuwnibalotówS3Przycisk wsuwania wyrzutnikabalotówS6Przycisk opuszczania zsuwnibalotówDiagnozowanie czujników analogowychStatus (stan):zerwany kabel lub zwarciedefekt sensora lub komputerapokładowegoWartości nastawcze:Pasek winien się znajdować w oznakowanymzakresie wskazań paska.Możliwe sensory analogowe(w zależności od wyposażenia maszyny)B15nr symbol opisKoło wielojarzmowe [gwiaździste](obracanie koła: pasek musi sięprzy pełnym obrocie znajdowaćzawsze w oznakowanymzakresie)B17 Nacisk klapy prasującej (przy 0bar pasek winien być w dolnymoznakowanym zakresie)B21Multibaloty (trwa testowanie, czyuszkodzony jest sensor,nastawienia należy dokonać wnastawie „montera“)


Diagnozowanie sensorów siłyStatus (stan):Meldunki stanu są ważne jedyniewtedy, jeśli sensory siły zostałyuprzednio prawidłowo nastawione.zerwany kabel lub zwarciedefekt sensora/wzmacniaczadynamometru albo komputera roboczegoWartości nastawcze:Jeśli wymieniony został któryś z czujników lub gdypasek znajduje się poza zewnętrznymoznakowaniem, wtedy należy wzmacniaczdynamometru potencjometrem pasków nastawić wtaki sposób, by znalazł się on w oznakowaniuwewnętrznym.oznakowanie wewnętrzne:Pasek winien się znajdować pomiędzy 1,8 V a 2,0 V.oznakowanie zewnętrzne:Pasek winien się znajdować pomiędzy 1,1 V a 4,0 V.Czujniki siłynr symbol opisB18siła tłoka z lewejB19siła tłoka z prawejDiagnozowanie napięćzasilających: 12V Ges: 12-14,5 V 12VTerm: 12-14,5 V SS_5V: 4,5 - 5,5 V 8Vana: 8,5-9,1 V 8Vdig: 8,5-9,1 V 12VPow2: 12-14,5 V 12VPow3: 12-14,5 Vnr symbol opisU1napięcie zasilania• przyciskiemzamykamy wywołane menu.Wyświetlacz pokazuje wybór menu 4 „serwis“.• dwukrotnie naciskając przyciskdo obrazu podstawowegowracamy


4.9.13 Menu 4-4 „testowanie elementówwykonawczych [aktorów], ręcznie"[przyp. tłumacza: w dalszym ciągu tekstu używam dlauproszczenia terminu „aktor”, podobnie jak w oryginale niemieckimczy angielskim)Test „aktorów” służy do testowania aktorów zainstalowanychna maszynie. Aktor może zostać poddany testowi jedyniewtedy, gdy przepływa przez niego prąd. W ręcznymtestowaniu aktora musi on zatem zostać krótkowysterowany ręcznie, by w ten sposób możliwe byłostwierdzenie ewentualnych wad w aktoryce.Wywołanie menuW trakcie testu aktora wałek czopowynie może się obracać. W tym czasiezostają one wysterowane. Może todoprowadzić do nieprzewidywalnychsytuacji w maszynie. Z tego teżwzględu test ten powinien byćprzeprowadzany z bezpiecznej pozycji,poza zakresem oddziaływania tychczęści maszyny, które są poruszaneaktorami.Wywołano menu główne 4 „serwis".• potencjometrem obrotowym wybieramy menu 4-4, symbol zostaje pokazany jako negatyw naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje menu 4-4 „test aktorów,ręcznie".Wybieranie aktora• potencjometrem obrotowym wybieramy aktoraWybrany aktor zostaje pokazany w postaci negatywu.


Diagnozowanie aktorów cyfrowychWady są pokazywane jedynie, gdy aktor został włączony igdy jest możliwe przeprowadzenie dla niego testu (p. tab.„Możliwe „aktory“ cyfrowe”). Ewentualnie można takżesprawdzać bezpośrednio na aktorze diodę LED przywtyczce.• naciskamy przyciskdla softkeyStatus (stan):aktor włączonyaktor wyłączonywada ogólna aktorabrak napięcia zasilania, przypuszczalnydefekt bezpiecznikaMożliwe „aktory“ cyfrowe ( w zależności od wyposażenia maszyny)nr symbol opisY01zawór głównynr symbol opisY14BigBale(rozpoznanie wady nie jest możliwe)Y02zawór głównyY15multibaloty(rozpoznanie wady nie jest możliwe)Y03zsuwnia balotówY30czyszczenie supłacza(rozpoznanie wady nie jest możliwe)Y04zsuwnia balotówY31centralne smarowanieY05wyrzutnik balotówM1zwolnienie supłacza(rozpoznanie wady nie jest możliwe)Y06wyrzutnik balotówY07belka z nożamiY08belka z nożamiY09zawór zwalniania klapprasujących


Diagnozowanie aktorów analogowych (np. zawórograniczający ciśnienie)Przy użyciu wartości PWM (w promilach) można nastawićnatężenie prądu ( w mA).Przy wartości PWM = 500 natężenie winno wynosić między1000 mA a 3000 mA (w zależności od użytego zaworu orazod temperatury roboczej).• naciskamy przycisk dla softkey , PWMwzrasta.• naciskamy przycisk dla softkey , PWMmalejeStatus (stan):aktor włączonyaktor wyłączonybrak napięcia zasilającego, przypuszczalniedefekt bezpiecznikaMożliwe „aktory“ analogowenr symbol opisY11zawór ograniczającyciśnienie przyciskiemmenu.powodujemy zamknięcie wywołanegoNa wyświetlaczu pojawia się wybór menu 4 „serwis" . dwukrotnie naciskając przyciskobraz podstawowywywołujemy


4.9.14 Menu 4-5 „aktualne alarmy"Pod „aktualne alarmy" wskazywane są aktualniewystępujące wady.Wywołanie menuWywołane zostało menu główne 4 „serwis". potencjometrem obrotowym wybieramy menu 4-5, symbol ukazuje się w negatywie naciskamy potencjometrNa wyświetlaczu ukazuje się menu 4-5 „aktualnealarmy" .W części znajdującej się poniżej (1), pokazane zostająaktualnie występujące alarmy, wraz z numerem alarmu(2). obracając potencjometrem obrotowym przechodzimydo kolejnej wady.(Jest to możliwe jedynie przy trzech jednocześniewystępujących wadach)


4.9.15 Menu główne 5 „info"Wywołanie menu głównego przyciskiemwywołujemy wybór menu potencjometrem obrotowym wybieramy menu główne5 , symbol pokazany zostaje jako negatyw naciskamy potencjometrWyświetlacz pokazuje menu 5 „info".Strona 5-1:Pełna wersja oprogramowania maszyny przyciskiem dochodzimy do strony 5-2 SW ISO= pełna wersja oprogramowania (software)maszyny= wersja komputera roboczego (pokładowego)= wersja software ISO przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej wyświetla menu główne 5 „info". naciskając przyciskpodstawowegowracamy do obrazu4.9.16 Okienko „info“Displej pokazuje menu 5-9 „ilość warstw na balot" . przyciskiem lub zamykamy wywołane menui wracamy do obrazu podstawowego.


4.9.17 Menu główne 6 „monter"Wywołanie menu głównego• przyciskiem wywołujemy wybór menu• potencjometrem obrotowym wybieramy menu główne 6, symbol ukazuje się w postaci negatywu.• naciskamy potencjometrMenu główne 6 „monter" jest chronione hasłem.Na displeju pojawia się zapytanie o hasło.


4.10 Meldunek alarmuW razie pojawienia się usterki maszyny, na displejuukazuje się meldunek a jednocześnie pojawia się sygnałakustyczny (syrena o szybkich, krótkich interwałach).Opis,możliwa przyczyna i jej usunięcie – p. ust. 4.11 .Wszystkie funkcje pokrytego menu są nadalaktywne. Nieczynne są softkeys ukryte przezmeldunek alarmowy.Wyłączenie sygnału alarmowego: naciskamy przycisk dla softkeyKasowanie alarmu: naciskamy przycisk dla softkey , alarmzostaje skasowany a sygnał akustyczny wyłączonyW razie ponownego pojawienia się usterki meldunekalarmowy znów występuje.Kasowanie alarmu:Kasować alarm należy tylko w razieawarii.• naciskamy przycisk dla softkey ,przytrzymujemy wciśnięty przez 5sekund, alarm zostaje skasowany.Przy ponownym wystąpieniu usterki meldunekalarmowy nie pojawia się.Dopiero gry włączymy i na powrót włączymy zespółobsługi, wtedy pojawia się meldunek alarmowy wrazie kolejnej usterki.


4.11 Meldunki alarmowenr o p i s możliwa przyczyna usunięcieA01A02A03uszkodzonybezpiecznik 2uszkodzony bezpiecznik3 (samoregenerujący)przerwa w połączeniuCAN między terminalema komputerempokładowymzwarcie na wyjściachzwarcie zasilania czujnikówdefekt okablowania CANwymienić bezpiecznik, następnieprzetestować wszystkie„aktory w teście autorów, czyewtl. któryś a nich nie mazwarcia.sprawdzić okablowanie dopotencjometru multibalotów,koła gwiaździstego, czujnikaciśnienia i wzmacniaczadynamometrusprawdzić okablowanie CANA04 wada EEPROM uszkodzony komputer pokładowy wymienić komputerA14 za niskie napięcie • defekt baterii ciągnika• za słaby alternator ciągnika• kabel zasilania 12 V po stronieciągnika za cienki lub nie połączonywprost z bateriąkabel połączeniowy KRONEpodłączyć bezpośrednio dobateriiA15 za wysokie napięcie defekt alternatora ciągnika sprawdzić alternator


nr o p i s możliwa przyczyna usunięcie0 kontrola sznurka - sznurek zerwany- koniec sznurka- sprawdzić sznurek orazjego naprężacz1 kontrola zgarniaka - zatkanie na wciągu zgarniaka - natychmiast zatrzymaćnapęd jazdy- zredukować obroty wałkaczopowego, aż usuniętezostanie zatykanie23przekroczona siłaprasująca, lewy sensorprzekroczona siłaprasująca, prawysensor4 kontrola supłaczaprzekroczona siła prasująca-jeśli wskutek za dużego naciskumaszyna mogłaby zostać przeciążona,wtedy nacisk klapy prasującejzostaje tuż przed przeciążeniemobniżony do wartości niekrytycznej;wielkość tego obniżenia następuje wzależności od rodzaju prasowanegomateriału; w wypadku słomy obniżeniejest mniejsze niż przykiszonce..supłacz działa zawodnie- wadliwie nastawiony czujnikpodejmujemy nast.działania:1. sterowanie ręczne: -zmniejszamy nacisk2. sterowanie automatyczne:- przy częstszym pojawianiusię alarmu nieco zmniejszamyużytą siłę prasowania- sprawdzić supłacz i jegowłączanie- prawidłowo nastawić czujnikkontroli supłacza5 kontrola pomiaru Czujnik pomiaru uszkodzony lubwadliwie nastawiony- właściwie nastawić czujnik6 kontrola legalizacji Czujnik legalizacji uszkodzony lubwadliwie nastawiony- właściwie nastawić czujnik7 hamulec koła zamachowegozaciągnięty hamulec koła zamachowego- zwolnić hamulec8 cięgło igłowe zerwana śruba ścinana - wymienić śrubę ścinaną-sprawdzić igły-sprawdzić zakres obrotu igieł– sprawdzić prowadzeniesznurka9 zsuwnia balotów zsuwnia balotów u góry, wałekczopowy obraca się- opuścić zsuwnię balotów10 przekroczony naciskprasowania11 wałek czopowy obracasię12 belka z nożami jest nadolewada zaworu ograniczania ciśnienialub defekt czujnika naciskuwałek czopowy obraca się przypoczątku diagnozy sensorów lubaktorów, albo w trakcie diagnozy- w trakcie prasowania belkaznajduje się na dole- zatrzymać wałek czopowy- sprawdzić, czy zawórograniczania ciśnienia nie jestzatkany- natychmiast zatrzymaćwałek czopowy- przeprowadzić diagnozęprzy nieruchomym- unieść belkę


nr o p i s możliwa przyczyna usunięcie16 pick-up pick-up lub mechanizm tnący nieobracają się, zatkanie17 silnik supłacza silnik supłacza nie wykonał żadnegosupła lub czujnik supłacza wadliwienastawiony18 multibaloty nie można nastawić 2 pozycjimultibalotów lub całości balotów19 dosuw zgarniaka wadliwie nastawiony czujnikdosuwu zgarniaka- sprawdzić, wyczyścićukład mechaniczny- sprawdzić elektrykę silnikasupłacza-sprawdzić mechanikęwłączania supłacza- prawidłowo nastawić czujniksupłacza- brak ciśnienia powietrza- prawidłowo nastawić czujnikmultibalotów- sprawdzić mechanikę włączaniasupłacza- wada zaworu multibalotów(zawór zakleszcza się, defektcewki,…)- sprawdzić elektronikęblokowania multibalotów- właściwie nastawić czujnik20 wada włączaniawysuwu balotówwłączył się wysuwacz balotów,mimo iż zsuwnia balotów jestjeszcze u góry- opuścić zsuwnię balotów inastepnie włącznik wysuwaczbalotów21 pomiar/wzorcowanie przypuszczalnie zamienione zostałyczujniki od pomiaru i wzorcowania- zamienić wtyki obu tychczujników101 czujnik kontroli sznurka defekt czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń102 czujnik kontrolizgarniaka103 czujnik dosuwuzgarniaka104 czujnik górnej pozycjibelki z nożamiwada czujnika lub doprowadzeniawada czujnika lub doprowadzeniawada czujnika lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń105 aktywny czujnik noży wada czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń


nr o p i s możliwa przyczyna usunięcie106107108109110111112113114115116117118119120czujnik kontroli supłacza wada czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeńczujnik pomiaru siły wada czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeńczujnik siły wzorcowania wada czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemczujnik hamulca kołazamachowegoczujnik cięgłaigłowegouszkodzeńwada czujnika lub doprowadzenia - Sensortest durchführen -Sensor und Zuleitung aufBeschädigung überprüfenwada czujnika lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeńczujnik zsuwni balotów wada czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeńczujnik siły, prawyczujnik siły, lewyczujnik ciśnieniahydraulikiczujnik odkładaniabalotówczujnik wysuwaczabalotówczujnik koławielojarzmowego(gwiaździstego)defekt czujnika, wzmacniaczapomiarowego lub doprowadzeniadefekt czujnika, wzmacniaczapomiarowego lub doprowadzeniawada czujnika lub doprowadzeniawada czujnika lub doprowadzeniawada czujnika lub doprowadzeniadefekt czujnika (potencjometraobrotowego) lub doprowadzenia- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nie sąuszkodzone- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nie sąuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeńczujnik pick-upa wada czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeńprzycisk unoszeniazsuwni balotówprzycisk opuszczaniazsuwni balotówdefekt przycisku lub doprowadzeniadefekt przycisku lub doprowadzenia- przetestować czujnik-sprawdzić przycisk i doprowadzeniepod kątem uszkodzenia- przetestować czujnik-sprawdzić przycisk i doprowadzeniepod kątem uszkodzenia


nr o p i s możliwa przyczyna usunięcie121przycisk wysuwaczabalotów na zewnątrzdefekt przycisku lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić przycisk i doprowadzenie,czy nie uszkodzone122123124125przycisk wysuwaczabalotów do wewnątrzprzycisk unoszeniabelki z nożamiprzycisk opuszczaniabelki z nożamiczujnik multibalotówdefekt przycisku lub doprowadzeniadefekt przycisku lub doprowadzeniadefekt przycisku lub doprowadzeniadefekt czujnika (potencjometruobrotowego) lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić przycisk idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić przycisk idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić przycisk idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie pod kątemuszkodzeń


4.12 Obsługa ISO4.12.1 Sposób działaniaObsługa wg ISO stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do maszyn i systemów zgodnych z 1 StopniemZastosowań wg Międzynarodowej Organizacji ds. Normalizacji (ISO) 11783. Celem ISO 11783 jest dostarczenieotwartego a przy tym powiązanego wzajemnie systemu dla układów elektronicznych w pojeździe. Dziękijednolitemu, łatwemu do opanowania systemowi ISO 11783 ma umożliwić elektronicznym zespołom sterującymwzajemne komunikowanie się między sobą. Proste, łatwe do zaadaptowania, a przy tym rozdzielone odwłaściwych wskazań elementy obsługi sprawiają, że wyświetlacz może znaleźć zastosowanie jako monitorroboczy dla ciągnika oraz jako monitor dla oprzyrządowania dodatkowego ISO-11783.4.12.2 ZamontowaniePodczas montażu zwracamy uwagę,by kable połączeniowe nie byłynaprężone lub nie stykały się zkołami ciągnika.Instalujemy dostarczoną z maszyną wiązkę kablową.W tym celu:• 3-biegunowy wtyk (DIN 9680) od strony maszynyłączymy z gniazdem na przedniej blaszeosłonowej (5)• podłączamy gniazdo (4) na przedniej blaszeosłonowej• 9-biegunowy wtyk ISO łączymy z gniazdemISO-Bus (1) na ciągniku


4.12.3 Funkcje odbiegające od obsługikomfortowej KRONEDzięki zespołowi obsługi ISO dostarczane są na displejterminalu ISO informacje oraz funkcje sterowniczepoprzez oprzyrządowanie dodatkowe. Obsługa poprzezterminal ISO jest analogiczna do obsługi „komfortowej“KRONE. Przed uruchomieniem należy przeczytaćsposób działania „obsługi kom-fortowej KRONE, zawartew instrukcji użytkowania.Istotna różnica w porównaniu z obsługą komfortowąKRONE tkwi w usytuowaniu softkeys (klawiszedefiniowane, programowalne), określonym przez wybranyterminal ISO.Dalej opisano jedynie te funkcje, które odbiegają odobsługi komfortowej. Istotna różnica w stosunku doobsługi komfortowej KRONE polega na tym, iż funkcjepotencjometru obrotowego (obracanie w lewo, w prawo inaciskanie potencjometru) zostają zastąpione niżejpodanymi softkeys.Obsługa komfortowa KRONEOdpowiada softkey`owi w terminalu ISOpotencjometr obrotowy „obrót w prawo“,„obrót w lewo“, by kartkować do przodu lub dotyłu.kartkować do przodu lub do tyłupotencjometr obrotowy „obrót w prawo“, „obrót wlewo“ by kartkować do przodu lub do tyłu, byzwiększyć lub zmniejszyć wartośćzwiększyć wartośćzmniejszyć wartośćaby przejąć wartość, naciskamy potencjometrprzejęcie wartościnaciskając przycisk wracamy dopoprzedniego obrazu lub poprzedniego wyborumenuzamyka wywołane menuPrzyciskiemwywołujemy wybór menuwywołanie wyboru menuWartości dla „nacisku/siły klap prasujących“,„długości balotów“ i „ilości multibalotów“, któreprzy obsłudze komfortowej KRONE nastawiamypotencjometrem obrotowym, w terminalu ISOdokonujemy tego przy pomocy przycisku wyboru,zdefiniowanego przez terminal ISO (p. Instrukcjaużytkowania wydana przez producenta terminaluISO).


Punkt menu 1-4 „kontrast" obsługikomfortowej KRONE nie jest w terminalu ISOwywoływany. Nastawienie jest dokonywanebezpośrednio poprzez terminal ISO (jeśliistnieje) (p. Instrukcja użytkowania odproducenta terminalu ISO)Sygnały akustyczne należy ewtl. odłączyć odterminalu (p. Instrukcja użytkowania odproducenta terminalu ISO)


5 Zespół obsługi „medium“5.1 Opis ogólnyWyposażenie elektroniczne prasy do dużych pakietów składasię zasadniczo z komputera roboczego (pokładowego), oraz zzespołu obsługi i elementów sterujących i funkcjonalnych.Komputer roboczy (1) znajduje się z przodu po stronie lewejmaszyny, pod pokrywą boczną.Oto jego funkcje:- regulowanie gęstości sprasowania- licznik balotów- sterowanie „aktoryki“ zainstalowanej na maszynie- przekazywanie meldunków alarmowych- diagnozowanie układów czujnikowych/aktorykiZespół obsługi (2) przekazuje kierowcy informacje iprzeprowadza nastawy konieczne do pracy maszyny, które sąprzejmowane przez komputer pokładowy i poddawane dalszejobróbce.Zespół (pulpit) obsługi (2) należy chronićprzed działaniem wody. Jeśli prasa jest przezdłuższy czas nie używana (np. w okresiezimy), wtedy należy ją przechowywać wsuchym pomieszczeniu.W trakcie montażu i prac naprawczych,zwłaszcza przy spawaniu, przerywamy dopływprądu (zasilanie) do zespołu obsługi (2). Wefekcie przepięcia uszkodzeniu może ulecelektronika maszyny.


5.2 ZamontowanieZespół obsługi mocujemy za pomocą uchwytu (1) w zasięguwidoczności kierowcy.Zamocowanie bezpośrednie• uchwyt zespołu (1) przymocowujemy do istniejącychotworów (2)• zespół obsługi (3) przylega do uchwytu (1) dzięki płytcemagnetycznej (4).


ZasilaniePodczas montażu zwracajmy uwagę, bykable połączeniowe nie były naprężone lubnie stykały się z kołami ciągnika. kabel zasilający (12 V) łączymy po stronie ciągnika imaszyny z 3-biegunowym gniazdem wtykowym (DIN9780); u maszyny gniazdo to znajduje się na przedniejblasze osłonowej (5)Zespół obsługi• dołączony do maszyny kabel łączymy z gniazdem (4) naprzedniej blasze osłonowej oraz z gniazdem (3) zespołuobsługi


5.3 Zespół obsługiPrzegląd1 przycisk włącz./wyłącz.2 wyświetlacz3 przyciski (1 - 3)4 przycisk menu (4)5 przycisk „+" (5)6 przycisk Esc (6)7 przycisk „-" (7)8 przycisk OK (8)


Opis przyciskówPrzyciski 1-3Przyciski 1 -3 służą do włączania softkeys znajdujących sięw wierszu powyżej. Ich przyporządkowanie – patrz grafika.Jeśli nad przyciskiem nie ma żadnego softkey, wtedyprzycisk ten jest bez funkcji.Przycisk 4Przyciskiemwywołujemy wybór menu.Przyciski 5 i 7Przyciskami i zmieniamy nastawienia a wyborzemenu wybieramy żądane menu.Przycisk 6Naciskając przycisk wracamy do poprzedniego obrazulub do poprzedniego wyboru menu. Naciskając stale tenprzycisk, wracamy do obrazu podstawowego.Przycisk 8Przyciskiem wprowadzamy nastawienia do pamięciwzgl. wywołujemy wybrane menus.5.4 Gotowość operacyjnaWłączenie• naciskamy przyciskPo włączeniu następuje połączenie z komputeremroboczym.Należy sprawdzić połączenia CAN i komputera.Jeśli nie jest możliwe dokonanie połączenia, wtedy nadispleju pojawia się pokazany obok meldunekGdy połączenie zostało dokonane, po krótkim czasiena displeju pojawia się obraz podstawowy „Hand“[ręcznie] (p. ust. 5.5.1.).


5.5 Praca (obsługa) ręczna5.5.1 Obraz podstawowy obsługi ręcznejSoftkeys:W dolnym skrajnym wierszu znajdują się nast. softkeys:przełączanie z obsługi ręcznej/automatyczną;pokazana zostaje właśnie aktywowana obsługaPrzełączanie na obsługę automatyczną:naciskamy przyciskdla softkeyinformacja o prasowaniu pakietównaciskamy przycisk(opis - p. ust. 5.9.16)dla softkeynastawienie licznika klientównaciskamy przyciskdla softkeyUkazuje się menu 2-1 „licznik klientów"(nastawienia – p. ust. 5.8.9)Wskazania w okienku głównym(w zależności od wyposażenia maszyny)ukazuje się na krótko po wykonaniu supła,jeżeli nastąpiła aktywacja (p. ust. 5.8.4)wtedy pojawia się sygnał akustyczny(syrena ok. 1 sek.)wskazanie kierunku jazdyStrzałki lewo/prawo, mają one trzy różne wielkości,ponumerowane 1 – 3. Wskazują one kierowcy, w którąstronę i na ile musi on skorygować kierunek jazdy,przejeżdżając przez pokos, aby równomiernie napełniaćkomorę prasowania.Jeśli wskazania dot. jazdy są zbyt znacznelub słabe, wtedy można je jeszczedopasować (p. ust. 5.8.5).obciążenie maszynymaks. obciążenie, jeśli mamy do czynienia zestałą przemianą;przy niższym obciążeniu miganie, jeśli podczasprasowania nie następują przemiany =>sprawdzić czujnik dosuwu zgarniaka


nacisk klap prasujących (w bar)Pierwsza wartość (1) poniżej wskazania paska orazwysokość paska oznaczają aktualny nacisk klapyprasującej.Druga wartość (2) poniżej wskazania paska orazstrzałki we wskazaniu paska oznaczają nastawionynacisk żądany klapy prasującej w bar. Wielkośćprocentowa (3) to aktualna siła nacisku (prasowania)w % (100% = maks.).wskazanie długości balotu(tylko przy elektron. nastawieniu długości balotu)Długość paska (1) oznacza stan istniejący długościbalotów.Gdy wskazanie paska jest całkowicie zapełnione,wtedy zadana długość balotu została osiągnięta.Wartość (2) = nastawiona zadana długość balotu.Nastawienie zadanej długości balotu – p. ust. 5.8.3Nastawienie zadanego nacisku klapy prasującejPrzy obsłudze ręcznej nacisk ten ustala użytkownik.Nacisk zostaje natychmiast wytworzony przy obracającym się wałku czopowym i nieruchomej maszynie, wskazanietego nacisku na wyświetlaczu niemal nie odbiega od nastawionego.Jeśli nastawimy zbyt wysoki nacisk,wtedy maszyna może zostać przyprasowaniu przeciążona, co możespowodować jej zniszczenie. Abytego uniknąć obniżamy na krótkoprzed przeciążeniem nacisk klapyprasującej do wartości niekrytycznej.Po kilku sekundach następujeponowne nastawienie naciskuustalonego przez użytkownika.W razie wystąpienia przeciążenianależy obniżyć zadany nacisk klapyprasującej.Nastawienie zadanego nacisku klapy prasującej przyciskami wzgl. nastawiamyzadany nacisk klapy prasującej


5.6 Praca (obsługa) automatycznaOpis ogólny – patrz ust. 5.5 Praca ręczna Różnice wstosunku do pracy ręcznejSoftkeys:przełączanie ręczna/automatyczna; ukazuje siępraca aktywowana.Przełączanie na prace ręczną:Naciskamy przycisk dla softkeyWskazania w okienku głównym: siła prasowania (w %)Pierwsza wartość (1) pod wskazaniem paska orazwysokość paska (1) oznaczają aktualną siłęprasowania w %.Druga wartość (2) poniżej paska oraz strzałki wewskazaniu paska (2) oznaczają nastawioną zadanąsiłę prasowania w %. Wartość (3) pokazuje aktualnąsiłę nacisku klap prasujących w bar.Nastawienie zadanej siły prasowaniaPrzyciskami wzgl. możemy nastawiać zadanąsiłę prasowania.Przy pracy automatycznej nacisk jest nastawianyautomatycznie na podstawie pomierzonej siły tłoka.Wskazanie nacisku na displeju może sięznacznie różnić. Wyregulowanie działajedynie, gdy zgarniak dosuwa paszę dotłoka.


5.7 Opis procesu prasowania5.7.1 Kanał prasujący pustyPrzy włączaniu zespołu obsługi wskazanie pokazujezawsze pracę ręczną.Przy tym nastawieniu należy kanałprasujący napełniać wpierw przy naciskuok. 50 bar (słoma) i 25 bar (kiszonka), abyzapobiec wyginaniu się klap prasujących.Gdy kanał prasujący jest wypełniony,nastawiamy nacisk na tyle wysoko, bybalot uzyskał wymagana wytrzymałość.Aby uzyskać zawsze tę samą wytrzymałość balotuprzy różniących się właściwościach materiału (np.różna wilgotność materiału na polu), należy następnieprzełączyć na pracę automatyczną.Przejęta zostaje wtedy uprzednio osiągnięta siłaprasowania z pracy ręcznej.Siła docisku klap prasujących w kanale prasowania jestregulowana automatycznie w komputerzepokładowym, dzięki czemu osiągnięta zostajezaprogramowana siła prasowania. Jeśli materiał jestbardziej wilgotny, wtedy baloty dają się trudniejścisnąć, wskutek czego nacisk klap prasującychzostaje nieco obniżony. Gdy materiał staje się suchszy,nacisk klap prasujących znów się zwiększa.Wskazania nacisku na wyświetlaczu mogą się wskutektego znacznie różnić. Natomiast jakość i wytrzymałośćbalotów pozostają takie same5.7.2 Kanał prasujący pełenPodobnie jak w ust. 5.7.1, z nast. różnicą:1. Jeśli zamierzamy prasować w trybie automatycznym,wtedy możliwe jest bezpośrednio po zastartowaniuprzełączenie na pracę automatyczną.Użyta zostaje przy tym ostatnio stosowana siłazadana, tzn. że po wyłączeniu i włączeniu maszynymożemy nadal prasować z tymi samymi nastawami.Po włączonym sterowaniu w trybiepracy ręcznej nie wolno przestawiaćnastawionych parametrówprasowania, bowiem układ sterowania„zapomina“ wtedy ostatnie nastawy2. Jeśli zamierzamy prasować „ręcznie“, możemybezpośrednio po zastartowaniu sterowanianastawić nacisk prasowania na żądaną wartość.Dla informacji:Siła prasowania jest rejestrowana przez dwa czujnikipo wewnętrznej stronie przedniej części ramy,następnie wzmocniona i przesłana do komputerapokładowego.Komputer pokładowy analizuje sygnały i regulujenastępnie nacisk cylindrów hydraulicznych klapprasujących. Dodatkowo sygnały zostają na zespoleobsługi użyte do wskazywania kierunku jazdy. Imwiększa różnica między siłami pomierzonymi przezlewy i prawy czujnik, tym silniejsze są wskazówki dot.kierunku jazdy. Jeśli wskazania te są za silne lub zasłabe, wtedy można je jeszcze dopasować (p. ust. 5.8.5).


5.8 Wybór menuPrzeglądnastaw. dł. balotówwłączenie supłaczawartość skoryg.długości balotówSygnał supłaczaNastawieniaLicznikLicznik klient.Licznik ogólnyCzułość wskazaniakierunkuSerwisRęczny testczujnikówCentral. smarowanieMonterRęczny test‘aktorów’AktualnealarmyNastawienia5.8.1 Wywołanie wyboru menu• naciskamy przycisk (1)Wybór menu ukazuje się na wyświetlaczu.Naciskając przyciskz wyboru menu.(2) możemy ponownie wyjść


Wybór menu dzieli się na pięć menu głównych:• = menu główne 1 „nastawienia"• = menu główne 2 „liczniki"• = menu główne 4 „serwis"• = menu główne 5 „info"• = menu główne 6 „monter"• przyciskami i wybieramy menu główne,wybrany symbol zostaje pokazany w negatywie.• naciskając przyciskwybranego menu głównegowywołujemy wybór menu• przyciskiemzamykamy wywołane menu5.8.2 Menu główne 1 „nastawienia"Wywołanie menu głównego• przyciskiemwywołujemy wybór menu• przyciskami wzgl. wywołujemy menu główne 1, symbol ukazuje się w negatywie.• naciskamy przycisk .Displej pokazuje nam wybór menu 1 „nastawienia" . Wybórten, w zależności od wyposażenia maszyny, dzieli się na 5menu:• = menu 1-1 „nastawienie długości balotu,włączenie supłacza oraz korekcja długościbalotu"• = menu 1-2 „sygnał supłacza"• = menu 1-3 „czułość wskazania kierunku"• = menu 1 -4 „kontrast"• = menu 1-5 „centralne smarowanie"


5.8.3 Menu 1-1 „nastawienie długościbalotu, włączenie supłacza orazkorekcja długości balotu"(u maszyn z elektr. przestawieniem długości balotu)W wyniku różniących się właściwości materiału (np. słoma,kiszonka) rzeczywista długość balotu może odbiegać odzadanej nastawionej długości. Stosując wielkość skorygowanąmożemy odchyłkę tę zmienić.Wywołanie menuWywołane zostało menu główne 1 „nastawienia".• przyciskami wzgl. wybieramy menu 1 -1• naciskamy przycisk, symbol ukazuje się jako negatywNa displeju pokazuje się menu 1 -1 „menu 1-1 „nastawieniedługości balotu, włączenie supłacza oraz korekcja długościbalotu"Symbol w górnym wierszu oznacza, że wskazanewartości zostały zapamiętane.Nastawienie długości balotuDługość balotu możemy nastawiać wzakresie od 100 - 270 cm.Długość balotu powinno się zmieniaćjedynie u początku balotu, w przeciwnymrazie możemy uzyskać jakąś długośćpośrednią.Wskazanie po lewej stronie paska oraz wartośćw cm poniżej oznaczają nastawioną długośćzadaną balotu. naciskamy przycisk dla softkey , symbolukazuje się w postaci negatywu przyciskami wzgl. nastawiamy żądanąwartość zadaną długości balotu, symbolgórnym znika;w pasku naciskamy przycisk , nastawiona długość balotuzostaje zapamiętana, w górnym wierszu pojawia sięsymbol .Włączenie supłacza• naciskamy przez ok. 1-2 sek. przyciskdla softkeyrozpoczyna się proces supłania balotu. Softkeypokazany zostaje w negatywie.


Nastawienie wartości korekcyjnej długości balotu i jejzapamiętanieW wyniku różniących się właściwości materiału (np. słoma,kiszonka) rzeczywista długość balotu może odbiegać odzadanej nastawionej długości. Stosując wielkośćskorygowaną możemy odchyłkę tę zmienić.Nastawa fabryczna: 100%Gdy balot jest za długi, wartość korekcyjnązmniejszamy, gdy za długi – zwiększamy.Wskazanie na pasku z prawej strony oraz wartośćprocentowa poniżej oznaczają nastawioną wartośćkorekcyjną• naciskamy przycisk dla softkey , symbolpokazany zostaje jako negatyw• przyciskami wzgl nastawiamy odpowiedniąwartość korekcyjną, symbolznikaw górnym wierszu• naciskamy przyciskzapamiętana, symbolwierszunastawiona wartość zostajeukazuje się w górnym• przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 1 „nastawienia" .• Dwukrotnie naciskając przyciskobrazu podstawowego.wracamy do


5.8.4 Menu 1-2 „sygnał supłacza"Aktywacja/dezaktywacja sygnału akustycznego podokonaniu zasupłania..Wywołanie menuWywołano menu główne 1 „nastawienia".• przyciskami wzgl wybieramy menu 1-2• naciskamy przycisk, symbol ukazuje się jako negatywWyświetlacz pokazuje menu 1 - 2 „sygnał supłacza".Aktualny stan zostaje pokazany w postaci symbolu:= sygnał supłacza aktywowany= sygnał supłacza dezaktywowanySymbol w wierszu górnym oznacza, że pokazany stanzostał zapamiętany.Zmiana i zapamiętanie stanu• przyciskami wzgl nastawiamy żądany stan wgórnym wierszu, symbolw górnym wierszu znika• naciskamy przycisk , nastawiony stan zostajewprowadzony do pamięci, w górnym wierszu ukazuje sięsymbol• przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 1 „nastawienia".• naciskając dwukrotnie przyciskpodstawowy.wywołujemy obraz


5.8.5 Menu 1-3 „czułość wskazaniakierunku"Nastawienie czułości wskazania kierunkuWywołanie menuWywołano menu główne 1 „nastawienia"• przyciskami wzgl wybieramy menu 1-3• naciskamy przycisk, symbol zostaje pokazany jako negatywDisplej pokazuje menu 1 -3 „czułość wskazania kierunku".Wskazanie paska oznacza nastawioną czułość. Im pasekwyższy, tym wskazanie kierunku czulsze (dokładniejsze).Symbol w górnym wierszu oznacza, że wskazanawartość została zapamiętana.Czułość wskazania kierunku – nastawienie izapamiętanieIm wyższą nastawiono czułość wskazania kierunku, tymbardziej zaznaczone są wskazania jazdyw postaci strzałek• przyciskami wzgl. nastawiamy czułość,znika symbolw górnym wierszu• naciskamy przycisk , nastawiona czułość zostajewprowadzona do pamięci, w górnym wierszu ukazuje sięsymbol• przyciskiemzamykamy wywołane menu.Wyświetlacz pokazuje wybór menu 1 „nastawienia..• Dwukrotnie naciskając przyciskpodstawowy.przywracamy obraz


5.8.6 Menu 1-4 „kontrast"Nastawienie kontrastu wyświetlacza.Wywołanie menuWywołano menu główne 1 „nastawienia" .• przyciskami wzgl. wybieramy menu 1 -4 naciskamy przycisk, symbol jest przedstawiony w negatywieWyświetlacz pokazuje menu 1 - 4 „kontrast".Wskazanie na pasku oznacza nastawioną wartośćkontrastu.Symbol w górnym wierszu wskazuje, iż wartość tazostała zapamiętana.Nastawienie kontrastu i wprowadzenie do pamięciIm pasek wyższy, tym silniejszy kontrast wyświetlacza.• przyciskami wzgl. nastawiamy kontrast,symbolw górnym wierszu znika• naciskamy przycisk, nastawiona wartośćprzechodzi do pamięci, symbolgórnym wierszu.ukazuje się w• przyciskiemzamykamy wywołane menuWyświetlacz pokazuje wybór menu 1 „nastawienia".• naciskając dwukrotnie przyciskwywołanie obrazu podstawowegopowodujemyTło wyświetlacza dzień / nocPrzestawiając tło displeja z dnia na noc, powodujemyobniżenie podświetlenia tła obrazu.Tło nocne: przyciskiem zamykamy wywołanemenu• naciskamy przycisk dla softkeyPodświetlenie tła zostaje osłabione.Tło dzienne:• naciskamy przycisk dla softkeyPodświetlenie tła staje się intensywniejsze.dwukrotnie naciskając przyciskpowracamy do obrazu podstawowego.


5.8.7 Menu 1-5 „centralne smarowanie"(u maszyn z tą opcją)Nastawienie interwałów i czasu smarowania.Wywołanie menuWywołane zostało menu główne 1 „nastawienia".• przyciskami wzgl. wybieramy menu 1-5 naciskamy przycisk, symbol zostaje pokazany w negatywieDisplej pokazuje menu 1 - 5 „centralne smarowanie".Lewa wartość (A) oznacza czas trwania (długości)smarowania, wartość prawa (B) czas przerwy wsmarowaniu.Symbol w wierszu górnym oznacza, że wskazanawartość została zapamiętana..Czas trwania smarowania można o kilka minutprzedłużyć. Fabrycznie czas ten został nastawiony wsposób optymalny.nastawafabrycznabez smarowaniazgarniakaczas smarowania 16 min (A)ze smarowaniemzgarniaka22 min (A)przerwa smarowania30 min (B) 30 min (B)• naciskamy przycisk (T | dla softkey DEF: wartościnastawy fabrycznej zostają przejęte, ewtl. gaśniesymbolw wierszu górnym• przyciskami wzgl. nastawiamy daneczasowe, symbol• naciskamy przyciskw górnym wierszu znika, nastawione dane czasowezostają zapamiętane, symbolukazuje się w wierszugórnym• przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 1 „nastawienia".• naciskamy dwukrotnie przyciskpodstawowy., pojawia się obraz


5.8.8 Menu główne 2 „liczniki"Wywołanie menu głównego• przyciskiemwywołujemy wybór menu• przyciskami wzgl. wybieramy menu główne 2, symbol zostaje przedstawiony w postacinegatywu• naciskamy przyciskDisplej pokazuje wybór menu 2 „liczniki".Wybór menu 2 „liczniki" dzieli się na dwa menus.:• = menu 2-1 „licznik klientów"• = menu 2-2 „licznik ogółem"5.8.9 Menu 2-1 „licznik klientów"Wywołanie menuWywołano menu główne 2 „liczniki"• przyciskami wzgl. wybieramy menu 2-1, symbol ukazuje się w negatywie• naciskamy przyciskDispley pokazuje menu 2-1 „licznik klientów" .Znaczenie symboli: = czynny licznik klientów (1 -10)= łączna ilość balotów= licznik godzin pracy(liczy tylko przy obracającym sięwałku czopowym)


Aktywowanie licznika klientów• przyciskami wzgl. wywołujemy żądany licznikklienta, który ukazuje się w wierszu górnym• naciskamy przyciskŻądany licznik klientów (w naszym przypadku licznik 4)przedstawiony zostaje w postaci negatywu ( )Zmiana ilości balotów• naciskamy przycisk dla softkey w celuzmniejszenia liczby balotów.• naciskamy przycisk dla softkey abyzwiększyć liczbę balotówKasowanie licznika klientów• przyciskami wzgl. wywołujemy żądanylicznik klienta, który pojawia się w górnym wierszu• przez 1 – 2 sekund naciskamy przyciskdlasoftkey .Wybrany licznik klienta zostaje wyzerowany.• przyciskiemzamykamy wywołane menuDisplej pokazuje wybór menu 2 „liczniki".• dwukrotnie naciskając przyciskwywołanie obrazu podstawowegopowodujemy


5.8.10 Menu 2-2 „licznik balotów ogółem"Wywołanie menuWywołano menu główne 2 „liczniki"• przyciskami wzgl. wybieramy menu 2-2• naciskamy przycisk, symbol ukazuje się jako negatyw.Wyświetlacz pokazuje menu 2- 2 „licznik balotów ogółem".Ogólne liczby balotów stanowią sumę wszystkichsprasowanych balotów. Nie są one przyporządkowane dożadnego licznika klientaZnaczenie symboli:= licznik balotów (nie kasowalny)=licznik godzin pracy (nie kasowalny)=licznik sezonów 1 (kasowalny)Kasowanie licznika sezonów roboczych 1• naciskamy przyciskdla softkeyLicznik sezonów 1 zostaje wyzerowany.• przyciskiemzamykamy wywołane menuWyświetlacz pokazuje wybór menu 2 „liczniki".• naciskając dwukrotnie przyciskobrazu podstawowegowracamy do


5.8.11 Menu główne 4 „serwis"Wywołanie menu głównego• przyciskiemwywołujemy wybór menu• przyciskami lub wybieramy menu główne 4• naciskamy przycisk, symbol ukazuje się w negatywieWyświetlacz pokazuje wybór menu 4 „serwis".Wybór menu 4 „serwis" dzieli się na dwa menus:• = menu 4-2 „test sensora, ręcznie"• = menu 4-4 „test aktora, ręcznie"(objaśnienia terminu „aktor” – patrz ust. 4.9.13)5.8.12 Menu 4-2 „test sensora, ręcznie"W ręcznie dokonywanym teście sensora zainstalowane wmaszynie czujniki są testowane pod kątem wad, zarazemmogą one zostać przy tej okazji prawidłowo nastawioneDopiero po nastawieniu (wyregulowaniu) czujników mamygwarancję, że maszyna pracuje właściwie.Wywołanie menuPodczas testu sensora wałek czopowy nie możesię obracać.Wywołane zostało menu główne 4 „serwis".• przyciskami lub wybieramy menu 4-2• naciskamy przycisk, symbol pokazany zostaje w postaci negatywuNa wyświetlaczu ukazuje się menu 4-2 „test sensora,ręcznie".Wybranie sensora• przyciskami lub wybieramy sensorWybrany sensor zostaje z lewej strony displeja jako negatywi poddany testowi.


Diagnozowanie czujników „namur“Status (stan):tłumione (żelazonie tłumione (brak żelaza)zerwany kabelzwarcieWartości nastawcze:W górnym zakresie wskazań paska pokazywana jestminimalna i maksymalna wartość nastawcza przy sensorzewytłumionym (metal przed sensorem). Aktualnie nastawionawartość (wartość rzeczywista) ukazuje się pod wskazaniempaska.Odstęp czujnika od metalu należy nastawić tak, by w staniewytłumionym pasek znalazł się w górnym oznakowaniu.Następnie sprawdzamy, czy pasek w stanie nie tłumionymznajduje się w dolnym oznakowanym zakresie.Możliwe sensory ( w zależności od wyposażeniamaszyny)B1nr symbol sensora o p i shamulec koła zamachowegoB2belka z nożami u góryB3noże aktywneB4pomiarB5wzorcowanieB6kontrola zgarniakaB7dosuw zgarniakaB8kontrola sznurkaB9cięgło igiełB10kontrola supłaczaB11zsuwnia balotów


Diagnozowanie sensorów analogowych Status (stan):zerwany kabel lub zwarciedefekt sensora lub komputera pokładowegoWartości nastawcze:Pasek winien się znajdować w zaznaczonym zakresiewskazań paska.Możliwe sensory analogowe (w zależności odwyposażenia maszyny)nr symbol o p i sB15B17Koło wielojarzmowe (obracać tymkołem: przy pełnym obrociepasek winien się zawszeznajdować w za-znaczonymzakresie)Nacisk klapy prasującej (przy 0 barpasek winien się znajdować wdolnym zaznaczonym zakresie)Diagnozowanie sensorów siłyStatus (stab):Meldunki statusu (stanu) są ważne jedyniewtedy, gdy sensory siły zostały uprzedniowłaściwie nastawione.zerwany kabel lub zwarciedefekt sensora, wzmacniacza miernikasiły lub komputera pokładowegoWartości nastawcze:Jeśli któryś z sensorów został wymieniony lub gdypasek mieści się poza zewnętrznym oznakowaniem,należy we wzmacniaczu miernika siły potencjometremnastawić pasek tak, by znalazł się on w wewnętrznymoznakowaniu.Oznakowanie wewnętrzne:Pasek musi się mieścić pomiędzy 1,8 V a 2,0 V.Oznakowanie zewnętrzne:Pasek musi się mieścić pomiędzy 1,1 V a 4,0 V.Sensory siłynr symbol o p i sB18siła tłoka z lewejB19siła tłoka z prawej


Diagnoza napięć zasilającychNapięcia zadane (żądane): 12V Ges: 12VTer: SS_5V: 8Vana: 8Vdig: 12V P2: 12V P3:12-14,5 V12-14,5 V4,5 - 5,5 V8,5- 9, 1 V8,5- 9, 1 V12-14,5 V12-14,5 VU1nr symbol o p i sNapięcie zasilające• przyciskiemwychodzimy z wywołanego menuWyświetlacz pokazuje wybór menu 4 „serwis".• dwukrotnie naciskamy przycisk ,powracamy do obrazu podstawowego


5.8.13 Menu 4-4 „test „aktorów“, ręcznie[przyp. tłumacza: w dalszym ciągu tekstu używam zamiast„elementy wykonawcze”, dla uproszczenia terminu „aktor”,podobnie jak w oryginale niemieckim czy angielskim)Test aktorów służy do przetestowania aktorówzainstalowanych w maszynie.„Aktor” może być testowany jedynie wtedy, gdyprzepływa przez niego prąd. W ręcznym teście aktorównależy w związku z tym krótko wysterować aktoraręcznie, by w ten sposób można było wykryć ewentualnewady w „aktoryce“.Wywołanie menuW czasie dokonywania testu aktorówwałek czopowy nie może się obracać. Wtym czasie „aktory“ zostają wysterowane,co może doprowadzić do nieprzewidywalnychakcji w maszynie. Z tego teżwzględu test winien być prowadzony zbezpiecznej pozycji, poza obszaremoddziaływania elementów maszynyporuszanych dzięki aktorem.Wywołane zostało menu główne 4 „serwis".• przyciskami lub wybieramy menu 4-4, symbol ukazuje się pokazany jako negatyw.• naciskamy przyciskDisplej pokazuje menu 4-4 „testowanie aktorów, ręcznie"Wybieranie aktora• przyciskami lub dokonujemy wyboruaktoraWybrany aktor zostaje pokazany na displeju z lewejstrony w pozycji odwróconej.


Diagnozowanie aktorów cyfrowychWady są pokazywane jedynie wtedy, gdy aktor jest włączonyoraz gdy jest możliwe jego testowanie (p. tab.: „możliwe„aktory“ cyfrowe“). W razie potrzeby można również sprawdzićbezpośrednio na aktorze diodę LED przy wtyczce.• naciskamy przyciskdla softkeyStatus (stan):włączenie aktorawyłączenie aktorawada ogólna aktorabrak napięcia zasilającego, przypuszczalniedefekt bezpiecznikaMożliwe „aktory“ cyfrowe (w zależności odwyposażenia maszyny)nr symbol o p i sY30czyszczenie supłacza(rozpoznanie wady nie jest możliwe)Y31centralne smarowanieM1włączenie supłacza(rozpoznanie wady nie jest możliwe)


Diagnozowanie aktorów analogowych(np. zawór ograniczający ciśnienie)Przy użyciu wartości PWM (w promilach) można nastawićnatężenie prądu (w Ma).Przy wartości PWM = 500 prąd winien oscylować pomiędzy1000 mA a 3000 mA (w zależności od użytego zaworu). naciskamy przycisk dla softkey , PWMzmniejsza się naciskamy przycisk dla softkey , PWMzwiększa sięStatus (stan):włączenie aktorawyłączenie aktorabrak napięcia zasilającego(przypuszczalnie defekt bezpiecznika)Możliwe „aktory“ analogowenr symbol o p i sY11Zawór ograniczający ciśnienie• przyciskiemzamykamy wywołane menuWyświetlacz pokazuje wybór menu 4 „serwis".• dwukrotnie naciskając przyciskobraz podstawowyprzywracamy


5.8.14 Menu 4-5 „aktualne alarmy“W tym menu są pokazywane aktualnie występujące wady.Wywołanie menuWywołano menu główne 4 „serwis".• przyciskami lub wybieramy menu 4-5, symbol ukazuje się w negatywie• naciskamy przyciskWyświetlacz pokazuje menu 4-5.Poniżej (1) pokazano aktualne alarmy wraz zprzynależnym numerem alarmu (2).• przyciskami lub możliwa jest zamiana dokolejnego okienka(możliwe jedynie w przypadku kilku jednocześniewystępujących wad)• przyciskiemzamykamy wywołane menuWyświetlacz pokazuje wybór menu 4 „serwis".• dwukrotnie naciskając przyciskobraz podstawowyprzywracamy


5.8.15 Menu główne 5 „info"Wywołanie menu głównego• przyciskiemwywołujemy wybór menu• przyciskami lub wybieramy menu główne 5, symbol pokazany zostaje w negatywie• naciskamy przyciskDisplej pokazuje menu 5 „info".strona 5-1: SW = pełna wersja oprogramowania maszyny= wersja komputera pokładowego ISO = wersja oprogramowania ISO


5.9.16 Okienko „info“Displej pokazuje menu 5-9 „ilość warstw na balot".• przyciskiemwywołujemy obraz podstawowy5.8.17 Menu główne 6 „monter"Wywołanie menu głównego• przyciskiemwywołujemy wybór menu.• przyciskami lub wybieramy menu główne 6, symbol pokazany zostaje jako negatyw• naciskamy przyciskMenu główne 6 „monter" jest chronione hasłem.


5.9 Meldunek alarmuW przypadku pojawienia się usterki w maszynie ukazuje sięna wyświetlaczu meldunek alarmowy, jednocześnie pojawiasię sygnał akustyczny (szybki przerywany dźwięk syreny).Opis, możliwa przyczyna oraz jej usunięcie – patrz ust. 5.10.Wszystkie funkcje objęte tym menu są nadalaktywne. Dezaktywowane są softkeys objętetym meldunkiem alarmowym.Zatrzymanie sygnału akustycznego: naciskamy przycisk dla softkeySkasowanie alarmu:• naciskamy przycisk dla softkey , alarm zostaje skasowany a sygnał akustyczny wyłączonyW razie ponownego wystąpienia usterki meldunek alarmowy znów się pojawia.Kasowanie alarmu:Kasowanie alarmu – tylko w przypadku awarii.• około 5 sek. naciskamy przycisk dla softkey alarm zostaje skasowanyPrzy ponownym wystąpieniu usterki nie pojawia się już meldunek alarmowy.Dopiero, gdy wyłączymy i na powrót włączymy zespól obsługi, dopiero wtedy pojawia się alarm meldunku wrazie usterki5.10 Meldunki alarmowenr o p i s możliwa przyczyna usunięcie


A01 defekt bezpiecznika 2 zwarcie na wyjściach wymienić bezpiecznik, z koleiprzetestować wszystkie „aktory“,czy ewtl. któryś z aktorów niema zwarcia.A02 defekt bezpiecznika 3(samoregenerujący)zwarcie na zasilaniu czujnikówsprawdzić okablowanie dopotencjometru multibalotów, koławielojarzmowego, czujnika naciskui wzmacniacza miernika siłyA03przerwa na połączeniu defekt okablowania CANCAN między terminalem ikomputerem pokładowymsprawdzić okablowanie CANA04 wada EEPROM uszkodzenie komputera pokładowego wymienić komputerA14 za niskie napięcie • defekt baterii ciągnika • za małamoc alternatora ciągnika • za cienkikabel zasilania 12 V- po stronieciągnika, lub nie połączony wprostz bateriąkabel połączeniowy KRONEpołączyc bezpośrednio z bateriąA15 za wysokie napięcie uszkodzony alternator ciągnika sprawdzić alternator


nr o p i s możliwa przyczyna usunięcie0kontrola sznurka- zerwany sznurek- koniec sznurka- sprawdzić sznurek orazjego naprężacz1234kontrola zgarniakaprzekroczona siłaprasowania – lewyczujnik;przekroczona siłaprasowania – lewyczujnikkontrola supłacza- zatkanie na odcinku ściąganiazgarniakaPrzekroczona siła prasowaniaJeśli wskutek zbyt silnego naciskumogłaby zostać przeciążonamechanicznie, wtedy nacisk klapprasujących obniżony zostanie nakrótko przed przeciążeniem dowartości niekrytycznej. Wielkość tegoobniżenia jest zależna odprasowanego materiału. I tak wwypadku słomy obniżenie to jestmniejsze niż przy kiszonce.-supłacz pracuje niewłaściwie- wadliwie nastawiony czujnik- natychmiast zatrzymaćnapęd jazdy- zmniejszyć obroty wałkaczopowego, aż do usunięciazatkaniaNależy przedsięwziąć nast.kroki:1. przy pracy ręcznej:zmniejszyć nacisk2. przy pracyautomatycznej: -jeśli częściejpojawia się alarm, niecoobniżyć siłę prasowania- sprawdzić supłacz i jegowłączanie- prawidłowo nastawić kontrolęsupłacza5kontrola pomiarudefekt czujnika pomiaru lubwadliwie nastawiony- prawidłowo nastawić czujnik6kontrola wzorcowaniadefekt czujnika wzorcowania lubwadliwie nastawiony- prawidłowo nastawić czujnik7hamulec kołazamachowegozaciągnięty hamulec kołazamachowego- zwolnić hamulec89cięgło igieł zerwana śruba ścinana - wymienić śrubę ścinaną- sprawdzić igły-sprawdzić zasięg obrotu igieł- sprawdzić prowadnicęsznurkazsuwnia balotów zsuwnia balotów w górze, a wałek - opuścić niżej zsuwnię balotówczopowy obraca się101112przekroczony naciskprasowaniawada zaworu ograniczenia ciśnienia-możliwy defekt czujnika naciskuerror trybu diagnozowania wałek czopowy obraca się wmomencie rozpoczęciadiagnozowania sensora lub aktoralub już w trakcie diagnozybelka z nożami u dołu- w trakcie prasowania belkaznajduje się u dołu- zatrzymać wałek czopowy- sprawdzić, czy zawórograniczający ciśnienie nie jestzatkany- natychmiast zatrzymaćwałek czopowy- diagnozę przeprowadzićprzy nieruchomym wałkuczopowym- unieść belkę


nr o p i s możliwa przyczyna usunięcie17silnik supłaczadosuw zgarniakasilnik supłacza nie wykonał żadnegosupła, lub wadliwie nastawiony czujniksupłaczawadliwie nastawiony czujnikzgarniaka- sprawdzić instalację el.silnika supłacza- sprawdzić układ mechan.supłacza- właściwie nastawić sensorsupłacza- właściwie nastawić czujnik21pomiar/wzorcowanieprzypuszczalnie zamieniono ze sobączujnik pomiaru i wzorcowania- zmienić wtyki czujnikówpomiaru i wzorcowania101102103104105106107108109110czujnik kontroli sznurka defekt czujnika lub doprowadzeniaczujnik kontrolizgarniakaczujnik dosuwuzgarniakaczujnik belki z nożami,u górydefekt czujnika lub doprowadzeniadefekt czujnika lub doprowadzeniadefekt czujnika lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzoneczujnik noże aktywne defekt czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzoneczujnik kontroli supłacza defekt czujnika lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzoneczujnik pomiaru siły defekt czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzoneczujnik siły wzorcowania defekt czujnika lub doprowadzeniaczujnik hamulca kołazamachowegoczujnik cięgłaigłowegodefekt czujnika lub doprowadzeniadefekt czujnika lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone


nr o p i s możliwa przyczyna usunięcie111112czujnik zsuwni balotów defekt czujnika lub doprowadzenia - przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzoneczujnik siły, prawydefekt czujnika, wzmacniaczapomiarowego lub doprowadzenia- sprawdzić czujnik i doprowadzenieczy nie uszkodzone113czujnik siły, lewydefekt czujnika, wzmacniaczapomiarowego lub doprowadzenia- sprawdzić czujnik i doprowadzenieczy nie uszkodzone114117czujniki ciśnienia wukładzie hydraulicznymczujnik koła wielojarzmowego(gwiaździstego)defekt czujnika lub doprowadzeniadefekt czujnika (potencjometraobrotowego) lub doprowadzenia- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone- przetestować czujnik- sprawdzić czujnik idoprowadzenie, czy nieuszkodzone


6 Zespół obsługi – „baza“6.1 Opis ogólnyUkład elektroniczny składa się z rozdzielni (1), w którejmieści się elektronika, oraz z zespołu (pulpitu) obsługi dosterowania maszyny.Rozdzielnia znajduje się z przodu z lewej strony maszyny,pod boczną pokrywą.W rozdzielni jest płytka do nastawiania nacisku klapyprasującej oraz czasu nawiewu supłacza.Dzięki zespołowi (pulpitowi) obsługi można włączyćczyszczenie supłacza oraz nastawiać nacisk klap prasujących.Przy prowadzonych na prasie robotachmontażowych i naprawczych, zwłaszczazaś spawalniczych, należy odłączyćzasilanie do zespołu obsługi.W efekcie przepięcia elektrycznegouszkodzeniu może ulec elektronikazespołu obsługi.6.2 ZamontowaniePrzy montażu zwracamy uwagę, bykable zasilania nie były naprężonelub nie stykały się z kołami ciągnika.• zespół obsługi należy zamontować na ciągniku wzasięgu widzenia kierowcy (uchwyt magnetyczny)Zasilanie• kabel zasilający (12 V) podłączyć po stronieciągnika i maszyny do gniazda 3-biegunowego(DIN 9680).Po stronie maszyny gniazdo znajduje się naprzedniej blasze osłonowej(a).Zespół (pulpit) obsługi• dostarczony kabel, już podłączony do zespołuobsługi, łączymy z gniazdem (b) na przedniejblasze osłonowej


6.3 ObsługaWłączenie:Włącznikiem (1) z przodu zespołu obsługi włączamyelektronikę. Po włączeniu zapala się lampka sygnalizacyjna(2). Czyszczenie supłacza włączamy wyłącznikiem (3) polewej stronie zespołu, po czym supłacz jest cyklicznieoczyszczany.Nastawa fabryczna:interwał czyszczenia: 60 sek.czas czyszczenia: 3 sek.Pokrętło (4) po prawej stronie służy do nastawiania naciskuklap prasujących.Nacisk jest nastawiany na stałe, nie ma tunadzorowania ewentualnego przeciążeniamaszyny. Zwłaszcza w wypadku materiałówwilgotnych i trudno dających się sprasowaćnie można nastawiać zbyt dużego ściskania,w przeciwnym razie może nastąpićuszkodzenie maszyny.6.4 Opis procesu prasowaniaNa początku procesu prasowania należy wpierwnastawić nacisk na ok. 50 bar, do odczytania namanometrze maszyny.Z chwilą osiągnięcia tych 50 bar możemy rozpocząćprasowanie.Gdy kanał został już napełniony a klapy prasująceotwarły się, wtedy możemy nastawić naciskna tyle duży, by uzyskać żądaną wytrzymałośćbalotu.Ponieważ ewentualne przeciążeniemaszyny nie jest nadzorowane, stądnależy nacisk nastawiać bardzoostrożnie, by trwale nie uszkodzićmaszyny.


7 Praca z prasą do dużych pakietów7.1 Wskazówki bezpieczeństwa• W odniesieniu do wszystkich czynności konserwacyjnych, montażowych, naprawczych iregulacyjnych obowiązują następujące zasady: wyłączyć wałek czopowy, zgasić silnik i wyjąćkluczyk zapłonowy, zaciągnąć hamulec koła zamachowego.• W trakcie pracy zachować wystarczający odstęp bezpieczeństwa do wszystkich częściprasy będących w ruchu. Odnosi się to szczególnie do zespołów pobierania prasowa-negomateriału.• Prasę uruchamiać jedynie wtedy, gdy założone zostały wszystkie urządzenia bezpieczeń-stwa,ochronne i gdy znajdują się one we właściwym stanie.• Zatykania się maszyny prasowanym materiałem usuwać tylko przy nieruchomej maszynie.Zgasić silnik, wyjąc kluczyk zapłonowy i zaciągnąć hamulec koła zamachowego.• W razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznych natychmiast wyłączyć wałek czopowy iunieruchomić prasę.• Nigdy nie zostawiać prasy na chodzie bez personelu obsługi na ciągniku.7.2 Pick-up [zabierak]Przy jeździe „na nawrotkach“ na polu oraz przy jeździe do tyłu podnosimy pick-up!Nastawienie wysokości roboczejAby nastawić wysokość pick-up’a należy go unieść i przestawiając kurek odcinającyzabezpieczyć przed niezamierzonym opuszczeniem.Wysokość roboczą nastawiamy kołami stykowymipo obu stronach pick-upa. W tym celu pick-up unosimyi zabezpieczamy, Wyjmujemy kołek sprężysty (2) a koła stykoweustawiamy w żądanej pozycji na szynie perforowanej. Kołastykowe znów zabezpieczyć kołkami sprężystymi.Zwracać uwagę, by koła stykowe po obustronach pick-upa znajdowały się w tej samejpozycji na szynie perforowanej


Ustalenie wysokości roboczej pick-upaWysokość roboczą pick-upa możemy nastawić ręcznie,przestawiając zderzaki (1) z obu stron maszyny. Dziękitemu możliwa jest jazda maszyny bez kół stykowych, ztrwale ustawionym pick-upem.Aby nastawić, luzujemy śruby (2) i ustawiamy ogranicznikgłębokości w otworze podłużnym w żądanej pozycji.Następnie śruby na powrót dociągamy.Pamiętajmy, by ogranicznik głębokościznajdował się w tej samej pozycji po obustronach pick-upa.Nastawienie wysokości dociskacza krążkówNastawienie wysokości dociskacza krążków zależne jest od następujących czynników:prasowanymateriałdługość pras. materiałudługi krótkiwielkość pokosuduży małyjaka nastawa?słoma/siano X X dociskacz krążków wysokosłoma/siano X X dociskacz krążków niskosłoma/siano X X dociskacz krążków wysokosłoma/siano X X dociskacz krążków niskokiszonka X dociskacz krążków wysokokiszonka X dociskacz krążków niskoWysokość nastawienia dociskacza krążków (3)regulujemy łańcuchami mocującymi (1),zaczepianymi do uchwytów (2) po obu stronachmaszyny.Zwracajmy uwagę, by łańcuchyzaczepione do uchwytów miały tęsamą długość.


7.3 Mechanizm tnący [ucinak] XCWskazówki bezpieczeństwaDo wszystkich czynności konserwacyjnych, montażowych, naprawczych i regulacyjnych namechanizmie ucinającym obowiązują z reguły nast. wskazówki:unieruchomić prasęzgasić silnik, wyjąć kluczyk zapłonowyciągnik oraz prasę zabezpieczyć przed odtoczeniem.pick-up zabezpieczyć przed niezamierzonym opuszczeniemprzy montażu i demontażu noży istnieje znaczne zagrożenie zranieniem – noże chwytaćjedynie przed odpowiednie rękawicezaciągnąć hamulec koła zamachowegoUwagi ogólnePrasa Big Pack XC posiada mechanizm ucinający zwalcem tnącym i nieruchomymi nożami.Ucinanie materiału służy lepszej dalszej obróbce dużegopakietu, zwiększa przy tym gęstość sprasowania. W razieewtl. zatykania się materiału noże można hydraulicznie, odciągnika, usunąć z kanału transportującego. Każdy nóż jestindywidualnie zabezpieczony przed przeciążeniem.Maszyna może być używana również bez noży. W takimwypadku stosujemy i zakładamy tzw. „noże ślepe”.Walec transportujący przejmuje wtedy funkcjętransportowania między pick-upem a kanałemprasowania wstępnego.Długość cięciaMechanizm ucinający prasy Big Pack 890 XC możezostać wyposażony w maks. 16 noży, zaś prasy BigPack 1270 XC /1290 XC w maks. 26 noży. Teoretycznadługość cięcia wynosi wtedy 44 mm.Długość cięcia jest określona ilością użytych noży.Aby mechanizm ucinający działał, należy włączyć noże(położenie 1) a mechanizm ucinający hydraulicznieunieść całkiem do góryDługośćcięcia mmBP 890Liczba nożyBP1270BP1290Użyty schowekna nożeNastawa- 0 0 dowolny 044 16 26 każdy 188 8 13 co drugi 1132 4 6 co trzeci 1


Wymiana nożyWymiany noży dokonujemy z prawej i lewej strony maszyny.Poniżej opisujemy czynności z lewej strony maszyny. Tosamo odnosi się do strony prawej.Opuszczanie mechanizmu ucinającego:Przed opuszczeniem włącznik nożywinien być w poz. (1), aby noże możnabyło aktywnie wyciągać z kanału.Mechanizm ucinający opuszczamy przy pomocyhydrauliki ciągnika (przy elektronice typu „komfort:aktywować hydraulikę ciągnika i na displejuzespołu obsługi wzgl. przyciskami „opuszczaniebelki z nożami“ na maszynie naciskając je takdługo, aż mechanizm ucinający całkiem sięopuści).Wyjmujemy kluczyk zapłonowy i wyłączamyelektrykę zespołu obsługiMechanizm ucinający możemy dopierowtedy przesunąć w górę, gdy obiepołówki ucinarki przejechały na bok izostały zablokowane.Noże przełączamy kluczem o rozstawie SW 30 z pozycji(1) do pozycji (0).Przestawiając noże j.w. pamiętajmy, żenacisk sprężyny działa na użyty w tymcelu klucz (możliwość zranienia !)Wgłębienie ucinarki możemy odblokować dźwignią (1) iwyciągnąć w bok aż do oporu.


Odblokowanie wałka z nożami• odblokować dźwignię (1) (poz. II).• noże (2) można wyjmować jedynie pionowo w górę• włożyć nowe noże• tzw. „noże ślepe“ włożyć w te pozycje, gdzie nożesą zbędne• wałek z nożami zabezpieczyć dźwignią blokującą (1)(poz. 1)pozycja I = wałek z nożami zablokowanypozycja II = wałek z nożami odblokowany połówkę ucinarki (4) wsunąć z boku tak, ażdźwignia blokująca (3) samoczynnie zaskoczy dozatrzasku noże włączyć kluczem SW30 z poz. (II) do poz. (I) hydraulicznie unieść ucinarkęMechanizm ucinający możemy dopierowtedy przesunąć w górę, gdy obiepołówki ucinarki przejechały na bok izostały zablokowaneHydrauliczne wyłączanie noży:Przy pomocy cylindra hydraulicznego możemyopuszczać mechanizm ucinający.Hydrauliczne przełączanie noży dopozycji zerowej służy do tego, bywyeliminować ewtl. zatykania.Przy pracy bez noży zastępujemy je tzw.„nożami ślepymi”.Z uwagi za zbyt małą odległość od zieminależy ucinarkę po usunięciu zatkanianatychmiast przesunąć w górę, wprzeciwnym bowiem razie uszkodzonazostanie niecka (wgłębienie) ucinarki.Przy silnym zanieczyszczeniu tegowgłębienia należy je wyczyścić przedprzesunięciem w górę.


7.4 Regulacja siły prasowaniaSiła prasowania w kanale prasującym jest regulowana zapomocą systemu elektroniczno-hydraulicznego. Siłęprasowania nastawiamy z zespołu obsługi na ciągniku.Prasa w wykonaniu „baza“:(nastawienie – p. ust. 6)Na manometrze (1) przy dyszlu możemy odczytać aktualneciśnienie w układzie hydrauliki pokładowej.Prasa w wykonaniu „medium“ i „komfort“:Ciśnienie (nacisk) odczytujemy bezpośrednio na zespole(pulpicie) obsługi (p. ust. 4 i 5).Kolejny manometr (1) znajduje się po lewej stroniemaszyny, pod boczną pokrywą przy zaworzeograniczającym ciśnienie.Podtrzymywanie nacisku prasowania przy wyłączonejelektronice („medium“ / „komfort)Aby utrzymać nacisk [ciśnienie] w kanaleprasującym, wolno wyłączyć elektronikędopiero wtedy, gdy maszyna wzgl. kołozamachowe zostały unieruchomione.Kurek odcinający do zwalniania kanałuprasującegoWykonanie „baza” i „medium”:Kurek odcinający (1) służy do zwalnianiakanału prasującego. W pozycji (a) maszynajest w poz. roboczej. Zwolnienie kanałuprasującego uzyskujemy w poz. (b)(recyrkulacja do baku).Gdy kurek odcinający znajduje się wpozycji (b), nie jest możliwe powstanieciśnieniaPrasa w wykonaniu „komfort“:W wykonaniu „komfort“ funkcja ta jest włączana z zespołuobsługi wzgl. przyciskami na maszynie (p.ust. 4).


7.5 Opróżnianie kanału prasującegoZanim opróżnimy kanał prasujący, powinien zostaćzwiązany znajdujący się w nim pakiet. W tym celu ręczniewłączamy proces wiązania (p.ust.: „Ręczne włączanieprocesu wiązania“).Następnie otwieramy kanał prasujący (kurek odcinającyzwalniający kanał – p. ust. 7.4).Z wysuwaniem balotu należy odczekać takdługo, aż klapy naprężające całkowicie sięotworzą.W wykonaniu „baza” wzgl. „medium” uruchomieniewyrzutnika pozostałych balotów jest włączane górnądźwignią, z tyłu po lewej stronie maszyny.• unosimy tuleję zabezpieczającą (2), a dźwignię (3)ustawiamy w pozycji (a) lub (b):poz. (a):poz. (b):wyrzutnik pozostałych balotów zostajewysunięty w przódwyrzutnik reszty pakietów zostajewysunięty do tyłuPo wysunięciu pakietu należy konieczniewysuwnik pakietów na powrót umieścić wpoprzedniej pozycji. W tym celu dźwignię(3) – w sposób wyżej opisany –umieszczamy w pozycji (a).7.6 Hydraulicznie składana zsuwniarolkowa (opcja)Jako wariant oferujemy hydraulicznie składaną zsuwnię pakietów z pięcioma krążkami bieżnymi.Ciągnik oraz maszynę zabezpieczamy przedodtoczeniem.Przy składaniu i rozkładaniu zsuwni rolkowejusuwamy osoby ze strefy zagrożenia.Jazda po drogach publicznych jedynie zezłożoną zsuwnią rolkową.Obsługa zsuwni rolkowej zależna jest od zastosowanegowariantu. W wykonaniu z zespołem obsługi „baza” wzgl.„medium” należy w ciągniku włączyć sterownik.Sterownik zespołu obsługi (1) dla hydraulicznie składanejzsuwni rolkowej i wyrzutnika resztek pakietów, znajdujesię z tyłu z lewej, w pobliżu hamulca postojowego.poz. a = kurek odcinający otwartypoz. b = kurek odcinający zamknięty• zwolnić mechan. blokadę zsuwni rolkowej• otworzyć kurek odcinający (1)


• aby rozłożyć zsuwnię pakietów (2) należy podnieśćtuleję zabezpieczającą (3), a dolną dźwignię (4)ustawić w położeniu (b)• w celu złożenia zsuwni (2) podnosimy tuleję (3), adźwignię (4) ustawiamy w pozycji (a).poz. a = podniesienie zsuwni pakietówpoz b = opuszczenie zsuwni pakietówPodczas jazdy po drogach publicznychzsuwnia rolkowa musi być zawsze złożona,a blokada mechaniczna zazębiona.Obsługa przy wariancie „komfort” – p. opis w ust. 4!7.7 Nastawienie długości dużych pakietów7.7.1 Ręczne nastawienie długościNastawienie ręczne długości pakietu dokonywane jest zlewej strony maszyny, z drabinki włazowej.Obracając korbą (1) nastawiamy długość pakietów.Wskazówka (2) na skali (3) została pomyślana jako pomocprzy nastawianiu długości.7.7.2 Elektryczne nastawianie długości (opcja)Przy elektrycznym nastawianiu długości pakietów jest onanastawiana wstępnie z pulpitu (zespołu) obsługi naciągniku (p. ust. 4 wzgl. 5).


7.8 Sznurek do wiązania pakietów7.8.1 Elektryczne wskazanie braku sznurkaPrzy dojściu do końca sznurka lub przy jego zerwaniu,sprężynujące naprężacze sznurka (1) zostają odłożonena obrotowy kątownik (2). W zespole obsługi pojawia sięakustyczny sygnał ostrzegawczy, na displeju ukazuje sięmeldunek usterki.Jak wyłączyć akustyczny sygnał ostrzegawczyw trakcie supłania sznurka – patrz ust.„Meldunki alarmowe” w opisie dla opcji„komfort”.7.8.2 Wskazanie przelotu sznurka górnego(supłacz podwójny)Górny przelot sznurka jest kontrolowany za pomocąreflektorków (wskaźniki biegu sznurka) nad maszyną.W trakcie tworzenia balotów wskaźniki biegu sznurka winnysię przemieszczać w jedną i drugą stronę. Wszystkiewskaźniki unoszą się i opadają na ogół jednocześnie, zwyjątkiem przypadku usterki. Usterka taka objawia się tym,że ten wskaźnik przelotu sznurka, który wykazuje usterkę,znajduje się w innej pozycji w stosunku do pozostałychWskazane mogą zostać następujące usterki:wskaźniki biegu sznurka zostają u góry:- Sznurek zawinął się wokół haczyka supłacza.- Igła nie uchwyciła górnego odcinka sznurka(sznurek nie zostanie przecięty).- Supeł (węzełek) zawiesił się na haczyku supłacza(po zakończeniu wiązania jeden ze wskaźnikówbiegu sznurka zatrzymuje się na dole dłużej niż innewskaźniki biegu sznurka zostają u dołu:- sznurek za słabo naprężony.- górny odcinek sznurka zerwany.- haczyk supłacza nie związał żadnego węzła.


7.8.3 Ręczne włączanie procesu wiązaniaAby sznurek dostał się do kanału prasowania i mógł zostaćwychwycony przez supłacz, trzeba ręcznie rozpocząćproces wiązania.W tym celu:• dźwignię zabezpieczającą (2) przechylamy w dółprzy włączaniu mechanicznym:• dźwignię (1) przesunąć w górę w celu włączeniaprocesu wiązania.przy włączaniu elektrycznym (opcja):• dźwignię (3) przesuwamy do tyłu w celu włączeniaprocesu wiązaniaNastępnie ręką poruszamy koło zamachowe ( w kierunkuroboczym) lub włączywszy wałek czopowy poruszamyigłami w górę do supłaczy i z powrotem. Sznurek znajdujesię teraz w kanale prasowania.Przy supłaczu pojedynczym zwracajmyuwagę, by po ostatnim związaniu nicizostały pociągnięte do tyłu, w przeciwnymrazie przy następnym wiązaniu nić (sznurek)może się odwikłać.


7.9 NapędyNapęd głównyJako napęd główny służy przekładnia stożkowo-zębataczołowa. Wałkiem przegubowym oraz dużą masązamachową przenoszony jest potrzebny momentobrotowy. Maksymalna liczba obrotów napędu nie możeprzekraczać 1000 obr./min. Od strony maszyny wałekprzegubowy jest zabezpieczony za pomocą sprzęgłapoślizgowego [przeciążeniowego] . Z tyłu masyzamachowej znajduje się krzywkowe sprzęgłoodłączające wzgl. śruba ścinana.W momencie zadziałania sprzęgłanależy zatrzymać ciągnik, natychmiastwyłączyć wałek czopowy i wyhamowaćkoło zamachowe. Po usunięciu usterkiodłączające sprzęgło krzywkoweponownie włącza się samoczynnie.W wykonaniu ze śrubą ścinaną należypo postoju maszyny obracać ręczniekołem zamachowym, aż możliwebędzie wymienienie śruby ścinanej. Aby wymienić śrubę ścinaną otwieramy osłonęw dyszlu i wchodzimy na platformę roboczą wdyszlu. ręcznie obracamy koło zamachowe, aż będziemożna wymienić śrubę ścinaną przez otworykoła zamachowego.


Napęd bębna zgarniakaNapęd bębna zgarniaka znajduje się po lewej stroniemaszyny. Przekładnia jest zabezpieczona sprężynowymsprzęgłem zapadkowym wzgl. śrubą ścinaną.W chwilą zadziałania sprzęgła zapadkowegozatrzymujemy ciągnik i redukujemyobroty silnika, aż maszyna na powrót sięsamoczynnie nie oswobodzi (np. z zatkania)Po usunięciu usterki sprzęgło zapadkoweznów automatycznie się włącza.W wykonaniu „medium“ wzgl. „komfort“ na wyświetlaczuzespołu obsługi pojawia się meldunek w/w wady.W wykonaniu ze śrubą ścinaną (1) należy popostoju maszyny obracać ręcznie kołemzamachowym, aż będzie możliwa wymianaśruby ścinanej.Napęd wałka supłaczaNapęd wałka supłacza następuje poprzez przekładniękątową. Wałek przegubowy przenosi moment obrotowyprzez przekładnię supłacza na wałek supłacza.Napęd ucinarki XCNapęd wirnika ucinarki zapewnia górna przekładniakątowa. Wałek pośredni przenosi moment obrotowypoprzez odłączające sprzęgło krzywkowe (1) na dolnąprzekładnię kątową.Z chwilą zadziałania odłączającego sprzęgłakrzywkowego zatrzymujemy ciągnik iredukujemy obroty silnika, aż maszynaznów samoczynnie się oswobodzi (np. zzatkania). Teraz sprzęgło krzywkoweautomatycznie podejmuje znów pracę.W wykonaniu „medium“ wzgl. „komfort” nawyświetlaczu zespołu obsługi pojawia się meldunekwady.


Napęd pick-upa przy ucinarce XCZ wyjścia dolnej przekładni kątowej ucinarki momentobrotowy przenoszony jest przez grzechotkę gwiaździstąna łańcuch napędowy pick-upa.W momencie zadziałania sprzęgła przeciążeniowegozatrzymujemy ciągnik izmniejszamy obroty silnika na tyle, bymaszyna samoczynnie się oswobodziła (np.z zatkania). Sprzęgło krzywkowe podejmujewtedy na powrót samoczyn-nie swą pracę.W wykonaniu „komfort” na wyświetlaczu zespołu obsługipojawia się meldunek wady.Napęd pick-upa przez przekładnię (bez ucinarki XC)Moment obrotowy jest przenoszony przekładnią kątową zgóry, wałkiem przegubowym z bezpiecznikiemprzeciążeniowym (grzechotka gwiaździsta) w dół doprzekładni kątowej.W momencie zadziałania sprzęgła przeciążeniowegozatrzymujemy ciągnik izmniejszamy obroty silnika na tyle, bymaszyna samoczynnie się oswobodziła(np. z zatkania). Sprzęgło krzywkowepodejmuje wtedy na powrót samoczynnieswą pracę.W wykonaniu „komfort” na wyświetlaczu zespołuobsługi pojawia się meldunek wady.Łańcuchowy napęd pick-upa (bez ucinarki XC)Napęd od górnego koła łańcuchowego. Koło to jestzabezpieczone śrubą ścinaną. Moment obrotowy jestteraz kierowany poprzez łańcuchy na wałek pośredni.Z tego wałka pick-up jest napędzany łańcuchem.Po postoju maszyny ręcznie obracamymasą zamachową, aż będzie możliwawymiana śruby ścinanej.


7.10 Zestaw do multi-balotów (opcja)W wykonaniu „multi-baloty“ można kompletny dużybalot podzielić nawet na 6 mniejszych balotów.Kompletny balot jest przy tym przytrzymywany 4sznurkami, natomiast małe baloty za pomocą 2sznurków. Przy wyłączonej funkcji „multi-bale”konwencjonalny wielki balot nadal zostaje obwiązany 6sznurkami. Ilość małych balotów możemy wybierać wprzedziale 2 – 6 [ w zależności od długości całkowitegobalotu]. W ten sposób otrzymujemy zróżnicowanądługość małych balotów, od 0.45m do 1.35m.Parametry nastawiamy z zespołu obsługi na ciągniku(p.ust. „nastawianie ilości multi-balotów“, na s. IV-11).Przy nastawione z góry funkcji „multi-bale” małe balotysą wiązane przednim wahaczem igłowym (1).Sprzężony tylny wahacz (2) związuje cały balot.Sprzęganie [łączenie] poszczególnych wahaczyigłowych następuje poprzez cylinder pneumatyczny (3),który uruchamia zapadkę blokującą (5). Blok sterującycylindra pneumatycznego (3) jest sterowanybezpośrednio przez układ elektroniczny opcji „komfort”.Jeśli przez dłuższy czas zbędne jestfunkcjonowanie opcji „multi-bale“,wtedy można oba wahacze igłoweunieruchomić za pomocą perforowanejlistwy (4). Zminimalizowanezostaje w ten sposób zużywanie sięposzczególnych elementówkonstrukcyjnych.Jeśli wybierzemy poprzez zespółobsługi funkcję „multi-bale“ przyzablokowanym wahaczu igłowym,wtedy funkcja ta nie jest realizowana.Na displeju zespołu obsługiukazuje się stosowny meldunekusterki.Przy użyciu maszyny z funkcją„multi-bale“ należy pamiętać, że przyznacznych gęstościach prasowanianależy dla 4 nici użyć sznurka wysokiejjakości ((110-130 m/ kg), gdyżcałkowity balot jest przytrzymywanyjedynie przez 4 nici (odcinkisznurka).Aby rozdzielić cały balot na małebaloty, należy podzielić odcinkisznurka (1,3,4,6).


8 Nastawy8.1 Wytyczne bezpieczeństwa• Przy wszystkich czynnościach konserwacyjnych, montażowych, naprawczych i regulacyjnychnależy z reguły: wyłączyć wałek czopowy, zgasić silnik, wyjąć kluczyk zapłonowyze stacyjki, zaciągnąć hamulec koła zamachowego.• Prasę uruchamiać jedynie wtedy, gdy założone zostały wszystkie urządzenia ochronne,znajdujące się w nienagannym stanie.• W razie pojawiania się niebezpiecznych sytuacji natychmiast wyłączamy wałek czopowy iunieruchamiamy prasę.• Nigdy nie uruchamiać i nie pozostawiać pracującej prasy bez personelu obsługi naciągniku.• Podczas prac wykonywanych na maszynie oraz przy igłach będących w kanale prasującym,należy koniecznie zabezpieczyć nośniki igieł przed spadnięciem. Grozi to zranieniem!8.2 Urządzenie wiążące8.2.1 Sznurek do wiązaniaPrasa do dużych pakietów ma z każdej strony pojemnikize sznurkiem, każdy z nich mieści po 16 rolek sznurka.Aby zapewnić wystarczającą pewność związania balotuzwracajmy uwagę, by używać tylko syntetyczne sznurki owytrzymałości 120-140 m/kg .Rolki sznurka łączymy za pomocą pokazanej obok kluczkizaciągającej. Końcówki węzła skracamy do wymiaru x =15 - 20 mm .Prze włożeniem każdej nowej partii sznurka należy:- wyłączyć wałek czopowy ciągnika,- zgasić silnik ciągnika,- mechanicznie unieruchomić kołozamachowe,- wałek supłacza zabezpieczyćodpowiednio przekładając dźwignięzabezpieczającą


Zakładanie sznurkaPrzed każdym założeniem nowego sznurka zabezpieczamywałek supłacza, aby wahacz igieł nie mógł sięporuszyć. W tym celu przestawiamy dźwignię (1) z pozycji(a) do pozycji (b) i zahaczamy ją o czop (2Supłacz pojedynczy:Odkładając sznurek do ich pojemnikówpamiętajmy, by możliwe było odczytanienapisów na rolkach ze sznurkiem.Zwracajmy zwłaszcza uwagę na oznakowanąstronę „Góra“ [oben].BP 890 Supłacz pojedynczytyp maszynyBig Pack 890liczbasupłaczyliczba roleksznurka/supłaczrezerwa4 8 -Big Pack 1270Big Pack 1290 6 48BP 1270 / 1290 Supłacz pojedynczy


Supłacze podwójne:typ maszynyliczbasupłaczyliczba roleksznurka/supłacz(sznurek dolny)liczba roleksznurka/supłacz(sznurek górny)rezerwaBig Pack 8904 4 2 8Big Pack 1270Big Pack 1290 6 2 2 8Odkładając sznurek do ichpojemników pamiętajmy, by możliwebyło odczytanie napisów na rolkachze sznurkiem. Zwracajmy zwłaszczauwagę na oznakowaną stronę„Góra“[oben].BP 890 Supłacz podwójnyPodczas obiegu wiązania balotów do każdego z 6wzgl. 4 supłaczy zostają doprowadzone dwa ciągisznurka, przy czym jeden ciąg wprowadzany jest oddołu przez igły (2), drugi natomiast od górybezpośrednio nad balotem (1).Przednie w stosunku do kierunku jazdy rolki zesznurkiem stanowią górny odcinek (ciąg) i prowadzą dosupłaczy (1). Natomiast rolki tylne to odcinki dolne,prowadzące do igieł (2).BP 1270 / 1290 Supłacz podwójnyW wypadku supłacza podwójnegohamulce w skrzynkach ze sznurkiemwinny być jedynie na tyle naprężone, bysznurek był właśnie naciągnięty (tzn. bynie zwisał!).


Nawlekanie sznurkaSupłacz pojedynczySznurek doprowadzany przed dolne oczka w pojemnikusznurka i wiodący przez prowadnicę zewnętrzną, należynawlec do oczek. Stąd przez naprężacze nawlec go doigieł wiążących i przywiązać do odpowiednich oczek wramie.Big Pack 1270 /1290 strona prawaBig Pack 1270/1290 strona lewaBig Pack 890 strona prawaBig Pack 890 strona lewa


Supłacz podwójny, pasmo dolne sznurka:Sznurek prowadzony przez dolne oczka pojemnikasznurka i dalej przez prowadnicę zewnętrzną,nawlekamy do hamulców sznurka. Stąd przeznaprężacze nawlekamy je do igieł wiążących iprzywiązujemy do odpowiednich oczek na ramie.Big Pack 1270 /1290 strona prawaBig Pack 1270/1290 strona lewaBig Pack 890 strona prawaBig Pack 890 strona lewa


Supłacz podwójny, górne pasmo sznurka:Sznurek (1) prowadzony jest przez oczka (2) pojemnika zesznurkiem, przez prowadnicę (3) przez oczka (9) dohamulca (4). Stąd przechodzi przez oczko ramienianaprężnego (5), przez krążki igły górnej (6), na górnąstronę balotuGdy prasa do balotów jest próżna, wtedy pasmo górne idolne sznurka można w środku komory balotów wzajemnieze sobą związać.Górne pasmo sznurka prowadzone jest pod tylny nośnikpoprzeczny (7) stołu supłacza i zostaje przymocowane wodpowiednim miejscu ramy. Mógłby tym miejscem być np.trzpień zawiasy górnej klapy naprężającej. Zamocowaćnależy sznurek w taki sposób, by ramię naprężnika (5) byłonapięte. Po zakończeniu kolejnego procesu wiązanianależy sznurek odciąć od trzpienia zawiasy. Gdy kanałprasujący jest wypełniony, można alternatywnie luźnykoniec pasma górnego wcisnąć w balot. W tym celuprowadzimy sznurek przez krążki igły górnej (6) iopuszczamy ok. 50 cm sznurka do kanału prasującego.Podczas kolejnego prasowania pasmo sznurka zakleszczasię, pociągając w efekcie ramię naprężnika w dół. Ważnejest przy tym, by ramię naprężnika tuż przed rozpoczęciemprocesu wiązania było naprężone.8.2.2 Nastawienie igiełBoczne nastawienie igiełIgły (1) wstawiamy centralnie w otwory podłużne wahaczaigielnego, ustawiamy w kierunku szczelin igielnych imocno skręcamy śrubami (2). Aby móc dokonaćnastawienia, proces wiązania rozpoczynamy ręcznie iręcznie obracamy wahacz z igłami przy masiezamachowej w kierunku roboczym ku górze. Podczasruchu w górę w kierunku jazdy, igły muszą z boku poprawej stronie lekko przylegać do zakończeń supłacza. Wcelu skorygowania odstępu bocznego luzujemy śruby (2) iustawiamy igły na bok. W tej pozycji igieł przestawiamyprzy pomocy łomu tłok w celu skontrolowania na bok, abystwierdzić, na ile jest możliwe boczne stykanie się igieł. Podokonanym nastawieniu koniecznie sprawdzamy mocneosadzenie śrub.


Nastawienia przeprowadzamy tylko znawleczonym sznurkiem !Wysokość igieł w supłaczuAby nastawić wysokość igieł (4) przy ich wejściu dosupłacza, wahacz z igłami ręcznie po włączeniu procesuwiązania, obracając kołem zamachowym, przesuwamy natyle w kierunku roboczym do góry, aż dolny krążekznajdzie się w czubku igły nad oczyszczaczami (6)zabieraka (2) (I). Odstęp „a“ od dolnej krawędzi krążkaigielnego do górnej krawędzi tarczki oczyszczacza winienwynosić ze sznurkiem a = 1 do 3 mm. Jeśli wymiar tennie zostanie osiągnięty, możemy go skorygowaćprzestawiając śruby (7). Przy wejściu igieł do supłacza igłypowinny z prawej w kierunku jazdy dotykać supłaczaGórny martwy punkt igiełAby możliwe było sprawdzenie górnego martwego punk-tuigieł, obracamy wahacz igieł aż do jego najwyższego położenia(martwego punktu) (II). Igły (4) wystają z supła-czana zewnątrz. Odstęp „b“ między górną krawędzią tarczyzabieraka (2) do punktu centralnego dolnego krążka nakońcu igły winien wynosić ze sznurkiem b = x mm. Jeślinastawienie nie jest prawidłowe, wtedy korygujemy jeskracając lub wydłużając cięgło igieł (3). W swym najwyższympołożeniu igły nie mogą dotykać oczyszczaczy (6)zabieraka (2).supłacz pojedynczy:b = 120-130 mmsupłacz podwójny:b = 105-115mmIgły oraz wahacz z igłami nie mogą się wczasie ruchu w górę i w dół stykać z ramą,tłokiem czy innymi częściami.


Nastawienie hamulca wahacza igiełNastawienie to wolno przeprowadzaćdopiero wtedy, jeśli uprzednio nastawionezostały wysokość igieł w supłaczu orazgórny martwy punkt igieł!Gdy wahacz jest w pozycji spoczynkowej, tzn. gdy ramiękorby (1) oraz cięgło igieł (2) są w pozycji naprężonej,wtedy odstęp między rurką poprzeczną wahacza igieł (4)a hamulcem (3) winien wynosić „c” = 0-20 mm.Jeśli wymiar „c” nie zostanie uzyskany, można gowtedy skorygować przestawiając hamulec (3)zgodnie z rysunkiem (A).Jeśli ciągle jeszcze nie osiągamy wymiaru „c“ mimoprzestawienia hamulca, wtedy należy sprawdzićnastawienie igieł w stosunku do supłacza.Sprężynę (5) naciągamy nakrętką (6) na tyle, bydługość sprężyny X = 110 mm.


Igły w stosunku do tłoka prasującegoAby nastawić igły do tłoka prasującego, wpierw demontujemywałek przegubowy napędzający wałek supłacza. Zkolei tłok prasujący tak długo obracamy przy masie zamachowejręką w kierunku roboczym, aż ramiona korby (3) ikorbowód (4) znajdą się w górnym położeniu (t.zn. że tłokprasujący znajduje się w przednim martwym punkcie).Następnie tak długo obracamy przekładnią supłacza, ażoznakowanie barwne (1) na kole talerzowym wałkasupłacza znajdzie się w jednej linii z tylną, górną krawędziąskrzyni przekładniowej supłacza (2). Po tym nastawieniuponownie nasadzamy wałek przegubowy napędu supłacza izabezpieczamy go. Nastawienie sprawdzamy w sposóbopisany w poprzednim ustępie.Sprawdzenie ustawienia igieł w stosunku dotłoka prasującegoAby sprawdzić nastawienie igieł wstosunku do tłoka prasującego, należycałkowicie zwolnić hamulec wahacza igieł.Aby móc sprawdzić nastawienie igieł w stosunku do tłokaprasującego, włączamy proces wiązania. Tłok prasujący(2) obracamy ręcznie przy masie zamachowej w kierunkuroboczym na tyle, aż czubki igieł wiążących (1) znajdąsię na wysokości górnej krawędzi stałych podpór w dniekanału prasującego. Czubek igły winien w tej pozycji byćzakryty na odcinku a = 60-90mm przednią krawędziątłoka prasującego. Jeśli tak nie jest, wtedy należynastawienie poprawić przekładając wałek przegubowynapędzający supłacz


Nastawienie igły górnejGórną igłę należy nastawić w taki sposób, by poszczególneramiona górnej igły (1) znalazły się pośrodku wszczelinach kanału (2). Można tego dokonać wyrównującpodkładkami dopasowującymi przy końcach wałka górnejigły.Kontrola nastawieniaNaprężamy sznurek do tyłu i włączamy proces wiązania.Teraz ręcznie obracamy kołem zamachowym, aż ramionagórnej igły (1) uniosą się. Na krótko przed tym, nim igłasupłacza wychwyci górny sznurek (3), zaciągamy hamuleckoła zamachowego. W tym momencie sznurek górnywinien się znajdować pośrodku przed górnym krążkiem (4)igły supłacza. Jeśli tak nie jest, należy samo ramię górnejigły (1) doregulować.


8.2.3 Rygiel sznurka wiążącegoRygiel sznurka (1) odsuwa sznurek wiążący od igły idociska sznurek do haczyka supłacza. Jeśli sznurek niezostanie wychwycony przez te rygle, wtedy i haczyksupłacza nie może pobrać sznurka.8.2.3.1 Nastawienie rygla (supłacz pojedynczy)Włączyć proces wiązania, kołem zamachowym obracać wkierunku roboczym. Igły poruszają się w górę.Jednocześnie rygle obracają się w kierunku otworów,przez które igły przenoszą sznurek do supłacza.Jeśli rygle sznurka (1) znajdują się w środku otworów,wtedy odstęp między czubkiem rygla a wewnętrzną stronąigły (2) musi wynosić „b“ = 2 – 5mm. Nastawiamy luzującśruby (4) i (3) rygla (1).Nastawienia odstępu bocznego „a“ dokonujemy nadrążku sterującym (5) rygla sznurka (1). Aby nastawić,luzujemy przeciwnakrętki (6) i usuwamy kulistą główkę(7). Drążek sterujący obracamy na tyle, aż otrzymamywymiar „a” = 0 – 5mm. Gdy naciśniemy rygiel wkierunku szczeliny kanału, wtedy wymiar „a“ winien byćjeszcze zachowany. Następnie na powrót dokręcamyprzeciwnakrętki.Podczas montażu zwracamy uwagę, byzgięcie (5) drążka sterującego skierowanebyło w lewo ku górze.


8.2.3.2 Nastawienie rygla (supłacz podwójny)Przy supłaczu podwójnym nastawienia rygla sznurkadokonujemy przy 2 suple, kontynuując w tym celu proceswiązania przez obracanie koła zamachowego. Gdyzakończony został pierwszy supeł (tzw. supeł zamykający),igła porusza się ponownie w dół, zaś igła górna wchodzi doswego najgłębszego punktu, da szczeliny kanału. Terazrygle sznurka po raz drugi obracają się przez otwory.Gdy teraz rygle wychwycą sznurek, muszą dokonaćprzechwycenia b = 5 – 10 mm . (sznurek musi zostaćprzechwycony w sposób niezawodny 5 – 10 mm od czubkarygla).Nastawienie przez poluzowanie śrub (4) i (3) ryglasznurka (1).Nastawienie odstępu bocznego „a“ dokonywane jest nadrążku sterującym (5) rygla (1). Aby nastawić, luzujemyprzeciwnakrętki (6) i usuwamy główkę kulistą (7). Drążeksterujący obracamy tak, aż nastawimy wymiar „a” = 5 - 12mm. Gdy naciśniemy rygiel w kierunku szczeliny kanału,wtedy wymiar „a” musi jeszcze zostać zachowany.Następnie na powrót dokręcamy przeciw-nakrętki Ryglesznurka muszą mieć w tej pozycji swobodę poruszaniasię.Podczas montażu zwracamy uwagę, byzgięcie (5) drążka sterującego skierowanebyło w lewo ku górze.Kontrola nastawienia rygla sznurka (supłacz podwójny)• włączamy proces wiązania (p. ust. „Ręczne włączanieprocesu wiązania”)• kołem zamachowym obracamy w kierunku roboczym,aż ramiona igły górnej (8) nieco się uniosą• luzujemy śrubę (9) przy supłaczu i podnosimy supłacz• luzujemy nakrętkę (10) całkowicie, tak, by nastąpiłorozprężenie sprężyny (11)• rygiel sznurka (12) poruszamy ręcznie jedna i drugastronę; czubek rygla (12) nie może być w kolizji zramionami igły górnej (8); ewtl. cofamy rygiel (12) popoluzowaniu śrub (3) i (4) na tyle, by rygiel (12) niekolidował z ramionami górnej igły (8).Po przestawieniu rygla (1), należy sprawdzićwymiar „a“.


Naprężenie wałka rygla sznurkaSprężynę (1) wałka rygla naciągamy tak, aż osiągniętyzostanie wymiar a = 220 – 230 mm między uchami sprężyny(1).Nastawienie hamulca wałka supłaczaSprężyny (1) hamulca wałka supłacza naprężamy tak, ażuzyskamy wymiar a = ok. 22 mm.


8.2.4 Hamulec sznurkaSupłacz pojedynczyHamulce sznurka (2) znajdują się w pojemnikach zesznurkiem. Śrubami regulacyjnymi (3) sznurek (1) jestutrzymywany w stanie naprężonym.Różne gatunki sznurka wiążącego mogą mieć różnewłaściwości tarcia. Naprężenie rozciągające pasmasznurka należy sprawdzać przy okazji wymiany gatunkusznurka. Wybierać należy zawsze jedynie tak dużenaprężenie rozciągające, by sprężyny naciągowe sznurkanie dotykały wahadłowego kątownika. Wymiar „X” zależnyjest od wybranego rodzaju sznurka wiążącego i określićgo należy indywidualnie poprzez doświadczenia dokonywanena paśmie sznurka. Naprężenie sznurka nastawioneza wysoko może spowodować wadliwe działanie supłaczai zbyt mocno obciąża wchodzące przy tym w grę częścikonstrukcji.Nastawienie wstępne X= 30 - 35 mmSupłacz podwójnyW wykonaniu supłacza podwójnego hamulce sznurka (1) wpojemnikach służą jedynie do naprężanie sznurka.Naprężenie sznurka nastawione zbyt wysoko może spowodowaćusterkę supłacza i zbyt mocno obciąża wchodząceprzy tym w grę części konstrukcji.Nastawienie wstępne X= 35 mm


Naprężenie sznurka (górne pasmo sznurka)Górne pasma sznurka (1) winny być za pomocą hamulców(2) utrzymywane do wymiaru siły rozciągającej w zakresie100 -120 N .Zanim hamulce pozwolą się „prześliznąć“ sznurkowi, ramięnaprężające sznurek (3) powinno się wbrew sile sprężynyporuszyć ku dołowi, aż sznurek (1), niemal bez nawracania,będzie poprowadzony przez ucho ramienia naprężającego(4).Sprawdzenie naprężenia sznurka: pasmo sznurka (1) przywiązujemydo dynamometru sprężynowego, który tuż przed„prześliźnięciem się” sznurka winien wskazać 100-120 N .Dokręcając nakrętkę motylkową (5) możemy zwiększyć siłąnaprężającą. Aby siłę tę obniżyć – nakrętkę nieco luzujemy.Wymiar „X” zależny jest od wybranego rodzaju sznurkawiążącego i określić go należy indywidualnie poprzezdoświadczenia dokonywane na paśmie sznurka.Naprężenie sznurka nastawione za wysoko może spowodowaćwadliwe działanie supłacza i zbyt mocno obciążawchodzące przy tym w grę części konstrukcji.Nastawienie wstępne X= 65 mmNaprężenie sznurka (dolne pasmo sznurka)Hamulce sznurka (1) dla dolnego pasma sznurka znajdująsię za zgarniakiem, pod kanałem prasującym.Dokręcając nakrętkę motylkową (2) możemy siłę naprężającąpodwyższyć, luzując nakrętkę siłę tę obniżamy.Nastawienie wstępne X= 70 mmSprawdzenie naprężenia rozciągającego:1. nawlec sznurek zgodnie z instrukcją2. proces wiązania rozpocząć ręcznie3. ręcznie obracać koło zamachowe, aż igły dojdą doswego górnego martwego punktu4. wyciągnąć ok. 200 mm sznurka z igły i przedzielić5. powoli i równomiernie pociągać pasmo sznurka, ażsprężyny naciągowe sznurka osiągną pod kanałem swenajwyższe położenie6. przy przytrzymywaniu sznurka sprężyny naciągowemuszą pozostawać w tej pozycji, bez możliwościpociągania sznurka przez hamulec7. przy lekkim zwiększeniu siły rozciągającej hamulecpowinien pozwolić sznurkowi „prześliznąć się”.


8.3 SupłaczWskazówki dot. bezpieczeństwa• Wszelkie czynności konserwacyjne, regulacyjne i naprawcze na supłaczach wolno przeprowadzaćtylko przy nieruchomej maszynie. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy.• Zaciągamy hamulec koła zamachowego.• Zabezpieczamy możliwość włączenia supłacza przed jego niezamierzonym uruchomieniem.UruchomienieSupłacz został nastawiony i sprawdzony u producenta.Powinien on funkcjonować prawidłowo bez żadnychkolejnych regulacji. W razie pojawienia się problemówwiązania przy pierwszym uruchomieniu nie należyzaraz dokonywać żadnych przestawieńposzczególnych urządzeń, bowiem najczęściej mamytutaj do czynienia z usterką, powodowaną czy przezlakier, rdzę czy jakieś szorstkie miejsca maszyny.Zaleca się, przed pierwszym uruchomieniem usunąćpowłoczkę smaru chroniącą przed rdzą z zamocowańsznurka i z supłacza.8.3.1 Supłacz pojedynczyZespół supłającyA = luz osiowy do tarczki supłacza1 = Knüpferscheibenakrętka rowkowa okrągła2 = blacha zabezpieczająca3 = sprężyna dociskowa4 = zabierak sznurka5 = zaciskacz6 = zębnik supłacza7 = podkładka8 = spręż. dociskowa uchwytu sznurka9 = nakrętka 6-kątnamoment dociągający M = 25 +5 Nm10 = koło ślimakowe11 = koło zębate walcoweLuz osiowy (A) zespołu supłającego należy sprawdzić iwyregulować. Zapobiega on pęknięciom podkładek(tarczek) supłacza.Sprawdzić maks. odstęp 0,2 mm między pow. przyleganiawieńca ślizgowego tarczki supłacza a płaszczyznamiślizgowymi zębnika supłacza i zabieraka, i wrazie potrzeby wyregulować nakrętką rowkową (1).Następnie nakrętkę tę zabezpieczyć podkładkąblaszaną (2)!


Haczyk supłaczaZamek zostaje naprężony przez sprężynę (3) i naciska nakrążek języczka supłacza.Wymiar nastawienia sprężyny dociskowej powinien wynosić28,5 -0,5 mm.Zbyt niska siła docisku powoduje wadliwe związania (poczęści zawiązywanie końcówek pasma sznurka), zbyt silnaz kolei zwiększa zużycie przy krążku języczka, zamka orazkrzywki.Uchwyt sznurkaKontrola wymiaru odstępu 7 -1 mm między lewymi narożnikamirowkami zabieraka sznurka (4) oraz noskamisegmentu zaciskowego (5).Warunki:1. nie ma sznurka w uchwycie2. segment zaciskowy kładzie się napodstawę zabieraka sznurka3. płaszczyzna poślizgu A zębnikazabieraka lub supłacza (6) przylegado płaszczyzny poślizgu tarczkisupłacza (7)Nastawienie: 1. odkręcić nakrętkę 6-kątną (9)2. lekkim uderzeniem poluzować kołoślimakowe (10) od stożka i obrócić ażdo uzyskania wymiaru wg nastawy;warunek: by boki zębów kołaślimakowego oraz koła z zębamiśrubowymi (11) znalazły się jednoobok drugiego w kierunku napędu!3. nakrętkę 6-kątną dokręcićmomentem dociągającym 25 +5 Nm .Kontrola siły zaciskowej na uchwycie sznurka – sprężynędociskową (8) nastawić na wymiar 38 -1 mm, mierzonenad płaszczyznami zewnętrznymi (nastawienia dokonaćprzy zachowaniu w/w warunków 1 i 2).


Dźwignia noży (belka z nożami)Sprawdzenie, czy zbierak dźwigni noży (belki z nożami)ślizga się pośrodku, lekko przylegając z tyłu, wzdłużhaczyka supłacza.Zbyt ciasno ustawiona dźwignia z nożami powodujezużywanie się krzywek sterujących tarczę supłacza orazzużywanie się samej belki z nożami. Przy obróconym o ok.180 o haczyku supłacza, odstęp od części zakończonejdzióbkiem, w zakresie od czubka do belki z nożami winienwynosić minimum 3 mm!Skutkiem za małego odstępu są uszkodzenia pasemeksznurka.Rada: wymienić belkę z nożamiWskazówka dot. usunięcia usterek wiązaniawęzeł (supeł) zwykły przy uchwycie sznurka – końcusznurkaMożliwa przyczyna, to uderzanie zamka w belkę z nożami,albo też zamek dotyka palca supłacza. W obu wypadkachuniemożliwia to obciążenie naciskiem sprężyny krążkówjęzyczka supłacza.Rada:W zasięgu (A) belki z nożami należywyszlifować grzebień czyszczący, aby lekkosię poruszał, i odpowiednio ustawić odgarniaksznurka (B). Palec supłacza należy obrobićna odcinku (C), by w przedstawionej tupozycji supłacza powstał odstęp ok. 1 +1 mmmiędzy zamkiem a palcem supłacza.


8.3.2 Supłacz podwójny8.3.2.1 Haczyk supłaczaSprężyna płaska (3) przy zamku (1) napręża języczeksupłacza (5) u haczyka (2). Gdy siła zakleszczająca u języczkasupłacza (5) jest za duża, wtedy węzełzwisa u języczka. Pasmo sznurka ulegazerwaniu. Gdy siła ta jest za mała, wtedy niepowstaje żaden węzeł, lub jedynie węzełluźny.Usterek powyższych można uniknąć poprzezskorygowanie naprężenia sprężyny płaskiej (3).W tym celu:• odkręcamy lub przykręcamy nakrętkę (4) u sprężynypłaskiej (3) o ok. 60 o .Języczek supłacza (5) wymaganiedużego minimalnego naprężenia,dlatego nie należy go nigdycałkowicie luzować.8.3.2.2 Zamocowanie sznurkaNastawienie zabieraka sznurkaFunkcjonowanie zabieraka sznurka (5) jest uzależnioneod pozycji ich nacięcia karbu w stosunku do tarczkiczyszczaka sznurka (7). Zabierak sznurka (5) zostałfabrycznie wstępnie nastawiony na wymiar a = 0-2 mm . Jeśli karb zabieraka sznurka (5) jestumieszczony zbytnio z przodu (patrzącwedług ruchu wskazówek zegara), wtedysznurek doprowadzony przez igłę niemoże zostać wychwycony przez zabierak. Gdy karb jest z kolei za bardzo z tyłu(odwrotnie do ruchu wskazówek zegara),wtedy pasmo sznurka może uleczawikłaniu u haczyka supłacza albo niezostać wychwycone przez języczeksupłacza.Nastawienie zabieraka sznurka (5)W tym celu karb na zabieraku (5) musi się znajdować wpokazanym tu miejscu.Z kolei:• nakrętkę (4) odkręcamy na tyle, aż nakrętka (4)złączy się z końcem gwintu ślimaka• lekko uderzając w nakrętkę (4) powodujemypoluzowanie ślimaka• obracając ślimakiem nastawiamy wymiar a = 0 – 2 mm.• dokręcamy nakrętkę (4)Dla sprawdzenia prawidłowegopołożenia karbu, należy wykonać conajmniej dwa wiązania.


Nastawienie siły przytrzymującej uchwyt sznurka (6)Nastawa ta została dokonana wstępnie fabrycznie.Rodzaj materiału oraz zawartość wilgoci wprasowanym materiale, siła (gęstość) sprasowaniajak również wybór sznurka dowiązania wymagają zróżnicowanych nastawień, które w razie potrzeby należydostosować do warunków eksploatacyjnychmaszyny.W tym celu:• odkręcamy przeciwnakrętkę (3)• sprężyny przytrzymujące sznurek (2) naprężamy śrubą(2) mocniej wzgl. słabiej (ok. ½ obrotu)• dokręcamy przeciwnakrętkę (3)Uchwyt sznurka winien go zaciskać jedyniena tyle, by w trakcie wiązania nie zostałsznurek wyciągnięty z uchwytu. Przy zbytdużym zaciśnięciu sznurek ulegarozwłóknieniu.Dźwignia (belka) z nożamiBelka z nożami osiągnęła martwy punkt, gdy krążek belkiznajduje się w najwyższym punkcie krzywki (4) w tarczcesupłacza (5).


Odcinki belki z nożami (jak to oznakowano), po którychprowadzone są pasma sznurka, muszą zostać wygładzonei wyoblone aby uniknąć w ten sposób pęknięć sznurka.Belkę z nożami należy wymienić, gdy w zaznaczonym tuodcinku pojawią się oznaki zużycia (tworze-nie się rowków).Koniecznie należy pamiętać, by ostrza noża ucinającegosznurek były ostrzone z chwilą, gdy końcówki sznurka sąucinane na nierównej długości lub gdy powstaje przy tympostrzępienie w rodzaju frędzli. W razie złamania lubzbytniego zużycia noża należy go wymienić.8.4 Nastawienie tłoka prasującego• Rolki bieżne tłoka prasującego winny być równomiernie obciążone.• Szczelina pomiędzy nożem tłoka prasującego a nożami w kanale prasującym musibyć taka sama na całej szerokości tłoka.Kanał prasujący jest wyposażony w dwa przeciw-ostrza(6).• tłok prasujący (3) prasy Big Pack 1270 /1290 masiedem noży• tłok prasujący (3) u Big Pack 890 ma, z uwagi naniedużą szerokość kanału prasującego, jedynie pięćnoży (5)Nastawienie noży tłoka prasującegoAby spód dużego pakietu miał gładką powierzchnię,konieczne jest dokładne nastawienie noży tłoka prasującego.Aby nastawić odstęp „a” = 2 do 4 mm,można tłok prasujący za pomocą krążków mimośrodowych(2) nastawić wysokościowo. Po poluzowaniuzacisków (1) obracamy krążki mimośrodowe w celuopuszczenie i podniesienia tłoka prasującego. Ponastawieniu należy ponownie dociągnąć zacisk,zwracając przy tym uwagę, by szyny prowadzące (4)oraz rolki bieżne nie uległy zabrudzeniu. Mogłoby todoprowadzić do znaczniejszego zużycia oraz doniedokładnego nastawienia tłoka prasującego.


Czyszczenie szyn jezdnychPrzy czterech krążkach (3) tłoka prasującego umieszczonesą szyny czyszczące (2), które uwalniają szynyjezdne tłoka prasującego z osadów. Dla ich nastawienialuzujemy śruby (1) i nastawiamy szyny czyszczące nawymiar a = 1 - 2 mm. Śruby ponownie dokręcamy.Szyny czyszczące (2) muszą mieć możliwośćlekkiego przechylania się wokół osi krążków!Boczne nastawienie tłokaTłok prasujący należy ustawić pośrodku w kanaleprasującym.Należy pamiętać, by tłok się swobodnie poruszał, nie„szorując“ po zgarniakach w dnie kanału oraz pod stołemsupłacza.Aby ustawić tłok (2) na boku, przestawiamy tłok doskrajnej przedniej pozycji, obracając koło zamachowe.Przy pomocy blach wyrównawczych (1) (283-676-0),montowanych między tłokiem (2) a tarczami prowadzącymi(3), tłok (2) zostaje ustawiony bocznie.Tłok winien w najwęższym miejscu kanałuprasującego wykazywać szczelinę o wymiarze a = 1 -2 mm.8.5 Nastawianie zgarniaka w stosunku dotłoka prasującego8.5.1 Sprawdzenie zazębienia sprzęgu zgarniakaNastawienie zgarniaków jest wymaganejedynie, gdy poluźnione zostały przekładniezgarniaków lub łańcuchy łączące.W tym celu:• Obracamy ręcznie zgarniak w kierunku roboczym, ażwe wzierniku (2) z lewej strony maszyny widocznybędzie mały krążek prowadzący (3) zgarniaka (1).• Łomem (4) wyciskamy krążek prowadzący ku górze,aż krążek natrafi na opór. Upewniamy się w tensposób, że przekładnia zgarniaków została zazębiona.


Należy się upewnić, czy system VFSznajduje się w pozycji zerowej (p. ust.“Nastawienie pozycji zerowej“).8.5.2 Nastawienie zgarniakaObracając ręcznie kołem zamachowym ustawiamy zgarniakw kierunku roboczym, aż czubek pazura (1) listwy podajnikazgadzać się będzie we wzierniku po lewej stronie maszyny,ze znakiem nastawy (2).Należy pamiętać, by duży krążek (9) byłwłaśnie widoczny w górnej części otworu(10).• zgarniak należy w tym położeniu zabezpieczyć przyużyciu łomu (łyżki do opon)• łańcuch drabinkowy (5) zdjąć z wałka napędowegoprzekładni zgarniaka (7)• tłoczyska ustawić w pozycji wyprostowanej (tylnymartwy punkt), aż zgodne będą oznakowania (8) naprzekładni głównejZgarniak ustawiony w ten sposób przy użyciu łomu oraztłok stoją dzięki temu w pozycji, w jakiej miały zostaćnastawione.• nakładamy łańcuch drabinkowy (5) sprzęgła łańcuchowegoi zabezpieczamy; zakładamy następnieosłonę ochronną i usuwamy użyty przed chwilą łom• teraz, obracając ręcznie kołem zamachowym,wykonujemy całkowity obrót maszyny w kierunkuroboczym• z kolei ponownie sprawdzamy nastawienie


8.6 Zróżnicowany system napełniania VFS8.6.1 Montaż wahacza dotykowegoWahacz dotykowy (1) oraz pręt z gwintem (2) należy, wzależności od typu maszyny, montować w różnychpozycjach.PozycjawahaczadotykowegoPozycja pręta zgwintemBP 1270 D XBP 890/1290 C X8.6.2 Nastawienie sprzęgła (przy położeniuzerowym)8.6.2.1 Nastawienie położenia zerowego:Obracamy ręcznie kołem zamachowym w kierunku roboczymi ustawiamy zgarniak dotąd, aż krążek (8) zazębi się wnastawce zerowej (9). Wtedy:1. śrubę nastawczą (3) nastawiamy w taki sposób, by przywyłączonym sprzęgle i dotykającym kowadełku (4) ,środek krążka (5) spoczywał B = 5 – 8 mm nazatrzasku włączającym (6).2. w tej pozycji kowadełka (4) pręt gwintowany (2)nastawiamy tak, by wahacz dotykowy (1) zachowałodstęp C = 5 – 10 mm od krawędzi niecki zgarniaka.3. teraz pociągamy wahacz dotykowy (1) do jego pozycjitylnej ; zakończenia pazurów wahacza mogą terazwchodzić o D = 0 – 5mm w nieckę zgarniaka; pozycjętę ograniczamy śrubą nastawczą (7)W razie nieuzyskania wartości C i D powodemmoże być, iż urządzenie tłumiące przeszkadzaobrotowi wahacza dotykowego.Wtedy należy na nowo nastawić widełkihamujące urządzenia tłumiącego (p. 8.6.4).


8.6.3 Nastawienie czułości włączaniaSprężyna (8) służy do tego, by za pomocą kowadełka (4)i pręta gwintowanego (2) naprężyć wahacz dotykowy,oraz aby po zakończonym wsunięciu paszy ustawićwahacz na powrót w obróconej pozycji. Kowadełko (4)musi się przy tym dotknąć ze śrubą nastawczą (7).Orientacyjnie należy sprężynę rozciągnąć nadługość C = 130 mm.Naciągnięcie sprężyny należy zwiększyć, jeśli wysokośćwypełnienia kanału prasującego jest niewystarczająca.→ źle wypełnione narożniki balotu należy głównietłumaczyć niekorzystnym kształtem (formą) pokosuwzgl. jazdą tzw. jednostronnąNaciągnięcie sprężyny zmniejszamy, gdy sprzęgłoprzeciążeniowe zgarniaka zadziała zbyt często!Zbytnie naciągnięcie sprężyny może doprowadzić dozablokowania zgarniaka, tym samym zaś do redukcjiprzepustowości maszyny.


8.6.4 Urządzenie tłumiącePrzeznaczeniem urządzenia jest zapobieganie, by wahaczdotykowy odbijając się, włączał w sposób niezamierzonysprzęgło VFS.Widełkami hamującymi (2) możemy nastawiać długośćdrogi hamowania w obu położeniach krańcowych. Widełki(2) nastawiamy tak, by odstęp płytki hamującej (3) wpołożeniach krańcowych wahacza dotykowego był jednakowoduży do obu krawędzi kowadełka (4). W przeciwnymbowiem razie może się zdarzyć, że widełki hamujące (2)ograniczą drogę obrotu (przesuwu) wahacza dotykowego.Sprężynę (1) hamulca należy naciągnąć do wymiaru B = 60mm (rzeczywista długość sprężyny).Kontrola nastawieniaKowadełko (4) przeciągamy przez wahaczdotykowy do pozycji tylnej. Mierzymy wymiar Amiędzy krawędzią kowadełka a płytką hamującą(3). Teraz przeciągamy kowadełko przez wahaczdotykowy do pozycji skrajnej przedniej. Wymiar Apo drugiej stronie kowadełka musi być dokładnietaki sam. Poza tym można to nastawić przesuwającwidełki hamujące (2).8.6.5 Nastawienie sprężyny nastawki zerowejSprężynę nastawiamy w jej położeniu zerowym (p. ust.„Nastawienie pozycji zerowej”).• sprężynę naciągamy w stanie zazębionym nastawkizerowej na wymiar "A" = 185 mm .


8.7 Nastawienie czyszczenia koła zamachowego(tylko u Big Pack 890)Już choćby nieznaczne osady wewnątrz koła zamachowego(1) mogą spowodować jego niewyważenie. Z tegowzględu regularnie nastawiamy szyny z tzw. sztucznego(2). Jeśli szczelina między kołem zamachowym a szyną ztworzywa sztucznego jest za duża, luzujemy nakrętki (5)uchwytu (4) i przesuwamy szynę w podłużnych otworach(1) aż do koła zamachowego. Nakrętki ponownie dociągamy.8.8 Nastawa podstawowa hamulca taśmowegona kole zamachowymHamulec taśmowy umieszczony jest z lewej strony kołazamachowego. Jeśli przy zaciągnięciu hamulca jegodziałanie hamujące jest już niewystarczające, można jewyregulować przedłużając pręt gwintowany (1).Pozycja podstawowa: wymiar a = 182 mm


8.9 Nastawienie zsuwni pakietówZsuwnia pakietów, to w stanie rozłożonym przedłużeniekanału prasującego. Aby wielkowymiarowe pakiety mogłyzostać w sposób właściwy odłożone na ziemię, wysokośćtylnej krawędzi zsuwni w stosunku do podłoża nie możebyć nastawiona zbyt wielka, gdyż duże baloty mogłyby przyodkładaniu ulec uszkodzeniu.nachylenie zsuwni w stosunku do podłoża możnanastawić długością łańcucha mocującego (2)zsuwnięw tym celu zmieniamy ustawienie nakrętek (1) poobu stronach kanału prasującego


8.10 Nastawienie multibalotów8.10.1 Nastawienie pozycji drugiego wahaczaigłowegoRura (2) wahacza igłowego (3) musi się znajdować wniecce (4). Jeśli nie, wtedy:• sprawdzić nastawienie igły supłającej w stosunku dosupłacza i ewtl. wyregulować (p.ust. „Nastawienie igieł“)• hamulec wahacza igieł (1) przestawić w kierunkuwzdłużnym w zespole otworów (15), aż rura (2)wahacza igieł (3) w końcowym miejscu wiązaniaznajdzie się właśnie w niecce (4) hamulca wahacza (1)8.10.2 Nastawienie zderzaka• w tym położeniu odstęp między rurą (2) wahacza (3) azderzakiem (5) winien wynosić x = 8 – 12 mm ; wrazie potrzeby zderzak (5) wyrównać przy użyciupodkładek (6)8.10.3 Nastawienie wysokości hamulca wahaczaigłowegokrążek (7) hamulca wahacza (1) winien przy dochodzeniuwahacza (3) natrafić na dolny, trzeci odcinekrury (2); wysokość hamulca wahacza igłowego (1)możemy zmienić za pomocą podkładek wkładanychpod zderzak śruby regulacyjnej (8)sprężynę (9) hamulca wahacza (1) naciągamy dowymiaru: y = 115 – 120 mm


8.10.4 Nastawienie blokady (ramy)• rurę mocującą (1) nastawiamy tak, by odstęp międzyblokadą (11) a rurą mocującą (10) wynosił Z = 15 – 35mm8.10.5 Nastawienie blokad wahaczy igłowychAby zapewnić niezawodne zablokowanie drugiegowahacza igłowego (13), należy blokadę – jak to pokazanona rysunku obok – ustawić przy zachowaniu odstępu owymiarze U = 3 – 7 mm w stosunku do czopu (12)wahacza (148.10.6 Nastawienie bufora gumowego międzywahaczami igłowymiNastawienie wymiaru odstępu UPrzed dodanie wzgl. usunięcie podkładek wyrównujących(16) między buforem gumowym (17) a wahaczem (18)zwiększamy lub zmniejszamy odstęp U.Po nastawieniu bufora gumowego należysprawdzić nastawienie zderzaka (p. ust.„Nastawienie zderzaka”).


8.10.7 Możliwe wadliwe nastawienia i ich usuwanieusterka możliwa przyczyna usunięcieWahacz igieł (2) znówodbija od hamulcawahacza igieł (1) doprzoduSprężyna (9) hamulca wahacza(1) za słabo naciągniętaHamulec wahacza igłowego (1)założony został zbyt daleko do przoduw kierunku jazdyZderzak (5) hamulca wahacza igieł (1)założony zbyt do przoduMocniej naciągnąć sprężynęZamontować hamulec dalej do tyłuZderzak (5) zamontować dalej do tyłuRura (2) wahacza igieł(3) nie wchodzi przestrzeniąwlotową (7) dohamulca wahacza(1)Za mocno naciągnięta sprężyna (9)hamulca wahacza igłowego (1)Hamulec wahacza (1) założono wkierunku jazdy za daleko do tyłu.Naciągnąć sprężynę słabiejZałożyć hamulec wahacza bardziej do przoduCzop (12) wahaczaigłowego (14) nie zostałw sposób pewny uchwyconyprzez blokadę (11)Hamulec wahacza igłowego (1) wzgl.zderzak (5) założony zbyt daleko wkierunku jazdyNiewłaściwie nastawione cięgło igiełHamulec wahacza igłowego (1) wzgl. zderzak (5)założyć bardziej do tyłuSkorygować nastawienie cięgła igieł


9 Pielęgnacja, konserwacja i smarowanie9.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwaCzynności pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz czyszczenie wolno wykonywać jedynie przyunieruchomionej maszynie. Gasimy silnik, wyjmujemy kluczyk zapłonowy i zaciągamyhamulec koła zamachowego.Prasę i ciągnik zabezpieczamy przed odtoczeniem.Po zakończeniu czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na powrót w sposóbprawidłowy zakładamy wszystkie osłony maszyny i zabezpieczenia.Unikajmy kontaktu skóry ciała z olejami i smarami.Płyny hydrauliczne uchodzące pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować ciężkiezranienia. W takich razach natychmiast wzywamy lekarza, istnieje bowiem zagrożenieinfekcją.Stosujmy się także do wszystkich innych wskazówek bezpieczeństwa, aby uniknąćskaleczeń i wypadków.9.2 Uwagi ogólneAby zapewnić niezawodną eksploatację prasy do dużych pakietów i zmniejszyć jej zużywaniesię, należy przestrzegać określone interwały zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych.Należą do nich m.inn. czyszczenie, smarowanie, oliwienie elementów konstrukcyjnych iakcesoriów.9.2.1 Momenty dociągająceMoment dociągający M A (o ile nie podano inaczej).A = wymiar gwintu(klasę wytrzymałości podano na główce śruby)A 5.6 6.8 8.8 10.9 12.90 MA(Nm)M4 2,2 3 4,4 5,1M5 4,5 5,9 8,7 10M6 7,6 10 15 18M8 18 25 36 43M10 29 37 49 72 84M12 42 64 85 125 145M14 100 135 200 235M 14x1,5 145 215 255M16 160 210 310 365M 16x1,5 225 330 390M20 425 610 710M24 730 1050 1220M 24x1,5 350M24x2 800 1150 1350M27 1100 1550 1800M27x2 1150 1650 1950M30 1450 2100 2450Nakrętki oraz śruby sprawdzamy regularnie (co około 50 godzin) pod kątem ich pewnegoosadzenia i w razie potrzeby dokręcamy!


9.2.2 CzyszczeniePrasę do dużych pakietów, zwłaszcza zaśsupłacze, należy po każdej akcji oczyścić z plew ipyłu. Przy bardzo suchych warunkach pracymaszyny czyszczenie powtarzamy kilka razydziennie. Podobnie należy codziennie oczyścićukład sterujący zgarniaka oraz koło zamachowe zplew i pyłu.9.2.3 OgumienieNaprawy ogumienia mogą dokonywać wyłącznie fachowcy dysponujący odpowiednimsprzętem do montażu.Prasę odstawiamy na podłoże o nawierzchni trwałej i równej. Klinami podkładowymioraz zaciągnięciem hamulca postojowego zabezpieczamy prasę przed niezamierzonymodtoczeniem.Nakrętki kół regularnie sprawdzamy czy mocno dokręcone i w razie potrzeby dociągamy.Pompując opony nie stoimy bezpośrednio przed oponą. Przy zbyt wysokim ciśnieniupowietrza może nastąpić pęknięcie opony. Niebezpieczeństwo zranienia!Regularnie sprawdzamy ciśnienie powietrza w oponach.Przy odkręcaniu i dociąganiu nakrętek kół zachowujemykolejność wg rysunku obok. W 10 godzin po zakończeniumontażu sprawdzamy dociągnięcie nakrętek kół i ewtl.poprawiamy. Następnie mocne osadzenie nakręteksprawdzamy co 50 godzin pracy maszyny.momenty dociągające M A(Nm) –rozwartośćgwintbolce kół na- bolce kół niekluczasmsmarowane nasmarowanebolM20x1,5 27 360 380W regularnych odstępach czasu sprawdzamy ciśnieniepowietrza w oponach i w razie potrzeby uzupełniamy.Ciśnienie jest zależne od wielkości opony. Wartościpodano w ust. „Dane techniczne“.


9.3 Hydraulika9.3.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwaPrzed przystąpieniem do prac przy układzie hydraulicznym prasy, spuszczamy ciśnieniez cylindrów hydraulicznych klap kanału prasującego.Węże i przewody hydrauliczne regularnie sprawdzamy i w razie uszkodzeń wymieniamy.Użyte części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym producentamaszyny. Dlatego używamy jedynie oryginalne części zamienne KRONE.Naprawy układu hydraulicznego mogą wykonywać wyłącznie autoryzowane siłyfachowe.• Podczas prac przy układzie hydraulicznym zachowujemy absolutną czystość.• Przed każdym uruchomieniem prasy sprawdzamy poziom oleju hydraulicznego.• Przestrzegajmy interwały wymiany oleju hydraulicznego oraz filtra oleju.• Olej zużyty usuwamy zgodnie z odpowiednimi przepisami.9.3.2 Hydraulika pokładowaPodczas wymiany oleju hydraulicznegocylindry hydrauliczne klap kanałuprasującego muszą być wsunięte.Układ hydrauliki pokładowej prasy jest pod ciśnieniemdzięki własnej pompie hydraulicznej. Pompa jest podłączonakołnierzowo do przekładni głównej i nie wymagażadnych zabiegów konserwacyjnych.Olej oraz filtr do oleju hydraulicznego należy wymieniaćraz w roku przed sezonem. Do wymiany oleju przygotowaćnależy stosowny pojemnik na odbiór oleju zużytego.Wykręcamy śrubę spustową (1) w zbiorniku oleju(2). Po spuszczeniu oleju śrubę na powrót wkręcamy.Wykręcamy teraz pręt pomiaru poziomu oleju (3) i wlewamyodpowiednią ilość oleju hydraulicznego, po czymsprawdzamy poziom oleju prętem (3). Specyfikacjaoleju hydraulicznego – p. ust. „Dane techniczne“.Filtr oleju hydraulicznego (4) znajduje się po lewej stroniemaszyny, przed pojemnikiem na sznurek.Interwał wymiany filtra• przed każdym sezonem, co najmniej raz w roku• spuszczamy ciśnienie z układu hydraulicznego• wykręcamy obudowę filtra• wymieniamy wkład filtra na nowy• przykręcamy obudowę filtra• sprawdzamy, czy nie ma wycieku oleju


9.3.3 Hydraulika robocza (opcja: komfort)Wymiana filtra:Filtr hydrauliczny (1) znajduje się w przedniej częścidyszla i również należy go wymieniać raz w roku.Wymiana filtra – p. ust. „Hydraulika pokładowa“.Awaryjne włączanie ręczne:W wypadku, gdyby miała całkowicie zawieść elektronika,zawory zostały wyposażone w możliwość „awaryjnegowłączania ręcznego“.Przykład: Zsuwnia rolkowa1. wkręcamy śrubę radełkowaną do zaworów A1 i B12. szpiczastym przedmiotem wciskamy popychaczmagnetyczny zaworu rozdzielczego (A); zsuwniarolkowa unosi się3. popychacz magnetyczny przytrzymujemy wciśnięty,zaś obie śruby radełkowane ponownie wykręcamy ażdo oporuPo wykonanym uruchomieniu awaryjnymręcznym należy śruby radełkowane zaworówponownie całkowicie wykręcić.


9.3.4 Awaryjne uruchamianie ręczne9.3.4.1 Regulacja siły prasowania• Nastawianie nacisku klap kanału prasującegodokonywane jest w trybie awaryjnym przypracującej maszynie. Przy nastawianiuzachowujemy szczególną ostrożność. Groziskaleczenie!• Upewniamy się, czy w razie zagrożenia możnamaszynę natychmiast wyłączyć.• W razie awarii elektroniki można prasę przezkrótki czas nadal używać w trybie awaryjnym.• Bez sterowania elektronicznego możenastąpić przekroczenie maksymalnej siłaprasowania, co może spowodować znaczneuszkodzenia. Nigdy nie należy przez dłuższyczas pracować bez sterowania elektronicznego.Nastawienia siły nacisku na klapach kanału prasującegodokonuje się na hydraulicznym bloku sterującym(1) z lewej strony maszyny, pod pokrywą boczną.Nastawienie:• powoli wkręcając śrubę radełkowaną (2), nastawiamyżądany nacisk• nacisk ten odczytujemy na manometrze (4)Po zakończeniu ręcznych uruchomieńawaryjnych należy śrubę radełkowaną (2)na powrót całkowicie wykręcić.9.3.4.2 Włączenie kanału prasującego(„komfort“)Zawór gniazdowy „zwalniania klap prasujących“ osadzonyjest obok hydraulicznego bloku sterującego doregulacji siły nacisku, z lewej strony maszyny podboczną pokrywą.Nastawienie:• powoli wkręcając śrubę radełkowaną (3) aż do oporu,powodujemy luzowanie klap prasującychPo zakończeniu ręcznych uruchomieńawaryjnych należy śrubę radełkowaną (3)na powrót całkowicie wykręcić.


9.4 Wymiana i kontrola stanu oleju w przekładniach9.4.1 Uwagi ogólne• Sprawdzając stan oleju w przekładniach musimy pamiętać, by prasa stała w pozycji poziomej.Jako krawędzie odniesienia stosujemy przy tym dolne krawędzie pojemników nasznurek.• Oleje stosowane w poszczególnych przekładniach oraz ich ilości podano w ust. „Danetechniczne”.• W trakcie sezonu codziennie sprawdzamy stany oleju we wszystkich przekładniach przedkażdą akcją, i w razie potrzeby uzupełniamy stan.9.4.2 Przekładnia głównaWziernik poziomu oleju (3) oraz śruby spustowe (2)znajdują się z lewej strony przekładni głównej (1).Kontrola stanu olejuPrzed każdą akcją sprawdzamy stan oleju w przekładnigłównej, widoczny we wzierniku (3).Wymiana olejuOlej zmieniamy po każdym sezonie. W tym celu wykręcamyśrubę kontrolną (3) oraz śrubę spustową (2). Olejzużyty zbieramy do odpowiedniego pojemnika. Śrubęspustową wkręcamy ponownie i wlewamy świeży olejaż do otworu kontrolnego. Śrubę kontrolną na powrótwkręcamy9.4.3 Przekładnia zgarniakaPrzekładnia zgarniaka (3) znajduje się po lewej stroniemaszyny.Kontrola stanu olejuPrzed każdą akcją sprawdzamy poziom oleju w przekładnizgarniaka (3). Wykręcamy śrubę kontrolną (1),poziom oleju musi sięgać aż do otworu kontrolnego. Wrazie potrzeby dolewamy oleju. Po kontroli ponowniewkręcamy śrubę kontrolną.Wymiana olejuOlej wymieniamy po każdym sezonie. W tym celu wykręcamyśrubę kontrolną (1) oraz śrubę spustową (2)..Olej zbieramy do odpowiedniego pojemnika. Ponowniewkręcamy śrubę spustową o wlewamy świeży olej aż pootwór kontrolny. Na powrót wkręcamy śrubę kontrolną.


9.4.4 Skrzynia rozdzielczaSkrzynia rozdzielcza (2) znajduje się z lewej stronymaszyny.Kontrola stanu olejuPrzed każdą akcją sprawdzamy poziom oleju w skrzynirozdzielczej (2). Wykręcamy w tym celu śrubę kontrolną(1). Poziom oleju musi sięgać do otworu kontrolnego. Wrazie potrzeby uzupełniamy poziom oleju. Po kontroli napowrót wkręcamy śrubę kontrolną.Wymiana olejuPo każdym sezonie wymieniamy napełnienie oleju. W tymcelu wykręcamy śrubę kontrolną (1) oraz śrubę spustową(3). Spuszczamy zużyty olej do odpowiedniego pojemnika.Ponownie wkręcamy teraz śrubę spustową i wlewamyświeży olej aż po otwór kontrolny. Na powrót wkręcamyśrubę kontrolną.9.4.5 Przekładnia pick-upa, dolna i górnaPo lewej stronie maszyny znajdują się górna i dolnaprzekładnia pick-upa (3).Kontrola poziomu olejuPrzed każda akcją sprawdzamy stan oleju w górnejprzekładni pick-upa (3). Wykręcamy śrubę kontrolną (1),poziom oleju winien sięgać aż po otwór kontrolny (1). Wrazie potrzeby uzupełniamy stan, po kontroli ponowniewkręcamy śrubę kontrolną.Wymiana olejuOlej wymieniamy po upływie każdego sezonu. Wykręcamyśrubę kontrolną (1) przekładni górnej oraz śrubę odpowietrzającą(4) i spustową (2) przekładni. Spuszczany olejwychwytujemy do odpowiedniego pojemnika. Śrubę spustowąwkręcamy z powrotem.Na powrót wkręcamy też śruby kontrolną i odpowietrzającą.


9.4.6 Przekładnia napędu ucinarki Big Pack XC, górna i dolnaPo prawej stronie maszyny znajduje się u góryprzekładnia kątowa, zaś u dołu skrzynia rozdzielczapick-upa/mechanizmu tnącego [ucinarki].Kontrola stanu olejuPrzed każdą akcją sprawdzamy stan oleju w przekładni kątowej (3) (górna).Wykręcamy śrubę kontrolną (1), poziom oleju winien się-gać aż po dolną krawędź otworu kontrolnego. WQ razie potrzebyuzupełniamy stan oleju.Wymiana olejuWymiany oleju dokonujemy po każdym sezonie. Wykręcamy w tym celu śrubę spustową (2) oraz kontrolną (1). Olejzbieramy do odpowiedniego pojemnika i usuwamy zgodnie z przepisami. Wkręcamy śrubę spustową (2) i nalewamyolej aż po otwór kontrolny. Z powrotem wkręcamy śrubę kontrolną (2).Kontrola stanu oleju


Przed każda akcją sprawdzamy stan oleju w skrzyni rozdzielczej (5) pick-upa/ucinarki (u dołu).W tym celu wykręcamy śrubę kontrolną (1). Poziom oleju winien sięgać aż po otwór kontrolny, ewtl. uzupełniamy stanoleju, wlewając go przez otwór odpowietrzający (4).Wymiana olejuWymiany oleju dokonujemy po każdym sezonie. Wykręcamy w tym celu śrubę odpowietrzającą (4), spustową (6) ikontrolną (1). Olej zbieramy do odpowiedniego pojemnika i usuwamy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.Wkręcamy śrubę spustową (6) i wlewamy olej aż po otwór kontrolny.. Wkręcamy ponownie śrubę kontrolną (1) iodpowietrzającą (4).9.5 Układ hamulcowy9.5.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Prace przy układzie hamulcowym winni prowadzić jedynie przeszkoleni w tym kierunkufachowcy lub też winny być zlecane do warsztatów specjalistycznych.• Za naturalne zużycie, wady lub nadmierne obciążenie lub za zmiany dokonane na ukła-


dzie hamulcowym, firma KRONE nie przejmuje odpowiedzialności.• Nie wolno dokonywać zmian w układzie hamulcowym bez uzyskania zgody firmy KRONE.• Nieprawidłowości lub usterki w działaniu układu hamulcowego należy natychmiast usuwać.• Do prac polowych lub do jazdy po drogach wolno używać jedynie prasę do dużych pakietów,z niezawodnie działającym układem hamulcowym.9.5.2 Zbiornik sprężonego powietrzaPrzed spuszczeniem skroplin ze zbiornikasprężonego powietrza upewnijmysię, czy maszyna została zabezpieczonaprzed odtoczeniem się. Zaciągamy hamulecpostojowy, pod koła podkładamykliny.Prasy do dużych pakietów, które wyposażono w hamulecpneumatyczny, maja dwa zbiorniki sprężonegopowietrza oraz pneumatyczne cylindry hamulcowe. Wzbiornikach sprężonego powietrza tworzą się i osadzająskropliny, które mogą doprowadzić do zakłóceń wdziałaniu hamulców. Z tego względu należy co tydzieńskropliny spuszczać ze zbiornika. Otwieramy w tym celuzawór odwadniający (3).Przy hamulcach hydraulicznych jest tylkojeden zbiornik sprężonego powietrza,przeznaczonego do czyszczenia supłacza.W prasach z hamulcami pneumatycznymi zbiorniksprężonego powietrza (2) do układu hamulcowegoznajduje się z prawej strony maszyny.. Przewodemciśnieniowym (1) jest on połączony ze zbiornikiem spręż.powietrza (4), które służy do czyszczenia supłacza.Z kolei ten zbiornik ze sprężonym powietrzem doczyszczenia supłacza znajduje się z prawej strony napojemniku ze sznurkiem. Także i tu należy kurkiemodwadniającym spuszczać ze zbiornika skropliny


9.5.3 Nastawienie zespołów przenoszącychNastawienie hamulcówDla zapewnienia właściwego funkcjonowania należy regularniesprawdzać zużycie oraz działanie hamulców i w raziepotrzeby je doregulować.Po przejechaniu pierwszych kilometrów następuje dopasowaniesię zespołów przenoszących oraz okładzinbębnów hamulcowych. Powstały w efekcie luz należywyrównać.Regulacja nastawników drążków- co 200 godzin pracy -Nastawniki drążków poruszamy ręcznie w kierunkunacisku. Przy odcinku jałowym (1) wynoszącym maks.35mm, należy nastawienie nastawnika drążka zmienić.Regulujemy śrubą nastawczą (b) nastawnika. Odcinekjałowy nastawiamy na „a“ = 10 – 12% podłączonejdługości dźwigni hamulcowej „B“, np. długość dźwigni 125mm = odcinek jałowy 12 – 15 mm.9.5.4 Cylindry hamulcoweUwaga – niebezpieczeństwo zranienia !Przed demontażem przeponowychcylindrów hamulcowych spuścić należyciśnienie z układu sprężonego powietrza.Zbędne są jakiekolwiek szczególne czynnościkonserwacyjne u cylindrów hamulcowych (1). Najpóźniejco dwa lata należy wymontować przeponowe cylindryhamulcowe, wyczyścić je i – po założeniu nowych częściw miejsce zużytych – ponownie zamontować.


9.6 SprężarkaJeśli prasa jest wyposażona w hamulce hydrauliczne,sprężone powietrze do czyszczenia supłacza dostarczanejest dzięki sprężarce (1) zamontowanej między dwiemabelkami dyszla. Sprężarka jest napędzana za pomocą kołapaska klinowego (3) oraz samego paska klinowego (2),zamontowanych na kole zamachowym. Naprężenie paskaklinowego można zmienić przez przesunięcie sprężarki wotworach podłużnych (5).Poziom oleju w sprężarce należy sprawdzać codziennieprzed akcją przy użyciu pręta olejowskazu (4). W raziepotrzeby uzupełniamy stan oleju (olej silnikowy SAE 20).Specyfikację olejów podano w „Danych technicznych“.Filtr zasysający powietrze (6) należy czyścićco najmniej raz dziennie, przy silniejszymnagromadzeniu się brudu, kilka razydziennie. Przy znacznym nagromadzeniu siębrudu w filtrze, można króciec zasysającypowietrze (7), jako wyposażenie dodatkowe[nr zamów. 287 383], zainstalować na dachukabiny ciągnika.Czyszczenie filtra pałąk mocujący (2) filtra powietrza (1) obracamy wgórę/w dół, zdejmujemy pokrywę (4), demontujemy wkład filtra (3), wytrzepujemy istrumieniem powietrza przedmuchujemy z zewnątrz i odwnętrza. demontujemy pokrywę filtra (4), wytrzepujemy i zakładamy wkład filtra. n nasadzamy pokrywę na filtr i zabezpieczamy pałąkiem.Pamiętajmy, by pojemnik filtra oraz sam filtrbyły szczelnie zamknięte.9.7 Wymiana krążków bieżnych/ wzgl.sterującychKrążki bieżne wzgl. sterujące poddawane są w bębniezgarniaka wysokim obciążeniom, stąd potrzeba ichwymieniania przy zwiększonym zużyciu (luz łożyskowy).W tym celu: obracamy zgarniak ręcznie tak, aż możliwe będziepoluzowanie krążka bieżnego./wzgl. sterującego przezotwór (3), używając do tego klucza imbusowego zgniazdem wewn. 6-kątnym luzujemy krążek bieżny/wzgl. sterujący nadal obracamy ręcznie zgarniak na tyle, aż poluzowanykrążek bieżny/wzgl. sterujący można będzie wyjącprzez otwór (4) wyjmujemy krążek bieżny/wzgl. sterujący z otworu (4) i wodwrotnej kolejności zakładamy nowy krążekbieżny/.wzgl. sterujący.Momenty dociągające:duży krążek prowadzący: Ø 72 (M24 x 1,5) = 250 Nm małykrążek prowadzący: Ø 40 (M 18 x 1,5) = 120 Nm


9.8 Smarowanie9.8.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Czynności naprawcze, pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz czyszczenie wolno prowadzićjedynie przy unieruchomionej maszynie. Gasimy silnik, wyjmujemy kluczyk zapłonowy,zaciągamy hamulec koła zamachowego.• Prasę oraz ciągnik zabezpieczamy przed odtoczeniem.• Po zakończeniu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na powrót zakładamy w sposóbwłaściwy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające.• Unikamy kontaktu skóry ciała z olejami i smarami.• W razie skaleczeń spowodowanych przez uchodzące oleje, natychmiast wzywamy lekarza.9.8.2 Uwagi ogólneW zależności od rodzaju wykonania prasy, jestona wyposażana w różne systemy smarowania.Jako smary należy stosować lekkie, rozciągliwesmary na bazie litowo-mydlanej klasy NLGI 2 zdodatkami EP (dodatek uodparniający smary nawysokie naciski jednostkowe) wg DIN 51825.Odradzamy stosowanie smarów na innej bazie.producentARALBPDEAFINAna bazie olejówmineralnychLangzeitfett H [smardługotrwały]Energrease LS-EP2Glissando EP2Marson EPL 2Asmary na bazie BIONa żądanieNie używajmy żadnych tłuszczówzawierających grafit!Mieszając różnorodne smary musimysię liczyć z problemami!ShellESSOAlvania Ep2EGL31449.8.3 SmarowaniePunkty smarne prasy należy smarować regularnie.Rozmieszczenie punktów smarnych oraz interwałysmarowania – patrz plany smarowania w instrukcjiużytkowania. Smar uchodzący po nasmarowaniuze smarowniczek należy wytrzeć.Interwały smarowania:10 h odpowiada ok. raz dziennie50 h odpowiada ok. raz w tygodniu200 h odpowiada ok. raz w roku9.8.3.1 Główny wałek przegubowyInterwały smarowania głównego wałkaprzegubowego podano na rysunku obok. Dalszeinformacje znajdziesz w instrukcji obsługi odproducenta wałków przegubowych.


9.8.3.2 Krążki bieżne i sterujące na listwachzgarniakaListwy zgarniaka smarowane są z lewej strony maszynyprzez otwory (5). W tym celu:• wchodzimy na platformę (2) w dyszlu i obracamy kołemzamachowym (1) w kierunku roboczym, ażoznakowanie (3) [dźwignia zgarniaka] pokryje się zoznakowaniem (4) [tarczy krzywkowej[• smarujemy pierwsze 2 listwy zgarniaka• zabieg ten powtarzamy jeszcze dwukrotnieJest takie nastawienie, w którym rozpoznajemyjedynie jedną listwę zgarniaka polewej stronie maszyny. W tym wypadku poprawej stronie maszyny smarujemy listwępodajnika.


9.8.4 Miejsca (punkty) smarowaniaW poniższej tabeli podajemy punkty smarne prasy do dużych pakietów, jak również liczbę smarowniczek.Punkty smarowaniaLiczba smarowniczeks. lewa s. prawaInterwał Centralne smarowanieCzop korbowy napędu tłoka prasującego 1 1 50 h autom. centr. smar.Sworzeń tłokowy napędu tłoka prasującego 1 1 10h autom. centr. smar.Krążki łożyskowe przy tłoku 2 2 10h autom. centr. smar.Zgarniak: listwa zgarniakalistwa podajnikaUcinak XC**:pionowy wałek napędowysprzęgło klinowezabezp. noży pojedynczych1028/13* 1 58/13*10h10h50 h 50h 200 hnienienienieniePick-up tor krzywkowysmarowanie łańc. prawy i lewysmarowanie łańcuch napędowy dolnymechanizm wolnego kołanapęd łańc., ułożyskow. wałka pośredniego**napęd łańc., łańc. napędowy górny**naoliwić 1naoliwićnaoliwić12naoliwić10h10h10h50 h50 h10hautom. centr. smar.autom. centr. smar.autom. centr. smar.nienienieKoła stykowe, wahadłowe** 1 1 10h autom. centr. smarNoga wspornikowa150 h nieHamulec postojowy 1 50 h nieOś pojedyncza: ułożysk. dźwigni hamulcowej 1 1 50 h nieOś tandemowa**: ułożysk. osi wahliwejsztywna ułożysk. wałów hamulc.ułożysk. dźwigni hamulc.14214210h50 h50 hautom. centr. smar.nienieOś tandemowa**: ułożysk. osi wahliwejoś toczna1 1 10h autom. centr. smar.Oś tandemowa**: ułożysk. osi wahliwejkierowana nadążnie ułożysk. przegubu nadążnegoułożysk. wałów hamulc.ułożysk. dźwigni hamulc.1242124210h50 h50 h50 hautom. centr. smar.nienienieWałek przegubowy: napęd głównynapęd pick-upa**napęd supłacza72310h200 h200 hnienienie* : Big Pack 890 / Big Pack 1270 wzgl. 1290**: opcjaKnoterz.: możliwość centr. smar. supłacza – patrz kolejna tabelkaAutom.: możliwe automat. centr. smarowanie --„-nein: brak możliwości centr. smarowania --„-


Liczba smarowniczekPunkty smarowania s. lewa s.prawa interwał Centralne smarowanieSupłacz pojedynczy: wahacz igłowyUłożysk. supłacza na piaścieUłożysk. dźwigni nożyUłożysk. dzioba supłaczaUłożysk. uchwytu sznurkaUłoż. wałka napęd. uchw.sznurkaZazębienie przy supłaczuZazęb. w przekładni supłacza1 14 / 6 *4 / 6 *4 / 6 *4 / 6 *4 / 6 *natrzeć smarem lubgęstym olejem10h10h10h10h10h10h10h50 h50 hKnoterz.Knoterz.Knoterz.Knoterz.Knoterz.Knoterz.neinneinAutom.Autom.Autom.Autom.Autom.Autom.neinneinSupłacz podwójny**: wahacz igłowyUłożysk. supłacza na piaścieUłożysk. dźwigni nożyUłożysk. dzioiba supłaczaUłożysk. uchwytu sznurkaUłoż. wałka napęd. uchw.sznurkaŚrodk.ułożysk. wałka supłaczaZazębienie przy supłaczuZazęb. w przekładni supłacza1 14 / 6 *4 / 6 *4 / 6 *4 / 6 *4 / 6 *1natrzeć smarem lubgęstym olejem10h10h10h10h10h10h10h50 h50 hKnoterz.Knoterz.Knoterz.Knoterz.Knoterz.Knoterz.Knoterz.neinneinAutom.Autom.Autom.Autom.Autom.Autom.Autom.neinneinMulti-Bale sprzężenie wahaczy igłowych ** 1 10h Knoterz. Autom.* : Big Pack 890 / Big Pack 1270 wzgl. 1290**: opcjaKnoterz.: możliwość centr. smar. supłaczaAutom.: możliwe automat. centr. smarowanienein: brak możliwości centr. smarowania


Punkty smarowania na prasie do dużych pakietów (lewa strona maszyny)Wykonanie z ucinarką XC


Punkty smarowania na prasie do dużych pakietów (prawa strona maszyny)Wykonanie z ucinarką XC


Punkty smarowania na prasie do dużych pakietów (lewa strona maszyny)Wykonanie bez ucinarki XC


Punkty smarowania na prasie do dużych pakietów (prawa strona maszyny)Wykonanie bez ucinarki XC


9.8.5 Automatyczne centralne smarowanie (opcja)Opis działania układu centralnego smarowania smarem stałym BEKA-MAXInstalacja centralnego smarowania smarem stałem BEKA-MAX jest instalacją tzw. „progresywną”.Progresywna (postępująca) oznacza, że wszystkie punkty smarowania włączone do tej instalacji sąsmarowane sukcesywnie, jeden po drugim. Dzięki takiemu smarowaniu sukcesywnemu możliwe jest bardzoproste dozorowanie progresywnej instalacji centralnego smarowania za pomocą zaworu nadciśnieniowego.Gdy jakiś punkt smarny nie odbiera smaru z rozdzielacza, wtedy rozdzielacz progresywny zostajezablokowany a w układzie centralnego smarowania ciśnienie wzrasta do 280 bar. Na zaworzenadciśnieniowym stanowiącym element pompy, poprzez mikrołącznik (tylko w opcji „elektroniki bazowej”)wskazywane jest istnienie usterki.Układ instalacji centralnego smarowania smarem stałem BEKA-MAXPompa tłokowa o napędzie elektrycznym EP-1 tłoczy smar do głównego rozdzielacza progresywnego. Jegozadaniem jest rozdzielanie we właściwych proporcjach smaru do podrzędnych (podporządkowanych)rozdzielaczy progresywnych. Te rozdzielcza podrzędne tłoczą smar do poszczególnych punktów smarowania.1 zintegrowane sterowanie S-EP 4 (tylko przy„elektronice bazowej“)2 przeźroczysty pojemnik3 złączka do napełniania4 zawór nadciśnieniowy5 główny rozdzielacz progresywny6 podrzędny rozdzielacz progresywny7 przewód główny8 przewody tłoczenia smaru9 punkty smarowaniaOpis sterowaniaWykonanie Basis-Elektronik [elektronika bazowa]: Zintegrowany układ sterujący reguluje czasy smarowania iprzerw pracy pompy, tym samym więc i całkowitą ilość tłoczonego smaru.Wykonanie elektronika „komfort“ i „medium“: Tutaj czasy smarowania i przerw są regulowane poprzez zespółobsługi w kabinie kierowcy ciągnika (p. ust. 4 i 5).


Zintegrowany sterownik elektroniczny (tylko w opcji : Basis-Elektronik)Elektroniczny sterownik S-EP 4 służy do zależnego od czasu sterowania instalacji centralnego smarowania jak i dlasystemu progresywnego (pompy EP).Przebieg funkcjonowania:(Czas smarowania, czas przerwy) Gdy maszyna przez ok. 30 sekund pracuje na obrotach znamionowych, zapala siężółta dioda LED przez ok. 2,5 sek. sygnalizując w ten sposób gotowość eksploatacyjną. Jeśli zamierzamy przeprowadzićkontrolę działania, wtedy przyciskiem na komorze silnika pompy lub na tablicy przyrządów musimy wprowadzićtzw. międzysmarowanie.Naciskając przycisk na obudowie silnika pompy włączamy czas smarowania oraz pompę. Po upływie czasu smarowaniasilnik pompy zostaje wyłączony i rozpoczyna się okres przerwy smarowania. Wszystkie dalsze procesy smarowaniasą wprowadzane następnie automatycznie, w rytmie nastawionego czasu przerwy.Przy zatrzymaniu maszyny w czasie przerwy lub przebiegu smarowania, czas zostaje również zatrzymany i zapamiętany.Po ponownym włączeniu maszyny dane zostają odczytane z pamięci komputera a funkcjonowanie procesu jestkontynuowane od momentu, w którym został uprzednio przerwany.Przyciskiem na obudowie silnika pompy można, przy pracującej maszynie, (po ok. 30 sek. rozruchu) włączyć w każdymmomencie pracę centralnego smarowania.Każdy sterownik ma żółtą diodę świetlną, wskazującą następujące funkcje maszyny:Włączony zapłon:: dioda świeci przez ok. 2,5 sek., rozpoczyna się automatyczne smarowanie Processmarowania: dioda migaPrzyciskkabel połączeniowyok. 10mżółta dioda świetlna


Czas przerwy:0,5 h do 8 hnastawione z góry dla Big Pack 890/1270/1290 0,5 hCzas smarowania:zakres czasowy I: 1 min. do 16min.Aby nastawić czas usuwamy płaskim śrubokrętemczerwoną ramkę i odkręcamy 4 śruby zrowkiem krzyżowym. Teraz możemy usunąćprzeźroczystą pokrywkę. Przy niewłaściwymzamknięciu tej pokrywki woda przenika do układusterowania, które ulega zniszczeniu. W takimwypadku gwarancja wygasa.zakres czasowy II: 2 min. do 32min.nastawione z góry dlaBig Pack 890 /1270/1290Międzysmarowanie10 minMiędzysmarowanie możemy włączyć przyciskiem na obudowie silnika pompy.czerwony przycisk międzysmarowaniana obudowie silnikaSygnały migowe sterowaniaSygnały migowe diody LED oraz zewnętrzna lampkakontrolna: kontrola włączenia:Smarowanie działa:Wada stanu napełnienia:Wada nadciśnienia:Wada członu napędzającego silnik:


9.9 Umieszczenie czujników / przyciskówprawa strona maszyny1 kontrola supłacza2 czujnik siły, prawy3 czujnik siły, lewy4 wzorcowanie5 pomiar6 wysuwnik balotów7 podajnik balotów8 kontrola zgarniaka


lewa strona maszyny1 noże w akcji2 belka z nożami u góry3 nacisk klap prasujących4 kontrola sznurka5 cięgło igieł6 półka na baloty7 hamulec koła zamachowego8 pick-up9 przycisk belka z nożami w górębelka z nożami w dół10 multibale11 przycisk wysuwnik balotów, wsuwwysuwnik balotów, wysuwzsuwnia balotów, górazsuwnia balotów, dół12 zsuwnia balotów


9.10 Nastawienie czujników Czujnik „Namur“d = 12 mm “ [ NAMUR = Normen-Arbeitsgemeinschaft fürMeß- und Regeltechnik = Normalizacyjny zespół roboczy w zakresietechniki pomiarowej i regulacyjnej]Wymiar między przetwornikiem pomiarowym (2) aczujnikiem (1) musi wynosić „a” = 2 mm.Nastawienie• odkręcamy nakrętki po obu stronach czujnika• obracamy nakrętki, aż otrzymamy wymiar „a“ = 2 mm .• na powrót dociągamy nakrętkiCzujnik „Namur“ d = 30 mm “Wymiar między przetwornikiem pomiarowym (2) aczujnikiem (1) musi wynosić „a” = 5 mm.Nastawienie• odkręcamy nakrętki po obu stronach czujnika• obracamy nakrętki, aż otrzymamy wymiar „a“ = 5mm .• na powrót dociągamy nakrętki9.11 Filtr powietrza cylindra pneumatycznegoFiltr powietrza (1) dla cylindra pneumatycznegoznajduje się, patrząc w kierunku jazdy po lewej, wpojemniku na sznurek.Raz do roku czyścimy filtr powietrza (1).


10 Usterki, ich przyczyny i usuwanie10.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwaW odniesieniu do wszystkich czynności konserwacyjnych, montażowych, naprawczych iregulacyjnych należy z reguły: unieruchomić maszynę, zgasić silnik, wyjąć kluczyk zapłonowy,zaciągnąć hamulec koła zamachowego.Ciągnik oraz prasę zabezpieczyć przed odtoczeniem.Zabezpieczyć supłacz przed niepożądanym uruchomieniem.Włączyć hamulec koła zamachowego, a koło unieruchomić.Unikać kontaktu skóry ciała z olejami, smarami, tłuszczami, środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami.W razie zranień lub oparzeń żrącymi olejami, środkami czyszczącymi czy rozpuszczalnikami,natychmiast wezwać lekarza.Po zakończeniu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych założyć na powrót prawidłowowszystkie osłony i zabezpieczenia ochronne.Przestrzegać także wszystkie inne szczególne zalecenia dot. bezpieczeństwa.


10.2 Usterki typu ogólnegoUsterkaNastępuje zadziałanie klaksonu wskazujące na braksznurka.Tłok prasujący/zespół wiążący zatrzymują sięIgły supłacza odpadająPakiety są zbyt luźnePakiety sa zbyt zbiteZgarniak zatrzymuje sięPick-up zatrzymuje sięWirnik ucinarki i pick-up zatrzymują się.Wahacz igłowy zatrzymuje sięPrzyczyna wzgl. środek zaradczy1. sznurek zerwany, naprężacz sznurka spoczywa naszynie z kątownika2. sznurek skończył się – nanizać nowy sznurek1. natychmiast zatrzymać ciągnik2. następuje znów zazębienie sprzęgła krzywkowego wkole zamachowym przy niskich obrotach3. zmniejszyć nacisk prasowania4. sprawdzić obroty wałka przegubowego ciągnika5. wyjąć igły supłacza z kanału prasującego, ewtl.wymienić śrubę ścinaną w napędzie supłacza i igieł1. mocniej zaciągnąć hamulec wałka supłacza1. podwyższyć nacisk prasowania1. obniżyć nacisk prasowania1. zadziałanie sprzęgła zapadkowego – zmniejszyćobroty silnika2. zatrzymać ciągnik i maszynę i usunąć zatkanie3. zmniejszyć prędkość jazdy1. zadziałanie sprzęgła grzechotkowego napędowegowałka przegubowego – wyłączyć napęd wałkaczopowego i usunąć zatkanie2. zmniejszyć prędkość jazdy3. przejeżdżać środkiem pokosu1. zatkanie w okolicy wirnika, zadziałanie sprzęgłakrzywkowego w ciągu napędowym wirnika2. zmniejszyć obroty silnika; sprzęgło włącza sięponownie przy niskich obrotach3. jeśli wirnik sam się nie uwolni, zatrzymać ciągnik imaszynę i usunąć zatkanie4. zmniejszyć prędkość jazdy1. cięgło (1) wahacza igłowego jest zabezpieczone śrubąścinaną (2)2. sprawdzić, czy śruba ścinana nie pękła.3. jeśli tak, wymienić na śrubę M10 x 55, DIN 931 -10.9


10.3 Usterki supłacza10.3.1 Supłacz pojedyńczyNajczęstsze usterki supłacza są powodowane nieznacznymi mankamentami i w wielu wypadkachdają się usunąć we własnym zakresie. Najczęstszą przyczyną jest jakość sznurka, jegoprowadzenie, naprężenie, miejsce igieł supłających czy zablokowanie sznurka. Poniższeprzykłady winny ułatwić rozpoznanie przyczyny usterki.UsterkaPrzyczyna wzgl. środek zaradczy1. wyregulować hamulec sznurka ewtl. oczyścić lubwymienić2. wyregulować hamulec wałka supłacza3. usunąć pogmatwany sznurek4. sprawdzić rygiel sznurka - wyregulowaćOwijacz supłacza (sznurek owinął się wokół haczykasupłacza i zerwał się)1. naostrzyć tępy lub wyszczerbiony nóż do sznurka,wzgl. wymienić go2. za małe naprężenie na zamku – naciągnąć sprężynęobracając śrubę 6-kątną (nie naciągając jej na blok)3. za małe naprężenie na zamocowaniu sznurka -naciągnąć sprężynę obracając śrubę 6-kątną (nienaciągając jej na blok)4. zużyte zabieraki lub zamocowania sznurka –wymienić części5. jeśli pakiety są zbytnio zbite, ściśnięte – zmniejszyćnacisk prasowania6. jeśli naprężenie sznurka jest za mocne – poluzowaćhamulec sznurka w pojemniku na sznurekSupły związane: jeden koniec supła dłuższy oddrugiego, lub też dłuższy koniec został wplątany w supełZbyt luźny supeł z dwoma czysto obciętymikońcami.1. mocniej naprężyć sprężynę haczyka supłacza lubwymienić


UsterkaKońcówki supła postrzępione.Supeł tylko w tym paśmie sznurka, który przez igłęsupłacza prowadzone jest w górę.Przyczyna wzgl. środek zaradczy1. tępy nóż do cięcia sznurka — naostrzyć krawędźtnącą sznurka lub wymienić nóż2. za małe naprężenie na zamocowaniu sznurka -naciągnąć sprężynę obracając śrubę 6-kątną (nienaciągając jej na blok)3. jeśli pakiety są zbytnio zbite, ściśnięte – zmniejszyćnacisk prasowania4. zużyte zabieraki lub zamocowania sznurka –wymienić części1. wadliwa pozycja igły supłacza — zmienić osadzenieigły na wahaczu2. wadliwa pozycja rygla sznurka — wyregulowaćpołożenie rygla na stole supłacza3. wadliwie ustawiony zakres ruchu rygla— przestawićpręt prowadzący do ryglą4. złamane lub zdeformowane sprężyny przytrzymującew stole supłacza – wymienić sprężyny5. za słabe naprężenie sznurka – doprężyć sprężynyhamulca sznurkaSupeł jedynie w tym paśmie sznurka, który przebiegaprzez górną stronę pakietu1. za słabe naprężenie na zamku haczyka supłacza –naprężyć zamek haczyka2. zużyty haczyk supłacza – wymienić haczyk3. zbyt mocne naprężenie na zamocowaniu sznurka –zmniejszyć naprężenie sprężyny, luzując śruby złbem 6-kątnymBrak supła lub supeł z bardzo krótkimi końcówkami, którenajczęściej wikłają się w pętlach supła.Supły zwisają na haczyku supłacza 1. za mocne naprężenie na zamku haczyka supłacza –odprężyć zamek haczyka2. za duży odstęp między grzebieniem odgarniającymna dźwigni noży, a tylną stroną haczyka supłacza –lekko pobijając młotkiem, ustawić dźwignię3. szorstka powierzchnia haczyka supłacza – wymienićhaczyk4.nastawienie rygla sznurka niewłaściwe - skorygować


UsterkaSupły zwisają na haczyku supłaczaSznurek zrywa się lub wykazuje miejsca przetarcia:1. tuż przy suple2. w odstępie 40-50mm od supła3. w odstępie 60-80 mm od supła4. w odstępie 800 -1000 mm od supłaPrzyczyna wzgl. środek zaradczy5. za krótki odcinek zgarniaka dźwigni nożowej(dźwignia może ulec zdeformowaniu wskutek tępegonoża)— zdjąć dźwignię i wyprostować, ewtl. wymienić;krzywkę na tarczce supłacza sprawdzić pod kątemzużycia, tarczkę ewtl. wymienić6. za słabe naprężenie sznurka – zwiększyć ściśnięciepakietu; dociągnąć hamulce w pojemniku na sznurek (1-2 obroty), zwiększyć długość pakietuSzorstkie krawędzie prowadnicy sznurka przy dźwigniz nożami – wygładzićSzorstkie krawędzie prowadnicy sznurka .- szorstki lub zużyty krążek igły supłacza – wygładzićkrawędzie— wygładzić szorstką tylną stronę rygla sznurkaszorstkie krawędzie prowadnicy sznurka u dołu igłysupłacza - wygładzićSznurek zapętlony wokół wadliwie związanego pakietu,do pasma sznurka pakietu przed chwilą wysuniętegoSznurek zrywa się pośrodku supła1. sznurek nie został włożony do uchwytu sznurka, gdyżodstęp miedzy igłą a zabierakiem sznurka jest za duży –skorygować pozycje igły supłacza2. zabierak i uchwyt sznurka nie stanowią otworu dlaprzejęcia sznurka – skorygować pozycję zabieraka,wymienić zużyty fragment zabieraka1. za duża szczelina między grzebieniem odgarniającymna dźwigni nożowej a tylną stroną haczykasupłacza – lekko pobijając młotkiem odpowiednioustawić dźwignię2. za silne naprężenie na uchwycie sznurka – poluzowaćsprężyny wykręcając nieco śruby z łbem 6-kątnym3. zbyt duża siła prasowania.


10.3.2 Supłacz podwójnyDoświadczenie wykazało, iż większość problemów wiązania należy tłumaczyć niedostatecznym naprężeniemsznurka. Sprawdzić należy przebieg, trasę sznurka oraz jego naprężenie przed przystąpieniem do pracy.Poniżej przytoczymy najczęstsze przypadki usterek oraz wskazówkę dot. ich usunięcia. Odsyłamy również dorozdziału, w którym temat ten został szczegółowiej objaśniony.


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie1 języczek supłaczawygina się lubczęstokroć łamie2supeł zawiesza się nahaczyku supłacza1.1 1.1 drugi supeł zawiesza sięna języczku supłacza2.1 2.1 za słabe naprężenie sznurkaw jego dolnym odcinkupatrz nr 1sprawdzić drogę przebiegu sznurka i dołu i ewtl.skorygowaćDociągnąć hamulec sznurka (1), mianowicie:• dociągając sprężynę (2) ok. 1-2 obrotaminakrętki motylkowej (3)• usunąć nagromadzony brud we wszystkichuszkach sznurka (4), w hamulcu (1) orazprzy kątowniku wahacza (7)• wymienić pęknięte sprężyny (2), sprężynynaprężające sznurek (6) lub zuzyte uszkasznurka (4)• wymienić pęknięte lub zużyte kółka hamulca(6)2.2 za mała siłaprzytrzymująca uchwytsznurkaWyregulować uchwyt sznurka, mianowicie:• poluzować przeciwnakrętkę (2)• śrubą (1) ,mocniej naprężyć (ok. ½ obrotu)sprężyny mocujące sznurek (3)• dociągnąć przeciwnakrętkę (2)Usunąć smar z uchwytu sznurka.


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie2 Supeł zawiesza się na 2.3 nadmierne naprężenie nahaczyku supłacza. języczku supłaczaPoluzować języczek supłacza (3), mianowicie:• wpierw wyczuć śrubokrętem użytą siłęnaprężenia. (śrubokręt (4) wkładamy podjęzyczek supłacza (3) i obracając nim określamyzastosowaną siłę naprężenia)• wykręcamy nakrętkę (2) przy sprężyniepłaskiej (1) o około 60 o• wkładamy śrubokręt (4) pod języczek supłacza(3) i obracając śrubokrętem sprawdzamy nowonastawione naprężenieJęzyczek supłacza (3) wymaganiedużego minimalnegonaprężenia, nigdy nie należy więccałkowicie siły tej poluzować.2.4 za słabe naprężeniegórnego pasma sznurkaNaciągnąć hamulec sznurka (1). mianowicie:• sprężynę (2) naciągamy ok. 1-2 obrotaminakrętki motylkowej (3)• usunąć nagromadzony brud we wszystkichuszkach sznurka (4),i w hamulcu (1)• wymieniamy pęknięte sprężyny (2) lub zużyteuszka sznurka (4)• wymieniamy pęknięte lub zużyte kółka hamulca(6)• sprawdzamy łatwość poruszania ramienianaprężającego (5) (patrz przypadek usterki nr 6.3na rys. BPXC0263)


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie2 Supeł zawiesza się na 2.5 2.5 dźwignia z nożami zbythaczyku supłacza oddalona od haczykasupłacza.Ustawienie dźwigni z nożami:• wiązak supłacza obracamy w górę, ażdźwignia z nożami (1) obróci się poza haczyksupłacza (2)• młotkiem ostrożnie pobijając ustawiamydźwignię nożową (1) tak, aż grzebieodgarniający (3) dźwigni równomiernie lekkobędzie dotykać z tyłu haczyka supłacza (2)2.6 2.6 dźwignia nożowa wykazujeluz osiowy;grz 2.7 grzebień odgarniającydźwigni nie posuwa się pośrodku,centralnie przez dzióbsupłaczaPodczas unoszenia supłaczapowinniśmy wyczuwać lekkiopór w momencie, gdydźwignia nożowa przesuwasię nad dziobem supłacza.Dociągnąć nakrętkę (1) trzpienia dźwigninożowej (2), ewtl. wymienić dźwignię (3) wzgl.tuleje ułożyskowania trzpienia dźwigni nożowej.Prawidłowo ustawić dźwignię nożową (p.usterka nr 2.5, rys.BPXC0260)• wymienić dźwignię nożową2.8 2.8 tępy nóż odgarniaczadźwigni nożowej.Nastawić nóż ucinaka (4), naostrzyć wzgl. nóżwymienić.2.9 2.9 zbyt daleko do przoduwystawiona tarczka zabierakasznurkaSprawdzić nastawienie, w razie potrzebywyregulować (p. ust. Nastawienia supłaczapodwójnego, „Uchwyt sznurka“)


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie2 Supeł zawiesza się nahaczyku supłacza2.12.10 zużyte lub szorstkiemiejsca na haczyku supłaczawzgl. zgięte haczyki lubjęzyczek supłaczaUsunąć szorstkie miejsca, poza tymwymienić uszkodzone części3 Pierwszy supeł:(supeł zamykający)istnieje wyłącznie nagórnym odcinkusznurka3.1 3.1 rygiel sznurka niewychwycił dolnegosznurkaWyregulować rygiel sznurka (p. ust.Nastawienia, „Nastawienie rygla sznurka(supłacz podwójny)”.Sprawdzić nastawienie igieł (p. ust.Nastawienia, „Nastawienie igieł”).4 Pierwszy supeł: (supeł 4.1 4.1 igła dolna chwyta z lewejzamykający) , sznurek obok sznurka górnegoowija się wokół haczykasupłacza4.2 4.2 tarcza zabierakowasznurka rusza za późno.Igłę górną ustawić lekko w lewo, mianowicie:• włączyć supłacz i obracac kołemzamachowym, aż igła górna się uniesie• górną igłę (1) łomem (2) przestawić ook. 1-2mm w lewoTarczkę zabierakową sznurka przesunąćw przód, obracając wg wskazówek zegara(p. ust. Nastawienia supłacza podwójnego„Uchwyt sznurka”)Zwracać uwagę, by igła supłaczaprzylegała w swym górnymskrajnym położeniu do supłacza.(p.ust. Nastawienia „Górnymartwy punkt igieł“ ) [Supłaczpodwójny].


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie5 Pierwszy supeł: (supełzamykający), górnysznurek przelatuje odjednego do następnegobalotu. Supeł w dolnympaśmie sznurka.Dolna igła chwyta z prawej,obok górnego sznurkaIgłę górną skierować lekko w prawo, mianowicie:• uruchomić supłacz i obracać kołemzamachowym, aż igła górna uniesie się• igłę górną (1) skierować łyżką monterską(łomem) (2) o ok. 102 mm w prawo6 Drugi supeł: (supeł 6.1 6.1 Rygiel sznurka nastawionopoczątkowy, startowy),supeł jest wyłącznie nadolnym paśmie sznurka(nie ma natomiast ww za dalekiej odległości od igłygórnej, stąd igła nie mogłauchwycić górnego pasmasznurkapaśmie górnym)6.2 6.2 pęknięta lub wyhaczonasprężyna górnego ramienianaprężnikaRygiel sznurka nastawić w kierunku górnej igły.UWAGA: Przy nastawianiu rygla sznurkasprawdzić, czy nie ma kolizji z igłą górną i z igłąsupłacza (p.ust. Nastawienia „Nastawienierygla sznurka [supłacz podwójny]”).Wymienić sprężynę (1) lub zamocować ponownie6.3 6.3 ramię naprężnika nie pracujew sposób niezawodnySprawdzić, czy ramię naprężnika (2) maswobodę ruchu od góry w dół, ewtl. poprawićwzgl. inaczej ułożyć przewód centralnegosmarowania (3).


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie6 Drugi supeł : (startowy,początkowy), supełwyłącznie na dolnympaśmie sznurka (braksupła na paśmiegórnym)7 Drugi supeł: (supełstartowy), supełwyłącznie na górnympaśmie sznurka (nadolnym nie ma go)6.4 Defekt sterowania igłygórnej. Krążek bieżny nienadąża za tarczą krzywkową.Górna igła nie wchodziwystarczająco głęboko.6.5 Blokada górnego przelotusznurka6.6 Za duże naprężenie sznurkaw paśmie górnym6.7 za słaba siła przytrzymującauchwytu sznurka7.1 dolne sprężyny naciągającesznurek nie pracują właściwie7.2 niewystarczający przebiegigły w górnym martwym punkcieWymienić krążek bieżny (1) wzgl. spowodować,by górna igła mogła się łatwo poruszać.Sprawdzić sprężynę (2).Sprawdzić przelot sznurka u góry odsupłacza do rolki ze sznurkiem w pojemniku.Poluzować hamulec sznurka (1), mianowicie:• poluźnić sprężynę (2) wyko0nując ok. 1-2obrotów nakrętką motylkową (3); (p. usterkanr 2.4).Wyregulować uchwyt sznurka (p. usterka nr 2.2)Sprawdzić, czy dolne sprężyny naciągającesznurek (5) maja swobodę ruchu.Dociągnąć hamulec sznurka (1), mianowicie:• dociągając sprężynę (2) ok. 1-2 obrotaminakrętki motylkowej (3)Sprawdzić ustawienie igły, (p. ust.Nastawienia „Nastawienie igły”)7.3 rygiel sznurka pracujeniedokładnie lub nastawionyzostał wadliwie.Sprawdzić nastawienie do rygla sznurka (p. ust.Nastawienia „Rygiel sznurka – supłaczpodwójny”)8 Drugi supeł: (supełstartowy), sznurek owijasię wokół haczykasupłacza8.1 górne ramiona naprężnikanie pracują właściwie- blokowany odcinek naprężania- niewystarczające naprężenieSprawdzić, czy górne ramiona naprężnikaporuszają się lekko.• uwolnić odcinek (drogę) naprężania (p.usterka nr 6, rys. BPXC0263)• zwiększyć naprężenie (p. usterka nr 2, rys.BPXC0256)


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie8 Drugi supeł: (supeł 8.2 pęknięta lub obluzowana Wymienić lub ponownie mocno zamontowaćstartowy), sznurek zawija dolna sprężyna naprężnika sprężynę. (p/ usterka nr 2.1, rys. BPXC0254)się wokół haczyka sznurkasupłacza8.3 niewystarczające naprężeniesznurka na odcinku dolnym• zwiększyć naprężenie (p. usterka nr 2.1,rys. BPXC0254)8.4 tarcza zabieraka sznurka zapóźno rusza8.5 za duży przelot igieł wgórnym martwym punkciePrzestawić, obracając tarczą w kierunku ruchuwskazówek zegara (p. ust. Nastawieniasupłacza podwójnego „Uchwyt sznurka”)Sprawdzić ustawienie igieł (p.ust.Nastawienia „Górny martwy punkt igieL“[supłacz podwójny])9 Nie ma żadnego supła, 9.1 nie rusza rygiel sznurka. Sprawdzić mechanizm rygla sznurka oraz jegozarówno na górnym jak inastawienie (p. ust. Nastawienia, „Nastawieniedolnym paśmie sznurkarygla“ [supłacz podwójny])9.2 uszkodzony języczeksupłacza.9.3 niewystarczające naprężenieprzy języczku supłacza9.4 zbytnie naprężenie sprężynmocujących sznurek,lubpasma sznurka są przecinane wuchwycie (zamocowaniu)sznurkaWymienić języczek (1)Zwiększyć naprężenie na języczku supłacza(1). W tym celu:• dociągnąć nakrętkę (2) u sprężyny płaskiej(3) o ok. 60 o (p. usterka nr 2.3)Poluźnić nastawienie sprężyn mocującychsznurek. W tym celu:• odkręcić przeciwnakrętkę (4)• sprężyny mocujące sznurek (5) naprężyćsłabiej śrubą (6) (ok. ½ obrotu)Usunąć nagromadzony pod sprężynami (5)brud i plewy


nr Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie9 Nie ma żadnego supła,zarówno na górnym jak idolnym paśmie sznurka9.5 haczyk supłacza nieobraca sięWymienić kołek (1) kołka napędzającegohaczyk supłacza (2)10 Za krótkie zakończeniasupła. Supeł niejednokrotniezaciąga się (naogół drugi supeł)11 Sznurek nie jest jużnanizany do igły supłającej,jest natomiastprzywiązany do ostatniegobalotu.10.1 niewystarczające naprężenieprzy języczku supłacza10.2 niewłaściwe naprężeniesznurkaWygięty naprężnik sznurkaZwiększyć naprężenie języczka supłacza (1)(p. usterka nr 9, rys. BXC0267)Sprawdzić przebieg sznurka. Aby otrzymaćdłuższe zakończenia supłów, należy przedewszystkim wpierw zwiększyć dolnenaprężenie sznurka (p. usterka nr 2, rys.BPXC0254). Gdy to nie wystarcza, należyzwiększyć górne naprężenie sznurkaUstawić sprężynę sznurka (1) pośrodku wstosunku do hamulca sznurka (2) iwyprostować igłę supłacza (3)


10.4 Wyszukiwanie usterek centralnego smarowaniaUsterkaBlokowanie w układzie centr. smar. lub wjakimś do niego podłączonym łożysku.Układy włączane ręcznie. Dźwigni nie można, lubjedynie z trudem udaje się ruszyć.Blokowanie w rozdzielniPo odkręceniu wszystkich wylotów rozdzielnigłównej i/lub podrozdzielni, z wylotów nie uchodzismar; rozdzielnia jest zablokowana.UsunięcieZnaleźć i usunąć przyczynę zablokowania.METODAWpierw sprawdzić, czy pracuje pompa tłocząca i podaje smar dogłównego rozdzielacza. W tym celu wylot pompy odłączyć iuruchomić pompę, jeśli pompa pracuje prawidłowo, wylot na powrótzamontować. (Wniosek: pompa jest w porządku).Zostawić pompę na chodzie aż do kolejnego blokowania wzgl.do kolejnego niedopuszczalnego wzrostu ciśnienia. Pozostawićto ciśnienie.Kolejno odkręcać (poluzować) zamknięcia gwintowane (dalej:„śrubunki”) wlotowe w podrozdzielniach lub w rozdzielni głównej,przy układach centr. smar. jednostopniowych kolejno luzowaćśrubunki wlotowe. Ta rozdzielnia, w której przy odkręcaniuśrubunku wlotowego uchodzi nagle pod ciśnieniem smar,zaprowadzi nas do źródła usterki. Ponownie przykręcamyśrubunki wlotowe. Przynależne do nich śrubunki wlotowe łożyskkolejno odkręcamy. Łożysko, u którego przy śrubunkachwlotowych uchodzi nagle pod ciśnieniem smar, to łożysko jestzablokowane. Tę blokadę należy usunąć.Zablokowaną rozdzielnię wymieniamy. W razie pilnej potrzebymożna ją wyczyścić pod nast. warunkami: przede wszystkimczyste miejsce do tej czynności musimy mieć do dyspozycji.Usuwamy wszelkie śrubowe połączenia rur. Śruby zamykającetłoczki usuwamy używając do tego silnego śrubokręta, w raziepotrzeby luzujemy śruby uderzeniami młotka. Tłoczki wybijamymiękkim pobijakiem (o średnicy poniżej 6 mm – możliwieplastikowym.Bardzo ważne: należy udokumentować, który tłoczek należy doktórego otworu, bowiem nie wolno zamieniać tłoczków.Korpus rozdzielni wielokrotnie gruntownie przepłukujemy wśrodku rozpuszczającym smar i przedmuchujemy sprężonympowietrzem.U zakończeń gwintowanych otworów zamykających tłoczkimieszczą się ukośnie biegnące kanały o średnicy 1,5 mm, którenależy przeczyścić drutem lub kołeczkiem. Ponownie przepłukujemyi przedmuchujemy rozdzielnię.W śrubunkach tłoczków może się znaleźć stwardniały smar,który trzeba usunąć.Składamy na powrót rozdzielnię, wymieniając przy tymkoniecznie wszystkie podkładki miedziane.Przed wkręceniem złączek wylotowych rur należy rozdzielnięręczną pompką lub t.p. przepompować kilkakrotnie, możliwieprzy użyciu oleju.Przeciwciśnienie w rozdzielni winno być przy tym nie wyższeniż 25 bar, przeciwciśnienie wyższe oznacza, że rozdzielnia niejest w sposób właściwy wyczyszczona, względnie że otwórtłoczka jest uszkodzony. Gdyby ciśnienie robocze rozdzielni,mimo wszelkie starania nie spadło poniżej 25 bar, wtedy należyrozdzielnię wymienić


A1 Schematy układu hydraulicznegoA1.1 Hydraulika robocza cz. I dla opcji elektroniki: bazowej, medium i komfortPrzyłącze do hydrauliki ciągnika1x EW Pick-up (żółty)2x DW noga podporowa (zielony)1x EW oś kierująca (zielony)Przyłącze ciągnikakapturek ochronny:żółtyNoga podporowa(dołączono)Przyłącze ciągnikakapturek ochronny:zielonyOś kierującaPrzyłącze ciągnikacylinder blokującyosi kierującejkapturek ochronny:zielony


A1.2 Hydraulika robocza cz. II dla opcji elektroniki „komfort”Przyłącze do hydrauliki ciągnika1x EW / (DW) przewód tłoczny / ciśnien. (czerwony)1x T / (DW) recyrkulacja / zbiornik (niebieski)1x LS przewód sygnal. obciążenia (niebieski)dla bloku ster. „komfort”:belka z nożami, wysuwnik balotów i zsuwnia rolkowabelka z nożamiwysuwnik balotówzsuwnia rolkowanaklejka dot. kierunkuprzewód sygnaliz. obciąż.LS łączyć tylko przyhydraulice ciągnika ‘loadsensing’poprzez układ‘power beyond’połączenie A i B (DW) tylko uciagnikaa) bez LSb) bez swobodnej recyrkulacji T


A1.3 Hydraulika robocza cz. II dla opcji elektroniki „bazowej“ i „medium“Przyłącze do hydrauliki ciągnika2x DW belka nożowa (czerwony)2x DW wysuwnik balotów /zsuwnia rolkowa (niebieski)Zsuwnia rolkowa i wysuwnik balotów (wariant 1)naklejka dot. kierunkuPrzyłączeciągnikakapturek ochronny:niebieskiWysuwnik balotów (wariant 2)(Bez zsuwni rolkowej)Przyłączeciągnikakapturek ochronny:niebieskiBelka nożowa(tylko „medium”)Przyłączeciągnikakapturek ochronny:czerwony


A1.4 Hydraulika pokładowa dla opcji elektroniki „bazowej“Legenda:Fronthaubeneben DBVre. dreh.li. drehTankinhalt- przednia maska- oprócz DBV- pr. obrot.- le. obrot.- poj. zbiornikaA1.5 Hydraulika pokładowa dla opcji elektroniki „medium”Legenda:neben DBVre. dreh.li. drehTankinhalt- oprócz DBV- pr. obrot.- le. obrot.- poj. zbiornika


A1.6 Hydraulika pokładowa dla opcji elektroniki „komfort”Legenda:neben DBV - oprócz DBVre. dreh. - pr. obrot.li. dreh - le. obrot.Tankinhalt - poj. zbiornika


nie, kompetentnie...konsekwent


Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH


Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle POB 11 63, D-48478 SpelleTel.: +049 (0) 59 77/935-0 faks:+049 (0) 59 77/935-339 Internet: http://www.krone.de eMail: info.ldm@krone.de


A2 Schematy elektryczneA2.1 Obsługa typu „bazowego”


Legenda do schematu nr 1/2 „Zasilanie zespołu obsługi”* Krone-Basis Bedienung = Obsługa bazowa (podstawowa) Krone* Knotereinigung an/aus = czyszczenie supłacza wł. / wył.* Elektronik an/aus = elektronika wł. / wył.* Schlepper = ciągnik* Deichsel = dyszel* Terminal Stecker = wtyk terminala* DruckSignal = sygnał ciśn.* Steuerung = sterowanie


Legenda do schematu nr 2/2 „Rozdzielnia”* Verteiler = rozdzielnia* Option = opcja* Zentralschmierung = centralne smarowanie* Knotenblasenventil = zawór wydmuchowy supłacza* Druckbegrenzungsventil = zawór ogranicz. ciśnienie* Regle rund Zeitsteuerung = regulatory i sterowanie czasowe* pozostałe określenia - patrz Legenda do schematu nr 1/2


Ciągnik Dyszel Sterowaniefrei = wolnyA2.2 Obsługa typu „Medium”bateriasterowaniemasa bateriisterowanieZasilanie / obsługa Standard


Legenda do schematu nr 2/6 „Komputer pokładowy [roboczy]”X1* EINGÄNGE = WEJŚCIA* Messen = pomiar* Eichen = wzorcowanie* Rafferkontrolle = kontrola zgarniaka* Rafferzufuhr = dosuw zgarniaka* Knotterkontrolle = kontrola supłacza* Schwungradbremse = hamulec koła zamachowego* Kolbenkraft links / rechts = siła (nacisk) tłoka – lewo/prawo* Druckbegrenzungsventil = zawór ogranicz. ciśnienie* AUSGÄNGE = WYJŚCIA* Zentralschmierung = centralne smarowanie* Knoterreinigung = czyszczenie supłacza* Versorgung = zasilanie* Schaltspannungseingang = wejście napięcia sterującego* Versorgung über FU6 (30A) = zasilanie przez FU6 (30A)* Masse 12V Versorgung = masa zasilania12V* +12V Versorgung TERMI = +12V zasilanie TERMI* Versorgung Digitalsensoren = zasilanie czujników cyfrowych* Digitalsensor = czujnik cyfrowy* Versorgung Analogensoren = zasilanie czujników analogowych* Analogspannung = napięcie analogowe* Analogsensoren = czujniki analogoweX2* EINGÄNGE = WEJŚCIA* Ballenschurre = zsuwnia balotów* Nadelzugstange = cięgło igieł* Messerbalken oben = belka z nożami górna* Messer aktiv = noże czynne* Pressklappendruck = nacisk klapy prasującej* Sternrad = koło wielojarzmowe* AUSGÄNGE = WYJŚCIA* Knoterauslösung = włączanie supłacza


Legenda do schematu nr 3/6 „Wejścia czujników”* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/6„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 4/6 „Wejścia czujników”* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/6„Komputer pokładowy [roboczy]”oraz - patrz Legenda do schematu nr 2/2„Rozdzielnia”


Legenda do schematu nr 5/6 „Wyjścia”* Option elektr. Knoterausloesung = elektr. włączanie supłącza –opcja* Sternrad = koło wielojarzmowe* Relaks Knoterausloesung = przekaźnik włączania supłacza* pozostałe określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/6„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 6/6 „Pomiar sił”* Klemme = zacisk* pozostałe określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/6„Komputer pokładowy [roboczy]”


Ciągnik Dyszel SterowanieA2.3 Obsługa typu „Komfort”bateriasterowaniemasa bateriisterowanieZasilanie / obsługa


Legenda do schematu nr 2/10 „Komputer pokładowy [roboczy]”X1* EINGÄNGE = WEJŚCIA* Messen = pomiar* Eichen = wzorcowanie* Rafferkontrolle = kontrola zgarniaka* Pickup = pick-up* Rafferzufuhr = dosuw zgarniaka* Knotterkontrolle = kontrola supłacza* Schwungradbremse = hamulec koła zamachowego* Kolbenkraft links / rechts = siła [nacisk] tłoka, lewy/prawy* Druckbegrenzungsventil = zawór ogranicz. ciśnienie* AUSGÄNGE = WYJŚCIA* Maschinenbeleuchtung =* Zentralschmierung = centralne smarowanie* Knoterreinigung = czyszczenie supłacza* Versorgung = zasilanie* Schaltspannungseingang = wejście napięcia sterującego* Versorgung über FU6 (30A) = zasilanie przez FU6 (30A)* Masse 12V Versorgung = masa zasilania12V* +12V Versorgung TERMI = +12V zasilanie TERMI* Versorgung Digitalsensoren = zasilanie czujników cyfrowych* Digitalsensor = czujnik cyfrowy* Versorgung Analogensoren = zasilanie czujników analogowych* Analogspannung = napięcie analogowe* Analogsensoren = czujniki analogoweX2* EINGÄNGE = WEJŚCIA* Ballenschurre = zsuwnia balotów* Nadelzugstange = cięgło igieł* Messerbalken oben = belka z nożami górna* Ballenablage = półka odkładowa na baloty* Taster Ballenschurre auf S5 = przycisk zsuwni balotów na S5* Faderkontrolle = kontrola supłacza sznurka* Taster Ballenausschieber ein/aus = przycisk wysuwnik balotów wł./wył.* Messer aktiv = noże czynne* Pressklappendruck = nacisk klapy prasującej* Sternrad = koło wielojarzmowe* AUSGÄNGE = WYJŚCIA* Knoterausloesung = włączanie supłacza


Legenda do schematu nr 3/10 „Komputer wykonanych prac”X3* EINGÄNGE = WEJŚCIA* Taster Messerbalken auf / ab = przycisk belki z nożami góra/dół* Multibale = multibaloty* Multibale Ausloesung = włączanie opcji multibalotów* AUSGÄNGE = WYJŚCIA* Hauptventil = zawór główny* PressklappenLoese ventil = zawór włącz. klapy* pozostałe określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/10„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 4/10 „Wejścia czujników”* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/10„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 5/10 „Wejścia czujników”* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/10„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 6/10 „Przyciski wejść”Eingänge Tasterprzyciski wejść* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/10„Komputer wykonanych prac”


Legenda do schematu nr 7/10 „Wyjścia”* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/10„Komputer pokładowy [roboczy]”oraz - patrz Legenda do schematu nr 3/10„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 8/10 „Opcje”* Option Multibale = Opcja „multibaloty”Nur bei Big Pack 1270 Tylko przy Big Pack 1270* Option elktr. Knoterausloesung = Elektr. włączanie supłącza – opcja* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/10„Komputer pokładowy [roboczy]”oraz - patrz Legenda do schematu nr 3/10„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 9/10 „Wyjścia”* wszystkie określenia - patrz Legenda do schematu nr 2/10„Komputer pokładowy [roboczy]”oraz - patrz Legenda do schematu nr 3/10„Komputer pokładowy [roboczy]”


Legenda do schematu nr 10/10 „Pomiar sił”* wszystkie określenia - patrz Legendado schematu nr 2/10„Komputerpokładowy [roboczy]”oraz - patrz Legendado schematu nr 3/10„Komputerpokładowy [roboczy]”

More magazines by this user
Similar magazines