Letní kurz NŠ

pf.jcu.cz
  • No tags were found...

Letní kurz NŠ

LETP – Letní výcvikový kurz zaměřený na pobyt v přírodě, turistiku acykloturistiku – 1. st. Nš - NOVÁ PEC 22.6.-28.6.2013Cílem turistického kurzu je:1. Zopakovat si základy turistiky, které posluchač získal na předchozích typech škol azprostředkovat mu prvé zkušenosti s problematikou předávání znalostí a dovedností žákůmformou vlastní pokusné didaktické činnosti.2. Seznámit se s učivem turistiky a cvičení v přírodě, které je dáno osnovami pro 1. stupeňZŠ, s metodikou organizace cvičení v přírodě a jednodenních i vícedenních turistických akcí vrámci školy.3. Získat poznatky ze systému kulturně poznávací činnosti v turistice a rozšířit si zásobníktělesných cvičení v přírodě, pohybových her a polních her a vůbec poznat problematikuturistiky.4. V průběhu kurzu zvýšit svou tělesnou zdatnost a výkonnost.Obsah učiva kurzu s bodovacími indexy:Přednášky:1) Úvod do kurzu, organizace výuky, pobytu, kurzovní řád, zásady bezpečnosti2) Turistika v osnovách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy3) Organizace turistických akcí, příprava výletu, značení cest4) Topografie a orientace5) První pomoc v turisticePřednášky jsou 45minutové, účast povinná, není bodována.Povinné semináře s obsahem:1) Orientace a topografie2) První pomoc v turistice3) Stavba stanu a výběr místa pro stavbu4) Ohně a ohniště5) Uzlování6) Stopování7) Odhady výšek a vzdáleností8) Pohybové hry v přírodě9) Překonávání přírodních překážek jako pohybová aktivita10) Průprava na orientační závod (příprava a realizace přípravného závodu)11) Smyslové hry12) Odborně technické znalosti – práce s nožem, pilou, sekerou13) Polní hry14) Výcvik v házení v přírodním prostředí15) Tělesná příprava v přírodě16) Kondiční program a test pro každéhoSemináře jsou 35 minutové, provádějí se ve třech skupinách paralelně. Za vedenísemináře na předem přihlášené a zvolené téma získáváte 1 - 25 bodů (učitelemhodnocená kvalita + písemná příprava). Každý posluchač musí vést alespoň jedenseminář v průběhu kurzu.Povinné turistické akce s volitelným obsahem:1) Pěší túra společenská (ve tříčlenné skupině)


Pěší turistické akce se konají v jeden den. Pro společenský způsob je nutná předemrozplánovaná a konzultovaná příprava. Hodnocení společenské túry až 25 bodů, vždy provšechny účastníky.2) Účast v orientačním závodě (dle výkonu až 25 bodů)Výběrová cvičení a semináře:1) Sportovní hry - možnost získat až 5 bodů za 1 lekci (např. volejbal, softbal, softtenis, ringo,lakros aj.)2) Vycházky s kulturně poznávací činností s povinným předáním ústní či písemné zprávy -až 15 bodů (tříčlenné skupiny)3) Kondiční cvičení, atletická příprava, cyklistická příprava, cvičení v přírodě, regenerace,kompenzační a dechová cvičení, masáže, powerjóga - možnost získat až 5 bodů za 1 lekciHodnocení práce pro kurz:1) Vaření snídaně pro kurz - práce 3 posluchačů 5 bodů pro každého2) Vedení ranního cvičení alespoň 6 členné skupiny (vedoucí + 5 cvičících) - až 5 bodů3) Příprava táborového ohně - práce max. 3 posluchačů - až 5 bodů4) Vystoupení u táborového ohně ( 5 - 10 minut), řízení programu a účast na něm - až 5 bodůPráce se sjednávají těsně předem a musí být ohlášeny vedení kurzu.Aktivity „ záchranná síť“:1) Plnění podmínek písemného odborného testu z turistických znalostí - až 5 bodů za jedentest. Testy jsou z 5 okruhů, využít a volit smí posluchač pouze 3 okruhy2) Samostatný, realizovaný prospěšný skutek pro táborPosluchač musí získat 80 bodů, aby obdržel zápočet. Body přiděluje vždy učitel aten přihlíží ke kvalitě provedení dané činnosti.Podrobnosti o způsobu dohadování výběru budou projednávány denně, stejně jako budousdělovány průběžné stavy bodů jednotlivců.PhDr. Renata Malátová, Ph.D.vedoucí kurzu


1.den:LETP – Letní výcvikový kurz zaměřený na pobyt v přírodě, turistiku acykloturistiku – 1. st. Nš - NOVÁ PEC 22.6.-28.6.2013Rámcový programdo 11.30 hod. příjezd (vlak - 7.41 hod. z Č. Budějovic, příjezd do Nové Pece v 9.58hod. – nutno ověřit), ubytování, 12.00 oběd, 13.00 zahájení kurzu, 13.45 přednáška1, 14.45 - 16.30 společná vycházka, seznámení s okolím, 17.00 příprava na další den,večeře, volno, individuální sporty2. den 7.15 budíček, 7.30 ranní cvičení, osobní hygiena, úklid, snídaně, 8.30 přednáška 2,9.30 - 12.00 semináře s povinnou účastí vedené posluchačem, 12.30 - 14.00 oběd aklid, 14.15 - 17.30 výběrová cvičení a výběrové semináře, 19.00 individuální sporty,táboráky, 22.30 večerka3. den jako druhý den - 8.30 přednáška 3, 21.30 noční hra4. den jako druhý den - 8.30 přednáška 45. den 6.30 budíček, příprava na túry, 7.00 - 8.30 odchod a odjezd z tábora, do 17.30 návratdo tábora, 18.00 večeře, volno, příprava na další den, 22.30 večerka6. den 7.15 budíček, 7.30 ranní cvičení, osobní hygiena, snídaně, úklid, 8.30 přednáška 5,9.25 - 12.10 semináře s povinnou účastí vedené posluchačem, 12.15 - 14.00 oběd aklid, 14.15 orientační závod, 17.30 večeře, sportovní soutěže, 21.00 táborák7. den 7.00 budíček, osobní hygiena, snídaně, 8.00 úklid chatek, 8.30 "záchranná síť - testy",odevzdávání vypůjčeného inventáře, úklid společných prostor, 8.45 předávání chatek,zápočty, 9.30 ukončení kurzu, 10.00 odchod z tábora, odjezd z Nové Pece doČeských Budějovic (vlak v 11.15 hod.).Program bude vždy na následující den upřesňován a konkretizován dennímprogramem!PhDr. Renata Malátová, Ph.D.vedoucí kurzu


LETP – Letní výcvikový kurz zaměřený na pobyt v přírodě, turistiku acykloturistiku – 1. st. Nš - NOVÁ PEC 22.6.-28.6.2013Termínkonání:22. června - 28. června 2013Místo konání: letní turistická základna v Nové PeciVedoucíkurzu:Instruktoři:Doprava:PhDr. Renata Malátová, Ph.D.Mgr. Dominika HýskováMgr. Alena LundákováMgr. Petr Havelindividuálně (auto, vlak, autobus). Z Nové Pece cca 2 km pěšky do základny.Oběd ve 12.00 hod. Zahájení kurzu ve 13.00 h.! Opožděný nástup dokurzu je nepřípustný!Ubytování: čtyřlůžkové chaty s elektrickým osvětlením. Spací pytle s sebou !!!Stravování:plná penze. Obchod v Nové Peci vzdálen 2 km.Obsah kurzu: teorie a praxe turistiky, hry a cvičení v přírodě, turistické akce, sport. Kurzbude veden kreditním způsobem (vezměte turistickou literaturu!)Vybavení:Ukončeníkurzu:oblečení a obutí potřebné pro plnění programu v přírodě se zaměřením naturistiku, cykloturistiku a pohybové hry, kvalitní obuv, vybavení do deště,plavky, věci osobní potřeby a hygieny, osobní léky, psací potřeby, index,cestovní pas, průkaz pojištěnce, hudební nástroje vítány. Do kurzu jepovoleno si vzít jízdní kolo!28. 6. 2013 (v 10.00 hod.)Poznámka:kurz je povinný v celém rozsahu, je zakončen zápočtem za účast a splněníprogramu. Z kurzu nelze odjíždět a kurz nelze krátit. Pokud se nebudetemoci z vážných důvodů zúčastnit, omluvte se vedoucímu kurzu(tel. 387773175, 724 379 526, malatova@pf.jcu.cz) nebo sekretářce KTVS(tel. 387 773 170, vpohankova@pf.jcu.cz). Je nutné počítat se stornopoplatky za ubytování.PhDr. Renata Malátová, PhD.vedoucí kurzudoc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.vedoucí KTVS PF JU

More magazines by this user
Similar magazines