30.08.2016 Views

Hansgrohe Axor Flyer

https://www.yumpu.com/da/document/view/55889339/hans-grohe-flyer

https://www.yumpu.com/da/document/view/55889339/hans-grohe-flyer

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kom og bliv inspireret<br />

i vores showroom<br />

Vi har udvidet vores showroom med endnu<br />

flere produkter fra mærkerne <strong>Hansgrohe</strong><br />

og <strong>Axor</strong>. Så kig forbi vores udstilling og få<br />

inspiration og vejledning til badeværelse<br />

og køkken.<br />

Besøg også vores hjemmeside:<br />

www.hansgrohe.dk<br />

Forhandler:<br />

Du finder os her:<br />

<strong>Hansgrohe</strong> A/S<br />

Jegstrupvej 6<br />

8361 Hasselager<br />

Tlf.: 8628 7400<br />

E-mail: info@hansgrohe.dk<br />

Vores åbningstider:<br />

Vores showroom har åbent på hverdage mellem<br />

kl. 8.30 og 15.00 (fredag til kl. 14.00). Ønsker<br />

du vejledning af <strong>Hansgrohe</strong>s produktspecialister,<br />

er henvendelse inden for følgende tidsrum dog<br />

bedst:<br />

• Tirsdage kl. 8.30-15.00<br />

• Onsdage kl. 8.30-15.00<br />

• Torsdage kl. 8.30-15.00<br />

Du er velkommen til at ringe og aftale en tid.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!