Az északi part

rullnorbi

Néhány szó a válogatásról [Az északi part]

A kiállításokon mostanában a szervezô és válogató, divatosabban:

kurátor, valamilyen formában megpróbálja megvalósítani önmagát,

kitalál egy címet, kitalál egy gondolatot, erre keresi a szereplôket,

azokat a mûvészeket, akikrôl úgy gondolja, hogy elôzetes elképzeléseinek

megfelelnek, a kiszemeltek azonosulni tudnak vele.

Nem hiszem, hogy ez üdvözítô út volna, nem hiszem, hogy joga van

diktálni bárkinek, megmondani, hogy milyen mûveket alkossanak

a mûvészek.

Néhány évvel ezelôtt volt egy elképzelésem, amelynek egy

könyvsorozatban kellett volna realizálódnia. A tervem az volt,

hogy a képzômûvészeket közelebb hozzam az érdeklôdôkhöz, bemutassam

azt a környezetet, amelyben dolgoznak, megismertessem

a mûtermeiket, felfedjem, felfedeztessem azt a helyet, ahol a

mûvek születnek. Mindezzel szerettem volna kielégíteni az emberek

egészséges kíváncsiságát, titkok utáni kutatását, megengedjem,

hogy kukucskáljanak. Reméltem, hogy ezek után a mûvekre is

jobban odafigyelnek. Ma már tudom, ez naiv elképzelés volt. Elôször

is csak egy kötet jelent meg a pécsi mûvészek legjaváról, másodszor

nem érte el a kívánt hatást. Talán a hírverés maradt el, talán

az ötlet volt vérszegény. Rá kellett jönnöm, hogy a populáris fogások

nem a képzômûvészet sajátjai, itt egészen más módszerekkel

kell dolgozni.

A könyvsorozat második kötete a Balaton északi partján dolgozó,

a nyarakat vagy az év nagyobbik részét ott töltô mûvészek

mûtermeit mutatta volna be. Sajnos ebbôl a tervbôl nem lett semmi,

pedig ez a vidék olyan inspirációt ad, amelyet Magyarországon nem

nagyon talál meg másutt az ember. Sokuk számára a pihenésen kívül

a teljes megújulást hozza, olyan mértékû feltöltôdést ad, amely

képessé teszi ôket arra, hogy egész évben ebbôl “éljenek”.

Nem mellékes az sem, hogy az általam kiválasztott alkotók

mindannyian jó barátaim, életünk sok közös szállal kötôdik össze,

van, akivel egy iskolában tanultam, többükkel együtt állítottam ki

vagy rendeztem számukra kiállítást.

Miután a könyv terve füstbe ment, maradtak a mûvészek és

a mûvek. Kell-e ennél több? Az alkotások a mai magyar mûvészet

legjavát adják, sem csoportot, sem tendenciát, sem aktuális trendet

nem követnek, ez nem volt szándékomban a válogatásnál. Valószínûleg

más valaki más együttest tudott volna összeállítani – ez az

én válogatásom, amire és akikre büszke vagyok.

A felkért mûvészek mind örömmel vállalták a kiállítást. E közös

bemutatkozás – remélem – mindenki számára tanulságos lesz, ahol

a mûvek önmagukért, önmagukról és alkotójukról szólnak.

A MODEM-nek megtiszteltetés, hogy a bemutatkozáson szereplô

mûvészek kölcsönözték mûveiket, megmutatva egy részét a

hazánkban dolgozó alkotóknak, akik részvételükkel igen magasra

“helyezték a lécet”.

Egy kiállítást szervezô intézmény a mûvészet sokrétûségét kell,

hogy a közönségnek megmutassa, megszerettesse, megismertesse

a mûvészeket, el kell érnie, hogy az emberek számára a mindennapokban

is fontos legyen a mûvekkel való találkozás. Nincs kizárólagosság,

nincs egyfajta irányzat bemutatása, egyetlen szempont

létezik: a minôség. Nem csak a naprakész, aktuális irányzatok a

fontosak, minden másnak is van létjogosultsága. Meg kell találni

az egyensúlyt, meg kell találni a megfelelô kommunikációt, azért,

hogy a kétkedôk számára is egyértelmûvé váljanak a mûvek.

Ebben a folyamatban “Az északi part” kiállítás egy nagyon

fontos lépcsôfok lehet.

pinczehelyi Sándor


Hullám-tér, 2007, olaj, vászon, 200 x 300 cm / Wave-space, 2007, oil on canvas, 200 x 300 cm

13


14


Relief 89.02.12. Scelsi, 1989, színes gipsz, 48 x 34 cm

Relief 89.02.12. Scelsi, 1989, painted plaster, 48 x 34 cm

A 40-41. oldalon / on pages 40-41:

Relief I. 19x12.5, 2003, színes gipsz, 19 x 12,5 cm / Relief I. 19x12.5, 2003, painted plaster, 19 x 12,5 cm

Relief II. 19x12.5, 2003, színes gipsz, 19 x 12,5 cm / Relief II. 19x12.5, 2003, painted plaster, 19 x 12,5 cm

38


39


47


49


71


Sweet dream, 1996, akril, vászon, 180 x 180 x 10 cm / Sweet dream, 1996, acrylic on canvas, 180 x 180 x 10 cm

72


79

More magazines by this user
Similar magazines