Lovu Zdar 1-2/2017

mediawavepublisher

Poľovnícky magazín LOVU ZDAR. - Kamzíky a menšie lavíny. Lov v Tirolských vrchoch - Ako vyčistiť hlaveň aj vonku v revíri - V rozľahlej krajine sa požaduje ďaleký výstrel - Žiadne kompromisy. Ako trafiť cieľ na veľkú vzdialenosť - Božské duo. Dve nové lovecké pušky Artemis a Apollon od SAUERu - Prvoradá je bezpečnosť. Poľovnícka guľovnica Steyr Mannlicher SM 12 - História diviačej zveri. Od praveku po súčasnosť - Ako vznikajú dobré čižmy. Na návšteve u značky AIGLE - Kynológia: Jedno srdce a jedna duša. Práca s farbiarom - Na hone diviaka v pohorí Atlas - Zmena k lepšiemu: SUV Jaguar F-Pace - Poľovanie s orlom. Pán nebies v službe človeka - Filety z jelenej sviečkovice

poľovnícky magazín 1-2/2017 IX. ročník

POĽOVANIE

S ORLOM

Pán nebies

v službe človeka

ĎALEKÝ

VÝSTREL

V rozľahlej

krajine treba

ďaleký výstrel

PUŠKA V SNEHU

Ako vyčistiť hlaveň

aj vonku v revíri

Kamzíky a lavíny

www.magazinlovuzdar.sk


NISSAN X-TRAIL

S NOVÝM NAFTOVÝM MOTOROM

2.0 DCI 130 KW (177K)

STVORENÝ PRE RODINNÉ

DOBRODRUŽSTVÁ.

ZIMNÉ PNEUMATIKY

A POHON 4x4 ZADARMO

ZĽAVA PRE ČLENOV SLOVENSKEJ POĽOVNÍCKEJ KOMORY* 3600 €

Krútiaci moment

380 Nm

Pohon All Mode

4x4-i

VŠETKY DOBRODRUŽSTVÁ S NISSANOM

X-TRAIL SA ZAPÍŠU DO VAŠICH RODINNÝCH

SPOMIENOK.

S naftovým motorom s výkonom 130 kW (177 k),

automatickou prevodovkou a inteligentným pohonom

All Mode 4x4-i pre vás nie je žiadna misia nesplniteľná.

Do Nissanu X-Trail sa navyše pohodlne vojde až 7

cestujúcich – môžete si tak byť istí, že vaše spomienky

budú plné rodinných dobrodružstiev.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY (Inteligentná mobilita Nissan) predstavuje koncept inovácií Nissan.

Ponuka je platná pre všetky verzie modelu X-Trail pre členov Slovenskej poľovníckej komory. Pre viac informácií o ponuke pre poľovníkov sa prosím obráťte na predajcu. Ponuka je platná od 1. 1. 2017.

do 31. 3. 2017. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Viac informácií

o ponuke získate u autorizovaných predajcov Nissan. Vyobrazenia použité v tejto reklame sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú

považované za súčasť zmluvného návrhu. Kombinovaná spotreba: 4,9-6,2 l/100 km, kombinované CO₂ emisie: 129-145 g/km.

inzLZ2624


príhovor

Milí čitatelia!

Mesačník o poľovníctve a prírode

Ročník IX., číslo 1/2,

január/február 2017

Šéfredaktor:

Mgr. Zsolt Puha

zsolt.puha@mediawave.sk

Dizajn a grafická úprava:

Ing. Andrej Kaprinay

grafik@blinker.sk

Marketing a reklama:

Jana Králová, 0948 727 979

jana.kralova@mediawave.sk

marketing@mediawave.sk

Inzertné oddelenie:

Tel./Fax: +421 315 623 604,

mobil: 0948 727 979

Adresa redakcie:

Hviezdna 8, 931 01 Šamorín

sekretariat@mediawave.sk

Vydavateľ:

MEDIAWAVE, s. r. o.

Hviezdna 8, 931 01 Šamorín,

IČO: 46 492 658

ISSN 2453-9651

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia

celku alebo akejkoľvek časti bez

písomného súhlasu vydavateľa je prísne

zakázaná.

Prinášame vám naše prvé tohtoročné číslo a veríme, že sa vám

bude páčiť. Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii diviačej zveri od

praveku po súčasnosť, rozhodne čítajte ďalej. Úžasne strieľajúca

puška, precízne strelivo a puškohľad s dobrým cieľnikom sú najdôležitejšie

predpoklady pre presný výstrel na ďaleké vzdialenosti. Čo však

treba ešte zobrať do úvahy? Odpoveď takisto nájdete v jednom z našich

článkov.

Nechýba ani rubrika Kynológia, kde sa dočítate o odvážnej žene,

ktorá vo Vogtlande vykonáva svoju službu už dvadsať rokov a skvelú

povesť získala aj vďaka svojmu hanoverskému farbiarovi. Chcete vedieť,

aký je hon na diviaka v pohorí Atlas? Presne tomu sa venujeme

v rubrike Exotika.

Za pozornosť určite stojí aj poľovanie s orlom, ktorý dokáže uloviť aj

srnu či vlka. A na záver sa pristavte pri chutnej „bodke“, kde sa dočítate,

ako pripraviť filety z jelenej sviečkovice. Veríme, že sme pre vás

pripravili zaujímavé číslo. Príjemné čítanie!

Katka Macková

redaktorka

Nevyžiadané rukopisy a fotografie

nevraciame ani sa k nim nevyjadrujeme!

Články od našich zahraničných

spolupracovníkov sa nemusia

zhodovať so slovenskou a českou

poľovníckou legislatívou.

Za obsah inzercie zodpovedá inzerent.

Foto na titulke: Shutterstock

www.magazinlovuzdar.sk

www.facebook.com/casopis.lovuzdar

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 3


obsah

OBSAH

6

8

14

16

22

Správy z CIC

Aktuality

Kamzíky

a menšie lavíny

Lov v Tirolských vrchoch

Ako vyčistiť

hlaveň aj vonku

v revíri

V rozľahlej krajine

sa požaduje ďaleký

výstrel

Žiadne kompromisy

Ako trafiť cieľ na veľkú

vzdialenosť

26

30

36

44

48

Božské duo

Dve nové lovecké pušky

Artemis a Apollon

od SAUERu

Prvoradá je

bezpečnosť

Poľovnícka guľovnica

Steyr Mannlicher SM 12

História

diviačej zveri

Od praveku

po súčasnosť

Ako vznikajú

dobré čižmy

Na návšteve

u značky AIGLE

Jedno srdce

a jedna duša

Kynológia:

Práca s farbiarom

4 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


54

Na hone diviaka

v pohorí Atlas

60

Zmena k lepšiemu

SUV Jaguar F-Pace

64

Poľovanie s orlom

Pán nebies v službe človeka

74

Filety z jelenej

sviečkovice

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 5


zo života poľovníkov

Správy z CIC

Aktualizácie systému hodnotenia

trofejí – Vypracovanie príručky

V

tejto sérii aktualizácií by sme radi predstavili

nový Systém hodnotenia trofejí Medzinárodnej

rady pre poľovníctvo a ochranu

zveri (CIC) a jeho prvkov. V tomto úplne

prvom článku sa pozeráme na rozvoj súvisiaci

s Príručkou CIC pre hodnotenie a meranie poľovníckych

trofejí.

Po rokoch príprav táto Príručka onedlho nahradí

červenú knihu CIC. Bude ústredným, ale

nie jediným prvkom Systému hodnotenia trofejí

(Trophy Evaluation System = TES) Medzinárodnej

rady pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC).

Cieľom tejto novej Príručky je objasniť metódy

hodnotenia a urobiť ich takými presnými, ako je

možné, bez zmeny vzorca, ktorý je dobre zakotvený

a široko používaný poľovníckou komunitou.

Náčrt kapitol Príručky, týkajúcich sa najdôležitejších

európskych druhov, sa distribuoval

20. februára 2014. Na základe prijatých pripomienok

bolo jasné, že sa vyžadujú dodatočné diskusie

s cieľom objasnenia a dosiahnutia spoločného

ponímania niektorých technických detailov.

S cieľom poskytnúť platformu pre tieto diskusie

ZDORJ: MEDZINÁRODNÁ RADA PRE POĽOVNÍCTVO A OCHRANU ZVERI (CIC); CONSEIL INTERNATIONAL DE LA CHASSE

6 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


ústredie CIC zorganizovalo 25. marca 2014 Konzultačný

deň. Napriek konštruktívnej atmosfére

na stretnutí účastníci nedosiahli dohodu v 3 bodoch

(meranie parohov jeleňa a srnca, štandardizovaná

definícia parohu a regularita trofejí

srnca), ale zároveň sa vyhlásilo, že tieto detaily

by nemali spôsobiť ďalšie odkladanie prípravy

Príručky.

V rámci 61. valného zhromaždenia hlasoval

Výbor pre hodnotenie trofejí (Trophy Evaluation

Board = TEB) o týchto bodoch a týmito poslednými

krokmi TEB finalizoval technický obsah

Príručky. Keďže prebieha zostávajúca edičná

práca a testovanie v praxi, očakáva sa, že nová

Príručka bude hotová do konca tohto roka. •

inzercia – inzLZ2608


poľujeme

Kamzíky a menšie lavíny

Dvadsiaty štvrtý október – „Čo vtedy čítal starý pán?“ pýtal

sa môj dobrý kamarát Jóško, ktorému som práve počas

cesty autom do Tirolska rozprával o Františkovi Jozefovi.

Boli sme práve v blízkosti Bad Ischl, keď som spomínal, že

som v poľovníckom kaštieli nášho spoločného panovníka

nenašiel policu s knihami, ale dokonca ani len knižku

v jednoducho zariadenej spálni.

8 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


František Jozef bol vášnivým

a disciplinovaným

poľovníkom. „Bolo tam ale

mnoho nástrojov dôležitých

pri poľovačke: teplomery,

barometre, merače vlhkosti

vzduchu... boli nainštalované

akurát v blízkosti železnej postele

a okna. Skôr hlásení tu bolo mnoho,

pretože bol skôr funkcionár

ako štátnik. Inak bol vášnivým

a disciplinovaným poľovníkom,

v čom sa odlišoval od následníka

trónu Františka Ferdinanda,“

odpovedal som kamarátovi.

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 9


poľujeme

Na svahu väčšieho vrchu

sme ulovili kamzíka.

Rudi ide (šplhá sa)

predo mnou.

„Boli sme koncom októbra.

Na spoločným poľovačkách sme

mali za sebou veľké pohoria:

Kaukaz, Himaláje, Altas,... a preto

sme kamzíka alpského nebrali za

veľkú výzvu. Nikdy nie je dobré,

ak má poľovník veľké ego – poľovanie

na alpského kamzíka nie

je ťažké, je však mužskejšie, ako

sme si mysleli.

Šli sme na poľovnícky

revír nášho hostiteľa

V tom týždni napadol na Tirolské

vrchy sneh, ale cesty autom boli

už dobre schodné. Z Budapešti

sme za deväť hodín dorazili do

štvortisícového malého mestečka

Mayrhofen (630 m n.m.). Išli

sme na poľovnícky revír nášho

hostiteľa - poľovníka Johanna Mikescha,

mestského remeselníka

maďarského pôvodu, s typickými

maďarskými fúzmi. Jeho predkovia

sem prišli zo Zadunajska pred

takmer troma storočiami. Jeho

rakúsky dialekt bol pre mňa len

ťažko zrozumiteľný, ale aspoň

sa snaží rozprávať pomalšie.

Pomáha mi aj to, že sám som

vyrastal vo švábskej dedine. Pri

pive a veľkom „Wiener Schnitzli“

plánujeme ďalší deň.

Dvadsiaty piaty október

Johan po nás prichádza o pol

siedmej na Mazde pick-upe. Polhodina

hore, na kolesách reťaze.

Ďalšia polhodina, a ďalej peši.

10 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Rudi niesol na chrbte

kamzíka, mne sa

ušli naše dva batohy.

Dvojhodinové lezenie v stále

hlbšom snehu po poľovnícku

chatu. Sme vo výške 1920 metrov

nad morom. V chate nás čaká

pomocný revírnik Rudolf a jeho

malý syn. Po čaji s rumom o niekoľko

minút vyrážame dvoma

smermi. Jóška s Johannom, ja

s Rudolfom.

V hlbokom snehu je veľmi ťažké

napredovať. Ideme s lezeckou

palicou (Bergstock), ale nepomáha

veľmi, pretože nie sú stopy.

Chodník nevidieť, možno ho len

predpokladať. Pekne svieti slnko.

Čím je vyššie a čím viac otepľuje

vrchné časti skál, padajú pred

nami lavíny pretínajúc náš chodník.

Ich zvuk je najskôr tichučký,

prechádza do hlasnejšieho hukotu,

nakoniec veľký tresk. Tam,

kde pretli chodník, bude snehu

do dvoch metrov. Prechádzame

cez tri takéto zóny s menšími obchádzkami.

Smerujeme kľukatými

cestičkami smerom do veľkej

kotliny. Už sme nad hranicou

lesa. Hodiny ubiehajú.

Prvého kamzíka vidíme pod

náprotivnou skalnou stenou.

Černastý samec v zimnom šate.

Je sám. Pomaly sa k nemu

približujeme, už sleduje, terén je

otvorený.

Jóška s Rudim

si ho obzerajú,

odhadujú vek

na desať rokov.

Na otvorenom území sme sa

neodvážili pitvať, preniesli

sme ho pod veľký strom.

Treba brať do ohľadu

vodorovný priemet

Pri troch stovkách metroch sa

môj sprievodca upokojil, pretože

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 11


poľujeme

sa pripravujem k výstrelu. Spád

strely môže byť tridsať stupňový.

Moja zbraň je Blaser 850 s kalibrom

8×68 S. Pri výstrele s takýmto

sklonom treba brať do ohľadu

vodorovný priemet, ktorý ktorým

dostaneme približnú hodnotu.

Musíme merať tak, ako by bol

kamzík len nejakých štyri desiatky

metrov od nás.

Vyhĺbim si do snehu dieru,

sediac s lakťom podopieraným

kolenom strieľam. Kamzík beží

nahor, po päťdesiatich metroch

zastane. Opakovanie. Kamzík

postupuje. Ani môj sprievodca

Rudolf netuší, kam išli dva výstrely.

Aj po treťom výstrele zviera

postupuje, ale onedlho zastane.

Zatacká sa a padá smerom

nadol asi sto metrov a padne do

mäkkého snehu. Úľava, radosť.

Radosť pre poľovníka

Som veľmi unavený, ale toto sú

pre poľovníka chvíľky radosti.

Predierame sa cez sneh z lavín

až ku kamzíkovi s obavami, keď

sa pozrieme nad nás na skalu.

Rudi sa neodváži pitvať na mieste

pádu. Vytiahli sme ho na bezpečnejšie

miesto. Pekný, starý desaťročný

kamzík, hovorí Rudolf.

Zasiahli ho dva výstrely.

Starému samcovi viac

vyčnieva miešok - aj to

napomáha pri odhadovaní

veku. Za trofej sa

považuje aj na chrbtici

rastúca srsť.

Čo sa oplatí vedieť o alpskom

kamzíkovi: je vynikajúco prispôsobený

vysokohorskému prostrediu

(800-2 800 m). Podľa francúzskeho

biológa-poľovníka Pascala

Durantela v každom mikrolitre

krvi kamzíka sa nachádza dvanásť

miliónov červených krviniek,

kým človek s omnoho väčším

telom má len päť miliónov! Srdce

kamzíka váži 350 gramov, naše

váži okolo 250 gramov.

Krk samca je zavalitejší a hrubší

ako u samice, ktorú volajú koza.

Ich vek sa určuje na základe

rastových vrúbkov. Každý slabší

rok na nich možno dobre vyčítať.

Rožky kamzíka sú dole hrubšie,

samice ich môžu mať dlhšie ako

samce. Starému samcovi viac

vyčnieva miešok - aj to napomáha

pri odhadovaní veku. Za trofej

sa považuje aj na chrbtici rastúca

srsť. Denné zviera, ale jeho aktivita

je väčšia ráno a skoro večer,

ako cez deň. Obdobie párenia je

november - december.

Sledujeme naše stopy

Rudi si vezme kamzíka na chrbát,

dva batohy nesiem ja. Pri

spiatočnej ceste sledujeme naše

stopy, napriek tomu cesta do

chaty trvá dve hodiny. Kamarát

Jóska je už tam, vyzerá sklamane.

Trikrát chybil, nepozná

príčinu. Podľa Johanna musí

spraviť overovacie výstrely

večer na strelnici. Niečo zjeme,

potom sledujeme okolie chaty

ďalekohľadmi. Jóškovci onedlho

štartujú. Uvideli jedného kamzíka

približne na kilometri. Vybrali

sa za ním s konkrétnym plánom

zahnať ho do nižších miest vrchu.

My sme cestou videli šesť kamzíkov,

ale nie je medzi nimi vhodný

adept.

Rudiho auto, staručký Suzuki

Samurai, je vo veľmi dobrom stave.

Aj ja mám auto presahujúce

stredoškolský vek. Prasiak Fero

(Land Rover Discovery). Koľkokrát

mi napadne ľudový názov môjho

auta, spomeniem si na môjho

stredoškolského učiteľa maďarského

jazyka Gábora Tótha a jeho

ZDROJ: NIMRÓD SAFARI

Napadlo veľa snehu.

12 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Brokovnice s. r. o.

ul. Gen. M.R. Štefánika 412/62,

Trenčín; Tel.: +421 904 222 933;

+421 904 222 944

Mail: brokovnice@centrum.sk

Doplnené všetky skladové zásoby zbrani Sabatti

Kamzík alpský

Broková kozlica Redolfi EOS od 1230,-€

slová: ľudový jazyk je omnoho

krajší, ako náš spisovný jazyk.

Počkáme Jóškovcov pri aute.

Dorazia k nám po hodine bez

výstrelu, kamzík prešiel na druhú

stranu horského hrebeňa.

Po večeri sme sa vybrali overiť

zbrane. Strelnica bola niekoľko

kilometrov od mesta vybudovaná

v tuneli hydroelektrárne.

Jóškova Blaser R 93 potrebuje

korekciu: sedem „klikov“ naspäť

z výšky... preto strieľal dohora.

Ani redší vzduch nespôsobí tak

vysoký výstrel. Večer sme sa ešte

rozprávali s majiteľom hotela

pri pive Bergmeister Wurzeli

a šnapse...

Konečne sme na chate.

Dvadsiatyšiesty október

Jóškovci išli poľovať skoro

ráno. Ja spím, raňajkujem,

prezriem si mesto. Na uliciach

je množstvo ľudí, majú seminár.

Je to krásne a organizované

mesto. Jóška mi volá

o pol desiatej: mám kamzíka.

Podobá sa na môjho, tiež je to

starý pán. Žiaľ, fotku nemáme,

lebo od kamaráta je márnivosť

vzdialenejšia, ako mesto Makó

od Jeruzalema (ja by som bol

na tejto stupnici niekde v Istanbule...).

Zúčtovanie, odchod o jedenástej,

do Budapešti sme dorazili

večer o šiestej.


Guľová kozlica REDOLFI cena 2365,-€

Guľová kozlica Sabatti

EXPRESS 345 EDL cena 2965,-€

Guľový dvoják Sabatti

CLASSIK 92 EXPRES od 2625€

Guľové a brokové strelivo

BRENNKE dostupné iba u nás

vo všetkých kalibroch

Sabatti Rover 870

ergonomická pažba 720,-€

Čistenie

na guľové

a brokové

zbrane

cena 7,-€

Poľovnícka obuv Diotto mod.

Supergrafite cena 229,-€

inzercia – inzLZ2601

Strelecká podpera

na nastrelovanie

zbrane cena 49,-€

Oficiálnym a exkluzívnym

distribútorom značky RISERVA na

Slovensku je od 1. 6. 2016 spoločnosť

BROKOVNICE s. r. o.


doplnky

AKO VYČISTIŤ HLAVEŇ

AJ VONKU V REVÍRI

Stačí chvíľka

nepozornosti. Obzvlášť

v zime, keď je všetko

pokryté snehom. Pretože

keď sneh vnikne do ústia

hlavne, je to znamenie:

koniec lovu. V tomto

prípade je dobré, ak

možno vyčistiť hlaveň

bez problémov aj vonku

v revíri.

14 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


V

zásade sa odporúča

chrániť hlaveň počas lovu

pred vniknutím cudzích

predmetov. Chránič hlavne

možno v zápale boja stratiť

alebo lepiaci pásik na hlavni

môže stratiť svoju funkciu a odlepovať

sa. Mrzuté je, keď sa ústie

hlavne nedopatrením zaborí do

snehu. Avšak so správnym

vybavením sa dá

tento

Či doma alebo

v revíri: v okamihu

je hlaveň

opäť čistá.

Čistiaci filc

problém vyriešiť

priamo v revíri.

Malá dóza

s ošetrovateľským

setom si nájde

určite všade miesto.

Pomocou oceľového lanka,

potiahnutého umelou hmotou

s čistiacim filcom, môžeme sneh

alebo ostatné nečistoty hocikedy

z hlavne rýchlo odstrániť. Upokojujúce

je, že pomocou tohto setu

sme pripravení pre každú situáciu.

Oceľové lanko je dostatočne

silné na to, aby

sme dostali

sneh z hlavne,

avšak to je len

jedna súčasť tohto

setu. Pre domáce použitie

alebo použitie v loveckej

chate sú odporúčané pridané čistiace

prostriedky. Pritom máme

na mysli zvlášť loveckú optiku:

špeciálna látka s mikrovláknami

je ideálna pre ohľaduplné

čistenie šošoviek ďalekohľadov

a puškohľadov.


Set starostlivosti o zbraň

ZDROJ: PASSION

Oceľové lanko: obalené umelou

hmotou s rukoväťou a setom

čistiacich filcov pre bežné

veľkosti kalibrov.

Gun Coating: keramický vysokovýkonný

povlak pre ochranu

pred koróziou a pre zlepšenie

trecích vlastností.

Gun Degreaser: odstraňuje

olej, tuk, povýstrelové splodiny,

pot rúk a podobne na všetkých

kovových častiach

Gun Cleaner: čistiaca pasta

pre odstránenie povýstrelových

usadenín v hlavni.

Látka s mikrovláknami: ideálna

pre čistenie sklených plôch,

ako sú šošovky ďalekohľadu

a puškohľadu.

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 15


náboje

V rozľahlej krajine

sa požaduje ďaleký výstrel

16 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Úžasne strieľajúca puška, precízne strelivo

a puškohľad s dobrým cieľnikom sú najdôležitejšie

predpoklady pre presný výstrel na ďaleké vzdialenosti.

Ale čo treba ešte zobrať do úvahy?

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 17


náboje

Len veľmi skúsení lovci

dokážu pri loveckých

podmienkach zredukovať

rozptyl tak, že

s istotou trafia srnu

do 240 metrov, kamzíka

do 300 metrov a divú

ovcu do 350 metrov.

Každý druh zveri má svoju

optimálnu zónu zásahu,

ktorá závisí od veľkosti

tela. Pri srnčej zveri je

táto zóna o priemere cca desať

centimetrov, u diviakov a kamzíkov

je to do 15 centimetrov,

pri väčších ovčích a kozích

druhoch je to aj 20 centimetrov

a pri jeleňoch môže mať táto

zóna až do 30 centimetrov. Je

jedno, ako blízko alebo ďaleko

je zver, táto zóna musí byť

zasiahnutá.

Nezabúdajme

na strelecký rozptyl

Precízne strieľajúca puška s vyberanou

muníciou spôsobí rozptyl

prinajlepšom dva centimetre na

100 metrov. Pri výpočtoch je to

na 300 metroch už 6 cm. K tomu

patrí taktiež strelecký rozptyl,

ktorý je vyčíslený na cca 12 cen-

STRELECKÝ ROZPTYL

Presnosť strely/zbrane

Strelecký rozptyl pri love

Vzdialenosť

100 m 200 m 300 m 400 m

Dosiahnuteľná

strelecká presnosť

6 cm

2 cm

12 cm

4 cm

18 cm

6 cm

24 cm

8 cm

Leteckú krivku a deformáciu náboja RWS .338 LM Speed TIP PRO je možné presne vypočítať, strelecký rozptyl

však nie, ten je závislý od aktuálnej formy strelca.

18 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


EFEKTÍVNE ZÁSAHOVÉ ZÓNY PRI ZVERI

24 cm

10 cm

15 cm

Pred výstrelom je potrebné myslieť na veľkosť zásahovej zóny nezávisle od toho, z akej vzdialenosti strieľame na toto zviera.

timetrov na 300 metrov – to

zodpovedá približne štyrom centimetrom

streleckého rozptylu na

100 metrov. To je pri loveckých

podmienkach (nedostatočné

podopretie, vyšší pulz, lovecká

horúčka) pre mnohých prijateľná

hodnota. Šesť centimetrový rozptyl

zbrane, plus dvanásť centimetrov

rozptyl strelca – to je už

potom spolu osemnásť centimetrov!

Minimálne takto veľká musí

byť zásahová zóna zveri, ktorú

chceme na 300 metrov s určitosťou

usmrtiť.

Musíme si teda v závislosti

na veľkosti smrtiacej zásahovej

zóny každého druhu zveri, rozptylu

pušky a strelca vypočítať

maximálnu streleckú vzdialenosť:

to je potom pri srne okolo

200 metrov, 250 metrov pri

kamzíkoch, pri divej ovci a pri

podobne veľkej divine dobrých

300 metrov a pri jeleňovi to

môže byť, s čistým pohľadom

počtára, aj 400 metrov. Nemožno

pritom podceniť ani to,

že niekto môže byť roztrasený

loveckou horúčkou. Len veľmi

skúsení lovci dokážu pri loveckých

podmienkach – predpokladáme,

že majú tri komponenty

ako zbraň, patróny a optiku

dobre nastavené – zredukovať

rozptyl tak, že s istotou trafia

srnu do 240 metrov, kamzíka

do 300 metrov a divú ovcu do

Čím je cieľ

viac vzdialený,

o to užitočnejšie

a dôležitejšie sú

pomôcky ako strelecké

palice, bipody alebo

ostatné stabilné opory

pre pušky.

350 metrov. Pretože aj keď je

táto zásahová zóna v puškohľade

zodpovedajúco zväčšená

a dobre viditeľná, ostáva pre

strelu vždy rovnako veľká – len

zacielenie je uľahčené.

Avšak radosť zo „zoomovania“

kamzíka je tlmená fyzikálnou

skutočnosťou, pretože takzvaná

výstupná pupila je pri rastúcom

zväčšení menšia, a teda pohľad

cez ňu je následne obtiažnejší.

Aj zorné pole sa znižuje väčším

zväčšením a pri týchto okolnostiach

trvá omnoho dlhšie kamzíka

v puškohľade opäť nájsť.

Lovci v horách si často nechávajú

cieľovú optiku na maximálnom

desať násobnom zväčšení,

pretože kamzíky, kozorožce

a podobne zotrvávajú len zriedka

dlhšie na jednom mieste.

Najprv si odmerajme

vzdialenosť

Pred výstrelom by ste si mali

pomocou laserového meradla

vzdialenosti presne na meter

odmerať, ako ďaleko je daný

kus vzdialený. Okrem poznania

letovej dráhy vami zvolenej

strely – pri strieľaní na 100,

200 a 300 metrov ste si na rýchle

nastavenie puškohľadu nalepili

vhodnú fóliu – takto môžete v prípade

potreby puškohľad rýchlo

prestaviť.

Po meraní a nastavovaní „do

stredu cieľa“ treba zachovať

pokoj a sebaistotu v streľbe. Čím

je cieľ viac vzdialený, o to užitočnejšie

a dôležitejšie sú pomôcky

ako strelecké palice, bipody

alebo ostatné stabilné opory

pre pušky. Avšak nielen zbraň

musí ležať pevne, aj lovec za ňou

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 19


náboje

Kto loví v kopcoch, je

nútený väčšinou strieľať

na väčšie vzdialenosti,

o to je dôležitejšie nájsť

si stabilnú streleckú

pozíciu.

potrebuje nanajvýš uvoľnenú

pozíciu.

Veľmi podceňovaným problémom

pri ďalekých výstreloch je

vietor a s tým spojený veterný

odklon strely, v závislosti na

type a hmotnosti. Trochu ťažšia

ZDROJ: PASSION, SHUTTERSTOCK

20 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Jack O´Connor

Jack OʼConnor (1902-1978) bol známym

americkým spisovateľom, ktorý

pracoval ako „strelecký editor“ po

dobu vyše tridsať rokov pre americký

magazín Outdoor Life. Vo viac ako

1 200 článkoch sa zaoberal lovom

a praktickou streľbou. Bol veľkým prívržencom

.270 Win. a 7×57. Pre Jacka

OʼConnora bolo tri sto yardov, teda

okolo 275 metrov, v tých časoch už

veľa a zhrnul tieto pravidlá pre streľbu

na väčšie vzdialenosti (voľne preložené

z amerického):

– Ak mám len malú pochybnosť

o tom, že strelu neumiestnim

presne, potom guľka ostáva

v hlavni.

– Ak je možnosť priblížiť sa k cieľu,

spravte to v každom prípade.

– Strieľam len vtedy, keď mám stabilnú

pozíciu a zver stojí na šírku.

– Ak je krajina neprehľadná a trafenú

zver by som po zásahu nemohol

ďalej pozorovať, nechám ju ísť.

– Pri silnom vetre upustím od výstrelu.

strela kalibra magnum má väčší

veterný odklon strely ako pre let

optimalizovaná strela rýchlych

stredných kalibrov ako .270 Win.

alebo 7 Rem. Mag. Ak sa zaoberáme

odklonom vetra, musíme

mať jasno v tom, že vietor môže

pôsobiť na celkovú letovú dráhu

rozdielnou silou. Napriek tomu

ponúkajú vypočítané odchýlky

bočného vetra dôkaz o tom, ako

veľmi môže byť strela od cieľa

odchýlená.

Stabilná pozícia je dôležitá

Kto loví v kopcoch, je nútený

väčšinou strieľať na väčšie

vzdialenosti, o to je dôležitejšie

nájsť si stabilnú streleckú pozíciu.

V kopcoch fúka väčšinou

normálny vietor o sile stupňa

tri, jemný vánok päť metrov za

sekundu, pri ktorých sa listy

vo vetre len jemne pohojdávajú.

Pri týchto podmienkach

sa odchýli napríklad 9,7 g ID

Classic z kalibra .308 pri streleckej

vzdialenosti 300 metrov

o 35 centimetrov, 9,1 g HIT

z 7 Rem. Mag. len o 20 centimetrov.

Bohužiaľ nemožno

(zatiaľ) odklon vetra pri love

merať. Smer odklonu, či vľavo

alebo vpravo, nahor alebo

nadol, nemôže byť predpovedaný.

Pri citeľnom vetre je preto

každý výstrel hrou so šťastím.

Popritom sa musí podariť veľa

vecí, aby som kus zveri na tristo

metrov smrteľne zasiahol. •

inzercia – inzLZ2621

MUN-1

155 €

GUN BOX

24 €

GUN 5

129 €

GUN 5EL

159 €

OPTIMA 5

250 €

MONTANA 5

257 €

YUKON 5

246 €

MONTANA 10*

630 €

GUNMASTER-1

233 €

*Model MONTANA 10 si môže zákazník upraviť na verziu pre 5 dlhých zbraní a 3 police!

Uvedené ceny sú s DPH a bez prípadných prepravných nákladov!


náboje

ŽIADNE KOMPROMISY

Trafiť cieľ na veľkú

vzdialenosť nemá nič

do činenia so šťastím

ani náhodou – takýto

ťažký výstrel je naozaj

vypočítateľný a popritom

hrajú dôležitú úlohu

viaceré komponenty.

Kedy je kaliber magnum lepšou voľbou?

S Magnum kalibrami je to podľa

môjho názoru takto. Keď berieme

do úvahy lovecky zmysluplné

strelecké vzdialenosti, ktoré závisia

od veľkosti zásahovej zóny jednotlivých

druhov zveriny, potom je len

málo loveckých možností, kde by

bol rýchly kaliber magnum skutočne

nevyhnutný. S magnum kalibrami

je to azda tak, ako s peniazmi, kde

sa hovorí, že vás šťastnými neurobia,

ale vedia upokojiť. Podľa mňa

možno ešte s vhodným strelivom

a osvedčenými strednými alebo univerzálnymi

kalibrami pri streleckých

vzdialenostiach popísaných v článku

dobre majstrovať. Toto platí pre

všetky druhy diviny až po jeleňa

horského. Až do vzdialenosti tristo

metrov sa odlišujú

letové dráhy striel

kalibrov magnum

len minimálne

od stredných

kalibrov. Viac

energie nepotrebuje

žiadna zver,

Christoph Pirker

ktorej váha nepresiahne dvesto

kilogramov. Kalibre Magnum nemajú

v podstate lepšiu ani presnosť,

ani účinnosť. Pokiaľ ostaneme na

hranici 300 metrov, kaliber magnum

nevyhráva takmer v ničom – pokiaľ

nie je lovený los alebo riadny jeleň

lužných lesov. Pre druhy zveri cez

dve sto kíl, ktoré možno loviť na

vzdialenosti cez 400 metrov, môže

byť kaliber magnum lepšou voľbou.

Je potrebné najskôr popracovať

sám na sebe: bezpodmienečne

sa zúčastniť na

seminároch streľby na diaľku

od Blaser a ZEISS, podľa možnosti

aj s vybavením. Tieto semináre

majú výhodu v tom, že sa nenachádzate

na strelnici, ale priamo

v krajine. Takto ste orientovaní

priamo do praxe. Ďalším kritériom

je munícia: možno si vybrať optimálnu

strelu, ktorá preukazuje na

väčšie vzdialenosti tiahlu letovú

dráhu a pri zásahu vykazuje silnú

účinnú silu. Na tieto požiadavky

sa špecializuje RWS SPEED TIP

PRO. Vysoká hodnota bázovej

krivky zabezpečuje aj pri veľkých

RWS SPEED TIP PROFESSIONAL

ponúka všetko, čo od dobrej

strely očakávame: vynikajúci

okamžitý účinok na rôzne druhy

divej zveri a na rôzne vzdialenosti,

najlepšie letové vlastnosti

a najvyššiu presnosť.

Mäkké predné jadro

Presekávacia hrana

v tvare H

SPEED TIP

špička strely

Poniklovaný plášť

strely

Zadná časť v tvare V

Tvarovo stabilná

zadná časť

ZDROJ: PASSION

22 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Vďaka ASV, respektíve ASV+,

je zasiahnutie cieľa na veľké

vzdialenosti uľahčené, pričom sa

strelec riadi bodkou.

Ďalšie záruky: stabilná

podložka, presná puška,

kontrolované spúšťanie.

vzdialenostiach vysokú rýchlosť

a zásahovú energiu. Rýchle

predné jadro strely sa viditeľne

rozkladá po zásahu cieľa a prenáša

zvyškovú kinetickú energiu

do vysokého okamžitého účinku.

Výsledkom sú minimálne vyosenia

na veľké vzdialenosti. To je

veľkým tromfom v neschodných

terénoch, akým sú napríklad hory.

Preberá výškové

nastavenia za lovca

Myšlienka rýchleho nastavenia zámernej

osnovy ASV spočíva v tom,

že si vždy treba držať červený bod.

Pritom bude použité výškové nastavenie

vášho puškohľadu. Príliš

komplikované? Nie s ASV, ktoré

preberá výškové nastavenia za

lovca. Určitý druh „vzdialenostnej

škály“ od 100 do 400 metrov (alebo

v závislosti na kalibre dokonca

600 metrov) pritom nahradzuje

lineárna škála s klikacími zarážkami.

Pre strelu, ktorá padne na

200 metroch o 12 centimetrov, po

šiestich klikoch sa dostaneme na

hodnotu „2“ (pre 200 metrov), po

15 klikoch na „3“ (pre 300 metrov)

a tak ďalej; popritom tu sú,

samozrejme, zodpovedajúce

medzistupne. Lovec si musí strážiť

jedine vzdialenosť k zveri – alebo

lepšie: merať si ju – a nastaviť si

rýchle prednastavenie zámernej

osnovy ASV. Potom už treba len

pevne držať bod.

Vysoká hodnota bázovej

krivky zabezpečuje

vysokú rýchlosť

a zásahovú energiu.

K dispozícii sú rôzne

vzdialenostné škály

Pre rozdielne klesajúce krivky

striel sú k dispozícií rôzne vzdialenostné

škály, preto je jedno isté:

.270 WSM klesá výrazne menej

ako 9,3×62. Na základe tabuliek,

respektíve online prostredníctvom

balistického programu na

Odporúčané strely na veľké vzdialenosti

stránke Carl Zeiss Sports Optics

bola vybratá taká škála, ktorá by

sa čo najviac priblížila použitému

typu strely. Doterajší ASV ponúka

päť rozdielnych fólií, ktoré môžu

byť nalepené na elevátor. Nové,

stále vyvíjané nastavenie zámernej

osnovy ASV+ pokrýva deviatimi

rozdielnymi vzdialenostnými

škálami väčšiu množinu balistických

kriviek, predovšetkým pre

rýchle a razantné strely. Jemnejšie

rozdelenie zaisťuje ešte presnejšie

nastavenie na rozdielne

letové krivky, ktoré robí ASV+ ešte

presnejším. Je vybavený desiatimi

hodnotnými kovovými krúžkami

(jedna lineárna škála a deväť

vzdialenostných škál), ktoré môžu

byť rýchlo vymenené. •

Najvhodnejšie strely na veľké vzdialenosti sú také, ktoré dobre reagujú aj

na dlhšie vzdialenosti a dostatočne rýchlo zasahujú cieľ. Z RWS sortimentu

sú odporúčané:

.270 Win.: HMK 8,4 g / EVO 10,0 g

.308 Win.: ID Classic 9,7 g / EVO Green 8,8 g

.30-06: ID Classic 9,7 g / EVO Green 8,8 g

.300 Win. Mag.: EVO Green 8,8 g / EVO 11,9 g / UNI 11,7 g / HIT 10,7 g

7 Rem. Mag.: EVO Green 8,2 g / EVO 10,3 g

7×64: ID Classic 10,5 g / EVO Green 8,2 g / EVO 10,3 g

8×57 IS: EVO Green 9,0 g

8×68: EVO Green 9,0 g / HMK 12,1 g / EVO 13,0 g / HIT 10,4 g

.338 Lap. Mag.: ST PROFESSIONAL 16,2 g

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 23


Príroda je blízko.

FEHOVA –ZBRANE, RYBOLOV A POĽOVNÍCTVO

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA V HUNGEXPO

V BUDAPEŠTI

Príďte spolu s rodinou, s priateľmi, alebo s kolegami

na najväčšie a na najútulnejšie stretnutie poľovníkov,

rybárov a milovníkov prírody v Karpatskej doline.

Príďte a strávte s nami celý deň s poľovačkou a rybárstvom,

čakáme Vás s viacerými novými a vzrušujúcími programami.

Vážený hosť: Slovensko

24. zbrane, rybolov a poľovníctvo medzinárodná výstava

medzi 9-12. februára 2017.

Prekvapte svojich príbuzných a Priateľov s Vstupenkou na

FeHoVu! Už od decembra si na webovej stránke môžete kúpiť

zľavnené vstupenky na jeden deň.

-Poľovnícke spoločnosti, rybárske spolky a členovia lesníctva si

môžu kúpiť zľavnené skupinové vstupenky. Kupóny nájdete na

webovej stránke.

Ďalšie informácie nájdete na www.fehova.hu

inzLZ2627


24. zbrane, rybolov a poľovníctvo medzinárodná výstava

medzi 9-12. februára 2017.

prekvapte svojich priateľov a rodinu so vstupenkou na FeHoVu!

Už od decembra si na webovej stránke môžete kúpiť zľavnené vstupenky.

Poľovnícke spoločnosti, rybárske spolky a členovia lesníctva si môžu kúpiť

zľavnené skupinové vstupenky. Kupóny nájdete na našej webovej stránke.

Ďalšie informácie nájdete na www.fehova.hu

KUPÓN NA ZĽAVNENÚ VSTUPENKU

COUPON FOR DISCOUNT TICKET

Po registrácii na webovej stránke alebo priamo vo vstupnej hale

výstaviska si s platným čiarovým kódom môžete kúpiť jednu

zľavnenú vstupenku.

Cena zľavneného kupóna: 1700.- HUF

After registration on the website of the event or in the Entrance

Hall, the invitation card with valid bar code one discount ticket

can be bought.

The price of the discount ticket: 1700 HUF.

24. FEHOVA, Medzinárodná výstava rybárstva, poľovníctva a zbraní

24th FEHOVA Fishing, Hunting and Arms International Exhibition

medzi 9-12. februára 2017


Platný / Valid: 2017. 02. 9-12. / 9-12.02.2017.

Miesto konania / Venue:

Výstavisko, HUNGEXPO, Budapešť /

HUNGEXPO Budapest Fair Center

Budapest X., Albertirsai út 10.

Vstup: brány I., II., III.

Entrances, visitor’s registration: Gates I., II., III

Otváracia doba / Opening hours:

2017. 02. 9-11. 9-18 h

2017. 02. 12. 9-17 h

ZVÝHODNENÉ VSTUPENKY

VĎAKA ČASOPISU LOVU ZDAR!

www.fehova.hu

Pre zľavnené vstupenky sa registrujte teraz!

Registračná karta | Registration Card

FEHOVA | 9-12.02.2017

Píšte, prosím, paličkovým písmom / Block letters, please!

Názov firmy / Company: _______________________________________________

Priezvisko /Surname: Ms Mr ______________________________________

Meno / First name: ____________________________________________________

Pozícia / Position: _____________________________________________________

Štát / Country: _______________PSČ / Postal code: _______________________

Mesto / City: __________________________________________________________

Ulica / Street: ________________Číslo domu / No.: ________________________

Telefón/ Phone: ______________Fax: ____________________________________

Mobil/ Mobile: ________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Právomoc / Authority:

Riadiaca funkcia / Decision maker

Poradca / Adviser

Nezúčastňujem sa v rozhodovaní / Not decision maker

Iné / Other: ________________________________________________________

Oblasť činnosti / Field of activity:

Manažment / Management

Nákup / Purchase

Marketing / Marketing

Výroba / Production

Predaj / Sale

Výskum a vývoj /Research, development

Iné / Other: ________________________________________________________

Záujmy / Fields of interest

Zbrane: palivo, optika, výroba zbraní

Arms: ammunition, optic equipment, rifle-making

Poľovníctvo: poľovnícke oblečenie, off-road vozidlá, umelecké výrobky,

lesné hospodárstvo, preparovanie trofejí, poľovnícka turistika

Hunting: hunting garment, off-road cars, ornamental items, sylviculture,

trophy preparation, hunting tourism

Rybárstvo: chov rýb, rybárska výbava, rybárske výrobky

Fishing: fishery, fishing equipment, fishery products

Rybolov: príslušenstvo na športový rybolov, rybárske súťaže, krmivá,

akvaristika, odborná literatúra a časopisy, rybárska turistika

Angling: sport angling equipment, angling contest equipment, baiting

materials, aquaristics, professional publications and journals, fishing

tourism

Cieľ návštevy / Aim of visit:

Záujem o účasť na výstave ako vystavovateľ v budúcnosti/ We intend to

participate as an exhibitor in the future

Získanie nových obchodných kontaktov /To establish new business

contacts

Prieskum konkurencie / To observe the competitors

Prieskum trhu / To obtain market information

Nákup / Purchase

Relax / Leisure activity

Iné / Other _________________________________________________________

Visitors agree to be included in EDP of HUNGEXPO C.Co. Ltd.

Sign off: leiratkozas@hungexpo.hu

Vyplnením registračnej karty súhlasíte s podmienkami HUNGEXPO Zrt. Vyplnenie

osobných údajov je dobrovoľné!

Odhlásenie: leiratkozas@hungexpo.hu


zbrane

BOŽSKÉ DUO

Presne pre aktuálnu sezónu tu máme dve nové lovecké

pušky Artemis a Apollon od SAUERu. Ako bude vyzerať

samotný výstrel božského dua na cieľovej rovinke a akú

rolu pri love bude hrať princ z Walesu?

Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Giovanna Fausti krúti

hlavou a smeje sa: „Prečo

nám to nenapadlo? Sme

ženy, lovkyne, a patríme

k najlepším adresám so zbraňami

v celom Gardonetale! A potom

prídu práve Tedesci s takouto

myšlienkou!“ Švagor Fabio, technický

riaditeľ Fausti, študoval

medzitým návrhy dizajnérov

SAUERu počas toho, ako Giovannova

sestra Barbara stále a stále

vytvárala prototypy s dámskou

noblesou. „Bene, multo bene,“

teší sa otvorene. Takto sa šíri

posolstvo z Isny ako opreteky.

Lebo ruku na

srdce: viac talianskej

chvály pre nemecký

dizajn už zrejme

len tak nebude.

Príbeh sa začal úplne inak

Už je to takmer dva roky, čo

sa dostal do agendy SAUERu

projekt Brokovnica. Čistokrvná

brokovnica top kvality za atraktívnu

cenu môže byť pokojne

tromfom. Pretože

práve o ňu sa zaujíma

čoraz viac

zákazníkov.

Takisto

bol

tento

projekt,

celkom podľa

tradície SAUER

brokovníc posledných

desaťročí,

uskutočnený s jedným

kooperačným partnerom.

Tu padla voľba jednoznačne

na malú štýlovú manufaktúru

zbraní u Faustiho Stefana v Gardone.

Práve tento dom opustilo

niekoľko tisíc zbraní ročne;

odkedy

je pri

kormidle

druhá generácia

tejto rodiny,

cení sa kvalita nad

kvantitou. Ako je to zvykom

pri zbraniach od SAUE-

Ru, všetky relevantné funkčné

časti sú vyfrézované zo surového

kovu. Je jedno, či ide o baskulu,

monoblok, spúšť alebo hlavné

funkčné časti záveru, všetko je

produktom kvalitného precízneho

obrábania.

Srdcom zbrane a garantom

stability a dlhej životnosti je

Faustiho „Four Locks“ uzatvárací

systém: dva kliny záveru sa

uzatvoria hĺbkovo v baskule, aby

boli optimálne zachytené vertikálne

sily. Popritom uzatvárací

pár zasahuje v centre baskule

do určených vybratí monobloku

26 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Božské zmenšenie: ústie je grafikom

zdobené bohmi Artemidou

a Apolónom, ktorí priniesli

modelom rovnaké meno.

a zabezpečuje pomoc pre skalopevnú

oporu v smere strely.

Ale aj tie najlepšie prísady sa až

vtedy stanú komplexnými, keď

je pridané „korenie“ vo forme

správneho pospájania a rovnováhy.

Táto „soľ v polievke“ sa

presne dávkovala na loveckých

parkúroch, kde sa v testovacom

tíme stretli rôzne nastavenia

zbraní, ktoré pokrývali celé lovecké

spektrum od začiatočníkov

až po profíkov. Strieľalo sa na

Ako je to zvykom pri

zbraniach od SAUERu,

všetky relevantné funkčné

časti sú vyfrézované

zo surového kovu.

„Cracks-nízku zver“ bez predchádzajúceho

oznámenia, odkiaľ

vylietal holub. Taktiež bol zakázaný

nácvik streľby, pretože ako

povedal jeden expert: „Kto stojí

po celý čas lovu v pohotovostnom

postoji? Veď zbraň nosíš

a držíš občas inak. A keď niečo

príde, musíš rýchlo reagovať.“

Zbraň treba bleskovo

dostať z pokojnej polohy

do útočnej

A potom prichádza skutočný

zážitok: pažba princa z Walesu

sa totiž ukázala ako optimálna,

keď už ide o to, že treba zbraň

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 27


zbrane

dostať bleskovo

z pokojnej polohy do

útočnej a umiestniť streleckú

ruku do správnej pozície. Tu sa

čudovali aj niektorí zvedaví profíci

na lovecký parkúr, kde úplne

„nešportoví“ lovci dokázali z lenivého

základného postoja ihneď

aktívne strieľať. Alternatívna

71-tka a 76-tka poslúžila na to,

aby boli pokryté všetky muskulatúry

lovcov a takisto všetky

druhy lovu, spúšťové hmotnosti

v okruhu dvoch kilogramov, ako

aj gilošované a ventilované 7 mm

mieridlá. Tie sú na základe rýchleho

zachytenia cieľa a optimálneho

prehľadu najlepšou voľbou.

Hotovo.

Potom prišlo niečo iné

S uvedením SAUER Artemis-pušiek

lovkyne spozorovali, že je

omnoho príjemnejšie a komfortnejšie

loviť so zbraňou, ktorá

takpovediac pasuje. A tak prišlo

to, čo muselo prísť. Odteraz sa

S uvedením SAUER

Artemis-pušiek lovkyne

spozorovali, že je

omnoho príjemnejšie

a komfortnejšie loviť

so zbraňou, ktorá

takpovediac pasuje.

táto flinta volá rôzne: „Kedy

príde konečne puška pre dámy?“

Žiadne strachy, páni zaspali

a dámy majú pravdu! Bleskovo

rýchlo zapracovali rytci a dizajnéri

v Isny a na základe doterajších

skúseností a testovania zbraní

ženami vznikol model 71-tky.

Musela mať omnoho menší sklon

a, samozrejme, griff princa z Walesu.

A zároveň počas obdobia,

ako v počítači a v dielni vznikala

nová pažba, hľadal SAUER vhodné

testerky.

O týždne neskôr opätovne

na loveckých parkúroch

„Ah, tu je Artemis,“ hovorí Sabina,

stošesťdesiatšesťcentimetrová

útla lovkyňa z Nordrhein-Westfalen.

Nie je to len o tom, že

si vyskúša tento produkt. Tiež

pôsobivo ukazuje, ako vie s touto

bohyňou zaobchádzať. V rovnakom

loveckom priebehu prvého

testu trafila 26 z 30 vyhodených

holubov, odložila pušku do

stojana a uškŕňajúc sa povedala:

„Túto si beriem.“ Neskôr na trape

a skeete si mohli skúsiť zbraň tri

uchádzačky o lovecké povolenie,

ako aj dve mladé lovkyne. Všetkým

bola streľba viac či menej

príjemná. Jednej preto, lebo

úspech nemožno jednoducho

nastaviť, inej preto, lebo v minulosti

bola ovplyvňovaná názormi

iných. Časy utrpenia bleskovo

zmĺkli a dámy zistili, že odteraz

sa streľba dostala do inej ligy.

Naspäť do gardy

Keď Barbara tento kúsok podala

svojej sestre, Giovanna ňou

nezačala napodiv mieriť a skúšať

si ju. Namiesto toho dala dolu

ZDROJ: PASSION

Vďaka princovi z Walesu,

jeho pažbe a laserovo presnej

textúre, pôsobí Apolón

extrémne elegantne.

28 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Ultrastabilný: vyfrézovaný z celého monobloku

má štyri uzatváracie body. Dva hlboko postavené

kliny, ako aj ochrannú plochu na boku.

VYHOTOVENIE

Pažba

Záver

Uzáver

Poistka

Spúšť

Váha spúšťania

Vyhadzovanie

Hlaveň

Mieridlá

Zrnitosť

Čoky

Orech s laserovo presnou textúrou a s gumovou čapicou

Patentovaný „štvorito uzatvárací systém“ so štyrmi istiacimi bodmi

Anson

Interceptor-Safety – prerušovač je oddelený od úderníka

Selektívna jednoduchá spúšť s mechanickým prepínaním

1,8 do 2,2 kg

Extra silné automatické vyhadzovanie

Pájkovaná, vo vnútri silno chrómovaná

Široké 7 mm, oddelené

Mosadzná-perlová zrnitosť

5 vymeniteľných čokov (cylindrický, štvrtinový, polovičný, plný) súčasťou dodávky

prednú časť, odstránila

remienok a zbraň odložila

do kufríka. Všetci čakali, čo

sa teraz udeje. Giovanna sa

obhliada dookola, vyskočila

a zasmiala sa: „No

čo? Tak si zober konečne

mužskú zbraň, ideme na

strelnicu!“


TECHNICKÉ DÁTA ARTEMIS A APOLÓN

ARTEMIS APOLLON 71 APOLLON 76

Kaliber 12/76 12/76 12/76

Dĺžka hlavne 71 cm 71 cm 76 cm

Celková dĺžka 113,5 cm 116,5 cm 121,5 cm

Hmotnosť 3,3 kg 3,35 kg 3,45 kg

LOP (lenght over Pull) =dĺžka od stredu spúšte po stred čiapky pažby 34,5 cm 37,5 cm 37,5 cm

Pokles pažby od nosa 34 mm 36 mm 36 mm

Pokles pažby od čiapky pažby 50 mm* 55 mm 55 mm

*(najvyšši bod MC – od zadu)

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 29


zbrane

PRVORADÁ JE BEZPEČNOSŤ

Poľovnícka guľovnica Steyr Mannlicher SM 12

Predstavujeme model

novej generácie,

opakovaciu guľovnicu

Steyr Mannlicher SM 12,

ktorá dokonale spája

precíznosť, bezpečnosť

a tradíciu.

Odistená guľovnica SM

12 pripravená k paľbe, čo

signalizuje nielen červená

kontrolka, ale aj signalizačný

piest v ústí hlavy záveru.

Viac ako 150 rokov skúseností

v rámci výroby

vojenských a civilných

zbraní. V roku 1989 osamostatnenie

firmy, potom zažíva

ťažké časy. V roku 2004 získala

nových majiteľov (Dr. Ernst

Reichmaier a Gerhard Unterganschnigg)

a v novom sídle

v rakúskom Kleinramingbane

sa začalo so „znovuzrodením“

firmy s novou modernou výrobnou

halou a strojovým parkom.

Následne predstavujú viacero

nových modelov pušiek, ktorých

najmladším členom s viacerými

30 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


novinkami je model

novej generácie, opakovacia

guľovnica Steyr

Mannlicher SM 12, ktorá

dokonale spája precíznosť,

bezpečnosť

a tradíciu.

Zásobníkový a

záverový systém

vyvinul Ulrich

Zedrosser

Prémiová značka Mannlicher

na radosť náročných

poľovníkov, ako aj pre

získanie záujemcov obľubujúcich

klasický valcový

- odsuvný záver, elegantný

výzor a najnovšie prvky

v jednej guľovej zbrani,

predstavila v roku 2012 model

Steyr Mannlicher SM 12,

ktorý nevystriedal výrobu

dovtedajších modelov guľovníc

s valcovým - odsuvným

záverom (CL (Classic)

II, CL II SX, Mannlicher

Luxus Take Down, Steyr

Scout) práve naopak,

doplnil a obohatil tento

modelový rad pušiek.

Zásobníkový a záverový

systém tejto zbrane

vyvinul Ulrich Zedrosser,

zdedila ho po modeli

Mannlicher SBS (Safe Bolt

System) 96 predstavenom

v roku 1996. Pre fanúšikov

značky Steyr Mannlicher

samozrejme nová guľovnica SM

12 nesie na prvý pohľad viditeľné,

tradičné mannlicherské

klúčové znaky.

Všetky súčiastky si

vyrábajú sami

Továreň Mannlicher si vďaka

modernému strojovému parku

riadenému počítačmi vyrába

všetky súčiastky do pušky

SM 12 „doma“. Na vrchnej

časti sa nachádzajú 3×3 kusy

závitových otvorov, do ktorých

možno pripevniť viacero európskych

a amerických

puškohľadov (Weaver-Picatinny,

Steyr Schwenkmontage,

Docter Sight, Dentler

Montageschine, MAK Montageadapter,

EAW Schwenkmontage,

Recknagel atď.).

Nová klasická (štýl Mauser),

odolná, opakovacia guľovnica

s valcovým - posuvným

záverom Mannlicher SM

12 funguje spoľahlivo aj

v najnepriaznivejšom počasí

a teréne. Systém záveru nie

je komplikovaný, jednotlivé

súčiastky možno rýchlo

vymeniť, ľahko ho rozobrať

a poskladať, preto ho

vieme ľahko udržiavať. Pre

úplne bezpečné zatváranie

sú na tele záveru v dvoch

radoch vypracované

2×2 kusy pevných

uzamykacích ozubov,

ktoré pri uzatváraní

zapadnú do puzdra

záveru a pevne ho

držia. Zatvorenie

umocňuje pred

kľukou vytvorený

malý uzamykací

ozub.

Nová klasická, odolná,

opakovacia guľovnica

s valcovým - posuvným

záverom Mannlicher

SM 12 funguje

spoľahlivo aj

v najnepriaznivejšom

počasí a teréne.

Úspešný NATO

test

Prednosti valcového

- odsuvného

záveru umocňuje

úspešný NATO

test, počas

ktorého sa vytvoril

plynový

tlak s extrémnymi

hodnotami 800 barov,

ktorý tento systém vydržal bez

ujmy. Na čele záveru sa nachádza

vyťahovač a vyhadzovač.

V tele záveru vytvorené otvory

na odvádzanie plynov slúžia na

ochranu používateľa zbrane.

V prípade prieniku nečistôt do

puzdra (sneh, blato, ľad) napomáha

bezproblémovému chodu

zberová cestička v bočnej časti

záveru. Uhol otvárania záveru je

70 stupňov. Prevádzková teplota

je v rozmedzí +70 až -40 °C.

Telo záveru beží v púzdre veľmi

hladko.

Vyhotovenie tela záveru je

jednoduché. Overme nenabitie

zbrane, potom po vybratí zásobníka

záver posunieme dozadu,

bezpečnostné posuvné ozuby

posuňme do prednej pozície.

Následne potiahnutím dozadu

možno záver vytiahnuť z puzdra.

Kľuka záveru je typicky mannlicherovsky

plochá. Kvôli predajnosti

vyrábajú na konci kľuky aj

guľôčku pre jej lepšie uchopenie.

Mimochodom, v opcii (248 eur)

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 31


zbrane

možno objednať kľuku záveru

s pružinovým ozubom, ktorý

zabráni náhodnému otvoreniu

záveru.

„Zrýchľovať“ možno

potiahnutím spúšte

dopredu

Pri testovanej zbrani bol odpor

spúšte továrensky nastavený

na 700 gramov, táto hodnota

naozaj umožnila plynulý chod

a presnú strelu. „Zrýchľovať“

možno potiahnutím spúšte

dopredu. V zrýchlenom stave

nameraných 330 g pomôže pri

presných výstreloch na dlhšie

vzdialenosti. Avšak táto príliš

jemná spúšť pri nabitej zbrani

musí byť sledovaná so zvýšenou

pozornosťou a nabáda k opatrnosti.

Predovšetkým v zime treba

byť opatrný, keďže v chlade sa

kov sťahuje, tak aj najjemnejším

ťuknutím do spúšte v „zrýchlenom“

stave môže zbraň vystreliť.

Nehovoriac o tom, že pri zimných

poľovačkách so skrehnutými

necitlivými prstami je úspešné

zaobchádzanie s jemnou spúšťou

jednoducho utópia.

Pri plánovaní fantázia

konštruktérov

nebola na uzde.

Sústredil sa na bezpečnosť

Na odbornom fóre zaznelo, že

z dlhodobého hľadiska zrejme

Mannlicher spravil dobrý ťah, že

sa sústredil na bezpečnosť, nešiel

do teraz módnych, lineárne sa

pohybujúcich záverov, ale zostal

pri zaužívaných valcovo - odsuvných

záveroch s ozubmi jednoduchej,

ale spoľahlivej konštrukcie.

Je isté, že mauserovské valcovo

- odsuvné závery so silnými ozubmi

sú v odolnosti a spoľahlivosti

neporaziteľné. Naproti tomu,

ak chytíme do ruky lineárne sa

pohybujúci záver, pre laika sa

skladá i rozoberá veľmi komplikovane,

vidíme tu veľké množstvo

pohybujúcich sa kovových

častí, ktoré sa trú.

Pri plánovaní fantázia konštruktérov

nebola na uzde.

Nemysleli však na to, že táto

„rozmanitosť“ skrýva opotrebúvanie

jednotlivých prvkov

mechanizmu, čo môže spôsobiť

riziko poruchy ich funkcie. Ak sa

týmto drahým puškám dostane

32 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


pri nepriaznivých

poveternostných

podmienkach do ich

citlivého systému

záveru prach, blato,

sneh, ľad či rastlinná nečistota,

môže to spôsobiť

problémy pri správnom

fungovaní. Okrem iného,

aj preto nemožno vidieť

v ruke profesionálneho

poľovníka v Afrike

guľovnicu s lineárnym

záverom.

Svoje urobil

aj zákon

Je pravdou aj to, že zákon

o zákaze poľovania

so silnými poloautomatickými

puškami

v niektorých štátoch

na trhu vytvoril priaznivé

podmienky pre prienik

takého manuálneho, ale

zjednodušeným spôsobom

ovládateľného

modelu guľovej zbrane

s lineárnym záverom

na trh, ktorý výrazným

spôsobom prevýšil

v poľovníckej úspešnosti

klasické guľovnice

s valcovo - odsuvným

záverom. Nie náhodou

sa začiatkom deväťdesiatych

rokov v kruhu

poľovníkov loviacich vysokú

zver stala populárnou

prvá priamym záverom

opatrená, moderná R

93 opakovacia guľovnica. V súčasnosti

na odborných fórach

viacero zbraňových inžinierov

podporilo mienku, podľa ktorej

výrobcovia poľovníckych

zbraní pri svojich opakovacích

guľovniciach - úrovňou vývoja

mechanizmov záverov, poistiek

a zásobníkov prakticky

dosiahli zenit techniky výroby

guľovníc pre poľovnícke účely.

Ťažko sa hľadá odpoveď na

otázku, ako ďalej?

Najspoľahlivejší

bezpečnostný systém

Guľovnica Steyr Mannlicher SM

12 je vybavená systémom ručnej

aktivácie a deaktivácie úderníka

(H. C. S./Hand Cocking System),

ktorý je v súčasnosti najspoľahlivejší

bezpečnostný systém. Čo

sa týka jeho podstaty, ovládač

systému je navrhnutý veľmi

ergonomicky a je ho preto

možné ľahkým tlakom vpred

aktivovať a naopak posunutím

smerom vzad deaktivovať.

Pri oboch možnostiach

nám kontrolka prezrádza

jeho stav (biely a červený

signál). O palebnom stave

zbrane nás informuje červená

kontrolka, ako aj piest bezpečnostného

systému. Pri zlých

viditeľnostných podmienkach

môžeme pozíciu ovládača bezpečnostného

systému overiť

aj hmatom. Ak nevystrelíme,

posunutím poistky dozadu

znehybníme úderník (biela

kontrolka). Zbraň je v tomto

stave zabezpečená proti odpáleniu.

Ľahko obsluhovateľný

systém aktivácie a deaktivácie

úderníka zabezpečuje

naozaj nadpriemernú mieru

bezpečnosti.

Reset Action

Pre zvýšenie bezpečnosti

pri zaobchádzaní

so zbraňou bol v roku

2014 na IWA prvýkrát

predstavený

elektronický

bezpečnostný

systém „Reset Action“,

vyvinutý priamo

spoločnosťou,

ktorý v opcii

prvýkrát

aplikovali na

novú generáciu

pušiek

Steyr Mannlicher

SM

12. Na prvý

pohľad si všimneme len vstavanú

červenú LED kontrolku. Avšak

v jej vnútri je inštalovaný senzor

merania sklonu, ktorý okrem aktivovaného

úderníka zaregistruje aj

to, ak zbraň pripravená na výstrel

už nie je vo vodorovnej polohe.

Znamená to, že ak jej pozíciu zmeníme

minimálne o 100° vertikálne

alebo 50° bočným smerom, v tom

prípade systém okamžite znehybní

úderník.

Ide o ideálny systém,

ktorý k paľbe pripravenej

zbrani, ktorá náhle zmení

svoju polohu, vďaka

bezpečnostnému systému

znehybní úderník.

Nehodám treba

predchádzať

V praxi sa môže stať, že nepozorný

poľovník v poslednej chvíli

nevystrelí, ale neposunie smerom

dozadu ovládač systému a neznehybní

úderník, ale so zbraňou

pripravenou k paľbe spadne pri

schádzaní z rebríka, alebo zakopne

pri chôdzi a spadne a vypadne

mu puška, prípadne ju v tomto

stave položí do auta. Vážnym

nehodám, ktoré môže spôsobiť

náhodný a nechcený výstrel, treba

predchádzať, preto ide o ideálny

systém, ktorý k paľbe pripravenú

zbraň, ktorá náhle zmení svoju

polohu, vďaka elektronickému

bezpečnostnému systému znehybní

(úderník) a vráti ovládač

bezpečnostného systému do

zadnej polohy (biela kontrolka).

Samozrejme, už len predstava

o nedbalom poľovníkovi, ktorý

môže spôsobiť ohrozenie svojho,

alebo života niekoho iného je

hrozná. Treba mať na pozore, že

aj pri poľovníckej puške, ktorá

môže ukončiť ľudský život, „...čert

nikdy nespí“! V každom prípade

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 33


zbrane

Senzor systému „Reset Acion“ okrem stavu úderníka vníma aj uhol

zmeny sklonu pušky, keď zbraň zmení svoju pozíciu smerom nabok

minimálne o 55°, alebo smerom nahor o minimálne 100°, vtedy bezpečnostný

systém automaticky znehybní úderník.

je potrebné dodržiavať predpisy

súvisiace s odborným zaobchádzaním

so zbraňami!

Bezpečnostný systém

má svoju cenu

Samozrejme, zaobstaranie

bezpečnostného systému „Reset

Action“ má svoju cenu. V opcii

stojí jeho inštalácia na pušku

Mannlicher SM 12 sedemsto dvadsať

eur. K tomu ešte pripočítajme

klasický model SM 12 s drevenou

pažbou v hodnote okolo 2 800 eur.

Mannlicher odporúča po piatich

rokoch preskúšanie do pušky

nainštalovaného senzora a akumulátora.

Nakoľko je reč o novom

a zriedkavom systéme, stále čaká

na odozvu z praxe.

Počas môjho hosťovania na

poľovačkách v Rakúsku som mal

možnosť rozprávať sa s viacerými

poľovníkmi vlastniacimi SM 12,

dokonca na strelnici som odskúšal

pušky viacerých kalibrov.

Boli aj takí, ktorí mali nainštalovaný

systém „Reset

Action“, ktorý som

si prezrel a opatrne

vyskúšal.

Duchaplný

systém, to je isté. Ak by sa v systéme

SM 12 vyskytla akási chyba

(Murphyho zákony platia aj tu!),

bezpečnostný systém zbrane tým

nebude ohrozený, nakoľko manuálny

bezpečnostný systém bude

naďalej použiteľný.

Špeciálna oceľ

je kovaná za studena

Steyr Mannlicher SM 12 s optimalizovaným

profilom hlavne (O. B.

P./Optimized Barrel Profil) vyrábajú

v novej továrni zo špeciálnej

ocele kovanej za studena. Ochranná

známka starej firmy, kovanie

hlavne do tvaru špirály zostalo. Je

omnoho dôležitejšie, že prispôsobujúc

sa moderným kalibrom

guľovníc je hrúbka hlavne väčšia,

alebo ako pri hlavniach Mannlicher

Scout, Steyr

Elite a Pro

Varmint, ústie hlavne je ukončené

zakrúžením, čo veľmi pozitívne

ovplyvňuje presnosť.

Zrkadlenie hlavne

je minimálne

Vyváženosť a presnosť tejto zbrane

je vynikajúca. Vďaka matného

náteru Mannox je zrkadlenie

hlavne minimálne. Dĺžka hlavne -

v závislosti od modelu - môže byť

50,8 cm (Mountain, Semi Weight,

Light), 56 cm (Standard, Stutzen)

a 63,5 cm (Magnum). Tá ovplyvňuje

dĺžku pušky, ktorá je pri štandardnom

vyhotovení 1 115 mm.

Väčšina modelov je vybavená

otvoreným mechanickým cieľnikom

nastreleným na sto metrov.

Ale niektoré modely (SM 12 Light,

Stainless, SM 12 SX Standard,

Light) sú bez neho.

Hlaveň bez rozptylu

neexistuje

Treba počítať s rozptylom hlavne.

Poznamenám, hlaveň bez rozptylu

neexistuje, preto v závislosti od

značky streliva, hmotnosti a typu

treba počítať s rozptylom. Továrensky

robia pri nástreloch na

100 metrov tri výstrely. Guľovnica

môjho priateľa s SM 12 kalibru

.300 Win. Mag. má továrensky

definovaný rozptyl na tri výstrely

28 mm. Na strelnici som ja sám

strieľal zo sediacej pozície s jeho

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti možno

doobjednať kľuku záveru s pružinovým

ozubom, ktorý zabráni

náhodnému otvoreniu záveru.

ZDROJ: NIMRÓD SAFARI

34 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Steyr Mannlicher SM 12 je presná

a bezpečná opakovacia guľovnica,

ktorá v sebe skrýva viacero

technologických noviniek.

Ergonomická pažba je vyrobená

z orechového dreva.

puškou a strelivom (Norma 11,7 g

Nosler AccuBond) a dosiahol som

rozptyl 34 mm.

Firma veľmi prezieravo modelom

SM 12 Lead Free vyrába aj takú

novú pušku, ktorú vyvinuli pre

vystrelenie bezolovnatého streliva

s pevným telom. Mimochodom

nielen plášť hlavne, ale aj ostatné

kovové prvky pušky SM 12 sú opatrené

náterom Mannox odolným

voči opotrebovaniu a korózii. Vďaka

upravenej výrobnej technológii

má vypracovanie jej vonkajšieho

povrchu neodškriepiteľnú kvalitu.

Nezabudnime, že tento špeciálny

náter chrániaci plochu zaručuje

dokonalú ochranu proti korózii

len dovtedy, kým nie je poškodený

a tvorí na kovových častiach jednotný

celok. Puška je montovaná

s umelohmotným zásobníkom,

ktorý je dedičstvo SBS 96/Classic.

Zásobník sa bezpečne prichytáva

do záchytu zásobníka. Kapacita

zásobníka - v závislosti od kalibru

– je štyri kusy (štandard) alebo tri

kusy (magnum).

Oplatí sa mať pri sebe

rezervný zásobník

Zásobník SM 12 je kompatibilný

s modelom Mannlicher CL

II. Nakoľko je zhora priestor pre

nabíjanie pomerne úzky, nabitie

pušky zhora nemožno zrealizovať

dostatočne rýchlo. Preto pri honových

poľovačkách sa oplatí mať

pri sebe rezervný zásobník (80 eur/

kus). Ponuka kalibrov zaberá dobre

známe malé a stredné (.243W,

6,5×55, 270W, 7×64, 30-06, 308W,

8×57JS, 9,3×62), ako aj magnum

(7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag.,

.300 Wby Mag., 8×68S, .270 WSM,

.300 WSM).

Drevená i umelohmotná

pažba

Pušku SM 12 vyrábajú ako s drevenou,

tak i s umelohmotnou

pažbou v tých istých modelových

obmenách (Standard, Mountain,

Semi Weight, Light, Stutzen,

Stainless, Lead Free, Thumbole,

Ľavý systém). Guľovnica SM

12 má bavorskú pažbu vyrobenú

z orechového dreva s ergonomickým

tvarom s dvojitou lícnicou

(E. G. D./Ergonomic Grip Design),

tvarovo k spokojnosti európskych

poľovníkov zostali pri tzv. prasacom

chrbte. Jej elegantný výzor

umocňuje zdrsnenie rybími šupinami.

Pri dĺžke pažby sa výrobca

vybral „zlatou strednou cestou”.

Model SM 12 vyrábajú aj vo verzii

celopažba „Stutzen”.

Tradičný luxusný výzor

Keď vezmeme do rúk túto pušku,

je isté, že si ihneď všimneme

tradičný luxusný výzor typický

pre mannlicheri. Novinkou je,

že puška je dostupná aj v súčasnosti

s „modernou” pažbou

s dierou Thumbhole. Robustné

verzie modelu SM 12 vyvíjané do

ťažkého terénu a krajných poveternostných

podmienok inštalujú

s odolnou tmavozelenou umelohmotnou

pažbou s hliníkovým

skeletom (M. A. B./Monolitic

Aluminium Bedding)a s protišmykovými

vložkami a gumenou

bodkou. Hmotnosti drevených

pažieb môžu byť v závislosti od

hmotnosti modelov a dĺžky hlavní

2,9 – 3,3 – 3,4 – 3,6 kg. Hmotnosť

modelov s umelohmotnými

pažbami je jednotná 3,36 kilogramov.

Steyr Mannlicher SM 12 je odolná,

elegantná, presná a bezpečná

opakovacia guľovnica, ktorá

v sebe skrýva viacero technologických

noviniek a je dostupná vo

veľmi priaznivom pomere cena

-hodnota. Odporúčame do pozornosti

náročných poľovníkov, ktorí

obľubujú pušky modernej kvality

s tradičným valcovým - odsuvným

záverom.


Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 35


história

HISTÓRIA DIVIAČEJ ZVERI

OD PRAVEKU PO SÚČASNOSŤ

K najväčším a najnebezpečnejším divým sviniam,

ktoré žili na zemi, patrí ENTELODON. Čo vlastne vieme

o tejto zveri a kde sa vyskytovala? O diviačej zveri

sa stále šíria správy o jej tvrdosti a bojaschopnosti.

Žiaden iný terajší druh zveri nevzbudzuje dojem takou

početnosťou, telesnou silou a svojráznosťou.

Ak budeme porovnávať

spodnú čeľusť dospelého

diviaka so skôr gracilne

stavanou spodnou

čeľusťou srnčej, danielej alebo

jelenej zveri, nastoľuje sa otázka:

kde sú prírodopisné korene

našej diviačej zveri? Kto boli jej

predkovia? Kde žili a ako boli

uspôsobení vzhľadom na telesnú

veľkosť a správanie? Preto sa

musíme pozrieť do minulosti,

lebo tam nájdeme niekoľko jej

pravekých príbuzných: impozantných

obrovských všežravcov, čiže

najsilnejšie svine na tejto zemi.

36 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Stará epocha

pravekých svíň

Ako prebiehali zmeny na svete

pred 25 miliónmi rokov? Napríklad

ako rozvírený prach a otrasy

zeme pod obrovskými raticami

párnokopytníkov. Praveké svine

veľkosti byvola sa pohybovali

rýchlosťou 60 km/h.

Boli to ENTELODON,

príbuzné našich dnešných

divých a domácich svíň.

A pri veľkých vodných plochách

niekde na ďalekom

eurázijskom kontinente

leží na slnku veľká praveká

sviňa. Zhruba takto si

možno predstaviť jej život.

Klíma v staroveku

v treťohorách, ktorá sa

začala pred 65 miliónmi

rokov, bola teplejšia ako

dnes. V Severnej Amerike,

Európe a Severnej

Ázii panovala rozsiahla

tropická a subtropická teplota.

Epocha začiatku treťohôr, paleocén

a eocén, trvala dovedna

30 miliónov rokov. Od stredného

eocénu (pred 39 miliónmi rokov)

a potom z nasledujúehom

oligocénu a miocénu, teda spred

asi 29 až 22 miliónov rokov, sa

zachovali vykopávky (napríklad

v Severnej Amerike a Európe),

fosílie nápadne veľkých, sviniam

podobných cicavcov. Mnohé živočíchy

v treťohorách boli väčšie

a objemnejšie, ako ich dnešní

potomkovia. Stratégia života vtedy

od živočíchov vyžadovala silu

a bojovnosť. A toto platilo aj pre

ENTELODON - obrovské svine,

ktoré boli v svalovine robustne

stavané, mali silné kosti a strach

vyvolávajúce ozubenie. Vedecký

názov ENTELODON znamená

tiež „perfektne ozubený“. Síce

im chýbali von ohnuté kly našich

dnešných diviakov, ale ich silná

a viac ako meter dlhá lebka disponovala

obrovským chrupom

s robustnými stoličkami a rezákmi.

Ďalej to boli obrovské,

dýke podobné očné zuby

v pravekej čeľusti. Toto

ozubenie sa podobá chrupu

dnešnej diviačej zveri

a domácej ošípanej.

Päť rodov

obrovských

pravekých svíň

Na základe fosílnych

nálezov sa vychádza

z toho, že praveké svine

ENTELODON boli na

zemi rozšírené v piatich

rodoch: ARCHAEOTHER-

MIUM, MEGACHOREUS,

DINOHYUS, ENTELODON

a EOENTELODON. Všetky tieto

rody, dnes už vyhynuté, reprezentujú

spolu s dnešnými sviňami

príbuzenskú čeľaď svíň, v ktorej

sa telesná veľkosť jedinca pohybuje

od veľkosti psa až po veľkosť

dospelého byvola. Ich obrovské

lebky chránili mozog o veľkosti

pomaranča. Ďalej mali na hlave

nápadne dlhé jarmové kosti.

Spodné čeľuste mali na spodnej

strane viaceré kostené vyklenutia,

ktoré zohrávali úlohu pri imponovaní.

Napríklad pri demonštrácii

vnútrodruhového hierarchického

postavenia či dominancie. Ďalším

charakteristickým telesným

znakom bol veľmi silno stvárnený

hrb na chrbte, ktorý poukazuje na

veľmi dlhé trnové výbežky stavcov

v oblasti hrudníka.

Druh ARCHAEOTHERIUM

MORTONI mal odhadovanú váhu

tela asi 500 kg a výšku v kohútiku

1,5 m. Nálezy tohto druhu pochádzajú

napríklad zo Severnej

Ameriky a ich vek je odhadovaný

na 34 miliónov rokov. Ďalší druh,

MEGACHOREUS LATIDENS, je

stavbou tela podobný predchá-

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 37


história

dzajúcemu druhu a pohyboval sa

rýchlosťou až 60 km/h.

Nálezy EOENTELODONA sa

našli v Číne, Európe či Mongolsku.

Tieto druhy mali výšku v kohútiku

až 2 m. V porovnaní s masívnym

telom boli nápadné dlhé nohy,

ktoré u ENTELODONa umožňovali

veľmi rýchly pohyb.

Najväčšia praveká sviňa

Povedzme si niekoľko viet

k druhu DINOHYUS HOLLAN-

DI, pravekej svini, ktorá podľa

početných nálezov prichádzajúcich

spred 29 miliónov rokov

žila v oligocéne a počas miocénu

pred 16 miliónmi rokov vyhynula.

V stavbe tela a rýchlosti pohybu

sa DIOHYUS podobala ostatným

druhom, ale bola väčšia. Táto

praveká sviňa dosiahla veľkosť

býka bisona a výšku v kohútiku

mala 2,1 m. Dĺžka jej tela bola asi

3 m. V angličtine je tento druh

označený ako „gigant pig“, obrovská

sviňa. Jej život v Severnej

Amerike sa ukončil so zánikom

veľkých trávnatých plání, ktoré

územie predtým obývala. Nálezy

o jej existencii pochádzajú spred

13 miliónov rokov.

Spočiatku bol tento druh

popisovaný ako mäsožravec, ale

na základe výskumu jeho chrupu

je absolútne isté, že to bol typ

V strednej Európe

v dôsledku zvýšeného

pestovania kukurice

a iných plodín

bohatých na energiu

a poskytujúcich dobrý

úkryt sa diviačia zver

veľmi rozšírila aj do

oblastí, kde dovtedy

vôbec nebola.

všežravca. Väčšiu časť potravy

pravdepodobne tvorili okrem

rastlinnej potravy zdochliny. Ale

na základe jeho telesnej veľkosti

a agresívneho vystupovania sa

vychádza z toho, že praveké svine

boli vo všeobecnosti uspôsobené

získať si absolútny rešpekt

od iných predátorov a druhov.

Pritom sa vychádza z toho, že

DIOHYUS a iní zástupcovia čeľade

ENTELODON neboli žiadnymi veľmi

úspešnými šelmami, ale padli

im za obeť novonarodené, mladé,

bezmocné jedince pravekých

svíň. Tak, ako aj dnes, dokáže

naša diviačia zver požierať vlastné

diviačatá.

Niekoľko najlepšie zachovaných

kostier DIOHYUS je na juhu

Dakoty (Battle Creck) a severozápade

Nebrasky (Agate Fosssil

Beds) blízko rieky Niobara.

Kostry DIOHYUS - pravekej svine

sú vystavené okrem iného na

univerzite v Nebraske v múzeu

Lincolna. Ďalej v múzeu Carnegie

v Rittsburgu (Pensylvánia), ako aj

na Harwardskej univerzite v Cambridge

(Massachusetts).

Špičkové meno:

Terminátor pig

Násilní pravekí predkovia našej

diviačej zveri pri denných súbojoch

o prežitie bojovali nielen

proti potravinovým konkurentom,

ale tiež navzájom medzi

sebou niekedy aj so smrteľnými

následkami. Toto dokumentujú

početné nálezy zvyškov kostí.

Nielen u ARCHAEOTHERIUM

a ENTELODON, ale aj u DINOHY-

US HOLLANDI sa našli v masívnych

tvrdých lebkách často

hlboké viditeľné zahryznutia, do

ktorých presne zapasovali veľké

očné zuby - kly vlastných druhov.

Z toho vyplýva, že stopy po

súbojoch majú pôvod v nanajvýš

silno vedených vnútrodruhových

sporoch.

Predovšetkým išlo o súboje

v čase párenia alebo v rivalite

o potravu, ako aj o vlastné

38 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


teritórium. Tieto agresívne znaky

správania sú v anglickej literatúre

pomenované špičkovým názvom

„terrible pig“ alebo „terminator

pig“. Uvedenými vyjadreniami

a popisom je prakticky daná aj

odpoveď na úvodné konštatovania,

že praveké svine boli agresívne

všežravce, impozantné, veľmi

rýchle a robustné ako pancier.

A tým je zvláštne postavenie

dnešnej diviačej zveri a iných

druhov divých svíň na zemi vo

vnútri terajšej populácie omnoho

lepšie zrozumiteľné. Lebo veľká

časť diviakov sa dnes prejavuje

vlastnosťami bojaschopných

predkov.

Súčasný vývoj

diviačej zveri

Diviačia zver (Sus scrofa) patrí do

rodu Sus (sviňa, čeľade suidae)

sviňovité, do podradu neprežúvavcov

a radu párnokopytníkov.

Súčasné územie rozšírenia tohto

druhu siaha od západnej Európy

až do juhovýchodnej Ázie. V dôsledku

introdukovania do Severnej

a Južnej Ameriky, Austrálie

a početných ostrovov v Tichomorí,

je diviačia zver ako poľovná

rozšírená takmer po celej zemi.

Je všežravá a je veľmi schopná

prispôsobiť sa. V strednej Európe

v dôsledku zvýšeného pestovania

kukurice a iných plodín bohatých

na energiu a poskytujúcich

dobrý úkryt sa diviačia zver veľmi

rozšírila aj do oblastí, kde dovtedy

vôbec nebola. Diviačia zver je

kmeňový predchodca domácej

svine.

Váha a telesná veľkosť tejto

zveri sa prejavuje rozlične a je

závislá od geografického rozšírenia.

Platí tu známe pravidlo,

že telesná hmotnosť a veľkosť sa

zvyšuje smerom z juhu na sever

a zo západu na východ. V našich

zemepisných šírkach dosahuje

voľne žijúci diviak zriedkavo

dĺžku tela 190 cm a váhu 200 kg

po vyvrhnutí. Ale na severe, napríklad

v Lotyšsku, a na východe,

napríklad v Karpatoch a Turecku,

sú jedince o váhe až o 300 kg.

Telesne aj trofejovo najsilnejšia

diviačia zver žije v Rusku pri rieke

Ussuri a pohorí Sichote-Alin pri

Vladivostoku.

Diviačia zver ako druh je

v Európe, Ázii a v aziatskopacifickom

ostrovnom svete rozšírená

v početných poddruhoch. Pôvodne

sa vyskytovala od britských

ostrovov a Maroka na západe

cez celú strednú a južnú Európu,

prednú Áziu, Severnú Afriku,

prednú a zadnú Indiu až do

Japonska a Vietnamu na východe

a siahala ďalej cez Sumatru, Jávu

a Novú Guineu. Na severe prenikla

do južnej Škandinávie a južnej

Sibíri. Okrem toho sa nachádza

aj na Sardínii, Korzike, Srí Lanke,

Taiwane a Filipínach. V severnej

Afrike bola pred niekoľkými storočiami

rozšírená pozdĺž rieky Níl

až po Chartum. Dnes sa vyskytuje

severne od Sahary.

Vytvorili sa početné

poddruhy

Na základe tohto veľkého rozšírenia

sa vytvorili početné poddruhy

a sú diferencované medzi inými

veľkostnými pomermi určitých

kostí lebky. Severné poddruhy

majú okrem toho dlhšiu a hustejšiu

srsť. Poddruhy na ostrovoch

sú zásadne menšie, ako na pevnine

žijúci príbuzní.

Areál rozšírenia diviačej zveri

sa v priebehu tisícročí často

menil. V chladných obdobiach

sa posúval na juh a v teplejších

zasa na sever. Ale v posledných

stáročiach sa územie rozšírenia

menilo hlavne zásahom človeka.

Tak napríklad v Anglicku bola

diviačia zver už začiatkom 17.

storočia vyhubená. V Dánsku to

bolo začiatkom 19. storočia.Do

roku 1900 v Tunisku a Sudáne

nebola takmer žiadna diviačia

zver. Ale to sa týka aj Nemecka,

Rakúska, Talianska a Švajčiarska,

kde boli regióny bez diviačej

zveri. Ale v 20. storočí diviačia

zver získala opäť pôvodné územia

svojho rozšírenia. Napríklad

v Toskánsku v dôsledku intenzívneho

obhospodarovania pôdy

diviačia zver nebola, ale v roku

1990 sa tam opäť udomácnila.

V Rusku sa diviačia zver rozšírila

z Bieloruska, Ukrajiny, Litvy a Lotyšska

pozdĺž tokov riek Dnepra,

Oka, Volgy a Dona a už v roku

1960 bola na území Leningradu

a Moskvy a v roku 1975 v Archangelsku

a Astrachane. V roku

1970 sa opäť rozšírila v Dánsku

a Švédsku. Stavy diviačej zveri sa

začali zvyšovať hlavne v Nemecku,

Česku a na Slovensku.

V 20. storočí bola diviačia zver

introdukovaná v USA, kde sa ale

pomiešala so zdivočelou domácou

sviňou, ktorá tam bola už

od 16. storočia. V USA sa preto

diviačia zver veľmi neodlišuje od

domácej svine. Podobná situácia

je aj v Južnej Amerike, hlavne

v Argentíne. V Austrálii je diviačia

zver vyhlásená za škodlivú.

Rýchlo si zvykne na nové

potravinové zdroje

Diviačia zver je v stave prispôsobiť

sa najrozličnejšiemu životnému

prostrediu. K tomu prispieva

aj to, že je všežravcom, ktorý si

rýchlo zvykne na nové potravi-

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 39


história

nové zdroje. Ďalej svojou schopnosťou

rozrývať zem má prístup

k pomocným zdrojom potravy.

Mocnými čeľusťami dokáže rozhryznúť

aj veľmi tvrdú potravu,

ako sú u nás napríklad marhuľové

kôstky, ktoré veľmi obľubuje.

Jej schopnosti prispôsobenia sa

dokazujú aj tieto príklady:

V Berlíne sa diviačia zver usadila

v mestských lesoch a preniká

do predmestia a dokonca aj do

centra mesta. Tak boli v máji

2003 strelené dva diviaky na

Alexanderplatze. Okolo Berlína

sa odhaduje asi desaťtisíc kusov

diviačej zveri. Robia škody v záhradách

a parkoch. Ale aj u nás

napríklad 15.3.2013 pobehovali

diviačatá v Bratislave na Kramároch.

11. 10. 2012 rozryli diviaky

záhrady a cintorín v Bratislave

v Lamači. 29.4.2013 sa v Michalovciach

medzi panelákmi

voľne pohyboval veľký diviak.

9.4.2013 v Kremnici rozryli dva

diviaky cintorín. Takto by sme

mohli spomenúť aj ďalšie príklady.

Najdôležitejšie doteraz popísané poddruhy sú:

Sus crofa scrofa – stredoeurópska diviačia zver rozšírená v západnej,

strednej a východnej Európe až po Pyreneje a Alpy. Carl von Linne ju

vedecky popísal v roku 1758.

Sus crofa castilianus – iberská divá sviňa na iberskom polostrove.

Sus crofa meridionalis – diviačia zver na Korzike a Sardínii.

Sus majori – diviačia zver žijúca v Taliansku a na Sicílii. V severnom Taliansku

je ale už veľmi pomiešaná – skrížená so stredoeurópskou divou

zverou.

Sus crofa barbarus – diviačia zver v Maroku, Alžírsku a Tunisku.

Sus crofa sennaarensis – núbijský poddruh, čiastočne už vyhubený.

Sus crofa libycus – palestínska diviačia zver, už vyhubená.

Sus crofa attila – juhovýchodoeurópska diviačia zver v Iráne a Turecku,

Kaukaze a na južnom Balkáne v Bulharsku a Rumunsku.

Sus crofa nigripes – turkestánska diviačia zver.

Sus crofa sibiricus – žije od Bajkalu až po Mongolsko a Mandžusko.

Suss.ussuricua – žije na území Ussuri a Východnej Sibíri.

Sussleucomystax – japonská diviačia zver.

Sussmoupinensis – severočínsky poddruh diviačej zveri.

Sus crofa chizodontus – juhočínsky poddruh diviačej zveri.

Sus crofa taivanicus – žije na ostrove Taiwan.

Sus crofa vittatus – žije na Sumatre, Jáve, Bali a ďalších ostrovoch.

Sus crofa papuensis – žije na Novej Guinei a v severnej Austrálii. Nasledujú

ďalšie poddruhy na ostrovoch Timor a ďalších.

Sus crofa cristatus – žije v Indii a Indočíne.

Prispôsobí sa aj

vlhkým územiam

Diviačia zver dokáže aj dobre plávať

a disponuje dobrou tepelnou

izoláciou, takže sa prispôsobí aj

vlhkým územiam, čiže jej vhodným

životným priestorom sú

nielen ihličnaté a listnaté lesy, ale

aj veľké močaristé územia, ako aj

dažďový prales. Severné rozšírenie

je obmedzené iba tým, že je

tam dlho zamrznutá pôda, ktorá

zabraňuje diviakom dostať sa

k živočíšnej potrave (červy, larvy).

Vysoký sneh takisto prekáža v pohybe

aj v hľadaní potravy.

V klimaticky miernej strednej

Európe sa rýchlo rozširuje v zmiešaných

lesoch s veľkým podielom

buka a duba, v ktorých sa nachádzajú

aj vlhké bahnité územia.

V subtropických a tropických

podmienkach majú srsť kratšiu

a bez podsady. Na severe zasa

hustá srsť slúži ako tepelná izolácia

a dôležitý zásobník energie.

V horúcich regiónoch je odkázaná

na zdroje vody, a preto púšte

neosídľuje.

Váha a telesná veľkosť

tejto zveri sa prejavuje

rozlične a je závislá

od geografického

rozšírenia.

Domestifikácia

diviačej zveri

Archeologické nálezy dokazujú,

že k domestifikácii diviačej zveri

došlo v prvej polovici ôsmeho

tisícročia pred naším letopočtom.

Ale vo vnútri veľkého územia

rozšírenia prebiehala na rôznych

miestach v rozličnom čase a nie

jednotne. Tento proces prebiehal

obdobne ako u oviec a kôz a bol

vždy spojený s poklesom telesnej

hmotnosti. Čiže domestifikovaná

zver sa vždy vyznačovala nižšou

váhou, ako príslušná diviačia

zver. Dokazujú to archeologické

nálezy kostí divých a domestifikovaných

svíň. Najstaršie nálezy

o domestifikácii pochádzajú

z juhovýchodného Turecka, a to

z prvej polovice ôsmeho tisícročia

pred naším letopočtom. V Iraku

a Európe sú nálezy zo siedmeho

tisícročia. Nezávisle od toho

prebiehala domestifikácia v Číne

v šiestom tisícročí a v Thajsku vo

štvrtom tisícročí.

Vývoj domácich svíň v Európe

viedol k tomu, že výška v kohútiku

u domácich svíň bola iba

70 cm. Ale vo svojom fenotype

(dĺžka hlavy, štíhly tvar tela, husté

osrstenie a silné štetiny na chrbte)

sa podobala divej svini.

Do 18. storočia vrátane sa život

domácej svine podstatne neodlišoval

od divej, a preto domáca

sviňa odolávala drsným klimatickým

podmienkam a kŕmila

sa často priamo v lesoch. Doma

dostávala väčšinou iba zbytkovú

potravu. Diviak v lese mohol

takto polokrotké svine oplodniť.

Výsledkom bolo, že sa spočiatku

ZDROJ: DR. WOLFGANG SCHULTE; SPRACOVAL ING. JÁN MERCEL

40 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


domestifikované svine málo odlišovali

od divých svíň.

Prvá pravá rasa domácich svíň bola

odchovaná v Anglicku v roku 1770.

Naše dnešné domáce svine v Európe

pochádzajú už z moderných chovov.

K tejto situácii došlo až vtedy, keď bol

daný zákaz vyháňania svíň do lesa za

potravou.

Výcvik a drezúra

diviačej zveri

Vo Francúzsku bola

diviačia zver cvičená

na vyhľadávanie

hľuzovky. V Nemecku

bola zasa vycvičená

diviačica na vyhľadávanie

skrytých trhavín

a omamných látok.

Táto „policajná Luisa“

dosahovala lepšie výsledky, ako cvičený

pes. Vo Švajčiarsku v cirkuse Otelli bola

vycvičená diviačica Tinga a vystupovala

s vlastným programom. Ale v tom

čase aj v bývalej NDR v Štátnom cirkuse

vystupovala diviačica Monika, ktorá

Areál rozšírenia diviačej

zveri sa v priebehu

tisícročí často menil.

V chladných obdobiach

sa posúval na juh

a v teplejších zasa

na sever.

sa dokonca pohybovala na zadných

nohách.

História lovu diviačej zveri

Diviačia zver patrila už v strednej dobe

kamennej (mezolit) k dôležitej poľovnej

zveri človeka. Na základe archeologických

nálezov je jasné, že diviačia zver

v strednej Európe

tvorila 4-5 percent

poľovnej koristi človeka.

Na jej lov naši

predkovia používali

padacie jamy a zver

potom lovili drevenými

kopijami, oštepmi,

šípmi a lukmi. Hlavný

podiel koristi tvorili

diviačatá a lanštiaky.

Lov dospelého

bojaschopného kanca

predstavoval v praveku skúšku odvahy,

lebo diviak mohol smrteľne poraniť lovca.

V starom rukopise Carolus Magnus et

Papa Leo z roku 799 sa spomína úspešná

poľovačka Karola Veľkého na silného

kanca.

inzercia – inzLZ2623


história

Veľké množstvo

malieb a umeleckoremeselných

prác dokazujú

lov diviakov na

koňoch s poľovníckymi

psami

počas dlhého

obdobia. Na Wittenberskom

kniežacom

dvore bolo

začiatkom 17.

storočia chovaných

900 poľovníckych

psov na

lov diviačej zveri. Boli to jednak

ľahké psy, takzvaní diviačiari

(Saufinder); ťažké psy (Saupacker)

boli opatrené širokým obojkom

alebo košeľou z kože alebo

kovu, ktoré psa chránili pred

poranením zo strany diviaka. Úlohou

psov bolo diviaka dlho prenasledovať

až do jeho unavenia

a potom zadržať až do príchodu

poľovníka, ktorý diviaka oštepom

usmrtil. Pri týchto poľovačkách

boli často ľudia, kone a psy smrteľne

poranení.

Obmedzenia poľovníka

sa časom zrušili

Vývojom strelných zbraní sa

poľovačka stala jednoduchšou.

Ale v baroku bola nadhánka

na koňoch pevnou súčasťou

dvorného života. Okrem toho

sa zver lovila predovkami vo

zverniciach. Uložená zver slúžila

občas na zásobovanie obyvateľstva

mäsom. Napríklad v roku

1669 poľovnícky dvor v Drážďanoch

predal 616 kusov ulovenej

Prvá pravá rasa

domácich svíň bola

odchovaná v Anglicku

v roku 1770. Naše

dnešné domáce svine

v Európe pochádzajú už

z moderných chovov.

zveri sedliakom. V Prusku boli

občania mesta občas donútení

odkúpiť zver ulovenú šľachtou.

Na druhej strane sa však vyskytovali

veľké škody na poliach

od diviačej zveri. Sedliaci mohli

svoju úrodu chrániť iba palicami.

Ale zánikom

absolutizmu sa

dovtedajšie obmedzenia

poľovníka

zrušili.

Od poslednej

tretiny 18. storočia

bolo v mnohých

európskych

krajinách vydané

nariadenie, podľa

ktorého diviačia

zver mohla byť

chovaná iba vo

zverniciach.V polovici

19. storočia výskyt diviačej

zveri v početných stredoeurópskych

regiónoch zanikol. Prispelo

k tomu aj to, že revolúciou v roku

1848 bolo poľovné právo spojené

s vlastníctvom pozemku. Majiteľ

revíru musel vzniknuté škody nahradiť,

a to viedlo k ďalšiemu decimovaniu

diviačej zveri. V mnohých

regiónoch sedliaci používali

pasce - tanierové železá na odchyt

diviačej zveri. Takto chyteného

diviaka potom vidlami zabili.

Stavy diviačej zveri veľmi

poklesli. V roku 1940 v mnohých

regiónoch diviačia zver už nebola.

Ale po prvých povojnových

rokoch sa cez poľovnícke zákony

diviačia zver začala spamätávať.

Rozvoj poľnohospodárstva,

a hlavne rozšírené pestovanie

kukurice spôsobilo, že sa stavy diviačej

zveri zvyšovali a dnes u nás

prežíva boom.


42 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


A5nasirSKNEW:Sestava 1 31.3.2016 7:53 Stránka 1

inzLZ2605

inzercia

Časopisy

milovníkov

zvierat

âasopisy Svût psÛ a Na‰e koãky vydáva Nakladatelství Minerva CZ, s. r. o., Bruslafiská 1186/14, 102 00, Praha 10,

www.i-minerva.cz, e-mail: minerva@i-minerva.cz

Predplatné pre SR vybavuje: Magnet Press Slovakia, P. O. Box 169, 830 Bratislava 3, t. 67 20 19 31-33,

fax 67 20 19 10 (20, 30), predplatne@press.sk, www.press.sk

Jedin˘ ‰pecializovan˘ ãasopis

urãen˘ v‰etk˘m milovníkom maãiek

âasopis pre majiteºov, chovateºov

a milovníkov psov - pre zábavu

aj pouãenie

inzLZ2610


na návšteve

AKO VZNIKAJÚ DOBRÉ ČIŽMY

Árpád Horváth a Alain

Buhagiar pri vstupe

do podniku AIGLE

Dostali sme prísľub od

Alaina Buhagiara, regionálneho

manažéra AIGLE,

že môžeme navštíviť

závod. Najskôr si však prezrieme

predvádzaciu miestnosť

na jednej z rušných hlavných

ciest Paríža, ktorá sa nachádza

v elegantnom prostredí, oproti

slávnemu javisku Olympia. Pri

širokom výbere tovaru - módny

odev, doplnky a topánky - sme

sa na naše prekvapenie presvedčili

o tom, že v palete ponuky

čižiem predstavuje ani nie 10 %

francúzska výroba; celkový ročný

obrat 160 miliónov eur ročne

patrí k 90 %-nému ostatku vyrábanému

na Ďalekom Východe,

predávaný samozrejme v iných

cenových hladinách. Škálu výrobkov

tvorí zo 61 % odev, 25 %

čižmy a 12 % topánky. V rámci

módnych odevov robia výmenu

kolekcií dvakrát ročne, na čom

si dávajú veľmi záležať, odkedy

v roku 2003 odkúpilo dovtedy

francúzsku spoločnosť jedno

švajčiarske konzorcium, ktoré

vlastní aj značky Lacoste a Gant.

Známa najmä v Ázii

Značka AIGLE je populárna

predovšetkým v Ázii, za čo vďačí

predovšetkým 240 značkovým

obchodom na kontinente, z ktorých

je v Hong-Kongu 12, v Južnej

Kórei 30, Japonsku 74 a v Číne má

136 vlastných obchodov. Spoločnosť

vlastní vo Francúzsku 70 samostatných

značkových obchodov,

z toho 12 v Paríži. Okrem toho

v rámci Európy majú predajne

v Belgicku, Nemecku a Švajčiarsku,

v ostatných štátoch ich predávajú

miestni veľkoobchodníci. Celkovo

v 70 štátoch sú prítomní so

400 značkovými predajňami. Značkový

obchod AIGLE dovolia otvoriť

len tam, kde je dostatočný kapitál

a odbornosť k tomu, aby bol dlhodobo

prevádzkovateľný, očakávajú,

že do kvality treba investovať,

nejedná sa o víziu rýchlych peňazí.

Vo Východnej Európe majú dvoch

spoľahlivých partnerov, rumunské

Aro Srl. a maďarskú Horváth

44 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Základový materiál

odpočíva v 200 kilogramových

baleniach

Zošité neoprénové

vložky čižiem

Oceľové tvarovacie šablóny

na všetky veľkosti a modely,

na ne stavajú čižmu

Prvou fázou je nalepenie

podšívky na vložku do topánok,

na konci pásu čižmy

pripravené na vulkanizáciu

Zosilňujúce vrstvy

gumy sa aplikujú na

špičku, boky a lem

és Társa Kft. Realizujú seriózne

marketingové aktivity, tento rok na

reklamnú kampaň v televízii minú

3 milióny eur.

Kde venujú toľko

pozornosti kvalite

surovín, výrobného

procesu a produktu, tam

sa garantovane zákazník,

ktorý si zakúpi AIGLE

výrobky, nesklame.

Továreň sa rozkladá

na 34 hektároch

Po prezretí predvádzacej miestnosti

a obchodu v hlavnom meste

sme poobede cestovali do 300 km

vzdialeného Chatelleraultu, kde

nás „vymrštil“ slávny TGV vlak,

spolu s pánom Buhagiarom sme

boli na mieste za hodinu a pol.

Ubytovaní sme boli v útulnom

staručkom vidieckom hoteli

mediteránneho vzhľadu, pôvodne

stanicou poštových holubov, ktorý

vyžaroval neskutočný pokoj a ponúkal

len miestne výrobky.

Na druhý deň nás v továrni, ktorá

pôvodne slúžila ako vojenské skladisko,

prijala pani z marketingového

oddelenia AIGLE. Továreň sa

rozkladá na 34 hektároch, z toho

budovy zaberajú 77 000 metrov

štvorcových. Ešte predtým, ako

nás nimi previedla, sme dostali

dôkladný výklad o histórii firmy

a výrobe čižiem.

Meno po orlovi

S výrobou obuvi s gumeným

vonkajškom sa v Európe začalo

v roku 1853, kedy Hiram Hutchinson

priniesol technológiu výroby

a základný materiál z Ameriky; výrobok

dostal meno po americkom

národnom symbole - orlovi, vtedy

mala značka názov „a’ l’Aigle”.

Prvá obuv mala len spodnú časť

z gumy, vrchná časť bola z plátna.

Vtedajšia materská firma bola vo

vlastníctve Francúzov, hlavnými

aktivitami bola výroba základných

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 45


na návšteve

Jeden z obchodov firmy

AIGLE oproti so známym

divadlom Olympia

materiálov pre výrobu pneumatík,

závod Aigle na výrobu čižiem bol

len malým segmentom konzorcia.

Kedysi pracovalo v prvom závode

neďaleko Paríža 4 000 ľudí, po

mechanizácii sa počet

pracovníkov znížil na

400, cez deň dokážu

vyrobiť 4 000 čižiem.

Upozornili nás na to,

že nám všetko ukážu,

ale nie všade môžeme

fotografovať,

predovšetkým kvôli

nepublikovateľným

výrobným technológiám.

Ako sa vyrába

čižma?

Pozrime sa, ako sa

vyrába jedna gumená

čižma patriaca do

prémiovej kategórie.

Z Vietnamu dovážajú

surovú gumu v 20-40 kilogramových

blokoch do závodu,

kde prebieha celý proces výroby.

Zo všetkých zásielok sa berú vzorky,

ktoré analyzujú v továrenskom

laboratóriu, na základe čoho

rozhodnú, čo je potrebné pridať

k optimálnej kvalite materiálu.

Gumené rolky následne zomelú

na prach, prifarbia a pridajú

presné množstvo pomocných

materiálov podľa výsledkov laboratórnych

analýz, potom vyrobia

gumené koberce o hrúbke 10 milimetrov.

Po osušení ich natiahnu

na palety v 200 kilogramových

balíkoch, kde 24 hodín odpočívajú

a finalizujú sa chemické väzby.

Medzičasom sa z polotovarov

zvlášť skladovaných podľa farieb

realizujú laboratórne analýzy kvality.

V nasledujúcej fáze

ich zlisujú na koberce o hrúbke

1,5 mm, ktoré natočia na rozmerné

veľké skladovacie valce, aby

sa zabránilo ich zlepeniu dáva

sa medzi ne textilná vrstva. Na

ďalšom strojovom páse zohriatu

gumu spájajú s textilným alebo

neoprénovým materiálom tvoriacim

vnútro čižmy. Ďalší pás vyrába

vložky do topánok vo forme

tabuliek, kedy do gumy pridávajú

textilnú drvinu, čím bude nielen

ľahšia, ale aj výrazne pružnejšia.

Väčšina výroby surového materiálu

je automatická, človek sa

zapája len kontrolou prístrojov.

Čižma vznikne

po 60 úkonoch

„Hand made“ sa začína v priebehu

skladania čižiem. Jedna čižma

vznikne po 60 úkonoch. Najskôr

sa na základný materiál v hydraulických

prešoch

aplikujú šablóny

a vyrežú sa časti -

vložky do topánok,

vnútro topánok,

vonkajší obal,

päta, špička, bočné

časti atď. - vo veľkostiach

od 36 do

50. Potom nastupuje

zošitie vnútra

čižmy, následne sa

nasadí na „kopyto“,

na ktorom nalepia

vložku, neskôr

spevnia špičku

a pätu, vonkajšiu

vrstvu, osadia

klince, pracky, zips

a nakoniec trojvrstvovú podošvu.

Finálne sa tieto ručne realizované

vrstvenia počas jednej hodiny

vulkanizujú v peci so 140 stupňami.

Po vychladnutí čižmy ponoria

do vody, kde sa kontroluje ich

vodeodolnosť. Finálny výrobok je

po zabalení uložený do niektorého

zo skladov, následne sa podľa objednávok

dostáva do obchodného

reťazca.

Z každej série denne

vezmú 3 vzorky

Po prejdení všetkých výrobných

pásov sme boli zvedaví na

ZDROJ: NIMRÓD SAFARI

46 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


, s. r. o.

Dámske a pánske spoločenské oblečenie.

Obleky od 160 €

Árpád Horváth držiaci

čižmu AIGLE Parcours

po kontrole kvality,

ktorá čaká na zabalenie

AKTIVA-Z

GREEN

Dlhorukávové

funkčné tričko

so zipsom ku

krku.

Cena: 35,95 €

kontrolu kvality. Vo viacerých laboratóriách,

kde sa realizovali rôzne analýzy, sme nemohli

fotografovať a pomerne veľkú časť zameranú

na vývoj sme si nemohli prezrieť. Z každej série

denne vezmú 3 vzorky, ktoré prejdú analýzami

opotrebúvania, odierania, odolnosti a stability,

následne ich prerežú, aby prezreli pevnosť

vrstiev a opotrebovanie materiálu. Najviac

nám bol sympatický výrobný pás, ktorý polmiliónkrát

ohol čižmu imitujúc 500 kilometrov

chôdze. Tento istý test robia s topánkami pre

200 alebo 300 kilometrov „chôdze“. Po päťhodinovej

návšteve sme spolu so zamestnancami

obedovali v ich jedálni, následne sme navštívili

predvádzací obchod nachádzajúci sa na

500 metroch štvorcových, kde môžu za priaznivé

ceny nakupovať ľudia z okolia.

Návrat do mesta

Po rozlúčke so zamestnancami sme sa opäť

s TGV vrátili do mesta. Na druhý deň sme si

prezreli najdôležitejšie pamiatky Paríža, kde

bol naším sprievodcom sám pán Buhagiar - už

však nie oficiálnym tónom. Nakoniec sme unavení,

ale s užitočnými poznatkami, cestovali

domov.

Na základe toho, čo sme videli, môžeme

pokojne povedať, že kde venujú toľko pozornosti

kvalite surovín, polotovarov, výrobného

procesu a konečného produktu, tam sa garantovane

zákazník, ktorý si zakúpi AIGLE výrobky,

nesklame.


inzercia – inzLZ2606

ARTIKA-J

Obojstranný, nešušťavý,

vodeodolný (8000 mm)

a priedušný kabát.

Cena: 269 €

AKTIVA-L

FOREST

Dlhorukávové

funkčné tričko.

Cena: 33,95 €

ARTIKA-T

Obojstranné, nešušťavé,

vodeodolné (8000 mm)

a priedušné nohavice.

Cena: 179 €

WILD-T

Pevné reflexné

nohavice z mikroteflónu

s PU membránou.

Všetky švy sú

zalepené. Vodeodolnosť

8000 mm. Priedušnosť

5000 gr/m 2 .

Cena: 115 €

GARDE

Ľahká, hrejivá

flísová mikina.

Cena: 86 €

Budova COV Blok-A, 927 05 Šaľa-Veča

e-mail: info@betalov.sk, takacv@centrum.sk, www.betalov.sk,

tel./fax: +421 31 770 89 66, mobil: 0917 955 557, 0905 616 788,

objednávky telefonicky alebo e-mailom


kynológia

Jedno srdce a jedna duša

Práca s farbiarom je od počiatku mužskou

doménou. Dnes je to už vďaka ambicióznym

vodkyniam farbiarov aj ženskou vecou.

A prináša im to naozaj úspech.

48 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Závideniahodná je idylicky

postavená horáreň v revíri

Sachsengrund. Tu vo

Vogtlande, medzi Krušnými

horami a hranicou s Českou

republikou, Gabriela Thomae

vykonáva dobrých dvadsať rokov

svoju službu. Okolo dvoch tisíc

hektárov súvislej lesnej plochy

patrí k jej revíru. Nuda je pre

horárku Thomae neznámym slo-

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 49


kynológia

Inštinkt, skúsenosti a dôvera

k psovi. Gabriele Thomae

a Luna zo Silberbachu sú zohratým

tímom.

vom. Predovšetkým tu, kde majú

lesy tohto regiónu výnimočnú minulosť.

Pre baníctvo, ktorým sa

tu počas niekoľkých storočí ťažila

železná ruda, striebro, meď a cín,

bolo potrebné nepredstaviteľne

veľké množstvo dreva. Následkom

toho boli obrovské výruby.

Potreba dreva pre tavenie rudy

bola taká enormná, že na opätovné

zalesňovanie bol nasadený

So svojím hanoverským

farbiarom absolvovala

nespočetné množstvo

úspešných dohľadávaní,

z toho veľa z nich bolo

v extrémne sťažených

podmienkach.

rýchlo rastúci smrek. Z pôvodných

horských zmiešaných lesov

sa stali smrekové monokultúry.

Druhá šanca

pre zmiešaný les

Dnešným cieľom tu je opäť obnoviť

zmiešaný les. Týmto dostal lov

v tomto revíri úplne nezvyčajnú

hodnotu. Samozrejme ale nie

pre radosť všetkých lovcov. Veľmi

50 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


vysoké počty vysokej zveri, o ktoré

sa roky po obrate s údivom

starali niekoľkí externisti, sú totižto

dlhšie minulosťou. Nie málo

lovcov na to smutno spomína.

Napriek tomu platí dnes oveľa

viac ako vtedy, že treba na toto

všetko dávať pozor.

Gabriele Thomae preto dbá

predovšetkým na to, aby svoju

prácu vykonávala pomocou odborných

znalostí, s citom a triezvym

pohľadom na vec. Veľký

význam lovu viedol napokon až

k povolaniu vodkyne farbiarov.

Cení si to, že jej služobný úrad

Sachsenforst prácu dohľadávania

vo všetkých smeroch zastrešuje

a podporuje.

Vyznamenané duo:

pes a pani

Ďaleko za hranicami Sachsenforstu

získala Gabriele Thomae

úžasnú povesť. So svojím hanoverským

farbiarom Sirom zo

Silverbachu absolvovala nespočetné

množstvo úspešných dohľadávaní,

z toho veľa z nich bolo

Pri práci s farbiarmi

sú okrem výkonu psa

nevyhnutné aj iné

faktory, pretože úspech

dohľadávania závisí

významným spôsobom od

samotného vodcu psa.

v extrémne sťažených podmienkach.

Pri hlavnej skúške klubu

Hirschmann 2007 v Grafenwöhre

vyhral Siro práve prvú cenu

a za to získal Gussonov putovný

pohár.

Žiaľ, Siro dnes už nežije. Osud

priskorého konca ho dostihol tak,

ako veľa ostatných veľmi dobrých

psov. Nástupkyňa Luna zo

Silverbachu má už štvrtú skúšku.

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 51


kynológia

Skúsenosti prichádzajú až pri

love. Úzky vzťah so psom musí

byť hneď od začiatku.

Aj s ňou si už mohla Gabriela

Thomae dovoliť to isté preto,

lebo malá fenka má vo svojej

skúsenej mame, Ayle z Hirshmooru,

excelentnú učiteľku. To, že

celá Lunina výuka bude ukončená

bez nátlaku, na to kládla jej

majiteľka už od začiatku veľký

zreteľ. Pri práci s farbiarmi sú

okrem výkonu psa nevyhnutné

Dôležitá je telesná

pripravenosť a kondícia.

Dohľadávanie môže byť

dlhé a môže viesť cez

zložitý terén. Kondícia

tu znamená všetko.

aj iné faktory, na ktoré Gabriela

Thomae sústavne poukazuje,

pretože úspech dohľadávania

závisí významným spôsobom od

samotného vodcu psa. V tomto

prípade od vodkyne. Sú potrebné

predovšetkým cit, inštinkt a znalosti

o správaní sa divej zveri. Takisto

dôležitá je dokonalá telesná

pripravenosť a kondícia. Dohľa-

ZDROJ: PASSION, TEXT A FOTOGRAFIE: GUNTHER STOSCHEK

52 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Tu ihneď vidno: títo

dvaja si rozumejú.

dávanie môže byť kilometre dlhé

a môže viesť cez zložitý terén.

Kondícia tu znamená všetko.

Dohľadávanie môže byť

kilometre dlhé

a môže viesť

cez zložitý terén.

Kondícia tu znamená

všetko.

Vhodná zbraň

Keď chceme dolapiť psom označený

kus diviny, musíme svoju

zbraň ovládať aj poslepiačky.

Gabriele Thomae zbožňuje Blaser

R 93 v špeciálnom dohľadávacom

vyhotovení. Nielen preto,

že je táto zbraň veľmi robustná

a odolná voči špine, ale aj preto,

že ju môže použiť vo všetkých

loveckých situáciách. „Je veľmi

spoľahlivá a strieľa vždy dobre,“

prízvukuje Gabriele Thomae vo

svojom resumé. „Vždy chodím

s touto zbraňou a práve preto jej

tak dôverujem.“


inzercia – inzLZ2611


exotika

NA HONE DIVIAKA

V POHORÍ ATLAS

Prešlo už niekoľko rokov,

odkedy ma mamonárstvo

vypudilo z Afriky, avšak

nikdy som neprestal

snívať o tom, že sa

niekedy budem môcť

vrátiť na môj vysnívaný

kontinent.

Úplne náhodne som narazil

na internete na inzerát

v maďarskom jazyku,

ktorý ponúkal možnosť

poľovačky na diviakov v Tunisku,

v pohorí Atlas a v púštnych oázach,

dokonca pre mňa najobľúbenejším

spôsobom – honom. Rýchlo som

zavolal na maďarské číslo uverejnené

v inzeráte, na ktorom sa ozval

príjemný ženský hlas. Dotyčná

osoba ma uistila, že podrobné

informácie mi vie dať jej manžel

arabského pôvodu, ale len po

návrate z Tuniska. O dva dni naozaj

prišla maďarská kópia prospektu,

ku ktorej priložili aj ohromnú

ponuku. Podľa všetkého zistili, že

som autor, ktorý píše články v Nimróde

a Nimród Safari a radi ma

privítajú v Tunisku na predĺžený

víkend, kde sa môžem zúčastniť na

honoch diviakov, pričom by chceli

využiť moje rady pri naštartovaní

poľovníckeho turizmu v krajine.

Smel som si vziať

ďalších troch

Hneď na ďalší týždeň sme sa stretli

so sympatickým Kaledom Fetui,

mimochodom majiteľom hotela

vo Viedni, a s jeho sympatickou

manželkou Timeou maďarského

pôvodu. Dlho sme sa rozprávali

o tom, ako by som mohol pomôcť

a zrejme sa im natoľko zapáčili

moje promptné nápady, že mi

ako bonus navrhli, že si so sebou

smiem vziať ďalších troch spoločníkov,

ktorí nám môžu byť v tejto

misii nápomocní. Rozhodol som

sa rýchlo: Pičta Soltész disponuje

rozsiahlymi skúsenosťami

s Afrikou, člen vedenia Nadácie

Nimród Máté Verdes, ktorý hovorí

viacerými jazykmi, je mladý, dieťa

54 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


Pekné úlovky

internetovej kultúry, ako aj náš

sikulkský kamarát Jocó Jakab, ako

realizátor zahrnutia aj sedmohradského

trhu.

Už aj cesta bola

dobrodružná

Naše lietadlo štartovalo z Viedne

a pristálo v neskorých nočných

hodinách na tuniskom medzinárodnom

letisku. Už samotná cesta

tam bola dobrodružná, keďže

ma na checkpointe zastavili kvôli

pozostatkom pušného prachu na

mojom poľovníckom odeve, kým

Joca nechcel pustiť tuniský colný

úrad kvôli pasu. Nakoniec sme síce

s ťažkosťami, ale predsa prešli.

V meste nás vítala početná skupina,

ktorú tvorili elegantne oblečení

páni. Vyžarovali takú auru, ako vo

Feliniho filmoch z polovice minulého

storočia talianski malomeštiacki

páni oblečení na nedeľnú omšu.

Pri predstavovaní sa ukázalo, že

všetci sú dôležitými členmi miestnej

verejnej správy a poľovníctva.

Oblastní hlavní poľovníci, vedúci

Kamaráti dostali

poloautomatický troják

so slug hlavňou, kým

mne sa ušla jedna

dvanástka bock.

ministerstiev, ochranári, mnoho

vysokopostavených a vplyvných

ľudí prišlo k lietadlu. Dlho sme sa

fotili, potom sme vyrazili na dvoch

autách na miesto nášho lovu, do

mesta El-Kef.

Vtedy sme už boli unavení, preto

sme sa nie celkom tešili tomu,

že naši hostitelia vyhlásili, že sa

počas cesty zastavíme na večeru.

V tradičnej reštaurácii nám však

čerstvá grilovaná jahňacina a viacero

typických tuniských špecialít

zlepšili náladu. V nasledujúcich

troch dňoch bolo nepretržitým

programom, že po každej vážnejšej

udalosti sme sa zúčastnili na

vynikajúcom hodovaní.

Pamiatka na nás

veľmi zapôsobila

Do mesta El-Kef ležiacom pri

alžírskych hraniciach sme dorazili

neskoro v noci. Smerovali sme do

najvyššieho bodu centra s hradom

postaveným v období okolo tisíc

rokov pred naším letopočtom.

Ubytovali nás v jednej vyše tisíc

štyristo rokov starej budove,

ktorú kompletne zrekonštruovali

a opatrili všetkými modernými

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 55


exotika

Uvítacia delegácia na letisku.

Naše ubytovanie počas

prvých dvoch dní.

vymoženosťami. Trojposchodová

dychberúca pamiatka na nás veľmi

zapôsobila, preto napriek tomu, že

sme boli veľmi unavení, len ťažko

sa nám podarilo zaspať.

Na druhý deň ráno po rýchlom

oblečení sme raňajkovali

s hlavným štátnym poľovníckym

dozorcom, ktorý nám navrhol, že

dva dni nám zabezpečí ubytovanie

on. Vystrelili sme na poľovný

revír, kde sme dostali inštruktáž od

zástupcu štátneho dozorcu, podľa

ktorej dnes budú hnať len pre nás

maďarských poľovníkov, oni sa

na nej nezúčastnia, budú nám len

pomáhať. Na druhý deň budeme

poľovať už s dvanástimi puškami.

Samozrejme, pred začatím poľovačky

sme sa ešte raz dôkladne

naraňajkovali.

Noste si svoje zbrane

Na tuniských poľovačkách sa

možno zúčastniť len brokovnicami.

Odporúčame všetkým, aby si nosili

Panoráma mesta v pozadí

s pohorím Atlas, fotené

zo strechy hotela.

svoje zbrane, pretože pri realizácii

rýchlych výstrelov je dôležité mať

takú zbraň, na ktorú sme zvyknutí.

Kamaráti dostali poloautomatický

troják so slug hlavňou, kým mne

sa ušla jedna dvanástka bock.

Poľovnícka sezóna sa

v Tunisku ukončí vo

februári, my sme mohli

len vďaka individuálnym

povoleniam poľovať

koncom apríla.

Okolité rastlinstvo je večne

zelené, preto ak sem niekto zavíta

v akomkoľvek ročnom období,

musí počítať s výrazným zatienením.

Postavili sme sa vedľa svahu,

odkiaľ sme mohli dobre strieľať

na 30 – 40 metrov, ak by pri mne

chcel diviak vybehnúť. Samotné

fľaky lesov nie sú veľké, preto aj

dĺžka honov len zriedka presiahne

jeden kilometer. Celé postavenie

a organizácia poukazovala na vysoké

znalosti a kultúru hostiteľov

týkajúcu sa poľovačiek.

Mohli sme poľovať

koncom apríla

Poľovnícka sezóna sa v Tunisku

ukončí vo februári, my sme mohli

len vďaka individuálnym povoleniam

poľovať koncom apríla.

O takomto čase diviačice vedú

svoje niekoľkomesačné diviačatá,

preto sme z pochopiteľných príčin

nemohli pri hone využiť psov.

Počas honu sme z hlasov honcov

pochopili, že je pohyb a diviak na

území. Žiaľ, výstrel nepadol, ale tri

kance utiekli z honu mimo dostrelu.

Poobede do druhej sa realizovali

ešte tri hony, z ktorých unikli

„s celou kožou“ ďalšie dva kance.

Počas obeda sme sa s maďarskými

druhmi zhodli v tom, že tuniskí

poľovníci sa rozumejú svojim

veciam, ich každý pohyb a gesto

prezrádza profesionalitu, lásku

a úctu k tomuto športu. Tu sme

ukončili poľovnícku časť, potom

poobede nás vzali do viacerých

okolitých ubytovní a pýtali sa na

našu mienku, nakoľko by to vyhovovalo

maďarským poľovníkom.

Uistili sme ich, že tieto ich nároky

výrazne prevyšujú nároky maďarských

poľovníkov a nakoľko ich

vedia ponúknuť lacno, dokonale

nám vyhovujú.

Popritom sme sa samozrejme

veľmi dobre bavili. Kaled prekladal,

56 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


pretože miestni okrem arabčiny

najčastejšie používali francúzštinu,

kým u nás dominovala angličtina

a nemčina. Veľmi nás prekvapilo,

ako dobre sa náš rýchlo hovoriaci

sikulský kamarát dohovorí pomocou

kuchynskej nemčiny napriek

tomu, že sme mu často nerozumeli

ani my. Užíval si hlavne to, že

medzi tunajšími poľovníkmi našiel

analogické postavy k szekélykeresztúrskemu

združeniu.

Dostali sme maketu

a koberec

Večer sme si museli pred večerou

na hodinku ľahnúť, aby sme si

oddýchli, neskôr o deviatej hodine

sme sa vzájomne krátko pozdravili

a spoločne sme odovzdali naše

dary. My sme okrem iného dostali

nádhernú maketu typického druhu

tohto regiónu, olivy, a koberec,

na ktorom podľa legendy možno

splodiť len chlapca. Mohli nám

ho darovať skôr, nakoľko v našej

päťčlennej skupine máme celkovo

sedem dievčat, snáď neskôr ešte

pomôže aspoň nášmu kamarátovi

Mátému. Deň sme samozrejme

ukončili výdatnou večerou.

Na druhý deň sme sa všetci

nevedeli dočkať honov, na ktoré

objednali okolo dvoch desiatok

honcov a dostal sa nám aj podobne

početný sprievod. Musím povedať,

že ešte nikdy nikto takýmto

vážnym spôsobom nedbal o moju

fyzickú integritu, ako práve teraz.

V sprievode sa zúčastnila skupina

domobrany, policajtov a civilnej

obrany. Podľa ich slov je v Tunisku

verejná bezpečnosť dokonalá, ale,

žiaľ, kvôli negatívnej propagande

sa znížil počet návštevníkov v krajine,

a teda aj pre financovanie štátu

dôležitý zdroj peňazí z turistiky.

Teraz spravia všetko preto, aby

ich štátu prinavrátili. Viackrát sme

prechádzali po kontrolných bodoch,

na ktorých zastavili takmer

každé auto. Tu sme si všimli, akí

sme dôležití VIP hostia, pretože

my sme prešli obyčajným pozdravom.

Na jednej horskej serpentíne

Sikul na somárovi.

zástupcovia vnútornej bezpečnosti

odstavili nabok pomalé nákladné

auto len preto, aby sme si udržiavali

tempo.

V Tunisku je verejná

bezpečnosť dokonalá,

ale, žiaľ, kvôli

negatívnej propagande

sa znížil počet

návštevníkov v krajine.

Prosili nás o opatrnosť

No, ale späť k poľovačke. Vyšli sme

na najvyšší bod lesa, kde v tichosti

určili rozdelenie. Na tomto mieste

žije viacero diviačíc, preto nás

prosili, aby sme boli opatrní, nie že

strelíme matku pred jej mladými.

Už aj samotné postavenie bolo

sympatické, keďže sme zišli do

boku kolmého vrchu kopca, ktorý

pretínalo koryto potoka. Z náprotivnej

strany sa ukazovali menšie

čistinky, kam som mohol podľa

postavenia smerovať výstrely.

Žiaľ, najzaujímavejšie územie

bolo vzdialené sedemdesiat až

deväťdesiat metrov, kam by som

už len nerád strieľal s poskytnutou

mnohoročnou elegantnou dvojhlavňovou.

Krátko po zahájení honu môj

sprievodca avizoval, že s najväčšou

pravdepodobnosťou pred nami

prebehne diviak. Aj som na osemdesiatich

metroch spozoroval, že

smerom na kopec ide veľká sviňa,

na ktorú som na popud sprievodcu

pokusne vystrelil. Žiaľ, chybil som,

ale o niekoľko metrov za ňou sa

rozbehla ďalšia sviňa a o hodne

nad nimi, asi sto metrov, ďalšia,

väčšia. Pri tejto vzdialenosti na

rýchlo bežiaceho diviaka netreba

riskovať, o chvíľku sa už aj stratili

v húštine. Ešte dobre, že to moji

székelykeresztúrski druhovia nevideli,

pretože určite by bola moja

povesť „istej ruky“ poškvrnená.

Diviaky sa pohli

na viacerých miestach

Potom som z výkrikov honcov zistil,

že sa diviaky pohli na viacerých

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 57


exotika

Vo vnútri hradu El-Kefi.

Moje stanovište

počas

druhého dňa.

miestach, ale výstrel nezaznel.

Môj sprievodca mal veľmi dobré

oko, už z diaľky zaznamenal pohyb

jedného diviaka, ktorého som ja

s mojím zhoršujúcim sa zrakom

a hustým porastom nevedel spozorovať.

Sledovaním smeru ukazováka

svojho druha sa potvrdilo,

že o niečo za mojím dostrelom

sa preženie na čistinke diviak, na

ktorého, ak nebude postupovať

prirýchlo, viem vystreliť. Šiel pekne,

ležérne, keď som ho zbadal,

tak som s využitím svojich skúseností

z honov na zajace v Dömsöde

vystrelil. Diviak klesol, potom som

zapálil rakety a odbehol smerom

k stanovišťu Mátého. Odtiaľ zazneli

tri rýchle výstrely, potom v okolí

opäť zavládlo ticho. Po objavení sa

honcov sme ďalší výstrel nepočuli.

Po ukončení honu sme najskôr

s Mátém sumarizovali jeho priebeh,

na základe čoho sme rekonštruovali,

že Máté ešte trikrát vystrelil

na mnou zasiahnutého diviaka

a dvoma ranami ho aj trafil. Jeden

výstrel dopadol na telo, druhým

trafil zadnú nohu. Je veľa krvi, honci

sa pustili za raneným zvieraťom.

Za sebou sa ukazovali aj ostatní.

Počas celej cesty sme

analyzovali naše zážitky

a selektovali sme tie

najzaujímavejšie.

Jocó videl šestnásť diviakov a šakala,

medzi nimi jedného ohromného

kanca, ale nemohol strieľať. Aj Pišta

videl tohto kanca, okrem toho

päť ďalších. Bolo tu hodne zveri,

ale nevyšlo nám to, preto sme sa

veľmi pripravovali na ďalších päť

honov, ktoré na dnes plánovali.

Vtedy sme si všimli, že honci, ktorí

išli za raneným diviakom, bežia

rýchlo smerom do údolia. Ako sa

neskôr ukázalo, jeden z ich kolegov

upadol do diabetickej kómy a bolo

ho potrebné odviesť ihneď do

nemocnice. Všetci honci odprevadili

svojho kolegu, preto boli všetky

plánované hony zrušené. Mrzelo

nás to, keďže sme sa na to mesiace

pripravovali, ale reakcia a rozhodnutie

miestnych bolo sympatické

a pochopiteľné.

Smútili sme nad

stratenou príležitosťou

Dostavili sme sa na obed a s dlhými

nosmi sme smútili nad honcom

a stratenou poľovníckou príležitosťou.

Avšak podľa zvyklostí sme sa

výdatne najedli a pobrali do Tunisu.

Počas celej cesty sme analyzovali

naše zážitky a selektovali sme

tie najzaujímavejšie, ktoré budem

vedieť použiť pri neskôr zostavo-

Úlovky

ZDROJ: NIMRÓD SAFARI

58 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


vanom článku. Medzičasom prišla

správa, že našli sviňu, ktorú sme

s Mátém „premohli“, teda aj som

strelil atlaského diviaka, aj nie...

Jocó poznamenal, že nasledujúci

deň, keď už odídu všetci hostia, sa

aj v Sedmohradsku nájdu všetky

kance a medvede...

Už sa stmievalo, keď predo mnou

s obrovským hrmotom narazil do

predného skla auta obrovský hmyz.

Kaled, ktorý šoféroval, sa veľmi zľakol

a vykríkol, či to bola sova a aká?

Odpovedali sme zvedavo, pýtali

sme sa zvedavo. Upírova?

Takto sa rodia legendy

Kaled myslel na netopiera, ale

rýchlo si nespomenul na jeho maďarské

pomenovanie. Zrejme takto

nejako sa rodia veľké legendy ako

čupakabra, Lochnesská príšera či

Yeti. Keď jeden Tunisan hovoriaci

lámanou maďarčinou vidí namiesto

chrobáka cicavca a vysvetlí

svojim dôverčivým maďarským

priateľom, že je to doposiaľ nikdy

nevidený vták cicajúci krv...

Do Tunisu sme dorazili neskoro

večer, kde nás naši ctení hostitelia

prekvapili tým, že nás ubytovali

v päťhviezdičkovom Afrika hoteli,

na pešej zóne hlavného mesta.

Samozrejme sme neostali bez

odborného programu. Večerali sme

s pánom menom Abdelmajid Dabbar,

ktorý je riaditeľom tuniského

Úradu ochrany životného prostredia.

Dobre sme sa porozprávali

o poľovníctve a ochrane prírody.

Bolo zaujímavé rozprávať sa so zeleným,

ktorý vidí úlohu poľovníctva

pri udržiavaní rozmanitosti prírody

reálne. Vyskytol sa aj menší konflikt,

pretože Jocó nechcel ochutnať

miestnu špecialitu artičoku s tým,

že sikulovia nejedia vrany. Len

ťažko sa ho podarilo presvedčiť, že

jedlo nepripravujú z na brehoch žijúcich

kaviek (csóka), ale z rastliny.

Navštívili sme Centrum

hospodárenia s divou zverou

Na druhý deň sme navštívili

tuniské Centrum hospodárenia

s divou zverou, kde rozhodujú

o veciach súvisiacich s miestnych

poľovníctvom. Tu majú poľovníci

k dispozícii menšie múzeum,

ubytovňu, strelnicu a honosne

vybavenú pracovňu. Práve vtedy

organizovali konferenciu zameranú

na hospodárenie s divou zverou

v rámci prestavby tuniského poľovníckeho

systému.

V tejto rozprávkovo krásnej

severoafrickej krajine je dvadsaťštyri

plus jeden regiónov, z ktorých

disponujú všetky vlastným

poľovníckym právom. Stretli sa tu

zástupcovia regiónov a odborníci –

ochranári so zapojením zástupcov

štátu venujúcich sa hospodáreniu

s divou zverou, na túto konferenciu

sme mali oficiálnu pozvánku aj my.

Maďarskú delegáciu vítali veľkým

potleskom a požiadali nás o krátku

reč. Zaprial som im veľa šťastia pri

ich práci a ponúkol som im, že z Maďarska

im radi poskytneme pomoc.

Väčšinou sa poľuje

na diviaka

V Tunisku sú popravde dve typické

poľovné územia. Severné hornaté

s Atlasom a južné púštne so Saharou.

Väčšinou sa poľuje na diviaka,

pretože v krajine sa nachádzajúce

niektoré druhy sú chránené (napr.

addax, oryx juhoafrický, paovca

hrivnatá, rimm – gazela, atlaský

jeleň, hyena pruhovaná). Úlovky

zvykli spestrovať početne zastúpené

jedince šakala zlatého. Chodí

Pekný kanec

sem veľa talianskych a francúzskych

hosťujúcich poľovníkov, ktorí

poľujú najmä na nízku zver (kuropta

červená, prepelica obyčajná,

kačice), ale miestnym je sympatickejšia

poľovnícka kultúra a model

hospodárenia s divou zverou

u Nemcov, Rakúšanov a Maďarov.

V Tunisku je

25 regiónov, z ktorých

disponujú všetky

vlastným poľovníckym

právom.

Miestny občan, ak chce začať

s naším ušľachtilým športom, musí

predložiť žiadosť, ktorá je podľa

ochoty úradu vybavená za pol až

tri roky. S ňou môže poľovať kdekoľvek

okrem národných parkov,

kde je lov zakázaný. Teraz sa snažia

o zavedenie poľovníckych skúšok,

dokonca podľa maďarského vzoru,

vyžadujúc prísne teoretické a praktické

znalosti, následne by chceli

reorganizovať využívanie území.

So smútkom v srdci sme sa lúčili

s novými priateľmi na tuniskom

letisku. Tento kratučký výlet nestačil

na to, aby sme lepšie spoznali

tento priateľský štát a v ňom

žijúcich obyvateľov, ale verím, že

sa onedlho budeme môcť vrátiť

a návštevu korunujeme úspešnejšou

poľovačkou.


Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 59


auto

ZMENA K LEPŠIEMU

Trend smerujúci k SUV je nezvratný. Anglická značka Jaguar, dodnes známa

predovšetkým luxusnými limuzínami a zaoberajúca sa športovými vozmi, sa už ďalej

nechce uzatvárať iba v tomto výnosnom obchode. Žiaden div, že Jaguar stojí bok po boku

svojej sesterskej spoločnosti Land Rover a ich know-how klasických terénnych vozidiel.

60 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


SUV však už nemožno považovať

za módny fenomén.

V každej krajine sa nachádzajú

úseky ciest v takom

stave, že tak či tak stále nižšia

výška obyčajného osobného

vozidla môže byť problémom.

Okrem toho si nielen starší vodiči

cenia veľmi príjemné nastupovanie

do vyššie postaveného

vozidla, nehovoriac o dobrom

širokom rozhľade. Pre nás lovcov

predstavujú SUV-čka v prvom

rade druh vozidla, ktorý nám

z praktických dôvodov dáva

výhodu. Vďaka veľkému výberu

vozidiel, ktoré patria do tejto

skupiny, si aj individualisti nájdu

svoj osobný vysnívaný model.

S novým jaguárom F-Pace je

zaručený jedinečný zážitok.

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 61


auto

Pre nás lovcov

predstavujú SUV-čka

v prvom rade druh

vozidla, ktorý nám

z praktických dôvodov

dáva výhodu.

Sedadlá sú jedny z najlepších. Perfektné

na dlhé trasy, perfektné pre

vodiča každej postavy. Okrem toho

tu koža ešte vonia po prírode.

Je vhodný aj na dlhé trasy

Toto všetko treba konštatovať

bez štipky nadutosti. Jeho hladká,

tichá elegancia popiera nie

dlhú tradíciu športových vozidiel

jaguára. Takto svojrázneho ho

máme radi: jeho dizajn spadá

pod pojem „politická korektnosť“,

prinajmenšom ak ide

o faktor závisti. K noblesnému

výzoru perfektne pasuje aj moderný

a úsporný 2,0 L turbodiesel

s 180 PS. Ale aj v testovacom

vozidle umiestnený 3,0 L turbodiesel

so svojimi 300 PS sa ukazoval

v jazde so spotrebou 8 litrov

na 100 km prekvapivo úsporne.

Návod nepotrebujeme. Všetko

je logicky usporiadané a ľahko

obsluhovateľné. Všetko

pôsobí prirodzene a solídne.

ZDROJ: PASSION

Xenónové svetlo je minulosťou.

LED svetlá sú každopádne

praktické. Je neuveriteľné,

ako F-Pace perfektne osvetľuje

nočnú vozovku. Kto si na to

zvykol, ten už nikdy nebude

chcieť nič iné.

62 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


„Dark Sapphire Blue“ je farba, ktorá pri lovcoch len

zriedkavo prichádza do úvahy. Pri našom fotografovaní

dodal F-Pace letnému revíru celkom zvláštny šarm.

cena

139 €

cena za full

set 199 €

ArmyTek Barracuda

XHP35 Hi

Výkon: 1800 lumenov

Dosah svetla do 1000 metrov

Nikomu netreba zdôrazňovať, že mimoriadne

pohodlný F-Pace je vhodný na

dlhé trasy. Je jedno, či ide o diaľnice alebo

priesmyky plné zákrut. O to, že s jeho

pomocou bez problémov zvládneme aj

trasy v revíri, ktoré nechceme absolvovať

peši, sa stará jeho blízke príbuzenstvo

s legendárnou značkou Land Rover. •

ArmyTek Predator Pro

XHP35 Hi

Výkon: 1700 lumenov

Dosah svetla 500 metrov

cena

105 €

Elegantné dvadsaťpalcové kolesá robia F-Pace ešte mohutnejším.

Kto často jazdí po zlých cestách alebo komu

ide predovšetkým o komfort, pre toho budú vhodnejšie

osemnásťpalcové kolesá.

inzercia – inzLZ2603

ArmyTek

Wizard Pro

XHP50

Výkon: 2300 lumenov

Dosah svetla do 120 metrov


sokoliarstvo

POĽOVANIE S ORLOM

Pán nebies v službe človeka

Ako možno skrotiť orla skalného, ktorý ako pán neba

dokáže uloviť aj vlka? Prečo sa vráti naspäť na rameno

gazdu tento symbol sily a slobody? Na tieto otázky sme

hľadali odpovede spolu s kazašskými a maďarskými

poľovníkmi, ktorých predkovia už odpradávna lovia orlami.

64 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


dňa som sledoval,

ako vážený osemdesiatštyriročný

Abljaki Szantakulov

išiel na vlka,“ začal

„Jedného

svoj príbeh Berik, starší kazašský

poľovník. „Tento starý berkuči

(s orlom loviaci, „berkut“ - kazašské

pomenovanie orla skalného)

sediac na svojom nízkom, strapatom

koni sa vliekol stepou, na

ramene s obrovským vtákom. Keď

spozoroval v snehu vlčie stopy,

zložil z orlej hlavy koženú čiapočku

a s hlasným povelom „kik-kik“

popohnal svojho orla, ktorý trielil

do výšin, potom spravil polkruh na

oblohe. Potom, ako zbadal svoju

korisť, zišiel za ňu a sťa tieň tesne

nad zemou s pripravenými pazúrmi

sa zrazu sa ňu vrhol. Vtedy sa

začal boj na život a na smrť medzi

týmito divými zvieratami, pri kto-

rom raz vlk, inokedy zas orol bol

navrchu a až sa na chvíľu zdalo, že

korisť vyhráva, ale onedlho sa ukázalo,

že sa úlohy nevymenili, orol

po celý čas kontroloval situáciu.

Orol ako víťaz

Nakoniec obe zvieratá znehybneli.

Šesťkilový orol s rozprestretými

krídlami a smrtiacimi pazúrmi

pritlačil k zemi od neho o štyridsať

kíl ťažšieho vlka sivého, ktorý strnulo

ležal na boku. Abljakim Szantakulov

tam dorazil a vtedy sa stal

zázrak: orol nezabil svoju korisť,

nezačal sa kŕmiť, ale naďalej ležiac

na vlkovi prijal od svojho pána

svoju odmenu. Následne poľovník

jedným pohybom prerezal vlkovi

hrdlo.“ Takto rozprával ohromujúce

poľovnícke dobrodružstvo

spoločník starého berkuči lovca.

Prežil ôsmich orlov

Kazach Abljakim Szantakulov už

od chlapčenských čias lovil orlom.

Prežil ôsmich vtákov, pri deviatom

zomrel. V biednych povojnových

časoch to bol práve on, kto kŕmil

svoj klan úlovkami svojho orla.

Tí, ktorí už videli zblízka orla

skalného, sa čudujú, ako možno

skrotiť tohto ohromného vtáka,

ktorého rozpätie krídiel prevyšuje

aj dva metre. Treba vedieť,

že tieto vtáky treba prevychovať

v dospelosti, keď sú samostatnými

lovcami. O tom, ako to prebieha

u Kazachov, raz rozprával Abljakim

Szantakulov. „Najskôr treba

vtáka chytiť. Nie je to ťažká úloha,

potrebujeme len sieť a zvieraciu

návnadu, napríklad holuba, šťuku

či zajaca. Obratne treba vyskočiť

zo skrýše a rýchlo treba chytiť zamotaného

orla,“ vysvetľoval starý

poľovník.

Výchova je bezohľadná

Potom nasleduje výchova divého

zvieraťa, ktorá trvá niekoľko

týždňov a je veľmi bezohľadná.

„Na hlavu orla natiahneme koženú

čiapočku a od tej chvíle mu zmizne

svet spred očí. To je ale len je-

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 65


sokoliarstvo

den z jeho problémov, veď vtáka

zvyknutého na kamenné skaly

treba posadiť na voľný povraz, na

ktorom vie zostať len veľmi ťažko.

Orol musí všetkými silami bojovať,

aby nespadol. Vták sa dostane do

tak ťažkej situácie, ako akrobat na

lane so zaviazanými očami, ktorý

musí deň - noc stáť na lane, dokonca

lanom často mykajú! Nemá

ani jednu pokojnú hodinu, kedy

by mohol pokojne sedieť ,“ hovoril

Kazach.

Mučenie ukončí poľovník

„Hocikto vedľa neho prejde, aj

v noci, šklbne lanom a proces sa

začína odznovu. Toto mučenie

však niekto časom ukončí. Je to

poľovník, ktorý ho chytil. Stiahne

z úplne vyčerpaného zvieraťa

čiapočku, aby mohlo vidieť tvár

človeka, ktorý mu pomohol zbaviť

sa týchto múk, ktorý ho pustí

na ruku s rukavicou, pohladí mu

perie a nakŕmi ho marinovaným

mäsom. Potom pokračuje jeho

hojdanie v tme, ktoré musí byť pre

zviera nekonečné. Tento proces

trvá tri -štyri týždne, až kým nič nespôsobuje

orlovi väčšiu radosť ako

tvár poľovníka a rukavica, na ktorej

dostane jedlo a kľud. Odvtedy je

pripravený slúžiť človeku,“ pridal

Abljakim Szantakulov.

Nevie, že je väzňom

Vták však nevie, že je väzňom.

Má príležitosť odletieť, ale keď ho

volajú, vráti sa. Pri poľovačkách je

orol sluhom človeka, doma presne

naopak, poľovník je sluhom orla.

Jeho pán sa o neho stará, patrične

ho kŕmi, udržuje ho v čistote, často

ho navštevuje, pred nasadením

ho napája čajom, hladká svojho

vtáčieho priateľa.

Očami vedcov

Michal Benkő, ktorý je naším

najlepším odborníkom na Kazachstan,

spomína podobné skúsenosti.

„Dĺžka najväčšieho vtáka,

s akým som sa stretol, dosiahla

90 centimetrov, rozpätie krídel zas

220 centimetrov, popritom jeho

váha dosahovala takmer sedem

kilogramov. Je vhodný na lov akejkoľvek

divej zveri okrem medveďa

a snežného leoparda, ale rozmerných

jeleňov uloví bez problémov,“

delí sa vedec so svojimi skúsenosťami.

Majiteľ má orla v úcte

Podľa Benkőa je najúspešnejšia

jesenná poľovačka. Začína sa

vtedy, keď sa rodina sťahuje do

zimného bydliska (aul) a spomenie

aj to, v akej veľkej úcte si drží

majiteľ svojho orla. „Berie ho

takmer ako človeka, stará sa, kŕmi

a chráni vtáka stojaceho majetok.

Treba poznamenať, že v minulosti

na týchto územiach za dobrého

poľovníckeho vtáka vymenili sto

baranov, alebo dokonca nevestu,“

vysvetľuje kazašský historik

Ajbolat Kuskumbajev. „V súčasnosti

cena za jedného poľovníckeho

sokola presahuje dvestotisíc forintov,

orol je ešte drahší. Jeho cena

môže dosiahnuť pol druha milióna

forintov!“

Orlov používali aj Nomádi

Dr. István Erdélyi, maďarský profesor

archeológie zaoberajúci sa

pravekom, tvrdí, že je o stredoázijských

nomádskych kmeňoch od

pravekých čias známe, že používali

na lov vlkov orlov. „Na to poukazujú

aj veľmi podrobné a dynamické

poľovnícke výjavy vyobrazujúce

kresby na skalách, podobne

v pustatine stojace balvany, ktoré

držia v pravej ruke poľovníckych

vtákov,“ vymenúva archeologické

pamiatky odborník.

Orol skolí každého vlka

„Nie je taký veľký vlk, ktorého by

orly vycvičené na ich lov nedokázali

skoliť,“ píše Giovanni da

Pian del Carpine. Vedca, mnícha

a diplomata poslal pápež v roku

1245 k veliteľovi Zlatej hordy,

Batu chánovi, ktorý vítal svojho

66 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


hosťa v maďarskom kráľovskom

stane, ktorý ukoristil v bitke pri

rieke Slaná. Taliansky rehoľník

rozsiahle opísal aj to, že veľký Batu

poľuje s viac tisíc sokoliarmi, ktorí

bojujú s najrôznejšími dravými

vtákmi, ktorým na nohu pripevnia

striebornú medailu s menom

majiteľa. Vtákov sledujú sluhovia,

ktorí ich prinesú naspäť majiteľovi.

Poľovačka s niekoľkými tisíckami

osôb trvá týždne a je vnímaná ako

obrovská slávnostná udalosť.

Za skvelého poľovníckeho

vtáka dajú čokoľvek

„Nomádi sú náruživými poľovníkmi,

ktorí sú ochotní obetovať

čokoľvek pre túto záľubu a dajú

akúkoľvek cenu za vynikajúceho

poľovníckeho vtáka,“ poznamenal

jeden očitý svedok z Európy.

„Marco Polo, ktorý cestoval po

vnútornej Ázii koncom 13. storočia,

spomínal, že veľké množstvo

poľovníckych vtákov krotili pre lov

vlkov, líšok, jeleňov a kozorožcov ,“

pridal profesor Erdélyi.

V knihe ornitológa Johna Lova

o orloch, vydanej v roku 1989,

spomína rekordného kirgizského

orla, ktorý ulovil počas jedného

dňa štrnásť vlkov! „V stredoveku,

v zlatých časoch obrovských

nomádskych ríš, mali poľovnícke

vtáky veľmi dôležitú a komplikovanú

úlohu. Stačí, ak sa pozrieme na

erby štátov, miest či šľachtických

rodov, aby sme pochopili ich dôležitý

heraldický a kultový význam.

Jazykom heraldiky zobrazenie

orla značí silu, priestor a ostrý

zrak. Pre obyvateľov stepí je tento

vták symbolom slobody, nezávislosti

a cieľavedomosti. Popritom

ohromnou silou disponujúci orol

je schopný poraziť každého, kto by

chcel zabrániť splneniu ich budúcich

cieľov.

Pri poľovačkách je orol

sluhom človeka, doma

presne naopak, poľovník

je sluhom orla.

Živé totemové zviera

Čo sa týka kultovej podstaty, v nomádskych

ríšach bol orol živým

totemovým zvieraťom, ako napríklad

turul u Arpádovcov, čiže nosil

aj náboženské a magické vlastnosti.

Popritom ho využívali aj ako

vojenský a diplomatický symbol,

veď keďže vlastníctvo poľovníckeho

vtáka znamenalo vyššie spoločenské

postavenie,“ pokračoval

profesor Erdélyi.

V súčasnosti tí, ktorí poznajú

poľovníctvo s orlami, si myslia, že

to ľudia robia z dvoch dôvodov:

pre hospodársku dôležitosť a,

samozrejme, pre zábavu. „V dávnej

minulosti všetky skupinové

honové poľovačky slúžili u Nomádov

aj strategickým cieľom. Vtedy

prešli vojaci rozsiahlym výcvikom:

vytvorili ozbrojené zložky, spojený

pohyb a pilovali vojenskú

taktiku a techniku. Popritom mali

možnosť na akési zahriatie, alebo

preukázanie odvahy a obratnosti.

Tento vojenský výcvik bol typický

pre stredoázijské nomádske obyvateľstvo,“

vysvetľuje profesor.

Zosúladenie pohybu

Podľa svedectiev písomných prameňov

tieto pravidelné „vojenské

cvičenia“ slúžili na to, aby popri

výcviku jednotlivých vojenských

jednotiek zosúladili ich pohyb.

Udatní bojovníci si mohli zlepšovať

svoje vojenské znalosti, v prvom

rade lukostreľbu. O tom svedčia

aj podrobné skalné vyobrazenia

z prvého storočia pred naším

letopočtom, ktoré archeológovia

objavili v pohorí Altaj.

Lov s dravými vtákmi siaha minimálne

4 000 rokov do minulosti.

Niekde vo vnútornej Ázii mohol

žiť nomádsky poľovník, ktorý ako

prvý držal poľovníckeho vtáka.

Vychovaný krotký vták vďaka svojim

inštinktom poľoval, následne

sa vrátil k človeku. Takto rozbehlo

svoju cestu sokoliarstvo.

Sokoliarstvo má

starú históriu

História maďarského sokoliarstva

je zrejme taká stará, ako

samotný vznik maďarského ľudu,

veď v prísloví pramatku Emese

v sne oplodní sokol (turul). Počas

obsadenia vlasti už do Karpatskej

kotliny prichádza ľud s vyvinutým

sokoliarstvom. Najstaršie

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 67


sokoliarstvo

maďarské vyobrazenie sokola sa

nachádza vo Viedenskej kronike.

Princ Álmos, brat kráľa Könyves

Kálmána, ulovil pri hrade Csór

vranu svojím sokolom. „Keď naši

predkovia prišli na chrbtoch koní

do Karpatskej kotliny, robili im

s najväčšou pravdepodobnosťou

spoločnosť sokoly. Sokoliarstvo

sa, žiaľ, zatlačilo do ústrania kvôli

zdokonaľovaniu strelných zbraní,

ale našťastie zostala hŕstka ľudí,

ktorí udržiavajú túto ušľachtilú tradíciu.

V súčasnosti loví v Maďarsku

orlom len niekoľko poľovníkov,“

približuje situáciu sokoliar Dániel

Gasztonyi.

Samozrejme, dnes už používajú

odchované jedince, zjemnili sa aj

metódy cvičenia. „U nás s orlom

každý loví peši, ale plánujem, akonáhle

sa mi podarí vycvičiť nového

mladého orla, že toho už budem

využívať na konskom chrbte. Mimochodom

máme k tomu všetky

podmienky: usadlosť, kôň, orly,

len, žiaľ, všetky orly boli cvičené

pre chôdzu. Našťastie mám dosť

času, nie som ešte príliš starý na

to, aby som si na neho počkal.

V posledných rokoch som poľoval

s mojou samicou s vynikajúcimi

výsledkami hlavne na srnu, zajaca

a líšku. V tejto sezóne by som chcel

naučiť loviť samca. Tento vták sa

ku mne dostal po viacročnej pasivite,

preto nebudem mať ľahkú

prácu, ale mám rád výzvy. Kvôli ich

rozmerom, práve s orlami možno

uloviť najväčšie úlovky, avšak

veľké rozmery môžu skrývať aj nebezpečenstvo.

Preto s nimi treba

jednať s najväčšou opatrnosťou, aj

Nomádi sú náruživými

poľovníkmi, ktorí

sú ochotní obetovať

čokoľvek pre túto

záľubu a dajú akúkoľvek

cenu za vynikajúceho

poľovníckeho vtáka.

ich cvičenie treba realizovať veľmi

obozretne. Výchova orla sa takmer

zhoduje s výchovou sokolovitých,

s tým rozdielom, že potravu orlom

nemožno príliš zviazať napevno.

To môže viesť k agresivite a pokazí

drezúru orla a s ňou spojený

zážitok z lovu, dokonca to môže

byť nebezpečné,“ zakončuje svoje

myšlienky „orliar“.

Posadnutý berkuči

Jedným z najskúsenejších oficiálnych

poľovníkov loviacich orlom

je Csaba Olajos, ktorý si v roku

1993 zaumienil, že bude poľovať

s orlom skalným. Medzi prvými

sa začal týmto vtákom oficiálne

zaoberať, neskôr aj poľovať. „Môj

orol menom Tajpán je najväčší, od

neho mohutnejšieho som u nás

nevidel: 95 centimetrov dlhý,

rozpätie krídel 230 centimetrov,

hmotnosť pri love pod päť kilogramov,

v období, keď neloví,

môže dosiahnuť šesť kilogramov.

Jeho meno znamená po kazašsky

veliteľ, je dokonalý nimród. Treba

vedieť, že existujú dva druhy orlov.

Jeden je „mamičkin vták“ chytený

v divočine, ktorého vychovávajú

rodičia, druhým je doma narodený-vychovávaný

vták. Pohľad na

svet oboch druhov sa výrazne líši,“

vysvetľuje Csaba Olajos.

Nakoľko v Európe žije málo

orlov skalných, sú veľmi prísne

chránené. Tým možno vysvetliť

to, že v Európe cvičia výhradne

odchovaných jedincov. Ich cena

je pol milióna forintov, ale cena

orlov vycvičených k lovu dosahuje

až trojnásobok. Na ázijskej

strane Ruska, v Mongolsku, Kazachstane

a iných stredoázijských

krajinách, je chytanie a cvičenie

divých vtákov povolené, pretože

dosahujú veľké počty.

Kedy vybrať mláďatá

z hniezda

Mláďatá je najvhodnejšie vybrať

z hniezda do ich štyridsiatich dní

života. Výhodou divých vtákov je,

že si viac vážia ľudí. Naopak, doma

z vajíčka vyliahnuté orly považujú

aj stokilového chovateľa za svojho

druha a sú schopní bez rozmyslu

napadnúť jeho, alebo jeho maličké

dieťa. Vyvstáva otázka, ktorých

by sme sa mali viac strániť, doma

odchovaných, alebo v divočine

odchytených, ktorí v sebe stále

majú divosť?

68 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


„Odpoveď je veľmi jednoduchá:

od doma vyliahnutých, pretože

oni v protiklade s odchytenými

svojho pána považujú za druha,

preto za rovnako silného a nevážia

si ho ako človeka, pričom ho

môžu napadnúť, keď sa správa

agresívne, napríklad neopatrne

sa dotkne orla sediaceho na

koristi. Samozrejme, to spraví

aj pes voči tomu členovi rodiny,

ktorého nepovažuje za svojho

pána. Preto sa ho nebojí ani orol

a vôbec nemyslí na to, že dotyčný

má sto kíl a disponuje omnoho

väčšou silou ako on. Môže ho

mať rád, nakoľko ho považuje za

svoj pár, ale ak ide o obživu a je

veľmi hladný, môže sa obrátiť aj

proti človeku. Divý orol skalný sa

na svojich druhov díva zlomyseľným

pohľadom, pretože sa bojí

o svoju korisť a ochráni si ju aj za

cenu svojho života. To spraví voči

samcovi aj samica orla, ak jej

samec nedá včas korisť,“ hovorí

berkuči z Nyíregyházi.

Cvičenie podľa veku

Výcvik orla prebieha cez jeho

žalúdok. Treba ho v určitej dobe

nakŕmiť, vďaka tomu si pomaly

uvedomí, že to závisí od pána.

Úlohou človeka je ho vychovávať

a keď dovŕši vek do sto, sto päť dní,

posadí ho na klát a uviaže mu na

nohu „okovy“, potom s rukavicou

na ruke mu podá mäso. Vták vtedy

pekne prestúpi na ruku pána a začne

jesť potravu. Vtedy mu treba

hlásiť, píšťalou zapískať dlhú a dve

krátke, alebo len zakričať „Hej hop!

Hop!“. To musíme viackrát zopakovať

a tento signál sa vryje zvieraťu

do hlavy.

Čiapočkovanie a spútanie

Podľa Pavlovho reflexu, keď začuje

hlas píšťaly, naštartuje sa mu

vylučovanie slín, chce jesť. Okrem

toho sa musí naučiť, že pán žije len

preto, aby mu robil dobre a aby ho

spravil šťastným. „Nasledujúcim

krokom je čiapočkovanie a spútanie.

Je známe, že najdôležitejším

zmyslovým orgánom dravých vtákov

je oko, preto ak mu nasadia na

hlavu čiapku, svet preňho zaniká.

Dostane sa do zmäteného stavu,

Nakoľko v Európe žije

málo orlov skalných, sú

veľmi prísne chránené.

tento pocit treba prekonať. Vták po

istom čase pochopí, že pod čiapkou

sa mu nemôže nič stať. Zdá sa

to možno trochu zvláštne, ale musí

uveriť, že najlepšou vecou na svete

je čiapka! Napríklad preto, lebo

ak mu ju zložia, dostane odmenu,

alebo ho pustia lietať, potom až ho

zavolajú naspäť, nakŕmia ho. Tieto

pocity sa v ňom zafixujú a bude

čiapku zbožňovať.“

Pri zosadení čiapky musí

mať pred sebou mäso

„V začiatkoch zvykol byť zmätený,

keď mu zosadili čiapku, a nebol

ochotný zožrať kus mäsa umiestnený

pod jeho nohami. Vtedy ho

treba upokojovať hladkaním po

chrbte, potom je ho dobré poštekliť

na nohe, aby sa pozrel na

mäso. Akokoľvek, ale treba ho

prinútiť, aby jedol. Keď mu zosadíme

čiapku, musíme dbať na to, aby

mal vždy pred sebou kus mäsa!

Medzičasom si musí zvyknúť na

rukavicu. K tomu využívame opäť

jeho žalúdok. Na pokojnom mieste

mu musíme dať čiapku dole z hlavy,

musíme dať pomocou rukavice

pod obe nohy kus srdca, pretože to

je ľahšie stráviteľné. ako napríklad

stehno. Medzitým treba jemne

hladkať jeho perie. Nakoniec, keď

si zvykol na pána, zaľúbil si čiapku,

prijal rukavicu a „okovy“, môže

sa začať s poľovníckym výcvikom.

Pred poľovačkou sa oplatí zopakovať

vrúcny vzťah orla s pánom,“

huncútsky sa smeje Olajos.

Inseminácia

Doma chovaný orol skalný si

pochopiteľne myslí, že jeho pán

je jeho druhom, veď urobí všetko,

aby mal pohodlný život. Jeho

chovateľ ho v noci navštívi každé

tri hodiny a vtedy s ním vždy

spraví niečo príjemné. Nakŕmi ho,

pohladká, pekne sa mu prihovára,

dokonca mu prinesie do „spoločného

hniezda“ čečinu.

Ak je samica spokojná, najčastejšie

svojho pána začne považovať

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 69


sokoliarstvo

za svoj pár, s ktorým si vybuduje

srdečný vzťah. Jej „pár“ ju ešte

predtým, ako vstúpi do vtáčieho

„domu“, zdraví zapískaním, orol

na to šťastne odpovedá svojským

rytmickým zvukom. Je zaujímavé,

že takéto orly už nikdy nechcú byť

v páre so svojimi reálnymi druhmi,

budú už vždy vyhľadávať spoločnosť

ľudí, s nimi budú koketovať.

Vták dáva najavo, že je pripravený

na ľúbostný akt tým, že si

priletí do hniezda a čaká, že „pár“,

teda chovateľ, ho bude stimulovať

hladkaním chrbta. V tom prípade

si takmer vymôže rituál párenia.

Spustí krídla, vydáva príjemné

zvuky a kloaka začne vibrovať.

Naštartuje sa dvojtýždňový proces:

panvová kosť sa roztiahne na dva

a pol prsta spolu s kloakou, vtedy

sa môže zrealizovať prvá inseminácia,

teda umelé oplodnenie.

„Samica je veľmi citlivý vták. Ak ju

jej chovateľ počas hniezdenia vyhladuje,

myslí si, že jej „pár“ nie je

dostatočne dobrým lovcom, preto

neznesie vajce. Ak kvočí a chovateľ

večer, približne tridsať minút po

zotmení nepríde za ňou sa rozlúčiť,

je schopná zosadnúť z vajec, pretože

si myslí, že jej „pár“ zahynul

a vie, že sama nie je schopná mláďatá

vychovať,“ hovorí odborník.

Láska na celý život

Orol skalný si vyberá pár na celý

život, keď ho stratí, potom bude

s najväčšou pravdepodobnosťou

žiť sám. Bolo viacero prípadov, keď

hlúpi poľovníci zastrelili jedného

z nich a lesníci videli viac rokov

vdovu osamelú loviť. „Čo sa týka

poľovníctva, nezabudnime, že orol

skalný, podobne ako sokol, jastrab,

pustovka, myšiak, čiže každý

dravý vták, je samostatný jedinec

so samostatným zmýšľaním. Títo

vtáci nie sú ako pes, ich nemožno

drezúrovať, len pilovať ich lovecký

štýl a rozvíjať techniku,“ vyzdvihol

špecifiká dravých vtákov veľký

kamarát orlov.

Musíme vedieť aj to, že každý

dravý vták loví pre seba, ale malou

ľsťou od neho vieme vziať úlovok

tak, aby nám to nemal za zlé, ale

nemožno docieliť to, aby svojho

pána počkal, pričom by nechcel

svoj úlovok zabiť a ochutnať ulovené

zviera. „Lesť tkvie v tom, že keď

chovateľ podíde k orlovi tróniacom

na úlovku, musí dať najavo, že

nie je jeho rivalom, ale naopak,

jeho pomocou. Napríklad tým, že

ranenej srne dá on ranu z milosti.

Vtedy orol vidí, že nemá dočinenia

s rivalom, ale s nápomocnou

osobou. V takom prípade musí

dostať odmenu, ktorá v ňom ďalej

podporuje dôveru. Vtedy vtáka

možno opatrne postaviť na rukavicu

a možno mu nasadiť čiapku,“

podrobne opisuje kroky výcviku

maďarský berkuči.

Úspech poľovníctva závisí od

troch faktorov: od kondície, techniky

a taktiky. „Zaujímavosťou je,

že najľahší úlovok orla predstavuje

srna, ktorú nasleduje líška. Líšku

totiž navedie na nesprávnu cestu

jej bezhraničná sebadôvera, nie je

schopná uveriť, že sa môže ocitnúť

v úlohe koristi, nielen lovca. Na

ulovenie zajaca je však potrebné

množstvo cviku. Dôvodom je to, že

zajac počas behu nevypočitateľne

kľučkuje, keď ho orol dohoní,

on sa priam katapultuje - vyskočí

do výšky do dvoch a pol metra,

potom síce spadne, ale rýchlo beží

ďalej,“ vysvetľuje Csaba Olajos.

„Jeden z mojich orlov sa naučil,

že tento moment katapultu treba

využiť a v tomto momente zajaca

chytí, čo sa mu darí zo zaujímavej

pozície, kým jednou nohou stojí

na zemi, druhou chytí korisť,“ hrdo

hovorí majiteľ.

Nezdary sú nevyhnutné

Kým nedosiahnu túto profesionalitu,

zažijú mnoho nezdarov,

hlavne ak nie sú v dobrej kondícii.

Vták slabej kondície bez rozmyslu

ZDROJ: NIMRÓD SAFARI

70 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


napáda zajaca, ktorý spod neho

vyskočí, on ohromnou silou oblapí

zem. Útočí bez rozmýšľania ako

kamikadze, vtedy ho čaká bolestný

neúspech. Vtedy sa zlostí, hnevá

a nemá záujem o nový pokus.

„Cvičený dravý vták kľučkuje, robí

paraboly, zaútočí na bežiaceho

zajaca a ak ten spod neho vyskočí,

rýchlo vystrelí do vzduchu, teda

má vlastnú techniku. Túto schopnosť

môže jeho chovateľ vylepšovať.

Napríklad keď na mňa chce

vták pristáť, hodím jeho smerom

na neho sliepku, teda nie priamo

na neho, ale nabok, aby sa za ňou

musel dočahovať vo vzduchu, čím

sledujem to, aby dokázal zareagovať

na výskok zajaca do akejkoľvek

strany. Cvičený orol v dobrej

kondícii to zrealizuje aj dvakrát,

pričom si nesadne na zem, čím

signalizuje, že sa vzdáva ďalších

pokusov,“ dokončuje Csaba Olajos

svoje myšlienkové pochody o orloch.

Orla treba presvedčiť

Pred lovom rozmerných sŕn treba

orla presvedčiť, že aj on je schopný

jej ulovenia. Vtedy musíme začiatočníkovi

ukázať príklad jedným

skúseným orlom, musí vidieť

posledné okamihy úspešného lovu

s víťazoslávne si pochutnávajúcim

kolegom. Potom, keď zoberú

profesionálneho orla z úlovku,

z neveľkej vzdialenosti treba na

korisť pustiť „zelenáča“, aby aj

on ochutnal čerstvé mäso. „Najčastejšie

treba pustiť orla na srnu

v miestach s trávou po kolená, kde

jej vidno len hlavu a chrbát. Orol si

vtedy myslí, že ide na malé zviera,“

dodáva Csaba Olajos.

Lenivý a silný

Počas cvičenia nemožno zabudnúť

na to, že orol je lenivý, vypočítavý

a vie o svojej ohromnej sile.

Dokonca často je vtákom využívajúcim

parazitujúci spôsob obživy.

Napríklad si vezme korisť iných

vtákov, často konzumuje zdochliny,

dokonca ide aj na odpadkové

koše. Na rozdiel od iných dravých

vtákov, ako jastrab či sokol, ktoré

ak sú hladné, tak neúnavne útočia

na všetko, až kým nezaznamenajú

úspech, ak neuspeje orol, najčastejšie

svoj boj vzdáva a čaká na

druhú príležitosť.

Orol skalný si vyberá

pár na celý život, keď

ho stratí, potom bude

pravdepodobne žiť sám.

Ako už bola reč vyššie, orol

skalný je vhodný na lov všetkých

miestnych druhov dravej zveri

okrem medveďa a snežného leoparda.

Na internete možno vidieť

smiešnu fotografiu, na ktorej orol

skalný krúži nad medveďom a napáda

ho raz z jednej, raz z druhej

strany a poklepkáva mu na hlavu

na veľkú zlosť maca. „Medzi obľúbenú

korisť orla patrí kozorožec,

ktorého hmotnosť môže dosiahnuť

sto kilogramov, čím poskytne

potravu rodinke orlov na dlhé

obdobie. Ohromný pohľad, keď

niekoľkokilový vták s krehkými

kosťami tak ľahko zdvihne toto

veľké zviera a nesie ho kilometre

k hniezdu. Kozorožec v prvých

momentoch ešte kope, ale nakoniec

pozerá nehybne do hĺbky.

Niektoré orly potom, ako zdvihli

svoju korisť do vzduchu, ju schválne

pustia, aby pri páde z výšky

zahynuli, až následne berú svoju

obeť do hniezda. Sú to ohromné,

dychberúce dramatické momenty,“

rozpráva kazašský poľovník

Babakumar Khinajat.

Keď so svojou korisťou prišiel domov,

sedí na uhynutom kozorožcovi,

potom sa s hlavou v záklone

s nenapodobiteľnou hrdosťou

obzrie dookola, aby všetci videli,

aký veľký lovec je ich sused. •

Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017 71


FeHoVa - 24. medzinárodná výstava:

„Zbrane, rybolov a poľovníctvo”

9.-12. 2. 2017, Výstavisko HUNGEXPO Budapešť

Príďte s Vašou rodinou, s priateľmi, alebo s kolegami

a strávte jeden deň v duchu zbraní, rybárstva

a poľovníctva! Prezrite si celú ponuku

našich vystavovateľov, očakávajú Vás s viacerými

novinkami, zaujímavosťami, príslušenstvom a darčekmi!

Okrem širokej ponuky výstav Vás zabavia viaceré,

už tradičné FeHoVa programy, ale samozrejme aj

novinky:

Výstavy trofejí:

– „Ľadový svet” – polárne trofeje maďarských poľovníkov

s diorámami.

– „Znamenité trofeje známych objaviteľov” – expozícia

najkrajších a najzaujímavejších trofejí

doplnená fotografiami a biografiami 26 maďarských

objaviteľov a cestovateľov.

– „Svet srnca”– odborná výstava o biológii srnca

a charakteristikách hospodárenia so srnčou

zverou.

– Spomienková výstava o Františkovi Jozefovi I.,

ako o poľovníkovi – prezentovanie fotografií,

originálnych relikvií a trofejí.

– Spomienka k 50. výročiu úmrtia grófa Žigmunda

Széchenyiho.

– Predstavenie abnormálnych jeleních trofejí.

Čestný hosť: Slovensko – náš sused predstaví svoje

poľovnícke a dovolenkové miesta, medailové trofeje

a ponuky na výlety.


Kuchyňa OMÉK – dvakrát denne je prezentácia

v kuchyni OMÉK a v jednom prípade rozprávanie

za okrúhlym stolom o otázkach súvisiacich s poľovníckou

a rybárskou gastronómiou.

Prvýkrát v histórii FeHoVa: umelecký remeselník

László Tóth predstaví svoje nože rôznych rozmerov

a tvarov.

Tento rok sa po prvýkrát na FeHoVa predstaví

Holland&Holland! Takmer 200 rokov celosvetovo

uznávaná spoločnosť predstaví svoje vynikajúce

zbrane a iné početné, kvalitné produkty.

Spolok maďarských strelcov spredu nabíjaných

zbraní privíta návštevníkov výstavou antických

a moderných zbraní nabíjaných spredu, ktorá je

doplnená prednáškami, prezentáciou knihy a dedikáciami.

Tým, ktorí sa nezaujímajú len o poľovníctvo, ale

aj o rybárstvo, odporúčame porozhliadať sa aj v pavilóne

G a započúvať sa do prednášok a prezentácií

známych maďarských rybárov.

V roku 2017 rybárske spoločnosti prezentujú svoju

škálu výrobkov v ešte väčšom a modernejšom pavilóne,

priamo vedľa pavilónu A.

Okrem tradičných programov, odborných prednášok

a prezentácií sa pozrieme aj na výsledky

tohoročných domácich a medzinárodných rybárskych

súťaží a pozveme účastníkov maďarského

rybárskeho reprezentačného výberu. Našimi rybárskymi

hviezdami budú okrem iných: Zsolt Benzár,

Károly Bokor, Gábor Döme, Viktor Gégény, Ferenc

Koós, Béla Lukácsi, József Papp, Bence Szabó, Tamás

Walter.

Príďte, navštívte výstavu aj Vy!

Možnosť nákupu zľavnenej vstupenky na internetovej

stránke výstavy!

Poľovnícke združenia, lesníci a členovia rybárskych

združení môžu získať zľavnené skupinové vstupenky

na výstavu. Zľavové kupóny možno nájsť na stránke

výstavy: www.fehova.hu/eng


gastro

Filety z jelenej sviečkovice

Potrebujeme

(pre 2 osoby):

• y 360 g sviečkovice

z jelenice

• y 3 PL zeleného

korenia

• y 0,25 cl divinového

bujónu v prášku

• y 2 čerstvé figy

• y 90 g masla

• y 5 cl koňaku

• y 5 cl portského vína

• y soľ, korenie

Postup:

Predpríprava: Sviečkovicu z jelenice

očistíme a odstránime aj šľachy

1.

a tuk. Odrežeme z nej dve pekné,

hrubé filety. Figy rozkrojíme na štvrtiny

a dáme ich na pekáčik.

2.

Tepelná úprava: Na panvici rozpustíme

20 g masla, na ktorom

do zlatista opečieme filety. Po uplynutí

želaného času tepelnej úpravy necháme

filety približne 5 minút odpočívať.

Panvicu s výpekom si odložíme

na prípravu omáčky. K figám pridáme

10 g masla a v rúre pri teplote 180 °C

ich 2–3 minúty pečieme. Keď sú hotové,

vytiahneme ich z rúry a odložíme

k mäsu.

3.

Omáčka: Do výpeku v panvici

prilejeme koňak a portské víno.

Do zmesi vsypeme divinový bujón

v prášku a zredukujeme. Do omáčky

metličkou zašľaháme zvyšných 60 g

masla a podľa potreby dochutíme.

Omáčku prepasírujeme cez sitko, aby

bola hladká, pridáme zelené korenie

a necháme ho približne 15 minút

lúhovať, ale už neprihrievame. Mäso

a figy prihrejeme v rúre. Filety potom

naaranžujeme na úhľadnú kôpku

zemiakového pyré s hľuzovkou. Figy

uložíme vedľa zemiakového pyré

s mäsom a popolievame omáčkou

s korením.

TEXT: FRÉDÉRIC LAGRANGE A STÉPHANE RAVET; FOTO: BRUNO BERBESSOU

74 Lovu zdar! – č. 1-2 – 2017


WWW.RTVS.SK

Obľúbený magazín pre všetkých drobnochovateľov,

pestovateľov, milovníkov záhrady a gazdovského dvora.

inzLZ2600

V SOBOTU

POPOLUDNÍ


inzLZ2609

More magazines by this user
Similar magazines