12.02.2018 Views

13η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΔΩΡΕΆΝ<br />

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ<br />

13 η Ελληνικό Ίδρυμα<br />

<strong>Πανελλήνια</strong> <strong>Εκπαιδευτική</strong><br />

<strong>Συνάντηση</strong> <strong>ΕΛΙΓΑΣΤ</strong><br />

Γαστρεντερολογίας<br />

και Διατροφής<br />

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία<br />

και Ηπατολογία<br />

23-25 Φεβρουαρίου 2018<br />

Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, Αίθουσα Ολυμπία<br />

Θα χορηγηθούν 19 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης<br />

(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο<br />

Γραμματεία:<br />

Focus on Health E.Π.Ε.<br />

Ιωάννου Γενναδίου 16 - 11521 Αθήνα<br />

Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220 • info@focusonhealth.gr<br />

Επιστημονικό Πρόγραμμα


13 η<br />

<strong>Πανελλήνια</strong> <strong>Εκπαιδευτική</strong> <strong>Συνάντηση</strong> <strong>ΕΛΙΓΑΣΤ</strong><br />

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία<br />

Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής<br />

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ<br />

Πρόεδρος:<br />

Διευθυντής:<br />

Γεν. Γραμματέας:<br />

Ταμίας:<br />

Μέλη:<br />

Γ. Παπαθεοδωρίδης<br />

Γ. Πασπάτης<br />

Γ. Καραμανώλης<br />

Ν. Βιάζης<br />

Ε. Ακριβιάδης<br />

Ν. Θεοδωρίδης<br />

Δ. Καραγιάννης<br />

Σ. Μανωλακόπουλος<br />

Δ. Ταμπακόπουλος<br />

Ε. Τσιρώνη<br />

Λ. Χατζηανδρέου<br />

Οργανωτική Επιτροπή<br />

Πρόεδρος:<br />

Αντιπρόεδρος:<br />

Γεν. Γραμματέας:<br />

Ειδ. Γραμματέας:<br />

Ταμίας:<br />

Μέλη:<br />

Ε. Ακριβιάδης<br />

Γ. Παπαθεοδωρίδης<br />

Ε. Σινάκος<br />

Ε. Χολόγκιτας<br />

Χ. Τριάντος<br />

Γ. Γερμανίδης<br />

Ι. Μανιός<br />

Γ. Μπάμιας<br />

Π. Παπαχρήστος<br />

Επιστημονική Επιτροπή<br />

Ι. Βλαχογιαννάκος<br />

Σ. Γεωργόπουλος<br />

Ό. Γιουλεμέ<br />

Α. Γραμματόπουλος<br />

Ε. Ζαμπέλη<br />

Κ. Θωμόπουλος<br />

Δ. Καραγιάννης<br />

Γ. Καραμανώλης<br />

Ι. Καρούμπαλης<br />

Π. Κασαπίδης<br />

Α. Καψωριτάκης<br />

Μ. Κοντογιάννη<br />

Ι. Κοσκίνας<br />

Ι. Κουτρουμπάκης<br />

Γ. Μάντζαρης<br />

Α. Μαντίδης<br />

Σ. Μανωλακόπουλος<br />

Κ. Μάρκογλου<br />

Σ. Μιχόπουλος<br />

Σ. Ντουράκης<br />

Μ. Οικονόμου<br />

Ι. Παπακωνσταντίνου<br />

Ι. Παπανικολάου<br />

Κ. Παρασκευά<br />

Γ. Πασπάτης<br />

Σ. Ποταμιάνος<br />

Ε. Ρώμα<br />

Δ. Σαμωνάκης<br />

Σ. Σγούρος<br />

Η. Σκοτινιώτης<br />

Γ. Στεφανίδης<br />

Ε. Συμβουλάκης<br />

Δ. Ταμπακόπουλος<br />

Δ. Τζιλβές<br />

Μ. Τζουβαλά<br />

Ε. Τσιρώνη<br />

Χ. Τσιώνης<br />

Α. Χρηστίδου<br />

Δ. Χριστοδούλου<br />

2


23-25 Φεβρουαρίου 2018<br />

Χαιρετισμός Προέδρου<br />

Με ευχαρίστηση σάς ανακοινώνω τη διενέργεια της 13 ης <strong>Πανελλήνια</strong>ς <strong>Εκπαιδευτική</strong>ς<br />

<strong>Συνάντηση</strong>ς του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας & Διατροφής, η οποία θα λάβει<br />

χώρα στις 23, 24 & 25 Φεβρουαρίου 2018. Φιλοδοξία της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να<br />

εκτεθούν στη διάρκεια της εκδήλωσης και να συζητηθούν διεξοδικά οι σημαντικότερες<br />

εξελίξεις στις παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα, του ήπατος, των χοληφόρων και του<br />

παγκρέατος καθώς και θεμάτων διατροφής που ενδιαφέρουν τον Κλινικό Γαστρεντερολόγο,<br />

Παθολόγο και Διαιτολόγο-Διατροφολόγο.<br />

Το εκπαιδευτικό βήμα της Ετήσιας <strong>Εκπαιδευτική</strong>ς <strong>Συνάντηση</strong>ς του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ αποτελεί πλέον<br />

θεσμό στις επιστημονικές δραστηριότητες της Γαστρεντερολογικής-Ηπατολογικής κοινότητας<br />

της χώρας μας, πνευματική παρακαταθήκη του αείμνηστου ιδρυτή του Ιδρύματος Δημήτρη<br />

Καραμανώλη και εκ παραδόσεως περιλαμβάνει στο επιστημονικό της πρόγραμμα θέματα<br />

κλινικού ενδιαφέροντος αιχμής για τον Κλινικό Ιατρό και Διατροφολόγο.<br />

Η φετινή <strong>Εκπαιδευτική</strong> <strong>Συνάντηση</strong> θα διεξαχθεί στον φιλόξενο χώρο της «Αίγλης» του Ζαππείου.<br />

Ευελπιστούμε να αποτελέσει και πάλι πόλο ενδιαφέροντος και συμμετοχής ικανοποιητικού<br />

αριθμού Επιστημόνων και Κλινικών Ιατρών με ενδιαφέρον στις εξελίξεις της Γαστρεντερολογίας,<br />

Ηπατολογίας καθώς και θεμάτων Διατροφής. Το πρόγραμμα της Επιστημονικής <strong>Συνάντηση</strong>ς<br />

περιλαμβάνει ευρεία γκάμα θεμάτων, καθώς η φετινή εκδήλωση για πρώτη φορά θα διαρκέσει<br />

τρεις ημέρες. Αφιερώνεται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, ιδρυτικού μέλους του<br />

ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ., και θεμελιωτή μαζί με τον Δημήτρη Καραμανώλη του θεσμού των Εκπαιδευτικών<br />

Συναντήσεων του Ιδρύματος.<br />

Κρατήστε την ημερομηνία 23-25 Φεβρουαρίου 2018 στην ατζέντα σας! Ελπίζουμε στην<br />

ενεργό συμμετοχή σας.<br />

Με θερμούς χαιρετισμούς<br />

Ευάγγελος Ακριβιάδης<br />

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας<br />

3


13 η<br />

<strong>Πανελλήνια</strong> <strong>Εκπαιδευτική</strong> <strong>Συνάντηση</strong> <strong>ΕΛΙΓΑΣΤ</strong><br />

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία<br />

Γενικές Πληροφορίες<br />

Έκθεση<br />

Στο πλαίσιο της <strong>Εκπαιδευτική</strong>ς <strong>Συνάντηση</strong>ς διοργανώνεται Έκθεση Εταιρειών<br />

Φαρμακευτικών Προϊόντων.<br />

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης<br />

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)<br />

από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης παρουσίας<br />

τουλάχιστον 60% του συνολικού χρόνου εργασιών.<br />

Γραμματεία<br />

Focus on Health<br />

Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220<br />

E-mail: info@focusonhealth.gr<br />

ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ<br />

Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Αθήνα<br />

Τ.Κ.: 10675<br />

Τηλ./Fax: 210 7231332<br />

Email: info@eligast.gr<br />

4


23-25 Φεβρουαρίου 2018<br />

Επιστημονικό Πρόγραμμα<br />

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018<br />

8:30-9:00 Χαιρετισμοί - Εισαγωγή<br />

9:00-10:30 Διατροφή - Ι<br />

Προεδρείο: Ι. Κοσκίνας, Ι. Μανιός<br />

10:30-11:00 Διάλειμμα<br />

11:00-12:45 Ήπαρ - Ι<br />

● Διαιτητικές ίνες: Είδη, ταξινόμηση και επίδραση στο έντερο. Μ. Γιαννακούλια<br />

● Χρήση αλκοόλης από μη αλκοολικούς ηπατοπαθείς. Είναι όντως κόκκινο πανί; Ε. Ράπτη<br />

● Ο ρόλος του καφέ στο πεπτικό. Μ. Περπερίδη<br />

● Προϊόντα ελεύθερα γλουτένης. Έχουν θέση στη διατροφή ασθενών χωρίς κοιλιοκάκη;<br />

Ε. Μπαθρέλλου<br />

Προεδρείο: Ι. Βλαχογιαννάκος, Χ. Τριάντος<br />

● Ενδοσκόπηση στον κιρρωτικό ασθενή. Μ. Μελά<br />

● Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση του κιρρωτικού ασθενή. Ν. Μάθου<br />

● Η πρόληψη του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ε. Σινάκος<br />

● Θεραπευτικές επιλογές στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο:<br />

● Μη επεμβατικές. Ε. Χολόγκιτας<br />

● Ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου. Α. Χατζηδάκης<br />

12:45-14:00 Εξελίξεις στην Κλινική Γαστρεντερολογία - Ι<br />

Προεδρείο: Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Μιχόπουλος<br />

● Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι από την ευρεία χρήση των PPIs; Κ. Τριανταφύλλου<br />

● Νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά και επιπλοκές από το γαστρεντερικό σωλήνα.<br />

Π. Αποστολόπουλος<br />

● Τι αλλάζει στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος. Χ. Εμμανουηλίδης<br />

14:00-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή<br />

15:00-16:45 Ενδοσκόπηση - Ι<br />

Προεδρείο: Κ. Παρασκευά, Γ. Πασπάτης<br />

● Ταξινόμηση των πολυπόδων του παχέος χωρίς βιοψία: Είναι εφικτή και ασφαλής;<br />

Δ. Καραγιάννης<br />

● Οδοντωτά αδενώματα: Ανίχνευση, εκτομή και οδηγίες παρακολούθησης. Θ. Εμμανουήλ<br />

● Post-Polypectomy syndrome: Αναγνώριση και αντιμετώπιση. Β. Βουδούκης<br />

● ESD ή EMR για πολυποειδείς βλάβες του παχέος εντέρου; Γ. Μαυρογένης<br />

5


13 η<br />

<strong>Πανελλήνια</strong> <strong>Εκπαιδευτική</strong> <strong>Συνάντηση</strong> <strong>ΕΛΙΓΑΣΤ</strong><br />

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία<br />

16:45-17:15 Διάλεξη Ι<br />

17:15-17:45 Διάλειμμα<br />

Προεδρείο: Π. Παπαχρήστος<br />

Η τεχνολογία των 3d εκτυπωμένων τροφίμων στην υπηρεσία της Γαστρεντερολογίας.<br />

Π. Βαραγιάννης<br />

17:45-19:15 Ανώτερο Πεπτικό<br />

Προεδρείο: Σ. Γεωργόπουλος, Δ. Καμπέρογλου<br />

● Η σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της ΓΟΠΝ και<br />

του οισοφάγου Barrett. Γ. Αναγνωστόπουλος<br />

● Ιστολογική διάγνωση ατροφικής γαστρίτιδας και εντερικής μεταπλασίας.<br />

Σ. Σακελλαρίου<br />

● Ορθολογική προσέγγιση του ασθενούς με ατροφική γαστρίτιδα<br />

και εντερική μεταπλασία. Π. Αγοραστού<br />

● Σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου<br />

του πυλωρού. Χ. Λιάτσος<br />

19:15-19:45 Δορυφορική Διάλεξη (ΑΒΒVIE)<br />

19:45-20:15 Δορυφορική Διάλεξη (MSD)<br />

20:15-21:15 Σύνοψη της ημέρας – Τελετή έναρξης<br />

Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης, Γ. Παπαθεοδωρίδης<br />

6


23-25 Φεβρουαρίου 2018<br />

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018<br />

9:00-10:45 Διατροφή - ΙΙ<br />

10:45-11:15 Διάλειμμα<br />

11:15-12:45 Ήπαρ - ΙΙ<br />

Προεδρείο: Μ. Κοντογιάννη, Ε. Ρώμα<br />

● Ο ρόλος της διατροφής σε ασθενείς με ΓΟΠΝ και λειτουργική δυσπεψία. Ν. Μπομπότση<br />

● Η διατροφική αξιολόγηση του ασθενή με αντιρροπούμενη και μη<br />

αντιρροπούμενη κίρρωση. A. Γεωργίου<br />

● Οδηγίες διατροφής σε χρόνια παγκρεατίτιδα. Χ. Κατσαγώνη<br />

● Οδηγίες διατροφής για τον ασθενή με ΙΦΝΕ. Ο. Γιουλεμέ<br />

Προεδρείο: Σ. Μανωλακόπουλος, Γ. Παπαθεοδωρίδης<br />

● Ηπατίτιδα Β. Τα ερωτήματα και οι προκλήσεις που παραμένουν. Χ. Κρανιδιώτη<br />

● Θεραπευτική αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C. Επιτέλους γίνεται απλή; Ι. Γουλής<br />

● Εθνικό σχέδιο εκρίζωσης της ηπατίτιδας C. Γ. Καλαμίτσης<br />

● Αυτοάνοσες/χολοστατικές παθήσεις του ήπατος. Τι αλλάζει στη φαρμακευτική<br />

αντιμετώπισή τους; Ι. Ελευσινιώτης<br />

12:45-13:45 Δορυφορικό Συμπόσιο - Διάλεξη (JANSSEN)<br />

13:45-14:45 Μεσημβρινή Διακοπή<br />

14:45-16:00 Εξελίξεις στην Κλινική Γαστρεντερολογία - ΙΙ<br />

Προεδρείο: Α. Νταϊλιάνας, Δ. Ταμπακόπουλος<br />

● Η αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ και εξωεντερικό καρκίνο. Γ. Μιχαλόπουλος<br />

● Λοίμωξη από C. difficile. Πρόληψη και θεραπεία το 2018. Δ. Χριστοδούλου<br />

● Μετακτινική κολίτιδα: Πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση. Γ. Καραμανώλης<br />

16:00-17:30 Κατώτερο Πεπτικό<br />

17:30-18:00 Διάλειμμα<br />

Προεδρείο: Ν. Βιάζης, Β. Ξουργιάς<br />

● Διάγνωση και αντιμετώπιση της ισχαιμικής νόσου του εντέρου. Μ. Μυλωνάκη<br />

● Μικροσκοπική κολίτιδα. Κλινικές συσχετίσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση.<br />

Σ. Σιακαβέλλας<br />

● Η αντιμετώπιση του ασθενούς με υποτροπιάζοντα επεισόδια εκκολπωματίτιδας.<br />

Κ. Παπαξοΐνης<br />

● Τι πρέπει να γνωρίζει ο γαστρεντερολόγος για την περιπρωκτική λοίμωξη από HPV.<br />

Δ. Νάστου<br />

7


13 η<br />

<strong>Πανελλήνια</strong> <strong>Εκπαιδευτική</strong> <strong>Συνάντηση</strong> <strong>ΕΛΙΓΑΣΤ</strong><br />

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία<br />

18:00-20:00 Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Ασθενών με ΙΦΝΕ<br />

Προεδρείο: Γ. Μάντζαρης, Γ. Μπάμιας<br />

● Ο ρόλος της καλπροτεκτίνης στην παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ. Κ. Σουφλέρης<br />

● Μέτρηση των επιπέδων και των αντισωμάτων έναντι των anti-TNF βιολογικών<br />

παραγόντων. Π. Καρατζάς<br />

● Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στη ρύθμιση της θεραπείας και την παρακολούθηση<br />

της δυσπλασίας. Ε. Τσιρώνη<br />

● Ο ρόλος των θειοπουρινών και της μεθοτρεξάτης στη θεραπεία των ΙΦΝΕ το 2018.<br />

Κ. Καρμίρης<br />

● Τι προσδοκούμε από τα νεότερα μικρά μόρια στη θεραπεία των ΙΦΝΕ; Κ. Κατσάνος<br />

20:00-20:45 Η σημασία της συνεργασίας στην αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ.<br />

Προεδρείο: Γ. Παπαθεοδωρίδης<br />

● Συζήτηση περιστατικού. Ν. Βιάζης, Σ. Μακρέας<br />

20:45-21:15 Σύνοψη δεύτερης ημέρας<br />

Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης, Γ. Παπαθεοδωρίδης<br />

8


23-25 Φεβρουαρίου 2018<br />

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018<br />

9:30-11:30 Μη Aλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος. Μία ολιστική προσέγγιση<br />

11:30-12:00 Διάλεξη - ΙΙ<br />

Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης, Σ. Ντουράκης<br />

● Ο ρόλος της δίαιτας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της NAFLD.<br />

Χ. Δημοσθενόπουλος<br />

● Οι ανησυχίες του διαβητολόγου. Ν. Τεντολούρης<br />

● Θεραπευτικές επιλογές και προβλήματα από τη χορήγηση αντιϋπερτασικής αγωγής.<br />

Γ. Στεργίου<br />

● Ποια πρέπει να είναι η ορθολογική προσέγγιση του ηπατολόγου - Υπάρχει ειδική<br />

φαρμακευτική αντιμετώπιση; Μ. Ντόιτς<br />

Προεδρείο: Γ. Στεφανίδης<br />

Πρόοδοι στην προσέγγιση των νοσημάτων των χοληφόρων. Ι. Παπανικολάου<br />

12:00-12:30 Συμπεράσματα – Κλείσιμο της Εκδήλωσης<br />

Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης<br />

9


13 η<br />

<strong>Πανελλήνια</strong> <strong>Εκπαιδευτική</strong> <strong>Συνάντηση</strong> <strong>ΕΛΙΓΑΣΤ</strong><br />

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία<br />

Πρόεδροι - Ομιλητές<br />

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ<br />

ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ<br />

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ<br />

ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ<br />

ΒΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ<br />

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<br />

ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ<br />

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ<br />

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ<br />

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ<br />

ΓΙΟΥΛΕΜΕ ΟΛΓΑ<br />

ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<br />

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ<br />

ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<br />

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ<br />

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ<br />

ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ<br />

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ<br />

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ<br />

ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br />

ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ<br />

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br />

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ<br />

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<br />

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ<br />

ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ<br />

ΜΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ<br />

ΜΑΚΡΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ<br />

ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<br />

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ<br />

Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Δ’ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ.<br />

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ.<br />

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.<br />

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «Μητέρα»<br />

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.<br />

M.Med.Sc., Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,<br />

Γενικός Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων<br />

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»<br />

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β›, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Κρήτης<br />

MSc, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου<br />

Γαστρεντερολόγος, MD, FEBGH, AGAF<br />

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτητικής Συμπεριφοράς, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,<br />

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο<br />

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ.<br />

M.Μed.Sc., PhDc, Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας,<br />

Μέλος Committee DNSG & EFAD European Specialist for Diabetes<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Αγ. Ανάργυροι»<br />

MD PhD FEBGH, Γαστρεντερολόγος Ιασώ General<br />

Ογκολόγος-Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας (UCLA),<br />

Τμήμα Αιματολογίας-Ογκολογίας, Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης<br />

Πρόεδρος Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»<br />

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»<br />

Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών<br />

Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ε.Κ.Π.Α.<br />

Γαστρεντερολόγος<br />

MD, PhD, FEBGH, Consultant Gastroenterologist, Department of Gastroenterology, Venizeleio General Hospital<br />

Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»<br />

Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων<br />

Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο<br />

Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Ε.Κ.Π.Α.<br />

Παθολόγος, Μετεκπαιδευθείσα στην Ηπατολογία, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών<br />

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Ενδοσκοπικού Τμήματος 401 Γ.Σ.Ν.Α., Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,<br />

Fellow of European Board of Gastroenterology & Hepatology<br />

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων<br />

Γαστρεντερολόγος<br />

Καθηγητής, Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο<br />

Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»<br />

10


23-25 Φεβρουαρίου 2018<br />

ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ<br />

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ<br />

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ<br />

ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ<br />

ΜΠΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΜΠΟΜΠΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ<br />

ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ<br />

ΝΑΣΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ<br />

ΝΤΑΪΛΙΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ<br />

NTOΪΤΣ ΜΕΛΑΝΙ<br />

ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ<br />

ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ<br />

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ<br />

ΠΑΠΑΞΟΪΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br />

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ<br />

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ<br />

ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ<br />

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ<br />

ΡΑΠΤΗ ΕΙΡΗΝΗ<br />

ΡΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ<br />

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ<br />

ΣΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ<br />

ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br />

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br />

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ<br />

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ<br />

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ<br />

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br />

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ<br />

ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ<br />

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ<br />

ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ<br />

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας, Ε.Κ.Π.Α.<br />

Γαστρεντερολόγος, Mediterraneo Hospital<br />

Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α’, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Οφθαλμιατρείο «Πολυκλινική Αθηνών»<br />

Επικουρικός Ιατρός, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»<br />

Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»<br />

PhD, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»<br />

Γαστρεντερολόγος<br />

Γαστρεντερολόγος, πρώην Επιμελήτρια Α›, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»<br />

Γαστρεντερολόγος, Ιασώ General<br />

Διευθυντής Α' Γαστρεντερολογικής Κλινικής, «Υγεία»<br />

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»<br />

Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»<br />

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»<br />

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»<br />

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,<br />

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»<br />

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»<br />

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc., Ιδρυτής του medNutrition.gr<br />

Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Γαστρεντερολογικού Τμήματος, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν Ιωνίας-Πατησίων<br />

Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»<br />

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc<br />

MD, PhD, Συνεργάτης Ηπατολογικής Κλινικής, Ιατρικό Αθηνών<br />

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονική Διευθύντρια Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος,<br />

Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα»<br />

Παθολογοανατόμος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, 1ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.<br />

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Δ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Α.Π.Θ.<br />

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογική Κλινική, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης<br />

Καθηγητής Παθολογίας-Υπέρτασης, Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Ε.Κ.Π.Α., Ιατρική Σχολή, Γ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»<br />

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ν.Ν.Α.<br />

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών<br />

MD, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ε.Κ.Π.Α.<br />

Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολόγος, Π.Π.Γ.Ν. Πατρών<br />

Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', ΕΑΜΠ Μεταξά<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοακτινολογίας και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης<br />

MD, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.<br />

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής,<br />

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων<br />

11


Ελληνικό Ίδρυμα<br />

Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!