Views
10 months ago

.. مصطفي سفيري

ما بنهاب

ما بنهاب أمريكا والروس ما قصدنا مقاصد اكسوس ولا عبدنا معابد مجوس دين ّا ما ذكر الحب ببوس االله عارفو قيامو بروس ناس نفوهو وهو;‏ قاموس خط َّروا ودق ّولو ناقوس حكمو إنو طبيعي محسوس حاشا م!ا إ ْتوارى مدسوس لا هو دون قانون الحسوس لو عليكم قول في العروس ما في عيش اتخل ّى من روس الفراغ ما في الحب حسوس الفراغ في ش ُرب الكدوس

(8) البوش مالك علينا آلبوش دخل بلا استئذان لي دارنا بالبلوش في لحظة ما اتوانيت لبBستنا الطربوش سكنا عمارة الجن بي قلب ما بيحن ور!س!م/‏ عليها رتوش الحوش س!ك َن!‏ ونسيت َ مالك علينا آلبوش نحنا القبيل ثوار نخوض عديل النار