Views
7 months ago

yeni dergi

Şanlıurfa, Gap Vad s

Şanlıurfa, Gap Vad s İle Daha Yeş l Şanlıurfa tar h n n en büyük yeş l alan projes olan GAP Vad s , Büyükşeh r Beled yes tarafından hızla lerl yor. 6 etaptan oluşan ve kent ormanı le b rleşt r lecek olan GAP Vad s , 1 m lyon 865 b n metrekarel k alanı le tüm Şanlıurfalıların buluşma adres olacak. Şanlıurfa Büyükşeh r Beled yes tarafından kurak kl m kuşağı Şanlıurfa, artık yeş l alanları le anılacak. Karaköprü le Hal l ye bölgeler n kapsayan ve 6 etaptan oluşan GAP Vad s Projes tüm hızıyla lerl yor. Daha lk etabında tamamlanan tes slere vatandaşların adeta akın ett ğ GAP Vad s 'nde 4. etap projes de hazırlandı.

2018 yılı çer s nde tamamlanması hedeflenen proje planlama dah l nde sürerken, kent ormanı le b rleşt r lecek GAP Vad s projes ndek fiz k çalışmalar 3. etapta devam ed yor. 43 b n metrekarel k alana sah p 3. etabın Tünel Park'ındak çalışmalar ek pler n yoğun mesa s le sürdürülürken, çer s nde her türlü sosyal donatıların bulunacağı GAP Vad s le Şanlıurfa, yeş l alanda yen b r döneme sayfa açacak GAP VADİSİ

3BM DERGİ - HAZİRAN SAYISI
futbol ve çocuk e dergi
Yeni Dönem
Gelişim Özet Raporu
VR AR AI