Views
7 months ago

Brosura za skolu A3 prava

97% naših polaznika bi

97% naših polaznika bi Centar "New Academy" preporučilo drugim polaznicima 6

14 godina sa Vama! Od samih početaka svog rada Centar za učenje stranih jezika „New Academy” radi na unapređenju izvođenja nastave Metod rada Naš princip rada utemeljen je na zabavnom učenju, a kroz dobru atmosferu tokom časova polaznici se pods ču na rad i učenje. Tokom kursa, poseban akcenat se stavlja na konverzaciju, odnosno razvijanje „ govora” od samih početaka učenja do naprednih nivoa. Centar „New Academy” je svoju ponudu prilagodio svim uzras ma i upravo iz tog razloga, naši polaznici ostvaruju odlične rezultate u razvijanju svih jezičkih vješ na nezavisno od godina staros . Predavači Tim Centra za učenje stranih jezika „New Academy ” čine iskusni profesori engleskog, njemačkog i italijanskog jezika koji uz savremene nastavne metode, upotrebu stručne literature evropskih izdavača, audio i video materijale pružaju kvalitetnu nastavu stranih jezika. Predavače Centra „New Academy” odlikuje velika mo vacija, krea vnost i predanost svom poslu. Oni vas čitavo vrijeme prate u procesu učenja jezika i uvijek su vam na usluzi. Cijene i popus • U našem Centru polaznicima je omogućeno da pohađanje kurseva stranih jezika uplaćuju u više mjesečnih rata. • Da bismo svima pružili mogućnost učenja stranog jezika, uveli smo brojne popuste, pa tako imamo popuste za djecu predškolskog uzrasta, djecu osnovnih škola, studente, članove iste porodice, popuste za dovedenog prijatelja, kao i za medicinske radnike. 96% naših polaznika misli da su časovi stranih jezika ‘interesantni’ ili ‘vrlo interesantni’ Organizacija kurseva • Kursevi se organizuju za sve nivoe, od početnih do naprednih, kao i za sve uzraste, odnosno djecu predškolskog uzrasta, djecu osnovnih i srednjih škola, kao i za odrasle. • Centar je počeo sa radom 2004. godine, a naš osnovni cilj je da polaznicima pružimo najsavremeniji način učenja i usvajanja stranih jezika prilagođen evropskim standardima. 197

CC brosura za pridobivanje kadrova_FINAL.pdf
drzavljanstvo-eu-brosura-final
brosura-ABA-Jiu - Apele Romane
brosura levstikova pot 2010.indd
EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
Vidi, 1.2.2008, str. 42, A3
Príslušenstvo A3 Sportback - Audi
15 brosura Fizika_PZ.qxd - Fakulteta za matematiko in fiziko ...
DN080184 Brosura NG klub A5.indd - National Geographic
BL ulotka Q2 2011 - A3.pdf - Elkar
Katalog A3 Gradnja 28.8.indd - Mercator
ECHO luty - 08 sklad A3.cdr - Bazagmin.pl