23.09.2019 Views

Thai 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ท่องเที่ยว

โดยรถไฟ!

เส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์งดงามตระการตา

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express

รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

1ยินดีต ้อนรับสู

การเดินทาง!

เราให ้บริการคุณตั้งแต่ปี 1888 ทุก 365 วันต่อปี เราพาผู ้

โดยสารจากใจกลางเมืองลูเซิร์นมุ่งตรงไปยังสถานที่ท่อง

เที่ยวที่สำคัญอย่างเทือกเขาแอลป์ -สวิสได ้อย่างดีเลิศ

รับรองว่าลูกค ้าของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการเดินทางโดย

รถไฟสู ่ใจกลางสวิตเซอร์แลนด์ที่มิอาจลืมเลือน

2


3


จากลูเซิร์น...

ใจกลางเมืองลูเซิร์นแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือจุด

เริ่มต ้นของทั้งหมด เพียงก ้าวเข ้าสู่รถไฟของเรา เราจะ

พาลูกค ้าของคุณเดินทางไปที่อินเทอร์ลาเคิน/ยอดเขา

ยุงเฟรา และเอนเกลเบิร์ก/ภูเขาทิตลิส รับประกันการเดิน

ทางที่ง่ายดายและแสนสบาย

4


5


6


...ไปยังเขตยุงเฟรา

เนื่องจากตั้งอยู่ในสถานที่ยอดเยี่ยมระหว่างทะเลสาบทูน

และทะเลสาบเบรียนส์ที่ตีนเขาของยอดเขาทั้งสาม ได ้แก่

ไอเกอร์ มองช์และยุงเฟรา อินเทอร์ลาเคินจึงสามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาแล ้วหลายศตวรรษ

ไม่ว่าจะเป็ นในด ้านปลายทางการท่องเที่ยว หรือเป็ นจุด

เริ่มต ้นการเดินทางของวันหยุดในฝัน จนการเดินทางไป

ยุงเฟรายอคนั้นได ้รับการขนานนามว่าเป็ นจุดสูงสุดในยุโรป

7


8


... หรือจะไปยัง

เอนเกลเบิร์ก-

ภูเขาทิตลิส!

ทิวทัศน์เทือกเขาแอลป์ มุมกว ้างที่น่าประทับใจ หลอม

รวมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางมากมาย

ทำให ้เอนเกลเบิร์กเป็ นปลายทางการท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด

ใจสูง จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนต ้องมาสัมผัส: ภูเขาทิต

ลิส และ “Cliff Walk” สะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป

9


การเดินทางที่เชื่อมต่อ

อย่างดีเยี่ยม

ลอนดอน

บาเซิล

บรัสเซลส์

อัมสเตอร์ดัม

ปราก

มิวนิก

เวียนนา

ปารีส

ซูริค

วาดุซ

เจนีวา

ที่ศูนย์กลางของยุโรป ใจกลาง

สวิตเซอร์แลนด์

บาร์เซโลนา

มิลาโน

โรมา

เดินทางได ้ง่ายจากท่าอากาศยานหลักทั้งหมด ไม่

ไกลจากประเทศเพื่อนบ ้านอย่างอิตาลี ฝรั่งเศส หรือ

เยอรมนี และยังให ้บริการรถไฟที่รวดเร็วและเดิน

ทางสะดวก พร ้อมรถประจำทางที่ไปถึงสถานที่ท่อง

เที่ยวยอดนิยม สถานที่ของเราจึงพิเศษมากยิ่งขึ้น

เบรียนส์

ทะเลสาบเบรียนส์

อินเทอร์ลาเคิน

รถไฟสาย GoldenPass

Interlaken–Montreux

10


ลูเซิร์น

ทะเลสาบลูเซิร์น

ชตันส์

1

ซาร์เนิน

ลุงเงิร์น

กิชวิล

2

ช่องเขา Brünig Pass

ไมริงเง็น

เอนเกลเบิร์ก

1

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express เวลาเดินทาง 1 ชม. 50 น.

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 12–17

2

รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express เวลาเดินทาง 43 นาที

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 18–23

11


รถไฟด่วน

Luzern–

Interlaken

Express

12


ห ้าทะเลสาบใสเป็ นประกาย ภูเขาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ที่มี

หิมะปกคลุม และน้ำตก ในการเดินทางอันยอดเยี่ยมระยะ

เวลาเกือบๆ สองชั่วโมงนี้ (ส่วนของรถไฟสาย GoldenPass

Line) ลูกค ้าของคุณจะเดินทางข ้ามช่องเขา Brünig Pass

ขณะพักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์เทือก

เขาแอลป์ มุมกว ้างที่มหัศจรรย์

13


รถไฟด่วน

Luzern–Interlaken

Express

ลูเซิร์น

ทะเลสาบลูเซิร์น

ซาร์เนิน

ลุงเงิร์น

กิชวิล

ช่องเขา Brünig Pass

การเดินทางโดยรถไฟที่มิอาจลืม

เลือน

อินเทอร์ลาเคิน

ทะเลสาบเบรียนส์

เบรียนส์

ไมริงเง็น

ห ้าทะเลสาบ หนึ่งช่องเขา และทิวทัศน์ของยอดเขา

หิมะแห่งสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดนี้ รวมทั้งอาหาร

รสเลิศจากเมนูจากร ้านอาหารของเรา ลูกค ้าของ

คุณจึงเพลิดเพลินใจกับการเดินทางแบบเมืองแห่ง

ศิลปะของเรา ก่อนถึงปลายทางด ้วยความรู ้สึกผ่อน

คลายเป็ นอย่างยิ่ง

14


คุณจะต ้องชื่นชอบ

ลูกค ้าของคุณจะต ้องเพลิดเพลินใจ

• การเดินทางด ้วยรถไฟ จุดเด่นของทัวร์ (เทือก

เขาสวิส การเดินทางท่องไปรอบๆ ทะเลสาบ)

• ส่วนของรถไฟสาย GoldenPass Line

(Montreux–Gstaad–Interlaken–Lucerne)

• ส่วนหนึ่งของ Grand Train Tour แห่ง

สวิตเซอร์แลนด์

• บริการตรงภายในหนึ่งชั่วโมงระหว่างลูเซิร์นและ

อินเทอร์ลาเคิน

• จากใจกลางเมืองไปสู ่ใจกลางเมือง

• ไม่มีการจราจรติดขัด ปราศจากความกังวล

• การสำรองที่นั่ง

• วางแผนง่าย รับประกันการบริการแบบคนสวิส

• อัตราพิเศษสำหรับท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม

• รถนำเที่ยวฟรี

• พนักงานขับรถที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็ นกันเอง

• เดินทางสู่ยุงเฟรายอค - จุดสูงสุดในยุโรปได ้

โดยตรง

• บริการยอดนิยม (การท่องเที่ยวชมทิวทัศน์แบบมุมกว ้าง)

• ทั้งหมดในหนึ่งเดียว: 5 ทะเลสาบ 1 ช่องเขา มองเห็นยอด

เขาปกคลุมด ้วยหิมะ พร ้อมทิวทัศน์ตื่นตาตื่นใจ

• การเดินทางพร ้อมชมทิวทัศน์มุมกว ้างในรถไฟแบบล ้อเฟือง

• ส่วนของรถไฟสาย GoldenPass Line

(Montreux–Gstaad–Interlaken–Lucerne)

• ส่วนหนึ่งของ Grand Train Tour แห่งสวิตเซอร์แลนด์

• คุณภาพตามแบบฉบับสวิส ตั้งแต่ปี 1888

• บริการโดยตรงจากใจกลางเมืองลูเซิร์นไปสู่อินเทอร์ลาเคิน

• การท่องเที่ยวที่สะดวกสะบายและผ่อนคลาย

• ฟรีคู่มือนำเที่ยวระบบดิจิทัล

• ฟรีแอพมือถือ

• ฟรีสถานีชาร์จแบตเตอรีบนรถไฟ

• พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีพร ้อมมอบบริการที่

เป็ นส่วนตัวและเป็ นมิตรระหว่างเดินทาง

15


รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express

บริการเพิ่มเติม

เรามีบริการอาหารที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณหิว

ที่ร ้านอาหารตามสั่งของเราบนรถไฟ เราให ้บริการผู ้โดยสารตาม

ความต ้องการ ไม่ว่าจะเป็ นอาหารเช ้าแสนอร่อย หรืออาหารพิเศษ

ตามธีมหลากหลายที่จะให ้บริการตลอดทั้งวัน

อาหารรสเลิศจากลูเซิร์น

07:06 – 17:06 น. พฤษภาคมถึงตุลาคม

08:06 – 15:06 น. พฤศจิกายนถึงเมษายน

อาหารรสเลิศจากอินเทอร์ลาเคิน

09:04 – 19:04 น. พฤษภาคมถึงตุลาคม

10:04 – 18:04 น. พฤศจิกายนถึงเมษายน

รถไฟสาย GoldenPass Line

(สายทิวทัศน์มุมกว ้างของสวิส)

รถไฟสายพิเศษที่มีบริการรถไฟสามแบบ: ทิวทัศน์

มุมกว ้างที่สวยที่สุดของภูมิทัศน์ในสวิตเซอร์

แลนด์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมข ้ามช่องเขาสาม

แห่ง และเดินทางผ่านยอดเขาที่สูงกว่า 12,000 ฟุต

ทะเลสาบ รวมทั้งน้ำตกและแม่น้ำอีกด ้วย

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express คือส่วน

หนึ่งของสาย GoldenPass Line ที่เชื่อมลูเซิร์น

เข ้ากับมอนเทรอทั้งยังเป็ น Grand Train Tour ของ

สวิตเซอร์แลนด์อีกด ้วย จากอินเทอร์ลาเคิน รถไฟ

สายนี้เดินทางผ่านซไวซิมเมน (บริหารโดย BLS)

และสถานีสุดท ้ายคือมอนเทรอ (บริหารโดย MOB)

16


Grand Train Tour

แห่งสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ยอดเยี่ยมสำหรับผู ้ที่รักการเดินทาง

ด ้วยรถไฟทุกวัย ที่จะทำให ้นักท่องเที่ยวตื่นเต ้น

กับความหลากหลายไปตามๆ กัน ทุกคนที่สนใจ

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเทือกเขาแอลป์ แบบ

ครบครันเลือกใช ้บริการเดินทางด ้วยรถไฟที่มิอาจ

ลืมเลือน ไม่มีที่ไหนอีกแล ้วที่จะนำคุณท่องเที่ยว

ชมทิวทัศน์มุมกว ้างแสนงดงามเป็ นระยะทางกว่า

1280 กิโลเมตรได ้ในแพ็คเกจเดียวเหมือน Grand

Train Tour แห่งสวิตเซอร์แลนด์การเดินทางอัน

น่าตื่นเต ้นนี้จะนำคุณเดินทางผ่านเมืองเล็กใหญ่

ต่างๆ ข ้ามภูเขา ไปตามธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ แม่น้ำ

รวมทั้งดินแดนที่มีความหลากหลายทางภาษา

ถิ่น และดินแดนที่มีผู ้คนพูดอย่างน ้อยสองภาษา

(เยอรมันและฝรั่งเศส)

แอพ LiveGuide

ใช ้คู่มือนำเที่ยวแบบดิจิทัลของเรา แล ้วคุณจะได ้รับความตื่นเต ้น

(และข ้อมูล) ที่มากขึ้นจากการเดินทางของเราระหว่างลูเซิร์นและ

อินเทอร์ลาเคิน ลูกค ้าของคุณจะไดเรียนรู ้ ้ข ้อมูลดีๆ เกี่ยวกับจุดชม

ทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ โดยใช ้แผนที่ที่มีในตัวค ้นหาได ้ทุกเมื่อ

ระหว่างที่เดินทาง และดูว่าสถานที่เด่นสถานที่ต่อไปคือที่ไหน

เราขอแนะนำให ้คุณและลูกค ้าของคุณดาวน์โหลดแอพ

LiveGuide ก่อนเดินทาง

www.zentralbahn.ch/liveguide

ดาวน์โหลด:

17


รถไฟด่วน

Luzern–

Engelberg

Express

วิธีที่รวดเร็วและสวยงามที่สุดในการเดินทางจากลูเซิร์นไปยัง

เอนเกลเบิร์ก/ทิตลิส เมื่อใช ้บริการ Zentralbahn ลูกค ้าของคุณ

จะเดินทางถึงเอนเกลเบิร์กจากใจกลางเมืองลูเซิร์นได ้ภายใน

เวลาเพียง 43 นาที อีกทั้งยังสะดวกสบายมากๆ ด ้วย

18


19


รถไฟด่วน

Luzern–Engelberg

Express

ลูเซิร์น

ทะเลสาบลูเซิร์น

ชตันส์

ไปชมวิวที่จุดสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์

ตอนกลางกันเถอะ!

เมื่อใช ้บริการ Zentralbahn ลูกค ้าของคุณจะเดินทางถึงเอนเกล

เบิร์กจากใจกลางเมืองลูเซิร์นได ้ภายในเวลาเพียง 43 นาที และ

ในเอนเกลเบิร์ก ลูกค ้าสามารถเปลี่ยนเป็ นเคเบิลคาร์แบบหมุน

Rotair ที่จะพาขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศสูง 3238 เมตรจากระดับ

น้ำทะเล และชมหิมะที่ตกตลอดปี วิวตระการตาของธารน้ำแข็ง

และวิวมุมกว ้างน่าทึ่งของเทือกเขาแอลป์ และสวิตเซอร์แลนด์ที่

แน่นอนว่าจะทำให ้ผู ้มาเยือนตื่นเต ้นไปตามๆ กัน

เอนเกลเบิร์ก

20


คุณจะต ้องชื่นชอบ

• บริการตรงภายในหนึ่งชั่วโมงระหว่างลูเซิร์นและ

เอนเกลเบิร์ก

• วิธีที่รวดเร็วและง่ายดายเพื่อเดินทางจากใจ

กลางเมืองลูเซิร์นไปยังเอนเกลเบิร์ก

• เชื่อมต่อกับทิตลิสโดยตรง

• ไม่มีการจราจรติดขัด ปราศจากความกังวล

• รับประกันการสำรองที่นั่ง

• วางแผนง่าย รับประกันการบริการแบบคนสวิส

• อัตราพิเศษสำหรับท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม

• รถนำเที่ยวฟรี

• พนักงานขับรถที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็ นกันเอง

• การเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเคเบิลคาร์แบบเปิด

CabriO Stanserhorn

ลูกค ้าของคุณจะต ้องเพลิดเพลินใจ

• มีเวลาช ้อปและชมวิวมากขึ้น

• การท่องเที่ยวที่สะดวกสะบายและผ่อนคลาย

• คุณภาพตามแบบฉบับสวิส ตั้งแต่ปี 1898

• การเดินทางพร ้อมชมทิวทัศน์มุมกว ้างในรถไฟแบบล ้อเฟือง

• บริการตรงภายจากใจกลางเมืองลูเซิร์นไปยังเอนเกลเบิร์กใน

43 นาที

• รถไฟของเมืองแห่งศิลปะ

• รถชมวิวมุมกว ้าง (ชั้นหนึ่ง)

• การเดินทางที่สวยงามไปตามหุบเกาเอนเกลเบิร์ก

• ทิวทัศน์ของภูเขาที่ปกคลุมไปด ้วยหิมะ

• พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีพร ้อมมอบบริการที่เป็ น

ส่วนตัวและเป็ นมิตรระหว่างเดินทาง

รถชมวิวมุมกว ้าง

รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express ของ

Zentralbahn ให ้บริการรถชมวิวมุมกว ้าง รองรับผู ้

โดยสารชั้นหนึ่งได ้46 คน

21


เอนเกลเบิร์ก-

ภูเขาทิตลิส

เอนเกลเบิร์ก-ทิตลิส เป็ นปลายทางวันหยุดในฤดูหนาวและฤดูร ้อนที่ใหญ่ที่สุด

ในตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บ ้านอัลไพน์ที่คึกครื้นมีกิจกรรมช่วงวัน

หยุดหลากหลายให ้ครอบครัว นักท่องเที่ยวมือใหม่ นักท่องเที่ยวระดับกลาง

และนักท่องเที่ยวมืออาชีพได ้เปลี่ยนการเข ้าพักธรรมดาๆ ให ้เป็ นประสบการณ์

ที่ลืมไม่ลง

22


TITLIS Ice Flyer

สัมผัสประสบการณ์หิมะและน้ำแข็งจากยอดภูเขา

ทิตลิสด ้วยเก ้าอี้ลอยฟ้า Ice Flyer ทิวทัศน์ของ

รอยแยกธารน้ำแข็งนั้นยอดเยี่ยมมาก! ที่ความสูง

3000 เมตร สัมผัสทิวทัศน์รอบทิศทางที่สวยงามจน

แทบลืมหายใจ

TITLIS Cliff Walk

สูง 3020 เมตร 500 เมตรเหนือพื้น 150 ก ้าวที่จะทำให ้คุณตื่นตาตื่นใจที่สุด ตื่น

เต ้นกับ Titlis Cliff Walk เพื่อข ้ามสะพานแขวนที่โดดเด่นสะดุดตา

TITLIS Rotair

กระเช ้าไฟฟ้า TITLIS Rotair ที่จะหมุนไปรอบๆ พาคุณท่องไปยังบริเวณที่สูงสุด

ของภูเขาทิตลิส กระเช ้าไฟฟ้าแบบหมุนตัวแรกในโลกที่จะพาคุณจากสถานีตรง

กลางทะยานสู ่สถานียอดเขาที่ 3020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

TITLIS Glacier Cave

ใจกลางธารน้ำแข็งทิตลิส โอบล ้อมด ้วยกำแพง

น้ำแข็งระยิบระยับ ที่จะเปิดโลกใหม่ให ้คุณได ้ค ้น

พบ ถ้ำสวยงามน่าประทับใจนี้จะนำนักท่องเที่ยว

ชมอุโมงค์ยาว 150 เมตร ลึก 20 เมตรจากผิวธาร

น้ำแข็ง เข ้าชมฟรี

23


รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express

ย่านเมืองเก่า

แหล่งช ้อปปิ้ง

แหล่งช ้อปปิ้ง

Schwanenplatz

สะพานชาเปล

สถานที่แวะชม

ใช้เวลาเดิน

5 นาที

ทะเลสาบลูเซิร์น

ชั้น 1

ที่ราง 13

รางสถานี

12-15

แผนที่ลูเซิร์น

ข ้อมูลที่เป็ นประโยชน์สำหรับลูกค ้าของคุณ:

สถานี Lucerne ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง ห่างจาก

ย่านเมืองเก่า แหล่งช ้อปปิ้ง หรือสะพานชาเปล

เพียงไม่กี่ก ้าว สถานีรถประจำทางก็อยู่ห่างออกไป

เพียงนิดเดียวเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า ทั้งไกด์นำ

เที่ยวและลูกค ้าของคุณจะไม่มีอะไรต ้องกังวล และ

ยังมีเวลาเพลิดเพลินกับลูเซิร์นได ้มากขึ้น รถไฟของ

เราออกจากราง 12, 13, 14 หรือ 15

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express

รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

แม่น้ำอาเร

แผนที่อินเทอร์ลาเคิน

Vaduz

แหล่งช ้อปปิ้ง

แม่น้ำอาเร

เรือทะเลสาบ

สถานี Ost

ราง 4

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken

Express

สถานี Interlaken Ost (East) คือศูนย์รวมทุกสิ่งของ

ทุกคนในอินเทอร์ลาเคิน ตั้งอยู่ใกล ้กับใจกลางเมือง

รวมถึงแหล่งช ้อปปิ้งและย่านโรงแรม

คุณสามารถเดินทางไปยังสถานีรถไฟได ้ง่ายโดย

ใช ้บริการรถประจำทาง โดยมีรถไฟไป Lucerne–

Interlaken หรือไป Grindelwald/Lauterbrunnen

และ Jungfraujoch รวมทั้งไป Bern หรือรถไฟสาย

Goldenpass Line ไปยัง Zweisimmen หรือออก

จาก Montreux

24


ตารางเวลา

เวลาเดินทาง: 1 ชม. 50 น.

Lucerne–Interlaken Ost:

ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 06:06 น. ถึง 21:06 น.

Interlaken Ost–Lucerne:

ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 07:04 น. ถึง 20:04 น.

จองเลย!

จองรถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express

goldenpass@mob.ch

อัตราสำหรับท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม

(10 คนขึ้นไป)

• ตั๋วเที่ยวเดียว รวมการสำรองที่นั่ง

• คนที่ 10 เดินทางฟรี

นอกฤดูท่องเที่ยว ชั้นสอง 33.10 ฟรังก์สวิส

ชั้นหนึ่ง 50.60 ฟรังก์สวิส

ช่วงเทศกาล ชั้นสอง 37.10 ฟรังก์สวิส

ชั้นหนึ่ง 54.60 ฟรังก์สวิส

ราคารวมค่าธรรมเนียมการจอง 8.00 ฟรังก์สวิส/

12.00 ฟรังก์สวิส (ช่วงเทศกาล)

25


รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

ย่านเมืองเก่า

แหล่งช ้อปปิ้ง

แหล่งช ้อปปิ้ง

Schwanenplatz

สะพานชาเปล

สถานที่แวะชม

ใช้เวลาเดิน

5 นาที

ทะเลสาบลูเซิร์น

ชั้น 1

ที่ราง 13

รางสถานี

12-15

แผนที่ลูเซิร์น

ข ้อมูลที่เป็ นประโยชน์สำหรับลูกค ้าของคุณ:

สถานี Lucerne ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง ห่างจาก

ย่านเมืองเก่า แหล่งช ้อปปิ้ง หรือสะพานชาเปล

เพียงไม่กี่ก ้าว สถานีรถประจำทางก็อยู่ห่างออกไป

เพียงนิดเดียวเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า ทั้งไกด์นำ

เที่ยวและลูกค ้าของคุณจะไม่มีอะไรต ้องกังวล และ

ยังมีเวลาเพลิดเพลินกับลูเซิร์นได ้มากขึ้น รถไฟของ

เราออกจากราง 12, 13, 14 หรือ 15

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express

รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

แผนที่เอนเกลเบิร์ก

ทะเลสาบยูจีน

รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

รถรับส่งไปยังสถานีเคเบิลคาร์ในทิตลิส

สถานี

หมู่บ ้านเอน

เกลเบิร์ก

สถานีรถไฟ Engelberg ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง และ

อยู่ห่างจากสถานีเคเบิลคาร์ทิตลิสเพียงไม่กี่นาที

ไม่ว่าจะเดินเท ้าหรือนั่งรถรับส่ง ลูกค ้าของคุณก็

สามารถไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลักได ้ในเวลา

อันสั้น อันดับแรก ขึ้นเคเบิลคาร์แบบเปิด TITLIS

Xpress ไปที่กลางสถานี และขึ้น TITLIS Rotair

เคเบิลคาร์แบบหมุนที่แรกของโลก

รถรับส่งฟรี!

สถานีหุบเขา

ทิตลิส

ไปทิตลิส

26


ตารางเวลา

เวลาเดินทาง: 43 นาที

Lucerne–Engelberg:

ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 06:10 น. ถึง 21:10 น.

Engelberg–Lucerne:

ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 06:02 น. ถึง 22:02 น.

อัตราสำหรับท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม

(10 คนขึ้นไป)

• ตั๋วเที่ยวเดียว รวมการสำรองที่นั่ง

• คนที่ 10 เดินทางฟรี

ตลอดปี ชั้นสอง 19.80 ฟรังก์สวิส

ชั้นหนึ่ง 30.00 ฟรังก์สวิส

จองเลย!

ราคารวมค่าธรรมเนียมการจอง 5.00 ฟรังก์สวิส

สำรองที่นั่งรถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

sales@zentralbahn.ch

27


Swiss Travel System

Swiss Travel System

Switzerland possesses not only the densest public transport

network in the world but also one of the most popular

ones. Some 29,000 kilometres of rail, road and waterway

cover the country like a finely woven network. Comfortable

and punctual connections promise a hassle-free onward

journey – from any airport or border station or from neighbouring

countries. Connections are always assured: Even

as high up as 3,800 metres a.s.l., public transport services

are coordinated to perfection. The Swiss Travel System

offers travellers from abroad the possibility to discover

Switzerland with one single ticket: the Swiss Travel Pass.

Swiss Travel Pass:

Your all-in-one pass that

covers Switzerland

The Swiss Travel Pass is the key to troublefree

travel by public transport throughout

Switzerland. With a single ticket visitors can

travel 3, 4, 8 or 15 days throughout the entire

country by train, bus and boat. The ticket

includes the popular panorama routes, among

which the Luzern-Interlaken Express, as well

as trams and buses in no fewer than 90 towns

and cities. In addition, Swiss Travel Pass

holders are entitled to free admission to more

than 500 museums nationwide as well as up

to 50% discount on mountain excursions. The

Swiss Travel Pass is available as e-ticket too.

Swiss Travel Guide

The digital travel companion for the

Swiss Travel System.

• Highlights by location

• Personalised travel cockpit

• Valuable digital coupons

Info: mystsnet.com/swisstravelguide

Download:

28


Grand Train Tour

of Switzerland

The Grand Train Tour of Switzerland

merges the highlights

of Switzerland into one unique

dream route. Inspirational travel

ideas offer plenty of reasons

for embarking on a Swiss train journey. And conveniently

enough, each package can be purchased at special B2B

conditions or experienced individually with the Swiss Travel

Pass. The Luzern–Interlaken Express is a definite highlight

– especially on the “Top Attractions” tour.

Gross Rates 2020

Validity: 01.01.2020–31.12.2020

2nd class 1st class

Swiss Travel Pass

3 days

2nd class

232

1st class

369

4 days 281 447

8 days 418 663

15 days 513 810

Swiss Travel Pass Youth

3 days 198 315

4 days 240 381

8 days 357 566

15 days 439 692

Swiss Travel Pass Flex

3 days in 1 month 267 424

4 days in 1 month 323 514

8 days in 1 month 467 742

15 days in 1 month 563 890

Swiss Travel Pass Flex Youth

3 days in 1 month 228 362

4 days in 1 month 276 438

8 days in 1 month 399 633

15 days in 1 month 481 760

Swiss Half Fare Card

1 month 120

Swiss Family Card

1 month free

Prices in CHF

29


30


ขอขอบคุณ

ที่เดินทาง

กับเรา!

31


09/2019

ติดต่อ

ติดต่อเรา!

ไม่ว่าจะเป็ นแพ็คเกจแบบกลุ่ม เช่าเหมาเที่ยว หรือการเดินทาง

แบบพิเศษหรือส่วนบุคคล เราก็รอคอยที่จะให ้บริการคุณ!

คุณสามารถค ้นหาคู่มือการขายเวอร์ชันดิจิทัลของเราได ้รวมถึง

รูปภาพและรายการราคาทางออนไลน์ที่:

zentralbahn.ch/en/b2b

zb Zentralbahn AG

Bahnhofstrasse 23

6362 Stansstad

SWITZERLAND

หัวหน ้าฝ่ ายขายทั่วโลก

Stefan Pfister

stefan.pfister@zentralbahn.ch

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!