نقد و بررسی نمایش «بهارشکنی» به کارگردانی فریبرز کریمی

exittheatre

از چاله به چاه افتادن
به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: نیم‌ ستاره- ضعیف

قطعا تاثبریبرری روی ما نبریبرز ‏بجنبجخواهد گذاشت.‏ هر چند که می شد به چبریبرز دیگری تبدیل شود که

حقیقتا ‏بجتبججربه ای تازه از زیست در ناخودآ گاه فردی را به ما منتقل کند که تاثبریبررش تا مدت ها با ما

‏بمببمماند و لذت ‏بمتبمماشایش در تک تک کلمات این نوشتار جاری و ساری باشد.‏ اما نشد که بشود.‏ در

چاله ماندن دردسر های خود را دارد اما این مشکلات در چاه دوچندان می شود.‏ خوب است

جوان ها بدانند که جسارت در روایت و کارگردابىنبىی الزاما خود را به هر در و دیواری کوبیدن

برای رسیدن به قاعده ای تازه نیست.‏ خود را از ‏بجتبججربه های پیشینیان پر کنید،‏ سازه و نقشه

جدید خود به خود پدید می آید.‏ باشد که این توصیه نامه های برادرانه به کار دوستان آید و از

جانب ایشان فابجتبجحه ای جهت اموات بنده خوانده شود،‏ آمبنیبنن.‏

۵ مهر ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines