24.11.2022 Views

Poza Toruń na 251

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 251 | 24 LISTOPADA 2022 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 50 000 EGZ. |

www.pozatorun.pl

Węgiel preferencyjny

Sprawdzamy jak w poszczególnych gminach wygląda

sprzedaż tańszego węgla

Na polecenie wójta

Potwierdzają się informacje dotyczące zatrudnienia

Piotra Rozwadowskiego oraz leasingu Opla Insigni

Świnie, które

żyją w niebie

Helena przegoniła wszystkie

adoratorki Pumby. Dziś są

szczęśliwą parą, której nic nie

mąci spokoju. Oba zwierzaki

udało się uratować przed ubojem

Poza Toruń . 24 listopada 2022


2 FELIETONY

CHŁOP POTĘGĄ JEST I BASTA

Jak umiesz liczyć…

Zgnilizna i golizna, czyli świat

według Kaczyńskiego

JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI

Poseł na Sejm RP

RADOSŁAW SIKORSKI

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Politycy w Brukseli, głównie związani

z lewicą europejską, z determinacją chcą

wprowadzać rozwiązania, ich zdaniem

proekologiczne, które są powszechnie

krytykowane nie tylko przez rolników, ale

również przez wielu ekspertów z tytułami

naukowymi. Uważają, że negatywny wpływ

człowieka na klimat jest bezdyskusyjny,

a działalności organizacji ekologicznych nie

wolno kwestionować. Jednocześnie od kilku

miesięcy media europejskie i amerykańskie

informują, że organizacje ekologiczne

w Europie były finansowane przez Rosję.

Padają nawet konkretne kwoty – to dzięsiątki

milionów euro przeznaczone przez

Moskwę na wspieranie tych organizacji.

Nikt tego nie zdementował, nikt temu nie

zaprzeczył. To trzeba wyjaśnić, czy tu czasami

nie ma jakiegoś drugiego dna, czy ktoś

nie kształtuje polityki europejskiej, wykorzystując

naiwność Europejczyków, którym

przez lata wmawiano, że Europa ma być coraz

bardziej ekologiczna i zrównoważona,

a tę ekologię europejską ma gwarantować

rosyjski gaz. Konsekwencje takiej polityki,

głównie Niemiec, odczuwamy od roku na

własnej skórze. Należy także wyjaśnić, czy

czasami nie jest podobnie z niszczeniem

rolnictwa europejskiego i ograniczaniem

jego produktywności, bo przecież w razie

niedostatku żywności w Europie sprowadzi

się ją z innych regionów świata, np. z Ameryki

Południowej, a może z Nowej Zelandii,

z którą niedawno Komisja Europejska podpisała

porozumienie o wolnym handlu. To

są niepokojące informacje i rzeczywiście to

musi być wyjaśnione, żeby się nie okazało,

że będziemy użytecznymi idiotami, którzy

są prowadzeni jak bydło na rzeź, przekonani

o tym, że czyniąc wielkie poświęcenia,

zaciskając pasa i wprowadzając różne ograniczenia,

ratujemy klimat, chronimy przyrodę

na kuli ziemskiej, czyli postępujemy

odpowiedzialnie i szlachetnie. A może to

całkiem inne interesy są załatwiane?

Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce, na

kolejnych spotkaniach wygadując kolejne

bzdury. Wielu Polaków się z nich naśmiewa,

politycy PiS-u nabierają wody w usta,

jednak niektóre media szukają w tych wypowiedziach

głębszego sensu. To proces

skazany na porażkę, bo sensu w nich nie

ma.

W „Rzeczpospolitej” przeczytałem, że to

być może próba odwrócenia uwagi od bieżących

problemów, bo łatwiej opowiadać

o „12-letnich lesbijkach niż 18-procentowej

inflacji”. Jeśli taki jest plan, to przypomina

leczenie dżumy cholerą. Przecież serwując

te wszystkie „anegdotki” o tym, że kobiety

nie rodzą dzieci, bo „dają w szyję”, o euro

po trzy złote czy kartoflach podkradanym

dzikom, Kaczyński nie odwraca niczyjej

uwagi. Zakładam, że Polacy, także wyborcy

PiS-u, chcieliby usłyszeć od lidera partii

rządzącej, co zrobi, żeby ceny były niższe,

a kraj bezpieczniejszy. Kiedy zamiast tego

słyszą legendy o tym, że ktoś tam rano jest

kobietą, a wieczorem chce być mężczyzną,

zadają sobie pytanie, co to ich obchodzi.

Kaczyński robi to, co robił od dawna

dzieli się z odbiorcami swoimi słusznymi

poglądami na wszystko. Kiedyś robił to

w sposób bardziej zdyscyplinowany i ograniczony.

Dziś starzejący się lider PiS-u coraz

bardziej traci kontakt z realnymi problemami

Polaków, a w partii najwyraźniej brakuje

ludzi dość odważnych, by go skrytykować.

Co z tym wszystkim powinni robić wyborcy?

To, co zawsze – zadać sobie pytanie,

czy właśnie komuś takiemu chcą powierzyć

władzę w kraju pogrążonym w rozlicznych

kryzysach. Kryzysach, za które Kaczyński

sam w dużej mierze ponosi odpowiedzialność.

Innymi słowy, czy współczesną

Polską powinien rządzić człowiek, który

o współczesności potrafi mówić tylko w kategoriach

zgnilizny i golizny?

Nieoczekiwana

zmiana miejsc

PRZEMYSŁAW TERMIŃSKI

Przedsiębiorca, Senator IX kadencji

Rolnicze krzywdy

MARCIN SKONIECZKA

Wójt gminy Płużnica | Ekonomista

Równo cztery lata temu opozycja wygrała

wybory samorządowe na Śląsku,

bowiem w 45-osobowym sejmiku miała

o jednego radnego więcej niż PiS. Jednak

nie rządziła ani jednego dnia, bo w trakcie

pierwszej sesji radny Wojciech Kałuża z KO

nie bacząc na swoich wyborców, dokonał

wolty i poparł PiS w zamian za stanowisko

wicemarszałka województwa, tym samym

zapewniając większość Zjednoczonej Prawicy.

I pewnie ten układ trwałby do następnych

wyborów, gdyby nie dość niespodziewana

decyzja Jakuba Chełstowskiego, marszałka

województwa śląskiego z PiS, który

wraz z trójką radnych odszedł ze Zjednoczonej

Prawicy i przyłączył się do samorządowego

ruchu „Tak! Dla Polski”, wchodząc

w koalicję z dotychczasową opozycją.

Swoją decyzję krótko uzasadnił tym, że nie

zgadza się z polityką partii, decyzjami rządu

i antyunijnym kierunkiem, który wpływa

na bardzo złą sytuację samorządów. Co

ciekawe, tym ruchem pozbawił Wojciecha

Kałużę posady wicemarszałka, zmuszając

go do złożenia rezygnacji, samemu zaś

zachowując stanowisko. W rezultacie tych

decyzji PiS straciło władzę w województwie

śląskim, jednym z kluczowych pod kątem

przyszłorocznych wyborów.

Po tonach wypowiedzi polityków z PiS

można sądzić, że takiego obrotu sprawy

nikt się nie spodziewał, bo utrata tak ważnego

województwa (zresztą politycznego

matecznika premiera Mateusza Morawieckiego)

może się okazać najważniejszym sygnałem

przed nadchodzącymi wyborami

parlamentarnymi. Nikt nie przewidział, że

PiS może zacząć tracić władzę jeszcze przed

wyborami, pomimo zgniłego kompromisu,

jakim jest koalicja z Solidarną Polską, kosztem

pieniędzy z UE.

Smaku tej zmianie dodaje fakt, że utrata

władzy przez PiS nastąpiła dzień po wizycie

na Śląsku prezesa Jarosława Kaczyńskiego,

który kończąc swój pobyt, powiedział: „Kto

wygrywa na Śląsku, ten wygrywa w całej

Polsce”. Prorok jakiś czy co?

W tym roku zmieniono sposób szacowania

strat w uprawach rolniczych

spowodowanych suszą. Po dwóch latach

prac uruchomiono nowy system informatyczny,

który automatyzuje cały proces.

Niestety okazało się, że zawiódł on przy

pierwszej próbie jego użycia. Rolnikom,

którzy chcieli skorzystać z „Aplikacji susza”,

na początku listopada wyświetlał się

stale komunikat „serwis jest chwilowo

niedostępny”.

Henryk Kowalczyk, wicepremier oraz

minister rolnictwa i rozwoju wsi, na spotkaniu

w Jarocinie tłumaczył, że „aplikacja

się zatkała, bo wszyscy się rzucili”. System

nie dał rady obsłużyć 250 tys. wniosków,

choć w Polsce mamy 1 mln 317 tys. gospodarstw

rolnych.

To jednak nie koniec złych wieści.

Otóż, zamiast naprawić serwis i dać wystarczająco

dużo czasu wszystkim poszkodowanym

rolnikom, ministerstwo

postanowiło rozwiązać problem poprzez

zmianę zasad udzielania pomocy. Minister

Kowalczyk zapowiedział to słowami:

„Jak to ogłoszę, to od razu połowa zainteresowanych

odpadnie, wobec tego aplikacja

się odblokuje”.

Możliwość występowania o pomoc

wydłużono do 23 listopada, ale jednocześnie

wprowadzono dodatkowy warunek.

W rozporządzeniu pojawił się zapis, że

każdy wnioskodawca musi dołączyć kopie

faktur, potwierdzające sprzedaż produktów

rolnych. Jeśli nie zrobi tego do końca

terminu naboru, jego wniosek zostanie

odrzucony.

Najbardziej poszkodowani będą rolnicy,

którzy poprawnie złożyli wnioski przed

wejściem nowych regulacji, a do których

nie dotrze informacja o nowym wymogu

i konieczności dokonania uzupełnień.

Z różnego rodzaju naborami wniosków

mam do czynienia od dwudziestu lat, ale

tak krzywdzącego rozwiązania jeszcze nie

spotkałem.

stopka redakcyjna

Redakcja „ Poza Toruń

Złotoria, ul. 8 marca 28

redakcja@pozatorun.pl

Wydawca

Fundacja MEDIUM

Prezes Fundacji

Radosław Rzeszotek

Redaktor naczelny

Radosław Rzeszotek

Sekretarz redakcji

Kinga Baranowska (tel. 796 302 471)

Redaktor wydania

Łukasz Piecyk

REDAKCJA

Monika Bancerz

Łukasz Buczkowski

Piotr Gajdowski

Arkadiusz Włodarski

Zdjęcia

Łukasz Piecyk

Korekta

Piotr Gajdowski

REKLAMA

Kinga Baranowska

(GSM 796 302 471).

Justyna Tobolska

(GSM 724 861 093),

reklama@pozatorun.pl

Skład

Studio Poza Toruń

Druk

Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

ISSN 4008-3456

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Treści przedstawiane przez felietonistów są

wyłącznie ich poglądami a nie oficjalnym

stanowiskiem redakcji

***

Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Fundacja MEDIUM zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie

materiałów opublikowanych w “Poza Toruń

jest zabronione bez zgody wydawcy.

REKLAMA: strona 6,9

Poza Toruń . 24 listopada 2022


4 TEMAT NUMERU

Świnie, które żyją w niebie

Helena przegoniła wszystkie adoratorki Pumby. Dziś są szczęśliwą parą, której nic nie mąci spokoju.

Oba zwierzaki udało się uratować przed ubojem

Radosław Rzeszotek | fot. Łukasz Piecyk

To stereotyp, że świnie śmierdzą. Jeśli żyją w normalnych warunkach, nie taplają się w odchodach.

Zdecydowanie wolą zwykłe błoto.

Najgorzej traktowane spośród

wszystkich zwierząt hodowlanych

są jednocześnie najbardziej

towarzyskie. Przetrzymywane zazwyczaj

w okrutnych warunkach,

są inteligentniejsze nawet od

szympansów. Mają swoją hierarchię,

zakładają rodziny, w których

partnerzy przepędzają konkurentów.

I, co dla wielu najbardziej

zaskakujące, są zwierzętami czystymi,

znacznie czystszymi od na

przykład psów. Gdyby świnie mogły

wybierać miejsce do życia, nie

byłby to chlew, lecz Azyl dla Świń

„Chrumkowo” w Zajączkowie

w gminie Chełmża. 81 żyjących tu

świń to już gwiazdy telewizji, prasy,

Facebooka i Instagrama. Każda

ma imię, swój dom i mnóstwo

do... chrumkania.

Kiedy sześć lat temu Katarzyna

Trotzek zakładała Azyl dla Świń

„Chrumkowo”, sąsiedzi przyglądali

jej się podejrzliwie. Jak to? Będzie

hodować świnie, ale nie na ubój? To

po co? Przecież świnia po to żyje,

żeby trafić na talerz – mówiły spojrzenia

skierowane w jej stronę. Dziś

nikt już spod byka na nią nie patrzy.

Zapewne dlatego, że do Zajączkowa

co rusz przyjeżdżają ekipy telewizyjne,

fotoreporterzy, wycieczki

szkolne, a i nawet limuzyny na numerach

z obcych krajów.

- Czy czuję się, jakbym naprawiała

świat? Ależ ja się tak nie czuję,

ja staram się świat choć trochę

naprawić – przyznaje poważnie

Katarzyna Trotzek, przechadzając

się wśród adoptowanych świń, których

w „Chrumkowie” jest ponad

osiemdziesiąt. - Te zwierzęta są

traktowane przez nas, ludzi, wyjątkowo

okrutnie, a równocześnie

nic ich nie chroni. Kiedy ktoś zabije

psa, grożą mu konsekwencje prawne.

Kiedy zabije świnię, wszystko

gra, nikt nie ma pretensji. Do tego

nikt nie chce słyszeć, że nie da się

powstrzymać zmian klimatu bez

ograniczenia hodowli zwierząt.

Tymczasem świnie są przez ludzi

gatunkiem wypchniętym ze

świadomości. Mało kto interesuje

się, jakie tworzą społeczności i jakie

między nimi panują

zasady.

- Proszę sobie wyobrazić

zwierzę, które

całe życie jest zamknięte

w jakiejś komórce i nigdy

nie widziało niczego

poza jej murami. I któregoś

dnia przychodzi

człowiek, bierze je na

sznurek i prowadzi na

samochodową przyczepę

– dodaje Katarzyna

Trotzek, marszcząc brwi

ze zdenerwowania. - Nikt się nie

przejmuje tym, że dla każdej świni,

która jest gatunkiem bardzo hierarchicznym,

spotkanie z gromadą

Poza Toruń . 24 listopada 2022

innych świń jest przeżyciem, które

może skończyć się śmiercią z powodu

zawału. Zwierzęta te budują

relacje między sobą w dłuższym

czasie. Obserwujemy to, kiedy trafia

do nas nowa świnka. Na początku

nie jest jej łatwo, bo musi zyskać

akceptację pozostałych, a to trwa.

W „Chrumkowie” panują zasady

wolnościowe. Świnie nie żyją

w zamknięciu, nikt się nie tylko

nad nimi nie znęca, ale każdy tu

‘‘Kiedy Pumba zjawił się w „Chrumkowie” tuż po kastracji,

miał na sobie jeszcze samczy zapach, który bardzo pobudzał

samice. Kilka z nich prawie od razu rozpoczęło podchody do

nowego przystojniaka. Tymczasem otoczony wianuszkiem

adoratorek Pumba nie wybrał żadnej z nich, a skromną

i nieco ciapowatą Helenę [...].

roztacza nad nimi opiekę i ciepło.

Każde zwierzę ma swoje imię, które

rozpoznaje i przywołane – reaguje.

- Oczywiście, że znamy je po

imieniu – uśmiechają się pracownicy

„Chrumkowa”. - To nie jest

specjalnie trudne, bo one nie tylko

różnią się wyglądem, ale i charakterem.

Wiemy dobrze, kto tu zaczepia,

a kto kogo podrywa. Świnie

pod względem relacji płciowych są

bardzo aktywne.

W jednym z domków dla świń

mieszkają Pumba i Helena. Zakochana

para. Kiedy Pumba zjawił się

w „Chrumkowie” tuż po kastracji,

miał na sobie jeszcze samczy zapach,

który bardzo pobudzał samice.

Kilka z nich prawie od razu

rozpoczęło podchody do nowego

przystojniaka. Tymczasem otoczony

wianuszkiem adoratorek Pumba

nie wybrał żadnej z nich, a skromną

i nieco ciapowatą Helenę, z którą

zamieszkał pod jednym dachem.

Przez pierwsze tygodnie zazdrosna

Helena odpędzała od Pumby inne

samice, aż te wreszcie zrezygnowały

i ustąpiły jej miejsca przy boku

knura.

- To są niesłychanie mądre zwierzęta,

które rozumieją, co się do

nich mówi – uśmiecha się Katarzyna

Trotzek. - Wystarczy spojrzeć im

w oczy. Są zawsze rozumne. Lubią,

kiedy się je przytula, lubią, kiedy

się je drapie po brzuszkach, lubią,

kiedy się do nich

mówi.

„Chrumkowo”

uczy nie tylko

sympatii do świń,

ale również obala

stereotypy na temat

tych zwierząt.

Jeden z nich to

przeświadczenie,

że świnia jest zwierzęciem

lubiącym

brud i taplanie się

w błocie.

- Świnia jest o wiele czystsza od

psa – zapewnia Katarzyna Trotzek.

- Proszę powąchać, czy któraś

śmierdzi. Żadna. Świnia żyjąca

w normalnych warunkach nigdy

nie załatwi się tam, gdzie mieszka.

Mieliśmy jakiś czas temu jedną

schorowaną świnkę, która ledwo

chodziła. A i tak wystawiała tyłek

poza swój domek, z dala od legowiska,

żeby się załatwić. Na pewno

próba poruszania się była dla niej

bolesna, ale i tak nie brudziła wokół

siebie.

Dziś przed „Chrumkowem”

jest jeden, najważniejszy cel. To

zbiórka, dzięki której można wygrać

100 tys. zł. Nie chodzi w niej

jednak o uzbieranie jak największej

kwoty, a zebranie jak największej

liczby wpłacających. Jeśli więc

Czytelnicy „Poza Toruń” zechcą

wesprzeć „Chrumkowo” - wystarczy

złotówka. Więcej informacji na

chrumkowo.pl.


6 REGION

Węgiel preferencyjny

Zaczęły się chłody oraz śnieg. Czy można już kupić

potrzebny w tym czasie węgiel po niższych cenach?

Arkadiusz Włodarski | fot. pixabay

Mija miesiąc od wejścia w życie

ustawy, która umożliwia samorządom

sprzedaż węgla po cenach

preferencyjnych, taniej niż w skupach.

Sprawdzamy, jak wygląda

sytuacja w powiecie toruńskim.

Gdzie już można kupić węgiel i po

ile, a gdzie jeszcze

to nie jest możliwe?

Ceny węgla

w ramach zakupu

preferencyj-‘‘Praktyczninego są już znane

we wszystkich gminach dowóz

m.in. w Chełmży. leży po stronie kupujących, zaś jeśli jest oferowane

Tamtejsze władze przywiezienie węgla pod wskazany adres, to należy za

miejskie ogłosiły

je w zarządzeniu. to dodatkowo zapłacić.

Z jego treści wynika,

że węgiel kamienny

(jako orzech, ekogroszek dni roboczych po dokonaniu opłaty

oraz groszek), będzie kosztować za opał – informują władze miasta.

1569,10 zł netto. Do tej ceny należy

dodać 23-procentowy podatek w gminie Łubianka. Wójt Jerzy Za-

Sprzedaż rozpoczęła się także

VAT, który wynosi w tym przypadku

360,89 zł. Oznacza to, że za tonę liwa oraz Przedsiębiorstwem Wiejąkała

podpisał umowę z PGE Pa-

węgla należy zapłacić 1929,99 zł

lobranżowym KARBON – Violetta

Był Fiat, jest też Peugeot

fot. Łukasz Piecyk

brutto.

- Odbiór opału w ramach preferencyjnego

zakupu realizowany

będzie ze składnicy opałowej

prowadzonej przez PHU IRLA

w Chełmży przy ul. Chełmińskie

Przedmieście 14, w ciągu dwóch

Sałach w Pigży. Będzie ono odbierało

węgiel z Torunia i sprzedawało

w cenie 1900 zł za tonę.

- Ustalona cena jest ceną brutto

dla węgla luzem (groszek i orzech)

i nie obejmuje dowozu węgla z Pigży

do kupującego oraz workowania

węgla. Za te usługi, jeżeli będą

zlecone przez kupującego, należy

zapłacić dodatkowo sprzedającemu

– zaznacza w komunikacie gmina

Łubianka.

Wnioski są nadal przyjmowane.

W gminie Lubicz cena za tonę

wynosi 1950 zł; taka

sama stawka obowiązuje

w gminie

Czernikowo.

- Surowiec na

preferencyjnych warunkach

wprowadzi

do obrotu w naszej

gminie państwowa

spółka; nie bierzemy

odpowiedzialności

za jego jakość

– brzmi informacja

przekazana przez gminę Lubicz.

Zaznaczono również, że mieszkańcy,

którzy zakupią węgiel, zostaną

powiadomieni, skąd należy go odebrać.

Gmina Łysomice uruchomiła

zapisy na początku listopada. Do

końca miesiąca można zgłaszać się

Sprzedaż węgla przez samorządy umożliwia ustawa przyjęta pod

koniec października.

po węgiel w ramach pierwszej transzy

zamówienia. Potem także będzie

to możliwe, jednak zamówienia

te będą realizowane w dalszej

kolejności. Sprzedaż ma prowadzić

Zakład Usług Komunalnych, jednak

nie jest jeszcze znana ostateczna

cena za tonę.

- Wnioski będą weryfikowane

na bieżąco, a informacja o możliwości

i terminie odbioru węgla zostanie

przekazana wnioskodawcom

telefonicznie lub mailowo – informuje

ZUK.

Praktycznie we wszystkich gminach

dowóz leży po stronie kupujących,

zaś jeśli jest oferowane

przywiezienie węgla pod wskazany

adres, to należy za to dodatkowo

zapłacić.

Zgodnie z ustawą przyjętą przez

parlament zakupy są limitowane.

Do końca grudnia tego roku jedno

gospodarstwo domowe może

uzyskać po cenie preferencyjnej nie

więcej niż 1,5 tony opału. W drugie

tyle będzie można się zaopatrzyć

między początkiem stycznia

a końcem kwietnia przyszłego

roku. Warto pamiętać o tym, że

tańszy węgiel mogą kupić tylko ci,

którzy uzyskali dodatek węglowy

lub też spełniają kryteria umożliwiające

jego przyznanie.

Torital to autoryzowany dealer

samochodów Fiata. Od niedawna

w jego salonie pojawiła się

nowa marka. Przeniósł się tu

salon Peugeota, wcześniej ulokowany

przy ul. Grudziądzkiej.

Salon Fiata przy ul. Poznańskiej

152 jest już dobrze znany

torunianom. Nie wszyscy jednak

wiedzą, że od niedawna mieści się

tu także salon Peugeota.

- Jesteśmy częścią grupy PTH

- Polmozbyt Toruń Holding.

W branży mamy więc spore doświadczenie

i działamy w wielu

innych miastach w regionie,

m.in. w Bydgoszczy czy we Włocławku.

W Toruniu pracujemy

nad stworzeniem multisalonu

i rozbudowujemy się o kolejne

marki - mówi Karolina Pawłowska

z grupy PTH. - Wcześniej salon

Peugeota mieścił się przy ul.

Grudziądzkiej. My przejęliśmy go

jako dealer i przenieśliśmy tutaj -

na ul. Poznańską.

Salon Peugeota w nowej lokalizacji

działa od początku października.

Samochody już są dostępne

na miejscu, choć oferta

jest szersza niż to, co znajdziemy

bezpośrednio w salonie.

Torital jest autoryzowanym

dealerem Fiata i Peugeota. Prowadzi

też profesjonalny serwis

tych marek - zarówno gwarancyjny,

jak i pogwarancyjny. Świadczy

również usługi blacharsko-lakiernicze.

(ŁB)

Poza Toruń . 24 listopada 2022


8 REGION

Na polecenie wójta

Opel insignia został wzięty

w leasing przez spółkę Senikal

na wyraźną prośbę wójta Marka

Nicewicza - twierdzi Grzegorz

Karpiński, były prezes Zakładu

Usług Komunalnych w Lubiczu.

Wójt osobiście miał odebrać samochód

z salonu i korzystać z niego

od stycznia 2021 r. do sierpnia

2022 r. Co więcej, również pomysłem

wójta miało być zatrudnienie

w styczniu w ZUK-u Piotra

Rozwadowskiego, który jednak

pominął ten fakt w swoim oświadczeniu

majątkowym.

Potwierdziły się nasze wcześniejsze

doniesienia w sprawie Zakładu

Usług Komunalnych w Lubiczu.

Obecny prezes spółki Piotr

Rozwadowski był w niej zatrudniony

już od stycznia i pobierał wynagrodzenie

w wysokości ponad 15

tys. zł miesięcznie, czego nie ujawnił

w swoim oświadczeniu majątkowym.

Fakt zatrudnienia i kwotę

wynagrodzenia potwierdził były

prezes ZUK-u Grzegorz Karpiński,

odpowiadając na pytania zadane

mu pisemnie z upoważnienia przewodniczącego

Rady Gminy Lubicz

Zbigniewa Barcikowskiego. Dotarliśmy

do treści jego odpowiedzi.

Z wyjaśnień Grzegorza Karpińskiego

wynika, że za zatrudnieniem

Kiedy wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz informował o kłopotach finansowych ZUK-u, wskazywał na błędy

w zarządzaniu. Dziś były prezes spółki Grzegorz Karpiński twierdzi, że to sam wójt polecił m.in. zatrudnienie Piotra

Rozwadowskiego, który miesięcznie pobierał ponad 15 tys. zł wynagrodzenia

Łukasz Buczkowski | fot. Łukasz Piecyk

Wiemy coraz więcej o nieprawidłowościach w lubickim ZUK-u.

Piotra Rozwadowskiego w ZUK-

-u stał bezpośrednio wójt gminy

Marek Nicewicz. Były prezes toruńskiego

MPO miał odpowiadać

za przygotowanie spółki do zbiórki

odpadów komunalnych z terenu

gminy.

- Pan Piotr Rozwadowski był

zatrudniony na kontrakcie w ZU-

K-u od stycznia na wyraźne polecenie

pana wójta - twierdzi Grzegorz

Karpiński. - Miesięczny koszt

wynagrodzenia brutto wynosił

15 130,41 zł, rozliczany w ramach

umowy in house w załączniku dotyczącym

działalności PSZOK-u.

Co więcej, o konieczności zatrudnienia

Piotra Rozwadowskiego

ówczesny prezes ZUK-u dowiedział

się dopiero w grudniu ubiegłego

roku. Twierdzi też, że w czasie kierowania

spółką nie otrzymał żadnej

informacji o wynikach pracy Piotra

Rozwadowskiego. Warto dodać, że

obecny prezes ZUK-u wciąż nie

skorygował swojego oświadczenia

majątkowego, w którym nie wykazał

faktu wcześniejszego zatrudnienia

w spółce i swoich zarobków

z tego tytułu.

Potwierdziła się również inna

informacja, którą przekazaliśmy

przed dwoma

tygodniami. Chodzi

o samochód, który

w leasingu miał Seni-‘‘- Pan

kal, spółka-córka ZU-

K-u, a którym przez 20

miesięcy jeździł wójt

gminy Lubicz. Marek

Nicewicz przyznał to

przed radnymi, jednak

utrzymywał, że nie

wie, jakie były koszty

utrzymania samochodu.

Inaczej jednak twierdzi Grzegorz

Karpiński. Jego zdaniem wójt

wiedział, jakie koszty ponosił z tego

tytułu Senikal. A były one niemałe.

Koszt raty leasingu wraz z ubezpieczeniem

wynosił około 2,6 tys. zł,

do czego trzeba doliczyć kartę paliwową

na kwotę 1 tys. zł. Co więcej,

oplem insignią jeździł bez umowy

użyczenia, a nawet osobiście odebrał

go z salonu dealera.

- Przedmiotowe auto było leasingowane

przez spółkę Senikal

na wyraźną prośbę wójta - wskazuje

Grzegorz Karpiński. - Pan Marek

Nicewicz w dniu 31 sierpnia 2022 r.

na chwilę przed moim odwołaniem

usilnie zabiegał o podpisanie cesji

leasingu na inny podmiot, by móc

dalej korzystać z auta. Nie wyraziłem

zgody na bezkosztową cesję, bo

Piotr Rozwadowski był

zatrudniony na kontrakcie w ZUK-u od

stycznia na wyraźne polecenie pana

wójta - twierdzi Grzegorz Karpiński.

takie działanie byłoby działaniem

na szkodę spółki.

O tym, że Zakład Usług Komunalnych

znajduje się w trudnej

sytuacji finansowej, wójt Marek

Nicewicz poinformował ostatniego

dnia sierpnia. Przekonywał wtedy,

że wpływ na kłopoty spółki miały

błędy w zarządzaniu. Do tematu

wrócimy.

REKLAMA

Poza Toruń . 24 listopada 2022


10

OBROWO

Zagrają na fortepianie

Trwają zapisy na I Regionalny Konkurs Pianistyczny w gminie Obrowo. Wydarzenie

odbędzie się w Szkole Muzycznej w Osieku nad Wisłą

Łukasz Buczkowski | fot. nadesłane

W gminie Obrowo po raz pierwszy

odbędzie się Regionalny Konkurs

Pianistyczny. Jest to po części

kontynuacja podobnych konkursów

organizowanych przed pandemią,

jednak tym razem wydarzenie

zorganizowane zostanie

w nowej formule. Zgłoszenia do

udziału w konkursie

‘‘

można nadsyłać jeszcze

do 25 listopada. Sam

konkurs odbędzie się

natomiast 10 grudnia.

W

Konkursy pianistyczne

w gminie Obrowo

zawsze cieszyły się dużą

popularnością. Ich organizację

przerwała jednak

pandemia. Teraz gmina

Obrowo wraz z Gminnym

Ośrodkiem Kultury

w Obrowie zdecydowały się na powrót

do tego typu konkursów. Tym

razem jednak wydarzenie będzie

miało nową formułę. Wszystko za

sprawą Szkoły Muzycznej w Osieku

nad Wisłą, która od dwóch lat

posiada wysokiej jakości fortepian

Kawai. Konkurs odbywać się więc

będzie właśnie w szkole i nie będzie

już tylko gminnym konkursem.

Organizatorzy zdecydowali

o rozszerzeniu jego zasięgu. Od

tego roku będzie on miał charakter

regionalny.

- Celem konkursu jest poznanie

gronie jurorów znajdą się m. in. prof.

Marcin Gmys, muzykolog, publicysta muzyczny

i redaktor naczelny Polskiego Radia Chopin oraz

dr Paweł Wakarecy, pianista i pedagog, finalista

XVI Konkursu Chopinowskiego.

dokonań szkół muzycznych, motywowanie

uczniów do dalszego doskonalenia,

wymiana doświadczeń

między nauczycielami oraz popularyzacja

twórczości Fryderyka Chopina

- informuje gmina Obrowo.

Konkurs podzielony jest na trzy

Uczcili niepodległość

Wspólne śpiewanie i rodzinna atmosfera - tak wyglądały

obchody Święta Niepodległości w gminie Obrowo. Co jeszcze

się działo?

Łukasz Buczkowski | fot. Marek Rabiasz

Gminne obchody odbyły się w remizie w Osieku nad Wisłą.

W gminie Obrowo tegoroczne

obchody Narodowego Święta Niepodległości

odbyły się w Osieku

nad Wisłą. Było m.in. wspólne

śpiewanie patriotycznych pieśni,

ale też recytacja wierszy lokalnych

poetek. Nie brakowało również

słodkich ciast, przygotowanych

przez koła gospodyń wiejskich.

W tym roku obchodziliśmy już

104. rocznicę odzyskania niepodległości.

W gminie Obrowo uroczystości

z tej okazji odbyły się w Osieku

nad Wisłą. Do tutejszej remizy

przybyło wielu mieszkańców, którzy

zaangażowali się w obchody

Święta Niepodległości. Samo pomieszczenie

zostało odpowiednio

udekorowane. Na stołach znalazły

się biało-czerwone kwiaty i chusteczki,

a także przygotowane przez

gminne koła gospodyń wiejskich

ciasta. Na gości czekały natomiast

kategorie wiekowe. Każdą z nich

czeka inne zadanie. Uczestnicy

startujący w pierwszej kategorii

wiekowej będą musieli zagrać m.in.

dwa kontrastujące utwory. Dla drugiej

kategorii przewidziano utwór

o charakterze wirtuozowskim

i utwór kantylenowy, a dla trzeciej

- utwór o charakterze wirtuozowskim

i utwór polskiego kompozytora.

Organizatorzy zachęcają

do wybierania

twórczości Fryderyka

Chopina.

Cały program trzeba

będzie wykonać

z pamięci, a stopień

trudności utworów nie

powinien być niższy,

niż określa to program

nauczania dla danego

roku kształcenia. Czas

trwania występu nie

powinien przekroczyć

5 minut dla grupy I, 8 minut dla

grupy II i 10 minut dla grupy III.

Każdy z wykonawców otrzyma

dyplom uczestnictwa w konkursie.

Laureaci i osoby wyróżnione

mogą liczyć na nagrody. Pianistów

oceniać będzie jury składające się

kotyliony w narodowych barwach.

Na scenie pojawiła m.in. Osiecka

Grupa Teatralno-Wokalna w ludowych

strojach ziemi dobrzyńskiej.

Oprócz niej podczas uroczystości

wystąpiły dzieci z działającej

przy osieckiej parafii scholi Źródło,

harcerze z Osieka nad Wisłą

oraz uczestnicy zajęć teatralnych

w Osieckim Klubie Kultury Gminnego

Ośrodka Kultury w Obrowie.

Wraz z artystami śpiewali również

mieszkańcy - teksty wykonywanych

utworów wyświetlane były na

ekranie. Poza tym dla gości przygotowano

także śpiewniki.

Nie tylko pieśni patriotyczne

wybrzmiały ze sceny w osieckiej remizie.

Można było bowiem wysłuchać

także wierszy. Ich autorkami

są dobrze znane mieszkańcom gminy

Obrowo lokalne poetki - Hanna

Stroińska i Agnieszka Jabłońska.

W gminie Obrowo cała otoczka

jednego z najważniejszych świąt

sprawiła, że było nie tylko patriotycznie

i podniośle, ale też serdecznie

i rodzinnie. Nie brakowało przy

tym dobrej zabawy.

Gminne Obchody Święta Niepodległości

zorganizowała Osiecka

Grupa Teatralno-Wokalna przy

wsparciu gminy Obrowo, Gminnego

Ośrodka Kultury w Obrowie,

sołtysa i rady sołeckiej Osieka nad

Wisłą, osieckich strażaków i harcerzy

oraz kół gospodyń wiejskich

z terenu gminy. Stroje artystów

z Osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej

zostały zakupione za zgodą

wójta gminy Andrzeja Wieczyńskiego

ze środków Gminnego

Ośrodka Kultury w Obrowie.

Poza Toruń . 24 listopada 2022

Możliwości szkolnego fortepianu docenił m.in. Paweł Wakarecy,

finalista XVI Konkursu Chopinowskiego.

ze znanych ekspertów i muzyków.

W gronie jurorów znajdą się prof.

Marcin Gmys, muzykolog, publicysta

muzyczny i redaktor naczelny

Polskiego Radia Chopin, dr Paweł

Wakarecy, pianista i pedagog, finalista

XVI Konkursu Chopinowskiego

z 2010 r. oraz mgr Ewa Miś-Radziejewska,

pianistka, kameralistka

i pedagożka.

Regionalny Konkurs Pianistyczny

w Osieku nad Wisłą odbędzie

się już 10 grudnia. Wciąż jeszcze

trwa nabór uczestników. Zgłoszenia

uczestników wraz z załącznikami

należy nadsyłać do 25 listopada

Radosław Siciun, kulturysta

z Osieka nad Wisłą, zdobył niedawno

kolejny tytuł mistrza Polski.

Tydzień wcześniej zajął 5.

miejsce na Mistrzostwach Świata

Seniorów i Weteranów. Sukcesów

pogratulował mu m.in. wójt gminy

Obrowo Andrzej Wieczyński.

Dla Radosława Siciuna była to

udana końcówka sezonu. Kulturysta

ma już za sobą ostatnie w tym

roku starty w zawodach, podczas

których nie brakowało sukcesów.

Na początku listopada wystartował

w Mistrzostwach Świata Seniorów

i Weteranów w hiszpańskim

Santa Susanna. Tam rywalizacja

toczyła się na bardzo wysokim poziomie,

a kulturysta z Osieka nad

Wisłą ostatecznie zajął 5. miejsce.

To dokładnie taki sam wynik, jaki

osiągnął już wcześniej w tym roku

podczas Mistrzostw Europy. Dla

sportowca to jednak tylko część

z serii najnowszych sukcesów.

Tydzień po Mistrzostwach Świata

- 11 i 12 listopada - Radosław

Siciun wystąpił na rozgrywanych

w Gorzowie Wielkopolskim Mistrzostwach

Polski Federacji IFBB.

Był to jednocześnie jego ostatni

w tym roku start. Choć nie ukrywał,

że po Mistrzostwach Świata

czuł zmęczenie, to i tak udało mu

pod adres e-mail: kontakt@muzycznaosiek.pl.

Wpisowe w konkursie

wynosi 50 zł.

Szczegóły dotyczące konkursu

znaleźć można w regulaminie

dostępnym na stronie internetowej

gminy Obrowo. Również tam

znajduje się karta zgłoszeń, a także

niezbędne zgody i oświadczenia.

Organizatorami konkursu są

Publiczna Szkoła Muzyczna I st.

w Osieku nad Wisłą, Urząd Gminy

Obrowo oraz Gminny Ośrodek

Kultury w Obrowie. Patronat nad

wydarzeniem objął wójt gminy

Obrowo Andrzej Wieczyński.

W światowej czołówce

Mistrzostwo Polski i 5. miejsce na Mistrzostwach Świata -

Radosław Siciun z sukcesami zakończył sezon w kulturystyce

się stanąć na najwyższym stopniu

podium. Kulturysta kolejny raz wywalczył

Mistrzostwo Polski.

Sukcesów w końcówce sezonu

osobiście pogratulował wójt gminy

Obrowo Andrzej Wieczyński. Radosław

Siciun wraz z żoną pojawił

się w Urzędzie Gminy.

- Pan Radosław opowiadał

o tym, że na taką formę, jaką prezentuje,

pracuje się miesiącami.

Kluczem do niej jest też odpowiednia

dieta. Do tego wsparcie wyrozumiałej

żony i już można niemal

wszystko - relacjonował wójt Andrzej

Wieczyński. - Dziękuję za wizytę!

Jak zapowiadałem, zamierzam

wpaść do Państwa siłowni!

- Jest mi niezmiernie miło, że

zostałem doceniony przez władze

naszej gminy jako sportowiec

i osoba, która propaguje sport. Takie

wyróżnienie utwierdza mnie

w dobrze obranym kierunku bycia

sportowcem. Dziękuję i obiecuję

działać dalej - skomentował Radosław

Siciun.

Po udanym sezonie przyszedł

czas na odpoczynek. Po nim Radosław

Siciun przygotowywać się

będzie do kolejnych startów. Niewykluczone,

że z kolejnymi sukcesami.

(ŁB)


ŁYSOMICE

15

Niezwykłe lekcje

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie mieli okazję spotkać się

z inspirującymi osobami

Monika Bancerz | fot. Łukasz Pilarski/ Versa Foto

Historyk Łukasz Kazek i lekkoatletka

Adrianna Sułek - to oni

pojawili się niedawno w Szkole

Podstawowej w Ostaszewie. Opowiadali

o tym, czym się zajmują,

zarażając uczniów swoimi pasjami

i zachęcając ich do rozwijania

własnych.

Pedagodzy ze Szkoły Podstawowej

w Ostaszewie nie tylko uczą

i wychowują młode pokolenia, ale

także starają się zachęcać je do rozwijania

własnych pasji. Nie ma na

to skuteczniejszej metody niż bezpośrednie

spotkania z pasjonatami

- autorytetami w dziedzinach,

w których się specjalizują. Jedno

z tego typu spotkań zorganizowano

13 października z Łukaszem

Kazkiem - polskim dziennikarzem

i popularyzatorem historii, autorem

licznych książek, współautorem

programów telewizyjnych

i youtuberem. Kazek znany jest z takich

programów jak m.in. „Kwatery

Hitlera” czy „Na tropie Złotego

Pociągu”. Współtworzy kanał „History

Hiking”, a na temat jego pasji

- odkrywania poniemieckich depozytów,

ukrytych w Górach Sowich -

powstał film dokumentalny. Obecnie

na kanale History współtworzy

program „Dolny Śląsk - zaginione

skarby” oraz pracuje nad autorskim

programem „Łukasz Kazek History

Story”. Do uczniów szkoły w Ostaszewie

Łukasz Kazek przyjechał aż

z Dolnego Śląska.

- Łukasz Kazek przeprowadził

dla uczniów klas V-VIII specjalną

lekcję historii. Opowiadał o tym,

czym się zajmuje, o skarbach, jakie

odkrywał i niezwykłych historiach

ludzi, z którymi rozmawiał. Tłumaczył

naszym uczniom, jak stać się

badaczem historii. Dzieci mogły też

pochwalić się swoją znajomością

historii i wygrać drobne upominki

- wspomina Łukasz Kontowicz, organizator

spotkania, nauczyciel ze

Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

Na zakończenie specjalny gość

otrzymał symboliczne podziękowania

- kwiaty oraz upominek,

ufundowany przez gminę Łysomice

oraz Szkołę Podstawową w Ostaszewie.

Uczestnicy spotkania mogli

sobie także zrobić z historykiem

pamiątkowe zdjęcie.

- Dzieci były zachwycone, słuchały

z zapartym tchem - mówi Łukasz

Kontowicz.

Nie było to jedyne spotkanie

z inspirującą postacią w ostaszewskiej

placówce. W poniedziałek 21

listopada w szkole pojawiła się także

Adrianna Sułek - lekkoatletka

specjalizująca się w wielobojach.

W 2022 r. zdobyła tytuł halowej wicemistrzyni

świata i wicemistrzyni

Europy. To także brązowa medalistka

mistrzostw świata juniorów,

młodzieżowa mistrzyni Europy

i wielokrotna mistrzyni Polski.

W 2020 r. brała udział w Igrzyskach

Olimpijskich w Tokio.

- Adrianna Sułek poprowadziła

dla uczniów klas V-VI pokazową

lekcję wychowania fizycznego.

Pozostali uczniowie mogli obserwować

spotkanie. Lekkoatletka

rozdawała autografy, można sobie

było z nią także zrobić zdjęcie.

Wszystkim uczestnikom bardzo

się podobało, z pewnością tę lekcję

wf-u zapamiętają na długo - podkreśla

Kamil Kontowicz, nauczyciel

ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie,

który przygotował wydarzenie.

Ostaszewska placówka i gmina

Łysomice zapewniają, że tego typu

inspirujące spotkania organizowane

będą także w przyszłości.

Spotkania organizowano w Szkole Podstawowej w Ostaszewie.

Patriotyzm na sportowo

Wyjazdy na mecze piłkarskie i wspólne śpiewanie hymnu. Sprawdzamy, co słychać

w LZS Mustang Ostaszewo

Monika Bancerz | fot. nadesłane

Zawodnicy i zawodniczki kibicowali m.in. reprezentacji Polski.

Piłkarze i piłkarki z klubu Mustang

Ostaszewo mieli okazję

wziąć udział w wyjazdach na mecze

do różnych zakątków kraju.

Kibicowali m.in. reprezentacji

Polski na meczu z Chile. Trenerzy

starają się krzewić ducha patriotyzmu,

dlatego klub wziął także

udział w akcji „Niech połączy nas

hymn”.

Poza Toruń . 24 listopada 2022

LZS Mustang Ostaszewo nie

tylko dba o wysoką formę swoich

zawodników, ale także stara się

wypełnić wolny czas wychowanków

kreatywnymi aktywnościami,

krzewić w nich poczucie zdrowej

rywalizacji i wychowywać w duchu

patriotyzmu.

- Drużyna seniorów zakończyła

właśnie sezon ligowy i weszła

w okres roztrenowania, do meczów

sparingowych wracamy w drugiej

połowie stycznia. Zespoły młodzieżowe

także zakończyły rozgrywki

ligowe, ale cały czas trenujemy

z takim samym natężeniem jak do

tej pory - zapewnia Michał Kożuchowski,

trener z klubu.

Klub bierze udział w wielu programach

rozwojowych, m.in. „Poznaj

Polskę na sportowo”. Celem

pilotażowego przedsięwzięcia Ministerstwa

Edukacji i Nauki była

organizacja wyjazdów sportowych

dla klubów zrzeszonych w Polskim

Związku Piłki Nożnej. Mustang

Ostaszewo był jedynym klubem

w powiecie toruńskim, który wziął

udział w tym programie.

- Wnioskowaliśmy w ramach

programu o dofinansowanie do wyjazdów

na mecze piłkarskie. Udało

nam się w ten sposób sfinansować

niemal w 100 proc. aż cztery wyjazdy

dla najbardziej zaangażowanych

wychowanków. Dzieci mogły liczyć

nie tylko na transport i wejściówki

na mecz, ale też na dwa posiłki

- opowiada Michał Kożuchowski. -

Uczestnicy byli zachwyceni. To była

nie tylko okazja, aby poczuć ducha

zdrowej rywalizacji sportowej, ale

też poznać inne zakątki kraju, więc

wyjazdy miały formę edukacyjną.

Zawodnicy Mustanga Ostaszewo

udali się m.in. na mecz Ekstraklasy

i odwiedzili stadion w Poznaniu,

gdzie aktualny mistrz Polski

Lech Poznań gościł aktualnego lidera

tabeli, czyli częstochowski Raków.

Emocji nie brakowało, choć

zdecydowanie więcej było ich na

ostatnim z wyjazdów. Młodzi piłkarze

z gminy Łysomice mieli

wówczas okazję obejrzeć mecz reprezentacji

Polski z Chile w Warszawie.

Trudno było nie poczuć

ekscytacji wśród zawodników Mustanga

- to doświadczenie z pewnością

zapamiętają na długo.

- Kibicowanie reprezentacji Polski

to jedna z form wychowywania

młodzieży w duchu patriotyzmu,

a to bardzo ważna część działalności

naszego klubu. Cieszymy się,

że nasi wychowankowie to młodzi

patrioci - podkreśla Michał Kożuchowski.

To jednak nie jedyna forma wychowywania

w duchu patriotyzmu,

praktykowana przez LZS Mustang

Ostaszewo. Niedawno obchodzona

104. rocznica odzyskania przez

Polskę niepodległości była kolejną

ku temu okazją. Klub wziął udział

w wydarzeniu „Niech połączy nas

hymn”, organizowanym przez Starostwo

Powiatowe w Toruniu. Na

zaproszenie starosty toruńskiego

Marka Olszewskiego „Mazurka

Dąbrowskiego” zaśpiewali druhowie

OSP, chóry szkolne, gospodynie

z KGW, sportowcy i aktywiści

z regionu. Wśród nich byli także

wychowankowie Mustanga Ostaszewo.

- Akcja miała na celu popularyzację

celebrowania Święta Niepodległości

i nie mogło nas w niej

zabraknąć - mówi Michał Kożuchowski.

- Odzew był od nas bardzo

duży. Hymn śpiewali nie tylko

piłkarki i piłkarze, ale także trenerzy

i dziewczynki z sekcji akrobatyczno-gimnastycznej.

Dziękujemy

wszystkim podopiecznym, którzy

wystąpili w nagraniu, to było niezapomniane

doświadczenie - podsumowuje

Michał Kożuchowski.


16 GMINA CHEŁMŻA

Dla zdrowego odżywiania

W gminie Chełmża podsumowano cykl warsztatów odbywających się w ramach Akademii Zdrowia.

Projekt miał na celu m.in. zmianę nawyków żywieniowych wśród uczestników

Łukasz Buczkowski | fot. nadesłane

Akademia Zdrowia w gminie

Chełmża dobiegła końca. W tym

roku w ramach wydarzenia odbyło

się łącznie siedem warsztatów

kulinarnych, a w efekcie wydano

500 egzemplarzy poradnika

z przepisami kulinarnymi. Przez

dwa miesiące Akademia Zdrowia

odwiedziła sześć miejscowości,

propagując przy tym m.in. zasady

zdrowego odżywiania. Całość

została podsumowana specjalną

konferencją w Zelgnie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skąpem

w 2023 r. skończy dokładnie

150 lat. Przygotowania do jubileuszu

trwają już teraz - obecnie

jednostka zbiera środki. Dlatego

niedawno wydała kalendarz, ze

sprzedaży którego dochód przeznaczony

zostanie na zakup nowego

sztandaru. Jego

dystrybucja wśród

mieszkańców gminy

Chełmża ruszy już niedługo.

Akademię Zdrowia podsumowała specjalna konferencja.

W tym roku warsztaty w ramach

Akademii Zdrowia cieszyły

się niemałą popularnością. W ciągu

dwóch miesięcy - we wrześniu

i w październiku odbyło się siedem

warsztatów w sześciu miejscowościach

gminy Chełmża. W spotkaniach

łącznie wzięło udział 130

mieszkańców. Zajęcia obejmowały

m.in. spotkania z instruktorem kulinarnym,

dietetykiem, lekarzem

rodzinnym czy terapeutą uzależnień.

Tradycyjnie cykl warsztatów

podsumowała specjalna konferencja,

która odbyła się w listopadzie

w Zelgnie. To właśnie tam liderka

projektu, Stanisława Stasieczek,

zaprezentowała efekty, jakie udało

się osiągnąć tegorocznej Akademii

‘‘- Kalendarze

To jubileusz, jakim

nie każdy może się pochwalić.

W przyszłym

roku OSP w Skąpem obchodzić

będzie 150-lecie powołania

jednostki. Choć najwięcej archiwalnych

zdjęć i wzmianek prasowych

zachowało się z czasów powojennych,

to informacje o jednostce

znaleźć można też w starszych

dokumentach. Okazało się to pomocne

przy tworzeniu kalendarza,

w którym oprócz fotografii strażackiego

sprzętu i zdjęć z akcji znaleźć

można też krótki rys historyczny

jednostki. Łącznie w kalendarzu

znajdziemy 30 fotografii przedstawiających

kadry z życia strażaków

ochotników, ale też gminę Chełmża

i samą miejscowość Skąpe.

Jednostka została zawiązana jesienią

1873 r. Jej założycielami byli

w większości niemieccy osadnicy,

a pierwszym prezesem OSP Skąpe

został Jakub Miller. W pierwszych

latach działalności jednostka nie

dysponowała najlepszym sprzętem.

Wtedy na wyposażeniu strażaków

znajdowały się głównie drewniane

wiadra, tłumice, ale też drewniany

dwukołowy beczkowóz konny.

Dziś OSP Skąpe jest najstarszą

jednostką w gminie Chełmża

i jednocześnie jedną z najstarszych

w całym województwie kujawsko-

-pomorskim. Przez lata wiele zmieniło

się w działalności jednostki.

Po niemal 150 latach jednostka ma

Zdrowia. Przy okazji można było

też dowiedzieć się więcej o zasadach

zdrowego odżywiania, ale

też o chorobach cywilizacyjnych.

Właśnie to było tematem wystąpienia

lekarki Ewy Pikus, na co dzień

Przygotowania do świętowania

Zbliża się wielki jubileusz OSP Skąpe. Z tej okazji

jednostka przygotowała specjalny kalendarz, ze sprzedaży

którego dochód zostanie przeznaczony na zakup nowego

sztandaru dla jednostki

strażackie to nie tylko

wielopokoleniowa tradycja, ale przede wszystkim

wsparcie i pomoc dla lokalnej jednostki.

profesjonalną remizę, nowoczesny

sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz

dwa samochody strażackie. Jeszcze

w 2001 r. została włączona do Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

(KSRG). Obecnie prezesem

OSP Skąpe jest druh Zbigniew

Salomon.

Historia jednostki jest na tyle

ciekawa, że doczekała się udokumentowania

już wcześniej. Wiele

informacji o tym, jak na przestrzeni

lat rozwijały się strażackie tradycje

w Skąpem, znaleźć można w publikacji

„140 lat Ochotniczej Straży

Pożarnej w Skąpem, szkic

z dziejów”, autorstwa Henryka

Śmiałka.

Teraz przyszedł czas

na kolejne wydawnictwo -

strażacki kalendarz, którego

wydawcą są Wąbrzeskie

Zakłady Graficzne. Już niedługo

ma ruszyć jego dystrybucja.

- Mieszkańcy naszej

gminy nie powinni się dziwić, jeśli

w najbliższym czasie, w okresie

okołoświątecznym, zapukają do

nich druhowie Ochotniczej Straży

Pożarnej ze Skąpego oferujący im

zakup kalendarza. Kalendarze strażackie

to nie tylko wielopokoleniowa

tradycja, ale przede wszystkim

wsparcie i pomoc dla lokalnej jednostki

- mówi Katarzyna Orłowska,

insp. ds. promocji gminy Chełmża

w Urzędzie Gminy Chełmża.

(ŁB)

Poza Toruń . 24 listopada 2022

Droga gotowa

fot. nadesłane

W Mirakowie w gminie Chełmża

uroczyście otwarto nową drogę

gminną. Długość przebudowanej

drogi wynosi prawie 0,7 km.

Koszt inwestycji sięgnął 716 tys.

zł, ale większą część tej kwoty

gminie udało się pozyskać w ramach

dofinansowania.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego

wyniosło 586,5 tys. zł.

- Przebudowana droga zapewni

bezpieczny i wygodny dojazd okolicznym

mieszkańcom. Inwestycja

wpłynie także w istotny sposób na

realizację zadań z zakresu gospodarki

leśnej w tym rejonie. Stanowi

także dojazd do przyszłej gminnej

pediatry w Publicznym Ośrodku

Zdrowia w Zelgnie. Z kolei wskazówek

dotyczących rozpoznawania

uzależnień udzieliła Wioletta Kujacińska,

terapeutka z Gminnego

Punktu Konsultacyjnego. Uczestnicy

spotkania podsumowującego

mogli więc zdobyć wiele cennych

informacji, przekazywanych przez

specjalistów w swoich dziedzinach.

Efektem tegorocznej pracy w ramach

Akademii Zdrowia jest poradnik

kulinarny, w którym znaleźć

można ciekawe przepisy. Publikacja

została wydana w liczbie 500

egzemplarzy, a każdy z uczestników

konferencji podsumowującej

otrzymał jeden z nich.

- Było smacznie, kolorowo.

To także okazja do spotkania się

i kulinarnej wymiany doświadczeń.

Akademia zagościła w świetlicach

wiejskich w Bielczynach, Głuchowie,

Nawrze, Kończewicach,

Kuczwałach, Zelgnie i w Szkole

Podstawowej w Zelgnie. W Akademii

Zdrowia uczestnicy otrzymali

wiedzę teoretyczną i praktyczną

w zakresie zaleceń zdrowego odżywiania

i przygotowywania potraw.

Przetestowali wiele ciekawych

z punktu widzenia zdrowotnego

przepisów, które prezentuje wydany

poradnik - dodaje Katarzyna

Orłowska, insp. ds. promocji Urzędu

Gminy Chełmża.

Akademii Zdrowia nikomu

w gminie Chełmża przedstawiać

nie trzeba. Jest to już kolejna edycja

tego wydarzenia i niewykluczone,

że nie ostatnia. W gminie od lat realizowane

są programy promujące

zdrowy tryb życia, a w szczególności

odżywiania się. Zaletą Akademii

Zdrowia jest niewątpliwie jej

warsztatowe podejście. Uczestnicy

w czasie zajęć poznają nie tylko

teorię, ale mogą też samodzielnie

spróbować swoich sił w kuchni.

Dzięki temu zwiększa się szansa na

faktyczną zmianę nawyków żywieniowych

uczestników, dzięki nauce

od podstaw, jak przygotowywać

niektóre potrawy.

Akademia Zdrowia to projekt

współfinansowany z Budżetu Obywatelskiego

Powiatu Toruńskiego

oraz przez gminę Chełmża.

farmy fotowoltaicznej, która obecnie

jest w budowie - informuje Katarzyna

Orłowska, insp. ds. promocji

Urzędu Gminy Chełmża.

Drogę otwarto uroczystym

przecięciem wstęgi. W wydarzeniu

wzięli udział Jarosław Molendowski,

dyrektor Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Toruniu

i jego zastępca Sławomir Sławiński,

nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-

-Dobrzyń Robert Paciorek, a także

poseł Mariusz Kałużny i przedstawiciele

władz gminy Chełmża

z wójtem Jackiem Czarneckim na

czele. Nie zabrakło też wykonawcy

inwestycji.


18 MIASTO CHEŁMŻA

Wymień piec, weź dotację

Chełmża zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu

„Czyste powietrze”. Czego będzie można się dowiedzieć?

Łukasz Buczkowski | fot. ilustracyjne

W Chełmży odbędzie się spotkanie

informacyjne dla osób zainteresowanych

udziałem w programie

„Czyste powietrze”. W ramach

programu osoby zainteresowane

wymianą starych pieców na niskoemisyjne

źródła ciepła mogą

otrzymać dofinansowanie. Miasto

zachęca do udziału w spotkaniu,

podczas którego będzie można

dowiedzieć się, jakie warunki należy

spełnić oraz jak można złożyć

wniosek o dofinansowanie.

Jednym z celów programu jest poprawa jakości powietrza.

W ramach programu „Czyste

powietrze” można otrzymać dofinansowanie

na wymianę źródła

ciepła, wymianę stolarki drzwiowej

i okiennej, opracowanie dokumentacji,

ale też na wykonanie instalacji

centralnego ogrzewania, wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepła,

mikroinstalacji fotowoltaicznej

czy ocieplenia przegród budowlanych.

Wnioski w ramach programu

przyjmowane są w sposób ciągły,

co oznacza, że można je złożyć

w dowolnym momencie. Wysokość

dotacji jest zależna od poziomu dochodowości.

Ile można zyskać?

- Dotacja może wynosić do 30

tys. zł dla podstawowego poziomu

dofinansowania oraz do 37 tys. zł

i do 47 tys. zł (dotacja z prefinansowaniem)

dla podwyższonego

poziomu dofinansowania, a także

69 tys. zł i 79 tys. zł (dotacja z prefinansowaniem)

dla najwyższego

poziomu dofinansowania - czytamy

na oficjalnej stronie programu

„Czyste powietrze”.

Udział w programie może więc

okazać się sporą korzyścią. Tym

bardziej warto się nim zainteresować,

jeżeli planujemy wymianę

ogrzewania. W takim przypadku

dobrze jest zadbać, by wniosek wypełnić

poprawnie. Z myślą o osobach,

które mogą mieć w tym temacie

pytania, miasto organizuje

konsultacje. Spotkanie informacyjne

dotyczące programu „Czyste powietrze”

odbędzie się we wtorek 13

grudnia o godz. 16.00 w Sali Mieszczańskiej

Urzędu Miasta w Chełmży.

- Wszystkich zainteresowanych

zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu,

podczas którego przedstawione

zostaną założenia programu,

rodzaje przedsięwzięć oraz warunki

dofinansowania, jak również

sposób składania wniosków o dofinansowanie

oraz zasady realizacji

i rozliczania przedsięwzięć - poinformowało

miasto Chełmża.

Program skierowany jest do właścicieli

i współwłaścicieli domów

jednorodzinnych lub wydzielonych

w budynkach jednorodzinnych lokali

mieszkalnych z wyodrębnioną

księgą wieczystą. Jego celem jest

poprawa jakości powietrza poprzez

zmniejszenie emisji pyłów i gazów

cieplarnianych. To jeden ze sposobów

na walkę ze smogiem, który

największym problemem staje się

właśnie w czasie sezonu grzewczego.

Dzięki wymianie źródeł ciepła

na niskoemisyjne można ten

problem nieco ograniczyć. Do tej

pory w ramach programu „Czyste

powietrze” złożono już ponad 0,5

mln wniosków i podpisano 450 tys.

umów. Łączna kwota wypłaconych

dofinansowań sięga ponad 3,8 mln

zł.

Program „Czyste powietrze”

realizowany jest przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

we współpracy z samorządami,

które są zobligowane do prowadzenia

punktów informacyjnych dla

mieszkańców. W nich można dowiedzieć

się więcej o samym programie

i o tym, jak złożyć wniosek.

Również o funkcjonowaniu takiego

punktu w Chełmży będzie mowa

na grudniowym spotkaniu.

Jak wspomóc rynek pracy?

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego oferuje

szeroką paletę rozwiązań dla pracodawców

Arkadiusz Włodarski | fot. Łukasz Piecyk

Istnieje wiele instrumentów

wspierających rynek pracy

i umożliwiających jego rozwój.

Dzięki nim można zatrudniać

więcej osób oraz wzmacniać stanowiska

pracy. Bogatą ofertę takich

działań prezentuje Powiatowy

Urząd Pracy dla Powiatu

Toruńskiego.

W ramach posiadanych

środków

urząd prowadzi

otwarte nabory na

wszystkie dostępne

instrumenty. Nadal

można ubiegać się

m.in. o organizację

stażu, zatrudnienie

w ramach prac interwencyjnych,

sfinansowanie

bonu na zasiedlenie

lub szkolenia, studiów podyplomowych

czy grantu na telepracę. Dużą

popularnością od wielu lat cieszą

się także dotacje na założenie własnej

firmy oraz refundacja kosztów

związanych z doposażeniem miejsc

pracy.

- Zainteresowane osoby posiadające

status osoby bezrobotnej

oraz pracodawcy/przedsiębiorcy

na utworzenie nowego miejsca

pracy mogą uzyskać dofinansowanie

w wysokości 30 tys. zł brutto

– mówi Tomasz Duszyński, dyrektor

PUP dla Powiatu Toruńskiego.

- Tworzenie nowych miejsc pracy

jest ważnym elementem rozwoju

‘‘- Należy podkreślić, że osoby rozpoczynające

działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy

opłacają wyłącznie składkę zdrowotną, co niewątpliwie

nie obciąża budżetu nowo powstałej firmy.

naszego regionu. Pomimo rosnących

kosztów utrzymania firm,

związanych z inflacją, pomoc w wysokości

30 tys. zł na zakup maszyn

i urządzeń przy zatrudnianiu pracownika

jest warta zainteresowania.

Ci, którzy myślą o tym, czy się

ubiegać o dofinansowanie, biorą

obecnie pod uwagę trudną sytuację

gospodarczą, z którą wiążą się podwyżki

cen i różnych opłat, a także

niepewność, co przyniesie nadchodzący

2023 r.

- Należy podkreślić, że osoby

rozpoczynające działalność gospodarczą

przez pierwsze 6 miesięcy

opłacają wyłącznie składkę zdrowotną,

co niewątpliwie nie obciąża

budżetu nowo powstałej firmy –

dodaje Tomasz Duszyński.

Istotną rzeczą przy rozpoczynaniu

działalności gospodarczej

jest także jej odpowiednie wypromowanie.

Z tego

względu w katalogu

wydatkowania

środków mieszczą

się koszty reklamy

(internetowej,

radiowej, telewizyjnej,

w mediach

społecznościowych),

co ułatwia

start i zaistnienie

na rynku. Okres

Poza Toruń . 24 listopada 2022

Dużą popularnością cieszą się dotacje przeznaczone na założenie

własnej firmy.

oczekiwania na

decyzję o przyznaniu

dofinansowania wynosi

około 14 dni.

- Warto dodać, że nasz katalog

wydatków dot. dofinansowania

na firmę umożliwia zakup środków

trwałych, materiałów obrotowych,

przeprowadzenia remontu

pomieszczenia, w którym ma być

prowadzona działalność gospodarcza

oraz zakup środka transportu

z przeznaczeniem 50 proc. dofinansowania

– zaznacza dyrektor

PUP dla PT.

Nowe miejsca pracy w formie

telepracy tworzyć mogą pracodawcy

dla bezrobotnych powracających

na rynek pracy po przerwie

związanej z wychowaniem dziecka

lub sprawowaniem opieki nad osobą

zależną oraz bezrobotnych opiekunów

osoby niepełnosprawnej.

W takim wypadku można zatrudnić

osobę bezrobotną na 12 miesięcy,

jeśli chodzi o pełny wymiar

czasu pracy, lub na 18 miesięcy

w przypadku, gdy dotyczy to połowy

etatu.

Pracodawcy mogą skorzystać

także z możliwości zorganizowania

prac interwencyjnych. W tym

przypadku zatrudnienie osoby

bezrobotnej następuje przez okres

10 miesięcy, a wielkość refundacji

to ok. 1400 zł miesięcznie przez 6

miesięcy.

Obecnie nabory są prowadzone

do wyczerpania limitów środków

przeznaczonych na finansowanie

tych instrumentów. Szczegółowe

informacje można znaleźć na stronie

www.pupdlapowiatutorunskiego.pl

lub bezpośrednio kontaktując

się z pracownikami Powiatowego

Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego:

dotacje – nr tel. 506 948

847, doposażenia i granty – nr tel.

572 061 580.


W rocznicę wolności

Chełmżanie świętowali kolejną rocznicę odzyskania

niepodległości. Co działo się w trakcie obchodów

11 listopada?

Łukasz Buczkowski | fot. Marcin Seroczyński

Koncertem w sali Chełmżyńskiego

Ośrodka Kultury zakończyły

się tegoroczne obchody Narodowego

Święta Niepodległości.

Wcześniej uroczystości związane

z rocznicą odzyskania niepodległości

odbywały się m.in. na Rynku.

Obchody Narodowego Święta

Niepodległości w Chełmży rozpoczęły

się od uroczystej mszy świętej

w konkatedrze. Następnie uczestnicy

przemaszerowali do miejsc

pamięci, gdzie złożyli kwiaty. Uroczystości

przeniosły się na Rynek,

gdzie odbyła się oficjalna część wydarzenia.

Tam odśpiewano hymn

i uroczyście podniesiono flagę na

nowy maszt. Miały też miejsce wystąpienia

zaproszonych gości.

W wydarzeniu wzięli udział

m.in. burmistrz Chełmży Jerzy

Czerwiński, przewodniczący Rady

Miejskiej Jan Kalinowski, proboszcz

tutejszej parafii ks. Krzysztof

Badowski, starosta toruński Marek

Olszewski i poseł Mariusz Kałużny,

a także radni miejscy, przedstawiciele

zakładów pracy, szkół oraz

mieszkańcy Chełmży.

- Manifestujemy to, że jesteśmy

wolnym narodem, wolnym

państwem, wolną Chełmżą. Jestem

dumny, że w tym uroczystym

i wyjątkowym dniu jest tu tak wielu

chełmżan - mówił burmistrz Jerzy

Czerwiński. - Myślę, że to wszystko,

co się wydarzyło, stanowi powód

do radości, ale też jest hołdem

i okazaniem wdzięczności wobec

tych, dzięki którym możemy się

dzisiaj radować i pod takim hasłem

chcemy spędzić 11 listopada

w Chełmży.

- Mamy świadomość, że wolność

nie jest dana raz na zawsze.

Że zza wschodniej granicy dobiega

wojenny zgiełk - mówił starosta

Marek Olszewski. - Ważna jest

armia, armaty, czołgi i samoloty,

ale tak naprawdę tą najważniejszą

linią obrony, gwarantującą niepodległość

Rzeczpospolitej, jest Polska

w sercu Polaków.

Zgromadzeni udali się też pod

Pomnik Walki i Męczeństwa, gdzie

złożono kwiaty. Następnie w Chełmżyńskim

Ośrodku Kultury odbył

się pokaz filmu pt. „Zwycięstwo

- Powstanie Wielkopolskie 1918-

1919”.

Świętowanie rocznicy odzyskania

niepodległości zakończył

koncert, który również odbył się

w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury.

Na scenie wystąpił zespół Polskie

Kwiaty, a do wspólnego śpiewania

pieśni patriotycznych włączyli się

także zgromadzeni w sali koncertowej

mieszkańcy.

Poza Toruń . 24 listopada 2022

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Chełmży odbyło

się spotkanie autorskie z Sandrą

Feeser, która wydała niedawno

swoją drugą książkę. „Culmsee,

Chełmża” to powieść kryminalna,

której akcja dzieje się właśnie

w mieście pisarki.

ARiMR zwróci 70 proc. składki ubezpieczenia

od szkód wywołanych salmonellą

Od 1 do 30 grudnia Agencja Modernizacji

i Restrukturyzacji Rolnictwa

prowadzi nabór wniosków

producentów rolnych o przyznanie

pomocy finansowej w formie

dopłaty do składki z tytułu

ubezpieczenia drobiu, bydła lub

świń od ryzyka wystąpienia szkód

spowodowanych salmonellą. Wysokość

pomocy wynosi 70 proc.

opłaconej składki. Nabór prowadzony

jest w ramach działania

„Zarządzanie ryzykiem”, finansowanego

z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.

O przyznanie pomocy może starać

się producent rolny, który m.in.:

- posiada numer identyfikacyjny

nadany w trybie przepisów o krajowym

systemie ewidencji producentów,

ewidencji gospodarstw

rolnych oraz ewidencji wniosków

o przyznanie płatności,

- jest posiadaczem samoistnym

lub zależnym nieruchomości, na

MIASTO CHEŁMŻA

Chełmża w powieści

Producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą,

mogą składać do ARiMR wnioski o dopłatę do składki ubezpieczenia w wysokości 70 proc.

Piotr Gajdowski | fot. Marcin Seroczyński

której prowadzi działalność rolniczą

w zakresie produkcji drobiu,

bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,

- w ramach prowadzonej działalności

rolniczej posiada umowę

ubezpieczenia drobiu, bydła lub

świń od ryzyka wystąpienia szkód

spowodowanych salmonellą (okres

objęty ubezpieczeniem rozpoczynający

się nie wcześniej niż w dniu

1 kwietnia 2022 r.), z której wynika,

że ubezpieczył co najmniej: 1000

sztuk kurcząt rzeźnych, lub 1000

sztuk gęsi rzeźnych, lub 1000 sztuk

indyków rzeźnych, lub 1000 sztuk

drobiu nieśnego, lub 4 sztuki bydła,

lub 14 sztuk świń;

- zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia

wynikającą z umowy

ubezpieczenia, a w przypadku, gdy

zgodnie z umową ubezpieczenia

składka ma być opłacana w ratach

- zapłacił wszystkie raty wynikające

z tej umowy ubezpieczenia z terminem

płatności do dnia złożenia

wniosku o przyznanie pomocy.

Zainteresowany dofinansowaniem

producent rolny nie może korzystać

z innych dopłat do ubezpieczenia,

przyznanych na podstawie

19

„Culmsee, Chełmża” to tytuł drugiej powieści Sandry

Feeser. Niedawno odbyło się spotkanie autorskie z pisarką

Debiutem literackim Sandry Feeser

była wydana w 2016 r. książka

„Potępiony umysł”. Tytuł spotkał się

z ciepłym przyjęciem czytelników,

zbierając pozytywne opinie. Teraz

ukazała się jej kontynuacja, zatytułowana

„Culmsee, Chełmża”.

- Nigdy nie przewidzisz, jak niewielki

epizod z przeszłości może

wpłynąć na teraźniejszość i odmienić

przyszłość - czytamy na okładce

książki.

Sam jej tytuł zdradza nam, gdzie

rozgrywa się akcja powieści. Dla

fanów kryminałów nie jest to jednak

nowość, bo właśnie w Chełmży

bohaterów swoich książek umieścił

popularny Robert Małecki.

- W naszym mieście rozgrywały

się już emocjonujące sceny serialu

„Belfer", po chełmżyńskich ulicach

krążył komisarz Gross z cyklu kryminałów

Roberta Małeckiego, a teraz

do rąk czytelników trafia kolejna

książka, której akcja rozgrywa

się właśnie tu! - podkreśla Powiatowa

i Miejska Biblioteka Publiczna

w Chełmży.

Właśnie w chełmżyńskiej bibliotece

odbyło się niedawno spotkanie

autorskie z Sandrą Feeser. Pisarka

opowiedziała o swoich inspiracjach,

ale też o trudnej drodze od pomysłu

na książkę do jej wydania. Wiemy

też, że druga powieść nie będzie

ostatnią w jej dorobku, bowiem

autorka opowiedziała też o swoich

planach na kolejne książki.

Podczas spotkania można było

nie tylko dostać autograf od pisarki,

ale też kupić jej najnowszą powieść,

która trafiła także do bibliotecznego

zbioru.

- Na tych, którzy kochają kryminały,

a nie dotarli na spotkanie,

książka czeka oczywiście w naszej

wypożyczalni. A my już planujemy

kolejne spotkania autorskie i zapraszamy

do biblioteki - dodaje PiMBP.

Powieści kryminalne w Chełmży

cieszą się niemałą popularnością.

Od kilku lat w tutejszej bibliotece

odbywają się „Chełmżyńskie spotkania

z kryminałem”, czyli spotkania

z autorami książek właśnie

z tego gatunku.

(ŁB)

odrębnych przepisów.

Pomoc przyznawana jest w wysokości

70 proc. zapłaconej kwoty

składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli

z umowy ubezpieczenia wynika,

że wypłata odszkodowania

nastąpi w przypadku wystąpienia

szkód w wysokości przekraczającej

20 proc. wyrażonej w złotych wartości:

1. średniej rocznej produkcji

ubezpieczanych zwierząt z trzech

ostatnich lat poprzedzających rok,

w którym została zawarta umowa

ubezpieczenia, albo z trzech

lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym

rok, w którym została

zawarta umowa ubezpieczenia,

z pominięciem roku o najwyższej

i najniższej wartości produkcji,

ustalonej na podstawie danych

rachunkowych lub dokumentów

potwierdzających wartość prowadzonej

produkcji drobiu, bydła lub

świń w gospodarstwie rolnym lub

dziale specjalnym produkcji rolnej,

albo

2. produkcji drobiu, bydła lub

świń zadeklarowanej w umowie

ubezpieczenia przez producenta

rolnego – w przypadku, gdy działalność

rolnicza w zakresie produkcji

drobiu, bydła lub świń nie była

prowadzona w okresie poprzedzającym

rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Nabór wniosków w ramach

działania „Zarządzanie ryzykiem”

z PROW 2014-2020 będzie prowadzony

od 1 grudnia do 30 grudnia

2022 r. Dokumenty będą przyjmować

biura powiatowe Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa właściwe ze względu na

miejsce zamieszkania albo siedzibę

producenta rolnego. Wnioski można

będzie złożyć osobiście lub przez

osobę upoważnioną, nadać rejestrowaną

przesyłką pocztową lub

za pośrednictwem formularza udostępnionego

na Platformie Usług

Elektronicznych ARiMR, a także

wysłać w formie elektronicznej za

pośrednictwem platformy e-PUAP.

Decyzja administracyjna o przyznaniu

pomocy wydawana jest

w terminie 2 miesięcy od dnia upływu

terminu składania wniosków

o przyznanie pomocy. Wypłata pomocy

następuje w terminie 30 dni

od dnia, w którym decyzja o przyznaniu

pomocy stała się ostateczna,

na rachunek producenta rolnego

wskazany przez niego w ewidencji

producentów. Nie trzeba składać

wniosku o płatność.

Więcej informacji: https://www.

gov.pl/web/arimr/zarzadzanie-ryzykiem--1-grudnia-rusza-kolejny-nabor-wnioskow.


20 ZŁAWIEŚ WIELKA

Złote Gody

Cztery pary z gminy Zławieś Wielka świętowały 50-lecie

pożycia małżeńskiego

Monika Bancerz | fot. nadesłane

Kolejną uroczystość Złotych Godów

zorganizowano w Złejwsi

Małej 28 października. Medale

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

odebrali Stanisława i Ryszard

Jurakowie, Krystyna i Lech Szkicowie,

Stefania i Henryk Zyskowie

Gmina Zławieś Wielka była gospodarzem

uroczystości wręczenia

promes na dofinansowanie

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

działających przy OSP.

Środki przekazane zostały m.in.

czterem gminnym drużynom.

Dofinansowania do Młodzieżowych

Drużyn Pożarniczych,

w kwocie ponad 1 mln zł, trafiły

oraz Danuta i Janusz Błędowscy.

Uroczyste obchody jubileuszu

50-lecia pożycia małżeńskiego to

okazja, aby nagrodzić parę małżeńską

Medalem za Długoletnie

Pożycie Małżeńskie. Nadawany jest

Strażackie promesy

Cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z gminy Zławieś

Wielka otrzymały dofinansowanie

Monika Bancerz | fot. nadesłane

łącznie do 229 jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych. 45 z nich

to jednostki z regionu - z powiatu

chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego

oraz toruńskiego. Trafiło do

nich w sumie 190 tys. zł. Przedstawiciele

Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych odbierali promesy

na oficjalnej uroczystości, zorganizowanej

18 listopada w świetlicy

wiejskiej w Pędzewie w gminie

Uroczystość zorganizowano 28 października.

on przez prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej. Ma kształt stylizowanej,

sześcioramiennej gwiazdy.

Na awersie umieszczone są dwie

srebrne róże, a na rewersie

monogram RP i napis „Za

długoletnie pożycie małżeńskie”.

‘‘- Taki

- Taki medal to nagroda

dla osób, które przeżyły

ze sobą co najmniej 50 lat.

Wniosek o nadanie medalu

przygotowywany jest

w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Po nadaniu medalu

organizowana jest uroczystość jego

wręczenia, a odznakę odbierają

jubilaci z rąk wójta lub jego przedstawiciela

- tłumaczy Katarzyna

Promesy wręczano 18 listopada.

Zławieś Wielka. Znaleźli się wśród

nich także przedstawiciele czterech

drużyn z gminy Zławieś Wielka.

- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

z naszej gminy, które

otrzymały promesy, działają przy

Cimoch, kierownik USC w Złejwsi

Wielkiej.

Tym razem prezydent Andrzej

Duda Medalem za Długoletnie

medal to nagroda dla osób,

które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat.

Wniosek o nadanie medalu przygotowywany

jest w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Pożycie Małżeńskie nagrodził cztery

pary z gminy Zławieś Wielka.

Uhonorowani zostali Stanisława

i Ryszard Jurakowie, Krystyna

i Lech Szkicowie, Stefania i Henryk

Zyskowie oraz Danuta i Janusz

Błędowscy. Oficjalną uroczystość

Złotych Godów Małżeńskich zorganizowano

28 października w sali

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Złejwsi Małej.

- Aktu dekoracji dokonał zastępca

wójta gminy Krzysztof Rak

w obecności kierownika Urzędu

Stanu Cywilnego oraz przybyłych

gości. Jubilaci otrzymali legitymacje

oraz listy gratulacyjne. Były

również piękne kwiaty, pamiątkowe

upominki i zdjęcia - opowiada

Katarzyna Cimoch. - Po części oficjalnej

jubilaci oraz przybyli goście

zaproszeni zostali na wspólny

poczęstunek. Nie zabrakło symbolicznego

toastu oraz tortu okolicznościowego.

Uroczystość uświetniła Gminna

Orkiestra Dęta pod kierunkiem

kapelmistrza Krzysztofa Kędzierskiego.

Jubilaci i goście wysłuchali

marsza weselnego i utworu „Sto

lat”, a na koniec koncertu znanych

utworów rozrywkowych. Obchody

Złotych Godów były okazją

do powspominania przez bohaterów

uroczystości ostatnich 50 lat

wspólnego pożycia. Pojawiły się

łzy wzruszenia, a jubilaci zgodnie

podkreślali, że przepis na sukces

w małżeństwie to wyrozumiałość,

wzajemne zrozumienie i obopólne

zaangażowanie w budowanie

związku.

jednostkach OSP Pędzewo, OSP

Toporzysko, OSP Rzęczkowo i OSP

Łążyn. Przekazane wsparcie finansowe

zostanie wykorzystane na

zakup umundurowania, komputerów

bądź sprzętu, który będzie wykorzystywany

na zawodach sportowo-pożarniczych

- mówi Julita

Wołowska z Urzędu Gminy Zławieś

Wielka.

Uroczystość przekazania promes

swoją obecnością uświetnili

zaproszeni goście. Nie zabrakło

wśród nich przede wszystkim

przedstawicieli Parlamentarnego

Zespołu Strażackiego - posłów Joanny

Borowiak oraz Jana Krzysztofa

Ardanowskiego. Pojawili się

także komendant Kujawsko-Pomorskiej

Komendy Wojewódzkiej

PSP w Toruniu Jacek Kaczmarek,

komendant Komendy Miejskiej

PSP w Toruniu Sławomir Reszkowski

i prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Związku OSP RP województwa

kujawsko-pomorskiego

druh Jarosław Herbowski. Gminę

Zławieś Wielka reprezentował zastępca

wójta Krzysztof Rak.

REKLAMA

Poza Toruń . 24 listopada 2022


OBROWO

21

Młodzi też żyją

sprawami gminy

Młodzi mieszkańcy gminy Obrowo spotkali się z wójtem.

O czym dyskutowali?

fot. Marta Cąbrowska

19 listopada minęło 20 lat, odkąd

wójtem gminy Obrowo jest Andrzej

Wieczyński. Z życzeniami

do wójta przyszli przedstawiciele

uczniów wszystkich

szkół z terenu gminy wraz

z dyrektorami placówek i nauczycielami.

Wśród gości był

również Adrian Gąsiorowski,

przewodniczący Młodzieżowej

Grupy Doradczej wójta.

Uczniowie, oprócz pięknego

bukietu kwiatów, mieli dla wójta

wyjątkowy prezent: występ

artystyczny. Na flecie „Sto lat” zagrały

uczennice szkoły w Zębowie,

następnie trzy utwory muzyki klasycznej

wykonali uczniowie szkoły

muzycznej, a po nich z minikabaretem

wystąpiła młodzież ze szkoły

w Obrowie. Wzruszony wójt serdecznie

dziękował gościom za ten

występ.

- Wasza wizyta sprawiła mi

ogromną radość – mówił wójt Andrzej

Wieczyński do swoich gości.

– Jak dobrze wiedzieć, że są wśród

nas młodzi ludzie zainteresowani

sprawami gminy i swoich miejscowości.

Kocham naszą gminę Obrowo

i jej mieszkańców, staram się

podchodzić do nich indywidualnie.

Widzę, że dla was sprawy gminy też

są bardzo ważne.

Uczniowie rozmawiali z wójtem

o wielu sprawach. Poruszano kwestię

boiska i placu zabaw przy szkole

‘‘- Praca na rzecz gminy

i jej mieszkańców to przede wszystkim

odpowiedzialność i zaangażowanie

w stu procentach.

w Osieku nad Wisłą oraz sali sportowej

w Łążynie. Pytano o opiekę

nad cmentarzami ewangelickimi

i olęderskimi znajdującymi się

w Osieku nad Wisłą i w Silnie. Goście

wójta byli również zainteresowani

przyszłą budową przedszkola

w Obrowie oraz tym, jak konkretnie

gmina wspiera rozwój kultury.

Nie zabrakło naturalnie pytań o początki

urzędowania, a także o to, co

sprawiło, że Andrzej Wieczyński

zdecydował się być wójtem.

- Praca na rzecz gminy i jej

mieszkańców to przede wszystkim

odpowiedzialność i zaangażowanie

w stu procentach – dodaje wójt Andrzej

Wieczyński. - Gdybym miał

podsumować ostatnie dwadzieścia

lat mojej pracy, mógłbym mówić

bardzo długo i ze sporą satysfakcją.

Nie o to jednak chodzi. Najważniejsze

i dla mnie osobiście najcenniejsze

jest to, jak udało nam się

gminę rozwinąć. Kto pamięta, jak

wyglądało życie w gminie Obrowo

dwadzieścia lat temu, ten wie, jaką

przeszliśmy drogę. Wykonana została

ogromna praca, a wiele jeszcze

zostało do zrobienia.

Pod koniec Adrian Gąsiorowski

zaprosił dzieci i młodzież do kontaktu

z grupą doradczą wójta. Zaprosił

też na mikołajki, które grupa

organizuje 2 grudnia o godz. 17.00

w świetlicy wiejskiej w Brzozówce.

Na spotkanie przyjdą Święty Mikołaj

i bałwanek Olaf. W planie są

tańce i animacje dla dzieci.

Pani Danucie Wojciechowskiej

Radnej Gminy Lubicz

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Zarząd i pracownicy

Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu

Pani Danucie Wojciechowskiej

Radnej Rady Gminy Lubicz i Sołtys Grabowca

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA ZBIGNIEWA

składają

Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz,

Zastępca Wójta Gminy Lubicz Wojciech Rakowiecki,

Sekretarz Aneta Kaczmarek

oraz Pracownicy Urzędu Gminy Lubicz

Pani Danucie Wojciechowskiej

Radnej Rady Gminy Lubicz i Sołtys Grabowca

najszczersze kondolencje

z powodu śmierci

MĘŻA ZBIGNIEWA

składają

Radni Rady Gminy Lubicz

REKLAMA

Poza Toruń . 24 listopada 2022


22 WIELKA NIESZAWKA i CZERNIKOWO

Nagroda za zaangażowanie

Program „Czyste powietrze” działa już od czterech lat

Arkadiusz Włodarski | fot. nadesłane

Dofinansowanie odebrał wójt gminy Wielka Nieszawka Krzysztof

Czarnecki.

Gmina Wielka Nieszawka została

wyróżniona za aktywność w realizacji

programu „Czyste powietrze”.

Zaangażowanie mieszkańców

sprawiło, że gmina otrzymała

dofinansowanie w kwocie 25 600

zł.

Człowiek – orkiestra

Akademia Młodego Piłkarza to dla Danuty Chylickiej

uzależnienie, któremu poświęca sporo czasu. Ale nie tylko

piłką się zajmuje

Arkadiusz Włodarski | fot. nadesłane

Wręczenie nagród odbyło

się w Urzędzie Wojewódzkim

w Bydgoszczy w piątek 18 listopada.

Uczestniczył w nim wójt gminy

Wielka Nieszawka Krzysztof

Czarnecki. Obecny był także m.in.

minister Łukasz Schreiber, który

powiedział:

- Chcę bardzo podziękować

samorządowcom. Już kolejny raz

widzimy, że wasza aktywna postawa

i współpraca z rządem przynosi

wspaniałe efekty - nie tylko dla

naszego regionu, ale też dla całego

kraju.

Podziękował on też za zaangażowanie

prezesowi Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony Środowiska

i Gospodarki

Wodnej w Toruniu

Ireneuszowi ‘‘- Są

Stachowiakowi,

zaznaczając, że

dzięki jego działaniom

powstały

nowe filie m.in.

w Bydgoszczy, co

przełożyło się na większą dostępność

programu „Czyste powietrze”

dla mieszkańców miasta i okolic.

Program „Czyste powietrze” jest

realizowany od ponad czterech lat,

przyłączyło się do niego 83 proc.

polskich samorządów. Inwestycje

przeprowadzane do chwili obecnej

opiewają na kwotę 10 mld zł, a ponad

3,8 mld zł już trafiło bezpośrednio

do beneficjentów.

- Są to znaczące kwoty, szczególnie

istotne z punktu widzenia

małych ojczyzn. Jest to działanie,

które przekłada się zauważalnie na

podnoszenie jakości naszego życia.

Program stał się też swoistą dźwignią

gospodarki. Dzięki dużemu

zainteresowaniu „Czystym powietrzem”

lokalne firmy mają więcej

zleceń i jest więcej pracy na rynku

związanym z tą branżą – zaznaczył

Paweł Mirowski, pełnomocnik premiera.

W województwie kujawsko-pomorskim

zawarto umowy opiewające

na kwotę ponad 510 mln

zł – w ramach czego zostanie wymienionych

31 tys. pieców. Program

daje też możliwość poprawy

to znaczące kwoty, szczególnie

istotne z punktu widzenia małych ojczyzn. Jest

to działanie, które przekłada się zauważalnie na

podnoszenie jakości naszego życia.

efektywności energetycznej i docieplenia

budynku. Obecnie do Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

wpływa ponad 1 tys. wniosków

miesięcznie.

Łącznie wyróżniono 625 gmin,

w których wskaźnik zaangażowania

wyniósł powyżej 3,70 proc. W województwie

kujawsko-pomorskim

takie dofinansowanie otrzymały 64

gminy, w tym 6 z powiatu toruńskiego.

Zostanie ono wykorzystane

w punktach konsultacyjno-informacyjnych

tego programu.

Buduje się

Nowe lampy pojawiły się

przy ul. Wierzbowej

W gminie Wielka Nieszawka

trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa

mieszkańców na drogach.

Służyć ma temu m.in. wymiana

oświetlenia.

Nowe lampy oświetleniowe pojawiły

się w Wielkiej Nieszawce

przy ul. Wierzbowej. Zapewnią one

lepszej jakości światło, a co za tym

idzie – poprawią widoczność na tej

drodze.

Trwają także inne inwestycje.

Na budowie pumptracku, który

znajdować się będzie za Centrum

Sportu i Rekreacji „Olender”, wylano

fundament pod dwa tory, postawiono

również wiatę do odpoczynku

oraz zamontowano oświetlenie

wraz z panelami słonecznymi, które

w pewnym stopniu pomogą

zmniejszyć koszty, które będzie

trzeba zapłacić za zużytą w tym

miejscu energię.

Natomiast w Szkole Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego

w Cierpicach rozpoczął się remont

toalet mieszczących się przy sali

gimnastycznej.

(AW)

Animatorka sportu, organizatorka

zawodów w różnych dyscyplinach,

ale przede wszystkim aktywna

społeczniczka, angażująca

się we wszystkie przedsięwzięcia

charytatywne, sportowe i adresowane

do dzieci i młodzieży, jakie

dzieją się na terenie gminy Czernikowo.

Danuta Chylicka poświęca

wiele czasu na działania na

rzecz lokalnej społeczności.

Pani Danuta jest bardzo bezinteresowna

i oddana. Nasi

r o z m ó w c y ,

którzy współpracują

z nią

w ramach wie-‘‘lu Danka

inicjatyw,

w które jest

zaangażowana,

mówią, że

to „człowiek –

orkiestra”.

- Oprócz

tego, że pani Danuta jest nauczycielką

wychowania fizycznego

w Czernikowie, to od ponad dwudziestu

lat organizujemy z nią,

jest na każdym spotkaniu jako

pomoc medyczna, robi także fotografie, które są

potem publikowane w mediach społecznościowych.

Nigdy nie odmawia nam pomocy.

a także z panią Zuzanną Stawicką,

turnieje w tenisie stołowym o puchar

gminy Czernikowo – mówi

Ryszard Ałtyn, dyrektor Szkoły

Podstawowej w Osówce. - Zawody

te mają wieloletnią tradycję. Początkowo

skupialiśmy się na organizacji

zawodów dla dzieci i młodzieży.

Obecnie natomiast turnieje

odbywają się na wielu poziomach

i cieszą się sporym zainteresowaniem.

Tradycyjnie w okolicach mikołajek

rozgrywamy turniej indywidualny,

a także zawody w deblu

oraz drużynach mieszanych.

Rozgrywki odbywają się w sali

gimnastycznej w Czernikowie.

Pani Danuta uczestniczy w wielu spotkaniach piłkarzy z AMP w Czernikowie. To jej zdjęcia pojawiają

się potem w mediach społecznościowych.

Poza Toruń . 24 listopada 2022

- Rozgrywano także zawody

wśród strażaków – pani Danuta

działa w Ochotniczej Straży Pożarnej

w Czernikowie, prowadziła

tamtejszą młodzieżową drużynę

pożarniczą i właśnie dla nich organizowano

tego typu turnieje – dodaje

Ryszard Ałtyn.

Sama również uczestniczy

w różnych imprezach jako zawodniczka.

W sezonie 2021/22 brała

udział w cyklu turniejów tenisa stołowego

w gminie Obrowo – zajęła

wtedy drugie miejsce, uzyskując

57 punktów. Natomiast pod koniec

października podczas Mistrzostw

Sierpca w kręglach, organizowanych

przez tamtejsze Towarzystwo

Krzewienia Kultury Fizycznej, zdobyła

trzecie miejsce.

Pani Danuta angażuje się także

w pomoc Akademii Młodego Piłkarza

działającej w Czernikowie.

- Danka jest na każdym spotkaniu

jako pomoc medyczna, robi

także fotografie, które są potem

publikowane w mediach społecznościowych

– mówi prezes Akademii

Rafał Nowicki. - Nigdy nie odmawia

nam pomocy. To człowiek

– orkiestra. Gdzie nikt inny nie

może dojechać, ona zawsze będzie

w stanie to zrobić. Zawsze można

na nią liczyć. Mówimy na nią „pani

kierownik”, bo nie ma rzeczy, której

nie jest w stanie załatwić.

Niedawno można ją było zobaczyć

zarówno na spotkaniach

trampkarzy młodszych i młodzików

starszych, reprezentujących

czernikowską Akademię w ramach

rozgrywek ligi wojewódzkiej, jak

i na meczach seniorskiej kadry

Victorii Czernikowo, rywalizującej

w lidze okręgowej.

- Często się zdarza, że gdy pytam

ją, dlaczego nie jedzie na zawody

w Polsce, tylko woli zobaczyć

kolejny mecz AMP, odpowiada, że

jest to jej uzależnienie, któremu się

poświęca – dodaje Rafał Nowicki.


Zainwestuj na

pewnym gruncie!

• W pełni uzbrojone tereny

przy autostradzie A1

• Atrakcyjna cena – 40 zł/m 2

• Elastyczny podział działek

inwestuj@pluznica.pl | 730 729 417 | www.inwestuj.pluznica.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!