COROCORD SORTIMENT 2019

kompan63891

Firma Corocord je vynálezcem prostorových sítí Spacenet a zároveň průkopníkem v oboru lanových herních systémů – i proto jsme, pokud jde o unikátní lanové konstrukce s vysokou herní hodnotou, uznáváni jako specialisté a již déle než 45 let na špičce světového dění.

BALANCOVÁNÍ

ODZDOLA AŽ

NAHORU

VELKÁ SÍŤ OCTA + DOPLŇKY

COR10280

Zahrnuje lávku s kokosovým lanem, skluzavku z nerezové

oceli, membránová sedátka, houpavou lávku a přístupové

lezecké body.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Kód

výrobku

Název

výrobku

Věková

skupina

(roky)

Celková

délka

lan

(m)

Průměr

lan

(mm)

Celková

výška

(cm)

Max. pádová

výška

(cm)

Půdorysná

plocha výrobku

(m 2 )

Rozměry bezpečnostní

zóny

(cm x cm)

Plocha bezpečnostní

zóny

(m 2 )

Nutný

objem

výkopů

(m 3 )

Objem

betonu

(m 3 )

Celková

délka trvání

instalace

(hodiny)

COR10280

Velká síť Octa +

doplňky

5+ 508 19/22/23 600 240 201 1 873 x 1 586 180 38 26,3 137

OSKENUJTE

A UVIDÍTE VÍC

80 81

Similar magazines