25.06.2021 Views

Dětské hry a hlavolamy

Užijte si zábavu prostřednictvím speciálního souboru her, který jsme připravili pro vaše děti. Bavte se!

Užijte si zábavu prostřednictvím speciálního souboru her, který jsme připravili pro vaše děti. Bavte se!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

y<br />

E<br />

A<br />

b<br />

DĚTSKÉ HRY<br />

A HLAVOLAMY<br />

z<br />

C<br />

w


TŘÍDĚNÍ KARTIČEK NA „ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ“<br />

Zvládneš roztřídit pokrmy na zdraví prospěšné a na ty, které tělu příliš neprospívají a neměly by se konzumovat tak často?<br />

Karetní hru nastříhej na jednotlivé kartičky, promíchej a můžeš hrát.<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.<br />

BURGER<br />

PIZZA<br />

DONUT<br />

COLA


HRANOLKY<br />

SLADKOSTI<br />

ZMRZLINA<br />

PÁREK V ROHLÍKU


POMERANČ<br />

MRKEV<br />

BROKOLICE<br />

MELOUN


KUKUŘICE<br />

RYBA<br />

JOGURT<br />

SÝR


BLUDIŠTĚ<br />

Najdi Vitaráčkovi cestu k Vitamínce.


PEXESO<br />

Tuhle hru zná snad každý, proto není třeba popisovat její pravidla. Kdo po nastříhání nasbírá více dvojic?


PEXESO


PEXESO


KVARTETO<br />

Cílem <strong>hry</strong> je shromáždit u sebe čtveřici karet se stejným číslem. Vyhrává ten, kdo má nejvíce nasbíraných čtveřic.<br />

Pravidla: Zamíchané karty se rozdají mezi jednotlivé hráče. Hru začíná jeden z hráčů tím, že se zeptá kteréhokoliv dalšího<br />

hráče na konkrétní kartu, kterou hledá za účelem sestavení čtveřice - kvarteta. Pokud vyzvaný hráč tázanou kartu<br />

opravdu má, musí ji odevzdat tazateli. Pokud tazatel uhodl kartu, může hádat stejným způsobem dál. Získaná kvarteta<br />

si ukládá k sobě na hromádku. Pokud neuhodl, pak je na řadě hráč, který byl dotazován a pokračuje v tázání se snahou<br />

získat kvarteto. Tímto způsobem se pokračuje dál ve hře, dokud nikdo z hráčů nemá v ruce žádné karty.<br />

1A 1B 1C 1D<br />

2A 2B 2C 2D


KVARTETO<br />

3A 3B 3C 3D<br />

4A 4B 4C 4D


KVARTETO<br />

5A 5B 5C 5D<br />

6A 6B 6C 6D


KVARTETO<br />

7A 7B 7C 7D<br />

8A 8B 8C 8D


NAJDI 10 ROZDÍLŮ<br />

Najdeš všechny rozdíly mezi dvěma téměř stejnými obrázky?<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


NAJDI 10 ROZDÍLŮ<br />

Najdeš všechny rozdíly mezi dvěma téměř stejnými obrázky?<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


NAJDI 10 ROZDÍLŮ<br />

Najdeš všechny rozdíly mezi dvěma téměř stejnými obrázky?<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


TETRIS<br />

Nastříhej barevné dílky skládačky TETRIS. Dílky potom zamíchej a pokus se je poskládat do prázdné černobílé šachovnice<br />

jako puzzle tak, aby vyplnily celý prostor.<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


TETRIS


SKLÁDAČKA<br />

Přiřaď správné výstřižky obrázků do velkého obrázku tak, aby obrázková skládačka do sebe zapadla.<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA OBRÁZKU I.<br />

Najdeš na obrázku všechny předměty, které jsou zobrazeny pod ním? Kdo hledá, najde :-)<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA OBRÁZKU II.<br />

Najdeš na obrázku všechny předměty, které jsou zobrazeny pod ním? Kdo hledá, najde :-)<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


SPOJOVAČKA<br />

Když spojíš všechna čísla ve správném pořadí, vyjde ti obrázek. Copak se ukrývá na obrázku?<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


SUDOKU<br />

Doplň chybějící ovoce na správná místa tak, aby v každém řádku a v každém sloupci bylo každé ovoce jen jednou a<br />

žádné se neopakovalo.<br />

Správné řešení je uvedeno na poslední straně.


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ<br />

TŘÍDĚNÍ KARTIČEK NA „ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ“<br />

NEZDRAVÉ<br />

BURGER<br />

PIZZA<br />

HRANOLKY<br />

SLADKOSTI<br />

DONUT<br />

COLA<br />

ZMRZLINA<br />

PÁREK V ROHLÍKU<br />

ZDRAVÉ<br />

POMERANČ<br />

MRKEV<br />

KUKUŘICE<br />

RYBA<br />

BROKOLICE<br />

MELOUN<br />

JOGURT<br />

SÝR<br />

BLUDIŠTĚ


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ<br />

NAJDI 10 ROZDÍLŮ


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ<br />

NAJDI 10 ROZDÍLŮ<br />

TETRIS


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ<br />

SKLÁDAČKA<br />

4<br />

1<br />

2<br />

5<br />

3<br />

HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA OBRÁZKU


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ<br />

HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA OBRÁZKU II.


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ<br />

SPOJOVAČKA


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ<br />

SUDOKU

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!