25.06.2021 Views

UPCYKLACE_šablony

Šablony a inspirace k eBooku UPCYKLACE s VITARem.

Šablony a inspirace k eBooku UPCYKLACE s VITARem.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Příloha k eBooku <strong>UPCYKLACE</strong> s VITARem<br />

Příloha obsahuje <strong>šablony</strong> a rozměry pro všechny naše náměty, aby se vám snáz tvořilo. Šablony si můžete vytisknout<br />

a použít pro vaši tvorbu nebo se jen necháte inspirovat a dle vlastní fantazie si vytvoříte vaše originální<br />

a jedinečné kousky. Přejeme spoustu zábavy při tvoření!<br />

Krabička na svačinku do školy (85x55 mm)<br />

Krabička poslední záchrany (85x55 mm)<br />

do školy<br />

KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY<br />

Dózy na potraviny (40 mm)<br />

KÁVA<br />

CHIA<br />

SEMÍNKA<br />

MUSLI<br />

V<br />

PISKOTY<br />

V V<br />

ORÍSKY<br />

V<br />

CAJ


Dávkovač léků (85x55 mm)<br />

DÁVKOVAČ LÉKŮ<br />

ráno<br />

DÁVKOVAČ LÉKŮ<br />

pro babičku<br />

DÁVKOVAČ LÉKŮ<br />

poledne<br />

DÁVKOVAČ LÉKŮ<br />

večer<br />

DÁVKOVAČ LÉKŮ<br />

pro dědečka<br />

Cestovní lahvička na pití (40x85 mm)<br />

voda<br />

Jehelníček (165x80 mm)


Kořenky (cca 65x45 mm)<br />

Šperkovnice do kabelky (85x55 mm)<br />

Cestovní šitíčko (85x55 mm)<br />

šperkovnice<br />

cestovní šitícko


Dózy na potraviny (110x30 mm)<br />

Pro kutily (85x55 mm)<br />

CUKR<br />

KÁVA<br />

CHIA<br />

ro <br />

Placatka na cesty (40x85 mm)<br />

CUKR<br />

Slivovice


Stojánek na zubní kartáčky (180x55 mm, 135x90 mm)<br />

Květináče na sukulenty (180x55 mm)


Kosmetický organizér + stojánek na kancelářské potřeby (180x55 mm, 135x90 mm, 165x80mm, 200x10 mm )<br />

Ať se tvorba podaří!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!